GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN"

Transkript

1 5 trin i en god specialeproces: Den rigtige indstilling Tidlig start på forberedelsesfasen Planlægning af processen Gode arbejdsvaner Passende start på jobsøgningen Der er ingen universel løsning på, hvordan man får den bedst mulige specialeproces. Det afhænger helt af, hvordan du bedst arbejder, hvilket emne du vælger, om du skriver alene eller sammen med en anden, hvornår din deadline er osv. Der er dog én grundregel, der skal overholdes, hvis du vil forøge sandsynligheden for at få en god specialeproces, og det er, at du skal gøre dig nogle eksplicitte overvejelser om, hvordan du vil gribe processen an. Som regel er det nemmere at lave sådanne overvejelser med udgangspunkt i andres erfaringer end ved selv at begynde helt fra bunden. I det følgende vil jeg derfor redegøre for mine bedste råd til specialeprocessen. Jeg håber, at de kan give dig inspiration til at overveje og planlægge hvordan du vil gribe din specialeproces an. Baggrunden for mine erfaringer er en proces, hvor jeg skrev under på en specialekontrakt gældende fra 1. juni 2008 og afleverede mit speciale 28. november Forud var gået nogle måneders forberedelse og indledende sonderinger af mulige opgaveideer. Emnet for mit speciale var et kvantitativt studie af korruption, og jeg skrev det alene. Hvis rammerne for dit speciale er anderledes, kan det derfor alene af den årsag være, at du har brug for at gribe processen anderledes an, end jeg foreslår. Jeg tror dog, at størstedelen af nedenstående råd vil være relevante for de fleste, uanset hvilke rammer, de arbejder under. De fleste råd vil også gælde for personer, der skriver sammen med andre, og enkelte råd retter sig alene til disse. Som jeg ser det, er der 5 trin i en god specialeproces. For det første er det afgørende at have den rigtige indstilling til opgaven, da det betyder alt for, hvordan du kommer til at opleve din specialeproces. For det andet er det vigtigt at få en tidlig start på forberedelsesfasen, så du kan træffe dine beslutninger på et ordentligt grundlag. For det tredje skal du sørge for at planlægge processen, således at du hele tiden har styr på, hvordan din tidsplan ser ud. For det fjerde har alt det ovenstående kun en reel effekt, hvis du har gode arbejdsvaner. Endeligt kan det for det femte være værd at overveje, hvordan du får en passende start på jobsøgningen, da det kan have stor indvirkning på specialeprocessens afsluttende fase. Jeg vil derfor i det følgende gennemgå hvert af disse fem trin. Første trin: Den rigtige indstilling Første trin i en god specialeproces handler om, hvad du tænker om den. Det er afgørende for, hvordan du kommer til at opleve den tid, du arbejder på specialet. Jeg vil her anbefale tre ting. Lad for det første være med at overdrive specialets omfang eller vigtighed. Så meget større er opgaven heller ikke end dem, du har skrevet talrige af. Du har prøvet at finde din egen problemstilling før, finde din egen litteratur, strukturere opgaveskrivningsprocessen, lave en analyse osv. Du har i det hele taget været igennem en lignende proces en række gange. Selvfølgelig bliver det lidt anderledes af, at der er tale om en lidt større opgave, men det er i høj grad noget, du kan planlægge dig ud af (se trin 3 nedenfor). Det er med andre ord ikke en fundamentalt anderledes opgave, du skal til at i gang med det er tværtimod fundamentalt set en opgave meget lig de hjemmeopgaver, du har skrevet tidligere i løbet af dit studium. Specialet er heller ikke så vigtigt, som nogen vil gøre det til. Verden går ikke under, hvis du ikke afleverer til tiden. Verden går heller ikke under, hvis du ikke får 12. Verden går videre, og lige så snart du har fået dit job, vil du opleve, at specialets betydning for dig daler drastisk. Selvfølgelig er det fedest at aflevere til tiden og få 12, og i forhold til nogle jobs vil karakteren og afleveringsdatoen have en (stor) betydning. Men i forhold til mange jobs vil det have en mindre (eller ingen) betydning. Fokusér derfor på at få en god specialeproces, da det dels øger sandsynligheden for at du laver et godt speciale, og dels kan give dig værdifuld erfaring til næste gang står overfor en opgave, der kræver planlægning. For det andet skal du prøve at fokusere på de fordele, der er forbundet med specialeskrivningen. Eksempelvis kan nævnes muligheden for fordybelse: Du får betaling for at bruge et halvt år på at blive klog på emne, du helt frit selv vælger. Det er dybest set en meget privilegeret situation at være i. Det understreges om ikke andet af, at det betyder at du ikke længere skal tænke på ting som pensum, timer, oplæg og eksamen! For det tredje er det også værd at sætte pris på, at du står over for en fantastisk mulighed for at øve nogle kompetencer, du kan få stor fordel af senere i dit arbejdsliv. Se det som en gratis mulighed for at blive bedre til at planlægge og afvikle en større

2 arbejdsopgave det kommer du med garanti til at gøre igen og igen, når du kommer ud på arbejdsmarkedet. Andet trin: Tidlig start på forberedelsesfasen Det tager som regel et stykke tid at finde ud af, præcis hvad det er, man gerne vil skrive om. Derfor er det en god idé at komme i gang i god tid, så du ikke er presset til at træffe beslutninger for tidligt. På den måde er der tid til at undersøge dine forskellige ideer ordentligt, så du kan vælge den rette at arbejde videre med. Det skal dog siges, at det kan være svært at skrive speciale om et område, hvor man er næsten blank, inden man går i gang. Man skal ikke undervurdere, hvor lang tid det kan tage at arbejde sig ind i et område og få en grundlæggende forståelse af det. Jeg vil derfor klart anbefale, at du tager udgangspunkt i dine egne erfaringer fra studiet, når du skal finde ud, hvad du vil skrive om. Tænk over, hvilke fag eller opgaver, du indtil nu har fundet mest interessante. Find dem frem igen, skim dem, læs konklusionen. Er der noget i de opgaver, du kan bygge videre på? Har du måske endda dengang skrevet en fremsynet perspektivering, som du kan blive inspireret af? Eller find nogle gamle artikler frem, du har læst de bedste artikler, dem du stadig kan huske efter eksamen er slut. Se på dem igen er der ikke noget der, du kan bygge videre på? Husk på, at det i bund og grund ikke behøver at være specielt indviklet at finde på en opgaveidé. Bare tag udgangspunkt i en interessant artikel (eller opgave) og 1) undersøg samme empiri med en anden teori, eller 2) brug samme teoretiske tilgang til at analysere en anden empiri. Når du er ved at undersøge mulige specialeemner, er det i øvrigt en særdeles god idé at se på gamle specialer som inspirationskilde. Der kan du få det allerbedste indtryk af, hvordan andre har grebet lignende problemstillinger an, hvordan niveauet er, hvilken litteratur, de har anvendt og ofte gør de opmærksom på oplagte problemstillinger for kommende analyser. Husk på, at analysen skal være interessant, uanset hvad du finder ud af. Det går ikke, at opgaven falder til jorden, hvis din analyse af empirien falder anderledes ud, end du havde forventet. Snak evt. med din vejleder om denne problemstilling. Generelt kan det være nyttigt at snakke med en potentiel vejleder på området for at komme nærmere en problemstilling. Dette gælder selvfølgelig især, hvis der er tale om en vejleder, der er en faglig kapacitet på præcis det område, du gerne vil skrive om. Generelt vil jeg ved valg af specialevejleder anbefale, at du finder en, du kender (og har et udmærket indtryk af), eller én, der er en kapacitet på det område, du skal skrive om. Generelt er der dog en del variation i, hvor meget vejlederne går op i at holde dig til ilden og hjælper dig med at holde din tidsplan. Overvej, hvad du selv vil foretrække, og hør dine medstuderende om, hvem der typisk vejleder på den ene og den anden måde. Vær dog opmærksom på, at vejlederne kan opleves meget forskelligt af forskellige studerende, så hør så mange erfaringer som muligt. Tredje trin: Planlægning af processen Det kan godt lykkes dig at aflevere dit speciale til tiden, selvom du ikke planlægger din specialeproces. Sandsynligheden for at du afleverer til tiden, bliver imidlertid væsentligt større, hvis du planlægger din specialeproces grundigt. Desuden er det at planlægge og styre større projekter formodentlig en egenskab, du får brug for talrige gange i dit arbejdsliv. Du kan derfor lige så godt begynde at øve dig i det nu, så du har nogle erfaringer at trække på, næste gang du får brug for det. Generelt er det meget individuelt, hvordan man bedst planlægger sådanne projekter. En god måde at finde du af, hvordan du arbejder, er at se nærmere på dine egne erfaringer fra dine tidligere opgaver. Hvornår har det fungeret godt og hvad gjorde du dengang? Hvordan kan du bruge de erfaringer nu? Hvis du stadig har eksamensopgaver tilbage, inden du skal i gang med specialet, vil jeg anbefale dig at lave disse overvejelser allerede nu, og bruge dine tilbageværende eksamensopgaver på at øve dig. Hvis du føler, at du kunne forbedre dig en del hvad angår en sådan planlægning, vil jeg anbefale dig at læse en bog om det for at få en bedre præsentation og forståelse af de redskaber, der findes, end jeg kan give her. Overordnet set kan to elementer dog fremhæves som de væsentligste i at lave en planlægning, der fungerer. For det første er det afgørende at dele din tidsplan op i konkrete delmål. Dette dækker på den ene side over, at du skal gøre dig klart, hvilke hovedopgaver, du deler specialeprocesser op i eksempelvis indledende forberedelse, litteratursøgning, læsning, dataindsamling, analyse, skrivning, feedback, gennemskrivning, finpudsning etc. Derefter skal du prøve at tænke processen igennem baglæns: Hvis jeg skal aflevere (eksempelvis) 1. marts, hvor lang tid inden skal jeg så have lavet den sidste finpudsning? Hvor lang tid inden skal jeg så have lavet den sidste gennemskrivning? Hvor lang tid inden skal jeg så... etc. indtil du har fået en

3 overordnet tidsplan for alle de større opgaver forbundet med specialeskrivningen. Processen med at dele din tidsplan op i konkrete delmål kræver på den anden side også, at du deler hver hovedopgave op i mindre delmål. Hvis du eksempelvis skal være færdig med dataindsamlingen 1. maj, hvornår skal du så være færdig med interviewguiden? Og hvornår skal dine interviewaftaler være faldet på plads? Du skal blive ved på denne måde at dele dine hovedopgaver op i mindre delmål, indtil du har et konkret delmål ca. hver uge. Pointen med hele denne øvelse er at få gjort dine deadlines nærværende og motiverende, således at du hele tiden kan se et mål med det, du foretager dig. Alternativet til de jævnlige delmål er typisk at man prøver at motivere sig selv med ønsket om at leve op til et lettere diffust og meget fjernt mål om at aflevere dit speciale om et halvt år. En deadline et halvt år ude i fremtiden kan erfaringsmæssigt være væsentligt sværere at blive motiveret af end en deadline om fem dage men det varierer selvfølgelig fra person til person. En sådan form for planlægning kan være et stort arbejde, specielt hvis man ikke har prøvet det før. Alternativet er imidlertid typisk at give mere plads til held og tilfældigheder, og håbe på at det hele nok skal gå, så du kan aflevere til tiden. Den anden del, der er afgørende for, at din planlægning fungerer, er, at du hele tiden bruger og reviderer tidsplanen. Ellers har den ingen værdi. Sat på spidsen skal tidsplanen være det første og det sidste, du ser på, når du arbejder en dag på specialet. Om morgenen skal du vurdere, hvad du skal nå i dag for at kunne nå ugens delmål, og når dagen er færdig, skal du følge op på, hvor langt du er nået. Er det nødvendigt at revidere tidsplanen? Hvis du ikke kontinuerligt opdaterer din tidsplan, vil dine delmål ikke hele tiden afspejle, hvor du er i processen, og de vil derfor ikke kunne fungere tilfredsstillende motiverende for dig. En sidste ting, der er værd at være opmærksom på vedrørende planlægningen, er, at det kan være en god idé at planlægge et tidspunkt, hvor du har foretaget din sidste litteratursøgning. Du vil formodentlig opleve, at du kan blive ved med at finde mere ny litteratur, du gerne vil inddrage eller referere til, men på et tidspunkt er du nødt til at stoppe - ellers bliver du aldrig færdig. Det kan være svært at sige på forhånd, hvornår dette tidspunkt er, men begynd at overvej det, når du er godt i gang med litteratursøgningen og læsningen. Planlægningen har i øvrigt en ekstra fordel for dem, der skriver speciale sammen. Dette skyldes, at en fælles, detaljeret planlægning af specialeprocessen tvinger jer til at lave en forventningsafstemning. I skal specielt være opmærksomme på to ting. For det første skal I snakke ambitionsniveauet igennem og blive enige om, hvad målet er. For det andet skal I aftale klart, hvilken indsats I forventer af hinanden. Hvor mange timer arbejder man om ugen? Er det realistisk at nå dette delmål på en uges arbejde? Bruger man nogle gange weekenderne på det? Hvor meget tid er der til at have et job ved siden af? For det tredje skal I lave en klar aftale om, hvornår I forventer at aflevere, og hvornår I hver især går i gang med at søge jobs (mere om det under femte trin nedenfor). Specielt dette punkt skal I være gode til at følge op på i løbet af processen, da det godt kan ændre sig over tid for den ene, uden at det tilsvarende sker for den anden. Fjerde trin: Gode arbejdsvaner Værdien af den rigtige indstilling, en tidlig start på specialeprocessen og en god planlægning minimeres, hvis du ikke har gode arbejdsvaner. Det er dem, der afgør, hvor effektiv du er i dit daglige arbejde med specialet. Det er derfor arbejdsvanerne, der afgør, om du når dine delmål, og derfor også, om du kan holde weekend med god samvittighed. Det vigtigste vedrørende dine arbejdsvaner er at lave klare rammer for dig selv. Hvor lang tid vil du arbejde om dagen for at du kan have god samvittighed? Hvor lang tid må du holde frokostpause? Vil du arbejde hjemme? Vil du arbejde i weekenderne? Hvor meget vil du arbejde på dit studiejob ved siden af specialet? Min anbefaling er så meget som muligt at holde speciale, arbejde og fritid adskilt. Definér eksempelvis din arbejdsdag som værende fra kl. 9-17, med max. 1 times frokostpause (gerne mindre) og typisk én formiddags- og eftermiddagspause. Så kan du holde fri helt fri om aftenen og i weekenden. En god måde at få en sådan arbejdsrytme på, er ved at have en specialeplads. På den måde får du også nemmere ved at adskille speciale og fritid. Jeg

4 havde specialeplads i alle 6 måneder, hvor jeg skrev speciale, og jeg kan på det kraftigste anbefale dig at gøre det samme. Alene det at have alle dine bøger og artikler til at stå på specialepladsen gør, at du nemmere kan holde fri, når du er hjemme. Samtidig er der færre undskyldninger og mulige overspringshandlinger, når du sidder på specialepladsen omringet af andre, der arbejder på deres speciale. Som nævnt ovenfor er det også vigtigt, at du som fast rutine vænner dig til at holde dig selv op på din tidsplan og de indbyggede delmål. Hvis du ikke hele tiden kan se det næste delmål foran dig, mister de deres motiverende effekt. En god arbejdsvane, som kan være afgørende, er i øvrigt at tage backup af dit speciale hver evig eneste dag. Gør det fra dag 1, så du kommer ind i en god vane. Ellers risikerer du at glemme det lidt for ofte, og så går din computer helt sikkert ned dagen inden at du liiiige skulle til at tage backup. Til skræk og advarsel kan jeg fortælle, at Word dagen inden jeg skulle aflevere mit speciale var så elskværdig at informere mig om, at der var en fejl i mit speciale-dokument, og at det derfor ikke kunne åbnes. Overhovedet. På det tidspunkt havde jeg arbejdet tre måneder på den samme fil på den samme computer uden problemer. Efter at have hyperventileret en anelse lykkedes det mig dog at få genskabt filen vha. min backup. Femte trin: Passende start på jobsøgningen Hvis du ikke er i gang med dit speciale, kan det måske virke lidt fjernt at tænke på din jobsøgning nu. Når du kommer ordentligt i gang med specialet begynder tankerne imidlertid at dukke op det svarer jo bare til at overveje, hvad du skal lave næste semester. Spørgsmålet er, hvornår du skal begynde at søge? Hvis det er vigtigt for dig at gå direkte i job, skal du selvfølgelig begynde at søge, inden du afleverer. Du skal da tænke på, at der typisk går ca. halvanden måned fra der er ansøgningsfrist til et job og til at personen, der får det, forventes at begynde i stillingen. Du kan derfor godt søge job et stykke tid før du er færdig med specialet. En anden god grund til at begynde at søge job, mens du stadig skriver på dit speciale, er, hvis du er kørt sur i specialet, ikke kan se enden på det og generelt mangler motivationen til at blive færdig. Mit indtryk er, at den absolut bedste kur imod den situation, er at få et job. Dét er motiverende! Hvis du ikke lever op til en af to ovenstående betingelser, vil jeg imidlertid anbefale dig, at du venter med at søge job, til du ved, hvor travlt du har den sidste måned af specialeskrivningen. For det første kræver det overraskende meget tid og energi at formulere en ansøgning samt opdatere og målrette dit CV til det konkrete job. For det andet kræver det mindst lige så meget tid og energi at forberede dig på en eventuel samtale (specielt da du nok ikke har prøvet det før). For det tredje er det næsten helt umuligt at koncentrere sig som sit speciale, mens man går og venter på at høre, om man har fået jobbet - og på den måde kan der reelt forsvinde en uge (eller mere) fra din specialetidsplan! For det fjerde er det som regel ret hårdt at starte på et nyt fuldtidsjob, da man får så meget ny information og møder mange nye mennesker på én gang. Selvom du har planlagt din specialeproces i detaljer osv., vil de fleste trods alt have mere travlt til allersidst, hvor alle løse ender skal ordnes. Du risikerer derfor at starte på en travl og udmattende opstart på et nyt arbejde uden at have haft tid til at lade op efter en travl afslutning på din specialeskrivningsproces, hvis du går direkte over i dit første job. Jeg vil derfor anbefale, at du ser, hvor travlt du har den sidste måned af din specialeskrivning. Hvis du har god tid, så brug gerne noget tid på at søge jobs ellers vent. Dette punkt er specielt vigtigt, hvis du skriver sammen med en anden. Hvornår begynder I at søge jobs? Og ja man kan godt få det første job, man søger! Derfor er det vigtigt at overveje og diskutere konsekvenserne med din specialemakker, inden en af jer søger. Det kan godt skabe meget forskellige præferencer, hvis den ene part pludselig skal begynde på et job om lidt over en måned, og gerne bare vil have specialet færdigt mens den anden troede, at der var ca. to måneder til I skulle aflevere, og at målet stadig var en tocifret karakter, ligesom I aftalte fra start! Opsamlende Specialeskrivningen handler helt generelt om, hvordan du arbejder bedst. Spørgsmålet om, hvordan du får skabt de bedste arbejdsbetingelser for dit arbejde, er en ting, du alligevel skal finde ud af før eller siden. Du kan

5 derfor lige så godt gøre det nu, hvis du ikke allerede har øvet dig bevidst på at finde ud af det. Ovenstående fem trin i en god specialeproces er min udlægning. Det kan dog være meget individuelt, og jeg tror at det skal være individuelt tilpasset for at virke. Selv hvis de ovenstående råd tilfældigvis passer perfekt til dig, er det ikke sikkert, at de virker, hvis du bare kritikløst tager dem til dig. Det tåler derfor gentagelse, at ovenstående råd derfor først og fremmest kan bruges som udgangspunkt for dine egne overvejelser om, hvordan du vil tilpasse specialeprocessen til den måde, du bedst arbejder på. Held og lykke!

Udsætter du dig for udsættelse?

Udsætter du dig for udsættelse? Udsætter du dig for udsættelse? STUDENTERRÅDGIVNINGEN Udsætter du dig for udsættelse? Fakta om udsættelse Op til 90% af studerende, undervisere og forskere ved videregående uddannelser er plagede af en

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato 6 råd om Effektiv Opgaveproces Dias 1 Enhedens navn Sted og dato Store opgaver er spændende! Fordybelse koncentreret forløb uden noget ved siden af Bliver klogere på faget og processen Faglig udfordring

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

GUIDE TIL MERE EFFEKTIVE ARBEJDSVANER

GUIDE TIL MERE EFFEKTIVE ARBEJDSVANER GUIDE TIL MERE EFFEKTIVE ARBEJDSVANER Indledning Tak fordi du har valg at downloade guiden til mere effektive arbejdsvaner. Jeg går ud fra, at du har downloadet denne guide, fordi du har et ønske om at

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m.

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m. Januar 2008/lkr SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester NB: Skemaet skal i udfyldt stand sendes til din SUS-dialogpartner (Annie, Nana, Mogens, Magne, Ulla ellerlone) senest 2 hverdage før aftalt samtaletidspunkt!

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen Danmark. Den indgår i det andet nummer af deres elektroniske nyhedsbrev Nyt & Sundt, som er produceret i samarbejde med Netdoktor. Balance i hverdagen

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi au AARHUS UNIVERSITET En vejledningsfolder for studerende og vejledere

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

hk ungdom hovedstaden kursus katalog

hk ungdom hovedstaden kursus katalog 2014 hk ungdom hovedstaden kursus katalog 2014 Få styr på din gæld d. 28. januar 2014 fra kl. 18.00-20.00 Gæld og manglende styr på økonomien er et stigende problem. Flere og flere bliver registreret i

Læs mere

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu?

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? 100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse - fra en kommune der gerne vil kende sin besøgelsestid...

Læs mere

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? Der kommunikeres meget i det offentlige. Der er love og regler for hvad der skal siges til offentligheden i hvilke situationer. Der er lokalplaner,

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

GUIDE. til ugens vigtigste møde. Mødet med dig selv som eneste deltager. www.birgittefeldborg.dk

GUIDE. til ugens vigtigste møde. Mødet med dig selv som eneste deltager. www.birgittefeldborg.dk GUIDE til ugens vigtigste møde Mødet med dig selv som eneste deltager www.birgittefeldborg.dk TA K F O R DI DU HAR VALGT AT DOWNLOADE GUIDEN TIL UGENS VIGTIGSTE MØDE MØDET MED DIG SELV SOM ENESTE DELTAGER.

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Junglebog for gymnasieelever

Junglebog for gymnasieelever Junglebog for gymnasieelever Af Jakob Dreyer og Lau Skovgaard 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2011 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, hl@nyttf.dk Omslag: Nils Thobo-Carlsen Fotos: Colourbox: s.13, 16, 18,45,

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Studieteknik og hurtiglæsning, Det Grønlandske Hus. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Studieteknik og hurtiglæsning, Det Grønlandske Hus. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Studieteknik og hurtiglæsning, Det Grønlandske Hus v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Thomas Phillipsen Erhvervspsykolog (cand.psych.) Tidligere sergent i Militærpolitiet

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG EN E-BOG FRA MIG TIL DIG 8 GYLDNE GENVEJE TIL MERE ALENETID UDEN DÅRLIG SAMVITTIGHED. Apropos børn, så har vi sammen smukke Aia på 6 år, charmerende Villads på 3 år og bedårende Vega på 1 år. 3 verdensstjerner

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Tips og Tricks Program til eksamen. Nanna Berglund d. 19.05.16

Tips og Tricks Program til eksamen. Nanna Berglund d. 19.05.16 Tips og Tricks Program til eksamen Nanna Berglund d. 19.05.16 Præsentation Inden eksamen Struktur Læsning Mundtlig eksamen Under eksamen Dit oplæg Rollefordeling Skriftlig eksamen Nervøs? Efter eksamen

Læs mere

Om at gå til mundtlig eksamen en manual for studerende

Om at gå til mundtlig eksamen en manual for studerende Om at gå til mundtlig eksamen en manual for studerende Hans Hüttel 14. juni 2005 Folk ytrer tit en meget forståelig utryghed ved det at gå til mundtlig eksamen. Eksamen er en unormal situation og som eksaminand

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. Problemformulering, synopsis og synopsiseksamen

EKSAMENSPROJEKT. Problemformulering, synopsis og synopsiseksamen EKSAMENSPROJEKT J Problemformulering, synopsis og synopsiseksamen Dagens program g p g O Rammerne for EP O Tidsplan for EP O Gode råd til EP Rammerne O Individuel opgave O 2-3 fag O Afsluttede fag eller

Læs mere

Det autentiske liv 15. marts 2007.

Det autentiske liv 15. marts 2007. 1 Det autentiske liv 15. marts 2007. Jeg har i aften været så letsindig at love at holde et foredrag over emnet Det autentiske Liv. Det var i hvert fald sådan det føltes for nogle måneder siden, da jeg

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Medarbejderkonference september 2011 Opgaver & værktøjer Tilmeld dig: Nå dine mål med Torben Wiese Prøv www.brydvanen.dk Få inspirationsmail på www.habitmanager.com

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Gal eller normal på arbejdsmarkedet? - Brobygger på vejen tilbage til arbejde eller uddannelse

Gal eller normal på arbejdsmarkedet? - Brobygger på vejen tilbage til arbejde eller uddannelse Gal eller normal på arbejdsmarkedet? - Brobygger på vejen tilbage til arbejde eller uddannelse www.team-sherpa.dk 3. november 2014 Kort om Sherpa Opstart 2010 Målgruppe En del af Forskningsprojektet INKLUSION

Læs mere

Sådan vælger du den rette bil

Sådan vælger du den rette bil Når du skal finde dig en bil der passer til dit og familiens kørselsbehov, er det en god ide at starte din research hjemmefra. Her kan du sammenligne bilernes kvalifikationer og prisniveau online for at

Læs mere

Lisbeth Fruensgaard. Det er nu. eller aldrig! Få mere tid og overskud til familien. Arbejdsbog. Gyldendal

Lisbeth Fruensgaard. Det er nu. eller aldrig! Få mere tid og overskud til familien. Arbejdsbog. Gyldendal Lisbeth Fruensgaard Det er nu eller aldrig Få mere tid og overskud til familien Arbejdsbog Gyldendal Del I Vend tiden på hovedet "#$%&'($)*+,-"#$%#&%'(%#))#&%*)+&,-.%/0%1#&#%$,+%2-%23#&45(+%$,)%6*1,),#'%

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008 ISSN 1901- Nr. 7 2008 Tema: Medarbejder-udvikling eller -afvikling Når afvikling sker ud fra en god etik Ledelse af medarbejdere er en kongedisciplin for ledere. Medarbejder-udvikling er et plus-ord. Afvikling

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Kompetencer. Nr.

Opdateret Lederskab. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Kompetencer. Nr. Nr. 5 2009 Tema: Individuel kompetenceudvikling, et tigerspring. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker Det er et must, at man som leder skal arbejde med individuel kompetenceudvikling for sine medarbejdere.

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse

Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse Introduktion til mundtlig eksamen: projekt med mundtlig fremlæggelse Agenda: Procedure for mundtlig eksamen med mundtlig fremlæggelse af projekt De kritiske spørgsmål Mundtlig eksamen i praksis mundtlig

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Praktikant eller studiejobber

Praktikant eller studiejobber Hej studerende Praktikant eller studiejobber også noget for dig! I en praktik eller et studiejob kan du som studerende fra en relevant uddannelse byde ind på at løse opgaver ude hos virksomhederne med

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

perfektionisme Om at give slip på kontrollen og ikke stræbe efter det perfekte altid

perfektionisme Om at give slip på kontrollen og ikke stræbe efter det perfekte altid perfektionisme Om at give slip på kontrollen og ikke stræbe efter det perfekte altid Indhold Forord............................................................ 3 Hvad er perfektionisme..............................................

Læs mere

Ugebrev 4 Indskolingen 2016

Ugebrev 4 Indskolingen 2016 Ugebrev 4 Indskolingen 2016 Fælles info: Kære forældre i indskolingen. I må meget gerne sørge for at jeres børn kan deres unilogin udenad. Vi bruger det ofte, og lige nu er det en tidsrøver at sørge for

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND 18 Børnecoaching Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune Forståelse af sig selv og andre BAGGRUND Kort om metoden

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

... afholdes kundebesøget

... afholdes kundebesøget II!... afholdes kundebesøget Kære læser... Vi håber at du har fået så god inspiration og succes efter at have læst SÅDAN!... booker du dine møder, at du nu er klar til få succes med dine kundebesøg. Vi

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Unges motivation og lyst til læring. v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København

Unges motivation og lyst til læring. v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København Unges motivation og lyst til læring v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København 1 Oplægget idag Motivationskrise? Udfordringer og tendenser Hvordan kan vi forstå motivation?

Læs mere

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I SKOLE Inspiration til forældre KÆRE FORÆLDER Vi ønsker med dette materiale at give inspiration til dig, som har et donorbarn, der starter i skole. Mangfoldigheden i familier med donorbørn er

Læs mere

Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet)

Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet) Juli 2010/Lone Krogh Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet) Spørgsmålene i skemaet har til hensigt at inspirere jer til at reflektere over- og blive mere bevidst

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet

Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet Hans Hüttel 27. oktober 2004 Mathematics, you see, is not a spectator sport. To understand mathematics means to be able to do mathematics.

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

DSAs guide til LinkedIn: KOM GODT I GANG MED LINKEDIN

DSAs guide til LinkedIn: KOM GODT I GANG MED LINKEDIN DSAs guide til LinkedIn: KOM GODT I GANG MED LINKEDIN INDHOLD DSA Danske Sundhedsorganisationers A-kasse Sankt Annæ Plads 30 1013 København K 3 gode grunde til at være på LinkedIn Hvorfor LinkedIn? Find

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge

Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge DEBAT 16. AUG. 2015 KL. 14.32, Politiken Skolen er alt for dårlig til at motivere de unge Vi har helt misforstået, hvad der skal til for at lære de unge noget, siger lektor Mette Pless på baggrund af en

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Program Introduktion

Læs mere

På spørgsmålet; Hvordan har du oplevet dit personlige forhold til din gåmakker?

På spørgsmålet; Hvordan har du oplevet dit personlige forhold til din gåmakker? Bilag 6 I: Interviewer IPA: IPP: Interviewperson Interviewperson Den personlige relation Udskrift af Interviewsekvens I: Synes du, du kan tale om personlige ting med din gåmakker? IPA: Ikke så meget. Jo

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Tak fordi du vil hjælpe os med at få hele Danmark til at fortælle historier.

Tak fordi du vil hjælpe os med at få hele Danmark til at fortælle historier. Hej Vores Historier-ambassadør Tak fordi du vil hjælpe os med at få hele Danmark til at fortælle historier. Her er inspiration til hvad du skal huske før en Vores Historier fortælleraften, en køreplan

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Opgaveskrivning - 6 råd til en god skriveproces v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab www.samf.ku.dk/pcs Råd 1: Opgavens opstart Skriv om noget du kender Læs i studieordningen, hvad

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder.

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. (Ingvar Lundberg, svensk professor i læsning) Denne pjece

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere