FUNKTIONSBESKRIVELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNKTIONSBESKRIVELSER"

Transkript

1 Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt en spiller repræsentant ved seniorerne. Udvalget har nedsat 3 arbejdsgrupper, som i det daglige varetager specifikke arbejdsopgaver. På de efterfølgende sider kan udvalgets enkelte funktionsbeskrivelser ses via nedenstående link. Samlet: Organisationsskema FUNKTIONSBESKRIVELSER UDVALG ARBEJDSGRUPPER TRÆNERE/HOLDLEDERE Formand Ansættelsesgruppen Cheftræner Senior Elite/Licens ansvarlig Elite/Licens gruppen Assistenttrænere Senior Sekretær Koordinationsgruppen Cheftræner U17 WEB ansvarlig Assistenttrænere U17 Materiel ansvarlig Cheftræner U15 Medie ansvarlig Assistenttrænere U15 Sundheds ansvarlig Cheftræner U13 Støtteforening/Sponsor ansvarlig Assistenttrænere U13 Kontaktperson Vestjysk Pige Fodbold Talent/fysisk træner Kontaktperson U13 Målmandstrænere Kontaktperson U14 Holdledere Kontaktperson U15 Talenttræner Vitaskolen Kontaktperson U17 Talenttræner Idrætstalent linjen Kontaktperson Senior Spillerrepræsentant Senior 26. januar 2016

2 Daglig ledelse Formand Elite/licens ansvarlig Sekretær Støtteforening - Sponsorer Medie Ansættelsesgruppe WEB Elite/Licens gruppe Materiel Koordinationsgruppe Sundhed Vestjysk Pige Fodbold Kontaktperson årgang U13 Kontaktperson årgang U15 Kontaktperson årgang U17 Kontaktperson senior Spillerrepræsentant senior Forældreråd Forældreråd Forældreråd Spillerråd Trænere Holdledere Trænere Holdledere Trænere Holdledere Trænere Holdledere Årgang U13 Årgang U15 Årgang U17 Årgang Senior 26. januar 2016

3 Stilling/Funktion FUNKTIONSBESKRIVELSE Formand ved Formand, sekretær og Elite/Licens ansvarlig er sportsudvalgets daglige ledelse, og kan på baggrund af dette træffe beslutninger i henhold til klubbens vedtægter og bestyrelsens retningslinjer, samt efter bemyndigelse af sportsudvalg Pige - Kvinder, når disse ligger indenfor opgaverne i denne funktionsbeskrivelse. Formanden tegner således i samarbejde med den Elite/Licens ansvarlige Varde IF i udvalgets regi, hvor sekretæren er disses suppleant. Formanden referer direkte til og Varde IF bestyrelse. a) Ansvarlig for indkaldelse til udvalgsmøder b) Ansvarlig for udfærdigelse af dagsorden til udvalgsmøder c) Kan deltage i Elite/Licens arbejdsgruppen d) Medlem af ansættelsesgruppen e) Medlem af koordinationsgruppen f) Opfølgning på udvalgets regnskab. g) Oplæg til kommende budget h) Ansvarlig for koordinering af administrative opgaver i udvalget i) Deltage aktivt i løsning af udvalgets opgaver og udfordringer DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Bestyrelsesmøder i VIF b) Budgetmøder med kasserer i VIF c) Udvalgsmøder d) Ansættelsesgruppemøder e) Koordinationsgruppemøder f) Årsmøde i Region 4 g) Kvindedivisionsforeningens årsmøde h) Opstartmøder ved årgangene i) Forældremøder ved årgangene j) Øvrige møder (Licens - Samarbejdsklubber) Eventuelt uddybende bemærkninger ANTAL Formand funktion udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

4 Stilling/Funktion Elite/Licens ansvarlig ved Formand, sekretær og Elite/Licens ansvarlig er sportsudvalgets daglige ledelse, og kan på baggrund af dette træffe beslutninger i henhold til klubbens vedtægter og bestyrelsens retningslinjer, samt efter bemyndigelse af sportsudvalg Pige - Kvinder, når disse ligger indenfor opgaverne i denne funktionsbeskrivelse. Elite/Licens ansvarlige tegner således i samarbejde med formanden, Varde IF i udvalgets regi, hvor sekretæren er disses suppleant. Elite/Licens ansvarlige referer direkte til og Varde IF bestyrelse. a) Ansvarlig for Elite/Licens arbejdsgruppen b) Medlem af ansættelsesgruppen c) Medlem af koordinationsgruppen d) Opfølgning på udvalgets regnskab. e) Oplæg til kommende budget f) Deltager i koordinering af administrative opgaver i udvalget g) Deltage aktivt i løsning af udvalgets opgaver og udfordringer DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Bestyrelsesmøder i VIF b) Budgetmøder med kasserer i VIF c) Udvalgsmøder d) Ansættelsesgruppemøder e) Koordinationsgruppemøder f) Årsmøde i Region 4 g) Kvindedivisionsforeningens årsmøde h) Opstartmøder ved årgangene i) Forældremøder ved årgangene j) Øvrige møder (Licens - Samarbejdsklubber) Eventuelt uddybende bemærkninger ANTAL Elite/Licens ansvarlig funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

5 Stilling/Funktion Sekretær ved Formand, sekretær og Elite/Licens ansvarlig er sportsudvalgets daglige ledelse, og kan på baggrund af dette træffe beslutninger i henhold til klubbens vedtægter og bestyrelsens retningslinjer, samt efter bemyndigelse af sportsudvalg Pige - Kvinder, når disse ligger indenfor opgaverne i denne funktionsbeskrivelse. Sekretæren er suppleant for formanden og den Elite/Licens ansvarlige i udvalgets regi. Sekretæren referer direkte til og Varde IF bestyrelse. a) Ansvarlig for Kluboffice, herunder spillerlicenser b) Ansvarlig for opfølgning af udvalgets kontingent restancer c) Ansvarlig for indhentning af børneattester for trænere ved udvalget d) Deltager i udvalgsmøder e) Medlem af ansættelsesgruppen f) Deltager i koordinering af administrative opgaver i udvalget i samarbejde med formand og Elite/Licens ansvarlig g) Deltage aktivt i løsning af udvalgets opgaver og udfordringer DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Udvalgsmøder b) Ansættelsesgruppemøder c) Årsmøde i Region 4 d) Kvindedivisionens årsmøde e) Opstartmøder ved årgangene f) Forældremøder ved årgangene ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger Sekretær funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

6 Stilling/Funktion WEB ansvarlig ved Den WEB ansvarlig har ansvaret for at s del af Varde IF's hjemmeside er og bliver opdateret jævnligt, og kontrolleret minimum 2 gange årligt. Normalt start på efterårssæson og start forårssæson. Den WEB ansvarlig kan uddelegere, give tilladelse til at personer med flair, eller efter introduktion af brug af program for opload til hjemmesiden. Den WEB ansvarlige referer direkte til a) Ansvarlig for opdatering af s del af Varde IF's hjemmeside. b) Deltage i klubbens WEB - master forum, såfremt et sådant er etableret c) Deltager aktivt i løsning af opgaver og udfordringer i udvalget DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Deltage i udvalgsmøder 6-8 ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger WEB ansvarlig funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

7 Stilling/Funktion Materiel ansvarlig ved Den materiel ansvarlig har ansvaret for al materiel udleveret til, samt bestilling af materiel henhørende under Hummel og Aserve (plejemidler) aftalen, indenfor det beløb som tildeles af klubbens bestyrelse. Udfærdige liste for udlevering samt modtagelse af nøgler til udvalgets medlemmer, trænere, samt øvrige ledere med et behov. I tæt samarbejde med udvalgets trænere og holdledere, påse at årgangen har de materialer og spilletøj, som tilkommer hver årgang, efter udvalgets prioritering. Den materiel ansvarlig referer direkte til enten formanden eller den Elite/Licens ansvarlig for a) Ansvarlig for al materiel ved b) Ansvarlig for bold- og materiale rum, tildelt c) Overdragelse af kamp - spilletøj til årgangens holdledere d) Ansvarlig for udarbejdelse liste for ønsker af materiel og plejemiddel e) Ansvarlig for udlevering og modtagelse af nøgler til udvalgets medlemmer, trænere og øvrige ledere, med behov for disse. f) Deltage aktivt i løsning af udvalgets opgaver og udfordringer DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Udvalgsmøder 6-8 ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger Materiel ansvarlig funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

8 Stilling/Funktion Medie ansvarlig ved Den medie ansvarlig ved har til opgave at promovere pige og kvinde fodbolden i Varde IF. Dette gøres ved at fortælle den "gode historie" fra træningsog kampbanen. a) Ansvarlig for medie opgaver i udvalget. b) Promovere pige og kvinde fodbolden i Varde IF. c) Deltage aktivt i løsning af udvalgets opgaver og udfordringer. DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Udvalgsmøder 6-8 ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger Medie ansvarlig funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

9 Stilling/Funktion Sundheds ansvarlig ved Under udarbejdelse a) Ansvarlig for at tegne Varde IF, herunder indenfor området SUNDHED b) Deltager aktivt i løsning af opgaver og udfordringer i udvalget DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Udvalgsmøder b) Deltager i møder ved Elite/Licensgruppen ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger Sundheds ansvarlig funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

10 Ansættelsegruppe i Stilling/Funktion Formand for Ansættelsegruppen ved Formanden for er samtidig formand for ansættelsesgruppen og er ansvarlig for, i samarbejde med Elite/Licens ansvarlig, Sekretæren, Talenttræneren, at ansætte udvalgets trænere, herunder indkalde til træner samtaler som afholdes en gang årligt, for der igennem af afdække behovet for uddannelse, så der derved fastholdes et højt sportsligt uddannelses niveau i alle årgange. Der indkaldes til to halvårlige møde, hvor udvalgets trænerstab bliver fastlagt, og eventuelle mangler/udfordringer bliver belyst, herunder kommende træneransættelser. Formanden for Ansættelsesgruppen referer direkte til a) Deltage i ansættelsesmøder med kommende trænere. b) Indkalde til træner samtaler c) Deltage i træner samtaler d) Udfærdige trænerliste med erhvervede uddannelser, samt ønsker for samme DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Deltage i ansættelsesmøder b) Deltage i træner samtaler ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger 26. januar 2016

11 Elite/Licensgruppen Stilling/Funktion Ansvarlig for Elite/Licensgruppen ved Elite/Licens ansvarlig ved er samtidig ansvarlig for Elite/Licensgruppen. Den ansvarlig for Elite/Licensgruppen koordinere Elite/Licens arbejdet i Sportsudvalg Pige - Kvinder, og er ligeledes den ansvarlige for kontakten til Varde Kommune, i forhold til kommunens elite projekter, herunder Elite projektet på Vitaskolen, i samarbejde med Esbjerg Kommune. Der indkaldes til to halvårlige møder i gruppen, hvor man fastlægger og korrigere, både den korte, men også langsigtede strategi, som efterfølgende fremlægges på udvalgs- koordinationsmøder. Elite/Licens ansvarlig, referer direkte til den daglige ledelse ved, samt DBU. a) Indkalder til møder ved Elite/Licensgruppen b) Deltager i relevante møder ved DBU, som omhandler Licens fodbold c) Deltager i relevante møder ved Varde Kommune, som omhandler Elite fodbold i kommunen d) Ansvarlig sammen med Talenttræneren for opdatering samt fordeling, af DET HVIDE SPIL DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Elite/Licensgruppen b) DBU (Licens) c) Varde Kommune (Elite) ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger 26. januar 2016

12 Koordinationsgruppen Stilling/Funktion Ansvarlig for Koordinationsgruppen Talenttræneren er samtidig ansvarlig for koordinationsgruppen i. Den ansvarlige for koordinationsgruppen er bindeleddet imellem alle udvalgets årgange (U13 - U15 - U17 - Senior). Koordinationsgruppen består minimum af cheftrænere for årgangene, samt udvalgets målmandstrænere. Der indkaldes som udgangspunkt til koordinationsmøder minimum hver anden måned, hvor cheftrænere, U13 - U15 - U17 - Senior, og/eller Formanden - Elite/Licens ansvarlig deltager. Ansvarlig for koordinationsgruppen, referer direkte til den Elite/Licens ansvarlige samt daglige ledelse ved. a) Indkalder til koordinationsmøder a) Ansvarlig for udfærdigelse af referat fra trænermøderne b) Ansvarlig for koordination af træningstider for årgangene c) Indgår i samarbejde med øvrige cheftrænere samt den Elite/Licens ansvarlige for opdatering, af DET HVIDE SPIL DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Deltager i trænermøder b) Deltager i ansættelsesmøder ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger Talenttræner funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

13 Stilling/Funktion Kontaktperson - U13 ved Kontaktpersonen er hele årgangens link fra årgangen til, som derved er med til at der fortsat er en god dialog, og kommunikation til og fra udvalget. a) Deltager i udvalgsmøder b) Deltage i opstartsmøder ved årgangen c) Deltager i spillermøder ved årgangen d) I samarbejde med trænerteam for årgangen, at udfærdige spillerlister og er ansvarlig for at sende disse til sekretæren e) Deltage aktivt i løsning af udvalgets opgaver og udfordringer, specielt det der henhører til kontaktpersonens årgang. f) Deltager aktivt i oprettelse af et forældreråd ved årgangen DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Udvalgsmøder b) Opstartmøder ved årgangene c) Spillermøder ved årgangene ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger Kontaktperson U13 funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

14 Stilling/Funktion Kontaktperson - U14 ved Kontaktpersonen er hele årgangens link fra årgangen til, som derved er med til at der fortsat er en god dialog, og kommunikation til og fra udvalget. g) Deltager i udvalgsmøder h) Deltage i opstartsmøder ved årgangen i) Deltager i spillermøder ved årgangen j) I samarbejde med trænerteam for årgangen, at udfærdige spillerlister og er ansvarlig for at sende disse til sekretæren k) Deltage aktivt i løsning af udvalgets opgaver og udfordringer, specielt det der henhører til kontaktpersonens årgang. l) Deltager aktivt i oprettelse af et forældreråd ved årgangen DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET d) Udvalgsmøder e) Opstartmøder ved årgangene f) Spillermøder ved årgangene ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger Kontaktperson U14 funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

15 Stilling/Funktion Kontaktperson - U15 ved Kontaktpersonen er hele årgangens link fra årgangen til, som derved er med til at der fortsat er en god dialog, og kommunikation til og fra udvalget. a) Deltager i udvalgsmøder b) Deltage i opstartsmøder ved årgangen c) Deltager i spillermøder ved årgangen d) I samarbejde med trænerteam for årgangen, at udfærdige spillerlister og er ansvarlig for at sende disse til sekretæren e) Deltage aktivt i løsning af udvalgets opgaver og udfordringer, specielt det der henhører til kontaktpersonens årgang. f) Deltager aktivt i oprettelse af et forældreråd ved årgangen DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Udvalgsmøder b) Opstartmøder ved årgangene c) Spillermøder ved årgangene ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger Kontaktperson U15 funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

16 Stilling/Funktion Kontaktperson - U17 ved Kontaktpersonen er hele årgangens link fra årgangen til, som derved er med til at der fortsat er en god dialog, og kommunikation til og fra udvalget. a) Deltager i udvalgsmøder b) Deltage i opstartsmøder ved årgangen c) Deltager i spillermøder ved årgangen d) I samarbejde med trænerteam for årgangen, at udfærdige spillerlister og er ansvarlig for at sende disse til sekretæren e) Deltage aktivt i løsning af udvalgets opgaver og udfordringer, specielt det der henhører til kontaktpersonens årgang. f) Deltager aktivt i oprettelse af et forældreråd ved årgangen DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Udvalgsmøder b) Opstartmøder ved årgangene c) Spillermøder ved årgangene ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger Kontaktperson U17 funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

17 Stilling/Funktion Kontaktperson - Senior ved Kontaktpersonen er hele årgangens link fra årgangen til, som derved er med til at der fortsat er en god dialog, og kommunikation til og fra udvalget. a) Deltager i udvalgsmøder b) Deltage i opstartsmøder ved årgangen c) Deltager i spillermøder ved årgangen d) I samarbejde med trænerteam for årgangen, at udfærdige spillerlister og er ansvarlig for at sende disse til sekretæren e) Deltage aktivt i løsning af udvalgets opgaver og udfordringer, specielt det der henhører til kontaktpersonens årgang. f) Deltager aktivt i oprettelse af et spillerråd ved årgangen DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Udvalgsmøder b) Opstartmøder ved årgangene c) Spillermøder ved årgangene ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger Kontakt person Senior funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

18 Stilling/Funktion Spiller repræsentant - Senior ved Spiller repræsentanten er hele årgangens link fra årgangen til, som derved er med til at der fortsat er en god dialog, og kommunikation til og fra udvalget. a) Deltager i udvalgsmøder b) Deltage i opstartsmøder ved årgangen c) Deltager i spillermøder ved årgangen d) Deltage aktivt i løsning af udvalgets opgaver og udfordringer, specielt det der henhører til kontaktpersonens årgang. e) Deltager aktivt i oprettelse af et spillerråd ved årgangen DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Udvalgsmøder b) Opstartmøder ved årgangene c) Spillermøder ved årgangene ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger Spiller repræsentant funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

19 Stilling/Funktion Kontaktperson Vestjysk Pige Fodbold ved Kontaktpersonen deltager aktivt i udvalgsmøderne i Vestjysk Pige Fodbold på vegne af. Kontaktpersonen referer direkte til, herunder Elite/Licensgruppen a) Deltage i møder ved Vestjysk Pige Fodbold på vegne af b) I samarbejde med VPF, planlægge afholdelse af træningssamlinger for VPF's medlemsklubbers spillere c) I samarbejde med VPF, planlægge afholdelse af trænerkurser for VPF's medlemsklubber DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Udvalgsmøder ved VPF 2-3 ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger Kontaktperson Vestjysk Pige Fodbold funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

20 Stilling/Funktion Kontaktperson - Støtteforening ved Under udarbejdelse a) Opretholde den daglige dialog og kommunikation til klubbens STØTTEFORENING b) Ansvarlig for at de sponsorater der er ved, fornyes, eller forsøges fornyes, eventuelt igennem STØTTEFORENINGEN DELTAGELSE I MØDEAKTIVITET a) Udvalgsmøder 6-8 ANTAL Eventuelt uddybende bemærkninger Kontaktperson Støtteforening funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

21 Stilling/Funktion Cheftræner for U13 årgangen Faglig kvalifikationer DBU B2 uddannelse eller optaget på B2 uddannelse. (DBU ungdomslicens) Trænerens arbejdsopgaver omfatter træning af U13 årgangens spillere. Indholdet omfatter fodboldtræning i form af bold-, teknisk-, taktisk-, konditions- og styrketræning. Det forudsættes også, at der holdes tæt kontakt til hele udvalgets årgange, dog særligt tæt kontakt til trænerne ved U14/U15 og Talentchef/træner. I øvrigt forventes tillige et indgående kendskab til øvrige kvinde/pigespillere, ligesom cheftræneren skal være øvrige trænere behjælpelig med tilrettelæggelsen af spillernes individuelle træning, i en sådan grad, at cheftræneren til enhver tid, fagligt kan stå inde for træningen ved årgangen. Det forventes, at den daglige træning gennemføres med en samlet trup, hvilket bevirker at hele truppen teoretisk gennemgår samme program, dog tilpasset de enkelte spilleres forskellige niveau. Trænerstaben består som regel af 2 3 trænere, hvoraf det kommer, at disse ledelses- & ansvarsmæssigt bliver indplaceres i forhold til hinanden. Dette sker efter nedenstående principper: 1. Cheftræneren har det overordnede ledelsesmæssige ansvar, udarbejder selvstændigt eller i samarbejde med assistenttrænerne de overordnede, fagligt korrekt begrundede træningsplaner og har det faglige ansvar for assistenttrænernes praktiske udførelse af ovennævnte plan. Heraf følger, at cheftræneren skal være opmærksom på eventuelle faglige mangler ved assistenttrænerne, gøre sportsudvalget opmærksom på disse, således at manglerne via kursus kan forbedres på et eller flere kursusforløb. Endeligt følger også, at cheftræneren til kamp primært følger det bedste hold holds træneren følger til kamp primært det næstbedste hold, har et meget tæt samarbejde omkring holdene med cheftræneren. Endvidere forudsættes det, at cheftræneren i samarbejde med øvrige trænere afholder de nødvendige teori- og spillermøder, og i øvrigt deltager i de af udvalgets indkaldte træner/ledermøder. Derudover forudsættes det, at trænerstaben planlægger (sportsligt) og deltager i mindst en årlig træningslejr af op til en uges varighed, og i øvrigt står til rådighed, for sammen med holdet at deltage i en årlig sommerturnering, såfremt bestyrelsen og trænerne i fællesskab finder dette interessant. Endelig har cheftræneren pligt til at deltage i de af DBU indkaldte trænermøder/seminarer, desuden at cheftræneren, såfremt 2. holds træneren er lovligt forhindret, dvs. ved sygdom og lignende, har pligt til at træde i dennes sted ved træning såvel som kamp. Endvidere forudsættes det, at cheftræneren i samarbejde med øvrige trænere afholder de nødvendige forældremøder. 26. januar 2016

22 Stilling/Funktion Cheftræner for U13 årgangen Faglig kvalifikationer DBU B2 uddannelse eller optaget på B2 uddannelse. (DBU ungdomslicens) Det påhviler Cheftræneren at sikre at trænerstaben arbejder efter de forskrifter der er beskrevet i Den Hvide Pil (DHP) og Det Hvide Spil (DHS). Ud over ovennævnte opgaver der relaterer sig til den praktiske trænergerning, påhviler det træneren, gennem diverse møder, i samarbejde med øvrige trænere, og sammen med sportsudvalget at deltage i videre udvikling af DHS. Cheftræner for U13 funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

23 Stilling/Funktion Assistenttrænere for U13 årgangen Faglig kvalifikationer God fodbold forståelse, på sigt optagelse på DBU B1 uddannelse. Trænerens arbejdsopgaver omfatter træning for U13 årgangen. Indholdet omfatter fodboldtræning i form af bold-, teknisk-, taktisk-, konditionsog styrketræning. Træneren indgår i et trænerteam der består af 2 3 trænere. Det forudsættes også, at der holdes tæt kontakt til hele udvalgets årgange, dog særligt tæt kontakt til trænerne for U14/U15 samt Talentchef/træner. Det forventes, at den daglige træning gennemføres med en samlet trup, hvilket bevirker at hele truppen teoretisk gennemgår samme program, dog tilpasset de enkelte spilleres forskellige niveau. Trænerstaben består som regel af 2 3 trænere, hvoraf det kommer, at disse ledelses- & ansvarsmæssigt bliver indplaceres i forhold til hinanden. Dette sker efter nedenstående principper: 1. Cheftræneren har det overordnede ledelsesmæssige ansvar, udarbejder selvstændigt eller i samarbejde med assistenttrænerne de overordnede, fagligt korrekt begrundede træningsplaner og har det faglige ansvar for assistenttrænernes praktiske udførelse af ovennævnte plan. Heraf følger, at cheftræneren skal være opmærksom på eventuelle faglige mangler ved assistenttrænerne, gøre sportsudvalget opmærksom på disse, således at manglerne via kursus kan forbedres på et eller flere kursusforløb. Endeligt følger også, at cheftræneren til kamp primært følger det bedste hold holds træneren følger til kamp primært det næstbedste hold, har et meget tæt samarbejde omkring holdene med cheftræneren. Endvidere forudsættes det, at cheftræneren i samarbejde med øvrige trænere afholder de nødvendige teori- og spillermøder, og i øvrigt deltager i de af udvalgets indkaldte træner/ledermøder. Derudover forudsættes det, at trænerstaben planlægger (sportsligt) og deltager i mindst en årlig træningslejr af op til en uges varighed, og i øvrigt står tilrådighed, for sammen med holdet at deltage i en årlig sommerturnering, såfremt bestyrelsen og trænerne i fællesskab finder dette interessant. Endvidere forudsættes det, at cheftræneren i samarbejde med øvrige trænere afholder de nødvendige forældremøder. Det påhviler træneren at sikre at trænerstaben arbejder efter de forskrifter der er beskrevet i Den Hvide Pil (DHP) og Det Hvide Spil (DHS). Ud over ovennævnte opgaver der relaterer sig til den praktiske trænergerning, påhviler det træneren, gennem diverse møder, i samarbejde med øvrige trænere, og sammen med sportsudvalget at deltage i videre udvikling af DHS. 26. januar 2016

24 Stilling/Funktion Assistenttrænere for U13 årgangen Faglig kvalifikationer God fodbold forståelse, på sigt optagelse på DBU B1 uddannelse. Assistenttræner for U13 funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

25 Stilling/Funktion Holdledere ved At bistå trænerteam med det praktiske omkring kampe og evt. træning, samt sammen med KONTAKTPERSONEN for årgangen, indsamle og formidle informationer til og fra årgangen. a) Arrangere transport til udekampe b) Sørge for tøj og materialer til kampe. c) Arrangere kaffe, kage og frugt bland forældre d) Byde modstandere og dommere velkommen. Samt anvise omklædningsrum og baner e) Udfylde holdkort digitalt U13 og opefter f) Indrapportere kampresultat - hjemmekampe g) Tjekke omklædningsrum efter kampe, at ingen har glemt noget og der er ryddet op. h) Arrangere tøjvask efter kampe. i) Være behjælpelig med at få oprettet forældre/spillerråd for årgangen Holdleder funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

26 Stilling/Funktion Cheftræner for U15 årgangen Faglig kvalifikationer DBU B2 uddannelse. (DBU ungdomslicens) Trænerens arbejdsopgaver omfatter træning af U15 årgangens spillere. Indholdet omfatter fodboldtræning i form af bold-, teknisk-, taktisk-, konditions- og styrketræning. Det forudsættes også, at der holdes tæt kontakt til hele udvalgets årgange, dog særligt tæt kontakt til trænerne ved U17, U13 og Talentcheftræner. I øvrigt forventes tillige et indgående kendskab til øvrige kvinde/pigespillere, ligesom cheftræneren skal være øvrige trænere behjælpelig med tilrettelæggelsen af spillernes individuelle træning, i en sådan grad, at cheftræneren til enhver tid, fagligt kan stå inde for træningen ved årgangen. Det forventes, at den daglige træning gennemføres med en samlet trup, hvilket bevirker at hele truppen teoretisk gennemgår samme program, dog tilpasset de enkelte spilleres forskellige niveau. Trænerstaben består som regel af 3 5 trænere, hvoraf det kommer, at disse ledelses- & ansvarsmæssigt bliver indplaceres i forhold til hinanden. Dette sker efter nedenstående principper: 1. Cheftræneren har det overordnede ledelsesmæssige ansvar, udarbejder selvstændigt eller i samarbejde med assistenttrænerne de overordnede, fagligt korrekt begrundede træningsplaner og har det faglige ansvar for assistenttrænernes praktiske udførelse af ovennævnte plan. Heraf følger, at cheftræneren skal være opmærksom på eventuelle faglige mangler ved assistenttrænerne, gøre sportsudvalget opmærksom på disse, således at manglerne via kursus kan forbedres på et eller flere kursusforløb. Endeligt følger også, at cheftræneren til kamp primært følger det bedste hold holds træneren følger til kamp primært det næstbedste hold, har et meget tæt samarbejde omkring holdene med cheftræneren. Endvidere forudsættes det, at cheftræneren i samarbejde med øvrige trænere afholder de nødvendige teori- og spillermøder, og i øvrigt deltager i de af udvalgets indkaldte træner/ledermøder. Derudover forudsættes det, at trænerstaben planlægger (sportsligt) og deltager i mindst en årlig træningslejr af op til en uges varighed, og i øvrigt står til rådighed, for sammen med holdet at deltage i en årlig sommerturnering, såfremt bestyrelsen og trænerne i fællesskab finder dette interessant. Endelig har cheftræneren pligt til at deltage i de af DBU indkaldte trænermøder/seminarer, desuden har cheftræneren, såfremt 2. holds træneren er lovligt forhindret, dvs. ved sygdom og lignende, har pligt til at træde i dennes sted ved træning såvel som kamp. Endvidere forudsættes det, at cheftræneren i samarbejde med øvrige trænere afholder de nødvendige forældremøder. Endelig har cheftræneren pligt til at deltage i de af DBU indkaldte trænermøder/seminarer. 26. januar 2016

27 Stilling/Funktion Cheftræner for U15 årgangen Faglig kvalifikationer DBU B2 uddannelse. (DBU ungdomslicens) Det påhviler Cheftræneren at sikre at trænerstaben arbejder efter de forskrifter der er beskrevet i Den Hvide Pil (DHP) og Det Hvide Spil (DHS). Ud over ovennævnte opgaver der relaterer sig til den praktiske trænergerning, påhviler det træneren, gennem diverse møder, i samarbejde med øvrige trænere, og sammen med sportsudvalget at deltage i videre udvikling af DHS. Cheftræner for U15 funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

28 Stilling/Funktion Assistenttrænere for U15 årgangen Faglig kvalifikationer Gerne DBU B1 uddannelse, eller på sigt optagelse på DBU B1 uddannelse. Trænerens arbejdsopgaver omfatter træning for U15 årgangen. Indholdet omfatter fodboldtræning i form af bold-, teknisk-, taktisk-, konditionsog styrketræning. Træneren indgår i et trænerteam der består af 3 5 trænere. Det forudsættes også, at der holdes tæt kontakt til hele udvalgets årgange, dog særligt tæt kontakt til trænerne ved U17/U13 samt Talentcheftræner. Det forventes, at den daglige træning gennemføres med en samlet trup, hvilket bevirker at hele truppen teoretisk gennemgår samme program, dog tilpasset de enkelte spilleres forskellige niveau. Trænerstaben består som regel af 3 5 trænere, hvoraf det kommer, at disse ledelses- & ansvarsmæssigt bliver indplaceres i forhold til hinanden. Dette sker efter nedenstående principper: 1. Cheftræneren har det overordnede ledelsesmæssige ansvar, udarbejder selvstændigt eller i samarbejde med assistenttrænerne de overordnede, fagligt korrekt begrundede træningsplaner og har det faglige ansvar for assistenttrænernes praktiske udførelse af ovennævnte plan. Heraf følger, at cheftræneren skal være opmærksom på eventuelle faglige mangler ved assistenttrænerne, gøre sportsudvalget opmærksom på disse, således at manglerne via kursus kan forbedres på et eller flere kursusforløb. Endeligt følger også, at cheftræneren til kamp primært følger det bedste hold holds træneren følger til kamp primært det næstbedste hold, har et meget tæt samarbejde omkring holdene med cheftræneren. Endvidere forudsættes det, at cheftræneren i samarbejde med øvrige trænere afholder de nødvendige teori- og spillermøder, og i øvrigt deltager i de af udvalgets indkaldte træner/ledermøder. Derudover forudsættes det, at trænerstaben planlægger (sportsligt) og deltager i mindst en årlig træningslejr af op til en uges varighed, og i øvrigt står til rådighed, for sammen med holdet at deltage i en årlig sommerturnering, såfremt bestyrelsen og trænerne i fællesskab finder dette interessant. Endvidere forudsættes det, at cheftræneren i samarbejde med øvrige trænere afholder de nødvendige forældremøder. Det påhviler træneren at sikre at trænerstaben arbejder efter de forskrifter der er beskrevet i Den Hvide Pil (DHP) og Det Hvide Spil (DHS). Ud over ovennævnte opgaver der relaterer sig til den praktiske trænergerning, påhviler det træneren, gennem diverse møder, i samarbejde med øvrige trænere, og sammen med sportsudvalget at deltage i videre udvikling af DHS. 26. januar 2016

29 Stilling/Funktion Assistenttrænere for U15 årgangen Faglig kvalifikationer Gerne DBU B1 uddannelse, eller på sigt optagelse på DBU B1 uddannelse. Assistenttræner for U15 funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

30 Stilling/Funktion Cheftræner for U17 årgangen Faglig kvalifikationer DBU A- uddannelse. (DBU ungdomslicens) eller optaget/igang med DBU A-uddannelse Trænerens arbejdsopgaver omfatter træning af udvalgets U17 spillere. Indholdet omfatter fodboldtræning i form af bold-, teknisk-, taktisk-, konditions- og styrketræning, ligesom det forventes at cheftræneren udarbejder og implementerer individuelle spillerprofil på samtlige spillere, hvorom det kan forventes at disse kan tilegne sig egenskaber, således at de bliver indlemmet og regnet for tilhørende til 1. holdstruppen. Det forudsættes også, at der holdes tæt kontakt til hele udvalget, dog særligt tæt kontakt til trænerne for 1 div., og U15 I øvrigt forventes tillige et indgående kendskab til øvrige kvinde/pigespillere, ligesom cheftræneren skal være øvrige trænere behjælpelig med tilrettelæggelsen af spillernes individuelle træning, i en sådan grad, at cheftræneren til enhver tid, fagligt kan stå inde for træningen. Det forventes, at den daglige træning gennemføres med en samlet trup, hvilket bevirker at hele truppen teoretisk gennemgår samme program, dog tilpasset de enkelte spilleres forskellige niveau. Trænerstaben består som regel af 2 4 trænere, hvoraf det kommer, at disse ledelses- & ansvarsmæssigt bliver indplaceres i forhold til hinanden. Dette sker efter nedenstående principper: Cheftræneren har det overordnede ledelsesmæssige ansvar, udarbejder selvstændigt eller i samarbejde med assistenttrænerne de overordnede, fagligt korrekt begrundede træningsplaner og har det faglige ansvar for assistenttrænernes praktiske udførelse af ovennævnte plan. Heraf følger, at cheftræneren skal være opmærksom på eventuelle faglige mangler ved assistenttrænerne, gøre sportsudvalget opmærksom på disse, således at manglerne via kursus kan forbedres på et eller flere kursusforløb. Endeligt følger også, at cheftræneren til kamp primært følger det bedste hold. 2 holds træneren følger til kamp primært det næstbedste hold, har et meget tæt samarbejde omkring holdene med cheftræneren. Endvidere forudsættes det, at cheftræneren i samarbejde med øvrige trænere afholder de nødvendige teori- og spillermøder, og i øvrigt deltager i de af udvalgets indkaldte træner/ledermøder. Derudover forudsættes det, at trænerstaben planlægger (sportsligt) og deltager i mindst en årlig træningslejr af op til en uges varighed, og i øvrigt står tilrådighed, for sammen med holdet at deltage i en årlig sommerturnering, såfremt udvalget og trænerne i fællesskab finder dette interessant. Endelig har cheftræneren pligt til at deltage i de af DBU indkaldte trænermøder/seminarer, ligesom cheftræneren, såfremt 2. holds træneren er lovligt forhindret, dvs. ved sygdom og lignende, har pligt til at træde i dennes sted ved træning såvel som kamp. Det påhviler Cheftræneren at sikre at trænerstaben arbejder efter de forskrifter der er beskrevet i Den Hvide Pil (DHP) og Det Hvide Spil (DHS). 26. januar 2016

31 Stilling/Funktion Cheftræner for U17 årgangen Faglig kvalifikationer DBU A- uddannelse. (DBU ungdomslicens) eller optaget/igang med DBU A-uddannelse Ud over ovennævnte opgaver der relaterer sig til den praktiske trænergerning, påhviler det cheftræneren, gennem diverse møder, i samarbejde med øvrige trænere, og sammen med sportsudvalget at deltage i videre udvikling af Det Hvide Spil. Hvad angår tilrettelæggelse og gennemførelse af træningen er cheftræneren suveræn, for 2 holdets vedkommende i samarbejde med 2 holdstræneren, dog med skyldig hensyntagen til DET HVIDE SPIL og træner manualen. Træningen skal så vidt muligt tilrettelægges med hensyntagen til øvrige trænere, således at træningen kommer til at virke som en helhed og aldrig må have modsatrettede hensigter. Træningen skal altid tilrettelægges, så denne til enhver tid kan gennemføres med eller uden 2 holdstræneren. Cheftræneren skal i det daglige, fungere som supervisor for øvrige trænere, hvorfor det nødvendige gensidige samarbejde skal prioriteres. Cheftræner for U17 funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

32 Stilling/Funktion Assistenttrænere ved U17 årgangen Faglig kvalifikationer DBU B1 uddannelse. (DBU ungdomslicens) Trænerens arbejdsopgaver omfatter træning for U17 årgangen. Indholdet omfatter fodboldtræning i form af bold-, teknisk-, taktisk-, konditionsog styrketræning. Træneren indgår i et trænerteam der består af 2 4 trænere. Det forudsættes også, at der holdes tæt kontakt til hele udvalgets årgange, dog særligt tæt kontakt til trænerne ved 1 div. og U15 samt Talentchef/træner. Det forventes, at den daglige træning gennemføres med en samlet trup, hvilket bevirker at hele truppen teoretisk gennemgår samme program, dog tilpasset de enkelte spilleres forskellige niveau. Trænerstaben består som regel af 2 4 trænere, hvoraf det kommer, at disse ledelses- & ansvarsmæssigt bliver indplaceres i forhold til hinanden. Dette sker efter nedenstående principper: 1. Cheftræneren har det overordnede ledelsesmæssige ansvar, udarbejder selvstændigt eller i samarbejde med assistenttrænerne de overordnede, fagligt korrekt begrundede træningsplaner og har det faglige ansvar for assistenttrænernes praktiske udførelse af ovennævnte plan. Heraf følger, at cheftræneren skal være opmærksom på eventuelle faglige mangler ved assistenttrænerne, gøre sportsudvalget opmærksom på disse, således at manglerne via kursus kan forbedres på et eller flere kursusforløb. Endeligt følger også, at cheftræneren til kamp primært følger det bedste hold holds træneren følger til kamp primært det næstbedste hold, har et meget tæt samarbejde omkring holdene med cheftræneren. Endvidere forudsættes det, at cheftræneren i samarbejde med øvrige trænere afholder de nødvendige teori- og spillermøder, og i øvrigt deltager i de af udvalgets indkaldte træner/ledermøder. Derudover forudsættes det, at trænerstaben planlægger (sportsligt) og deltager i mindst en årlig træningslejr af op til en uges varighed, og i øvrigt står tilrådighed, for sammen med holdet at deltage i en årlig sommerturnering, såfremt udvalget og trænerne i fællesskab finder dette interessant. Endvidere forudsættes det, at cheftræneren i samarbejde med øvrige trænere afholder de nødvendige forældremøder, og i øvrigt deltager i de af afdelingen indkaldte træner/ledermøder. Det påhviler træneren at sikre at trænerstaben arbejder efter de forskrifter der er beskrevet i Den Hvide Pil (DHP) og Det Hvide Spil (DHS). Ud over ovennævnte opgaver der relaterer sig til den praktiske trænergerning, påhviler det træneren, gennem diverse møder, i samarbejde med øvrige trænere, og sammen med sportsudvalget at deltage i videre udvikling af DHS. 26. januar 2016

33 Stilling/Funktion Assistenttrænere ved U17 årgangen Faglig kvalifikationer DBU B1 uddannelse. (DBU ungdomslicens) Assistenttræner for U17 funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

34 Stilling/Funktion Cheftræner for Senior årgangen Faglig kvalifikationer DBU A- uddannelse (Kvindeliga licens). Trænerens arbejdsopgaver omfatter træning af udvalgets senior spillere. Indholdet omfatter fodboldtræning i form af bold-, teknisk-, taktisk-, konditions- og styrketræning, ligesom det forventes at cheftræneren udarbejder og implementerer individuelle spillerprofil på samtlige spillere, hvorom det kan forventes at disse kan tilegne sig egenskaber, således at de bliver indlemmet og regnet for tilhørende til 1. holdstruppen. Det forudsættes også, at der holdes tæt kontakt til hele udvalget, dog særligt tæt kontakt til trænerne for U17 og U15 I øvrigt forventes tillige et indgående kendskab til øvrige kvinde/pigespillere, ligesom cheftræneren skal være øvrige trænere behjælpelig med tilrettelæggelsen af spillernes individuelle træning, i en sådan grad, at cheftræneren til enhver tid, fagligt kan stå inde for træningen. Det forventes, at den daglige træning gennemføres med en samlet trup, hvilket bevirker at hele truppen teoretisk gennemgår samme program, dog tilpasset de enkelte spilleres forskellige niveau. Trænerstaben består som regel af 1 3 trænere, hvoraf det kommer, at disse ledelses- & ansvarsmæssigt bliver indplaceres i forhold til hinanden. Dette sker efter nedenstående principper: Cheftræneren har det overordnede ledelsesmæssige ansvar, udarbejder selvstændigt eller i samarbejde med assistenttrænerne de overordnede, fagligt korrekt begrundede træningsplaner og har det faglige ansvar for assistenttrænernes praktiske udførelse af ovennævnte plan. Heraf følger, at cheftræneren skal være opmærksom på eventuelle faglige mangler ved assistenttrænerne, gøre sportsudvalget opmærksom på disse, således at manglerne via kursus kan forbedres på et eller flere kursusforløb. Endeligt følger også, at cheftræneren til kamp primært følger det bedste hold. 2 holds træneren følger til kamp primært det næstbedste hold, har et meget tæt samarbejde omkring holdene med cheftræneren. Endvidere forudsættes det, at cheftræneren i samarbejde med øvrige trænere afholder de nødvendige teori- og spillermøder, og i øvrigt deltager i de af udvalgets indkaldte træner/ledermøder. Derudover forudsættes det, at trænerstaben planlægger (sportsligt) og deltager i mindst en årlig træningslejr af op til en uges varighed, og i øvrigt står tilrådighed, for sammen med holdet at deltage i en årlig sommerturnering, såfremt udvalget og trænerne i fællesskab finder dette interessant. Endelig har cheftræneren pligt til at deltage i de af DBU indkaldte trænermøder/seminarer, ligesom cheftræneren, såfremt 2. holds træneren er lovligt forhindret, dvs. ved sygdom og lignende, har pligt til at træde i dennes sted ved træning såvel som kamp. Det påhviler Cheftræneren at sikre at trænerstaben arbejder efter de forskrifter der er beskrevet i Den Hvide Pil (DHP) og Det Hvide Spil (DHS). 26. januar 2016

35 Stilling/Funktion Cheftræner for Senior årgangen Faglig kvalifikationer DBU A- uddannelse (Kvindeliga licens). Ud over ovennævnte opgaver der relaterer sig til den praktiske trænergerning, påhviler det cheftræneren, gennem diverse møder, i samarbejde med øvrige trænere, og sammen med sportsudvalget at deltage i videre udvikling af Det Hvide Spil. Hvad angår tilrettelæggelse og gennemførelse af træningen er cheftræneren suveræn, for 2 holdets vedkommende i samarbejde med 2 holdstræneren, dog med skyldig hensyntagen til DET HVIDE SPIL og træner manualen. Træningen skal så vidt muligt tilrettelægges med hensyntagen til øvrige trænere, således at træningen kommer til at virke som en helhed og aldrig må have modsatrettede hensigter. Træningen skal altid tilrettelægges, så denne til enhver tid kan gennemføres med eller uden 2 holdstræneren. Cheftræneren skal i det daglige, fungere som supervisor for øvrige trænere, hvorfor det nødvendige gensidige samarbejde skal prioriteres. Cheftræner for Senior funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

36 Stilling/Funktion Faglig kvalifikationer Talenttræner og ansvarlig for fysisk træning ved DBU B2 uddannelse, eller optaget på DBU B2 uddannelse Have en relevant uddannelse samt fodboldfaglig indsigt, set i forhold til den fysiske træning. Talenttræneren er hovedansvarlig for talenttræning/-udvikling af primært U18/U17, U15/U14 og U13 pigespillere, ( til dels også U12 ) i Varde IF, med henblik på at give de bedste spillere endnu bedre udviklingsmuligheder. Dette planlægges meget nøje i samarbejde med Cheftræner 1 div., Cheftræner U18/ U17 Piger og Talenttræner Eliteidrætsskolen Esbjerg. Være til rådighed for klubbens U17 spillere efter nærmere aftale med U17 Cheftræneren og klubbens talentudviklingsansvarlige. Talentchef/træner er talentudviklingsansvarlig, dette i samarbejde med de respektive cheftræner for U14/U15, U18/17 og 1 div. ( 3F ). Ansvarlig for kontakten til DBU/DBU Jyllands talenttræner, landstrænere. Ansvarlig for koordineringen af talentudviklingen mellem Varde IF og de respektive landshold/landsholdstrænere. Er ansvarlig for den fysiske træning U18/17, U14/15 og vejledende rolle ved U12 U13. Ansvarlig for afholdes af trænermøder ( cheftræner ) Sikre at DHS, ajourføres løbende, og komme med input til ændringer/ajourføring af DHP Deltage i Licens ansøgning Deltage i udvalget omkring VPF samarbejdet. Endelig har talenttræneren pligt til at deltage i de af DBU indkaldte trænermøder Deltage i planlægning af sæsonen og være i ugentlig dialog med de øvrige trænere omkring fysisk dosering af den kommende uges træning. Eventuelt udføre tests på udvalgets spillere og er ansvarlig for dette. Nærmere retningslinjer og vejledning med angivelse af testmetode, form og antal med mere udsendes i juni/ juli af licensadministrationen. Talenttræner samt ansvarlig for fysisk træning ved funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

37 Stilling/Funktion Faglig kvalifikationer Assistenttræner med ansvar for målmandstræningen ved 1 div - U17 - U15 DBU M2 uddannelse Øvrige målmandstrænere: DBU M1 uddannelse Målmandstræneren er hovedansvarlig for målmandstræning for 1 div., U17 pigespillere, i Varde IF, med henblik på at give disse de bedste udviklingsmuligheder og færdigheder. Dette planlægges meget nøje i samarbejde med Cheftrænerne 1 div. - U17 - U15 og til dels Talenttræner/chef. Derudover vil der være et tæt samarbejde med udvalgets øvrige målmandstræner. Det påregnes at målmandstræneren som minimum ser en kamp i weekenden, enten U17DM eller 1 div. Herudover må målmandstræneren påregne, at skulle udføre arbejde i forbindelse med kampe, stævner mm, der afvikles på udebane for klubbens hold, primært U17 DM og 1 div. Gæstetræning/observering i omegnsklubberne kan komme på tale. Det er aftalt med Varde IF, målmandstræneren gerne må træner i andre klubber. Der skal påregnes kontakt til DBU/DBU Jyllands talenttræner, landstrænere. Endelig har målmandstræneren pligt til at deltage i de af DBU indkaldte seminar/trænermøder. Målmandstræner funktionen ved funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

38 Stilling/Funktion Assistenttrænere ved Senior årgangen Faglig kvalifikationer DBU B2 uddannelse. (Kvindeliga licens) Have en god fodbold faglig forståelse. Trænerens arbejdsopgaver omfatter træning for senior årgangen. Indholdet omfatter fodboldtræning i form af bold-, teknisk-, taktisk-, konditions- og styrketræning. Træneren indgår i et trænerteam der består af 1 3 trænere. Det forudsættes også, at der holdes tæt kontakt til hele udvalgets årgange, dog særligt tæt kontakt til trænerne ved U17 - U15 samt Talentchef/træner. Det forventes, at den daglige træning gennemføres med en samlet trup, hvilket bevirker at hele truppen teoretisk gennemgår samme program, dog tilpasset de enkelte spilleres forskellige niveau. Trænerstaben består som regel af 1 3 trænere, hvoraf det kommer, at disse ledelses- & ansvarsmæssigt bliver indplaceres i forhold til hinanden. Dette sker efter nedenstående principper: 3. Cheftræneren har det overordnede ledelsesmæssige ansvar, udarbejder selvstændigt eller i samarbejde med assistenttrænerne de overordnede, fagligt korrekt begrundede træningsplaner og har det faglige ansvar for assistenttrænernes praktiske udførelse af ovennævnte plan. Heraf følger, at cheftræneren skal være opmærksom på eventuelle faglige mangler ved assistenttrænerne, gøre sportsudvalget opmærksom på disse, således at manglerne via kursus kan forbedres på et eller flere kursusforløb. Endeligt følger også, at cheftræneren til kamp primært følger det bedste hold holds træneren følger til kamp primært det næstbedste hold, har et meget tæt samarbejde omkring holdene med cheftræneren. Endvidere forudsættes det, at cheftræneren i samarbejde med øvrige trænere afholder de nødvendige teori- og spillermøder, og i øvrigt deltager i de af udvalgets indkaldte træner/ledermøder. Derudover forudsættes det, at trænerstaben planlægger (sportsligt) og deltager i mindst en årlig træningslejr af op til en uges varighed, og i øvrigt står tilrådighed, for sammen med holdet at deltage i en årlig sommerturnering, såfremt udvalget og trænerne i fællesskab finder dette interessant. Endvidere forudsættes det, at cheftræneren i samarbejde med øvrige trænere afholder de nødvendige forældremøder. Det påhviler træneren at sikre at trænerstaben arbejder efter de forskrifter der er beskrevet i Den Hvide Pil (DHP) og Det Hvide Spil (DHS). Ud over ovennævnte opgaver der relaterer sig til den praktiske trænergerning, påhviler det træneren, gennem diverse møder, i samarbejde med øvrige trænere, og sammen med sportsudvalget at deltage i videre udvikling af Det Hvide Spil (DHS). 26. januar 2016

39 Stilling/Funktion Assistenttrænere ved Senior årgangen Faglig kvalifikationer DBU B2 uddannelse. (Kvindeliga licens) Have en god fodbold faglig forståelse. Assistenttræner for senior funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

40 Stilling/Funktion Talenttrænere Vitaskolen Faglig kvalifikationer DBU A - uddannelse, eller optaget på DBU A - uddannelse Talenttræneren er hovedansvarlig for talenttræning/-udvikling af elever der går på Eliteidrætsskolen i Esbjerg, med henblik på at give de bedste spillere endnu bedre udviklingsmuligheder. Talenttrænerens arbejdsopgaver omfatter primært træning 2 gange om ugen, formiddage. Eneste kontakt til Esbjerg Kommune og Vestervangsskolen, som repræsentant for Varde IF, vedrørende Eliteprojektet og ansvarlig for dette projekt i Varde IF regi. Observerer kampe, hvor ovennævnte elever deltager, med henblik på at følge den enkelte spilleres udvikling og indsatsområder. Endelig har talenttræneren pligt til at deltage i de af DBU/JBU indkaldte trænermøder. Ud over ovennævnte opgaver der relaterer sig til den praktiske trænergerning, påhviler det talenttræneren, gennem diverse møder, sammen med sportsudvalget at deltage i videreudvikling af DEN HVIDE PIL, primært på punkter der omhandler eliteprojektet. Projektansvarlig for projekt Eliteskole i Esbjerg, Varde IF regi. Ansvarlig for kontakten til uddannelsesinstitutioner vedrørende disse spiller Hvad angår tilrettelæggelse og gennemførelse af talenttræningen er træneren suveræn, dog med skyldig hensyntagen til DEN HVIDE PIL. Deltager i de af udvalgets indkaldte træner/ledermøder. Ud over ovennævnte opgaver der relaterer sig til den praktiske trænergerning, påhviler det træneren, gennem diverse møder, i samarbejde med øvrige trænere, og sammen med sportsudvalget at deltage i videre udvikling af Det Hvide Spil (DHS). Talenttræner ved Vitaskolen funktionen udløser tilbagebetaling af enten eget eller barns differentieret kontingent. 26. januar 2016

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER Maj 2016 VELKOMST FRA FORMANDEN På vegne af Lundtofte Boldklub byder jeg nye spillere og deres familie velkommen til klubben!

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 29. september 2015 kl. 20.00 Referat: Antal fremmødte: Der var 35 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og præsenterede

Læs mere

Idrætstalentlinjen IDRÆTSTALENT-LINJEN IDRÆTSTALENTLINJEN

Idrætstalentlinjen IDRÆTSTALENT-LINJEN IDRÆTSTALENTLINJEN IDRÆTSTALENT-LINJEN IDRÆTSTALENTLINJEN Byskolerne og 10iCampus samarbejder igen i skoleåret 2016/17 med Varde Badmintonklub, Varde IF Fodbold og Varde Håndboldklub om at tilbyde talentfulde idrætsudøvere

Læs mere

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8 MICRO FODBOLD U6-U8 Starten på et fodboldeventyr 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Microfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 300 aktive spillere

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår Årsplan U8-9 Piger Efterår 2010 Årsplan for U8-9 piger Årgang: Pigespillere født i 2003 og 2002 Trænere: Søren Skytte Vibevej 14 Sunds Tlf.97141418 Jacob Ganc Linåparken 81 Sunds Tlf. 25370737 Linette

Læs mere

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse.

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse. Jobs i HIF Aktivitetskoordinator Overordnet koordinator for alle aktivitetstilbuddene fra HIF, dvs kursustilbuddene, sommerturene, Velkommen i klubben, fodboldskole, afslutningsfester, julekalendersalg

Læs mere

Specielt til trænere og ledere i Pigeafdelingen

Specielt til trænere og ledere i Pigeafdelingen Specielt til trænere og ledere i Pigeafdelingen Formålet med arbejdet i Pigeafdelingen følger naturligvis Den Gule Tråd i Skjold Birkerøds overordnede retningslinjer for udvikling og træning. Dvs. at alle

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger B Søndag den 14. februar 2016 Flauenskjold Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

Netværkshåndbog for JA

Netværkshåndbog for JA Netværkshåndbog for JA Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Alle netværk under JA kan holde møder og gennemføre arrangementer Når netværk under JA afholder et arrangement eller anden aktivitet, kan de

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

Ammitsbøl/Jerlev Fodbold er en del af KUV

Ammitsbøl/Jerlev Fodbold er en del af KUV Ammitsbøl/Jerlev Fodbold er en del af KUV Klubsamarbejde om Ungdomsfodbold på Vejleegnen K.U.V. s historie. Selve arbejdet med KUV blev startet op i 1995. Det blev gennemført som et samarbejde mellem repræsentanter

Læs mere

HJÆLP. Information til spillere og forældre om. ny kontingentstruktur i Hammerum IF

HJÆLP. Information til spillere og forældre om. ny kontingentstruktur i Hammerum IF HJÆLP Information til spillere og forældre om ny kontingentstruktur i Hammerum IF Vi har brug for flere frivillige. Mange flere... Hammerum IF er en fodboldklub, der kun eksisterer fordi en række engagerede

Læs mere

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde Sponsor i Din klub - dit lokalområde Kære tidligere og kommende sponsorer Har du nogen gange valgt at bruge lørdag eller søndag formiddag til at lægge vejen forbi Dalum stadion? Her vrimler det med børn

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk STANDARDKONTRAKT ULØNNET TRÆNER Ved underskrivelsen af denne

Læs mere

5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2012-13

5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2012-13 5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2012-13 1 Turnering 5-mands & Jyske 3-bold 2012-13 Dette hæfte indeholder en oversigt over de rækker, som DBU Jylland Region 3 udbyder i 2012-13. HUSK Tilmelding til alle

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13 Dagsorden Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af vedtægtsændringer (vedlagt og fremhævet) 4. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Læs mere

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende Forældreinformation Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende grundlæggende værdier: Loyalitet

Læs mere

TRÆNER/TEAMLEDER A-Å. 2013-09-08: Trænermanualen er under opdatering. Kommentarer modtages gerne. Preben. http://bui-fodbold.memberlink.

TRÆNER/TEAMLEDER A-Å. 2013-09-08: Trænermanualen er under opdatering. Kommentarer modtages gerne. Preben. http://bui-fodbold.memberlink. 2013-09-08: Trænermanualen er under opdatering. Kommentarer modtages gerne. Preben http://bui-fodbold.memberlink.dk/ 1 A Aflysning af kamp: Hvis man ikke kan stille hold til en kamp skal trænere kontakte

Læs mere

Agenda til fodboldmøde d.26/2-13 kl. 18.00-20.30 i klubhuset

Agenda til fodboldmøde d.26/2-13 kl. 18.00-20.30 i klubhuset Agenda til fodboldmøde d.26/2-13 kl. 18.00-20.30 i klubhuset Klubben byder på aftensmad 1.) Velkommen til vores nye træner Dan skal være træner for U6/7, skal vi bruge 1 mere? 2.) Opfølgning på U9, blev

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

BRABRAND IF HÅNDBOLD 2016 - JYLLANDS BEDSTE TALENTUDVIKLERE

BRABRAND IF HÅNDBOLD 2016 - JYLLANDS BEDSTE TALENTUDVIKLERE BRABRAND IF HÅNDBOLD BRABRAND IF HÅNDBOLD 2016 - JYLLANDS BEDSTE TALENTUDVIKLERE UDARBEJDET AF BESTYRELSEN I SAMARBEJDE MED MARTIN LOFT, NIKOLAJ CLAUSEN, PETER GRUNDTVIG SØRENSEN OG MIKKEL STAFFENSEN INDHOLD

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 9. marts 2015

Referat af bestyrelsesmøde 9. marts 2015 Referat af bestyrelsesmøde 9. marts 2015 Tilstede: Lars Jonsson,,,,, Morten Røndum, Margit Friis Fraværende: Michael Colstrup, Lotte Radekop, Søren Carlsen Referent: 1 Velkomst og valg af referent Lars

Læs mere

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer HI-Fodbold Velkommen i klubben Est. 1923 Til nye medlemmer Herlev Fodbold Tvedvangen 200 2730 Herlev. Opdateret september 2014. (Nord) Med denne folder byder vi dig velkommen til HI-Fodbold. HI-Fodbold

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 2 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 3 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side

Læs mere

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000 Målmandsakademiet FA 2000 Målmænd i FA 2000, årgang 2001/2002 Indholdsfortegnelse Forord Baggrund Målmandstræning i FA 2000 Den blå tråd i målmandstræning Hvordan træner vi i FA 2000 Krav og forventninger

Læs mere

Nytårskur 2014. Årets Ungdomsklub DBU Jylland 2015. Nytårskur 2016

Nytårskur 2014. Årets Ungdomsklub DBU Jylland 2015. Nytårskur 2016 Nytårskur 2014 Årets Ungdomsklub DBU Jylland 2015 Program for dagen: Afslutning: ca. kl. 12 Dagsorden: 1. Velkomst og kaffe 2. Organisationsplan og struktur i klubben (materiale udleveret) 3. Retningslinjer

Læs mere

Børnefodbold i Randers Freja. Februar 2014

Børnefodbold i Randers Freja. Februar 2014 Børnefodbold i Randers Freja Februar 2014 Fælles bestemmelser Trænere og ledere Træningsprincipper Kampafvikling De 10 Forældrebud Generelle Retningslinjer Børnefodbold i Randers Freja omfatter alle drenge-

Læs mere

VELKOMME TIL TRÆNER-/HOLDLEDERMØDE

VELKOMME TIL TRÆNER-/HOLDLEDERMØDE Hammel GF Fodbold står over for et vigtigt valg og. VELKOMME TIL TRÆNER-/HOLDLEDERMØDE TEMA for i aften: Status - på nyt boldrum og materialer mht bolde og træningsudstyr Brug af baner -til træning og

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U14 Drenge A & U15 Drenge A Lørdag den 13. februar 2016 Arena Himmerland DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den

Læs mere

BK 2012 Samarbejdsaftale

BK 2012 Samarbejdsaftale ENSTED IF, VARNÆS/BOVRUP IF, FELSTED IF OG LUNDTOFT BK2012 Samarbejdsaftale udkast 2 d. 10 02 2014 endelig aftale d. 01.12.2015 BK 2012 Samarbejdsaftale Indholdsfortegnelse Beskrivelse. Formål. Vision.

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Deltagere: ca. 22 medlemmer Bestyrelsen: Claus Hansen, Henrik Åris, Preben Birk Per Henning, Uffe Lyse, Bo Andreasen, Per Løvstad Fraværende: Referat Dagsorden

Læs mere

5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2013-14

5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2013-14 5-mands & Jyske 3-bold Turnering 2013-14 NY turnering = ingen hold tilmeldt 1 Turnering 5-mands & Jyske 3-bold 2013-14 Dette hæfte indeholder en oversigt over de rækker, som DBU Jylland Region 3 udbyder

Læs mere

Haverslev Idrætsforening

Haverslev Idrætsforening Haverslev Idrætsforening Fodbold-Ungdom Træner mappe Med denne træner-mapper ønsker vi at give vores trænere et indblik i, dels klubbens holdninger til fodbolden, dels at give et praktisk værktøj hvor

Læs mere

Velkommen til FSH Statusmøde 3. maj 2016

Velkommen til FSH Statusmøde 3. maj 2016 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX Velkommen til FSH Statusmøde 3. maj 2016 Tak til vores sponsorer Dagsorden Statusmøde 3. maj 2016 1. Præsentation af Styregruppens medlemmer 2. Vision & Værdier 3. Sportsligt

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

INFORMATIONS FOLDER 2014 / 2015

INFORMATIONS FOLDER 2014 / 2015 INFORMATIONS FOLDER 204 / 205 VELKOMMEN I VIBY IF HÅNDBOLD Vi byder dig velkommen i Viby IF Håndbold og håber, du får mange gode oplevelser. Formålet med denne folder er at fortælle om Viby IF Håndbold

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER I Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Indledning... 3 2 Funktioner... 3 3 Funktionsbeskrivelse... 3 3.1

Læs mere

Tak til alle fremmødte i dag og tak til Ole Steen fordi du atter har sagt ja til at være dirigent.

Tak til alle fremmødte i dag og tak til Ole Steen fordi du atter har sagt ja til at være dirigent. HGF fodbold Generalforsamling den 16. januar 2013 Beretning for året 2012 Tak til alle fremmødte i dag og tak til Ole Steen fordi du atter har sagt ja til at være dirigent. I 2013 har vi haft et meget

Læs mere

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003

Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Kommissorium Gladsaxe Ishockeys ungdomsudvalg September 2003 Indledning Gladsaxe Ishockeys (GI) ungdomsudvalg (UU) blev dannet på GIs første ordinære generalforsamling i marts 2003. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Årsmøde Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00

Årsmøde Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Årsmøde Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Hermed indkaldes til Årsmøde i Sports Acro Udvalget Søndag den 25. oktober 2015 kl. 10.00 Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013 s BANER 8. 9. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det første Århus-mesterskab i udefodbold.

Læs mere

Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016.

Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016. ROSKILDE GOLF KLUB Kommissorium / tilskudsregler for juniorelite- senior- veteran- og regionsspillere 2016. - HOLDTURNERINGER I DGU REGI - INDIVDUELLE RANGLISTETURNERINGER OG DGU MESTERSKABER M.FL. I DK

Læs mere

Kære trænere og ledere i HFS fodbold

Kære trænere og ledere i HFS fodbold Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Kære trænere og ledere i HFS fodbold I denne folder vil vi oplyse om de praktiske forhold i forbindelse med at være fodboldtræner/-leder i

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2013

Bestyrelsens Beretning 2013 Bestyrelsens Beretning 2013 Spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig, spørg hvad du kan gøre for Klubben! Nu skal vi jo ikke i krig, men ordlyden passer jo godt til stort set alle klubber/foreninger.

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD (DGT),

DEN GRØNNE TRÅD (DGT), Forord I Jetsmark IF/Jammerbugt FC er der blevet udarbejdet DEN GRØNNE TRÅD (DGT), med målet om at opkvalificere organisationen, samarbejdet, trænerne, træningen og udviklingen af klubbens spillere for

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

DANMARKS OPDATERET PROGRAM UDSENDT FREDAG D. 5-2 KL. 15:45

DANMARKS OPDATERET PROGRAM UDSENDT FREDAG D. 5-2 KL. 15:45 OPDATERET PROGRAM UDSENDT FREDAG D. 5-2 KL. 15:45 Velkommen til Møns Fodbold Klub s Fastelavnsstævne det skøreste i hele Danmark Stævnet hvor alt kan ske og hvor det er rigtig fodboldsjovt at deltage.

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

DANMARKS PROG PROGRAM. Lørdag 6. februar 2016. Møns Hallerne Platanvej 40 4780 Stege

DANMARKS PROG PROGRAM. Lørdag 6. februar 2016. Møns Hallerne Platanvej 40 4780 Stege DANMARKS Velkommen til Møns Fodbold Klub s Fastelavnsstævne det skøreste i hele Danmark Stævnet hvor alt kan ske og hvor det er rigtig fodboldsjovt at deltage. PROG PROGRAM Lørdag 6. februar 2016 Møns

Læs mere

U13 Sæson 2015 U13 Sæson 2015

U13 Sæson 2015 U13 Sæson 2015 U13 Sæson 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Værdigrundlag... 4 Opstart og træningstider... 5 Træningstider - Vinter periode... 5 Træningstider - Turneringsperiode... 5 Specifiktræning (NYT

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2012-2013

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2012-2013 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2015/16

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2015/16 En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2015/16 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af

Læs mere

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk VELKOMMEN TIL Hirtshals Boldklub - ungdomsafdelingen byder alle velkommen til årets skolefodbold-stævne. Interessen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding.

Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding. Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding. Til stede: Lotte Vangsgaard, Kristen Foged, Claus Hansen, Per Hertz, Bjarne Trampedach, Ingeborg Vind Nielsen, Per Hertz, Britta Bertel Dagsorden:

Læs mere

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen.

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX Bilag til klublederseminar Fredag den 31. oktober, kl. 20.30 22.00 Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX dagsordenen for fredagens møde er: 1.

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere

Håndbog for trænere og ledere Håndbog for trænere og ledere Denne håndbog er udarbejdet af bestyrelsen, til at belyse hvorledes klubben forholder sig overfor relevante problemstillinger i løbet af en sæson, samt i forbindelse med opstart,

Læs mere

Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden

Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden 1 Indledning Nedsættelse og sammensætning. Gruppen er nedsat af BBUs bestyrelse, og er sammensat af følgende personer:

Læs mere

Børne- Ungeudvalget. Udvalget: U-4,U

Børne- Ungeudvalget. Udvalget: U-4,U Endnu en sæson er ved at være afsluttet. Igen har vi måtte konstatere nedgang i antallet af spillere. Det er foruroligende. Årsagen hertil skal sikkert findes med baggrund i forskellige faktorer. Nogen

Læs mere

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Hvidovre IF Håndbold ønsker at få del i den kommunale sponsorpulje og ansøger hermed om 50.000,- kr. Hvad skal pengene bruges til? Beløbet skal anvendes

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

U6 - U7 3 mands kampe

U6 - U7 3 mands kampe U6 - U7 3 mands kampe Sommer Cup 16.. august ugust 2014 Velkommen til de yngste Vi er glade for at kunne byde de yngste årgange velkommen til, for nogens vedkommende, deres første stævne. Det er vigtigt

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Referat af forældremøde årgang 98 hold 3 (U14)

Referat af forældremøde årgang 98 hold 3 (U14) Referat af forældremøde årgang 98 hold 3 (U14) 27. september 2011 1. Velkomst 2. Kort om den igangværende sæson Efter en forrygende sæsonstart kom vi ned på jorden, og vi måtte indkassere et par store

Læs mere

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift INSPIRATION TIL UDVIKLING BEST PRACTICE INDEN FOR KLUBUDVIKLING OG -DRIFT I denne folder kan du læse et sammenkog af de bedste erfaringer,

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2016

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2016 En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af ligeværd,

Læs mere

Referat. Emne: Lokalrådsmøde for område 2

Referat. Emne: Lokalrådsmøde for område 2 Referat Emne: Lokalrådsmøde for område 2 Formål med mødet: Tilpasse DBU Sjællands turnerings-, stævne og uddannelsestilbud for børne- og ungdomsfodbolden til lokale behov og ønsker Mødeleder: Jacob Poulsen

Læs mere

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Januar 2011 Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling indhold Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling 3 Organisationsdiagram for Frederiksberg

Læs mere

Håber, at have vækket jeres interesse.

Håber, at have vækket jeres interesse. Bliv Sponsor i HPTI Er du firmaet der ønsker at have dit navn promoveret gennem fynsk fodbold? Har du brug for at få dit produkt eksponeret gennem en stærk sportsgren? Hvis dette er tilfældet vil et sponsorat

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Forretningsmodel for (Holdfællesskabets navn)

Forretningsmodel for (Holdfællesskabets navn) Forretningsmodel for (Holdfællesskabets navn) Formål og målsætninger: (Holdfællesskabets navn) er et samarbejde mellem Team Haderslev KFUM (THK) og Vojens Håndboldforening (VHF). Holdfællesskabet har til

Læs mere

Græskursus. Hvorfor græskursus for klubber/trænere?

Græskursus. Hvorfor græskursus for klubber/trænere? Græskursus Hvorfor græskursus for klubber/trænere? Hvad fodboldfolket ikke tænker!! Hvad ved I/du om kunstgræs ( f. eks. granulat/kork?? ) Er det OK med træer omkring en kunstgræsbane?? Hvor mange arbejdstimer

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Jydsk Håndbold Forbund - Kreds 5 Børne- og Ungeudvalget Aktivitetsoversigt og øvrig information Sæsonen 2015/2016 Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen til sæsonen 2015/2016 Side 3 2. Totalhåndboldregler samt

Læs mere

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C.

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. 1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. Stk.2 Foreningens formål er at stå for driften og vedligeholdelsen

Læs mere