Ellemosevej 25, 8370 Hadsten, Tlf.: djhhadsten.dk, facebook.com/djhhadsten.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ellemosevej 25, 8370 Hadsten, Tlf.: 8937 0100. djhhadsten.dk, facebook.com/djhhadsten.dk"

Transkript

1 Ellemosevej 25, 8370 Hadsten, Tlf.: djhhadsten.dk, facebook.com/djhhadsten.dk

2

3 EUX-elektriker grundforløb 40 uger 1. Godt håndværk Temaet Godt håndværk handler om at have faglig stolthed - at stå inde for det produkt man laver og reflektere over det. Den gode håndværker har faglig stolthed og reflekterer over sit arbejde. Det gode håndværk omfatter teori og praksis og spænder over brug af værktøjer, systematik og dokumentation som sikring af kvalitet. Kernen i dette forløb er de overvejelser, man laver af tankemæssig art, som ligger i processen bag det færdige produkt. Det tilstræbes, at de faglige teoretiske overvejelser går hånd i hånd med de konkrete faglige færdigheder, og at det munder ud i refleksion over kvaliteten af det færdige produkt. Omdrejningspunktet i dette forløb er en kompetencevurdering, der sigter på at afdække elevens faglige og teoretiske kunnen i forhold til samarbejde, engagement og stolthed. Det sker gennem samtaler, som tager udgangspunkt i de overvejelser, eleven har gjort i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete opgaver. Kompetencevurderingen danner grundlag for udarbejdelse af den personlige uddannelsesplan. Temaet sluttes af med et tværfagligt laboratorieforløb, hvor der arbejdes med måling. Der bygges en målehytte, som gør det muligt at foretage konkrete målinger af fugt, tæthed, varme, varmetab osv. Under dette projekt sættes der fokus på evalueringsprocesser: På refleksion over de konkrete målinger og på selve dokumentationsarbejdet. Projektet lægger op til samarbejde med tømrerne, og det afsluttes med fremlæggelse. 2. Mærk verden Mærk verden er et tema med fokus på de kulturelle, samfundsøkonomiske, teknologiske og sproglige forhold, som danner grundlag for, hvordan verden opleves. Forløbet har fagene i centrum, og det overordnede spørgsmål er, hvordan fagene enkeltvis kan være med til at perspektivere en sammenhængende forståelse af strukturer i verden. Temaet giver mulighed for samlæsning af EUX-tømrerne og EUX-elektrikerne. Temaet sluttes af med et tværfagligt projekt, hvor der arbejdes med at perspektivere aktuelle samfundsmæssige og erhvervsmæssige problemstillinger, via en Innovation camp 3. Energi og byggeri I temaet Energi og byggeri arbejdes der konkret med problemløsninger i forhold til konstruktioner. Det kan eksempelvis være rørgennemføring, teknisk installation, tæthedsproblematikker, varmetab og energi mm. Under dette projekt sættes der fokus på projektarbejdsformen, der bygger på faserne undersøgelse, udformning, fremstilling, afprøvning og vurdering. Projektet lægger op til samarbejde med tømrerne, og det afsluttes med fremlæggelse. Forløbet inkluderer en fagligt orienteret studietur, og det afsluttes med et produkt til fremlæggelse og evaluering. LUP-light EUX på DjH 3

4 4. Idé til produkt Temaet Fra idé til produkt lægger op til selvstændig idé udvikling og sætter fokus på den problemorienterede arbejdsmetode. Projektrammen er et kolonihavehus, hvor fokus ligger på energiaspektet. Tema 1 godt håndværk 9 uger a) Go` start og værktøj 4 uger Arbejdet i forløbet Go` start og værktøj består i introduktion til arbejdsmetoden proces produkt evaluering. Du kommer til at arbejde med værktøj: Håndværktøj, lommeregner, studieteknikker, løfteteknikker og arbejdsstillinger, samt sprog og grammatik. Der skal udarbejdes en portfolio, som danner grundlag for evaluering af såvel proces som produkt. Eleverne starter forløbet med en oplevelsestur, som skal danne grobund for et godt samarbejde fremadrettet. b) Målehytte 5 uger Projekt Målehytte er et tværfagligt laboratorieforløb, hvor der arbejdes med byggeprocesser og målinger. Der bygges en målehytte, hvori der udføres tekniske installationer. Efterfølgende foretages der tekniske målinger af fugt, tæthed, varme, varmetab, spænding, modstande osv. Under dette projekt sættes der fokus på evalueringsprocesser: Refleksion over byggeprocessen og de konkrete målinger, samt dokumentationsarbejdet og fremlæggelsen. Projektet foregår i samarbejde med tømrerne. Projektet afsluttes i tema 2 Mærk verden. Formål y Opnå forståelse for værktøjers muligheder og anvendelse inden for fagene. y Blive trænet i at bruge håndværktøj i praksis. y Opøve evne til refleksion over proces og produkt. y Opnå kendskab til grundlæggende elteknik. y Opnå kendskab til grundlæggende kredsløbsteknik. y Kunne udføre en konkret konstruktion til måling. y Arbejde systematisk med dataindsamling. y Analysere data med henblik på optimering af konstruktioner. y Opnå forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis i byggeprocesser. y Arbejde med logbog og mundtlig fremlæggelse. y Opnå forståelse for et samarbejde med andre faggrupper. LUP-light EUX på DjH 4

5 Almen evaluering y Der vil månedligt blive afholdt klassemøder, hvor elever og undervisere, konstruktivt og i fællesskab har en dialog omkring EUX-hverdagen og dens indhold. y Der vil løbende blive afholdt kontaktlærersamtaler, hvor den enkelte elevs faglighed afgrænses og synliggøres. y Selvopfattelse af egne færdigheder trænes gennem refleksion og feedbackprocesser. y Præsentationsteknik trænes gennem projektarbejde og lignende dagligdagsopgaver. y Planlægning, struktur og ansvar bearbejdes gennem gruppe - såvel som enkeltmandsprojekter, hvor eleverne i samarbejde med underviserne løser eller afgrænser dagligdagens opgaver. Studietimerne Timerne i studietid vil løbende blive anvendt på værksted, projektarbejde, undervisning, oplevelsestur. Elektriker- og tømrereleverne vil i første uge komme på oplevelsestur med fokus på det sociale. Temaet afsluttes med en uges praktikophold i en virksomhed, som dokumenteres gennem en billeddagbog. Indhold tema 1 - elektrikerfaget Elektriker Arbejdsmiljø Førstehjælp Andre aktiviteter Tændingssystemer Kirchoffs lov Ohm`s lov Elteknik Grundbegreber & symboler Måleenheder Kredsløbsteknik Spændingskilder Love & regler Eftersyn & afprøvning Måle- & fejlfindings teknik Projekt arbejde Værkstedspraktik. Hvorfor arbejdsmiljø Arbejdsmiljøloven Byggesikkerhed med Bent E. Arbejdsmiljøaktører (Arbejdstilsyn At og Branche arbejdsmiljø råd bar-ba) Risikofaktorer Instruktion i arbejdets udførelse. Førstehjælp: Førstehjælpens fire hovedpunkter Trinvis førstehjælp til en bevidstløs Førstehjælp til en sprøjtende blødning Førstehjælp til chok Brand: Brandteori Grundlæggende slukningsteori Slukke en mindre brand Alarmeringsprocedure. Oplevelsestur Sundhedsdag Sikker trafik 1. uges praktikforløb. LUP-light EUX på DjH 5

6 Indhold tema 1 - grundfagene Matematik Fysik Kemi Informations teknologi Regningsarternes hierarki Ligningsløsning Procent og rentesregning Absolut og relativ ændring Grundlæggende anvendelse af lommeregner og regneark. Det periodiske system Molekyler og navne Ioner og deres navne Laborietoriesikkerhed og kemikaliemærkning Salte Stofmængdekoncentration Syrer og baser ph-begrebet Titrering. PC-SCHEMATIC (tændings diagrammer). Indføring i brug af Power Point og generelle principper for brug af fremlæggelsesprogrammer Indføring i brug af teksbehandlingsprogrammer. Indhold tema 1 - grundfagene Dansk Engelsk Samfundsfag Realkompetencevurdering Genrekendskab Kommunikation i teori og praksis Sprogsociologi Tekstanalyse - sagprosa og fiktion Læsestrategier Skriftlig fremstilling Portfoliobegrebet. Introduktion til: USA`s historie Genrekendskab Arbejd med fagtekniske temaer Ordklasser og syntaks. LUP-light EUX på DjH 6

7 Tema 2 mærk verden 9 uger Forløbet har fagene i centrum, grundfagene og elfaget, og der arbejdes med, hvordan fagene enkeltvis kan bidrage til at skabe forståelse af strukturer i verden. Der ses på, hvilken indflydelse medierne har på verden. Grundfagene bearbejder andre kulturer via et tværfagligt problemorienteret projekt kultur (dansk, engelsk og samfundsfag). Der arbejdes i grupper, og gruppen afgrænser sit emne og udarbejder en problemstilling i samarbejde med underviserne. Der skal udarbejdes en rapport, som fremlægges på holdet. Eleverne præsenteres for begrebet innovation et tværfagligt forløb i samarbejde med andre institutioner, fagområder og erhvervslivet. Innovationscampen tager udgangspunkt i det efterfølgende tema Byggeri og energi. Formål y Arbejde med de respektive fags kerneområder. y Træne i skriftlig og mundtlig formulering, samt at opnå evner i analyse og refleksion. y Udføre konkrete elinstallationer. y Få kendskab til begrebet fejlfinding i eltekniske installation. y Der arbejdes på at skabe en rød tråd til tidligere lært teori og praktik. y Få kendskab til problemorienteret arbejde. y Se sammenhænge mellem de teoretiske fag og den virkelige verden. Almen evaluering y Der bliver afholdt klassemøder hver måned, hvor elever og underviser konstruktivt og i fællesskab har en dialog omkring EUX-hverdagen og dens indhold. y Der vil løbende blive afholdt kontaktlærersamtaler, hvor den enkelte elevs faglighed afgrænses og synliggøres. y Selvopfattelse af egne færdigheder trænes gennem refleksions- og feedbackprocesser. y Præsentationsteknik trænes gennem projektarbejde og lignende dagligdagsopgaver. y Planlægning, struktur og ansvar bearbejdes gennem gruppe- såvel som enkeltmandsprojekter, hvor eleverne i samarbejde med underviserne løser eller afgrænser dagligdagens opgaver. LUP-light EUX på DjH 7

8 Studietimerne Timerne i studietid vil løbende blive anvendt på værksted, projektarbejde, undervisning, Innovations camp. Skolen afholder i denne periode energimesse den sidste lørdag i oktober. Det kommende tema hedder Energi og byggeri, og det er derfor vigtigt, at alle elever deltager den pågældende dag. Temaet indeholder i uge 47 Innovations Camp. Her arbejdes der på tværs af fagene, på tværs af holdene og måske på tværs af skolerne. Indhold tema 2 - elektrikerfaget Elektriker Arbejdsmiljø Innovationcamp Andre aktiviteter Tændingssystemer Effekt/arbejde/ virkningsgrad Termisk arbejde Love & Regler Ledningsmodstand & Spændingsfald Måle- og fejlfindingsteknik Elteknik Elektricitet, transmission & distribution Eftersyn & Afprøvning Grundlæggende elektronik Projektarbejde Værkstedspraktik. Samarbejde og trivsel. En opgave stilles og skal belyses samt bearbejdes gennem begrebet innovation : Få en ide Udvikle ideen Sælge ideen. Innovationscampen tager udgangspunkt i energi og byggeri i forhold til såvel lokale, som globale udfordringer. 1. Blå-dag DjH energimesse (okt.). LUP-light EUX på DjH 8

9 Indhold tema 2 - grundfagene Matematik Fysik Kemi Informationsteknologi Beregning i retvinklede trekanter med Pythagoras og trigonometri Trigonometri i vikårlige trekanter, forholdsberegning i ensvinklede trekanter Statistiske metoder til håndtering af datamateriale Grafisk præsentation af statistisk materiale Simple empiriske statistiske deskriptorer. Redoxreaktioner Alkaner Alkoholer Organiske syrer Valgfrit stof C-niveau eksamen. PC-SCHEMATIC (Installationstegninger) Hjemmeside, indføring i: Principper for afsender - modtager relationer Principper og layout (herunder farvelære og generelle regler for brugen af skrifttyper) Generelle principper for virksomhedens præsentation på internettet. Indhold tema 2 - grundfagene Dansk Engelsk Samfundsfag Tekstanalyse fortsat Kommunikation i teori og praksis fortsat Sprogsociologi fortsat Medieanalyse Skriftlig fremstilling fortsat. Kendskab til engelsksproget kultur (engelsk som verdenssprog) Indføring i kulturforskelle Stifte bekendtskab med engelske dialekter (film, mundtligt oplæg) Fortsat arbejde med genrekendskab Introduktion til tekstanalyse Introduktion til tværfagligt projektarbejde Fortsat arbejde med ordklasser og syntaks. LUP-light EUX på DjH 9 Socialisering og identitetsdannelse Kulturer i informationssamfundet Livformer og familie Tværfagligt projekt (samfundsfag, dansk og engelsk).

10 Tema 3 energi og byggeri 10 uger I temaet Energi og byggeri arbejdes der konkret med problemløsninger i forhold til konstruktioner. Det kan eksempelvis være rørgennemføring, teknisk installation, tæthedsproblematikker, varmetab og energi mm. Under dette projekt sættes der fokus på projektarbejdsformen, der bygger på faserne forundersøgelse, udformning, fremstilling, afprøvning og vurdering. Projektet lægger op til samarbejde med tømrerne, og det afsluttes med fremlæggelse. Forløbet inkluderer en fagligt orienteret studietur. Formål y Eleverne opnår forståelse for strukturering. y Eleverne får kendskab til aspektet energi. y Eleverne bliver mere selvstændige, i deres arbejdsprocesser. y Der arbejdes på at skabe en rød tråd til tidligere lært teori og praktik. Almen evaluering y Der vil månedligt blive afholdt klassemøder, hvor elever og undervisere, konstruktivt og i fællesskab har en dialog omkring EUX hverdagen og dens indhold. y Der vil løbende blive afholdt kontaktlærersamtaler, hvor den enkeltes elevs faglighed afgrænses og synliggøres. y Selvopfattelse af egne færdigheder trænes gennem refleksion og feedbackprocesser. y Præsentationsteknik trænes gennem projektarbejde og lignende dagligdagsopgaver. y Planlægning, struktur og ansvar bearbejdes gennem gruppe-, såvel som enkeltmandsprojekter, hvor eleverne i samarbejde med underviserne løser eller afgrænser dagligdagens opgaver. Studietimerne Timerne i studietid vil løbende blive anvendt på værksted, projektarbejde, undervisning, studietur, blådag og 24 timers opgave. Skolen afholder den første lørdag i februar Åbent hus. Eleverne vil i temaet skulle arbejde med aktiviteter, som kan fremvises på dagen. Åbent hus er en almindelig undervisningsdag, hvor alle elever deltager. LUP-light EUX på DjH 10

11 Indhold tema 3 - elektrikerfaget Elektriker Arbejdsmiljø Solceller Andre aktiviteter Relæ- og styringsteknik Magnetisme Måle- og fejlfindingsteknik Elteknik Eftersyn & Afprøvning 1 faset veksel strøms teori Love & Regler Jordings- og vådrums installationer i bolig Motor Projekt arbejde Værkstedspraktik. Arbejdspladsvurdering APV Arbejdspladsbrugsanvisning. Måling & beregning på solceller: Paneler: Fastsætte Pmax, Umpp og Impp, ydelsen herunder hensyn til skygge, varme og retning mod solen evt. tilslutning af standalone anlæg. Nettilsluttet anlæg: Beregning af vekselretter, skygger, mismatch, varme og retning mod solen. DJH åbent hus (feb.) 24-timers opgave Studietur. Indhold tema 3 - grundfagene Matematik Fysik Kemi Informationsteknologi Formeludtryk til beskrivelse af lineære-, eksponentielle- og potenssammenhænge mellem variable. XY-plot af datamateriale samt karakteristiske egenskaber for lineære-, eksponentielle- og potenssammenhænge. Anvendelse af regression ved disse sammenhænge. Ligefrem og omvendt proportionalitet. Grundlæggende egenskaber Enheder Størrelser Målinger/usikkerhed Kraft Energi Varmekapacitet Tilstandeformer Nyttevirkning Ellære, Strøm, spænding, effekt Ohms lov, Joules lov Bølgelære Lyd, -hastighed Lyd Brydningsfænomener. LUP-light EUX på DjH 11 PC-SCHEMATIC (styre- & hovedstrøms diagrammer)

12 Indhold tema 3 - grundfagene Dansk Engelsk Samfundsfag Tekstanalyse fortsat Nedslag i litteraturhistorien Billedanalyse Skriftlig fremstilling fortsat. Fortsat arbejde med genrekendskab Fortsat arbejde med tekstanalyse Arbejde med læsestrategier Beherskelse af genitivformerne. Ideologi De politiske partier Grundloven Samfundsøkonomi Miljøpolitik. Tema 4 Ide til produkt 12 uger Temaet Idé til produkt lægger op til selvstændig idéudvikling og sætter fokus på den problemorienterede arbejdsmetode. Grundforløbsprojektrammen er elfaglig - parcelhus kombineret med et erhverv. Formål y Eleverne opnår forståelse for kvalitetssikring. y Eleverne kan arbejde struktureret. y Eleverne opnår forståelse for planlægning. y Eleverne kan omdanne/sammensætte tidligere viden til en helhedsorienteret arbejdesproces. y Eleverne er styrket og formet således at de kan agerer fagligt og menneskeligt, på en arbejdsplads. Almen evaluering y Der vil månedligt blive afholdt klassemøder, hvor elever og undervisere, konstruktivt og i fællesskab har en dialog omkring EUX-hverdagen og dens indhold. y Der vil løbende blive afholdt kontaktlærersamtaler, hvor den enkeltes elevs faglighed afgrænses og synliggøres. y Selvopfattelse af egne færdigheder trænes gennem refleksion og feedback processer. y Præsentationsteknik trænes gennem projektarbejde og lignende dagligdagsopgaver. y Planlægning, struktur og ansvar bearbejdes gennem gruppe - såvel som enkeltmandsprojekter, hvor eleverne i samarbejde med underviserne løser eller afgrænser dagligdagens opgaver. LUP-light EUX på DjH 12

13 Studietimerne Timerne i studietid vil løbende blive anvendt på værksted, projektarbejde, undervisning, erhvervspraktik og blå-dag. Indhold tema 4 - elektrikerfaget Elektriker Arbejdsmiljø Skuemesterprøve Andre aktiviteter Dimensionering & opmærkning Transformer 3 faset vekselstrømsteori Kommunikation Eftersyn & Afprøvning Love & Regler Måle- og fejlfindingsteknik Elteknik Repetition Projektarbejde Værkstedspraktik. Stilladskursus rullestillads og bukkestillads. Mundtlig prøve Skriftlig prøve 2. uges praktikforløb 2. Blå-dag Grundforløbs afslutning. Indhold tema 4 - grundfagene Matematik Fysik Kemi Informationsteknologi Grundlæggende klassisk geometri Beregning af plane figurer og volumen og flader af rummelige figurer Udarbejdelse af individuel projektrapport som både i indhold og niveau omhandler alle emner gennem året. Bevægelse, kinematik Newtons love Kræfter og sammensatte kræfter Dynamik Mekanisk arbejde og energi Valgstof (Varmepumper) (Isolering). PC-SCHEMATIC (en & flerstregs diagrammer) Solar Weblink. LUP-light EUX på DjH 13

14 Indhold tema 4 - grundfagene Dansk Engelsk Samfundsfag Tekstanalyse fortsat Analyse af levende billeder Reklameanalyse Skriftlig fremstilling fortsat. Genrekendskab Fortsat arbejde med tekstanalyse med fokus på plot Arbejde med opbygning af tekst inden for rammerne af en specifik genre Kendskab til de væsentligste fagtekniske termer med relevans for elektriker faget Adjektiv/adverbium. Det danske arbejdsmarked Organisationer på arbejdsmarked Velfærdsmodeller Danmarks handel Den globale handel Globalisering Den europæiske union (EU) Samfundsfaglig metode projekt. LUP-light EUX på DjH 14

15 Indhold EUX elektriker grundforløb 40 uger Godt håndværk Mærk verden Energi og byggeri Idé til produkt...4 Tema 1 godt håndværk 9 uger...4 a) Go` start & værktøj 4 uger...4 b) Målehytte 5 uger...4 Indhold tema 1 - elektrikerfaget...5 Indhold tema 1 - grundfagene...6 Tema 2 mærk verden 9 uger...7 Indhold tema 2 - elektrikerfaget...8 Indhold tema 2 - grundfagene...9 Tema 3 energi og byggeri 10 uger...10 Indhold tema 3 - elektrikerfaget...11 Indhold tema 3 - grundfagene...11 Tema 4 ide til produkt 12 uger...12 Indhold tema 4 - elektrikerfaget...13 Indhold tema 4 - grundfagene...13 LUP-light EUX på DjH 15

16 EUX på DjH

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere