Keywords: Single-point-of-contact, koordineringscenter, online, triagering, business intelligence, resultater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Keywords: Single-point-of-contact, koordineringscenter, online, triagering, business intelligence, resultater."

Transkript

1 Noteliste Nedenstående liste indeholder en kort beskrivelse, 3-5 linjer, af hver enkel kilde fra litteraturlisten. Herudover er der lavet en kort opsamling på keywords for hver kilde. Hvis der er flere kilder til samme projekt (se eksempel AMD) kan kilderne være skrevet sammen i 1 kort beskrivelse. 3millionlives, CCG cost savings & Home: 3millionlives hjemmeside med information omkring baggrunden for projektet, formål og mål, hvilke aktører der er med i projektet både private og offentlige, samt en tidsmæssig oversigt over projektets milepæle. Projektet har til formål at udbrede teknologiske services inden for sundhedsvæsenet til 3 millioner borgere med en kronisk sygdom. I kilden er der også en excel dokument med udregninger af, hvad de enkelte hospitaler i England vil spare, hvis akut indlæggelser af kroniske patienter blev nedsat med 20%. Keywords: Baggrund for projektet, formål, mål, offentlige og private aktører, milepæle, teknologiske services, sundhedsvæsenet, kronisk sygdom, 3 millioner borgere, besparelser, akut indlæggelser. Accenture, Brochure Baskerlandet: Detaljeret beskrivelse af Accentures arbejde med innovation af Baskerlandets tilgang til sundhedsydelser. Her beskrives blandt andet udfordringer for sundhedssystemet (demografiske problemstillinger), Multichannel Health Services Centres serviceportofolio (blandt andet medicinsk rådgivning, remote monitorering, projektledelse og forebyggelse). Brochuren oplister også kort de resultater, som projektet har haft indtil nu (blandt andet at interaktionen nu i langt højere grad foregår via medier i stedet for face-to-face). Keywords: Demografiske problemstillinger, serviceportofolio, medicinsk rådgivning, remote monitorering, projektledelse, forebyggelse, resultater, medieret interaktion. Accenture, Brochure New York: Detaljeret beskrivelse af Accentures arbejde med oprettelse af et fælles koordinerings servicecenter i New York. Centeret skal koordinere alle ikke-nødsopkald til New Yorks offentlige myndigheder. Her beskrives de forskellige features i servicecenteret (blandt andet onlinefunktion, triagering af opkald og business intelligence applikationer). Projektets mange resultater oplistes også. Keywords: Single-point-of-contact, koordineringscenter, online, triagering, business intelligence, resultater. Akutflow, Evaluering: Projektevaluering indeholdende resumé, projektstatus og fremtid, projektet i forhold til kravene til projekter i Caretech samt udbytte og læring for de deltagende parter. Keywords: Information og kommunikationsteknologi, akutmodtagelse, koordinering, klinisk logistik, effektivisering, tværsektorielt samarbejde. Akutflow, Projektbeskrivelse: Beskrivelse af formål, samarbejdspartnere, budget, teknologi og metoder i forbindelse med Akutflow projektet. Formålet er at udvikle en platform, der kan understøtte bedre koordinering, at skabe overblik, effektivisere kommunikationen på tværs af organisationer og sikre, at patienter får en hurtig og korrekt behandling. 1

2 Keywords: Formål, samarbejdspartnere, budget, teknologi, metoder, platform, koordinering, effektivisering, tværsektorielt samarbejde. Akutflow, Rapport: En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb. En undersøgelse af hvordan en akutafdeling og en stamafdeling koordinerer og kommunikerer med hinanden i forbindelse med akutte patientforløb. Hvordan samarbejder man omkring det akutte patientforløb? Hvordan foregår koordinering og kommunikation på tværs af afdelingerne? Afslutningsvis er der refleksioner og anbefalinger til optimering/ forbedring af samarbejde mellem afdelingerne. Keywords: etnografisk undersøgelse, koordinering, kommunikation, akutte patientforløb, samarbejde på tværs af afdelinger, refleksioner og anbefalinger omkring: Teknologi - Overblik og indsigt, Organisation - Kendskab og forståelse samt rammer - Kapacitet og aftaler AmbuFlex, Evalueringsrapport: Evalueringsrapport med beskrivelse af ideen bag AmbuFlex, projektets evalueringsmetode og resultater. AmbuFlex er et system, der understøtter behovsstyrede patientforløb. Ideen bag AmbuFlex var at afprøve hvordan og hvad patientrapporterede helbredsoplysninger kan anvendes til i klinikken. Keywords: Evalueringsmetode, resultater, behovsstyrede patientforløb, patientrapporterede helbredsoplysninger. AMD, About us, Technical Support Service, Telemedicine in space & Training Programmes: AMDs hjemmeside med beskrivelse af deres tekniske support på deres telemedicinske løsninger samt de træningsmuligheder virksomheden tilbyder sundhedsfaglige og teknisk personale. Virksomheden tilbyder standardiserede eller individuelle tillagte træningsforsøg, der blandt andet skal få sundhedsprofessionelle til at blive fortrolige med teknologien. Herudover en beskrivelse af AMDs rolle i det nigerianske telemedicinske projekt Telemedicine in Space. Keywords: Teknisk support, telemedicinske løsninger, træning, 24/7, fortrolighed med teknologien, nigeari. AMD, Preparing for the Telehealth World: Der er manglende vejledning til, at forberede psykologer til at navigere rundt i juridiske, lovgivningsmæssige, og etiske spørgsmål, som kan opstå, når de leverer psykologiske services via teknologi samt mangel på viden vdr. godtgørelser. Artiklen indeholder en oversigt over love og eksisterende retningslinjer for områderne telehealth og telemental health og giver nogle indledende vejledning til psykologer, som forsøger at imødekomme behovene fra deres patienter vha. tilgængelige teknologier. Specifikke emner omfatter anvendeligheden af HIPAA, Privatlivs og sikkerhedsregler, informeret samtykke og godtgørelse af tredjeparts betalere. Keywords: telehealth, telemental health, privacy, security, reimbursement, technology Basque, An answer to chronicity in the Basque contry: I 2010 blev the Strategy for Tackling the Challenge of Chronicity in the Basque Country offentliggjort. Den indeholder politikker og projekter med henblik på at genopfinde the health delivery model med det formål at forbedre kvaliteten af omsorg for kroniske patienter og gå i retning af en mere bæredygtig, proaktiv og integreret model. Dokumentet præsenterer 3 projekter: population stratification, integrated care initiatives, and innovation from health care staff. 2

3 Keywords: comorbidity, integrated care, long-term care, primary care, risk adjustment Basque Chronic Patients Strategy: Beskriver bl.a. kort de 14 strategisk projekter og de 5 politikker, som projekterne bygger på. To af de 14 strategisk projekter er Multi-channel centre (målet er at designe og implementere en teknologisk og organisatorisk platform, der tillader multi-channel interaktion (internet, telefon, mobil osv.) for hele befolkningen i Baskerlandet med sundhedssystemet). Dette skal forenkle borgernes liv og mindske den administrative arbejdsbyrde for sundhedsprofessionelle og Chronic illness research centre (forskningscenter med det formål at generere global og lokal ("glocal") viden til innovation i organisation og management samt at forbedre sundhedssystemerne med fokus på kroniske sygdomme og deres konsekvenser). Keywords: Strategi for at tackle udfordringen ifm. kroniske sygdom, Spanien, 2010, 5 politikker, 14 projekter, Call4Health, Chat, Help Desk, Nurse Triage & Our markets: Call4Healths hjemmeside med beskrivelse af virksomhedens mange services inden for støtte af hospitaler, læger og homecare. Virksomhederne har både administrative og sundhedsfaglige ansat, hvorved de kan tilbyde receptionsservice, sundhedsfaglig rådgivning, booking af tider og meget mere. Virksomheden operer både med traditionelt callcenter via et telefonnummer og med mulighed for real-time chat og service. Keywords: Administrative opgaver, sundhedsfaglige opgaver, receptionsservice, sundhedsfaglig rådgivning, chat, . Cardicom, Nurse Call Center & Press: Cardicoms hjemmeside med beskrivelse af deres Nurse Call Center, og hvilke opgaver dette kan håndtere. Nurse Call Center er et telemedicinsk callcenter bemandet af sygeplejersker, der kan håndtere overvågning af patientdata, videreformidling af data til andre sundhedsprofessionelle, coaching af borgere, effektivitets- og tilfredshedsundersøgelser samt sørge for at evt. justeringer i patienternes behandlingsplan sker rettidigt. Centeret har desuden en række medarbejdere der kan stå for opsætning og oplæring i udstyret. Herudover et link til deres pressenyheder med beskrivelse af deres kunder og awards. Keywords: Sygeplejersker, triage, coaching, effektivitets- og tilfredshedsundersøgelser, opsætning, oplæring, videreformidling af data, justeringer i behandlingsplaner. Columna Citizen & Columna Citizen projekt, Systematic: Systematics hjemmeside med beskrivelse af borgerjournalen Columna Citizen. Her forefindes et kort oprids af hvad den telemedicinske løsning kan, herunder at borgerne kan tilgå egne data og følge med i udviklingen af helbredstilstanden. Herudover er der en kort beskrivelse af det projekt Systematic kører i forbindelse med Hospitalsenheden Vest og Holstebro Kommune. Keywords: Borgerjournal, telemedicinsk løsning, tilgå egne data, Hospitalsenheden Vest, Holstebro Kommune. Corbene, Telemedical Support in Patients with Chronic Heart Failure: Samme artikel som Vitaphone, Telemedical Support Experience in Germany. 3

4 Diabetiske komplikationer, Et etnografisk feltstudie: Evalueringsrapport fra projektet Diabetiske komplikationer. Rapporten giver en kort introduktion til Vagus, samt beskrivelse og analyse af brugssituationen hos henholdsvis lægepraksis og i hjemmet. Gennem kvalitative interviews og observation søges det at belyse brugen af Vagus, samt at afdække aspekter, der har relevans for acceptans af test for diabetisk nerveskade hos lægepraksis og i patienters hjem. Keywords: Evaluering, afprøvning af Vagus, patienten skal selv måle data, organisatoriske forandringer, udfordringer, fordele. Diabetiske komplikationer, Projektevaluering: Caretech Innovation projekt, som havde til formålet at belyse anvendelsen af måleapparatet Vagus i almen praksis og hjemme hos patienter, samt brugernes oplevelser med undersøgelsen. Projektet er suppleret af en klinisk forskningsprotokol, der har til formål at identificere, hvor de bedste kliniske data opnås enten hos lægepraksis eller i patientens hjem, jf. white coat effekten. Evalueringen indeholder afsnit om: projekt status og fremtid, Projektet i forhold til kravene til projekter i Caretech samt Udbytte og læring for deltagerne. Keywords: Vagus, diabetes komplikationer, videngrundlag, udbytte, læring, fremtiden. Det virtuelle hospital, A randomised trial of telemedicine-based treatment: Artiklen omhandler et randomiseret forsøg med telemedicin-baseret behandling versus konventionel hospitalsindlæggelse af KOL-patienter med eksacerbation. Der undersøges selvrapporterede resultater hos patienter med eksacerbation og man fandt ikke signifikante forskelle i de selvrapporterede resultater fra de to grupper (22 deltagere i hver gruppe). Artiklen har IMRAD opbygningen. Keywords: KOL, randomised trial, home telemedicine, self-reported outcome, HRQoL. Det virtuelle hospital, Patient skills in the Virtual Hospital: Dokumentet evaluerer et kombineret træningsprogram og tjeklisteværktøj (CTPC), der er brugt til en vurdering af patientens færdigheder, før patienten sendes hjem med telemedicin. Deres hypotese var, at CTPC kunne sikre et tilstrækkeligt niveau for patientens evner til at levere sikker og effektiv HBTT. Dokumentet har IMRAD opbygningen. Keywords: Patient skills, 7-item combined training program and checklist, patients with acute exacerbation of COPD, home-based telemedicine, Digital EGK-database, Udbudsbetingelser: Udbudsmateriale omkring et system, der understøtter decentral dataopsamling, fra så meget af det eksisterende EKG udstyr som muligt. Keywords: Udbudsmateriale, dataopsamling, EGK, database. Effektivisering av pasientflyt & Online ICT tool, Tromsø: Kort beskrivelse af projektet Effektivisering av pasientflyt ved hjelp av en online elektronisk pasientjournal, hvor fokus er på at få gjort EPJ til et online proces- og beslutningsværktøj, der kan være med til at understøtte udviklingen af standardiserede patientforløb. 4

5 Keywords: EP, proces- og beslutningsværktøj, standardiserede patientforløb. Fear Fighter, A context-aware solution for treating acrophobia: Dansk Forskningsprojekt der undersøger, hvordan smart phones kan benyttes i designet af en omfattende context aware og digital løsning (så som Fear Fighter) med hensyn til motivationsfaktorer, for at få brugerne til at engagere sig i det. Keywords: Acrophobia, Smart phone, Captivating Qualities, Cognitive Behavioral Therapy, Fear Fighter Project, Context-Aware Computing. Fearfighter, Behandling: Beskrivelse af patientbehandling ved anvendelse af værktøjet Fearfighter til patienter med angst og fobi. Her er beskrevet hvordan Fearfighter er opbygget, hvordan det kan anvendes med og uden terapeutisk støtte, hvordan et patientforløb ser ud og hvilken støtte terapeuterne kan få fra virksomheden. Keywords: Angst, fobi, patientforløb, terapeutisk støtte. Fearfighter, Evaluering Evaluering af demonstrationsprojekt i RM, hvis formål var at afprøve og evaluere computerprogrammet FearFighter (FF) til behandling af angst/fobi under daglig klinisk praksis i Dk. Evalueringen indeholder bl.a. udenlandsk erfaringer med FF, implementeringsstrategi for FF i DK, effekten af FF mm. Projektet er tilrettelagt som et randomiseret, kontrolleret studie (RCT). Keywords: RCT, psykiatrien, evaluering, demonstrationsprojekt, computerbaseret behandling af angst/fobi, Computerbaseret kognitiv adfærdsterapi, frigøres ressourcer, Forebyggelsespakke, Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen forebyggelsespakke med anbefalinger til kommuner angående opsporing og forebyggelse af moderat og svær overvægt hos borgere. Her er der blandt andet beskrevet sundhedsvæsenets og kommunernes udgifter til overvægte samt forekomsten af overvægt i Danmarks befolkning. I pakken er der konkrete forslag til, hvad kommunerne kan gøre for at forebygge overvægt. Keywords: Forebyggelsespakke, sundhedsstyrelsen, anbefalinger, kommuner, overvægt, opsporing, udgifter, forekomst, konkrete forslag. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom , Evaluering: En programevaluering af resultater og erfaringer fra 28 projekter i RM. Denne rapport er en samling af 31 selvevalueringer, som er udarbejdet i RM i efteråret Selvevalueringerne handler om 28 projekter, som alle har fokus på en forstærket indsats over for mennesker med kronisk sygdom. Keywords: selvevaluering, kronisk sygdom, RM, samling af 28 projekter. Healthcare s Evolution to 2025, Oplæg: Oplæg af Frost & Sullivans Senior Vice President for Healthcare & Life Sciences omkring et sundhedsvæsen måske uden de praktiserende læger eller I hvert fald med en ændring af deres rolle. 5

6 Keywords: Frost & Sullivan, praktiserende læge, ændring af rolle, sundhedsvæsen. HIT, Hjemmeside (Region hovedstadens hjemmeside): Hjemmeside med beskrivelse af Region Hovedstadens HIT projekt inden for telemedicin. Her står formålet, løsningsbeskrivelse, organisering og fakta kort beskrevet. HIT, PostDanmark går ind i telemedicine: Artikel fra medwatch om PostDanmarks nye koncept velfærdsdistribution. PostDK leverer genoptræningsudstyr ud i 4 kommuner og har desuden indgået aftale om distribution med 17 kommuner. Herudover har PostDanmark et samarbejde med 4 hospitaler i Region Hovedstaden. Hjemmemonitorering af borgere med KOL, Pointer: Kort uddrag af pointer i punktform fra KORA rapporten Hjemmeteknologi til borgere med KOL. Pointer er uddraget ud fra et fokus på borgerne, de sundhedsprofessionelle, organisationen, sektorsamarbejde, tekniske aspekter, pilotprojekt vs. storskala og synkrone vs. asynkrone løsninger. Keywords: Hjemmeteknologi, KOL, pointer, borgere, sundhedsprofessionelle, organisation, sektorsamarbejde, teknologi, pilotprojekt, storskala, synkrone og asynkrone løsninger. Hjemmeteknologi til patienter med KOL, KORA rapport: Rapporten samler op på eksisterende erfaringer med telemedicinske løsninger til patienter med KOL både nationalt og internationalt. Formålet er at belyse, hvordan hjemmemonitoreringsløsningerne tages i brug af sundhedsfagligt personale og hjemmepatienter med henblik på at identificere faktorer, der har betydning for implementering til drift også i større skala. Keywords: Erfaringer, litteraturstudie, Etnografisk feltarbejde, hjemmemonitoreringsforløb, roller og samarbejdsrelationer, telemedicin til KOL patienter, implementering i større skala. Horsens På Forkant, Præsentation: Powerpoint oplæg om Horsens På Forkant med beskrivelse af sundhedshotspottet, projektets fordele for borgere, kommune, hospital og samfundet samt lidt kort fakta om projektet. Fokus er blandt andet på borgerens egemestring, færre fysiske besøg hos borgeren, færre indlæggelser, genindlæggelser og ambulatoriebesøg samt et sammenhængende sundhedssystem på tværs af siloer. Keywords: Sundhedshotspot, ny teknologi, egenmestring, færre genindlæggelser, tværsektorielt sundhedssystem. Horsens På Forkant, Præsentation Karin Holland: Powerpoint oplæg om Horsens På Forkant af direktøren for Sundhed og Socialservice i Horsens Kommune. Beskrivelse af baggrundende for projektet herunder fremtidens demografiske problemer. Fokusområderne er blandt andet borgeren som centrum for sundhedsvæsenet, vi træder ud af siloerne, vi træder ud af indlæggelses- og omsorgsfilosofi (forventning om at reducere genindlæggelser med 25-30%), samt mer for færre. Keywords: Flere ældre borgere, mere sundhed for pengene, ny teknologi, opgør med silotænkning, OPI, færre genindlæggelser. 6

7 Integrated Care, A new model for COPD: * Integrated Care, Erfaringer, Film & Oplæg: 2 oplæg af Josep Roca og 1 oplæg af Albert Alonso omkring integrated care i forbindelse med kroniske patienter. Her er det blandt andet fokus på hvordan sundhedsvæsenet kan udvikles, informations-teknologiens muligheder og resultater, samt de effekter, der er ved en integrated care tilgang, der skræddersyes til den enkelte patient. Keywords: Integrated care, kroniske patienter, sundhedsvæsen, udvikling, informationsteknologi, resultater, effekter, personalized medicine. Integrated Care, Home Hospitalisation: * Keywords: Integrated Care prevents hospitalisation: Artiklen bygger på en hypotese om, at en simpel, veldefineret/standardiseret integrated care (IC) intervention, som understøttes af IKT, kan være effektiv til at forebygge indlæggelser for KOL patienter. Det nye i dette studie er, at den forebyggende intervention bygger på shared-care ordninger/aftaler mellem primære care teams og hospitals teams, som bl.a. har til formål at skabe synergi mellem forskellige niveauer i sundhedsvæsenet. I studiet sammenlignes IC interventionen med alm. pleje. Follow-up perioden var 12 mdr. Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, healthcare delivery, information technology, integrated care, planned care Kaiser Permanente, Infofilm: Youtube film med beskrivelse af hvordan Kaiser Permanentes HealthConnect fungerer. Fokus er på den vidensdeling, der igennem systemet bliver muligt mellem patienter og læger, samt mellem de sundhedsfaglige. Systemet understøtter blandt andet forebyggelse, et holistisk fokus på borgerne og kontinuerlig behandling. Keywords: HealtConnect, koordinering, forebyggelse, holisme, kontinuerlig behandling, integrated care. Kaiser Permanente, Information Technology: Beskrivelse af KP-ITs opgaver og fokusområder. De har blandt andet fokus på at forme teknologiens rolle i fremtidens sundhedssystem, hvor fokus er på at give folk mulighed for at være proaktive i forhold til deres helbred. Her spiller udvikling af mobile applikationer, forbindelse mellem forskellige sektorer og datasikkerhed en rolle. Keywords: Teknologiens rolle, fremtidens sundhedsvæsen, proaktiv, mobile applikationer, udvikling, sektorer, datasikkerhed. Kaiser Permanente, HealthConnect: Detaljeret beskrivelse af Kaiser Permanentes elektroniske borgerjournal kaldet HealthConnect. Her har borgerne mulighed for at interagere med deres sundhedsudbyder, se deres elektroniske patientjournal, samt få 7

8 en koordineret indsats mellem flere forskellige instanser, herunder hospitalet, praktiserende læger og apotek. Keywords: Elektronisk patientjournal, healthconnect, koordineret indsats, hospital, praktiserende læger, apotek. KAS, Hvem er vi: Kort beskrivelse af organiseringen omkring Sundheds-It, herunder med fokus på MidtEPJ. Her er der tre teams der varetager forskellige opgaver. KAS, der varetager de mere tekniske opgaver, et administrativt team, der varetager den patientadministrative del af MidtEPJ og booking og et klinisk team, der varetager den kliniske del af MidtEPJ - medicin, klinisk proces, rekvisition og svar. Keywords: Sundheds-it, MidtEPJ, KAS, teknisk, medicin, klinisk proces, rekvisition. KIH, Projektorganisering & Styregruppe referat: Mødereferat fra 6. styregruppemøde i projektet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Her forefindes kort beskrivelse af fremdriften i projektet, status på KIH database, status for OpenTele og budget. I materialet omkring projektets organisering, kan hele projektorganisationen ses. Keywords: Styregruppemøde, fremdrift, status KIH database, OpenTele, budget, projektorganisation. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering, MedCom: Hjemmeside med kort beskrivelse af KIH projektet. Her kan findes beskrivelse af baggrunden for projektet og indholdet i projektet. Herudover kan der findes en pjece til projektet, projektorganisering og KIHstyregruppen og teknikgruppe. Keywords: KIH, baggrund, indhold i projektet, pjece, projektorganisering, styregruppe, teknikgruppe. KMD CareConnect & Infofilm: Præsentation i skrift og kort film af platformen CareConnect, der understøtter det tværsektorielle samarbejde mellem kommune, hospital og praktiserende læge, samt borgernes aktive egenomsorg i forhold til deres kroniske sygdom. Keywords: Film, CareConnect, tværsektorielt samarbejde, egenomsorg, kronisk sygdom. Linkcare, About us, forside, products: Linkcares hjemmeside med information omkring deres produkter og projekter. Linkcare operer med tre services; integrated practices units, der består af en case manager, der arbejder med patienter ud fra forskellige protokoller, der varetager patienternes behov, research teams, hvor sundhedsprofessionelle kan vidensdele samt patient engagement, hvor patienterne via moduler til fx smartphones kan få hjælp til at tage hånd om deres sygdom. Keywords: case manager, standardisering, protokoller, vidensdeling, patient empowerment. Linkcare, Forløbsoverblik: Et slideshow, hvor et fiktivt forløb med Linkcare er detaljeret beskrevet. Linkcares patient-centreret sundhedsmodel beskrives i forhold til de sundhedsprofessionelles rolle, hvordan patient profiler oprettes, der 8

9 danner baggrund for en integrated care protokol og hvordan dette hænger sammen med samarbejdet på tværs af sektorer. Patientens fordele ved denne måde at behandle på er også beskrevet. Keywords: Patient-centreret sundhedsmodel, patient profil, integrated care protokol, tværsektorielt samarbejde, fordele for patienten. MedCom, Evaluering af 5 pilotprojekter: En MedCom rapport omhandlende 5 pilotprojekter i forhold til anvendelse af videokonferencer. Her er teknologien beskrevet, deltagernes erfaringer med teknologien og de økonomiske perspektiver i projekterne. Keywords: Evaluering, videokonference, teknologi, erfaringer, økonomi. Mobil adgang for sundhedspersonale, Et etnografisk feltstudie: Rapporten er en sammenfatning af et etnografisk studie omhandlende sundhedsfagliges arbejdsgange og mulighederne for mobil adgang til EPJ data. Studierne har bestået af kvalitative undersøgelser baseret på deltagerobservationer og uformelle interviews. Feltstudierne har haft det overordnede formål at beskrive og analysere kompleksiteten og nuancerne i de behov, som sundhedsprofessionelle har i relation til mobil understøttelse af arbejdsgange. Keywords: etnografisk studie, sundhedsfagliges arbejdsgange, mobil adgang til EPJ, prototypeudvikling, effektivisere arbejdsgange, udtaleser fra klinikere, undgå dobbelt registrering, mobil dokumentation, kvalitetsløft Mobil adgang for sundhedspersonale, Projekt-evaluering: Caretech innovation projekt. Et af de overordnede mål var udvikling af prototyper, der skal give læger og andet sundhedspersonale mobil adgang til EPJ-data samt Afprøvning af de udviklede prototyper i klinikken. Evalueringen indeholder Projekt status og fremtid, Projektet i forhold til kravene til projekter i Caretech samt udbytte og læring for deltagerne. Keywords: evaluering, prototypeudvikling, mobiladgang til EPJ, udbytte og læring for de enkelte deltagere, Monica, Electromyographic Characterization: Artiklen omhandler et forstudie til en Ph.d. omkring livmoderen elektrofysiologi. I studiet vil de gerne påvise, at Monica er egnet til at karakterisere livmoderen EMG-Signaler og dermed i stand til at skelne plukkeveer fra fødselsveer. Pointen er, at der således findes en klinisk metode (med kommercielt udstyr) til at identificere kvinder der er i for tidlig fødsel blandt kvinder med smertefulde veer. Der er altså ikke fokus på telemedicin, Monica skal i denne sammenhæng benyttes til videre forskning. Keywords: livmoderens EMG, Monica, veer, plukveer, identifikation af for tidlig fødsels, kommercielt udstyr, forskning Nasjonalt center for samhandling og telemedisin, Hjemmeside: NSTs hjemmeside med information omkring deres arbejdsområder, herunder innovation og implementering, forebyggelse og egenhjælp, samarbejde på tværs og kliniske systemer. Centeret er Norges nationale kompetencecenter for udvikling af og forskning i telemedicinske løsninger. 9

10 Keywords: Nationalt center, innovation og implementering, forebyggelse og egenhjælp, tværsektorielt samarbejde, kliniske systemer, kompetencecenter, forskning. National Telemedicinsk Sårvurdering, Business Case, Oplæg & Region Midt: Beskrivelse af Region Midtjyllands arbejde med det nationale sårprojekt, herunder anbefalinger til de forskellige lokale gruppers arbejde med implementering af projektet. Herudover er der et oplæg fra MedCom angående implementering af projektet på national basis samt en business case med beskrivelse af økonomi, teknologien, effektmåling osv. Keywords: Nationalt telemedicinsk projekt, anbefalinger, implementering, business case, økonomi, teknologi, effektmåling. Net4Care, Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse af Net4Care projektet med særlig fokus på den teknologiske udvikling i forhold til skalerbare og billige sundhedsservices. Net4Care vil udvikle en række modeller med et sæt af arkitekturer og grænseflader for telemedicinske løsninger og modeller for IKT-understøttet organisering på tværs af eksisterende afdelinger. Keywords: Teknologisk udvikling, skalerbarhed, sundhedsservices, it-arkitektur, IKT, organisering. NHS 24, Evaluation of NHS 24: Evalueringsrapport fra 2005 omhandlende introduktionen af NHS 24 i Skotland. Evalueringen indeholder følgende overskrifter: introduktion, oversigt over metoder, NHS 24 s aktiviteter og indvirkning på integrerede partnere, Patienternes erfaringer og tilfredshed med out of- hours services, økonomisk evaluering, evaluering af NHS 24 s implementeringsproces samt diskussion. NHS 24, Home: NHS 24 s hjemmeside med informationer omkring deres services, sundhedsfaglig vejledning og råd til borgere i Skotland, herunder selvbehandlingsrådgivning. NHS 24 agerer telefon- og support uden for de praktiserende lægers åbningstid. Keywords: Services, sundhedsfaglig vejledning, selvbehandlingsrådgivning, Skotland, telefon- og e- mailsupport, praktiserende læger. Nigeria, An internet-based telemedicine system in Nigeria: Dokumentet indeholder den historiske udvikling af telemedicin, systemarkitektur for et telemedicinsk internet-baseret system (som ikke er færdig udviklet endnu), herunder en beskrivelse af de fire moduler, som udgør systemet (administrative-, konsultationer-, henvisnings og monitoreringsmoduler) samt der diskuteres nogle af de udfordringer og implementeringsspørgsmål der er ifm. telemedicin i Nigeria. Keywords: Telemedicine; Telehomecare; Healthcare; Telecommunications Opfølgende hjemmebesøg med video, Rapport: KORA rapport med en detaljeret beskrivelse af projektet Innovation af opfølgende hjemmebesøg. Her er der blandt andet vægt på, hvilke krav der skal stilles til infrastruktur og it-support i et tværsektorielt samarbejde for derved at gøre sundhedsprofessionelle og borgere trygge ved teknologien samt muliggøre en effektiv anvendelse af teknologien. 10

11 Keywords: It infrastruktur, it-support, tværsektorielt samarbejde, tryghed, effektiv anvendelse af teknologi. Pallas Informatik, Patientterminal, Telemedicinsk Servicecenter & Kompetencer: Pallas Informatiks hjemmeside, hvor deres services er beskrevet, herunder deres telemedicinske applikationsudvikling, der fokuserer på hjemmemonitorering, konsultationer mellem patient og læge, rådgivning, kommunikation og planlægning via videokonference. Herudover beskrives deres telemedicinske servicecenter, der har fokus på arbejdet med teknisk support. På hjemmesiden findes også en liste over virksomhedens kompetencer blandt andet udviklingsprocesser, systemudvikling og kommunikation. Keywords: Applikationsudvikling, hjemmemonitorering, videokommunikation, rådgivning, servicecenter, teknisk support, (system)udvikling, kommunikation. Physical and digital proximity, Oudshoorn: Artikel/studie hvor Nelly Oudshoorn undersøger, hvad det vil sige for den sundhedsfaglige behandling at behandlingen bliver flyttet fra det fysiske- til det digitale rum. Her undersøger hun nogle hjertesvigtsklinikker og et telemedicinsk center for at belyse, at naturen af behandlingen ændrer sig, når den bliver medieret igennem informationsteknologi. Keywords: Fysisk nærhed, digital nærhed, hjertesvigt, telemedicinsk center, naturen af behandlingen, medieret, informationsteknologi. Post Danmark, Kompetenceniveau: Artikel omkring den tavse viden, som frontmedarbejderne i Post Danmark ofte besidder. Denne viden er afgørende for den services, de yder over for især ældre personer (i forhold til fx madudbringning), og den indebærer ofte en masse arbejde, som er usynlig for organisationen. Omsorg er her essentielt for denne service. Keywords: Service, tavs viden, ældre, madudbringning, usynligt arbejde., omsorg. Post Danmark, Velfærdsdistribution: Kort beskrivelse af et nyt initiativ hos Post Danmark, hvor de i samarbejde med IT-leverandører, kommuner og regioner har udviklet en samlet løsning til distribution af velfærdsteknologi til borgere i eget hjem. Post Danmark har lavet en film, der beskriver og illustrerer de opgaver virksomheden kan løse. Dette er blandt andet lagerføring, logistik og oplæring af borgerne. Keywords: Velfærdsdistribution, velfærdsteknologi, lagerføring, logistisk, oplæring, tryghed, special uddannende medarbejdere. Praktiserende læger bliver straffet for god behandling, Politiken: Artikel omkring konsekvenser for behandling af borgere med kronisk sygdom, som er opstået efter fastlæggelsen af overenskomst mellem PLO og Danske Regioner, hvor der blandt andet er indført et økonomisk kontrolsystem hos de praktiserende læger. Her kan lægerne pålægges at skære i deres aktiviteter fx i forhold til forebyggelse og opfølgning, hvis deres udgifter per person overskrider gennemsnittet i regionen med 25%. Keywords: Opfølgning, forebyggelse, kronisk sygdom, overenskomst, kontrolsystem, praktiserende læger, udgifter. 11

12 Projekt Bosted System, Evaluering: Evalueringsrapport af Projekt Bosted System med fokus på teknologiens anvendelsesområder og problemstillinger, de organisatoriske rammer og barriere for anvendelse af systemet, succeskriterier og anbefalinger til videre anvendelse. Der bliver blandt andet understreget, at teknologien er let at anvende, men at oplæringen i den skal ligge i umiddelbar forlængelse af anvendelsen af teknologien. Keywords: Teknologi, anvendelsesområder, problemstilinger, organisatoriske rammer og barriere, succeskriterier, oplæring. RRS, Enabeling patient-centric telemedicine: Statusrapport fra august 2012, som et led i en PhD. Denne rapport bygger overordnet på hypotesen: Det er muligt at integrere patient-centreret telemedicin med de nationale sundhedssystemer (fx EPJ eller det fælles medicinkort) vha. eksisterende middleware-teknologier og interfaces. Et eksempel på en patientcentreret telemedicinsk applikation er IKT-løsning i projekter RRS. I rapporten beskrives bl.a. den forudgående teoretiske viden samt analysen af hypotesen. Derudover forklares lidt om softwarearkitekturen på eksisterende nationale sundhedssystemer samt en detaljeret forklaring af middleware-teknologier, modeller, national service og standarder, der har indflydelse på processen med integration af applikationer. Keywords: patient-centreret telemedicin, RRS, nationale sundhedssystemer, integration, modeller, softwarearkitektur, datasikkerhed, middelware-teknologier, interfaces, nationale it-strategier, faktorer som besværliggør/umuliggøre integrationen. RRS, Et etnografisk feltstudie: Rapporten bygger på en etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb. Rapporten er en del af RRS projektet, der har til formål at udvikle og teste, den telemedicinske løsning, Health-Gateway, som patienter i døgnhofteforløbet fik stillet til rådighed. Som en del af RRS projektet udføres et randomiseret kontrolleret studie, hvor to grupper af patienter sammenlignes; døgnhofte og standard. Den etnografiske undersøgelse har haft fokus på begge grupper Keywords: etnografisk feltstudie, korte indlæggelses forløb, relation mellem behandler og patient, telemedicin, teknologiens rolle i forløbet, samarbejde, nye måde at arbejde på ifm. Rehabilitering efter en hofteoperation. RRS, Evaluering Evalueringsrapport omkring Remote Rehabilitation Support på 8 sider. Her er opstillet mål for projektet og hvilket udbytte henholdsvis Regionshospitalet Silkeborg, TDC og Caretech Innovation har opnået. Fokus er blandt andet på hvilke organisatoriske ændringer indførsel af telemedicin fordre, praktiske og logistiske problemer i forbindelse med telemedicin og behovet for en regional/national infrastruktur til telemedicin. Keywords: Telemedicinsk abonnement (single-point-of-contact løsning), etnografisk forstudie, organisatoriske ændringer, logistiske problemer, markedsforståelse, forretningsforståelse, innovationsforståelse. RRS, Projektresumé: Projektresume af Remote Rehabilitation Support på 18 sider. Et af projektets mål har blandt andet været at nedsætte patienternes indlæggelsestid fra 3 døgn til 1 døgn. Fokus på designovervejeler i forbindelse med teknologien ud fra et fokus på målgruppen, sammenhæng mellem hospital og hjemmet og anvendelse af film og animationer i it-løsningen. 12

13 Keywords: Reducering af indlæggelsestid, skræddersyet design, sammenhæng mellem hospital og hjem, film og animationer, IKT-løsning. Scottish Centre for Telehealth and Telecare, Home: SCCTs hjemmeside med informationer omkring centerets opgaver, formål, mål, projekter og træningsfilm. Centerets rolle er blandt andet at guide og supporterer telemedicinske projekter samt være med til at evaluerer effekterne af teknologien. Keywords: Opgaver, formål, mål, projekter, guide og supporterer, telemedicin, evaluering, effekter. Selvstyret AK behandling, Aarhus Universitetshospital: Formålet med dette studie var at sammenligne kvaliteten af selvstyret AK-behandling med konventionel AKbehandling. Et hundrede patienter blev randomiseret til enten selvstyret AK-behandling eller konventionel behandling. Man fandt, at kvaliteten af selvstyret AK-behandling var mindst lige så god som konventionel AKbehandling. Artiklen har IMRAD-opbygningen. Keywords: AK-behandling, randomiseret studie, sammenligning af konventionel praksis og en ny behandlingsform, patient empowerment Selvstyret AK-Behandling, MTV: Medicinsk teknologi vurdering af projektet Web-baseret beslutningsstøtte til patienter i behandling med blodfortyndende medicin. MTV en indeholder en analyse af projektet ud fra fokus på patienten, organisationen, økonomien og teknologien. Her beskrives blandt andet hvilke support-funktioner, der har været i projektet (tekniske), og hvilke fremtidige supportfunktioner, der er behov for, hvis projektet skal bredes ud til andre plejeområder. Herunder hvad dette vil komme til at koste. Keywords: Patient, organisation, økonomi, teknologi, MTV, KOL, support, teknisk, pris. Shared Care, Beskrivelse: Beskrivelse af Shared Care Platformen, herunder kan findes samarbejdspartnere, projektbeskrivelse, folder om platformen og tidsplan. Formålet med shared care er blandt andet at skabe et samlet billede af det sammenhængende patientforløbet Keywords: Shared care, platform, samarbejdspartnere, projektbeskrivelse, folder, tidsplan, sammenhængende patientforløb. SHL, Publications & Telemedicine Center 24/7: Hjemmeside for SHL i Israel, der har et telemedicinsk center bemandet af sundhedsprofessionelle. Her monitorerer de blandt andet hjertesvigtspatienters målinger, samtidig med de yder sundhedsfaglig rådgivning på unormale målinger samt patientuddannelse i forhold til øget egenmestring. Centeret har også en supportservice på devices, platform og software. Herudover link til SHL publikationer. Keywords: Sundhedsprofessionelle, SHL, monitorering, hjertesvigt, sundhedsfaglig rådgivning, patientuddannelse, egenmestring, supportservice. SHL, The SHL experience in Israel and German: 13

14 Artiklen beskriver en vurdering af konsekvenserne af et telemedicinsk program, hvor elektrokardiogram (EKG), kropsvægt og / eller blodtryk måles derhjemme og medicinskuddannet personale bedømmer/vurderer de indberettede data og rådgiver patienterne via telefon. Der er foretaget en systematisk undersøgelse af outcome og omkostningseffektiviteten (cost-effectiveness) af hjerte-programmer udført af SHL i de sidste 19 år. Keywords: SHL, telemedicin, sygdomsbehandling, hjertesvigt, myokardieinfarkt, Disease management, congestive Coronary disease, SHL, The SHL-Telemedicine experience in Israel: Den innovative telemedicinske service (SHL-Telemedicin) blev i 1987 grundlagt i Israel. Artiklen bygger på en undersøgelse, som blev udført for at vurdere resultatet af out-of-hospital hjertestop blandt abonnenterne mellem 1987 og 2007 og for at evaluere virkningen af denne service på abonnenternes overlevelse. Keywords: Cardiac arrest, Cardiopulmonary, resuscitation (CPR), Paramedic, Prehospital, Ventricular fibrillation, Witnessed cardiac arrest Spar penge behandl de ældre hjemme: Artikel fra P4 omkring et specialteam bestående af fire sygeplejersker, der arbejder med forebyggelse af hospitalsindlæggelser i Farvskov Kommune. Siden april af temaet forebygget 14 ud af de 24 indlæggelser, som målet har været. Keywords: Specialtema, forebyggelse af hospitalsindlæggelser, sygeplejersker, Farvskov Kommune. Statewide Telehealth, Health Contact Center: Detaljeret beskrivelse af de opgaver Statewide Telehealths Contact Center håndterer. Herunder er også beskrivelse af call centerets organisering i form af forskellige specialiserede teams og medarbejdernes kompetenceniveau. I kontakt centeret er der blandt telesygeplejersker, en embedslæge, psykologer og administrative support medarbejdere. Der beskrives også, hvilken teknologi call centeret benytter sig af i forhold til sikring af kvalitet i deres services. Keywords: Health Contact Center, teams, kompetenceniveau, telesygeplejersker, embedslæge, psykologer, administrative support medarbejdere, teknologi, kvalitetssikring. Statewide Telehealth Services, Hjemmeside: Hjemmeside for Queenslands Statewide Telehealth Services, hvor alt information omkring de forskellige services omkring telemedicin og helbredstilbud til borgere i Queensland kan findes. Keywords: Queensland, helbredsservices, telemedicin. Statewide Telehealth Services, The point-of-referral barrier Et feasibility studie, hvor formålet var at teste hypotesen om, at for at få en effektiv telehealth service, kræves en fuldtidskoordinator, som er en single-point-of-contact for alle henvisninger vdr. konsultation. Telehealth koordinatoren fik alle henvisninger fra to områder. Telehealth koordinatoren etablerede kontakt med klinikerne og koordinerede den nødvendige tilbagemelding. 14

15 Keywords: Forundersøgelse, effektivitet, single-point-of-contact, sammenligning med konventionel praksis på området, videokonference. Statewide Telehealth Services, Videoconferencing in the Queensland health services: Siden 1995 er videokonferencer og andre telemedicinske aktiviteter i Queensland Health blevet koordineret og supporteret af Queensland Telemedicine Network (QTN). De fleste videokonference-systemer er placeret på hospitaler og i sundhedscentre (Health centres). Resultater fra rapporten stammer fra revisioner to gange årligt, som er gennemført af QTN personale, hvor der afrapporteres om forbruget af videokonference. Data stammer fra perioden nov.1997 til nov Keywords: videokonference systemer, stigende brug af videokonferenceudstyret, mest brugt i forbindelse med uddannelse/ oplæring, benefits from telehealth. Supervision via videokonference i psykiatrien, Evaluering: MedCome udgivelse. Evaluering af fem pilotprojekter, omhandlende brug af videokonference i psykiatrien og på det sociale område i RM. Formålet med evalueringen var, at afdække de fordele og ulemper, der har været ifm. at bruge videokonference i de enkelte pilotprojekter. Evalueringen kigger på de tekniske og organisatoriske udfordringer og gevinster ved at bruge videokonferenceudstyr og etableringsomkostningerne ved videokonferenceudstyr. Keywords: evaluering, Præsentation af projekterne, videokonferenceløsninger, erfaringer, økonomi, Etableringsomkostninger, Transportbesparelser, anbefalinger, fordele og ulemper ved brugen af videokonferenceudstyr. TBBM, Blood pressure control during telemonitoring of home blood pressure Artiklen omhandler et RCT, hvor ønsket var at teste hypotesen om, at hjemme telemonitorering af BT er lige så effektiv som konventionel BT-monitorering, til at sænke BT og opnå behandlingsmål. Formålet med undersøgelse var at sammenligne effektiviteten af antihypertensiv behandling baseret på hjemme telemonitorering af BT med konventionel BT monitorering. Konklusion: BT bliver reduceret i samme omfang ved antihypertensiv behandling baseret på hjemme telemonitorering, som ved alm. monitorering af BT (ved praktiserende læge). Keywords: RCT, Hjemme blodtryksmåling, hypertension, forhøjet blodtryk, selv-monitorering af blodtryk, telemedicin, sammenligning af nuværende praksis vs. ny behandlingsform. TDC, Derfor siger hospitaler nej til telemedicin: Artikel fra Computerworld omkring det notat TDC har udfærdiget i forhold til de problemstillinger, de har oplevet med at få sat telemedicinske projekter på hospitalerne i drift. TDC sætter blandt andet fokus på det manglende økonomiske incitament i forhold til DRG-takster, de forskellige incitamenter for kommune og hospital, og at de mener, at teknologien er moden nok til at køre projekterne i større driftssammenhænge. Keywords: TDC-notat, drift, økonomisk incitament, DRG-takster, kommune, hospital, model teknologi. TeleCare Nord, Administrative opgaver inklusion & Henvisning kommunale patienter: Beskrivelse af kompetencer og handlinger ved inklusion af borgere i TeleCare Nord projektet. Herunder oprettelse af borger, bestilling, udbringning af udstyr og det data henvisningen skal indeholde. Herudover eksempel på henvisningsseddel for kommunale patienter. 15

16 TeleCare Nord, Business Case: Business case for TeleCard Nord projektet med beskrivelse af baggrunden for projektet, Telekat projektets resultater, mål for projektet, projektorganisering, projektpotentiale og værdi, omkostninger og risiciafdækning. Keywords: Business case, baggrund, Telekat, mål, projektorganisering, projektpotentiale, omkostninger, risici. TeleCare Nord, Atea DLM koncept: En powerpoint præsentation af Ateas DLM koncept, som de anvender til alle deres kunder. Her er beskrevet alle de opgaver, virksomheden kan løse for deres kunder, blandt andet planlægning og indkøb, udvikling, leverance og service desk. Herudover er beskrevet, hvordan løsningen er opbygget med skalerbahed, moduler og service level agreement. Keywords: DLM koncept, planlægning og indkøb, udvikling, logistik, support, skala, modul, service level agreeement. Tele-EKG, Telemedicinsk præhospital diagnostik og visitation af en patient med aortadissektion: Udgivelsen beskrives anvendelsen af telemedicinsk præhospital diagnostik til omvisitering af en patient med akut aortadissektion. Herudover illustreres, at telemedicinsk teknologi succesfuldt kan anvendes til præhospital diagnostik og omvisitation. Udgivelsen beskriver ligeledes anvendelsen af telemedicin med direkte kommunikation mellem læge og patient. Keywords: sygehistorie, telemedicin til præhospital diagnostik og visitation, aortadissektion, fjerndiagnostik, direkte kommunikation mellem læge og patient, hurtig diagnostik og relevant visitation. Telekat, Development of a program for tele-rehabilitation of COPD patients across sectors: Formålet med Telekat-projektet er at forebygge genindlæggelser af patienter med KOL ved at udvikle et forebyggende program for tele-rehabilitering på tværs af sektorer. Udviklingen af programmet er baseret på en co-innovation proces mellem KOL-patienter, pårørende, sundhedspersonale og repræsentanter fra private virksomheder og universiteter. Artiklen diskuterer de forhindringer, der opstår i co-innovation processen ifm. at udvikle en integreret metode til tele-rehabilitering af KOL-patienter. Keywords: co-innovation, integrated care, tele-rehabilitation, KOL-patienter, TeleKAT TeleKAT, Empowering Patients with COPD using Tele-Homecare Technology: Denne artikel diskuterer, hvordan et tele-rehabiliteringsprogram, der benytte sig af home telemonitoring, kan selvstændiggøre KOL-patienter. Artiklen er baseret på de daværende resultater, som forelå på et tidspunkt, hvor TELEKAT-projektet endnu ikke var afsluttet. Keywords: Empowerment, kronisk sygdom, tele-homecare technology, KOL-patienter, tele-rehabilitering, TeleKAT TeleKAT, Forskningsresultat: Pressemeddelelse med de forskningsresultater TeleKAT projektet har frembragt. Herunder hvor mange % det har været muligt at nedsætte genindlæggelser med i interventionsgruppen, samt reducering af indlæggelsesdage. 16

17 Keywords: Forskningsresultater, TeleKAT, reducering af genindlæggelser og indlæggelsesdage. TeleKAT, Præsentation: Powerpoint præsentation af TeleKAT projektet med baggrund for projektet, projektets fokus på brugerdreven innovation, formål med projektet og de foreløbige fund. TeleKAT projektet har fokus på at udvikle nye monitoreringsmetoder til borgere med KOL. Keywords: TeleKAT, brugerdreven innovation, formål, foreløbige fund, KOL, monitoreringsmetoder. Telekol Horsens, Præsentation: Powerpoint oplæg omkring Telekol i Horsens med oversigt over tilbud til KOL-patienter (både hospitals- og kommunetilbud), baggrunden for projektet (at afprøve en teknologisk løsning, øge mestringsevne osv.), inklusionskriterier, patienternes forløb (med synkron og asynkron løsning), sygeplejerskens funktion (at sikre koordineret, intensiveret og personlig tilpasset støtte), resultater og evaluering af projektet (udskydelse af ambulatoriebesøg, større tryghed, tilfredshed med telemedicinsk løsning osv.). Keywords: Mestring, ny teknologi, inklusion, synkron og asynkron løsning, koordination, tilpasset støtte, tryghed, udskydelse af ambulatoriebesøg. Telekol Silkeborg, Deltagerinformation: Deltagerinformation til potentielle deltagere i Telekol projektet i Silkeborg. Fokus på formålet med projektet (undersøge om telemedicin til KOL kan reducere indlæggelser og genindlæggelser), plan for projektet (kontrol og interventionsgruppe), projektets økonomiske forhold og partnere. Pjecen indeholder også samtykkeerklæringer. Keywords: Reducering af indlæggelser og genindlæggelser, evidens, forskningsprojekt, samtykkeerklæring. Telemedicin i KOL forløb, Flow chart: Flow chart over et telemedicinsk forløb for borgere med KOL. Keywords: KOL, telemedicinsk forløb, flow chart. Telemedicin i KOL forløb, Rapport: Evalueringen af et udviklingsprojekt omhandlende telemedicin hos patienter med KOL i samarbejde mellem Aalborg universitetshospital og Tunstall Healthcare. I rapporten præsenteres resultater og fund af udviklingsprojektet, som omhandler forløbsprogrammer i forhold til patienter med KOL ved hjælp af telehomecare teknologi. Keywords: Tunstall, telemedicin, måleparametre og efterfølgende evaluering, call center. Telemedicin i KOL forløb, Registreringsskema: Detaljeret beskrivelse af registreringsskema for borgere med KOL, der skal i et telemedicinsk forløb. Herunder oprettelse af ambulant kontakt, registrering af opstart og afslutning, ydelsesregistrering og procedurekoder. Keywords: Registreringsskema, telemedicinsk forløb, ambulant kontakt, ydelsesregistrering, procedurekoder. 17

18 Telemedicinsk overvågning af pacemakere Skejby, Evaluering Evalueringen har titlen: Arbejdskraftbesparende teknologi og organisering af pacemaker- /ICD kontrol. Projektets formål var at afprøve en ny teknologi: hjemmemonitorering (HM) og hvilke organisatoriske ændringer det kræver at implementere, samtidig med at data indsamles og lagres elektronisk. Fokus på inddragelse af patient og medarbejder perspektivet. Keywords: evaluering, beskrivelse af teknologiske og personalemæssige udfordringer, arbejdsbesparende potentiale, økonomiske effekter, socioøkonomiske effekter, barriere og forudsætninger for udbredelse, risikovurdering. Telemedicinsk Sårvurdering, Business Case: Business case for den nationale implementering af telemedicinsk sårvurdering. Her er der beskrivelse af projektet, metode for business casens udarbejdelse, forudsætninger for business casen, økonomi, fordeling af potentialet, øvrige gevinster, håndtering af usikkerheder, den tekniske løsning, projektorganisering og budget og finansiering. Keywords: Business case, metode, forudsætninger, økonomi, fordeling af potentialet, øvrige gevinster, håndtering af usikkerheder, projektorganisering. Teleskejby, Projektbeskrivelse: Detaljeret projektbeskrivelse af Teleskejby projektet indeholdende projektorganisering, og de forskellige faser i projekter (teknologi-klargøring, hjemmemonitorering og formidling). Borgernes svar og målinger gennemses dagligt, og der laves en uddannelsesplan for borgeren i forhold til bedre at kunne leve med en kronisk sygdom. Herudover laves der tidsregistrering for at kunne sammenligne det tidsmæssige forbrug i projektet med den sædvanlige praksis. Keywords: Projektbeskrivelse, målinger, uddannelsesplan, kronisk sygdom, tidsregistrering. Telesår Silkeborg, Samarbejdsaftale: Samarbejdsaftale mellem Regionshospitalet Silkeborg og Viborg samt Silkeborg Kommune i forbindelse med Telesår i Silkeborg. Fokus er blandt andet på formålet med telemedicin (reducering af ambulatoriebesøg, og øge patienternes livskvalitet samt tværsektorielt samarbejde), organisationsbeskrivelser, henvisning/visitation til de forskellige enheder, kommunikation, dokumentation og ansvar i pleje.net. Keywords: Samarbejdsaftale, reducering ambulatoriebesøg, livskvalitet, tværsektorielt samarbejde, henvisning, visitation, kommunikation, dokumentation, ansvar. Telesår Silkeborg, Sundhedsfaglige anbefalinger: Dokumentet beskriver de sundhedsfaglige anbefalinger til god, tværsektoriel kommunikation vedrørende telemedicinsk sårbehandling (alle former for telemedicinsk sårbehandling), som baggrund for disse anbefalinger er resultater/erfaringer fra demonstrationsprojektet for vurdering af diabetiske fodsår. Anbefalingerne omfatter: Billedforsendelse - herunder hvordan tages det gode billede samt reglerne for billederne. Sårkonsultation Kommunikation på tværs af sektorer herunder findes bl.a. Sekvensdiagram for kommunikationsvejen omkring sårbehandling. 18

19 Keywords: telemedicinsk sårbehandling, fodsår, tværsektoriel kommunikation, billedforsendelse, sårkonsultation, MedCom. Telesår Aarhus, Evaluering: Evalueringsrapport omkring anvendelsen af Telesår i Aarhus, udarbejdet af Aarhus Kommune. Evalueringen har titlen Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår. Formålet med projektet har således været at teste telemedicins potentiale på flere forskellige områder eksempelvis ifm. at fremme det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Keywords: Arbejdsbesparende potentiale, tværsektorielt samarbejde, teknologiens modenhed, evaluering, ressourceforbrug, business case, tekniske problemer. Telesår Aahus, Treatment of Diabetic Foot Ulcers in the Home: Formålet med dette studie var at undersøge, om videokonsultationer i hjemmet kan være et anvendeligt alternativ til et besøg på hospitalets ambulatorium for patienter med diabetiske fodsår samt om patienter, pårørende, hjemmesygeplejersker og eksperter på hospitalet vil opleve tilfredshed og øget tillid ifm. det nye behandlingsforløb. Keywords: diabetiske fodsår, videokonsultation, nyt behandlingsforløb, telemedicin, tilfredshed og tillid blandt personale, patienter og pårørende. Teletolken Forside & VideoCare Kontaktcente: Teletolkens hjemmeside med information omkring konceptet (at anvende videokommunikation til kommunikation over store afstande i stedet for fysisk fremmøde = spare transporttid) og deres VideoCare kontaktcenter, der primært arbejder med plejesektoren. Teletolken har mulighed for at inddrage specialister inden for forskellige områder, når dette er nødvendigt. Herudover oplistning af deres arbejdsopgaver, det anvendte systems kernefunktioner, teknik og funktioner til borgerne. Keywords: Videokommunikation, videocare kontaktcenter, plejesektoren, specialister, tekniske specifikationer Teletolkning, Evaluering: Evalueringstilbud fra CFK på MedComs udbud af Evaluering af et projekt om teletolkning. Her er en præsentation af tilbuddet, udfyldt kravspecifikation, løsningsbeskrivelse, tidplan mm. Keywords: Evalueringstilbud, teletolkning, CKF, MedCom. Teletolkning, Evaluering 2: Selve evalueringen af teletolkningsprojektet udarbejdet af CFK. Projektet Teletolkning går ud på at implementere brugen af videokonferenceudstyr til at gennemføre sprogtolkninger på hospitaler, i kommuner og hos alment praktiserende læger. Keywords: teletolkning, evaluering, anbefalinger, MTV perspektiv indeholdende organisering og projektstrategi, den tekniske dimension af videotolkning, (tele)tolkning i kroner og ører samt brugerperspektivet. 19

20 Teletolkning, MedCom: Beskrivelse af anvendelsesmuligheder og potentiale af teletolkning. Herunder hvad MedCom kan bidrage med i forhold til sparring, oplæring og erfaringsudveksling. Keywords: Teletolkning, anvendelsesmuligheder, potentialer, sparring, oplæring, erfaringsudveskling. Tunstall, Hjemmeside & Tunstall Nordic: Tunstalls hjemmeside med et stort udbud af materiale omkring deres services. Her forefindes beskrivelser af deres services, brochurer omkring telehealth, telecare, assisted living, service osv. Herudover ligger der en grundig beskrivelse af en lang række cases, som Tunstall har været involveret i. Her har de blandt andet oplistet besparelses- og forbedringspotentialer ved anvendelse af deres løsninger. Tunstall Nordic er tunstalls danske hjemmeside, der er målrettet den offentlige sektor i Danmark. Keywords: Telehealth, telecare, assisted living, service, brochure, cases, besparelses- og forbedringspotentialer. Tunstall, Infofilm: Infofilm fra Tunstall omkring deres løsninger og målgruppe. Her er der informationer omkring virksomheden alarmløsning (Tunstall Response), hvor mange lande virksomheden operer i, samt hvor mange brugere de servicerer. Filmen indeholder et scenarie, der viser arbejdsgangene ved et alarmopkald til call centeret. Tunstall, Servicebrochure: Brochure med en beskrivelse af Tunstalls serviceniveau ved tekniske problemstillinger med telemedicinsk udstyr. Brochuren indeholder desuden en linje-for-linje beskrivelse af hvordan proceduren er, når én af deres teknikkere skal ud på en fejl og hvilke standard abonnementstyper der forefindes.. Keywords: Teknik, fejl-procedure, standard abonnementstyper. Veterans Health Administration, Home Telehealth: Veterans Health Administration (VHA) har indført et nationalt home telehealth program: Care Koordinering / Home Telehealth (CCHT). Dennes formål er at koordinere behandlingen af patienter med kroniske sygdomme og undgå unødvendig indlæggelse til langvarig hospitalsbehandling. CCHT indebærer systematisk implementering af sundheds-it, home telehealth, og sygdomsmanagement teknologier. CCHT er nu en rutinemæssig service leveret af VHA. Keywords: home telehealth, chronic care, outcomes, patient satisfaction, veterans Veterans Health Administration, Opportunities and barriers in telemedicine: I denne undersøgelse er der brugt kvalitative interviews til at undersøge direct providers of telemedicine services, primary care providers (PCPs) and hospital administrators opfattelse af muligheder og barrierer for implementering af telemedicinske services i et netværk af Veterans Health Administration hospitaler. Keywords: VHA, telemedicin, barrierer, muligheder, kvalitative interviews. Virtuel Genoptræning, Velfærdsteknologivurdering: 20

Akutflow, Evaluering: http://caretechinnovation.dk/projekter/akutflow/akutflow_projektevaluering.pdf (Fundet d. 14.8.2013)

Akutflow, Evaluering: http://caretechinnovation.dk/projekter/akutflow/akutflow_projektevaluering.pdf (Fundet d. 14.8.2013) Litteraturliste NB: Nogle få af henvisninger kan ikke findes heri. Internetsider 3millionlives, Home: http://3millionlives.co.uk/about-3ml#background (Fundet d. 25.7.2013) 3millionlives, Ressources: http://3millionlives.co.uk/resources#nhs_evidence

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS)

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) 1 Projektevaluering Caretech Innovation C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) Deltagere/partnere: Center for elektiv Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg TDC A/S Caretech Innovation Dato 7.marts

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Ansatte i TFE Lone Schou, ph.d. studerende Christina Emme, ph.d. studerende Anna Svarre Jakobsen, ph.d. studerende Steffen Hogg Christensen,

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om projeket/telemedicinarbejde christina.emme@r egionh.

Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om projeket/telemedicinarbejde christina.emme@r egionh. Navn organisation titel Christina Emme Bispebjerg Hospital Sygeplejerske, cand.scient.san., Ph.d.-studerende Netværk for professionelle - Telemedicin og lungesygdom Telemedicinsk projekt/arbejde mail Om

Læs mere

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering Nikolai Hoffmann-Petersen, Læge Medicinsk afdeling og medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Claus Kjærgaard

Læs mere

Business case TeleCare Nord

Business case TeleCare Nord Business case TeleCare Nord v.1.0 Februar 2012 1 Indhold Baggrund... 3 Forskningsmæssigt afsæt... 3 Projektmål... 4 Projektpotentiale og værdi... 6 Omkostninger ved TeleCare Nord... 8 Risiciafdækning...

Læs mere

Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune Telesundhed på tværs erfaringer og ønsker i kommunalt perspektiv Kulturhuset Islands Brygge, 24. september

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver

Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Hvordan kan brugere inddrages? Om brugerinddragelse og brugerperspektiver Lotte Huniche, Lektor, Syddanske Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning Birthe Dinesen, Lektor, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2012 NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR UDBREDELSE AF TELEMEDICIN KORT FORTALT TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse Baggrund Region Sjælland og regionens kommuner afprøver og implementerer i disse år en række tiltag, som skal forbedre behandlingen af mennesker med kroniske

Læs mere

Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal. pasient på nett

Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal. pasient på nett Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal pasient på nett 3. juni 2010 - Oslo Patientadgang til journaler Finn Klamer Finn Klamer Lægefaglig udviklingsrådgiver Speciallæge i almen medicin 3.

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Digital sundhed Status og perspektiver. v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt

Digital sundhed Status og perspektiver. v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt Digital sundhed Status og perspektiver v/ Konst. Cheflæge Kent Kleinschmidt Hvad er digitaliseret i Sundhedsvæsenet? Laboratorie systemet Røntgen systemet Elektronisk patient journal (EPJ) i primær sektoren

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Evaluering af velfærdsteknologier

Evaluering af velfærdsteknologier Evaluering af velfærdsteknologier Tirsdag den 25. august 2015 Trine Søby Christensen Præsenta@on Trine Søby Christensen Sygeplejerske Cand. Scient. Klinisk Videnskab og Teknologi Konsulent og projektleder

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof 4 scenarier Digital tilbagemelding til borgeren på målinger Brugerbetalt Wellness Forebyggende / forsikring Borgeragent EEJ superhelt Praksisintegration? Jonna Jørn Ikke klinisk ansvar, borgerdrev et Hardy

Læs mere

Kolding Kommunes strategi. for. Telesundhed

Kolding Kommunes strategi. for. Telesundhed Kolding Kommunes strategi for Telesundhed 14. juni 2013 1 Indledning... 3 Formål med KL s strategi... 3 Hvorfor en kommunal strategi... 3 Borgere efterspørger teknologi, der kan gøre dem selvhjulpne...

Læs mere

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Den klassiske business case udvikler sig men er det nok? I de senere år har vi set en udvikling i retning af, at der beregnes

Læs mere

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom Region Hovedstaden Strategi for kronisk sygdom Udkast til strategi for kronisk sygdom Baggrund Den behandling, der er brug for, skal kunne gives i tide og i et tæt samarbejde med praksislæger, det præhospitale

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør "Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Baggrund Baggrund 3 Hjemmemonitorering af gravide?:

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

Resultater af enquete vedr. Innovation

Resultater af enquete vedr. Innovation Resultater af enquete vedr. Innovation 22 marts 15 april 2010 Hvordan? Vi udsendte en mail til alle 25.000 medarbejdere på hospitaler og i psykiatrien Der var over 2.500 kontakter til adressen Der indkom

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere