Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011"

Transkript

1 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i Googles filsystem 7. Oprette dokumenter i Googles filsystem 8. Redigere dokumenter i Googles filsystem 9. Downloade mapper fra Google til egen PC 10. Downloade dokumenter fra Google til egen PC 11. Uploade mapper fra egen PC til Google 12. Uploade dokumenter fra egen PC til Google 13. G-mail 14. Kalender 15. Fotoalbum 16. Websteder 17. Googles kontorpakke a. Tekst-dokumenter b. Regneark c. Præsentation d. Tegninger e. Formularer 18. Udskrive dokumenter 19. Googles sociale side 20. Interessante muligheder med det gratis styresystem Ubuntu, kontorpakken Libre Office og Google 21. Hjælp til Google Chrome og Google Dokumenter 22. Indstillinger 1

2 1. Om Cloud computing Cloud computing er et forholdsvis nyt udtryk, der dækker over at oprette, arbejde med og gemme sine dokumenter på nettet. Læs mere om på nettet, f. eks. på adressen Der er flere udbydere, der tilbyder serverplads og services på nettet, enten gratis eller mod betaling eller en kombination af begge dele. Microsoft tilbyder 25 GB gratis serverplads på adressen explorer.live.com/windows-live-skydrive, Google tilbyder 7+ GB gratis serverplads til /g-mail (lagerpladsen øges ved brug), 1 GB gratis lagerplads til dokumenter og 1 GB gratis lagerplads til foto. Kontoen kan oprettes på på adressen Mere serverplads kan købes for et beskedent beløb, f.eks. 20 GB for ca. 30 kr./år eller 80 GB for ca. 120 kr./år osv. Se mere på linket https://docs.google.com/support/ Kommentar [1]: 2. Valg af udbyder: Google På kursus har vi valgt at anvende Googles gratis server, da Google i skrivende stund virker som det mest alsidige gratis tilbud. 3. Valg af browser Til med Google anbefales at anvende Googles browser Google Chrome, der er målrettet til samarbejde med Googles cloud funktioner. Google Chrome kan downloades gratis fra adressen Hjælp til Google Chrome: https://www.google.com/support/chrome/ Til orientering: Google Chrome anvendes af ca. 18% af alle brugere Internet Explorer anvendes af ca. 40%, og FireFox af ca. 31% Resten af markedet deles stort set af browserne Opera og Safari. 4. Oprette en mailadresse (G-mail) og en konto ved Google Hvis du allerede har en konto ved Google kan du se bort fra dette afsnit Gå på nettet på adressen google.dk 1. Klik på G-mail i toppen af skærmen 2. Klik på Opret en konto i højre side af skærmen 3. Følg vejledningen på skærmen 4. Se gode råd i bilag 1 5. En konto ved Google giver dig adgang til en række gratis tjenester. 6. Her skal nævnes: , kalender, Dokumenter og en fornuftig officepakke, fotoalbum (med egne billeder på nettet), hjemmesider samt visse nyheds- og sociale tjenester. 5. Hierarkisk opbygning af mapper- og filsystem i Google Docs Efter oprettelse af en konto ved Google har du adgang til Googles gratis verden. Den hierarkiske opbygning af mappe- og filsystem minder meget om windows stifinder. 2

3 Se eksemplet i bilag 2. Her er fanen Dokumenter åben og viser Manfreds mapper og filer. På den sorte bjælke kan du se nogle af de gratis muligheder, der er nævnt i foregående afsnit, dvs. G- mail, Kalender, Dokumenter, Fotos, websteder, Nettet, mere --- Hjælp til Google Docs: https://docs.google.com/support/?hl=da&zx=ykh2glz48pkr Bilag 2 6. Oprette mapper i Googles filsystem 1. Gå på nettet til adressen google.dk 2. Klik på fanen G-mail, der er portalen til din google konto. 3. Indtast dine adgangskoder, dvs. g-mailadresse og adgangskode i de dertil indrettede felter 4. Klik på fanen Dokumenter 5. Klik på/marker fanen Mine samlinger (Mappen Mine samlinger svarer ca. til mappen Dokumenter i Windows). 3

4 6. Klik på fanen Opret et nyt 7. I pop-op-billedet klik på fanen Samling. (En Samling svarer til en mappe i Dokumenter i Windows). 8. Et pop-op-billede dukker op og fortæller, at du har oprettet en Ny samling (mappe), og du bliver foreslået at omdøbe Ny samling 9. Omdøb mappen Ny samling til Det du har gjort er, at du i mappen Mine samlinger har oprettet en ny mappe/samling og døbt den nye mappe/samling til 2011_5 11. I den nye mappe 2011_5 vil vi ikke overraskende placere de nye mapper/samlinger og dokumenter, vi opretter i forbindelse med Kursus 2011_5, Cloud computing 12. Opret på samme måde en mappe/samling Tekst i mappen/samlingen 2011_5 7. Sådan opretter du et dokument i Googles filsystem 1. Klik på fanen Dokumenter 2. Klik på/marker fanen Mine samlinger 3. Klik på/marker fanen 2011_5 4. Klik på/marker fanen Tekst 5. Klik på Opret et nyt 6. I pop-op-billedet klik på fanen Dokument. 7. Google opretter nu i samlingen Mine samlinger -> 2011_5 -> Tekst et ikke-navngivet tomt tekst-dokument og åbner dokumentet 8. Skriv lidt tekst i dokumentet, f. eks. overskriften TEKST-DOKUMENT 9. Du skal ikke /behøver normalt ikke at gemme dokumentet. Google gemmer dokumentet mens du arbejder. Orienter dig om status for gemt/ikke-gemt til højre i bjælken Google dokumenter. 8. Redigere dokumenter i Googles filsystem 1. Klik på fanen Dokumenter 2. Klik på fanen Mine samlinger 3. I det stifinder-lignende system kan du i skærmens venstre side se mappen Mine samlinger med tilhørende undermapper, f. eks. samlingen 2011_5 4. I skærmens højre side kan du se undermapperne til mappen Mine samlinger 5. Klik på samlingen 2011_5 6. Undermappen Tekst popper op i skærmens højre side. 7. Klik på undermappen Tekst 8. Mappen åbner sig og tekst-dokumentet Tekst_dokument dukker op. 9. Klik på tekstfilen Tekst_dokument 10. Tekst-dokumentet åbner sig, og du kan redigere i tekstdokumentet 11. Igen - du behøver ikke gemme dokumentet mens du redigerer.det gør Google automatisk. 4

5 12. BEMÆRK: Skal man ud af et dokument skal man ikke som i windows klikke på Filer Gem, men klikke på Dokumenter og arbejde sig videre derfra. Det kan virke forvirrende, eller i hvert fald anderledes, men det vænner man sig til. 9. Downloade mapper fra Google til egen PC 1. Klik på fanen Dokumenter 2. Find den mappe du vil downloade til egen PC 3. Højre-klik på mappen 4. I POP-OP vinduet vælger du Download 5. I næste POP-OP vindue får du mulighed for at vælge format for de dokumenter der ligger i den mappe du vil downloade. 6. Vælg Microsoft hvis du på din PC har installeret MS Officepakken. 7. Hvis du bruger Open Office eller Libre Office, så vælg Åbn dokument, og følg vejledningen på skærmen. 8. Klik på Download i POP-OP vinduet. 9. Google zipper dine filer, dvs. komprimerer dem, og overfører mappen med filer til din PC. 10. Default placerer Google downloadede mapper i mappen Download i mappen Dokumenter. (XP), og i mappen Hentede filer i Ubuntu. OBS: Det er ikke alle filer der bliver zippede/komprimerede. Hvis filerne er under en vis størrelse downloades de ukomprimerede.(?) 11. Denne placering kan ændres i Tilpasning og handlinger i Google Chrome. Klik på svensknøglen i øverste højre hjørne og vælg Valgmuligheder, Avancerede valgmuligheder og juster på indholdet i feltet Downloads. På kursus beholder vi Googles default indstillinger. 12. I nederste venstre hjørne dukker der et lille ikon op med tekst for den mappe du er ved/har downloadet. 13. Klik på pilen i højre side af ikonet. 14. Du får nu 3 muligheder: 1) Åbn, 2) Åbn altid filer af denne type, 3) Vis i mappe. 15. Vælg Vis i mappe og vær opmærksom på, at det næste billede du ser er fra din PC s harddisk hvor du ser den mappe du har downloadet dokumentet til, samt den mappe du har downloadet. 16. Mappen har efternavnet zip, der fortæller at den indeholder komprimerede filer, og er desuden symboliseret ved en lynlås. 17. Dobbelt-klik på zip-mappen, og windows vil un-zippe mappen, dvs. pakke den ud. 18. Mappen kan nu placeres hvor man vil med f. eks. stifinder og træk-og-slip. 10. Downloade dokumenter fra Google til egen PC 1. Gå ind på din Google Konto (Google.dk Gmail log-in med g-mailadresse og adgangskode). 1. Klik på fanen Dokumenter 2. Klik på fanen Mine samlinger 3. I det stifinder-lignende system kan du i skærmens venstre side se mappen Mine samlinger med tilhørende undermapper, f. eks. samlingen 2011_5 4. I skærmens højre side kan du se undermapperne til mappen Mine samlinger 5. Klik på samlingen 2011_5 6. Undermappen Tekst popper op i skærmens højre side. 5

6 7. Klik på undermappen Tekst 8. Mappen åbner sig og tekst-dokumentet Tekst_dokument dukker op. 9. Klik på tekstfilen Tekst_dokument 10. Tekst-dokumentet åbner sig. 11. Klik på Filer 12. I POP-OP_vinduet klik på Download som 13. Du kan nu vælge at downloade dokumentet i 6 forskellige formater: ODT, PDF, RTF, Tekst, Word, HTML (Zipfil) 14. Vælg Word. De andre formater vil blive forklaret under pkt. 17, Googles kontorpakke. 15. Dokumentet bliver nu kopieret til egen PC. Afhængig af størrelse af dokumentet og hastigheden på internettet kan det tage lidt tid. 16. Nederst til venstre på skærmen dukker et lille POP-OP billede frem. 17. Klik på pilen i POP-OP billedet. 18. Du får nu 3 muligheder: 1) Åbn, 2) Åbn altid filer af denne type, 3) Vis i mappe. 19. Vælg Vis i mappe og vær opmærksom på, at det næste billede du ser er fra din PC s harddisk hvor du ser den mappe, du har downloadet dokumentet til, samt filen i mappen. 20. Default er din PC indstillet til at placere downloadede dokumenter osv. i mappen Download (XP) i mappen Dokumenter, og Hentede filer i Ubuntu. 21. Din PC skifter til visning af mappen Download, og her ser du dit downloadede dokument som en word-fil. 22. Fra mappen download skal du flytte filen til den mappe på egen PC der relaterer til dokumentet, eller oprette en relevant mappe til dokumentet. 11. Upload mapper fra egen PC til Google 1. Gå ind på din Google Konto (Google.dk Gmail log-in med g-mailadresse og adgangskode) 2. Åbne Google Dokumenter (Se bilag 2) 3. Vælg den mappe du vil uploade til, f. eks. Mine samlinger, der er den overordnede mappe i Google Dokumenter 4. Klik på Upload i bjælken over Googles stifinder. 5. Du kan vælge mellem Filer eller Mappe. Vælg Mappe 6. I pop-op billedet, der viser mapper på din egen PC, skal du vælge den mappe du vil have uploadet til Google Dokumenter. Derefter klik OK 7. I pop-op billedet Download settings beholder du som udgangspunkt de foreslåede indstillinger og klikker på Start upload. Tips: I pop-op billedet kan du se hvor meget serverplads du har tilbage. 8. Den mappe du har valgt på egen PC uploades nu til Google Dokumenter til mappen Mine samlinger. 12. Uploade dokumenter fra egen PC til Google Gå ind på din Google Konto (Google.dk Gmail log-in med g-mailadresse og adgangskode). Åbn Google dokumenter (se bilag 2) Vælg den mappe du vil uploade til, f. eks mine Mine samlinger 2011_5. Klik på Upload i bjælken over Googles stifinder. I POP-OP vinduet kan du vælge mellem at uploade Filer eller Mappe. Vælg Filer. I det næste POP-OP vindue ser du mapper fra din egen PC. Vælg den mappe hvor det dokument ligger som du vil uploade. 6

7 Vælg dokument. Klik på Åbn i POP-OP vinduet. Der dukker nu et POP-OP vindue frem med Indstillinger for upload Behold indstillingerne i POP-OP vinduet, dvs. 1) Konverter dokumenter--- 2) Bekræft indstillinger før hver upload. Klik på Start upload. Det valgte dokument på egen PC overføres nu til den valgte på Googles server. 13. G-mail Beskrivelsen ligger på hjemmesiden: ( CTRL + klik på dette link.) 14. Kalender Gå ind på din Google Konto (Google.dk Gmail log-in med g-mailadresse og adgangskode). Åbn Google dokumenter (se bilag 2) Åbn Kalender Sådan Indstiller du din Kalender Sådan redigerer du en aftale (i Google benævnt begivenhed ) Venstre-klik på teksten ved aftalen, f. eks. Kursus_MAS_Cloud computing. I POP-OP billedet får man 2 muligheder, enten Rediger begivenhed eller Slet. Klik på Rediger begivenhed. Rediger f. eks. tekst, klokkeslet osv. Klik på Gem i kalender-bjælken. Fjern en aftale. Venstre-klik på teksten ved aftalen, f. eks. Kursus_MAS_Cloud computing. I POP-OP billedet får man 2 muligheder, enten Rediger begivenhed eller Slet. Klik på Slet I POP-OP vinduet får du at vide, at begivenheden er slettet, og du får mulighed for at fortryde. Hvis aftalen/begivenheden er en del af en række sammenhængende aftaler, så--- I POP-OP vinduet får du mulighed for at slette Kun denne forekomst, Alle følgende og Alle begivenheder i serien Vælg efter ønske, f. eks. Kun denne forekomst hvis det kun er den markerede aftale der skal slettes. 15. Fotoalbum 16. Websteder 7

8 17. Googles kontorpakke a. Tekst-dokumenter b. Regneark c. Præsentation d. Tegninger e. Formularer 18. Udskrive dokumenter 19. Googles sociale side 20. Interessante muligheder med det gratis styresystem Ubuntu, den gratis kontorpakke Libre Office og Google 21. Hjælp til Google Chrome og Google Dokumenter Grundlæggende oplysninger om browseren Google Chrome: https://www.google.com/support/chrome/ Tilpasning og handlinger i Google Chrome 1. Klik på svensknøglen i øverste højre hjørne af skærmen. 2. I POP-OP vinduet findes en række muligheder for tilpasning og handlinger i Google Chrome. 3. OBS: Klik på Valgmuligheder. Her er der 3 væsentlige indstillinger: 1) Grundlæggende ting, 2) Personlige indstillinger, og 3) Avancerede valgmuligheder. 4. Prøv at se mulighederne. Muligheder i Google dokumentindstillinger 1. Klik på gearhjulet i øverste højre hjørne af skærmen 2. I POP-OP vinduet klik på Dokumentindstillinger 3. Du får nu mulighed for at foretage indstillinger i dit dokument, 1) Generelt og 2) Redigering 4. Prøv dem Grundlæggende oplysninger om Google Docs: 1. https://docs.google.com/support/?hl=da&zx=ykh2glz48pkr Grundlæggende oplysninger om anvendelse af kontorpakken: 1. Tekstdokumenter: 2. Regneark: 3. Præsentation: 4. Tegninger: 8

9 5. Formularer: Grundlæggende oplysninger om dig og Google 1. Klik på dit navn i øverste højre hjørne af skærmen 2. I POP-OP vinduet får du mulighed for at foretage indstillinger i din 1) Profil, 2) Fortrolighed, 3) Kontoindstillinger, og 4) Log ud 3. Prøv dem 4. Log ud anvendes (ikke overraskende) ved Log ud af Google, og ved udlogning bliver du linket til en Google side med adgang til præsentation af og arbejde med Google Dokumenter. 5. Se siden nedenstående! 22. Indstillinger Kilder: Libre Office Database: Komputer for alle 2011_11, s41, s68 Libre Office/Komplet kontorpakke : Komputer for alle 2011_10, s54 Googles kontorpakke: Komputer for alle 2011_5, s2, s70; 2011_10, s54 MS Office: Komputer for alle 2011_8, s50 9

10 Bilag 1 Sådan kan skemaet udfyldes: Fornavn: Manfred Efternavn: Soerensen Ønsket log in navn: manfredsoerensen Tips: Brug dit navn, uden æ, ø og å, eventuelt efterfulgt af dit husnummer hvis dit navn er brugt af en navnefælle -- du skal IKKE Det gør Google selv!. Vælg en adgangskode: xxxxxxxx -- adgangskoden skal indeholde mindst 8 tegn, gerne bogstaver og tal - ingen specialtegn og ingen æ, ø og å! Du får et vink om adgangskodens godhed. Sikkerhedsspørgsmål: Anvendes hvis du har glemt din adgangskode. Vælg et spørgsmål, f.eks. Hvad er dit foretrukne ølmærke? Svar: F. eks. Krudtugle. * Gendannelses Skriv din almindelige adresse, f. eks. ved TDC, STOFA eller andet. Hvis du har glemt din adgangskode kan du nu ved adgang til din google-konto klikke på Glemt adgangskode. Google sender dig en mail med spørgsmålet, du svarer korrekt, og Google sender dig din adgangskode til din almindelige adresse. Skriv det mystiske ord (pliestized) du ser i feltet. Tips: Det kan være svært at se, men prøv flere gange hvis det mislykkes. Klik på Jeg accepterer. Opret min konto, og Google opretter rimelig hurtigt din konto og g-mail adresse. Du får en mail fra Google til din Google mail adresse med en bekræftelse. Bemærk at din Google adresse er din portal til dine senere dokumenter på Google d 10

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Kursus i billed- og videobehandling med programmet Picasa 3.6

Kursus i billed- og videobehandling med programmet Picasa 3.6 KOM I GANG MED PICASA... 3 Systemkrav til din PC... 3 Installer PICASA... 3 Opret en konto og en webmail ved GOOGLE... 3 Importerer foto og videoklip fra kamera og mobiltelefon til PC... 4 Opret et PICASA

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook Din Chromebooks tastatur og pegefelt... 8 De allerførste

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Forsøg: IT-klasse 1v 2007/2008 Grundkursus side 1/19 Helsingør Gymnasium for elever Forfatter: Steen Toft Jørgensen

Forsøg: IT-klasse 1v 2007/2008 Grundkursus side 1/19 Helsingør Gymnasium for elever Forfatter: Steen Toft Jørgensen Forsøg: IT-klasse 1v 2007/2008 Grundkursus side 1/19 Elevkursus i IT Nedenstående materiale gennemgår en masse grundlæggende ting om den bærbare PC og har fokus på grundlæggende IT-færdigheder, som er

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere