Project Management Institute PMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Project Management Institute PMI"

Transkript

1 Project Institute PMI Certificeringsprogrammer Project Professional (PMP) Agile Certified Practitioner (ACP) Risk Professional (RMP) Program Professional (PgMP) GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

2 Om GBD Global Business Development GBD er en kursus og konsulent virksomhed, der tilbyder målrettet opkvalificering og konsulentydelser inden for projektledelse og HR. Internationale anerkendte standarder og certificeringer er fundamentet for GBDs ydelser. Blandt GBDs produkter er... Kurser og certificeringsprogrammer: PMIs Certificeringsprogrammer: Project Professional (PMP), Agile Certified Professional (ACP), Risk Professional (RMP) og Program Professional (PgmP). IREB: Certified Professional for Requirement Engineering (CPRE) Business Case - grundlæggende/ videregående Estimering Projektledelse for HR professionelle SHRM (Society for Human Resource ) certificeirngsprogrammer Konsulentydelser Projektledelse Projekt Controlling og support Udvikling og tilpasning af projektmodel Udformning af business case, Udfærdigelse af kravspecifikationer Bistand i forbindelse med udbudsprocesser. For yderligere information Tlf.: eller Hjemmeside: GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT As a R:E:P. GBD has been approved by PMI to issue professional development units (PDUs) for its training courses The PMI registred Education provider Logo is a registred mark of the project management Institute, Inc. 2 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

3 Indhold PMI projektledelsesstandarder overblik.... Side 3-4 Project management Professional (PMP)... Side 5-6 Agile Certified Professional (ACP)... Side 7-8 Risk Professional (RMP)... Side 9-10 Program Professional (PgMP)... Side Certificeringskrav og eksamen... Side 13 Undervisningsmateriale og form... Side 14 Tilmelding og Praktiske oplysninger... Side 14 Project Institute (PMI) International non-profit organisation for professionelle projektledere. Organisationen er Grundlagt i 1969 og nu vokset til at være verdens førende med mere end medlemmer og certificerede i 185 lande. PMIs arbejde for at øge professionalismen i projektledelse omfatter bl.a. udvikling af standarder for projektledelse, research, uddannelses- og certificeringsprogrammer såsom: Project Professionals (PMP) Agile Certified Practitioner (ACP) Risk Professional (RMP) Program Professional (PgMP) Læs mere på 3 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

4 PMI projektledelsesstandarder Best Practice for projektstyring, uafhængigt af brancher. Project Institute (PMI) s projekt ledelses standarder er udbredte over hele verden og kan betragtes som en international Best Practice for gennemførelse af projekter. Metoderne er uafhængige af brancher og anvendes således på projekter inden for et utal af områder lige fra organisatoriske projekter og anlægsprojekter til IT. Mange virksomheder har valgt PMI s fasemodel som grundlag for udvikling af deres egen projektmodel og viden om PMI projektterminologi og værktøjer er således efterspurgt som professional projektleder. PMI s certificeringsprogrammer giver projektledere kompetence til at anvende disse standarder og fungerer desuden som værdifulde internationalt anerkendte kompetencebeviser. Project Body of Knowledge Projektstyring er som fagdisciplin i vækst og udbredes i dag til flere og flere brancher. PMI har udviklet den globalt anerkendte projektstyringsstandard: Projekt Body of Knowledge (PMBOK) en solid projektstyrings værktøjskasse, der bidrager med uundværlig viden og klæder projektlederen på til at på til at håndtere projektplanlægning og styring i praksis. Project Professional (PMP) certificeringen bygger på PMBOK Guide og kan betragtes som PMI s projektleder grunduddannelse. Project Risk - Klædt på til en verden i forandring I en verden præget af globalisering og hurtig forandring bliver projekter stadig mere komplekse og uforudsigelige. Denne udvikling stiller store krav til projektlederens evne til at identificere og håndtere risici og viden om risikostyring bliver i den forbindelse afgørende for at kunne sikre at projektet kommer sikkert i mål. Projektarbejde vil altid være risikobetonet. Indtil sent i projektet vil der altid være usikkerheder forbundet med omkostninger, fremdrift og tidsplaner. Med en god risikostyring vil man imidlertid være i stand til at identificere disse risikofaktorer på et tidligt tidspunkt. PMI har taget konsekvensen af denne tendens og udviklet en standard med tilhørende certificering RMP, der sætter fokus på Risk i projektarbejdet. PMI s Project Risk standard søger at tage højde for de mange særlige forhold, der gør sig gældende for risikostyring i forskellige brancher og henvender sig således bredt til projektledere i alle faggrupper. 4 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

5 Mere end certificerede over hele verden Internationalt anerkendte standarder og best practice for gennemførelse af projekter, uafhængig af brancher Program - skab projekter med forretningsmæssig værdi Man ser ofte at der er betydelig sammenhæng mellem projekter i forhold til fælles mål, synergi og ressourcer. Dette skaber behov for et øget fokus på styring og koordinering af projekterne - Løsningen på denne udfordring er programledelse. Programledelse fungerer son den organisatoriske lim, der oversætter virksomhedens strategiske mål til operationelle planer. Opgaven består blandt andet i at stå for den overordnede styring, kommunikation og sikre samarbejde projekterne imellem. Handlekraft og evne til at prioritere projekterne og fordele ressourcerne på en hensigtsmæssig måde er i den forbindelse i fokus. PMI s programleder udannelse PgMP klæder detageren på til at håndtere denne opgave og bidrager med værdiful viden og værktøjer Agile Project - skab fleksible IT projekter Den Agile projektledelsesmetode er en metoder, der de senere år har vundet stort indpas inden for ITprojektledelse. Metoden er særlig brugbar ved IT udviklingsprojekter, hvor høj usikkerhed besværliggør planlægning og skaber behov for en mere fl eksibel tilgang til projektets scope. Flere og flere professionelle IT-folk med erfaring indenfor traditionelle projektledelsesmetoder efterspørger i dag internationale anerkendte værktøjer og teknikker indenfor det agile. Som sidste skud på stammen har PMI derfor taget konsekvensen af denne efterspørgsel og udviklet en ny Agil projektledelsescertificering: Agile Certified Practitioner (ACP). Alle PMI standarder/certificeringer hænger sammen og skaber en fælles referanceramme på tværs af organisationer og faggrupper. As a R:E:P. GBD has been approved by PMI to issue professional development units (PDUs) for its training courses The PMI registred Education provider Logo is a registred mark of the project management Institute, Inc. 5 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

6 Project Professional (PMP) International anerkendt projektledelsesstandard og certificeringsprogram Project Body of Knowledge PMP uddannelsen bygger på PMI internationale projektledelsesstandard indeholdt i Project Body of Knowledge (PMBOK Guide). Uddannelsen bidrager med praktisk anvendelig projektstyringsviden, der trin for trin beskriver, hvordan man planlægger og styrer et projekt. Målgruppe Kurset henvender sig til alle med interesse for projektledelse og ønske om, at tilegne sig kompetence til at kunne planlægge og styre et projekt i praksis. Udbytte Deltageren bliver klædt på til professionelt at kunne planlægge og styre egne projekter. Deltageren opnår viden og kompetence til at anvende PMI internationale projektledelse standard Project Body of Knowledge (PMBOK Guide). Deltageren får certificeringsforberedelse til den internationalt anerkendte projektledelsescertificering: Project Professional (PMP). Gennem kurset får man viden om - PMI Projekt Modellens 5 faser: Initiating, Planning, Executing, Monitoring/Controlling and Closing samt indsigt i de 9 vidensområder. Deltageren får desuden Indsigt i brugbare planlægningsmæssige værktøjer såsom - projektplan, tidsplan, Gantt, interessentanalyse, bemandinsplan, flowchart og estimeringsmetoder etc. PMBOK is a registred markd of the project Institute, Inc. Initiatiing Proces Planning Proces Executing Proces Closing Proces Monitoring and Controlling Project Institute, A Guide to the Project Body of Knowledge (PMBOK Guide) - fourth Edition, Project Institute, Inc., PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

7 Project Knowledge Areas Project Integration Project Scope Project Time Project Cost Project Quality Project Human Resource Project Communication Project Risk Project Procurement Project Institute, A Guide to the Project Body of Knowledge (PMBOK Guide) - fourth Edition, Project Institute, Inc., Indhold PMI projektledelsesværktøjer tager udgangspunkt i de processer og aspekter, der bliver relevante når man har truffet beslutningen om, at et projekt skal igangsættes. Der er tale om en fasemodel, der bidrager med omfattende viden og tjeklister, til hvordan man planlægger og håndterer et projekt fra start til slut. Fokus er på at skabe en god proces, hvor målbare projekt mål opstilles og projektaktiviteterne defineres (Scope management). Vigtigt er desuden at den indledende og løbende planlægning og styring tager højde for og koordinerer de 9 vidensområder (Integration ). Hermed øger man evnen til at nå sine projektmål inden for de tidsmæssige rammer (Time ), ressourcemæssige forudsætninger (Cost ) og kvalitetsmæssige forventninger (Quality ). Der skabes endvidere forståelsen for at sammensætte en god projektgruppe (Human Resource ) og have et godt samarbejde internt såvel som eksternt med interessenter (Communication ) og leverandører (Procurement ) samt løbende at være i stand til at tilpasse sig de forandringer og risici, der kan opstå i projektet (Risk ). Kursusopbygning Undervisningen veksler medllem oplæg, øvelser og træning i testspørgsmål og bygger på PMI s: A Guide to the Project Body of Knowledge (PMBOK) Guide, Fourth edition, project Institute, Inc., 2008 samt certificeringsforberedende materiale fra Core Performance Concepts. GBD yder support og vejledning - også efter afsluttet kursusforløb, indtil du er certificeret. Læs mere på PMBOK is a registred markd of the project Institute, Inc. 7 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

8 Agile Certified Practitioner (ACP) International Best Practice for Agilprojektledelse PMIs Agile projektledelsescertificering: Agile Certified Practitioner (ACP) samler alle de anerkendte agile metoder i en omfattende værktøjskasse, der bidrager med overblik og klæder projektledere på til at kunne agere i agile projekter. IT - projektlederen får ny inspiration og mulighed for at plukke nye teknikker til brug i sit daglige arbejde. Herudover skaber certificeringen en fælles forståelsesramme mellem kunder og leverandører af de agileprojekter. I dag står flere og flere organisationer, såvel offentlige som private overfor at skulle dokumentere deres agile kompetencer, når Agile kontrakter anvendes. Med PMIs Agile Certified Practitioner (ACP ) uddannelse samles international best practice for det agile område og sikre den certificerede projektleder et anerkendt kompetencebevis og dermed solid dokumentation for agil viden. Målgruppe Kurset er ideelt for projektleder, specialister, konsulenter og ledere, som ønsker en grundlæggende viden og overblik over agile metoder og værktøjer uden at lægge sig fast på en metode. Samtidig giver certificeringen mulighed for at dokumentere viden om agile processer og metoder i henhold til K03 kontrakten. Udbytte Certificeringsforberedelse til ACP Eksamen, der giver titlen: Agile Certified Practitioner (ACP ) Opnå viden om værktøjer og teknikker baseret på anerkendte Agile referencer og PMBOK Guide Mulighed for at afprøve agile værktøjer og teknikker mens du forbereder dig til certificeringen Få viden om best practice indenfor agil projektledelse fra PMI Få indsigt i PMI agile rammeværk Kompetence til efterfølgende at lede projekter efter de agile principper. Inspiration og indsigt i værktøjernes anvendelse via løbende brug af spændende cases og øvelser i undervisningen Kursusbevis efter endt forløb 21 timers undervisning fordelt på 3 dage (21 CDU) Mulighed for at validere og dokumentere dine kompetencer inden for agil projektledelse med en international anerkendt certificering. Indhold I større IT udviklingsprojekter, oplever man ofte store problemer i forbindelse med planlægning. Projekter af denne type er præget af stor usikkerhed, idet det fulde scope ikke kan afdækkes fra start, med udvikles i løbet af 8 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

9 projektet. Dette skaber behov for øget fleksibilitet, således at man undervejs i projektet har mulighed for at skifte retning og tilpasse sig kundens nyopståede behov. De agile metoder bidrager med værktøjer og teknikker, der skaber denne fleksibilitet og tillader projektet og projektets planlængingsproces at udvikle sig gradvist i takt med afdækning af scope. Kurset er et certificeringsforberede forløb til PMI-ACP certificeringen. Kurset består af nedenstående 14 moduler: PMI-ACP exam content outline Agile estimation Agile analysis and design Value Stream Analysis Communications Agile Planning, Monitoring and Adopting Risk Metrics PMI s Code of Ethics and Professional Conduct Product Quality Soft skills negotiations Agile Planning, Monitoring and Adopting Agile knowledge and skills - Level 1,2 and 3 How to pass the PMI-ACP exam Kursusopbygning Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og træning i testspørgsmål og bygger på undervisningsmateriale baseret på PMI Gain Insights referencemateriale. Materalet er udviklet af GBD og er suppleret med materiale fra bla. PMI, IEEE og ACM. Herudover indgår en række af spændende agile cases og testspørgsmål til brug for certificeringsforberedelsen. Bemærk at alt materialet er på engelsk. Undervisningen er på dansk, men med mindre andet er angivet. GBD yder support og vejledning - også efter afsluttet kursusforløb, indtil du er certificeret. Læs mere på Despite PMI being a somewhat unlikely parent for an agile certification, the PMI-ACP exam is created by agile experts for agile practitioners, and it is not tied to a single agile methodology. As a result, the PMI-ACP certification is well positioned to become the new standard for agile professionals. (Mike Griffiths, 2012) Agil projektplanlægning Product Vision Product roadmap Release Plan I agil projektplanlægning arbejder man med løbende planlægning på flere niveauer Iteration Plan Daily Plan 9 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

10 Risk Professional (RMP) Gennem dette kursus opnår deltageren indsigt i Risk processen og værktøjer efter Project Institute PMI s Projekt Risk standard, der kan betragtes som international Best Practice inden for området. Forløbet er intensivt tilrettelagt og har til formål at klæde deltagerne på til efterfølgende at kunne gennemføre Risk Professional (RMP) certificeringseksamen. Målgruppe Kurset henvender sig til projektledere og konsulenter, der arbejder med Project Risk og ønsker at lære PMI s standard at kende og/eller ønsker at forberede sig til Risk Professional (RMP) eksamen. Udbytte Deltageren bliver klædt på til professionelt at kunne identificere og håndtere opståede risici efter best practice. Deltageren opnår viden og kompetence til at anvende PMI internationale projektledelses standard Project Risk Deltageren får certificeringsforberedelse til den internationalt anerkendte projektledelses certificering: Risk Professional (RMP) Indhold Risk handler først og fremmest om at man ved, hvordan man identificere relevante risici, gennemskuer sandsynlighed for at de indtræffer, hvilke Risk during the Project Life Cycle Risk Amount Spend Time Project Institute, A Guide to the Project Body of Knowledge (PMBOK Guide) - fourth Edition, Project Institute, Inc., Figure 2-2, page PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

11 Project Risk Technical Project Enterprise & Organization External Scope Changes Staffing Financial Strength Customer Changes Design Errors Reliability of Cost Estimate Administrative Support Regulatory Complexity of Technology Reliability of Time Estimate Standard Processes Vendors Changes of Technology Level of Planning Approval Procedures Project Legal Procurement Interdepartmental Coordination Change Control Procedures Market and Competition Risk Breakdown Structure Project Institute, The Standard for program - second edition, project management Institute, Inc., 2008, Figure 2-3, Page 21 Social Impact Economic konsekvenser risici kan medføre og endelig hvordan man skal håndtere dem hvis de opstår. Ricisi kan også åbne nye veje og muligheder. En del af opgaven inden for Project Risk er således også at kunne vende opståede risici til fordele og på denne vis skabe gevinst for projektet. I mange større og komplekste projekter vil man have glæde af at inddrage en specialist i Risk, der kan spotte potentielle problemstillinger i tide og sikre en god håndtering af opståede risici. I den forbindelse kan risikoanalyser bidrage til udviklingen af en holdbar Risk Plan. RMP uddannelsen bidrager med værdifuld viden om de kvantitative og kvalitative teknikker forbundet med risikoanalyse. Nøglebegreber og vidensområder inden for PMI Project Risk Mangement er: Risk Communication, Risk Analysis, Risk Response Planning, Risk Governance. Kursusopbygning Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og træning i testspørgsmål og bygger på PMI : Practice Standard for Project Risk samt certificeringsforberedende materiale fra Core Performance Concepts. GBD yder support og vejledning - også efter afsluttet kursusforløb, indtil du er certificeret. Læs mere på 11 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

12 Program Professional (PgMP) Gennem dette kursus opnår deltageren indsigt i Progam processen og værktøjer efter Project Institute (PMI) s standard, der kan betragtes som international Best Practice inden for området. PgMP standard er med til at sikre at man i virksomhederne får udviklet fyldestgørende rammer og værktøj til brug for ledelse af store og komplekse programmer. Forløbet er intensivt tilrettelagt og har til formål at klæde deltagerne på til efterfølgende at kunne gennemføre Program Professional (PgMP) certificeringseksamen. Målgruppe Kurset henvender sig til personer, der arbejder med programledelse og ønsker at lære PMI s Programledelsesværktøjer at kende og/eller ønsker at forberede sig til PgMP certificeringseksamen. Udbytte Du får adgang til best practice viden og værktøjer indeholdt i PMI Program standard Du bliver klædt på til at anvende PMI Program management standard i ledelsen af din virksomheds projekter og programmer Du får certificeringsforberedelse til Program Professional (PgMP) certificerings eksamen. Indhold Uddannelsen bygger på PMI s Standard for Program og giver deltageren indsigt i, hvordan man Phases in a program Life Cycle PreProgram Preparations PreProgram Initiation PreProgram Setup Establish Program and technical Infrastructure Delivery of Program Benefits Program Governance Project Institute, The Standard for program - second edition, project management Institute, Inc., 2008, Figure 2-3, Page 21 Program Closure 12 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

13 opstiller og definerer de enkelte projekter i programmet og fastlægger afhængigheder. Program uddannelsen tager udgangspunkt i følgende programledelesesfaser. Initiating the Program Planning the Program Executing the Program Controlling the Program Closing the Program Hver af disse faser rummer en række vigtige processer, der sætter fokus på de 9 videns områder: Program Integration-, Scope-, Time, -Communicatio, -Risk, -Procurement, -Financial, -Stakeholder and Program Governance (se figur nederst på siden). Disse programledelses vidensområder, har sammenhæng til PMBOK Guides vidensområder, men med fokus på de særlige udfordringer man står overfor ved projektledelse af flere projketer på en gang. Kursusopbygning Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og træning i testspørgsmål og bygger på PMI :The Standard for Program Second Edition samt certificeringsforberedende materiale fra Core Performance Concepts. GBD yder support og vejledning - også efter afsluttet kursusforløb, indtil du er certificeret. Examination Blueprint 14% 12% 20% 25% 21% 8% Defining the Program Initiating the Program Planning the Program Executing the Program Controlling the Program Closing the Program Læs mere på PMBOK is a registred markd of the project Institute, Inc. Program Knowledge Areas Program Integration Program Scope Program Time Program Integration Program Risk Program Procurement Program Financial Program Stakeholder Program Governance 13 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

14 Certificeringseksamen Efter endt kursusforløb er det muligt at tilmelde sig PMI certificeringsekssamen. Tilmelding og ansøgning om deltagelse i certificeringseksamen foregår via PMI. Forudsætning for at kunne blive godkendt til certifieringseksamen er relevant uddannelse og praktisk erfaring med projektledelse. Alle deltagere modtager ved forløbets afslutning et kursusbevis for gennemførelse af PMI uddannelse og certificeringsforberedelsesforløb, hvilket kan bruges som kompetencebevis og dokumentation. Du kan læse mere om PMI certificeringseksamener, ansøgningsprocedure og eksamenskravene på org. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til processen eller proceduren. Mange deltagere bruger forløbet til at lære PMI projektledelses standard, men venter med at gå til Certificeringseksamen til de har opnået erfaring med at anvende projektledelses metoderne. Project Professional PMP For at kunne blive godkendt til PMP certificeringseksamen skal man have: Dokumenteret 35 timers undervisning i projektledelse timers praktisk projektledererfaring (svarende til 3 år), hvis du har et uddannelsesniveau svarende til en bachelorgrad timers praktisk projektledererfaring (svarende til 5 år), hvis du ikke har en videregående uddannelse. Agile Certified Practitioner (ACP) For at kunne blive godkendt til ACP certificeringseksamen skal man have: Dokumenteret 21 timers undervisning i agilprojektledelse timers praktisk erfaring med projektarbejde timers praktisk erfaring med at arbjde på agile projekter Risk Professional RMP For at kunne blive godkendt til RMP certificeringseksamen skal man have: Min timers erfaring med risikostyring inden for de sidste 5 år og 30 timers formel uddannelse i risikostyring, ved uddannelse svarende til bachelorgrad. Min timers erfaring med risikostyring inden for de sidste 5 år og 40 timers formel uddannelse I risikostyring, hvis du ikke har en videregående uddannelse. Program Professional PgMP For at kunne blive godkendt til PgMP certificeringseksamen skal man have Projektledererfaring: Min. 4 år (6000 timer) ikke overlappende professionel erfaring som projektleder. Og Programledererfaring: Min. 4 år (6000 timer) ikke overlappende professionel erfaring som programleder, ed uddannelse svarende til bachelorgrad. Projektledererfaring: Min. 4 år (6000 timer) ikke overlappende professionel erfaring som projektleder. Og Programledererfaring: Min. 7 år ( timer) ikke overlappende professionel erfaring som programleder, hvis du ikke har en videregående uddannelse 14 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

15 Undervisningsmateriale Undervisningen bygger på PMI s standarder: A Guide to the Project Body of Knowledge (PMBOK) Guide The Standard for Program Second Edition Practice Standard for Project Risk Herudover indgår udvalgte artikler og cases fra PMI. For at understøtte certificeringsforberedelsen på bedst mulig måde anvendes desuden supplerende undervisningsmateriale fra Core Performance Concept. Til brug for certificeringsforberedelsen til PMP uddannelsen anvendes som suplement tekstbogen: Achieve PMP, Exam Success - A concise study Guide for the busy Project manager samt CD med database med 1200 testspørgsmål. I forbindelse med certificeiringsforberedelse til PgMPcertif ceringen anvendes som supplement Program Professional PgMP - A certification study guide with best practices for maximizing business result. Dette materiale indeholder relevante cases og eksamensforberedende testspørgsmål. Undervisningform Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og træning i testspørgsmål på baggrund af førnævnte materiale. GBD yder support og vejledning - også efter afsluttet kursusforløb, indtil du er certificeret. Særligt tilrettelagte forløb PMIs certificeringsforberedende forløb tilbydes også som skræddersyede forløb, hvor form, indhold og varighed tilpasses den enkelte virksomheds aktuelle behov og projekttyper. I undervisningen kan man på disse forløb tage udgangspunkt i virksomhedens egne projektcases og hermed give deltagerne ny inspiration til projekt løsninger og planlægning i hverdagen. Udvikling eller tilpasning af projektmodel GBD yder konsulentbistand i forbindelse med udvikling af eller tilpasning af virksomhedens egen projektmodel i forhold til PMIs internationale Projektledelsesstandarder. I forbindelse med de certificeringsforberende forløb kan man således vælge at gennemføre en række workshop, hvor man arbejder med, hvordan man kan integrere ny viden fra PMI best practis i virksomhedens egen projekter og arbejdsgange. For yderligere information om de særligt tilrettelagte forløb og konsulentbistand kontakt venligst Klaus Nielsen,GBD på eller tlf Tilmelding For nærmere information om kursusafholdelse og tilmelding skriv til os på eller ring på eller Tilmelding kan desuden foregå online via 15 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

16 Vil du vide mere? Global Business Development (GBD) Larsbjørnsstræde København K Tlf.: eller Hjemmeside: GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

Project Management Institute PMI

Project Management Institute PMI Management Institute PMI CERTIFICERINGSPROGRAMMER Internationalt anerkendte standarder og best practice for gennemførelse af projekter, uafhængig af brancher Management Professional (PMP) Risk Management

Læs mere

PRINCE2 Foundation Certificering

PRINCE2 Foundation Certificering PRINCE2 Foundation Certificering Boost dit CV med et internationalt anerkendt kompetencebevis Roskilde Handelsskole tilbyder en PRINCE2 Foundation Certificering i samarbejde med Global Business Development

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Ledelse der styrker 27. september PMI Denmark Chapter Annette Vendelbo

Ledelse der styrker 27. september PMI Denmark Chapter Annette Vendelbo Ledelse der styrker 27. september 2013 PMI Denmark Chapter Annette Vendelbo 1 Agenda Introduktion Hvad siger statistikken om projektsucces Derfor skal man lade sine projektledere certificere Hvilke fordele

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Kurser og certificeringsprogrammer. fra Acuity Institute. Change Management Lean Lean Six Sigma (Yellow Belt) Knowledge That sets you Apart

Kurser og certificeringsprogrammer. fra Acuity Institute. Change Management Lean Lean Six Sigma (Yellow Belt) Knowledge That sets you Apart Kurser og certificeringsprogrammer fra Acuity Institute Change Management Lean Lean Six Sigma (Yellow Belt) Certificeringsprogrammer Change Management, Lean Lean Six Sigma Som leder i dag er det vigtigt

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Mentorix certificeringskurser

Mentorix certificeringskurser Mentorix certificeringskurser giver dig: ü ü ü ü ü Kompetenceudviklende undervisning indenfor projekt-, program-, og porteføljeledelse E-learning lige ved hånden, når DU har tid Personlig coaching, sparring

Læs mere

Certificeringer for projektledere.

Certificeringer for projektledere. Certificeringer for projektledere www.mannaz.com/da Visionær og virkelighedsnær kompetenceudvikling Mannaz styrker virksomheder gennem udvikling af individuelle kompetencer. Med afsæt i København, London

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

PRINCE2 Foundation og Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Projektstyring både i teori og praksis Kurset giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2 -metoden. Du gennemgår et intensivt forløb, der forbereder dig til

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

Projektledercertificering

Projektledercertificering Projektledercertificering Kompetenceudvikling, karrieremuligheder og fagligt fællesskab Program for webinaret Hvorfor få en projektledercertificering? Certificeringsmuligheder generelt Generel information

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse.

For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse. For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Velkommen til Introduktion til PRINCE2

Velkommen til Introduktion til PRINCE2 Velkommen til Introduktion til PRINCE2 1 Om Mannaz Mannaz er internationalt førende i kompetenceudvikling og en af de største udbydere af organisationsudvikling, ledelsesudvikling, talentudvikling og forandringsledelse.

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes.

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016

Succes med forandringer. Seminar d. 9. juni 2016 Succes med forandringer Seminar d. 9. juni 2016 Program 09:00 Velkommen 09:10 Få dine projekter til at skabe varige gevinster ved hjælp af forandringsledelse Hvad er de typiske udfordringer i forbindelse

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv

Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv Risikostyring Barrierer for succesfuld implementering Porteføljetænkning omkring risici Slide no.: 1 Efter denne lektion skal I: Kunne analysere samarbejdet

Læs mere

Få en globalt anerkendt persondata-certificering

Få en globalt anerkendt persondata-certificering Få en globalt anerkendt persondata-certificering CIPP/E, CIPM, CIPT eller DPO DPO READY 1 BLIV KLAR TIL DEN NYE DATABESKYTTELSESFORORDNING JUC har flere forskellige tilbud, der gør dig klar til databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager?

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager? Agil projektledelse Agil projektledelse Nå hurtigere og lettere frem til de store resultater Med agile metoder skaber du hurtigere værdi Dit projekt fortjener succes. Det leverer du ved at arbejde hurtigt,

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Projektledelse Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Dagens program >> >> >> >> >> >> >> Tema 2: Web design Projekter og projektledelse Interessentanalyse, risikostyring & tidsplan Roller Teams Frokost Trello,

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Få en globalt anerkendt persondatacertificering

Få en globalt anerkendt persondatacertificering Få en globalt anerkendt persondatacertificering CIPP/E, CIPM, CIPT eller DPO DPO READY 1 BLIV SPECIALIST I PERSONDATA OG DATABESKYTTELSE 25. maj 2018 og den nye databeskyttelsesforordning nærmer sig! Du

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 Senior Konsulent Lars Møller Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 lm@lmcons.dk +45 42638881 Agenda Min baggrund og erfaringsområder Eks. på problemstillinger omkring

Læs mere

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017 Reception for Metier Programs & Projects A/S 29. november 2017 AGENDA Metier i perspektiv på 5 minutter v/ Per Juel Christensen, Bestyrelsesformand i Metier Kort om Metier Scandinavia v/ Allan Jørgensen,

Læs mere

Jeg har en bred baggrund indenfor IT branchen som spænder over 22+ år som projektleder og PMO/PPM konsulent.

Jeg har en bred baggrund indenfor IT branchen som spænder over 22+ år som projektleder og PMO/PPM konsulent. PROJEKT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området åben for konsulentarbejde eller evt.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

30 % Verden forandrer sig. En bedre projektlederuddannelse. billigere

30 % Verden forandrer sig. En bedre projektlederuddannelse. billigere Scan QR-koden og læg din smartphone her Scan QR-koden og læg din smartphone her (hvis du ikke har en QR scanner så åbn www.mannaz.com/projektleder2012) Hvis du ikke har en QR-scanner, så åbn www.mannaz.com/projektleder2012

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Byggeriets Projektlederuddannelse

Byggeriets Projektlederuddannelse Byggeriets Projektlederuddannelse UDDANNELSE Ny professionel uddannelse målrettet byggeriet Byggecentrum hedder nu Molio men kvaliteten er den samme Byggeriet har brug for dygtige projektledere Der er

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Din organisation og dine mennesker skal være med!

Din organisation og dine mennesker skal være med! Din organisation og dine mennesker skal være med! ITIL V3 kompetenceplanlægning Johnny Jensen Service & Support Forum Service & Support Forum ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government

Læs mere

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management

Velkommen til den nye ISO Glaesel HSEQ Management 11.93 11.36 6.31 5.78 0.18 0.37 5.98 6.49 9.1 9.6 12.13 8.83 7.33 6.73 TIP: You the layou Choose t slide ove left pane the slide Layouts design yo 6.21 2.86 2.55 Velkommen til den nye 0.78 1.09 ISO 45001

Læs mere

It-direktør Nils Lau Frederiksen

It-direktør Nils Lau Frederiksen It-direktør Nils Lau Frederiksen Hvordan skaber vi en god kvalitetskultur i en hverdag i forandring? Hvordan professionaliserer man offentlig IT? Nils Lau Frederiksen Dagsorden Region Syddanmark It-staben.

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Fra best practice til next practice: Projektledelse 2.0

Fra best practice til next practice: Projektledelse 2.0 Fra best practice til next practice: Projektledelse 2.0 PIN Meeting Christian Thuesen DTU Management Engineering Engineering Systems Group 1 DTU Management Engineering, Sachabada.com: Mamika Project Characteristics

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Kompetence- & personlig udvikling for konsulenter

Kompetence- & personlig udvikling for konsulenter Kompetence- & personlig udvikling for konsulenter Oplæg til kontinuerlig udvikling på både individ- og firmaniveau - At have udsigt og indsigt på samme tid CMC Virksomhedsordning 1 Udvikling af kompetencer

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

ANDERS MURMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets underviser PRINCE2 Projektledelse

ANDERS MURMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets underviser PRINCE2 Projektledelse Jeg vil anbefale kurset til alle, der kommer i kontakt med projektarbejde. Man får et virkeligt godt strukturelt overblik over alle dele af et projekt. René Gundersen, Anders Murmann er uddannet ingeniør

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Design For Six Sigma

Design For Six Sigma For dig der ønsker at blive bedre til at udvikle nye robuste processer, services eller produkter, der lever op til dine kunders krav og til Six Sigma kvalitetsniveau. Udbytte, målgruppe og forudsætninger

Læs mere

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse Faglig Projektleder i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse I dit arbejde har du opnået en indsigt og erfaring, der - sammen med din uddannelse - giver dig en solid faglig fundering. Du er

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Cognos. Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager

Cognos. Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager Cognos Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager Agenda Om NNE Pharmaplan Vores udfordringer Performance Management Visionen Disciplinerne Cognos landskabet i NP Hvordan benyttes

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

Bestyrelsens håndtering af risici

Bestyrelsens håndtering af risici Bestyrelsens håndtering af risici Risikolandskabet ændrer sig og der opstår hele tiden nye risici Side 2 Ændringer i risikolandskabet medfører flere udfordringer og det er tid til at se risikostyring efter

Læs mere

Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere

Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Lars Moth Baun-Nielsen Group HR - Head of Compensation & Benefits Grundfos Holding A/S Agenda Kort om Grundfos Hvorfor introducerer vi et nyt job katalog

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere