Vejledning til kliniker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til kliniker"

Transkript

1 Vejledning til kliniker

2 Copyright for H200 Wireless-vejledning til kliniker 2014, Bioness Inc. Alle rettigheder forbeholdt Ingen dele af denne publikation må gengives, overdrages, kopieres, gemmes i et registreringssystem eller oversættes til et sprog eller et computersprog, i nogen form eller af nogen parter, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Bioness Inc. Varemærker NESS, NESS H200, NESS H200 Wireless, Bioness, Bioness-logoet og LiveOn og For Function. For Freedom. For Life. er varemærker tilhørende Bioness Inc. i USA eller andre lande. Kun på recept (kun i USA) Patenter Dette produkt er omfattet af et eller flere amerikanske og internationale patenter. Andre patenter er undervejs. Ansvarsfraskrivelse Bioness Inc og dets tilknyttede selskaber er ikke ansvarlige for skader eller beskadigelser forårsaget af en person, enten direkte eller indirekte, som følge af uautoriseret brug eller reparation af produkter fra Bioness Inc. Bioness Inc er ikke ansvarlig for skader forårsaget af virksomhedens produkter, enten direkte eller indirekte, som følge af brug og/eller reparation foretaget af uautoriseret personale. Miljøpolitik Servicepersonalet tilrådes, at ved ændring af nogen del af NESS H200 Wireless-systemet skal disse dele bortskaffes korrekt, og hvor det er relevant, skal delene genbruges. Yderligere oplysninger om disse anbefalede procedurer kan fås ved at kontakte Bioness Inc. Bioness Inc forsøger konstant at finde og implementere de bedst mulige produktionsprocedurer og eftersynsrutiner. Overensstemmelsescertificering Worldwide Corporate Office Bioness Inc Rye Canyon Loop Valencia, CA USA Telefon: eller Websted: Autoriseret repræsentant i Europa NESS Europe B.V. Stationsweg LR Zwijndrecht, Holland Telefon: E mail: Websted: Fremstillet af Bioness Neuromodulation Ltd. 19 Ha Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra Anana 43654, Israel II

3 Liste over symboler Forsigtig Advarsel Dobbeltisoleret (svarer til klasse II i IEC 536) Anvendt(e) del(e) af type BF Ikke-ioniserende stråling Fabrikationsdato Fabrikant Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald Se vejledningen/brochuren Genbestillingsnummer Partinummer Serienummer Overholder produktsikkerhedsstandarderne i USA og Canada Engangsbrug Opbevaringstemperatur Overholder EU's direktiv for medicinsk udstyr Autoriseret repræsentant i Europa Fugtighedsbegrænsning IP27 IP22 Lt Atmosfæretrykbegrænsning Beskyttelsesgrad mod indtrængen (for ortose) Beskyttelsesgrad mod indtrængen (for Intelli-Connect-ørestykke) Hold tør Passer til venstre ortose Rt Passer til højre ortose Rt Passer til stor ortose Lt Passer til små og mellemstore ortoser Rt Stor thenar Lt Tykt håndledsindlæg Lt FPL-indlæg III Vejledning til kliniker

4 Indholdsfortegnelse Liste over symboler...iii Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Sikkerhedsoplysninger... 3 Indikationer for anvendelse...3 Kontraindikationer...3 Advarsler...4 Bivirkninger...5 Forholdsregler...5 Kapitel 3: Omgivende forhold, der påvirker brugen... 9 RF-kommunikation (radiofrekvens)...9 Overensstemmelsescertificering...9 Sikkerhed på rejser og i lufthavne...10 Elektromagnetisk kompatibilitet...10 Advarsler...10 Kapitel 4: H200 Wireless-systemet H200 Wireless-ortose...13 Stimulerende elektroder...14 Ortosens fleksorstøtte...14 Ekstensorskinne på ortosen...15 Spiraltappen på ortosen...15 Indikator...16 Lydalarmer...16 Genopladeligt batteri og opladningsport...17 H200 Wireless-kontrolenhed...17 Betjeningsknapper...18 Betjeningstilstande...19 Standbytilstand...19 Brugertilstand...19 Klinisk tilstand...19 Indikator og digitalt display...20 Lydalarmer...21 Genopladeligt batteri og opladningsport...22 Kliniske programmer til H200 Wireless...22 IV

5 Programmer til funktionel træning...22 Program A Grib og slip...22 Program B Åbn hånd...23 Program C Spænd...23 Neuroproteseprogrammer...23 Program D Åbn hånd...23 Program E Grib og slip...23 Program F Grib fast i nøgle...23 Program til motorneuromodulation...23 Program G Ekstensorer og fleksorer, kun ekstensorer, kun fleksorer...23 Personlige forudindstillede programmer...24 Personlig brugerdefineret programmering...24 Brug af H200 Wireless-systemet...24 Tænding/slukning af systemet...24 Test af stimulationen i H200 Wireless-ortosen...24 Valg af et brugerprogram...25 Aktivering af klinisk tilstand...25 Valg af et klinisk program...25 Aktivering af stimulation...25 Midlertidig afbrydelse af stimulation...25 Deaktivering af stimulation...25 Justering af stimulationens intensitet...25 Deaktivering/aktivering af systemets lydadvarsler...25 Aktivering og afslutning af dvale...26 Intelli-Connect...26 W-kabel...26 Intelli-Connect-oplader...26 Intelli-Connect-ørestykke...26 Opladningsanvisninger for Intelli-Connect...28 Anvisninger for registrering af Intelli-Connect...29 Anvisninger for tilpasning af Intelli-Connect...29 Betjeningsanvisninger for Intelli-Connect...30 Kapitel 5: Klinikersæt til H200 Wireless Klinikersæt til H200 Wireless (small/medium)...33 V Vejledning til kliniker

6 Klinikersæt til H200 Wireless (large)...34 Klinikeropgraderingssæt til H200 Wireless...34 PDA-komponenter...36 Tilbehør...38 Kapitel 6: Tilpasning af H200 Wireless-ortosen Måling af ortosestørrelse...41 Tilpasning af thenaren...41 Tilpasning af håndledsindlægget...42 Tilpasning af håndledsremmen og FPL-indlægget...45 Fastgøring af håndledsrem...46 Fastgørelse af FPL-indlægget...46 Bestemmelse af den optimale elektrodekonfiguration...48 Ekstensortilpasningsindlæg...48 Fleksortilpasningsindlæg...49 Fugtning/fastgørelse af H200 Wireless-tekstilelektroderne...50 Kapitel 7: Opsætning: Klinikerens programmeringsenhed Tilslutning af klinikerens programmeringsenhed til holderen...53 Opladning af klinikerens programmeringsenhed...53 Tilslutning af H200 Wireless-kontrolenheden...53 Kapitel 8: H200 Wireless-software Navigationsværktøjer...55 Informationsikon...55 Menuer...56 Faner...56 Knapper...57 Tastatur...58 Rullelister...58 Rullepaneler...58 Stimulationsintensitetspanel...58 Programnedtællingsur...59 Visningsfarve for den aktive programfase...59 Programmering af H200 Wireless-systemet...59 Logge på...59 Startmeddelelser...60 VI

7 En ny patient blev fundet...60 Kontrolenhed ikke tildelt...61 H200 Wireless-kontrolenhed ikke registreret...61 Datauoverensstemmelse...62 Åbning/oprettelse af en patientjournal...62 Konfiguration af stimulationsparametre...63 Konfiguration af kliniske programmer A-G...64 Program A Spænd og slap af...64 Program B Åbn hånd...65 Program C Spænd...66 Program D Spænd og slap af...66 Program E Åbn hånd...67 Program F Nøglegreb...68 Program G Motorneuromodulation...69 Konfiguration af et personligt, brugertilpasset program...71 Tildeling af brugerprogramknap 1 og Visning af en patients sessionslogfil...74 Visning af en patients brugslogfil...75 Visning af systemoplysninger...76 Administrer patientjournaler...76 Ændring af et patientnavn...76 Fjernelse af en patientjournal...76 Administration af brugere...77 Tilføjelse af en bruger...77 Fjernelse af en bruger...78 Skift en brugers adgangskode...78 Sikkerhedskopiering og gendannelse af databasen...79 Automatisk sikkerhedskopiering...79 Manuel sikkerhedskopiering...79 Gendan...79 Kapitel 9: Patienttræning og -opfølgning Patienttræning...81 Tag H200 Wireless-ortosen på og af...81 VII Vejledning til kliniker

8 Betjening af NESS H200 Wireless-systemet...82 Vedligehold og rengør NESS H200 Wireless-systemet...82 Fejlfinding...82 Træning med H200 Wireless-systemet...82 Patientopfølgning og klinisk support...83 Kapitel 10: Vedligeholdelse og rengøring Opladning...85 Batterier...85 H200 Wireless-tekstilelektroder...85 Ortoseelektrodebaser...85 Elektronisk registrering...85 Oversigt over vedligeholdelse...86 Rengøring af H200 Wireless-komponenter...87 Desinfektion af H200 Wireless-komponenter...87 Kapitel 11: Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål...90 Kapitel 12: Tekniske specifikationer Kapitel 13: Appendiks EMI-tabeller VIII

9 Denne side er med vilje efterladt tom IX Vejledning til kliniker

10 Kapitel 1 Indledning Slagtilfælde og andre sygdomme i centralnervesystemet (CNS) kan forårsage langvarig invaliditet. For mange mennesker kan langvarig invaliditet svække muskelkontrollen, øge muskelspasmer, reducere muskelstyrken og nedsætte funktionsevnerne. For overekstremiteten kan komplikationerne omfatte kontrakturer, ødem, smertesyndromer i hånden og skulderen samt nedsat brug af lemmer på grund af tillært manglende brug. NESS H200 Wireless-systemet til håndgenoptræning (H200 Wireless-systemet) giver elektrisk stimulation af nerverne i fleksor- og ekstensormusklerne, som styrer hånden, så håndfunktionen forbedres, og behandler funktionshæmning i overekstremiteterne, der skyldes skader på centralnervesystemet. H200 Wireless-systemet kan bruges selvstændigt og giver øget klinisk effektivitet og patientkomplians. I denne H200 Wireless-vejledning til kliniker beskrives: Vigtige sikkerhedsoplysninger om H200 Wireless-systemet. H200 Wireless-systemets dele. Sådan konfigureres, bruges og vedligeholdes H200 Wireless-systemet. H200 Wireless-klinikersættets dele. Sådan tilpasses H200 Wireless-systemet. Sådan programmeres H200 Wireless-systemet. Sørg for at gennemgå sikkerhedsanvisningerne sammen med patienterne, før de tager H200 Wireless-systemet i brug. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Bioness' kundeafdeling på (800) , valgmulighed 3 (i USA) eller din lokale forhandler (uden for USA). Du kan også besøge Bioness-webstedet: Enhedsbeskrivelse af H200 Wireless-systemet H200 Wireless-systemet består af en radiofrekvensstyret ortose og en trådløs kontrolenhed. Se figur 1-1. Intelli-Connect er ekstraudstyr til H200 Wireless-systemet, som kan købes separat. H200 Wireless-ortose H200 Wireless-ortosen stabiliserer håndleddet i en funktionel vinkel og overfører elektrisk stimulation via fem overfladeelektroder, så der opnås optimale håndleds- og håndbevægelser. H200 Wireless-kontrolenhed H200 Wireless-kontrolenheden bruges til at starte og stoppe simulation, justere stimulationens intensitet og vælge stimulationsprogrammer. Klinikeren tilpasser stimulationsprogrammerne til hver enkelt patient vha. specialiseret H200 Wireless-software, der er installeret på klinikerens programmeringsenhed til H200 Wireless. Kapitel 1 - Indledning 1

11 Disse komponenter kommunikerer trådløst og stimulerer de nerver i fleksor- og ekstensormusklerne, der kontrollerer hånden, så håndens funktion forbedres, og bruges desuden til behandling af funktionshæmning i overekstremiteterne, der skyldes skader på centralnervesystemet. Intelli-Connect (fås på udvalgte markeder) Intelli-Connect er håndfrit ekstraudstyr, der bruges til at udløse enheden, og som udelukkende bruges sammen med H200 Wireless-systemet. H200 Wireless-ortose H200 Wirelesskontrolenhed Intelli-Connectørestykke Figur 1-1: H200 Wireless-ortosen, kontrolenheden og Intelli-Connect-ørestykket 2 Vejledning til kliniker

12 Kapitel 2 Sikkerhedsoplysninger Indikationer for anvendelse H200 Wireless-systemet er en enhed til elektrisk stimulation, som er indikeret til følgende brug: Funktionel elektrisk stimulation (FES) Forbedret håndfunktion og aktivt bevægelsesområde for patienter med hemiplegi på grund af slagtilfælde eller lammelse af overekstremiteter på grund af rygmarvsskade på C5. Neuromuskulær elektrisk stimulation (NMES) Opretholdelse og/eller øgning af håndens bevægelsesområde. Forebyggelse og/eller forsinkelse af atrofi på grund af manglende brug. Øget lokal blodcirkulation. Færre muskelspasmer. Genoptræning af musklerne. Intelli-Connect er ekstraudstyr, der udelukkende bruges sammen med H200 Wireless-systemet. Intelli-Connect bruges til at udløse H200 Wireless-ortosen via enkle kæbebevægelser. Kontraindikationer Brug ikke H200 Wireless-systemet på en arm, hvor der er en cancerlæsion eller er mistanke om en. H200 Wireless-systemet må ikke bruges til patienter, der har en pacemaker, implanteret defibrillator eller anden form for implanteret metallisk eller elektronisk enhed. Brug af H200 Wireless-systemet sammen med noget af det ovenstående kan forårsage elektrisk stød, forbrændinger, elektrisk interferens eller dødsfald. Brug ikke H200 Wireless-systemet på en arm, hvor der er en regional sygdom, f.eks. fraktur eller forvridning, som kan blive påvirket negativt af bevægelser fra stimulationen. Intelli-Connect må ikke anvendes til patienter, som lider af temporomandibulær ledforstyrrelse eller anden form for kæberelateret problem. Intelli-Connect må ikke anvendes til patienter, som har problemer med emaljen eller tandpine. Kapitel 2 - Sikkerhedsoplysninger 3

13 Advarsler H200 Wireless-ortosen må kun bruges på underarmen og hånden på den patient, den er tilpasset til. Den må ikke bruges af andre eller på en anden del af kroppen. H200 Wireless-ortosen må ikke bruges på hævede, inficerede eller betændte områder eller på hududslæt som f.eks. phlebitis, thrombophlebitis og åreknuder. Stimulation må kun ske på normal, intakt, ren og sund hud. Tilråd patienterne at slukke for H200 Wireless-systemet før kørsel, betjening af maskineri eller udførelse af aktiviteter, hvor ufrivillige muskelsammentrækninger kan medføre unødvendig risiko for personskade. Tilråd patienterne ikke at bruge H200 Wireless-systemet, når de sover. H200 Wireless-systemet må kun konfigureres af en autoriseret kliniker. Kun uddannede klinikere må vælge elektrodeplacering og stimulationsindstillinger. Klinikerens programmereingsenhed til H200 Wireless må kun indeholde Windows Mobile til Pocket PC-operativsystem og beskyttet software fra Bioness Inc. Softwarepakker fra tredjeparter understøttes ikke og kan forhindre korrekt funktion for H200 Wireless-systemet, hvilket medfører, at garantien bortfalder. Forsøg ikke at reparere eller ændre H200 Wireless-systemet. Hvis H200 Wireless-ortosen bliver overophedet, skal du slukke stimulationen og fjerne ortosen. Hvis stimulation ikke kan slås fra ved hjælp af H200 Wireless-kontrolenheden eller udløserknappen på H200 Wireless-ortosen, skal ortosen fjernes for at stoppe stimulationen. Elektrisk og trådløst medicinsk udstyr kræver særlige forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet og immunitet. Se kapitel 3 og appendikset for at få flere oplysninger. Informer patienterne om, at de ikke må bruge Intelli-Connect under kørsel af et motorkøretøj, betjening af maskiner eller udførelse af andre potentielt farlige opgaver. Sørg for, at der ikke er snavs eller forhindringer i opladerholderen, når Intelli-Connectørestykket isættes. Tving ikke Intelli-Connect-ørestykket i opladeren. Sørg for, at ørestykket vender korrekt. Kontrollér Intelli-Connect-ørestykket, før du tager det på. Brug den ikke, hvis der er revner i plasten eller punkturer i sensorarmen. Manipuler aldrig Intelli-Connect-ørestykkets sensor mere end nødvendigt. Hvis du gør det, kan du beskadige ørestykket. 4 Vejledning til kliniker

14 Tilråd patienterne aldrig at bide tænderne sammen på en ubehagelig måde eller med for meget kraft, da det kan beskadige tænderne eller kæben. Der kræves kun forsigtig sammenbidning for at aktivere Intelli-Connect. Eksterne vibrationer kan medføre, at Intelli-Connect-ørestykket utilsigtet aktiverer H200 Wireless-ortosen. Intelli-Connects komponenter må ikke kommes i vand eller anden væske. Tilråd patienterne ikke at bruge Intelli-Connect-ørestykket på hævet, inficeret eller betændt hud. Må kun bruges på intakt, ren og sund hud. Intelli-Connect-ørestykket må ikke bruges i mere end ti timer. Forebyg hudirritation ved regelmæssigt at fjerne ørestykket for at ventilere huden omkring øret. Hvis der forekommer hudirritation rundt om øret, skal Intelli-Connect-ørestykket straks fjernes. Kontakt Bioness. Tilråd patienterne først at genoptage brugen, når huden er helet helt. Bivirkninger I det usandsynlige tilfælde at noget af følgende forekommer, skal patienterne tilrådes straks at stoppe brugen af H200 Wireless-systemet og kontakte deres læge: Tegn på væsentlig irritation eller tryksår, hvor H200 Wireless-ortosen er i kontakt med huden. En betydelig forøgelse af muskelspasticitet. En fornemmelse af hjerterelateret stress under stimulation. Hævelse af hånden, håndleddet eller underarmen. Andre uventede reaktioner. Hudirritationer og brandsår under de stimulerende elektroder er blevet rapporteret ved brug af motoriserede muskelsimulatorer. Forholdsregler De langsigtede effekter af kronisk elektrisk stimulation kendes ikke. Vær forsigtig ved patienter, hvor der er mistanke om hjerteproblemer, eller som har fået konstateret hjerteproblemer. Kontakt patientens læge før brug af H200 Wirelesssystemet. H200 Wireless-systemet kan forårsage dødbringende rytmeforstyrrelser af hjertet hos personer, der er i farezonen. Skadelig stimulation kan udløse autonom dysrefleksi hos patienter med rygmarvsskader på T6-niveau og højere (akut hypertension og bradykardi). Vær forsigtig ved patienter, hvor der er mistanke om epilepsi, eller som har fået diagnosen epilepsi. Kapitel 2 - Sikkerhedsoplysninger 5

15 Få godkendelse fra lægen før brug af H200 Wireless-systemet til patienter, som har en ændring af normal arteriel eller venøs strømning i området omkring H200 Wirelessortosen på grund af lokal insufficiens, okklusion, arteriovenøs fistel til hæmodialyse eller en primær defekt i blodkarrene. Få godkendelse fra lægen før brug af H200 Wireless-systemet, hvis patienten har en strukturel deformitet i det område, der skal stimuleres. Sikker brug af H200 Wireless-systemet under graviditet er ikke fastslået. Hold H200 Wireless-systemet uden for børns rækkevidde. Tilråd patienterne at bruge H200 Wireless-ortosen med forsigtighed: Hvis patienten har tendens til hæmorrhagi efter akut trauma eller fraktur. Efter nylige operationer, hvor muskelsammentrækning kan forstyrre helingsprocessen. På hudområder, hvor der ikke er normal følesans. Betændelse i H200 Wireless-ortosens område kan forværres af bevægelser, muskelaktivitet eller tryk fra ortosen. Tilråd patienterne at stoppe med brugen af H200 Wireless-systemet, indtil betændelsen er væk. Kontrollér altid huden for rødme eller udslæt, når H200 Wireless-ortosen sættes på eller tages af. Når H200 Wireless-ortosen tages af, er det normalt, at områderne under tekstilelektroderne er røde og har fordybninger. Denne rødme bør forsvinde efter cirka én time. Vedvarende rødme, læsioner eller blister er tegn på irritation. Brug af H200 Wireless-systemet skal afbrydes midlertidigt, indtil irritationen er helt væk. Sluk for H200 Wireless-systemet, før H200 Wireless-ortosen Wireless-ortosens ulnarkant. Tænd ikke for H200 Wireless-systemet, før ortosen sidder sikkert på armen, og ekstensorskinnen er lukket. Tilråd patienterne at slukke for H200 Wireless-systemet på tankstationer. De bør ikke bruge H200 Wireless-systemet i nærheden af brandfarligt brændstof, dampe eller kemikalier. Sluk for H200 Wireless-systemet, før elektrodebaserne sættes på Wireless-ortosens ulnarkant. Sluk for H200 Wireless-systemet, før tekstilelektroderne fjernes eller sættes på. Fjern H200 Wireless-ortosen, før du fugter tekstilelektroderne. H200 Wireless-ortosen er stænktæt. Alle elektriske komponenter skal dog beskyttes mod kontakt med vand, f.eks. fra håndvaske, badekar, brusekabiner, regn, sne osv. For meget kropsbehåring, hvor H200 Wireless-tekstilelektroderne berører huden, kan reducere elektrodekontakten med huden. Fjern om nødvendigt kraftig kropsbehåring med en elektrisk barbermaskine eller en saks. Brug ikke en barberskraber. En barberskraber kan irritere huden. 6 Vejledning til kliniker

16 Brug kun H200 Wireless-tekstilelektroder fra Bioness Inc. Brug ikke H200 Wireless-systemet uden tekstilelektroderne. Sørg for, at H200 Wireless-tekstilelektroderne er forbundet ordentligt med elektrodebaserne før brug. Gør H200 Wireless-tekstilelektroderne fugtige før brug og efter hver tre til fire timers brug. Udskift H200 Wireless-tekstilelektroderne mindst hver anden uge, selv hvis de ser ud til at være i god stand. Opbevar altid H200 Wireless-tekstilelektroderne et sted, hvor de kan lufttørre. Når H200 Wireless-ortosen tages af, skal det sikres, at tekstilelektroderne har ensartet kontakt med huden. Ventilér huden ved at fjerne H200 Wireless-ortosen i mindst 15 minutter hver tre til fire timer. Lad H200 Wireless-ortosen lufttørre, når den er taget af. Opbevar ikke H200 Wireless-systemet på steder, hvor temperaturen kan overstige det anbefalede temperaturområde for opbevaring: -25 C (-13 F) til +70 C (+158 F). Høje temperaturer kan beskadige delene. Hvis der opstår hudirritation eller en hudreaktion, skal patienterne straks stoppe brugen af H200 Wireless-systemet og kontakte deres kliniker eller dermatolog. Desuden skal patienten kontakte Bioness' kundeafdeling: (800) , valgmulighed 3 (i USA) eller deres lokale forhandler (uden for USA). Brugen må først genoptages, når huden er helt helet, og derefter skal der følges en hudbehandlingsprotokol i henhold til behandlingsspecialistens anbefaling. Kapitel 2 - Sikkerhedsoplysninger 7

17 8 Vejledning til kliniker Denne side er med vilje efterladt tom

18 Kapitel 3 Omgivende forhold, der påvirker brugen RF-kommunikation (radiofrekvens) Flere af H200 Wireless-systemets dele kommunikerer via radiokommunikation og er blevet testet og overholder grænserne for en klasse B digital enhed iht. afsnit 15 (RF-enheder) i FCC-bestemmelserne (Federal Communications Commission). Disse grænser har til formål at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle RF-energi, og der kan forekomme skadelig interferens af radiokommunikation, hvis udstyret ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-udstyr, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, anbefales brugeren at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger: Drej modtagerantennen, eller flyt den. Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. Antennen til hver sender må ikke placeres sammen med eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere. Bærbart og mobilt udstyr til RF-kommunikation kan påvirke H200 Wireless-systemet. Overensstemmelsescertificering H200 Wireless-systemet overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to forhold: 1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens. 2. Enheden skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Dette udstyr overholder FCC's RF-grænser for strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. ADVARSEL! Udstyret må ikke ændres. Kapitel 3 - Omgivende forhold, der påvirker brugen 9

19 Sikkerhed på rejser og i lufthavne H200 Wireless-systemet opladersæt med udskiftelige stikben er kompatibelt med spændingsforholdene i Australien, Storbritannien, EU og USA: 110/220 V, 50/60 Hz. Tilråd patienterne at slukke for H200 Wireless-systemet, før de går gennem sikkerhedskontrollen i lufthavne. De bør være iklædt løstsiddende tøj, så de nemt kan vise sikkerhedspersonalet deres H200 Wireless-system. H200 Wireless-systemet igangsætter sandsynligvis sikkerhedsalarmen. Patienterne skal være forberedt på at fjerne H200 Wireless-systemet, så det kan blive scannet, eller de skal bede om at få scannet systemet, hvis ikke de ønsker at tage det af. Patienterne kan medbringe en kopi af recepten på deres H200 Wireless-system. En recept kan også være nyttig, når du skal igennem tolden. Patienterne kan få en kopi af deres recept ved at kontakte Bioness' kundeafdeling: Telefon: (800) , valgmulighed 3 eller (661) , valgmulighed 3. En Bioness-repræsentant kan sende en kopi pr. fax eller . Bemærk! H200 Wireless-systemet indeholder radiosendere. Ifølge FAA-reglerne (Federal Aviation Administration) skal alt radiotransmissionsudstyr være slukket under flyvning. Elektromagnetisk kompatibilitet H200 Wireless-systemet er mediko-teknisk udstyr og er testet for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold til IEC (International Electrotechnical Committee). Tabellerne i tillægget indeholder oplysninger om EMC-test og vejledning i sikker brug af systemet. H200 Wireless-systemet skal konfigureres og bruges i henhold til anvisningerne i denne vejledning. Intelli-Connect er testet for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til den internationale standard IEC H200 Wireless-systemet er testet og certificeret til brug af følgende: Jævnstrømsforsyning leveret af Bioness Inc, fremstillet af FRIWO, del-nr. FW7555M/05. Y-kabel (2-vejs-splitter) leveret af Bioness Inc, model-nr. L3G-5C00. Fremstillet af Tamuz Electronics Ltd. Lysnetadapterne til H200 Wireless-kontrolenheden, ortosen og klinikerens programmeringsenhed er de eneste metoder til at frakoble enheder fra vekselstrøm. Advarsler Vær forsigtig ved behandling af patienter med implanterede systemer til intratekal/ intravaskulær styret medicinering. Under de første forsøg med H200 Wireless-systemet skal klinikerne omhyggeligt overvåge patienter i intraspinal/intravaskulær behandling for tegn på nye neurologiske eller andre medicinske tegn eller symptomer. Disse klinikere skal tilrådes at oplyse patienterne om tegn og symptomer på under- eller overdosering ved medicinering. Klinikerne og patienterne skal også tilrådes at følge programmeringsretningslinjerne og forholdsreglerne i de relevante produktvejledninger til systemet til styret medicinering. 10 Vejledning til kliniker

20 Anvend ikke stimulation på steder, hvor der benyttes udstyr til elektronisk overvågning (f.eks. kardioskoper, EKG-alarmer), som muligvis ikke fungerer korrekt, hvis den elektriske stimulationsenhed anvendes. Tilråd patienterne at fjerne H200 Wireless-systemet før diagnostisk eller terapeutisk medicinsk procedure som f.eks. røntgenundersøgelse, ultralyd, MR osv. Brug af andet tilbehør eller andre transducere og kabler end det, der er angivet, med undtagelse af transducere og kabler solgt af producenten af H200 Wireless-systemet som reservedele til interne komponenter, kan medføre øget stråling eller nedsat immunitet for H200 Wireless-systemet. Brug af tilbehør, transducer eller kabel med andet udstyr og andre systemer end et, der er anført, kan medføre øget stråling eller nedsat immunitet for H200 Wireless-systemet. H200 Wireless-systemet kan blive forstyrret af andet udstyr, selv hvis det andet udstyr overholder CISPR-kravene (International Special Committee on Radio Interference, International Electrotechnical Commission) vedrørende stråling. Brug ikke H200 Wireless-systemet inden for en meter fra udstyr til kortbølgeeller mikrobølgebehandling. Sådant udstyr kan forårsage manglende stabilitet i stimulationseffekten fra ortosen. Kapitel 3 - Omgivende forhold, der påvirker brugen 11

21 12 Vejledning til kliniker Denne side er med vilje efterladt tom

22 Kapitel 4 H200 Wireless-systemet H200 Wireless-ortose Ortosen fastholder håndleddet i en funktionel position, samtidig med at der foretages elektrisk stimulation for at fremkalde ekstension/fleksion af hånden. H200 Wireless-ortosens omfang: (Se figur 4-1) Stimulerende elektroder. Se tabel 4-1. En fleksorstøtte. En ekstensorskinne. En spiraltap. Indikatorer (status- og stimulationsindikatorer). Lydalarmer. Et genopladeligt batteri og en opladerport. Elektrode Målmuskel Bevægelse #1 Extensor digitorum (ED) Fingerekstension #2 Extensor pollicis brevis (EPB) og/eller extensor pollicis longus (EPL) Ekstension af tommelfinger #3 Thenar-muskelgruppe (Thenar) Fleksion/opposition af tommelfinger #4 Flexor digitorum superficialis (FDS) Fingerfleksion #5 Flexor pollicis longus (FPL) Fleksion af tommelfingerens interphalangeal-led (IP) Tabel 4-1: H200 Wireless-elektroder Kapitel 4 - H200 Wireless-systemet 13

23 Nr. 1 elektrode Håndledsindlæg Ekstensorskinne Nr. 2 elektrode Nr. 3 elektrode Opladningsport Spiraltap Nr. 4 elektrode Fleksorstøtte Statusindikator Stimulationsindikator Nr. 5 elektrode Stimulerende elektroder Figur 4-1: H200 Wireless-ortosens omfang Ortosen sender elektrisk stimulation via fem overfladeelektroder, som placeres af klinikeren, og som giver optimale håndleds- og håndbevægelser. Se tabel 4-1. Der anbringes to elektroder på underarmens ventrale side, hvor de stimulerer ekstensormusklerne. Der anbringes en elektrode på thenar-ballen, hvor den stimulerer thenarmuskelgruppen. Der anbringes to elektroder på underarmens dorsale side, hvor de stimulerer ekstensormusklerne. Ortosens fleksorstøtte Fleksorstøtten er designet til at støtte underarmen, samtidig med at fleksormusklerne stimuleres. Se figur 4-2. Fleksorstøtte Figur 4-2: H200 Wireless-ortosens fleksorstøtte 14 Vejledning til kliniker

24 Ekstensorskinne på ortosen Ekstensorskinnen har et frigørelsesgreb til åbning af skinnen og en skinnearm til lukning af skinnen. Se figur 4-3. Den er primært beregnet til at stimulere ekstensormusklerne. Ekstensorskinne Skinnearm Håndtag til udløsning af skinne Spiraltappen på ortosen Figur 4-3: H200 Wireless-ortosens ekstensorskinne Ortosens spiraltap er beregnet til at støtte hånden, mens thenar-muskelgruppen stimuleres. Spiraltappen består af: (Se figur 4-4) En aftagelig thenar støtter thenarballen. En håndledsstøtte bruges til at stabilisere hånden i en funktionel position, når den befinder sig i ortosen. En udløserknap bruges på håndledsstøtten til at starte stimulationen eller afbryde den midlertidigt. Et aftageligt håndledsindlæg findes på undersiden af håndledsstøtten og bruges til at polstre håndleddet. En fastgørelsesring bruges til ortosens håndledsrem. Et fastgørelsesstykke bruges til sikring af ortosens håndledsrem. Monteringsstang til håndledsstrop Monteringsring til håndledsstrop Udløserknap Håndledsbro Thenar Figur 4-4: H200 Wireless-ortosens spiraltap Kapitel 4 - H200 Wireless-systemet 15

Overensstemmelsescertificering. Fremstillet af Bioness Neuromodulation Ltd. 19 Ha Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra Anana 43654, Israel

Overensstemmelsescertificering. Fremstillet af Bioness Neuromodulation Ltd. 19 Ha Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra Anana 43654, Israel Brugervejledning Brugervejledning til H200 Wireless Copyright 2014, Bioness Inc. Alle rettigheder forbeholdt Ingen dele af denne publikation må gengives, overdrages, kopieres, gemmes i et registreringssystem

Læs mere

Kun på recept (kun i USA)

Kun på recept (kun i USA) Fremstillet af Bioness Neuromodulation Ltd. En virksomhed under Bioness Inc. 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Worldwide Corporate Office Bioness Inc. 25103 Rye Canyon

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug ELECTRO FLEX Electro Flex giver en behagelig og afslappende behandling ved hjælp af mikro current stimulation, som er udviklet til at lindre smerte og ømhed, som associeres med en række fysiske eller medicinske

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Opdatering til programmeringssoftware model 9995 Tillæg til lægens håndbog 0123 2008 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101 E4 Tens E4 Tens massageapparat Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat Mediq Danmark varenr. 60570 2 Indholdsfortegnelse. Sikkerhedshenvisninger... 2 2. Produktidentifikation... 2 2. Kontrolfunktioner...3

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere