Project Management Institute PMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Project Management Institute PMI"

Transkript

1 Project Institute PMI Certificeringsprogrammer Project Professional (PMP) Agile Certified Practitioner (ACP) Risk Professional (RMP) Program Professional (PgMP) GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

2 Om GBD Global Business Development GBD er en kursus og konsulent virksomhed, der tilbyder målrettet opkvalificering og konsulentydelser inden for projektledelse og HR. Internationale anerkendte standarder og certificeringer er fundamentet for GBDs ydelser. Blandt GBDs produkter er... Kurser og certificeringsprogrammer: PMIs Certificeringsprogrammer: Project Professional (PMP), Agile Certified Professional (ACP), Risk Professional (RMP) og Program Professional (PgmP). IREB: Certified Professional for Requirement Engineering (CPRE) Business Case - grundlæggende/ videregående Estimering Projektledelse for HR professionelle SHRM (Society for Human Resource ) certificeirngsprogrammer Konsulentydelser Projektledelse Projekt Controlling og support Udvikling og tilpasning af projektmodel Udformning af business case, Udfærdigelse af kravspecifikationer Bistand i forbindelse med udbudsprocesser. For yderligere information Tlf.: eller Hjemmeside: GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT As a R:E:P. GBD has been approved by PMI to issue professional development units (PDUs) for its training courses The PMI registred Education provider Logo is a registred mark of the project management Institute, Inc. 2 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

3 Indhold PMI projektledelsesstandarder overblik.... Side 3-4 Project management Professional (PMP)... Side 5-6 Agile Certified Professional (ACP)... Side 7-8 Risk Professional (RMP)... Side 9-10 Program Professional (PgMP)... Side Certificeringskrav og eksamen... Side 13 Undervisningsmateriale og form... Side 14 Tilmelding og Praktiske oplysninger... Side 14 Project Institute (PMI) International non-profit organisation for professionelle projektledere. Organisationen er Grundlagt i 1969 og nu vokset til at være verdens førende med mere end medlemmer og certificerede i 185 lande. PMIs arbejde for at øge professionalismen i projektledelse omfatter bl.a. udvikling af standarder for projektledelse, research, uddannelses- og certificeringsprogrammer såsom: Project Professionals (PMP) Agile Certified Practitioner (ACP) Risk Professional (RMP) Program Professional (PgMP) Læs mere på 3 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

4 PMI projektledelsesstandarder Best Practice for projektstyring, uafhængigt af brancher. Project Institute (PMI) s projekt ledelses standarder er udbredte over hele verden og kan betragtes som en international Best Practice for gennemførelse af projekter. Metoderne er uafhængige af brancher og anvendes således på projekter inden for et utal af områder lige fra organisatoriske projekter og anlægsprojekter til IT. Mange virksomheder har valgt PMI s fasemodel som grundlag for udvikling af deres egen projektmodel og viden om PMI projektterminologi og værktøjer er således efterspurgt som professional projektleder. PMI s certificeringsprogrammer giver projektledere kompetence til at anvende disse standarder og fungerer desuden som værdifulde internationalt anerkendte kompetencebeviser. Project Body of Knowledge Projektstyring er som fagdisciplin i vækst og udbredes i dag til flere og flere brancher. PMI har udviklet den globalt anerkendte projektstyringsstandard: Projekt Body of Knowledge (PMBOK) en solid projektstyrings værktøjskasse, der bidrager med uundværlig viden og klæder projektlederen på til at på til at håndtere projektplanlægning og styring i praksis. Project Professional (PMP) certificeringen bygger på PMBOK Guide og kan betragtes som PMI s projektleder grunduddannelse. Project Risk - Klædt på til en verden i forandring I en verden præget af globalisering og hurtig forandring bliver projekter stadig mere komplekse og uforudsigelige. Denne udvikling stiller store krav til projektlederens evne til at identificere og håndtere risici og viden om risikostyring bliver i den forbindelse afgørende for at kunne sikre at projektet kommer sikkert i mål. Projektarbejde vil altid være risikobetonet. Indtil sent i projektet vil der altid være usikkerheder forbundet med omkostninger, fremdrift og tidsplaner. Med en god risikostyring vil man imidlertid være i stand til at identificere disse risikofaktorer på et tidligt tidspunkt. PMI har taget konsekvensen af denne tendens og udviklet en standard med tilhørende certificering RMP, der sætter fokus på Risk i projektarbejdet. PMI s Project Risk standard søger at tage højde for de mange særlige forhold, der gør sig gældende for risikostyring i forskellige brancher og henvender sig således bredt til projektledere i alle faggrupper. 4 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

5 Mere end certificerede over hele verden Internationalt anerkendte standarder og best practice for gennemførelse af projekter, uafhængig af brancher Program - skab projekter med forretningsmæssig værdi Man ser ofte at der er betydelig sammenhæng mellem projekter i forhold til fælles mål, synergi og ressourcer. Dette skaber behov for et øget fokus på styring og koordinering af projekterne - Løsningen på denne udfordring er programledelse. Programledelse fungerer son den organisatoriske lim, der oversætter virksomhedens strategiske mål til operationelle planer. Opgaven består blandt andet i at stå for den overordnede styring, kommunikation og sikre samarbejde projekterne imellem. Handlekraft og evne til at prioritere projekterne og fordele ressourcerne på en hensigtsmæssig måde er i den forbindelse i fokus. PMI s programleder udannelse PgMP klæder detageren på til at håndtere denne opgave og bidrager med værdiful viden og værktøjer Agile Project - skab fleksible IT projekter Den Agile projektledelsesmetode er en metoder, der de senere år har vundet stort indpas inden for ITprojektledelse. Metoden er særlig brugbar ved IT udviklingsprojekter, hvor høj usikkerhed besværliggør planlægning og skaber behov for en mere fl eksibel tilgang til projektets scope. Flere og flere professionelle IT-folk med erfaring indenfor traditionelle projektledelsesmetoder efterspørger i dag internationale anerkendte værktøjer og teknikker indenfor det agile. Som sidste skud på stammen har PMI derfor taget konsekvensen af denne efterspørgsel og udviklet en ny Agil projektledelsescertificering: Agile Certified Practitioner (ACP). Alle PMI standarder/certificeringer hænger sammen og skaber en fælles referanceramme på tværs af organisationer og faggrupper. As a R:E:P. GBD has been approved by PMI to issue professional development units (PDUs) for its training courses The PMI registred Education provider Logo is a registred mark of the project management Institute, Inc. 5 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

6 Project Professional (PMP) International anerkendt projektledelsesstandard og certificeringsprogram Project Body of Knowledge PMP uddannelsen bygger på PMI internationale projektledelsesstandard indeholdt i Project Body of Knowledge (PMBOK Guide). Uddannelsen bidrager med praktisk anvendelig projektstyringsviden, der trin for trin beskriver, hvordan man planlægger og styrer et projekt. Målgruppe Kurset henvender sig til alle med interesse for projektledelse og ønske om, at tilegne sig kompetence til at kunne planlægge og styre et projekt i praksis. Udbytte Deltageren bliver klædt på til professionelt at kunne planlægge og styre egne projekter. Deltageren opnår viden og kompetence til at anvende PMI internationale projektledelse standard Project Body of Knowledge (PMBOK Guide). Deltageren får certificeringsforberedelse til den internationalt anerkendte projektledelsescertificering: Project Professional (PMP). Gennem kurset får man viden om - PMI Projekt Modellens 5 faser: Initiating, Planning, Executing, Monitoring/Controlling and Closing samt indsigt i de 9 vidensområder. Deltageren får desuden Indsigt i brugbare planlægningsmæssige værktøjer såsom - projektplan, tidsplan, Gantt, interessentanalyse, bemandinsplan, flowchart og estimeringsmetoder etc. PMBOK is a registred markd of the project Institute, Inc. Initiatiing Proces Planning Proces Executing Proces Closing Proces Monitoring and Controlling Project Institute, A Guide to the Project Body of Knowledge (PMBOK Guide) - fourth Edition, Project Institute, Inc., PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

7 Project Knowledge Areas Project Integration Project Scope Project Time Project Cost Project Quality Project Human Resource Project Communication Project Risk Project Procurement Project Institute, A Guide to the Project Body of Knowledge (PMBOK Guide) - fourth Edition, Project Institute, Inc., Indhold PMI projektledelsesværktøjer tager udgangspunkt i de processer og aspekter, der bliver relevante når man har truffet beslutningen om, at et projekt skal igangsættes. Der er tale om en fasemodel, der bidrager med omfattende viden og tjeklister, til hvordan man planlægger og håndterer et projekt fra start til slut. Fokus er på at skabe en god proces, hvor målbare projekt mål opstilles og projektaktiviteterne defineres (Scope management). Vigtigt er desuden at den indledende og løbende planlægning og styring tager højde for og koordinerer de 9 vidensområder (Integration ). Hermed øger man evnen til at nå sine projektmål inden for de tidsmæssige rammer (Time ), ressourcemæssige forudsætninger (Cost ) og kvalitetsmæssige forventninger (Quality ). Der skabes endvidere forståelsen for at sammensætte en god projektgruppe (Human Resource ) og have et godt samarbejde internt såvel som eksternt med interessenter (Communication ) og leverandører (Procurement ) samt løbende at være i stand til at tilpasse sig de forandringer og risici, der kan opstå i projektet (Risk ). Kursusopbygning Undervisningen veksler medllem oplæg, øvelser og træning i testspørgsmål og bygger på PMI s: A Guide to the Project Body of Knowledge (PMBOK) Guide, Fourth edition, project Institute, Inc., 2008 samt certificeringsforberedende materiale fra Core Performance Concepts. GBD yder support og vejledning - også efter afsluttet kursusforløb, indtil du er certificeret. Læs mere på PMBOK is a registred markd of the project Institute, Inc. 7 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

8 Agile Certified Practitioner (ACP) International Best Practice for Agilprojektledelse PMIs Agile projektledelsescertificering: Agile Certified Practitioner (ACP) samler alle de anerkendte agile metoder i en omfattende værktøjskasse, der bidrager med overblik og klæder projektledere på til at kunne agere i agile projekter. IT - projektlederen får ny inspiration og mulighed for at plukke nye teknikker til brug i sit daglige arbejde. Herudover skaber certificeringen en fælles forståelsesramme mellem kunder og leverandører af de agileprojekter. I dag står flere og flere organisationer, såvel offentlige som private overfor at skulle dokumentere deres agile kompetencer, når Agile kontrakter anvendes. Med PMIs Agile Certified Practitioner (ACP ) uddannelse samles international best practice for det agile område og sikre den certificerede projektleder et anerkendt kompetencebevis og dermed solid dokumentation for agil viden. Målgruppe Kurset er ideelt for projektleder, specialister, konsulenter og ledere, som ønsker en grundlæggende viden og overblik over agile metoder og værktøjer uden at lægge sig fast på en metode. Samtidig giver certificeringen mulighed for at dokumentere viden om agile processer og metoder i henhold til K03 kontrakten. Udbytte Certificeringsforberedelse til ACP Eksamen, der giver titlen: Agile Certified Practitioner (ACP ) Opnå viden om værktøjer og teknikker baseret på anerkendte Agile referencer og PMBOK Guide Mulighed for at afprøve agile værktøjer og teknikker mens du forbereder dig til certificeringen Få viden om best practice indenfor agil projektledelse fra PMI Få indsigt i PMI agile rammeværk Kompetence til efterfølgende at lede projekter efter de agile principper. Inspiration og indsigt i værktøjernes anvendelse via løbende brug af spændende cases og øvelser i undervisningen Kursusbevis efter endt forløb 21 timers undervisning fordelt på 3 dage (21 CDU) Mulighed for at validere og dokumentere dine kompetencer inden for agil projektledelse med en international anerkendt certificering. Indhold I større IT udviklingsprojekter, oplever man ofte store problemer i forbindelse med planlægning. Projekter af denne type er præget af stor usikkerhed, idet det fulde scope ikke kan afdækkes fra start, med udvikles i løbet af 8 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

9 projektet. Dette skaber behov for øget fleksibilitet, således at man undervejs i projektet har mulighed for at skifte retning og tilpasse sig kundens nyopståede behov. De agile metoder bidrager med værktøjer og teknikker, der skaber denne fleksibilitet og tillader projektet og projektets planlængingsproces at udvikle sig gradvist i takt med afdækning af scope. Kurset er et certificeringsforberede forløb til PMI-ACP certificeringen. Kurset består af nedenstående 14 moduler: PMI-ACP exam content outline Agile estimation Agile analysis and design Value Stream Analysis Communications Agile Planning, Monitoring and Adopting Risk Metrics PMI s Code of Ethics and Professional Conduct Product Quality Soft skills negotiations Agile Planning, Monitoring and Adopting Agile knowledge and skills - Level 1,2 and 3 How to pass the PMI-ACP exam Kursusopbygning Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og træning i testspørgsmål og bygger på undervisningsmateriale baseret på PMI Gain Insights referencemateriale. Materalet er udviklet af GBD og er suppleret med materiale fra bla. PMI, IEEE og ACM. Herudover indgår en række af spændende agile cases og testspørgsmål til brug for certificeringsforberedelsen. Bemærk at alt materialet er på engelsk. Undervisningen er på dansk, men med mindre andet er angivet. GBD yder support og vejledning - også efter afsluttet kursusforløb, indtil du er certificeret. Læs mere på Despite PMI being a somewhat unlikely parent for an agile certification, the PMI-ACP exam is created by agile experts for agile practitioners, and it is not tied to a single agile methodology. As a result, the PMI-ACP certification is well positioned to become the new standard for agile professionals. (Mike Griffiths, 2012) Agil projektplanlægning Product Vision Product roadmap Release Plan I agil projektplanlægning arbejder man med løbende planlægning på flere niveauer Iteration Plan Daily Plan 9 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

10 Risk Professional (RMP) Gennem dette kursus opnår deltageren indsigt i Risk processen og værktøjer efter Project Institute PMI s Projekt Risk standard, der kan betragtes som international Best Practice inden for området. Forløbet er intensivt tilrettelagt og har til formål at klæde deltagerne på til efterfølgende at kunne gennemføre Risk Professional (RMP) certificeringseksamen. Målgruppe Kurset henvender sig til projektledere og konsulenter, der arbejder med Project Risk og ønsker at lære PMI s standard at kende og/eller ønsker at forberede sig til Risk Professional (RMP) eksamen. Udbytte Deltageren bliver klædt på til professionelt at kunne identificere og håndtere opståede risici efter best practice. Deltageren opnår viden og kompetence til at anvende PMI internationale projektledelses standard Project Risk Deltageren får certificeringsforberedelse til den internationalt anerkendte projektledelses certificering: Risk Professional (RMP) Indhold Risk handler først og fremmest om at man ved, hvordan man identificere relevante risici, gennemskuer sandsynlighed for at de indtræffer, hvilke Risk during the Project Life Cycle Risk Amount Spend Time Project Institute, A Guide to the Project Body of Knowledge (PMBOK Guide) - fourth Edition, Project Institute, Inc., Figure 2-2, page PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

11 Project Risk Technical Project Enterprise & Organization External Scope Changes Staffing Financial Strength Customer Changes Design Errors Reliability of Cost Estimate Administrative Support Regulatory Complexity of Technology Reliability of Time Estimate Standard Processes Vendors Changes of Technology Level of Planning Approval Procedures Project Legal Procurement Interdepartmental Coordination Change Control Procedures Market and Competition Risk Breakdown Structure Project Institute, The Standard for program - second edition, project management Institute, Inc., 2008, Figure 2-3, Page 21 Social Impact Economic konsekvenser risici kan medføre og endelig hvordan man skal håndtere dem hvis de opstår. Ricisi kan også åbne nye veje og muligheder. En del af opgaven inden for Project Risk er således også at kunne vende opståede risici til fordele og på denne vis skabe gevinst for projektet. I mange større og komplekste projekter vil man have glæde af at inddrage en specialist i Risk, der kan spotte potentielle problemstillinger i tide og sikre en god håndtering af opståede risici. I den forbindelse kan risikoanalyser bidrage til udviklingen af en holdbar Risk Plan. RMP uddannelsen bidrager med værdifuld viden om de kvantitative og kvalitative teknikker forbundet med risikoanalyse. Nøglebegreber og vidensområder inden for PMI Project Risk Mangement er: Risk Communication, Risk Analysis, Risk Response Planning, Risk Governance. Kursusopbygning Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og træning i testspørgsmål og bygger på PMI : Practice Standard for Project Risk samt certificeringsforberedende materiale fra Core Performance Concepts. GBD yder support og vejledning - også efter afsluttet kursusforløb, indtil du er certificeret. Læs mere på 11 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

12 Program Professional (PgMP) Gennem dette kursus opnår deltageren indsigt i Progam processen og værktøjer efter Project Institute (PMI) s standard, der kan betragtes som international Best Practice inden for området. PgMP standard er med til at sikre at man i virksomhederne får udviklet fyldestgørende rammer og værktøj til brug for ledelse af store og komplekse programmer. Forløbet er intensivt tilrettelagt og har til formål at klæde deltagerne på til efterfølgende at kunne gennemføre Program Professional (PgMP) certificeringseksamen. Målgruppe Kurset henvender sig til personer, der arbejder med programledelse og ønsker at lære PMI s Programledelsesværktøjer at kende og/eller ønsker at forberede sig til PgMP certificeringseksamen. Udbytte Du får adgang til best practice viden og værktøjer indeholdt i PMI Program standard Du bliver klædt på til at anvende PMI Program management standard i ledelsen af din virksomheds projekter og programmer Du får certificeringsforberedelse til Program Professional (PgMP) certificerings eksamen. Indhold Uddannelsen bygger på PMI s Standard for Program og giver deltageren indsigt i, hvordan man Phases in a program Life Cycle PreProgram Preparations PreProgram Initiation PreProgram Setup Establish Program and technical Infrastructure Delivery of Program Benefits Program Governance Project Institute, The Standard for program - second edition, project management Institute, Inc., 2008, Figure 2-3, Page 21 Program Closure 12 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

13 opstiller og definerer de enkelte projekter i programmet og fastlægger afhængigheder. Program uddannelsen tager udgangspunkt i følgende programledelesesfaser. Initiating the Program Planning the Program Executing the Program Controlling the Program Closing the Program Hver af disse faser rummer en række vigtige processer, der sætter fokus på de 9 videns områder: Program Integration-, Scope-, Time, -Communicatio, -Risk, -Procurement, -Financial, -Stakeholder and Program Governance (se figur nederst på siden). Disse programledelses vidensområder, har sammenhæng til PMBOK Guides vidensområder, men med fokus på de særlige udfordringer man står overfor ved projektledelse af flere projketer på en gang. Kursusopbygning Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og træning i testspørgsmål og bygger på PMI :The Standard for Program Second Edition samt certificeringsforberedende materiale fra Core Performance Concepts. GBD yder support og vejledning - også efter afsluttet kursusforløb, indtil du er certificeret. Examination Blueprint 14% 12% 20% 25% 21% 8% Defining the Program Initiating the Program Planning the Program Executing the Program Controlling the Program Closing the Program Læs mere på PMBOK is a registred markd of the project Institute, Inc. Program Knowledge Areas Program Integration Program Scope Program Time Program Integration Program Risk Program Procurement Program Financial Program Stakeholder Program Governance 13 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

14 Certificeringseksamen Efter endt kursusforløb er det muligt at tilmelde sig PMI certificeringsekssamen. Tilmelding og ansøgning om deltagelse i certificeringseksamen foregår via PMI. Forudsætning for at kunne blive godkendt til certifieringseksamen er relevant uddannelse og praktisk erfaring med projektledelse. Alle deltagere modtager ved forløbets afslutning et kursusbevis for gennemførelse af PMI uddannelse og certificeringsforberedelsesforløb, hvilket kan bruges som kompetencebevis og dokumentation. Du kan læse mere om PMI certificeringseksamener, ansøgningsprocedure og eksamenskravene på org. Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til processen eller proceduren. Mange deltagere bruger forløbet til at lære PMI projektledelses standard, men venter med at gå til Certificeringseksamen til de har opnået erfaring med at anvende projektledelses metoderne. Project Professional PMP For at kunne blive godkendt til PMP certificeringseksamen skal man have: Dokumenteret 35 timers undervisning i projektledelse timers praktisk projektledererfaring (svarende til 3 år), hvis du har et uddannelsesniveau svarende til en bachelorgrad timers praktisk projektledererfaring (svarende til 5 år), hvis du ikke har en videregående uddannelse. Agile Certified Practitioner (ACP) For at kunne blive godkendt til ACP certificeringseksamen skal man have: Dokumenteret 21 timers undervisning i agilprojektledelse timers praktisk erfaring med projektarbejde timers praktisk erfaring med at arbjde på agile projekter Risk Professional RMP For at kunne blive godkendt til RMP certificeringseksamen skal man have: Min timers erfaring med risikostyring inden for de sidste 5 år og 30 timers formel uddannelse i risikostyring, ved uddannelse svarende til bachelorgrad. Min timers erfaring med risikostyring inden for de sidste 5 år og 40 timers formel uddannelse I risikostyring, hvis du ikke har en videregående uddannelse. Program Professional PgMP For at kunne blive godkendt til PgMP certificeringseksamen skal man have Projektledererfaring: Min. 4 år (6000 timer) ikke overlappende professionel erfaring som projektleder. Og Programledererfaring: Min. 4 år (6000 timer) ikke overlappende professionel erfaring som programleder, ed uddannelse svarende til bachelorgrad. Projektledererfaring: Min. 4 år (6000 timer) ikke overlappende professionel erfaring som projektleder. Og Programledererfaring: Min. 7 år ( timer) ikke overlappende professionel erfaring som programleder, hvis du ikke har en videregående uddannelse 14 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

15 Undervisningsmateriale Undervisningen bygger på PMI s standarder: A Guide to the Project Body of Knowledge (PMBOK) Guide The Standard for Program Second Edition Practice Standard for Project Risk Herudover indgår udvalgte artikler og cases fra PMI. For at understøtte certificeringsforberedelsen på bedst mulig måde anvendes desuden supplerende undervisningsmateriale fra Core Performance Concept. Til brug for certificeringsforberedelsen til PMP uddannelsen anvendes som suplement tekstbogen: Achieve PMP, Exam Success - A concise study Guide for the busy Project manager samt CD med database med 1200 testspørgsmål. I forbindelse med certificeiringsforberedelse til PgMPcertif ceringen anvendes som supplement Program Professional PgMP - A certification study guide with best practices for maximizing business result. Dette materiale indeholder relevante cases og eksamensforberedende testspørgsmål. Undervisningform Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og træning i testspørgsmål på baggrund af førnævnte materiale. GBD yder support og vejledning - også efter afsluttet kursusforløb, indtil du er certificeret. Særligt tilrettelagte forløb PMIs certificeringsforberedende forløb tilbydes også som skræddersyede forløb, hvor form, indhold og varighed tilpasses den enkelte virksomheds aktuelle behov og projekttyper. I undervisningen kan man på disse forløb tage udgangspunkt i virksomhedens egne projektcases og hermed give deltagerne ny inspiration til projekt løsninger og planlægning i hverdagen. Udvikling eller tilpasning af projektmodel GBD yder konsulentbistand i forbindelse med udvikling af eller tilpasning af virksomhedens egen projektmodel i forhold til PMIs internationale Projektledelsesstandarder. I forbindelse med de certificeringsforberende forløb kan man således vælge at gennemføre en række workshop, hvor man arbejder med, hvordan man kan integrere ny viden fra PMI best practis i virksomhedens egen projekter og arbejdsgange. For yderligere information om de særligt tilrettelagte forløb og konsulentbistand kontakt venligst Klaus Nielsen,GBD på eller tlf Tilmelding For nærmere information om kursusafholdelse og tilmelding skriv til os på eller ring på eller Tilmelding kan desuden foregå online via 15 PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

16 Vil du vide mere? Global Business Development (GBD) Larsbjørnsstræde København K Tlf.: eller Hjemmeside: GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT PMP, RMP, PgMP is a registred mark of the Project Institute, Inc

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support

Service ITIL. Effektiv. ITIL Best Practice PRINCE2. Service & Support Læring gennem leg KURSER. Apollo 13 MALC. CSM-Pro. Effektiv IT Support 3 Service Strategy Effektiv Forandring & Forankring WORKSHOPs Release, Control and Validation Design Transition Operation PRINCE2 Certificering ITIL Best Practice IT Erfa Service ManagementRally Effektiv

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

U D D A N N E L S E S O V E R S I G T

U D D A N N E L S E S O V E R S I G T U D D A N N E L S E S O V E R S I G T matcher din uddannelse din rolle og dine opgaver indholdsfortegnelse SIDE Find din rolle og målret dine kompetencer 3 ROLLER OG JOBFUNKTIONER SAS Foundation (Base

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

03/08 SIDE 24. værdibaseret ledelse. brugen af business. hul igennem for xperion ace. socialt ansvar nu gælder det TEMA. Side 18. Side 16.

03/08 SIDE 24. værdibaseret ledelse. brugen af business. hul igennem for xperion ace. socialt ansvar nu gælder det TEMA. Side 18. Side 16. TEMA 03/08 Side 3 værdibaseret ledelse Side 5 forandringsagent Side 8 brugen af business excellence i grundfos Side 12 CMMI skaber vækst Side 16 det nye makkerpar Side 18 ISO 9000 familien Side 20 hul

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Kurser der får hjertet til at slå

Kurser der får hjertet til at slå vend & læs mere kurser inden for kemi, farligt gods og sikkerhedsrådgivning Kvalitet Miljø 4 9 10 Arbejdsmiljø 14 Fødevaresikkerhed Kurser der får hjertet til at slå Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter

Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter Anvendelse af iterativ risikostyring i IT projekter En kombination af plandrevne processer og agile erfaringer Af Morten Haugaard Boldsen Vejleder: Tina Blegind Jensen Forår/sommer 2008 Kandidatafhandling

Læs mere

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke:

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: - Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: Charlotte Gall, Digitaliseringsstyrelsen Dan Sten Rexen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Projektledelse. Teori og praksis. 5. udgave. Bjarne Kousholt. Nyt Teknisk Forlag

Projektledelse. Teori og praksis. 5. udgave. Bjarne Kousholt. Nyt Teknisk Forlag Projektledelse Teori og praksis 5. udgave Bjarne Kousholt Nyt Teknisk Forlag Projektledelse Teori og praksis 5. udgave,. oplag, 204 Nyt Teknisk Forlag 204 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, hka@ef.dk Omslag:

Læs mere