Ellemosevej 25, 8370 Hadsten, Tlf.: djhhadsten.dk, facebook.com/djhhadsten.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ellemosevej 25, 8370 Hadsten, Tlf.: 8937 0100. djhhadsten.dk, facebook.com/djhhadsten.dk"

Transkript

1 Ellemosevej 25, 8370 Hadsten, Tlf.: djhhadsten.dk, facebook.com/djhhadsten.dk

2

3 EUX-elektriker grundforløb 40 uger 1. Godt håndværk Temaet Godt håndværk handler om at have faglig stolthed - at stå inde for det produkt man laver og reflektere over det. Den gode håndværker har faglig stolthed og reflekterer over sit arbejde. Det gode håndværk omfatter teori og praksis og spænder over brug af værktøjer, systematik og dokumentation som sikring af kvalitet. Kernen i dette forløb er de overvejelser, man laver af tankemæssig art, som ligger i processen bag det færdige produkt. Det tilstræbes, at de faglige teoretiske overvejelser går hånd i hånd med de konkrete faglige færdigheder, og at det munder ud i refleksion over kvaliteten af det færdige produkt. Omdrejningspunktet i dette forløb er en kompetencevurdering, der sigter på at afdække elevens faglige og teoretiske kunnen i forhold til samarbejde, engagement og stolthed. Det sker gennem samtaler, som tager udgangspunkt i de overvejelser, eleven har gjort i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete opgaver. Kompetencevurderingen danner grundlag for udarbejdelse af den personlige uddannelsesplan. Temaet sluttes af med et tværfagligt laboratorieforløb, hvor der arbejdes med måling. Der bygges en målehytte, som gør det muligt at foretage konkrete målinger af fugt, tæthed, varme, varmetab osv. Under dette projekt sættes der fokus på evalueringsprocesser: På refleksion over de konkrete målinger og på selve dokumentationsarbejdet. Projektet lægger op til samarbejde med tømrerne, og det afsluttes med fremlæggelse. 2. Mærk verden Mærk verden er et tema med fokus på de kulturelle, samfundsøkonomiske, teknologiske og sproglige forhold, som danner grundlag for, hvordan verden opleves. Forløbet har fagene i centrum, og det overordnede spørgsmål er, hvordan fagene enkeltvis kan være med til at perspektivere en sammenhængende forståelse af strukturer i verden. Temaet giver mulighed for samlæsning af EUX-tømrerne og EUX-elektrikerne. Temaet sluttes af med et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med at perspektivere aktuelle samfundsmæssige og erhvervsmæssige problemstillinger, via en Innovation camp 3. Energi og byggeri I temaet Energi og byggeri arbejdes der konkret med problemløsninger i forhold til konstruktioner. Det kan eksempelvis være rørgennemføring, teknisk installation, tæthedsproblematikker, varmetab og energi mm. Under dette projekt sættes der fokus på projektarbejdsformen, der bygger på faserne undersøgelse, udformning, fremstilling, afprøvning og vurdering. Projektet lægger op til samarbejde med tømrerne, og det afsluttes med fremlæggelse. Forløbet inkluderer en fagligt orienteret studietur, og det afsluttes med et produkt til fremlæggelse og evaluering. LUP-light EUX på DjH 3

4 4. Idé til produkt Temaet Fra idé til produkt lægger op til selvstændig idé udvikling og sætter fokus på den problemorienterede arbejdsmetode. Projektrammen er et kolonihavehus, hvor fokus ligger på energiaspektet. Tema 1 godt håndværk 9 uger a) Go` start og værktøj 4 uger Arbejdet i forløbet Go` start og værktøj består i introduktion til arbejdsmetoden proces produkt evaluering. Du kommer til at arbejde med værktøj: Håndværktøj, lommeregner, studieteknikker, løfteteknikker og arbejdsstillinger, samt sprog og grammatik. Der skal udarbejdes en portfolio, som danner grundlag for evaluering af såvel proces som produkt. Eleverne starter forløbet med en oplevelsestur, som skal danne grobund for et godt samarbejde fremadrettet. b) Målehytte 5 uger Projekt Målehytte er et tværfagligt laboratorieforløb, hvor der arbejdes med byggeprocesser og målinger. Der bygges en målehytte, hvori der udføres tekniske installationer. Efterfølgende foretages der tekniske målinger af fugt, tæthed, varme, varmetab, spænding, modstande osv. Under dette projekt sættes der fokus på evalueringsprocesser: Refleksion over byggeprocessen og de konkrete målinger, samt dokumentationsarbejdet og fremlæggelsen. Projektet foregår i samarbejde med tømrerne. Projektet afsluttes i tema 2 Mærk verden. Formål y Opnå forståelse for værktøjers muligheder og anvendelse inden for fagene. y Blive trænet i at bruge håndværktøj i praksis. y Opøve evne til refleksion over proces og produkt. y Opnå kendskab til grundlæggende elteknik. y Opnå kendskab til grundlæggende kredsløbsteknik. y Kunne udføre en konkret konstruktion til måling. y Arbejde systematisk med dataindsamling. y Analysere data med henblik på optimering af konstruktioner. y Opnå forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis i byggeprocesser. y Arbejde med logbog og mundtlig fremlæggelse. y Opnå forståelse for et samarbejde med andre faggrupper. LUP-light EUX på DjH 4

5 Almen evaluering y Der vil månedligt blive afholdt klassemøder, hvor elever og undervisere, konstruktivt og i fællesskab har en dialog omkring EUX-hverdagen og dens indhold. y Der vil løbende blive afholdt kontaktlærersamtaler, hvor den enkelte elevs faglighed afgrænses og synliggøres. y Selvopfattelse af egne færdigheder trænes gennem refleksion og feedbackprocesser. y Præsentationsteknik trænes gennem projektarbejde og lignende dagligdagsopgaver. y Planlægning, struktur og ansvar bearbejdes gennem gruppe - såvel som enkeltmandsprojekter, hvor eleverne i samarbejde med underviserne løser eller afgrænser dagligdagens opgaver. Studietimerne Timerne i studietid vil løbende blive anvendt på værksted, projektarbejde, undervisning, oplevelsestur. Elektriker- og tømrereleverne vil i første uge komme på oplevelsestur med fokus på det sociale. Temaet afsluttes med en uges praktikophold i en virksomhed, som dokumenteres gennem en billeddagbog. Indhold tema 1 - elektrikerfaget Elektriker Arbejdsmiljø Førstehjælp Andre aktiviteter Tændingssystemer Kirchoffs lov Ohm`s lov Elteknik Grundbegreber & symboler Måleenheder Kredsløbsteknik Spændingskilder Love & regler Eftersyn & afprøvning Måle- & fejlfindings teknik Projekt arbejde Værkstedspraktik. Hvorfor arbejdsmiljø Arbejdsmiljøloven Byggesikkerhed med Bent E. Arbejdsmiljøaktører (Arbejdstilsyn At og Branche arbejdsmiljø råd bar-ba) Risikofaktorer Instruktion i arbejdets udførelse. Førstehjælp: Førstehjælpens fire hovedpunkter Trinvis førstehjælp til en bevidstløs Førstehjælp til en sprøjtende blødning Førstehjælp til chok Brand: Brandteori Grundlæggende slukningsteori Slukke en mindre brand Alarmeringsprocedure. Oplevelsestur Sundhedsdag Sikker trafik 1. uges praktikforløb. LUP-light EUX på DjH 5

6 Indhold tema 1 - grundfagene Matematik Fysik Kemi Informations teknologi Regningsarternes hierarki Ligningsløsning Procent og rentesregning Absolut og relativ ændring Grundlæggende anvendelse af lommeregner og regneark. Det periodiske system Molekyler og navne Ioner og deres navne Laborietoriesikkerhed og kemikaliemærkning Salte Stofmængdekoncentration Syrer og baser ph-begrebet Titrering. PC-SCHEMATIC (tændings diagrammer). Indføring i brug af Power Point og generelle principper for brug af fremlæggelsesprogrammer Indføring i brug af teksbehandlingsprogrammer. Indhold tema 1 - grundfagene Dansk Engelsk Samfundsfag Realkompetencevurdering Genrekendskab Kommunikation i teori og praksis Sprogsociologi Tekstanalyse - sagprosa og fiktion Læsestrategier Skriftlig fremstilling Portfoliobegrebet. Introduktion til: USA`s historie Genrekendskab Arbejd med fagtekniske temaer Ordklasser og syntaks. LUP-light EUX på DjH 6

7 Tema 2 mærk verden 9 uger Forløbet har fagene i centrum, grundfagene og elfaget, og der arbejdes med, hvordan fagene enkeltvis kan bidrage til at skabe forståelse af strukturer i verden. Der ses på, hvilken indflydelse medierne har på verden. Grundfagene bearbejder andre kulturer via et tværfagligt problemorienteret projekt kultur (dansk, engelsk og samfundsfag). Der arbejdes i grupper, og gruppen afgrænser sit emne og udarbejder en problemstilling i samarbejde med underviserne. Der skal udarbejdes en rapport, som fremlægges på holdet. Eleverne præsenteres for begrebet innovation et tværfagligt forløb i samarbejde med andre institutioner, fagområder og erhvervslivet. Innovationscampen tager udgangspunkt i det efterfølgende tema Byggeri og energi. Formål y Arbejde med de respektive fags kerneområder. y Træne i skriftlig og mundtlig formulering, samt at opnå evner i analyse og refleksion. y Udføre konkrete elinstallationer. y Få kendskab til begrebet fejlfinding i eltekniske installation. y Der arbejdes på at skabe en rød tråd til tidligere lært teori og praktik. y Få kendskab til problemorienteret arbejde. y Se sammenhænge mellem de teoretiske fag og den virkelige verden. Almen evaluering y Der bliver afholdt klassemøder hver måned, hvor elever og underviser konstruktivt og i fællesskab har en dialog omkring EUX-hverdagen og dens indhold. y Der vil løbende blive afholdt kontaktlærersamtaler, hvor den enkelte elevs faglighed afgrænses og synliggøres. y Selvopfattelse af egne færdigheder trænes gennem refleksions- og feedbackprocesser. y Præsentationsteknik trænes gennem projektarbejde og lignende dagligdagsopgaver. y Planlægning, struktur og ansvar bearbejdes gennem gruppe- såvel som enkeltmandsprojekter, hvor eleverne i samarbejde med underviserne løser eller afgrænser dagligdagens opgaver. LUP-light EUX på DjH 7

8 Studietimerne Timerne i studietid vil løbende blive anvendt på værksted, projektarbejde, undervisning, Innovations camp. Skolen afholder i denne periode energimesse den sidste lørdag i oktober. Det kommende tema hedder Energi og byggeri, og det er derfor vigtigt, at alle elever deltager den pågældende dag. Temaet indeholder i uge 47 Innovations Camp. Her arbejdes der på tværs af fagene, på tværs af holdene og måske på tværs af skolerne. Indhold tema 2 - elektrikerfaget Elektriker Arbejdsmiljø Innovationcamp Andre aktiviteter Tændingssystemer Effekt/arbejde/ virkningsgrad Termisk arbejde Love & Regler Ledningsmodstand & Spændingsfald Måle- og fejlfindingsteknik Elteknik Elektricitet, transmission & distribution Eftersyn & Afprøvning Grundlæggende elektronik Projektarbejde Værkstedspraktik. Samarbejde og trivsel. En opgave stilles og skal belyses samt bearbejdes gennem begrebet innovation : Få en ide Udvikle ideen Sælge ideen. Innovationscampen tager udgangspunkt i energi og byggeri i forhold til såvel lokale, som globale udfordringer. 1. Blå-dag DjH energimesse (okt.). LUP-light EUX på DjH 8

9 Indhold tema 2 - grundfagene Matematik Fysik Kemi Informationsteknologi Beregning i retvinklede trekanter med Pythagoras og trigonometri Trigonometri i vikårlige trekanter, forholdsberegning i ensvinklede trekanter Statistiske metoder til håndtering af datamateriale Grafisk præsentation af statistisk materiale Simple empiriske statistiske deskriptorer. Redoxreaktioner Alkaner Alkoholer Organiske syrer Valgfrit stof C-niveau eksamen. PC-SCHEMATIC (Installationstegninger) Hjemmeside, indføring i: Principper for afsender - modtager relationer Principper og layout (herunder farvelære og generelle regler for brugen af skrifttyper) Generelle principper for virksomhedens præsentation på internettet. Indhold tema 2 - grundfagene Dansk Engelsk Samfundsfag Tekstanalyse fortsat Kommunikation i teori og praksis fortsat Sprogsociologi fortsat Medieanalyse Skriftlig fremstilling fortsat. Kendskab til engelsksproget kultur (engelsk som verdenssprog) Indføring i kulturforskelle Stifte bekendtskab med engelske dialekter (film, mundtligt oplæg) Fortsat arbejde med genrekendskab Introduktion til tekstanalyse Introduktion til tværfagligt projektarbejde Fortsat arbejde med ordklasser og syntaks. LUP-light EUX på DjH 9 Socialisering og identitetsdannelse Kulturer i informationssamfundet Livformer og familie Tværfagligt projekt (samfundsfag, dansk og engelsk).

10 Tema 3 energi og byggeri 10 uger I temaet Energi og byggeri arbejdes der konkret med problemløsninger i forhold til konstruktioner. Det kan eksempelvis være rørgennemføring, teknisk installation, tæthedsproblematikker, varmetab og energi mm. Under dette projekt sættes der fokus på projektarbejdsformen, der bygger på faserne forundersøgelse, udformning, fremstilling, afprøvning og vurdering. Projektet lægger op til samarbejde med tømrerne, og det afsluttes med fremlæggelse. Forløbet inkluderer en fagligt orienteret studietur. Formål y Eleverne opnår forståelse for strukturering. y Eleverne får kendskab til aspektet energi. y Eleverne bliver mere selvstændige, i deres arbejdsprocesser. y Der arbejdes på at skabe en rød tråd til tidligere lært teori og praktik. Almen evaluering y Der vil månedligt blive afholdt klassemøder, hvor elever og undervisere, konstruktivt og i fællesskab har en dialog omkring EUX hverdagen og dens indhold. y Der vil løbende blive afholdt kontaktlærersamtaler, hvor den enkeltes elevs faglighed afgrænses og synliggøres. y Selvopfattelse af egne færdigheder trænes gennem refleksion og feedbackprocesser. y Præsentationsteknik trænes gennem projektarbejde og lignende dagligdagsopgaver. y Planlægning, struktur og ansvar bearbejdes gennem gruppe-, såvel som enkeltmandsprojekter, hvor eleverne i samarbejde med underviserne løser eller afgrænser dagligdagens opgaver. Studietimerne Timerne i studietid vil løbende blive anvendt på værksted, projektarbejde, undervisning, studietur, blådag og 24 timers opgave. Skolen afholder den første lørdag i februar Åbent hus. Eleverne vil i temaet skulle arbejde med aktiviteter, som kan fremvises på dagen. Åbent hus er en almindelig undervisningsdag, hvor alle elever deltager. LUP-light EUX på DjH 10

11 Indhold tema 3 - elektrikerfaget Elektriker Arbejdsmiljø Solceller Andre aktiviteter Relæ- og styringsteknik Magnetisme Måle- og fejlfindingsteknik Elteknik Eftersyn & Afprøvning 1 faset veksel strøms teori Love & Regler Jordings- og vådrums installationer i bolig Motor Projekt arbejde Værkstedspraktik. Arbejdspladsvurdering APV Arbejdspladsbrugsanvisning. Måling & beregning på solceller: Paneler: Fastsætte Pmax, Umpp og Impp, ydelsen herunder hensyn til skygge, varme og retning mod solen evt. tilslutning af standalone anlæg. Nettilsluttet anlæg: Beregning af vekselretter, skygger, mismatch, varme og retning mod solen. DJH åbent hus (feb.) 24-timers opgave Studietur. Indhold tema 3 - grundfagene Matematik Fysik Kemi Informationsteknologi Formeludtryk til beskrivelse af lineære-, eksponentielle- og potenssammenhænge mellem variable. XY-plot af datamateriale samt karakteristiske egenskaber for lineære-, eksponentielle- og potenssammenhænge. Anvendelse af regression ved disse sammenhænge. Ligefrem og omvendt proportionalitet. Grundlæggende egenskaber Enheder Størrelser Målinger/usikkerhed Kraft Energi Varmekapacitet Tilstandeformer Nyttevirkning Ellære, Strøm, spænding, effekt Ohms lov, Joules lov Bølgelære Lyd, -hastighed Lyd Brydningsfænomener. LUP-light EUX på DjH 11 PC-SCHEMATIC (styre- & hovedstrøms diagrammer)

12 Indhold tema 3 - grundfagene Dansk Engelsk Samfundsfag Tekstanalyse fortsat Nedslag i litteraturhistorien Billedanalyse Skriftlig fremstilling fortsat. Fortsat arbejde med genrekendskab Fortsat arbejde med tekstanalyse Arbejde med læsestrategier Beherskelse af genitivformerne. Ideologi De politiske partier Grundloven Samfundsøkonomi Miljøpolitik. Tema 4 Ide til produkt 12 uger Temaet Idé til produkt lægger op til selvstændig idéudvikling og sætter fokus på den problemorienterede arbejdsmetode. Grundforløbsprojektrammen er elfaglig - parcelhus kombineret med et erhverv. Formål y Eleverne opnår forståelse for kvalitetssikring. y Eleverne kan arbejde struktureret. y Eleverne opnår forståelse for planlægning. y Eleverne kan omdanne/sammensætte tidligere viden til en helhedsorienteret arbejdesproces. y Eleverne er styrket og formet således at de kan agerer fagligt og menneskeligt, på en arbejdsplads. Almen evaluering y Der vil månedligt blive afholdt klassemøder, hvor elever og undervisere, konstruktivt og i fællesskab har en dialog omkring EUX-hverdagen og dens indhold. y Der vil løbende blive afholdt kontaktlærersamtaler, hvor den enkeltes elevs faglighed afgrænses og synliggøres. y Selvopfattelse af egne færdigheder trænes gennem refleksion og feedback processer. y Præsentationsteknik trænes gennem projektarbejde og lignende dagligdagsopgaver. y Planlægning, struktur og ansvar bearbejdes gennem gruppe - såvel som enkeltmandsprojekter, hvor eleverne i samarbejde med underviserne løser eller afgrænser dagligdagens opgaver. LUP-light EUX på DjH 12

13 Studietimerne Timerne i studietid vil løbende blive anvendt på værksted, projektarbejde, undervisning, erhvervspraktik og blå-dag. Indhold tema 4 - elektrikerfaget Elektriker Arbejdsmiljø Skuemesterprøve Andre aktiviteter Dimensionering & opmærkning Transformer 3 faset vekselstrømsteori Kommunikation Eftersyn & Afprøvning Love & Regler Måle- og fejlfindingsteknik Elteknik Repetition Projektarbejde Værkstedspraktik. Stilladskursus rullestillads og bukkestillads. Mundtlig prøve Skriftlig prøve 2. uges praktikforløb 2. Blå-dag Grundforløbs afslutning. Indhold tema 4 - grundfagene Matematik Fysik Kemi Informationsteknologi Grundlæggende klassisk geometri Beregning af plane figurer og volumen og flader af rummelige figurer Udarbejdelse af individuel projektrapport som både i indhold og niveau omhandler alle emner gennem året. Bevægelse, kinematik Newtons love Kræfter og sammensatte kræfter Dynamik Mekanisk arbejde og energi Valgstof (Varmepumper) (Isolering). PC-SCHEMATIC (en & flerstregs diagrammer) Solar Weblink. LUP-light EUX på DjH 13

14 Indhold tema 4 - grundfagene Dansk Engelsk Samfundsfag Tekstanalyse fortsat Analyse af levende billeder Reklameanalyse Skriftlig fremstilling fortsat. Genrekendskab Fortsat arbejde med tekstanalyse med fokus på plot Arbejde med opbygning af tekst inden for rammerne af en specifik genre Kendskab til de væsentligste fagtekniske termer med relevans for elektriker faget Adjektiv/adverbium. Det danske arbejdsmarked Organisationer på arbejdsmarked Velfærdsmodeller Danmarks handel Den globale handel Globalisering Den europæiske union (EU) Samfundsfaglig metode projekt. LUP-light EUX på DjH 14

15 Indhold EUX elektriker grundforløb 40 uger Godt håndværk Mærk verden Energi og byggeri Idé til produkt...4 Tema 1 godt håndværk 9 uger...4 a) Go` start & værktøj 4 uger...4 b) Målehytte 5 uger...4 Indhold tema 1 - elektrikerfaget...5 Indhold tema 1 - grundfagene...6 Tema 2 mærk verden 9 uger...7 Indhold tema 2 - elektrikerfaget...8 Indhold tema 2 - grundfagene...9 Tema 3 energi og byggeri 10 uger...10 Indhold tema 3 - elektrikerfaget...11 Indhold tema 3 - grundfagene...11 Tema 4 ide til produkt 12 uger...12 Indhold tema 4 - elektrikerfaget...13 Indhold tema 4 - grundfagene...13 LUP-light EUX på DjH 15

16 EUX på DjH

tømrer Ellemosevej 25, 8370 Hadsten, Tlf.: 8937 0100. djhhadsten.dk, facebook.com/djhhadsten.dk

tømrer Ellemosevej 25, 8370 Hadsten, Tlf.: 8937 0100. djhhadsten.dk, facebook.com/djhhadsten.dk tømrer Ellemosevej 25, 8370 Hadsten, Tlf.: 8937 0100. djhhadsten.dk, facebook.com/djhhadsten.dk tømrer EUX-tømrer grundforløb 40 uger 1. Godt håndværk Temaet Godt håndværk handler om at have faglig stolthed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2hf Matematik C Lise A.

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2hf Mat C Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kofi Mensah 1maC05

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 VUCHA Hf-Flex Matematik-C Ivan Tønner Jørgensen(itj)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Side 1/5 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe MatC Gert Friis Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Niels Just Mikkelsen mac3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2014, skoleåret 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for matematik C

Undervisningsbeskrivelse for matematik C Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse STX Fag og niveau Matematik C Lære Mads Lundbak Severinsen Hold 1.d Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Nørre Nissum Seminarium & HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 200/2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Matematik C, HF Johnny

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf MATEMATIK C Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik C Angela

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Mundtlig eksamen Maj-Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau stx (Studenterkursus) Matematik C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Forår 2015 414 Københavns VUC Hf Matematik C Pia Hald ph@kvuc.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Afsluttende: Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik niveau C Alexander

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Signe Skovsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg Hf Mat C Lars Kehlet Hansen (LKH)

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Matematik C Nst 16A Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution VUC Vest Esbjerg Afdeling, Eksamens nr. 582 / Skolenummer 561 248 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015. Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C Benny Jørgen

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januer-maj 15 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C Glenn Aarhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Matematik C Michael

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Odense Tekniske Skole

Odense Tekniske Skole Odense Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for matematik i grundforløbet Læringsaktiviteten matematik på grundforløbet på håndværk og teknik Niveauer: I matematik undervises på niveau F, men tilbydes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg Afdeling, Eksamens nr. 582 / Skolenummer 561 248 Uddannelse Fag

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer 2hf Matematik C Søren Fritzbøger Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby Hf Matematik C Ashuak Jakob France

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Peter

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2010 Institution Københavns tekniske Gymnasium/Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby hf2 matematik C Steffen Jørgensen

Læs mere

y Præsentationsteknik trænes gennem projektarbejde og lignende dagligdagsopgaver.

y Præsentationsteknik trænes gennem projektarbejde og lignende dagligdagsopgaver. tømrer tømrer Generelt på GF1 1. Godt håndværk Godt håndværk handler om at have faglig stolthed - at stå inde for det produkt, man laver og reflektere over det. Den gode håndværker har faglig stolthed

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Jack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hf Matematik C Dorte Christoffersen

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal:

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal: Side 1 af 5 Formål Den studerende skal bibringes de færdigheder der er nødvendige for at opnå effektivt udbytte af projektorganiseret undervisning, herunder informationssøgning, projektstyring og udarbejdelse

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, 14-15 Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik Spørgsmål til årsprøve 1v Ma 2008 side 1/5 Steen Toft Jørgensen Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik IT-værktøjer Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE 1. FORMÅL At deltagerne erhverver sig en faglig skole- og værkstedsuddannelse, som giver den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter dem i stand til at gennemgå en

Læs mere

Vedr. uddannelsens trin 3. Generelt.

Vedr. uddannelsens trin 3. Generelt. Vedr. uddannelsens trin 3 Generelt. Uddannelsens trin 3 1, knytter sig til kompetence mål 31-40 i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling bilag 16. Endvidere

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold 2hf Matematik C Malene Overgaard

Læs mere

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat 1 Bilag 1a Dansk: den obligatoriske optagelsesprøve Prøvegrundlag: en tekst af max 1 normalsides omfang. Teksttyperne kan være prosa, lyrik eller sagprosa. Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere