Certificeringer for projektledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Certificeringer for projektledere"

Transkript

1 Certificeringer for projektledere 1

2 2

3 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at det kan være svært at stille de to ganske enkle spørgsmål: Hvad står alle forkortelserne for? Hvad er i bund og grund forskellen på projektledercertificeringerne? Vi har samlet den vigtigste information om certificeringerne, så du eller din organisation lettere kan tage stilling til, hvilken certificering der passer bedst til jeres behov. For personlig rådgivning kontakt: Charlotte Cordua Produktchef tlf Lisbeth R. Søndergaard Kompetencerådgiver tlf Indhold Kompetencegivende certificeringer side 04 PMI -certificering side 06 PRINCE2 side 09 IPMA-certificering side 12 Hvorfor skal du vælge en certificering? side 14 PMI, PMP, and PMBOK are registered marks of Project Management Institute, Inc. PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. 3

4 Få en kompetencegivende certificering Styrk din markedsværdi PMI PRINCE2 IPMA Organisation Project Management Institute Amerikansk medlemsorganisation med medlemmer i 125 lande PMI er i Danmark repræsenteret ved PMI Copenhagen Chapter Mannaz er Registered Education Provider for PMI i Danmark PRojects IN Controlled Environments PRINCE2 er et registreret varemærke, som ejes af OGC (Office in Government Commerce) og administreres af APM Group i England Mannaz er Accredited Training Organisation for PRINCE2 i Danmark International Project Management Association IPMA certificering udbydes i Danmark af Foreningen Dansk Projektledelse Mannaz Projektlederuddannelsen er et registreret IPMA forløb Arbejdsvinkel Projektledelsesmetode med fokus på ledelse af de processer, et projekt gennemløber, samt styringen af centrale projektledelsesdiscipliner Beskrivelse af metoden findes i A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK -Guide) Metoden kan anvendes i alle typer projekter En overordnet projektledelsesmetode med fokus på ledelse af de processer, et projekt gennemløber, samt styring af de processer, der indgår i de enkelte faser Beskrivelse af metoden findes i PRINCE2 -manualen Metoden kan anvendes i alle typer projekter Projektledelsesmetode, som fokuserer på projektlederens erfaringsanvendelse, metodeanvendelse og ledelsesadfærd i forhold til en række kompetenceelementer Metoden findes i Kompetencer i projektledelse - National Competence Baseline (NCB) Metoden kan anvendes i alle typer projekter Titler CAPM Certified Associate in Project Management PMP Project Management Professional PRINCE2 Foundation Registrered PRINCE2 Practitioner IPMA-D: Certificeret i Projektledelse IPMA-C: Certificeret Projektleder PgMP Program Management Professional IPMA-B: Certificeret Senior Projektleder IPMA-A: Certificeret Projektchef PMI, PMP, and PMBOK are registered marks of Project Management Institute, Inc. PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. 4

5 Kom fremtidens krav til projektlederen i møde og vælg din certificering allerede nu. En projektledercertificering giver dig og din virksomhed tyngde. Når du og alle andre projektledere i organisationen taler samme projektsprog som kunder og samarbejdspartnere, er grundlaget lagt for solide resultater. Vælg din certificering med omhu Det er ikke lige meget, hvilken certificering du vælger. Du vælger fx ud fra, om din virksomhed primært er orienteret mod det amerikanske eller det europæiske marked. Dit valg afhænger også af, om du er projektleder med fokus på metode, proces eller praktik. Få overblik over forskellene på certificeringerne i skemaet. PMI PRINCE2 IPMA Erfaringer CAPM : 1500 timers projektledererfaring eller 23 timers undervisning i projektledelse PMP : 4500 eller 7500 timers projekterfaring (afhængig af uddannelsesniveau) plus 35 timers undervisning i projektledelse PgMP : 6000 eller timers professionel erfaring som projektleder og programleder (afhængig af uddannelsesniveau) Ingen krav om erfaring, men det største udbytte af kurset opnås ved nogen projektledererfaring IPMA-D: 1 års projektledererfaring (anbefaling på D-niveau) IPMA-C: 3 års projektledererfaring IPMA-B: 5 års projektledererfaring IPMA-A: 5 års erfaring med programeller porteføljeledelse Uddannelsesmuligheder PMI Projektlederuddannelsen PRINCE2 Foundation og Practitioner Mannaz Projektlederuddannelsen Certificerede Knap PMI certificerede på verdensplan og ca. 850 i Danmark Mere end på verdensplan og ca i Danmark Mere end på verdensplan og godt i Danmark Mere information om organisationerne APMG-Scandinavia 5

6 PMI -certificering Hvad er PMI? PMI (Project Management Institute) er den amerikanske organisation, der står bag The Project Management Body of Knowledge (PMBOK ). PMBOK er en projektledelsesmetode, der kan anvendes i alle typer projekter. The PMBOK Guide indeholder en beskrivelse af processer, værktøjer og teknikker, der anses for at være best practice og derfor er medvirkende til at kunne gennemføre projekter med større succes. Best practice betyder ikke, at de beskrevne processer, værktøjer og teknikker skal benyttes på samme måde i alle projekter. Projektlederen skal altid tage stilling til, hvad der er relevant i forhold til et givent projekt. Projektledelsesmetoden består af 5 procesgrupper, 9 vidensområder og 42 processer. De 5 procesgrupper: Project Management Process Groups Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Fourth Edition Project Management Institute, Inc. All Rights Reserved. Hvad får du ved PMI? PMBOK er en globalt anerkendt projektledelsesmetode, som omfatter velafprøvede fremgangsmåder og teknikker inden for projektledelse, og som giver projektdeltagerne et fælles sprog PMBOK er fleksibel, og brugen af teknikker skal altid overvejes i forhold til et givent projekt. Projektlederen spiller en stor rolle og har omfattende ansvarsområder PMBOK giver en omfattende beskrivelse af teknikker til projektstyring dog uden at stille specifikke krav til valg af konkrete værktøjer PMI certificeringsprogrammet giver mulighed for at synliggøre en karrierevej for projektledere Udbytte Virksomheden får efterfølgende en medarbejder: Der ved bestået PMP-eksamen får papir på sine kvalifikationer og dermed et internationalt kvalitetsstempel for virksomheden Der er skarpere på sine kompetencer inden for projektledelse, og som er trænet i, både praktisk og teoretisk, at arbejde med en internationalt anerkendt standard Der er klædt på til at gennemføre komplekse projekter i et internationalt miljø PMI, PMP, and PMBOK are registered marks of Project Management Institute, Inc. 6

7 Hvad får du ikke med ved PMI? The PMBOK Guide dækker områder, der er unikke for projektledelse. Det betyder, at der er kompetenceområder, der ikke er beskrevet som fx.: Kendskab til specifikke områder, standarder og lovgivning (som eksempelvis softwareudvikling, ingeniørarbejde, branchekendskab etc.) Forståelse af projektmiljøet (kulturelt og socialt miljø, internationalt og politisk miljø samt det fysiske miljø) Generelle forretningssystemer og -discipliner (salg og marketing, logistik, it, strategisk planlægning etc.) Ledelseskompetencer (kommunikation, gennemslagskraft, ledelse, motivation, forhandling og konfliktløsning) Ulemper ved PMI PMI fokuserer ikke på projektlederens bløde ledelseskompetencer PMBOK kan opleves som en meget omfattende projektledelsesmetode med en meget stram terminologi Prisen for eksamen på PMP niveau er ca kr., hvis du er medlem af PMI, og ca kr. hvis du ikke er medlem. Et medlemskab af PMI koster ca. 750 kr. for et år. Eksamensform CAPM : 3 timers multiple choice med 150 spørgsmål PMP : 4 timers multiple choice med 200 spørgsmål PgMP : 4 timers multiple choice med 170 spørgsmål og en 360 graders måling med 12 respondenter Re-certificering CAPM : Er varig og kræver ingen re-certificering. PMP : Skal hvert 3. år dokumentere 60 PDU point (Professional Development Units). PgMP : Skal hvert 3. år dokumentere 60 PDU point (Professional Development Units). PDU point opnås bl.a. ved: selvstudie, artikler, uddannelse hos Registered Education Provider, konferencer og PMI chaptermøder. Certificering Du kan blive PMI -certificeret projektleder på tre niveauer Certified Associate in Project Management (CAPM ), Project Management Professional (PMP ) og Program Management Professional (PgMP ). Læs mere om PMI på eller Kompetencekrav CAPM er for dig, der er projektdeltager eller kommende projektleder, som kan dokumentere min timers projekterfaring eller min. 23 timer formel uddannelse i projektledelse. PMP er for den erfarne projektleder, som kan dokumentere 35 timers undervisning i projektledelse samt timers praktisk projektledererfaring (svarende til 3 år) oparbejdet inden for de sidste 8 år. Dette forudsætter, at du har et uddannelsesniveau svarende til en bachelorgrad. Hvis du ikke har en bachelorgrad, skal du kunne dokumentere timers praktisk projektledererfaring (svarende til 5 år) oparbejdet inden for de sidste 8 år. PgMP er for den erfarne programleder, som kan dokumentere timers professionel erfaring som projektleder og timer som programleder (svarende til 4 år). Hvis du ikke har en bachelorgrad, skal du kunne dokumentere timers professionel erfaring som projektleder og timer som programleder. Eksamen bookes direkte hos PMI Eksamen er på engelsk og tages særskilt via PMI. Se eller hvor du også finder guide til ansøgning. Kursusform Inden for PMI udbyder Mannaz: PMI Projektlederuddannelsen bestående af 12 kursusdage fordelt på 4 moduler. Kurset er på dansk med engelske materialer. Se De uddybende beskrivelser af uddannelsen samt datoer for kursusafholdelser kan du finde online 7

8 Managing Successful Programmes (MSP ) Best practice inden for programledelse Er du programleder, eller arbejder du i en programorganisation, kan du tage en MSP eksamen. MSP er en best practice metode inden for programledelse, der sikrer en struktur til at styre mod de definerede strategiske og forretningsmæssige mål. Du kan med fordel tage MSP som en overbygning til din PRINCE2. Læs mere på for en uddybende beskrivelse af kurset. MSP is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries.

9 PRINCE2 eksamen Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) er en overordnet projektledelsesmetode, der kan anvendes til alle typer projekter i alle miljøer og brancher. PRINCE2 er baseret på Best Practice og indeholder et komplet sæt begreber og projektledelsesprocesser, som kan hjælpe til succesfuld gennemførelse og ledelse af et projekt. PRINCE2 har konstant fokus på at skalere processerne til det aktuelle projekt. APM Group er den britiske organisation, der står bag PRINCE2. PROJEKTMILJØ Ændringer Fremdrift Business Case PRINCE2-PROCESSER Organisation Kvalitet Risiko Planlægning PRINCE2-TEMAER PRINCE2-PRINCIPPER Kilde: PRINCE2 Projektledelse med succes. Office of Government Commerce Fifth Edition Crown copyright Reproduced under licence from OGC PRINCE2 metoden håndterer projektledelse ved hjælp af fire integrerede elementer: principper, temaer, processer og projektmiljøet. Principperne udgør de retningslinjer og den gode praksis, der bestemmer, om et projekt faktisk ledes i overensstemmelse med PRINCE2. Hvis ikke principperne følges, er det IKKE et PRINCE2 projekt. Temaerne beskriver de aspekter ved projektledelse, der skal håndteres løbende i et projekt. Processerne beskriver den trinvise fremdrift i et projekts livscyklus fra opstart til afslutning. Projektmiljøet vedrører behovet for at tilpasse PRINCE2 til et projekts særlige kontekst. PMI, PMP, and PMBOK are registered marks of Project Management Institute, Inc. PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. 9

10 Hvad kendetegner PRINCE2? Der er stor forskel på PRINCE2 og de andre certificeringer, idet PRINCE2 ikke er en metode, man som enkelt projektleder/individ har udbytte af at anvende. Det er en overordnet metode, som organisationen beslutter at køre efter for at optimere projektledelsen og minimere fejlslagne projekter. Hvad får du ved PRINCE2? PRINCE2 rummer fordele for ledere, projektledere og organisationer, fordi det giver mulighed for mere effektiv styring af ressourceforbrug og risici PRINCE2 omfatter anerkendte og gennemprøvede fremgangsmåder inden for projektledelse og giver et fælles sprog PRINCE2 sikrer, at projektets organisation er på plads fra projektets start, så roller og ansvar i projektet er aftalte og synlige PRINCE2 fokuserer på det resultat, som projektet skal levere samt på hvorfor, hvornår og til hvem, det skal leveres. Organisationens ledelse fungerer optimalt gennem afvigelsesstyring og autorisation af projektets faser. Styregruppen spiller en meget stor rolle PRINCE2 kan anvendes på enhver projekttype og er en skalérbar metode, hvor det formelle niveau tilpasses det enkelte projekt, dvs. samme metode til både store og små projekter Udbytte Virksomheden får efterfølgende en medarbejder: Der ved bestået eksamen får papir på sin viden om projektstyring med PRINCE2 og dermed et kvalitetsstempel for virksomheden og over for kunderne og/eller leverandører Med viden om at organisering, planlægning og styring af projekter i overensstemmelse med en internationalt anerkendt styringsmetode med fokus på udbytte, ressourceforbrug og risici Som har opnået fælles terminologi med organisationen, kunderne og/eller leverandørerne omkring projektledelse efter PRINCE2 Hvad får du ikke ved PRINCE2? PRINCE2 tilbyder meget få teknikker, fordi brugeren af metoden hellere selv skal vælge den teknik, der passer bedst til omstændighederne ved det aktuelle projekt. Også andre aspekter ved projektledelse holdes uden for PRINCE2. Som eksempler på disse aspekter kan nævnes: Teknikker til personaleledelse/lederskab, motivation, uddelegering og teamledelse Generelle planlægningsteknikker, f.eks. Ganttdiagrammer, analyse af optjent værdi og af kritisk vej Teknikker til risikostyring og branchespecifikke aktiviteter Oprettelse og styring af virksomhedens kvalitetssystemer og mekanismer til kvalitetssikring Budgetkontrol og teknikker til cost-benefit-analyser Ulemper ved PRINCE2 PRINCE2 giver ikke indblik i konkrete projektstyringsværktøjer som f.eks. estimeringsmetoder, milepælsplanlægning etc. PRINCE2 rummer ikke de bløde ledelseskompetencer ved projektledelse såsom kommunikation, gennemslagskraft, ledelse, motivation, forhandling og konfliktløsning PRINCE2 kan opleves som en meget omfattende projektledelsesmetode og med en meget stram tilgang til anvendelsen af terminologi Eksamen Du kan dokumentere dit kendskab til PRINCE2 metoden ved at bestå en eksamen på 2 niveauer Foundation og Practitioner. Foundation-eksamen er for dig, der ønsker indsigt i metoden. Typisk er du involveret i projekter, der gennemføres efter PRINCE2 -metoden eller indgår i samarbejde med kunder eller leverandører, der anvender metoden. Practitioner-eksamen er for dig, der har bestået Foundation-eksamen, og som ønsker at blive PRINCE2 Practitioner eksamineret. Typisk er du projektleder i projekter, der gennemføres efter PRINCE2 -metoden eller indgår i tæt samarbejde med kunder eller leverandører, der anvender metoden. Kompetencekrav Der er ikke noget formelt krav til projektledelseserfaring, men dit udbytte er størst, hvis du har et grundlæggende kendskab til projektledelseselementer, idet kurserne ikke fokuserer på specifikke værktøjer men på PRINCE2 projektstyringsmetoden. Eksamensform Foundation: 1 times multiple choice opgave med 75 spørgsmål. Practitioner: 2 ½ timers eksamen bestående af 9 objektive testspørgsmål (OTE) med 12 underspørgsmål. Reeksamen Foundation: Er varig og kræver ingen re-certificering. Practitioner: Kræver re-certificering inden 5 år. Læs mere om PRINCE2 på PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. 10

11 Kursusform Inden for PRINCE2 udbyder Mannaz flere forskellige kurser: 2 timers gratis introduktionsmøde til PRINCE2 3 dages PRINCE2 Foundation 2,5 dages PRINCE2 Practitioner 5 dages PRINCE2 Foundation og Practitioner Se De uddybende beskrivelser af kurserne samt datoer for kursusafholdelser kan du finde online 11

12 IPMA certificering Hvad er IPMA? IPMA (International Project Management Association) er den europæiske paraplyorganisation, som står bag The IPMA Competence Baseline (ICB). ICB angiver standarder og retningslinjer for projektledelse i relation til erfaring, metodeviden og adfærd. Hvert medlemsland udarbejder typisk deres egen National Competence Baseline (NCB), hvor forskellige kulturaspekter indarbejdes. Den danske NCB er beskrevet i bogen Kompetencer i projektledelse. Kompetencerne dækker over tre evner til henholdsvis: At udvise en ledelsesadfærd, der passer til projektet og situationen At anvende metoder for projektledelse ved brug af både viden og erfaring herom At lære af projektledelse og anvende indhøstet erfaring ved ledelse af nye projekter Kompetencer i forbindelse med specifik indsigt i projekternes omgivelser eller i det faglige indhold er kun perifert dækket. NCB en indeholder 34 kompetenceelementer struktureret i fem kompetencesektioner. Kompetencerne beskriver især, hvad elementerne går ud på - og mindre, hvordan de håndteres. Projektniveau Lede projektledelse 1. Planlægge og evaluere projektledelse De fem kompetencesektioner er: 2. Forestå projektets ledelsesfaser Udøve projektledelse 3. Udøve overordnet projektledelse 4. Udøve løbende projektledelse Projektudførelse Udføre projektarbejde Virksomhedsniveau 5. Lede virksomhedens projektprocesser Kilde: Kompetencer i projektledelse. Anden udgave. Dansk Forening for Projektledelse 12

13 Hvad får du ved IPMA? IPMA er internationalt anerkendt i Europa og giver deltagerne i et projekt samme referenceramme NCB lægger vægt på metodeanvendelse, erfaring og adfærd og dækker derfor både de hårde og de bløde projektledelsesdiscipliner NCB giver en beskrivelse af metoder dog uden at stille specifikke krav til valg af konkrete værktøjer. Certificeringen i sig selv er et udviklingsforløb og giver desuden struktur på den videre personlige kompetenceudvikling Udbytte Virksomheden får efterfølgende en medarbejder: Der ved bestået IPMA-eksamen får papir på sine reelle kompetencer inden for projektledelse og dermed et internationalt anerkendt kvalitetsstempel for virksomheden Med evner til at skabe fremdrift i en gruppe og til at stå i spidsen for et projekt Med fælles referenceramme med øvrige projektledere, der har gennemført certificeringen, som fremmer den faglige dialog Der er vurderet på sine erfaringer, metodeanvendelser og ledelsesadfærd og ikke kun evnen til at lære udenad forud for en eksamen IPMA-certificering går ud på at teste projektlederens kompetence til at lede et projekt herunder evne til at anvende viden og erfaring. Kompetencekrav Afhænger af niveau. Fra 12 mandmåneders erfaring som projektleder eller som projektdeltager i mindre komplekse projekter til 60 mandmåneders involvering i ledelse. Eksamensform (afhængig af niveau) Trin 1: Selvvurdering, ansøgning og eksamen Trin 2: Planlægningssession Trin 3: Interview og vurdering Re-certificering Niveau D: Er varig og kræver ingen re-certificering Niveau C, B og A: Kræver re-certificering efter 5 år Læs mere om IPMA på Ulemper ved IPMA Certificeringsprocedurerne er omfattende og kan opleves som tidskrævende Kursusform Inden for IPMA udbyder Mannaz: Projektledelse 1-4, som er et registreret IPMA program og bygget op om The International Competence Baseline, som er udarbejdet af IPMA På Mannaz Projektlederuddannelsen gennemgår og arbejder du derfor med de emner, der er en forudsætning for, at du kan blive certificeret Certificering Det samlede certificeringsprogram omfatter fire niveauer: IPMA-certificering på ét niveau forudsætter ikke, at man har passeret de underliggende certificeringsniveauer, men naturligvis at man lever op til de underliggende niveauers kompetencekrav. De uddybende beskrivelser af kurserne samt datoer for kursusafholdelser kan du finde online 13

14 Hvorfor skal du vælge en certificering? Certificering giver dig og din virksomhed tyngde. En certificering er samtidig et kvalitetsstempel for virksomheden. Når kunderne i fremtiden vælger samarbejdspartnere, går de ofte efter dem med internationalt anerkendte projektledercertificeringer. En anerkendt certificering er derfor et must for din karriere og din organisations fremtid. Du vælger certificering ud fra, om din virksomhed primært er orienteret mod det amerikanske eller det europæiske marked, offentlig eller privat. Dit valg afhænger også af, om du er projektleder med fokus på metode, proces eller praktik. Endelig afhænger din beslutning af, hvilken type virksomhed du arbejder i. Matrixen nedenfor kan hjælpe dig til at finde den certificering, som passer bedst til dine behov også i fremtiden. Du er projektleder i: PMI PRINCE2 IPMA En amerikansk orienteret virksomhed x En europæisk orienteret virksomhed x x En privat virksomhed, som leverer til den offentlige sektor x x x En offentlig virksomhed x x En virksomhed, der primært arbejder metodeorienteret, dvs. benytter en x struktureret metode med værktøjer til projektstyring En virksomhed, der primært arbejder procesorienteret, dvs. at der er fokus på x at ensrette processen i projektstyringen En virksomhed, der primært arbejder praktikorienteret, dvs. at der er fokus på projektstyringen og ledelsen men ikke nødvendigvis efter en ensartet og struktureret metode x 14

15 Giv dine kompetencer et gratis servicetjek Har du fået svar på dine spørgsmål? Og ved du nu, hvilken certificering du skal vælge eller har du brug for råd og vejledning? Benyt dig af vores gratis tilbud om kompetencerådgivning, der identificerer det næste skridt i din udvikling. På MyWay mødet får du: Afdækket dit behov for kompetenceudvikling Vejledning om valg af retning og prioritering Rådgivning og sparring om valg af kompetenceudvikling Mødet er gratis, det varer en time og er uden forpligtelser til noget som helst. Se mere og book dit møde på www. mannaz.com/myway

16 Følg med her Modtag Mannaz online nyhedsservice Knowledge. Her får du relevante artikler om aktuelle tendenser, tilbud, undersøgelser og nyheder inden for kompetenceudvikling nationalt og internationalt. Du vælger selv de emneområder, som er interessante for dig. Tilmeld dig også en separat nyhedsmail, hvor du får nyt om læringsforløb, uddannelser, Events og meget andet, der er særligt relevant for dig. Tilmeld dig på Mannaz A/S Kogle Allé 1 DK-2970 Hørsholm Tlf Mannaz A/S er internationalt førende i kompetenceudvikling. Med udgangspunkt i innovative og effektive læringsmetoder udvikler vi mennesker og organisationer. Vores løsninger har et strategisk afsæt og skaber reel effekt. Vi blev grundlagt i København i I dag servicerer vi kunder i 40 forskellige lande 495 Marts 2011

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere www.mannaz.com Den professionelle projektleder er nøglen til succesfulde projekter

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Projektværktøj får nye sociale ben

Projektværktøj får nye sociale ben BRUGERADFÆRD Sådan får Arla medarbejderne til at bruge det nye projektværktøj. SIDE 8 CLOUDLØSNING To unge iværksættere har fundet en niche for et webbaseret projektværktøj light. SIDE 6 KONFERENCEMESSE

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere