Nord-Als Boldklub 20031

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nord-Als Boldklub 20031"

Transkript

1 1 Nord-Als Boldklub Formandens beretning ved generalforsamlingen den 30. januar 2004 Indledning Jeg vil igen indledningsvis bemærke, at detaljerne omkring Nord-Als Boldklubs mangesidede engagementer ikke er nævnt i beretningen for Det er jeg sikker på, at Anders Ebsen, Jesper Thomsen, Peer Christiansen samt Bjarne Knudsen i stor grad har taget med i deres beretninger, som følger senere i dagsordenen. Jeg ønsker derimod at koncentrere mig om nogle mere overordnede temaer, som har trængt sig på eller som i det forløbne år har været omgivet med ekstra fokus. Jeg har bevidst udformet nogle passager, så der er basis for at diskutere de forskellige holdninger, som jeg er sikker på findes blandt vore medlemmer. Sammenlægninger Dette er så første generalforsamling i vor nye fusionsklub. (Vi er skam moderne!). Jeg kunne i den anledning specielt byde vore nye medlemmer velkommen og rent retorisk spørge om, hvorvidt man har vænnet sig til tilværelsen i den store klub. Men det gør jeg ikke. Dertil er der andre struktur- og sammenlægningstanker, som mere trænger sig på. Strukturkommission - sammen med masseødelæggelsesvåben nok det mest anvendte begreb i æteren i det forgangne sidste halve år. Resultatet af kommissionens rapport bliver større kommuner. Dertil har alle magtfulde politiske, økonomiske og organisatoriske kræfter givet grønt lys. Og det er klart. Det har været deres dagsorden lige fra starten. Derfor kan nye strukturer eller et nyt kommunalt landkort da overordnet set sagtens være en nødvendighed. I en del tilfælde endda en styrkelse af et område. Jeg er dog bekymret for den demokratiske proces i hele dette forløb og jeg ser også de demokratiske vilkår på en del områder vil blive forringede. Alt har som bekendt en pris. Men selvom de demokratiske vilkår bliver dårligere, er det jo ikke ensbetydende med, at foreningslivet rar dårlige eller dårligere vilkår end nu. Som forening er det vores udfordring og opgave at deltage aktivt i denne del af processen, således at de fritids- og idrætspolitiske rammer bliver endnu bedre. Jeg har været medlem af en fokusgruppe, som skulle beskæftige sig med kulturudviklingen Sønderborg-området. Perspektivet med dette arbejde er at gøre vort område endnu mere attraktivt for både beboere og potentielle tilflyttere. Uden at gå i detaljer vedr. den rapport, i

2 2 som er lavet i den sammenhæng, kan der her røbes, at generelt forbedrede idrætspolitiske rammer er et væsentligt punkt i bestræbelsen på at gøre dette område mere attraktivt. Dette er i rapporten beskrevet således: t<llk Målsætning: Sønderborg-området skal have en idrætspolitik, som isoleret og implementeret gør stedet mere attraktivt overfor dens borgere og potentielle tilflyttere. Specielt på lokalt plan kan en forbedret idrætspolitisk ramme give et kvalitativt løft. Idrætspolitikken (abstrakt) bør rumme: En erkendelse af den strategiske betydning for områdets attraktivitet En opgradering af de nuværende idrætspolitiske rammer En forpligtelse til at tilbyde faciliteter og lokaler, som opfylder forventningerne hertil Sikre anerkendelse og opmærksomhed for det frivillige arbejde, der udføres i foreningerne Sikre anerkendelse og opmærksomhed for de gode resultater, der opnås Sikre udvikling og støtte til nye aktiviteter og arrangementer Et organ til direkte og reel indflydelse for foreningsledere Vi bør fastholde den holdning, som ligger bag ved ovenstående: Idræt er udfra en samfundsmæssig betragtning en overordentlig væsentlig faktor. Livskvalitet er for mange relateret til idræt. Både det helbredsmæssige og samværet med andre tæller i denne sammenhæng. SønderjyskE I andre sammenhænge er det resultaterne, der tæller. Her tænker jeg på Sønderjydsk Elitesport - SønderjyskE. Det bliver en svær balancegang for de involverede. Det er en underlig sammenblanding af interesser, som her gør sig gældende. Her blandes byer, politik, sportsgrene, egnsudvikling, økonomiske interesser, personlige ambitioner og meget andet i en stor pulje. De økonomiske garanter i denne sammenhæng - store virksomheder i Sønderjylland - virker noget naive i deres optræden på dette felt. Det er som om, at man har en forventning om, at "elite" er en knap, som man kan tænde og slukke for. Hvis man ikke forstår, at elitesport oftest kun opnås gennem mange års vedholdende og kompetent arbejde i ungdomsrækkerne, så er projektet dømt til at falde fra hinanden. Det bliver under alle omstændigheder spændende at følge udviklingen.

3 3 Det aktuelle og nære Når vi sænker blikket en lille smule og ser på realiteterne her i kommunen, så kan vi stadig godt være tilfredse med forholdene. Men tendensen er ikke til at tage fejl af. Det går den forkerte vej, når det gælder midler og rammer for idrætslivet. Selvfølgeligt kan fritid s- og idrætslivet ikke unddrage sig de besparelser, som næsten alle andre områder også berøres af. Men løsningen på den manglende halkapacitet, når Østerlundhallen er brækket ned, er under al kritik. Det bliver et meget begrænset antal timer, som foreningerne rar stillet til rådighed. Selv fleksibilitet kan kun rokke lidt ved det faktum. Efterskolen kan disponere over 18 timer ugentligt - og det er i den bedste "sendetid". Resten må foreningerne dele. Det nytter ikke at protestere. Men jeg mener, at det er vigtigt at markere utilfredsheden. Hvorfor bruger efterskoleeleverne ikke foreningerne til at dyrke sport? Måske er der ingen foreningsmæssige tilbud til denne aldersgruppe, fordi en stor del af disse unge er rejst væk - på efterskole! Der kunne dog sagtens arrangeres en meget billig og god ordning omkring medlemskab i en forening. Jeg kan ikke undgå at kommentere, at det havde nok i længden været billigere og smartere at bygge en hel ny skole med tilhørende hal på området ved Fægteborg Skov. (Det kan vel også klares ved hjælp af leasing). Tæt på idrætscentret, Tangshave, Nørherredhus, Plejehjem og børnehave. Noget synergi kunne det da godt have bragt med sig! Kan vi få en dommer? Et andet tema, som her bør gives et par bemærkninger, Jydsk Fodbolddommer-Union (FDU). er konflikten mellem JBUIDBU og For at styrke dommerfunktionen i dansk fodbold har DBU's repræsentantskab vedtaget en ny dommerstruktur. Strukturen betyder bl.a., at JBU overtager dommerpåsætningen i Jylland. Det var egentlig meningen, at dette først skulle ske pr. 1. januar 2005, men idet Jydsk Fodbolddommer-Union ikke har ønsket at indgå en aftale med JBU omkring påsætningen for 2004, vil JBU allerede fra udendørs sæsonstart 2004 overtage påsætningsopgaven. I denne sag har DBU massiv opbakning fra foreningerne. Også fra Nord-Als Boldklub. Nogle mener måske nok, at processen har været en anelse klodset, men det kan ikke ændre ved den kendsgerning, at FDU i Jylland vil være uafhængige og selvbestemmende, således at fodboldspillerne i foreningerne ikke har nogen som helst demokratisk kontrol over organiseringen af dommerne. Dommerne er til for os - ikke omvendt. Der ligger heri slet ingen kritik af hverken dommerpåsætning eller dornmerpræstationer. Men denne magtkamp tjener ikke dommerunionen nogen ære.

4 4 Ungdomsafdelingen Om ungdomsafdelingen har jeg nogle bemærkninger, som jeg ønsker at viderebringe i denne beretning. Vore fodboldmæssige resultater på ungdoms siden kan blive bedre. Det må vi så gøre en indsats for. Sportslige målsætninger og bedre forhold for trænere er her bragt på banen. Det er i hvert fald et faktum, at skal vi have fat i endnu flere gode træner-typer, bør vi se på, om vore rammer er attraktive nok. Hvis vi ikke skaber nogle attraktive rammer for vore trænere, så kan vi ikke fastholde eller tiltrække tilstrækkeligt med dygtige ledere. Anders Ebsen holder som ungdomsformand i aften sin 10. beretning i træk. Det bliver også den sidste i denne omgang. Anders genopstiller ikke som ungdomsformand, hvilket han allerede lige efter sidste valg i 2002 meddelte til bestyrelsen. Han er dog klar til andre opgaver i bestyrelsen. Anders, du fortjener en gigantisk tak for indsatsen på ungdomssiden. Som afløser for Anders Ebsen foreslår bestyrelsen Jesper Kirkegaard. Jeg håber, at forsamlingen tager godt imod dette forslag. Seniorafdelingen Tillykke med den suveræne oprykning og held og lykke med den nye sæson. Det bliver der brug for. Og det bliver også vigtigt at komme godt fra start. Jesper Thomsen har mange flere forhold omkring seniorfodbold i sin beretning. Jeg kender hans beretning, så der er ingen grund til her at uddybe flere forhold. Oldboysafdelingen Om vore oldboys vil jeg blot sige, at jeg håber på, at det lykkes at få Havnbjerg som nyt spillested for jeres kampe. Med den aktivitet der er i idrætscentret, når jeres kampe bliver spillet, kanjeg godt forstå at I foretrækker at være på "aftægt", hvor der er plads og ro. Jeg synes også vi bør gøre en indsats for at bevare det aktivitetsniveau, som vi finder i afdelingen. Der er forhold, som kan gøre det vanskeligt at holde niveauet. Relativt få seniorspillere, golf, job og familie er alt sammen med til, at vi presses medlemsrnæssigt. Det er vigtigt for klubbens samlede status, at vi har god og velfungerende Det er herfra mange hjælpere, trænere og ledere bliver rekrutteret. oldboysafdeling. Peer Christiansen kommer med flere oplysninger i sin beretning.

5 5 Økonomi Jeg vil overlade til kasserer Bjarne Knudsen at bekendtgøre regnskabet for Jeg har blot nogle supplerende kommentarer. Bestyrelsen afholdt den 20. juni 2003 et klub seminar, hvor vi havde fokus rettet mod økonomien. Det blevet både udbytterigt og interessant arrangement. Vi arbejdede her på at lave nogle rammer, så vi bedre kunne styre økonomien. Udfra dette blev der udarbejdet nogle langt mere detaljerede opgørelser over forbruget i afdelingerne. Det er for mig at se den eneste måde, hvorpå vi kan blive bedre til at administrere budgettet. Det er samtidigt den eneste mulighed for at målrette evt. besparelser. Samtidigt vil vi foretage en granskning afklubbens forskellige honorarer, godtgørelser, ordninger mm., således at disse kan gøres synlige og rimelige. Derudover bør vi sikre, at der laves et særskilt regnskab for de mange arrangementer eller aktiviteter, hvor der er indtægter og hjælpere involveret. Det bør være helt naturligt, at man som ansvarlig for et sådant arrangement sørger for at udarbejde et regnskab. Det bliver både et redskab til at kunne forbedre områder, men samtidigt også en motivering for den ansvarlige og hjælperne. Endelig synes jeg, at vi bør melde os ud af DGI. For det første for at spare 2000 kr. årligt og for det andet bruger vi ikke DGI til noget som helst. I bestyrelsen er der lidt delte meninger om dette punkt. Der breder sig lidt SI-nostalgi. For mig at se er DGI blevet til en størrelse, hvor medlemmerne er til for DGI og ikke omvendt. Det er blevet en underlig blanding af fagforening og Samvirke, hvor diskussionen om demokratiprocesser er langt vigtigere end at høre på baglandet! At fastholde DGImedlemskab på baggrund af det historiske omkring SI svarer næsten til, at føle forpligtelse overfor COOP, blot fordi man i sin tid handlede i Brugsen i Broballe eller Brandsbøl. Det kan godt irritere mig, at vi skal dele tipsmidler med en organisation, der mest af alt minder om organisations-industri.

6 6 Afslutning En æra sluttede her ved årsskiftet. Carlo Meyer stoppede som Lotto-formand. Lige siden det første spil for 30 år siden har Marie og Carlo været aktivt involveret i vort lottospil. Siden 1994 har Carlo haft ansvaret for spillet.. Der skal her lyde en kæmpe tak til Marie og Carlo for denne store indsats for klubben. Posten som lottoformand er overdraget til Jørn Nissen. Med Lones hjælp skal disse 2 nok la styr på lottofolket. Held og lykke med opgaven. Poul Otto Bonnerup stoppede som materialeforvalter i efteråret Poul Otto skylder vi en stor tak for mange års indsats for klubben. Kristian Dreyer har overtaget hvervet som materialeforvalter. Jeg er sikker på, at det vil ske helt gnidningsfrit. Kedde, held og lykke også med denne funktion. uul<. Chresten Blom og Poul Lyngkilde modtog i 2003 JBU' s nål af sølv. Endnu en gang tillykke med denne hæder. Jeg vil også ønske Christian Strojeck tillykke med titlen som årets NB' er. Til Fritidsdagen i Nordborg Kommune havde bestyrelsen indstillet Finn Borup til en officiel anerkendelse for sit virke i NB. Også tillykke til Finn. Der mange andre områder, som egentligt fortjener fokus, men som jeg i denne beretning ikke tildeler nogen særlig opmærksomhed. Her kunne nævnes: Oldbe)'safdelingea, Klubbladet I!16ECC/,o "Sporten", NB's hjemmeside, Skolecup, Hjælperbanken, Klubhuset, Pølsegilde, Klub 22, Spinning, Sønderjydsk Fodboldsamarbejde, Børnehavetræfm.m. Det er ikke fordi, at disse områder ikke rummer interessant stof. Det er blot en simpel afgrænsning. Jeg skylder også Bjarne Jensen en stor tak for hans indsats i bestyrelsen og generelt i klubben. Heldigvis ser vi da Bjarne en gang imellem - senest til julebal. Hans positive, udadvendte og altid hjælpsomme væsen smitter altid af på os andre. I Alfred Hansen fik vi i bestyrelsen en god og kompetent erstatning for Bjarne Jensen. Også i denne sammenhæng er det godt at have en god "bænk". Slutteligt ønsker jeg at sige tak til alle hjælpere, trænere, ledere og kolleger i bestyrelsen for indsatsen til gavn for Nord-Als Boldklub. Uden jeres indsats var der ingen klub - og vi havde en ting mindre at være stolte over. Ligeledes sender jeg en stor tak for samarbejdet til medier, sponsorer, NIC, Idrætsfonden for Nord-Als samt Nordborg Kommune. Nord-Als Boldklub ønskes hermed en rigtig god sæson Jens Chr. Hansen C:\Nord-Als Boldklub\Generalforsamlinger\2003\Formandens beretning for 2002.doc

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset!

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset! S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006 Godt år for drengene Vi kan i drengeafdelingen se tilbage på en helt i igennem succesrig sæson. I foråret var målet at vinde drenge

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011 NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 NB frikendt i Fairplay-sagen NB blev for kort tid siden

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 NORD- ALS BOLDKLUB's KLUBBLAD 27.ARGANG 2/96 Marts1996 DET BESKYTfEDE VÆRKSTED ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 KROGHS BAGERI Th.Brorsens Vej 56, Nordborg tlf. 74 45 47 79 & Søvej

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Mundtlig beretning 2014

Mundtlig beretning 2014 Mundtlig beretning 2014 Endnu et fodbold år er gået og det har samtidig været mit første år som formand for DBU Fyn. Hvis jeg troede, at fodbold bare er et spil med 22 mand på banen og en dommer, hvor

Læs mere

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent.

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent. Himmelev-Veddelev Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab Referat af repræsentantskabsmode 2009 Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag den 10. marts 2009 i Roskilde-Hallerne. bød velkommen her til

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning 2014

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Københavns Boldspil-Union

Københavns Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA præsenterer V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G Det lille EKSTRA Kunden har altid ret - til noget Her på den smukke bagside skal kort præsenteres, hvilke roller jeg påtager mig i private og offentlige

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere