RELIGION MELLEMTRIN/UDSKOLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RELIGION MELLEMTRIN/UDSKOLING"

Transkript

1 RELIGION MELLEMTRIN/UDSKOLING R HAASE FORLAG

2 Velkommen I dette katalog præsenteres forlagets materialer til kristendomskundskab. Vi har valgt at give det overskriften religion når du har set kataloget igennem, vil du forstå hvorfor. Selv om kristendommen er udgangspunktet for alle materialerne, indeholder de mange historiske referencer for at give eleverne indsigt i verdensreligionernes fælles historiske træk. Uanset hvilken lærebog man benytter, er der ingen garanti for et vellykket læringsforløb. Lærebogen er det fundament, der skal bygges videre på, men det er dine faglige inputs, der skaber variationen, så eleverne motiveres. Sidst i kataloget er medtaget et par titler, som ikke er produceret til undervisningsbrug, men som mange kristendomslærere har fundet inspirerende. Bestilling gøres nemmest på haase.dk, hvor der også kan opnås rabat ved bestilling af klassesæt. Se haase.dk for yderligere oplysninger. Har du spørgsmål til materialerne, er du altid velkommen til at slå på tråden eller sende os en mail eller kig ind på hjemmesiden, hvor der findes online gennemsyn af alle materialerne, download af gratis materialer m.m. Her findes også dette katalog i en elektronisk udgave til download. Alle opgivne priser er ekskl. moms. Redaktionen afsluttet juni Forbehold for prisændringer. Michael Haase Forlagschef HAASE FORLAG Løvstræde 8, 2. tv 1152 K Tlf

3 TIl MELLEMTRINNET Tro møder tro 2000 års spændende og underholdende kirkehistorie TRO MØDER TRO er en serie på fire bøger, der med afsæt i kendte historiske skikkelser beskriver de kultur møder, der har været med til at forme den nordeuropæiske kristne kultur. Hensigten er at give eleverne en historisk indsigt i kristendommens udvikling, herunder en forståelse af, hvordan kristendommen har taget farve af tidligere kulturmøder akkurat som det sker i det kulturmøde, som eleverne selv er en del af netop i disse år. Bøgerne er i udtryk og indhold tilrettelagt til mellemtrinnet, den sidste titel dog til udskolingen. 3

4 Til MELLEMTRINNET Tro møder tro TRO MØDER TRO giver blandt andet indblik i: kristendommens historie og de første kristne, bibelske fortællinger, Danmarks historie fra cirka 800 til i dag, andre religioner, bl.a. jødedom, asatro og islam samt naturvidenskabens indflydelse på kristendommen i moderne tid. TRO MØDER TRO har fokus på faglig læsning: Lettilgængeligt sprog gør vanskelige emner tilgængelige. Ordforklaringer imødegår forståelsespro blemer og træner eleverne i leksikale op slag. Humørfyldte og samtidig saglige tegninger gør det faglige stof mere spiseligt. Faktabokse giver inspiration til videre fordybelse. Bibelcitater understøtter teksten og træner kildekritisk tilgang. Bøgernes tværfaglige tilgang og fokus på faglig læsning gør dem også velegnede i historie- og dansk undervisningen. TRO MØDER TRO opfylder med de første tre titler trinmålene for kris tendomskundskab efter 6. klasse, hvor der lægges vægt på undervisning i kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nu tidig sammenhæng. Den sidste titel i serien,»ateisterne«, kan læses fra 7. klasse og giver et indblik i, hvordan kristendommen i nyere tid er blevet udfordret af naturvidenskab og globalisering. De fire elevbøger i TRO MØDER TRO kan benyttes samlet eller enkeltvis som supplement til andre lære bøger. Paulus OG DE FØRSTE KRISTNE 85 sider. Kartonneret. Kr. 100, E-bog ca. kr. 72, INDHOLD: Forskelle og ligheder i jøder nes og de kristnes religion At ofre livet for sin tro Ligheder mellem Romerrigets gamle religioner og kristendommen Hvordan de forskellige religioner har inspireret hinanden Kristendommen i Danmark Paulus liv og betydning for eftertiden. Ansgar på mission blandt vikinger 88 sider. Kartonneret. Kr. 100,oo E-bog ca. kr. 72, INDHOLD: Forskelle og ligheder i asatro og kristendom Kristendommens indtog i Norden De kristnes mission blandt vikin 4

5 TIl MELLEMTRINNET Tro møder tro gerne De første kirker i Danmark Hvordan og hvorfor kristendommen voksede så hurtigt Ansgars liv og betydning for eftertiden. LUTHER OG KIRKEKAMPEN I DANMARK 96 sider. Kartonneret. Kr. 120, E-bog ca. kr. 72, oprindelse Kristendommens indflydelse på samfundet gennem historien Videnskabens betydning for kristendommen Kendte ateister og skeptikere Danskernes tro i dag Kirkens udfordringer i fremtiden. OBS: Fra 7. klasse. Til hver titel hører en kort vejledning med opgaver (pdf), der hjælper til at støtte forståelse og perspektivering af stoffet. Vejledningen med opgaver hentes gratis på haase.dk. INDHOLD: Forskelle og ligheder i den katolske og den protestantiske lære Den katolske kirkes magt og indflydelse Reformationens baggrund Oplysningstiden Protestantismens indtog i Norden Den nye kirke i Danmark Luthers liv og betydning for eftertiden. ATEISTERNE. KRISTEN DOMMEN MØDER MODSTAND 61 sider. Kartonneret. Kr. 120, E-bog ca. kr. 72, INDHOLD: Forskelle og ligheder i troendes og ikke-troendes livssyn Sekularisering og det pluralistiske samfund Teorier om troens GRATIS VejledNING OG OPGAVER Hovedforfatter til serien er cand.pæd. i kristendomskundskab, ph.d. Knud Erik Andersen, medforfatter til»paulus og de første kristne«er cand.pæd. i religion og livstolkning Inger Røgild. Bøgerne er gennemillustreret af Frank Madsen og forsynet med mange fotos. 5

6 Til MELLEMTRINNET Tro TRO møder MØDER TRO tro Anmelderne skrev OM TRO MØDER TRO:»De formår at gøre faglig læsning til en fornøjelse for eleverne Et andet plus i bøgerne er, at de ikke er prædikende, men derimod lægger op til kildekritik. De formidler på fantastisk vis en lang og dramatisk og til tider kompliceret historie. Efter at have læst dem føler man sig godt klædt på til eventuelt at skulle fremlægge for klassen. Samtidig har man fået en uvurderlig viden, der aldrig er spildt.«folkeskolen»... et godt supplement til faget kristendoms kundskab på mellemtrinnet... en god og moderne erstatning for fagbiblio tekets gamle og gulnede udgivelser for børn om Paulus og kristendommens udbredelse.«lektørudtalelse, dbc»der findes ikke tilsvarende afgrænsede bøger om mødet mellem kristendom og nordisk asatro. Grundig og relevant... leveres i et godt nutidigt sprog med vigtige nutidige problemstillinger.«lektørudtalelse, dbc 6

7 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER en øjenåbner TRE RELIGIONER med undertitlen: Ligheder og forskelle i kristendom, jødedom og islam er et materiale til folkeskolens ældste klas ser, der gennemgår og sammenligner de tre verdensreli gioner kristendom, jødedom og islam. Eleverne tilegner sig viden om og overblik over hovedindholdet i religionerne og bliver fortrolige med ligheder, forskelle og historiske relationer. TRE RELIGIONER tager udgangspunkt i kristendommen, belyser de vigtigste begreber og giver en grundig indføring i dens relationer til jødedommen og islam. Materialet beskæftiger sig med de tre verdensreligioner, således som de optræder i Danmark, dvs. den evangelisk-lutherske kristendom, den ortodokse jødiske tro og sunni-islam. Det er højaktuelt at inddrage religionernes fælles værdier i undervisningen. At Danmark er blevet et multireligiøst samfund, afspejles også i klasseværelset, hvor der ofte sidder elever med forskellige religiøse tilhørsforhold. TRE RELIGIONER giver mulighed for, at elever med såvel kristen som muslimsk baggrund kan være med. Materialet giver en grundig indføring i religionernes grundbegreber, men også baggrunden for nogle af verdens centrale konflikter, der ved første øjekast synes at handle om religion, men som i virkeligheden handler om helt andre jordnære ting. VINDER AF UndervisningsMIddelprisen 7

8 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER TRE RELIGIONER er tværfagligt, produceret til kristendomskundskab, dansk og dansk som andetsprog i folkeskolens ældste klasser, men også historie og samfundsfag kan inddrages i forbindelse med udvalgte temaer. Materialet opfylder alle Nye Fælles Mål for kristendomskundskab. Da bøgerne indeholder originaltekster og lægger op til eksistentielle og almenmenneskelige diskussioner på mange forskellige niveauer, kan det også med udbytte benyttes som inspiration for undervisere af konfirmander samt studerende på læreruddannelsen, studiekredse m.fl. TRE RELIGIONER tager udgangspunkt i Skabelsesberetningen (bind 1), der er fælles for de tre religioner. Bind 2 belyser ligheder og forskelle i den religiøse praksis. Bind 3 understøtter temaerne fra bind 1 og 2 med skønlitterære tekster, der får problemstillingerne ned i øjenhøjde og giver alle elever mulighed for at diskutere og komme frem med deres meninger uanset deres individuelle kulturbaggrund. TRE RELIGIONER er unik i sin måde at gå til religionerne på. At sammenligne ligheder og forskelle er ikke før set på denne måde i dansk skolebogssammenhæng eller europæisk for den sags skyld. Materialet fremlægger i mange af temaerne centrale tekststeder fra Bibelen eller Koranen, som eleverne kan diskutere ud fra. Det giver eleverne mulighed for selv at erkende ligheder, sammenhænge og forskelle mellem de tre religioner, der så at sige står på skuldrene af hinanden. Det Gamle Testamente og Koranen indeholder mange af de samme fortællinger, fx om Skabelsen, Adam og Eva, Abraham. I mange af de fortællinger, som jødedom, kristendom og islam har fælles, er der kun mindre forskelle i historiernes indhold. Forskellen ligger især i formidlingen: Koranens fortællinger kan i modsætning til Bibelens sjældent læses i ét stræk, men er spredt over mange suraer. I TRE RELIGIO- NER er nogle af Koranens centrale fortællinger samlet til en sammenhængende tekst. Fagkonsulenter på TRE RELIGIONER: sognepræst Pia Nordin Christensen, professor dr.theol. Theodor Jørgensen, fhv. overrabbiner Bent Melchior og forfatter Aminah Tønnsen. 8

9 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER Fortællingen om de første mennesker er fælles for både jødedommen, kristendommen og islam, dog med visse forskelle. Bl.a. sker uddrivelsen af Paradiset på mere fredelig vis i den islamiske udgave, hvilket også kan ses i billedkunsten. Herover: Adam og Eva fordrives fra Paradiset, kalkmaleri fra Kirkerup Kirke, ca Til venstre: Englene bøjer sig for Adam og Eva i Paradisets Have, iransk miniature fra 1500-tallet. Begge illustrationer fra bind 1 Skabelsen. 9

10 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER TRE RELIGIONER består af tre elevbøger (to grundbøger og en antologi), en vejledning samt en kopimappe med 18 prøveoplæg. Materialet er illustreret med flotte kunstbilleder, tegninger og fotos, der giver rig anledning til diskussion og samtale. Hvor originaltekster eller teksten indeholder svære ord eller begreber, er disse forklaret i henholdsvis margen eller leksikonbokse. For bind 2 findes kopiforlæg med ordforklaringer til brug for undervisningsdifferentiering. TRE RELIGIONER 1. SKABELSEN Af Merete Engel 109 sider, ill. i farver, indb. Kr. 112, Indledes med en introduktion til de vigtigste begreber i kristendom, jødedom og islam. Herefter følger tekster fra Bibelen, Toraen og Koranen om Skabelsesberetningen, Kain og Abel og om Abraham. Desuden fortælles om Moses, Jesus og Muhammed og om, hvordan de optræder i religionerne. Der gives et kort overblik over Jerusalems udvikling gennem historien. Bogen afsluttes med videnskabens syn på skabelsen og religionernes holdning til dette samt et kort historisk tilbageblik på kristendommens udvikling i Danmark siden vikingetiden alt sammen for at belyse, at religion ikke er en statisk størrelse. TRE RELIGIONER 2. TRO OG TRADITIONER Af Merete Engel 125 sider, ill. i farver, indb. Kr. 120, Første del drejer sig om milepæle i livet: fødsel, overgang fra barn til voksen, bryllup, død og begravelse. Og der fortælles om kvindesynet i de tre religioner. Anden del fortæller om religiøse højtider og kommer derefter ind på ligheder og forskelle mellem begreber som leveregler, bøn, næstekærlighed, rent og urent, synd og tilgivelse, messias-tanken og livet efter døden. Desuden gennemgås de to kristne sakramenter dåb og nadver, som ikke findes i islam og jødedom. TRE RELIGIONER 3. LITTERÆRE TEKSTER Redaktion: Merete Engel, Inge Høirup og Annette Winther 208 sider, ill., indb. Kr. 120, Bogen følger tematikken i bind 1 og 2 og giver mulighed for at supplere læsningen og diskussionerne med skønlitterære og enkelte faglitterære tekster. Teksterne er skrevet af forfattere 10

11 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER med henholdsvis kristen, jødisk og islamisk baggrund og repræsenterer flere tidsperioder: Monja Abdel, Benny Andersen, H.C. Andersen, Steen Steensen Blicher, Pia Nordin Christensen, Merete Engel, Anders Frostenson, Meïr Aron Gold schmidt, Sørine Gotfredsen, Julie Grothen, N.F.S. Grundtvig, Peder Hjort, Khaled Hosseini, Victor Hugo, B.S. Ingemann, J.P. Jacobsen, Johannes V. Jensen, Thit Jensen, Pia Juul, Johannes Jørgensen, Naser Khader, Anna Kløvedal, Emilie Kløvedal, Jakob Knudsen, Selma Lagerlöf, Holger Lissner, Inge Lise Løkkegaard, Johannes Møllehave, Henri Nathansen, Annette Liv Nielsen, Susanne Lærke Nielsen, Simon Otto Nielsen, Lise-Lotte Rebel, Antonis Samarakis, Anna Sophie Seidelin, Søren Sievers, John Steinbeck, Dietrich Steinwede og Göran Tunström. Forfatterne præsenteres sidst i bogen. TRE RELIGIONER. VEJLEDNING OG KOMMENTARER Af Merete Engel, Inge Høirup og Annette Winther 38 sider + 50 sider kopiark Spiralryg. Kr. 200, Indeholder en generel introduktion til materialet, en kort introduktion til arbejdet med tosprogede elever og supplerende kommentarer til teksterne og til diskussionsoplæggene i elevbøgerne. Sidst i vejledningen findes kopiforlæg med opgaver til hele materialet samt ordforklaringer til bind 2. TRE RELIGIONER. 18 prøveoplæg Af Inger Røgild og Katja Gottlieb 56 sider, illustreret i farver Spiralryg. Kr. 250, Prøveoplæggene er udarbejdet til brug for den mundtlige eksamen i kristendomskundskab. Oplæggene opfylder alle Undervisningsministeriets krav i forbindelse med den mundtlige prøve og kan benyttes til en klasse med op til 30 elever. De er tematisk udarbejdet, så de dækker indholdet i TRE RELIGIONER, men kan også benyttes i sammenhæng med andre materialer. Oplæggene er udarbejdet af cand.pæd. i religion og livs tolkning Inger Røgild og lærer Katja Gottlieb. De afspejler den holdning til kristendomsundervisningen, at eleverne bl.a. skal kunne overskue vigtige ligheder og forskelle mellem de tre verdensreligioner med fælles rødder: jødedommen, kristendommen og islam.»kristendomskundskab kan sagtens bestå eksamen.«folkeskolen 11

12 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER Anmelderne skrev OM TRE RELIGIONER:»Man fristes til at kalde dette materiale genialt: Lignende er ikke set før og dog er ideen så logisk, så oplagt og så velgennemført.«hans Christian Uth, Lektørudtalelse, DBC»Her gik jeg og troede, at jeg var uddannet godt og grundigt inden for det religionspædagogiske område, og så bliver jeg konfronteret med, at meget af det, som jeg troede var rigtigt om islam, slet ikke passer med denne meget grundige og nyskrevne sammenstilling mellem de tre verdensreligioner er behovet for mere efteruddannelse af lærere i faget religionsteologi meget presserende. Alt for ofte har de danske materialer til faget kristendomskundskab været for ensidigt fokuseret på kristendommen og på forestillingen om dem og os hvis faget nu hed religion, og hvis materialerne var lige så gode og grundigt bearbejdede, som dette materiale er, så kunne vi med ét slag gøre faget obligatorisk for alle elever. For her har vi at gøre med et materiale, der virkelig medtænker den interkulturelle dimension i dansk, dansk som andetsprog, samfundsfag og kristendomskundskab.«heidi Friborg Christophersen, Folkeskolen» henvender sig til elever i folkeskolens klasse, men kan også bruges i gymnasieskolen og i læreruddannelsen. Ja, i virkeligheden kan det bruges i enhver oplysningssammenhæng... Der stilles et ikke ubetydeligt krav til læsefærdighed og refleksionsniveau, som næppe alle skoleelever kan honorere. Dette forhold afhjælpes af en pædagogisk præsentationsform med anvendelse af mange billeder og grafiske opstillinger, som gør det hele lidt mere indbydende. Illustrationerne er gennemgående af fremragende kvalitet, teksten klar og tydelig.«torsten Dam-Jensen, sognepræst, roskilde.folkekirken.dk»endelig et materiale, der ligestiller de tre religioner, og som giver alle elever et godt udgangspunkt at diskutere ud fra. Materialet opfylder kravet om interkulturel undervisning, hvor alle skal lære om egen og andres kultur/traditioner.«mubeen B. Hussain, konsulent for tosprogede børn og unge, Fredensborg Kommune»Bragende gode bøger Klart, overskueligt og indbydende fortæller de om de tre verdensreligioners historie, troslære og situation i dag.«kristeligt Dagblad»Haase har begået en lille genistreg Det er en kraftpræstation af Engel og et must have i religionsundervisningen.«christian Stokbro Karlsen, Efterskolen 12

13 TIL UNDERVISEREN... bidrager med et religiøst overblik BIBELEN OG KORANEN er folkeudgaven af TRE RELIGI ONER: Til læreren, til elevens forældre ja, enhver, som ønsker at vide mere om forskellen på at være kristen og muslim. Bogen giver svar på tidens store spørgsmål: Hvad er kristendom og islam enige om, og hvor skilles deres veje? Du skal elske din næste, siger religionerne men hvem er næsten for henholdsvis kristne og muslimer? Har kristendom et andet syn på kvinder end islam? Hvad er kultur, og hvad er religion? Hvad siger skrifterne?»mange præster kunne lære noget af Engels klare gengivelse af kristendommens budskab bidrager med et religiøst overblik i en forvirret tid og kan blive nyttig i undervisningen, både i klasseværelser og præstegårde. Og til menigmand uden særlige forudsætninger kan den anbefales som en klar indføring i de tre store religioner.«kristeligt Dagblad»Intentionen er at punktere myter og forestillinger, som skiller mennesker af forskellig religion, ved at give redelig information. Det lykkes rigtig godt.«lektørudtalelse, DBC BIBELEN OG KORANEN er en genvej til mere viden om verdens to største religioner, men også om den religion, de begge udspringer af: jødedommen. De tre religioner har som bekendt fælles rødder, og mange myter fortælles på næsten samme måde i de hellige skrifter, men der er også afgørende forskelle. Bogens små citater fra Bibelen og Koranen giver en enestående mulighed for at danne sig et overblik over forskelle og ligheder i religionernes centrale begreber og myter: gudsbegrebet, skabelsen, de første mennesker, synd, rent og urent, næstekærligheden, kønsroller, seksualitet, tørklæder, ægteskab, døden, forestillinger om paradis m.m. Sidst i bogen findes desuden gennemgang af de tre religioners vigtigste forgreninger. PAPERBACK UDK. SEP Bibelen og Koranen. Ligheder og forskelle Af Merete Engel. 272 sider. Rigt illustreret i farver KARTONNERET Kr. 200,00 PAPERBACK Kr. 103,40 E-BOG (pdf) Kr. 120,00 13

14 TIL INSPIRATION Jeg har aldrig læst noget lignende. Lasse Bo Jensen er en forfatter med en hel del på hjerte. Hans debut, DEN SYVENDE ENGEL, fik en fantastisk modtagelse, med flotte anmeldelser, udgivelse i bogklub og udvalgt som»white Raven«-bog en årlig liste med 250 af de bedste børne-/ungdomsbøger fra hele verden valgt af Internationale Jugendbibliothek. Debutromanen er desuden første bind i, hvad der bliver til en trilogi om den kejtede 14- årige David fra Brønshøj og hans møde med det onde i form af en fortidig despot ved navn Kilian. Bogen stiller en række spørgsmål: Hvornår er man ond eller god? Hvad betyder det at tro på noget? Hvad er en dødssynd? Hvad er tiden for en størrelse? Hvad er drøm, og hvad er virkelighed? Og hvordan kan en engel være farlig? Få en smagsprøve på haase. dk ved hjælp af Online gennemsyn. Her kan du også læse i den spændende fortsættelse: DE UDØDELIGES BY.»Man bliver mere og mere opslugt undervejs... udnyttelsen af de syv dødssynder er elegant.«jan Lindhardt, fhv. biskop»forrygende historie om at blive voksen. Flot debut vedkommende læsning. Heldigvis er der lagt op til en fortsættelse.«sara Nørholm, KristELIGT DagblAD»Jeg er lige blevet færdig, begyndte i aftes. Jeg har aldrig læst noget lignende. Spændende tidsrejse kamp mellem ondt og godt Johannes Åbenbaring 14-årigs udvikling troværdig hverdag... særdeles velskrevet. Hver detalje er meningsfyldt, og der opbygges en stærk spænding. Med hovedtemaerne kærlighed, tid og evighed, løgn og sandhed skaber Lasse Bo Jensen et raffineret univers; det er ikke konstrueret blot for spændingens skyld, det handler om menneskelige værdier.«gunhild Lindstrøm, aslan.dk Lasse Bo Jensen: DEN SYVENDE ENGEL 400 sider Kr. 160,00 DE UDØDELIGES BY 384 sider Kr. 160,00 GRATIS: EILER JENSENS INDFØRING TIL LÆSNING AF DEN SYVENDE ENGEL KAN HENTES PÅ HAASE.DK 14

15 TIL INSPIRATION Karen Blixen og kristendommen I 1951 skrev Karen Blixen til en god ven, at hun ikke var kristen. Ti år senere sagde hun dog til en journalist:»jeg kan ikke forklare det, jeg kan ikke definere det, men jeg tror på Gud.«Hvordan harmonerer disse to udsagn med hinanden? I forfatterskabet fra Danmarks mest anerkendte forfatter i det 20. århundrede vrimler det med citater fra Bibelen. Og kristendommen bruges som referenceramme, når Karen Blixen med sin vanlige fantasi og originalitet opridser sit personlige livssyn, samtidig med at hun tager afstand fra det, der i visse kredse forbindes med kristen praksis.»stormgaard viser i sin omhyggelige studie, at forestillingen om den anti-kristne Karen Blixen bunder i en historisk uvidenhed og et manglende kendskab til hendes univers, som Stormgaard er en fornem formidler af... Hvis du kun vil læse én bog om Karen Blixen i 125-året for hendes fødsel og det må da være et minimum så lad det blive Jørgen Stormgaards Guds plan.«kristian Østergaard, roskildestift.dk»... kan anbefales til Blixen-læsere for dens enkeltstående og ganske indsigtsfulde udlægninger af de fire fortællinger.«politiken Jørgen Stormgaard er desuden forfatter til Karen Blixenbøger ne Blixen og Bjørnvig og Karen Blixens Afrika. Guds Plan. Karen Blixen og Kristendommen Af Jørgen Stormgaard 318 sider, illustreret Kr. 200,00 15

16 RELIGION MELLEMTRIN/UDSKOLING R

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Ateisterne VEJLEDNING OG OPGAVER. Kristendommen møder modstand. Gud er død! Religion er opium for folket! Gud er menneskets spejlbillede!

Ateisterne VEJLEDNING OG OPGAVER. Kristendommen møder modstand. Gud er død! Religion er opium for folket! Gud er menneskets spejlbillede! VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen Ateisterne Kristendommen møder modstand Gud er død! Gud er menneskets spejlbillede! Gud er menneskets sutteklud! Religion er opium for folket! Religion er undertrykkelse!

Læs mere

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker TPL-skema kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) grundlæggende tilværelsesspørgsmål i forhold til den religiøse dimension / Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer

Læs mere

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendoms kundskab Livsoplysning lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendomskundskab/livsoplysning Kristendomskundskab/ livsoplysning Lars-Henrik

Læs mere

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen Inger Røgild PAULUS og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen ANSGAR på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2012 Forlagsredaktion:

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM)

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM) Årsplan for 4 T.B i bibelhistorie 2016/2017./ Malene von der Maase Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af bibelhistorie i 4 klasse, er de mål og trinmål, som står beskrevet i Fælles

Læs mere

Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem

Læs mere

Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl

Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl - PROGRAM: Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl -Rids af fagets udvikling - Ændringer i beskrivelsen af faget - Den nye portal - Materialer Dannelse Skolen og religionsundervisningen i 200 år Kundskabsformidling

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Religion på. Sankt Joseph. Trinmål for faget religion

Religion på. Sankt Joseph. Trinmål for faget religion Religion på Institut Sankt Joseph Trinmål for faget religion 1 Udgivet af Institut Sankt Joseph 2017 Redaktion lærer Louise Knudsen lærer Christopher Rude lærer Pia Andersen lærer Birgitte le Fevre Ryom

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Relation til Fælles Mål

Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Det gamle testamente 33-40 Vi går dybere ned i der ligner? Det gamle testamente 43-48 Vi går dybere ned i der ligner? Lave rollespil

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

Årsplan for kristendom 2011/2012

Årsplan for kristendom 2011/2012 33-41 Kort introforløb om faget kristendom og prøven i faget Eleverne gøres bekendte med trinmålene for faget samt vejledningen til den mundtlige prøve i kristendom Livsfilosofi og etik Sokres, Plon og

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker TPL-skema USH4 kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger / Eleven

Læs mere

Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT

Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT Årsplan 2014 2015 Engum Skole Klasse: 1 Lærer: Helle Thure Fag: Kristendom Dato: august 2014 Fælles mål for faget kan læses på Faget omfatter i år: 2 lektioner pr. uge

Læs mere

Problemstillingerne knytter sig til bøgernes tekster og kilder (også kilderne fra kopiarkene i lærervejledningen til Liv og religion).

Problemstillingerne knytter sig til bøgernes tekster og kilder (også kilderne fra kopiarkene i lærervejledningen til Liv og religion). Forslag til problemstillinger og produkter Dette hjælpeark kan inspirere til arbejdet med selvvalgt problemstilling og udarbejdelse af produkter/kulturteknikker. I kan sikkert selv finde på mange flere

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

På Skt. Josefs Skole er undervisningen delt op i 3 faser:

På Skt. Josefs Skole er undervisningen delt op i 3 faser: Kristendomskundskab Formål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne får kendskab til, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og

Læs mere

KRISTENDOMS- KUNDSKAB

KRISTENDOMS- KUNDSKAB Nyhedsbrev 1 (2007-2008) NYHEDSBREV KRISTENDOMS- KUNDSKAB Juni 2008 Pædagogisk Central Velkommen til det første nyhedsbrev fra Pædagogisk Central om kristendomskundskab. Jeg Nyhedsbrev 1 2007-2008 Side

Læs mere

Bøvling Friskole Fagplan for kristendom (Faget er obligatorisk) Formål Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Bøvling Friskole Fagplan for kristendom (Faget er obligatorisk) Formål Centrale kundskabs- og færdighedsområder Bøvling Friskole Fagplan for kristendom (Faget er obligatorisk) Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er at styrke elevernes forståelse af kristendommen som grundlæggende for vor livsanskuelse

Læs mere

Smagsprøve. Helle Krogh Madsen John Rydahl. Den røde tråd i Bibelen

Smagsprøve. Helle Krogh Madsen John Rydahl. Den røde tråd i Bibelen Smagsprøve Helle Krogh Madsen John Rydahl Den røde tråd i Bibelen Det Gamle Testamente 8 Den røde tråd i Bibelen Det Gamle Testamente Skabelsen I begyndelsen var der ingenting ud over Gud. Verden var der

Læs mere

Årsplan fortælling lillegruppen 2017/18

Årsplan fortælling lillegruppen 2017/18 Årsplan fortælling lillegruppen 2017/18 Hvornår (uge) Hvad (emne) Hvordan (metode) Hvorfor (mål) Evaluering Uge 33 36 Folkeeventyr Dorte fortæller Give børnene oplevelser ved den mundtlige fortælling Børnene

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion: Mette

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Skoleår: 2016-2017 Livsoplysning/Religion Uge/måned August-oktober efterårsferien Troens folk Folkekirken i Dag Buddhisme Hinduisme Livsfilosofi og etik til religiøse dimensions indhold

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution STUK Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Religion C Jesper Kikkenborg 2C Oversigt

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Period e Mål Eleverne skal: Klasse:6ab Lærer: HK Relation til Fælles Mål Arbejdsform Materialer Evaluerin g Reformationen 33-34 Repetere viden om reformationen

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET Folkeskolefaget kristendomskundskab diskuteres hyppigt. Tit formuleres forestillinger om undervisningen i faget, fx at der undervises for lidt i kristendom, for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN RELIGION

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN RELIGION 2015-16 Lærer: KC Forord til faget i klassen Formålet med undervisningen i faget religion er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUDS HISTORIE Gud har skabt verden og har givet mennesket en helt særlig plads i skaberværket. Han elsker alle mennesker og vil os alt godt. Han

Læs mere

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør Undervisningsbeskrivelse Termin Termin Maj/Juni 2017 Institution HF & VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse HF e Fag og niveau Religion C niveau Lærer(e) Mads Haahr Andersen Hold 4frlcmf1 Oversigt over

Læs mere

Årsplan for kristendom i 6. klasse 14/15

Årsplan for kristendom i 6. klasse 14/15 Årsplan for kristendom i 6. klasse 14/15 Formål: Formålet med undervisningen i kristendom er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Kristendom

Undervisningsplan. Fag : Kristendom Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Kristendom Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse

Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse I kristendomsundervisningen vil der tages udgangspunkt i de bibelske fortællinger, eleverne skal arbejde med det gamle testamente og det nye testamente. Undervejs vil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Kultur- og samfundsfag,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER

HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER E100 HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER E100 HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER 1. udgave 1. oplag 2016 Bibellæser-Ringen i Danmark Korskærvej 25, 7000 Fredericia ISBN 978-87-998927-1-6

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Evaluering i kristendomskundskab

Evaluering i kristendomskundskab Evaluering i kristendomskundskab IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Rasmus H. K. Welling Indhold Mål for modulet Hvorfor IT og hvorfor Jeopardylabs? Jeopardylabs og Fælles Mål Eksempler på konkret

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Tina

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

KEMI 2000 GYMNASIE / HF. www.haase.dk

KEMI 2000 GYMNASIE / HF. www.haase.dk O2 H A A S E U N D E R V I S N I N G KEMI 2000 GYMNASIE / HF Med dette katalog præsenterer vi forlagets materialer til undervisningen i kemi på gymnasieniveau. Bag i kataloget findes en bestillingsseddel

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32. Prædiken til seksagesima søndag 2016 31-01-2016 side 1 Prædiken til seksagesima søndag 2012. Tekst: Mark. 4,26-32. Det er da nemt at være bonde. Put nogle korn i jorden, så kommer det hele af sig selv.

Læs mere

Faglig årsplan Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: K/S Hold: 6 Lærer: Jeppe Borch Undervisnings-mål Faglige aktiviteter 9/10 klasse Lær ings mål Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 32-34 Med udgangspunkt i fælles mål fra undervisningsminis

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution Nordvestsjællands HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Religion C Louise

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Læseplan for faget kristendomskundskab

Læseplan for faget kristendomskundskab Læseplan for faget kristendomskundskab Indledning Faget kristendomskundskab er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. - 7./8. klasse og 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1. 3. kl.,

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Læreplan for faget kristendomskundskab

Læreplan for faget kristendomskundskab Læreplan for faget kristendomskundskab Signalement af faget kristendomskundskab Der undervises i kristendomskundskab på 0.-10. klassetrin bortset fra 7. klasse, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.

Læs mere

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk En e-bog fra AROS Forlag Se flere titler på www.arosforlag.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

LUTHER. og kirkekampen i Danmark VEJLEDNING OG OPGAVER

LUTHER. og kirkekampen i Danmark VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen LUTHER og kirkekampen i Danmark VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Luther og kirkekampen i Danmark. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion:

Læs mere

De kristne grundbegreber

De kristne grundbegreber F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN De kristne grundbegreber hvad er det vi tror på? De kristne grundbegreber Kurset er udarbejdet af Jakob Rönnow Revideret 2003 F D F s l e d e

Læs mere

bøn Fælles bilag id: M447 besøg Side 97 soendagsskoler.dk

bøn Fælles bilag id: M447 besøg Side 97 soendagsskoler.dk Side 97 Side 98 Side 99 Side 100 løb Løb med de 5 B er Ide: Løbet består af 6 poster. Hvilket hold får først samlet illustrationerne på de 5 B er+ en illustration på troen? Holdet gør sig fortjent til

Læs mere

Skole-kirkeprojekter

Skole-kirkeprojekter Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Udskoling er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2015 Vuc

Læs mere

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN?

THE THREE BROTHERS HVORDAN SER VI PÅ DØDEN? The Tale of the Three Brothers Punkt 1 Se filmen i gruppen. Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. Punkt 3 Se dokumentaren Døden er som at køre på cykel (følg linket) og læs artiklen Vi har ikke lært at dø (lidt

Læs mere

Forfatter : Fie Sørensen Tunie Larsen. Kristendom

Forfatter : Fie Sørensen Tunie Larsen. Kristendom Kristendom Kristendom Begreber Biblen Den Hellige Bog Evangelium Gode nyheder Trosbekendelsen (apostolske (formuleret af de 12 apostle)) Disciple Elever - Jesus havde 12 Axis mundi Verdens centrum Jerusalem

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere