Askerød Tidende. Oktober 2008 nr årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød"

Transkript

1 Askerød Tidende Oktober 2008 nr årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1

2 Pensionistklubben. Program for oktober Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : og her kan du finde oplysninger om klubben. Aktiviteter i klubben : Den 07. Banko. Den 14. Frokost. Den 21. Hyggedag. Den 28. Frokost. Tillykke til. Den 11. Benny Nielsen. Den 19. Ingelise Kristensen. Den 27. Anne Knudsen. Vi starter alle tirsdage kl (bankodage kl.12.30) På bestyrelsens vegne. Jørgen Skovbro Rasmussen INDLÆG TIL Askerød Tidende Indlæg til Askerød Tidende skal afleveres i postkassen ved Kernehuset eller Stamhuset eller til et medlem af redaktionen - eller endnu bedre: Send det til Ansvarshavende redaktør Gert Keilow Redaktionsudvalg Deadline for indlæg er den 20. i måneden. AT's redaktion Niels Kjøller Fotograf: Jørgen Fahlgren Erna Romero Charlotte Birkved Har du lyst til at være med i ATs redaktion så kontakt Gert Keilow. 2

3 Læg også lige mærke til dette. Vagttelefon Ejendomskontoret meddeler, at der er kommet nyt telefonnummer på vagttelefonen. Har du svigt i el, vand, varme eller brud på faldstammen, er det nye nummer Vær opmærksom på, at fejl på antennenettet ikke kan meldes på vagttelelefonen. Nyt fra IT-supporteren Hvis I bruger Outlook eller Outlook Express til jeres , skal jeres udgående postserver hedde noget andet end den gør i dag. Der skal fremover for udgående post på en linie stå: smtp-relay.ip.nianet.dk Hvis I ikke på den måde kan komme ind i det, må i ringe til mig. Tlf PARKZONE Ejendomskontoret oplyser angående Park Zone følgende: Har du fået udleveret et periodekort, der udløber før 31. december 2008, skal du huske at få dette fornyet. Park Zones parkeringsovervågning i Askerød fortsætter nemlig under alle omstændigheder frem til og med Lederen Det kan du læse om i AT Information Læserbrev Beboermøde Aktiviteter Nye tiltag i Cafe Ask Side 4 Side 5,6,7,8,9,12,13 Cafe Ask Menu Side 9 Side 10,11 Side 14 til 18 Andre vigtige oplysninger Klubber Side 19 Side 21 Side 22 Side 23 3

4 Lederen Stærkt beboerdemokrati i Askerød. Vi føler, vi er forbudt adgang til beboermøderne. Vi føler ikke, vi bliver taget alvorligt. Vi er her ikke for at støtte nogen bestemt person eller fraktion. Vi er her for at gøre vor indflydelse gældende, og for at gøre Askerød til det bedste boligområde at leve og fungere i for os og alle andre beboere. Med udgangspunkt i denne udtalelse fra en meget engageret beboer, af anden etnisk oprindelse end dansk under beboermøderne både søndag og onsdag i slutningen af september måned i Askerød, skal jeg som formand for Afdelingsbestyrelsen slå fast een gang for alle: Intet er mere forkert eller mere misforstået end netop denne udtalelse. Og alligevel er intet mere rigtigt. Det har været en meget berigende og positiv, men også overraskende, oplevelse for ikke mindst beboerdemokratiet i Askerød, at fornemme det stærke engagement de mange af anden etnisk oprindelse end dansk udviste under beboermøderne. Det er helt rigtigt, at en stor gruppe af Askerødbeboere indtil nu ikke har gjort deres stemmemæssige vægt gældende på de mange afholdte beboermøder de senere år. Men det er ikke rigtigt, at man ikke har haft muligheden, og det er heller ikke rigtigt, at man ikke har været ønsket på møderne. Men det er frem for alt nok rigtigt, at en stor gruppe af beboere ikke har været med i beslutningsprocesserne igennem årene, fordi de aldrig mødte op. Askerød har i dag officielt 1541 indbyggere. Her af lidt under beboere, 4 hvis familiemæssige baggrund oprindeligt stammer fra andre lande end netop Danmark. Intet er mere positivt for beboerdemokratiet end engagement, og jeg skal love for, at engagementet kom til udfoldelse. Men engagement omfatter også, ved siden af lidenskaben, en forståelse for de demokratiske spilleregler, som de nu engang er fastsat i et samfund som det danske. Det handler for eksempel om, at sproget under møderne er dansk, at man følger dirigentens anvisninger og, at alle, som minimum, på forhånd har sat sig lidt ind i, hvad mødets temaer omhandler - uanset hvad man ellers har fået fortalt af andre. Ikke mindst det sidste var efter min mening et problem på møderne, og skabte dermed store uberettigede diskussioner og reelle misforståelser. Samme person, som gav udtryk for de indledende bemærkninger til denne leder, bad mig derfor også holde indledende møder med de mange andre beboere end oprindeligt danske på et tidspunkt før beboermøderne for at undgå dramatiske situationer, som for eksempel trusler, under møderne. Jeg kan love, at dette vil ske gennem ambassadørkorpset. Vi ønsker alle, at beboernes engagement bliver til gavn for fællesskabet i Askerød. Niels Kjøller. Formand for afdelingsbestyrelsen i Askerød.

5 B Information Indbydelse til boligpolitisk stormøde om Fremtidssikring af den almene bolig. Til alle beboere i Albertslund Boligselskab, Tranemosegård og Vridsløselille Andelsboligforening - tilsammen BO-VEST - Tirsdag den 21. oktober 2008 kl Musikteatret i Albertslund Bibliotektstorvet 1-3. Hvor høje huslejer forventes beboerne i det almene boligbyggeri at kunne betale? Hvordan får beboerne i den ældre boligmasse fremtidssikret deres boliger til en overkommelig pris? De tre boligorganisationer i BO-VEST er i gang med eller står over for at skulle renovere deres boligbyggerier. Der er tale om byggerier opført fra 50 erne til 90 erne. En stor del af dem som en del af forsøgsbyggeriet i erne. Renoveringsbehovet er stort og behovet for modernisering med henblik på bære-dygtigt energiforbrug er alarmerende højt. Til en stor del af denne renovering/-modernisering kan der ikke opnås støttede lån via Landsbyggefonden. Alt i alt vil det give fremtidige huslejer på et niveau, som de fleste af de boende lejere ikke vil kunne betale. Samtidig er faren for, at de såkaldt ressourcestærke beboere vil flygte til ejerboliger og dermed dræne bebyggelserne for ressourcer. Folketingets boligudvalg er inviteret til at give deres bud på løsningen af fremtidens udfordringer i debat med beboervalgte og interesserede beboere samt lokale politikere. Der tilbydes bustransport fra Stamhuset i Askerød, Ishøj Busholdeplads, Købmanden i Brøndbyøster, Brugsen i Brøndbyvester og Brøndby Strand Station. Tilmelding til bustransport skal ske på eller til Ingrid Simonsen på tlf Vel mødt. Bestyrelsen i BO-VEST 5

6 Information Børne- & Ungemedarbejder Jeg hedder Najeh Haddad og er 53 år gammel. Jeg er oprindelig statsløs palæstinenser og kommer fra Libanon. Jeg er blevet ansat som Børne- & Ungemedarbejder i Greve Nord Projektet fra d. 1. september. Her skal jeg sætte aktiviteter i gang sammen med børn, unge og deres forældre. Jeg har en bred erfaring med børn og unge, da jeg har arbejdet i Aalborg i 12 år både i fritidshjem, S.F.O., fritidsog ungdomsklub samt som opsøgende gademedarbejder. Inden jeg kom til Greve Nord Projektet, arbejdede jeg i Ishøj som fritidsvejleder i 15 måneder. Jeg håber, at kunne yde mit bedste for dette projekt så det lykkes. Jeg er åben for at samarbejde. I må meget gerne komme med forslag til aktiviteter. Afskedsreception Det er helt uvirkeligt, men alligevel sandt. En legende, en institution, en utrolig ildsjæl forlader Askerød ved udgangen af november måned og rykker teltpælene til Jylland. Gennem mange mange år, heraf de 17 år i bestyrelsen og som formand for afdelingsbestyrelsen, har Lone Binderup sat sit umiskendelige præg på beboerdemokratiet i Askerød, ligesom hun som bestyrelsesmedlem i VA har kæmpet for at fastholde og fremme hendes beboerdemokratiske holdninger til gavn for ALLE Askerøds beboere. Lone Binderup og hendes engagement vil blive savnet, og der påhviler den nuværende og de fremtidige afdelingsbestyrelser et stort ansvar for aldrig at svigte hendes grundliggende idealer. Alle beboere i Askerød inviteres derfor til afskedsreception i Cafe Ask i Stamhuset mandag den 20. oktober 2008 fra kl til Med venlig hilsen Afdelings bestyrelsen Najeh Haddad Lone Binderup 6

7 Information Nyt fra Aktivitetskoordinatoren Tag med til Bonbon-land lørdag d. 11. oktober Vi mødes ved Stamhuset kl. 10 og kommer tilbage kl. 20. Indgangen koster 85 kr. Børn under 15 kan kun komme med forældre eller med en person over 15 år. Transporten betaler Askerød, hvis du tilmelder dig til Rie eller Abdullah i Stamhuset senest torsdag 9. oktober ( / Gør Askerød mere trygt Møde 30. oktober Tre beboere i Askerød har overfor mig meddelt, at de vil være med til at gøre Askerød mere trygt ved at gå aftenture i Askerød. Men sådan et projekt kræver at der er brug for flere beboere; både unge og voksne, danskere som nydanskere. På turene kunne man gå rundt to eller tre personer sammen og eventuelt dele lidt slik eller information ud til børn og unge og få en snak med disse. Du indkaldes hermed til planlægningsmøde i Stamhuset torsdag d. 30. oktober kl Lån legetøj på Gersagerskolen tirsdage og torsdage Greve Kommune har åbnet et Legetek overfor kantinen på Gersagerskolen. Her er der en masse spændende legetøj som man kan låne med hjem til børn imellem 0-6 år. Der er åbent tirsdage og torsdage fra og torsdag fra efter aftale. Kontakt: eller Tak for Store Legedag Dagen var en succes med deltagelse af en række institutioner og af en masse børn og unge. Der var stor opmærksomhed omkring stort set alle aktiviteterne til Store Legedag; kickboxing, ansigtsmaling, Power Sports lege og konkurrencer, gademedarbejdernes sumobrydnings-underholdning osv. Tak til alle som deltog i Store Legedag og gjorde dagen til en sjov og spændende dag for en masse askerødder. Særligt tak til de aktive beboere: Charlotte, Hanne, Sahar, Moo, Valon, Biggi og Rie for deres dejlige bidrag til Store Legedag og/eller Talentshowet senere på aftenen. Rigtig god Ramadan fest på tirsdag/onsdag. Og god høstfest på fredag i Stamhuset. 7

8 Information Billederne viser udsnit af de mange aktiviteter på Store Legedag. 8

9 Information Læserbrev I september nummeret af AT gjorde ejendomskontoret opmærksom på at Per Theisen, kaldet Theis, var tiltrådt som ejendomsfunktionær undertema ude-områder. Vi skynder os at bringe et billede af Theis. Fratrædelse: Varmemester Gert Senderovitz er fratrådt sin stilling i Askerød medio september Opfølgning på nultolerance politik. Ejendomskontoret har meddelt afdelingsbestyrelsen, at ovennævnte politik foreløbigt har udmøntet sig i udsættelse af en lejer og fjernelse af en kamphund. Hanne Olsen skriver: Jeg læste med glæde Benny Nymands læserbrev fra sidste AT. Han formåede at omsætte mine tanker og følelser til ord omkring Yrsa Mikkelsens vedvarende personlige hetz på afdelingsbestyrelsen/aktivbestyrelsen. Jeg er én blandt mange, der kun kan appellere til Yrsa: Hold nu op med den hetz, få dig et liv og lad afdelingsbestyrelsen og aktivbestyrelsen fokusere på vigtigere ting end at skulle forholde sig HELE TIDEN til dine patetiske angreb. Der er andre mere presserende opgaver at tage fat på i Askerød end din smædekampagne, hvis du da har Askerøds bedste på sinde!!! Man kan jo kun efterhånden tvivle på det. Hanne Olsen, Agerhuset 8. Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til Askerød Tidende. Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max.een side i bladet, svarende til en A5 side. Redaktionsudvalget. 9

10 Beboermøder Mange til beboermøderne Meget kan man sige om beboerdemokratiet i Askerød. Der skal dog ikke herske tvivl om, at fremmødet ved de sidste møder i både august og september har været et tydeligt tegn på, at rigtig mange beboere føler en dyb interesse for at være medbestemmende omkring dagligdagen, trivslen og fællesskabet i bebyggelsen. Endnu foreligger referaterne fra møderne den 21. og 24. september ikke. Disse vil være tilgængelige på Askerøds hjemmeside så hurtigt som muligt. De vil ligeledes være at læse i ATs udgave i november. fokusgruppernes arbejde fra afdelingsbestyrelsens side lagt frem til endelig godkendelse. Helhedsplanen og tilvalgsarbejderne var jo allerede godkendt på tidligere beboermøder. Begge dele var også tidligere godkendt af både VA s bestyrelse og Greve Kommune. Det blev et langt, men også meget informativt møde. Alle tre fokusgruppers indstillinger til beboermødet blev endeligt godkendt uden at nogen stemte imod. Fra det ordinære budgetbeboermøde den 21. kan oplyses, at budgettet blev vedtaget med meget stort flertal. Huslejestigningen bliver fra 1. januar 2009 på i alt 3,37%. Heraf er de 3% alene begrundet i forhøjede vandledningsafgifter pålagt af kommunen og stigning i andre skatter og afgifter. Afdelingsbestyrelsen fik derudover bemyndigelse til at arbejde videre med planerne om effektiv videoovervågning i Askerød. Endelig vedtog forsamlingen, med Yrsa Mikkelsen som inspirator, at opsige kontrakten med Park Zone. Denne aftale udløber således På mødet den 24. september var 10

11 Beboermøder 11

12 Information fra ejendomskontoret Hjælp vi drukner i affald! Det har desværre vist sig, at håndtering af storskrald og affald ikke fungerer efter hensigten. Vores ejendomsfunktionærer bruger alt for meget tid på fjernelse af storskrald og affald, der bare bliver sat udenfor opgangene på alle tider af døgnet. Det går jo desværre ud over andre opgaver, som så ikke bliver løst. Derfor dette nødråb!!!!!!!!!! Køkkenaffald skal i molokkerne med det samme, da det ellers tiltrækker rotter m.m. Alt andet affald, der kan komme igennem lugerne til molokkerne, skal smides i de rette molokker. Storskrald, såsom frysere, møbler og andre større genstande, må kun sættes ud foran opgangen mandag og torsdag inden kl. 12:00. Ejendomskontoret skal hermed henstille til at ovennævnte bliver overholdt. I tilfælde af tilsidesættelse af ovennævnte regler, vil ejendomskontoret opkræve beboeren et beløb for fjernelse af affaldet. Vær med til at gøre Askerød til et pænt og rart sted at færdes i!!!!!! Med venlig hilsen Ejendomskontoret 12

13 Information fra ejendomskontoret Rigtigt mandag og torsdag Storskrald Forkert alle dage Forkert alle dage Køkkenaffald skal i molokkerne Alt dette affald skal i molokkerne 13

14 Aktiviteter Nyt fra Motionen. Der er fitness instruktion i motionsrummet hver mandag fra kl til Her kan du få hjælp og vejledning til træningen. Ring til Eva på eller Lene på for mere info. Har du lyst til at være ansvarlig og åbne motionsrummet hver tirsdag og/ eller fredag fra kl til 19.00? Motionens formand Tove Andersen efterlyser flere ansvarlige. Er du frisk, så kontakt Tove på Fra billarden STORT arrangement med frokost lørdag den 11. oktober 2008 kl Tilmelding er nødvendig. Arrangementerne er KUN for medlemmer, husk at tilmelde jer i klubben. Med venlig hilsen Billarden. Nyt fra PowerSport. Så er vi startet op igen i PowerSport. Vi træner i Hundige hallen hver tirsdag fra kl til Desuden har vi også fået hallen søndage, hvor der spilles badminton for alle børn i Askerød fra kl til 15.00, og mellem kl til er der fodbold kun for 6. klasse og opefter. Som lokkemad har jeg sat 300,-kr. på højkant til det barn, som kan tage et sæt fra mig i badminton. Dette gælder hele sæsonen 08-09, men kun for børn og unge op til 18 år. Hanne Olsen. Øl- og Vinlaug Onsdag den 29. oktober er der så hyggeaften i Cafe Ask, Stamhuset, med lidt godt til ganen og halsen. Her skal kontingentet på 125,-kr. betales. Onsdag den 26. november er der tid til lidt julehygge. Nærmere information i næste AT. Formand: Anne Marie Uldall 14

15 Aktiviteter HUSK bankospil søndag den 26. oktober. Så er der bankospil igen igen. Aktivbestyrelsen og pensionistklubben afholder BANKOSPIL søndag den 26. oktober 2008 kl Kom og vær med til en dag med hyggeligt samvær, gode præmier og lidt at spise og drikke. Der kan købes kaffe, te, øl, sodavand, kage og sandwichs. Vi håber at se rigtig mange. Vel mødt. Mvh Aktivbestyrelsen 15

16 Pensionistklubbens efterårstur. I dagene fra den 15 sept. til den 19 sept tog 27 personer på dejlig bustur til Saalfeld i Thüringen i Tyskland. Aktiviteter Masser af dejlig mad og mange udflugter til de smukke steder i Thüringen. Vejret var godt men måske lidt koldt men til gengæld fejlede humøret ikke noget. Alle hyggede sig på hotellet eller på den lille smugkro der lå lige ved siden af hotellet. Nogle få måtte ud og købe lidt ekstra tøj, ja, selv Niels Kjøller fik en ny jakke og Inger et halstørklæde. Fra smugkroen På gensyn til næste år. Jørgen. Og vi sejlede op af åen Vi spiste i Orientekspressen 16 Fra smugkroen

17 Aktiviteter Bjergbane tog os op i højderne. På skifermuseum. Aftenudflugt med middag og dans. 17

18 Aktiviteter MIDDAG FOR DE MODIGE d. 22. oktober 2008 kl. 18 i Café Ask Greve Nord Projektets medarbejdere vil lave en middag for Askerøds beboere. Vi har nu lagt hovederne i blød, spurgt vore maver til råds og kommet på en menu. Vi håber, at I har lyst til at komme og være med til en glad aften. Vi skal gøre vores yderste for at leve op til caféens høje serviceniveau! Menu Stegt laks med kold kaviarsauce og groft brød Kylling a la Najeh Kylling og pasta i hvid sovs med champignons, rød peber og krydderi Der serveres grøn salat til retten Vanilleis med chokoladekage og hindbærparfait Kaffe Pris 85 kr. Drikkevarer kan købes til caféens sædvanlige priser Tilmelding til Inge i Café Ask senest mandag d. 20. oktober 18

19 Nye tiltag i cafe Ask GÆSTEKOK Har du en yndlingsopskrift,som du har lyst til at andre skal smage. Så vil vi gerne møde dig og invitere dig til at være gæstekok for en aften I Cafe Ask (din beboercafe) Vi har brug for en gæstekok den første tirsdag i måneden. Dit arbejde er frivilligt og ulønnet, du får selvfølgelig den hjælp som du har brug for, og din familie spiser gratis med. Vi ser frem til din henvendelse. Velkommen til oktober måneds gæstekokke. Oktober måneds gæstekokke i Cafe Ask er vore faste nærbetjente fra Karlslunde Politi. Arrangementet finder sted tirsdag den 7. okober fra kl til Som det fremgår af menuplanen serveres porrersuppe ( også kaldet knippelsuppe) og bankekød med kartoffelmos.priser som normalt på menuplanen. Det bliver helt sikkert et hyggeligt bekendtskab med betjentenes gastronomiske færdigheder. Af hensyn til kokkenes forberedelse må du gerne give Cafeen besked om din eventuelle deltagelse. Brug Askerøds egen hjemmeside. Vores adresse er: Bo-Vest, Administrations telefonnummer:

20 Cafè Ask Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Hver tirsdag og torsdag fra kl til Til den almindelige sultne kr. Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr. Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand 120 kr. Til den økonomiske :Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis 170 kr. Dessert el. forret Kaffe Kage 18 kr. 5 kr. 5 kr. Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside, www. Askerød.dk under Cafe Ask. Bemærk Den første tirsdag I hver måned er menuen lavet af Månedens gæstekok. En gæst vil skabe dagens middag. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Vi glæder os til at se dig. Personalet i Cafe Ask. Formiddag: Hjemmebagte boller m/smør 6,- Ost, marmelade eller pålæg 3,- Frokost: (ikke fredag) Buffet 40,- (2x3 salater, 1x fisk, 2x pålæg, 1x lunt eller croissant eller pålægsburger) 1 skål alm. Salat 10,- 1 skål salat m/fyld 15,- Croissant m/fyld 21,- Burgerbolle m/fyld 16,- Dagens suppe 18,- Flutes eller brød 2,- Lun ret 21,- Dagens dessert 18,- Hele dagen: Hjemmebagt kage 5,- Kaffe, te 4,- Varm chokolade, m/flødeskum 8,- Sodavand 7,- Øl 12,- Vin 69,- Chokolade, slik Dagspris Tirsdag og torsdag varm mad i Cafeen fra kl Menuplan se næste side. CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme i dit hjem, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften. 20

21 Cafè Ask oktober og november Oktober 2008 Tors.d.2. Mørbradgryde m/ løse ris kr. 34,00 Ymerfromage kr. 18,00 Tirs.d.7. GÆSTEKOK Tors.d.9. Karbonade m/ grøntsager, kart. kr. 32,00 Kirsebærtrifli kr. 18,00 Tirs.d.14. Kinesisk kylling m/ løse ris kr. 34,00 Hindbærdessert kr. 18,00 Tors.d.16. Revelsben m/ salat, ½ bagt kart. kr. 32,00 Vanille budding kr. 18,00 Tirs.d.21. Frikadeller m/ stv. Hvidkål, kart.,rødbeder kr. 32,00 Svesketrifli kr. 18,00 Tors.d.23. Fiskefilet m/ remouladesovs,kart.,gulerødder kr. 34,00 Æblekage kr. 18,00 Tirs.d.28. Lagsagne m/ salat kr. 30,00 Aspargessuppe kr. 18,00 Tors.d.30. Svinekam m/ hjemmelavet rødkål,kart kr. 34,00 Fløderand kr. 18,00 Cafe Ask november Tirs. d.4. Gæstekok Tors.d.6. Skipperlabsskovs m/ rødbeder,rug. kr. 34,00 Æbletrifli kr. 18,00 Tirs.d.11. Andesteg m/ rødkål, asier, brune og hvide kart. kr. 60,00 Ris a la mande kr. 18,00 Husk bestilling senest d. 6.nov. Tors.d.13. Ungarnsk gullash m/ kart.mos kr. 34,00 Citronfromage kr. 18,00 Tirs.d.18. Dansk hakkebøf m/ kart.,rødbeder kr. 32,00 Fløderand kr. 18,00 Tors.d.20. Høns i peberrodssovs, kart.,gulerødder kr. 32,00 Hønsekødsuppe m/ boller kr. 18,00 Tirs.d.25. Lagsagne m/ salat kr. 30,00 Abricostrifli kr. 18,00 Tors.d.27. Kotelet i fad m/kart.både,salat kr. 32,00 Frisk frugtsalat kr. 18,00 21

22 Andre vigtige oplysninger Følgende medarbejdere, ansat under den Sociale Helhedsplan og Greve Nord Projektet, kan kontaktes i Stamhuset, Digehuset 9 eller som oplyst nedenfor. Bente Larsen, sekretariatsleder Tlf Kira Gilling Hansen, Jobguide, Tlf , , Mail: Freddy Visby, Opsøgende medarbejder / Social vicevært, Tlf , Mail: Børne og unge medarbejder Najeh Haddad Mail: Under Askerødprojektet kan kontaktes: Abdullah Domurcuk, Aktivitetskoordinator & Beboerrådgiver, Tlf / , Mail: Sådan kan du selv hjælpe. Der er langt de fleste steder i løbet af september måned blevet ryddet op i cykelskurene. Dette har givet betydelig plads til, hvad ejendomskontoret kalder, cykler i drift. Som alle andre steder i landet, forsvinder der hvert år også i Askerød et ikke ubetydeligt antal cykler og knallerter. Vi kan derfor ikke nok opfordre brugere af skurene, herunder specielt forældrene til børn, hvoraf mange har cykler, til at holde skurene aflåste. Har dit barn besvær med at lukke selv, så hjælp. Det er trods alt lidt mere besværligt at fjerne cykler fra et låst skur. It-support Ved problemer med at komme på nettet eller ved fejl på internetforbindelsen, kontakt: Gert Keilow, telefon Det er vor frivillige IT-supporter i Askerød, som gerne hjælper dig, men da der er tale om frivilligt og ulønnet arbejde,bedes du venligst respektere Gerts kontakt-tid hverdage kl og have forståelse for, at der kan være tidspunkter, hvor telefonen ikke vil blive taget... 22

23 Klubber & aktiviteter Aktivitet/klub Kontaktperson Åbningstider Bosnisk Klub Refik Bajrektarevic Ons, fre, lør Agerhuset 6, 1.tv Pensionistklub Jørgen Skovbro Rasmussen Tirs, tors Digehuset 3, st Motion Tove Andersen Man, tirs, tors for Askerødder Grøftehuset 1, 2.th. Man, ons, tors Tirs, fre mænd Ons, fre 9-11 mænd Lør,søn begge køn Arabisk Nadia Ismail lektiehjælp Krathuset 7 1.th. Lør Askerød Anne-Marie Uldall Øl og Vinlaug Kildehuset 3, Kurdisk Klub Parshang Fatahi Man, ons, fre Agerhuset 4, st.1 Lør Musik Franz Heinemeier Alle dage Kildehuset 2, 3.th. efter aftale Male-aktivitet Frank Langholm, Tove Andersen, Billarden Villy Madsen Mand Tirs & tors Tirs & tors Lør & søn NB: Der må i ingen af klubberne udskænkes alkohol efter kl

24 AFDELINGSBESTYRELSEN Formand: Niels Kjøller Næstform: Bent Salvesen Medlem: Gert Keilow Agerhuset 4, 3.th. Kildehuset 3, 2 Krathuset 1, st Kasserer : Tonni Rosendahl Medlem: Jørgen Fahlgren Krathuset 2, 3.tv. Grøftehuset Suppl: Lis Nordberg Suppl: Lone Binderup Dalhuset 8, st. 1 Kildehuset 2, st Ønsker du at snakke med afdelingsbestyrelsen: Kontakt Susanne på tlf UDLEJNING af stamhussal Kontakt Inge i Cafe Ask personligt eller via telefon PRISER : Stamhussal: Depositum : ved reservation kr. 500 Leje: ved nøgleudlevering kr. 600 Aflysning: kr. 300 Musikanlæg: Depositum: kr. 200 Udlån Trækvogn, wienerstige, skruemaskine, græsslåmaskine, grensaks og boremaskine Depositum 200 kr. Henvendelse: Ejendomskontoret i åbningstiden Aktivbestyrelsen Formand: Charlotte Birkved Kasserer: Gert Hansen Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. Der er åbent i bestyrelseslokalet 2. tirsdag i måneden i Stamhuset fra kl til Telefontavle for Askerød VAGTTELEFON Uden for normal kontortid Må kun bruges ved svigt i el, vand og varme samt brud på faldstammer m.m. Kan ikke bruges ved antennesvigt Ejendomskontoret (telefontid 7-9) Afd.leder Morten Bergstrøm Driftsassistent Finn Sørensen Café, Inge Nielsen Sekretær Susanne Kristensson Aktivitetskoordinator Afdelingsbestyrelsen Aktivbestyrelsen Ejendomskontoret holder åbent : Sekretær træffes: Mandag - fredag Mandag - torsdag Tirsdag tillige Tirsdag efter aftale Telefontid: 7-9 Fredag 10-12

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej Askerød Tidende April 2009 nr. 335-34. årgang Foråret er på vej 1 Pensionistklubben. Program for marts 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

Askerød Tidende. Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang. Vinterstemning

Askerød Tidende. Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang. Vinterstemning Askerød Tidende Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang Vinterstemning 1 Pensionistklubben. Program for december 2008 og januar 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen

Læs mere

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød Askerød Tidende September 2008 nr. 329-33. årgang Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for september 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206 Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 28. august 2008 kl. 16.30, i bestyrelseslokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Danny Andersen under pkt. 0, Morten Bergstrøm til

Læs mere

Askerød Tidende. November 2008 nr. 331-33. årgang. Justitsministeren i Askerød. Høstfest og dansen gik i Askerød.

Askerød Tidende. November 2008 nr. 331-33. årgang. Justitsministeren i Askerød. Høstfest og dansen gik i Askerød. Askerød Tidende November 2008 nr. 331-33. årgang Justitsministeren i Askerød. Høstfest og dansen gik i Askerød. 1 Pensionistklubben. Program for november 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har

Læs mere

Askerød Tidende. Juni. 2008 nr. 327-33. årgang. Adgang til et dejligt boligområde.

Askerød Tidende. Juni. 2008 nr. 327-33. årgang. Adgang til et dejligt boligområde. Askerød Tidende Juni. 2008 nr. 327-33. årgang Adgang til et dejligt boligområde. 1 INDLÆG TIL Askerød Tidende Indlæg til Askerød Tidende skal afleveres i postkassen ved Kernehuset eller Stamhuset eller

Læs mere

December 2011 nr. 358 36. årgang

December 2011 nr. 358 36. årgang Askerød Tidende December 2011 nr. 358 36. årgang Et læserbrev om internet tilgang på side 14 Julebuffet i Café Ask Prisen for arrangementet er kun 120 kr. En billig penge i forhold til menuen. Husk at

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 202

AFDELING 11 ASKERØD Referat 202 Nævnsmøde torsdag den 24. april 2008 kl. 17.00, i nævnslokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Kira Gilling Hansen under pkt. 0, Jørgen Fahlgren, Niels Kjøller, Gert Keilow,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Askerød Tidende. Tur til Hildesheim

Askerød Tidende. Tur til Hildesheim Askerød Tidende September 2009 nr. 337 34. årgang Tur til Hildesheim Indholdfortegnelse Indlæg til Askerød Tidende...side 2 Formandens Hjørne........side 3 Referat fra beboermøde af 23. august 2009.....side

Læs mere

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset.

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Askerød Tidende April 2010 nr. 343 35. årgang Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Borgmester Hans Barlach og Vinie Hansen, Formand VA og

Læs mere

Månedens udstiller er Tina Kilbo. Tina udstiller tegninger og akrylmalerier.

Månedens udstiller er Tina Kilbo. Tina udstiller tegninger og akrylmalerier. BEBOERHUSET I MARTS 2014 Beboerhuset er røgfrit til alle arrangementer Spisehus Spisebilletter købes i beboerudlånet eller bestilles evt. tlf.: 43 64 70 75 eller mail: udlaan@hotmail.com På dagen købes

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev september 2010

Nyhedsbrev september 2010 Nyhedsbrev september 2010 Formanden har ordet Så er vi for alvor ved at mærke, at kalenderen skriver efterår. Men selv om der både er regn og rusk, er der alligevel stor aktivitet på træningspladsen. Der

Læs mere

Marts 2012 nr. 360 37. årgang

Marts 2012 nr. 360 37. årgang Askerød Tidende Marts 2012 nr. 360 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 11 28. oktober 2015 Kom og spis med, når fælleshuset holder Mortensaften, tirsdag den 10. november fra kl. 17.30 Kom og mød Kantmaskerne i fælleshuset, onsdag

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 7 22. juni 2015 Den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret 2014-2018 har fået nyt logo Kom til Åbent fælleshus - skovtur på Fælleden, torsdag den 25.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Rammen om din næste fest!

Rammen om din næste fest! Rammen om din næste fest! Trappen 6, Guderup, 6430 Nordborg Telefon 74 45 34 84 Menukort Skal I holde fest? Så har vi rammerne her, som vi gerne vil vise frem, så vi kan tale om netop jeres fest, hvor

Læs mere

Askerød Tidende. Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Særudgave. Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang

Askerød Tidende. Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Særudgave. Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang Askerød Tidende Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød Særudgave Indholdfortegnelse Indlæg til Askerød Tidende....side 2 Nyt fra ejendomskontoret......side

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 4 N O V E M B E R 2 0 1 2 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 2012 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 8. december Julebanko fra kl. 15.00-21.00 2013 Lørdag den 5. januar Nytårsfesten fra kl. 17.00-22.30 Lørdag den 2. februar DHF Vestegnen

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Askerød Tidende. Marts 2009 nr årgang

Askerød Tidende. Marts 2009 nr årgang Askerød Tidende Marts 2009 nr. 334-34. årgang Fastelavn Vinterstemning mit navn 1 Pensionistklubben. Program for marts 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Juni 2012 nr. 363 37. årgang

Juni 2012 nr. 363 37. årgang Askerød Tidende Juni 2012 nr. 363 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR.

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR. Julefrokost 2015 Julefrokost 2015 på Hørning Kro & Hotel Fredag den 27. & Lørdag den 28. november Vi serverer en traditionsrig men spændende jule buffet, med alt hvad julen har at byde på. Vores DJ Delta

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet.

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerød Tidende Maj 2011 nr. 352 36. årgang HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerøds midtvejsfest blev en god fest for dem der mødte

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Rosenbladet April og maj 2012

Rosenbladet April og maj 2012 Rosenbladet April og maj 2012 Telefon liste Rosenvænget 74 92 97 85 Område leder Anita Meggers 30 71 15 96 Gruppeleder Margrethe Jensen 23 49 57 14 Frisør Maibritt Munkesalonen 74 71 04 19 Fodpleje: Helene

Læs mere

Mad hjem til dig- Plejecentre. Madservice Viborg

Mad hjem til dig- Plejecentre. Madservice Viborg Mad hjem til dig- Plejecentre Madservice Viborg Velkommen og velbekomme Vi er glade for at kunne byde dig indenfor i Madservice Viborg. Velkommen til et køkken med gamle dyder, friske råvarer og mange

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016 Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. januar 2016: Åbent hver anden fredag! NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Februar 2016 VELKOMMEN TIL Februar 2016 Så kom februar,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

VELKOMMEN TIL SEPTEMBER!

VELKOMMEN TIL SEPTEMBER! Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fredag: Lukket NYHEDSBREVET RUDER ES September 2015 VELKOMMEN TIL SEPTEMBER! I d e t t e n u m m e r : Aktiviteter og Menu iseptember

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Program for NLD-lejr den 11.-13. oktober 2013

Program for NLD-lejr den 11.-13. oktober 2013 Program for NLD-lejr den 11.-13. oktober 2013 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Ekstra luksus:

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 24 maj / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts, maj,

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Februar 2016 Det boligsociale team er kommet på facebook Søg efter: Fællesskab i Vangkvarteret. Husk! Du kan finde mange flere oplysninger omkring ansatte i helhedsplanen,

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr 58 sept.- okt. 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

& CVR.

& CVR. Julefrokost 2016 Julefrokost 2016 på Hørning Kro & Hotel 2, 3, 9 & 10 december Vi serverer en traditionsrig men spændende jule buffet, med alt hvad julen har at byde på. Kroens DJ vil sørge for at festen

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Sophienyt. Telefontid : Mandag torsdag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 16:00 4849 4320 : Fredag kl. 08:00 til 11:00 og kl.

Sophienyt. Telefontid : Mandag torsdag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 16:00 4849 4320 : Fredag kl. 08:00 til 11:00 og kl. Sophienyt Marts 2015 Åbningstider: Mandag torsdag kl. 08:00 til 17:00 fredag kl. 08:00 15:00 Kontoret : Mandag torsdag kl. 08:00 til 16:00 fredag kl. 08:00 15:00 Telefontid : Mandag torsdag kl. 08:00 til

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE

BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE BRÆNDERIPOSTEN - MÅNEDSBLAD FOR BRÆNDERIGÅRDENS BEBOERE SAMT AKTIVITET centrets BRUGERE Aktivitet centrets ÅBNINGSTIDER: Mandag fra 9.00-16.00 Fra 9.00-16.00 fra 9.00-16.00 Torsdag fra 9.00-16.00 Fredag

Læs mere

Telefonliste / åbningstider

Telefonliste / åbningstider Telefonliste / åbningstider HUSK: Klub fritid nu hedder www.klub-skovbo.dk. På hjemmesiden kan I se klubaktiviteterne. Klub Skovbo Marianne Tlf. 21 78 61 26 (VEST) Mandag kl. 19:00-21:30 Sanne Tlf. 24

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Rosenbladet August - september 2014

Rosenbladet August - september 2014 Rosenbladet August - september 2014 Rosenvænget: 74 92 97 85 Plejecenter leder: Anita Meggers: 30 71 15 96 Gruppeleder: Margrethe Jensen: 23 49 57 14 Beboer og personale byder: Luise Henriette Hansen st.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Kløverbladet December 2006

Kløverbladet December 2006 Kløverbladet December 2006 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Ledergruppen og Administrationen Side 4: Huset i december Side 5: Huset i december Side 6: Tillykke Side 7: Tillykke Side 8: Dødsfald -Velkommen

Læs mere

Forretter. Menukort. Kontakt Risa Ring på telefon 7445 3484, og hør nærmere om hvad jeg kan gøre for dig og dit arrangement.

Forretter. Menukort. Kontakt Risa Ring på telefon 7445 3484, og hør nærmere om hvad jeg kan gøre for dig og dit arrangement. Hos Risa? Egen forsamlingshus har i årtier dannet rammen om fester af alle slags for beboerne i lokalområdet. Vi har siden skiftet navn, men kvaliteten er stadig den du kender. Hos RIsa er det kun din

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere