Vejledning til kliniker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til kliniker"

Transkript

1 Vejledning til kliniker

2 Copyright for H200 Wireless-vejledning til kliniker 2014, Bioness Inc. Alle rettigheder forbeholdt Ingen dele af denne publikation må gengives, overdrages, kopieres, gemmes i et registreringssystem eller oversættes til et sprog eller et computersprog, i nogen form eller af nogen parter, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Bioness Inc. Varemærker NESS, NESS H200, NESS H200 Wireless, Bioness, Bioness-logoet og LiveOn og For Function. For Freedom. For Life. er varemærker tilhørende Bioness Inc. i USA eller andre lande. Kun på recept (kun i USA) Patenter Dette produkt er omfattet af et eller flere amerikanske og internationale patenter. Andre patenter er undervejs. Ansvarsfraskrivelse Bioness Inc og dets tilknyttede selskaber er ikke ansvarlige for skader eller beskadigelser forårsaget af en person, enten direkte eller indirekte, som følge af uautoriseret brug eller reparation af produkter fra Bioness Inc. Bioness Inc er ikke ansvarlig for skader forårsaget af virksomhedens produkter, enten direkte eller indirekte, som følge af brug og/eller reparation foretaget af uautoriseret personale. Miljøpolitik Servicepersonalet tilrådes, at ved ændring af nogen del af NESS H200 Wireless-systemet skal disse dele bortskaffes korrekt, og hvor det er relevant, skal delene genbruges. Yderligere oplysninger om disse anbefalede procedurer kan fås ved at kontakte Bioness Inc. Bioness Inc forsøger konstant at finde og implementere de bedst mulige produktionsprocedurer og eftersynsrutiner. Overensstemmelsescertificering Worldwide Corporate Office Bioness Inc Rye Canyon Loop Valencia, CA USA Telefon: eller Websted: Autoriseret repræsentant i Europa NESS Europe B.V. Stationsweg LR Zwijndrecht, Holland Telefon: E mail: Websted: Fremstillet af Bioness Neuromodulation Ltd. 19 Ha Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra Anana 43654, Israel II

3 Liste over symboler Forsigtig Advarsel Dobbeltisoleret (svarer til klasse II i IEC 536) Anvendt(e) del(e) af type BF Ikke-ioniserende stråling Fabrikationsdato Fabrikant Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald Se vejledningen/brochuren Genbestillingsnummer Partinummer Serienummer Overholder produktsikkerhedsstandarderne i USA og Canada Engangsbrug Opbevaringstemperatur Overholder EU's direktiv for medicinsk udstyr Autoriseret repræsentant i Europa Fugtighedsbegrænsning IP27 IP22 Lt Atmosfæretrykbegrænsning Beskyttelsesgrad mod indtrængen (for ortose) Beskyttelsesgrad mod indtrængen (for Intelli-Connect-ørestykke) Hold tør Passer til venstre ortose Rt Passer til højre ortose Rt Passer til stor ortose Lt Passer til små og mellemstore ortoser Rt Stor thenar Lt Tykt håndledsindlæg Lt FPL-indlæg III Vejledning til kliniker

4 Indholdsfortegnelse Liste over symboler...iii Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Sikkerhedsoplysninger... 3 Indikationer for anvendelse...3 Kontraindikationer...3 Advarsler...4 Bivirkninger...5 Forholdsregler...5 Kapitel 3: Omgivende forhold, der påvirker brugen... 9 RF-kommunikation (radiofrekvens)...9 Overensstemmelsescertificering...9 Sikkerhed på rejser og i lufthavne...10 Elektromagnetisk kompatibilitet...10 Advarsler...10 Kapitel 4: H200 Wireless-systemet H200 Wireless-ortose...13 Stimulerende elektroder...14 Ortosens fleksorstøtte...14 Ekstensorskinne på ortosen...15 Spiraltappen på ortosen...15 Indikator...16 Lydalarmer...16 Genopladeligt batteri og opladningsport...17 H200 Wireless-kontrolenhed...17 Betjeningsknapper...18 Betjeningstilstande...19 Standbytilstand...19 Brugertilstand...19 Klinisk tilstand...19 Indikator og digitalt display...20 Lydalarmer...21 Genopladeligt batteri og opladningsport...22 Kliniske programmer til H200 Wireless...22 IV

5 Programmer til funktionel træning...22 Program A Grib og slip...22 Program B Åbn hånd...23 Program C Spænd...23 Neuroproteseprogrammer...23 Program D Åbn hånd...23 Program E Grib og slip...23 Program F Grib fast i nøgle...23 Program til motorneuromodulation...23 Program G Ekstensorer og fleksorer, kun ekstensorer, kun fleksorer...23 Personlige forudindstillede programmer...24 Personlig brugerdefineret programmering...24 Brug af H200 Wireless-systemet...24 Tænding/slukning af systemet...24 Test af stimulationen i H200 Wireless-ortosen...24 Valg af et brugerprogram...25 Aktivering af klinisk tilstand...25 Valg af et klinisk program...25 Aktivering af stimulation...25 Midlertidig afbrydelse af stimulation...25 Deaktivering af stimulation...25 Justering af stimulationens intensitet...25 Deaktivering/aktivering af systemets lydadvarsler...25 Aktivering og afslutning af dvale...26 Intelli-Connect...26 W-kabel...26 Intelli-Connect-oplader...26 Intelli-Connect-ørestykke...26 Opladningsanvisninger for Intelli-Connect...28 Anvisninger for registrering af Intelli-Connect...29 Anvisninger for tilpasning af Intelli-Connect...29 Betjeningsanvisninger for Intelli-Connect...30 Kapitel 5: Klinikersæt til H200 Wireless Klinikersæt til H200 Wireless (small/medium)...33 V Vejledning til kliniker

6 Klinikersæt til H200 Wireless (large)...34 Klinikeropgraderingssæt til H200 Wireless...34 PDA-komponenter...36 Tilbehør...38 Kapitel 6: Tilpasning af H200 Wireless-ortosen Måling af ortosestørrelse...41 Tilpasning af thenaren...41 Tilpasning af håndledsindlægget...42 Tilpasning af håndledsremmen og FPL-indlægget...45 Fastgøring af håndledsrem...46 Fastgørelse af FPL-indlægget...46 Bestemmelse af den optimale elektrodekonfiguration...48 Ekstensortilpasningsindlæg...48 Fleksortilpasningsindlæg...49 Fugtning/fastgørelse af H200 Wireless-tekstilelektroderne...50 Kapitel 7: Opsætning: Klinikerens programmeringsenhed Tilslutning af klinikerens programmeringsenhed til holderen...53 Opladning af klinikerens programmeringsenhed...53 Tilslutning af H200 Wireless-kontrolenheden...53 Kapitel 8: H200 Wireless-software Navigationsværktøjer...55 Informationsikon...55 Menuer...56 Faner...56 Knapper...57 Tastatur...58 Rullelister...58 Rullepaneler...58 Stimulationsintensitetspanel...58 Programnedtællingsur...59 Visningsfarve for den aktive programfase...59 Programmering af H200 Wireless-systemet...59 Logge på...59 Startmeddelelser...60 VI

7 En ny patient blev fundet...60 Kontrolenhed ikke tildelt...61 H200 Wireless-kontrolenhed ikke registreret...61 Datauoverensstemmelse...62 Åbning/oprettelse af en patientjournal...62 Konfiguration af stimulationsparametre...63 Konfiguration af kliniske programmer A-G...64 Program A Spænd og slap af...64 Program B Åbn hånd...65 Program C Spænd...66 Program D Spænd og slap af...66 Program E Åbn hånd...67 Program F Nøglegreb...68 Program G Motorneuromodulation...69 Konfiguration af et personligt, brugertilpasset program...71 Tildeling af brugerprogramknap 1 og Visning af en patients sessionslogfil...74 Visning af en patients brugslogfil...75 Visning af systemoplysninger...76 Administrer patientjournaler...76 Ændring af et patientnavn...76 Fjernelse af en patientjournal...76 Administration af brugere...77 Tilføjelse af en bruger...77 Fjernelse af en bruger...78 Skift en brugers adgangskode...78 Sikkerhedskopiering og gendannelse af databasen...79 Automatisk sikkerhedskopiering...79 Manuel sikkerhedskopiering...79 Gendan...79 Kapitel 9: Patienttræning og -opfølgning Patienttræning...81 Tag H200 Wireless-ortosen på og af...81 VII Vejledning til kliniker

8 Betjening af NESS H200 Wireless-systemet...82 Vedligehold og rengør NESS H200 Wireless-systemet...82 Fejlfinding...82 Træning med H200 Wireless-systemet...82 Patientopfølgning og klinisk support...83 Kapitel 10: Vedligeholdelse og rengøring Opladning...85 Batterier...85 H200 Wireless-tekstilelektroder...85 Ortoseelektrodebaser...85 Elektronisk registrering...85 Oversigt over vedligeholdelse...86 Rengøring af H200 Wireless-komponenter...87 Desinfektion af H200 Wireless-komponenter...87 Kapitel 11: Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål...90 Kapitel 12: Tekniske specifikationer Kapitel 13: Appendiks EMI-tabeller VIII

9 Denne side er med vilje efterladt tom IX Vejledning til kliniker

10 Kapitel 1 Indledning Slagtilfælde og andre sygdomme i centralnervesystemet (CNS) kan forårsage langvarig invaliditet. For mange mennesker kan langvarig invaliditet svække muskelkontrollen, øge muskelspasmer, reducere muskelstyrken og nedsætte funktionsevnerne. For overekstremiteten kan komplikationerne omfatte kontrakturer, ødem, smertesyndromer i hånden og skulderen samt nedsat brug af lemmer på grund af tillært manglende brug. NESS H200 Wireless-systemet til håndgenoptræning (H200 Wireless-systemet) giver elektrisk stimulation af nerverne i fleksor- og ekstensormusklerne, som styrer hånden, så håndfunktionen forbedres, og behandler funktionshæmning i overekstremiteterne, der skyldes skader på centralnervesystemet. H200 Wireless-systemet kan bruges selvstændigt og giver øget klinisk effektivitet og patientkomplians. I denne H200 Wireless-vejledning til kliniker beskrives: Vigtige sikkerhedsoplysninger om H200 Wireless-systemet. H200 Wireless-systemets dele. Sådan konfigureres, bruges og vedligeholdes H200 Wireless-systemet. H200 Wireless-klinikersættets dele. Sådan tilpasses H200 Wireless-systemet. Sådan programmeres H200 Wireless-systemet. Sørg for at gennemgå sikkerhedsanvisningerne sammen med patienterne, før de tager H200 Wireless-systemet i brug. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Bioness' kundeafdeling på (800) , valgmulighed 3 (i USA) eller din lokale forhandler (uden for USA). Du kan også besøge Bioness-webstedet: Enhedsbeskrivelse af H200 Wireless-systemet H200 Wireless-systemet består af en radiofrekvensstyret ortose og en trådløs kontrolenhed. Se figur 1-1. Intelli-Connect er ekstraudstyr til H200 Wireless-systemet, som kan købes separat. H200 Wireless-ortose H200 Wireless-ortosen stabiliserer håndleddet i en funktionel vinkel og overfører elektrisk stimulation via fem overfladeelektroder, så der opnås optimale håndleds- og håndbevægelser. H200 Wireless-kontrolenhed H200 Wireless-kontrolenheden bruges til at starte og stoppe simulation, justere stimulationens intensitet og vælge stimulationsprogrammer. Klinikeren tilpasser stimulationsprogrammerne til hver enkelt patient vha. specialiseret H200 Wireless-software, der er installeret på klinikerens programmeringsenhed til H200 Wireless. Kapitel 1 - Indledning 1

11 Disse komponenter kommunikerer trådløst og stimulerer de nerver i fleksor- og ekstensormusklerne, der kontrollerer hånden, så håndens funktion forbedres, og bruges desuden til behandling af funktionshæmning i overekstremiteterne, der skyldes skader på centralnervesystemet. Intelli-Connect (fås på udvalgte markeder) Intelli-Connect er håndfrit ekstraudstyr, der bruges til at udløse enheden, og som udelukkende bruges sammen med H200 Wireless-systemet. H200 Wireless-ortose H200 Wirelesskontrolenhed Intelli-Connectørestykke Figur 1-1: H200 Wireless-ortosen, kontrolenheden og Intelli-Connect-ørestykket 2 Vejledning til kliniker

12 Kapitel 2 Sikkerhedsoplysninger Indikationer for anvendelse H200 Wireless-systemet er en enhed til elektrisk stimulation, som er indikeret til følgende brug: Funktionel elektrisk stimulation (FES) Forbedret håndfunktion og aktivt bevægelsesområde for patienter med hemiplegi på grund af slagtilfælde eller lammelse af overekstremiteter på grund af rygmarvsskade på C5. Neuromuskulær elektrisk stimulation (NMES) Opretholdelse og/eller øgning af håndens bevægelsesområde. Forebyggelse og/eller forsinkelse af atrofi på grund af manglende brug. Øget lokal blodcirkulation. Færre muskelspasmer. Genoptræning af musklerne. Intelli-Connect er ekstraudstyr, der udelukkende bruges sammen med H200 Wireless-systemet. Intelli-Connect bruges til at udløse H200 Wireless-ortosen via enkle kæbebevægelser. Kontraindikationer Brug ikke H200 Wireless-systemet på en arm, hvor der er en cancerlæsion eller er mistanke om en. H200 Wireless-systemet må ikke bruges til patienter, der har en pacemaker, implanteret defibrillator eller anden form for implanteret metallisk eller elektronisk enhed. Brug af H200 Wireless-systemet sammen med noget af det ovenstående kan forårsage elektrisk stød, forbrændinger, elektrisk interferens eller dødsfald. Brug ikke H200 Wireless-systemet på en arm, hvor der er en regional sygdom, f.eks. fraktur eller forvridning, som kan blive påvirket negativt af bevægelser fra stimulationen. Intelli-Connect må ikke anvendes til patienter, som lider af temporomandibulær ledforstyrrelse eller anden form for kæberelateret problem. Intelli-Connect må ikke anvendes til patienter, som har problemer med emaljen eller tandpine. Kapitel 2 - Sikkerhedsoplysninger 3

13 Advarsler H200 Wireless-ortosen må kun bruges på underarmen og hånden på den patient, den er tilpasset til. Den må ikke bruges af andre eller på en anden del af kroppen. H200 Wireless-ortosen må ikke bruges på hævede, inficerede eller betændte områder eller på hududslæt som f.eks. phlebitis, thrombophlebitis og åreknuder. Stimulation må kun ske på normal, intakt, ren og sund hud. Tilråd patienterne at slukke for H200 Wireless-systemet før kørsel, betjening af maskineri eller udførelse af aktiviteter, hvor ufrivillige muskelsammentrækninger kan medføre unødvendig risiko for personskade. Tilråd patienterne ikke at bruge H200 Wireless-systemet, når de sover. H200 Wireless-systemet må kun konfigureres af en autoriseret kliniker. Kun uddannede klinikere må vælge elektrodeplacering og stimulationsindstillinger. Klinikerens programmereingsenhed til H200 Wireless må kun indeholde Windows Mobile til Pocket PC-operativsystem og beskyttet software fra Bioness Inc. Softwarepakker fra tredjeparter understøttes ikke og kan forhindre korrekt funktion for H200 Wireless-systemet, hvilket medfører, at garantien bortfalder. Forsøg ikke at reparere eller ændre H200 Wireless-systemet. Hvis H200 Wireless-ortosen bliver overophedet, skal du slukke stimulationen og fjerne ortosen. Hvis stimulation ikke kan slås fra ved hjælp af H200 Wireless-kontrolenheden eller udløserknappen på H200 Wireless-ortosen, skal ortosen fjernes for at stoppe stimulationen. Elektrisk og trådløst medicinsk udstyr kræver særlige forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet og immunitet. Se kapitel 3 og appendikset for at få flere oplysninger. Informer patienterne om, at de ikke må bruge Intelli-Connect under kørsel af et motorkøretøj, betjening af maskiner eller udførelse af andre potentielt farlige opgaver. Sørg for, at der ikke er snavs eller forhindringer i opladerholderen, når Intelli-Connectørestykket isættes. Tving ikke Intelli-Connect-ørestykket i opladeren. Sørg for, at ørestykket vender korrekt. Kontrollér Intelli-Connect-ørestykket, før du tager det på. Brug den ikke, hvis der er revner i plasten eller punkturer i sensorarmen. Manipuler aldrig Intelli-Connect-ørestykkets sensor mere end nødvendigt. Hvis du gør det, kan du beskadige ørestykket. 4 Vejledning til kliniker

14 Tilråd patienterne aldrig at bide tænderne sammen på en ubehagelig måde eller med for meget kraft, da det kan beskadige tænderne eller kæben. Der kræves kun forsigtig sammenbidning for at aktivere Intelli-Connect. Eksterne vibrationer kan medføre, at Intelli-Connect-ørestykket utilsigtet aktiverer H200 Wireless-ortosen. Intelli-Connects komponenter må ikke kommes i vand eller anden væske. Tilråd patienterne ikke at bruge Intelli-Connect-ørestykket på hævet, inficeret eller betændt hud. Må kun bruges på intakt, ren og sund hud. Intelli-Connect-ørestykket må ikke bruges i mere end ti timer. Forebyg hudirritation ved regelmæssigt at fjerne ørestykket for at ventilere huden omkring øret. Hvis der forekommer hudirritation rundt om øret, skal Intelli-Connect-ørestykket straks fjernes. Kontakt Bioness. Tilråd patienterne først at genoptage brugen, når huden er helet helt. Bivirkninger I det usandsynlige tilfælde at noget af følgende forekommer, skal patienterne tilrådes straks at stoppe brugen af H200 Wireless-systemet og kontakte deres læge: Tegn på væsentlig irritation eller tryksår, hvor H200 Wireless-ortosen er i kontakt med huden. En betydelig forøgelse af muskelspasticitet. En fornemmelse af hjerterelateret stress under stimulation. Hævelse af hånden, håndleddet eller underarmen. Andre uventede reaktioner. Hudirritationer og brandsår under de stimulerende elektroder er blevet rapporteret ved brug af motoriserede muskelsimulatorer. Forholdsregler De langsigtede effekter af kronisk elektrisk stimulation kendes ikke. Vær forsigtig ved patienter, hvor der er mistanke om hjerteproblemer, eller som har fået konstateret hjerteproblemer. Kontakt patientens læge før brug af H200 Wirelesssystemet. H200 Wireless-systemet kan forårsage dødbringende rytmeforstyrrelser af hjertet hos personer, der er i farezonen. Skadelig stimulation kan udløse autonom dysrefleksi hos patienter med rygmarvsskader på T6-niveau og højere (akut hypertension og bradykardi). Vær forsigtig ved patienter, hvor der er mistanke om epilepsi, eller som har fået diagnosen epilepsi. Kapitel 2 - Sikkerhedsoplysninger 5

15 Få godkendelse fra lægen før brug af H200 Wireless-systemet til patienter, som har en ændring af normal arteriel eller venøs strømning i området omkring H200 Wirelessortosen på grund af lokal insufficiens, okklusion, arteriovenøs fistel til hæmodialyse eller en primær defekt i blodkarrene. Få godkendelse fra lægen før brug af H200 Wireless-systemet, hvis patienten har en strukturel deformitet i det område, der skal stimuleres. Sikker brug af H200 Wireless-systemet under graviditet er ikke fastslået. Hold H200 Wireless-systemet uden for børns rækkevidde. Tilråd patienterne at bruge H200 Wireless-ortosen med forsigtighed: Hvis patienten har tendens til hæmorrhagi efter akut trauma eller fraktur. Efter nylige operationer, hvor muskelsammentrækning kan forstyrre helingsprocessen. På hudområder, hvor der ikke er normal følesans. Betændelse i H200 Wireless-ortosens område kan forværres af bevægelser, muskelaktivitet eller tryk fra ortosen. Tilråd patienterne at stoppe med brugen af H200 Wireless-systemet, indtil betændelsen er væk. Kontrollér altid huden for rødme eller udslæt, når H200 Wireless-ortosen sættes på eller tages af. Når H200 Wireless-ortosen tages af, er det normalt, at områderne under tekstilelektroderne er røde og har fordybninger. Denne rødme bør forsvinde efter cirka én time. Vedvarende rødme, læsioner eller blister er tegn på irritation. Brug af H200 Wireless-systemet skal afbrydes midlertidigt, indtil irritationen er helt væk. Sluk for H200 Wireless-systemet, før H200 Wireless-ortosen Wireless-ortosens ulnarkant. Tænd ikke for H200 Wireless-systemet, før ortosen sidder sikkert på armen, og ekstensorskinnen er lukket. Tilråd patienterne at slukke for H200 Wireless-systemet på tankstationer. De bør ikke bruge H200 Wireless-systemet i nærheden af brandfarligt brændstof, dampe eller kemikalier. Sluk for H200 Wireless-systemet, før elektrodebaserne sættes på Wireless-ortosens ulnarkant. Sluk for H200 Wireless-systemet, før tekstilelektroderne fjernes eller sættes på. Fjern H200 Wireless-ortosen, før du fugter tekstilelektroderne. H200 Wireless-ortosen er stænktæt. Alle elektriske komponenter skal dog beskyttes mod kontakt med vand, f.eks. fra håndvaske, badekar, brusekabiner, regn, sne osv. For meget kropsbehåring, hvor H200 Wireless-tekstilelektroderne berører huden, kan reducere elektrodekontakten med huden. Fjern om nødvendigt kraftig kropsbehåring med en elektrisk barbermaskine eller en saks. Brug ikke en barberskraber. En barberskraber kan irritere huden. 6 Vejledning til kliniker

16 Brug kun H200 Wireless-tekstilelektroder fra Bioness Inc. Brug ikke H200 Wireless-systemet uden tekstilelektroderne. Sørg for, at H200 Wireless-tekstilelektroderne er forbundet ordentligt med elektrodebaserne før brug. Gør H200 Wireless-tekstilelektroderne fugtige før brug og efter hver tre til fire timers brug. Udskift H200 Wireless-tekstilelektroderne mindst hver anden uge, selv hvis de ser ud til at være i god stand. Opbevar altid H200 Wireless-tekstilelektroderne et sted, hvor de kan lufttørre. Når H200 Wireless-ortosen tages af, skal det sikres, at tekstilelektroderne har ensartet kontakt med huden. Ventilér huden ved at fjerne H200 Wireless-ortosen i mindst 15 minutter hver tre til fire timer. Lad H200 Wireless-ortosen lufttørre, når den er taget af. Opbevar ikke H200 Wireless-systemet på steder, hvor temperaturen kan overstige det anbefalede temperaturområde for opbevaring: -25 C (-13 F) til +70 C (+158 F). Høje temperaturer kan beskadige delene. Hvis der opstår hudirritation eller en hudreaktion, skal patienterne straks stoppe brugen af H200 Wireless-systemet og kontakte deres kliniker eller dermatolog. Desuden skal patienten kontakte Bioness' kundeafdeling: (800) , valgmulighed 3 (i USA) eller deres lokale forhandler (uden for USA). Brugen må først genoptages, når huden er helt helet, og derefter skal der følges en hudbehandlingsprotokol i henhold til behandlingsspecialistens anbefaling. Kapitel 2 - Sikkerhedsoplysninger 7

17 8 Vejledning til kliniker Denne side er med vilje efterladt tom

18 Kapitel 3 Omgivende forhold, der påvirker brugen RF-kommunikation (radiofrekvens) Flere af H200 Wireless-systemets dele kommunikerer via radiokommunikation og er blevet testet og overholder grænserne for en klasse B digital enhed iht. afsnit 15 (RF-enheder) i FCC-bestemmelserne (Federal Communications Commission). Disse grænser har til formål at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle RF-energi, og der kan forekomme skadelig interferens af radiokommunikation, hvis udstyret ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-udstyr, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, anbefales brugeren at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger: Drej modtagerantennen, eller flyt den. Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. Antennen til hver sender må ikke placeres sammen med eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere. Bærbart og mobilt udstyr til RF-kommunikation kan påvirke H200 Wireless-systemet. Overensstemmelsescertificering H200 Wireless-systemet overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to forhold: 1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens. 2. Enheden skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Dette udstyr overholder FCC's RF-grænser for strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. ADVARSEL! Udstyret må ikke ændres. Kapitel 3 - Omgivende forhold, der påvirker brugen 9

19 Sikkerhed på rejser og i lufthavne H200 Wireless-systemet opladersæt med udskiftelige stikben er kompatibelt med spændingsforholdene i Australien, Storbritannien, EU og USA: 110/220 V, 50/60 Hz. Tilråd patienterne at slukke for H200 Wireless-systemet, før de går gennem sikkerhedskontrollen i lufthavne. De bør være iklædt løstsiddende tøj, så de nemt kan vise sikkerhedspersonalet deres H200 Wireless-system. H200 Wireless-systemet igangsætter sandsynligvis sikkerhedsalarmen. Patienterne skal være forberedt på at fjerne H200 Wireless-systemet, så det kan blive scannet, eller de skal bede om at få scannet systemet, hvis ikke de ønsker at tage det af. Patienterne kan medbringe en kopi af recepten på deres H200 Wireless-system. En recept kan også være nyttig, når du skal igennem tolden. Patienterne kan få en kopi af deres recept ved at kontakte Bioness' kundeafdeling: Telefon: (800) , valgmulighed 3 eller (661) , valgmulighed 3. En Bioness-repræsentant kan sende en kopi pr. fax eller . Bemærk! H200 Wireless-systemet indeholder radiosendere. Ifølge FAA-reglerne (Federal Aviation Administration) skal alt radiotransmissionsudstyr være slukket under flyvning. Elektromagnetisk kompatibilitet H200 Wireless-systemet er mediko-teknisk udstyr og er testet for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold til IEC (International Electrotechnical Committee). Tabellerne i tillægget indeholder oplysninger om EMC-test og vejledning i sikker brug af systemet. H200 Wireless-systemet skal konfigureres og bruges i henhold til anvisningerne i denne vejledning. Intelli-Connect er testet for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til den internationale standard IEC H200 Wireless-systemet er testet og certificeret til brug af følgende: Jævnstrømsforsyning leveret af Bioness Inc, fremstillet af FRIWO, del-nr. FW7555M/05. Y-kabel (2-vejs-splitter) leveret af Bioness Inc, model-nr. L3G-5C00. Fremstillet af Tamuz Electronics Ltd. Lysnetadapterne til H200 Wireless-kontrolenheden, ortosen og klinikerens programmeringsenhed er de eneste metoder til at frakoble enheder fra vekselstrøm. Advarsler Vær forsigtig ved behandling af patienter med implanterede systemer til intratekal/ intravaskulær styret medicinering. Under de første forsøg med H200 Wireless-systemet skal klinikerne omhyggeligt overvåge patienter i intraspinal/intravaskulær behandling for tegn på nye neurologiske eller andre medicinske tegn eller symptomer. Disse klinikere skal tilrådes at oplyse patienterne om tegn og symptomer på under- eller overdosering ved medicinering. Klinikerne og patienterne skal også tilrådes at følge programmeringsretningslinjerne og forholdsreglerne i de relevante produktvejledninger til systemet til styret medicinering. 10 Vejledning til kliniker

20 Anvend ikke stimulation på steder, hvor der benyttes udstyr til elektronisk overvågning (f.eks. kardioskoper, EKG-alarmer), som muligvis ikke fungerer korrekt, hvis den elektriske stimulationsenhed anvendes. Tilråd patienterne at fjerne H200 Wireless-systemet før diagnostisk eller terapeutisk medicinsk procedure som f.eks. røntgenundersøgelse, ultralyd, MR osv. Brug af andet tilbehør eller andre transducere og kabler end det, der er angivet, med undtagelse af transducere og kabler solgt af producenten af H200 Wireless-systemet som reservedele til interne komponenter, kan medføre øget stråling eller nedsat immunitet for H200 Wireless-systemet. Brug af tilbehør, transducer eller kabel med andet udstyr og andre systemer end et, der er anført, kan medføre øget stråling eller nedsat immunitet for H200 Wireless-systemet. H200 Wireless-systemet kan blive forstyrret af andet udstyr, selv hvis det andet udstyr overholder CISPR-kravene (International Special Committee on Radio Interference, International Electrotechnical Commission) vedrørende stråling. Brug ikke H200 Wireless-systemet inden for en meter fra udstyr til kortbølgeeller mikrobølgebehandling. Sådant udstyr kan forårsage manglende stabilitet i stimulationseffekten fra ortosen. Kapitel 3 - Omgivende forhold, der påvirker brugen 11

21 12 Vejledning til kliniker Denne side er med vilje efterladt tom

22 Kapitel 4 H200 Wireless-systemet H200 Wireless-ortose Ortosen fastholder håndleddet i en funktionel position, samtidig med at der foretages elektrisk stimulation for at fremkalde ekstension/fleksion af hånden. H200 Wireless-ortosens omfang: (Se figur 4-1) Stimulerende elektroder. Se tabel 4-1. En fleksorstøtte. En ekstensorskinne. En spiraltap. Indikatorer (status- og stimulationsindikatorer). Lydalarmer. Et genopladeligt batteri og en opladerport. Elektrode Målmuskel Bevægelse #1 Extensor digitorum (ED) Fingerekstension #2 Extensor pollicis brevis (EPB) og/eller extensor pollicis longus (EPL) Ekstension af tommelfinger #3 Thenar-muskelgruppe (Thenar) Fleksion/opposition af tommelfinger #4 Flexor digitorum superficialis (FDS) Fingerfleksion #5 Flexor pollicis longus (FPL) Fleksion af tommelfingerens interphalangeal-led (IP) Tabel 4-1: H200 Wireless-elektroder Kapitel 4 - H200 Wireless-systemet 13

23 Nr. 1 elektrode Håndledsindlæg Ekstensorskinne Nr. 2 elektrode Nr. 3 elektrode Opladningsport Spiraltap Nr. 4 elektrode Fleksorstøtte Statusindikator Stimulationsindikator Nr. 5 elektrode Stimulerende elektroder Figur 4-1: H200 Wireless-ortosens omfang Ortosen sender elektrisk stimulation via fem overfladeelektroder, som placeres af klinikeren, og som giver optimale håndleds- og håndbevægelser. Se tabel 4-1. Der anbringes to elektroder på underarmens ventrale side, hvor de stimulerer ekstensormusklerne. Der anbringes en elektrode på thenar-ballen, hvor den stimulerer thenarmuskelgruppen. Der anbringes to elektroder på underarmens dorsale side, hvor de stimulerer ekstensormusklerne. Ortosens fleksorstøtte Fleksorstøtten er designet til at støtte underarmen, samtidig med at fleksormusklerne stimuleres. Se figur 4-2. Fleksorstøtte Figur 4-2: H200 Wireless-ortosens fleksorstøtte 14 Vejledning til kliniker

24 Ekstensorskinne på ortosen Ekstensorskinnen har et frigørelsesgreb til åbning af skinnen og en skinnearm til lukning af skinnen. Se figur 4-3. Den er primært beregnet til at stimulere ekstensormusklerne. Ekstensorskinne Skinnearm Håndtag til udløsning af skinne Spiraltappen på ortosen Figur 4-3: H200 Wireless-ortosens ekstensorskinne Ortosens spiraltap er beregnet til at støtte hånden, mens thenar-muskelgruppen stimuleres. Spiraltappen består af: (Se figur 4-4) En aftagelig thenar støtter thenarballen. En håndledsstøtte bruges til at stabilisere hånden i en funktionel position, når den befinder sig i ortosen. En udløserknap bruges på håndledsstøtten til at starte stimulationen eller afbryde den midlertidigt. Et aftageligt håndledsindlæg findes på undersiden af håndledsstøtten og bruges til at polstre håndleddet. En fastgørelsesring bruges til ortosens håndledsrem. Et fastgørelsesstykke bruges til sikring af ortosens håndledsrem. Monteringsstang til håndledsstrop Monteringsring til håndledsstrop Udløserknap Håndledsbro Thenar Figur 4-4: H200 Wireless-ortosens spiraltap Kapitel 4 - H200 Wireless-systemet 15

Kun på recept (kun i USA)

Kun på recept (kun i USA) Fremstillet af Bioness Neuromodulation Ltd. En virksomhed under Bioness Inc. 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Worldwide Corporate Office Bioness Inc. 25103 Rye Canyon

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Fjernbetjening Nucleus CR230

Fjernbetjening Nucleus CR230 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: +1 303

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 Indhold Velkommen 4 Nye funktioner 5 Nyt i denne version... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Rengøring af uret... 8 Sådan bruges docken... 9 Urstatus...

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere