Askerød Tidende. Oktober 2008 nr årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød"

Transkript

1 Askerød Tidende Oktober 2008 nr årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1

2 Pensionistklubben. Program for oktober Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : og her kan du finde oplysninger om klubben. Aktiviteter i klubben : Den 07. Banko. Den 14. Frokost. Den 21. Hyggedag. Den 28. Frokost. Tillykke til. Den 11. Benny Nielsen. Den 19. Ingelise Kristensen. Den 27. Anne Knudsen. Vi starter alle tirsdage kl (bankodage kl.12.30) På bestyrelsens vegne. Jørgen Skovbro Rasmussen INDLÆG TIL Askerød Tidende Indlæg til Askerød Tidende skal afleveres i postkassen ved Kernehuset eller Stamhuset eller til et medlem af redaktionen - eller endnu bedre: Send det til Ansvarshavende redaktør Gert Keilow Redaktionsudvalg Deadline for indlæg er den 20. i måneden. AT's redaktion Niels Kjøller Fotograf: Jørgen Fahlgren Erna Romero Charlotte Birkved Har du lyst til at være med i ATs redaktion så kontakt Gert Keilow. 2

3 Læg også lige mærke til dette. Vagttelefon Ejendomskontoret meddeler, at der er kommet nyt telefonnummer på vagttelefonen. Har du svigt i el, vand, varme eller brud på faldstammen, er det nye nummer Vær opmærksom på, at fejl på antennenettet ikke kan meldes på vagttelelefonen. Nyt fra IT-supporteren Hvis I bruger Outlook eller Outlook Express til jeres , skal jeres udgående postserver hedde noget andet end den gør i dag. Der skal fremover for udgående post på en linie stå: smtp-relay.ip.nianet.dk Hvis I ikke på den måde kan komme ind i det, må i ringe til mig. Tlf PARKZONE Ejendomskontoret oplyser angående Park Zone følgende: Har du fået udleveret et periodekort, der udløber før 31. december 2008, skal du huske at få dette fornyet. Park Zones parkeringsovervågning i Askerød fortsætter nemlig under alle omstændigheder frem til og med Lederen Det kan du læse om i AT Information Læserbrev Beboermøde Aktiviteter Nye tiltag i Cafe Ask Side 4 Side 5,6,7,8,9,12,13 Cafe Ask Menu Side 9 Side 10,11 Side 14 til 18 Andre vigtige oplysninger Klubber Side 19 Side 21 Side 22 Side 23 3

4 Lederen Stærkt beboerdemokrati i Askerød. Vi føler, vi er forbudt adgang til beboermøderne. Vi føler ikke, vi bliver taget alvorligt. Vi er her ikke for at støtte nogen bestemt person eller fraktion. Vi er her for at gøre vor indflydelse gældende, og for at gøre Askerød til det bedste boligområde at leve og fungere i for os og alle andre beboere. Med udgangspunkt i denne udtalelse fra en meget engageret beboer, af anden etnisk oprindelse end dansk under beboermøderne både søndag og onsdag i slutningen af september måned i Askerød, skal jeg som formand for Afdelingsbestyrelsen slå fast een gang for alle: Intet er mere forkert eller mere misforstået end netop denne udtalelse. Og alligevel er intet mere rigtigt. Det har været en meget berigende og positiv, men også overraskende, oplevelse for ikke mindst beboerdemokratiet i Askerød, at fornemme det stærke engagement de mange af anden etnisk oprindelse end dansk udviste under beboermøderne. Det er helt rigtigt, at en stor gruppe af Askerødbeboere indtil nu ikke har gjort deres stemmemæssige vægt gældende på de mange afholdte beboermøder de senere år. Men det er ikke rigtigt, at man ikke har haft muligheden, og det er heller ikke rigtigt, at man ikke har været ønsket på møderne. Men det er frem for alt nok rigtigt, at en stor gruppe af beboere ikke har været med i beslutningsprocesserne igennem årene, fordi de aldrig mødte op. Askerød har i dag officielt 1541 indbyggere. Her af lidt under beboere, 4 hvis familiemæssige baggrund oprindeligt stammer fra andre lande end netop Danmark. Intet er mere positivt for beboerdemokratiet end engagement, og jeg skal love for, at engagementet kom til udfoldelse. Men engagement omfatter også, ved siden af lidenskaben, en forståelse for de demokratiske spilleregler, som de nu engang er fastsat i et samfund som det danske. Det handler for eksempel om, at sproget under møderne er dansk, at man følger dirigentens anvisninger og, at alle, som minimum, på forhånd har sat sig lidt ind i, hvad mødets temaer omhandler - uanset hvad man ellers har fået fortalt af andre. Ikke mindst det sidste var efter min mening et problem på møderne, og skabte dermed store uberettigede diskussioner og reelle misforståelser. Samme person, som gav udtryk for de indledende bemærkninger til denne leder, bad mig derfor også holde indledende møder med de mange andre beboere end oprindeligt danske på et tidspunkt før beboermøderne for at undgå dramatiske situationer, som for eksempel trusler, under møderne. Jeg kan love, at dette vil ske gennem ambassadørkorpset. Vi ønsker alle, at beboernes engagement bliver til gavn for fællesskabet i Askerød. Niels Kjøller. Formand for afdelingsbestyrelsen i Askerød.

5 B Information Indbydelse til boligpolitisk stormøde om Fremtidssikring af den almene bolig. Til alle beboere i Albertslund Boligselskab, Tranemosegård og Vridsløselille Andelsboligforening - tilsammen BO-VEST - Tirsdag den 21. oktober 2008 kl Musikteatret i Albertslund Bibliotektstorvet 1-3. Hvor høje huslejer forventes beboerne i det almene boligbyggeri at kunne betale? Hvordan får beboerne i den ældre boligmasse fremtidssikret deres boliger til en overkommelig pris? De tre boligorganisationer i BO-VEST er i gang med eller står over for at skulle renovere deres boligbyggerier. Der er tale om byggerier opført fra 50 erne til 90 erne. En stor del af dem som en del af forsøgsbyggeriet i erne. Renoveringsbehovet er stort og behovet for modernisering med henblik på bære-dygtigt energiforbrug er alarmerende højt. Til en stor del af denne renovering/-modernisering kan der ikke opnås støttede lån via Landsbyggefonden. Alt i alt vil det give fremtidige huslejer på et niveau, som de fleste af de boende lejere ikke vil kunne betale. Samtidig er faren for, at de såkaldt ressourcestærke beboere vil flygte til ejerboliger og dermed dræne bebyggelserne for ressourcer. Folketingets boligudvalg er inviteret til at give deres bud på løsningen af fremtidens udfordringer i debat med beboervalgte og interesserede beboere samt lokale politikere. Der tilbydes bustransport fra Stamhuset i Askerød, Ishøj Busholdeplads, Købmanden i Brøndbyøster, Brugsen i Brøndbyvester og Brøndby Strand Station. Tilmelding til bustransport skal ske på eller til Ingrid Simonsen på tlf Vel mødt. Bestyrelsen i BO-VEST 5

6 Information Børne- & Ungemedarbejder Jeg hedder Najeh Haddad og er 53 år gammel. Jeg er oprindelig statsløs palæstinenser og kommer fra Libanon. Jeg er blevet ansat som Børne- & Ungemedarbejder i Greve Nord Projektet fra d. 1. september. Her skal jeg sætte aktiviteter i gang sammen med børn, unge og deres forældre. Jeg har en bred erfaring med børn og unge, da jeg har arbejdet i Aalborg i 12 år både i fritidshjem, S.F.O., fritidsog ungdomsklub samt som opsøgende gademedarbejder. Inden jeg kom til Greve Nord Projektet, arbejdede jeg i Ishøj som fritidsvejleder i 15 måneder. Jeg håber, at kunne yde mit bedste for dette projekt så det lykkes. Jeg er åben for at samarbejde. I må meget gerne komme med forslag til aktiviteter. Afskedsreception Det er helt uvirkeligt, men alligevel sandt. En legende, en institution, en utrolig ildsjæl forlader Askerød ved udgangen af november måned og rykker teltpælene til Jylland. Gennem mange mange år, heraf de 17 år i bestyrelsen og som formand for afdelingsbestyrelsen, har Lone Binderup sat sit umiskendelige præg på beboerdemokratiet i Askerød, ligesom hun som bestyrelsesmedlem i VA har kæmpet for at fastholde og fremme hendes beboerdemokratiske holdninger til gavn for ALLE Askerøds beboere. Lone Binderup og hendes engagement vil blive savnet, og der påhviler den nuværende og de fremtidige afdelingsbestyrelser et stort ansvar for aldrig at svigte hendes grundliggende idealer. Alle beboere i Askerød inviteres derfor til afskedsreception i Cafe Ask i Stamhuset mandag den 20. oktober 2008 fra kl til Med venlig hilsen Afdelings bestyrelsen Najeh Haddad Lone Binderup 6

7 Information Nyt fra Aktivitetskoordinatoren Tag med til Bonbon-land lørdag d. 11. oktober Vi mødes ved Stamhuset kl. 10 og kommer tilbage kl. 20. Indgangen koster 85 kr. Børn under 15 kan kun komme med forældre eller med en person over 15 år. Transporten betaler Askerød, hvis du tilmelder dig til Rie eller Abdullah i Stamhuset senest torsdag 9. oktober ( / Gør Askerød mere trygt Møde 30. oktober Tre beboere i Askerød har overfor mig meddelt, at de vil være med til at gøre Askerød mere trygt ved at gå aftenture i Askerød. Men sådan et projekt kræver at der er brug for flere beboere; både unge og voksne, danskere som nydanskere. På turene kunne man gå rundt to eller tre personer sammen og eventuelt dele lidt slik eller information ud til børn og unge og få en snak med disse. Du indkaldes hermed til planlægningsmøde i Stamhuset torsdag d. 30. oktober kl Lån legetøj på Gersagerskolen tirsdage og torsdage Greve Kommune har åbnet et Legetek overfor kantinen på Gersagerskolen. Her er der en masse spændende legetøj som man kan låne med hjem til børn imellem 0-6 år. Der er åbent tirsdage og torsdage fra og torsdag fra efter aftale. Kontakt: eller Tak for Store Legedag Dagen var en succes med deltagelse af en række institutioner og af en masse børn og unge. Der var stor opmærksomhed omkring stort set alle aktiviteterne til Store Legedag; kickboxing, ansigtsmaling, Power Sports lege og konkurrencer, gademedarbejdernes sumobrydnings-underholdning osv. Tak til alle som deltog i Store Legedag og gjorde dagen til en sjov og spændende dag for en masse askerødder. Særligt tak til de aktive beboere: Charlotte, Hanne, Sahar, Moo, Valon, Biggi og Rie for deres dejlige bidrag til Store Legedag og/eller Talentshowet senere på aftenen. Rigtig god Ramadan fest på tirsdag/onsdag. Og god høstfest på fredag i Stamhuset. 7

8 Information Billederne viser udsnit af de mange aktiviteter på Store Legedag. 8

9 Information Læserbrev I september nummeret af AT gjorde ejendomskontoret opmærksom på at Per Theisen, kaldet Theis, var tiltrådt som ejendomsfunktionær undertema ude-områder. Vi skynder os at bringe et billede af Theis. Fratrædelse: Varmemester Gert Senderovitz er fratrådt sin stilling i Askerød medio september Opfølgning på nultolerance politik. Ejendomskontoret har meddelt afdelingsbestyrelsen, at ovennævnte politik foreløbigt har udmøntet sig i udsættelse af en lejer og fjernelse af en kamphund. Hanne Olsen skriver: Jeg læste med glæde Benny Nymands læserbrev fra sidste AT. Han formåede at omsætte mine tanker og følelser til ord omkring Yrsa Mikkelsens vedvarende personlige hetz på afdelingsbestyrelsen/aktivbestyrelsen. Jeg er én blandt mange, der kun kan appellere til Yrsa: Hold nu op med den hetz, få dig et liv og lad afdelingsbestyrelsen og aktivbestyrelsen fokusere på vigtigere ting end at skulle forholde sig HELE TIDEN til dine patetiske angreb. Der er andre mere presserende opgaver at tage fat på i Askerød end din smædekampagne, hvis du da har Askerøds bedste på sinde!!! Man kan jo kun efterhånden tvivle på det. Hanne Olsen, Agerhuset 8. Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til Askerød Tidende. Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max.een side i bladet, svarende til en A5 side. Redaktionsudvalget. 9

10 Beboermøder Mange til beboermøderne Meget kan man sige om beboerdemokratiet i Askerød. Der skal dog ikke herske tvivl om, at fremmødet ved de sidste møder i både august og september har været et tydeligt tegn på, at rigtig mange beboere føler en dyb interesse for at være medbestemmende omkring dagligdagen, trivslen og fællesskabet i bebyggelsen. Endnu foreligger referaterne fra møderne den 21. og 24. september ikke. Disse vil være tilgængelige på Askerøds hjemmeside så hurtigt som muligt. De vil ligeledes være at læse i ATs udgave i november. fokusgruppernes arbejde fra afdelingsbestyrelsens side lagt frem til endelig godkendelse. Helhedsplanen og tilvalgsarbejderne var jo allerede godkendt på tidligere beboermøder. Begge dele var også tidligere godkendt af både VA s bestyrelse og Greve Kommune. Det blev et langt, men også meget informativt møde. Alle tre fokusgruppers indstillinger til beboermødet blev endeligt godkendt uden at nogen stemte imod. Fra det ordinære budgetbeboermøde den 21. kan oplyses, at budgettet blev vedtaget med meget stort flertal. Huslejestigningen bliver fra 1. januar 2009 på i alt 3,37%. Heraf er de 3% alene begrundet i forhøjede vandledningsafgifter pålagt af kommunen og stigning i andre skatter og afgifter. Afdelingsbestyrelsen fik derudover bemyndigelse til at arbejde videre med planerne om effektiv videoovervågning i Askerød. Endelig vedtog forsamlingen, med Yrsa Mikkelsen som inspirator, at opsige kontrakten med Park Zone. Denne aftale udløber således På mødet den 24. september var 10

11 Beboermøder 11

12 Information fra ejendomskontoret Hjælp vi drukner i affald! Det har desværre vist sig, at håndtering af storskrald og affald ikke fungerer efter hensigten. Vores ejendomsfunktionærer bruger alt for meget tid på fjernelse af storskrald og affald, der bare bliver sat udenfor opgangene på alle tider af døgnet. Det går jo desværre ud over andre opgaver, som så ikke bliver løst. Derfor dette nødråb!!!!!!!!!! Køkkenaffald skal i molokkerne med det samme, da det ellers tiltrækker rotter m.m. Alt andet affald, der kan komme igennem lugerne til molokkerne, skal smides i de rette molokker. Storskrald, såsom frysere, møbler og andre større genstande, må kun sættes ud foran opgangen mandag og torsdag inden kl. 12:00. Ejendomskontoret skal hermed henstille til at ovennævnte bliver overholdt. I tilfælde af tilsidesættelse af ovennævnte regler, vil ejendomskontoret opkræve beboeren et beløb for fjernelse af affaldet. Vær med til at gøre Askerød til et pænt og rart sted at færdes i!!!!!! Med venlig hilsen Ejendomskontoret 12

13 Information fra ejendomskontoret Rigtigt mandag og torsdag Storskrald Forkert alle dage Forkert alle dage Køkkenaffald skal i molokkerne Alt dette affald skal i molokkerne 13

14 Aktiviteter Nyt fra Motionen. Der er fitness instruktion i motionsrummet hver mandag fra kl til Her kan du få hjælp og vejledning til træningen. Ring til Eva på eller Lene på for mere info. Har du lyst til at være ansvarlig og åbne motionsrummet hver tirsdag og/ eller fredag fra kl til 19.00? Motionens formand Tove Andersen efterlyser flere ansvarlige. Er du frisk, så kontakt Tove på Fra billarden STORT arrangement med frokost lørdag den 11. oktober 2008 kl Tilmelding er nødvendig. Arrangementerne er KUN for medlemmer, husk at tilmelde jer i klubben. Med venlig hilsen Billarden. Nyt fra PowerSport. Så er vi startet op igen i PowerSport. Vi træner i Hundige hallen hver tirsdag fra kl til Desuden har vi også fået hallen søndage, hvor der spilles badminton for alle børn i Askerød fra kl til 15.00, og mellem kl til er der fodbold kun for 6. klasse og opefter. Som lokkemad har jeg sat 300,-kr. på højkant til det barn, som kan tage et sæt fra mig i badminton. Dette gælder hele sæsonen 08-09, men kun for børn og unge op til 18 år. Hanne Olsen. Øl- og Vinlaug Onsdag den 29. oktober er der så hyggeaften i Cafe Ask, Stamhuset, med lidt godt til ganen og halsen. Her skal kontingentet på 125,-kr. betales. Onsdag den 26. november er der tid til lidt julehygge. Nærmere information i næste AT. Formand: Anne Marie Uldall 14

15 Aktiviteter HUSK bankospil søndag den 26. oktober. Så er der bankospil igen igen. Aktivbestyrelsen og pensionistklubben afholder BANKOSPIL søndag den 26. oktober 2008 kl Kom og vær med til en dag med hyggeligt samvær, gode præmier og lidt at spise og drikke. Der kan købes kaffe, te, øl, sodavand, kage og sandwichs. Vi håber at se rigtig mange. Vel mødt. Mvh Aktivbestyrelsen 15

16 Pensionistklubbens efterårstur. I dagene fra den 15 sept. til den 19 sept tog 27 personer på dejlig bustur til Saalfeld i Thüringen i Tyskland. Aktiviteter Masser af dejlig mad og mange udflugter til de smukke steder i Thüringen. Vejret var godt men måske lidt koldt men til gengæld fejlede humøret ikke noget. Alle hyggede sig på hotellet eller på den lille smugkro der lå lige ved siden af hotellet. Nogle få måtte ud og købe lidt ekstra tøj, ja, selv Niels Kjøller fik en ny jakke og Inger et halstørklæde. Fra smugkroen På gensyn til næste år. Jørgen. Og vi sejlede op af åen Vi spiste i Orientekspressen 16 Fra smugkroen

17 Aktiviteter Bjergbane tog os op i højderne. På skifermuseum. Aftenudflugt med middag og dans. 17

18 Aktiviteter MIDDAG FOR DE MODIGE d. 22. oktober 2008 kl. 18 i Café Ask Greve Nord Projektets medarbejdere vil lave en middag for Askerøds beboere. Vi har nu lagt hovederne i blød, spurgt vore maver til råds og kommet på en menu. Vi håber, at I har lyst til at komme og være med til en glad aften. Vi skal gøre vores yderste for at leve op til caféens høje serviceniveau! Menu Stegt laks med kold kaviarsauce og groft brød Kylling a la Najeh Kylling og pasta i hvid sovs med champignons, rød peber og krydderi Der serveres grøn salat til retten Vanilleis med chokoladekage og hindbærparfait Kaffe Pris 85 kr. Drikkevarer kan købes til caféens sædvanlige priser Tilmelding til Inge i Café Ask senest mandag d. 20. oktober 18

19 Nye tiltag i cafe Ask GÆSTEKOK Har du en yndlingsopskrift,som du har lyst til at andre skal smage. Så vil vi gerne møde dig og invitere dig til at være gæstekok for en aften I Cafe Ask (din beboercafe) Vi har brug for en gæstekok den første tirsdag i måneden. Dit arbejde er frivilligt og ulønnet, du får selvfølgelig den hjælp som du har brug for, og din familie spiser gratis med. Vi ser frem til din henvendelse. Velkommen til oktober måneds gæstekokke. Oktober måneds gæstekokke i Cafe Ask er vore faste nærbetjente fra Karlslunde Politi. Arrangementet finder sted tirsdag den 7. okober fra kl til Som det fremgår af menuplanen serveres porrersuppe ( også kaldet knippelsuppe) og bankekød med kartoffelmos.priser som normalt på menuplanen. Det bliver helt sikkert et hyggeligt bekendtskab med betjentenes gastronomiske færdigheder. Af hensyn til kokkenes forberedelse må du gerne give Cafeen besked om din eventuelle deltagelse. Brug Askerøds egen hjemmeside. Vores adresse er: Bo-Vest, Administrations telefonnummer:

20 Cafè Ask Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Hver tirsdag og torsdag fra kl til Til den almindelige sultne kr. Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr. Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand 120 kr. Til den økonomiske :Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis 170 kr. Dessert el. forret Kaffe Kage 18 kr. 5 kr. 5 kr. Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside, www. Askerød.dk under Cafe Ask. Bemærk Den første tirsdag I hver måned er menuen lavet af Månedens gæstekok. En gæst vil skabe dagens middag. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Vi glæder os til at se dig. Personalet i Cafe Ask. Formiddag: Hjemmebagte boller m/smør 6,- Ost, marmelade eller pålæg 3,- Frokost: (ikke fredag) Buffet 40,- (2x3 salater, 1x fisk, 2x pålæg, 1x lunt eller croissant eller pålægsburger) 1 skål alm. Salat 10,- 1 skål salat m/fyld 15,- Croissant m/fyld 21,- Burgerbolle m/fyld 16,- Dagens suppe 18,- Flutes eller brød 2,- Lun ret 21,- Dagens dessert 18,- Hele dagen: Hjemmebagt kage 5,- Kaffe, te 4,- Varm chokolade, m/flødeskum 8,- Sodavand 7,- Øl 12,- Vin 69,- Chokolade, slik Dagspris Tirsdag og torsdag varm mad i Cafeen fra kl Menuplan se næste side. CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme i dit hjem, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften. 20

21 Cafè Ask oktober og november Oktober 2008 Tors.d.2. Mørbradgryde m/ løse ris kr. 34,00 Ymerfromage kr. 18,00 Tirs.d.7. GÆSTEKOK Tors.d.9. Karbonade m/ grøntsager, kart. kr. 32,00 Kirsebærtrifli kr. 18,00 Tirs.d.14. Kinesisk kylling m/ løse ris kr. 34,00 Hindbærdessert kr. 18,00 Tors.d.16. Revelsben m/ salat, ½ bagt kart. kr. 32,00 Vanille budding kr. 18,00 Tirs.d.21. Frikadeller m/ stv. Hvidkål, kart.,rødbeder kr. 32,00 Svesketrifli kr. 18,00 Tors.d.23. Fiskefilet m/ remouladesovs,kart.,gulerødder kr. 34,00 Æblekage kr. 18,00 Tirs.d.28. Lagsagne m/ salat kr. 30,00 Aspargessuppe kr. 18,00 Tors.d.30. Svinekam m/ hjemmelavet rødkål,kart kr. 34,00 Fløderand kr. 18,00 Cafe Ask november Tirs. d.4. Gæstekok Tors.d.6. Skipperlabsskovs m/ rødbeder,rug. kr. 34,00 Æbletrifli kr. 18,00 Tirs.d.11. Andesteg m/ rødkål, asier, brune og hvide kart. kr. 60,00 Ris a la mande kr. 18,00 Husk bestilling senest d. 6.nov. Tors.d.13. Ungarnsk gullash m/ kart.mos kr. 34,00 Citronfromage kr. 18,00 Tirs.d.18. Dansk hakkebøf m/ kart.,rødbeder kr. 32,00 Fløderand kr. 18,00 Tors.d.20. Høns i peberrodssovs, kart.,gulerødder kr. 32,00 Hønsekødsuppe m/ boller kr. 18,00 Tirs.d.25. Lagsagne m/ salat kr. 30,00 Abricostrifli kr. 18,00 Tors.d.27. Kotelet i fad m/kart.både,salat kr. 32,00 Frisk frugtsalat kr. 18,00 21

22 Andre vigtige oplysninger Følgende medarbejdere, ansat under den Sociale Helhedsplan og Greve Nord Projektet, kan kontaktes i Stamhuset, Digehuset 9 eller som oplyst nedenfor. Bente Larsen, sekretariatsleder Tlf Kira Gilling Hansen, Jobguide, Tlf , , Mail: Freddy Visby, Opsøgende medarbejder / Social vicevært, Tlf , Mail: Børne og unge medarbejder Najeh Haddad Mail: Under Askerødprojektet kan kontaktes: Abdullah Domurcuk, Aktivitetskoordinator & Beboerrådgiver, Tlf / , Mail: Sådan kan du selv hjælpe. Der er langt de fleste steder i løbet af september måned blevet ryddet op i cykelskurene. Dette har givet betydelig plads til, hvad ejendomskontoret kalder, cykler i drift. Som alle andre steder i landet, forsvinder der hvert år også i Askerød et ikke ubetydeligt antal cykler og knallerter. Vi kan derfor ikke nok opfordre brugere af skurene, herunder specielt forældrene til børn, hvoraf mange har cykler, til at holde skurene aflåste. Har dit barn besvær med at lukke selv, så hjælp. Det er trods alt lidt mere besværligt at fjerne cykler fra et låst skur. It-support Ved problemer med at komme på nettet eller ved fejl på internetforbindelsen, kontakt: Gert Keilow, telefon Det er vor frivillige IT-supporter i Askerød, som gerne hjælper dig, men da der er tale om frivilligt og ulønnet arbejde,bedes du venligst respektere Gerts kontakt-tid hverdage kl og have forståelse for, at der kan være tidspunkter, hvor telefonen ikke vil blive taget... 22

23 Klubber & aktiviteter Aktivitet/klub Kontaktperson Åbningstider Bosnisk Klub Refik Bajrektarevic Ons, fre, lør Agerhuset 6, 1.tv Pensionistklub Jørgen Skovbro Rasmussen Tirs, tors Digehuset 3, st Motion Tove Andersen Man, tirs, tors for Askerødder Grøftehuset 1, 2.th. Man, ons, tors Tirs, fre mænd Ons, fre 9-11 mænd Lør,søn begge køn Arabisk Nadia Ismail lektiehjælp Krathuset 7 1.th. Lør Askerød Anne-Marie Uldall Øl og Vinlaug Kildehuset 3, Kurdisk Klub Parshang Fatahi Man, ons, fre Agerhuset 4, st.1 Lør Musik Franz Heinemeier Alle dage Kildehuset 2, 3.th. efter aftale Male-aktivitet Frank Langholm, Tove Andersen, Billarden Villy Madsen Mand Tirs & tors Tirs & tors Lør & søn NB: Der må i ingen af klubberne udskænkes alkohol efter kl

24 AFDELINGSBESTYRELSEN Formand: Niels Kjøller Næstform: Bent Salvesen Medlem: Gert Keilow Agerhuset 4, 3.th. Kildehuset 3, 2 Krathuset 1, st Kasserer : Tonni Rosendahl Medlem: Jørgen Fahlgren Krathuset 2, 3.tv. Grøftehuset Suppl: Lis Nordberg Suppl: Lone Binderup Dalhuset 8, st. 1 Kildehuset 2, st Ønsker du at snakke med afdelingsbestyrelsen: Kontakt Susanne på tlf UDLEJNING af stamhussal Kontakt Inge i Cafe Ask personligt eller via telefon PRISER : Stamhussal: Depositum : ved reservation kr. 500 Leje: ved nøgleudlevering kr. 600 Aflysning: kr. 300 Musikanlæg: Depositum: kr. 200 Udlån Trækvogn, wienerstige, skruemaskine, græsslåmaskine, grensaks og boremaskine Depositum 200 kr. Henvendelse: Ejendomskontoret i åbningstiden Aktivbestyrelsen Formand: Charlotte Birkved Kasserer: Gert Hansen Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. Der er åbent i bestyrelseslokalet 2. tirsdag i måneden i Stamhuset fra kl til Telefontavle for Askerød VAGTTELEFON Uden for normal kontortid Må kun bruges ved svigt i el, vand og varme samt brud på faldstammer m.m. Kan ikke bruges ved antennesvigt Ejendomskontoret (telefontid 7-9) Afd.leder Morten Bergstrøm Driftsassistent Finn Sørensen Café, Inge Nielsen Sekretær Susanne Kristensson Aktivitetskoordinator Afdelingsbestyrelsen Aktivbestyrelsen Ejendomskontoret holder åbent : Sekretær træffes: Mandag - fredag Mandag - torsdag Tirsdag tillige Tirsdag efter aftale Telefontid: 7-9 Fredag 10-12

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød Askerød Tidende September 2008 nr. 329-33. årgang Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for september 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset.

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Askerød Tidende April 2010 nr. 343 35. årgang Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Borgmester Hans Barlach og Vinie Hansen, Formand VA og

Læs mere

Marts 2012 nr. 360 37. årgang

Marts 2012 nr. 360 37. årgang Askerød Tidende Marts 2012 nr. 360 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Askerød Tidende December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Se inde i bladet: Beboermøde den 9.december på Hundige skolen Helhedsplanen Trygheden i Askerød

Læs mere

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet.

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerød Tidende Maj 2011 nr. 352 36. årgang HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerøds midtvejsfest blev en god fest for dem der mødte

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

September 2011 nr. 355 36. årgang

September 2011 nr. 355 36. årgang Askerød Tidende September 2011 nr. 355 36. årgang HUSK: 14. sept. Budgetbeboermøde i Stamhuset kl. 19.00 Folketingsvalg 15. september Husk at stemme Folketingsvalget er udskrevet, og der skal stemmes d.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR.

& 4 8362 8692 1311 8692 3309 CVR. Julefrokost 2015 Julefrokost 2015 på Hørning Kro & Hotel Fredag den 27. & Lørdag den 28. november Vi serverer en traditionsrig men spændende jule buffet, med alt hvad julen har at byde på. Vores DJ Delta

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase.

Så er renoveringen ved at være på sin sidste fase. Askerød Tidende Juli/August 2011 nr. 354 36. årgang Indkaldelse til Budgetbeboermøde Side 8 Indvielsen af Netcafeens nye lokaler. Side 13 MindeGudstjeneste for det Norske folk. Side 13 Kulturdag blev en

Læs mere

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for Senior og Master

Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for Senior og Master TIK bueskydning (Taastrup) og Bueskydning Danmark inviterer til Danmarks Mesterskaberne i Bueskydning for Senior og Master 14. 15. marts 2015 TIK Bueskydning og Bueskydning Danmark indbyder til Danmarks

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11

Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11 Askerød Tidende December/Januar 2010 nr. 348 35. årgang Info om Netudfald se side 5 Maskebal se side 19 Den nye containergård side 11 Ikke se, ikke høre ikke tale om greve kommune i forbindelse mediepolitisk

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Frokostplus frokostordning

Frokostplus frokostordning Frokostplus frokostordning Frokost+ tilbyder en indbydende og varieret frokostordning med et stort udvalg, som dækker de flestes behov og ønsker. Høj service, gode råvarer og stor variation er det, der

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Har De spørgsmål, eller ønsker De fremvisning af lokaler står vi naturligvis altid til Deres disposition med råd og vejledning.

Har De spørgsmål, eller ønsker De fremvisning af lokaler står vi naturligvis altid til Deres disposition med råd og vejledning. info@ Kære gæst Vi glæder os til, at byde Dem og Deres gæster velkommen her på Restaurant Rindbæklund i Hedensted bakker direkte ned til en af Danmarks smukkeste golfbaner. Denne konfirmationsbrochure

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

H E L E E Nr. 8 - september 2014

H E L E E Nr. 8 - september 2014 H E L E E Nr. 8 - september 2014 HELENENYT Lørdag den 19 juli Nr. 8 (september årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 Indhold : Forsikring Side 1 Korrektion af indlæg Problemer med antennesignal i Ørenlyd nr. 132 Side 2 Arbejdsweekend

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Vi ruller den røde løber ud

Vi ruller den røde løber ud JULEN 2014 Selskaber & arrangementer Vi ruller den røde løber ud Skal du holde fest, reception eller lignende, har vi mødeog selskabslokalerne til dit næste arrangement. Op til 70 couverter. Vi dækker

Læs mere

Vi ruller den røde løber ud

Vi ruller den røde løber ud JULEN 2015 SELSKABER & ARRANGEMENTER Vi ruller den røde løber ud Skal du holde fest, reception eller lignende, har vi mødeog selskabslokalerne til dit næste arrangement. Op til 70 couverter. Vi dækker

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger ARENDSE NYT Hellig Trekonger Januar 2013 Indholdsfortegnelse Januar 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage i januar Referat af beboermøde December 2012 Priser Årets traditionelle

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Træningslejr Italien Påsken 2014. Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503

Træningslejr Italien Påsken 2014. Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503 Træningslejr Italien Påsken 2014 Kontaktpersoner: Allan EG 21431398, Erik Thalund 22165422 og Peer Bertelsen 40571503 Foreløbig plan for træningslejren i påsken 2014 Tidstermin: Fra Herning: Afgang Ankomst

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere