STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI"

Transkript

1 STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument, hvor den konservative gruppe i Borgerrepræsentationen kan tilføje emner frem mod valget Konservativt valgoplæg 2013 Side 1

2 Indhold Derfor sidder vi i Borgerrepræsentationen... 3 Konservativ resultatliste... 4 Ni konservative principper... 5 Børnepolitik: Børnene skal lære noget i skolen... 8 Trafikpolitik: Trafikken skal flyde for ALLE trafikanter Beskæftigelse: Det skal altid betale sig at tage et job Integration: Indvandrerne skal blive en del af Danmark Sundhed: Det er din krop. Pas godt på den Socialområdet: Bedre hjælp til de svageste Kultur- og fritid: Vi værner om kulturarven og idrætten Erhvervspolitik: Virksomheder skaber vækst. Ikke kommunen Boligpolitik: For mange regler og skatter skader alle Faktuelle oplysninger om Københavns Kommune Konservativt valgoplæg 2013 Side 2

3 Derfor sidder vi i Borgerrepræsentationen Konservative er Borgerrepræsentationens mest borgerlige parti. Vi har både en borgerlig værdipolitik med vægt på dansk kultur, og en borgerlig holdning til velfærdsydelser og økonomi. Københavns kommunalbestyrelse, Borgerrepræsentationen, bestemmer i høj grad over hverdagen for de mennesker, som bor i Københavns Kommune, og de titusindvis af andre borgere, der færdes i byen hver dag. Det er derfor et meget vigtigt arbejde. Vi betragter os selv om borger-repræsentanter og ikke kommune-repræsentanter. Der skal stilles større krav til kommunen på borgernes vegne. Vi forventer, at kommunen er sparsommelig og leverer høj kvalitet for borgernes skattekroner. Vi forventer også, at kommunen behandler borgerne med respekt og husker, at det er kommunen, der skal tjene borgerne og ikke omvendt. Vi lægger i vores politik vægt på, at København står ved sin kulturarv, og at vi både i vores erhvervs- og skolepolitik fremmer flid og dygtighed. Vi har i de følgende ni principper opsummeret vores politik. I de efterfølgende afsnit kan man læse uddybende om de enkelte politikområder. Konservativt valgoplæg 2013 Side 3

4 Konservativ resultatliste Der er massivt rødt flertal i København, og valgperioden har været præget af, at Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har haft flertal alene. Alligevel er det dog lykkedes for Konservative som et af de mindste partier at få en del resultater for borgerne. Selv skattelettelser kan det en gang i mellem lykkes at få igennem. I 2009 fik vi således sænket kommuneskatten med 0,2 procentpoints, hvilket siden har sparet københavnerne for millioner kroner. I denne valgperiode har vi bl.a. også: Fået indført resultatløn for skolelederne på folkeskolerne Fået VK-regeringen til at lægge et loft over parkeringsafgifterne, så København ikke kan tjene penge på at blive ved med at hæve dem. (Loftet eksisterer stadig) Fået etableret over nye parkeringspladser. Bla. ved et parkeringsanlæg under Langebro og en masse skråparkeringspladser Fået bygget cykelstier på H.C. Andersens Boulevard langs Rådhuset og langs havnen på begge sider Fået bygget flere kørebaner på Kalvebod Brygge Reddet idrætslinjen på Bellahøj Skole, da statsforvaltningen ville lukke den Fået indført en veterandag, hvor hjemvendte soldater fejres på Rådhuspladsen Skaffet seks nye kunststoffodboldbaner i København Sat fokus på de problemer, som jøder oplever i København, ved afholdelse af en stor høring på Rådhuset Sikret at 70-året for frivillige danskeres evakuering af jøderne til Sverige bliver/blev højtidligholdt i oktober 2013 Fået opsat mindeplader for Søren Kierkegaard i forbindelse med hans 200-års fødselsdag Fået vedtaget ny affaldshåndtering på Amagerforbrændingen, hvilket kan sænke fjernvarmeprisen med op til 66% og mindske CO2-udledningen Skaffet flere pladser til patienter med slagtilfælde Konservativt valgoplæg 2013 Side 4

5 Ni konservative principper Stærke værdier. Sund økonomi Grundprincip 1. København skal være et af Europas stærkeste vækstområder, hvor det kan betale sig at arbejde og drive virksomhed Konkret politik Kommuneskatten skal sænkes minimum et procentpoint i den kommende valgperiode. Parkeringsafgifterne skal halveres. Grundskylden og dækningsafgiften skal afskaffes. Københavns pinligt dårlige erhvervsklima (nr. 70 ud af 98 kommuner) skal forbedres ved at lette afgifter, nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre trafikforholdene. De offentlige udgifter skal holdes nede ved udlicitering og ved, at kommunens effektiviseringskrav fordobles til 2% om året. (For yderligere besparelser se pkt. 8). Alle ledere skal have resultatløn og bedømmes på, om de opnår deres mål. Vi byder et stigende befolkningstal velkommen og skal udbygge byens kapacitet, så der er plads til de nye indbyggere. Vi har brug for mere metro, en havnetunnel og flere store veje og jernbaner. Vi har også brug for flere børneinstitutioner og folkeskoler til at klare det stigende børnetal og sikre, at forældre kan passe deres arbejde. 2. København skal være et kulturelt centrum og både passe godt på sin rige kulturarv og have en stærk moderne kulturscene 3. Kommunen skal hjælpe borgerne med at få hverdagen til at fungere. Ikke opstille hindringer for eksempelvis trafikken 4. Folkeskolens formål er, at børnene skal lære noget. Alle børn skal udfordres på det rette niveau og hjælpes til at finde og dyrke deres talenter Det skal prioriteres højt at renovere byen historiske bygninger. København skal tiltrække flere store kulturog idrætsbegivenheder og skal gøres mere turistvenlig ved blandt andet at få opsat flere skilte til turistattraktionerne og få oprettet et turistkontor mere. Kommunen skal holde op med at chikanere byens bilister ved at nedlægge parkeringspladser, lukke og indsnævre centrale veje og hæve parkeringstaksterne. Daginstitutionerne skal ikke være lukket om sommeren, så kommunen kommer til at diktere, hvornår folk skal holde ferie. Borgerservice og idrætsanlæg skal have lang åbningstid Folkeskolens faglige niveau skal hæves. Skolelederne skal have resultatløn efter, hvor meget børnene lærer. Der skal foregå en større grad af niveaudeling, så alle børn udfordres på det rette niveau i hvert fag. Skolen skal stille krav til forældrene om, at børnene møder veludhvilede, mætte og med ordentlige manerer. Vi er imod heldagsskoler, som fratager børnene mulighed for en Konservativt valgoplæg 2013 Side 5

6 aktiv fritid og for at være sammen med deres familie om eftermiddagen. Vi byder privatskoler velkommen, fordi de giver konkurrence og giver forældrene et valg, hvis folkeskolen ikke er god nok. 5. Målet med integrationspolitikken er at få indvandrerne til at blive en del af det danske samfund og forstå dansk kultur. Ikke at nedtone den Rigtig integration kan kun ske på arbejdspladserne og i foreningslivet. Ikke gennem en kommunal integrationskonsulent. Børn skal have bedre undervisning i dansk, historie og samfundsfag i folkeskolen. Til gengæld skal vi ikke betale for modersmålsundervisning eller integrationsprojekter, som ikke får indvandrerne i kontakt med danskere. Vi skal ikke bruge offentlige midler på at fastholde indvandrere i deres gamle hjemlands kultur og parallelsamfund. Uanset befolkningssammensætningen i en bydel, skal folkeskolen basere sig på danske traditioner og kultur. Den skal eksempelvis følge de traditionelle kristne, danske helligdage og ikke ændre, hvordan kønnene omgås hinanden eller fjerne svinekød fra menuen. Kommunen skal ikke bøje byggereglerne eller på anden måde favorisere opførelsen af bygninger fra fremmede religioner. Den skal naturligvis heller ikke give negativ særbehandling eller på nogen måde indskrænke religionsfriheden 6. Hjælpen til de svageste skal være bedre. Til gengæld skal færre have hjælp og flere klare sig selv. Hvis det overhovedet kan lade sig gøre, skal folk først og fremmest hjælpes til at kunne klare sig selv. 7. Københavnerne skal have bedre muligheder for et aktivt fritidsliv, og der skal derfor bygges flere idrætsfaciliteter 8. Kommunens kerneydelser skal være gode. Til gengæld skal antallet af opgaver holdes nede. Narkomanerne skal have en behandlingsgaranti, så de straks kan komme i afvænning. Hjælpen til de hjemløse skal prioriteres højt, og vi støtter de frivillige sociale organisationer. Vi er derimod modstander af akutjobs, som diskriminerer mellem forskellige grupper af arbejdsløse København skal som minimum op på landsgennemsnittet i antal idrætsanlæg, fodboldbaner o.lign. per borger, så vi kan afskaffe ventelisterne til eksempelvis at spille fodbold Der skal være gode folkeskoler, veje, plejehjem, daginstitutioner og idrætsanlæg. Til gengæld behøver vi ikke gratis internet til borgerne, tonsvis af nyttesløse integrationsprojekter, Ungdomshuset, kommunale hashcaféer, kommunal gældsrådgivning, gratis modersmålsundervisning, fodstøtter til cyklister, gratis skolemad, gratis fritidshjem, bogbusser, et trecifret antal kommunikationsmedarbejdere på Rådhuset, morgenvækning af skolebørn, heldagsskoler, akutjobs, et Konservativt valgoplæg 2013 Side 6

7 kommunalt begravelsesselskab, en kommunal gåpolitik, cykelkarmakampagner, luksusbycykler etc. 9. Borgerrepræsentationen skal koncentrere sig om at gøre Københavns Kommune bedre. Ikke bruge tiden på udenrigs- eller landspolitik Vi skal ikke spilde tiden på kommunalbestyrelsesmøderne med emner, som ligger uden for Borgerrepræsentationens kompetencer. Venstrefløjens gentagne forslag om at boykotte Israel eller opfordre Folketinget til at ændre narko- og prostitutionslovgivningen burde ikke få plads på dagsordenerne Konservativt valgoplæg 2013 Side 7

8 Børnepolitik: Børnene skal lære noget i skolen Vi har store forventninger til vores folkeskole. Det er den største og vigtigste offentlige institution i Danmark og kommunens klart vigtigste opgave. Den skal stå ved og bygge på de danske værdier og give børnene en sjov og ikke mindst lærerig skolegang, så de får mest muligt ud af de 10 år, de tilbringer på skolebænken. For både samfundet og for det enkelte barn er det vigtigt, at det faglige niveau højnes. Det har børnene fortjent. Åbenhed om resultater Der skal være fuld åbenhed om skolernes resultater. Det er ligesom alle andre steder vejen til at forbedre og udvikle sig. Resultaterne fra skolernes afgangsprøver, nationale tests og tilfredshedsundersøgelser skal være nemt tilgængelige for offentligheden ligesom folk nemt skal kunne se, hvad den samlede fraværsprocent er for elever og lærere på hver skole. Resultatløn til lærere og skoleledere Konservative har allerede fået indført resultatløn for skolelederne. Det vil vi fastholde. Vi vil også arbejde for, at lærerne får resultatløn. De lærere, der formår at få børnene til at trives og lære bedst, skal belønnes for deres indsats. Privatskoler er velkomne Vi ønsker, at folkeskolen skal være det naturlige valg for forældre og børn. Men vi byder også privatskoler velkommen i København. Tusindvis af børn har glæde og gavn af at gå i privatskole i København. Det skal vi ikke tage fra dem. Privatskolerne giver folk et valg og sikrer, at folkeskolerne hele tiden er nødt til at strenge sig an for at vinde konkurrencen om at tiltrække elever. Det er kun sundt. Vi skal derfor ikke tvinge forældrene til at vælge folkeskolen ved at bekæmpe privatskolerne. Det er helt forfejlet at forsøge at skære privatskolernes tilskud ned eller på andre måder bekæmpe dem. Børnene kan kun holdes i folkeskolerne ved, at vi hele tiden stræber efter at gøre dem bedre og bedre, så de ikke bliver overhalet af privatskolerne. Flere timer Børnene skal have mest muligt ud af deres skoletid. Timetallet bør derfor hæves, så vi kommer på niveau med andre lande. Det er særligt vigtigt at hæve timetallet i kernefagene dansk, matematik og historie, men der skal også være flere idrætstimer, så børnene får en sjov skolegang og kan få grundlagt sunde idrætsvaner i barndommen. Heldagsskoler er ikke løsningen Vi er ikke tilhænger af heldagsskoler, hvor børnene holdes i skole til langt ud på eftermiddagen og skolegangen blandes med fritidsaktiviteter. Børnene skal have fri, når dagens lektioner er overstået, Konservativt valgoplæg 2013 Side 8

9 så de selv og deres forældre kan bestemme, om de vil gå til fodbold, dans eller i fritidshjem. Det skal kommunen ikke bestemme. Lærerne skal undervise mere For at få råd til en bedre folkeskole er det helt afgørende, at lærernes timetal hæves, så det kommer på niveau med timetallet i andre lande. Danmarks Lærerforening har blokeret for dette i årevis, hvilket er en af hovedårsagerne til, at vores folkeskole er blandt verdens dyreste. Det må vi tage et opgør med. Lektiefri skoler gavner ikke indlæringen Lektier er sunde. De giver forældrene mulighed for at engagere sig i børnenes skolegang og lærer børnene at arbejde selvstændigt og studere på egen hånd. Derfor er vi modstander af lektiefri skoler. Danske værdier og kultur i den danske folkeskole Folkeskolen er den vigtigste kulturbærende institution i Danmark. Det er i høj grad her børnene lærer den danske historie og kultur at kende. Sådan skal det også være fremover. København er ikke en tilfældig by. Det er Danmarks hovedstad, og børnene skal naturligvis kende deres egne og det danske samfunds rødder. Det er den eneste måde at forstå, hvorfor Danmark ser ud, som det gør. Uanset om man har danske forældre eller ej. Vi betragter det som en selvfølgelighed, at danske folkeskoler eksempelvis følger den danske kalender i stedet for at holde fri på fremmede religioners helligdage, ligesom det er en selvfølgelighed, at danske folkeskoler lægger vægt på dansk historie, danske sange og dansk litteratur. Folkeskolens værdigrundlag skal ikke være multikulturelt. Danske børn skal have en solid viden om fremmede religioner og historie og kultur i andre lande, og vi opfordrer alle unge til at rejse ud og se verden. Men folkeskolen skal bygge på danske traditioner og værdier. Man bliver ikke bedre til at begå sig internationalt af at være rodløs. Modersmålsundervisningen hindrer god integration Folkeskolen skal integrere børn med indvandrerbaggrund ikke fastholde dem i parallelsamfund. Alle ressourcer i sprogundervisningen skal derfor gå til at lære børnene dansk. Modersmålsundervisning må stå for forældrenes egen regning. Det er ikke en opgave for det danske samfund at lære børn arabisk i folkeskolen. Konkret foreslår vi derfor at: Den resultatløn for skolelederne, som Konservative har fået indført i København, udvides til også at gives til lærerne. Resultatlønnen skal gives til de lærere, som hæver børnenes faglige niveau samtidig med at børnene trives i skolen Der oprettes et website med oversigt over alle nøgletal for folkeskolerne i København, så der er fuld åbenhed Privatskolernes tilskud fastholdes Timetallet hæves i dansk, matematik, historie, samfundsfag og idræt Konservativt valgoplæg 2013 Side 9

10 Heldagsskolerne nedlægges Lektiefri skolegang afskaffes Folkeskolerne holder fast i at eksempelvis skolernes fridage og omgangen mellem kønnene baseres på danske normer og kultur Offentligt betalt modersmålsundervisning afskaffes og erstattes af flere dansktimer til indvandrerbørnene Konservativt valgoplæg 2013 Side 10

11 Trafikpolitik: Trafikken skal flyde for ALLE trafikanter København skal forblive en levende by i bevægelse. Derfor er det vigtigt, at det er let og hurtigt at færdes i København. Man skal frit og uden tvang kunne vælge sit transportmiddel, og der skal være plads til både gående, cyklister og bilister. Bilerne skal ikke tvinges ud af byen, hverken med betalingsring, restriktioner eller ved at nedlægge parkeringspladser og hæve taksterne. Forudsætningen for en attraktiv by, hvor det er godt at leve, drive erhverv og være turist, er, at det er let og hurtigt at komme rundt. Vi skal have en havnetunnel, der kan lede megen trafik udenom eller under byen, så gaderne kan lettes for forurening og unødvendig transittrafik, og så gaderne kan bruges til lokaltrafik. Metroen skal udbygges med ekstralinjer, så man kan komme på tværs af byen, og så flere bydele kobles på metroen. Det skal være let og hurtigt at skifte mellem transporttyperne. Det skal være muligt at medbringe cykel i både metro og S-tog til en lav pris. Der skal være parkering ved stationerne (park and ride) til både biler og cykler, samt mulighed for en kombi-billet. Længden af den samlede rejsetid fra dør til dør har stor betydning for valg af transportform. Der skal også være respekt for, at man for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen, kan have særlige transportbehov. Det skal også være lettere at færdes med barnevogn og klapvogn, når man er afhængig af den kollektive trafik i hverdagen. Derfor bør Metroens afgange sættes op, så togene kører hyppigere, og ingen behøver at gå forgæves. Parkering Der skal være parkeringspladser til københavnerne, så man ikke skal spilde tid, benzin og udstødning på at cirkulere rundt efter en ledig parkeringsplads. Der skal være flere parkeringspladser i brokvartererne, gerne under jorden, så vejene kan bruges til at køre på. Cykler Investeringer i cyklisme skal generelt ske der, hvor det kommer flest til gavn. Byen skal udbygges med flere cykelruter, så man kan komme hurtigt frem fx langs grønne områder, hvor der ofte er mindre forurening og mere trafiksikkert. Der skal laves flere ruter over havnen, så byen bindes sammen på tværs af vandet. Med nye kommercielt drevne bycykler skal det være let at komme rundt at opleve byens liv og puls på tæt hold. Renere og smukkere København har en unik beliggenhed ved vandet. Vi skal fremhæve byens fortrin og vise dens format. Vi skal have en ren by, hvor der hurtigt og konsekvent tages hånd om affald og graffiti. Der skal være toiletter til rådighed ikke kun for kendere, men byens gæster skal også hurtigt kunne finde sig et rent toilet, når behovet melder sig. Konservativt valgoplæg 2013 Side 11

12 København skal være grøn Byen skal ikke kun være grøn i sit valg af energikilde. Byens pladser, torve og rabatter må ikke ligne en forsømt forhave, men skal være præsentable og vise, at vi er en by med selvrespekt. Byen skal indrettes, så den er både funktionel og smuk. Byens forberedelser på klimaændringer og øget nedbør skal tænkes ind i arkitektur og byplanlægning, så oversvømmelser hurtigt ledes væk og ikke lammer byen. Byens grønne områder skal i stigende grad indrettes, så de kan absorbere evt. store regnmængder og bruges til afledning af regnvand, bl.a. ved at nye anlæg anlægges dybt og under terræn, så de midlertidigt kan oversvømmes, frem for at boliger, stationer og veje skal stå under vand. Der skal laves en prioriteringsplan, så de centrale og vitale dele af byen hurtigt tømmes ved oversvømmelser. Konkret foreslår vi derfor: Man skal kunne parkere ved sin egen bolig Man skal kunne krydse København på maksimum 30 minutter uanset transportmiddel København skal have en havnetunnel Hvis man har betalt for en parkeringslicens, skal der også være en parkeringsplads ellers skal den oprettes i det kvarter, hvor den skal bruges Nørrebrogade og Amagerbrogade skal være åbne for trafik Vi modsætter os lukning af flere gader Ved ethvert vejarbejde skal der anvises en alternativ og reel rute Københavns City skal have mulighed for at holde døgnåbent en international by lukker ikke ved solnedgang København skal være en ren by og det er også dit ansvar Mere Metro i stedet for flere letbaner Konservativt valgoplæg 2013 Side 12

13 Beskæftigelse: Det skal altid betale sig at tage et job Det skal altid kunne betale sig at tage et job frem for at være på offentlig forsørgelse. Al kommunal indsats på beskæftigelsesområdet skal have klart fokus på ordinær beskæftigelse og at blive selvforsørgende. De kommunale jobcentre skal til enhver tid kunne servicere virksomhederne, når de efterspørger konkret arbejdskraft, så flere kan flyttes fra passiv forsørgelse til selvforsørgelse. Selvforsørgelse giver selvtillid og selvværd. Målrettet og hurtig hjælp Kommunen skal hurtigt følge op over for personer, der modtager sygedagpenge, så de hurtigt hjælpes tilbage i ordinær beskæftigelse. Hvis der er behov for helbredsundersøgelser og behandling, skal de hjælpes straks, så de ikke risikerer at miste deres job. Ingen må miste deres job pga. forhold i de kommunale Jobcentre. Både ansatte og virksomheder har en klar interesse i, at den ansatte hurtigt hjælpes tilbage i eget job eller andet job i virksomheden, hvor der tages de nødvendige skånehensyn. Straksaktivering Der skal indføres straksaktivering for kontanthjælpsmodtagere, så alle der modtager hjælp fra kommunen skal yde en indsats til samfundet som gengæld. Det vil hjælpe kontanthjælpsmodtagere til at blive fortrolige med at være på en arbejdsplads, og det vil kunne forebygge, at nogen vælger passiv forsørgelse som levevej. Kontanthjælpsmodtagerne vil kunne løse kommunale serviceopgaver, som ikke løses i dag, og som ikke prioriteres under en højkonjunktur, hvor alle er i ordinært arbejde. Projektmageri Projektmageriet skal begrænses, og alle kommunale midler skal målrettes ordinær ansættelse. Der bruges i dag penge på meningsløse kurser for ledige. Al aktivitet for de ledige skal have et klart og konkret mål: Ordinær beskæftigelse. Konsekvens overfor snyd Der skal være en konsekvent og hurtig håndtering af de personer, som ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, eller som snyder sig til offentlig forsørgelse. Det er vigtigt både for den ledige og for skatteyderne generelt, at kommunen hurtigt tager hånd om de episoder, hvor ledige reelt ikke kan eller vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Konkret foreslår vi derfor: At jobcentrene privatiseres At budgettet for beskæftigelsesområdet halveres At der indføres straksaktivering for kontanthjælpsmodtagere Konservativt valgoplæg 2013 Side 13

14 Integration: Indvandrerne skal blive en del af Danmark Integration i det danske samfund sker med stor succes på arbejdsmarkedet og i idrætslivet, hvor personer med forskellig baggrund deltager på ligeværdige vilkår. Al kommunal integration skal have fokus på ordinær beskæftigelse og at blive selvforsørgende det gælder både for børn, unge og voksne. Målet med enhver integrationsindsats er at blive i stand til at klare sig selv. I gennem mange år har Københavns Kommune brugt millioner af kroner på håbløse integrationsprojekter, hvor der hverken har været styr på økonomi, målsætning eller resultatopfølgning. Denne misbrug af skattekronerne skal stoppes, således at projekterne målrettes, der opsættes konkrete mål for hvert projekt, og der er konsekvens, hvis målene ikke indfris. Det langsigtede mål med integrationen er at få indvandrerne til at blive en fuldbyrdet del af det danske fællesskab og identificere sig med Danmark som deres land. Det kan godt tage lang tid, måske generationer, men det er målet i sidste ende. Det skal naturligvis ikke ske med tvang men ved, at indvandrerne lærer om det danske samfund og bliver en del af det gennem arbejdsmarkedet, skolen og foreningslivet. Vi ønsker ikke parallelsamfund, hvor indvandrere bor sammen med andre indvandrere og holder fast i kulturen fra deres hjemland. Det er udtryk for mislykket integration, og det skal kommunen naturligvis ikke bidrage til. Ghettoer skal modarbejdes, og der skal ikke gives kommunale tilskud til at fastholde hjemlandets kultur. Derfor går vi eksempelvis ikke ind for offentligt betalt modersmålsundervisning eller kommunalt betalte stormoskeer Konservativt valgoplæg 2013 Side 14

15 Sundhed: Det er din krop. Pas godt på den Forebyggelse og sundhedsfremme Forebyggelse er bedre end behandling. Både på den korte bane og den lange bane. Men vi har en kritisk tilgang til forebyggelse. Det skal virke, og det skal målrettes, hvor udfordringerne og gevinsten er størst. Det må aldrig udvikle sig til formynderi. Forebyggelse skal altid være et tilbud og ikke et diktat fra kommunen. Det er først og fremmest et personligt ansvar og et personligt valg at passe godt på sin egen krop. Det er vigtigt at få rigtigt fat i de unge, når vi taler forebyggelse, fordi effekten heraf vil give de unge den bedste start på voksenlivet. Vi skal derfor allerede i ungdommen forebygge livsstilsygdomme og misbrug af alkohol og rusmidler. Skolesystemet skal oplyse de unge om sundhed, så de bliver bevidste om betydningen. Det kan være med til at bryde negativ social arv og forebygge livsstilssygdomme og misbrug. Vi vil også arbejde for mere fysisk aktivitet i skolen. At bruge kroppen er nøglen til sundhed og trivsel. Derfor skal skolerne indrettes, så de matcher og stimulerer elevernes behov for fysisk udfoldelse. Det betyder bl.a. flere idrætsanlæg og flere integrerede idrætsløsninger i bylivet, der hvor de unge færdes. Tryg, effektiv, professionel pleje og genoptræning Hospitalerne er blevet effektive og mere produktive og udskriver borgerne meget hurtigt. Det stiller krav til den kommunale pleje og genoptræning. Den sundhedsfaglige indsats i kommunen skal derfor op i et højere gear. Både på kvaliteten og på effektiviteten. Borgerne skal kunne regne med hjælp til at kunne blive i stand til at kunne klare sig selv igen efter sygdom eller med at håndtere en kronisk lidelse. Borgerne skal være trygge og tilfredse ved den pleje og genoptræning, de modtager, når de er så syge, at de ikke kan selv. Plejen til døende og deres familier skal også være i top, og vi skal sikre de nødvendige palliative pladser og den rådgivning, der giver døende en værdig og personlig afslutning på livet. Hjemmeplejen skal være præget af et højt sundhedsfagligt niveau og vi tolererer ikke medicinfejl, liggesår eller utilsigtede hændelser, der ødelægger livskvalitet og førlighed for dem, det går ud over. De nuværende sundhedshuse skal udvikles, udbygges og forbedres. Indenfor hospitalsområdet ser vi en udvikling med færre og mere specialiserede hospitaler. De kommunale sundhedsopgaver er i fortsat vækst særligt på genoptræning, rådgivning og vejledning - helst på en måde, hvor borgerne bruger sundhedshusene, før de bliver syge. Det betyder at det er nødvendigt at styrke det nære sundhedsvæsen på en innovativ måde. Derfor vil vi styrke udviklingen af sundhedshuse, der møder Konservativt valgoplæg 2013 Side 15

16 borgerne, hvor de er og løfter sundheden på en målrettet og effektiv måde. Bl. a. vil vi, at borgerne oplever et besøg på et sundhedshus som effektivt og fleksibelt. At holde sig selv sund er primært et personligt ansvar og derfor skal hjælp, råd og vejledning foregå med respekt for borgernes behov og ønsker og på en måde, der fokuserer på resultater for den enkelte. Konservativt valgoplæg 2013 Side 16

17 Socialområdet: Bedre hjælp til de svageste Velfærdsstaten giver hjælp til alt for mange mennesker, men ofte glemmes dem, der har allermest brug for hjælp. Det kan vi ikke være bekendt. Behandlingsgaranti til narkomaner Konservative har i hele denne valgperiode presset på for at få en behandlingsgaranti til narkomanerne, så de kan komme i afvænning, straks de henvender sig, i stedet for at skulle vente op til 14 dage. Vi er helt uforstående overfor, at venstrefløjen har afvist at prioritere dette. Bedre hjælp og botilbud til psykisk syge Der skal være flere plejepladser til demente og alkoholskadede borgere over og under 65 år. Hjælpen til psykisk syge har længe været underprioriteret. Alle siger, de ønsker hjælp til psykisk syge, men når der skal prioriteres til budgetforhandlingerne, sker det ikke. Vi ønsker at prioritere hjælpen på bekostning af integrationsmidler og penge til at lukke veje. Der skal være sammenhæng mellem behandlingen i Regionen og opfølgning og rehabilitering af de psykisk syge i kommunen. Der er brug for øget indsats for sindslidende med misbrug, sindslidende som er svære at fastholde i behandling og hjemløse med sindslidelser. Og der er brug for plejepladser til psykisk syge og alkoholskadede borgere der ikke kan tage vare på sig selv. Unge med misbrugsproblemer Vi vil prioritere en målrettet indsats mod unge med misbrugsproblemer og hjælpe dem ud af misbruget og ind i uddannelsessystemet. Konservative arbejder derfor for flere kollegieværelser til denne gruppe. Frivillige organisationer skal støttes De frivillige organisationer skaber netværk og hjælper, hvor det offentlige ikke har tilbud. Deres indsats overfor blandt andet de hjemløse er uvurderlig. Konservative ønsker at styrke frivillige initiativer og knowhow. Kommunens rolle skal derfor mere være formidlende. Relevante frivillige organisationer bør også kunne få plads i Sundhedshusene og på plejehjemmene. Konservativt valgoplæg 2013 Side 17

18 Kultur- og fritid: Vi værner om kulturarven og idrætten Det Konservative Folkeparti er et kulturbærende parti. Alt handler ikke om penge. Kultur har værdi i sig selv og skaber identitet, sammenhængskraft og integration. Tilstedeværelse af kultur- og idrætstilbud gør også byen attraktiv for borgere, erhvervsliv og turisme. Vi ønsker København markedsført som en hovedstad med en rig kulturarv og kulturscene. Pas godt på de historiske bygninger Københavns tusindårige historie har efterladt mange fantastiske historiske bygninger i byen. Dem skal vi passe godt på. Vi har i denne valgperiode særligt kæmpet for Thorvaldsens Museum, som vi har skaffet penge til. Vi ønsker også, at de historiske og arkitektoniske bygninger lyses op om natten, og at der kommer digitale ruter rundt i byen, hvor man let og enkelt kan høre om bygningernes, pladsernes og byens historie og udvikling. Kulturnat flere gange om året Kulturnatten er en bragende succes. Mange steder er der lange køer for at komme ind. Derfor ser vi gerne konceptet udvidet til flere gange om året. Kierkegaard, H.C. Andersen, Holberg, Bohr og de andre giganter Når det er 200 år siden, Søren Kierkegaard blev født, skal det selvfølgelig fejres i hans by. Det kan blive en festdag for byens borgere og tiltrække turister. Det bør også fremgå med tydelig skiltning, hvor de store personligheder i byens historie har boet og færdedes. Idræt Når vi sammenligner os med andre danske byer, har vi desværre langt færre idrætshaller og fodboldbaner pr borger. Vi skal som minimum op på landsgennemsnittet. Derfor skal vi hele tiden have fokus på udbygning af idrætsfaciliteter, ligesom vi ved byplanlægning skal sikre, at der planlægges og bygges idrætsfaciliteter. Vi konservative har da også fastholdt kravet om, at når der bygges en ny skole, skal der samtidig bygges en idrætshal. Foreningslivet Foreningerne i København gør et stort arbejde, og Konservative ønsker gode vilkår for foreningslivet. Det er sundt at engagere sig og udover selve aktiviteten i foreningen, skaber foreningsliv netværk og sammenhængskraft. Vi ønsker at fjerne midler fra det autonome miljø og i stedet prioritere det åbne almene foreningsliv. Der må dog være minimumskrav til foreningernes størrelse, så to mennesker ikke kan kalde sig en forening og modtage støtte. Folkeoplysning Konservativt valgoplæg 2013 Side 18

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Rudersdal. mere end et sted vi bor

Rudersdal. mere end et sted vi bor Rudersdal mere end et sted vi bor Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal kommune Kommunevalg 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 En sund økonomi... 4 En tryg og værdig alderdom... 5 Mennesker

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller

Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller Forslag til ungdomspolitiskoplæg Politik er ikke kun for gamle røvhuller DSU s landsmøde.-. oktober 00 Indholdsfortegnelse Indledning... Ung indflydelse... -års valgret nu... Demokratiopdragelse gennem

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere