Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte."

Transkript

1 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde

2 Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. Indlæggene afspejler mange facetter af foreningslivet gennem 50 år. Fra fundamentet og bredden i foreningen, det seje træk og til topresultater. Men et fællestræk for indlæggene er den glæde og entusiasme, der kommer til udtryk. Har I lyst at bidrage med indlæg, har vi oprettet en hjemmeside: hvor I kan skrive om jeres oplevelser med GG&IF i gæstebogen. Her kan ligeledes ses billeder og indlæg, som der ikke blev plads til i heftet. God fornøjelse. Jubilæumsudvalget: Karen Markussen, Mette Knudsen, Lisbeth Enevoldsen og Poul Erik Gudiksen. Jan Redaktør : Inge Møllegaard Layout... : Erling Hansen Indholdsfortegnelse Formænd M/K: Kim Lund Flemming Enevoldsen. 3-4 John Holst 5 Kasserer Mette Knudsen.. 5 Karen Markussen. 10 Børge Kock.. 7 Æresmedlem Poul Erik Gudiksen.. 6 Bankospil ved Ida Rasmussen 7 Gymnastikafdelingen: Stine Svensson. 8 Tina Larsen.. 8 Karen Tvedebrink 9 Karen Brink. 10 Peter Brink Badmintonafdelingen: Bent Sørensen Fodboldafdelingen: Britta Jensen Børge Kock. 19 Håndboldafdelingen: Bent Clement Edith Olsen.. 23 Årets leder, årets GG&IF er 24 Se flere indlæg på dk 2

3 Formanden: Som formand for GG&IF gennem kun 10 måneder, har jeg prøvet at finde ud af historikken bag den forening, som jeg er med til at repræsentere. Jeg har søgt min viden i Hans Jensens bog, i 25 års jubilæumsskriftet, gennem klubblade og Gelstedbladet, der nu er klubbens talerør. Men jeg har især fået viden ved at tale med rigtig mange lokale mennesker, nogle af dem meget aktive, andre tidligere aktive. Samlet set, har jeg fået en stor respekt, for alt, hvad der har rørt sig gennem årene, og det har været spændende at lytte til. Store begivenheder, mærkedage og aktiviteter, men også problemer, der skulle løses hen ad vejen. Det får mig til at bringe en stor tak til alle, der gennem årene har ydet og stadig yder et stort stykke arbejde, hvor drivkraften er glæden ved at arbejde med voksne og børn og opleve at tingene lykkes. Ud over ledere, udvalgsfolk og trænere, som er de mere synlige i GG&IF, skal der lyde en stor tak for det arbejde, der udføres, men også en stor tak til de mange frivillige, altså hele baglandet, der hjælper med til, at alt kan lykkes, hvad enten man kridter baner, passer klubhusets varmeforbrug, vasker og reparerer, ja - hjælper, hvor og når, der er behov for hjælp i alle afdelinger. Uden dette engagement, ville meget ikke fungerer. Erhvervslivet i området har ligeledes alle årene bakket op om vores klub gennem mange sponsorater og annoncetegninger. Derfor en stor tak for det. I 25 års jubilæumsbladet skrev daværende formand Flemming Brodersen: Skulle jeg udtrykke et ønske for GG&IF, måtte det være håbet om, at vi kan bevare den opbakning vores medlemstilslutning giver os, og vi til stadighed må kunne finde de mennesker, der er nødvendige til at holde hjulene i gang. Med foreningens formålsparagraf for øje, en legemlig og åndelig sund ungdom, opnået gennem idræt og andet opdragende ungdomsarbejde, håber jeg, at vi også fremover må samles om den forening, vi alle holder af, og som mere eller mindre er blevet en del af vores hverdag. Selvom hverdagen i dag er anderledes skruet sammen, er ovenstående stadig brugbart og det bærende element fremover. Det er mit håb at dette husstandsomdelte jubilæumsblad vil blive læst af mange og give anledning til en god snak i samtlige hjem. Lad os ved receptionen d. 10. feb. og i Gelstedhallen d. 28. feb i fællesskab fejre GG&IF 50 år. Hjertelig til lykke med jubilæet. Kim Lund Til lykke til G.G.& I.F. Som formand i perioden ønsker jeg vores idrætsforening hjertelig til lykke med 50 års jubilæet. Foreningens rødder går meget længere tilbage, måske 30 år eller mere. Alle disse år har selvsagt budt på op- og nedture på mange måder: sportsligt, økonomisk og ledelsesmæssigt. Det er vist næsten en naturlov i den del af foreningslivet her i landet. I 1986 var der således en art ledelsesmæssig krise. Af forskellige grunde stod man uden en hoved- bestyrelse. I og med at man ikke kan have en forening uden ansvarlig ledelse, bl.a. af juridiske grunde, var foreningens eksistens faktisk truet. På et tidspunkt havde Bent Sørensen og Erik Wunderlich givet tilsagn om at ville modtage valg til henholdsvis kasserer og næstformand under forudsætning af, at der kunne findes en formand. Man fandt så mig. Vi tre kendte ikke hinanden i forvejen, men det blev 5 gode år ledelsesmæssigt. Vi var os alle tre opgaven bevidst og forholdt os en smule professionelt til det at udgøre en hovedbestyrelse i en traditionel flerstrenget forening. Udover at vi selv dyrkede idræt i henholdsvis badminton, håndbold og fodbold kom vi fra forskellige dele af erhvervslivet. Jeg tror, det var en styrke for vores samarbejde, som jeg ser tilbage på med glæde. Jeg husker bestyrelsesmøderne som gode og konstruktive, men i starten bandsat lange. Jeg har altid haft en fobi i forhold til lange møder det er ikke altid de mest fornuftige beslutninger, der træffes på sådanne møder og vi skulle jo 3

4 også på arbejde næste dag. Derfor fik vi udarbejdet en såkaldt forretningsorden, som var et godt værktøj i forhold til mødelængden og kvaliteten af bestyrelsens beslutninger i al almindelighed. Vi fik også udarbejdet et sæt nye vedtægter og dermed en ny struktur over foreningens opbygning. Da vi trådte til, var der flg. afdelinger: badminton, gymnastik, håndbold senior, håndbold ungdom, fodbold senior, fodboldungdom, fodbold damer og festudvalget. Bestyrelsen bestod således af en fra hver af disse udvalg plus de tre fra hovedbestyrelsen. Det var en temmelig stor forsamling, og det gav af og til en lidt skæv debat, især når vi drøftede økonomi, og det gjorde vi faktisk løbende. Den nye struktur betød, at vi afskaffede ungdomsafdelingerne og dameafdelingen så at der blev en afdeling pr. idrætsgren. En struktur, man vidst også har i dag. Sidst i firserne afviklede vi i samarbejde med skolen de såkaldte sommerferieaktiviteter for børn i første uge af skolens ferie det var for klasse. Der blev tilbudt mange forskellige aktiviteter og der var børn med. Det var før SFOens tid. Inge Møllegaad og Karen Margrethe Lorenzen fra skolen var ledere af projektet. Dertil kom en række gruppeledere det var foreningsledere og pensionister fra lokalområdet. I starten var det ulønnet man fik måske en flaske vin som tak for indsatsen for en uges arbejde. Det var uholdbart i længden. Derfor ansøgte vi kommunen om 5000 kr til aflønning af lederne. Denne ansøgning fik vi afslag på men det var også på de tider, hvor kommunen var tæt på at skulle på lånemarkedet hver den 1. i måneden for at kunne betale løn til de kommunalt ansatte. Vi opgav så projektet. Nr. Åby havde et tilsvarende projekt det eksisterer den dag i dag! Tankevækkende. Så var der de årlige byfester. Enormt ressourcekrævende og i forhold til indsatsen: med relativt beskedne overskud. Jeg husker et år, hvor kassereren og jeg indgik et væddemål om, hvorvidt vi ville komme over kr i overskud. Det gjorde vi lige netop, så jeg tabte nok en øl til ham. Byfestens højdepunkt var revyen lørdag aften og syngsammenarrangementerne søndag eftermiddag - begge dele for det mere modne publikum. Disse tiltag kunne vi måske nok savne i lokalområdet efter at foreningen har opgivet byfesten. Der skulle holdes godt fast i de økonomiske tøjler. Det gjorde vi også nogle mente for fast. Byfest 1972 Hele tiden diskuterede vi f. eks. aflønning af trænere. Da vi tiltrådte, husker jeg, at vi til tre seniortrænere havde udgifter på kr. Det kneb undertiden for festudvalget og kontingentsatserne at matche dette udgiftsniveau også selv om et par af afdelingerne efterhånden fik skåret ned på denne post. Hvad gør en kreativ bestyrelse så? Dengang som nu. Finder på alternative indtægter. Efter megen debat i bestyrelsen kastede vi os ud i at sælge små gødningspinde de såkaldte grostix. Det blev vi noget upopulære på i lokalområdet. Men vi valgte nu også en tosset model, nemlig at lade børnene stå for salget. Og det var jo ikke dem, der var de udgiftstunge. Nå, vi overlevede og kan så i øvrigt konstatere, at mange foreninger i dag bruger samme model ved salg af skrabelodder, julekalendere etc. Jeg tror, der er noget med børn og dørsalgsloven, der ikke var og er helt på plads i denne sammenhæng men selvfølgelig går det, hvis bedsteforældrene træder til som købere. Det gjorde de også i vores projekt grostix som for øvrigt var udmærkede. Vi opgav at skaffe smarte indtægter efter dette forsøg gik over til konsekvent budget- og regnskabsstyring i stedet. Det var et udpluk af en tidligere formands erindringer jeg går ud fra at andre skriver om mere specielle tiltag fra de forskellige idrætsgrene. Mine afsluttende bemærkninger skal være, at jeg er taknemmelig for de år, jeg har været aktiv i G.G.&I.F. både på idrætspladsen og i bestyrelsen og alt det, som det i øvrigt førte med sig. De bedste hilsener til foreningens jubilæumsudvalg, bestyrelse, afdelinger og medlemmer: til G.G.& I.F. 4 Flemming Enevoldsen

5 Det ny klubhus: Jeg trådte til som formand i 1993 og havde været næstformand fra Der var nogle punkter, som jeg gerne ville have opfyldt. For det første skulle der laves en sponsorfilm om de forskellige afdelinger og aktiviteter i GG&IF. Filmen skulle så vises på Torvedagen og på Gelsted Markedet. Det første druknede væk, det andet blev en fuser, men så havde vi prøvet det. For det andet skulle vi have en bod på Torvedagen, hvor vi solgte sportsrekvisitter fra Markussen Sport. Det blev kun til 1600 kr., da dagen nærmest druknede i regn. Dernæst skulle vi ind på Gelsted Markedet. Vi fik tildelt et telt på 210.m 2 og tjente ca kr., hvilket var meget flot. Så skulle vi prøve at have revyen op at stå igen, men det viste sig at være ret vanskeligt, vi kunne bl.a. ikke skaffe en musiker, så det blev skrinlagt. I 1994 blev der nedsat et udvalg, som skulle arbejde med planerne omkring et nyt klubhus. Vi havde først et møde med håndværkere angående renovering af det gamle klubhus, der jo skulle se pænt ud, hvis det skulle sælges. I 1995 blev omfartsvejen indviet. Vi lavede et udmærket arrangement, men opbakningen var for lille, så det kostede GG&IF kr. I 1996 blev der nedsat et klubhusudvalg ( Chresten (Kesse) Andersen - byggeleder, Jimmy Rusbjerg - kasserer, Jørgen Kjærgaard - sekretær og John Holst - formand) I 1997 blev der arbejdet på at få det økonomiske fundament op at stå. GG&IF havde jo det gamle klubhus, som Ejby Kommune gerne ville købe og klubben havde opsparet nogle midler til formålet. Vi kontaktede V. Kann Rasmussen Fonden for at høre, om de ville støtte os med et beløb. Det ville de meget gerne. Lokale & Anlæg Fonden ville ligeledes støtte med et beløb, da de så det spændende byggeri. Vi fik også hjælp fra Ejby Kommune, så byggeriet var fuldt finansieret, og vi kunne gå i gang. Nu fandt vi ud af, at der var flere, der gerne ville have sat deres fingeraftryk på byggeriet. Det kostede ca. et års forsinkelse, og vi var nu nødt til at skære 6 m af klubhuset så det økonomisk kunne hænge sammen. Det var en enig bestyrelse, der vedtog, hvor klubhuset skulle ligge, men der var mange udenfor foreningen, som havde en anden mening, og foreningen forstod ikke deres interesse og følte den som en indblanding i vores arbejde. I 1999 kunne vi så endelig gå i gang med byggeriet, og klubhuset blev indviet i august måned samme år. Nu var vi kommet tættere på sportsbanerne, og sikkerhedsmæssigt var det en stor forbedring for både store og små, der nu ikke blev fristet til at løbe over omfartsvejen. Nu er klubhuset snart 10 år, det fungerer godt og kan holde langt ind i fremtiden. John Holst Christensen Kasserer Mette Knudsen Jeg har nu været kasserer i GG&IF i knap 3 år. Arbejdet som kasserer var noget mere omfattende end jeg havde regnet med, selvom tidligere kasserer Ellen Nielsen hjalp mig godt i gang og også forsøgte at advare mig. Jeg er fra mit arbejde vant til at arbejde med tal og lave regnskab, så den del afskrækkede mig ikke, men arbejdsopgaverne er mange flere og alting foregår på frivilligt basis, hvilket betyder, at man ikke kan stille de samme krav til folk. Det glæder mig, at så mange frivillige hjælper til!!! Det er lige fra udvalg til instruktører/trænere til forældre, der giver en hånd når det kniber, kører når ungerne skal af sted og tager en tørn på Gelsted Marked - simpelthen alle, der er med til at holde gang i foreningen. Jeg har som sagt valgt at bruge meget af min fritid i GG&IF og heldigvis har jeg en familie, det giver mig mulighed for at bruge tiden på det!!! Lige nu er jeg en del af festudvalget og er bl.a. ved at planlægge reception og jubilæumsfest Tillykke til GG&IF Læs hele Mette s indlæg på 5

6 Minder med GG&IF I 1970 blev jeg gift med Britta og flyttede derfor til Gelsted, hvor jeg begyndte at spille badminton og fodbold. Ret hurtigt blev jeg inddraget i mange forskellige aktiviteter. Jeg var f.eks. formand for badminton i nogle år fra , blev formand for fodbold senior i , for fodbold ungdom i og næstformand i bestyrelsen fra 2000 til Var samtidig en aktiv hjælper i mange sammenhænge. Jeg husker bl.a. vi var omkring 15 personer, der solgte støttemedlemskort for GG&IF, og det var en tradition, at vi bagefter fik æggekage hos Kirstine Koch. Det var godt. Dengang blev der jo også afholdt støttemedlemsfester i forsamlingshuset, som mange husker som sjove og hyggelige fester. Måske kunne man igen tage fat på noget med støttemedlemmer? Så var der alle aktiviteterne og arbejdet med Majfesterne. Det blev til mange timers hjælp - hårdt - men også sjovt. For vi var sammen om, at få alt til at fungere. Vi kom sent i seng, men altid op på arbejde næste dag. Der var ikke noget med at melde sig syg eller komme for sent. Majfesterne tjente gode penge ind til klubben. Jeg husker det år, hvor Kirsten Sigård efter at have vundet melodi-grandprix, optrådte i skolegården, hvor der var ca mennesker klemt sammen for at se hende optræde. Ja, det var dengang...hvor blev de Maj-fester af? Så var der årene fra 1992 til 2003 med sportsugerne i juni måned. De foregik på Gelsted Hallens område. Det var et stort arbejde at planlægge. De første par år var der lørdag formiddag indlagt en markedsdag sammen med Handelstandsforeningen. Der blev spillet fodboldkampe på hverdagsaftener i ugens løb. Det var 7- mandshold. Der var hold fra hele Vestfyn, ca Man spillede på små baner. Der blev fredag aften serveret 3 stykker smørrebrød, smurt af Britta, Jonna og Ida til firmafodbold, hvor der i gode år var tilmeldt mellem 40 til 50 hold. Efter de aftener, var der nogle, der havde problemer med hovedet næste dag. Lørdag var der gadefodbold, det var nu lokale hold, der var på banen. Så her kom mange tilskuere. Nogle af årene blev der lavet en revy, det trak også folk til festen, inden der blev danset til livemusik. Byfest 1972 Før fodboldkampe skulle der jo kridtes baner. Den første kridtmester var Hans Bistrup. Jeg husker engang, han ikke var blevet færdig til kampstart. På et tidspunkt i kampen fløjtede dommeren til frispark, og Bistrup fór tværs over banen for midterstregen skulle også kridtes. Kaj Greve var en anden kridtmester. Han kom træt og sulten hjem efter kridtning, satte lidt suppe på komfuret, faldt herefter i søvn og vågnede ved, at suppen kogte så vildt, at bollerne sprang op i luften. Børge Koch, der var fodboldtræner, trænede på et tidspunkt 4 seniorhold. (nu har vi kun et) Han var en god træner. Der var altid glade dage, fællesskab og liv i det gamle klubhus efter træningen. Hvis der manglede en spiller til en kamp, så kørte Børge ud efter ham, for hold skulle der stilles. Engang, hvor vi var i knibe, standsede Børge bilen på vej til kamp, da vi mødte en på vejen, han kendte, ja, så var det ind i bilen med ham, den manglende spiller var fundet. Hvor fodboldstøvlerne kom fra, husker jeg ikke, men der blev fundet et par. Vi skulle også engang til Klitmøller for at spille. Vi mødte Laurits Rud, der ville vide, hvor vi skulle hen. Da han hørte hvor, hoppede han ind i bilen, for han ville også gerne en tur til Klitmøller. Ja, der er mange minder med GG&IF og mange års frivilligt arbejde. Så mange, at foreningen i 2008 syntes, at jeg skulle være æresmedlem. Det er jeg stolt af og taknemmelig for. I dag er jeg kun aktiv spiller i badmintonafdelingen, og jeg er stoppet som medhjælper ved bankospillene i forsamlingshuset, men samler stadig sponsorgevinster ind til bankospillene. Ja, og lige nu er jeg også med i jubilæumsudvalget, hvor vi arbejder på at lave et jubilæumsblad, en god reception og fest for alle for at markere GG&IF s 50 års jubilæum. Til lykke. 6 Poul Erik Gudiksen

7 En gammel GG&I er Formand for fodbold ungdom (læs mere fra Børge s. 19) Som formand for en afdeling er man også medlem af bestyrelsen. Den havde nok at gøre med at skrabe penge sammen for at få foreningen til at køre, men vi havde nogle foregangsmænd i Poul bager og købmand Juul. Der blev holdt Maj-fester for at få penge i kassen, og der var en stor opbakning fra beboere og handlende i byen. Efter disse majfester blev der holdt en medhjælperfest. Ved en af disse fester, blev der spillet lidt fodbold i en pause. Der blev gået til sagen, og pludselig var der en, der tabte tænderne, hvorefter en anden råbte, at nu var der fand me en, der måtte bide i græsset. Det var fester, der fortsatte til langt ud på natten. Støttemedlemmer For at skaffe penge til driften blev der solgt støttemedlemskort til GG&IF. Byen var opdelt i distrikter. Vi samledes hos Kirstine og Jørgen Kock og sælgerne fordelte sig rundt i byen. Især mange ældre mennesker købte støttemedlemskort, og fortalte, at deres børn havde haft mange gode timer i GG&IF. Når salget var overstået, samledes vi igen i Jørgens gildesal, hvor vi fik en tallerken varm suppe til at slutte en god dag af. Formand Jeg fik andet at tænke på og gled derfor ud af foreningen, men en dag manglede GG&IF en formand, så jeg meldte mig til posten. Kommunen henvendte sig om en klage fra skolen, der gik ud på, at atletikbanen var blevet ødelagt i forbindelse med bygning af det nye klubhus. Vi drøftede situationen og havde frivillige foregangsmænd som Jens Drøge, Erik Petersen, Flemming Sørensen og andre, der nu tog fat, så der igen kunne laves atletik. I den periode stoppede Annette Larsen som formand for håndboldafdelingen. Jeg takkede hende, og det var svært at sige farvel til én, som har gjort så meget for håndbold i så mange år, også selv om vi ikke altid havde den samme opfattelse af tingene.foreningen havde i de 3 år, jeg var formand, et godt samarbejde med Borgerforeningen, hvor vi fik god støtte til vores ungdomsarbejde i GG&IF ved at deltage i Gelstedmarkedet. Jeg ønsker GG&IF til lykke, held og lykke med fremtiden, da jeg håber foreningen vil bestå i mange år endnu. En gammel GG&IF er Børge Kock Læs mere på hjemmesiden. Bankospil: Siden 60 erne har der været afholdt spillegilder for at tjene penge til GG&IF. Først var det på Gelsted Kro, men det blev i 70 erne flyttet til forsamlingshuset. Jeg blev en del af den faste frivillige stab i 1983 og afløste Hans Bidstrup, der ville stoppe. Men inden gik jeg selv til spil, hvor jeg var en af dem, der sad oppe oven på i forsamlingshuset og spillede. Dengang var Poul bager Hansen formand. Kirstine Koch og Lis Agner solgte kort. Poul blev afløst af Lisbeth Olsen og senere Erik Pedersen. Der har været mange forskellige hjælpere gennem årene. Senere formænd var Allan Rasmussen og Maria Kærgård Olesen (Gudiksen) I starten lagde opråberen brikker på, så kom der en kuglemaskine, der viste numrene, i dag er spillet computerstyret. Ud over de ugentlige spil afholdes der nogle store spil i laden ved Holmegården i forbindelse med Gelsted Markedet. Ligeledes et spil omkring nytår, det afholdes i Gelstedhallen. Det er et spil, der giver et stort overskud, da dette nytårsspil er baseret på sponsorgevinster. Vi spørger de forskellige erhvervsdrivende, om de vil give gevinstgaverne. Vi bliver hvert år meget positivt modtaget og får gevinster for ca Sponsorerne får 4 gratis spillekort og en takkeseddel. Der blev frygtet for bankospillene, da rygeloven kom. De første par gange mødte der færre til spil, men så kom folk igen. Da Nr. Åby lukkede deres spil på grund af manglende spillere, kom der folk derfra til os. De fleste spillere er godt tilfredse med vore bankospil, sådan skal det også helst være. Der kan købes kaffe til bankospillet. Overskuddet herfra kan søges af ungdomsafdelingerne til forskellige aktiviteter i klubben. Så yder vi 50 kr. pr. medlem. Ida Rasmussen 7

8 Gymnastikafdelingen: Siden 1958, hvor skolen blev bygget, har vi altid holdt til i gymnastiksalen, der dengang var ny og flot, men i dag er gammel og udslidt med et omklædningsrum, et baderum og en balkon. Nogle år var holdene så store, at det var svært at have plads nok til at udfolde sig. De første år spillede pianister til holdenes øvelser, det blev afløst af kassettebåndoptagere indtil 1990, hvor højtaleren var meget lille. Senere fik gymnastikafdelingen sin egen båndoptager, der hver gang skulle bæres frem og tilbage fra aflåst skab i omklædningsrummet. I dag er den i et skab i selve salen. Redskaberne står under balkonen, brugen af disse deles med skolen. Gymnastikafdelingen har alle årene holdt udvalgsmøder, hvor der planlægges aktiviteter som fremvisninger (tidligere kaldt opvisninger i marts/ april i Ejbyhallen), fra 1990 fælles aktivdage i hallen, der sluttede med diskotek, drøftelse af kurser for lederne, planlægning af hjemmeside, brochurer og programmer, der siden år 2000 er blevet husstandsomdelt i 5591 og 5592 områderne. Møderne afholdes i klubhuset, tidligere foregik disse i privat regi. Alle årene har der været gjort flittigt brug af en masse dejlige ledere, der brænder for opgaven, hvor det er det frivillige arbejde, der er det bærende princip. Et sæt træningstøj hver andet år og en stor tak for deres mangeårige engagement for deres arbejde er lønnen. Ved opvisninger/fremvisninger lejede foreningen dragter til gymnasterne. I dag vil mange gerne købe deres egen dragt. Springhold er fra år 2000 begyndt at vise, hvad de kan ved DGI`s stævner i Årup og Middelfart. Alle børnehold har en juleafslutning med julemand, godtepose og juletræ, forældrene hygger med, og den tradition fastholdes. Der er en årlig gymnastikweekend ved sæsonafslutningen. Det sker i klubhuset, hvor der er gymnastik og natløb. Hyggetid, og overnatning i baderummene med efterfølgende morgenmad. Nogle kører til springgraven i Brenderuphallen. Børnene glæder sig meget til denne weekend og spørger til den lang tid i forvejen. Dette arrangement kan kun afholdes, fordi vi har nogle aktive ledere og behjælpelige forældre. Fællestræning er en idé, vi længe havde lyst til at afprøve. Først for et par år siden, havde vi mod på at afprøve det. Det sker en dag i uge 7. Alle hold bliver indbudt, instruktørerne laver aktiviteter for børn og voksne, og vi er stolte over, at der er fra deltagere. I 2008 havde vi besøg af DGI`s gymnastikkaravane. En lastbil fyldt med skumredskaber og en dygtig instruktør gav en super og sjov oplevelse for alle. Mine egne største personlige oplevelser i GG&IF var år 2000, hvor jeg blev kåret til årets leder, hvilket var en stor overraskelse. Det gjorde mig stolt og glad og gav mig et skub til mit arbejde i foreningen. Ligeledes blev jeg i en ung alder valgt til formand. Hvert år ser jeg frem til vores forevisninger, der altid er en spændende, men også en hård dag. Til lykke til GG&IF med 50 år. Stine Svensson Team Track På et ledermøde sammen med gymnastikudvalget i 2006 blev ønsket om en team-track drøftet. Pris kr. Gode råd var dyre, der var ingen penge hertil. Vi lagde hoveder i blød og søgte forskellige fonde. Heldet var med os. Vi fik kr. fra Vingstedcenterfonden, og kr. fra Veluxfonden, men der var stadig langt til de kr. 8

9 Der blev snakket i byen og vi hørte, at GMF muligvis ville være sponsor. Vi sendte Stine af sted med brochurer over en team-track, så de kunne se, hvad det var. Det var en stolt Stine, der et par dage senere ringede og fortalte, at vi bare kunne købe ind, GMF ville lægge de resterende penge på bordet. Sådan. Senere fik vi kr. af Fionia Bank i Ejby, men de penge afleverede vi så til GMF. Vi er så glade for vores team-track, der blev taget i brug marts Tina Larsen 50 år med GG&IF I 1957 meldte jeg mig til et kursus på Ollerup Gymnastikhøjskole, mest for at blive en bedre håndboldspiller. Et ½ år senere rejste jeg derfra, stadig med en stor glæde for håndboldspillet, men også med rigtig meget mod på at lave og lede gymnastik. Det blev til mange gymnastikår med dejlige oplevelser sammen med gymnaster fra omegnen og et godt samarbejde med skiftende gymnastikudvalg. Jeg startede med børnegymnastik sommeren 1958 her i Gelsted. Jeg syntes, jeg var godt forberedt, jeg vidste nøjagtigt, hvad jeg ville præsentere de 2 pigehold for. Det foregik i den gamle gymnastiksal, der hvor Wosniak nu har værksted. Men jeg blev fuldstændig slået ud af kurs og husker intet om, hvordan jeg kom igennem min debut, for der var fremmødt 40 små piger fra 7-10 år og 60 store piger fra år. Jeg har fået lov at lede både børn, unge piger, og motionsdamer gennem årene, og det har givet en masse sjove oplevelser og en god kontakt til lokalområdet. Jeg husker, hvordan små piger var i stand til at neje på cyklen, når de mødte mig. De første år var både Jakob og jeg optaget af gymnastikken. Han havde drengehold i Wosniaks værksted, senere sammen med Jørgen Kristensen i den ny gymnastiksal. Dygtige pianister som Kirsten Petersen, Inge Johansen, Karin Jensen (dengang Eriksen) og Anne Grethe Clement har medvirket til at gøre gymnastikken sjov og spændende inden den elektroniske musik tog over. Hvis inspirationen til nye øvelser har manglet lidt, har GG&IF altid stået parat med tilbud om kurser rundt om i landet og endda en gave til et jazz-kursus i Stockholm, da der var gået 25 år. Må gymnastikken og GG&IF give lige så meget glæde og indhold i tilværelsen fremover, som jeg har oplevet, så kan kommende aktører glæde sig meget. Hjertelig til lykke med jubilæet. Karen Tvedebrink Drengehold Se navnene på hjemmesiden Fra maj fest 1984 Karin - Bente - Birgit - Ruth - Inger - Hanne - Ketty - Karen - Birte - Gerda - Kirsten - Karen - Karen - Lisbeth 9

10 Formand Jeg blev formand, som den første kvinde i GGIF, ved en ekstraordinærgeneralforsamling i april Det var ikke min mening, men efter lidt overtalelse blev det min lod, da jeg ikke kunne se en forening skulle gå i opløsning p.g.a. en manglende formand, og alle andre poster var godt besat med gode folk. Denne post var i den periode, hvor vi var påvirket af alle de gode visioner i den nye Middelfart kommune. En masse møder om tilskud og ændringer, og jeg ved ikke hvad. Men vi er kommet godt ud af sammenlægningen og har stadig en god økonomisk støtte fra kommunen. Et flot udendørs anlæg, som bliver holdt af kommunens folk. Og så vores dejlige klubhus. Når jeg tænker tilbage på det gamle klubhus, hvor vores bestyrelsesmøder lukkede af for spillernes tilstedeværelse i klubhuset, og hvis der skulle være noget i klubhuset, så skulle vi ty til skolens lokaler, som var gode, men det var ikke vores. Og vi skulle være færdige med mødet inden kl. 22. Det var selvfølgelig ikke det værste. Så blev de afviklet på en hurtig måde og alle fik deres nattesøvn. Men tilbage til formandsposten: Det er mest økonomi, når vi afholder bestyrelsesmøder. Men det er også rigtig mange penge, der skal bruges i sådan en forening. Der er et par afdelingen, som faktisk er selvforsynede, men så er der 2 afdelinger, som virkelig har brug for økonomisk støtte. Der har været forsøgt flere løsninger inden for håndboldafdelingen, som er den afdeling, som har brug for flest penge, og der har været mange møder i sammenslutningsfaser osv. Intet er gået glat igennem. Og ingen sammenslutning. Bankoafdelingen har virkelig været den økonomiske støtte i foreningen.denne afdeling har haft et rigtig godt år i Det bedste nogensinde. Ellers er det at være formand en post, hvor man kan involverer sig i en masse sager og man kan selvfølgelig deltage i andre foreningers møder og påvirke disse, men man skal passe sin egen forening med de opgaver, det kræver. Jeg har ikke været så højtråbende, men det er ikke nødvendig med de folk, der har været i GGIF. Og jeg var egentligt glad for de 4 år. Har dog ikke sluppet foreningen helt i dette år. Men arbejde videre i et jubilæumsudvalg op til vores 50 års jubilæum i februar Gymnastikafdelingen se mit indlæg herom på hjemmesiden Karen Markussen Tanker omkring GG&IF s 50 års jubilæum. I sommeren 1961 kom min mand, vores 2 små piger og jeg til Gelsted. Jeg var højgravid, så det var hårdt at begynde en ny tilværelse som snedkerkone. Vi kendte ingen, men det kom vi til, idet jeg begyndte at lede gymnastik i foråret Gymnastiksæsonen sluttede omkring Sct. Hans med opvisning på fodboldbanen og i Båringskov. Når jeg gik til gymnastik, var det med min søn i barnevognen og 2 små piger gående ved siden af. 10

11 Sådan gik den første sæson. På det tidspunkt var musikledsagelsen udført af en pianist. Der har været mange dygtige, men det længste samarbejde havde jeg med den meget inspirerende, nu afdøde, Inge Johansen fra Ålsbo. Det blev også til et par år som leder af de unge piger, men de fleste år har det været som leder af damemotionshold. De har givet mig mange glæder og mod til at komme videre, når sorger og andre besværligheder har meldt sig. Jeg havde ikke drømt om, at det jeg begyndte på i 1962 skulle blive til 46 sæsoner i træk. Jeg ønsker GG&IF-medlemmer og bestyrelsen til lykke med jubilæet og håber, at der stadig er mennesker, som vil påtage sig det frivillige arbejde. Jeg kan kun anbefale det. Karen Brink Piger 1969 Hvorfor er jeg blevet frivillig sportsleder? Dét spørgsmål blev jeg stillet i anledningen af Gelsted Idrætsforenings 50 års jubilæum. Derudover kom også spørgsmålet om hvad drivkræften er. For det første må jeg sige at være arveligt belastet. Min oldefar var, i sin tid, med til at starte den første egentlige fodboldklub på Nordfyn, min morfar var lederuddannet fra Ollerup gymnastikhøjskole, min mormor var lederuddannet fra Snoghøj Gymnastikhøjskole og min mor har også en lederuddannelse fra Ollerup Gymnastikhøjskole. Alle har de ledet gymnastik i mange år. Da jeg var 5-6 år, var jeg ofte med min mor, når hun ledede gymnastik om aftenen. Det har derfor altid været en naturlig del af min fritid, at være fysisk aktiv. Når man ser ens forældre lede hold, får man jo den opdragelse til også selv at blive leder en dag. Jeg var selv 16 år, da jeg første gang blev leder. Det var et microputhold i fodbold her i Gelsted, og grunden til at jeg blev spurgt, var vel, at man mente, jeg kunne klare det. Selv havde jeg vel også lyst til det, og det er nok noget, man ubevidst finder naturligt, når ens familie også har gjort det. Fra jeg var 16, til jeg var 22 år, ledede jeg både håndbold og fodbold. Spillede også selv, så al min fritid gik med sport. I 1983 tog jeg selv på højskole og fik en lederuddannelse i gymnastik. På det tidspunkt havde jeg flere kurser i håndbold og fodbold, så jeg valgte gymnastik for ikke at lære det samme, men prøve noget nyt. Efter højskolen flyttede jeg til Skovby sammen med min nuværende kone, som jeg mødte på højskolen. Her begyndte jeg at lede Gymnastik. Først børnehold og senere også voksehold. I 1988 flyttede vi til Fyn og jeg begyndte at lede gymnastik i Gelsted i 1989 hvilket jeg har gjort lige siden. I 2005 begyndte jeg samtidig at træne poder i fodbold. Dette skyldes dels at min søn skulle begynde til fodbold, og dels fordi der ikke var så mange ledere. Men hvorfor bliver jeg så ved med at lede? Dels traditionen, (man skal yde noget frivilligt arbejde) dels manglen på ledere; men dertil er der også den meget gode respons fra børnene, man er rollemodel for dem - især for sine egne børn. De får også selvtillid, når de ser deres forældre lede gymnastik, og så kan jeg jo godt lide det. Endelig er der det fysiske velvære, og den udvikling man får ved motionen. Man kommer i form og holdes i gang. Peter Brink 11

12 Badminton gennem de sidste 25 år Når man sidder og bladrer i gamle protokoller, referater, udvalgsberetninger og årsberetninger bliver man både fanget, betaget og glad. Mange erindringer og oplevelser dukker frem igen og venskaber, sportspræstationer, lederpræstationer kommer frem i nutidens klare lys. Hvis udvalget ved sæsonstarten 1983/84 (Ingelise Thinggaard, Bent Hensen, Bente Pedersen og Lisbeth Enevoldsen) var blevet bedt om at spå 25 år frem i tiden, ville de have grinet og sagt, at det var umuligt at se så langt ind i fremtiden. Det var jo uendelig lang tid. Når man så kikker 25 år tilbage i tiden, føles alting som var det i går, det skete. Og der er sket utrolig meget i går. Afdelingen I sæsonen 1983/84 var der registreret 102 medlemmer i vores badmintonafdleing, heraf 40 børn. Disse tal steg stødt gennem 80 erne og nåede sit højeste i sæsonen 1992/93, hvor 172 medlemmer var registreret, heraf 69 børn. I 90 erne faldt tilslutningen til badminton dramatisk, især i ungdomsårgangene og nåede sit lavpunkt i år 2000, hvor der kun var registreret 109 medlemmer, heraf 31 børn. I dag er afdelingens udfordring at konkurrere med den fagre nye verdens moderne faciliteter og de 100-vis af tilbud, der tilbydes især vores ungdom. Ved sæsonstarten 2008/09 var der registreret 130 medlemmer, heraf 30 børn. I begyndelsen af 80 erne var der ikke så stor fokus på at deltage i holdturneringer. Vi havde typisk 2 eller 3 hold tilmeldt i ungdomsrækkerne. Det hed dengang mikro, mini, puslinge og junior. I dag hedder det U9, U11, U13 og U15. Vi havde også et enkelt seniorhold med i C-rækken. Herudover var der et eller to motionisthold med. Det ændrede sig med tiden og især på senior/veteransiden har vi mange hold med. I de sidste år har vi haft 3-4 ungdomshold og 8-10 senior/veteranhold med i holdturneringerne. Arrangementerne Et af de store, tilbageværende arrangementer, som afdelingen arrangerede dengang, var Begynderstævnet for ungdomsspillere. Det startede i 1982 og blev arrangeret hvert år de følgende 10 år. Det var i alle årene et tilløbsstykke for nye og uøvede ungdomsspillere fra hele Ejby kommune, der satte hinanden stævne i Gelsted-Hallen. I sæsonen 1991/92 var hele 110 børn tilmeldt stævnet, hvilket gjorde det svært at afholde det på én dag. I samme sæson var der tilmeldt 128 børn til et andet årligt tilbagevendende stævne, kommunemesterskaberne, som derfor blev afholdt over 2dage. Det var gode tider, som skulle vise sig at blive starten på en større rutchetur nedad rent medlemsmæssigt i de kommende år. Børn og ledere fra GG&IF og venskabsklubben IF-Alliancen fra Stevnstrup 12

13 I sæsonen 2000/2001 fejrede vi 10 års jubilæum med venskabsklubben Stevnstrup, der ligger lidt vest for Randers. I begyndelsen besøgte vi dem og de os hver sæson, men det blev for meget, så de senere år skiftedes vi til at afholde arrangementet en gang om året. Vi mødtes lørdag middag og var sammen om diverse aktiviteter og selvfølgelig en masse badminton indtil søndag eftermiddag. Dette arrangement kunne samle helt op til 100 børn og ledere/trænere, der hyggede sig helt fantastisk sammen en hel weekend. Samarbejdet FGH I begyndelsen af 90 erne tog John Jørgensen, daværende halbestyrer i Gelsted-Hallen og stor badminton entusiast, initiativ til et samarbejde mellem seniorafdelingerne i FHIF og GG&IF. Der var ikke for mange senior-spillere og når de nu alligevel spillede i samme hal, kunne de lige så godt spille på samme tid. Det blev den spæde start til tankerne om et mere organiseret samarbejde om badminton i Gelsted-Hallen. Samme år introduceres også sommerbadminton, muligheden for at spille badminton en gang om ugen i april og maj måned. I første omgang kun for seniorafdelingen. I dag spilles sommerbadminton både i ungdoms- og seniorafdelingen helt frem til skolernes sommerferie i juni måned. I foråret 1994, helt nøjagtigt den 7. April, havde GG&IF indkaldt badmintonafdelingerne i FHIF og HTUG til et ideudvekslingsmøde om mulighederne for at etablere et samtrænings- og holdfællesskab mellem de 3 afdelingers ungdomsafdelinger. Vi spillede jo alligevel i samme hal, men på forskellige tidspunkter. Der var mange børn, men spredningen i alder og niveau gjorde, at de enkelte afdelinger havde svært ved at opfylde de krav, som børnene stillede til deres trænere. Ved samtrænings- og holdfællesskabsideen var det muligt at sammensætte børnehold, så de passede sammen både niveaumæssigt og aldersmæssigt. Ideen blev positivt modtaget af alle og fællesnavnet blev til FGH, der står for de 3 foreninger FHIF, GG&IF og HTUG. Samarbejdet fik oven i købet sit eget logo. Vores logo i dag (F = Fjeldsted/Harndrup Idrætsforening, G = Gelsted Gymnastik og Idrætsforening, H = Husby/ Tanderup Ungdoms og Gymnastikforening, E = Ejby Idrætsklub). Vores navn i badmintonkredse er FGH Fyn. Det blev så stor en succes, at EBIK s badmintonafdeling 2 år senere gerne ville være med i samarbejdet og dermed var FGH accepteret som en fælles badmintonsammenslutning i Ejby- Hallerne. Og FGH blev hurtigt kendt både på Fyn og uden for Fyn. For det første blev vi en af de største badmintonafdelinger på Fyn og samtidig deltog vi i holdkampe og stævner i et omfang, som ikke mange før os havde gjort. Og sidst, men ikke mindst kom der til at stå FGH på flere mesterskabspokaler i de følgende år. Ved etableringen af FGH var det nødvendigt at ryste alle spillere sammen. Man kom fra forskellige klubber og spillede på forskellige tidspunkter, og nu skulle man til at spille sammen. Derfor arrangerede vi en såkaldt ungdomsweekend, hvor ledere og trænere inviterede alle børnene til hygge og badminton fra fredag til lørdag i Gelsted- Hallen, selvfølgelig med overnatning. Det har vi holdt fast i lige siden. Èn af de oplevelser, vi har haft en sådan weekend er besøget af den professionelle kinesiske badmintonspiller Dai Xiao Yan, der en fredag aften tryllebandt alle i Gelsted-Hallen med sin fantastiske historie om et helt liv på en badminton kostskole i Kina. Sidste gang, i september 2008, havde vi besøg af en dansk europamester i U15 herresingle. 13

14 Efter etableringen af FGH har badminton i den gamle Ejby kommune været med helt fremme og hele tiden forsøgt at reklamere for sine aktiviteter. Derfor var vi også en af de første klubber på fyn, der lavede sin egen hjemmeside, hvor man hver uge kunne/kan læse om de aktiviter, der foregår i klubben. Vi har også fået vores egen klubsang, kaldet FGH sangen, hvor tekst og musik er forfattet af to FGH ere, Lars Koch Hansen og Jacob Christiansen. Den kan høres på vores hjemmeside. Resultaterne Igennem de senste 25 år har mange spillere fra GG&IF, senere FGH, præsteret flotte resultater for sin klub og for sig selv. I 1994 blev Otto Lerche-Jørgensen vores første Fynsmester inden for Fyns Badminton Kreds. Det var i minipuslinge herresinge. Sæsonen efter vandt puslinge B Fynsmesterskabet for hold både i DGI og i FBKr regi og sluttede af med at vinde regionsmesterskaberne, der svarer til at blive landsmester i B-rækken. Senere har FGH overtaget spillerne og så kom der endnu flere resultater til klubben. Vi kan selvfølgelig ikke nævne alle de flotte resultater, der er præsteret gennem tiderne, men her er nogle få: 1998 Eva Andersen, Fynsmester i A-rækken for U13 spillere, Senior serie 5 Fynsmester i FBKr, senior serie 3 nr Nanna Iversen og Kamilla Vigsø spiller sig i mester-rækken som dee første i FGH 2003 Bent Sørensen, landsmester i herresingle, A-rækken 45+ Senior serie 3 Fynsmestre i FBKr Mia Madsen, Fynsmester i damesingle B-rækken U19 Linda Jensen og Kamilla Vigsø Fynsmester i damedouble A-rækken U19 Nanna Iversen, Fynsmester i damesingle A-rækken U Senior serie 3, Fynsmester i FBKr. Dobbelte Fynsmestre og regionsmestre: fra venstre: Connie Jensen, Thomas Pedersen, Michael Sørensen, Lene Sundahl, Sebastian Fejrup, Otto Lerche-Jørgensen. Hvert år kåres årets ungdomspiller. Her ses Eva Lund der i 2008 får overrakt pokalen af ungdomstræner Lars Jensen 14

15 Personerne Mange personer har deltaget i det store arbejde, det er at drive en badmintonafdeling, enten som leder eller som træner. De fleste hjælper nogle få år, mens andre bliver ved i mange år i håbet om hele tiden at kunne gøre foreningslivet attraktivt og et værdigt og sundt alternativ til de mange tilbud, vi møder hver eneste dag. En af disse personer var gennem 80 erne Lisbeth Enevoldsen. Som leder og træner osede hun af energi gjorde et stort stykke arbejde helt frem til 1990, hvor hun lod sig vælge til DGI og var formand for DGI Odenses badmintonafdeling i mange år, inden hun de seneste år er vendt tilbage til FGH og deltager stadig aktivt som leder og spiller. Lisbeth Enevoldsen Ulla Iversen Fremhæves skal også Ulla Iversen, der var med til etableringen af samarbejdet i FGH og som i mange år har været børnenes første møde med foreningen og badminton. Som leder, træner og reservemor for de allermindste har hun gennem mere end 10 år været en central person i vores badmintonverden. Nævnes skal også Gelsted-Hallens mangeårige bestyrer John Jørgensen, der såede mange, mange frø i vores forening helt frem til hans alt for tidlige død i sommeren John var træner og leder, men ville helst arbejde uden for rampelyset. Han var med til at skabe ideerne og var med til at føre dem ud i livet, men uden selv at stå frem som frontfigur. Johns farvel var til stor sorg for alle badmintonspillere i FGH og han vil altid være savnet. John Jørgensen Bent Sørensen Sidst skal også nævnes Bent Sørensen, ildsjæl, træner, leder og aktivt spillende. Bent har siden begyndelsen af 90 erne været en af de gennemgående kræfter i badmintonafdelingen og er stadig aktiv. Hans energi og hjælpsomhed har glædet mange gennem tiderne og han er til tider blevet kaldt Mr. FGH. At andre havde set hans engagement blev bevist i år 2000, hvor han blev udnævnt til årets leder i DGI Odense og senere samme år udnævnt til årets Sognekonge i Gelsted. Fremtiden Samtrænings- og holdfællesskabet FGH ledes til daglig af et fællesudvalg med repræsentanter fra de fire klubber EIK, FHIF, GG&IF og HTUG. Deres udfordring er i fremtiden at kunne finde personer, der aktivt vil bidrage til det frivillige foreningsarbejde som træner, leder og/eller hjælper. Og det tilbud, der tilbydes fremtidens spillere skal være af høj kvalitet, det skal på samme tid være sjovt, socialt og individuelt krævende. Ellers vil andre tilbud vinde spillerne. Der er masser at lave også i fremtiden så vi ønsker FGH og badmintonspillet i Ejby-Hallen og Gelsted-Hallen held og lykke i fremtiden. At se 25 år ud i fremtiden er uendelig lang tid og umuligt at spå om ringen er sluttet. FGH Fyns ledere anno 2007: fra venstre: Frank Iversen, Ulla Iversen, Anne Madsen, Lisbeth Enevoldsen, Karsten Knudsen, Lone Prisak, Lars Jensen, Kamilla Vigsø, Thomas Rasmussen, Bent Sørensen, Jeanette Madsen, Bjarne Jensen og Jeppe V. Madsen Bent Sørensen Se hjemmesiden: og læs indlæg fra Nils Folbirk, Lars Jensen, og Camilla S. Jensen 15

16 Fodboldafdelingen: Britta fortæller om fodbold i GGIF. Her er et udpluk af hendes sprudlende indlæg. Læs hele indlægget på Fodbold gennem 50 år. Hans Jensen har skrevet en fodboldbog fra begyndelse i 1920 og frem til Der findes et eksemplar i klubhuset, hvis nogle ønsker at genopfriske de gode gamle dage med fodbold. Min egen fodboldstart. Mine første røde fodboldstøvler købte jeg i Centrum sko, skoforretningen på Søndergade. Vi skulle også selv købe kampdragt. En sort/hvid stribet trøje, hvide shorts og hvide strømper. Vi kunne købe et klubemblem GG&IF og sy på tøjet som tegn på at nu, spillede man i klubben. Jeg har spillet fodbold lige siden. Har været træner siden 1982/83, først for de små piger, senere drengene og nu igen piger. Jeg har trænet børn fra 4-5 år til 18 år og har været dame seniortræner. Jeg blev kåret som Årets leder og har modtaget Niels Jensens rejselegat i Fyns Boldspils Union og FIFA uddelte legater til frivillige i foreningslivet. I 2007 blev jeg Sognekonge i Gelsted grundet min ihærdige indsats med arbejdet i klubben og med hele byens børn. Fodboldarrangementer gennem årtier. I 70 erne deltog klubben ofte i Norway cup med ungdomsspillerne. ( læs mere herom I 80 erne kan nævnes Kattegat cup, lokale sportssuger, ture til Legoland og Hamborg. I 90 erne kan nævnes Brande cup og Gelstedstævner i indefodbold. Af andre opgaver kan nævnes: Arrangør af Dansk Boldspil Unions aktiviteter, Pigeraketten, der kom til Gelsted. Et arrangement fra DBU for at fremme pigefodbolden i hele landet. Vi har i dag en stor pigeafdeling i Gelsted. DBU s Mikrofodboldskole en weekend for alle mindre børn og deres forældre. Ungdoms fodbold sommerskoler i diverse byer. Arrangør for fællestræning til U-14 og U-15 Fynsholdet senere landsholdet. Klubben og placeringer. Herre senior årgang 1979/1980 Gode oplevelser med Damerne i serie 1 og serie 2. Kampe på Fyn og øerne. Turneringskamp og overnatning på Ærø Damerne fynsmester i serie 2 i Hvem husker ikke den nervepirrende kamp om fynsmesterskabet i Herre serie 5. Vi blev fynsmester med Poul Erik Gudiksen og Bjarne Rasmussen som holdledere. Fynsmester blev herre senior i indefodbold 2007/

17 Sponsorer. Mål-aktiesalg for at få lidt flere penge i klubben samtidig med, at der var lotteri. Meget velvilligt sponsoreret af vore gode sponsorer. Nogle af dem har været med i rigtig mange år. Bande-reklamer blev opsat på frivillig basis. Det er stadig gode og billige reklamer for vore sponsorer. Banderne står ude året rundt. Ny spilledragt. Vi har i mange år fået vasket vores fodboldtøj hos Kirstine og Jørgen Koch på Birkehøjvej. Senere blev det hos Britta og Poul Erik Gudiksen og Ida Rasmussen. Det koster et par kroner, som vi lægger oveni kontingentet, men til gengæld har vi altid flot ens kampdragter. Klubdragten har ændret sig gennem årerne fra sort/hvid stribet trøje, hvide shorts og hvide strømper og til i dag, hvor det er hvid trøje, sorte shorts og hvide strømper. Talenter. Holdsamarbejde med naboklubber er vejen frem for de små foreninger. Vi har forsøgt en del år. Nogle år er gået rigtigt godt og andre mindre godt. Men vi er nødsaget til at samarbejde med naboerne, hvis vi vil overleve i en verden fyldt med gode idrætstilbud til alle. Vi har trænere til alle hold og holdledere til alle seniorhold. Der er udviklet spillere og flere talenter er rejst til større klubber for at afprøve deres talent. Både i drenge rækkerne og helt op til senior. Allerbedst er det gået for Gitte Bager Hansen, efter skiftet til B1909 kom hun senere på landsholdet. Meget flot. Et godt klubarbejde kan jo resulterer i landsholdspillere. Klubhus Det gamle klubhus på Rolundvej var med små omklædningsrum. Når vi skulle klæde om, kunne vi ikke sidde ned alle sammen, nogle måtte stå op og vores tasker stod midt i rummet. Når vi skulle i bad alle 13 m/k, var der rift om de to brusere. Der var køkultur. Kampene blev spillet på banen ved klubhuset og vi trænede på græsset ved siden af skolen. Senere kom hallen til at ligge der. Der var også en bane ved siden af hallen og stadion, som vi kender i dag. Omfartsvejen kom og vores gamle bane blev erstattet af en ny ved Bent smed. Vi brugte mange timer på at transportere materialer fra klubhuset over til banerne på den anden side af omfartsvejen. før vi fik nyt klubhus i Det var Anders Thygesens helt store drøm. Tegningerne og en masse forarbejde var han storkæmper for, sammen med bl.a. Kesse. Et flot nyt hus var i vente. Anders glædede sig som et lille barn ved juletid. Store omklædningsrum og en flot udsigt. Desværre kaldte himlen før Anders så dette byggeri færdigt. Det nye klubhus er stadig meget velholdt og med Karen Markussen som en super rengøringskvinde. Her kommer mutter med kost og spand og alle andre klubhuse er det rene vand. Vi har Fyns flotteste klubhus. Ny struktur for fodbolden. Trænersamlinger for at fremelske fodbolden. Trænerkursus for hele tiden at blive bedre. Ny fodbold reform U-5 til U-10 i stævneform. 3 mands-, 5 mands-, 7 mands-, 9 og 11 mandsfodbold. Førhen fandtes der kun 11 mands-, så kom 7 mands- og senere den form, vi kender i dag og som kun er to år gammel. Ny holdninger og handlinger, så alle kan være med til at spille under begrebet Fair Play. Senest er vi tilmeldt øens hold. OB vil gerne have kommende talenter til prøvetræning og se, hvad det kan blive til. Desværre er der endnu ikke noget for pigerne i øens hold. En tidligere pigespiller, Lene Snedker Rasmussen, (nu Stubgård) er i dag formand for OB s fanklub Tigers. 17

18 Der har været Energi Fyn Cup for ungdomshold på Odense stadion. Fribilletter til hjemmekampe, hvilket har givet mulighed for at bakke op om OB s kampe. Gelsteds U-9 og U10 drenge har været maskotter, hvor de løb ind på banen sammen med OB spillerne til en SAS liga kamp. En kæmpe oplevelse, som de sikkert aldrig vil glemme. De så meget stolte ud, da de stod og vinkede til publikum inde på stadion. En OB spiller, David Preece, kom på klubbesøg. Trænede med børnene og skrev autografer. Organisation Førhen havde man senior-, dame- og ungdomsudvalg. Nu er der et udvalg til alle opgaverne. Udvalget består i dag af 5 personer. Vi har 13 ungdomshold fordelt på drengehold u-4/5,6,7,8,9,10,11 og pigehold u- 8/9,11,13,14,18 Vi har 6 seniorhold fordelt på herresenior serie 2 og 4, oldboys, veteraner, 2 x damer 7m. Vi har 27 trænere/holdledere, 1 arealingeniør, kridtmester Gert Olsen, 2 tøjvaskere (Ida og Britta G.) Vi har 208 fodboldspillere fordelt på 114 ungdomsspillere og 94 senior spillere. Frivillige hjælpere Der har været mange frivillige personer, der har ydet et flot stykke frivilligt arbejde gennem årerne bl.a. udvalgsarbejde, pasning af klubhus, tilsigelse af dommere. Deltagelse i kursus. Trænere for diverse hold. En af dem er Mikael Kramer, der har været i klubben en del år, og som holdleder for herre senior går han utroligt meget op i fodbold. Han har styr på kampe, mål, udvisninger og meget, meget mere. - Han er klubbens kampfordeler og planlægger sammen med resten af udvalget. Hvad er det, der driver værket for alle disse frivillige? Glæden ved fodboldspillet. Fodbold er og bliver stadig en leg. Alle kan være med uanset niveau og færdigheder. Fodbold spilles af alle over hele kloden. Oplevelser sammen med andre, succes, op - og nedture. Glæden ved at se børn i fremgang. Udfordringerne som træner både de gode og mindre gode, men 95 % er sjovt og glædeligt. Det gør det hel værd at arbejde med. I Gelsted er der miljø og atmosfære. De gode oplevelser giver klubånd. Alt er frivilligt og mange gør et kæmpe flot stykke arbejde, så alle kan trives i vores forening. Husk klubben er lige så god, som dens medlemmer gør den til. Styrk klubben, samarbejd og vi vil overleve i denne nye store kommune. Vi har flotte faciliteter, og der er stadig plads til endnu flere medlemmer. Efter en vunden kamp er der en øl i omklædningsrummet for seniorerne. Det er bare hyggeligt at sidde der i stanken og drikke en enkelt før badet. Og senere hygge os sammen i cafeteriet. Førhen kunne vi holde en stor fælles fodboldfest, med net og balloner i loftet, hygge, udsmykning og alle var med. Alle seniorhold, oldboys, veteraner og damer. Et stort fællesskab. Det håber jeg, kan ske i fremtiden igen. Opkridtning af banerne har i mange år været Kridtmester Kaj Greve og senere blev det Arealingeniør Gert Olsen i de sidste ni år. I fremtiden overtages dette af kommunen, hvis vi følger Middelfart planen. Vores kridtmestre har altid haft et godt samarbejde med gammel Ejby kommune. Håber også det kommer i den nye storkommune Middelfart. 18

19 Fremtid Vi vil arbejde for at klubben er et godt sted at være. Alle skal have mulighed for gode oplevelser og have mulighed for udvikling af fodboldspillet. Vi vil bevare den gode Gelsted klubånd. Klubben med hjertet på rette sted en stor betydning for lokalsamfundet. Der er mange aspekter i fodboldtræningen: Det tekniske, det taktiske, det fysiske, det psykologiske og det sociale. Også en masse nøglebegreber, spillesystemer, driblinger, tacklinger, den fysiske træning, kommunikation og motivation. Vi gør en forskel. Sammenhold fællesskab klubånd. Vi er nødt til at gå helhjertet ind i fællesskabet og være med til at udvikle det, hvis det skal blive en succes. Vi skal have forståelse for hinanden og er afhængige af hinanden i fællesskabet/ foreningslivet. Jeg har mødt børn og unge, hvor det forpligtende fællesskab på holdet har bygget dem op som mennesker og givet dem en idrætsglæde, de ellers ikke havde fundet. Hvor længe man har engagement og energi til at holde sig i gang vides ikke, men vi er en velfungerende breddeidrætsforening, der har nået mange af de mål, der er sat igennem årene. Jo flere frivillige, der giver et bidrag, vil give et klart kvalitetsløft i vores arbejde i udvalget. Vi skal huske at uddannelse os løbende, hvis vi vil bevare den gode kvalitet, og vi skal huske på, at det ikke er organisationen, der udvikler sig det er mennesker, der gør det. Tillykke til G.G. & I.F. med 50 års jubilæet. Britta Jensen Min tid i GG&IF af Børge Koch I 1965 flyttede jeg til Gelsted og kendte ikke meget til GG&IF. De første par år var der ikke noget, der interesserede mig. Konen var aktiv i gymnastikafdelingen, som hun på et tidspunkt blev formand for. En dag, hun havde været til bestyrelsesmøde, kom hun hjem og beklagede sig over, at fodboldafdelingen ikke kunne finde en træner til pigerne efter Hans Jensen. Da jeg havde hørt på det nogle gange, løb mit gode hjerte af med mig og jeg begyndte at træne pigerne for at hjælpe foreningen. Den beslutning har jeg aldrig fortrudt. Jeg har siden da haft mange, mange dejlige og fornøjelige timer med GG&IF. Pigefodbold Da træningen begyndte, var der ikke mange piger, men der gik ikke lang tid, før der kom 25, det var mange til et hold. Pigerne spillede over det meste af Fyn, ja, helt til Langeland kom de. Til at køre pigerne havde vi en stor forældreopbakning. En dag, da vi stod og kiggede på pigernes spil, stod jeg ved siden af Sigrid bager. Jeg sagde til hende, at hvis Gitte fortsatte med at spille fodbold, ville hun ende på damelandsholdet, hvortil Sigrid sagde, at skete det, ville hun give mig 2 røde roser. Der gik nogle år og Gitte søgte andre græsgange. En dag, da jeg gik ude i haven kom Lunghøj Bageri s bil kørende, den standsede, og ud sprang en storsmilende Sigrid, der gav mig 2 røde roser og sagde, at Gitte den dag spillede kamp på landsholdet. Det var i Japan. Træner for seniorholdet. I min tid i GG&IF har jeg også haft den fornøjelse at træne seniorholdet. Jeg har med drengene haft mange uforglemmelige timer. Engang havde vi Næstveds gamle divisionsspillere på besøg, hvor der var mange gamle landsholdsspillere med, bl.a. Keld Bak, Poul Erik Christensen, Benny Nielsen, og Gert Clausen. Vi tabte godt nok kampen, men vi havde samlet mange tilskuere, der havde betalt for at komme ind. Ledere og spillere blev inkvarteret rundt om i byen og vi havde en stor opbakning fra beboerne. Senere blev jeg formand for afdelingen, der på det tidspunkt havde 4 seniorhold og et old boys hold, så der var noget at arbejde med. Læs mere af Børge s indlæg på side 7 19

20 Håndboldafdelingen: Som det bl.a. fremgår af jubilæumsskriftet for de første 25 år i GG&IF s historie (1984) har håndbold altid været en stor del af de mange aktiviteter i klubben. Her citat fra Håndbold Senior - årsberetningen ved klubbens generalforsamling : I den afsluttede sæson fik GG&IF for 2. gang et hold i Danmarksserien dette sørgede vort 1.herrehold for, ved at slutte på andenpladsen i Fynsserien. Det var også sæsonen, hvor 1. damehold kun fik én sæson i Fynsserien hvor 2. herrehold sluttede næstsidst og måtte rykke i serie 3 hvor 3.herrehold suverænt vandt serie 4 og blev Fynsmestre og rykkede op i serie 3 hvor 2. damehold med en god slutspurt bevarede Fynsserie serie 2 status hvor de gamle piger måtte se pladsen til Old Girls Mester gå til arvefjenden Kauslunde og hvor 4. herrehold havde en god sæson for at falde lidt ned sidst på sæsonen for at slutte midt i rækken. Så alt i alt en god håndboldsæson. På børne- og ungdomssiden var der i slutfirserne fart på udviklingen. Edith Olsen, der i flere år havde været formand for håndboldens ungdomsafdeling forlod i øvrigt denne post i 1988 var fortsat en nøgleperson i træningssammenhæng på og uden for banen. Marius Andersen, der var 1.holdets legendariske målmand gennem mange år med i Danmarksserien i begge omgange havde fat i de unge drenge, og hermed gik starten til et generationsskifte i klubbens håndboldafdeling. Og som Marius beretter: I løbet af 80 erne blev ungdomsholdene på herresiden stærkere og stærkere i Gelsted. I 1989 spillede herre-juniorholdet (årgang ) således kvalifikationskampe for at komme i Juniordivisionen. Holdet skulle i kamp mod GOG Nr. Åby DHG. Det blev yderst spændende, da Fyn kun måtte have 2 hold med i Divisionen. Gelsted lagde stærkt ud med at besejre GOG med på hjemmebane. På GOG-holdet spillede bl. a. Morten Nielsen og Kjeld Wilhelmsen, som stadig spiller på GOG s ligahold. Senere blev DHG også besejret, mens holdet tabte til Nr. Åby, men dag GOG besejrede Nr. Åby stort, blev det GOG og Gelsted, der kom i Divisionen, hvor Gelsted efter sæsonen sluttede på en fornem 5. plads! Holdet bestod af Henrik Olsen, Thomas Laursen, Brian Andersen, Troels Clement, John Olsen, Torben Madsen, Nikolaj Hansen, Martin Bæk og Martin Jørgensen. Træner Marius Andersen og holdleder Jørgen Danni. Samme år vandt holdet påskestævne i Aalborg ved i finalen at besejre Virum med bl. a. Klaus Bruun Jørgensen. Succesen i ungdomsrækkerne fortsatte med den stærke årgang , som også var et af Fyns bedste hold. Holdet vandt utrolig mange stævner rundt om i landet. Holdet bestod af Peter Bæk, Bjarke Nygaard, Jakob Eriksen, Ole Andersen, Bjarne Christensen, Omar Ashraf, Jeppe Sørensen. Det er spillere fra disse to årgange, der senere dannede baggrunden for, at der i dag er et 1. Divisionshold på Vestfyn. For sæson 1991 / 92 blev det som ventet 1. herrehold, der tiltrak sig mest opmærksomhed og forventningerne blev indfriet med en 1. plads i serie 1 Fynsmesterskab oprykning til Fynsserien. På damesiden var Annette Larsen i øvrigt formand for håndboldafdelingen i 25 år ( ) 20

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Pia A meddelte at Poul Duch har valgt at gå af som formand for svømning og festudvalg. Han fortsætter som almindeligt medlem i begge afdelinger.

Pia A meddelte at Poul Duch har valgt at gå af som formand for svømning og festudvalg. Han fortsætter som almindeligt medlem i begge afdelinger. Bestyrelsesmøde i AIF torsdag den 23-10-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 1 Maj Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 1 Maj Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 1 Maj 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Nyt fra sponsor Andet FORMANDEN HAR ORDET Jeg er ny formand i OB & Ik, valgt på generalforsamlingen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Fodboldåret 2011 har igen budt på mange spændende udfordringer, med stor aktivitet på banerne, men også et år hvor

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2012

FORMANDSBERETNING 2012 FORMANDSBERETNING 2012 2012 VAR SÅ MIT 2 ÅR SOM FORMAND FOR HOVEDBESTYRELSEN I BIF. JEG MÅ HERTIL SIGE JO MERE JEG LÆRER FORENINGEN AT KENDE JO MERE KAN JEG SE HVOR TAKNEMLIG VI SKAL VÆRE FOR DEN STORE

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere.

Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere. Formandens beretning 2011 Mindeord Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere. Torsdag den 27. oktober afgik Lars Bo Schmidt ved døden.

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet Fremmødte: Forretningsudvalget: Håndboldudvalget: Fodboldudvalget: Gymnastikudvalget: Motionsudvalget: Støtteforeningen: Floorballudvalget: Mogens, Joan og Marianne Dorthe, Marianne og Anita Jens Martin

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere