RELIGION MELLEMTRIN/UDSKOLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RELIGION MELLEMTRIN/UDSKOLING"

Transkript

1 RELIGION MELLEMTRIN/UDSKOLING R HAASE FORLAG

2 Velkommen I dette katalog præsenteres forlagets materialer til kristendomskundskab. Vi har valgt at give det overskriften religion når du har set kataloget igennem, vil du forstå hvorfor. Selv om kristendommen er udgangspunktet for alle materialerne, indeholder de mange historiske referencer for at give eleverne indsigt i verdensreligionernes fælles historiske træk. Uanset hvilken lærebog man benytter, er der ingen garanti for et vellykket læringsforløb. Lærebogen er det fundament, der skal bygges videre på, men det er dine faglige inputs, der skaber variationen, så eleverne motiveres. Sidst i kataloget er medtaget et par titler, som ikke er produceret til undervisningsbrug, men som mange kristendomslærere har fundet inspirerende. Bestilling gøres nemmest på haase.dk, hvor der også kan opnås rabat ved bestilling af klassesæt. Se haase.dk for yderligere oplysninger. Har du spørgsmål til materialerne, er du altid velkommen til at slå på tråden eller sende os en mail eller kig ind på hjemmesiden, hvor der findes online gennemsyn af alle materialerne, download af gratis materialer m.m. Her findes også dette katalog i en elektronisk udgave til download. Alle opgivne priser er ekskl. moms. Redaktionen afsluttet juni Forbehold for prisændringer. Michael Haase Forlagschef HAASE FORLAG Løvstræde 8, 2. tv 1152 K Tlf

3 TIl MELLEMTRINNET Tro møder tro 2000 års spændende og underholdende kirkehistorie TRO MØDER TRO er en serie på fire bøger, der med afsæt i kendte historiske skikkelser beskriver de kultur møder, der har været med til at forme den nordeuropæiske kristne kultur. Hensigten er at give eleverne en historisk indsigt i kristendommens udvikling, herunder en forståelse af, hvordan kristendommen har taget farve af tidligere kulturmøder akkurat som det sker i det kulturmøde, som eleverne selv er en del af netop i disse år. Bøgerne er i udtryk og indhold tilrettelagt til mellemtrinnet, den sidste titel dog til udskolingen. 3

4 Til MELLEMTRINNET Tro møder tro TRO MØDER TRO giver blandt andet indblik i: kristendommens historie og de første kristne, bibelske fortællinger, Danmarks historie fra cirka 800 til i dag, andre religioner, bl.a. jødedom, asatro og islam samt naturvidenskabens indflydelse på kristendommen i moderne tid. TRO MØDER TRO har fokus på faglig læsning: Lettilgængeligt sprog gør vanskelige emner tilgængelige. Ordforklaringer imødegår forståelsespro blemer og træner eleverne i leksikale op slag. Humørfyldte og samtidig saglige tegninger gør det faglige stof mere spiseligt. Faktabokse giver inspiration til videre fordybelse. Bibelcitater understøtter teksten og træner kildekritisk tilgang. Bøgernes tværfaglige tilgang og fokus på faglig læsning gør dem også velegnede i historie- og dansk undervisningen. TRO MØDER TRO opfylder med de første tre titler trinmålene for kris tendomskundskab efter 6. klasse, hvor der lægges vægt på undervisning i kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nu tidig sammenhæng. Den sidste titel i serien,»ateisterne«, kan læses fra 7. klasse og giver et indblik i, hvordan kristendommen i nyere tid er blevet udfordret af naturvidenskab og globalisering. De fire elevbøger i TRO MØDER TRO kan benyttes samlet eller enkeltvis som supplement til andre lære bøger. Paulus OG DE FØRSTE KRISTNE 85 sider. Kartonneret. Kr. 100, E-bog ca. kr. 72, INDHOLD: Forskelle og ligheder i jøder nes og de kristnes religion At ofre livet for sin tro Ligheder mellem Romerrigets gamle religioner og kristendommen Hvordan de forskellige religioner har inspireret hinanden Kristendommen i Danmark Paulus liv og betydning for eftertiden. Ansgar på mission blandt vikinger 88 sider. Kartonneret. Kr. 100,oo E-bog ca. kr. 72, INDHOLD: Forskelle og ligheder i asatro og kristendom Kristendommens indtog i Norden De kristnes mission blandt vikin 4

5 TIl MELLEMTRINNET Tro møder tro gerne De første kirker i Danmark Hvordan og hvorfor kristendommen voksede så hurtigt Ansgars liv og betydning for eftertiden. LUTHER OG KIRKEKAMPEN I DANMARK 96 sider. Kartonneret. Kr. 120, E-bog ca. kr. 72, oprindelse Kristendommens indflydelse på samfundet gennem historien Videnskabens betydning for kristendommen Kendte ateister og skeptikere Danskernes tro i dag Kirkens udfordringer i fremtiden. OBS: Fra 7. klasse. Til hver titel hører en kort vejledning med opgaver (pdf), der hjælper til at støtte forståelse og perspektivering af stoffet. Vejledningen med opgaver hentes gratis på haase.dk. INDHOLD: Forskelle og ligheder i den katolske og den protestantiske lære Den katolske kirkes magt og indflydelse Reformationens baggrund Oplysningstiden Protestantismens indtog i Norden Den nye kirke i Danmark Luthers liv og betydning for eftertiden. ATEISTERNE. KRISTEN DOMMEN MØDER MODSTAND 61 sider. Kartonneret. Kr. 120, E-bog ca. kr. 72, INDHOLD: Forskelle og ligheder i troendes og ikke-troendes livssyn Sekularisering og det pluralistiske samfund Teorier om troens GRATIS VejledNING OG OPGAVER Hovedforfatter til serien er cand.pæd. i kristendomskundskab, ph.d. Knud Erik Andersen, medforfatter til»paulus og de første kristne«er cand.pæd. i religion og livstolkning Inger Røgild. Bøgerne er gennemillustreret af Frank Madsen og forsynet med mange fotos. 5

6 Til MELLEMTRINNET Tro TRO møder MØDER TRO tro Anmelderne skrev OM TRO MØDER TRO:»De formår at gøre faglig læsning til en fornøjelse for eleverne Et andet plus i bøgerne er, at de ikke er prædikende, men derimod lægger op til kildekritik. De formidler på fantastisk vis en lang og dramatisk og til tider kompliceret historie. Efter at have læst dem føler man sig godt klædt på til eventuelt at skulle fremlægge for klassen. Samtidig har man fået en uvurderlig viden, der aldrig er spildt.«folkeskolen»... et godt supplement til faget kristendoms kundskab på mellemtrinnet... en god og moderne erstatning for fagbiblio tekets gamle og gulnede udgivelser for børn om Paulus og kristendommens udbredelse.«lektørudtalelse, dbc»der findes ikke tilsvarende afgrænsede bøger om mødet mellem kristendom og nordisk asatro. Grundig og relevant... leveres i et godt nutidigt sprog med vigtige nutidige problemstillinger.«lektørudtalelse, dbc 6

7 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER en øjenåbner TRE RELIGIONER med undertitlen: Ligheder og forskelle i kristendom, jødedom og islam er et materiale til folkeskolens ældste klas ser, der gennemgår og sammenligner de tre verdensreli gioner kristendom, jødedom og islam. Eleverne tilegner sig viden om og overblik over hovedindholdet i religionerne og bliver fortrolige med ligheder, forskelle og historiske relationer. TRE RELIGIONER tager udgangspunkt i kristendommen, belyser de vigtigste begreber og giver en grundig indføring i dens relationer til jødedommen og islam. Materialet beskæftiger sig med de tre verdensreligioner, således som de optræder i Danmark, dvs. den evangelisk-lutherske kristendom, den ortodokse jødiske tro og sunni-islam. Det er højaktuelt at inddrage religionernes fælles værdier i undervisningen. At Danmark er blevet et multireligiøst samfund, afspejles også i klasseværelset, hvor der ofte sidder elever med forskellige religiøse tilhørsforhold. TRE RELIGIONER giver mulighed for, at elever med såvel kristen som muslimsk baggrund kan være med. Materialet giver en grundig indføring i religionernes grundbegreber, men også baggrunden for nogle af verdens centrale konflikter, der ved første øjekast synes at handle om religion, men som i virkeligheden handler om helt andre jordnære ting. VINDER AF UndervisningsMIddelprisen 7

8 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER TRE RELIGIONER er tværfagligt, produceret til kristendomskundskab, dansk og dansk som andetsprog i folkeskolens ældste klasser, men også historie og samfundsfag kan inddrages i forbindelse med udvalgte temaer. Materialet opfylder alle Nye Fælles Mål for kristendomskundskab. Da bøgerne indeholder originaltekster og lægger op til eksistentielle og almenmenneskelige diskussioner på mange forskellige niveauer, kan det også med udbytte benyttes som inspiration for undervisere af konfirmander samt studerende på læreruddannelsen, studiekredse m.fl. TRE RELIGIONER tager udgangspunkt i Skabelsesberetningen (bind 1), der er fælles for de tre religioner. Bind 2 belyser ligheder og forskelle i den religiøse praksis. Bind 3 understøtter temaerne fra bind 1 og 2 med skønlitterære tekster, der får problemstillingerne ned i øjenhøjde og giver alle elever mulighed for at diskutere og komme frem med deres meninger uanset deres individuelle kulturbaggrund. TRE RELIGIONER er unik i sin måde at gå til religionerne på. At sammenligne ligheder og forskelle er ikke før set på denne måde i dansk skolebogssammenhæng eller europæisk for den sags skyld. Materialet fremlægger i mange af temaerne centrale tekststeder fra Bibelen eller Koranen, som eleverne kan diskutere ud fra. Det giver eleverne mulighed for selv at erkende ligheder, sammenhænge og forskelle mellem de tre religioner, der så at sige står på skuldrene af hinanden. Det Gamle Testamente og Koranen indeholder mange af de samme fortællinger, fx om Skabelsen, Adam og Eva, Abraham. I mange af de fortællinger, som jødedom, kristendom og islam har fælles, er der kun mindre forskelle i historiernes indhold. Forskellen ligger især i formidlingen: Koranens fortællinger kan i modsætning til Bibelens sjældent læses i ét stræk, men er spredt over mange suraer. I TRE RELIGIO- NER er nogle af Koranens centrale fortællinger samlet til en sammenhængende tekst. Fagkonsulenter på TRE RELIGIONER: sognepræst Pia Nordin Christensen, professor dr.theol. Theodor Jørgensen, fhv. overrabbiner Bent Melchior og forfatter Aminah Tønnsen. 8

9 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER Fortællingen om de første mennesker er fælles for både jødedommen, kristendommen og islam, dog med visse forskelle. Bl.a. sker uddrivelsen af Paradiset på mere fredelig vis i den islamiske udgave, hvilket også kan ses i billedkunsten. Herover: Adam og Eva fordrives fra Paradiset, kalkmaleri fra Kirkerup Kirke, ca Til venstre: Englene bøjer sig for Adam og Eva i Paradisets Have, iransk miniature fra 1500-tallet. Begge illustrationer fra bind 1 Skabelsen. 9

10 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER TRE RELIGIONER består af tre elevbøger (to grundbøger og en antologi), en vejledning samt en kopimappe med 18 prøveoplæg. Materialet er illustreret med flotte kunstbilleder, tegninger og fotos, der giver rig anledning til diskussion og samtale. Hvor originaltekster eller teksten indeholder svære ord eller begreber, er disse forklaret i henholdsvis margen eller leksikonbokse. For bind 2 findes kopiforlæg med ordforklaringer til brug for undervisningsdifferentiering. TRE RELIGIONER 1. SKABELSEN Af Merete Engel 109 sider, ill. i farver, indb. Kr. 112, Indledes med en introduktion til de vigtigste begreber i kristendom, jødedom og islam. Herefter følger tekster fra Bibelen, Toraen og Koranen om Skabelsesberetningen, Kain og Abel og om Abraham. Desuden fortælles om Moses, Jesus og Muhammed og om, hvordan de optræder i religionerne. Der gives et kort overblik over Jerusalems udvikling gennem historien. Bogen afsluttes med videnskabens syn på skabelsen og religionernes holdning til dette samt et kort historisk tilbageblik på kristendommens udvikling i Danmark siden vikingetiden alt sammen for at belyse, at religion ikke er en statisk størrelse. TRE RELIGIONER 2. TRO OG TRADITIONER Af Merete Engel 125 sider, ill. i farver, indb. Kr. 120, Første del drejer sig om milepæle i livet: fødsel, overgang fra barn til voksen, bryllup, død og begravelse. Og der fortælles om kvindesynet i de tre religioner. Anden del fortæller om religiøse højtider og kommer derefter ind på ligheder og forskelle mellem begreber som leveregler, bøn, næstekærlighed, rent og urent, synd og tilgivelse, messias-tanken og livet efter døden. Desuden gennemgås de to kristne sakramenter dåb og nadver, som ikke findes i islam og jødedom. TRE RELIGIONER 3. LITTERÆRE TEKSTER Redaktion: Merete Engel, Inge Høirup og Annette Winther 208 sider, ill., indb. Kr. 120, Bogen følger tematikken i bind 1 og 2 og giver mulighed for at supplere læsningen og diskussionerne med skønlitterære og enkelte faglitterære tekster. Teksterne er skrevet af forfattere 10

11 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER med henholdsvis kristen, jødisk og islamisk baggrund og repræsenterer flere tidsperioder: Monja Abdel, Benny Andersen, H.C. Andersen, Steen Steensen Blicher, Pia Nordin Christensen, Merete Engel, Anders Frostenson, Meïr Aron Gold schmidt, Sørine Gotfredsen, Julie Grothen, N.F.S. Grundtvig, Peder Hjort, Khaled Hosseini, Victor Hugo, B.S. Ingemann, J.P. Jacobsen, Johannes V. Jensen, Thit Jensen, Pia Juul, Johannes Jørgensen, Naser Khader, Anna Kløvedal, Emilie Kløvedal, Jakob Knudsen, Selma Lagerlöf, Holger Lissner, Inge Lise Løkkegaard, Johannes Møllehave, Henri Nathansen, Annette Liv Nielsen, Susanne Lærke Nielsen, Simon Otto Nielsen, Lise-Lotte Rebel, Antonis Samarakis, Anna Sophie Seidelin, Søren Sievers, John Steinbeck, Dietrich Steinwede og Göran Tunström. Forfatterne præsenteres sidst i bogen. TRE RELIGIONER. VEJLEDNING OG KOMMENTARER Af Merete Engel, Inge Høirup og Annette Winther 38 sider + 50 sider kopiark Spiralryg. Kr. 200, Indeholder en generel introduktion til materialet, en kort introduktion til arbejdet med tosprogede elever og supplerende kommentarer til teksterne og til diskussionsoplæggene i elevbøgerne. Sidst i vejledningen findes kopiforlæg med opgaver til hele materialet samt ordforklaringer til bind 2. TRE RELIGIONER. 18 prøveoplæg Af Inger Røgild og Katja Gottlieb 56 sider, illustreret i farver Spiralryg. Kr. 250, Prøveoplæggene er udarbejdet til brug for den mundtlige eksamen i kristendomskundskab. Oplæggene opfylder alle Undervisningsministeriets krav i forbindelse med den mundtlige prøve og kan benyttes til en klasse med op til 30 elever. De er tematisk udarbejdet, så de dækker indholdet i TRE RELIGIONER, men kan også benyttes i sammenhæng med andre materialer. Oplæggene er udarbejdet af cand.pæd. i religion og livs tolkning Inger Røgild og lærer Katja Gottlieb. De afspejler den holdning til kristendomsundervisningen, at eleverne bl.a. skal kunne overskue vigtige ligheder og forskelle mellem de tre verdensreligioner med fælles rødder: jødedommen, kristendommen og islam.»kristendomskundskab kan sagtens bestå eksamen.«folkeskolen 11

12 TIL UDSKOLING / konfirmandundervisning TRE RELIGIONER Anmelderne skrev OM TRE RELIGIONER:»Man fristes til at kalde dette materiale genialt: Lignende er ikke set før og dog er ideen så logisk, så oplagt og så velgennemført.«hans Christian Uth, Lektørudtalelse, DBC»Her gik jeg og troede, at jeg var uddannet godt og grundigt inden for det religionspædagogiske område, og så bliver jeg konfronteret med, at meget af det, som jeg troede var rigtigt om islam, slet ikke passer med denne meget grundige og nyskrevne sammenstilling mellem de tre verdensreligioner er behovet for mere efteruddannelse af lærere i faget religionsteologi meget presserende. Alt for ofte har de danske materialer til faget kristendomskundskab været for ensidigt fokuseret på kristendommen og på forestillingen om dem og os hvis faget nu hed religion, og hvis materialerne var lige så gode og grundigt bearbejdede, som dette materiale er, så kunne vi med ét slag gøre faget obligatorisk for alle elever. For her har vi at gøre med et materiale, der virkelig medtænker den interkulturelle dimension i dansk, dansk som andetsprog, samfundsfag og kristendomskundskab.«heidi Friborg Christophersen, Folkeskolen» henvender sig til elever i folkeskolens klasse, men kan også bruges i gymnasieskolen og i læreruddannelsen. Ja, i virkeligheden kan det bruges i enhver oplysningssammenhæng... Der stilles et ikke ubetydeligt krav til læsefærdighed og refleksionsniveau, som næppe alle skoleelever kan honorere. Dette forhold afhjælpes af en pædagogisk præsentationsform med anvendelse af mange billeder og grafiske opstillinger, som gør det hele lidt mere indbydende. Illustrationerne er gennemgående af fremragende kvalitet, teksten klar og tydelig.«torsten Dam-Jensen, sognepræst, roskilde.folkekirken.dk»endelig et materiale, der ligestiller de tre religioner, og som giver alle elever et godt udgangspunkt at diskutere ud fra. Materialet opfylder kravet om interkulturel undervisning, hvor alle skal lære om egen og andres kultur/traditioner.«mubeen B. Hussain, konsulent for tosprogede børn og unge, Fredensborg Kommune»Bragende gode bøger Klart, overskueligt og indbydende fortæller de om de tre verdensreligioners historie, troslære og situation i dag.«kristeligt Dagblad»Haase har begået en lille genistreg Det er en kraftpræstation af Engel og et must have i religionsundervisningen.«christian Stokbro Karlsen, Efterskolen 12

13 TIL UNDERVISEREN... bidrager med et religiøst overblik BIBELEN OG KORANEN er folkeudgaven af TRE RELIGI ONER: Til læreren, til elevens forældre ja, enhver, som ønsker at vide mere om forskellen på at være kristen og muslim. Bogen giver svar på tidens store spørgsmål: Hvad er kristendom og islam enige om, og hvor skilles deres veje? Du skal elske din næste, siger religionerne men hvem er næsten for henholdsvis kristne og muslimer? Har kristendom et andet syn på kvinder end islam? Hvad er kultur, og hvad er religion? Hvad siger skrifterne?»mange præster kunne lære noget af Engels klare gengivelse af kristendommens budskab bidrager med et religiøst overblik i en forvirret tid og kan blive nyttig i undervisningen, både i klasseværelser og præstegårde. Og til menigmand uden særlige forudsætninger kan den anbefales som en klar indføring i de tre store religioner.«kristeligt Dagblad»Intentionen er at punktere myter og forestillinger, som skiller mennesker af forskellig religion, ved at give redelig information. Det lykkes rigtig godt.«lektørudtalelse, DBC BIBELEN OG KORANEN er en genvej til mere viden om verdens to største religioner, men også om den religion, de begge udspringer af: jødedommen. De tre religioner har som bekendt fælles rødder, og mange myter fortælles på næsten samme måde i de hellige skrifter, men der er også afgørende forskelle. Bogens små citater fra Bibelen og Koranen giver en enestående mulighed for at danne sig et overblik over forskelle og ligheder i religionernes centrale begreber og myter: gudsbegrebet, skabelsen, de første mennesker, synd, rent og urent, næstekærligheden, kønsroller, seksualitet, tørklæder, ægteskab, døden, forestillinger om paradis m.m. Sidst i bogen findes desuden gennemgang af de tre religioners vigtigste forgreninger. PAPERBACK UDK. SEP Bibelen og Koranen. Ligheder og forskelle Af Merete Engel. 272 sider. Rigt illustreret i farver KARTONNERET Kr. 200,00 PAPERBACK Kr. 103,40 E-BOG (pdf) Kr. 120,00 13

14 TIL INSPIRATION Jeg har aldrig læst noget lignende. Lasse Bo Jensen er en forfatter med en hel del på hjerte. Hans debut, DEN SYVENDE ENGEL, fik en fantastisk modtagelse, med flotte anmeldelser, udgivelse i bogklub og udvalgt som»white Raven«-bog en årlig liste med 250 af de bedste børne-/ungdomsbøger fra hele verden valgt af Internationale Jugendbibliothek. Debutromanen er desuden første bind i, hvad der bliver til en trilogi om den kejtede 14- årige David fra Brønshøj og hans møde med det onde i form af en fortidig despot ved navn Kilian. Bogen stiller en række spørgsmål: Hvornår er man ond eller god? Hvad betyder det at tro på noget? Hvad er en dødssynd? Hvad er tiden for en størrelse? Hvad er drøm, og hvad er virkelighed? Og hvordan kan en engel være farlig? Få en smagsprøve på haase. dk ved hjælp af Online gennemsyn. Her kan du også læse i den spændende fortsættelse: DE UDØDELIGES BY.»Man bliver mere og mere opslugt undervejs... udnyttelsen af de syv dødssynder er elegant.«jan Lindhardt, fhv. biskop»forrygende historie om at blive voksen. Flot debut vedkommende læsning. Heldigvis er der lagt op til en fortsættelse.«sara Nørholm, KristELIGT DagblAD»Jeg er lige blevet færdig, begyndte i aftes. Jeg har aldrig læst noget lignende. Spændende tidsrejse kamp mellem ondt og godt Johannes Åbenbaring 14-årigs udvikling troværdig hverdag... særdeles velskrevet. Hver detalje er meningsfyldt, og der opbygges en stærk spænding. Med hovedtemaerne kærlighed, tid og evighed, løgn og sandhed skaber Lasse Bo Jensen et raffineret univers; det er ikke konstrueret blot for spændingens skyld, det handler om menneskelige værdier.«gunhild Lindstrøm, aslan.dk Lasse Bo Jensen: DEN SYVENDE ENGEL 400 sider Kr. 160,00 DE UDØDELIGES BY 384 sider Kr. 160,00 GRATIS: EILER JENSENS INDFØRING TIL LÆSNING AF DEN SYVENDE ENGEL KAN HENTES PÅ HAASE.DK 14

15 TIL INSPIRATION Karen Blixen og kristendommen I 1951 skrev Karen Blixen til en god ven, at hun ikke var kristen. Ti år senere sagde hun dog til en journalist:»jeg kan ikke forklare det, jeg kan ikke definere det, men jeg tror på Gud.«Hvordan harmonerer disse to udsagn med hinanden? I forfatterskabet fra Danmarks mest anerkendte forfatter i det 20. århundrede vrimler det med citater fra Bibelen. Og kristendommen bruges som referenceramme, når Karen Blixen med sin vanlige fantasi og originalitet opridser sit personlige livssyn, samtidig med at hun tager afstand fra det, der i visse kredse forbindes med kristen praksis.»stormgaard viser i sin omhyggelige studie, at forestillingen om den anti-kristne Karen Blixen bunder i en historisk uvidenhed og et manglende kendskab til hendes univers, som Stormgaard er en fornem formidler af... Hvis du kun vil læse én bog om Karen Blixen i 125-året for hendes fødsel og det må da være et minimum så lad det blive Jørgen Stormgaards Guds plan.«kristian Østergaard, roskildestift.dk»... kan anbefales til Blixen-læsere for dens enkeltstående og ganske indsigtsfulde udlægninger af de fire fortællinger.«politiken Jørgen Stormgaard er desuden forfatter til Karen Blixenbøger ne Blixen og Bjørnvig og Karen Blixens Afrika. Guds Plan. Karen Blixen og Kristendommen Af Jørgen Stormgaard 318 sider, illustreret Kr. 200,00 15

16 RELIGION MELLEMTRIN/UDSKOLING R

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

MEDLEMSKOMMUNIKATION 1, 2008

MEDLEMSKOMMUNIKATION 1, 2008 MEDLEMSKOMMUNIKATION 1, 2008 7. juli INDHOLDSFORTEGNELSE Redaktionelt...3 Siden sidst...4 Generalforsamling 2007...6 Formandsberetning 2007...8 Censornyt - KR & KL...12 Kierkegaard Texthæfte...13 Censornyt

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina 1 Anmeldelser Noter 195 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Finn Madsen: Det amerikanske samfund i dansk perspektiv. Forlaget Lee 2012.

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Hele Verden i Skole 2010. Lærermateriale

Hele Verden i Skole 2010. Lærermateriale Hele Verden i Skole 2010 Lærermateriale 1 Indhold Velkommen til Hele Verden i Skole 2010 / 3 IBIS hvem er vi? / 3 Hele Verden i Skole-kampagnen / 3 Global undervisning en del af folkeskolens Fælles Mål

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere