Foreløbigt tryk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbigt tryk 2008-11-06"

Transkript

1

2 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon Fax Internet Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet i bips regi, og bips har enhver ret herunder ophavsretten til publikationen såvel i papirudgaver som i elektronisk form. bips publikationen forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige på de enkelte områder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af publikationen for deres sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker altså helt på brugerens eget ansvar på samme måde som individuelt udarbejdede løsninger. Hverken bips eller de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af bips publikationen, kan gøres ansvarlige for anvendelse af publikationen i praksis. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne publikation eller dele deraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. er et mindre projekt, der omfatter byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelse og tegning til opførelse af en garage og et opvarmet teknikrum/bryggers med indlagt vand og el. Omkring garagen er et befæstet areal. Selvom der er tale om et mindre projekt så omfatter garageprojektet 18 arbejder. Formålet med er at vise, at selvom et projekt omfatter mange arbejder, så er det muligt med bips beskrivelsesværktøj at få reduceret beskrivelsesmaterialet samtidig med at det sikres, at alle relevante specifikationer er med. Tegning og de projektspecifikke beskrivelser knyttet til projektet er vist på de efterfølgende sider. Garagen regnes udbudt som en hovedentreprise. Hovedentreprenøren kan videresende hele materialet eller alene relevante dele til underentreprenører. Den væsentligste grund til at projektmaterialet kan reduceres er brugen af basisbeskrivelserne. Udgangspunktet er, at de udførende aktører forventes at være i besiddelse af og kende indholdet af de relevante basisbeskrivelser. Udgivelse og distribution i digital udgave: bips 1. udgave Udgivelsesdato 2008-xx-xx

3 Hovedentreprise Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev. dato : Side : 1/5 : Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Byggesagen Projektorganisation Projektmaterialet AB A. Aftalegrundlaget Byggeplads Overdragelse og aflevering af byggepladsen Bygherrens afsætninger Byggepladsens færdselsarealer Skurby og oplagsplads Forsyning til byggeplads Kvalitetsstyring Kvalitetsplan Tidsstyring Tidsplan...5

4 Hovedentreprise Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev. dato : Side : 2/5 : 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag / september 2008 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Byggesagen Generelt Nærværende byggesag omfatter opførelse af garage på 46 m 2. Byggeriet er beliggende: Matr.nr. 3ae Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup Entrepriser/arbejder Arbejderne udbydes i hovedentreprise. Hovedentreprisen omfatter følgende arbejder: Jord Jordarbejder for ledninger Befæstelser Beton, generelt og pladsstøbt Undergulve, støbte Murværk Træ, generelt Skeletkonstruktioner Lofter Beklædninger, monterede Tagdækning Døre, vinduer og porte, leverance Døre, vinduer og porte, montage Gulve Maling Afløb i jord VVS EL De enkelte arbejder er opdelt i bygningsdele. Der henvises til Arbejdsbeskrivelsen, som indeholder en oversigt over de enkelte bygningsdele. 1.3 Projektorganisation Bygherre: Ark. Rådgiver/tilsyn: Ing. Rådgiver/tilsyn: bips, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup Tlf.: bips Arkitekter Tlf.: bips Ingeniører Tlf.:

5 Hovedentreprise Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev. dato : Side : 3/5 : Byggeledelse: bips Byggeledelse Tlf.: Projektmaterialet Beskrivelser Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende: bips B2.120 Basisbeskrivelse - jord, september 2008 bips B2.125 Basisbeskrivelse - jordarbejder for ledninger, september 2008 bips B2.510 Basisbeskrivelse - befæstelser, september 2008 bips B2.220 Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstøbt, september 2008 bips B2.340 Basisbeskrivelse - undergulve, støbte, september 2008 bips B2.240 Basisbeskrivelse - murværk, september 2008 bips B2.270 Basisbeskrivelse - træ, generelt, september 2008 bips B2.290 Basisbeskrivelse - skeletkonstruktioner, september 2008 bips B2.350 Basisbeskrivelse - lofter, september 2008 bips B2.390 Basisbeskrivelse - beklædninger, monteret, september 2008 bips B2.360 Basisbeskrivelse - tagdækning, september 2008 bips B2.370 Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, leverance, september 2008 bips B2.371 Basisbeskrivelse - døre, vinduer og porte, montage, september 2008 bips B2.345 Basisbeskrivelse - gulve, september 2008 bips B2.330 Basisbeskrivelse - maling, september 2008 bips B2.420 Basisbeskrivelse - afløb i jord, september 2008 bips B2.410 Basisbeskrivelse - VVS, september 2008 bips B2.450 Basisbeskrivelse - EL, september AB 92 A. Aftalegrundlaget Bygherrens udbud Ad 2, stk. 2. Følgende tilføjes: Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Byggeog Boligstyrelsen samt cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen er gældende. 4. Byggeplads 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved besigtigelsesmøde den 6. november Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. Entreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed.

6 Hovedentreprise Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev. dato : Side : 4/5 : 4.5 Bygherrens afsætninger Bygherren afsætter én gang for alle 1 stk. hovedlinjer samt 2 stk. kotefikspunkter iht. tegning. Entreprenøren har ansvaret for vedligeholdelsen af afsætningerne. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Parkering Privatparkering skal ske uden for ejendommen/matriklen. 4.8 Skurby og oplagsplads Skurforhold Entreprenøren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner følgende skure, der stilles til rådighed for alle entreprenører: Fælles velfærdsskure med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads Entreprenøren sørger for det daglige renhold af fælles velfærds-, møde- og kontorskure samt for opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Retablering af terræn efter skurby foretages af entreprenøren Forsyning til byggeplads Vand og afløb Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug og skurby for alle entreprenører. Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle entreprenører. Entreprenøren tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles skurvogne og møde- og kontorskur. Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af entreprenøren El Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. Entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne, møde- og kontorskure. Entreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der indbygges i byggepladsens hovedtavle. Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af entreprenøren. 7. Kvalitetsstyring 7.4 Kvalitetsplan Ad stk. 1. Senest 10 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen.

7 Hovedentreprise Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev. dato : Side : 5/5 : Senest 5 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse Kontroldokumentation Kontroldokumentation skal afleveres i 2 stk. samlede sæt ved afleveringsforretningen. 8. Tidsstyring 8.2 Tidsplan Ad stk. 4. Entreprenøren skal senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse fremsende en arbejdsplan til byggeledelsen.

8 Hovedentreprise Dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/66 : Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Bygningsdele Bygningsdelsbeskrivelser Udgravninger Tørholdelse Skurvognsfaciliteter Etablering af ledningsgrave Omkringfyldningsmateriale Til- og påfyldningsmaterialer Bundsikring og befæstelser Fundamenter Terrændæk Afretningslag Sokkelsten Ydervægge, hulmur i tegl Ydervægge, bredsten i tegl Indervægge, ½-sten Inventar Fodpaneler Gitterspær Ydervæg let, isoleret Ydervæg let, uisoleret Forankringer og afstivninger Remme og bjælker Undertag af brædder Loft, isoleret Udv. facadebeklædning, træ Tagbeklædning, zink Tagrender og nedløb Vinduer, leverance Yderdøre, leverance Skydeport, leverance Hejseport, leverance Vinduer, montering Yderdøre, montering Skydeport, montering Hejseport, montage Gulvbelægning Malerbehandling, indv. vægge Malerbehandling lofter Afløbsystem i bygning... 55

9 Hovedentreprise Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/66 : Vandsystem Varmesystem Byggepladsvand Kloak Forsyning Fordeling el-tavle Belysningsanlæg Lavspændingsanlæg Interims-el til byggeplads... 66

10 Hovedentreprise Dato : 1. Orientering og 2. Omfang Side : 3/66 : 1. Orientering 1.1 Generelt Arbejderne udbydes i hovedentreprise, som beskrevet i BSB, pkt Derfor er samtlige arbejder og bygningsdelsbeskrivelser samlet i en ARB benævnt: "Arbejdsbeskrivelse - Hovedentreprise". 2. Omfang 2.2 Bygningsdele Hovedentreprisen omfatter følgende arbejder og bygningsdele: Jord Udgravninger Tørholdelse Skurvognsfaciliteter Jordarbejder for ledninger Udgravning for ledninger Omkringfyldningsmaterialer Til- og påfyldningsmaterialer Befæstelser Bundsikring og befæstelser Beton, generelt og pladsstøbt Fundamenter Terrændæk Undergulve, støbte Afretningslag Murværk Sokkelblokke Ydervægge, hulmur Ydervægge, bredsten Indervægge, ½-sten Træ generelt Gitterspær Inventar Fodpaneler Skeletkonstruktioner Ydervæg, isoleret Ydervæg, uisoleret Forankring og afstivning Remme og bjælker Undertag af brædder

11 Hovedentreprise Dato : 1. Orientering og 2. Omfang Side : 4/66 : Lofter Loft, isoleret Beklædninger, monteret Udvendig facadebeklædning af træ Tagdækning Tagbeklædning, zink Tagrender og nedløb Døre, vinduer og porte, leverance Vinduer Yderdør Skydeport Hejseport Døre, vinduer og porte, montering Vinduer Yderdør Skydeport Hejseport Gulve Linoleumsgulv Maling Vægge Lofter VVS Afløb i bygning Vandsystem Varmesystem Interims-vand til byggeplads Afløb i jord Kloak EL Forsyning Fordeling el-tavle Belysningsanlæg Øvrigt lavspændingsanlæg Interims-el til byggeplads

12 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 5/ Udgravninger : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Udgravninger bips B2.120, Basisbeskrivelse - jord er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: Ad pkt Referencer, der er generelt gældende for arbejdet Geoteknisk undersøgelsesrapport for garageprojekt, dateret yyyymmdd, udarbejdet af xxx Arbejdet omfatter udgravninger for: 330 mm bredde fundamenter 150 mm bredde fundamenter 100 mm bredde fundamenter Terrændæk Befæstelse i uisoleret del af garage Befæstelse uden for garage Hovedtegning : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne befæstelse, beton generelt og pladsstøbt, afløb i jord, vvs og el. Vedrørende de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold henvises til den geotekniske undersøgelsesrapport. Jordbund Specielt gøres opmærksom på området vest for garagen, efter overkørslen forventes et ekstraordinært tykt muldlag. Grundvand Specielt gøres opmærksom på et vandspejl der er sekundært i generelt lerede aflejringer og beliggende mere end en m under terræn. Bundsikringslag for "blødbundsudskiftning" Bundsikringsmateriale skal svare til kvalitet I i henhold til Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Udbuds- og anlægsforskrifter. Bundsikring af sand og grus. Vejregler. Vejdirektoratet. Generelt Geoteknisk kategori: Udgravning for fundamenter : 2 Konsekvensklasse: Udgravning for fundamenter : Middel

13 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 6/ Udgravninger : Udførelsesmæssige krav Udgravning udføres med frit udgravningsanlæg (fundamenter støbes mod jord) For fundamenterne udgraves til underside af fundamenter, minimum 900 mm under færdigreguleret terræn dog minimum til funderingsegnede aflejringer. For terrændæk og befæstelser udgraves/afrømmes minimum til de koter, der fremgår af tegning, dog udgraves/afrømmes muldlaget helt. Hvor underside af muldlaget ligger dybere end henholdsvis underside af afretningslag under terrændæk og underside af befæstelser udføres påfyldning fra afrømningsniveau til underside af gulvkonstruktion og befæstelser med komprimeret bundsikring af sand og grus (komprimeres til middel 95 %, mindst 92 % vibration). Overskydende udgravnings-/afrømningsjord og muld lægges i depot på ejendommen Kontrol Entreprenøren skal med mindst 24 timers varsel tilkalde byggeledelsen til geoteknisk kontrolinspektion af fundamentsudgravninger og øvrige udgravninger/afrømningsniveauer for terrændæk og befæstelser.

14 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/ Tørholdelse : Tørholdelse bips B2.120, Basisbeskrivelse - jord er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter: simpel tørholdelse af alle udgravninger. Hovedtegning : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne jord (udgravninger) og jordarbejder for ledninger. Alle udgravninger, inkl. udgravninger for ledninger i jord tørholdes. Med et vandspejl der er sekundært i generelt lerede aflejringer og beliggende mere end en m under terræn, jf. den geotekniske undersøgelsesrapport, forventes al tørholdelse at kunne udføres som simpel tørholdelse. Al oppumpet vand fra simpel tørholdelse (overfladevand og sekundært grundvand) udledes i eksisterende 1m brønd ved sydvesthjørnet af den eksisterende bygning.

15 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/ Skurvognsfaciliteter : Skurvognsfaciliteter Arbejdet omfatter levering og montering af: skurvogn. Hovedtegning : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne vvs og el. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.8 Undersøgelser 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation

16 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/ Etablering af ledningsgrave : Etablering af ledningsgrave bips B2.125, Basisbeskrivelse - jordarbejde for ledninger er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet med følgende tilføjelser: Ad pkt.: Referencer, der er gældende for arbejdet Geoteknisk undersøgelsesrapport for garageprojekt, dateret yyyymmdd, udarbejdet af xxx. Arbejdet omfatter udførelse af: Ledningsgrav for samtlige ledningsføringer i jord (el, vand, varme og kloak) Hovedtegninger : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne jord, el, vvs og afløb i jord. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Terræn overtages efter at arbejdet jord har muldafrømmet. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af samtlige ledningsføringer (el, vand, varme og kloak) Udgravning kan udføres med almindelig gravemaskine/rendegraver, men der må påregnes håndgravning ved nye og eksisterende fundamenter. Vedrørende de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold henvises til den geotekniske undersøgelsesrapport. - Jordbund Specielt gøres opmærksom på området vest for garagen, efter overkørslen forventes et ekstraordinært tykt muldlag. - Grundvand Specielt gøres opmærksom på et vandspejl, der er sekundært i generelt lerede aflejringer og beliggende mere end en m under terræn. Det kan ikke påregnes at opgravet jord kan lægges i depot langs ledningsgrav. Opgravet jord lægges derfor i særskilt depot på ejendommen til senere genbrug.

17 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/ Omkringfyldningsmateriale : Omkringfyldningsmateriale bips B2.125, Basisbeskrivelse - jordarbejde for ledninger er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter levering og udførelse af: omkringfyldning af samtlige ledninger i jord (el, vand, varme og kloak) Hovedtegninger : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne el, vvs og afløb i jord. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af ledningsgrav i jord Efterfølgende bygningsdele/arbejder Tilfyldning af ledningsgrav oven på omkringsfyldning. Omkringfyldningsmateriale iht. norm. I ledningsgrav etableres henholdsvis elkabler, præisoleret varmeledninger og kloakledninger i plast. Omkringfyldningsmateriale udlægges og afrettes iht. til koter på tegning og koordineres med den entreprenør som skal nedlægge ledning. Komprimering iht. norm for befæstet areal med let belastning.

18 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/ Til- og påfyldningsmaterialer : Til- og påfyldningsmaterialer bips B2.125, Basisbeskrivelse - jordarbejde for ledninger er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter udførelse af: Tilfyldning af ledningsgrav for samtlige ledninger i jord (el, vand, varme og kloak) Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Jord til påfyldning genbruges fra udgravning af fundamenter og ledninger i jord. Markeringsbånd leveres af de respektive entreprenører. Hovedtegninger : Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejderne befæstelser. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Omkringfyldning af samtlige ledningsføringer i jord Efterfølgende bygningsdele/arbejder Bærelag og belægninger. Jord lagt i depot genbruges til tilfyldning af render. Tilfyldning af render afrettes således at arbejdet befæstelser kan etablere bærelag og belægninger iht. de koter der er angivet på tegning. Der nedlægges markeringsbånd over el- og varmeledninger.

19 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/ Bundsikring og befæstelser : Bundsikring og befæstelser bips B2.510, Basisbeskrivelse - befæstelser er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter: levering, udlægning og komprimering af bærelag levering, lægning og fugning af belægning 4.3 Lokalisering Bærelag og belægning etableres i terræn udendørs og i ikke opvarmet garage mellem modullinje A-B/1-4. Hovedtegning : Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Reguleret råjordsplanum Bærelag type 1: Afretning type 1: Sættemateriale type 3: Fugemateriale type 3: Teglklinker: stabilgrus 0/31,5 mm, kvalitet I grus 0/8 mm. jordfugtig beton styrkeklasse 16 MPa. stenmel 0/2 mm. Farve: sort/mørkgrå Hårdtbrændte klinker Dimension: 200 mm x 100 mm Tykkelse: min. 50 mm Vejrbestandighed, klasse: FP100 Maksimal vandopsugning: 6 % Farve: blåsort Bærelag udlægges og komprimeres til 150 mm færdig tykkelse. Afretningsgrus udlægges, komprimeres og aftrækkes i projekteret tykkelse 25 mm. Belægningen udlægges i sildebensforbandt (med løber opad), alle kanter afsluttes med standerskifter (med kop opad) sat i beton. Standerskifter sættes med 10 cm under-, for- og bagstøbning. For- og bagstøbning støbes som trekantet udstøbning i 5-10 cm højde. Alle tilpasninger udføres ved skæring. Klinker må ikke tilpasses til mindre end 1/3 af normalstørrelsen.

20 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/ Bundsikring og befæstelser : Belægningen udlægges med min. 25 fald mod afløb. Overhøjde i forhold til kantninger +2 mm, brønde +10 mm og udvendige døre +2 mm. Fugeafstand 3-5 mm. Alle fuger fyldes og efterfyldes, til de er tætte og fyldte. Overfladen skal fremstå som en jævn flade uden synlige kanter Mål og tolerancer Modulmål skal så vidt muligt overholdes, og kontrolleres jævnligt under udlægningen. Max. 10 gab på 3 m retskede Prøver Der skal inden arbejdets opstart leveres prøve til godkendelse af tilsynet på følgende produkter: Klinker Fugemateriale

21 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/ Fundamenter : Fundamenter bips B2.220, Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstøbt er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter levering af indgående materialer og udførelse af uarmerede stribefundamenter iht. tegn. nr. 01. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Indstøbning af forankring af spær. Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Entreprenøren der leverer og monterer spærfag og lette ydervægge leverer hulbånd mv. og ankerbolte som indstøbes i fundamenter af nærværende entreprenør. Hovedtegning : Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Inden dette arbejde påbegyndes er der sket udgravninger for stribefundamenterne. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Ovenpå fundamenterne monteres efterfølgende sokkelsten i 2 skifter. Arbejde henhører under murværk. Beton ID: Miljøklasse: Kontrolklasse: Kontrolklasse: P12L32 P L L Fundamenterne skal føres mindst 900 mm under færdigt terræn, og udstøbes jf. tegning med følgende mindste bredder: Modullinje A/4-6, B/4-6 og 4/A-B: 330 mm - for 350 mm teglmur Modullinje 6/A-B: 290 mm - for 300 mm let ydervæg, isoleret Modullinje 1/A-B: 190 mm - for 200 mm let ydervæg, uisoleret Modullinje A/1-3 og B/1-4: 150 mm - for 170 mm teglmur. inkl. indvendige murvinger ved modullinjerne 2 og 3. Fundamenter kan støbes direkte i de udgravede render, såfremt disse fremstår med tilnærmelsesvis lodrette afgrænsninger. I modsat fald skal anvendes forskalling. Fra overside afrømning til overside beton benyttes forskalling svarende til BO31. Ved overside kote afrettes til plant niveau. Udgravning skal inden støbning være fri for klar vand, og jordbund må ikke være opblødt.

22 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Fundamenter : Fundamentsudgravninger skal, umiddelbart før støbning, kontrolleres af byggetilsynet. Der udføres udsparinger i fundamenter for gennemførelse af vvs-, kloak- og el-ledninger efter aftale med de respektive entreprenører. Hulbånd og ankerbolte til forankring af spær/lette vægge indstøbes efter principperne i TRÆ 28.

23 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/ Terrændæk : Terrændæk bips B2.220, Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstøbt er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter levering og montering af: afretnings- og kapillarbrydende lag, bestående af grus isolering terrændæk, bestående af armeret beton 4.3 Lokalisering Terrændæk udstøbes mellem modullinje A-B/4-6, jf. tegn. nr. 01. Hovedtegning : Koordinering Entreprenøren for dette arbejde skal koordinere sit arbejde med entreprenøren for arbejderne VVS (varme i gulv, vand og afløb), afløb i jord (kloak) og el (indføring af el i garage). Afretningslag: Stabilt grus Isolering: Folie: Armering: Beton ID: Miljøklasse: Kontrolklasse: Beton, suppl. krav: Kontrolklasse: Afretningslag: Polystyren: Beton: Overflade: Ekspanderet Polystyrenplader, t = 220 mm, densitet 13 kg/m3, trykstyrke 60 kpa, varmeledningsevne max. λd = 0,041 W/mK PE folie, t = 0,15 mm P iht. anneks E i DS 13080, net Ø6/150x150 mm2 P12L32 P L Betonen skal sammensættes på en sådan måde, at den relative porefugtighed er maximalt 85 % 21 døgn efter udstøbning. L Udlægges med t = 50 mm på forberedt underlag. Komprimeres og afrettes. Polystyrenplader udlægges i forbandt. På polystyrenplader udlægges folie med overlæg på mindst 150 mm. Udstøbes i tykkelse af 100 mm, med et dæklag på armeringen på 15/±5 mm i forhold til betonoverflade overside. BO43 Der udføres udsparinger i terrændæk for gennemførelse af vvs- og elledninger efter aftale med de respektive entreprenører. Huller udstøbes efterfølgende.

24 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ Afretningslag : Afretningslag bips B2.340, Basisbeskrivelse - undergulve, støbte er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter levering og montering af: afretningslag i tyndpuds fastforankret til råbeton 4.3 Lokalisering Afretningslag er lokaliseret i teknikrum/bryggers mellem modullinje A-B/4-6. Hovedtegning : Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Underlag for tyndpuds er pladsstøbt terrændæk. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Linoleumsbelægning Gulvpuds: Belastningsklasse: Styrkeklasse: Tykkelse: Primer: Cementbaseret selvnivellerende tyndpuds C jf. Betonteknik skema 1.1, let industri 30 MPa 25 mm Vandemulgeret og kompatibel med den anvendte tyndpuds, miljøvenlig med kodenummer 00-1 Underlag for pudslag skal omhyggeligt afrenses og primes inden udlægning påbegyndes. Arbejdet skal udføres af specialuddannede håndværkere. Blanding af tyndpuds skal ske efter afvejning af vand og tørt materiale i specialblandeanlæg. Udlægning af pudslag skal ske i rum med underlags- og rumtemperatur på min. 10 grader. Rummene skal være lukkede for træk, støv og slagregn/sne mv. Pudslag må i udtørringsperioden ikke udsættes for partiel opvarmning med varmekanon eller lignende og skal beskyttes mod direkte solpåvirkning. Pudslagets overflade skal afleveres afslebet for eventuelt slamlag, grater og lignende Mål og tolerancer Pudslag skal afleveres med tilladelig tolerance 2 mm målt med en 2 m retskede Prøver Der udstøbes en 40 mm tyk prøveflise for eventuel afprøvning af styrke o.lign Kontrol Der fremlægges dokumentation for tyndpudsens trykstyrke og bøjningstrækstyrke (karakteristisk styrker målt på 40 x 40 mm prismer). Der afleveres blanderapport til byggeledelsen.

25 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/ Sokkelsten : Sokkelsten bips B2.240, Basisbeskrivelse - murværk er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter: levering og montering af sokkelsten levering og montering af sokkelpuds Hovedtegning : 01 Blokke: Receptmørtel: Anvendelsesområde: Grovgrunding: Sokkelpuds: Blokke opmures i 2 skifter på fundamenter. Letklinkerbeton, 600 kg/m3. Trykstyrke: 3 MPa Dimension h= 190 mm, l= 450 mm For b= 330 mm; For b= 150 mm For , , b= 100 mm Opmuring/fugning, blokke: KC 20/80/550 - Tilslag: Strandsand moderat miljø Cement og sand 1:3, tykkelse 2-3 mm KC 20/80/550 - Tilslag: Strandsand, tykkelse 10 mm Udvendigt samt indvendigt mellem modullinje A-B/1-4 udføres på synlige flade grovpuds samt afsluttende sokkelpuds.

26 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/ Ydervægge, hulmur i tegl : Ydervægge, hulmur i tegl bips B2.240, Basisbeskrivelse - murværk er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Arbejdet omfatter: levering og montering af 350 mm isoleret hulmur Fugning og filtsning af hulmur 4.3 Lokalisering Murværk er lokaliseret mellem modullinjerne A-B/4-6. Hovedtegning : 01 Sten til formur Type: Trykstyrke: Format: Anvendelsesområde: Overflade: Sten til bagmur Type: Trykstyrke: Format: Anvendelsesområde: Overflade: Fugtspærre Type: Vægt: Tykkelse: Mørtel Anvendelse: Type: Teglsten 10 MPa Normal Moderat miljø Blødstrøgen, rød Teglsten 10 MPa Normal Moderat miljø Blødstrøgen, rød Bitumenbaseret, polyesterarmeret 2 kg/m2 2,1 mm Opmuring og fugning KC 50/50/700 - Tilslag: Strandsand. Anvendelse: Type: Anvendelse: Type: Tegloverliggere KC 20/80/55 - tilslag strandsand Filtsning KC 50/50/700 - Tilslag: Strandsand. Farve hvid. Isoleringsmaterialer Anvendelse: λ-deklareret: Tykkelse: Hulmursisolering 0,027 W/mK 125 mm

27 Hovedentreprise Dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/ Ydervægge, hulmur i tegl : Bindere Type: Austenitisk rust fast stål Diameter: 4 mm Korrosionsklasse: Rustfast stål efter SS Tegloverliggere Anvendelse: Ståltegl leveret fra værk Armering: Profileret rustfri stål 18/8 Dimension: ½-sten Opmuring, formur Forbandt: Løberforbandt med 1/2 og 1/4 stens spring, normal kontrol Fugtspærre Sokkel: Fugtspærre udrulles på sokkel i væggenes fulde bredde og ved hulmur udlægges yderliggere et lag, som bukkes 3 skifter op ad og ind i bagmur. Alle samlinger udføres med mindst100 mm overlæg og sammenklæbes med asfaltklæber. Fugning Fugetype: Opmuring og fugning i én arbejdsgang, tilbageliggende fuge Bindere Antal: For- og bagmur forbindes med indbyrdes med 8 bindere pr. m2, som lægges, så de ikke kan lede vand fra formur til bagmur. Tegloverliggere Ståltegl : Over åbninger oplægges præfabrikerede, armerede tegloverliggere. Fugtspærre indmures over de skifter der indgår i den virksomme bjælke. Ved falsene føres fugtspærren mindst 150 mm ind i hulrummet på hver side. Overfladebehandling Filtsning: Murværk filtses indvendigt og udvendigt. Farve hvid Prøver Der leveres prøve på mursten til godkendelse. Der leveres prøve på filtsning (1 m 2 ) til godkendelse.

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Udskiftning af vinduer Gydevang 42-44, 3450 Allerød

Udskiftning af vinduer Gydevang 42-44, 3450 Allerød Udskiftning af vinduer Gydevang 42-44, 3450 Allerød Vinduesentreprise TØ Udskiftning af vinduer: Udførelse generelt Eksisterende vinduer fjernes og bortkøres. Udtagning skal ske med videst mulig hensyntagen

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.3 - Jordarbejde 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 NILS ENGELUND OG ALLAN PEDERSEN ARKITEKTER MAA/PAR TVÆRGADE 5 TLF.: 86 54 20 66 ARK@ARKIPARTNERS.DK 8300

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Lindholmvej 1, 8680 Ry Opførelse af et udhus på 54m2, som hovedentreprise.

Lindholmvej 1, 8680 Ry Opførelse af et udhus på 54m2, som hovedentreprise. Lindholmvej 1, 8680 Ry Opførelse af et udhus på 54m2, som hovedentreprise. Beskrivelse Grundlag Følgende udbudsmateriale består at nærværende beskrivelse og tegninger, samt ingeniørens statiske beregninger,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006 STUDIEBYEN Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien Principielt projektmateriale Revideret udgave december 2006 1 Indholdsfortegnelse: Grundidé... 3 Moduler, højder og taghældning... 3

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

QUALITAS ARCHITECT. Work specification. Mason Brickwork

QUALITAS ARCHITECT. Work specification. Mason Brickwork QUALITAS ARCHITECT Work specification Mason Brickwork Steven Søgaard Jensen 1/8/2014 Arbejdsbeskrivelse Murer Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 08-01-2014 1 Udarb.: Kontrol: Godk.: Kap.-side

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse

VARBERGPARKEN BLOK 5-6-7 A_.XX.XX.29-800 A 25182-02 A_.XX.XX.29-800. C.F. Møller Danmark A/S, Europaplads 2, 11., 8000 Århus C. Indholdsfortegnelse Side Detalje nr. Tekst Current Revision Rev. dato Emne A_.XX.XX.29-800 A 0 A_.XX.XX.29-800 Indholdsfortegnelse A 25.11.2013 Tilføjelse af detaljer 1 A_.XX.XX.29-800-1 Detalje oversigt_ Kælder/Etageplan,

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Plan 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med

Læs mere