Keywords: Single-point-of-contact, koordineringscenter, online, triagering, business intelligence, resultater.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Keywords: Single-point-of-contact, koordineringscenter, online, triagering, business intelligence, resultater."

Transkript

1 Noteliste Nedenstående liste indeholder en kort beskrivelse, 3-5 linjer, af hver enkel kilde fra litteraturlisten. Herudover er der lavet en kort opsamling på keywords for hver kilde. Hvis der er flere kilder til samme projekt (se eksempel AMD) kan kilderne være skrevet sammen i 1 kort beskrivelse. 3millionlives, CCG cost savings & Home: 3millionlives hjemmeside med information omkring baggrunden for projektet, formål og mål, hvilke aktører der er med i projektet både private og offentlige, samt en tidsmæssig oversigt over projektets milepæle. Projektet har til formål at udbrede teknologiske services inden for sundhedsvæsenet til 3 millioner borgere med en kronisk sygdom. I kilden er der også en excel dokument med udregninger af, hvad de enkelte hospitaler i England vil spare, hvis akut indlæggelser af kroniske patienter blev nedsat med 20%. Keywords: Baggrund for projektet, formål, mål, offentlige og private aktører, milepæle, teknologiske services, sundhedsvæsenet, kronisk sygdom, 3 millioner borgere, besparelser, akut indlæggelser. Accenture, Brochure Baskerlandet: Detaljeret beskrivelse af Accentures arbejde med innovation af Baskerlandets tilgang til sundhedsydelser. Her beskrives blandt andet udfordringer for sundhedssystemet (demografiske problemstillinger), Multichannel Health Services Centres serviceportofolio (blandt andet medicinsk rådgivning, remote monitorering, projektledelse og forebyggelse). Brochuren oplister også kort de resultater, som projektet har haft indtil nu (blandt andet at interaktionen nu i langt højere grad foregår via medier i stedet for face-to-face). Keywords: Demografiske problemstillinger, serviceportofolio, medicinsk rådgivning, remote monitorering, projektledelse, forebyggelse, resultater, medieret interaktion. Accenture, Brochure New York: Detaljeret beskrivelse af Accentures arbejde med oprettelse af et fælles koordinerings servicecenter i New York. Centeret skal koordinere alle ikke-nødsopkald til New Yorks offentlige myndigheder. Her beskrives de forskellige features i servicecenteret (blandt andet onlinefunktion, triagering af opkald og business intelligence applikationer). Projektets mange resultater oplistes også. Keywords: Single-point-of-contact, koordineringscenter, online, triagering, business intelligence, resultater. Akutflow, Evaluering: Projektevaluering indeholdende resumé, projektstatus og fremtid, projektet i forhold til kravene til projekter i Caretech samt udbytte og læring for de deltagende parter. Keywords: Information og kommunikationsteknologi, akutmodtagelse, koordinering, klinisk logistik, effektivisering, tværsektorielt samarbejde. Akutflow, Projektbeskrivelse: Beskrivelse af formål, samarbejdspartnere, budget, teknologi og metoder i forbindelse med Akutflow projektet. Formålet er at udvikle en platform, der kan understøtte bedre koordinering, at skabe overblik, effektivisere kommunikationen på tværs af organisationer og sikre, at patienter får en hurtig og korrekt behandling. 1

2 Keywords: Formål, samarbejdspartnere, budget, teknologi, metoder, platform, koordinering, effektivisering, tværsektorielt samarbejde. Akutflow, Rapport: En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb. En undersøgelse af hvordan en akutafdeling og en stamafdeling koordinerer og kommunikerer med hinanden i forbindelse med akutte patientforløb. Hvordan samarbejder man omkring det akutte patientforløb? Hvordan foregår koordinering og kommunikation på tværs af afdelingerne? Afslutningsvis er der refleksioner og anbefalinger til optimering/ forbedring af samarbejde mellem afdelingerne. Keywords: etnografisk undersøgelse, koordinering, kommunikation, akutte patientforløb, samarbejde på tværs af afdelinger, refleksioner og anbefalinger omkring: Teknologi - Overblik og indsigt, Organisation - Kendskab og forståelse samt rammer - Kapacitet og aftaler AmbuFlex, Evalueringsrapport: Evalueringsrapport med beskrivelse af ideen bag AmbuFlex, projektets evalueringsmetode og resultater. AmbuFlex er et system, der understøtter behovsstyrede patientforløb. Ideen bag AmbuFlex var at afprøve hvordan og hvad patientrapporterede helbredsoplysninger kan anvendes til i klinikken. Keywords: Evalueringsmetode, resultater, behovsstyrede patientforløb, patientrapporterede helbredsoplysninger. AMD, About us, Technical Support Service, Telemedicine in space & Training Programmes: AMDs hjemmeside med beskrivelse af deres tekniske support på deres telemedicinske løsninger samt de træningsmuligheder virksomheden tilbyder sundhedsfaglige og teknisk personale. Virksomheden tilbyder standardiserede eller individuelle tillagte træningsforsøg, der blandt andet skal få sundhedsprofessionelle til at blive fortrolige med teknologien. Herudover en beskrivelse af AMDs rolle i det nigerianske telemedicinske projekt Telemedicine in Space. Keywords: Teknisk support, telemedicinske løsninger, træning, 24/7, fortrolighed med teknologien, nigeari. AMD, Preparing for the Telehealth World: Der er manglende vejledning til, at forberede psykologer til at navigere rundt i juridiske, lovgivningsmæssige, og etiske spørgsmål, som kan opstå, når de leverer psykologiske services via teknologi samt mangel på viden vdr. godtgørelser. Artiklen indeholder en oversigt over love og eksisterende retningslinjer for områderne telehealth og telemental health og giver nogle indledende vejledning til psykologer, som forsøger at imødekomme behovene fra deres patienter vha. tilgængelige teknologier. Specifikke emner omfatter anvendeligheden af HIPAA, Privatlivs og sikkerhedsregler, informeret samtykke og godtgørelse af tredjeparts betalere. Keywords: telehealth, telemental health, privacy, security, reimbursement, technology Basque, An answer to chronicity in the Basque contry: I 2010 blev the Strategy for Tackling the Challenge of Chronicity in the Basque Country offentliggjort. Den indeholder politikker og projekter med henblik på at genopfinde the health delivery model med det formål at forbedre kvaliteten af omsorg for kroniske patienter og gå i retning af en mere bæredygtig, proaktiv og integreret model. Dokumentet præsenterer 3 projekter: population stratification, integrated care initiatives, and innovation from health care staff. 2

3 Keywords: comorbidity, integrated care, long-term care, primary care, risk adjustment Basque Chronic Patients Strategy: Beskriver bl.a. kort de 14 strategisk projekter og de 5 politikker, som projekterne bygger på. To af de 14 strategisk projekter er Multi-channel centre (målet er at designe og implementere en teknologisk og organisatorisk platform, der tillader multi-channel interaktion (internet, telefon, mobil osv.) for hele befolkningen i Baskerlandet med sundhedssystemet). Dette skal forenkle borgernes liv og mindske den administrative arbejdsbyrde for sundhedsprofessionelle og Chronic illness research centre (forskningscenter med det formål at generere global og lokal ("glocal") viden til innovation i organisation og management samt at forbedre sundhedssystemerne med fokus på kroniske sygdomme og deres konsekvenser). Keywords: Strategi for at tackle udfordringen ifm. kroniske sygdom, Spanien, 2010, 5 politikker, 14 projekter, Call4Health, Chat, Help Desk, Nurse Triage & Our markets: Call4Healths hjemmeside med beskrivelse af virksomhedens mange services inden for støtte af hospitaler, læger og homecare. Virksomhederne har både administrative og sundhedsfaglige ansat, hvorved de kan tilbyde receptionsservice, sundhedsfaglig rådgivning, booking af tider og meget mere. Virksomheden operer både med traditionelt callcenter via et telefonnummer og med mulighed for real-time chat og service. Keywords: Administrative opgaver, sundhedsfaglige opgaver, receptionsservice, sundhedsfaglig rådgivning, chat, . Cardicom, Nurse Call Center & Press: Cardicoms hjemmeside med beskrivelse af deres Nurse Call Center, og hvilke opgaver dette kan håndtere. Nurse Call Center er et telemedicinsk callcenter bemandet af sygeplejersker, der kan håndtere overvågning af patientdata, videreformidling af data til andre sundhedsprofessionelle, coaching af borgere, effektivitets- og tilfredshedsundersøgelser samt sørge for at evt. justeringer i patienternes behandlingsplan sker rettidigt. Centeret har desuden en række medarbejdere der kan stå for opsætning og oplæring i udstyret. Herudover et link til deres pressenyheder med beskrivelse af deres kunder og awards. Keywords: Sygeplejersker, triage, coaching, effektivitets- og tilfredshedsundersøgelser, opsætning, oplæring, videreformidling af data, justeringer i behandlingsplaner. Columna Citizen & Columna Citizen projekt, Systematic: Systematics hjemmeside med beskrivelse af borgerjournalen Columna Citizen. Her forefindes et kort oprids af hvad den telemedicinske løsning kan, herunder at borgerne kan tilgå egne data og følge med i udviklingen af helbredstilstanden. Herudover er der en kort beskrivelse af det projekt Systematic kører i forbindelse med Hospitalsenheden Vest og Holstebro Kommune. Keywords: Borgerjournal, telemedicinsk løsning, tilgå egne data, Hospitalsenheden Vest, Holstebro Kommune. Corbene, Telemedical Support in Patients with Chronic Heart Failure: Samme artikel som Vitaphone, Telemedical Support Experience in Germany. 3

4 Diabetiske komplikationer, Et etnografisk feltstudie: Evalueringsrapport fra projektet Diabetiske komplikationer. Rapporten giver en kort introduktion til Vagus, samt beskrivelse og analyse af brugssituationen hos henholdsvis lægepraksis og i hjemmet. Gennem kvalitative interviews og observation søges det at belyse brugen af Vagus, samt at afdække aspekter, der har relevans for acceptans af test for diabetisk nerveskade hos lægepraksis og i patienters hjem. Keywords: Evaluering, afprøvning af Vagus, patienten skal selv måle data, organisatoriske forandringer, udfordringer, fordele. Diabetiske komplikationer, Projektevaluering: Caretech Innovation projekt, som havde til formålet at belyse anvendelsen af måleapparatet Vagus i almen praksis og hjemme hos patienter, samt brugernes oplevelser med undersøgelsen. Projektet er suppleret af en klinisk forskningsprotokol, der har til formål at identificere, hvor de bedste kliniske data opnås enten hos lægepraksis eller i patientens hjem, jf. white coat effekten. Evalueringen indeholder afsnit om: projekt status og fremtid, Projektet i forhold til kravene til projekter i Caretech samt Udbytte og læring for deltagerne. Keywords: Vagus, diabetes komplikationer, videngrundlag, udbytte, læring, fremtiden. Det virtuelle hospital, A randomised trial of telemedicine-based treatment: Artiklen omhandler et randomiseret forsøg med telemedicin-baseret behandling versus konventionel hospitalsindlæggelse af KOL-patienter med eksacerbation. Der undersøges selvrapporterede resultater hos patienter med eksacerbation og man fandt ikke signifikante forskelle i de selvrapporterede resultater fra de to grupper (22 deltagere i hver gruppe). Artiklen har IMRAD opbygningen. Keywords: KOL, randomised trial, home telemedicine, self-reported outcome, HRQoL. Det virtuelle hospital, Patient skills in the Virtual Hospital: Dokumentet evaluerer et kombineret træningsprogram og tjeklisteværktøj (CTPC), der er brugt til en vurdering af patientens færdigheder, før patienten sendes hjem med telemedicin. Deres hypotese var, at CTPC kunne sikre et tilstrækkeligt niveau for patientens evner til at levere sikker og effektiv HBTT. Dokumentet har IMRAD opbygningen. Keywords: Patient skills, 7-item combined training program and checklist, patients with acute exacerbation of COPD, home-based telemedicine, Digital EGK-database, Udbudsbetingelser: Udbudsmateriale omkring et system, der understøtter decentral dataopsamling, fra så meget af det eksisterende EKG udstyr som muligt. Keywords: Udbudsmateriale, dataopsamling, EGK, database. Effektivisering av pasientflyt & Online ICT tool, Tromsø: Kort beskrivelse af projektet Effektivisering av pasientflyt ved hjelp av en online elektronisk pasientjournal, hvor fokus er på at få gjort EPJ til et online proces- og beslutningsværktøj, der kan være med til at understøtte udviklingen af standardiserede patientforløb. 4

5 Keywords: EP, proces- og beslutningsværktøj, standardiserede patientforløb. Fear Fighter, A context-aware solution for treating acrophobia: Dansk Forskningsprojekt der undersøger, hvordan smart phones kan benyttes i designet af en omfattende context aware og digital løsning (så som Fear Fighter) med hensyn til motivationsfaktorer, for at få brugerne til at engagere sig i det. Keywords: Acrophobia, Smart phone, Captivating Qualities, Cognitive Behavioral Therapy, Fear Fighter Project, Context-Aware Computing. Fearfighter, Behandling: Beskrivelse af patientbehandling ved anvendelse af værktøjet Fearfighter til patienter med angst og fobi. Her er beskrevet hvordan Fearfighter er opbygget, hvordan det kan anvendes med og uden terapeutisk støtte, hvordan et patientforløb ser ud og hvilken støtte terapeuterne kan få fra virksomheden. Keywords: Angst, fobi, patientforløb, terapeutisk støtte. Fearfighter, Evaluering Evaluering af demonstrationsprojekt i RM, hvis formål var at afprøve og evaluere computerprogrammet FearFighter (FF) til behandling af angst/fobi under daglig klinisk praksis i Dk. Evalueringen indeholder bl.a. udenlandsk erfaringer med FF, implementeringsstrategi for FF i DK, effekten af FF mm. Projektet er tilrettelagt som et randomiseret, kontrolleret studie (RCT). Keywords: RCT, psykiatrien, evaluering, demonstrationsprojekt, computerbaseret behandling af angst/fobi, Computerbaseret kognitiv adfærdsterapi, frigøres ressourcer, Forebyggelsespakke, Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen forebyggelsespakke med anbefalinger til kommuner angående opsporing og forebyggelse af moderat og svær overvægt hos borgere. Her er der blandt andet beskrevet sundhedsvæsenets og kommunernes udgifter til overvægte samt forekomsten af overvægt i Danmarks befolkning. I pakken er der konkrete forslag til, hvad kommunerne kan gøre for at forebygge overvægt. Keywords: Forebyggelsespakke, sundhedsstyrelsen, anbefalinger, kommuner, overvægt, opsporing, udgifter, forekomst, konkrete forslag. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom , Evaluering: En programevaluering af resultater og erfaringer fra 28 projekter i RM. Denne rapport er en samling af 31 selvevalueringer, som er udarbejdet i RM i efteråret Selvevalueringerne handler om 28 projekter, som alle har fokus på en forstærket indsats over for mennesker med kronisk sygdom. Keywords: selvevaluering, kronisk sygdom, RM, samling af 28 projekter. Healthcare s Evolution to 2025, Oplæg: Oplæg af Frost & Sullivans Senior Vice President for Healthcare & Life Sciences omkring et sundhedsvæsen måske uden de praktiserende læger eller I hvert fald med en ændring af deres rolle. 5

6 Keywords: Frost & Sullivan, praktiserende læge, ændring af rolle, sundhedsvæsen. HIT, Hjemmeside (Region hovedstadens hjemmeside): Hjemmeside med beskrivelse af Region Hovedstadens HIT projekt inden for telemedicin. Her står formålet, løsningsbeskrivelse, organisering og fakta kort beskrevet. HIT, PostDanmark går ind i telemedicine: Artikel fra medwatch om PostDanmarks nye koncept velfærdsdistribution. PostDK leverer genoptræningsudstyr ud i 4 kommuner og har desuden indgået aftale om distribution med 17 kommuner. Herudover har PostDanmark et samarbejde med 4 hospitaler i Region Hovedstaden. Hjemmemonitorering af borgere med KOL, Pointer: Kort uddrag af pointer i punktform fra KORA rapporten Hjemmeteknologi til borgere med KOL. Pointer er uddraget ud fra et fokus på borgerne, de sundhedsprofessionelle, organisationen, sektorsamarbejde, tekniske aspekter, pilotprojekt vs. storskala og synkrone vs. asynkrone løsninger. Keywords: Hjemmeteknologi, KOL, pointer, borgere, sundhedsprofessionelle, organisation, sektorsamarbejde, teknologi, pilotprojekt, storskala, synkrone og asynkrone løsninger. Hjemmeteknologi til patienter med KOL, KORA rapport: Rapporten samler op på eksisterende erfaringer med telemedicinske løsninger til patienter med KOL både nationalt og internationalt. Formålet er at belyse, hvordan hjemmemonitoreringsløsningerne tages i brug af sundhedsfagligt personale og hjemmepatienter med henblik på at identificere faktorer, der har betydning for implementering til drift også i større skala. Keywords: Erfaringer, litteraturstudie, Etnografisk feltarbejde, hjemmemonitoreringsforløb, roller og samarbejdsrelationer, telemedicin til KOL patienter, implementering i større skala. Horsens På Forkant, Præsentation: Powerpoint oplæg om Horsens På Forkant med beskrivelse af sundhedshotspottet, projektets fordele for borgere, kommune, hospital og samfundet samt lidt kort fakta om projektet. Fokus er blandt andet på borgerens egemestring, færre fysiske besøg hos borgeren, færre indlæggelser, genindlæggelser og ambulatoriebesøg samt et sammenhængende sundhedssystem på tværs af siloer. Keywords: Sundhedshotspot, ny teknologi, egenmestring, færre genindlæggelser, tværsektorielt sundhedssystem. Horsens På Forkant, Præsentation Karin Holland: Powerpoint oplæg om Horsens På Forkant af direktøren for Sundhed og Socialservice i Horsens Kommune. Beskrivelse af baggrundende for projektet herunder fremtidens demografiske problemer. Fokusområderne er blandt andet borgeren som centrum for sundhedsvæsenet, vi træder ud af siloerne, vi træder ud af indlæggelses- og omsorgsfilosofi (forventning om at reducere genindlæggelser med 25-30%), samt mer for færre. Keywords: Flere ældre borgere, mere sundhed for pengene, ny teknologi, opgør med silotænkning, OPI, færre genindlæggelser. 6

7 Integrated Care, A new model for COPD: * Integrated Care, Erfaringer, Film & Oplæg: 2 oplæg af Josep Roca og 1 oplæg af Albert Alonso omkring integrated care i forbindelse med kroniske patienter. Her er det blandt andet fokus på hvordan sundhedsvæsenet kan udvikles, informations-teknologiens muligheder og resultater, samt de effekter, der er ved en integrated care tilgang, der skræddersyes til den enkelte patient. Keywords: Integrated care, kroniske patienter, sundhedsvæsen, udvikling, informationsteknologi, resultater, effekter, personalized medicine. Integrated Care, Home Hospitalisation: * Keywords: Integrated Care prevents hospitalisation: Artiklen bygger på en hypotese om, at en simpel, veldefineret/standardiseret integrated care (IC) intervention, som understøttes af IKT, kan være effektiv til at forebygge indlæggelser for KOL patienter. Det nye i dette studie er, at den forebyggende intervention bygger på shared-care ordninger/aftaler mellem primære care teams og hospitals teams, som bl.a. har til formål at skabe synergi mellem forskellige niveauer i sundhedsvæsenet. I studiet sammenlignes IC interventionen med alm. pleje. Follow-up perioden var 12 mdr. Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, healthcare delivery, information technology, integrated care, planned care Kaiser Permanente, Infofilm: Youtube film med beskrivelse af hvordan Kaiser Permanentes HealthConnect fungerer. Fokus er på den vidensdeling, der igennem systemet bliver muligt mellem patienter og læger, samt mellem de sundhedsfaglige. Systemet understøtter blandt andet forebyggelse, et holistisk fokus på borgerne og kontinuerlig behandling. Keywords: HealtConnect, koordinering, forebyggelse, holisme, kontinuerlig behandling, integrated care. Kaiser Permanente, Information Technology: Beskrivelse af KP-ITs opgaver og fokusområder. De har blandt andet fokus på at forme teknologiens rolle i fremtidens sundhedssystem, hvor fokus er på at give folk mulighed for at være proaktive i forhold til deres helbred. Her spiller udvikling af mobile applikationer, forbindelse mellem forskellige sektorer og datasikkerhed en rolle. Keywords: Teknologiens rolle, fremtidens sundhedsvæsen, proaktiv, mobile applikationer, udvikling, sektorer, datasikkerhed. Kaiser Permanente, HealthConnect: Detaljeret beskrivelse af Kaiser Permanentes elektroniske borgerjournal kaldet HealthConnect. Her har borgerne mulighed for at interagere med deres sundhedsudbyder, se deres elektroniske patientjournal, samt få 7

8 en koordineret indsats mellem flere forskellige instanser, herunder hospitalet, praktiserende læger og apotek. Keywords: Elektronisk patientjournal, healthconnect, koordineret indsats, hospital, praktiserende læger, apotek. KAS, Hvem er vi: Kort beskrivelse af organiseringen omkring Sundheds-It, herunder med fokus på MidtEPJ. Her er der tre teams der varetager forskellige opgaver. KAS, der varetager de mere tekniske opgaver, et administrativt team, der varetager den patientadministrative del af MidtEPJ og booking og et klinisk team, der varetager den kliniske del af MidtEPJ - medicin, klinisk proces, rekvisition og svar. Keywords: Sundheds-it, MidtEPJ, KAS, teknisk, medicin, klinisk proces, rekvisition. KIH, Projektorganisering & Styregruppe referat: Mødereferat fra 6. styregruppemøde i projektet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Her forefindes kort beskrivelse af fremdriften i projektet, status på KIH database, status for OpenTele og budget. I materialet omkring projektets organisering, kan hele projektorganisationen ses. Keywords: Styregruppemøde, fremdrift, status KIH database, OpenTele, budget, projektorganisation. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering, MedCom: Hjemmeside med kort beskrivelse af KIH projektet. Her kan findes beskrivelse af baggrunden for projektet og indholdet i projektet. Herudover kan der findes en pjece til projektet, projektorganisering og KIHstyregruppen og teknikgruppe. Keywords: KIH, baggrund, indhold i projektet, pjece, projektorganisering, styregruppe, teknikgruppe. KMD CareConnect & Infofilm: Præsentation i skrift og kort film af platformen CareConnect, der understøtter det tværsektorielle samarbejde mellem kommune, hospital og praktiserende læge, samt borgernes aktive egenomsorg i forhold til deres kroniske sygdom. Keywords: Film, CareConnect, tværsektorielt samarbejde, egenomsorg, kronisk sygdom. Linkcare, About us, forside, products: Linkcares hjemmeside med information omkring deres produkter og projekter. Linkcare operer med tre services; integrated practices units, der består af en case manager, der arbejder med patienter ud fra forskellige protokoller, der varetager patienternes behov, research teams, hvor sundhedsprofessionelle kan vidensdele samt patient engagement, hvor patienterne via moduler til fx smartphones kan få hjælp til at tage hånd om deres sygdom. Keywords: case manager, standardisering, protokoller, vidensdeling, patient empowerment. Linkcare, Forløbsoverblik: Et slideshow, hvor et fiktivt forløb med Linkcare er detaljeret beskrevet. Linkcares patient-centreret sundhedsmodel beskrives i forhold til de sundhedsprofessionelles rolle, hvordan patient profiler oprettes, der 8

9 danner baggrund for en integrated care protokol og hvordan dette hænger sammen med samarbejdet på tværs af sektorer. Patientens fordele ved denne måde at behandle på er også beskrevet. Keywords: Patient-centreret sundhedsmodel, patient profil, integrated care protokol, tværsektorielt samarbejde, fordele for patienten. MedCom, Evaluering af 5 pilotprojekter: En MedCom rapport omhandlende 5 pilotprojekter i forhold til anvendelse af videokonferencer. Her er teknologien beskrevet, deltagernes erfaringer med teknologien og de økonomiske perspektiver i projekterne. Keywords: Evaluering, videokonference, teknologi, erfaringer, økonomi. Mobil adgang for sundhedspersonale, Et etnografisk feltstudie: Rapporten er en sammenfatning af et etnografisk studie omhandlende sundhedsfagliges arbejdsgange og mulighederne for mobil adgang til EPJ data. Studierne har bestået af kvalitative undersøgelser baseret på deltagerobservationer og uformelle interviews. Feltstudierne har haft det overordnede formål at beskrive og analysere kompleksiteten og nuancerne i de behov, som sundhedsprofessionelle har i relation til mobil understøttelse af arbejdsgange. Keywords: etnografisk studie, sundhedsfagliges arbejdsgange, mobil adgang til EPJ, prototypeudvikling, effektivisere arbejdsgange, udtaleser fra klinikere, undgå dobbelt registrering, mobil dokumentation, kvalitetsløft Mobil adgang for sundhedspersonale, Projekt-evaluering: Caretech innovation projekt. Et af de overordnede mål var udvikling af prototyper, der skal give læger og andet sundhedspersonale mobil adgang til EPJ-data samt Afprøvning af de udviklede prototyper i klinikken. Evalueringen indeholder Projekt status og fremtid, Projektet i forhold til kravene til projekter i Caretech samt udbytte og læring for deltagerne. Keywords: evaluering, prototypeudvikling, mobiladgang til EPJ, udbytte og læring for de enkelte deltagere, Monica, Electromyographic Characterization: Artiklen omhandler et forstudie til en Ph.d. omkring livmoderen elektrofysiologi. I studiet vil de gerne påvise, at Monica er egnet til at karakterisere livmoderen EMG-Signaler og dermed i stand til at skelne plukkeveer fra fødselsveer. Pointen er, at der således findes en klinisk metode (med kommercielt udstyr) til at identificere kvinder der er i for tidlig fødsel blandt kvinder med smertefulde veer. Der er altså ikke fokus på telemedicin, Monica skal i denne sammenhæng benyttes til videre forskning. Keywords: livmoderens EMG, Monica, veer, plukveer, identifikation af for tidlig fødsels, kommercielt udstyr, forskning Nasjonalt center for samhandling og telemedisin, Hjemmeside: NSTs hjemmeside med information omkring deres arbejdsområder, herunder innovation og implementering, forebyggelse og egenhjælp, samarbejde på tværs og kliniske systemer. Centeret er Norges nationale kompetencecenter for udvikling af og forskning i telemedicinske løsninger. 9

10 Keywords: Nationalt center, innovation og implementering, forebyggelse og egenhjælp, tværsektorielt samarbejde, kliniske systemer, kompetencecenter, forskning. National Telemedicinsk Sårvurdering, Business Case, Oplæg & Region Midt: Beskrivelse af Region Midtjyllands arbejde med det nationale sårprojekt, herunder anbefalinger til de forskellige lokale gruppers arbejde med implementering af projektet. Herudover er der et oplæg fra MedCom angående implementering af projektet på national basis samt en business case med beskrivelse af økonomi, teknologien, effektmåling osv. Keywords: Nationalt telemedicinsk projekt, anbefalinger, implementering, business case, økonomi, teknologi, effektmåling. Net4Care, Projektbeskrivelse: Projektbeskrivelse af Net4Care projektet med særlig fokus på den teknologiske udvikling i forhold til skalerbare og billige sundhedsservices. Net4Care vil udvikle en række modeller med et sæt af arkitekturer og grænseflader for telemedicinske løsninger og modeller for IKT-understøttet organisering på tværs af eksisterende afdelinger. Keywords: Teknologisk udvikling, skalerbarhed, sundhedsservices, it-arkitektur, IKT, organisering. NHS 24, Evaluation of NHS 24: Evalueringsrapport fra 2005 omhandlende introduktionen af NHS 24 i Skotland. Evalueringen indeholder følgende overskrifter: introduktion, oversigt over metoder, NHS 24 s aktiviteter og indvirkning på integrerede partnere, Patienternes erfaringer og tilfredshed med out of- hours services, økonomisk evaluering, evaluering af NHS 24 s implementeringsproces samt diskussion. NHS 24, Home: NHS 24 s hjemmeside med informationer omkring deres services, sundhedsfaglig vejledning og råd til borgere i Skotland, herunder selvbehandlingsrådgivning. NHS 24 agerer telefon- og support uden for de praktiserende lægers åbningstid. Keywords: Services, sundhedsfaglig vejledning, selvbehandlingsrådgivning, Skotland, telefon- og e- mailsupport, praktiserende læger. Nigeria, An internet-based telemedicine system in Nigeria: Dokumentet indeholder den historiske udvikling af telemedicin, systemarkitektur for et telemedicinsk internet-baseret system (som ikke er færdig udviklet endnu), herunder en beskrivelse af de fire moduler, som udgør systemet (administrative-, konsultationer-, henvisnings og monitoreringsmoduler) samt der diskuteres nogle af de udfordringer og implementeringsspørgsmål der er ifm. telemedicin i Nigeria. Keywords: Telemedicine; Telehomecare; Healthcare; Telecommunications Opfølgende hjemmebesøg med video, Rapport: KORA rapport med en detaljeret beskrivelse af projektet Innovation af opfølgende hjemmebesøg. Her er der blandt andet vægt på, hvilke krav der skal stilles til infrastruktur og it-support i et tværsektorielt samarbejde for derved at gøre sundhedsprofessionelle og borgere trygge ved teknologien samt muliggøre en effektiv anvendelse af teknologien. 10

11 Keywords: It infrastruktur, it-support, tværsektorielt samarbejde, tryghed, effektiv anvendelse af teknologi. Pallas Informatik, Patientterminal, Telemedicinsk Servicecenter & Kompetencer: Pallas Informatiks hjemmeside, hvor deres services er beskrevet, herunder deres telemedicinske applikationsudvikling, der fokuserer på hjemmemonitorering, konsultationer mellem patient og læge, rådgivning, kommunikation og planlægning via videokonference. Herudover beskrives deres telemedicinske servicecenter, der har fokus på arbejdet med teknisk support. På hjemmesiden findes også en liste over virksomhedens kompetencer blandt andet udviklingsprocesser, systemudvikling og kommunikation. Keywords: Applikationsudvikling, hjemmemonitorering, videokommunikation, rådgivning, servicecenter, teknisk support, (system)udvikling, kommunikation. Physical and digital proximity, Oudshoorn: Artikel/studie hvor Nelly Oudshoorn undersøger, hvad det vil sige for den sundhedsfaglige behandling at behandlingen bliver flyttet fra det fysiske- til det digitale rum. Her undersøger hun nogle hjertesvigtsklinikker og et telemedicinsk center for at belyse, at naturen af behandlingen ændrer sig, når den bliver medieret igennem informationsteknologi. Keywords: Fysisk nærhed, digital nærhed, hjertesvigt, telemedicinsk center, naturen af behandlingen, medieret, informationsteknologi. Post Danmark, Kompetenceniveau: Artikel omkring den tavse viden, som frontmedarbejderne i Post Danmark ofte besidder. Denne viden er afgørende for den services, de yder over for især ældre personer (i forhold til fx madudbringning), og den indebærer ofte en masse arbejde, som er usynlig for organisationen. Omsorg er her essentielt for denne service. Keywords: Service, tavs viden, ældre, madudbringning, usynligt arbejde., omsorg. Post Danmark, Velfærdsdistribution: Kort beskrivelse af et nyt initiativ hos Post Danmark, hvor de i samarbejde med IT-leverandører, kommuner og regioner har udviklet en samlet løsning til distribution af velfærdsteknologi til borgere i eget hjem. Post Danmark har lavet en film, der beskriver og illustrerer de opgaver virksomheden kan løse. Dette er blandt andet lagerføring, logistik og oplæring af borgerne. Keywords: Velfærdsdistribution, velfærdsteknologi, lagerføring, logistisk, oplæring, tryghed, special uddannende medarbejdere. Praktiserende læger bliver straffet for god behandling, Politiken: Artikel omkring konsekvenser for behandling af borgere med kronisk sygdom, som er opstået efter fastlæggelsen af overenskomst mellem PLO og Danske Regioner, hvor der blandt andet er indført et økonomisk kontrolsystem hos de praktiserende læger. Her kan lægerne pålægges at skære i deres aktiviteter fx i forhold til forebyggelse og opfølgning, hvis deres udgifter per person overskrider gennemsnittet i regionen med 25%. Keywords: Opfølgning, forebyggelse, kronisk sygdom, overenskomst, kontrolsystem, praktiserende læger, udgifter. 11

12 Projekt Bosted System, Evaluering: Evalueringsrapport af Projekt Bosted System med fokus på teknologiens anvendelsesområder og problemstillinger, de organisatoriske rammer og barriere for anvendelse af systemet, succeskriterier og anbefalinger til videre anvendelse. Der bliver blandt andet understreget, at teknologien er let at anvende, men at oplæringen i den skal ligge i umiddelbar forlængelse af anvendelsen af teknologien. Keywords: Teknologi, anvendelsesområder, problemstilinger, organisatoriske rammer og barriere, succeskriterier, oplæring. RRS, Enabeling patient-centric telemedicine: Statusrapport fra august 2012, som et led i en PhD. Denne rapport bygger overordnet på hypotesen: Det er muligt at integrere patient-centreret telemedicin med de nationale sundhedssystemer (fx EPJ eller det fælles medicinkort) vha. eksisterende middleware-teknologier og interfaces. Et eksempel på en patientcentreret telemedicinsk applikation er IKT-løsning i projekter RRS. I rapporten beskrives bl.a. den forudgående teoretiske viden samt analysen af hypotesen. Derudover forklares lidt om softwarearkitekturen på eksisterende nationale sundhedssystemer samt en detaljeret forklaring af middleware-teknologier, modeller, national service og standarder, der har indflydelse på processen med integration af applikationer. Keywords: patient-centreret telemedicin, RRS, nationale sundhedssystemer, integration, modeller, softwarearkitektur, datasikkerhed, middelware-teknologier, interfaces, nationale it-strategier, faktorer som besværliggør/umuliggøre integrationen. RRS, Et etnografisk feltstudie: Rapporten bygger på en etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb. Rapporten er en del af RRS projektet, der har til formål at udvikle og teste, den telemedicinske løsning, Health-Gateway, som patienter i døgnhofteforløbet fik stillet til rådighed. Som en del af RRS projektet udføres et randomiseret kontrolleret studie, hvor to grupper af patienter sammenlignes; døgnhofte og standard. Den etnografiske undersøgelse har haft fokus på begge grupper Keywords: etnografisk feltstudie, korte indlæggelses forløb, relation mellem behandler og patient, telemedicin, teknologiens rolle i forløbet, samarbejde, nye måde at arbejde på ifm. Rehabilitering efter en hofteoperation. RRS, Evaluering Evalueringsrapport omkring Remote Rehabilitation Support på 8 sider. Her er opstillet mål for projektet og hvilket udbytte henholdsvis Regionshospitalet Silkeborg, TDC og Caretech Innovation har opnået. Fokus er blandt andet på hvilke organisatoriske ændringer indførsel af telemedicin fordre, praktiske og logistiske problemer i forbindelse med telemedicin og behovet for en regional/national infrastruktur til telemedicin. Keywords: Telemedicinsk abonnement (single-point-of-contact løsning), etnografisk forstudie, organisatoriske ændringer, logistiske problemer, markedsforståelse, forretningsforståelse, innovationsforståelse. RRS, Projektresumé: Projektresume af Remote Rehabilitation Support på 18 sider. Et af projektets mål har blandt andet været at nedsætte patienternes indlæggelsestid fra 3 døgn til 1 døgn. Fokus på designovervejeler i forbindelse med teknologien ud fra et fokus på målgruppen, sammenhæng mellem hospital og hjemmet og anvendelse af film og animationer i it-løsningen. 12

13 Keywords: Reducering af indlæggelsestid, skræddersyet design, sammenhæng mellem hospital og hjem, film og animationer, IKT-løsning. Scottish Centre for Telehealth and Telecare, Home: SCCTs hjemmeside med informationer omkring centerets opgaver, formål, mål, projekter og træningsfilm. Centerets rolle er blandt andet at guide og supporterer telemedicinske projekter samt være med til at evaluerer effekterne af teknologien. Keywords: Opgaver, formål, mål, projekter, guide og supporterer, telemedicin, evaluering, effekter. Selvstyret AK behandling, Aarhus Universitetshospital: Formålet med dette studie var at sammenligne kvaliteten af selvstyret AK-behandling med konventionel AKbehandling. Et hundrede patienter blev randomiseret til enten selvstyret AK-behandling eller konventionel behandling. Man fandt, at kvaliteten af selvstyret AK-behandling var mindst lige så god som konventionel AKbehandling. Artiklen har IMRAD-opbygningen. Keywords: AK-behandling, randomiseret studie, sammenligning af konventionel praksis og en ny behandlingsform, patient empowerment Selvstyret AK-Behandling, MTV: Medicinsk teknologi vurdering af projektet Web-baseret beslutningsstøtte til patienter i behandling med blodfortyndende medicin. MTV en indeholder en analyse af projektet ud fra fokus på patienten, organisationen, økonomien og teknologien. Her beskrives blandt andet hvilke support-funktioner, der har været i projektet (tekniske), og hvilke fremtidige supportfunktioner, der er behov for, hvis projektet skal bredes ud til andre plejeområder. Herunder hvad dette vil komme til at koste. Keywords: Patient, organisation, økonomi, teknologi, MTV, KOL, support, teknisk, pris. Shared Care, Beskrivelse: Beskrivelse af Shared Care Platformen, herunder kan findes samarbejdspartnere, projektbeskrivelse, folder om platformen og tidsplan. Formålet med shared care er blandt andet at skabe et samlet billede af det sammenhængende patientforløbet Keywords: Shared care, platform, samarbejdspartnere, projektbeskrivelse, folder, tidsplan, sammenhængende patientforløb. SHL, Publications & Telemedicine Center 24/7: Hjemmeside for SHL i Israel, der har et telemedicinsk center bemandet af sundhedsprofessionelle. Her monitorerer de blandt andet hjertesvigtspatienters målinger, samtidig med de yder sundhedsfaglig rådgivning på unormale målinger samt patientuddannelse i forhold til øget egenmestring. Centeret har også en supportservice på devices, platform og software. Herudover link til SHL publikationer. Keywords: Sundhedsprofessionelle, SHL, monitorering, hjertesvigt, sundhedsfaglig rådgivning, patientuddannelse, egenmestring, supportservice. SHL, The SHL experience in Israel and German: 13

14 Artiklen beskriver en vurdering af konsekvenserne af et telemedicinsk program, hvor elektrokardiogram (EKG), kropsvægt og / eller blodtryk måles derhjemme og medicinskuddannet personale bedømmer/vurderer de indberettede data og rådgiver patienterne via telefon. Der er foretaget en systematisk undersøgelse af outcome og omkostningseffektiviteten (cost-effectiveness) af hjerte-programmer udført af SHL i de sidste 19 år. Keywords: SHL, telemedicin, sygdomsbehandling, hjertesvigt, myokardieinfarkt, Disease management, congestive Coronary disease, SHL, The SHL-Telemedicine experience in Israel: Den innovative telemedicinske service (SHL-Telemedicin) blev i 1987 grundlagt i Israel. Artiklen bygger på en undersøgelse, som blev udført for at vurdere resultatet af out-of-hospital hjertestop blandt abonnenterne mellem 1987 og 2007 og for at evaluere virkningen af denne service på abonnenternes overlevelse. Keywords: Cardiac arrest, Cardiopulmonary, resuscitation (CPR), Paramedic, Prehospital, Ventricular fibrillation, Witnessed cardiac arrest Spar penge behandl de ældre hjemme: Artikel fra P4 omkring et specialteam bestående af fire sygeplejersker, der arbejder med forebyggelse af hospitalsindlæggelser i Farvskov Kommune. Siden april af temaet forebygget 14 ud af de 24 indlæggelser, som målet har været. Keywords: Specialtema, forebyggelse af hospitalsindlæggelser, sygeplejersker, Farvskov Kommune. Statewide Telehealth, Health Contact Center: Detaljeret beskrivelse af de opgaver Statewide Telehealths Contact Center håndterer. Herunder er også beskrivelse af call centerets organisering i form af forskellige specialiserede teams og medarbejdernes kompetenceniveau. I kontakt centeret er der blandt telesygeplejersker, en embedslæge, psykologer og administrative support medarbejdere. Der beskrives også, hvilken teknologi call centeret benytter sig af i forhold til sikring af kvalitet i deres services. Keywords: Health Contact Center, teams, kompetenceniveau, telesygeplejersker, embedslæge, psykologer, administrative support medarbejdere, teknologi, kvalitetssikring. Statewide Telehealth Services, Hjemmeside: Hjemmeside for Queenslands Statewide Telehealth Services, hvor alt information omkring de forskellige services omkring telemedicin og helbredstilbud til borgere i Queensland kan findes. Keywords: Queensland, helbredsservices, telemedicin. Statewide Telehealth Services, The point-of-referral barrier Et feasibility studie, hvor formålet var at teste hypotesen om, at for at få en effektiv telehealth service, kræves en fuldtidskoordinator, som er en single-point-of-contact for alle henvisninger vdr. konsultation. Telehealth koordinatoren fik alle henvisninger fra to områder. Telehealth koordinatoren etablerede kontakt med klinikerne og koordinerede den nødvendige tilbagemelding. 14

15 Keywords: Forundersøgelse, effektivitet, single-point-of-contact, sammenligning med konventionel praksis på området, videokonference. Statewide Telehealth Services, Videoconferencing in the Queensland health services: Siden 1995 er videokonferencer og andre telemedicinske aktiviteter i Queensland Health blevet koordineret og supporteret af Queensland Telemedicine Network (QTN). De fleste videokonference-systemer er placeret på hospitaler og i sundhedscentre (Health centres). Resultater fra rapporten stammer fra revisioner to gange årligt, som er gennemført af QTN personale, hvor der afrapporteres om forbruget af videokonference. Data stammer fra perioden nov.1997 til nov Keywords: videokonference systemer, stigende brug af videokonferenceudstyret, mest brugt i forbindelse med uddannelse/ oplæring, benefits from telehealth. Supervision via videokonference i psykiatrien, Evaluering: MedCome udgivelse. Evaluering af fem pilotprojekter, omhandlende brug af videokonference i psykiatrien og på det sociale område i RM. Formålet med evalueringen var, at afdække de fordele og ulemper, der har været ifm. at bruge videokonference i de enkelte pilotprojekter. Evalueringen kigger på de tekniske og organisatoriske udfordringer og gevinster ved at bruge videokonferenceudstyr og etableringsomkostningerne ved videokonferenceudstyr. Keywords: evaluering, Præsentation af projekterne, videokonferenceløsninger, erfaringer, økonomi, Etableringsomkostninger, Transportbesparelser, anbefalinger, fordele og ulemper ved brugen af videokonferenceudstyr. TBBM, Blood pressure control during telemonitoring of home blood pressure Artiklen omhandler et RCT, hvor ønsket var at teste hypotesen om, at hjemme telemonitorering af BT er lige så effektiv som konventionel BT-monitorering, til at sænke BT og opnå behandlingsmål. Formålet med undersøgelse var at sammenligne effektiviteten af antihypertensiv behandling baseret på hjemme telemonitorering af BT med konventionel BT monitorering. Konklusion: BT bliver reduceret i samme omfang ved antihypertensiv behandling baseret på hjemme telemonitorering, som ved alm. monitorering af BT (ved praktiserende læge). Keywords: RCT, Hjemme blodtryksmåling, hypertension, forhøjet blodtryk, selv-monitorering af blodtryk, telemedicin, sammenligning af nuværende praksis vs. ny behandlingsform. TDC, Derfor siger hospitaler nej til telemedicin: Artikel fra Computerworld omkring det notat TDC har udfærdiget i forhold til de problemstillinger, de har oplevet med at få sat telemedicinske projekter på hospitalerne i drift. TDC sætter blandt andet fokus på det manglende økonomiske incitament i forhold til DRG-takster, de forskellige incitamenter for kommune og hospital, og at de mener, at teknologien er moden nok til at køre projekterne i større driftssammenhænge. Keywords: TDC-notat, drift, økonomisk incitament, DRG-takster, kommune, hospital, model teknologi. TeleCare Nord, Administrative opgaver inklusion & Henvisning kommunale patienter: Beskrivelse af kompetencer og handlinger ved inklusion af borgere i TeleCare Nord projektet. Herunder oprettelse af borger, bestilling, udbringning af udstyr og det data henvisningen skal indeholde. Herudover eksempel på henvisningsseddel for kommunale patienter. 15

16 TeleCare Nord, Business Case: Business case for TeleCard Nord projektet med beskrivelse af baggrunden for projektet, Telekat projektets resultater, mål for projektet, projektorganisering, projektpotentiale og værdi, omkostninger og risiciafdækning. Keywords: Business case, baggrund, Telekat, mål, projektorganisering, projektpotentiale, omkostninger, risici. TeleCare Nord, Atea DLM koncept: En powerpoint præsentation af Ateas DLM koncept, som de anvender til alle deres kunder. Her er beskrevet alle de opgaver, virksomheden kan løse for deres kunder, blandt andet planlægning og indkøb, udvikling, leverance og service desk. Herudover er beskrevet, hvordan løsningen er opbygget med skalerbahed, moduler og service level agreement. Keywords: DLM koncept, planlægning og indkøb, udvikling, logistik, support, skala, modul, service level agreeement. Tele-EKG, Telemedicinsk præhospital diagnostik og visitation af en patient med aortadissektion: Udgivelsen beskrives anvendelsen af telemedicinsk præhospital diagnostik til omvisitering af en patient med akut aortadissektion. Herudover illustreres, at telemedicinsk teknologi succesfuldt kan anvendes til præhospital diagnostik og omvisitation. Udgivelsen beskriver ligeledes anvendelsen af telemedicin med direkte kommunikation mellem læge og patient. Keywords: sygehistorie, telemedicin til præhospital diagnostik og visitation, aortadissektion, fjerndiagnostik, direkte kommunikation mellem læge og patient, hurtig diagnostik og relevant visitation. Telekat, Development of a program for tele-rehabilitation of COPD patients across sectors: Formålet med Telekat-projektet er at forebygge genindlæggelser af patienter med KOL ved at udvikle et forebyggende program for tele-rehabilitering på tværs af sektorer. Udviklingen af programmet er baseret på en co-innovation proces mellem KOL-patienter, pårørende, sundhedspersonale og repræsentanter fra private virksomheder og universiteter. Artiklen diskuterer de forhindringer, der opstår i co-innovation processen ifm. at udvikle en integreret metode til tele-rehabilitering af KOL-patienter. Keywords: co-innovation, integrated care, tele-rehabilitation, KOL-patienter, TeleKAT TeleKAT, Empowering Patients with COPD using Tele-Homecare Technology: Denne artikel diskuterer, hvordan et tele-rehabiliteringsprogram, der benytte sig af home telemonitoring, kan selvstændiggøre KOL-patienter. Artiklen er baseret på de daværende resultater, som forelå på et tidspunkt, hvor TELEKAT-projektet endnu ikke var afsluttet. Keywords: Empowerment, kronisk sygdom, tele-homecare technology, KOL-patienter, tele-rehabilitering, TeleKAT TeleKAT, Forskningsresultat: Pressemeddelelse med de forskningsresultater TeleKAT projektet har frembragt. Herunder hvor mange % det har været muligt at nedsætte genindlæggelser med i interventionsgruppen, samt reducering af indlæggelsesdage. 16

17 Keywords: Forskningsresultater, TeleKAT, reducering af genindlæggelser og indlæggelsesdage. TeleKAT, Præsentation: Powerpoint præsentation af TeleKAT projektet med baggrund for projektet, projektets fokus på brugerdreven innovation, formål med projektet og de foreløbige fund. TeleKAT projektet har fokus på at udvikle nye monitoreringsmetoder til borgere med KOL. Keywords: TeleKAT, brugerdreven innovation, formål, foreløbige fund, KOL, monitoreringsmetoder. Telekol Horsens, Præsentation: Powerpoint oplæg omkring Telekol i Horsens med oversigt over tilbud til KOL-patienter (både hospitals- og kommunetilbud), baggrunden for projektet (at afprøve en teknologisk løsning, øge mestringsevne osv.), inklusionskriterier, patienternes forløb (med synkron og asynkron løsning), sygeplejerskens funktion (at sikre koordineret, intensiveret og personlig tilpasset støtte), resultater og evaluering af projektet (udskydelse af ambulatoriebesøg, større tryghed, tilfredshed med telemedicinsk løsning osv.). Keywords: Mestring, ny teknologi, inklusion, synkron og asynkron løsning, koordination, tilpasset støtte, tryghed, udskydelse af ambulatoriebesøg. Telekol Silkeborg, Deltagerinformation: Deltagerinformation til potentielle deltagere i Telekol projektet i Silkeborg. Fokus på formålet med projektet (undersøge om telemedicin til KOL kan reducere indlæggelser og genindlæggelser), plan for projektet (kontrol og interventionsgruppe), projektets økonomiske forhold og partnere. Pjecen indeholder også samtykkeerklæringer. Keywords: Reducering af indlæggelser og genindlæggelser, evidens, forskningsprojekt, samtykkeerklæring. Telemedicin i KOL forløb, Flow chart: Flow chart over et telemedicinsk forløb for borgere med KOL. Keywords: KOL, telemedicinsk forløb, flow chart. Telemedicin i KOL forløb, Rapport: Evalueringen af et udviklingsprojekt omhandlende telemedicin hos patienter med KOL i samarbejde mellem Aalborg universitetshospital og Tunstall Healthcare. I rapporten præsenteres resultater og fund af udviklingsprojektet, som omhandler forløbsprogrammer i forhold til patienter med KOL ved hjælp af telehomecare teknologi. Keywords: Tunstall, telemedicin, måleparametre og efterfølgende evaluering, call center. Telemedicin i KOL forløb, Registreringsskema: Detaljeret beskrivelse af registreringsskema for borgere med KOL, der skal i et telemedicinsk forløb. Herunder oprettelse af ambulant kontakt, registrering af opstart og afslutning, ydelsesregistrering og procedurekoder. Keywords: Registreringsskema, telemedicinsk forløb, ambulant kontakt, ydelsesregistrering, procedurekoder. 17

18 Telemedicinsk overvågning af pacemakere Skejby, Evaluering Evalueringen har titlen: Arbejdskraftbesparende teknologi og organisering af pacemaker- /ICD kontrol. Projektets formål var at afprøve en ny teknologi: hjemmemonitorering (HM) og hvilke organisatoriske ændringer det kræver at implementere, samtidig med at data indsamles og lagres elektronisk. Fokus på inddragelse af patient og medarbejder perspektivet. Keywords: evaluering, beskrivelse af teknologiske og personalemæssige udfordringer, arbejdsbesparende potentiale, økonomiske effekter, socioøkonomiske effekter, barriere og forudsætninger for udbredelse, risikovurdering. Telemedicinsk Sårvurdering, Business Case: Business case for den nationale implementering af telemedicinsk sårvurdering. Her er der beskrivelse af projektet, metode for business casens udarbejdelse, forudsætninger for business casen, økonomi, fordeling af potentialet, øvrige gevinster, håndtering af usikkerheder, den tekniske løsning, projektorganisering og budget og finansiering. Keywords: Business case, metode, forudsætninger, økonomi, fordeling af potentialet, øvrige gevinster, håndtering af usikkerheder, projektorganisering. Teleskejby, Projektbeskrivelse: Detaljeret projektbeskrivelse af Teleskejby projektet indeholdende projektorganisering, og de forskellige faser i projekter (teknologi-klargøring, hjemmemonitorering og formidling). Borgernes svar og målinger gennemses dagligt, og der laves en uddannelsesplan for borgeren i forhold til bedre at kunne leve med en kronisk sygdom. Herudover laves der tidsregistrering for at kunne sammenligne det tidsmæssige forbrug i projektet med den sædvanlige praksis. Keywords: Projektbeskrivelse, målinger, uddannelsesplan, kronisk sygdom, tidsregistrering. Telesår Silkeborg, Samarbejdsaftale: Samarbejdsaftale mellem Regionshospitalet Silkeborg og Viborg samt Silkeborg Kommune i forbindelse med Telesår i Silkeborg. Fokus er blandt andet på formålet med telemedicin (reducering af ambulatoriebesøg, og øge patienternes livskvalitet samt tværsektorielt samarbejde), organisationsbeskrivelser, henvisning/visitation til de forskellige enheder, kommunikation, dokumentation og ansvar i pleje.net. Keywords: Samarbejdsaftale, reducering ambulatoriebesøg, livskvalitet, tværsektorielt samarbejde, henvisning, visitation, kommunikation, dokumentation, ansvar. Telesår Silkeborg, Sundhedsfaglige anbefalinger: Dokumentet beskriver de sundhedsfaglige anbefalinger til god, tværsektoriel kommunikation vedrørende telemedicinsk sårbehandling (alle former for telemedicinsk sårbehandling), som baggrund for disse anbefalinger er resultater/erfaringer fra demonstrationsprojektet for vurdering af diabetiske fodsår. Anbefalingerne omfatter: Billedforsendelse - herunder hvordan tages det gode billede samt reglerne for billederne. Sårkonsultation Kommunikation på tværs af sektorer herunder findes bl.a. Sekvensdiagram for kommunikationsvejen omkring sårbehandling. 18

19 Keywords: telemedicinsk sårbehandling, fodsår, tværsektoriel kommunikation, billedforsendelse, sårkonsultation, MedCom. Telesår Aarhus, Evaluering: Evalueringsrapport omkring anvendelsen af Telesår i Aarhus, udarbejdet af Aarhus Kommune. Evalueringen har titlen Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår. Formålet med projektet har således været at teste telemedicins potentiale på flere forskellige områder eksempelvis ifm. at fremme det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Keywords: Arbejdsbesparende potentiale, tværsektorielt samarbejde, teknologiens modenhed, evaluering, ressourceforbrug, business case, tekniske problemer. Telesår Aahus, Treatment of Diabetic Foot Ulcers in the Home: Formålet med dette studie var at undersøge, om videokonsultationer i hjemmet kan være et anvendeligt alternativ til et besøg på hospitalets ambulatorium for patienter med diabetiske fodsår samt om patienter, pårørende, hjemmesygeplejersker og eksperter på hospitalet vil opleve tilfredshed og øget tillid ifm. det nye behandlingsforløb. Keywords: diabetiske fodsår, videokonsultation, nyt behandlingsforløb, telemedicin, tilfredshed og tillid blandt personale, patienter og pårørende. Teletolken Forside & VideoCare Kontaktcente: Teletolkens hjemmeside med information omkring konceptet (at anvende videokommunikation til kommunikation over store afstande i stedet for fysisk fremmøde = spare transporttid) og deres VideoCare kontaktcenter, der primært arbejder med plejesektoren. Teletolken har mulighed for at inddrage specialister inden for forskellige områder, når dette er nødvendigt. Herudover oplistning af deres arbejdsopgaver, det anvendte systems kernefunktioner, teknik og funktioner til borgerne. Keywords: Videokommunikation, videocare kontaktcenter, plejesektoren, specialister, tekniske specifikationer Teletolkning, Evaluering: Evalueringstilbud fra CFK på MedComs udbud af Evaluering af et projekt om teletolkning. Her er en præsentation af tilbuddet, udfyldt kravspecifikation, løsningsbeskrivelse, tidplan mm. Keywords: Evalueringstilbud, teletolkning, CKF, MedCom. Teletolkning, Evaluering 2: Selve evalueringen af teletolkningsprojektet udarbejdet af CFK. Projektet Teletolkning går ud på at implementere brugen af videokonferenceudstyr til at gennemføre sprogtolkninger på hospitaler, i kommuner og hos alment praktiserende læger. Keywords: teletolkning, evaluering, anbefalinger, MTV perspektiv indeholdende organisering og projektstrategi, den tekniske dimension af videotolkning, (tele)tolkning i kroner og ører samt brugerperspektivet. 19

20 Teletolkning, MedCom: Beskrivelse af anvendelsesmuligheder og potentiale af teletolkning. Herunder hvad MedCom kan bidrage med i forhold til sparring, oplæring og erfaringsudveksling. Keywords: Teletolkning, anvendelsesmuligheder, potentialer, sparring, oplæring, erfaringsudveskling. Tunstall, Hjemmeside & Tunstall Nordic: Tunstalls hjemmeside med et stort udbud af materiale omkring deres services. Her forefindes beskrivelser af deres services, brochurer omkring telehealth, telecare, assisted living, service osv. Herudover ligger der en grundig beskrivelse af en lang række cases, som Tunstall har været involveret i. Her har de blandt andet oplistet besparelses- og forbedringspotentialer ved anvendelse af deres løsninger. Tunstall Nordic er tunstalls danske hjemmeside, der er målrettet den offentlige sektor i Danmark. Keywords: Telehealth, telecare, assisted living, service, brochure, cases, besparelses- og forbedringspotentialer. Tunstall, Infofilm: Infofilm fra Tunstall omkring deres løsninger og målgruppe. Her er der informationer omkring virksomheden alarmløsning (Tunstall Response), hvor mange lande virksomheden operer i, samt hvor mange brugere de servicerer. Filmen indeholder et scenarie, der viser arbejdsgangene ved et alarmopkald til call centeret. Tunstall, Servicebrochure: Brochure med en beskrivelse af Tunstalls serviceniveau ved tekniske problemstillinger med telemedicinsk udstyr. Brochuren indeholder desuden en linje-for-linje beskrivelse af hvordan proceduren er, når én af deres teknikkere skal ud på en fejl og hvilke standard abonnementstyper der forefindes.. Keywords: Teknik, fejl-procedure, standard abonnementstyper. Veterans Health Administration, Home Telehealth: Veterans Health Administration (VHA) har indført et nationalt home telehealth program: Care Koordinering / Home Telehealth (CCHT). Dennes formål er at koordinere behandlingen af patienter med kroniske sygdomme og undgå unødvendig indlæggelse til langvarig hospitalsbehandling. CCHT indebærer systematisk implementering af sundheds-it, home telehealth, og sygdomsmanagement teknologier. CCHT er nu en rutinemæssig service leveret af VHA. Keywords: home telehealth, chronic care, outcomes, patient satisfaction, veterans Veterans Health Administration, Opportunities and barriers in telemedicine: I denne undersøgelse er der brugt kvalitative interviews til at undersøge direct providers of telemedicine services, primary care providers (PCPs) and hospital administrators opfattelse af muligheder og barrierer for implementering af telemedicinske services i et netværk af Veterans Health Administration hospitaler. Keywords: VHA, telemedicin, barrierer, muligheder, kvalitative interviews. Virtuel Genoptræning, Velfærdsteknologivurdering: 20

Akutflow, Evaluering: http://caretechinnovation.dk/projekter/akutflow/akutflow_projektevaluering.pdf (Fundet d. 14.8.2013)

Akutflow, Evaluering: http://caretechinnovation.dk/projekter/akutflow/akutflow_projektevaluering.pdf (Fundet d. 14.8.2013) Litteraturliste NB: Nogle få af henvisninger kan ikke findes heri. Internetsider 3millionlives, Home: http://3millionlives.co.uk/about-3ml#background (Fundet d. 25.7.2013) 3millionlives, Ressources: http://3millionlives.co.uk/resources#nhs_evidence

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Formål Klinisk Integreret Hjemmemonitorering At afprøve klinisk anvendelse af telemedicinske løsninger i større skala for patientgrupperne

Læs mere

TELEKAT- projektet hjælp til selvhjælp til patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL)

TELEKAT- projektet hjælp til selvhjælp til patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) Nordisk Konference: Egenomsorg ved kronisk sygdom. 3. december 2010 København TELEKAT- projektet hjælp til selvhjælp til patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) Ved Birthe Dinesen, adjunkt,

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Caretech Innovation Hemolab@Home

Caretech Innovation Hemolab@Home 1 Projektevaluering Caretech Innovation Hemolab@Home Deltagere/partnere: Caretech Innovation, v. Alexandra Instituttet A/S Unisensor A/S Århus Sygehus, Hæmatologisk afdeling R Dato: d. 26.1 2012 Version:

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer Konference Telemedicin & forandringer Center for Telemedicin 30. november 2016 Hvem er vi Wenche Svenning, Projektleder Horsens på forkant med sundhed Karen Ersgard, udviklingssygeplejerske Medicinsk afd.

Læs mere

TeleCare Nord business case mål

TeleCare Nord business case mål TeleCare Nord business case mål Reduktion til 70% af niveauet ved traditionel behandling. Heri indgår bl.a. - Reduktion af genindlæggelser (2,1 ->0,97 indlæggelser) - Reduktion af sengedage (5,5 -> 4,5

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Telemedicin og forandringer

Telemedicin og forandringer Telemedicin og forandringer 30. november 2016 på Koldkjærgård v/ Britta Ravn Center for Telemedicin https://www.youtube.com/watch?v=yyf415wnz0w Center for Telemedicin, 2016 09.00-09.25 Det telemedicinske

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Hospitalsenheden Horsens lungeteam Tina s dreamteam! ;o) KOL- TEAMET Regionshospitalet Horsens

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk Hvad er MedCom? MedCom er et

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni 2012 Shared Care Platform Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Vigtigheden af en ny tilgang til sundhedsydelser Sundhedsøkonomisk udfordring: De

Læs mere

Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling. ling - diagnostik og behandling 26.08.2013

Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling. ling - diagnostik og behandling 26.08.2013 Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling ling - diagnostik og behandling 26.08.2013 Læge,, PhD. studerende Nikolai Hoffmann-Petersen Medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Generelle udfordringer >

Læs mere

Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen TELEKAT- projektet

Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen TELEKAT- projektet Forsknings- og innovationsprojektet Telehomecare, kroniske patienter og det samarbejdende sundhedsvæsen TELEKAT- projektet 01.01.08 30.06.11 1 A jungle of terms Medical enginering and informatics Telemedicine

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter

NetKOL. Brugernes erfaringer. Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015. Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter NetKOL Brugernes erfaringer Brugernes erfaringer med OpenTele, Århus 3. februar 2015 Ved Allan Green, Telemedicinsk Videncenter Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH projektet Gravide m. komplikationer

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Poul Erik Kristensen, KL, center for social og sundhed Morten Thomsen, Konsulent for KL (Devoteam)

Læs mere

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Tekst til udbudsmateriale, der kan downloades Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Et pilotprojekt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds Hotspot v/ Direktør Karin Holland, Horsens Kommune Agenda Projektet: Sundheds-Hotspot Partnerskabet Horsens På Forkant med Sundhed Praktiske råd

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Telehomecare forskning

Telehomecare forskning Matchmakingkonference 2011 Telehomecare forskning Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Ved Birthe Dinesen, lektor, PHD, cand.scient.adm. Agenda 1. Kort præsentation 2. Telehomecare

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Ansatte i TFE Lone Schou, ph.d. studerende Christina Emme, ph.d. studerende Anna Svarre Jakobsen, ph.d. studerende Steffen Hogg Christensen,

Læs mere

Erfaringer fra Danmark Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter? Lars Ehlers Professor i sundhedsøkonomi, AAU

Erfaringer fra Danmark Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter? Lars Ehlers Professor i sundhedsøkonomi, AAU Erfaringer fra Danmark Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter? Lars Ehlers Professor i sundhedsøkonomi, AAU Agenda Hvad siger forskningen om effekterne af telehealthcare? Et eksempel

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten TeleCare Nord - storskala Alle nordjyske KOL-patienter, der er meget besværet af KOL, og som kan have gavn af projektets løsning skal have den tilbudt. Uanset:

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Telemedicin. - Behandling over afstand.

Telemedicin. - Behandling over afstand. Telemedicin - Behandling over afstand www.regionmidtjylland.dk Hvad er telemedicin? Grundlæggende handler telemedicin om to ting: at sundhedsydelser ved hjælp af teknologi kan overføres over afstande.

Læs mere

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Executive Summary Kun til intern brug Fælles Servicecenter T: 20 55 32 78 EAN 5798002756487 M: kontakt@faellesservicecenter.dk www.faellesservicecenter.dk

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

Fælles Servicecenter

Fælles Servicecenter Fælles Servicecenter fra tegnebræt til virkelighed Gitte Kjeldsen, Project Manager, Hospitalsenheden Horsens Medtech Innovation Center Nanna Skovgaard Sørensen, Konsulent Center for Telemedicin, Region

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH)

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) 3 elementer i evalueringen: de økonomiske aspekter (ift. sygehussektoren og prak. læger) de kommunale aspekter de patientmæssige

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS)

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) 1 Projektevaluering Caretech Innovation C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) Deltagere/partnere: Center for elektiv Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg TDC A/S Caretech Innovation Dato 7.marts

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Erfaringer og effekt af telemedicinsk intervention med udgangspunkt i TELEKAT projektet

Erfaringer og effekt af telemedicinsk intervention med udgangspunkt i TELEKAT projektet FSLA 2013 Svendborg Erfaringer og effekt af telemedicinsk intervention med udgangspunkt i TELEKAT projektet Ved Lektor Birthe Dinesen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet 1 Dagsorden

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video v/lone Høiberg lho@medcom.dk Gruppens

Læs mere

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv Dorte Stigaard, direktør Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre

Læs mere

Sammenhængende patientforløb set fra et kommunalt perspektiv. v/heidi Juul Madsen Sundhedssekretariatet, Odense Kommune

Sammenhængende patientforløb set fra et kommunalt perspektiv. v/heidi Juul Madsen Sundhedssekretariatet, Odense Kommune Sammenhængende patientforløb set fra et kommunalt perspektiv v/heidi Juul Madsen Sundhedssekretariatet, Odense Kommune 1 Økonomiudvalget Direktørgruppen Direktør sundhedsområdet Sundhedssekretariat Strategisk

Læs mere

Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om?

Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre og billigere at sætte patienten i centrum at skabe en ny milliardindustri at få Danmark tilbage på

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme?

Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? Kontinuitet ved behandling af kroniske sygdomme? EPJ-Observatoriets Årskonference 27 og 28 oktober 2004 Anne Frølich, overlæge Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse Bispebjerg Hospital H:S WHO rapport

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering Nikolai Hoffmann-Petersen, Læge Medicinsk afdeling og medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Claus Kjærgaard

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Fonden for Velfærdsteknologi Regeringen sikrer massiv investering i telemedicinsk behandling 19-12-2011 Omkring

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Personlig interaktiv hjemmeside

Personlig interaktiv hjemmeside 2012 Vision Ortopædkirurgisk Afdeling ESA 2 på Aarhus Universitetshospital ønsker at skabe et mere målrettet og personligt informations- og vejledningskoncept til patienter, som skal have nyt hofteled.

Læs mere

TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala

TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala Forskningsmæssigt afsæt Forskningsprojektet Telekat v/ Aalborg universitet Reduktion I antallet af indlæggelser Reduktion af gennemsnitlig indlæggelsestid Fald i

Læs mere

TeleCare Nord. Brugen af henvisninger og korrespondance Erfaringer forbedringer

TeleCare Nord. Brugen af henvisninger og korrespondance Erfaringer forbedringer TeleCare Nord Brugen af henvisninger og korrespondance Erfaringer forbedringer TeleCare Nord projektet en kort rejse tilbage i tiden TeleCare Nord - mål Skaber forskningsmæssig evidens for patientnære

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) Deltagere/partnere: Capgemini Ortopædkirurgisk Afdeling E Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-58

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

årjournalen Pleje.net understøtter nu også kommunikation om stomier. Fælles Servicecenter hjælper også med supporten af denne del af systemet.

årjournalen Pleje.net understøtter nu også kommunikation om stomier. Fælles Servicecenter hjælper også med supporten af denne del af systemet. Nyhedsbrev juni 2016 Nye cases i Fælles Servicecenter giver nyttig viden Fælles Servicecenter leverer nu både support til telemedicinsk sårvurdering og stomi-delen i journalen, pakker tasker med telemedicinsk

Læs mere

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er Oplæg 12-12-2012. (Dias 1) (med præsentation) Jeg hedder Anne Lee, er uddannet sygeplejerske og sundhedsfaglig kandidat. Jeg er ansat i CAST ved Syddansk Universitet, hvor jeg bl.a. beskæftiger mig med

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde?

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Hvem er vi Hospitalsenheden Horsens Sygeplejerske på hjerte amb. Berit Falkesgaard Nørgaard Horsens Kommune Sygeplejerske i Horsens Kommune Trine

Læs mere

Videokonsultation i psykiatrien

Videokonsultation i psykiatrien Videokonsultation i psykiatrien Projektleder Trine Helverskov Teamleder Marie Paldam Folker Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark Nye Trends i Samarbejde og Organisering 28. januar 2016

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere