Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH"

Transkript

1 Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT

2 Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj informationssikkerhed for at beskytte personfølsomme oplysninger, samt sikre stabil drift. Det er derfor vigtigt, at vi undgår uautoriseret adgang til systemerne. Denne pjece tager udgangspunkt i lovgivningen for datasikkerhed, og tilsidesætter naturligvis ikke øvrig gældende lovgivning. tage udgangspunkt i vores værdigrundlag. Det er dit ansvar, at retningslinjerne følges. Brug din sunde fornuft. Venlig hilsen Jane Kraglund Administrerende direktør 2

3 Indledning Denne instruks omhandler alt dataudstyr, som kan indeholde mails og data. Det gælder computere, telefoner, tablets, håndholdte enheder, kopimaskiner mv. Med baggrund i lovgivning for datasikkerhed og med udgangspunkt i vores værdigrundlag skal instrukserne for brug af dataudstyr ses som en rettesnor for, hvad du skal, hvad du kan og hvad du ikke må. Generelt er der følgende rettesnor: Skal - udføre jobrelaterede opgaver - overholde lovgivning for datasikkerhed. Kan - udføre jobrelaterede opgaver, som sikrer faglig vækst. Må ikke - foretage ulovlige handlinger og handlinger, der kan ødelægge produktionsapparatet. Generelt På OUH gør vi følgende: Alle medarbejderes aktiviteter på it-systemer og internettet logges. Der tages sikkerhedskopi af alle medarbejderes mail og dokumenter på serverne. Ved fravær eller sygdom kan nærmeste leder åbne en medarbejders s. Forinden orienteres medarbejderen om dette. Er det ikke muligt, orienteres pågældendes tillidsrepræsentant. It-supporten i Afdelingen for Driftsoptimering og IT, nulstiller password efter leders anmodning. Der skal tages særlige forholdsregler, når det drejer sig om medarbejdere, der varetager specielle hverv, f.eks. tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Medarbejdere med tillidshverv skal udpege en person, som i tilfælde af, at lederen ønsker adgang til deres mail, kan åbne og videresende relevante mails til lederne. Medarbejderen skal orientere lederen om udpegningen. HUSK at du bør give kollegaer adgang til at læse din mail, hvis du er fraværende i en periode. Dette gør du i Outlook Indstillinger Stedfortrædere. 3

4 Du må i begrænset omfang bruge udstyret privat i arbejdstiden til at sende og modtage mails, gå på internettet og til dokumentbehandling. Kun OUH relateret software må installeres på udstyret. Hvis du ønsker at benytte anden software, skal du aftale dette i hvert enkelt tilfælde med Afdelingen for Driftsoptimering og IT. Data, dokumenter og programmer må ikke kopieres eller videregives til personer, der ikke har legitim adgang til disse. Ethvert personligt kodeord er fortroligt og må ikke videregives. Du skal udvise største agtpågivenhed ved brug af internettet og ved modtagelse af mails fra ukendte afsendere for at undgå virus. Private dokumenter, billeder mv. må ikke gemmes på OUH s servere men kan gemmes på dit C-drev. Ved fratrædelse skal du fjerne alle private mapper og foldere fra dit dataudstyr. Det er dit eget ansvar at markere private mapper og foldere. Som medarbejder er det dit eget ansvar at tage hensyn til reglerne om beskatning. 4

5 Adfærd ved brug af dataudstyr Password Dette afsnit handler om password til netværket, og ikke til de enkelte kliniske systemer. Der benyttes password til mange kliniske systemer, og passwordskift i disse systemer, følger systemet. anvende et personligt password med mindst 8 tegn, bestående af store og små bogstaver og tal. Password udløber efter 3 måneder, udtænke et password, som er nemt at huske for dig, men ikke kan gættes af andre, skifte dit password, hvis det bliver kendt af andre (f.eks. it-supportmedarbejdere, der har hjulpet dig), sætte password på din mobiltelefon og tablet, hvis den synkroniserer med mail og/eller kan lagre dokumenter. anvende oplysninger, som vedrører dig selv, til dit password (f.eks. familiens navne, fødselsdatoer, bilnummer o.l.), bruge dine passwords til systemer uden for OUH, f.eks. til din private post eller på internettet, skrive dit password ned, videregive dit password til andre. Du kan altid henvende dig til din it-supporter for hjælp til at få password på alt dit dataudstyr. 5

6 Pauseskærm Pauseskærm er i denne sammenhæng det skærmbillede, hvor du skal skrive dit brugerid og password for at kunne logge ind på dataudstyret. aktivere pauseskærmen, når du forlader din arbejdsplads, selv for en kortere periode. Dette gøres ved at trykke på ctrl+alt+delete eller flag + L, og vælge Lås computer. Du låser den op igen ved at trykke ctrl+alt+delete og taste dit password. deaktivere din pauseskærm (den skærm som fremkommer automatisk efter nogle minutter). I enkelte tilfælde er det krævet at fjerne pauseskærmen, f.eks. på operationsstuer eller andre lukkede områder, hvor adgangskontrollen er øget. Dette aftales i hvert enkelt tilfælde med Afdelingen for Driftsoptimering og IT. Dokumenter, der indeholder personfølsomme data, må kun gemmes i systemer, der er beregnet til det, aldrig på C-drevet. Du kan opbevare persondata på fællesdrev, personligt drev eller i mail-systemet i op til 30 dage uden særlige sikkerhedsforanstaltninger, hvis det indgår som led i behandlingen af en sag. Skal du arbejde med dokumenter, som indeholder personfølsomme data udenfor OUHs netværk, skal det foregå via VPN-forbindelse. Ved bestilling af en VPN skal du oprette en sag hos it-supporten, og du vil herefter modtage en mail med installation og vejledning. lagre arbejdsdata på dit C-drev, USB-nøgler eller lign., hvor de kan blive slettet uforvarende eller måske komme til uvedkommendes kendskab. Brug af lagringsmedier lagre dine arbejdsdokumenter og andre arbejdsrelaterede data på serverne, hvor der er backup og andre sikkerhedsforanstaltninger. 6

7 Virus kontakte din it-supportfunktion, hvis dit dataudstyr har virus eller opfører sig mærkeligt, kontakte din it-supportfunktion, hvis du har mistanke om, at antivirusprogrammet ikke virker korrekt, Du kan evt. kontakte it-supportfunktionen, hvis du har brug for hjælp. Programmer sikre, at licensforholdene er i orden for de programmer, der ikke er leveret af OUH, og som efterfølgende er godkendt af Afdelingen for Driftsoptimering og IT. Du kan anvende programmer, som er godkendt til brug på OUH. Er du i tvivl, så kontakt Afdelingen for Driftsoptimering og IT. Trådløse net Du kan anvende dit dataudstyr på trådløse net uden for OUH, opkobling til netværket sker via VPN-software selv opsætte trådløse netværk på OUHs lokationer. Bærbare computere, mobiltelefoner mm. medbringe dit dataudstyr som håndbagage, når du har udstyret med på rejse. efterlade dataudstyr uden opsyn, medmindre de er forsvarligt sikret med adgangskode. fjerne de sikkerhedskontroller (antivirus, adgangskontrol og lign.), som er installeret på dataudstyret, selv installere f.eks. synkronisering til mail og kalender på dit private dataudstyr, benytte backupsystemer som ikke er godkendt af OUH, f.eks Drop-box. 7

8 benytte sikker , hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger til modtagere uden for Region Syddanmarks netværk. Sikker er krypteret og signeret , som sendes med et virksomhedscertifikat. Hvis du har brug for at anvende sikker , kan du kontakte it-supportfunktionen. behandle s fra ukendte afsendere og/eller med ukendt eller manglende emne med varsomhed. De kan indeholde virus. Husk, at mails indeholdende personfølsomme data skal slettes fra mailsystemet inden 30 dage. Du kan sende fortrolige og personfølsomme s internt i Region Syddanmarks netværk Internet være varsom med at opgive din adresse på internettet. Den kan blive brugt til spam, anvende internettet med omtanke og uden at være til gene for eller virke stødende på dine kolleger eller andre. Du kan kontakte it-supportfunktionen, hvis du har brug for et program. downloade, opbevare eller surfe på sider, som indeholder ulovligt, stødende, pornografisk eller racistisk materiale, ulovligt downloade eller distribuere materiale med copyright på. Findes der ulovligt materiale på dataudstyret vil dette blive meldt til politiet straks, og nærmeste leder orienteres sammen med HR. Al dataanvendelse i Region Syddanmark logges. Det betyder, at man kan spore, hvem der har set eller arbejdet med bestemte data. Loggen anvendes ikke til at kontrollere medarbejdernes brug af internet og , med mindre der er mistanke om kriminelle forhold, overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne eller i forbindelse med systemproblemer og fejlretning. 8

9 Behandling af persondata være omhyggelig med at sikre, at uvedkommende ikke får adgang til personfølsomme eller fortrolige data. Du kan udveksle fortrolige oplysninger eller personoplysninger internt med dine kolleger, hvis det er nødvendigt og lovligt i forhold til de arbejdsopgaver, du udfører (evt. oprettet et lukket område på et fællesdrev til bestemte brugere). skaffe dig oplysninger om personer, hvis du ikke skal bruge det i dit arbejde, opbevare eller behandle fortrolige eller personfølsomme data på din private computer eller eksterne lagringsmedier. bruge din medarbejdersignatur til private formål, bruge din private signatur i forbindelse med dit arbejde. Reparation og bortskaffelse af dataudstyr aflevere dataudstyr, som skal repareres eller kasseres. Dette skal ske til din it-supportfunktion. Dette sker ved henvendelse til IT-supporten. tage kasseret udstyr med hjem. Digital signatur beskytte din digitale medarbejdersignatur på samme måde som passwords, kontakte din it-supportfunktion, hvis du har mistanke om, at din signatur bliver misbrugt. 9

10 Sikkerhedsbrud fortælle din nærmeste leder, hvis du opdager eller har mistanke om et sikkerhedsbrud. være klar over, at brud på sikkerheden kan have konsekvenser for ansættelsesforholdet. være klar over, at lovovertrædelser meldes til politiet. OUH tester løbende nye programmer, og der kan derfor være andre arbejdsgange end de beskrevne i denne instruks. Såfremt et projekt godkendes og gøres til en standard, vil denne instruks blive rettet til. I øjeblikket arbejdes der med adgang til netværket via adgangskort, og såfremt dette gøres til standard vil denne instruks blive rettet til. Ligeledes arbejdes med Single Sign On, og dette kan ligeledes medføre ændrede arbejdsgange. 10

11 Lovgrundlag Lovgrundlaget der ligger til grund for ovenstående retningslinjer er: Sundhedsloven Autorisationsloven Lov om elektroniske signaturer Persondataloven Sikkerhedsbekendtgørelsen Ligningsloven I øvrigt henvises til Datatilsynets hjemmeside, til Retsinformations hjemmeside, samt til Skats vejledning til beskatning pjece til borgere og virksomheder. Afdelingen for Driftsoptimering og IT har en side på intranettet med bla. vejledninger og instruktionsvideoer. På siden vil du også kunne finde oplysninger om afdelingen og hvad vi tilbyder. Sager oprettes ved at telefonisk at kontakte (6541) vælge den 'gule smiley' i vinduet med programmer Du kan finde afdelingen for Driftsoptimering og IT på: Her findes også en oversigt over IT-supporterne på OUH. 11

12 Odense Universitetshospital Afdelingen for Driftsoptimering og IT Driftssektionen regionsyddanmark.dk ID Januar 2012

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv.

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. Vejledning om virksomhedens personalepolitik for privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. August 2012 2 IT - O G MA I L - P O L ITIK En virksomhed er som arbejdsgiver

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen 2 Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen Oktober 2014 Side 2 af 80 3 Lær Digital Post at kende, 1. udgave, 1. oplag Copyright 2014 Lars Laursen Research & tekst:

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere