Project Management Institute PMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Project Management Institute PMI"

Transkript

1 Project Institute PMI Certificeringsprogrammer Project Professional (PMP) Agile Certified Practitioner (ACP) Risk Professional (RMP) Program Professional (PgMP) GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

2 Om GBD Global Business Development GBD er en kursus og konsulent virksomhed, der tilbyder målrettet opkvalificering og konsulentydelser inden for projektledelse og HR. Internationale anerkendte standarder og certificeringer er fundamentet for GBDs ydelser. Blandt GBDs produkter er... Kurser og certificeringsprogrammer: PMIs Certificeringsprogrammer: Project Professional (PMP), Agile Certified Professional (ACP), Risk Professional (RMP) og Program Professional (PgmP). IREB: Certified Professional for Requirement Engineering (CPRE) Business Case - grundlæggende/ videregående Estimering Projektledelse for HR professionelle SHRM (Society for Human Resource ) certificeirngsprogrammer Konsulentydelser Projektledelse Projekt Controlling og support Udvikling og tilpasning af projektmodel Udformning af business case, Udfærdigelse af kravspecifikationer Bistand i forbindelse med udbudsprocesser. For yderligere information Tlf.: eller Hjemmeside: GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT As a R:E:P. GBD has been approved by PMI to issue professional development units (PDUs) for its training courses The PMI registred Education provider Logo is a registred mark of the project management Institute, Inc. 2 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

3 Indhold PMI projektledelsesstandarder overblik.... Side 3-4 Project management Professional (PMP)... Side 5-6 Agile Certified Professional (ACP)... Side 7-8 Risk Professional (RMP)... Side 9-10 Program Professional (PgMP)... Side Certificeringskrav og eksamen... Side 13 Undervisningsmateriale og form... Side 14 Tilmelding og Praktiske oplysninger... Side 14 Project Institute (PMI) International non-profit organisation for professionelle projektledere. Organisationen er Grundlagt i 1969 og nu vokset til at være verdens førende med mere end medlemmer og certificerede i 185 lande. PMIs arbejde for at øge professionalismen i projektledelse omfatter bl.a. udvikling af standarder for projektledelse, research, uddannelses- og certificeringsprogrammer såsom: Project Professionals (PMP) Agile Certified Practitioner (ACP) Risk Professional (RMP) Program Professional (PgMP) Læs mere på 3 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

4 PMI projektledelsesstandarder Best Practice for projektstyring, uafhængigt af brancher. Project Institute (PMI) s projekt ledelses standarder er udbredte over hele verden og kan betragtes som en international Best Practice for gennemførelse af projekter. Metoderne er uafhængige af brancher og anvendes således på projekter inden for et utal af områder lige fra organisatoriske projekter og anlægsprojekter til IT. Mange virksomheder har valgt PMI s fasemodel som grundlag for udvikling af deres egen projektmodel og viden om PMI projektterminologi og værktøjer er således efterspurgt som professional projektleder. PMI s certificeringsprogrammer giver projektledere kompetence til at anvende disse standarder og fungerer desuden som værdifulde internationalt anerkendte kompetencebeviser. Project Body of Knowledge Projektstyring er som fagdisciplin i vækst og udbredes i dag til flere og flere brancher. PMI har udviklet den globalt anerkendte projektstyringsstandard: Projekt Body of Knowledge (PMBOK) en solid projektstyrings værktøjskasse, der bidrager med uundværlig viden og klæder projektlederen på til at på til at håndtere projektplanlægning og styring i praksis. Project Professional (PMP) certificeringen bygger på PMBOK Guide og kan betragtes som PMI s projektleder grunduddannelse. Project Risk - Klædt på til en verden i forandring I en verden præget af globalisering og hurtig forandring bliver projekter stadig mere komplekse og uforudsigelige. Denne udvikling stiller store krav til projektlederens evne til at identificere og håndtere risici og viden om risikostyring bliver i den forbindelse afgørende for at kunne sikre at projektet kommer sikkert i mål. Projektarbejde vil altid være risikobetonet. Indtil sent i projektet vil der altid være usikkerheder forbundet med omkostninger, fremdrift og tidsplaner. Med en god risikostyring vil man imidlertid være i stand til at identificere disse risikofaktorer på et tidligt tidspunkt. PMI har taget konsekvensen af denne tendens og udviklet en standard med tilhørende certificering RMP, der sætter fokus på Risk i projektarbejdet. PMI s Project Risk standard søger at tage højde for de mange særlige forhold, der gør sig gældende for risikostyring i forskellige brancher og henvender sig således bredt til projektledere i alle faggrupper. 4 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

5 Mere end certificerede over hele verden Internationalt anerkendte standarder og best practice for gennemførelse af projekter, uafhængig af brancher Program - skab projekter med forretningsmæssig værdi Man ser ofte at der er betydelig sammenhæng mellem projekter i forhold til fælles mål, synergi og ressourcer. Dette skaber behov for et øget fokus på styring og koordinering af projekterne - Løsningen på denne udfordring er programledelse. Programledelse fungerer son den organisatoriske lim, der oversætter virksomhedens strategiske mål til operationelle planer. Opgaven består blandt andet i at stå for den overordnede styring, kommunikation og sikre samarbejde projekterne imellem. Handlekraft og evne til at prioritere projekterne og fordele ressourcerne på en hensigtsmæssig måde er i den forbindelse i fokus. PMI s programleder udannelse PgMP klæder detageren på til at håndtere denne opgave og bidrager med værdiful viden og værktøjer Agile Project - skab fleksible IT projekter Den Agile projektledelsesmetode er en metoder, der de senere år har vundet stort indpas inden for ITprojektledelse. Metoden er særlig brugbar ved IT udviklingsprojekter, hvor høj usikkerhed besværliggør planlægning og skaber behov for en mere fl eksibel tilgang til projektets scope. Flere og flere professionelle IT-folk med erfaring indenfor traditionelle projektledelsesmetoder efterspørger i dag internationale anerkendte værktøjer og teknikker indenfor det agile. Som sidste skud på stammen har PMI derfor taget konsekvensen af denne efterspørgsel og udviklet en ny Agil projektledelsescertificering: Agile Certified Practitioner (ACP). Alle PMI standarder/certificeringer hænger sammen og skaber en fælles referanceramme på tværs af organisationer og faggrupper. As a R:E:P. GBD has been approved by PMI to issue professional development units (PDUs) for its training courses The PMI registred Education provider Logo is a registred mark of the project management Institute, Inc. 5 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

6 Project Professional (PMP) International anerkendt projektledelsesstandard og certificeringsprogram Project Body of Knowledge PMP uddannelsen bygger på PMI internationale projektledelsesstandard indeholdt i Project Body of Knowledge (PMBOK Guide). Uddannelsen bidrager med praktisk anvendelig projektstyringsviden, der trin for trin beskriver, hvordan man planlægger og styrer et projekt. Målgruppe Kurset henvender sig til alle med interesse for projektledelse og ønske om, at tilegne sig kompetence til at kunne planlægge og styre et projekt i praksis. Udbytte Deltageren bliver klædt på til professionelt at kunne planlægge og styre egne projekter. Deltageren opnår viden og kompetence til at anvende PMI internationale projektledelse standard Project Body of Knowledge (PMBOK Guide). Deltageren får certificeringsforberedelse til den internationalt anerkendte projektledelsescertificering: Project Professional (PMP). Gennem kurset får man viden om - PMI Projekt Modellens 5 faser: Initiating, Planning, Executing, Monitoring/Controlling and Closing samt indsigt i de 9 vidensområder. Deltageren får desuden Indsigt i brugbare planlægningsmæssige værktøjer såsom - projektplan, tidsplan, Gantt, interessentanalyse, bemandinsplan, flowchart og estimeringsmetoder etc. PMBOK is a registred markd of the project Institute, Inc. Initiatiing Proces Planning Proces Executing Proces Closing Proces Monitoring and Controlling Project Institute, A Guide to the Project Body of Knowledge (PMBOK Guide) - fourth Edition, Project Institute, Inc., PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

7 Project Knowledge Areas Project Integration Project Scope Project Time Project Cost Project Quality Project Human Resource Project Communication Project Risk Project Procurement Project Institute, A Guide to the Project Body of Knowledge (PMBOK Guide) - fourth Edition, Project Institute, Inc., Indhold PMI projektledelsesværktøjer tager udgangspunkt i de processer og aspekter, der bliver relevante når man har truffet beslutningen om, at et projekt skal igangsættes. Der er tale om en fasemodel, der bidrager med omfattende viden og tjeklister, til hvordan man planlægger og håndterer et projekt fra start til slut. Fokus er på at skabe en god proces, hvor målbare projekt mål opstilles og projektaktiviteterne defineres (Scope management). Vigtigt er desuden at den indledende og løbende planlægning og styring tager højde for og koordinerer de 9 vidensområder (Integration ). Hermed øger man evnen til at nå sine projektmål inden for de tidsmæssige rammer (Time ), ressourcemæssige forudsætninger (Cost ) og kvalitetsmæssige forventninger (Quality ). Der skabes endvidere forståelsen for at sammensætte en god projektgruppe (Human Resource ) og have et godt samarbejde internt såvel som eksternt med interessenter (Communication ) og leverandører (Procurement ) samt løbende at være i stand til at tilpasse sig de forandringer og risici, der kan opstå i projektet (Risk ). Kursusopbygning Undervisningen veksler medllem oplæg, øvelser og træning i testspørgsmål og bygger på PMI s: A Guide to the Project Body of Knowledge (PMBOK) Guide, Fourth edition, project Institute, Inc., 2008 samt certificeringsforberedende materiale fra Core Performance Concepts. GBD yder support og vejledning - også efter afsluttet kursusforløb, indtil du er certificeret. Læs mere på PMBOK is a registred markd of the project Institute, Inc. 7 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

8 Agile Certified Practitioner (ACP) International Best Practice for Agilprojektledelse PMIs Agile projektledelsescertificering: Agile Certified Practitioner (ACP) samler alle de anerkendte agile metoder i en omfattende værktøjskasse, der bidrager med overblik og klæder projektledere på til at kunne agere i agile projekter. IT - projektlederen får ny inspiration og mulighed for at plukke nye teknikker til brug i sit daglige arbejde. Herudover skaber certificeringen en fælles forståelsesramme mellem kunder og leverandører af de agileprojekter. I dag står flere og flere organisationer, såvel offentlige som private overfor at skulle dokumentere deres agile kompetencer, når Agile kontrakter anvendes. Med PMIs Agile Certified Practitioner (ACP ) uddannelse samles international best practice for det agile område og sikre den certificerede projektleder et anerkendt kompetencebevis og dermed solid dokumentation for agil viden. Målgruppe Kurset er ideelt for projektleder, specialister, konsulenter og ledere, som ønsker en grundlæggende viden og overblik over agile metoder og værktøjer uden at lægge sig fast på en metode. Samtidig giver certificeringen mulighed for at dokumentere viden om agile processer og metoder i henhold til K03 kontrakten. Udbytte Certificeringsforberedelse til ACP Eksamen, der giver titlen: Agile Certified Practitioner (ACP ) Opnå viden om værktøjer og teknikker baseret på anerkendte Agile referencer og PMBOK Guide Mulighed for at afprøve agile værktøjer og teknikker mens du forbereder dig til certificeringen Få viden om best practice indenfor agil projektledelse fra PMI Få indsigt i PMI agile rammeværk Kompetence til efterfølgende at lede projekter efter de agile principper. Inspiration og indsigt i værktøjernes anvendelse via løbende brug af spændende cases og øvelser i undervisningen Kursusbevis efter endt forløb 21 timers undervisning fordelt på 3 dage (21 CDU) Mulighed for at validere og dokumentere dine kompetencer inden for agil projektledelse med en international anerkendt certificering. Indhold I større IT udviklingsprojekter, oplever man ofte store problemer i forbindelse med planlægning. Projekter af denne type er præget af stor usikkerhed, idet det fulde scope ikke kan afdækkes fra start, med udvikles i løbet af 8 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

9 projektet. Dette skaber behov for øget fleksibilitet, således at man undervejs i projektet har mulighed for at skifte retning og tilpasse sig kundens nyopståede behov. De agile metoder bidrager med værktøjer og teknikker, der skaber denne fleksibilitet og tillader projektet og projektets planlængingsproces at udvikle sig gradvist i takt med afdækning af scope. Kurset er et certificeringsforberede forløb til PMI-ACP certificeringen. Kurset består af nedenstående 14 moduler: PMI-ACP exam content outline Agile estimation Agile analysis and design Value Stream Analysis Communications Agile Planning, Monitoring and Adopting Risk Metrics PMI s Code of Ethics and Professional Conduct Product Quality Soft skills negotiations Agile Planning, Monitoring and Adopting Agile knowledge and skills - Level 1,2 and 3 How to pass the PMI-ACP exam Kursusopbygning Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og træning i testspørgsmål og bygger på undervisningsmateriale baseret på PMI Gain Insights referencemateriale. Materalet er udviklet af GBD og er suppleret med materiale fra bla. PMI, IEEE og ACM. Herudover indgår en række af spændende agile cases og testspørgsmål til brug for certificeringsforberedelsen. Bemærk at alt materialet er på engelsk. Undervisningen er på dansk, men med mindre andet er angivet. GBD yder support og vejledning - også efter afsluttet kursusforløb, indtil du er certificeret. Læs mere på Despite PMI being a somewhat unlikely parent for an agile certification, the PMI-ACP exam is created by agile experts for agile practitioners, and it is not tied to a single agile methodology. As a result, the PMI-ACP certification is well positioned to become the new standard for agile professionals. (Mike Griffiths, 2012) Agil projektplanlægning Product Vision Product roadmap Release Plan I agil projektplanlægning arbejder man med løbende planlægning på flere niveauer Iteration Plan Daily Plan 9 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

10 Risk Professional (RMP) Gennem dette kursus opnår deltageren indsigt i Risk processen og værktøjer efter Project Institute PMI s Projekt Risk standard, der kan betragtes som international Best Practice inden for området. Forløbet er intensivt tilrettelagt og har til formål at klæde deltagerne på til efterfølgende at kunne gennemføre Risk Professional (RMP) certificeringseksamen. Målgruppe Kurset henvender sig til projektledere og konsulenter, der arbejder med Project Risk og ønsker at lære PMI s standard at kende og/eller ønsker at forberede sig til Risk Professional (RMP) eksamen. Udbytte Deltageren bliver klædt på til professionelt at kunne identificere og håndtere opståede risici efter best practice. Deltageren opnår viden og kompetence til at anvende PMI internationale projektledelses standard Project Risk Deltageren får certificeringsforberedelse til den internationalt anerkendte projektledelses certificering: Risk Professional (RMP) Indhold Risk handler først og fremmest om at man ved, hvordan man identificere relevante risici, gennemskuer sandsynlighed for at de indtræffer, hvilke Risk during the Project Life Cycle Risk Amount Spend Time Project Institute, A Guide to the Project Body of Knowledge (PMBOK Guide) - fourth Edition, Project Institute, Inc., Figure 2-2, page PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

11 Project Risk Technical Project Enterprise & Organization External Scope Changes Staffing Financial Strength Customer Changes Design Errors Reliability of Cost Estimate Administrative Support Regulatory Complexity of Technology Reliability of Time Estimate Standard Processes Vendors Changes of Technology Level of Planning Approval Procedures Project Legal Procurement Interdepartmental Coordination Change Control Procedures Market and Competition Risk Breakdown Structure Project Institute, The Standard for program - second edition, project management Institute, Inc., 2008, Figure 2-3, Page 21 Social Impact Economic konsekvenser risici kan medføre og endelig hvordan man skal håndtere dem hvis de opstår. Ricisi kan også åbne nye veje og muligheder. En del af opgaven inden for Project Risk er således også at kunne vende opståede risici til fordele og på denne vis skabe gevinst for projektet. I mange større og komplekste projekter vil man have glæde af at inddrage en specialist i Risk, der kan spotte potentielle problemstillinger i tide og sikre en god håndtering af opståede risici. I den forbindelse kan risikoanalyser bidrage til udviklingen af en holdbar Risk Plan. RMP uddannelsen bidrager med værdifuld viden om de kvantitative og kvalitative teknikker forbundet med risikoanalyse. Nøglebegreber og vidensområder inden for PMI Project Risk Mangement er: Risk Communication, Risk Analysis, Risk Response Planning, Risk Governance. Kursusopbygning Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og træning i testspørgsmål og bygger på PMI : Practice Standard for Project Risk samt certificeringsforberedende materiale fra Core Performance Concepts. GBD yder support og vejledning - også efter afsluttet kursusforløb, indtil du er certificeret. Læs mere på 11 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

12 Program Professional (PgMP) Gennem dette kursus opnår deltageren indsigt i Progam processen og værktøjer efter Project Institute (PMI) s standard, der kan betragtes som international Best Practice inden for området. PgMP standard er med til at sikre at man i virksomhederne får udviklet fyldestgørende rammer og værktøj til brug for ledelse af store og komplekse programmer. Forløbet er intensivt tilrettelagt og har til formål at klæde deltagerne på til efterfølgende at kunne gennemføre Program Professional (PgMP) certificeringseksamen. Målgruppe Kurset henvender sig til personer, der arbejder med programledelse og ønsker at lære PMI s Programledelsesværktøjer at kende og/eller ønsker at forberede sig til PgMP certificeringseksamen. Udbytte Du får adgang til best practice viden og værktøjer indeholdt i PMI Program standard Du bliver klædt på til at anvende PMI Program management standard i ledelsen af din virksomheds projekter og programmer Du får certificeringsforberedelse til Program Professional (PgMP) certificerings eksamen. Indhold Uddannelsen bygger på PMI s Standard for Program og giver deltageren indsigt i, hvordan man Phases in a program Life Cycle PreProgram Preparations PreProgram Initiation PreProgram Setup Establish Program and technical Infrastructure Delivery of Program Benefits Program Governance Project Institute, The Standard for program - second edition, project management Institute, Inc., 2008, Figure 2-3, Page 21 Program Closure 12 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

13 opstiller og definerer de enkelte projekter i programmet og fastlægger afhængigheder. Program uddannelsen tager udgangspunkt i følgende programledelesesfaser. Initiating the Program Planning the Program Executing the Program Controlling the Program Closing the Program Hver af disse faser rummer en række vigtige processer, der sætter fokus på de 9 videns områder: Program Integration-, Scope-, Time, -Communicatio, -Risk, -Procurement, -Financial, -Stakeholder and Program Governance (se figur nederst på siden). Disse programledelses vidensområder, har sammenhæng til PMBOK Guides vidensområder, men med fokus på de særlige udfordringer man står overfor ved projektledelse af flere projketer på en gang. Kursusopbygning Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og træning i testspørgsmål og bygger på PMI :The Standard for Program Second Edition samt certificeringsforberedende materiale fra Core Performance Concepts. GBD yder support og vejledning - også efter afsluttet kursusforløb, indtil du er certificeret. Examination Blueprint 14% 12% 20% 25% 21% 8% Defining the Program Initiating the Program Planning the Program Executing the Program Controlling the Program Closing the Program Læs mere på PMBOK is a registred markd of the project Institute, Inc. Program Knowledge Areas Program Integration Program Scope Program Time Program Integration Program Risk Program Procurement Program Financial Program Stakeholder Program Governance 13 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

14 Certificeringseksamen Efter endt kursusforløb er det muligt at tilmelde sig PMI certificeringsekssamen. Tilmelding og ansøgning om deltagelse i certificeringseksamen foregår via PMI. Forudsætning for at kunne blive godkendt til certifieringseksamen er relevant uddannelse og praktisk erfaring med projektledelse. Alle deltagere modtager ved forløbets afslutning et kursusbevis for gennemførelse af PMI uddannelse og certificeringsforberedelsesforløb, hvilket kan bruges som kompetencebevis og dokumentation. Du kan læse mere om PMI certificeringseksamener, ansøgningsprocedure og eksamenskravene på org. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til processen eller proceduren. Mange deltagere bruger forløbet til at lære PMI projektledelses standard, men venter med at gå til Certificeringseksamen til de har opnået erfaring med at anvende projektledelses metoderne. Project Professional PMP For at kunne blive godkendt til PMP certificeringseksamen skal man have: Dokumenteret 35 timers undervisning i projektledelse timers praktisk projektledererfaring (svarende til 3 år), hvis du har et uddannelsesniveau svarende til en bachelorgrad timers praktisk projektledererfaring (svarende til 5 år), hvis du ikke har en videregående uddannelse. Agile Certified Practitioner (ACP) For at kunne blive godkendt til ACP certificeringseksamen skal man have: Dokumenteret 21 timers undervisning i agilprojektledelse timers praktisk erfaring med projektarbejde timers praktisk erfaring med at arbjde på agile projekter Risk Professional RMP For at kunne blive godkendt til RMP certificeringseksamen skal man have: Min timers erfaring med risikostyring inden for de sidste 5 år og 30 timers formel uddannelse i risikostyring, ved uddannelse svarende til bachelorgrad. Min timers erfaring med risikostyring inden for de sidste 5 år og 40 timers formel uddannelse I risikostyring, hvis du ikke har en videregående uddannelse. Program Professional PgMP For at kunne blive godkendt til PgMP certificeringseksamen skal man have Projektledererfaring: Min. 4 år (6000 timer) ikke overlappende professionel erfaring som projektleder. Og Programledererfaring: Min. 4 år (6000 timer) ikke overlappende professionel erfaring som programleder, ed uddannelse svarende til bachelorgrad. Projektledererfaring: Min. 4 år (6000 timer) ikke overlappende professionel erfaring som projektleder. Og Programledererfaring: Min. 7 år ( timer) ikke overlappende professionel erfaring som programleder, hvis du ikke har en videregående uddannelse 14 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

15 Undervisningsmateriale Undervisningen bygger på PMI s standarder: A Guide to the Project Body of Knowledge (PMBOK) Guide The Standard for Program Second Edition Practice Standard for Project Risk Herudover indgår udvalgte artikler og cases fra PMI. For at understøtte certificeringsforberedelsen på bedst mulig måde anvendes desuden supplerende undervisningsmateriale fra Core Performance Concept. Til brug for certificeringsforberedelsen til PMP uddannelsen anvendes som suplement tekstbogen: Achieve PMP, Exam Success - A concise study Guide for the busy Project manager samt CD med database med 1200 testspørgsmål. I forbindelse med certificeiringsforberedelse til PgMPcertif ceringen anvendes som supplement Program Professional PgMP - A certification study guide with best practices for maximizing business result. Dette materiale indeholder relevante cases og eksamensforberedende testspørgsmål. Undervisningform Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og træning i testspørgsmål på baggrund af førnævnte materiale. GBD yder support og vejledning - også efter afsluttet kursusforløb, indtil du er certificeret. Særligt tilrettelagte forløb PMIs certificeringsforberedende forløb tilbydes også som skræddersyede forløb, hvor form, indhold og varighed tilpasses den enkelte virksomheds aktuelle behov og projekttyper. I undervisningen kan man på disse forløb tage udgangspunkt i virksomhedens egne projektcases og hermed give deltagerne ny inspiration til projekt løsninger og planlægning i hverdagen. Udvikling eller tilpasning af projektmodel GBD yder konsulentbistand i forbindelse med udvikling af eller tilpasning af virksomhedens egen projektmodel i forhold til PMIs internationale Projektledelsesstandarder. I forbindelse med de certificeringsforberende forløb kan man således vælge at gennemføre en række workshop, hvor man arbejder med, hvordan man kan integrere ny viden fra PMI best practis i virksomhedens egen projekter og arbejdsgange. For yderligere information om de særligt tilrettelagte forløb og konsulentbistand kontakt venligst Klaus Nielsen,GBD på eller tlf Tilmelding For nærmere information om kursusafholdelse og tilmelding skriv til os på eller ring på eller Tilmelding kan desuden foregå online via 15 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

16 Vil du vide mere? Global Business Development (GBD) Larsbjørnsstræde København K Tlf.: eller Hjemmeside: GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014

Projektledelse. Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Projektledelse Trine Ammitzbøll 1. semester 2014 Dagens program >> >> >> >> >> >> >> Tema 2: Web design Projekter og projektledelse Interessentanalyse, risikostyring & tidsplan Roller Teams Frokost Trello,

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

ANDERS MURMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets underviser PRINCE2 Projektledelse

ANDERS MURMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets underviser PRINCE2 Projektledelse Jeg vil anbefale kurset til alle, der kommer i kontakt med projektarbejde. Man får et virkeligt godt strukturelt overblik over alle dele af et projekt. René Gundersen, Anders Murmann er uddannet ingeniør

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

Strategi skaber kundens succes

Strategi skaber kundens succes Strategi skaber kundens succes Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er med sine ca. 25 medarbejdere

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Virtuel projektledelse

Virtuel projektledelse Inspirationsmøde 24 APR 2009 Jan Pries-Heje Slide no.: 1 Virtuel hvad er det? Existing in essence or effect though not in actual fact http://wordnetweb.princeton.edu/ In the context of computing, not concrete

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager?

Agil projektledelse. På kurset arbejder du med: Med agile metoder skaber du hurtigere værdi. Hvem deltager? Agil projektledelse Agil projektledelse Nå hurtigere og lettere frem til de store resultater Med agile metoder skaber du hurtigere værdi Dit projekt fortjener succes. Det leverer du ved at arbejde hurtigt,

Læs mere

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Hvad er Impact Grants?

Hvad er Impact Grants? Hvad er Impact Grants? Software, services and consulting designed to help organizations better serve our communities Grants er konsulentbistand og software, som skal styrke kompetencer, kapacitet og effektivitet

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM ITSM Customized vs Standard Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM Hvad er ECCO? 2 Group IT 77 Service Planning & Governance Service Development & Service Delivery Denmark 1 Service Development

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

Den Komplette Projektleder. Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel

Den Komplette Projektleder. Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel Den Komplette Projektleder Hvordan projektadfærd kan gøre en forskel Indhold 1. Indledning 2. Den nødvendige projektleder 3. Den bedste projektleder 4. Den nye projektleder 5. Den kompetente projektleder

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer?

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? 19. juni 2012 Senior Technology Specialist Jørn Johansen, joj@delta.dk, DELTA Lidt baggrund Modenhedsvurderinger mere end 200 Stærke

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

DataHub - efter Prince2_2009 principper

DataHub - efter Prince2_2009 principper Til Hvem det måtte interessere 12. november 2009 JDP / JHH DataHub - efter Prince2_2009 principper www.datahub.dk 65410-09_v1_Prince2 notat til DH-hjemmesiden 1/5 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Baggrund...

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

Risk Management. Risk Management

Risk Management. Risk Management Risk Management Alle gør det Sporadisk. Ser på nogle forud definerede risikofaktorer. Har det som et element i projektledelse. Kortlægger Risici, inden de starter et projekt. Har overvejet, hvad der kan

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Indhold. Learningbank

Indhold. Learningbank Indhold 1. Features i Kursusstyring Udvikling af E-lærings indhold E-læring & tests Biblioteket Analytics Rekuttering og HR Webbaseret platform Support 2. Processen med Så let er det at komme i gang En

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi:

Følgende notater kan med fordel læses samtidig med nærværende Vision og strategi: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13. oktober 2011 Sagsbehandler Knud-Erik Larsen Telefon direkte 76 16 24 92 E-mail knlar@esbjergkommune.dk EK Ledelsesinformation Vision og strategi Styregruppen godkendte

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

Aktiv Visuel Projektledelse

Aktiv Visuel Projektledelse Tag en værdiskabende uddannelse Aktiv Visuel Projektledelse Næste kursusforløb starter i 2016 og omfatter følgende moduler: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse

Læs mere

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører???

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? 1 Hvorfor??? Reparations- & vedligeholdsomkostninger meget væsentlig økonomisk del i et skibs samlede finansielle levetidsbillede

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere