Konstruktion af websites - 1. kursusgang Øvelse 1 opsætning af tekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konstruktion af websites - 1. kursusgang Øvelse 1 opsætning af tekst"

Transkript

1 Konstruktion af websites - 1. kursusgang Øvelse 1 opsætning af tekst Lav ved hjælp af teksteditor og browser en webside, der indeholder elementer som den herunder - tilføj desuden din udgave af hjemmeside links til eksterne sites(se følgende sider for hjælp til HTML): 1

2 HTML guide Kommentarer <!Dette er en kommentar, der ikke har indflydelse på grund af udråbstegnet i starten ikke har indflydelse på hjemmesidens udseende> HTML-koden <Html> <!Dette er som html koden viser at dokumentet er et HTML-dokument> </Html> Head Head placeres før body og indeholder bl.a. sidens titel: <Head> <Title>Dette er titlen</title> </Head> Body <Body> <!Body containerkoden omslutter den del af dokumentet, der vises i browseren (medmindre, der er tale om kommentarer> </body> Overskrift <H1>Det er en overskrift H1</H1> Brødtekst <Basefont size=7> Større kan brødtekst ikke blivelinjelængde og afsnit <P>Denne linje er det første afsnit</p> <P>Denne linje er det andet afsnt</p> <P>Denne linje er øverst <Br>Denne linje er nederst</p> <P>Dette er et helt nyt afsnit</p> Skillelinie <Body> Denne linje er øverst <Hr> 2

3 Denne linje er under en linie Tekststyles <I>Denne linje er kursiv</i> <Br> <B>Denne linje er fed</b> <Br> <U>Denne linje er understreget</u> Justering <P Align=left>Teksten er venstrestillet</p> Tekstfarve <Font color=red> Denne tekst er rød Baggrundsfarve <Body Bgcolor=red> baggrunden er rød </Body> Indsættelse af billeder <Img Src=billedets navn Width=brede Height=højde Border=rammens bredde Align=placering> Billede som baggrund <Body background=billed navn> </Body> Link til adresse på internet <A Href=http://www.auc.dk>Aalborg Universitet</A> Link til lokal fil <A Href=filnavn.htm>Lokal fil</a> Link til anker og definition af anker <A Href=#kapitel1>Link til kapitel 1</A> <H1><A Name=kapitel1>Kapitel 1</A></H2> Link der aktiverer mailprogram <P>Skriv til<a nyvang</a></p> 3

4 Dreamweaver Dreamweaver gør det med sin grafiske brugergrænseflade let at opbygge websider uden umiddelbart at skulle skrive html koderne selv. I Dreamweaver arbejdes direkte på websidens design med hjælp fra en række værktøjspaletter, der tændes i Window menuen. De vigtigste ses herunder: Objects: Til indsættelse af bl.a. billeder HTML styles: Til formattering af tekst Properties: Kontektsafhængig palette bl.a. til indsættelse af links 4

5 Site files I Dreamweaver håndteres filerne i det aktuelle website gennem paletten Site files (åbnes i window menuen): Site files er en sitemanager, der gør det lettere at overskue de filer og mapper man arbejder med samt at flytte filerne samlet til en webserver. Øvelse 2 Tekst, billeder og links i Dreamweaver Opret flere forbundne websider, hvor du samtidig eksperimenterer med opsætning og tekst og billeder. Anvendt Site Files til at holde styre på filerne. 5

6 Tabeller For at indsætte en tabel trykkes på: Det er muligt at ændre en allerede indsat tabel ved at markere den med et enkelt klik i dens yderste ramme og ændre nedenstående værdier i Properties vinduet: Cell Spacing: Afstanden mellem cellerne i tabellen. Cell Padding: Afstanden mellem cellernes indhold og deres kant. Border: Bredden på den synlige ramme mellem cellerne i tabellen. Bemærk at Table Width og Cell Width begge kan gives faste værdier (antal pixels), relative værdier (antal % eks. tabellen skal udgøre af hele skærmens bredde) eller en flydende værdi, der så får tabellen til at tilpasse sig skærmens bredde. Øvelse 3 tabeller Eksperimenter med indsættelse af tabeller (cell spacing, cell padding, border). 1. Indsæt tekst og billeder i en tabel brug tabellen til at styre elementernes indbyrdes placering. 2. Brug en usynlig tabel til at holde tekst og billede sammen således, at billedet ikke flytter sig og teksten ikke ændrer linjelængde, når størrelsen på browservinduet ændres. 3. Ved at gå ind i selve HTML koden kan man faktisk tilføje en celle et baggrundsbillede. Prøv hvis du har tid background= billednavn som attribut til en af TD koderne inde i HTML visningen. Dreamweaver kan hverken indsætte eller vise disse baggrundsbilleder. Derfor er det her nødvendigt at bruge en browser til at se resultatet. 6

7 HTML guide til tabeller HTML-koden til en tabel består først og fremmest af containerkoden <TABLE>. Derudover bruges hhv. <th>, <tr> og <td> til at indsætte hhv. overskrifter, rækker og celler i tabellen. Disse 4 grundlæggende tabel HTML koder har hver for sig en ret lang række attributter, hvilket i praksis hurtigt gør brugen af dem meget uoverskueligt. Har man brug for at arbejde meget med store komplicerede lister, er det derfor ofte en fordel med en grafisk editor som f.eks. Dreamweaver, der kan generere den nødvendige kode udfra de ændringer man foretager med musen. Alligevel vil det ofte være en fordel at have kendskab til de forskellige attributters virkemåde, således at man kan gennemskue og arbejde videre på den kode editoren genererer, eller evt. selv rette koden til så det hele ser rigtigt ud. Nedenstående skema viser de fire tabel-koder og en række af deres mest almindelige attributter. En komplet liste over tabel kodernes attributter kan findes i de mange forskellige HTML ordbøger på markedet. <TABLE></TABLE> <TR></TR> <TH></TH> <TD></TD> Indsætter og afslutter en tabel. Har flg. attributter: Align= left, center, right m.m.(justerer tabellen) Border=n (bredden på tabellens ramme (pixels)) Cellpadding=n (afstand mellem indhold og ramme) Cellspacing=n (afstanden imellem cellerne) Width=n (bredden på tabellen (pixels eller % af vinduet) Noflow (ingen tekstombrydning) Nowrap (ingen liniedeling i tabellen) Indsætter en række i tabellen. Har flg. attributter: Align= left, middle, right (justerer rækken) Bgcolor= (den enkelte rækkes baggrundsfarve) Indsætter en overskrift. Har flg. attributter: Align= left, middle, right (justerer overskriften) Bgcolor= (overskriftfeltets baggrundsfarve) Colspan= (antal kolonner overskriften strækker sig over) Indsætter en celle. Har flg. attributter: Align= left, middle, right (justerer cellen) Bgcolor= (den enkelte celles baggrundsfarve) Width=n (bredden på cellen (pixels eller % af tabellen) Colspan= (antal kolonner skal cellen strække sig over) Rowspan= (antal rækker skal cellen stække sig over) 7

8 Forskellige typer links Links er noget af det mest grundlæggende for, at kunne navigere på World Wide Web. Uden links skulle man gætte sig til adresserne på de dokumenter, man ønsker at se. Links kan udformes på en række forskellige måder; som understreget, farvet tekst, som billeder, som dele af billeder eller som standardknapper med tekst på. Fælles for disse er, at de kan åbne andre dokumenter på enhver tilgængelig web-adresse i verden og/eller få browseren til at springe til et bestemt sted i et dokument, starte download af filer (også fra ftp-servere) eller aktivere mail-programmet med en forudbestemt adresse i modtagerfeltet. Tekst som link At lave et stykke tekst til et link foregår med HTML koden: <A href=filnavn.htm> tekst</a> -hvor filnavn.htm er navnet på det dokument der linkes til, og tekst er den tekst, der i browseren typisk kommer til at fremstå som blå, understreget tekst man kan klikke på. Skriver man blot et filnavn, skal denne fil ligge i samme mappe, som det dokument der linkes fra. Ligger filen i en undermappe, skal man angive denne mappes navn efterfulgt af filnavnet, ligesom man skal angive, hvis filen ligger i en mappe længere oppe i hierakiet: Links til filen johnny.htm i mappen suspekte_musikere : <A href= suspekte_musikere/johnny.htm>link til Johnny</A> Ønsker man at linke til en fil på en anden server, skal hele adressen angives: <A href=http://www.dr.dk>link til DR-online</A> <A href=ftp://hum.auc.dk>link til hum s ftp server</a> Det er også muligt med et link at åbne mailprogrammet i Netscape Navigator eller Microsoft internet Explorer: <A til Tom</A> Bruges ovenstående kode åbnes mailprogrammet, med indskrevet i modtagerfeltet, men der er ingen garanti for at mailprogrammet iøvrigt er konfigureret korrekt. Billeder som links Man kan udover tekst bl.a. også gøre billeder til links. Det foregår stort set på samme måde som med tekst; man markerer det ønskede billede, og indtaster man adressen på det dokument der skal 8

9 linkes til (jfr. do.), eller vælger en lokal fil ved at vælge browse. Når et billede er et link, vises det ved, at det får en farvet ramme omkring sig i browseren (med mindre det er slået fra). Den kode der genereres for at et billede bliver et link, er en kombination af indsæt billede koden og tekstlink koden. I det nedenstående eksempel fungerer billedet DR.gif som et link til <A href=http://www.dr.dk><img src=dr.gif></a> I Dreamweaver ser det således ud i properties dialogboksen billedet er markeret og linkadressen angivet i Link feltet: Imagemaps (klikbare områder) Når man som vist ovenfor bruger et billede som link, er det hele billedet der linker til samme dokument. Det vil sige, at lige meget hvor på billedet brugeren klikker, springer man til det angivne dokument. Ved at bruge Imagemaps har man mulighed for at definere et til flere områder på et billede, der skal linke til forskellige sider. HTML koden for Imagemaps er grundlæggende meget enkel, men at finde frem til koordinaterne for de ønskede klikbare områder på et billede, kan være en meget omstændig sag. Derfor anbefales det på det kraftigste, at man bruger en grafisk editor til at gøre arbejdet for sig. Nedenstående eksempel viser et Imagemap på billedet oswald2sm.gif, der fungerer som link til den fiktive fil lee_harvey_sings_the_blues.htm Man aktiverer ImageMap delen af Dreamweaver ved at markere billedet og åbne nederste del af Properties paletten: Herefter kan man bruge de forskellige markeringsværktøjer, der kommer frem, til at markere sine hotspots. 9

10 De klikbare områder på ImageMaps kan have facon som firkanter, cirkler eller polygoner, men koordinaterne kan meget hurtigt løbe op i meget uoverskuelige størrelser. (Prøv selv at se på HTML koden for et ImageMap når du laver øvelserne) Ankre - links til bestemte steder i dokumenter Ved at bruge såkaldte ankre, kan man lave links til bestemte steder i dokumenter. Det betyder, at man f.eks. kan lave et index over et meget langt dokument, hvorfra man kan springe til de enkelte afsnit, eller springe tilbage til toppen af et dokument, uden at skulle hente dokumentet igen. Princippet bag ankre er, at man angiver de steder i et dokument, hvor man ønsker at kunne springe direkte til, ved at give dem navne. Det foregår ved, at man stiller sig der hvor ankeret skal være, og vælger Insert Named Anchor fra Invisibles i Object paletten: Når man vil linke til et anker i et andet dokument, skal man i feltet Link angive dokumentets navn og placering, efterfulgt af # og navnet på ankeret. Linker man til et anker i samme dokument, skal man blot skrive # efterfulgt af ankerets navn i feltet Link To. HTML koden for ankre og links til ankre ser således ud (bemærk # foran ankernavnet): Indsættelse og navngivning af et anker: <A name=afsnit1>indledning</a> Link til et anker ved navn afsnit1 : <A href=#afsnit1>link til Indledningen</A> Øvelse 4 links 1. Hvis du endnu ikke har nået det, så lav et par almindelige tekstlinks til såvel egne hjemmesider som eksterne adresser. 2. Indsæt to eller flere billeder og gør dem til links til såvel egne hjemmesider som eksterne adresser. 3. Indsæt et billede, og opdel det i klikbare områder, med forskellige links. Læg mærke til omfanget af HTML kode. 4. Lav en ny side og indsæt en lang tekst. Indsæt derefter en række ankre ved de enkelte afsnit, og lav en oversigt i toppen af dokumentet, hvorfra du kan hoppe til de forskellige ankre. 10

11 2. Kursusgang konstruktion af websider Formålet er at give den studerende indsigt i teknikker, der på forskellig vis letter arbejdet med det visuelle design og håndtering af større websites. Der arbejdet med Dreamweaver ud fra emnerne: Templates - template som støtte i produktion og redesign. Library - elementer til genbrug på flere sider. Frames - samspil mellem flere html filer i samme browservindue. Stylesheets - primært som værktøj til tekstformattering. Layers introduktion til indhold i lag. Øvelse 1 genbrug af sideelementer Opret templates og library elementer, der kan bruges i et kursusmateriale til et kursus i fremstilling af dansk smørrebrød. Overvej i hvilet omfang templates og library elementer kan indgå således, at det ud fra et grundmateriale er let at opbygge materiale om nye typer smørrebrød. Templates bruges i Dreamweaver til standardsider, hvor faste og editerbare elementer blandes. Ændring af template fører til ændring af de sider, hvor den er anvendt. Ny side på basis af template oprettes ved at vælge File menuen og punktet New from template. Library item s er objekter, der kan trækkes ind og gøres til del af eksisterende side. 11

12 Øvelse 2 anvendelse af frames Lav med frames en menubar, der gør navigationen i smørrebrødskurset mere overskuelig. Overvej samtidig fordele og ulemper ved frames. Frames opdeler browservinduet til at vise mindst to html dokumenter samtidig et tredje dokument, framesettet, holder styr på opdelingen. Frames oprettes i Dreamweaver ved at trække de ønskede frames fra Objects menuen og ind i arbejdsområdet. Ved links på tværs af frames vær opmærksom på Target dvs. målet for linket. En frame har et navn! hvilket ikke må forvekslet med navnet på den fil framen indeholder. Supplerende materiale om frames er indsat på de følgende sider. 12

13 Rammer (frames) supplerende beskrivelse Rammer bruges til at opdele en hjemmeside i flere forskellige områder. Hver ramme indeholder ét HTML-dokument, der kan skiftes uafhængigt af de andre rammer. Dette benyttes oftest i forbindelse med menuer i den ene side af skærmen (eller i top/bund), hvorfra men kan vælge indholdet på resten af skærmen. For at dele sin hjemmeside op i rammer skal man lave et såkaldt frameset et HTML-dokument som ikke indeholder nogen decideret information der skal vises på skærmen (tekst, billeder og lign.) men kun indeholder information om hvordan skærmen skal opdeles, og hvilke HTML-dokumenter der skal vises i hvilken ramme. Til at opdele siden i rammer bruges containerkoderne <frameset> og <frame> Rammeopdeling Man arbejder med hhv. lodret (cols) og vandret (rows) rammeopdeling. Herunder vises koden for vandret (rows) rammeopdeling: <frameset rows= 158,* > <frame src= oeverst.htm name = oeverste_ramme > <frame src= nederst.htm name = nederste_ramme > </frameset> Dette stykke HTML-kode fortæller browseren at skærmen skal deles op vandret i to dele. Den øverste del skal være 158 pixel høj, mens * fortæller, at den nederste ramme skal fylde resten af skærmen. I øverste ramme placeres dokumentet oeverst.htm (og rammen navngives overste_ramme hvilket man skal bruge senere for at lave et link til denne ramme) mens dokumentet nederst.htm placeres i den nederste ramme ( nederste_ramme ) Resultatet bliver som vist til højre. Følgende eksempel laver en lodret opdeling (cols) <frameset cols= 158,* > <frame src= venstre.htm name = venstre_ramme > <frame src= hoejre.htm name = hoejre_ramme ></frameset> Resultatet bliver som vist til højre. 13

14 Nu nøjes man ofte ikke med enten lodret eller vandret rammeopdeling, men kombinerer typpisk de to metoder; laver f.eks. en lodret opdeling (cols), og opdeler yderligere den ene ramme vandret, således at man får tre rammer. Fremgangsmåden er som nedenstående, hvor man i stedet for <frame src> indsætter et nyt <frameset>: <frameset cols= 158,* > <frameset rows= 118,* > <frame src= oeverst.htm name = oeverste_ramme > <frame src= nederst.htm name = nederste_ramme > </frameset> <frame src= hoejre.htm name = hoejre_ramme > </frameset> Resultatet bliver som vist til højre. Links mellem rammer (target) Når man skal lave links mellem rammer foregår det ved at udvide den almindelige link-kode med attributten target. Koden der åbner dokumentet weber.htm i rammen hoejre_ramme ser således ud: <a href= weber.htm target= hoejre_ramme >Klik her for at åbne Weber</a> Dette er et link, der åbner en ny side i rammen til højre I denne ramme åbnes dokumentet 14

15 Øvelse 3 style sheets Opret forskellige typer af stylesheets og brug dem til at kontrollere formatteringen af siderne fremstillet i de foregående øvelser. CSS styles giver mulighed for at ændre på de tidligere faste html tags eller oprette helt nye klasser af tags. Ændringer/ny tags oprettes ved at klikke på ikonerne nederst i vinduet: I New Style vinduet vælges hvilken CSS style, der skal oprettes. I eksemplet ses de parametre, der kan justeres for en paragraph tag (P). 15

16 Vælges redigering af style sheet fremkommer dialogboksen her til højre. CSS styles kan placeres i eksterne tekst filer (eksempelvis styles.css). Når CSS styles placeres i eksterne dokumenter og linkes til html filerne i et web-site kan styles i den eksterne fil og der styles på alle de html sider, der er linket til ændres. Nedenstående eksempel viser html koden for ændring af P og H2 tags i et helt html dokument: <HEAD> <style type="text/css"> P{color: green} H2{color: red; font-size: 35pt; font-style: italic} </style> </HEAD> Nedenstående eksempel viser html koden for oprettelse af link til eksternt css styles dokument: <HEAD> <link rel="stylesheet" href="test.css" type="text/css"> </HEAD> Syntaksen i det eksterne dokument følger (retteligt: kan følge) nedenståede mønster: P{color: green} H2{color: red; font-size: 35pt; font-style: italic} Øvelse 4 - layers Layers giver mulighed for at arbejde med lag på web sider. Eksperimenter med mulighederne for at placere materiale i lag og svar på spørgsmålet: Hvilket potentiale ser du i layers? Layers tegnes direkte i arbejdsområdet efter af have trykket på Layer knappen i Objects paletten. Bemærk af layers introduceres den 3. dimension på web siden. 16

17 3. Kursusgang konstruktion af websider Det primære formål er at give den studerende indsigt i forskellige teknikker, der har potentiale for at udvide brugerinteraktionen på web-sider. Herunder berøres også mulighederne for brugerkommunikation gennem formularer på websider. Der arbejdes derfor med Dreamweaver ud fra emnerne: Behaviors. Layers timelines. Formularer. Brug af browserplugins. Øvelse 1 - Dynamik på websiden brug af behaviors Eksperimenter med behaviors. Opret billedlink, hvor billeder udskiftes ved roll-over og klik. Behaviors kan bruges til eksempelvis dynamisk udskiftning af billeder på en webside. Når billedet er markeret tildeles den behavior, der vælges automatisk dette billede. Show Events for giver mulighed for at vælge, hvilken browser, man vil kunne vælge behaviors til. Øvelse 2 - Animation med layer og timelines Anvend timelines funktionen til optagelse af animation. Overvej anvendelsesmulighederne for sådanne animationer. Timelines funktionen gør det muligt i 17

18 optage animationer, hvor layers flyttes rundt i browservinduet. Øvelse 3 - Formularer Opret formular, hvor resultatet sendes til en adresse. Formularer indsættes med Forms i Objects paletten. En formular bestående af en række indtastnings- og valgmuligheder. I Dreamweaver markeres et formularområde med knappen markeret på figuren her til højre: Eksempler på anvendelse af forskellige formularelementer ses på de følgende sider. 18

19 Tekstfelter bruges til indtastning af tekst. Tekstfelters størrelse kan tilpasset ligesom en starttekst kan tilføjes. Radioknapper anvendes normalt flere af gangen. Ved at give flere radioknapper samme navn forhindres det, at mere end en kan være valgt. For at skelne mellem forskellige knapper skal Checked Value være forskellige. Afkrydsningsfelter afvendes, hvor man vil have mulighed for mere end et valg. Afkrydsningsfelter skal i modsætning til radioknapper forsynes med unikke navne. Checked Value vil blive vist i de data, der sendes fra formularen. 19

20 For at kunne indsende formularen indsættes end Submit knap. Ved markering af afgrænsningen omkring formularen vælges Method de vi her arbejder med afsendes vælges POST. For at arbejde uafhængigt af den lokale klients mailprogram bruges et script på serveren. Scriptet kaldes på adressen: Scriptet på serveren skal vide, hvor den indsendte formular skal placeres. Det aktuelle script kan sende data videre som mail. For at kunne sende mail videre skal modtageren angives. Dette gøres i et Hidden Field. Feltet skal have navnet Recipient og Value sættes til en almindelig adresse. For at Vær opmærksom på, at websiden ikke nødvendigvis behøver være uploaded til server for at kunne sende kalde script på server og dermed sende formulardata videre til adressen. Øvelse 4 - Brug af plugins Indsæt videoklip på en webside videoklip kan hentes på eksempelvis: Plugins er små programmer, der overtager hele eller dele af browservinduet. Pluings bruges eksempelvis til visning af video. 20

21 Indætning af format, der kræver plugin sker gennem Special i Object paletten. Parameters afhænger af den aktuelle plugin og dækker over de muligheder man har for at tilpasse anvendelsen af den givne plugin. Øvelse 5 opret egen præsentationsside Opret side, der præsenterer dig selv over for andre på IKT og Læring. 21

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Nolde Museet. I gang med Dreamweaver. Opgave. Opgavebeskrivelse. Layout. Mål og CSS

Nolde Museet. I gang med Dreamweaver. Opgave. Opgavebeskrivelse. Layout. Mål og CSS Opgavebeskrivelse Lav en webside om i Sønderjylland. Opgaven fører dig igennem de basale ting, hvad angår opbygningen af en side med CSS. Der er ikke tale om et komplet site, men du kan bruge opgaven som

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Opret en formular i Dreamweaver

Opret en formular i Dreamweaver Opret en formular i Dreamweaver. Åben det html-dokument hvor du vil have din formular skal være på. 2. Klik i det felt (DIV eller tabel) hvor du vil have din formular skal være. Du kan se du er i feltet

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

IKT og Videnrepræsentationer

IKT og Videnrepræsentationer IKT og Videnrepræsentationer CSTBI-2 2010 5. kursusgang Introduktion til html Kjeld Svidt ks@civil.aau.dk Personlige hjemmesider De enkelte gruppemedlemmer kan lave egne hjemmesider i mappen public_html

Læs mere

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det?

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? I dag skal du lære at lave hjemmesider, så du også kan bidrage til at opbygge

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS6, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Vejledning Tabeller (data tabeller)

Vejledning Tabeller (data tabeller) . Vejledning Tabeller (data tabeller) Datatabeller vs. Layouttabeller Beskrivelse af en tilgængelig datatabel Opret en tilgængelig (simpel) tabel indsæt eller fjern en række eller kolonne Indsæt spænd

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Opret en div til feltet hvorpå scrollbaren ønskes placeret. Giv div'en mål og position absolut. Vælg Overflow: auto.

Fase Forklaring Navigation. Opret en div til feltet hvorpå scrollbaren ønskes placeret. Giv div'en mål og position absolut. Vælg Overflow: auto. 1 Scrollbar Åbn index.html Der skal være en side åben. Indsæt en div: scroll Opret en div til feltet hvorpå scrollbaren ønskes placeret. Definér div'en Giv div'en mål og position absolut. Vælg Overflow:

Læs mere

Active Builder - Brugermanual

Active Builder - Brugermanual Active Builder - Brugermanual Version: Release 2.0 Sprog: Dansk Copyright 2014 - Talk Active ApS INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. HURTIGT OVERBLIK... 4 1.1 Vælg URL:... 4 1.2 Vælg en skabelon:...

Læs mere

Om styles / typografier / typografiark / stylesheets

Om styles / typografier / typografiark / stylesheets Om styles / typografier / typografiark / stylesheets (dvs. Cascading StyleSheet ~ CSS) CSS er et sprog til at definere layout på HTML-dokumenter. CSS indeholder flere muligheder for layout end HTML og

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Grundlæggende HTML. Hjemmesider, kommunikation og kode. mandag den 13. august 12

Grundlæggende HTML. Hjemmesider, kommunikation og kode. mandag den 13. august 12 Grundlæggende HTML Hjemmesider, kommunikation og kode Hvad er HTML? Hyper Text Markup Language Beskrivelsen siger at det er et tekst sprog bestående af markører Bruges til at vise hjemmesider i en browser,

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

WEB kursus I. Grundkursus i CMS

WEB kursus I. Grundkursus i CMS WEB kursus I Grundkursus i CMS 1 Link til manual på intranet: http://intranet.regionsyddanmark.dk/cmsmanual Nyttig information Support telefonnummer: 65 41 32 25 Support e-mail: websupport@regionsyddanmark.dk

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Webteknologi evalueringsopgave Vinter 2011-2012 - Niels Sundstrup

Webteknologi evalueringsopgave Vinter 2011-2012 - Niels Sundstrup Niels Sundstrup Webteknologi evalueringsopgave Vinter 2011-2012 - Niels Sundstrup Webteknologi - Carl- Henrik Nielsen - Syddansk Universitet, Kolding - Udlevering: 12. januar 2012 Aflevering: 19. januar

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

ØVELSE 11: TABLES & FORMS (Individuel)

ØVELSE 11: TABLES & FORMS (Individuel) ØVELSE 11: TABLES & FORMS (Individuel) 1. Målsætning I denne øvelse kommer du til at arbejde med to forskellige områder: Forms (formularer) og tables (tabeller) (kapitel 8+9 i LWD.) Du kommer blandt andet

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

TinyMCE Bruger Guide. Forord. Contents

TinyMCE Bruger Guide. Forord. Contents TinyMCE Bruger Guide Forord TinyMCE er en platformuafhængig web baseret Javascript HTML WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor udgivet som Open Source under LGPL af Moxiecode Systems AB. Dette er

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Vejledning. Indhold. Side 1

Vejledning. Indhold. Side 1 Indhold HTML-faneblade... 2 Sådan tilføjer du et HTML-faneblad til din Facebook side.... 3 Sådan redigerer du et HTML-faneblad på din Facebook side.... 5 Sådan deler du fanebladet... 10 Side 1 HTML-faneblade

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Grafisk produktion og workflow

Grafisk produktion og workflow Grafisk produktion og workflow Helle Nicolaysen, mediegrafiker, 3. hovedforløb Introduktion Bylderup-Bov Rideklub har en hjemmeside, bestående af en template, hvor designet er fastlagt. Jeg er i kontakt

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Formular modul 15. juli 2011 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Sitecore Foundry 3.0 Introduktion til redigeringsfaciliteterne 25. april 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

UMS Velkomst Byder nye brugere velkommen til skolen

UMS Velkomst Byder nye brugere velkommen til skolen Forord UMS Velkomst modulet giver mulighed for at give de kommende studerende et godt førstehåndsindtryk ved skolestart - den indledende kontakt til de studerende er umådelig vigtig. Velkomst modulet består

Læs mere

Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side...

Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side... Banner Side 1 af 8 Indhold Indhold... 2 Installation af bannermodulet... 3 Opsætning af bannermodul... 5 Opsætning af bannere... 7 Indsætning af bannermodul på side... 8 Side 2 af 8 Installation af bannermodulet

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Nvu hjemmesider hurtigt og let

Nvu hjemmesider hurtigt og let Nvu hjemmesider hurtigt og let Brugervenlig og grafisk præsentation af textdokumenter var en af de store udfordringer indenfor softwareudvikling i slutningen af 1980erne. Tim Berners-Lee fra CERN udvikler

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

QuickMail som er beregnet til små hurtige meddelelser i ren tekst, uden logo, farver etc. (se QuickMailGuide)

QuickMail som er beregnet til små hurtige meddelelser i ren tekst, uden logo, farver etc. (se QuickMailGuide) TYPO3 Direct Mails Medlemsmails sendes fra Typo3 s Mailmodul, der er et plugin. Efter login skal du først klikke på Direct Mail i venstrekolonnen, og derefter på Nyhedsbrev Dinlokalafdeling i midterkolonnen,

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Log ind i administrationspanelet

Log ind i administrationspanelet Kongsgaarden Vester Broby CMS baseret på WordPress Log ind i administrationspanelet... 1 Begreber og visualisering (skabelonen Standard)... 2 Begreber og visualisering (skabelonen Full width)... 2 Sidebars...

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

CMS - BRUGERMANUAL CMS

CMS - BRUGERMANUAL CMS CMS - BRUGERMANUAL LOG PÅ ADMINISTRATION Sådan kommer du i gang! For at logge ind i dit nye CMS-administrationsmodul skal du efter dit domæne skrive: admin. Eks.: www.dit_domæne.dk/admin Første gang du

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY

AARHUS AU UNIVERSITET BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS AU UNIVERSITET QUICKGUIDE BLACKBOARD SCIENCE & TECHNOLOGY / HEALTH BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY QUICKGUIDE BLACKBOARD SCIENCE & TECHNOLOGY / HEALTH INDHOLD

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Password-beskyttelse af visse filer

Password-beskyttelse af visse filer W EB DESIGN 101 K ODEORDSBESKYTTELSE A F VISSE FI LER Password-beskyttelse af visse filer P å et websted kan det være interessant kun at give en del af brugerskaren adgang til visse filer. Der er en mængde

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning Flash Logic Free CMS Manual og brugervejledning Indhold: 1. Funktionalitet 2. Fil-oversigt 3. Baggrundsbillede 4. Banner-billede 5. Redigering af tekst 6. Brug af html-tags 7. Web site navn 8. Upload til

Læs mere

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden. Hvordan redigerer du en eksisterende side? Hent siden, mens du er logget på. Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, og klikker på ordet Side i menuen

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla skrevet af Inge Vittrup Paragraph anvender du ved almindelige sætninger. Heading 1 er hovedoverskrift med største skrift. Heading 2 er overskrift til en artikel

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Manual Serif Web & Tableau Public

Manual Serif Web & Tableau Public Manual Serif Web & Tableau Public Indhold 2 Start 3 Festivalprogram 4-19 Kursuskatalog 20-22 Dramaskolehold 23-28 Visitkort konsulenter 29-30 Visitkort scener 31-35 Amatørkulturens tal 36-42 VIGTIGT! For

Læs mere

Kalender med mailingliste

Kalender med mailingliste Kalender med mailingliste Side 1 af 11 Log ind på din hjemmeside, som du gør, når du opdaterer den. Gå herefter ind på afsnittet Moduler. Tryk på Installer udfor Kalender. Side 2 af 11 Nu dukker nedenstående

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

ADMINISTRATIONS MANUAL

ADMINISTRATIONS MANUAL ADMINISTRATIONS MANUAL onmap.dk Administrations Manual Dansk Version 0.1 Side 1 Denne manual beskrive hvordan en race administrator kan opsætte og bruge onmap.dk race protalen til at lave en specialiseret

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

Efterlyst! Introduktion HTML & CSS. I dette projekt skal du lære, hvordan du laver din egen plakat. Arbejdsliste. Test dit Projekt.

Efterlyst! Introduktion HTML & CSS. I dette projekt skal du lære, hvordan du laver din egen plakat. Arbejdsliste. Test dit Projekt. HTML & CSS 1 Efterlyst! All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Arrangementer i Listevisning

Arrangementer i Listevisning Kort introduktion til Typo3-plugin ARRANGEMENTER. De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser (Internet Explorer er den almindeligste),

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund Vejledning hjemmeside-opbygning. - DFIF - Side 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HURTIGT I GANG... 4 REDIGERE HJEMMESIDEN... 5 LOGIN...5 TEKST PÅ EN SIDE...6 REDIGERINGSMULIGHEDER...6 TEKSTBEHANDLING

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW GRAFISK WORKFLOW DIGITAL KOMMUNIKATION OLEMOGELBY.COM

GRAFISK WORKFLOW GRAFISK WORKFLOW DIGITAL KOMMUNIKATION OLEMOGELBY.COM GRAFISK WORKFLOW DIGITAL KOMMUNIKATION OLEMOGELBY.COM OPGAVEN Redesign af Ole Møgelbys hjemmeside, der efter stor succes med sine værker, gerne vil have frisket udtrykket lidt op. Billedsiderne skal udvides

Læs mere