Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte."

Transkript

1 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde

2 Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. Indlæggene afspejler mange facetter af foreningslivet gennem 50 år. Fra fundamentet og bredden i foreningen, det seje træk og til topresultater. Men et fællestræk for indlæggene er den glæde og entusiasme, der kommer til udtryk. Har I lyst at bidrage med indlæg, har vi oprettet en hjemmeside: hvor I kan skrive om jeres oplevelser med GG&IF i gæstebogen. Her kan ligeledes ses billeder og indlæg, som der ikke blev plads til i heftet. God fornøjelse. Jubilæumsudvalget: Karen Markussen, Mette Knudsen, Lisbeth Enevoldsen og Poul Erik Gudiksen. Jan Redaktør : Inge Møllegaard Layout... : Erling Hansen Indholdsfortegnelse Formænd M/K: Kim Lund Flemming Enevoldsen. 3-4 John Holst 5 Kasserer Mette Knudsen.. 5 Karen Markussen. 10 Børge Kock.. 7 Æresmedlem Poul Erik Gudiksen.. 6 Bankospil ved Ida Rasmussen 7 Gymnastikafdelingen: Stine Svensson. 8 Tina Larsen.. 8 Karen Tvedebrink 9 Karen Brink. 10 Peter Brink Badmintonafdelingen: Bent Sørensen Fodboldafdelingen: Britta Jensen Børge Kock. 19 Håndboldafdelingen: Bent Clement Edith Olsen.. 23 Årets leder, årets GG&IF er 24 Se flere indlæg på dk 2

3 Formanden: Som formand for GG&IF gennem kun 10 måneder, har jeg prøvet at finde ud af historikken bag den forening, som jeg er med til at repræsentere. Jeg har søgt min viden i Hans Jensens bog, i 25 års jubilæumsskriftet, gennem klubblade og Gelstedbladet, der nu er klubbens talerør. Men jeg har især fået viden ved at tale med rigtig mange lokale mennesker, nogle af dem meget aktive, andre tidligere aktive. Samlet set, har jeg fået en stor respekt, for alt, hvad der har rørt sig gennem årene, og det har været spændende at lytte til. Store begivenheder, mærkedage og aktiviteter, men også problemer, der skulle løses hen ad vejen. Det får mig til at bringe en stor tak til alle, der gennem årene har ydet og stadig yder et stort stykke arbejde, hvor drivkraften er glæden ved at arbejde med voksne og børn og opleve at tingene lykkes. Ud over ledere, udvalgsfolk og trænere, som er de mere synlige i GG&IF, skal der lyde en stor tak for det arbejde, der udføres, men også en stor tak til de mange frivillige, altså hele baglandet, der hjælper med til, at alt kan lykkes, hvad enten man kridter baner, passer klubhusets varmeforbrug, vasker og reparerer, ja - hjælper, hvor og når, der er behov for hjælp i alle afdelinger. Uden dette engagement, ville meget ikke fungerer. Erhvervslivet i området har ligeledes alle årene bakket op om vores klub gennem mange sponsorater og annoncetegninger. Derfor en stor tak for det. I 25 års jubilæumsbladet skrev daværende formand Flemming Brodersen: Skulle jeg udtrykke et ønske for GG&IF, måtte det være håbet om, at vi kan bevare den opbakning vores medlemstilslutning giver os, og vi til stadighed må kunne finde de mennesker, der er nødvendige til at holde hjulene i gang. Med foreningens formålsparagraf for øje, en legemlig og åndelig sund ungdom, opnået gennem idræt og andet opdragende ungdomsarbejde, håber jeg, at vi også fremover må samles om den forening, vi alle holder af, og som mere eller mindre er blevet en del af vores hverdag. Selvom hverdagen i dag er anderledes skruet sammen, er ovenstående stadig brugbart og det bærende element fremover. Det er mit håb at dette husstandsomdelte jubilæumsblad vil blive læst af mange og give anledning til en god snak i samtlige hjem. Lad os ved receptionen d. 10. feb. og i Gelstedhallen d. 28. feb i fællesskab fejre GG&IF 50 år. Hjertelig til lykke med jubilæet. Kim Lund Til lykke til G.G.& I.F. Som formand i perioden ønsker jeg vores idrætsforening hjertelig til lykke med 50 års jubilæet. Foreningens rødder går meget længere tilbage, måske 30 år eller mere. Alle disse år har selvsagt budt på op- og nedture på mange måder: sportsligt, økonomisk og ledelsesmæssigt. Det er vist næsten en naturlov i den del af foreningslivet her i landet. I 1986 var der således en art ledelsesmæssig krise. Af forskellige grunde stod man uden en hoved- bestyrelse. I og med at man ikke kan have en forening uden ansvarlig ledelse, bl.a. af juridiske grunde, var foreningens eksistens faktisk truet. På et tidspunkt havde Bent Sørensen og Erik Wunderlich givet tilsagn om at ville modtage valg til henholdsvis kasserer og næstformand under forudsætning af, at der kunne findes en formand. Man fandt så mig. Vi tre kendte ikke hinanden i forvejen, men det blev 5 gode år ledelsesmæssigt. Vi var os alle tre opgaven bevidst og forholdt os en smule professionelt til det at udgøre en hovedbestyrelse i en traditionel flerstrenget forening. Udover at vi selv dyrkede idræt i henholdsvis badminton, håndbold og fodbold kom vi fra forskellige dele af erhvervslivet. Jeg tror, det var en styrke for vores samarbejde, som jeg ser tilbage på med glæde. Jeg husker bestyrelsesmøderne som gode og konstruktive, men i starten bandsat lange. Jeg har altid haft en fobi i forhold til lange møder det er ikke altid de mest fornuftige beslutninger, der træffes på sådanne møder og vi skulle jo 3

4 også på arbejde næste dag. Derfor fik vi udarbejdet en såkaldt forretningsorden, som var et godt værktøj i forhold til mødelængden og kvaliteten af bestyrelsens beslutninger i al almindelighed. Vi fik også udarbejdet et sæt nye vedtægter og dermed en ny struktur over foreningens opbygning. Da vi trådte til, var der flg. afdelinger: badminton, gymnastik, håndbold senior, håndbold ungdom, fodbold senior, fodboldungdom, fodbold damer og festudvalget. Bestyrelsen bestod således af en fra hver af disse udvalg plus de tre fra hovedbestyrelsen. Det var en temmelig stor forsamling, og det gav af og til en lidt skæv debat, især når vi drøftede økonomi, og det gjorde vi faktisk løbende. Den nye struktur betød, at vi afskaffede ungdomsafdelingerne og dameafdelingen så at der blev en afdeling pr. idrætsgren. En struktur, man vidst også har i dag. Sidst i firserne afviklede vi i samarbejde med skolen de såkaldte sommerferieaktiviteter for børn i første uge af skolens ferie det var for klasse. Der blev tilbudt mange forskellige aktiviteter og der var børn med. Det var før SFOens tid. Inge Møllegaad og Karen Margrethe Lorenzen fra skolen var ledere af projektet. Dertil kom en række gruppeledere det var foreningsledere og pensionister fra lokalområdet. I starten var det ulønnet man fik måske en flaske vin som tak for indsatsen for en uges arbejde. Det var uholdbart i længden. Derfor ansøgte vi kommunen om 5000 kr til aflønning af lederne. Denne ansøgning fik vi afslag på men det var også på de tider, hvor kommunen var tæt på at skulle på lånemarkedet hver den 1. i måneden for at kunne betale løn til de kommunalt ansatte. Vi opgav så projektet. Nr. Åby havde et tilsvarende projekt det eksisterer den dag i dag! Tankevækkende. Så var der de årlige byfester. Enormt ressourcekrævende og i forhold til indsatsen: med relativt beskedne overskud. Jeg husker et år, hvor kassereren og jeg indgik et væddemål om, hvorvidt vi ville komme over kr i overskud. Det gjorde vi lige netop, så jeg tabte nok en øl til ham. Byfestens højdepunkt var revyen lørdag aften og syngsammenarrangementerne søndag eftermiddag - begge dele for det mere modne publikum. Disse tiltag kunne vi måske nok savne i lokalområdet efter at foreningen har opgivet byfesten. Der skulle holdes godt fast i de økonomiske tøjler. Det gjorde vi også nogle mente for fast. Byfest 1972 Hele tiden diskuterede vi f. eks. aflønning af trænere. Da vi tiltrådte, husker jeg, at vi til tre seniortrænere havde udgifter på kr. Det kneb undertiden for festudvalget og kontingentsatserne at matche dette udgiftsniveau også selv om et par af afdelingerne efterhånden fik skåret ned på denne post. Hvad gør en kreativ bestyrelse så? Dengang som nu. Finder på alternative indtægter. Efter megen debat i bestyrelsen kastede vi os ud i at sælge små gødningspinde de såkaldte grostix. Det blev vi noget upopulære på i lokalområdet. Men vi valgte nu også en tosset model, nemlig at lade børnene stå for salget. Og det var jo ikke dem, der var de udgiftstunge. Nå, vi overlevede og kan så i øvrigt konstatere, at mange foreninger i dag bruger samme model ved salg af skrabelodder, julekalendere etc. Jeg tror, der er noget med børn og dørsalgsloven, der ikke var og er helt på plads i denne sammenhæng men selvfølgelig går det, hvis bedsteforældrene træder til som købere. Det gjorde de også i vores projekt grostix som for øvrigt var udmærkede. Vi opgav at skaffe smarte indtægter efter dette forsøg gik over til konsekvent budget- og regnskabsstyring i stedet. Det var et udpluk af en tidligere formands erindringer jeg går ud fra at andre skriver om mere specielle tiltag fra de forskellige idrætsgrene. Mine afsluttende bemærkninger skal være, at jeg er taknemmelig for de år, jeg har været aktiv i G.G.&I.F. både på idrætspladsen og i bestyrelsen og alt det, som det i øvrigt førte med sig. De bedste hilsener til foreningens jubilæumsudvalg, bestyrelse, afdelinger og medlemmer: til G.G.& I.F. 4 Flemming Enevoldsen

5 Det ny klubhus: Jeg trådte til som formand i 1993 og havde været næstformand fra Der var nogle punkter, som jeg gerne ville have opfyldt. For det første skulle der laves en sponsorfilm om de forskellige afdelinger og aktiviteter i GG&IF. Filmen skulle så vises på Torvedagen og på Gelsted Markedet. Det første druknede væk, det andet blev en fuser, men så havde vi prøvet det. For det andet skulle vi have en bod på Torvedagen, hvor vi solgte sportsrekvisitter fra Markussen Sport. Det blev kun til 1600 kr., da dagen nærmest druknede i regn. Dernæst skulle vi ind på Gelsted Markedet. Vi fik tildelt et telt på 210.m 2 og tjente ca kr., hvilket var meget flot. Så skulle vi prøve at have revyen op at stå igen, men det viste sig at være ret vanskeligt, vi kunne bl.a. ikke skaffe en musiker, så det blev skrinlagt. I 1994 blev der nedsat et udvalg, som skulle arbejde med planerne omkring et nyt klubhus. Vi havde først et møde med håndværkere angående renovering af det gamle klubhus, der jo skulle se pænt ud, hvis det skulle sælges. I 1995 blev omfartsvejen indviet. Vi lavede et udmærket arrangement, men opbakningen var for lille, så det kostede GG&IF kr. I 1996 blev der nedsat et klubhusudvalg ( Chresten (Kesse) Andersen - byggeleder, Jimmy Rusbjerg - kasserer, Jørgen Kjærgaard - sekretær og John Holst - formand) I 1997 blev der arbejdet på at få det økonomiske fundament op at stå. GG&IF havde jo det gamle klubhus, som Ejby Kommune gerne ville købe og klubben havde opsparet nogle midler til formålet. Vi kontaktede V. Kann Rasmussen Fonden for at høre, om de ville støtte os med et beløb. Det ville de meget gerne. Lokale & Anlæg Fonden ville ligeledes støtte med et beløb, da de så det spændende byggeri. Vi fik også hjælp fra Ejby Kommune, så byggeriet var fuldt finansieret, og vi kunne gå i gang. Nu fandt vi ud af, at der var flere, der gerne ville have sat deres fingeraftryk på byggeriet. Det kostede ca. et års forsinkelse, og vi var nu nødt til at skære 6 m af klubhuset så det økonomisk kunne hænge sammen. Det var en enig bestyrelse, der vedtog, hvor klubhuset skulle ligge, men der var mange udenfor foreningen, som havde en anden mening, og foreningen forstod ikke deres interesse og følte den som en indblanding i vores arbejde. I 1999 kunne vi så endelig gå i gang med byggeriet, og klubhuset blev indviet i august måned samme år. Nu var vi kommet tættere på sportsbanerne, og sikkerhedsmæssigt var det en stor forbedring for både store og små, der nu ikke blev fristet til at løbe over omfartsvejen. Nu er klubhuset snart 10 år, det fungerer godt og kan holde langt ind i fremtiden. John Holst Christensen Kasserer Mette Knudsen Jeg har nu været kasserer i GG&IF i knap 3 år. Arbejdet som kasserer var noget mere omfattende end jeg havde regnet med, selvom tidligere kasserer Ellen Nielsen hjalp mig godt i gang og også forsøgte at advare mig. Jeg er fra mit arbejde vant til at arbejde med tal og lave regnskab, så den del afskrækkede mig ikke, men arbejdsopgaverne er mange flere og alting foregår på frivilligt basis, hvilket betyder, at man ikke kan stille de samme krav til folk. Det glæder mig, at så mange frivillige hjælper til!!! Det er lige fra udvalg til instruktører/trænere til forældre, der giver en hånd når det kniber, kører når ungerne skal af sted og tager en tørn på Gelsted Marked - simpelthen alle, der er med til at holde gang i foreningen. Jeg har som sagt valgt at bruge meget af min fritid i GG&IF og heldigvis har jeg en familie, det giver mig mulighed for at bruge tiden på det!!! Lige nu er jeg en del af festudvalget og er bl.a. ved at planlægge reception og jubilæumsfest Tillykke til GG&IF Læs hele Mette s indlæg på 5

6 Minder med GG&IF I 1970 blev jeg gift med Britta og flyttede derfor til Gelsted, hvor jeg begyndte at spille badminton og fodbold. Ret hurtigt blev jeg inddraget i mange forskellige aktiviteter. Jeg var f.eks. formand for badminton i nogle år fra , blev formand for fodbold senior i , for fodbold ungdom i og næstformand i bestyrelsen fra 2000 til Var samtidig en aktiv hjælper i mange sammenhænge. Jeg husker bl.a. vi var omkring 15 personer, der solgte støttemedlemskort for GG&IF, og det var en tradition, at vi bagefter fik æggekage hos Kirstine Koch. Det var godt. Dengang blev der jo også afholdt støttemedlemsfester i forsamlingshuset, som mange husker som sjove og hyggelige fester. Måske kunne man igen tage fat på noget med støttemedlemmer? Så var der alle aktiviteterne og arbejdet med Majfesterne. Det blev til mange timers hjælp - hårdt - men også sjovt. For vi var sammen om, at få alt til at fungere. Vi kom sent i seng, men altid op på arbejde næste dag. Der var ikke noget med at melde sig syg eller komme for sent. Majfesterne tjente gode penge ind til klubben. Jeg husker det år, hvor Kirsten Sigård efter at have vundet melodi-grandprix, optrådte i skolegården, hvor der var ca mennesker klemt sammen for at se hende optræde. Ja, det var dengang...hvor blev de Maj-fester af? Så var der årene fra 1992 til 2003 med sportsugerne i juni måned. De foregik på Gelsted Hallens område. Det var et stort arbejde at planlægge. De første par år var der lørdag formiddag indlagt en markedsdag sammen med Handelstandsforeningen. Der blev spillet fodboldkampe på hverdagsaftener i ugens løb. Det var 7- mandshold. Der var hold fra hele Vestfyn, ca Man spillede på små baner. Der blev fredag aften serveret 3 stykker smørrebrød, smurt af Britta, Jonna og Ida til firmafodbold, hvor der i gode år var tilmeldt mellem 40 til 50 hold. Efter de aftener, var der nogle, der havde problemer med hovedet næste dag. Lørdag var der gadefodbold, det var nu lokale hold, der var på banen. Så her kom mange tilskuere. Nogle af årene blev der lavet en revy, det trak også folk til festen, inden der blev danset til livemusik. Byfest 1972 Før fodboldkampe skulle der jo kridtes baner. Den første kridtmester var Hans Bistrup. Jeg husker engang, han ikke var blevet færdig til kampstart. På et tidspunkt i kampen fløjtede dommeren til frispark, og Bistrup fór tværs over banen for midterstregen skulle også kridtes. Kaj Greve var en anden kridtmester. Han kom træt og sulten hjem efter kridtning, satte lidt suppe på komfuret, faldt herefter i søvn og vågnede ved, at suppen kogte så vildt, at bollerne sprang op i luften. Børge Koch, der var fodboldtræner, trænede på et tidspunkt 4 seniorhold. (nu har vi kun et) Han var en god træner. Der var altid glade dage, fællesskab og liv i det gamle klubhus efter træningen. Hvis der manglede en spiller til en kamp, så kørte Børge ud efter ham, for hold skulle der stilles. Engang, hvor vi var i knibe, standsede Børge bilen på vej til kamp, da vi mødte en på vejen, han kendte, ja, så var det ind i bilen med ham, den manglende spiller var fundet. Hvor fodboldstøvlerne kom fra, husker jeg ikke, men der blev fundet et par. Vi skulle også engang til Klitmøller for at spille. Vi mødte Laurits Rud, der ville vide, hvor vi skulle hen. Da han hørte hvor, hoppede han ind i bilen, for han ville også gerne en tur til Klitmøller. Ja, der er mange minder med GG&IF og mange års frivilligt arbejde. Så mange, at foreningen i 2008 syntes, at jeg skulle være æresmedlem. Det er jeg stolt af og taknemmelig for. I dag er jeg kun aktiv spiller i badmintonafdelingen, og jeg er stoppet som medhjælper ved bankospillene i forsamlingshuset, men samler stadig sponsorgevinster ind til bankospillene. Ja, og lige nu er jeg også med i jubilæumsudvalget, hvor vi arbejder på at lave et jubilæumsblad, en god reception og fest for alle for at markere GG&IF s 50 års jubilæum. Til lykke. 6 Poul Erik Gudiksen

7 En gammel GG&I er Formand for fodbold ungdom (læs mere fra Børge s. 19) Som formand for en afdeling er man også medlem af bestyrelsen. Den havde nok at gøre med at skrabe penge sammen for at få foreningen til at køre, men vi havde nogle foregangsmænd i Poul bager og købmand Juul. Der blev holdt Maj-fester for at få penge i kassen, og der var en stor opbakning fra beboere og handlende i byen. Efter disse majfester blev der holdt en medhjælperfest. Ved en af disse fester, blev der spillet lidt fodbold i en pause. Der blev gået til sagen, og pludselig var der en, der tabte tænderne, hvorefter en anden råbte, at nu var der fand me en, der måtte bide i græsset. Det var fester, der fortsatte til langt ud på natten. Støttemedlemmer For at skaffe penge til driften blev der solgt støttemedlemskort til GG&IF. Byen var opdelt i distrikter. Vi samledes hos Kirstine og Jørgen Kock og sælgerne fordelte sig rundt i byen. Især mange ældre mennesker købte støttemedlemskort, og fortalte, at deres børn havde haft mange gode timer i GG&IF. Når salget var overstået, samledes vi igen i Jørgens gildesal, hvor vi fik en tallerken varm suppe til at slutte en god dag af. Formand Jeg fik andet at tænke på og gled derfor ud af foreningen, men en dag manglede GG&IF en formand, så jeg meldte mig til posten. Kommunen henvendte sig om en klage fra skolen, der gik ud på, at atletikbanen var blevet ødelagt i forbindelse med bygning af det nye klubhus. Vi drøftede situationen og havde frivillige foregangsmænd som Jens Drøge, Erik Petersen, Flemming Sørensen og andre, der nu tog fat, så der igen kunne laves atletik. I den periode stoppede Annette Larsen som formand for håndboldafdelingen. Jeg takkede hende, og det var svært at sige farvel til én, som har gjort så meget for håndbold i så mange år, også selv om vi ikke altid havde den samme opfattelse af tingene.foreningen havde i de 3 år, jeg var formand, et godt samarbejde med Borgerforeningen, hvor vi fik god støtte til vores ungdomsarbejde i GG&IF ved at deltage i Gelstedmarkedet. Jeg ønsker GG&IF til lykke, held og lykke med fremtiden, da jeg håber foreningen vil bestå i mange år endnu. En gammel GG&IF er Børge Kock Læs mere på hjemmesiden. Bankospil: Siden 60 erne har der været afholdt spillegilder for at tjene penge til GG&IF. Først var det på Gelsted Kro, men det blev i 70 erne flyttet til forsamlingshuset. Jeg blev en del af den faste frivillige stab i 1983 og afløste Hans Bidstrup, der ville stoppe. Men inden gik jeg selv til spil, hvor jeg var en af dem, der sad oppe oven på i forsamlingshuset og spillede. Dengang var Poul bager Hansen formand. Kirstine Koch og Lis Agner solgte kort. Poul blev afløst af Lisbeth Olsen og senere Erik Pedersen. Der har været mange forskellige hjælpere gennem årene. Senere formænd var Allan Rasmussen og Maria Kærgård Olesen (Gudiksen) I starten lagde opråberen brikker på, så kom der en kuglemaskine, der viste numrene, i dag er spillet computerstyret. Ud over de ugentlige spil afholdes der nogle store spil i laden ved Holmegården i forbindelse med Gelsted Markedet. Ligeledes et spil omkring nytår, det afholdes i Gelstedhallen. Det er et spil, der giver et stort overskud, da dette nytårsspil er baseret på sponsorgevinster. Vi spørger de forskellige erhvervsdrivende, om de vil give gevinstgaverne. Vi bliver hvert år meget positivt modtaget og får gevinster for ca Sponsorerne får 4 gratis spillekort og en takkeseddel. Der blev frygtet for bankospillene, da rygeloven kom. De første par gange mødte der færre til spil, men så kom folk igen. Da Nr. Åby lukkede deres spil på grund af manglende spillere, kom der folk derfra til os. De fleste spillere er godt tilfredse med vore bankospil, sådan skal det også helst være. Der kan købes kaffe til bankospillet. Overskuddet herfra kan søges af ungdomsafdelingerne til forskellige aktiviteter i klubben. Så yder vi 50 kr. pr. medlem. Ida Rasmussen 7

8 Gymnastikafdelingen: Siden 1958, hvor skolen blev bygget, har vi altid holdt til i gymnastiksalen, der dengang var ny og flot, men i dag er gammel og udslidt med et omklædningsrum, et baderum og en balkon. Nogle år var holdene så store, at det var svært at have plads nok til at udfolde sig. De første år spillede pianister til holdenes øvelser, det blev afløst af kassettebåndoptagere indtil 1990, hvor højtaleren var meget lille. Senere fik gymnastikafdelingen sin egen båndoptager, der hver gang skulle bæres frem og tilbage fra aflåst skab i omklædningsrummet. I dag er den i et skab i selve salen. Redskaberne står under balkonen, brugen af disse deles med skolen. Gymnastikafdelingen har alle årene holdt udvalgsmøder, hvor der planlægges aktiviteter som fremvisninger (tidligere kaldt opvisninger i marts/ april i Ejbyhallen), fra 1990 fælles aktivdage i hallen, der sluttede med diskotek, drøftelse af kurser for lederne, planlægning af hjemmeside, brochurer og programmer, der siden år 2000 er blevet husstandsomdelt i 5591 og 5592 områderne. Møderne afholdes i klubhuset, tidligere foregik disse i privat regi. Alle årene har der været gjort flittigt brug af en masse dejlige ledere, der brænder for opgaven, hvor det er det frivillige arbejde, der er det bærende princip. Et sæt træningstøj hver andet år og en stor tak for deres mangeårige engagement for deres arbejde er lønnen. Ved opvisninger/fremvisninger lejede foreningen dragter til gymnasterne. I dag vil mange gerne købe deres egen dragt. Springhold er fra år 2000 begyndt at vise, hvad de kan ved DGI`s stævner i Årup og Middelfart. Alle børnehold har en juleafslutning med julemand, godtepose og juletræ, forældrene hygger med, og den tradition fastholdes. Der er en årlig gymnastikweekend ved sæsonafslutningen. Det sker i klubhuset, hvor der er gymnastik og natløb. Hyggetid, og overnatning i baderummene med efterfølgende morgenmad. Nogle kører til springgraven i Brenderuphallen. Børnene glæder sig meget til denne weekend og spørger til den lang tid i forvejen. Dette arrangement kan kun afholdes, fordi vi har nogle aktive ledere og behjælpelige forældre. Fællestræning er en idé, vi længe havde lyst til at afprøve. Først for et par år siden, havde vi mod på at afprøve det. Det sker en dag i uge 7. Alle hold bliver indbudt, instruktørerne laver aktiviteter for børn og voksne, og vi er stolte over, at der er fra deltagere. I 2008 havde vi besøg af DGI`s gymnastikkaravane. En lastbil fyldt med skumredskaber og en dygtig instruktør gav en super og sjov oplevelse for alle. Mine egne største personlige oplevelser i GG&IF var år 2000, hvor jeg blev kåret til årets leder, hvilket var en stor overraskelse. Det gjorde mig stolt og glad og gav mig et skub til mit arbejde i foreningen. Ligeledes blev jeg i en ung alder valgt til formand. Hvert år ser jeg frem til vores forevisninger, der altid er en spændende, men også en hård dag. Til lykke til GG&IF med 50 år. Stine Svensson Team Track På et ledermøde sammen med gymnastikudvalget i 2006 blev ønsket om en team-track drøftet. Pris kr. Gode råd var dyre, der var ingen penge hertil. Vi lagde hoveder i blød og søgte forskellige fonde. Heldet var med os. Vi fik kr. fra Vingstedcenterfonden, og kr. fra Veluxfonden, men der var stadig langt til de kr. 8

9 Der blev snakket i byen og vi hørte, at GMF muligvis ville være sponsor. Vi sendte Stine af sted med brochurer over en team-track, så de kunne se, hvad det var. Det var en stolt Stine, der et par dage senere ringede og fortalte, at vi bare kunne købe ind, GMF ville lægge de resterende penge på bordet. Sådan. Senere fik vi kr. af Fionia Bank i Ejby, men de penge afleverede vi så til GMF. Vi er så glade for vores team-track, der blev taget i brug marts Tina Larsen 50 år med GG&IF I 1957 meldte jeg mig til et kursus på Ollerup Gymnastikhøjskole, mest for at blive en bedre håndboldspiller. Et ½ år senere rejste jeg derfra, stadig med en stor glæde for håndboldspillet, men også med rigtig meget mod på at lave og lede gymnastik. Det blev til mange gymnastikår med dejlige oplevelser sammen med gymnaster fra omegnen og et godt samarbejde med skiftende gymnastikudvalg. Jeg startede med børnegymnastik sommeren 1958 her i Gelsted. Jeg syntes, jeg var godt forberedt, jeg vidste nøjagtigt, hvad jeg ville præsentere de 2 pigehold for. Det foregik i den gamle gymnastiksal, der hvor Wosniak nu har værksted. Men jeg blev fuldstændig slået ud af kurs og husker intet om, hvordan jeg kom igennem min debut, for der var fremmødt 40 små piger fra 7-10 år og 60 store piger fra år. Jeg har fået lov at lede både børn, unge piger, og motionsdamer gennem årene, og det har givet en masse sjove oplevelser og en god kontakt til lokalområdet. Jeg husker, hvordan små piger var i stand til at neje på cyklen, når de mødte mig. De første år var både Jakob og jeg optaget af gymnastikken. Han havde drengehold i Wosniaks værksted, senere sammen med Jørgen Kristensen i den ny gymnastiksal. Dygtige pianister som Kirsten Petersen, Inge Johansen, Karin Jensen (dengang Eriksen) og Anne Grethe Clement har medvirket til at gøre gymnastikken sjov og spændende inden den elektroniske musik tog over. Hvis inspirationen til nye øvelser har manglet lidt, har GG&IF altid stået parat med tilbud om kurser rundt om i landet og endda en gave til et jazz-kursus i Stockholm, da der var gået 25 år. Må gymnastikken og GG&IF give lige så meget glæde og indhold i tilværelsen fremover, som jeg har oplevet, så kan kommende aktører glæde sig meget. Hjertelig til lykke med jubilæet. Karen Tvedebrink Drengehold Se navnene på hjemmesiden Fra maj fest 1984 Karin - Bente - Birgit - Ruth - Inger - Hanne - Ketty - Karen - Birte - Gerda - Kirsten - Karen - Karen - Lisbeth 9

10 Formand Jeg blev formand, som den første kvinde i GGIF, ved en ekstraordinærgeneralforsamling i april Det var ikke min mening, men efter lidt overtalelse blev det min lod, da jeg ikke kunne se en forening skulle gå i opløsning p.g.a. en manglende formand, og alle andre poster var godt besat med gode folk. Denne post var i den periode, hvor vi var påvirket af alle de gode visioner i den nye Middelfart kommune. En masse møder om tilskud og ændringer, og jeg ved ikke hvad. Men vi er kommet godt ud af sammenlægningen og har stadig en god økonomisk støtte fra kommunen. Et flot udendørs anlæg, som bliver holdt af kommunens folk. Og så vores dejlige klubhus. Når jeg tænker tilbage på det gamle klubhus, hvor vores bestyrelsesmøder lukkede af for spillernes tilstedeværelse i klubhuset, og hvis der skulle være noget i klubhuset, så skulle vi ty til skolens lokaler, som var gode, men det var ikke vores. Og vi skulle være færdige med mødet inden kl. 22. Det var selvfølgelig ikke det værste. Så blev de afviklet på en hurtig måde og alle fik deres nattesøvn. Men tilbage til formandsposten: Det er mest økonomi, når vi afholder bestyrelsesmøder. Men det er også rigtig mange penge, der skal bruges i sådan en forening. Der er et par afdelingen, som faktisk er selvforsynede, men så er der 2 afdelinger, som virkelig har brug for økonomisk støtte. Der har været forsøgt flere løsninger inden for håndboldafdelingen, som er den afdeling, som har brug for flest penge, og der har været mange møder i sammenslutningsfaser osv. Intet er gået glat igennem. Og ingen sammenslutning. Bankoafdelingen har virkelig været den økonomiske støtte i foreningen.denne afdeling har haft et rigtig godt år i Det bedste nogensinde. Ellers er det at være formand en post, hvor man kan involverer sig i en masse sager og man kan selvfølgelig deltage i andre foreningers møder og påvirke disse, men man skal passe sin egen forening med de opgaver, det kræver. Jeg har ikke været så højtråbende, men det er ikke nødvendig med de folk, der har været i GGIF. Og jeg var egentligt glad for de 4 år. Har dog ikke sluppet foreningen helt i dette år. Men arbejde videre i et jubilæumsudvalg op til vores 50 års jubilæum i februar Gymnastikafdelingen se mit indlæg herom på hjemmesiden Karen Markussen Tanker omkring GG&IF s 50 års jubilæum. I sommeren 1961 kom min mand, vores 2 små piger og jeg til Gelsted. Jeg var højgravid, så det var hårdt at begynde en ny tilværelse som snedkerkone. Vi kendte ingen, men det kom vi til, idet jeg begyndte at lede gymnastik i foråret Gymnastiksæsonen sluttede omkring Sct. Hans med opvisning på fodboldbanen og i Båringskov. Når jeg gik til gymnastik, var det med min søn i barnevognen og 2 små piger gående ved siden af. 10

11 Sådan gik den første sæson. På det tidspunkt var musikledsagelsen udført af en pianist. Der har været mange dygtige, men det længste samarbejde havde jeg med den meget inspirerende, nu afdøde, Inge Johansen fra Ålsbo. Det blev også til et par år som leder af de unge piger, men de fleste år har det været som leder af damemotionshold. De har givet mig mange glæder og mod til at komme videre, når sorger og andre besværligheder har meldt sig. Jeg havde ikke drømt om, at det jeg begyndte på i 1962 skulle blive til 46 sæsoner i træk. Jeg ønsker GG&IF-medlemmer og bestyrelsen til lykke med jubilæet og håber, at der stadig er mennesker, som vil påtage sig det frivillige arbejde. Jeg kan kun anbefale det. Karen Brink Piger 1969 Hvorfor er jeg blevet frivillig sportsleder? Dét spørgsmål blev jeg stillet i anledningen af Gelsted Idrætsforenings 50 års jubilæum. Derudover kom også spørgsmålet om hvad drivkræften er. For det første må jeg sige at være arveligt belastet. Min oldefar var, i sin tid, med til at starte den første egentlige fodboldklub på Nordfyn, min morfar var lederuddannet fra Ollerup gymnastikhøjskole, min mormor var lederuddannet fra Snoghøj Gymnastikhøjskole og min mor har også en lederuddannelse fra Ollerup Gymnastikhøjskole. Alle har de ledet gymnastik i mange år. Da jeg var 5-6 år, var jeg ofte med min mor, når hun ledede gymnastik om aftenen. Det har derfor altid været en naturlig del af min fritid, at være fysisk aktiv. Når man ser ens forældre lede hold, får man jo den opdragelse til også selv at blive leder en dag. Jeg var selv 16 år, da jeg første gang blev leder. Det var et microputhold i fodbold her i Gelsted, og grunden til at jeg blev spurgt, var vel, at man mente, jeg kunne klare det. Selv havde jeg vel også lyst til det, og det er nok noget, man ubevidst finder naturligt, når ens familie også har gjort det. Fra jeg var 16, til jeg var 22 år, ledede jeg både håndbold og fodbold. Spillede også selv, så al min fritid gik med sport. I 1983 tog jeg selv på højskole og fik en lederuddannelse i gymnastik. På det tidspunkt havde jeg flere kurser i håndbold og fodbold, så jeg valgte gymnastik for ikke at lære det samme, men prøve noget nyt. Efter højskolen flyttede jeg til Skovby sammen med min nuværende kone, som jeg mødte på højskolen. Her begyndte jeg at lede Gymnastik. Først børnehold og senere også voksehold. I 1988 flyttede vi til Fyn og jeg begyndte at lede gymnastik i Gelsted i 1989 hvilket jeg har gjort lige siden. I 2005 begyndte jeg samtidig at træne poder i fodbold. Dette skyldes dels at min søn skulle begynde til fodbold, og dels fordi der ikke var så mange ledere. Men hvorfor bliver jeg så ved med at lede? Dels traditionen, (man skal yde noget frivilligt arbejde) dels manglen på ledere; men dertil er der også den meget gode respons fra børnene, man er rollemodel for dem - især for sine egne børn. De får også selvtillid, når de ser deres forældre lede gymnastik, og så kan jeg jo godt lide det. Endelig er der det fysiske velvære, og den udvikling man får ved motionen. Man kommer i form og holdes i gang. Peter Brink 11

12 Badminton gennem de sidste 25 år Når man sidder og bladrer i gamle protokoller, referater, udvalgsberetninger og årsberetninger bliver man både fanget, betaget og glad. Mange erindringer og oplevelser dukker frem igen og venskaber, sportspræstationer, lederpræstationer kommer frem i nutidens klare lys. Hvis udvalget ved sæsonstarten 1983/84 (Ingelise Thinggaard, Bent Hensen, Bente Pedersen og Lisbeth Enevoldsen) var blevet bedt om at spå 25 år frem i tiden, ville de have grinet og sagt, at det var umuligt at se så langt ind i fremtiden. Det var jo uendelig lang tid. Når man så kikker 25 år tilbage i tiden, føles alting som var det i går, det skete. Og der er sket utrolig meget i går. Afdelingen I sæsonen 1983/84 var der registreret 102 medlemmer i vores badmintonafdleing, heraf 40 børn. Disse tal steg stødt gennem 80 erne og nåede sit højeste i sæsonen 1992/93, hvor 172 medlemmer var registreret, heraf 69 børn. I 90 erne faldt tilslutningen til badminton dramatisk, især i ungdomsårgangene og nåede sit lavpunkt i år 2000, hvor der kun var registreret 109 medlemmer, heraf 31 børn. I dag er afdelingens udfordring at konkurrere med den fagre nye verdens moderne faciliteter og de 100-vis af tilbud, der tilbydes især vores ungdom. Ved sæsonstarten 2008/09 var der registreret 130 medlemmer, heraf 30 børn. I begyndelsen af 80 erne var der ikke så stor fokus på at deltage i holdturneringer. Vi havde typisk 2 eller 3 hold tilmeldt i ungdomsrækkerne. Det hed dengang mikro, mini, puslinge og junior. I dag hedder det U9, U11, U13 og U15. Vi havde også et enkelt seniorhold med i C-rækken. Herudover var der et eller to motionisthold med. Det ændrede sig med tiden og især på senior/veteransiden har vi mange hold med. I de sidste år har vi haft 3-4 ungdomshold og 8-10 senior/veteranhold med i holdturneringerne. Arrangementerne Et af de store, tilbageværende arrangementer, som afdelingen arrangerede dengang, var Begynderstævnet for ungdomsspillere. Det startede i 1982 og blev arrangeret hvert år de følgende 10 år. Det var i alle årene et tilløbsstykke for nye og uøvede ungdomsspillere fra hele Ejby kommune, der satte hinanden stævne i Gelsted-Hallen. I sæsonen 1991/92 var hele 110 børn tilmeldt stævnet, hvilket gjorde det svært at afholde det på én dag. I samme sæson var der tilmeldt 128 børn til et andet årligt tilbagevendende stævne, kommunemesterskaberne, som derfor blev afholdt over 2dage. Det var gode tider, som skulle vise sig at blive starten på en større rutchetur nedad rent medlemsmæssigt i de kommende år. Børn og ledere fra GG&IF og venskabsklubben IF-Alliancen fra Stevnstrup 12

13 I sæsonen 2000/2001 fejrede vi 10 års jubilæum med venskabsklubben Stevnstrup, der ligger lidt vest for Randers. I begyndelsen besøgte vi dem og de os hver sæson, men det blev for meget, så de senere år skiftedes vi til at afholde arrangementet en gang om året. Vi mødtes lørdag middag og var sammen om diverse aktiviteter og selvfølgelig en masse badminton indtil søndag eftermiddag. Dette arrangement kunne samle helt op til 100 børn og ledere/trænere, der hyggede sig helt fantastisk sammen en hel weekend. Samarbejdet FGH I begyndelsen af 90 erne tog John Jørgensen, daværende halbestyrer i Gelsted-Hallen og stor badminton entusiast, initiativ til et samarbejde mellem seniorafdelingerne i FHIF og GG&IF. Der var ikke for mange senior-spillere og når de nu alligevel spillede i samme hal, kunne de lige så godt spille på samme tid. Det blev den spæde start til tankerne om et mere organiseret samarbejde om badminton i Gelsted-Hallen. Samme år introduceres også sommerbadminton, muligheden for at spille badminton en gang om ugen i april og maj måned. I første omgang kun for seniorafdelingen. I dag spilles sommerbadminton både i ungdoms- og seniorafdelingen helt frem til skolernes sommerferie i juni måned. I foråret 1994, helt nøjagtigt den 7. April, havde GG&IF indkaldt badmintonafdelingerne i FHIF og HTUG til et ideudvekslingsmøde om mulighederne for at etablere et samtrænings- og holdfællesskab mellem de 3 afdelingers ungdomsafdelinger. Vi spillede jo alligevel i samme hal, men på forskellige tidspunkter. Der var mange børn, men spredningen i alder og niveau gjorde, at de enkelte afdelinger havde svært ved at opfylde de krav, som børnene stillede til deres trænere. Ved samtrænings- og holdfællesskabsideen var det muligt at sammensætte børnehold, så de passede sammen både niveaumæssigt og aldersmæssigt. Ideen blev positivt modtaget af alle og fællesnavnet blev til FGH, der står for de 3 foreninger FHIF, GG&IF og HTUG. Samarbejdet fik oven i købet sit eget logo. Vores logo i dag (F = Fjeldsted/Harndrup Idrætsforening, G = Gelsted Gymnastik og Idrætsforening, H = Husby/ Tanderup Ungdoms og Gymnastikforening, E = Ejby Idrætsklub). Vores navn i badmintonkredse er FGH Fyn. Det blev så stor en succes, at EBIK s badmintonafdeling 2 år senere gerne ville være med i samarbejdet og dermed var FGH accepteret som en fælles badmintonsammenslutning i Ejby- Hallerne. Og FGH blev hurtigt kendt både på Fyn og uden for Fyn. For det første blev vi en af de største badmintonafdelinger på Fyn og samtidig deltog vi i holdkampe og stævner i et omfang, som ikke mange før os havde gjort. Og sidst, men ikke mindst kom der til at stå FGH på flere mesterskabspokaler i de følgende år. Ved etableringen af FGH var det nødvendigt at ryste alle spillere sammen. Man kom fra forskellige klubber og spillede på forskellige tidspunkter, og nu skulle man til at spille sammen. Derfor arrangerede vi en såkaldt ungdomsweekend, hvor ledere og trænere inviterede alle børnene til hygge og badminton fra fredag til lørdag i Gelsted- Hallen, selvfølgelig med overnatning. Det har vi holdt fast i lige siden. Èn af de oplevelser, vi har haft en sådan weekend er besøget af den professionelle kinesiske badmintonspiller Dai Xiao Yan, der en fredag aften tryllebandt alle i Gelsted-Hallen med sin fantastiske historie om et helt liv på en badminton kostskole i Kina. Sidste gang, i september 2008, havde vi besøg af en dansk europamester i U15 herresingle. 13

14 Efter etableringen af FGH har badminton i den gamle Ejby kommune været med helt fremme og hele tiden forsøgt at reklamere for sine aktiviteter. Derfor var vi også en af de første klubber på fyn, der lavede sin egen hjemmeside, hvor man hver uge kunne/kan læse om de aktiviter, der foregår i klubben. Vi har også fået vores egen klubsang, kaldet FGH sangen, hvor tekst og musik er forfattet af to FGH ere, Lars Koch Hansen og Jacob Christiansen. Den kan høres på vores hjemmeside. Resultaterne Igennem de senste 25 år har mange spillere fra GG&IF, senere FGH, præsteret flotte resultater for sin klub og for sig selv. I 1994 blev Otto Lerche-Jørgensen vores første Fynsmester inden for Fyns Badminton Kreds. Det var i minipuslinge herresinge. Sæsonen efter vandt puslinge B Fynsmesterskabet for hold både i DGI og i FBKr regi og sluttede af med at vinde regionsmesterskaberne, der svarer til at blive landsmester i B-rækken. Senere har FGH overtaget spillerne og så kom der endnu flere resultater til klubben. Vi kan selvfølgelig ikke nævne alle de flotte resultater, der er præsteret gennem tiderne, men her er nogle få: 1998 Eva Andersen, Fynsmester i A-rækken for U13 spillere, Senior serie 5 Fynsmester i FBKr, senior serie 3 nr Nanna Iversen og Kamilla Vigsø spiller sig i mester-rækken som dee første i FGH 2003 Bent Sørensen, landsmester i herresingle, A-rækken 45+ Senior serie 3 Fynsmestre i FBKr Mia Madsen, Fynsmester i damesingle B-rækken U19 Linda Jensen og Kamilla Vigsø Fynsmester i damedouble A-rækken U19 Nanna Iversen, Fynsmester i damesingle A-rækken U Senior serie 3, Fynsmester i FBKr. Dobbelte Fynsmestre og regionsmestre: fra venstre: Connie Jensen, Thomas Pedersen, Michael Sørensen, Lene Sundahl, Sebastian Fejrup, Otto Lerche-Jørgensen. Hvert år kåres årets ungdomspiller. Her ses Eva Lund der i 2008 får overrakt pokalen af ungdomstræner Lars Jensen 14

15 Personerne Mange personer har deltaget i det store arbejde, det er at drive en badmintonafdeling, enten som leder eller som træner. De fleste hjælper nogle få år, mens andre bliver ved i mange år i håbet om hele tiden at kunne gøre foreningslivet attraktivt og et værdigt og sundt alternativ til de mange tilbud, vi møder hver eneste dag. En af disse personer var gennem 80 erne Lisbeth Enevoldsen. Som leder og træner osede hun af energi gjorde et stort stykke arbejde helt frem til 1990, hvor hun lod sig vælge til DGI og var formand for DGI Odenses badmintonafdeling i mange år, inden hun de seneste år er vendt tilbage til FGH og deltager stadig aktivt som leder og spiller. Lisbeth Enevoldsen Ulla Iversen Fremhæves skal også Ulla Iversen, der var med til etableringen af samarbejdet i FGH og som i mange år har været børnenes første møde med foreningen og badminton. Som leder, træner og reservemor for de allermindste har hun gennem mere end 10 år været en central person i vores badmintonverden. Nævnes skal også Gelsted-Hallens mangeårige bestyrer John Jørgensen, der såede mange, mange frø i vores forening helt frem til hans alt for tidlige død i sommeren John var træner og leder, men ville helst arbejde uden for rampelyset. Han var med til at skabe ideerne og var med til at føre dem ud i livet, men uden selv at stå frem som frontfigur. Johns farvel var til stor sorg for alle badmintonspillere i FGH og han vil altid være savnet. John Jørgensen Bent Sørensen Sidst skal også nævnes Bent Sørensen, ildsjæl, træner, leder og aktivt spillende. Bent har siden begyndelsen af 90 erne været en af de gennemgående kræfter i badmintonafdelingen og er stadig aktiv. Hans energi og hjælpsomhed har glædet mange gennem tiderne og han er til tider blevet kaldt Mr. FGH. At andre havde set hans engagement blev bevist i år 2000, hvor han blev udnævnt til årets leder i DGI Odense og senere samme år udnævnt til årets Sognekonge i Gelsted. Fremtiden Samtrænings- og holdfællesskabet FGH ledes til daglig af et fællesudvalg med repræsentanter fra de fire klubber EIK, FHIF, GG&IF og HTUG. Deres udfordring er i fremtiden at kunne finde personer, der aktivt vil bidrage til det frivillige foreningsarbejde som træner, leder og/eller hjælper. Og det tilbud, der tilbydes fremtidens spillere skal være af høj kvalitet, det skal på samme tid være sjovt, socialt og individuelt krævende. Ellers vil andre tilbud vinde spillerne. Der er masser at lave også i fremtiden så vi ønsker FGH og badmintonspillet i Ejby-Hallen og Gelsted-Hallen held og lykke i fremtiden. At se 25 år ud i fremtiden er uendelig lang tid og umuligt at spå om ringen er sluttet. FGH Fyns ledere anno 2007: fra venstre: Frank Iversen, Ulla Iversen, Anne Madsen, Lisbeth Enevoldsen, Karsten Knudsen, Lone Prisak, Lars Jensen, Kamilla Vigsø, Thomas Rasmussen, Bent Sørensen, Jeanette Madsen, Bjarne Jensen og Jeppe V. Madsen Bent Sørensen Se hjemmesiden: og læs indlæg fra Nils Folbirk, Lars Jensen, og Camilla S. Jensen 15

16 Fodboldafdelingen: Britta fortæller om fodbold i GGIF. Her er et udpluk af hendes sprudlende indlæg. Læs hele indlægget på Fodbold gennem 50 år. Hans Jensen har skrevet en fodboldbog fra begyndelse i 1920 og frem til Der findes et eksemplar i klubhuset, hvis nogle ønsker at genopfriske de gode gamle dage med fodbold. Min egen fodboldstart. Mine første røde fodboldstøvler købte jeg i Centrum sko, skoforretningen på Søndergade. Vi skulle også selv købe kampdragt. En sort/hvid stribet trøje, hvide shorts og hvide strømper. Vi kunne købe et klubemblem GG&IF og sy på tøjet som tegn på at nu, spillede man i klubben. Jeg har spillet fodbold lige siden. Har været træner siden 1982/83, først for de små piger, senere drengene og nu igen piger. Jeg har trænet børn fra 4-5 år til 18 år og har været dame seniortræner. Jeg blev kåret som Årets leder og har modtaget Niels Jensens rejselegat i Fyns Boldspils Union og FIFA uddelte legater til frivillige i foreningslivet. I 2007 blev jeg Sognekonge i Gelsted grundet min ihærdige indsats med arbejdet i klubben og med hele byens børn. Fodboldarrangementer gennem årtier. I 70 erne deltog klubben ofte i Norway cup med ungdomsspillerne. ( læs mere herom I 80 erne kan nævnes Kattegat cup, lokale sportssuger, ture til Legoland og Hamborg. I 90 erne kan nævnes Brande cup og Gelstedstævner i indefodbold. Af andre opgaver kan nævnes: Arrangør af Dansk Boldspil Unions aktiviteter, Pigeraketten, der kom til Gelsted. Et arrangement fra DBU for at fremme pigefodbolden i hele landet. Vi har i dag en stor pigeafdeling i Gelsted. DBU s Mikrofodboldskole en weekend for alle mindre børn og deres forældre. Ungdoms fodbold sommerskoler i diverse byer. Arrangør for fællestræning til U-14 og U-15 Fynsholdet senere landsholdet. Klubben og placeringer. Herre senior årgang 1979/1980 Gode oplevelser med Damerne i serie 1 og serie 2. Kampe på Fyn og øerne. Turneringskamp og overnatning på Ærø Damerne fynsmester i serie 2 i Hvem husker ikke den nervepirrende kamp om fynsmesterskabet i Herre serie 5. Vi blev fynsmester med Poul Erik Gudiksen og Bjarne Rasmussen som holdledere. Fynsmester blev herre senior i indefodbold 2007/

17 Sponsorer. Mål-aktiesalg for at få lidt flere penge i klubben samtidig med, at der var lotteri. Meget velvilligt sponsoreret af vore gode sponsorer. Nogle af dem har været med i rigtig mange år. Bande-reklamer blev opsat på frivillig basis. Det er stadig gode og billige reklamer for vore sponsorer. Banderne står ude året rundt. Ny spilledragt. Vi har i mange år fået vasket vores fodboldtøj hos Kirstine og Jørgen Koch på Birkehøjvej. Senere blev det hos Britta og Poul Erik Gudiksen og Ida Rasmussen. Det koster et par kroner, som vi lægger oveni kontingentet, men til gengæld har vi altid flot ens kampdragter. Klubdragten har ændret sig gennem årerne fra sort/hvid stribet trøje, hvide shorts og hvide strømper og til i dag, hvor det er hvid trøje, sorte shorts og hvide strømper. Talenter. Holdsamarbejde med naboklubber er vejen frem for de små foreninger. Vi har forsøgt en del år. Nogle år er gået rigtigt godt og andre mindre godt. Men vi er nødsaget til at samarbejde med naboerne, hvis vi vil overleve i en verden fyldt med gode idrætstilbud til alle. Vi har trænere til alle hold og holdledere til alle seniorhold. Der er udviklet spillere og flere talenter er rejst til større klubber for at afprøve deres talent. Både i drenge rækkerne og helt op til senior. Allerbedst er det gået for Gitte Bager Hansen, efter skiftet til B1909 kom hun senere på landsholdet. Meget flot. Et godt klubarbejde kan jo resulterer i landsholdspillere. Klubhus Det gamle klubhus på Rolundvej var med små omklædningsrum. Når vi skulle klæde om, kunne vi ikke sidde ned alle sammen, nogle måtte stå op og vores tasker stod midt i rummet. Når vi skulle i bad alle 13 m/k, var der rift om de to brusere. Der var køkultur. Kampene blev spillet på banen ved klubhuset og vi trænede på græsset ved siden af skolen. Senere kom hallen til at ligge der. Der var også en bane ved siden af hallen og stadion, som vi kender i dag. Omfartsvejen kom og vores gamle bane blev erstattet af en ny ved Bent smed. Vi brugte mange timer på at transportere materialer fra klubhuset over til banerne på den anden side af omfartsvejen. før vi fik nyt klubhus i Det var Anders Thygesens helt store drøm. Tegningerne og en masse forarbejde var han storkæmper for, sammen med bl.a. Kesse. Et flot nyt hus var i vente. Anders glædede sig som et lille barn ved juletid. Store omklædningsrum og en flot udsigt. Desværre kaldte himlen før Anders så dette byggeri færdigt. Det nye klubhus er stadig meget velholdt og med Karen Markussen som en super rengøringskvinde. Her kommer mutter med kost og spand og alle andre klubhuse er det rene vand. Vi har Fyns flotteste klubhus. Ny struktur for fodbolden. Trænersamlinger for at fremelske fodbolden. Trænerkursus for hele tiden at blive bedre. Ny fodbold reform U-5 til U-10 i stævneform. 3 mands-, 5 mands-, 7 mands-, 9 og 11 mandsfodbold. Førhen fandtes der kun 11 mands-, så kom 7 mands- og senere den form, vi kender i dag og som kun er to år gammel. Ny holdninger og handlinger, så alle kan være med til at spille under begrebet Fair Play. Senest er vi tilmeldt øens hold. OB vil gerne have kommende talenter til prøvetræning og se, hvad det kan blive til. Desværre er der endnu ikke noget for pigerne i øens hold. En tidligere pigespiller, Lene Snedker Rasmussen, (nu Stubgård) er i dag formand for OB s fanklub Tigers. 17

18 Der har været Energi Fyn Cup for ungdomshold på Odense stadion. Fribilletter til hjemmekampe, hvilket har givet mulighed for at bakke op om OB s kampe. Gelsteds U-9 og U10 drenge har været maskotter, hvor de løb ind på banen sammen med OB spillerne til en SAS liga kamp. En kæmpe oplevelse, som de sikkert aldrig vil glemme. De så meget stolte ud, da de stod og vinkede til publikum inde på stadion. En OB spiller, David Preece, kom på klubbesøg. Trænede med børnene og skrev autografer. Organisation Førhen havde man senior-, dame- og ungdomsudvalg. Nu er der et udvalg til alle opgaverne. Udvalget består i dag af 5 personer. Vi har 13 ungdomshold fordelt på drengehold u-4/5,6,7,8,9,10,11 og pigehold u- 8/9,11,13,14,18 Vi har 6 seniorhold fordelt på herresenior serie 2 og 4, oldboys, veteraner, 2 x damer 7m. Vi har 27 trænere/holdledere, 1 arealingeniør, kridtmester Gert Olsen, 2 tøjvaskere (Ida og Britta G.) Vi har 208 fodboldspillere fordelt på 114 ungdomsspillere og 94 senior spillere. Frivillige hjælpere Der har været mange frivillige personer, der har ydet et flot stykke frivilligt arbejde gennem årerne bl.a. udvalgsarbejde, pasning af klubhus, tilsigelse af dommere. Deltagelse i kursus. Trænere for diverse hold. En af dem er Mikael Kramer, der har været i klubben en del år, og som holdleder for herre senior går han utroligt meget op i fodbold. Han har styr på kampe, mål, udvisninger og meget, meget mere. - Han er klubbens kampfordeler og planlægger sammen med resten af udvalget. Hvad er det, der driver værket for alle disse frivillige? Glæden ved fodboldspillet. Fodbold er og bliver stadig en leg. Alle kan være med uanset niveau og færdigheder. Fodbold spilles af alle over hele kloden. Oplevelser sammen med andre, succes, op - og nedture. Glæden ved at se børn i fremgang. Udfordringerne som træner både de gode og mindre gode, men 95 % er sjovt og glædeligt. Det gør det hel værd at arbejde med. I Gelsted er der miljø og atmosfære. De gode oplevelser giver klubånd. Alt er frivilligt og mange gør et kæmpe flot stykke arbejde, så alle kan trives i vores forening. Husk klubben er lige så god, som dens medlemmer gør den til. Styrk klubben, samarbejd og vi vil overleve i denne nye store kommune. Vi har flotte faciliteter, og der er stadig plads til endnu flere medlemmer. Efter en vunden kamp er der en øl i omklædningsrummet for seniorerne. Det er bare hyggeligt at sidde der i stanken og drikke en enkelt før badet. Og senere hygge os sammen i cafeteriet. Førhen kunne vi holde en stor fælles fodboldfest, med net og balloner i loftet, hygge, udsmykning og alle var med. Alle seniorhold, oldboys, veteraner og damer. Et stort fællesskab. Det håber jeg, kan ske i fremtiden igen. Opkridtning af banerne har i mange år været Kridtmester Kaj Greve og senere blev det Arealingeniør Gert Olsen i de sidste ni år. I fremtiden overtages dette af kommunen, hvis vi følger Middelfart planen. Vores kridtmestre har altid haft et godt samarbejde med gammel Ejby kommune. Håber også det kommer i den nye storkommune Middelfart. 18

19 Fremtid Vi vil arbejde for at klubben er et godt sted at være. Alle skal have mulighed for gode oplevelser og have mulighed for udvikling af fodboldspillet. Vi vil bevare den gode Gelsted klubånd. Klubben med hjertet på rette sted en stor betydning for lokalsamfundet. Der er mange aspekter i fodboldtræningen: Det tekniske, det taktiske, det fysiske, det psykologiske og det sociale. Også en masse nøglebegreber, spillesystemer, driblinger, tacklinger, den fysiske træning, kommunikation og motivation. Vi gør en forskel. Sammenhold fællesskab klubånd. Vi er nødt til at gå helhjertet ind i fællesskabet og være med til at udvikle det, hvis det skal blive en succes. Vi skal have forståelse for hinanden og er afhængige af hinanden i fællesskabet/ foreningslivet. Jeg har mødt børn og unge, hvor det forpligtende fællesskab på holdet har bygget dem op som mennesker og givet dem en idrætsglæde, de ellers ikke havde fundet. Hvor længe man har engagement og energi til at holde sig i gang vides ikke, men vi er en velfungerende breddeidrætsforening, der har nået mange af de mål, der er sat igennem årene. Jo flere frivillige, der giver et bidrag, vil give et klart kvalitetsløft i vores arbejde i udvalget. Vi skal huske at uddannelse os løbende, hvis vi vil bevare den gode kvalitet, og vi skal huske på, at det ikke er organisationen, der udvikler sig det er mennesker, der gør det. Tillykke til G.G. & I.F. med 50 års jubilæet. Britta Jensen Min tid i GG&IF af Børge Koch I 1965 flyttede jeg til Gelsted og kendte ikke meget til GG&IF. De første par år var der ikke noget, der interesserede mig. Konen var aktiv i gymnastikafdelingen, som hun på et tidspunkt blev formand for. En dag, hun havde været til bestyrelsesmøde, kom hun hjem og beklagede sig over, at fodboldafdelingen ikke kunne finde en træner til pigerne efter Hans Jensen. Da jeg havde hørt på det nogle gange, løb mit gode hjerte af med mig og jeg begyndte at træne pigerne for at hjælpe foreningen. Den beslutning har jeg aldrig fortrudt. Jeg har siden da haft mange, mange dejlige og fornøjelige timer med GG&IF. Pigefodbold Da træningen begyndte, var der ikke mange piger, men der gik ikke lang tid, før der kom 25, det var mange til et hold. Pigerne spillede over det meste af Fyn, ja, helt til Langeland kom de. Til at køre pigerne havde vi en stor forældreopbakning. En dag, da vi stod og kiggede på pigernes spil, stod jeg ved siden af Sigrid bager. Jeg sagde til hende, at hvis Gitte fortsatte med at spille fodbold, ville hun ende på damelandsholdet, hvortil Sigrid sagde, at skete det, ville hun give mig 2 røde roser. Der gik nogle år og Gitte søgte andre græsgange. En dag, da jeg gik ude i haven kom Lunghøj Bageri s bil kørende, den standsede, og ud sprang en storsmilende Sigrid, der gav mig 2 røde roser og sagde, at Gitte den dag spillede kamp på landsholdet. Det var i Japan. Træner for seniorholdet. I min tid i GG&IF har jeg også haft den fornøjelse at træne seniorholdet. Jeg har med drengene haft mange uforglemmelige timer. Engang havde vi Næstveds gamle divisionsspillere på besøg, hvor der var mange gamle landsholdsspillere med, bl.a. Keld Bak, Poul Erik Christensen, Benny Nielsen, og Gert Clausen. Vi tabte godt nok kampen, men vi havde samlet mange tilskuere, der havde betalt for at komme ind. Ledere og spillere blev inkvarteret rundt om i byen og vi havde en stor opbakning fra beboerne. Senere blev jeg formand for afdelingen, der på det tidspunkt havde 4 seniorhold og et old boys hold, så der var noget at arbejde med. Læs mere af Børge s indlæg på side 7 19

20 Håndboldafdelingen: Som det bl.a. fremgår af jubilæumsskriftet for de første 25 år i GG&IF s historie (1984) har håndbold altid været en stor del af de mange aktiviteter i klubben. Her citat fra Håndbold Senior - årsberetningen ved klubbens generalforsamling : I den afsluttede sæson fik GG&IF for 2. gang et hold i Danmarksserien dette sørgede vort 1.herrehold for, ved at slutte på andenpladsen i Fynsserien. Det var også sæsonen, hvor 1. damehold kun fik én sæson i Fynsserien hvor 2. herrehold sluttede næstsidst og måtte rykke i serie 3 hvor 3.herrehold suverænt vandt serie 4 og blev Fynsmestre og rykkede op i serie 3 hvor 2. damehold med en god slutspurt bevarede Fynsserie serie 2 status hvor de gamle piger måtte se pladsen til Old Girls Mester gå til arvefjenden Kauslunde og hvor 4. herrehold havde en god sæson for at falde lidt ned sidst på sæsonen for at slutte midt i rækken. Så alt i alt en god håndboldsæson. På børne- og ungdomssiden var der i slutfirserne fart på udviklingen. Edith Olsen, der i flere år havde været formand for håndboldens ungdomsafdeling forlod i øvrigt denne post i 1988 var fortsat en nøgleperson i træningssammenhæng på og uden for banen. Marius Andersen, der var 1.holdets legendariske målmand gennem mange år med i Danmarksserien i begge omgange havde fat i de unge drenge, og hermed gik starten til et generationsskifte i klubbens håndboldafdeling. Og som Marius beretter: I løbet af 80 erne blev ungdomsholdene på herresiden stærkere og stærkere i Gelsted. I 1989 spillede herre-juniorholdet (årgang ) således kvalifikationskampe for at komme i Juniordivisionen. Holdet skulle i kamp mod GOG Nr. Åby DHG. Det blev yderst spændende, da Fyn kun måtte have 2 hold med i Divisionen. Gelsted lagde stærkt ud med at besejre GOG med på hjemmebane. På GOG-holdet spillede bl. a. Morten Nielsen og Kjeld Wilhelmsen, som stadig spiller på GOG s ligahold. Senere blev DHG også besejret, mens holdet tabte til Nr. Åby, men dag GOG besejrede Nr. Åby stort, blev det GOG og Gelsted, der kom i Divisionen, hvor Gelsted efter sæsonen sluttede på en fornem 5. plads! Holdet bestod af Henrik Olsen, Thomas Laursen, Brian Andersen, Troels Clement, John Olsen, Torben Madsen, Nikolaj Hansen, Martin Bæk og Martin Jørgensen. Træner Marius Andersen og holdleder Jørgen Danni. Samme år vandt holdet påskestævne i Aalborg ved i finalen at besejre Virum med bl. a. Klaus Bruun Jørgensen. Succesen i ungdomsrækkerne fortsatte med den stærke årgang , som også var et af Fyns bedste hold. Holdet vandt utrolig mange stævner rundt om i landet. Holdet bestod af Peter Bæk, Bjarke Nygaard, Jakob Eriksen, Ole Andersen, Bjarne Christensen, Omar Ashraf, Jeppe Sørensen. Det er spillere fra disse to årgange, der senere dannede baggrunden for, at der i dag er et 1. Divisionshold på Vestfyn. For sæson 1991 / 92 blev det som ventet 1. herrehold, der tiltrak sig mest opmærksomhed og forventningerne blev indfriet med en 1. plads i serie 1 Fynsmesterskab oprykning til Fynsserien. På damesiden var Annette Larsen i øvrigt formand for håndboldafdelingen i 25 år ( ) 20

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

BIF FORMANDSBERETNING 2013

BIF FORMANDSBERETNING 2013 BIF FORMANDSBERETNING 2013 JEG VIL STARTE DENNE BERETNING MED AT SIGE TAK TIL ALLE JER DER I ÅRETS LØB HAR YDET EN INDSATS I BIF. DET ER FANTASTISK AT SE DEN OPBAKNING DER ER I BIF UANSET HVILKEN OPGAVE

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

SIFA-Prisen til Louis

SIFA-Prisen til Louis SIFA-Prisen til Louis Medlem af B52/AFC's Seniorudvalg, Louis Schultz Lantow blev forleden hyldet som modtager af SIFA-Prisen 2012. En intetanende Louis fik overrakt prisen på direkte TV i programmet TV-bingo

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015.

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Denne beretning består af et kort resume af hvad der er sket omkring VIF i 2014, og en sammenfatning af hvad de

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk Hovedsponsor VBI S FODBOLDSKOLE 2013 VBI fodbold afholder fodboldskole i skolernes sommerferie. I 2012 deltog 74 børn, ca. 15 voksne og unge trænere stod for træningen, mens ca. 10 forældre hjalp med alt

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Er faren herre. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia blev udgivet var Benno Erdmann initiativtager.

Er faren herre. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia blev udgivet var Benno Erdmann initiativtager. Er faren herre Benno Erdmann styrer stadigt sponsor- og erhvervsudvalget fra det lille bykontor. På væggen bag skrivebordet hænger billeder af de hold, han har trænet. Da bogen 100 års klubfodbold i Fredericia

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere