Introduktion til. Henrik Madsen Povl Ole Haarlev Olsen Christoffer Sørensen Mark Gjøl Christian Viller Hansen Bernd Dammann. 25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til. Henrik Madsen Povl Ole Haarlev Olsen Christoffer Sørensen Mark Gjøl Christian Viller Hansen Bernd Dammann. 25."

Transkript

1 Introduktion til Databarsystemet på DTU Henrik Madsen Povl Ole Haarlev Olsen Christoffer Sørensen Mark Gjøl Christian Viller Hansen Bernd Dammann 25. august 2003

2

3 INDHOLD i Indhold 1 Introduktion 1 2 Databarsystemet 2 3 G-Baren Servere Terminaler og printere Medieservere Login/logout Login Brugergrænsefladen Logout Ændring af password Opstart af internet-browser Hjemmebibliotek og brugernavn Opsætning af kommando-omgivelser Opsætning af desktoppen Support CampusNet 11 6 Mail og browsere Tekstbaseret

4 INDHOLD ii pine Grafisk Netscape Videresendelse af s UNIX og filsystemet Filsystemets opbygning Indhold af dokumenter og biblioteker Skift mellem biblioteker Kopiere, slette og flytte dokumenter Oprette og slette biblioteker Udskrift på printer Hjælp manualer over UNIX-kommandoer Oversigt over UNIX kommandoer Den grafiske brugerflade: CDE CDE-bjælken Vinduer File Manager Åbning af filer og foldere Udskrivning af filer Oprettelse af filer og foldere Flytte, kopiere, slette og omdøbe

5 INDHOLD iii Workspaces Software oversigt Office programmer og tekstbehandling Editorer Tegne- og plotte-programmer Matematik-programmer Statistik-programmer Programudvikling Diverse Microsoft Windows Tekstbehandling StarOffice Installation Anvendelse Filformater TEX ogl A TEX Brug af printere Udprintning Check printerkøen Fjern et job fra printerkøen

6 INDHOLD iv 11 Brug af diverse medier Disketter og LS CD-brænder Netværkskommandoer Internet-adresser Login på andre maskiner rlogin ssh telnet Overførsel af dokumenter over internettet FTP wget scp Find en bestemt bruger i G-Baren Find en ledig terminal i G-Baren Grafisk login hjemmefra X-login VNC ICA-login Programmering Shell-scripts

7 INDHOLD v 13.2 Java C Make SUN s compilere Parallelprogrammering Jobafvikling Liste over processer - ps De mest CPU brugende programmer - top Fortsat kørsel af program trods logout - nohup Baggrunds- og forgrundsjob Kør en kommando med en given prioritet - nice Ændrer prioriteten af en kørende proces - renice Stop en proces - ctrl-c Dræb en proces - kill Pipes og scripts Afvikling af job på bestemt tidspunkt - at Tid for udførsel af kommando - time Linux Programmer til Linux Red Hat Linux

8 1. Introduktion 1 1 Introduktion Formålet med dette hæfte er dels at give en kort introduktion til databarsystemet på DTU, og dels at give en grundlæggende indføring i brugen af G-Databaren 1, som er opbygget omkring moderne UNIX computere. Kapitel 2 indeholder en kort introduktion til DTU s databarsystem, og kapitel 3 til 12 indeholder en indledende indføring i brugen af G-Baren. Her behandles indledende emner som brugergrænsefladen, udskrivning, tekstbehandling, software, mail og browsere. De sidste afsnit i hæftet indeholder emner, som kan være nyttige senere i studiet. Eksempelvis vises, hvorledes internettet anvendes mere avanceret til job-afvikling på fjerne maskiner, og hvorledes et JAVA og C-program kan skrives og afvikles. G-Baren er opbygget om nogle kraftige (SMP Symmetrisk Multi-Processing) computere, som også med fordel kan anvendes til afvikling af tunge beregninger. Sidst i hæftet angives, hvorledes sådanne tunge programmer kan afvikles. Man kan opnå næsten den samme brugergrænseflade mv. på en PC med Linux. I det sidste afsnit findes en kort beskrivelse af Linux, samt mulighedener for Linux support på DTU. 1 Ofte kaldet G-Baren

9 2. Databarsystemet 2 2 Databarsystemet Formålet med databarsystemet er at stille moderne computerkraft til rådighed for de studerende; både i forbindelse med skemalagt undervisning og til almindelig brug såsom mail, net-surfing, rapportskrivning og beregninger. Sekundært giver databarsystemet forskere ved institutterne adgang til moderne og kraftige computere med et stort udbud af programmer. Databarsystemet på DTU består af 5 databarer fordelt på DTU s område. Kortet på figur 1 viser, hvor hver enkelt databar er placeret. Databarerne indeholder terminaler og printere til brug for de studerende, og endvidere er der mulighed for at bruge forskellige medier (disketter, DAT, CD-brænder mv.) afhængigt af, hvilken databar man befinder sig i. Alle databarer er forbundne, hvorved man får adgang til sine filer ligemeget hvilken databar, man logger ind i. Organisatorisk er databarerne opbygget omkring lokale udvalg svarende til de gamle fagområder (B, E, G, K, M); men alle databarer skal overholde nogle krav til netværksprogrammel og software, som sikrer, dels at databarerne kan kobles sammen, dels at et minimum af software er tilgængelig overalt (dette gælder eksempelvis en række oversættere). Databar Bygning Rum Antal arbejdspladser B-bar E-bar G-bar , 46, 47, , , 39, , 15, F K-bar M-bar Tabel 1: Bygninger med databar-maskiner ( 302F åbner primo 2004) I UNIX databarer er der mulighed for afvikling af Windows programmer, dels ved at kalde en fuld Windows desktop under UNIX, og dels er der enkelte applikationer, som rent faktisk afvikles på en Windows-computer men det sker fuldstændig transparent for brugeren, idet såvel dokumenthåndteringen og brugergrænseflader varetages af UNIX operativsystemet.

10 2. Databarsystemet 3 Figur 1: Oversigt over databarernes placering på DTU

11 3. G-Baren 4 3 G-Baren 3.1 Servere Den hardware-mæssige opbygning af G-Baren fremgår af figur 2. G-Baren er opbygget som et moderne UNIX baseret computer system fra SUN 2. De centrale servere er bohr, erlang og hald. Bohr og erlang har hver 24 CPU er og 48GB RAM, mens hald har 48 CPU er og 144GB RAM. I tilknytning til G-Baren findes HPC servers (160 users) 1 Gbit/s euler hilbert newton 24 CPU 24 CPU 24 GB RAM 36 GB RAM 72 CPU 416 GB RAM Console 1 Gbit/s Switch gray1 24 CPU 24 GB RAM gray2 12 CPU 12 GB RAM bohr erlang hald 24 CPU 24 CPU 48 CPU 48 GB RAM 48 GB RAM 144 GB RAM 4*1 Gbit/s 4*1 Gbit/s Switch G bar servers ( users) 100 Mbit/s SunRay SunRay SunRay SunRay SunRay SunRay SunRay SunRay SunRay Building 302 Building 306 Building 308 Other buildings Lecture rooms Figur 2: Konfiguration af G-Baren desuden et antal computere (euler, hilbert, newton og isaac 3 ), som er forbeholdt brugere tilknyttet en såkaldt HPC gruppe (High Performance Computing). Alle disse servere er koblet op til 2 SunRay-servere (gray1 med 24 CPU er og 24GB RAM og gray2, som er backup for gray1, med 12 CPU er og 12GB RAM). Gray1 (og i nødstilfælde gray2) sørger for, at man kan bruge de forskellige arbejdspladser i G-Baren, så selvom der er masser af CPU-kraft på gray1 og gray2 skal man IKKE starte programmer på dem. 2 SUN Microsystems har hovedkontor i Silicon Valley, Californien. SUN står for Stanford University Network 3 isaac er logisk en selvstændig maskine, men fysisk udgøres den af 8 af de 72 CPU er, som er vist ved newton.

12 3.2 Terminaler og printere Terminaler og printere Arbejdspladserne, som er placeret i bygning 302, 303, 305, 306, 307 og 308, er såkaldte tynde klienter (eller terminaler) af typen SunRay 150. Udover disse 400 terminaler er der, til brug i undervisningen, placeret terminaler i auditorierne i bygning 302 og 306. Der er endvidere et antal løse terminaler i en såkaldt mobil databar, der kan stilles op i et eller flere undervisningslokaler efter behov. Ialt er der mere end 450 terminaler. Terminalerne er koblet direkte op mod en terminalserver (gray1 eller gray2), som igen er forbundet med de centrale servere (bohr, erlang, hald) gennem et 1 gigabit ethernet. Desuden kan man afvikle applikationer over nettet - eksempelvis fra et kollegium eller et institut, eller man kan bruge sin bærbar PC og DTUs trådløse netværk. Her bruges kommandoer som ssh og rlogin, eller nogle grafiske grænseflader mere herom senere. Alle applikationer vil (som default) automatisk blive afviklet på een af de centrale servere (ofte den mindst belastede). Der er ialt tilkoblet 8 printere (bygning 302 og 308 har 2 printer hver, mens bygning 303, 305, 306 og 307 har 1 printer hver). Mere herom i kapitel Medieservere Der findes en lang række muligheder for ind- og udlæsning af data og programmer. I G-Baren varetages denne funktion af et antal såkaldte medieservere. Der er mulighed for at benytte følgende medier: Almindelige floppydisketter og LS-120 disketter ZIP-100 og ZIP-250 DAT bånd CD-ROMer (og CDRs og CDRWs) Se Kapitel 11 Brug af diverse medier.

13 4. Login/logout 6 4 Login/logout 4.1 Login For at logge ind i G-Baren skal man først angive bruger-id, og dernæst vil systemet spørge om password. Efter indtastning af password vil systemet byde dig velkommen, og i den forbindelse kan der være nogle praktiske oplysninger; f.eks. at brugerhenvendelser til Databarsupporten kan ske med mail til Databarerne på DTU er koblet sammen, og det er derfor samme bruger-id og password, der anvendes i alle databarer. Er man i besiddelse af et smart-card, kan man logge på ved blot at indsætte kortet. Man kan få et smartcard i IMM s information i bygning 321. De koster 70 kroner i depositum. 4.2 Brugergrænsefladen Brugergrænsefladen CDE (Common Desktop Environment) kan, efter åbning af et par vinduer og applikationer se ud som eksemplet i figur 3. Her er der startet en terminal-session på serveren bohr (startes vha. miderste museknap), filemanageren er opstartet, og desuden er der lavet et plot i Matlab. Nederst ses CDE-menu-bjælken. Her kan der eksempelvis skiftes mellem fire arbejdsområder, og her startes blandt andet file-manageren, som vil blive nærmere omtalt senere. Generelt kan applikationerne afvikles enten eller Grafisk orienteret. Man kan eksempelvis kopiere et dokument ved i filemanageren at klikke på dokumentet og trækkee den til et andet bibliotek (eller folder). Eller man kan slette dokumentet ved at flytte det ned på skraldespanden. Eller skrive det ud på en printer ved at flytte det ned på printeren. Ved at dobbelt-klikke på et (tekst-)dokument vil en editor med dokumentet blive opstartet. Generelt kan man det samme som i Windows, og mere til. Kommando-orienteret. I en terminal-session kan man flytte, slette, udskrive, editere dokumenter ved hjælp af klassiske UNIX kommandoer. Mere herom senere.

14 4.3 Logout 7 Figur 3: En typisk CDE session. For den bare lidt øvede bruger vil det ofte være langt hurtigere at afvikle applikationerne kommando-orienteret. Endelig kan de vigtigste (og større) applikationer i G-Baren opstartes ved blot at klikke på midterste museknap på baggrunden! Højre museknap bruges til diverse småapplikationer, og venstre museknap bruges eksempelvis til at markere et antal dokumenter med henblik på f.eks. en sletning. 4.3 Logout Terminal-sessioner kan afsluttes ved at skrive exit. Man logger ud fra hele sessionen ved at trykke på EXIT i CDE-bjælken, eller ved blot at fjerne sit smart-card. Inden man logger ud, bør større applikationer som Maple, Matlab, Splus, netscape og pine være afsluttet.

15 4.4 Ændring af password Ændring af password Du kan ændre dit password i en terminal-session ved at skrive: bohr(s001234) $ passwd Efter at have trykket på ENTER bliver du spurgt om dit eksisterende password, og derefter (to gange) om dit nye password. På grund af databar-systemets mange servere kan der gå op til ca. 3 minutter, inden ændringen er gældende overalt. 4.5 Opstart af internet-browser Internet-browseren Netscape opstartes grafisk fra panelet ved at klikke på globussen til venstre eller fra menuen på midterste museknap Internet... Netscape 7. Kommandoorienteret startes Netscape ved at skrive netscape (eller netscape7) i en terminal-session. G-Barens hjemmeside er på adressen: Her vil man blandt andet kunne finde en mere omfattende beskrivelse af G-Baren, hjælp og hints, UNIX, og de vigtigste applikationer. 4.6 Hjemmebibliotek og brugernavn På et UNIX-system har alle brugere et brugernavn og et hjemmebibliotek. Brugernavnet er sædvanligvis dit studienummer. Som udgangspunkt har man plads til 100 MB i sit hjemmebibliotek. I dette bibliotek kan man gemme sine dokumenter, opsætningsfiler mm. Vær opmærksom på, at alle brugere har læseadgang til dit hjemmebibliotek, med undtagelse af mail, nsmail og Maildir bibliotekerne. Dette kan dog let ændres mere herom senere.

16 4.7 Opsætning af kommando-omgivelser Opsætning af kommando-omgivelser UNIX-kommandoer afvikles i bestemte omgivelser, og det kan være nyttigt for den mere erfarne bruger at ændre disse omgivelser. Dette afsnit beskriver kort, hvordan disse omgivelser kontrolleres, og hvordan de kan ændres. Kommandoerne afvikles under en såkaldt shell. På DTU anvendes sædvanligvis bash-shell. Eksempler på andre shells er korn-shell og C-shell. Alle nedennævnte bemærkninger knytter sig til bash-shell (men gælder dog med få ændringer for de andre shells). Når man logger ind på systemet bliver ens environment initialiseret. Man kan se det aktuelle environment med kommandoen env. F.eks. angiver shell-variablen PATH de biblioteker, som gennemsøges for at finde programmer. Der findes en central opsætning; men den erfarne bruger kan ændre i den personlige opsætning ved at editere filen.profile og.bashrc, som er placeret i hjemmebiblioteket 4. I filen.bashrc kan man for eksempel meget let tilføje personlige navne til bestemte UNIX-kommandoer eller mere komplicerede sekvenser. Eksempelvis vil en tilføjelse af følgende linie alias dir= ls -F bevirke, at en ny kommando dir kan anvendes til at liste dokumenterne i et bibliotek (efter næste login, og forudsat at man bruger bash-shell en). 4.8 Opsætning af desktoppen Desktoppen kan ændres vha. Style Manager, som er vist på figur 5. Denne åbnes ved klik på ikonet til højre for printerikonet på CDE-bjælken (se figur 4). Her kan man ændre f.eks. baggrundsmønster (Backdrop) og screensaver-opsætningen (Screen). 4 Et dokument med et navn startende med et punktum er et skjult dokument; skjulte dokumenter kan dog listes med UNIX kommandoen ls -a

17 4.9 Support 10 Figur 4: CDE-bjælken, fra hvilken man kan starte eksempelvis Style Manager. Figur 5: Fra Style Manager kan man ændre eksempelvis baggrundsmønsteret. Efter man har ændret indstillingerne, gemmes ændringerne ved at vælge Startup og Set Home Session Support Hvis man har brug for support i forbindelse med G-Baren, kan man skrive til G-Bar Supporterne på ; f.eks. ved at benytte midterste musemenu G-Bar Support Send a bug report to the G-Bar supporters. G-Bar Supporterne, som er nogle ældre studerende, har kontor i umiddelbar tilknytning til rum 47 og 48 i bygning 302, lokaltelefon Hvis problemet ikke er begrænset til G-Baren, eller man har mistanke om, at problemet skyldes computerens basale opsætning og operativsystem, er det bedre at skrive til DTU DataBar Support på DataBar Support har kontor hos UNI-C i bygning 304, lokaltelefon 1256.

18 5. CampusNet 11 5 CampusNet CampusNet giver adgang til en række studierelevante data (f.eks. til- og framelding af kurser og oplysninger om medstuderende på kurser). Desuden findes der ofte for eksempel diskussionsgrupper under CampusNet i tilknytning til de enkelte kurser. Systemet er WEB-baseret og opstartes ved i en vilkårlig browser at gå ind på adressen https://www.campusnet.dtu.dk/. Ved login anvendes samme brugerid og password som ved login i databarsystemet. Der henvises til ovennævnte adresse for en yderligere beskrivelse af systemet. Hvis du har problemer med CampusNet skal du kontakte CampusNet-support enten pr. eller på tlf CampusNetsupports åbningstid er mellem 10:00 og 16:00 på alle hverdage.

19 6. Mail og browsere 12 6 Mail og browsere I G-Baren findes der flere forskellige programmer til at læse/skrive mail og browse websider med. Nogle af disse er tekstbaserede og køres i terminalen, andre af dem er grafiske og kører således i deres eget vindue. 6.1 Tekstbaseret pine Mail klienten pine startes fra panelet ved at trykke på postkassen eller fra en termial-session ved at skrive pine. bohr(s001234) $ pine Første gang pine startes op, mødes du af en velkomstskærm. Tryk E for at komme videre. Du er nu i indboksen. Det er her ny og gammel post befinder sig. Tryk ENTER for at læse en mail. Tryk C for at skrive en ny mail. Tryk M, dernæst A for at tilføje kontakter til adressebogen. Tryk M, dernæst L efterfulgt af A for at oprette en ny folder (hvor man f.eks. kan gemme gammel post). Alle disse genveje står i bunden af terminalen. 6.2 Grafisk Netscape Eksempel på brug: bohr(s001234) $ netscape7 Hovedvinduet, der kommer frem, er selve browseren. Denne benyttes til at surfe på Internettet med. Vær opmærksom på, at det kan være svært at læse nogle bestemte sider. Det hjælper, hvis man ændrer skriftstørrelsen. Dette gøres vha. Preferences i Edit menuen. Klik på Fonts. Her vælger man så radioknappen Use my default fonts, overriding document-specified fonts. Sæt desuden font størrelsen til f.eks. punktstørrelse 18. Alternativt kan man holde Ctrl inde og trykke + for at få større fonte, eller - for at få mindre.

20 6.3 Videresendelse af s 13 Figur 6: Netscape browseren. For at checke post, vælges Messenger i Communicator menuen. Hermed åbnes et vindue, og Get Msg vælges for at hente post fra serveren. Indtast dit password. For at skrive en ny mail, vælges New Msg. 6.3 Videresendelse af s Hvis man ønsker det, kan man ved oprettelse af en.qmail-fil i hjemmebiblioteket, få videresendt sine s til en eller flere konti. Start en teksteditor i dit hjemmebibliotek, f.eks. NEdit: bohr(s001234) $ nedit.qmail I teksteditoren skrives: & adresse./maildir/ hvor adresse er den adresse, posten skal sendes hen til. Det kan også lade sig gøre at sende til flere adresser. Skriv da: & adresse1 & adresse2./maildir/ Linien./Maildir/ betyder, at s også gemmes lokalt (ellers forwardes mails kun).

21 7. UNIX og filsystemet 14 7 UNIX og filsystemet 7.1 Filsystemets opbygning Filsystemet i UNIX er opbygget som en træstruktur med biblioteker og underbiblioteker, på samme måde, som det kendes fra DOS og Windows. Figur 7: Filsystemets træstruktur. Ethvert bibliotek kan indeholde en række dokumenter (filer) samt eventuelle under-biblioteker, hvor hvert under-bibliotek igen kan indeholde dokumenter og under-biblioteker. Strukturen kan f.eks. se ud som skitseret i figur 7, som viser hvorledes en bruger (her c001234) kan have sit hjemmebibliotek placeret i databarsystemets globale struktur. Det fremgår eksempelvis, at brugeren c rent fysisk har sit hjemmebibliotek placeret på serveren bohr. Umiddelbart efter login vil brugeren befinde sig i sit hjemmebibliotek med et navn, der svarer til brugerens bruger-id. Brugeren har skrive-adgang til hjemmebiblioteket og kan derfor oprette dokumenter og under-biblioteker. I figur 7 er der vist et eksempel,hvor brugeren c har to dokumenter (dok1 og dok2) liggende i hjemmebiblioteket og et enkelt under-bibliotek (bib.no.1/), der selv indeholder to dokumenter (brev og gml.brev). For at skelne mellem dokumenter og biblioteker er alle biblioteker i figuren efterfulgt af et /.

22 7.2 Indhold af dokumenter og biblioteker Indhold af dokumenter og biblioteker I første omgang vil vi beskrive de relatede kommandoorientede muligheder for at arbejde med dokumenter og biblioteker i UNIX. Disse kommandoer tastes, som tidligere nævnt, i et terminalvindue. Et (ASCII) dokuments indhold kan eksempelvis udskrives på skærmen ved hjælp af kommandoen less efterfulgt af dokumentets navn, som f.eks.: bohr(s001234) $ less dok1 Hvis dokumentet fylder mere end een skærmside, vil less give meddelelse om, hvor mange procent af dokumentet, der er udskrevet. Man kan forlade less ved at trykke på tasten q. Der findes andre, og ofte bedre, kommandoer til at se indholdet af filer se oversigten over UNIX kommandoer i afsnit 7.8. En liste med indholdet af et bibliotek udskrives på skærmen med kommandoen ls, eller, hvis der ønskes flere oplysninger end blot navnene på dokumenterne og bibliotekerne anvendes eksempelvis kommandoen ll: bohr(s001234) $ ll Hvis situationen er som skitseret i figur 7 vil man få noget, der ser ud som: drwxr-xr-x 3 s s Aug 8 13:23. drwxr-xr-x 3 s s Aug 8 13:22.. drwxr-xr-x 2 s s Aug 8 13:22 bib.no.1 -rw-r--r-- 1 s s00 10 Aug 8 13:13 dok1 -rw-r--r-- 1 s s Aug 8 13:23 dok2 Vi vil ikke forklare den fulde betydning af alle disse oplysninger. Det kan dog nævnes, at det første tegn på linien bl.a. kan være et d (svarende til et bibliotek) eller et - (svarende til et dokument). Herudover giver linien oplysninger om læse- (R) og skrive- (W) rettigheder, ejer, gruppetilhørsforhold, dokumentets størrelse og dato for sidste rettelse.

23 7.3 Skift mellem biblioteker Skift mellem biblioteker Skift mellem forskellige biblioteker sker med ordren cd (change directory), f.eks. vil bohr(s001234) $ cd bib.no.1 bringe os ned i under-biblioteket bib.no.1. Kommandoen bohr(s001234) $ cd.. bringer os tilbage igen - eller generelt et niveau op i træstrukturen. Endelig vil kommandoen bohr(s001234) $ cd altid bringe os tilbage i hjemme-biblioteket. Det er også nyttigt at kende til tegnets funktion. Hvis man benytter kommandoen bohr(s001234) $ cd s vil man skifte bibliotek til s s hjemmebibliotek. Dette kan kun lade sig gøre, såfremt man har execute-rettigheder til dette bibliotek. Hvis man også vil se indholdet af dette bibliotek, skal man derudover have læse-rettigheder. Bemærk, at man benytter /, når man ønsker, at angive en sti (path) ud fra root biblioteket (toppen af træet), og ellers angives stien med reference til det bibliotek, vi befinder os i. Ved hjælp af kommandoen pwd (print working directory), kan man altid se, hvilket bibliotek man befinder sig i. 7.4 Kopiere, slette og flytte dokumenter Et dokument kopieres med kommandoen cp (copy) efterfulgt af henholdsvis det gamle og det nye navn, dvs. vil kommandoen bohr(s001234) $ cp gml.brev nyt.brev bevirke, at der oprettes et nyt dokument med navnet nyt.brev, der er magen til

24 7.5 Oprette og slette biblioteker 17 det eksisterende gml.brev. Kommandoen kan også bruges til at kopiere flere dokumenter ad gangen. I såfald skal det det nye navn være navnet på et bibliotek. Hvis vi står i under-biblioteket bib.no.1 vil kommandoen bohr(s001234) $ cp../dok*. bevirke, at filerne dok1 og dok2 kopieres ned i bib.no.1. Bemærk, at.. angiver det bibliotek der ligger netop et niveau over det aktuelle og. angiver det bibliotek vi står i. Tegnet * er en såkaldt wildcard karakter, der angiver en vilkårlig karakterstreng (dok* angiver således alle dokumenter, der begynder med dok). Et dokument slettes med kommandoen rm (remove) efterfulgt af navnet på dokumentet (og forudsat at brugeren har skrivetilladelse til dokumentet og biblioteket). Eksempelvis vil kommandoen bohr(s001234) $ rm dok1 slette dokumentet dok1. Et dokument kan flyttes med kommandoen mv (move). Samme kommando anvendes også til en ændring af navnet på et dokument. Eksempelvis vil kommandoen bohr(s001234) $ mv dok2 bib.no.1/dok7 bevirke, at dokumentet dok2 flyttes til biblioteket bib.no.1 og samtidig vil navnet blive ændret til dok Oprette og slette biblioteker Biblioteker oprettes med kommandoen mkdir (make directory). Eksempelvis vil bohr(s001234) $ mkdir newbib oprette et nyt bibliotek med navnet newbib. Kommandoen bohr(s001234) $ rmdir newbib (remove directory) vil slette det igen. (Et bibliotek kan med denne kommando kun slettes, hvis det er tomt). Indeholder biblioteket filer kan man med kommandoen

25 7.6 Udskrift på printer 18 bohr(s001234) $ rm -R newbib (Remove Recursive) slette biblioteket og alle filer og underbiblioteker i det. 7.6 Udskrift på printer Ettekstdokument elleretpostscriptdokument 5 udskrives med enten kommandoen lpr eller lp. Eksempelvis vil bohr(s001234) $ lp -d gps2-302 dok1 udskrive dokumentet på printer-destinationen gps Ovenfor angiver -d en såkaldt parameter til lp-kommandoen. En oversigt over flere print-destinationer, samt eksempler på flere print-kommandoer og parametre findes i Kapitel Hjælp manualer over UNIX-kommandoer Der findes rigtig mange kommandoer i UNIX, og for de enkelte kommandoer kan der ofte angives en række parametre (som ved lp-kommandoen ovenfor). En nyttig kommando, der giver opslag i on-line manualer, er man kommandoen. Eksempelvis vil bohr(s001234) $ man cp give et opslag i online UNIX manualer og derfra give en fuldstændig forklaring på, hvordan kommandoen cp til kopiering af dokumenter kan anvendes. Ofte ved man dog ikke, hvilken kommando, man skal bruge. I dette tilfælde kan man bruge kommandoen man -k med et nøgleord som argument. Kommandoen bohr(s001234) $ man -k copy vil eksempelvis give en liste over de kommandoer, der kan anvendes i forbindelse med kopiering. I denne liste findes så kommandoen cp. 5 Navne på PostScript dokumenter afsluttes normalt med.ps - eksempelvis dok.ps

26 7.8 Oversigt over UNIX kommandoer Oversigt over UNIX kommandoer Her følger en oversigt over nogle vigtige UNIX kommandoer. For de fleste kommandoer findes der en række mulige parametre (se man kommandonavn). En parameterer(somregel)etminus-efterfulgtafetbogstavogevt.nogetmere. Ofte må der gerne være et mellemrum mellem bogstavet og det, der følger efter, men ikke altid. Hvis der indgår et navn på et dokument i en kommando, skal det næsten altid stå til sidst. Type Kommando Kort beskrivelse Diverse cd skift bibliotek pwd vis aktuel bibliotek cp kopiering af dokumenter date viser data og klokkeslet l,ls,ll lister indhold af et bibliotek ln opret logisk link mv flyt, omdøb dokumenter man vis manual for en kommando info vis info for en kommando rm fjern dokument(er) mkdir opret et underbibliotek rmdir fjern et underbibliotek exit afslut sessionen convert Konverter filtyper Manipulering af tekstfiler more,less,page viser indhold en side ad gangen cat viser indhold sort sorterer indhold head viser toppen af filen tail viser bunden af filen grep find en tekststreng diff udskriver forskel påtofiler vi traditionel UNIX editor emacs advanceret (og god) editor nedit let anvendelig (grafisk) editor pico let anvendelig tekstbaseret editor ispell stavekontrol lp,lpr udskriv dokument

27 7.8 Oversigt over UNIX kommandoer 20 De viste kommandoer kan (med meget få undtagelser) benyttes i alle UNIX databarer. De lidt større programsystemer, herunder officeprogrammer, matematikprogrammer og tekstbehandling er beskrevet senere se bl.a. software-oversigten i afsnit 8. Type Kommando Kort beskrivelse Programudvikling cc C oversætter CC C++ oversætter gcc GNU s C oversætter g++ GNU s C++ oversætter f77 Fortran 77 oversætter f90 Fortran 90 oversætter javac JAVA oversætter make udfør en makefile gmake GNU s make dbx debugger ddd Grafisk debugger runide.sh SUN IDE Job kontrol at kør et job på et senere tidspunkt nice kør job med lavere prioritet nohup job der skal køre videre ved logout time tag tid på kommando/job ruptime oversigt over belastningen på maskiner top viser job-statistik for maskinen & send job i baggrunden Personrel. kommandoer finger personoplysninger passwd skift af password who hvem er logget ind whoami hvem er jeg pine mail-system mutt mail-system (velegnet ved attachments) netscape internet browser og mail-system ufind Hvor sidder en person fysisk Mange af de nævnte kommandoer kan kombineres. Eksempelvis vil nohup nice sas mysasjob & bevirke, at et sas-program bliver kørt med lav prioritet i baggrunden, og nohup bevirker, at jobbet kører videre, selvom brugeren er logget af.

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20 WinSvin Via netværk Indholdsfortegnelse WinSvin via Netværk.... 3 Installation på server. Program og data deles herfra... 3 Installation på arbejdsstation. Program og data ligger på server.... 11 Installation

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Om denne CD og 10 anvendelser af den

Om denne CD og 10 anvendelser af den Om denne CD og 10 anvendelser af den Denne CD er en lettere modificeret udgave af KNOPPIX 5.0.1 CD'en fra www.knoppix.net. Den er lavet sommeren 2006 af Claus Gårde Henriksen fra Skåne Sjælland Linux User

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual - Mac

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual - Mac EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual - Mac Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 4 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Print via EasyIQ ConnectAnywhere... 8

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder: 1) Først skal programmet der styrer den eksterne boks med brænderen installeres, Freecom. 2) Sæt den

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL er et script sprog til at lave applikationer til OrCAD Capture. Eclipse er et gratis udviklingsmiljø med debug muligheder. Denne guide hjælper med at

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

L A TEX begynderkursus 19. april 2006

L A TEX begynderkursus 19. april 2006 L A TEX begynderkursus 19. april 2006 Tobias Steinmann & Martin Heller latex@student.dtu.dk Indhold Om os og kurset Mål med kurset Særlige bemærkninger Indhold Om os og kurset generelt. Mål. Generel introduktion

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Velkommen på kursus hos Microworld

Velkommen på kursus hos Microworld Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Windows 8 Workshop. Dette kursusmateriale er udarbejdet for at kunne fungere som arbejdsmateriale under selve kurset, men det er også meningen,

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Login på skolens maskiner.

Login på skolens maskiner. Login på skolens maskiner. For at kunne arbejde på skolens maskiner, så er det nødvendigt at logge ind med jeres eget brugernavn og password. Med login får I adgang til jeres eget netværks-drev ( X: )

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Gisp Global Internet Service Provider. Bilag 2. Driftshåndbog. Aalborg Universitet Master i IT - Systemadministration

Gisp Global Internet Service Provider. Bilag 2. Driftshåndbog. Aalborg Universitet Master i IT - Systemadministration Gisp Global Internet Service Provider Bilag 2 Driftshåndbog Aalborg Universitet Master i IT - Systemadministration 1 Indledning Formålet med dette dokument er at introducere nogle værktøjer som kan bruges

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

VPN Windows 7. Denne guide viser dig, hvordan du konfigurerer VPN på din pc, og hvordan du nemt og hurtigt opretter og afbryder forbindelsen.

VPN Windows 7. Denne guide viser dig, hvordan du konfigurerer VPN på din pc, og hvordan du nemt og hurtigt opretter og afbryder forbindelsen. 1 VPN Windows 7 VPN (Virtual Private Network) er en forbindelsesmulighed, som giver dig adgang til netværket på dit institut eller dit arbejde, når du befinder dig uden for netværket. For at få VPN-adgang

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006 Opsætning af terminalklient til 20. januar 2006 2 Opsætning af terminalklient Opsætning af terminalklient til Dette kapitel udgør en del af den samlede vejledning til. Copyright 2006 by Dantek A/S er udviklet

Læs mere

Dual boot. af Windows 7 og Linux Mint. Af Thomas Bødtcher-Hansen

Dual boot. af Windows 7 og Linux Mint. Af Thomas Bødtcher-Hansen Dual boot af Windows 7 og Linux Mint Af Thomas Bødtcher-Hansen Dual boot af Windows 7 og Linux Mint "Dual boot af Windows 7 og Linux Mint" er en udvidelse af min IT guide "Linux Mint med fokus på privatliv

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Installation af WeroShop 2.8

Installation af WeroShop 2.8 2013 Installation af WeroShop 2.8 Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 01-01-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter.

MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter. MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter. Hermed følger en basal dokumentation for installation af AutoPilot msi pakken. Der vil i det følgende blive forklaret brugen af 4 programmer fra Microsoft,

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Google Suite. ISBN nr.:

Peter Kragh Hansen. Google Suite. ISBN nr.: Peter Kragh Hansen Google Suite ISBN nr.: 978-87-93212-12-1 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Google Suite... 1 Google Drive... 3 Gem dokumenter... 8 Filtyper i Google Suite... 9 Importer fra

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS6, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere