RELIGION MELLEMTRIN/UDSKOLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RELIGION MELLEMTRIN/UDSKOLING"

Transkript

1 RELIGION MELLEMTRIN/UDSKOLING R HAASE FORLAG

2 Velkommen I dette katalog præsenteres forlagets materialer til kristendomskundskab. Vi har valgt at give det overskriften religion når du har set kataloget igennem, vil du forstå hvorfor. Selv om kristendommen er udgangspunktet for alle materialerne, indeholder de mange historiske referencer for at give eleverne indsigt i verdensreligionernes fælles historiske træk. Uanset hvilken lærebog man benytter, er der ingen garanti for et vellykket læringsforløb. Lærebogen er det fundament, der skal bygges videre på, men det er dine faglige inputs, der skaber variationen, så eleverne motiveres. Sidst i kataloget er medtaget et par titler, som ikke er produceret til undervisningsbrug, men som mange kristendomslærere har fundet inspirerende. Bestilling gøres nemmest på haase.dk, hvor der også kan opnås rabat ved bestilling af klassesæt. Se haase.dk for yderligere oplysninger. Har du spørgsmål til materialerne, er du altid velkommen til at slå på tråden eller sende os en mail eller kig ind på hjemmesiden, hvor der findes online gennemsyn af alle materialerne, download af gratis materialer m.m. Her findes også dette katalog i en elektronisk udgave til download. Alle opgivne priser er ekskl. moms. Redaktionen afsluttet juni Forbehold for prisændringer. Michael Haase Forlagschef HAASE FORLAG Løvstræde 8, 2. tv 1152 K Tlf

3 TIl MELLEMTRINNET Tro møder tro 2000 års spændende og underholdende kirkehistorie TRO MØDER TRO er en serie på fire bøger, der med afsæt i kendte historiske skikkelser beskriver de kultur møder, der har været med til at forme den nordeuropæiske kristne kultur. Hensigten er at give eleverne en historisk indsigt i kristendommens udvikling, herunder en forståelse af, hvordan kristendommen har taget farve af tidligere kulturmøder akkurat som det sker i det kulturmøde, som eleverne selv er en del af netop i disse år. Bøgerne er i udtryk og indhold tilrettelagt til mellemtrinnet, den sidste titel dog til udskolingen. 3

4 Til MELLEMTRINNET Tro møder tro TRO MØDER TRO giver blandt andet indblik i: kristendommens historie og de første kristne, bibelske fortællinger, Danmarks historie fra cirka 800 til i dag, andre religioner, bl.a. jødedom, asatro og islam samt naturvidenskabens indflydelse på kristendommen i moderne tid. TRO MØDER TRO har fokus på faglig læsning: Lettilgængeligt sprog gør vanskelige emner tilgængelige. Ordforklaringer imødegår forståelsespro blemer og træner eleverne i leksikale op slag. Humørfyldte og samtidig saglige tegninger gør det faglige stof mere spiseligt. Faktabokse giver inspiration til videre fordybelse. Bibelcitater understøtter teksten og træner kildekritisk tilgang. Bøgernes tværfaglige tilgang og fokus på faglig læsning gør dem også velegnede i historie- og dansk undervisningen. TRO MØDER TRO opfylder med de første tre titler trinmålene for kris tendomskundskab efter 6. klasse, hvor der lægges vægt på undervisning i kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nu tidig sammenhæng. Den sidste titel i serien,»ateisterne«, kan læses fra 7. klasse og giver et indblik i, hvordan kristendommen i nyere tid er blevet udfordret af naturvidenskab og globalisering. De fire elevbøger i TRO MØDER TRO kan benyttes samlet eller enkeltvis som supplement til andre lære bøger. Paulus OG DE FØRSTE KRISTNE 85 sider. Kartonneret. Kr. 100, E-bog ca. kr. 72, INDHOLD: Forskelle og ligheder i jøder nes og de kristnes religion At ofre livet for sin tro Ligheder mellem Romerrigets gamle religioner og kristendommen Hvordan de forskellige religioner har inspireret hinanden Kristendommen i Danmark Paulus liv og betydning for eftertiden. Ansgar på mission blandt vikinger 88 sider. Kartonneret. Kr. 100,oo E-bog ca. kr. 72, INDHOLD: Forskelle og ligheder i asatro og kristendom Kristendommens indtog i Norden De kristnes mission blandt vikin 4

5 TIl MELLEMTRINNET Tro møder tro gerne De første kirker i Danmark Hvordan og hvorfor kristendommen voksede så hurtigt Ansgars liv og betydning for eftertiden. LUTHER OG KIRKEKAMPEN I DANMARK 96 sider. Kartonneret. Kr. 120, E-bog ca. kr. 72, oprindelse Kristendommens indflydelse på samfundet gennem historien Videnskabens betydning for kristendommen Kendte ateister og skeptikere Danskernes tro i dag Kirkens udfordringer i fremtiden. OBS: Fra 7. klasse. Til hver titel hører en kort vejledning med opgaver (pdf), der hjælper til at støtte forståelse og perspektivering af stoffet. Vejledningen med opgaver hentes gratis på haase.dk. INDHOLD: Forskelle og ligheder i den katolske og den protestantiske lære Den katolske kirkes magt og indflydelse Reformationens baggrund Oplysningstiden Protestantismens indtog i Norden Den nye kirke i Danmark Luthers liv og betydning for eftertiden. ATEISTERNE. KRISTEN DOMMEN MØDER MODSTAND 61 sider. Kartonneret. Kr. 120, E-bog ca. kr. 72, INDHOLD: Forskelle og ligheder i troendes og ikke-troendes livssyn Sekularisering og det pluralistiske samfund Teorier om troens GRATIS VejledNING OG OPGAVER Hovedforfatter til serien er cand.pæd. i kristendomskundskab, ph.d. Knud Erik Andersen, medforfatter til»paulus og de første kristne«er cand.pæd. i religion og livstolkning Inger Røgild. Bøgerne er gennemillustreret af Frank Madsen og forsynet med mange fotos. 5

6 Til MELLEMTRINNET Tro TRO møder MØDER TRO tro Anmelderne skrev OM TRO MØDER TRO:»De formår at gøre faglig læsning til en fornøjelse for eleverne Et andet plus i bøgerne er, at de ikke er prædikende, men derimod lægger op til kildekritik. De formidler på fantastisk vis en lang og dramatisk og til tider kompliceret historie. Efter at have læst dem føler man sig godt klædt på til eventuelt at skulle fremlægge for klassen. Samtidig har man fået en uvurderlig viden, der aldrig er spildt.«folkeskolen»... et godt supplement til faget kristendoms kundskab på mellemtrinnet... en god og moderne erstatning for fagbiblio tekets gamle og gulnede udgivelser for børn om Paulus og kristendommens udbredelse.«lektørudtalelse, dbc»der findes ikke tilsvarende afgrænsede bøger om mødet mellem kristendom og nordisk asatro. Grundig og relevant... leveres i et godt nutidigt sprog med vigtige nutidige problemstillinger.«lektørudtalelse, dbc 6

7 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER en øjenåbner TRE RELIGIONER med undertitlen: Ligheder og forskelle i kristendom, jødedom og islam er et materiale til folkeskolens ældste klas ser, der gennemgår og sammenligner de tre verdensreli gioner kristendom, jødedom og islam. Eleverne tilegner sig viden om og overblik over hovedindholdet i religionerne og bliver fortrolige med ligheder, forskelle og historiske relationer. TRE RELIGIONER tager udgangspunkt i kristendommen, belyser de vigtigste begreber og giver en grundig indføring i dens relationer til jødedommen og islam. Materialet beskæftiger sig med de tre verdensreligioner, således som de optræder i Danmark, dvs. den evangelisk-lutherske kristendom, den ortodokse jødiske tro og sunni-islam. Det er højaktuelt at inddrage religionernes fælles værdier i undervisningen. At Danmark er blevet et multireligiøst samfund, afspejles også i klasseværelset, hvor der ofte sidder elever med forskellige religiøse tilhørsforhold. TRE RELIGIONER giver mulighed for, at elever med såvel kristen som muslimsk baggrund kan være med. Materialet giver en grundig indføring i religionernes grundbegreber, men også baggrunden for nogle af verdens centrale konflikter, der ved første øjekast synes at handle om religion, men som i virkeligheden handler om helt andre jordnære ting. VINDER AF UndervisningsMIddelprisen 7

8 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER TRE RELIGIONER er tværfagligt, produceret til kristendomskundskab, dansk og dansk som andetsprog i folkeskolens ældste klasser, men også historie og samfundsfag kan inddrages i forbindelse med udvalgte temaer. Materialet opfylder alle Nye Fælles Mål for kristendomskundskab. Da bøgerne indeholder originaltekster og lægger op til eksistentielle og almenmenneskelige diskussioner på mange forskellige niveauer, kan det også med udbytte benyttes som inspiration for undervisere af konfirmander samt studerende på læreruddannelsen, studiekredse m.fl. TRE RELIGIONER tager udgangspunkt i Skabelsesberetningen (bind 1), der er fælles for de tre religioner. Bind 2 belyser ligheder og forskelle i den religiøse praksis. Bind 3 understøtter temaerne fra bind 1 og 2 med skønlitterære tekster, der får problemstillingerne ned i øjenhøjde og giver alle elever mulighed for at diskutere og komme frem med deres meninger uanset deres individuelle kulturbaggrund. TRE RELIGIONER er unik i sin måde at gå til religionerne på. At sammenligne ligheder og forskelle er ikke før set på denne måde i dansk skolebogssammenhæng eller europæisk for den sags skyld. Materialet fremlægger i mange af temaerne centrale tekststeder fra Bibelen eller Koranen, som eleverne kan diskutere ud fra. Det giver eleverne mulighed for selv at erkende ligheder, sammenhænge og forskelle mellem de tre religioner, der så at sige står på skuldrene af hinanden. Det Gamle Testamente og Koranen indeholder mange af de samme fortællinger, fx om Skabelsen, Adam og Eva, Abraham. I mange af de fortællinger, som jødedom, kristendom og islam har fælles, er der kun mindre forskelle i historiernes indhold. Forskellen ligger især i formidlingen: Koranens fortællinger kan i modsætning til Bibelens sjældent læses i ét stræk, men er spredt over mange suraer. I TRE RELIGIO- NER er nogle af Koranens centrale fortællinger samlet til en sammenhængende tekst. Fagkonsulenter på TRE RELIGIONER: sognepræst Pia Nordin Christensen, professor dr.theol. Theodor Jørgensen, fhv. overrabbiner Bent Melchior og forfatter Aminah Tønnsen. 8

9 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER Fortællingen om de første mennesker er fælles for både jødedommen, kristendommen og islam, dog med visse forskelle. Bl.a. sker uddrivelsen af Paradiset på mere fredelig vis i den islamiske udgave, hvilket også kan ses i billedkunsten. Herover: Adam og Eva fordrives fra Paradiset, kalkmaleri fra Kirkerup Kirke, ca Til venstre: Englene bøjer sig for Adam og Eva i Paradisets Have, iransk miniature fra 1500-tallet. Begge illustrationer fra bind 1 Skabelsen. 9

10 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER TRE RELIGIONER består af tre elevbøger (to grundbøger og en antologi), en vejledning samt en kopimappe med 18 prøveoplæg. Materialet er illustreret med flotte kunstbilleder, tegninger og fotos, der giver rig anledning til diskussion og samtale. Hvor originaltekster eller teksten indeholder svære ord eller begreber, er disse forklaret i henholdsvis margen eller leksikonbokse. For bind 2 findes kopiforlæg med ordforklaringer til brug for undervisningsdifferentiering. TRE RELIGIONER 1. SKABELSEN Af Merete Engel 109 sider, ill. i farver, indb. Kr. 112, Indledes med en introduktion til de vigtigste begreber i kristendom, jødedom og islam. Herefter følger tekster fra Bibelen, Toraen og Koranen om Skabelsesberetningen, Kain og Abel og om Abraham. Desuden fortælles om Moses, Jesus og Muhammed og om, hvordan de optræder i religionerne. Der gives et kort overblik over Jerusalems udvikling gennem historien. Bogen afsluttes med videnskabens syn på skabelsen og religionernes holdning til dette samt et kort historisk tilbageblik på kristendommens udvikling i Danmark siden vikingetiden alt sammen for at belyse, at religion ikke er en statisk størrelse. TRE RELIGIONER 2. TRO OG TRADITIONER Af Merete Engel 125 sider, ill. i farver, indb. Kr. 120, Første del drejer sig om milepæle i livet: fødsel, overgang fra barn til voksen, bryllup, død og begravelse. Og der fortælles om kvindesynet i de tre religioner. Anden del fortæller om religiøse højtider og kommer derefter ind på ligheder og forskelle mellem begreber som leveregler, bøn, næstekærlighed, rent og urent, synd og tilgivelse, messias-tanken og livet efter døden. Desuden gennemgås de to kristne sakramenter dåb og nadver, som ikke findes i islam og jødedom. TRE RELIGIONER 3. LITTERÆRE TEKSTER Redaktion: Merete Engel, Inge Høirup og Annette Winther 208 sider, ill., indb. Kr. 120, Bogen følger tematikken i bind 1 og 2 og giver mulighed for at supplere læsningen og diskussionerne med skønlitterære og enkelte faglitterære tekster. Teksterne er skrevet af forfattere 10

11 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER med henholdsvis kristen, jødisk og islamisk baggrund og repræsenterer flere tidsperioder: Monja Abdel, Benny Andersen, H.C. Andersen, Steen Steensen Blicher, Pia Nordin Christensen, Merete Engel, Anders Frostenson, Meïr Aron Gold schmidt, Sørine Gotfredsen, Julie Grothen, N.F.S. Grundtvig, Peder Hjort, Khaled Hosseini, Victor Hugo, B.S. Ingemann, J.P. Jacobsen, Johannes V. Jensen, Thit Jensen, Pia Juul, Johannes Jørgensen, Naser Khader, Anna Kløvedal, Emilie Kløvedal, Jakob Knudsen, Selma Lagerlöf, Holger Lissner, Inge Lise Løkkegaard, Johannes Møllehave, Henri Nathansen, Annette Liv Nielsen, Susanne Lærke Nielsen, Simon Otto Nielsen, Lise-Lotte Rebel, Antonis Samarakis, Anna Sophie Seidelin, Søren Sievers, John Steinbeck, Dietrich Steinwede og Göran Tunström. Forfatterne præsenteres sidst i bogen. TRE RELIGIONER. VEJLEDNING OG KOMMENTARER Af Merete Engel, Inge Høirup og Annette Winther 38 sider + 50 sider kopiark Spiralryg. Kr. 200, Indeholder en generel introduktion til materialet, en kort introduktion til arbejdet med tosprogede elever og supplerende kommentarer til teksterne og til diskussionsoplæggene i elevbøgerne. Sidst i vejledningen findes kopiforlæg med opgaver til hele materialet samt ordforklaringer til bind 2. TRE RELIGIONER. 18 prøveoplæg Af Inger Røgild og Katja Gottlieb 56 sider, illustreret i farver Spiralryg. Kr. 250, Prøveoplæggene er udarbejdet til brug for den mundtlige eksamen i kristendomskundskab. Oplæggene opfylder alle Undervisningsministeriets krav i forbindelse med den mundtlige prøve og kan benyttes til en klasse med op til 30 elever. De er tematisk udarbejdet, så de dækker indholdet i TRE RELIGIONER, men kan også benyttes i sammenhæng med andre materialer. Oplæggene er udarbejdet af cand.pæd. i religion og livs tolkning Inger Røgild og lærer Katja Gottlieb. De afspejler den holdning til kristendomsundervisningen, at eleverne bl.a. skal kunne overskue vigtige ligheder og forskelle mellem de tre verdensreligioner med fælles rødder: jødedommen, kristendommen og islam.»kristendomskundskab kan sagtens bestå eksamen.«folkeskolen 11

12 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER Anmelderne skrev OM TRE RELIGIONER:»Man fristes til at kalde dette materiale genialt: Lignende er ikke set før og dog er ideen så logisk, så oplagt og så velgennemført.«hans Christian Uth, Lektørudtalelse, DBC»Her gik jeg og troede, at jeg var uddannet godt og grundigt inden for det religionspædagogiske område, og så bliver jeg konfronteret med, at meget af det, som jeg troede var rigtigt om islam, slet ikke passer med denne meget grundige og nyskrevne sammenstilling mellem de tre verdensreligioner er behovet for mere efteruddannelse af lærere i faget religionsteologi meget presserende. Alt for ofte har de danske materialer til faget kristendomskundskab været for ensidigt fokuseret på kristendommen og på forestillingen om dem og os hvis faget nu hed religion, og hvis materialerne var lige så gode og grundigt bearbejdede, som dette materiale er, så kunne vi med ét slag gøre faget obligatorisk for alle elever. For her har vi at gøre med et materiale, der virkelig medtænker den interkulturelle dimension i dansk, dansk som andetsprog, samfundsfag og kristendomskundskab.«heidi Friborg Christophersen, Folkeskolen» henvender sig til elever i folkeskolens klasse, men kan også bruges i gymnasieskolen og i læreruddannelsen. Ja, i virkeligheden kan det bruges i enhver oplysningssammenhæng... Der stilles et ikke ubetydeligt krav til læsefærdighed og refleksionsniveau, som næppe alle skoleelever kan honorere. Dette forhold afhjælpes af en pædagogisk præsentationsform med anvendelse af mange billeder og grafiske opstillinger, som gør det hele lidt mere indbydende. Illustrationerne er gennemgående af fremragende kvalitet, teksten klar og tydelig.«torsten Dam-Jensen, sognepræst, roskilde.folkekirken.dk»endelig et materiale, der ligestiller de tre religioner, og som giver alle elever et godt udgangspunkt at diskutere ud fra. Materialet opfylder kravet om interkulturel undervisning, hvor alle skal lære om egen og andres kultur/traditioner.«mubeen B. Hussain, konsulent for tosprogede børn og unge, Fredensborg Kommune»Bragende gode bøger Klart, overskueligt og indbydende fortæller de om de tre verdensreligioners historie, troslære og situation i dag.«kristeligt Dagblad»Haase har begået en lille genistreg Det er en kraftpræstation af Engel og et must have i religionsundervisningen.«christian Stokbro Karlsen, Efterskolen 12

13 TIL UNDERVISEREN... bidrager med et religiøst overblik BIBELEN OG KORANEN er folkeudgaven af TRE RELIGI ONER: Til læreren, til elevens forældre ja, enhver, som ønsker at vide mere om forskellen på at være kristen og muslim. Bogen giver svar på tidens store spørgsmål: Hvad er kristendom og islam enige om, og hvor skilles deres veje? Du skal elske din næste, siger religionerne men hvem er næsten for henholdsvis kristne og muslimer? Har kristendom et andet syn på kvinder end islam? Hvad er kultur, og hvad er religion? Hvad siger skrifterne?»mange præster kunne lære noget af Engels klare gengivelse af kristendommens budskab bidrager med et religiøst overblik i en forvirret tid og kan blive nyttig i undervisningen, både i klasseværelser og præstegårde. Og til menigmand uden særlige forudsætninger kan den anbefales som en klar indføring i de tre store religioner.«kristeligt Dagblad»Intentionen er at punktere myter og forestillinger, som skiller mennesker af forskellig religion, ved at give redelig information. Det lykkes rigtig godt.«lektørudtalelse, DBC BIBELEN OG KORANEN er en genvej til mere viden om verdens to største religioner, men også om den religion, de begge udspringer af: jødedommen. De tre religioner har som bekendt fælles rødder, og mange myter fortælles på næsten samme måde i de hellige skrifter, men der er også afgørende forskelle. Bogens små citater fra Bibelen og Koranen giver en enestående mulighed for at danne sig et overblik over forskelle og ligheder i religionernes centrale begreber og myter: gudsbegrebet, skabelsen, de første mennesker, synd, rent og urent, næstekærligheden, kønsroller, seksualitet, tørklæder, ægteskab, døden, forestillinger om paradis m.m. Sidst i bogen findes desuden gennemgang af de tre religioners vigtigste forgreninger. PAPERBACK UDK. SEP Bibelen og Koranen. Ligheder og forskelle Af Merete Engel. 272 sider. Rigt illustreret i farver KARTONNERET Kr. 200,00 PAPERBACK Kr. 103,40 E-BOG (pdf) Kr. 120,00 13

14 TIL INSPIRATION Jeg har aldrig læst noget lignende. Lasse Bo Jensen er en forfatter med en hel del på hjerte. Hans debut, DEN SYVENDE ENGEL, fik en fantastisk modtagelse, med flotte anmeldelser, udgivelse i bogklub og udvalgt som»white Raven«-bog en årlig liste med 250 af de bedste børne-/ungdomsbøger fra hele verden valgt af Internationale Jugendbibliothek. Debutromanen er desuden første bind i, hvad der bliver til en trilogi om den kejtede 14- årige David fra Brønshøj og hans møde med det onde i form af en fortidig despot ved navn Kilian. Bogen stiller en række spørgsmål: Hvornår er man ond eller god? Hvad betyder det at tro på noget? Hvad er en dødssynd? Hvad er tiden for en størrelse? Hvad er drøm, og hvad er virkelighed? Og hvordan kan en engel være farlig? Få en smagsprøve på haase. dk ved hjælp af Online gennemsyn. Her kan du også læse i den spændende fortsættelse: DE UDØDELIGES BY.»Man bliver mere og mere opslugt undervejs... udnyttelsen af de syv dødssynder er elegant.«jan Lindhardt, fhv. biskop»forrygende historie om at blive voksen. Flot debut vedkommende læsning. Heldigvis er der lagt op til en fortsættelse.«sara Nørholm, KristELIGT DagblAD»Jeg er lige blevet færdig, begyndte i aftes. Jeg har aldrig læst noget lignende. Spændende tidsrejse kamp mellem ondt og godt Johannes Åbenbaring 14-årigs udvikling troværdig hverdag... særdeles velskrevet. Hver detalje er meningsfyldt, og der opbygges en stærk spænding. Med hovedtemaerne kærlighed, tid og evighed, løgn og sandhed skaber Lasse Bo Jensen et raffineret univers; det er ikke konstrueret blot for spændingens skyld, det handler om menneskelige værdier.«gunhild Lindstrøm, aslan.dk Lasse Bo Jensen: DEN SYVENDE ENGEL 400 sider Kr. 160,00 DE UDØDELIGES BY 384 sider Kr. 160,00 GRATIS: EILER JENSENS INDFØRING TIL LÆSNING AF DEN SYVENDE ENGEL KAN HENTES PÅ HAASE.DK 14

15 TIL INSPIRATION Karen Blixen og kristendommen I 1951 skrev Karen Blixen til en god ven, at hun ikke var kristen. Ti år senere sagde hun dog til en journalist:»jeg kan ikke forklare det, jeg kan ikke definere det, men jeg tror på Gud.«Hvordan harmonerer disse to udsagn med hinanden? I forfatterskabet fra Danmarks mest anerkendte forfatter i det 20. århundrede vrimler det med citater fra Bibelen. Og kristendommen bruges som referenceramme, når Karen Blixen med sin vanlige fantasi og originalitet opridser sit personlige livssyn, samtidig med at hun tager afstand fra det, der i visse kredse forbindes med kristen praksis.»stormgaard viser i sin omhyggelige studie, at forestillingen om den anti-kristne Karen Blixen bunder i en historisk uvidenhed og et manglende kendskab til hendes univers, som Stormgaard er en fornem formidler af... Hvis du kun vil læse én bog om Karen Blixen i 125-året for hendes fødsel og det må da være et minimum så lad det blive Jørgen Stormgaards Guds plan.«kristian Østergaard, roskildestift.dk»... kan anbefales til Blixen-læsere for dens enkeltstående og ganske indsigtsfulde udlægninger af de fire fortællinger.«politiken Jørgen Stormgaard er desuden forfatter til Karen Blixenbøger ne Blixen og Bjørnvig og Karen Blixens Afrika. Guds Plan. Karen Blixen og Kristendommen Af Jørgen Stormgaard 318 sider, illustreret Kr. 200,00 15

16 RELIGION MELLEMTRIN/UDSKOLING R

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa 2011 Kristendomskundskab Fjordskolen Kristendomskundskab Om faget Ifølge Folkeskoleloven 5 stk. 2 omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole kristendomskundskab for alle elever på 1. til 9. klassetrin

Læs mere

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012 Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012 Hvad er Skole-Kirke-Samarbejdet? Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet og de Folkekirkelige Skoletjenester

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive Viborg (Viborg afdeling) Hf HF enkeltfag C Lærer(e)

Læs mere

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion -

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - GUD En af kristendommens centrale læresætninger er læren om treenigheden. Den kristne lære om treenigheden går ud på, at der kun er én Gud (monoteisme

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Tre RELIGIONER HAASE. Eksempler på prøveoplæg. Ligheder og forskelle i kristendom, jødedom og islam

Tre RELIGIONER HAASE. Eksempler på prøveoplæg. Ligheder og forskelle i kristendom, jødedom og islam TRE RELIGIONER Ligheder og forskelle i kristendom, jødedom og islam Tre RELIGIONER TIL EKSAMEN Eksempler på prøveoplæg HAASE Tre religioner til eksamen eksempler på prøveoplæg Haase & Søns Forlag 2008

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Tema 16 Værdier og religion - Individ og Samfund Værdier kvantiteter kvaliteter bedre værdifuldt Værdier handler om moral , det gode

Tema 16 Værdier og religion - Individ og Samfund Værdier kvantiteter kvaliteter bedre værdifuldt Værdier handler om moral , det gode Tema 16 Værdier og religion - Individ og Samfund Du skal kunne forklare, hvordan styreformen (magten) i et samfund kan grundlægges på to vidt forskellige måder. Du skal kunne fortælle noget om, hvordan

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Undervisningsplan for kristendomskundskab på Davidskolen

Undervisningsplan for kristendomskundskab på Davidskolen Kompaktudgave af Læreplan for faget kristendomskundskab på kristne skoler Aulum d. 7. maj 2008 Nærværende kompaktudgave af læreplanen består af et signalement af faget, fagformål, del- og slutmål samt

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2014 2015 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Religfonsf"g"t lnden for det humanfstiske hovedomrdde

Religfonsfgt lnden for det humanfstiske hovedomrdde Videnskabelige metoder i religion Religion som fag tilhører både det humanistiske og samfundsvidenskabelige hovedområde. Det betyder, at man kan arbejde med forskellige metoder, afhængigt af, hvad man

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk

alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk du er aldrig alene Konfirmandtræf 6. - 8. november 2012 www.roskildestift.dk Forord Årets konfirmandtræf i Domkirken handler om, at konfirmanderne via rollespil skal sætte sig i Jesu disciples sted. Konfirmanderne

Læs mere

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer

Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Når døden banker på, er Gud så inviteret? Religiøsitet og copingsstrategier under sygdom hos kristne og muslimer Den gode død findes den? 7. nationale kongres Foreningen for Palliativ Indsats Workshop

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Menneskesyn. Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning. Vejleder: Johannes Gregers Jensen. Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921

Menneskesyn. Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning. Vejleder: Johannes Gregers Jensen. Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921 Menneskesyn Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning Vejleder: Johannes Gregers Jensen Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921 Frederiksberg Seminarium 2004 Indledning Som emne for eksamensoplæg

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

KunstCentret Silkeborg Bad

KunstCentret Silkeborg Bad KunstCentret Silkeborg Bad 17. januar - 19. april 2015 Jens Galschiøt: Abrahams Børn En kunstinstallation med skulpturen FUNDAMENTALISM af Jens Galschiøt om Jødedommen, Kristendommen og Islam 1 Om begrebet

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken

Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken Biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken Indledning De formelle bestemmelser om dåb i folkekirken findes i Anordning om dåb i folkekirken af den 2. januar 2008. I denne anordning forudsættes det, at

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Vejledning og uddannelse

Vejledning og uddannelse Vejledning og uddannelse Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761668905 Forfatter(e) En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning.

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff.

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi og religion er navnet på et åbent og vidtspændende fagområde, der beskæftiger sig med kristen tro og andre religiøse tilværelsesforståelser

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 16 0 2 / lan 2015 p s År eåret l sko Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 Varieret tværfaglig undervisning, workshops og kurser Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Kære lærere Vi glæder

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere