Grauballe Et unikt område i udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling"

Transkript

1 Grauballe Et unikt område i udvikling Ansvarlig: Grauballe og Omegns Lokalråd Forår 2012

2 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lokal UdviklingsPlan... 3 Grauballes historie:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Lokal analyse:... 6 Befolkningsanalyse:... 8 Input... 9 Vision Strategi: Handlingsplan (2012 og frem): Forord: Sammenhold giver kræfter til forandring. Den negative spiral med nedgang i befolkningstallet og arbejdspladser, tomme huse, at andelen af ældre stiger i forhold til andelen af børn og mennesker i den arbejdsduelige alder er baggrunden for, at Grauballe skal forskønnes, at der skal etablere flere lokale arbejdspladser, tiltrækkes flere unge familier m.m. Der er mange udfordringer og meget at tage fat på i fremtiden. Noget kan Grauballe borgere selv klare, noget skal klares i samarbejde med andre, noget skal politikerne på Christiansborg klare. Der er Grauballe for fremtiden. Udviklingsplanen er en del af LAG Silkeborgs projekt Udvikling af lokalsamfund, foreninger m.m. i Silkeborg Kommune, gennemført med tilskud fra Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet Side 2

3 Lokal UdviklingsPlan Lokalhistorie: Grauballe ligger i Svostrup sogn. Sognet er en del af Hids Herred og hørte gennem mange år under Viborg Amt. Fra var sognet et lokalsamfund i Gjern Kommune og blev en del af Århus Amt. Området har været et kulturområde i århundreder. Der er fund fra Gudenå kulturen ved Gudenåen, der danner østgrænsen for sognet. Der har også været mange gravhøje ved Borup, Dalsgårde og Grauballe. Indenfor de senere år har Silkeborg museum foretaget udgravninger syd for Grauballe ved etablering af en sportsplads og et nyt boligområde. Her er der blandt andet fundet spor af en jernalderboplads med usædvanligt store huse. Boligområdet har derfor også fået navn efter det, Jernalderkvarteret, og der er veje som Romervej, Keltervej og Jernaldervej. Der er nu en lokalplan under udarbejdelse for en forlængelse af Romervej, og det har straks fået Silkeborg Museum til at reagere. Der kan være flere fund fra fortiden. Spændende hvad arkæologerne finder. I 1952 blev moseliget fra Jernalderen Grauballemanden fundet i Nebel mose. Det er indtil nu det mest opsigtsvækkende fund fra egnen og også internationalt. Grauballemanden er udstillet på Moesgård museum, og han skal være det mest intakte moselig i verden. Læs mere om ham på I den nordlige ende af sognet er der et større skovområde. Her ligger herregården Allinggård og Allingskovgård, der er udstykket fra den samt også Alling Mølle. I Middelalderen lå i området klosteret Alling Kloster. Der er stadig en grundplan at se ved Alling sø. Side 3

4 Allinggård formodes at have været ladegård til klosteret. Asmindegårde har været beboet af folk, der betjente Allinggård på forskellig vis, bl.a. som håndværkere. Grauballegård er endnu en herregård i sognet, der ligger umiddelbart nord for Grauballe og med Ny- Grauballegård lidt længere mod nord, der er udstykket fra den i Gårdmænd og husmænd i Svostrup sogn var fæstere under herregårdene helt op til 1809 og for Asmindegårdes vedkommende Der skulle betales landgilde og ydes hoveri på herregårdenes marker. En berømt herremand på Allinggård er Jean Arnold Fischer. Sten Steensen Blicher fortæller om ham i novellen Fruentimmerhaderen Og der er flere historier, men han lod opføre et smukt tårn ved Svostrup kirke, der er fra 1100 tallet. Svostrup kirke ligger ved Gudenåen sammen med Annexgården. Ved Gudenåen er der en gammel landevej, der i Middelalderen og også senere var en hovedvej, Adelvej, imellem Skanderborg og Viborg. Helt ude i kanten af Gudenåen er der en sti, der kaldes Pramdragerstien eller Trækstien. Her er mulighed for en skøn vandring, hvis stien drænes. I 1800 tallet var der en livlig trafik på Gudenåen. Pramme transporterede tømmer og korn, teglsten m.v. til havnebyen Randers og der var returgods, der blandt andet bestod af købmandsvarer og af klude til Papirfabrikken i Silkeborg. På tilbagevejen måtte heste trække prammene på grund af strømmen. De gik så ad Trækstien, der blandt andet førte forbi Svostrup Kro, der var et yndet pausested for pramdragerne. Kromanden tjente godt og der var en overgang pakhus, så han kunne opkøbe korn af egnens bønder og der var købmandshandel, så de kunne få varer med hjem. Der kom også gang i teglværker flere steder ved Gudenåen, blandt andet ved Asmindegårde. Jernbanen ændrede situationen. Men der sker så en udvikling i Grauballe i slutningen af 1800 tallet, da der kom gang i landevejstrafikken fra Silkeborg mod Ans. I den gamle landsby Grauballe, en af de store i sognet, blev der langs vejen nuværende Eriksborgvej og Grønbækvej bygget huse, hvor der var skomager, skrædder, saddelmager, karetmager, brugs, cykelforretning, automobilforretning, urmager, Tatol, gartneri. Smedie havde Side 4

5 der altid været, men der blev opført en hollandsk vindmølle og i samme gade, nuværende Grauballe Gudenåvej var der også maler i Malerens hus på hjørnet af Nebelvej og der kom bager og slagter. På Nebelvej kom der forsamlingshus i 1899 og missionshus samme år på nuværende Grauballe Gudenåvej. På hjørnet af Grønbækvej og nuværende Grauballe Gudenåvej blev der opført en landevejskro, der i 1926 fortsatte som købmandshandel. På Grønbækvej ligger også mejeriet, der blev opført i Snart sker der yderligere en udvikling på Grønbækvej, hvor der opføres et afholdshotel, hvor der i 30erne skal have været gode baller for de unge, der kom langvejs fra for at deltage. Under 2den verdenskrig var der tyske officerer og soldater indlogeret, men efter krigen blev det plejehjem og er nu et aktivitetscenter, som er til stor glæde for de ældre borgere. I 1960erne kommer parcelhusene til. Et nyt kvarter Bærkvarteret opstår. Og som en del af det, bliver der taget initiativ til et nyt forsamlingshus i gule sten, stort og rummeligt og med scene. Et modernistisk forsamlingshus efter den tid, som blev beundret meget på egnen. Forsamlingshuset bliver nu brugt til lotterispil, men danner også ramme om fællesspisninger og har dannet ramme om mange teaterforestillinger med lokale lærere som primusmotor, blandt andet Palle Jørgensen og Vagn Toft Nielsen. I 1988 var der udstilling og egnsspil i anledning af 200 året for Stavnsbåndets Løsning. En lokal multikunstner Jørgen Evald Jensen var forfatter, instruktør og kulissemaler. I 1970 blev en selvstændig Svostrup Kommune en del af Gjern kommune. Debatten gik på Gjern eller Silkeborg. Gjern var på den anden side af åen, men så kunne man måske redde skolen, og det var vigtigt. Skole havde der været i Svostrup sogn siden 1740, men først i Svostrup. I 1908 kommer der en to klasses skole i Grauballe. Der var også en i Asmindegårde. Den gamle Skole i Grauballe er der stadig, men som SFO. Gjern Kommune fik i 2006 Bevaringsprisen for smuk fugning af de røde sten. I 1993 blev der bygget en ny skole bagved med en mur mosaik af Jørgen Nash, bror til Asger Jorn. Titel: Frihed for Loke såvel som for Thor. Den nye skolebygning blev et vendepunkt. Fra da af skete der igen udvikling i Grauballe med NørreKrogen, hvor der efterhånden er en hel by i landsbyen. Bær kvarteret blev videreudviklet, og der blev efterhånden opført huse syd for Grauballe. Jernalderkvarteret. I sognet er der langs landevejen mod Ans også gennem årene bygget huse i Allingskovby. En spændende bygning er den gamle smedie, men der har også været købmand og skole. Den gamle træningsbane for fodbold lå også her. Men det lykkedes omkring år 2000 at få etableret Side 5

6 baner ved Nebelvej i Grauballe. Og tanken opstod om et Grauballe forum for alle aldre med en hel hal og andre faciliteter. Og det var lige ved at lykkes, men uheld var ude i det sidste år inden Grauballe blev en del af Silkeborg Storkommune. Der kan fortælles meget mere blandt andet om Grauballegård i nyere tid, hvor Johannes Laursen og Arne Busk Laursen har lavet fodringsforsøg med svin og hvor der var hestelazaret under 2.verdenskrig. Herregårdsanlægget er bevaringsværdigt og helstøbt, men trænger til nænsom renovering. Mange af husene, hvor der engang har været forretninger er der endnu, så der kan fortælles på en vandring i Grauballe. Lokalanalyse: Grauballe er et lokalsamfund med landsbypræg tæt ved Silkeborg og motorvejen og samtidig i en smuk natur. Det er derfor et lokalsamfund, der er et fantastisk godt bosætningssted for pendlere. Der er desuden skole, børnehave, legepladser, indkøbscenter. I Grauballe er der ældre og nyere parcelhuskvarterer, men med bevaring af den gamle landsby- og centerlandsbykærne med historie. Det giver lokalsamfundet identitet. Blot kunne det være ønskeligt med en landsbypedel, der kunne hjælpe boligejerne til den rigtige og oprindelige renovering fremfor løsninger, der ikke passer til boligen. Naturen: Natur er der meget af i Svostrup sogn, som Grauballe er en del af. Der er skove, udsigter over Gudenådalen, pramdragersti( trækstien), Gudenåen, Sminge sø, Grauballe mose et kæmpe naturområde nordvest for Grauballe samt Nebel mose (tidl. Djævlemosen), hvor Moseliget Grauballemanden blev fundet i Der mangler blot udvikling af cykel- og gangstier. Som det er nu knytter kultur og oplevelse sig især til det kulturhistoriske i sognet og til de mere sportslige oplevelser, men der er foreninger med foredrag og hobby, der giver mulighed for oplevelse for enhver smag og aldersgruppe. Den store årlige oplevelse er som i andre lokalsamfund sommerfesten. I Grauballe landsby findes herregården Grauballegård. I Kulturhistoriske bevaringsinteresser, nyere tid 705 Gjern Kommune, udgivet i 1994 af Århus amt, natur og miljø, står der følgende om herregården: Side 6

7 Hovedbygningen er opført i 1866 som en lang hovedfløj i en etage over en kælder med to korte gavlvendte sidefløje som bygningsafslutning i begge ender og indgangspartiet centralt placeret i bygningens midte. Hovedbygningen er omgivet af et stort parklignende haveanlæg. Hovedbygningen er forbundet med avlsgården af en 2 meter høj rødstensmur samt af forvalterboligen. Avlsbygningerne er samlet i 3 længer, som afgrænser det store gårdrum. I gårdrummets midte er en ladebygning placeret. Ved sin nærhed til Grauballe landsby er der mulighed for en spændende udvikling til bosætning og turisme, evt. Wellness. Under alle omstændigheder er det en bevaringsværdig herregård, som bør have hjælp til rigtig renovering med oprindelige materialer. Lidt nordvest for Grauballegård, synlig fra Grønbækvej ligger Ny-Grauballegård, der 1909 blev udstykket fra Grauballegård og som må opfattes som en del af Grauballegårds kulturmiljø. I sognet er der flere andre gårde med historie og blandt andet herregården Allinggård, som har været tæt knyttet til Alling kloster, som der er spor af ved Alling sø. Alling Skovgård blev udstykket herfra allerede i Som fremtidig vurdering er det vigtigt at hente hele sognet ind med hensyn til oplevelser. Vil man længere ud er der Alling Klosterruin ved Alling sø. Her er der også et stykke spændende kulturhistorie, og minsandten om ikke der på den anden side af Gudenåen er endnu et kloster: Tvilum kloster, hvor kirken er bevaret. Tættere på Grauballe finder vi Nebel mose (nu en lille sø), hvor Grauballemanden blev fundet. Foruden gårdene og møllen, der stadig ligger i landsbyen og måske fremover kan udvikles til boliger og turisme er der også bygninger, der i 1900 tallet har rummet butikker, da Grauballe udviklede sig til en centerby for oplandet. Møbler, cykler, ure, biler, trikotage, skomager, brugs, mejeri, købmandshandel, landevejskro, afholdshotel, bager, slagter, frisør, gartneri, maler m.v. Disse bygninger rummer et stykke historie, så selvom de ikke er lige kønne alle, er de med til at give landsbyen identitet, og der kan fortælles historier. Som oplevelse skal heller ikke Svostrup kirke glemmes, der er smukt renoveret og er fra 1100 tallet. Side 7

8 Der sker hele tiden noget i Grauballe også med nyt liv i de gamle huse. I det smukt renoverede Mejeri er der f.eks. IT virksomhed. Og hvor der engang var urmager er der nu frisør! Grauballe sundhed og bevægelse: Der er blandt andet mulighed for motion i sportsforeningen GUGF, med mulighed for flere forskellige idrætsgrene og niveauer. Rammerne er til gengæld ved at være slidte i form af Grauballehallen, der uheldigvis kun blev en halv hal. Der er derfor kraftige ønsker om at få opført en hel hal og initiativtagerne tilbage omkring år 2000 var meget innovative med et forslag om, at der samtidig skulle tilknyttes et Forum med mulighed for aktiviteter for alle aldre. Befolkningsanalyse: Vi har gjort mandtal i Grauballe by i perioden Folketal: Total: Nedenstående tal er hentet i Silkeborg Kommunes Befolkningsprognose For hele Grauballe området, forventes en samlet udvikling på: Folketal Total: Silkeborg Kommunes forventede udvikling af årige: Folketal Total: Silkeborg Kommunes prognose for udviklingen i antallet af årige i Grauballe: Folketal Total: Side 8

9 Input Grauballe og Omegns Borgergruppe inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den under overskriften: Grauballe for Fremtiden. Efter fællesspisningen, bidrog de voksne med spændende og idérige forslag til udvikling af lokalsamfundet og efterfølgende arbejdede videre med idéerne i arbejdsgrupper. Under deltagernes analyse af, hvad der er mindre godt og det, de er stolte af nævntes bl.a.: Hvad er vi stolte af i Grauballe? Vi har en god vuggestue, børnehave, skole, SFO og klub Ældrecenter 3 fodboldbaner Tennisbaner Forsamlingshuset Købmanden og tanken Industrien Legepladserne Vi har cykelsti til Silkeborg Der er en gode foreninger - herunder idrætsforeningen Vi er glade for kirken og vores præst Grauballelund Naturen omkring os Gudenåen Grauballe Bryghus Byfesten Sankt Hans Fællesspisningerne Svostrup Kro Rute 73 (rutebil) Side 9

10 SWOT-analyse: Nedenstående SWOT-analyse, er en analyse af lokalsamfundets stærke og svage sider. Styrker Svagheder Vi er tæt på den nye motorvej Alle vore institutioner: o Børnehave o Skole o SFO o Klub Grauballelund Købmanden Der er gode sponsorer og opbakning til det vi gør Vores gode foreninger Et stærkt samarbejde mellem kirke, by og alle aldre Sammenholdet Grauballe er udviklingsområde Usikre skoleveje Manglende busforbindelser Sammenholdet er til tider svigtende Der er ikke noget tilbud til de unge, der ikke driver sport Vi mangler en hel hal Stierne i naturen udnyttes ikke o Vi har ingen løbestier Skolen er for lille Vi får ikke tilflyttere budt godt nok velkommen Vi har intet bibliotek / ingen bogbus Muligheder Trusler Vi er tæt på den nye motorvej Grauballe er udviklingsområde Naturen kan udnyttes meget bedre Grauballe Forum Omfartsvej Udstykning såvel privat som til erhverv Markedsføring som forstad til Silkeborg Det er nemt at etablere en hjemmeside mm. Sammenarbejde med Silkeborg-Nord Udvidelse af skolen Skolelukning Øvrige institutioner der lukker Butiksdød vi vil ikke miste vores købmand! Lukning af Grauballelund Silkeborg har alt Manglende økonomi til det vi gerne vil Den tunge trafik gennem byen og ved skolen Manglende udstykning Side 10

11 Herefter satte deltagerne sig op i helikopterne for at se på, hvad der skal satses på de næste 5 10 år i Grauballe 1. Grauballe Forum med tilhørende faciliteter og aktiviteter Sociale og kulturelle netværk Ældre og unge aktiviteter, der ikke er sport Cafe-miljø Udendørs multibane 2. Kultur/fest aftener i forsamlingshuset/hallen f.eks en grisefest 3. BMX- og/eller motocrossbane 4. Vinterskøjtebane 5. Ældreboliger 6. Vindmøller ved den nye motorvej 7. Udvidelse af skole og institutioner 8. Pilgrimsvandringer til Sminge 9. Infrastruktur Busser herunder til Allingskovby Cykelstier (herunder Grønbæk-Grauballe og mod Ans) Omfartsvej Fartdæmpende foranstaltninger 10. Museum med tema Grauballe Grauballemanden tilbage til byen 11. Byforskønnelse Et bytorv Grønne områder en bypark Byporte Beplantning Hovedgaden 12. Udnyttelse af naturen Stier til gang, løb og cykel herunder mountainbike Skovrejsning Trampesti til Nebel Mose Grauballemandens findested Husk Allingskovby sporet skole 14. Etablering af en hundeforening Side 11

12 15. Ungdomsboliger 16. Udvikling af industriområder 17. Kælkebakke 18. Grauballe CO2-neutral i 2030 bl.a med solceller 19. Fælles hjemmeside 20. Velkomstfolder til nye borgere (måske en velkomstkomite) 21. Vejbelysning i Allingskovby 22. Fælles urtehave 23. Skraldedag i Allingskovby Grauballes værdier: TRYGHED Fred, ro og tryghed. Ingen kriminalitet. Stort fremmøde til arrangementer. Man kender hinanden. Naturen. Solid opbakning HJÆLPSOMHED Tilflyttere tages godt imod. Naboskabet. Byfesten. Godt sammenhold. Man tager vare på hinanden Frivilliges engagement i foreninger og institutioner Naboovervågning. DYNAMIK Borgergruppen ser det som sin fornemmeste opgave at samle kræfterne og udarbejde ideer og planer for udvikling af området. Bevarelsen af de gamle huse. Tilflyttere med børn Vilje til udvikling Det er vigtigt at kende sig selv, før man fortæller andre om det. Det ved vi nu. Derfor kan visionen og værdierne omsættes til egentlige handlinger. De kan bruges som et filter, når der skal træffes beslutninger om byens udvikling. De fremmødte borgere konkretiserede ovenstående til, at der skal satses på følgende indsatsområder i Grauballe i de kommende år: De fremmødte borgere konkretiserede de 3 forudgående faser til, at der ud fra de 23 fremkomne ideer skal satses på følgende indsatsområder i Grauballe lokalområde i de kommende år (opdelt i 4 kategorier): Side 12

13 1. Det fortsatte arbejde med Grauballe Forum med tilhørende faciliteter og aktiviteter Sociale og kulturelle netværk Ældre og unge aktiviteter, der ikke er sport Cafe-miljø Udendørs multibane Projekt Kultur-/Sportsmedarbejder Tovholder: Per Smed Per Smed sørger for at indkalde den igangværende arbejdsgruppe samt øvrige interessegrupper, med henblik på at sikre den brede opbakning i Grauballe-området 2. Infrastruktur Busser herunder til Allingskovby Cykelstier (herunder Grønbæk-Grauballe og mod Ans) Omfartsvej Fartdæmpende foranstaltninger Tovholdere: Jens Ebbesen og Gert Mulvad 3. Byforskønnelse Et bytorv Grønne områder en bypark Byporte Beplantning Hovedgaden Tovholder: Else Marie Lindblom 4. Udnyttelse af naturen Stier til gang, løb og cykel herunder mountainbike Skovrejsning Trampesti til Nebel Mose Grauballemandens findested Husk Allingskovby Side 13

14 Tovholdere: Lokalrådet for Grauballe, som sørger for at finde frivillige, der fremadrettet vil arbejde med projekterne Der skal forskønnes, etableres mulighed for flere lokale arbejdspladser og tiltrækkes flere unge familier Grauballe og omegns borgergruppe har arbejdet videre med analysen og de mange ideer, der kom frem på borgermødet. Med baggrund i borgernes input er der udarbejdet vision og strategi for arbejdet i de kommende år. Borgerne har sagt, hvor vi i fællesskab gerne vil hen (vision) Borgergruppen har udarbejdet en strategi for, hvordan vi kommer derhen (strategi) Side 14

15 Vision Med udgangspunkt i analysen og indsatsområderne, har borgerne formuleret en vision for lokalsamfundet Grauballe Forskønne Grauballe Lave faciliteter for børn og unge Etablere faciliteter for unge og voksne Fremme trafiksikkerheden Etablere stier Udvikle turismen Tiltrække flere indbyggere Udvikling af Grauballe Etablere og tiltrække arbejdspladser Øge samarbejdet mellem foreningerne Strategi: For at nå visionen, skal der udarbejdes en strategi, der bakker op om visionen og sætter handling på drømmen. På baggrund af Grauballe og Omegns Borgergruppes møde om fremtiden i Grauballe udarbejder Landdistrikternes Hus udviklingsplanen for Grauballe Grauballe og Omegns Borgergruppe tager initiativ til byforskønnelse i samarbejde med Silkeborg Kommune Borgergruppen søger i samarbejde med LAG Silkeborg, at undersøge mulighederne for at lave en samlet LAG ansøgning for Grauballe omfattende byskov og sø, stier m.m. Borgergruppen arbejder videre med ønskerne om etablering af faciliteter for de forskellige aldersgrupper i Grauballe Et optimalt mobil- og bredbåndsnet skal snarest muligt etableres Borgergruppen tager initiativ til øget samarbejde mellem foreningerne Borgergruppen arbejder på branding af Grauballe og i samarbejde med Silkeborg Kommune og Erhvervsrådet og erhvervsorganisationerne på at tiltrække børnefamilier, arbejdspladser og øge aktiviteterne omkring skolen Side 15

16 Handlingsplan (2012 og frem): Byforskønnelse gøre Grauballe mere attraktiv: o I 2012 planlægges og påbegyndes den del af byforskønnelsen som står lige for Etablering af grønne pletter (anlæg, sø, byskov..) Ide-, analyse- og planlægningsfasen Økonomi-gruppen Faciliteter for børn, unge og voksne: o Borgergruppen undersøger hvilke aktiviteter, der er størst interesse for. De gennemføres, når økonomien er på plads Herunder undersøges tilskudsmuligheder fra fx LAG Silkeborg, Friluftsrådet, Lokale og Anlægsfonden, Matas Miljøfond, Nordea Fonden, Fonden Realdania, Tuborgfondet, Trygfonden, Spor i landskabet. Markedsføring: Sikker skolevej : o Borgergruppen kontakter Teknisk udvalg i kommunen omkring lokalplaner, trafikplaner m.m. Grauballe og Omegns Borgergruppe har nu fået et redskab, som vi i fællesskab skal bruge fremadrettet. Tak for hjælpen til alle som har bidraget til dette resultat og som vil bidrage med at føre planen ud i livet. Grauballe og Omegns Lokalråd. Side 16

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

2012-2022. Sjørslev/Demstrup området Fremtidens lokalområde

2012-2022. Sjørslev/Demstrup området Fremtidens lokalområde 2012-2022 Sjørslev/Demstrup området Fremtidens lokalområde Ansvarlig: Sjørslev/ Demstrup og Omegns Lokalråd (Kontaktudvalget) Efterår 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 2 Lokal Udviklings Plan... 3 Historie

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

2012-2022. Gjessø og Omegns sammenhold giver kræfter til forandring

2012-2022. Gjessø og Omegns sammenhold giver kræfter til forandring 2012-2022 Gjessø og Omegns sammenhold giver kræfter til forandring Ansvarlig: Gjessø og Omegns Lokalråd Forår 2012 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lokal UdviklingsPlan... 3 Gjessøs historie:... 3 Lokal

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Voldby Udviklingsplan 2013

Voldby Udviklingsplan 2013 Voldby Udviklingsplan 2013 Indhold Voldby Forord Lidt om Voldby Voldbys beliggenhed Voldbys historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabt omkring Voldby Bybeskrivelse Borgermøde

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup Den selvejende landsby - Filskov Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup 1 På forkant i udkanten Filskov Friplejehjem 2 Filskov Byen med det gode sammenhold Indhold Filskov som lokalsamfund. Den intakte landsby

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION VISION UDKAST Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup samt tilhørende opland, er et lokalområde med mange tilgængelige ressourcer og et socialt overskud. Vi erkender, at fremtidig udvikling

Læs mere

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur,

Læs mere

2008-2018. Filskov for Fremtiden. Kontaktudvalget i Filskov. Filskov for Fremtiden

2008-2018. Filskov for Fremtiden. Kontaktudvalget i Filskov. Filskov for Fremtiden 2008-2018 Filskov for Fremtiden Kontaktudvalget i Filskov Filskov for Fremtiden 2008-2018 Indhold Forord:... 2 Filskovs historie:... 2 Lokal udviklingsplan - analyse:... 3 Befolkningsanalyse:... 5 Borgermøder:

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Udarbejdet januar 2010 af Borris Rådet i samarbejde med Landdistrikternes Hus

Udarbejdet januar 2010 af Borris Rådet i samarbejde med Landdistrikternes Hus Udarbejdet januar 2010 af Borris Rådet i samarbejde med Landdistrikternes Hus Indhold: Indhold:... 2 Forord... 3 Lokal analyse:... 4 Befolkningsanalyse:... 5 Input... 6 Vision og strategi (opdelt i temaer)...

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Visionsværksted i Branderup

Visionsværksted i Branderup Visionsværksted i Branderup Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BRANDERUP? Min drøm om BRANDERUP år 2020! Læs her hvad der kom ud af Visionsværkstedet den 12. sep 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Øster Brønderslev Borgerforening

Øster Brønderslev Borgerforening Øster Brønderslev Borgerforening www.oesterbroenderslev.dk I dette dokument findes alle de ideer, der er blevet noteret ned i forbindelse med Fremtidsværksted, maj 2013 og Borgermøde den 29. januar 2014

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi

Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi Vs: Ændringsforslag til lokalplanforslag 408 plan Sendt af: Helle Georgi plan til: Ricco Bødker Andersen 10-03-2014 10:03 Besvar venligst plan ----- Videresendt af plan@viborg.dk den 10-03-2014 10:00 -----

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

2012-2022. Gjern Fremtidens lokalsamfund

2012-2022. Gjern Fremtidens lokalsamfund 2012-2022 Gjern Fremtidens lokalsamfund Ansvarlig: Idéstrup og Omegns Lokalråd Forår 2012 INDHOLD Forord:... 2 Lokal UdviklingsPlan... 3 Gjerns historie:... 3 Lokal analyse:... 3 Befolkningsanalyse:...

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere