Askerød Tidende. Oktober 2008 nr årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød"

Transkript

1 Askerød Tidende Oktober 2008 nr årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1

2 Pensionistklubben. Program for oktober Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : og her kan du finde oplysninger om klubben. Aktiviteter i klubben : Den 07. Banko. Den 14. Frokost. Den 21. Hyggedag. Den 28. Frokost. Tillykke til. Den 11. Benny Nielsen. Den 19. Ingelise Kristensen. Den 27. Anne Knudsen. Vi starter alle tirsdage kl (bankodage kl.12.30) På bestyrelsens vegne. Jørgen Skovbro Rasmussen INDLÆG TIL Askerød Tidende Indlæg til Askerød Tidende skal afleveres i postkassen ved Kernehuset eller Stamhuset eller til et medlem af redaktionen - eller endnu bedre: Send det til Ansvarshavende redaktør Gert Keilow Redaktionsudvalg Deadline for indlæg er den 20. i måneden. AT's redaktion Niels Kjøller Fotograf: Jørgen Fahlgren Erna Romero Charlotte Birkved Har du lyst til at være med i ATs redaktion så kontakt Gert Keilow. 2

3 Læg også lige mærke til dette. Vagttelefon Ejendomskontoret meddeler, at der er kommet nyt telefonnummer på vagttelefonen. Har du svigt i el, vand, varme eller brud på faldstammen, er det nye nummer Vær opmærksom på, at fejl på antennenettet ikke kan meldes på vagttelelefonen. Nyt fra IT-supporteren Hvis I bruger Outlook eller Outlook Express til jeres , skal jeres udgående postserver hedde noget andet end den gør i dag. Der skal fremover for udgående post på en linie stå: smtp-relay.ip.nianet.dk Hvis I ikke på den måde kan komme ind i det, må i ringe til mig. Tlf PARKZONE Ejendomskontoret oplyser angående Park Zone følgende: Har du fået udleveret et periodekort, der udløber før 31. december 2008, skal du huske at få dette fornyet. Park Zones parkeringsovervågning i Askerød fortsætter nemlig under alle omstændigheder frem til og med Lederen Det kan du læse om i AT Information Læserbrev Beboermøde Aktiviteter Nye tiltag i Cafe Ask Side 4 Side 5,6,7,8,9,12,13 Cafe Ask Menu Side 9 Side 10,11 Side 14 til 18 Andre vigtige oplysninger Klubber Side 19 Side 21 Side 22 Side 23 3

4 Lederen Stærkt beboerdemokrati i Askerød. Vi føler, vi er forbudt adgang til beboermøderne. Vi føler ikke, vi bliver taget alvorligt. Vi er her ikke for at støtte nogen bestemt person eller fraktion. Vi er her for at gøre vor indflydelse gældende, og for at gøre Askerød til det bedste boligområde at leve og fungere i for os og alle andre beboere. Med udgangspunkt i denne udtalelse fra en meget engageret beboer, af anden etnisk oprindelse end dansk under beboermøderne både søndag og onsdag i slutningen af september måned i Askerød, skal jeg som formand for Afdelingsbestyrelsen slå fast een gang for alle: Intet er mere forkert eller mere misforstået end netop denne udtalelse. Og alligevel er intet mere rigtigt. Det har været en meget berigende og positiv, men også overraskende, oplevelse for ikke mindst beboerdemokratiet i Askerød, at fornemme det stærke engagement de mange af anden etnisk oprindelse end dansk udviste under beboermøderne. Det er helt rigtigt, at en stor gruppe af Askerødbeboere indtil nu ikke har gjort deres stemmemæssige vægt gældende på de mange afholdte beboermøder de senere år. Men det er ikke rigtigt, at man ikke har haft muligheden, og det er heller ikke rigtigt, at man ikke har været ønsket på møderne. Men det er frem for alt nok rigtigt, at en stor gruppe af beboere ikke har været med i beslutningsprocesserne igennem årene, fordi de aldrig mødte op. Askerød har i dag officielt 1541 indbyggere. Her af lidt under beboere, 4 hvis familiemæssige baggrund oprindeligt stammer fra andre lande end netop Danmark. Intet er mere positivt for beboerdemokratiet end engagement, og jeg skal love for, at engagementet kom til udfoldelse. Men engagement omfatter også, ved siden af lidenskaben, en forståelse for de demokratiske spilleregler, som de nu engang er fastsat i et samfund som det danske. Det handler for eksempel om, at sproget under møderne er dansk, at man følger dirigentens anvisninger og, at alle, som minimum, på forhånd har sat sig lidt ind i, hvad mødets temaer omhandler - uanset hvad man ellers har fået fortalt af andre. Ikke mindst det sidste var efter min mening et problem på møderne, og skabte dermed store uberettigede diskussioner og reelle misforståelser. Samme person, som gav udtryk for de indledende bemærkninger til denne leder, bad mig derfor også holde indledende møder med de mange andre beboere end oprindeligt danske på et tidspunkt før beboermøderne for at undgå dramatiske situationer, som for eksempel trusler, under møderne. Jeg kan love, at dette vil ske gennem ambassadørkorpset. Vi ønsker alle, at beboernes engagement bliver til gavn for fællesskabet i Askerød. Niels Kjøller. Formand for afdelingsbestyrelsen i Askerød.

5 B Information Indbydelse til boligpolitisk stormøde om Fremtidssikring af den almene bolig. Til alle beboere i Albertslund Boligselskab, Tranemosegård og Vridsløselille Andelsboligforening - tilsammen BO-VEST - Tirsdag den 21. oktober 2008 kl Musikteatret i Albertslund Bibliotektstorvet 1-3. Hvor høje huslejer forventes beboerne i det almene boligbyggeri at kunne betale? Hvordan får beboerne i den ældre boligmasse fremtidssikret deres boliger til en overkommelig pris? De tre boligorganisationer i BO-VEST er i gang med eller står over for at skulle renovere deres boligbyggerier. Der er tale om byggerier opført fra 50 erne til 90 erne. En stor del af dem som en del af forsøgsbyggeriet i erne. Renoveringsbehovet er stort og behovet for modernisering med henblik på bære-dygtigt energiforbrug er alarmerende højt. Til en stor del af denne renovering/-modernisering kan der ikke opnås støttede lån via Landsbyggefonden. Alt i alt vil det give fremtidige huslejer på et niveau, som de fleste af de boende lejere ikke vil kunne betale. Samtidig er faren for, at de såkaldt ressourcestærke beboere vil flygte til ejerboliger og dermed dræne bebyggelserne for ressourcer. Folketingets boligudvalg er inviteret til at give deres bud på løsningen af fremtidens udfordringer i debat med beboervalgte og interesserede beboere samt lokale politikere. Der tilbydes bustransport fra Stamhuset i Askerød, Ishøj Busholdeplads, Købmanden i Brøndbyøster, Brugsen i Brøndbyvester og Brøndby Strand Station. Tilmelding til bustransport skal ske på eller til Ingrid Simonsen på tlf Vel mødt. Bestyrelsen i BO-VEST 5

6 Information Børne- & Ungemedarbejder Jeg hedder Najeh Haddad og er 53 år gammel. Jeg er oprindelig statsløs palæstinenser og kommer fra Libanon. Jeg er blevet ansat som Børne- & Ungemedarbejder i Greve Nord Projektet fra d. 1. september. Her skal jeg sætte aktiviteter i gang sammen med børn, unge og deres forældre. Jeg har en bred erfaring med børn og unge, da jeg har arbejdet i Aalborg i 12 år både i fritidshjem, S.F.O., fritidsog ungdomsklub samt som opsøgende gademedarbejder. Inden jeg kom til Greve Nord Projektet, arbejdede jeg i Ishøj som fritidsvejleder i 15 måneder. Jeg håber, at kunne yde mit bedste for dette projekt så det lykkes. Jeg er åben for at samarbejde. I må meget gerne komme med forslag til aktiviteter. Afskedsreception Det er helt uvirkeligt, men alligevel sandt. En legende, en institution, en utrolig ildsjæl forlader Askerød ved udgangen af november måned og rykker teltpælene til Jylland. Gennem mange mange år, heraf de 17 år i bestyrelsen og som formand for afdelingsbestyrelsen, har Lone Binderup sat sit umiskendelige præg på beboerdemokratiet i Askerød, ligesom hun som bestyrelsesmedlem i VA har kæmpet for at fastholde og fremme hendes beboerdemokratiske holdninger til gavn for ALLE Askerøds beboere. Lone Binderup og hendes engagement vil blive savnet, og der påhviler den nuværende og de fremtidige afdelingsbestyrelser et stort ansvar for aldrig at svigte hendes grundliggende idealer. Alle beboere i Askerød inviteres derfor til afskedsreception i Cafe Ask i Stamhuset mandag den 20. oktober 2008 fra kl til Med venlig hilsen Afdelings bestyrelsen Najeh Haddad Lone Binderup 6

7 Information Nyt fra Aktivitetskoordinatoren Tag med til Bonbon-land lørdag d. 11. oktober Vi mødes ved Stamhuset kl. 10 og kommer tilbage kl. 20. Indgangen koster 85 kr. Børn under 15 kan kun komme med forældre eller med en person over 15 år. Transporten betaler Askerød, hvis du tilmelder dig til Rie eller Abdullah i Stamhuset senest torsdag 9. oktober ( / Gør Askerød mere trygt Møde 30. oktober Tre beboere i Askerød har overfor mig meddelt, at de vil være med til at gøre Askerød mere trygt ved at gå aftenture i Askerød. Men sådan et projekt kræver at der er brug for flere beboere; både unge og voksne, danskere som nydanskere. På turene kunne man gå rundt to eller tre personer sammen og eventuelt dele lidt slik eller information ud til børn og unge og få en snak med disse. Du indkaldes hermed til planlægningsmøde i Stamhuset torsdag d. 30. oktober kl Lån legetøj på Gersagerskolen tirsdage og torsdage Greve Kommune har åbnet et Legetek overfor kantinen på Gersagerskolen. Her er der en masse spændende legetøj som man kan låne med hjem til børn imellem 0-6 år. Der er åbent tirsdage og torsdage fra og torsdag fra efter aftale. Kontakt: eller Tak for Store Legedag Dagen var en succes med deltagelse af en række institutioner og af en masse børn og unge. Der var stor opmærksomhed omkring stort set alle aktiviteterne til Store Legedag; kickboxing, ansigtsmaling, Power Sports lege og konkurrencer, gademedarbejdernes sumobrydnings-underholdning osv. Tak til alle som deltog i Store Legedag og gjorde dagen til en sjov og spændende dag for en masse askerødder. Særligt tak til de aktive beboere: Charlotte, Hanne, Sahar, Moo, Valon, Biggi og Rie for deres dejlige bidrag til Store Legedag og/eller Talentshowet senere på aftenen. Rigtig god Ramadan fest på tirsdag/onsdag. Og god høstfest på fredag i Stamhuset. 7

8 Information Billederne viser udsnit af de mange aktiviteter på Store Legedag. 8

9 Information Læserbrev I september nummeret af AT gjorde ejendomskontoret opmærksom på at Per Theisen, kaldet Theis, var tiltrådt som ejendomsfunktionær undertema ude-områder. Vi skynder os at bringe et billede af Theis. Fratrædelse: Varmemester Gert Senderovitz er fratrådt sin stilling i Askerød medio september Opfølgning på nultolerance politik. Ejendomskontoret har meddelt afdelingsbestyrelsen, at ovennævnte politik foreløbigt har udmøntet sig i udsættelse af en lejer og fjernelse af en kamphund. Hanne Olsen skriver: Jeg læste med glæde Benny Nymands læserbrev fra sidste AT. Han formåede at omsætte mine tanker og følelser til ord omkring Yrsa Mikkelsens vedvarende personlige hetz på afdelingsbestyrelsen/aktivbestyrelsen. Jeg er én blandt mange, der kun kan appellere til Yrsa: Hold nu op med den hetz, få dig et liv og lad afdelingsbestyrelsen og aktivbestyrelsen fokusere på vigtigere ting end at skulle forholde sig HELE TIDEN til dine patetiske angreb. Der er andre mere presserende opgaver at tage fat på i Askerød end din smædekampagne, hvis du da har Askerøds bedste på sinde!!! Man kan jo kun efterhånden tvivle på det. Hanne Olsen, Agerhuset 8. Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til Askerød Tidende. Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max.een side i bladet, svarende til en A5 side. Redaktionsudvalget. 9

10 Beboermøder Mange til beboermøderne Meget kan man sige om beboerdemokratiet i Askerød. Der skal dog ikke herske tvivl om, at fremmødet ved de sidste møder i både august og september har været et tydeligt tegn på, at rigtig mange beboere føler en dyb interesse for at være medbestemmende omkring dagligdagen, trivslen og fællesskabet i bebyggelsen. Endnu foreligger referaterne fra møderne den 21. og 24. september ikke. Disse vil være tilgængelige på Askerøds hjemmeside så hurtigt som muligt. De vil ligeledes være at læse i ATs udgave i november. fokusgruppernes arbejde fra afdelingsbestyrelsens side lagt frem til endelig godkendelse. Helhedsplanen og tilvalgsarbejderne var jo allerede godkendt på tidligere beboermøder. Begge dele var også tidligere godkendt af både VA s bestyrelse og Greve Kommune. Det blev et langt, men også meget informativt møde. Alle tre fokusgruppers indstillinger til beboermødet blev endeligt godkendt uden at nogen stemte imod. Fra det ordinære budgetbeboermøde den 21. kan oplyses, at budgettet blev vedtaget med meget stort flertal. Huslejestigningen bliver fra 1. januar 2009 på i alt 3,37%. Heraf er de 3% alene begrundet i forhøjede vandledningsafgifter pålagt af kommunen og stigning i andre skatter og afgifter. Afdelingsbestyrelsen fik derudover bemyndigelse til at arbejde videre med planerne om effektiv videoovervågning i Askerød. Endelig vedtog forsamlingen, med Yrsa Mikkelsen som inspirator, at opsige kontrakten med Park Zone. Denne aftale udløber således På mødet den 24. september var 10

11 Beboermøder 11

12 Information fra ejendomskontoret Hjælp vi drukner i affald! Det har desværre vist sig, at håndtering af storskrald og affald ikke fungerer efter hensigten. Vores ejendomsfunktionærer bruger alt for meget tid på fjernelse af storskrald og affald, der bare bliver sat udenfor opgangene på alle tider af døgnet. Det går jo desværre ud over andre opgaver, som så ikke bliver løst. Derfor dette nødråb!!!!!!!!!! Køkkenaffald skal i molokkerne med det samme, da det ellers tiltrækker rotter m.m. Alt andet affald, der kan komme igennem lugerne til molokkerne, skal smides i de rette molokker. Storskrald, såsom frysere, møbler og andre større genstande, må kun sættes ud foran opgangen mandag og torsdag inden kl. 12:00. Ejendomskontoret skal hermed henstille til at ovennævnte bliver overholdt. I tilfælde af tilsidesættelse af ovennævnte regler, vil ejendomskontoret opkræve beboeren et beløb for fjernelse af affaldet. Vær med til at gøre Askerød til et pænt og rart sted at færdes i!!!!!! Med venlig hilsen Ejendomskontoret 12

13 Information fra ejendomskontoret Rigtigt mandag og torsdag Storskrald Forkert alle dage Forkert alle dage Køkkenaffald skal i molokkerne Alt dette affald skal i molokkerne 13

14 Aktiviteter Nyt fra Motionen. Der er fitness instruktion i motionsrummet hver mandag fra kl til Her kan du få hjælp og vejledning til træningen. Ring til Eva på eller Lene på for mere info. Har du lyst til at være ansvarlig og åbne motionsrummet hver tirsdag og/ eller fredag fra kl til 19.00? Motionens formand Tove Andersen efterlyser flere ansvarlige. Er du frisk, så kontakt Tove på Fra billarden STORT arrangement med frokost lørdag den 11. oktober 2008 kl Tilmelding er nødvendig. Arrangementerne er KUN for medlemmer, husk at tilmelde jer i klubben. Med venlig hilsen Billarden. Nyt fra PowerSport. Så er vi startet op igen i PowerSport. Vi træner i Hundige hallen hver tirsdag fra kl til Desuden har vi også fået hallen søndage, hvor der spilles badminton for alle børn i Askerød fra kl til 15.00, og mellem kl til er der fodbold kun for 6. klasse og opefter. Som lokkemad har jeg sat 300,-kr. på højkant til det barn, som kan tage et sæt fra mig i badminton. Dette gælder hele sæsonen 08-09, men kun for børn og unge op til 18 år. Hanne Olsen. Øl- og Vinlaug Onsdag den 29. oktober er der så hyggeaften i Cafe Ask, Stamhuset, med lidt godt til ganen og halsen. Her skal kontingentet på 125,-kr. betales. Onsdag den 26. november er der tid til lidt julehygge. Nærmere information i næste AT. Formand: Anne Marie Uldall 14

15 Aktiviteter HUSK bankospil søndag den 26. oktober. Så er der bankospil igen igen. Aktivbestyrelsen og pensionistklubben afholder BANKOSPIL søndag den 26. oktober 2008 kl Kom og vær med til en dag med hyggeligt samvær, gode præmier og lidt at spise og drikke. Der kan købes kaffe, te, øl, sodavand, kage og sandwichs. Vi håber at se rigtig mange. Vel mødt. Mvh Aktivbestyrelsen 15

16 Pensionistklubbens efterårstur. I dagene fra den 15 sept. til den 19 sept tog 27 personer på dejlig bustur til Saalfeld i Thüringen i Tyskland. Aktiviteter Masser af dejlig mad og mange udflugter til de smukke steder i Thüringen. Vejret var godt men måske lidt koldt men til gengæld fejlede humøret ikke noget. Alle hyggede sig på hotellet eller på den lille smugkro der lå lige ved siden af hotellet. Nogle få måtte ud og købe lidt ekstra tøj, ja, selv Niels Kjøller fik en ny jakke og Inger et halstørklæde. Fra smugkroen På gensyn til næste år. Jørgen. Og vi sejlede op af åen Vi spiste i Orientekspressen 16 Fra smugkroen

17 Aktiviteter Bjergbane tog os op i højderne. På skifermuseum. Aftenudflugt med middag og dans. 17

18 Aktiviteter MIDDAG FOR DE MODIGE d. 22. oktober 2008 kl. 18 i Café Ask Greve Nord Projektets medarbejdere vil lave en middag for Askerøds beboere. Vi har nu lagt hovederne i blød, spurgt vore maver til råds og kommet på en menu. Vi håber, at I har lyst til at komme og være med til en glad aften. Vi skal gøre vores yderste for at leve op til caféens høje serviceniveau! Menu Stegt laks med kold kaviarsauce og groft brød Kylling a la Najeh Kylling og pasta i hvid sovs med champignons, rød peber og krydderi Der serveres grøn salat til retten Vanilleis med chokoladekage og hindbærparfait Kaffe Pris 85 kr. Drikkevarer kan købes til caféens sædvanlige priser Tilmelding til Inge i Café Ask senest mandag d. 20. oktober 18

19 Nye tiltag i cafe Ask GÆSTEKOK Har du en yndlingsopskrift,som du har lyst til at andre skal smage. Så vil vi gerne møde dig og invitere dig til at være gæstekok for en aften I Cafe Ask (din beboercafe) Vi har brug for en gæstekok den første tirsdag i måneden. Dit arbejde er frivilligt og ulønnet, du får selvfølgelig den hjælp som du har brug for, og din familie spiser gratis med. Vi ser frem til din henvendelse. Velkommen til oktober måneds gæstekokke. Oktober måneds gæstekokke i Cafe Ask er vore faste nærbetjente fra Karlslunde Politi. Arrangementet finder sted tirsdag den 7. okober fra kl til Som det fremgår af menuplanen serveres porrersuppe ( også kaldet knippelsuppe) og bankekød med kartoffelmos.priser som normalt på menuplanen. Det bliver helt sikkert et hyggeligt bekendtskab med betjentenes gastronomiske færdigheder. Af hensyn til kokkenes forberedelse må du gerne give Cafeen besked om din eventuelle deltagelse. Brug Askerøds egen hjemmeside. Vores adresse er: Bo-Vest, Administrations telefonnummer:

20 Cafè Ask Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Hver tirsdag og torsdag fra kl til Til den almindelige sultne kr. Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr. Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand 120 kr. Til den økonomiske :Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis 170 kr. Dessert el. forret Kaffe Kage 18 kr. 5 kr. 5 kr. Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside, www. Askerød.dk under Cafe Ask. Bemærk Den første tirsdag I hver måned er menuen lavet af Månedens gæstekok. En gæst vil skabe dagens middag. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Vi glæder os til at se dig. Personalet i Cafe Ask. Formiddag: Hjemmebagte boller m/smør 6,- Ost, marmelade eller pålæg 3,- Frokost: (ikke fredag) Buffet 40,- (2x3 salater, 1x fisk, 2x pålæg, 1x lunt eller croissant eller pålægsburger) 1 skål alm. Salat 10,- 1 skål salat m/fyld 15,- Croissant m/fyld 21,- Burgerbolle m/fyld 16,- Dagens suppe 18,- Flutes eller brød 2,- Lun ret 21,- Dagens dessert 18,- Hele dagen: Hjemmebagt kage 5,- Kaffe, te 4,- Varm chokolade, m/flødeskum 8,- Sodavand 7,- Øl 12,- Vin 69,- Chokolade, slik Dagspris Tirsdag og torsdag varm mad i Cafeen fra kl Menuplan se næste side. CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme i dit hjem, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften. 20

21 Cafè Ask oktober og november Oktober 2008 Tors.d.2. Mørbradgryde m/ løse ris kr. 34,00 Ymerfromage kr. 18,00 Tirs.d.7. GÆSTEKOK Tors.d.9. Karbonade m/ grøntsager, kart. kr. 32,00 Kirsebærtrifli kr. 18,00 Tirs.d.14. Kinesisk kylling m/ løse ris kr. 34,00 Hindbærdessert kr. 18,00 Tors.d.16. Revelsben m/ salat, ½ bagt kart. kr. 32,00 Vanille budding kr. 18,00 Tirs.d.21. Frikadeller m/ stv. Hvidkål, kart.,rødbeder kr. 32,00 Svesketrifli kr. 18,00 Tors.d.23. Fiskefilet m/ remouladesovs,kart.,gulerødder kr. 34,00 Æblekage kr. 18,00 Tirs.d.28. Lagsagne m/ salat kr. 30,00 Aspargessuppe kr. 18,00 Tors.d.30. Svinekam m/ hjemmelavet rødkål,kart kr. 34,00 Fløderand kr. 18,00 Cafe Ask november Tirs. d.4. Gæstekok Tors.d.6. Skipperlabsskovs m/ rødbeder,rug. kr. 34,00 Æbletrifli kr. 18,00 Tirs.d.11. Andesteg m/ rødkål, asier, brune og hvide kart. kr. 60,00 Ris a la mande kr. 18,00 Husk bestilling senest d. 6.nov. Tors.d.13. Ungarnsk gullash m/ kart.mos kr. 34,00 Citronfromage kr. 18,00 Tirs.d.18. Dansk hakkebøf m/ kart.,rødbeder kr. 32,00 Fløderand kr. 18,00 Tors.d.20. Høns i peberrodssovs, kart.,gulerødder kr. 32,00 Hønsekødsuppe m/ boller kr. 18,00 Tirs.d.25. Lagsagne m/ salat kr. 30,00 Abricostrifli kr. 18,00 Tors.d.27. Kotelet i fad m/kart.både,salat kr. 32,00 Frisk frugtsalat kr. 18,00 21

22 Andre vigtige oplysninger Følgende medarbejdere, ansat under den Sociale Helhedsplan og Greve Nord Projektet, kan kontaktes i Stamhuset, Digehuset 9 eller som oplyst nedenfor. Bente Larsen, sekretariatsleder Tlf Kira Gilling Hansen, Jobguide, Tlf , , Mail: Freddy Visby, Opsøgende medarbejder / Social vicevært, Tlf , Mail: Børne og unge medarbejder Najeh Haddad Mail: Under Askerødprojektet kan kontaktes: Abdullah Domurcuk, Aktivitetskoordinator & Beboerrådgiver, Tlf / , Mail: Sådan kan du selv hjælpe. Der er langt de fleste steder i løbet af september måned blevet ryddet op i cykelskurene. Dette har givet betydelig plads til, hvad ejendomskontoret kalder, cykler i drift. Som alle andre steder i landet, forsvinder der hvert år også i Askerød et ikke ubetydeligt antal cykler og knallerter. Vi kan derfor ikke nok opfordre brugere af skurene, herunder specielt forældrene til børn, hvoraf mange har cykler, til at holde skurene aflåste. Har dit barn besvær med at lukke selv, så hjælp. Det er trods alt lidt mere besværligt at fjerne cykler fra et låst skur. It-support Ved problemer med at komme på nettet eller ved fejl på internetforbindelsen, kontakt: Gert Keilow, telefon Det er vor frivillige IT-supporter i Askerød, som gerne hjælper dig, men da der er tale om frivilligt og ulønnet arbejde,bedes du venligst respektere Gerts kontakt-tid hverdage kl og have forståelse for, at der kan være tidspunkter, hvor telefonen ikke vil blive taget... 22

23 Klubber & aktiviteter Aktivitet/klub Kontaktperson Åbningstider Bosnisk Klub Refik Bajrektarevic Ons, fre, lør Agerhuset 6, 1.tv Pensionistklub Jørgen Skovbro Rasmussen Tirs, tors Digehuset 3, st Motion Tove Andersen Man, tirs, tors for Askerødder Grøftehuset 1, 2.th. Man, ons, tors Tirs, fre mænd Ons, fre 9-11 mænd Lør,søn begge køn Arabisk Nadia Ismail lektiehjælp Krathuset 7 1.th. Lør Askerød Anne-Marie Uldall Øl og Vinlaug Kildehuset 3, Kurdisk Klub Parshang Fatahi Man, ons, fre Agerhuset 4, st.1 Lør Musik Franz Heinemeier Alle dage Kildehuset 2, 3.th. efter aftale Male-aktivitet Frank Langholm, Tove Andersen, Billarden Villy Madsen Mand Tirs & tors Tirs & tors Lør & søn NB: Der må i ingen af klubberne udskænkes alkohol efter kl

24 AFDELINGSBESTYRELSEN Formand: Niels Kjøller Næstform: Bent Salvesen Medlem: Gert Keilow Agerhuset 4, 3.th. Kildehuset 3, 2 Krathuset 1, st Kasserer : Tonni Rosendahl Medlem: Jørgen Fahlgren Krathuset 2, 3.tv. Grøftehuset Suppl: Lis Nordberg Suppl: Lone Binderup Dalhuset 8, st. 1 Kildehuset 2, st Ønsker du at snakke med afdelingsbestyrelsen: Kontakt Susanne på tlf UDLEJNING af stamhussal Kontakt Inge i Cafe Ask personligt eller via telefon PRISER : Stamhussal: Depositum : ved reservation kr. 500 Leje: ved nøgleudlevering kr. 600 Aflysning: kr. 300 Musikanlæg: Depositum: kr. 200 Udlån Trækvogn, wienerstige, skruemaskine, græsslåmaskine, grensaks og boremaskine Depositum 200 kr. Henvendelse: Ejendomskontoret i åbningstiden Aktivbestyrelsen Formand: Charlotte Birkved Kasserer: Gert Hansen Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. Der er åbent i bestyrelseslokalet 2. tirsdag i måneden i Stamhuset fra kl til Telefontavle for Askerød VAGTTELEFON Uden for normal kontortid Må kun bruges ved svigt i el, vand og varme samt brud på faldstammer m.m. Kan ikke bruges ved antennesvigt Ejendomskontoret (telefontid 7-9) Afd.leder Morten Bergstrøm Driftsassistent Finn Sørensen Café, Inge Nielsen Sekretær Susanne Kristensson Aktivitetskoordinator Afdelingsbestyrelsen Aktivbestyrelsen Ejendomskontoret holder åbent : Sekretær træffes: Mandag - fredag Mandag - torsdag Tirsdag tillige Tirsdag efter aftale Telefontid: 7-9 Fredag 10-12

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød Askerød Tidende September 2008 nr. 329-33. årgang Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for september 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig.

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig. Højt hurra for højstyrkebeton - side 3 Esbjerg fortæller om boligsocialt arbejde - side 5 Folketingsmedlem er flyttet til Gellerup - side 6 Afdelingerne - side 14 t 3 5 6 14 nr. 9 nov. 2012 skræppebladet

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

33. årgang Nr. 7 September 2005

33. årgang Nr. 7 September 2005 33. årgang Nr. 7 September 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Velkommen tilbage fra ferie. Vi håber, at I alle har haft en strålende

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Indholdsfortegnelse: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til møde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen Side 6 Nyt fra Driften Side 9 Ølsmagning i Hyldecaféen

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet.

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet. Sjov i afdelingen Bladet der dækker det væsentlige 40. Årgang nr. 2-2013 Jensen kommer op til lægen klædt ud som Napoleon. Doktor, De må tage en snak med min kone, hun går rundt og tror, hun er fru Jensen

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10 AUGUST 2013 #06 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER PÅ GODT OG ONDT SIDE 4-10 BISPEHAVEVEJ SIDE 14: Der bygges ungdomsboliger

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 30. årgang Nr. 9 November 2002 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 2 Redaktørens side Velkommen til dette nummer af Lundexpressen. Der er ikke kommet nogle opskrifter på julebag,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

33. årgang Nr. 10 December 2005

33. årgang Nr. 10 December 2005 33. årgang Nr. 10 December 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så er vi på banen, med årets sidste blad. Hvor er der flot i Lunden,

Læs mere

Esplanaden SOMMERKOLONI MED BØRNENES REJSEBUREAU ÅBENT HUS I BRØNDBY STRAND SIDE 13. se midtersiderne. Beboerbladet

Esplanaden SOMMERKOLONI MED BØRNENES REJSEBUREAU ÅBENT HUS I BRØNDBY STRAND SIDE 13. se midtersiderne. Beboerbladet Esplanaden Beboerbladet September 2010 Årgang 14 nr.7 SOMMERKOLONI MED BØRNENES REJSEBUREAU SIDE 13 ÅBENT HUS I BRØNDBY STRAND se midtersiderne side 3 side 8 side 9 Esplanadens Redaktion - en frivillig

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere