Grauballe Et unikt område i udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling"

Transkript

1 Grauballe Et unikt område i udvikling Ansvarlig: Grauballe og Omegns Lokalråd Forår 2012

2 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lokal UdviklingsPlan... 3 Grauballes historie:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Lokal analyse:... 6 Befolkningsanalyse:... 8 Input... 9 Vision Strategi: Handlingsplan (2012 og frem): Forord: Sammenhold giver kræfter til forandring. Den negative spiral med nedgang i befolkningstallet og arbejdspladser, tomme huse, at andelen af ældre stiger i forhold til andelen af børn og mennesker i den arbejdsduelige alder er baggrunden for, at Grauballe skal forskønnes, at der skal etablere flere lokale arbejdspladser, tiltrækkes flere unge familier m.m. Der er mange udfordringer og meget at tage fat på i fremtiden. Noget kan Grauballe borgere selv klare, noget skal klares i samarbejde med andre, noget skal politikerne på Christiansborg klare. Der er Grauballe for fremtiden. Udviklingsplanen er en del af LAG Silkeborgs projekt Udvikling af lokalsamfund, foreninger m.m. i Silkeborg Kommune, gennemført med tilskud fra Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet Side 2

3 Lokal UdviklingsPlan Lokalhistorie: Grauballe ligger i Svostrup sogn. Sognet er en del af Hids Herred og hørte gennem mange år under Viborg Amt. Fra var sognet et lokalsamfund i Gjern Kommune og blev en del af Århus Amt. Området har været et kulturområde i århundreder. Der er fund fra Gudenå kulturen ved Gudenåen, der danner østgrænsen for sognet. Der har også været mange gravhøje ved Borup, Dalsgårde og Grauballe. Indenfor de senere år har Silkeborg museum foretaget udgravninger syd for Grauballe ved etablering af en sportsplads og et nyt boligområde. Her er der blandt andet fundet spor af en jernalderboplads med usædvanligt store huse. Boligområdet har derfor også fået navn efter det, Jernalderkvarteret, og der er veje som Romervej, Keltervej og Jernaldervej. Der er nu en lokalplan under udarbejdelse for en forlængelse af Romervej, og det har straks fået Silkeborg Museum til at reagere. Der kan være flere fund fra fortiden. Spændende hvad arkæologerne finder. I 1952 blev moseliget fra Jernalderen Grauballemanden fundet i Nebel mose. Det er indtil nu det mest opsigtsvækkende fund fra egnen og også internationalt. Grauballemanden er udstillet på Moesgård museum, og han skal være det mest intakte moselig i verden. Læs mere om ham på I den nordlige ende af sognet er der et større skovområde. Her ligger herregården Allinggård og Allingskovgård, der er udstykket fra den samt også Alling Mølle. I Middelalderen lå i området klosteret Alling Kloster. Der er stadig en grundplan at se ved Alling sø. Side 3

4 Allinggård formodes at have været ladegård til klosteret. Asmindegårde har været beboet af folk, der betjente Allinggård på forskellig vis, bl.a. som håndværkere. Grauballegård er endnu en herregård i sognet, der ligger umiddelbart nord for Grauballe og med Ny- Grauballegård lidt længere mod nord, der er udstykket fra den i Gårdmænd og husmænd i Svostrup sogn var fæstere under herregårdene helt op til 1809 og for Asmindegårdes vedkommende Der skulle betales landgilde og ydes hoveri på herregårdenes marker. En berømt herremand på Allinggård er Jean Arnold Fischer. Sten Steensen Blicher fortæller om ham i novellen Fruentimmerhaderen Og der er flere historier, men han lod opføre et smukt tårn ved Svostrup kirke, der er fra 1100 tallet. Svostrup kirke ligger ved Gudenåen sammen med Annexgården. Ved Gudenåen er der en gammel landevej, der i Middelalderen og også senere var en hovedvej, Adelvej, imellem Skanderborg og Viborg. Helt ude i kanten af Gudenåen er der en sti, der kaldes Pramdragerstien eller Trækstien. Her er mulighed for en skøn vandring, hvis stien drænes. I 1800 tallet var der en livlig trafik på Gudenåen. Pramme transporterede tømmer og korn, teglsten m.v. til havnebyen Randers og der var returgods, der blandt andet bestod af købmandsvarer og af klude til Papirfabrikken i Silkeborg. På tilbagevejen måtte heste trække prammene på grund af strømmen. De gik så ad Trækstien, der blandt andet førte forbi Svostrup Kro, der var et yndet pausested for pramdragerne. Kromanden tjente godt og der var en overgang pakhus, så han kunne opkøbe korn af egnens bønder og der var købmandshandel, så de kunne få varer med hjem. Der kom også gang i teglværker flere steder ved Gudenåen, blandt andet ved Asmindegårde. Jernbanen ændrede situationen. Men der sker så en udvikling i Grauballe i slutningen af 1800 tallet, da der kom gang i landevejstrafikken fra Silkeborg mod Ans. I den gamle landsby Grauballe, en af de store i sognet, blev der langs vejen nuværende Eriksborgvej og Grønbækvej bygget huse, hvor der var skomager, skrædder, saddelmager, karetmager, brugs, cykelforretning, automobilforretning, urmager, Tatol, gartneri. Smedie havde Side 4

5 der altid været, men der blev opført en hollandsk vindmølle og i samme gade, nuværende Grauballe Gudenåvej var der også maler i Malerens hus på hjørnet af Nebelvej og der kom bager og slagter. På Nebelvej kom der forsamlingshus i 1899 og missionshus samme år på nuværende Grauballe Gudenåvej. På hjørnet af Grønbækvej og nuværende Grauballe Gudenåvej blev der opført en landevejskro, der i 1926 fortsatte som købmandshandel. På Grønbækvej ligger også mejeriet, der blev opført i Snart sker der yderligere en udvikling på Grønbækvej, hvor der opføres et afholdshotel, hvor der i 30erne skal have været gode baller for de unge, der kom langvejs fra for at deltage. Under 2den verdenskrig var der tyske officerer og soldater indlogeret, men efter krigen blev det plejehjem og er nu et aktivitetscenter, som er til stor glæde for de ældre borgere. I 1960erne kommer parcelhusene til. Et nyt kvarter Bærkvarteret opstår. Og som en del af det, bliver der taget initiativ til et nyt forsamlingshus i gule sten, stort og rummeligt og med scene. Et modernistisk forsamlingshus efter den tid, som blev beundret meget på egnen. Forsamlingshuset bliver nu brugt til lotterispil, men danner også ramme om fællesspisninger og har dannet ramme om mange teaterforestillinger med lokale lærere som primusmotor, blandt andet Palle Jørgensen og Vagn Toft Nielsen. I 1988 var der udstilling og egnsspil i anledning af 200 året for Stavnsbåndets Løsning. En lokal multikunstner Jørgen Evald Jensen var forfatter, instruktør og kulissemaler. I 1970 blev en selvstændig Svostrup Kommune en del af Gjern kommune. Debatten gik på Gjern eller Silkeborg. Gjern var på den anden side af åen, men så kunne man måske redde skolen, og det var vigtigt. Skole havde der været i Svostrup sogn siden 1740, men først i Svostrup. I 1908 kommer der en to klasses skole i Grauballe. Der var også en i Asmindegårde. Den gamle Skole i Grauballe er der stadig, men som SFO. Gjern Kommune fik i 2006 Bevaringsprisen for smuk fugning af de røde sten. I 1993 blev der bygget en ny skole bagved med en mur mosaik af Jørgen Nash, bror til Asger Jorn. Titel: Frihed for Loke såvel som for Thor. Den nye skolebygning blev et vendepunkt. Fra da af skete der igen udvikling i Grauballe med NørreKrogen, hvor der efterhånden er en hel by i landsbyen. Bær kvarteret blev videreudviklet, og der blev efterhånden opført huse syd for Grauballe. Jernalderkvarteret. I sognet er der langs landevejen mod Ans også gennem årene bygget huse i Allingskovby. En spændende bygning er den gamle smedie, men der har også været købmand og skole. Den gamle træningsbane for fodbold lå også her. Men det lykkedes omkring år 2000 at få etableret Side 5

6 baner ved Nebelvej i Grauballe. Og tanken opstod om et Grauballe forum for alle aldre med en hel hal og andre faciliteter. Og det var lige ved at lykkes, men uheld var ude i det sidste år inden Grauballe blev en del af Silkeborg Storkommune. Der kan fortælles meget mere blandt andet om Grauballegård i nyere tid, hvor Johannes Laursen og Arne Busk Laursen har lavet fodringsforsøg med svin og hvor der var hestelazaret under 2.verdenskrig. Herregårdsanlægget er bevaringsværdigt og helstøbt, men trænger til nænsom renovering. Mange af husene, hvor der engang har været forretninger er der endnu, så der kan fortælles på en vandring i Grauballe. Lokalanalyse: Grauballe er et lokalsamfund med landsbypræg tæt ved Silkeborg og motorvejen og samtidig i en smuk natur. Det er derfor et lokalsamfund, der er et fantastisk godt bosætningssted for pendlere. Der er desuden skole, børnehave, legepladser, indkøbscenter. I Grauballe er der ældre og nyere parcelhuskvarterer, men med bevaring af den gamle landsby- og centerlandsbykærne med historie. Det giver lokalsamfundet identitet. Blot kunne det være ønskeligt med en landsbypedel, der kunne hjælpe boligejerne til den rigtige og oprindelige renovering fremfor løsninger, der ikke passer til boligen. Naturen: Natur er der meget af i Svostrup sogn, som Grauballe er en del af. Der er skove, udsigter over Gudenådalen, pramdragersti( trækstien), Gudenåen, Sminge sø, Grauballe mose et kæmpe naturområde nordvest for Grauballe samt Nebel mose (tidl. Djævlemosen), hvor Moseliget Grauballemanden blev fundet i Der mangler blot udvikling af cykel- og gangstier. Som det er nu knytter kultur og oplevelse sig især til det kulturhistoriske i sognet og til de mere sportslige oplevelser, men der er foreninger med foredrag og hobby, der giver mulighed for oplevelse for enhver smag og aldersgruppe. Den store årlige oplevelse er som i andre lokalsamfund sommerfesten. I Grauballe landsby findes herregården Grauballegård. I Kulturhistoriske bevaringsinteresser, nyere tid 705 Gjern Kommune, udgivet i 1994 af Århus amt, natur og miljø, står der følgende om herregården: Side 6

7 Hovedbygningen er opført i 1866 som en lang hovedfløj i en etage over en kælder med to korte gavlvendte sidefløje som bygningsafslutning i begge ender og indgangspartiet centralt placeret i bygningens midte. Hovedbygningen er omgivet af et stort parklignende haveanlæg. Hovedbygningen er forbundet med avlsgården af en 2 meter høj rødstensmur samt af forvalterboligen. Avlsbygningerne er samlet i 3 længer, som afgrænser det store gårdrum. I gårdrummets midte er en ladebygning placeret. Ved sin nærhed til Grauballe landsby er der mulighed for en spændende udvikling til bosætning og turisme, evt. Wellness. Under alle omstændigheder er det en bevaringsværdig herregård, som bør have hjælp til rigtig renovering med oprindelige materialer. Lidt nordvest for Grauballegård, synlig fra Grønbækvej ligger Ny-Grauballegård, der 1909 blev udstykket fra Grauballegård og som må opfattes som en del af Grauballegårds kulturmiljø. I sognet er der flere andre gårde med historie og blandt andet herregården Allinggård, som har været tæt knyttet til Alling kloster, som der er spor af ved Alling sø. Alling Skovgård blev udstykket herfra allerede i Som fremtidig vurdering er det vigtigt at hente hele sognet ind med hensyn til oplevelser. Vil man længere ud er der Alling Klosterruin ved Alling sø. Her er der også et stykke spændende kulturhistorie, og minsandten om ikke der på den anden side af Gudenåen er endnu et kloster: Tvilum kloster, hvor kirken er bevaret. Tættere på Grauballe finder vi Nebel mose (nu en lille sø), hvor Grauballemanden blev fundet. Foruden gårdene og møllen, der stadig ligger i landsbyen og måske fremover kan udvikles til boliger og turisme er der også bygninger, der i 1900 tallet har rummet butikker, da Grauballe udviklede sig til en centerby for oplandet. Møbler, cykler, ure, biler, trikotage, skomager, brugs, mejeri, købmandshandel, landevejskro, afholdshotel, bager, slagter, frisør, gartneri, maler m.v. Disse bygninger rummer et stykke historie, så selvom de ikke er lige kønne alle, er de med til at give landsbyen identitet, og der kan fortælles historier. Som oplevelse skal heller ikke Svostrup kirke glemmes, der er smukt renoveret og er fra 1100 tallet. Side 7

8 Der sker hele tiden noget i Grauballe også med nyt liv i de gamle huse. I det smukt renoverede Mejeri er der f.eks. IT virksomhed. Og hvor der engang var urmager er der nu frisør! Grauballe sundhed og bevægelse: Der er blandt andet mulighed for motion i sportsforeningen GUGF, med mulighed for flere forskellige idrætsgrene og niveauer. Rammerne er til gengæld ved at være slidte i form af Grauballehallen, der uheldigvis kun blev en halv hal. Der er derfor kraftige ønsker om at få opført en hel hal og initiativtagerne tilbage omkring år 2000 var meget innovative med et forslag om, at der samtidig skulle tilknyttes et Forum med mulighed for aktiviteter for alle aldre. Befolkningsanalyse: Vi har gjort mandtal i Grauballe by i perioden Folketal: Total: Nedenstående tal er hentet i Silkeborg Kommunes Befolkningsprognose For hele Grauballe området, forventes en samlet udvikling på: Folketal Total: Silkeborg Kommunes forventede udvikling af årige: Folketal Total: Silkeborg Kommunes prognose for udviklingen i antallet af årige i Grauballe: Folketal Total: Side 8

9 Input Grauballe og Omegns Borgergruppe inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den under overskriften: Grauballe for Fremtiden. Efter fællesspisningen, bidrog de voksne med spændende og idérige forslag til udvikling af lokalsamfundet og efterfølgende arbejdede videre med idéerne i arbejdsgrupper. Under deltagernes analyse af, hvad der er mindre godt og det, de er stolte af nævntes bl.a.: Hvad er vi stolte af i Grauballe? Vi har en god vuggestue, børnehave, skole, SFO og klub Ældrecenter 3 fodboldbaner Tennisbaner Forsamlingshuset Købmanden og tanken Industrien Legepladserne Vi har cykelsti til Silkeborg Der er en gode foreninger - herunder idrætsforeningen Vi er glade for kirken og vores præst Grauballelund Naturen omkring os Gudenåen Grauballe Bryghus Byfesten Sankt Hans Fællesspisningerne Svostrup Kro Rute 73 (rutebil) Side 9

10 SWOT-analyse: Nedenstående SWOT-analyse, er en analyse af lokalsamfundets stærke og svage sider. Styrker Svagheder Vi er tæt på den nye motorvej Alle vore institutioner: o Børnehave o Skole o SFO o Klub Grauballelund Købmanden Der er gode sponsorer og opbakning til det vi gør Vores gode foreninger Et stærkt samarbejde mellem kirke, by og alle aldre Sammenholdet Grauballe er udviklingsområde Usikre skoleveje Manglende busforbindelser Sammenholdet er til tider svigtende Der er ikke noget tilbud til de unge, der ikke driver sport Vi mangler en hel hal Stierne i naturen udnyttes ikke o Vi har ingen løbestier Skolen er for lille Vi får ikke tilflyttere budt godt nok velkommen Vi har intet bibliotek / ingen bogbus Muligheder Trusler Vi er tæt på den nye motorvej Grauballe er udviklingsområde Naturen kan udnyttes meget bedre Grauballe Forum Omfartsvej Udstykning såvel privat som til erhverv Markedsføring som forstad til Silkeborg Det er nemt at etablere en hjemmeside mm. Sammenarbejde med Silkeborg-Nord Udvidelse af skolen Skolelukning Øvrige institutioner der lukker Butiksdød vi vil ikke miste vores købmand! Lukning af Grauballelund Silkeborg har alt Manglende økonomi til det vi gerne vil Den tunge trafik gennem byen og ved skolen Manglende udstykning Side 10

11 Herefter satte deltagerne sig op i helikopterne for at se på, hvad der skal satses på de næste 5 10 år i Grauballe 1. Grauballe Forum med tilhørende faciliteter og aktiviteter Sociale og kulturelle netværk Ældre og unge aktiviteter, der ikke er sport Cafe-miljø Udendørs multibane 2. Kultur/fest aftener i forsamlingshuset/hallen f.eks en grisefest 3. BMX- og/eller motocrossbane 4. Vinterskøjtebane 5. Ældreboliger 6. Vindmøller ved den nye motorvej 7. Udvidelse af skole og institutioner 8. Pilgrimsvandringer til Sminge 9. Infrastruktur Busser herunder til Allingskovby Cykelstier (herunder Grønbæk-Grauballe og mod Ans) Omfartsvej Fartdæmpende foranstaltninger 10. Museum med tema Grauballe Grauballemanden tilbage til byen 11. Byforskønnelse Et bytorv Grønne områder en bypark Byporte Beplantning Hovedgaden 12. Udnyttelse af naturen Stier til gang, løb og cykel herunder mountainbike Skovrejsning Trampesti til Nebel Mose Grauballemandens findested Husk Allingskovby sporet skole 14. Etablering af en hundeforening Side 11

12 15. Ungdomsboliger 16. Udvikling af industriområder 17. Kælkebakke 18. Grauballe CO2-neutral i 2030 bl.a med solceller 19. Fælles hjemmeside 20. Velkomstfolder til nye borgere (måske en velkomstkomite) 21. Vejbelysning i Allingskovby 22. Fælles urtehave 23. Skraldedag i Allingskovby Grauballes værdier: TRYGHED Fred, ro og tryghed. Ingen kriminalitet. Stort fremmøde til arrangementer. Man kender hinanden. Naturen. Solid opbakning HJÆLPSOMHED Tilflyttere tages godt imod. Naboskabet. Byfesten. Godt sammenhold. Man tager vare på hinanden Frivilliges engagement i foreninger og institutioner Naboovervågning. DYNAMIK Borgergruppen ser det som sin fornemmeste opgave at samle kræfterne og udarbejde ideer og planer for udvikling af området. Bevarelsen af de gamle huse. Tilflyttere med børn Vilje til udvikling Det er vigtigt at kende sig selv, før man fortæller andre om det. Det ved vi nu. Derfor kan visionen og værdierne omsættes til egentlige handlinger. De kan bruges som et filter, når der skal træffes beslutninger om byens udvikling. De fremmødte borgere konkretiserede ovenstående til, at der skal satses på følgende indsatsområder i Grauballe i de kommende år: De fremmødte borgere konkretiserede de 3 forudgående faser til, at der ud fra de 23 fremkomne ideer skal satses på følgende indsatsområder i Grauballe lokalområde i de kommende år (opdelt i 4 kategorier): Side 12

13 1. Det fortsatte arbejde med Grauballe Forum med tilhørende faciliteter og aktiviteter Sociale og kulturelle netværk Ældre og unge aktiviteter, der ikke er sport Cafe-miljø Udendørs multibane Projekt Kultur-/Sportsmedarbejder Tovholder: Per Smed Per Smed sørger for at indkalde den igangværende arbejdsgruppe samt øvrige interessegrupper, med henblik på at sikre den brede opbakning i Grauballe-området 2. Infrastruktur Busser herunder til Allingskovby Cykelstier (herunder Grønbæk-Grauballe og mod Ans) Omfartsvej Fartdæmpende foranstaltninger Tovholdere: Jens Ebbesen og Gert Mulvad 3. Byforskønnelse Et bytorv Grønne områder en bypark Byporte Beplantning Hovedgaden Tovholder: Else Marie Lindblom 4. Udnyttelse af naturen Stier til gang, løb og cykel herunder mountainbike Skovrejsning Trampesti til Nebel Mose Grauballemandens findested Husk Allingskovby Side 13

14 Tovholdere: Lokalrådet for Grauballe, som sørger for at finde frivillige, der fremadrettet vil arbejde med projekterne Der skal forskønnes, etableres mulighed for flere lokale arbejdspladser og tiltrækkes flere unge familier Grauballe og omegns borgergruppe har arbejdet videre med analysen og de mange ideer, der kom frem på borgermødet. Med baggrund i borgernes input er der udarbejdet vision og strategi for arbejdet i de kommende år. Borgerne har sagt, hvor vi i fællesskab gerne vil hen (vision) Borgergruppen har udarbejdet en strategi for, hvordan vi kommer derhen (strategi) Side 14

15 Vision Med udgangspunkt i analysen og indsatsområderne, har borgerne formuleret en vision for lokalsamfundet Grauballe Forskønne Grauballe Lave faciliteter for børn og unge Etablere faciliteter for unge og voksne Fremme trafiksikkerheden Etablere stier Udvikle turismen Tiltrække flere indbyggere Udvikling af Grauballe Etablere og tiltrække arbejdspladser Øge samarbejdet mellem foreningerne Strategi: For at nå visionen, skal der udarbejdes en strategi, der bakker op om visionen og sætter handling på drømmen. På baggrund af Grauballe og Omegns Borgergruppes møde om fremtiden i Grauballe udarbejder Landdistrikternes Hus udviklingsplanen for Grauballe Grauballe og Omegns Borgergruppe tager initiativ til byforskønnelse i samarbejde med Silkeborg Kommune Borgergruppen søger i samarbejde med LAG Silkeborg, at undersøge mulighederne for at lave en samlet LAG ansøgning for Grauballe omfattende byskov og sø, stier m.m. Borgergruppen arbejder videre med ønskerne om etablering af faciliteter for de forskellige aldersgrupper i Grauballe Et optimalt mobil- og bredbåndsnet skal snarest muligt etableres Borgergruppen tager initiativ til øget samarbejde mellem foreningerne Borgergruppen arbejder på branding af Grauballe og i samarbejde med Silkeborg Kommune og Erhvervsrådet og erhvervsorganisationerne på at tiltrække børnefamilier, arbejdspladser og øge aktiviteterne omkring skolen Side 15

16 Handlingsplan (2012 og frem): Byforskønnelse gøre Grauballe mere attraktiv: o I 2012 planlægges og påbegyndes den del af byforskønnelsen som står lige for Etablering af grønne pletter (anlæg, sø, byskov..) Ide-, analyse- og planlægningsfasen Økonomi-gruppen Faciliteter for børn, unge og voksne: o Borgergruppen undersøger hvilke aktiviteter, der er størst interesse for. De gennemføres, når økonomien er på plads Herunder undersøges tilskudsmuligheder fra fx LAG Silkeborg, Friluftsrådet, Lokale og Anlægsfonden, Matas Miljøfond, Nordea Fonden, Fonden Realdania, Tuborgfondet, Trygfonden, Spor i landskabet. Markedsføring: Sikker skolevej : o Borgergruppen kontakter Teknisk udvalg i kommunen omkring lokalplaner, trafikplaner m.m. Grauballe og Omegns Borgergruppe har nu fået et redskab, som vi i fællesskab skal bruge fremadrettet. Tak for hjælpen til alle som har bidraget til dette resultat og som vil bidrage med at føre planen ud i livet. Grauballe og Omegns Lokalråd. Side 16

2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling. www.grauballeby.dk www.silkeborgkommune.dk. Grauballegårds hovedbygning

2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling. www.grauballeby.dk www.silkeborgkommune.dk. Grauballegårds hovedbygning 2012-2022 Grauballe Et unikt område i udvikling Grauballegårds hovedbygning www.grauballeby.dk www.silkeborgkommune.dk Ansvarlig: Grauballe og Omegns Lokalråd 2012 INDHOLD Forord:... 2 Lokal UdviklingsPlan...

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

2012-2022. Funder-Lysbro Fremtidens Lokalsamfund

2012-2022. Funder-Lysbro Fremtidens Lokalsamfund 2012-2022 Funder-Lysbro Fremtidens Lokalsamfund Ansvarlig: Funder-Lysbro Lokalråd www.funder-lysbro.dk Efter 2012 INDHOLD Indhold..2 Forord:... 2 Lokal UdviklingsPlan... 3 Funder-Lysbro historie:... 3

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger.

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger. Boformerne i Hasle I Hasle findes blandede boligformer, der minder os om en konstant udvikling gennem de sidste snart 100 år. Ikke alt er lige gennemtænkt og kønt, så vi ønsker at Aarhus Kommune vil bestræbe

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Projekt Vitale landsbyer med aktive ældre 2013

Projekt Vitale landsbyer med aktive ældre 2013 Dette er opsamlingen på udviklingsmødet afholdt den 11. april 2013 i Døstrup Forsamlingshus. Mødet er en del af projekt Vitale landsbyer med aktive ældre, der er et spændende projekt, som Nordjyske Forsamlings-

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Registrering af Voerladegård Registreringen er en del af et samlet projektforløb for landsbyerne i Skanderborg Kommune 2009.

Registrering af Voerladegård Registreringen er en del af et samlet projektforløb for landsbyerne i Skanderborg Kommune 2009. Registrering af Voerladegård Registreringen er en del af et samlet projektforløb for landsbyerne i Skanderborg Kommune 2009. Samlingssteder og fælles begivenheder Tema Spørgsmål Svar Er der byfester, festival

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen Udviklingsplan for Boest Projektgruppen Februar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Projektgruppen

Læs mere

ER DU VILD MED GIVSKUD?

ER DU VILD MED GIVSKUD? ER DU VILD MED? Givskud er på det mentale Danmarkskort, lokalt, regional måske enda globalt, på lige fod med Legoland i Billund og gravhøjene i Jelling. Får Givskud nok ud af denne favorable situation?

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Kulturarvsstien I visionsplanen arbejdes med anlæggelse af stier, der opfordrer til bevægelse og motion. Der skal bl.a. anlægges stier

Læs mere

Landskabskarakteren Såvel den gamle som den nye hovedlandevej og jernbanen med stationsbyen Trustrup er karaktergivende for området.

Landskabskarakteren Såvel den gamle som den nye hovedlandevej og jernbanen med stationsbyen Trustrup er karaktergivende for området. Karakterområde 25 Lyngby landbrugslandskab Lyngby gamle skole vis a vis Lyngby kirke. Beliggenhed og afgrænsning Lyngby landbrugslandskab ligger syd for Kolindsund Mod vest og syd afgrænses området af

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune.

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Den. 3. november 2015 Ansøgning til Landsbyprisen 2016 fra NordvestKRAFT. NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Siden efteråret 2012 har repræsentanter

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Ny forening til udvikling af mountain bike spor i Gjern bakker

Ny forening til udvikling af mountain bike spor i Gjern bakker Ny forening til udvikling af mountain bike spor i Gjern bakker Gjern mountain bike spor INDLEDNING Mountain biking i Danmark er i vækst. Sporten har et godt tag i motionister, som har stor glæde af teknikken,

Læs mere

2012-2022. Sjørslev/Demstrup området Fremtidens lokalområde

2012-2022. Sjørslev/Demstrup området Fremtidens lokalområde 2012-2022 Sjørslev/Demstrup området Fremtidens lokalområde Ansvarlig: Sjørslev/ Demstrup og Omegns Lokalråd (Kontaktudvalget) Efterår 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 2 Lokal Udviklings Plan... 3 Historie

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Udviklingsplan for Hover-Torsted

Udviklingsplan for Hover-Torsted Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014 Indholdsfortegnelse Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014... 1 Historie:... 3 - Hover, sognet ved åen... 3 - Torsted, sognet ved skoven... 3 Analyse:...

Læs mere

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til Referat fra møde i: Lokalrådet Hatten Dato: 9.4.2014 Deltagere på mødet: Torben, Else Marie, Jørgen, Hanne, Marianne (suppleant) Fraværende: Niels, Conni, Mette (suppleant) Udarbejdet af: Erna Storgaard

Læs mere

2014-2022. ANS En by i udvikling

2014-2022. ANS En by i udvikling 2014-2022 ANS En by i udvikling Ansvarlig: Ans- og Grønbæk Lokalråd Vinter 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Lokal Udviklings Plan... 3 Historie for området ved Ans og Grønbæk... 3 Tange sø... 4 Lokal

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2.

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2. for ovenover alting - stråler moder SOL INDHOLD 1. Planens status og formål 2. Om Stege og Omegn 3. SWOT lokalrådets vurdering af lokalområdets potentialer 4. Vision 5. Potentialer og indsatsområder /

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening Udviklingsplan for Krondal Krondal og Omegns Borgerforening December 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet

Læs mere

Rebild kommunes projektpulje til Byzonebyer 2016

Rebild kommunes projektpulje til Byzonebyer 2016 Ansøgning til: Rebild kommunes projektpulje til Byzonebyer 2016 Det anbefales, at diverse godkendelser søges inden projektpuljen til byzonebyer søges, da beløbet bevilges under forudsætning af, at gældende

Læs mere

Fotos: Karl Petersen m. fl.

Fotos: Karl Petersen m. fl. 1 Fotos: Karl Petersen m. fl. Øster Lindet Lokalråd Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. Forord: Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at

Læs mere

LUNDERSKOV BORGERPLAN

LUNDERSKOV BORGERPLAN LUNDERSKOV BORGERPLAN Sidst vi mødtes var opgaven at få ideer på bordet. I dag handler det om at prioritere. Ideerne fra sidst er samlet under otte emner. Start med at udfylde stemmesedlen for de emner,

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup Den selvejende landsby - Filskov Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup 1 På forkant i udkanten Filskov Friplejehjem 2 Filskov Byen med det gode sammenhold Indhold Filskov som lokalsamfund. Den intakte landsby

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

- En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020

- En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020 Den grønne sløjfe - En vision for udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup 2015-2020 I 2011 fik Alsønderup Lokalråd sin første visionsplan Landsbyvisionen, der

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE 1. Velkomst Mogens Gade 2. Gennemgang af tværsummen af udviklingsplanerne (Noël Mignon) 3. Hvordan sikres koordineringen lokalt mellem samfund, foreninger og skole Eksempel

Læs mere