Askerød Tidende. Dec./Jan. 2008/09 nr årgang. Vinterstemning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Askerød Tidende. Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang. Vinterstemning"

Transkript

1 Askerød Tidende Dec./Jan. 2008/09 nr årgang Vinterstemning 1

2 Pensionistklubben. Program for december 2008 og januar Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : og her kan du finde oplysninger om klubben. Aktiviteter i klubben : Den 09. Dec. Frokost.(lukker kl møde) Den 12. Juleafslutning i Stamhuset. Juleferie til 6 jan.2009 Den 06. Banko Den 13. Frokost. Den 20. Hyggedag Den 27 Frokost. Tillykke til. Den 22..dec. Ernst Larsen.(80) Den 29.dec Jørgen Skovbro Den 01.jan. Tonnie Rosendahl. Den 01.jan. Randi Damborg. Den 26.jan.Ebba Christoffensen. Den. 27.jan. Flemming Nielsen. Vi starter alle tirsdage kl (Bankodage kl ) På bestyrelsens vegne. Jørgen Skovbro Rasmussen. INDLÆG TIL Askerød Tidende Indlæg til Askerød Tidende skal afleveres i postkassen ved Kernehuset eller Stamhuset eller til et medlem af redaktionen - eller endnu bedre: Send det til Ansvarshavende redaktør Gert Keilow Redaktionsudvalg Deadline for indlæg er den 20. i måneden. AT's redaktion Niels Kjøller Fotograf: Jørgen Fahlgren Erna Romero Charlotte Birkved Har du lyst til at være med i ATs redaktion så kontakt Gert Keilow. 2

3 Læg også lige mærke til dette. Ejendomskontoret meddeler På vegne af vor kanaludbyder meddeles, at der 1. januar 2009 sker nogle ændringer i beboernes tv-pakke. Der sker også nogle mindre prisjusteringer. Er du interesseret i at vide mere om de kommende mindre reguleringer, kan du allerede nu få oplysningerne ved at kontakte udbyderens salgsafdeling på tlf Nyt fra IT-supporteren Hvis I bruger Outlook eller Outlook Express til jeres , skal jeres udgående postserver hedde noget andet end den gør i dag. Der skal fremover for udgående post på en linie stå: smtp-relay.ip.nianet.dk Hvis I ikke på den måde kan komme ind i det, må i ringe til mig. Bemærk nyt nr.tlf Lederen Det kan du læse om i AT Information Aktiviteter Side 4 Side 8,9,10,11,12,13,14 Julehilsen Læserbreve Opfordring Konkurrence Side 5,6 og 7 Side 15 Side 16 og 17 Side 18 Bo-Vest Vort administrationsselskab, Bo-Vest, er beliggende på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Der er åbent for personlig kontakt mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra til Torsdag fra kl til Cafe Ask og Menu Side 19 Side 20 og 21 Andre vigtige oplysninger Klubber Side 22 Administrationsselskabets hjemmeside har følgende adresse Her er henvisninger til mange ting, bl. a. muligheden for byttelejligheder. Side 23 3

4 Lederen En levende landsby I år 2000 var landsbyen Askerød ikke nævnt blot én gang i landets medier. I år 2007/2008 er Askerød blevet omtalt mere end 700 gange. Vi er altså blevet et kendt område i den samlede danske verdenspresses bevidsthed. Straks vil mange, specielt udenfor Askerød, påpege, at årsagen ligger i bebyggelsens stadigt tilbagevendende problemer med adfærdsvanskelige børn og unge. Der er dog, så vidt jeg ved, ikke lavet statistik på omtalens negative eller positive udgangspunkt. Men at vi som et alment boligområde er interessant for mange andre end os, der bor her, er uomtvisteligt. Spørgsmålet er derfor i al sin enkelthed, hvorfor denne interesse? Jo, vi er interessante fordi vi med kommunens, boligselskabets, Landsbyggefondens og frem for alt egen hjælp har undgået ghettofælden. Vi har formået at ændre beboersammensætningen, og vi har formået at tiltrække mange såkaldte ressourcestærke beboere. Vi har skabt et boligområde, der ikke mindst på grund af den megen omtale, er blevet begunstiget med en række økonomiske hjælpepakker. Ikke alene fordi vi lå ned, men også fordi de bevilligende instanser troede på vor egen evne til at bruge midlerne bedst muligt til gavn for alle i Askerød og som et eksempel til efterfølgelse for andre belastede boligområder i kongeriget. Greve Nord Projektet er etableret. Helhedsplanen er vedtaget af beboerne. Videoovervågning, bedre belysning mellem blokkene og på stierne og en forebyggende beskæring af Askerøds mange dejlige grønne områder er sat i gang for yderligere at fremme beboernes tryghed under færdsel i bebyggelsen. Så langt så godt. Dog, der er et aber dabei. Hvert år på budgetbeboermødet i september har de mange frem mødte beboere bevilliget over huslejen et beløb til brug for Cafe Ask, afdelingsbestyrelsen, Aktivbestyrelsen, Askerødprojektet og de mange klubaktiviteter i Askerød. Afdelingsbestyrelsen beder hvert år om beløbet på budgettet for at muliggøre sociale tiltag til gavn for landsbyens beboere. Viften af beboersamlende aktiviteter er meget bred. Det er derfor lidt beskæmmende, at så forholdsvis få gør brug af mulighederne. I betaler alle til mulighederne. Derfor denne opfordring. Kom og vær med i det nye år. Kontakt de mange ildsjæle, der gør et kæmpearbejde for at gøre Askerød til en levende landsby. Der er plads til mange flere. Rigtig glædelig jul og godt nytår. Niels Kjøller, formand for afdelingsbestyrelsen. 4

5 B Infomation Nyt fra motionsklubben Motionsklubben meddeler, at der igen er enkelte ledige pladser på de mange motionshold. Husk kontingentet er kun kr. 25,- pr. måned. Du kan på næstsidste side i AT se åbningstidspunkterne. Kontakt formanden Tove Andersen. Hun har telefon Askerøds fiskeklub Fiskeklubben indkalder til stiftende generalforsamling onsdag den 7. januar 2009 kl i Billardklubbens lokale i Stamhuset. Indtil nu har turene på Øresund været en såkaldt aktivitet. Interessen for disse fisketure har dog været så overvældende, at det er besluttet at oprette en egentlig fiskeklub i Askerød. Der indkaldes derfor til stiftende generalforsamling på ovennævnte dato. Har du interesse i at være med i en lokal spændende og sund aktivitet, så mød op og vis dit engagement den 7. januar. Nyt fra Aktivbestyrelsen Rengøringsweekend De mange klubber i Askerød gøres allerede nu opmærksom på, at næste års indendørs rengøring og istandsættelse af klublokalerne afholdes i weekenden den 7. og 8. februar Der vil senere komme en skrivelse om arrangementets nærmere indhold til klubbernes formænd. Denne notits blot for at de enkelte medlemmer selv afsætter tiden til den første af næste års pligtweekender. Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til Askerød Tidende. Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max.een side i bladet, svarende til en A5 side. Redaktionsudvalget. 5

6 Information Ravnene flyver over Askerød. Snart vil du se De gule jakker i Askerød. De gule jakker tilhører Natteravnene. Men hvad er lige Natteravnene? Natteravnene er frivillige voksne, der ønsker at tage et ansvar i lokalsamfundet for at gøre stedet til et mere trygt og rart sted for både børn og unge samt voksne. Deres opgave er ved deres tilstedeværelse af vise flaget og være synlige. De vil færdes, hvor de unge ofte færdes. Det er meget vigtigt at understrege, at de ikke er noget vagtværn. De går rundt i området sammen, altid 3 voksne. godt imod af de unge. Hvordan bliver man så Natteravn? For at blive natteravn skal man gennemgå et kort uddannelsesforløb ofte fordelt over to aftener, hvor natteravnenes opgaver, virke og regler bliver gennemgået. Senere får Natteravnene tilbudt f.eks. førstehjælp kurser. Der er ingen krav om, hvor tit man Formålet med deres færden er alene at snakke med de unge. De unge kan komme til Natteravnene og tage en snak om det, der lige optager dem. De forsøger ved deres tilstedeværelse at lægge en dæmper på eventuelle ophidsede parter. Natteravnene fortæller, at de altid oplever, at de har en meget gavnlig indflydelse på de unge og de bliver taget rigtigt 6 skal gå. Dog bør man kunne afse tid til at gå 1-2 ture fordelt over lidt over en måned. Hver tur er på 2-3 timer og man går efter en turplan. Man vælger selv, hvor man vil gå, men oftest er det i Askerød og omliggende områder. Det er rigtigt dejligt at kunne fortælle, at vi netop har fået vores egen afdeling af Natteravnene her i Askerød under Greve afdelingen af Natteravnene. 25 beboere med tilknytning til Askerød har meldt sig som Natteravn og gennemgået en intens kursus aften, så de nu kan gå i de karakteristiske gule jakker. Der var debut aften for 8 hold Natte-

7 Information ravne fredag den 21. november, hvor de var ude og gå en kort tur i Askerød og omegn. DR1 21- nyhederne dækkede det direkte. Det var en succes, som vil blive fulgt op med nye ture og en turplan. Hvis du er blevet interesseret i at vide mere eller melde dig som Natteravn, så kontakt: Freddy Visby, social vicevært, fra Greve Nord Projektet. It-support Ved problemer med at komme på nettet eller ved fejl på internetforbindelsen, kontakt: Gert Keilow, Bemærk nyt nr Det er vor frivillige IT-supporter i Askerød, som gerne hjælper dig, men da der er tale om frivilligt og ulønnet arbejde,bedes du venligst respektere Gerts kontakt-tid hverdage kl og have forståelse for, at der kan være tidspunkter, hvor telefonen ikke vil blive taget... Lær at omgås fyrværkeri med forsigtighed og hensyntagen til andre Greve Nord Projektet afholder mandag den 15. december en informationseftermiddag omkring brugen af fyrværkeri. Arrangementet der primært er rettet mod de unge beboere i Askerød starter kl i Cafe Ask i Stamhuset. Vor sociale vicevært Freddy vil vise et power-point show. Der vil blive uddelt beskyttelsesbriller og givet gode råd om brugen af fyrværkeri og ikke mindst, hvordan brugerne bedst muligt tager hensyn til andre beboere og husdyr i Askerød. Derfor til alle forældre, bed jeres børn komme i cafeen den 15. december kl Kom gerne selv med. Mødet forventes at vare ca. 1 1!2 time Der bliver serveret lidt til børnene. 7

8 Aktiviteter Har dette din interesse? Aktivbestyrelsen har modtaget en henvendelse fra nogle beboere, der ønsker at undersøge interessen for at etablere en klub for modeljernbaneentusiaster i Askerød. Jeanette og hendes datter boende i Askerød kommer igen i Cafe Ask. Henvendelsen er kommet fra personer, der allerede har noget udstyr til brug for klubben. For at få stillet et permanent lokale til rådighed rettes derfor denne henvendelse til andre interesserede. Kontakt Benny Nymand på Da det tidligere har været en succes, kommer Jeanette i Cafe Ask igen tirsdag den 16. december fra kl til kl hvor det er muligt at købe halskæder, nøgleringe med ur i samt Aloe Vera produkter Kig forbi og find en billig ekstra julegave. Gæstekokke i Cafe Ask. Januar måneds gæstekokke i Cafe Ask er gademedarbejderne i Greve kommune tilknyttet Askerød. Vi glæder os til en spændende aften tirsdag den 6. januar kl Pris: Cafeens almindelige priser. 8

9 Aktiviteter Film- og foredragsaften i Stamhuset Tirsdag den 27. januar 2009 kl vises dokumentarfilmen Byen udenfor i Cafe Ask i Stamhuset. Filmen er lavet af instruktøren Tom Erik Kampmann og er anden film i en trilogi. Filmen er et portræt af livet i byerne, der ligger lige udenfor storbyen København. Askerød har en stor rolle i dokumentarfilmen. Før filmen vises holder museumschef Poul Sverrild fra Historiens Hus i Hvidovre et foredrag om baggrunden for udviklingen af efterkrigstidens forstæder. Det er historien om gode boliger til alle. Historien om lys, luft og sundhed. Her sættes forestillingen om forstaden som byens grimme ælling til debat. Er forstaden langt bedre end sit rygte? Kom og vær med til en spændende film- og debataften. Museumschef Poul Sverrild 9

10 Aktiviteter Pensionistklubben Klubbens store julebanko var det bedst besøgte bankoarrangement i klubbens historie. Næsten 100 beboere og gæster kæmpede en indædt kamp om de mange flotte præmier stillet til rådighed af de mange forskellige sponsorer. Nogle gik selvfølgelig skuffede bort ikke på grund af arrangementet - men på grund af manglende gevinster. Men uanset om man vandt eller tabte, var alle enige om, at Pensionistklubben endnu en gang havde overgået sig selv, og alle glædede sig til gensynet næste år. 10

11 Aktiviteter Fang selv din nytårstorsk. Mandag den 29. december 2008 kl lægger MS Bjørnsholm fra kaj i Kalkbrænderihavnen lige ved Svanemølleværket. Båden er tilbage igen kl samme dag. Billardklubben har på vegne af Fiskeklubben i Askerød reserveret 15 pladser på denne tur. Tilmelding i Billardklubben eller på mail Du kan også ringe til John Tofteng på telefon De tidligere fisketure har været en stor succes, så princippet om først til mølle først malet gælder også på denne tur på Kattegat og Øresund med gode fangstmuligheder for både torsk og sild. Der vil blive arrangeret fællestransport fra Hundige Station med S-tog, dog betalt af deltagerne selv.. For egen regning kan du ligeledes om bord bestille fortæring, priser oplyses på Sidste frist for tilmelding er lørdag den 20. december. Pris for beboere i Askerød kun kr. 100 kr. For gæster, inviteret af en beboer, er prisen kr Beløbet betales ved tilmelding.. NB! Har du fiskegrej, du kan stille til rådighed giv John Tofteng besked. MS Bjørnsholm 11

12 Aktiviteter Nyt fra billarden Årets store julegløgg-arrangement afholdes lørdag den 20.december kl i Billardens lokale i Stamhuset. Gløggen fremstilles igen i år efter Bent Salvesens hemmelige men rigtig gode recept. Der serveres derudover æbleskiver og julesmåkager. Der er åbent hus for alle Askerøds beboere, så kom og vær med til en rigtig hyggelig optakt til julen. Nyt fra Billarden Én af Askerøds ældste beboere og også længst boende i Askerød, Bodil Axelsen, blev med virkning fra 1. november 2008 udnævnt til æresmedlem i Billardklubben. Udnævnelsen blev fejret ved en hyggelig og velbesøgt sammenkomst i klubbens lokale i Stamhuset. Vi ønsker Bodil tillykke med hæderen. Nyt initiativ i Askerød I samarbejde med Greve Nord Projektet og Cafe Ask er der oprettet en børnemadklub. Ideen har vist sig at være en stor succes, så ønsker andre at være med, kontakt da Greve Nord Projektet ved Freddy Vis by eller Cafe Ask ved Inge Nielsen. Bodil Axelsen får overrakt sit bevis af formanden Villy Madsen. Billedet fra børnemadklubben. 12

13 Aktiviteter Smuk viseaften i Stamhuset Vor lokale trubadur Franz Heinemeier afholdt sammen med Karina og Anders en musikalsk meget varieret viseaften i Stamhuset. De mange fremmødte fik en rigtig hyggelig aften med sange fra både den danske og den udenlandske sangskat, og vil helt sikkert være gode ambassadører for næste viseaften. Denne var nemlig helt sikkert ikke den sidste. Fra venstre: Anders, Karina og Franz. 13

14 Aktiviteter Øl og vinlauget holdt julearrangement i Cafe Ask onsdag den 26. november. Medlemmerne hyggede sig. Aldo tester sin egen julebryg. 14

15 Julehilsen. AFDELINGSBESTYRELSEN, AKTIVBESTYRELSEN, EJENDOMSKONTORET, KLUBBERNE, MILJØ-UDVALGET OG ATs REDAKTION ØNSKER SAMTLIGE BEBOERE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR. 15

16 Læserbreve Benny Nymand skriver. Min allerkæreste Yrsa Mikkelsen! I følge min demokratiopfattelse, kan man ikke blive "smidt" ud af en lovligt, demokratisk valgt bestyrelse, et parti, en forening etc. etc. Nej, Yrsa, man kan få et flertal imod sig og sine ideer, og så er man nødt til at "pakke sine sydfrugter, og gå"!!!! Demokrati, i en nøddeskal, ikke? At du beskylder mig for at være afdelingsbestyrelsens forlængede arm og viderebringe "deres ord med min pen", vil jeg kun knytte een kommentar til. Jeg er fyldt 42, og jeg har lært at tænke selv, men at jeg så tilfældigvis er enig med den lovligt, demokratisk valgte afdelingsbestyrelse, se det er jo så en helt anden sag og et cadeau til dem. Yrsa - du spørger om, hvor længe jeg har boet i Askerød. Jeg flyttede ind , og pa den forholdsvis korte tid har der været afholdt, minimum 3 ekstraordinære beboermøder, som du har været primus motor for at indkalde... Det ene deltog du ikke selv i...? Hvor seriøst er det? Hvis nu, - vi leger bare med tanken, at alle Askerødder var mødt op på de møder, så kunne vi jvf brandmyndighederne,ikke havde afholdt disse møder i Stamhussalen! Hvor skulle vi så ha været? Hvem har betalt for reservation og leje af lokaler, for at være på "den sikre side"" Yrsa, det har vi beboerne i Askerød og hvad har dèt/ du så lige kostet os på den konto? Bare i 2008? Jeg lukker diskussionen her og ønsker dig og din familie alt godt. Med venlig hilsen Benny Nymand Digehuset 8 1. tv. Bo-Vest, Administrations telefonnummer: Brug Askerøds og Bo-Vest`s hjemmesider

17 Læserbreve Lotte Struve skriver: Vi er flyttet til Askerød d. 1/ og vi blev taget rigtigt godt imod, da vi flyttede ind og er glade for vores lejlighed. Men ikke alt er godt og vi vidste det godt, da vi flyttede ind. Men jeg syntes, at det der kan ændres for, at trygheden bliver større, skal ændres. Jeg er lige kommet hjem sammen med mine 3 børn og oplevet, at nogle drenge på år har brugt en bokserhund til at gå til angreb på en tilfældig forbipasserende, selvom han tydeligt sagde, at han ikke ville have det. Da han var væk, slap han hunden fri igen, så den kunne gå på en ny person. Jeg har også oplevet at folk, der overhovedet ikke har styr på deres store hunde, gå med dem her i Askerød. Jeg har svært ved at forstå med alle de problemer, der er med hunde her i Askerød, at man ikke forbyder, at beboere har hunde. åbnes og har man brug for det udover den tid, så må man ligge navn og adresse, så man har lidt bedre føling med, hvem der kører ind i bebyggelsen. Øv, øv jeg har 3 børn og to af dem er 5 og 6 år og som det er nu, tør jeg ikke sende dem ud og lege alene. Jeg ville være ked af det, hvis vi skulle flytte herfra, men vores børn kan jo ikke vokse op på den måde. Lotte Struve, Agerhuset 8 st. lej. 1 Ang. kørsel inde i Askerød har vi flere gange været ude for, at der er kørt biler, som har kørt voldsomt hurtigt og også knallerter. Jeg har flere gange set, at både pizza udbringere og taxaer har kørt rundt her inde (jeg kan forstå, at det er nødvendigt, hvis man er gangbesværet, at en taxa må tæt på). Jeg konkluderer ud fra det her, at det er for nemt at få koden til bommen. Kunne man ikke evt. lave koden om på hverdag eller kun have bestemte tider, den kan 17

18 Opfordring! Alle beboere i Askerød opfordres til at vise hensyn i forbindelse med at affyre fyrværkeri i løbet af december måned. Der er i Askerød heldigvis tilladelse til at holde husdyr. Erfaringen viser, at mange af disse husdyr bliver skræmt fra vid og sans på grund af affyring af fyrværkeri. Derfor denne opfordring til at vise størst muligt hensyn overfor vore firbenede venner. 18

19 Konkurrence Nyt initiativ fra Askerød Tidendes redaktionsudvalg. Månedens beboer og månedens opgang. Vi møder ofte beboere, der roser initiativer taget af andre beboere i bebyggelsen. Det kan f. eks. være, at nogen har taget initiativ til på vejen ud af opgangen at tage andres affald med til molokkerne, eller at bringe indkøbsvogne hen til de pladser, hvor de hører til. Endnu flere fortæller om, hvor smukt altanerne fra nogle lejligheder viser sig både om sommeren og i vintermørket. Det kan også være hjælpsomhed i forbindelse med at løfte tunge ting for svagere beboere op i opgangene. Det kan være at holde opgangene pæne og rene, eller det kan være blot at vise hensyn til de øvrige beboere i opgangen eller i Askerød som helhed, f.eks. med en blomst til nabo/genbo. Det er derfor besluttet, at der fra 1. februar næste år indstiftes en pris til påskønnelse af disse små dagligdags begivenheder udført af mennesker, der bliver lagt mærke til af andre. Har du kendskab til de mennesker, der udøver disse små eller store hjælpetjenester til gavn for andre så send en beskrivelse af oplevelsen til ATs redaktion. Vi forestiller os at kunne udnævne månedens opgang, månedens beboer eller noget tilsvarende. Derfor, hjælp os med at få kendskab til de mange positive menneskelige relationer. Ring eller skriv til redaktionen med din indstilling til månedens opgang eller månedens beboer. 19

20 Cafè Ask Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Hver tirsdag og torsdag fra kl til Til den almindelige sultne kr. Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr. Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand 120 kr. Til den økonomiske :Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis 170 kr. Dessert el. forret Kaffe Kage 18 kr. 5 kr. 5 kr. Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside, www. Askeroed.dk under Cafe Ask. Bemærk Den første tirsdag I hver måned er menuen lavet af Månedens gæstekok. En gæst vil skabe dagens middag. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Vi glæder os til at se dig. Personalet i Cafe Ask. Formiddag: Hjemmebagte boller m/smør 6,- Ost, marmelade eller pålæg 3,- Frokost: (ikke fredag) Buffet 40,- (2x3 salater, 1x fisk, 2x pålæg, 1x lunt eller croissant eller pålægsburger) 1 skål alm. Salat 10,- 1 skål salat m/fyld 15,- Croissant m/fyld 21,- Burgerbolle m/fyld 16,- Dagens suppe 18,- Flutes eller brød 2,- Lun ret 21,- Dagens dessert 18,- Hele dagen: Hjemmebagt kage 5,- Kaffe, te 4,- Varm chokolade, m/flødeskum 8,- Sodavand 7,- Øl 12,- Vin 69,- Chokolade, slik Dagspris Tirsdag og torsdag varm mad i Cafeen fra kl Menuplan se næste side. CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme i dit hjem, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften. 20

21 Cafè Ask januar og februar 09 Cafe Ask Januar 2009 Tirs.d.6. Gæstekokke Alm. pris. Gademedarb. Fra Greve kommune Tors.d.8. Herregårdsbøf m/kart.både, ærter, beanaicesovs kr.35,00 Kirsebærtrifli Tirs.d.13. Boller i karry m/ løse ris, bønner kr.34,00 Ymerfromage Tors.d.15 Græsk farsbrød m/tomatsalat, tzaciki, kart.både kr.36,00 Æbletærte m/ flødeskum Tirs.d.20 Pasta m/ kødsovs, salat kr.34,00 Budding m/ saftsovs Tors.d.22 Fiskefrikadeller m/remouladesovs, kart., gulerødder kr.34,00 Moccasoufle m/moccasovs Tirs.d.27. Kødtimbale m/ salat, brød kr.34,00 Tunmousse m/ brød Tors.d.29 Mørbradgryde m/ kart. mos kr.36,00 Svesketrifli Cafe Ask februar 2009 Tirs.d.3. Gæstekok: Alm. pris. Tors.d.5 Glaseret skinke m/flødekart., salat kr.34,00 Appelsinfromage Tirs.d.10 Kinesisk kylling m/ ris, salat kr.34,00 Frb. m/ røget laks, flødepeberrod, asparges Tors.d.12 Frikadeller m/ stv.hvidkål, kart., rødbeder kr.34,00 Pandekage m/ is Tirs.d.17 Millionbøf m/ kart. mos kr.34,00 Makrontrifli Tors.d.19 Fyldt nakkefilet m/ vildtsovs, æblesalsa, kart. kr.36,00 Fløderand Tirs.d.24 Paprikakylling m/kart.både, salat kr.34,00 Chokolademousse Tors.d.26 Gule ærter m/ flæsk, medister kr.34,00 Mandelpære m/ flødeskum Menu for dec. Måned se i det forrige nummer 21

22 Andre vigtige oplysninger Greve Nord Projektets medarbejdere. Bente Larsen, sekretariatsleder Tlf Kira Gilling Hansen, Jobguide, Tlf , , Mail: Freddy Visby, Opsøgende medarbejder / Social vicevært, Tlf , Mail: Ny medarbejder på ejendomskontoret. Sådan kan du selv hjælpe. Alt for ofte ser vi, at helt små børn bliver sendt ned med køkkenaffald. Dette er selvfølgelig en af årsagerne til, at der ofte ligger affald ved siden af molokkerne. Børnene kan simpelthen ikke nå op og komme affaldet ned. Affaldet er derfor en ren bakteriebombe og et elsket udflugtsmål for fugle og alle slags smådyr. Derfor, kære forældre, gå selv ned med affaldet, så er alle mere sikre på, at det ikke blot henslænges i bundter udenfor men kommer ned i de rette molokker. Den 1. december 2008 er Benny G. Hansen startet som ejendomsfunktionær i Askerød. Benny er uddannet tømrer. Bennys arbejdsområde bliver servicering af beboerne, både i boligerne og på ejendomskontoret. Han vil også indgå i opgaverne med syn af boliger i forbindelse med ind - og udflytning. Vi ønsker Benny velkommen. 22 Vær påpasselig med hvem du som beboer lukker ind i din opgang, når vedkommende, der ringer på, ikke er en besøgende, som du kender eller har inviteret. Alt for mange lukker ukritisk op for personer, der efterfølgende udøver hærværk eller begår indbrud i opgangerne eller lejlighederne.

23 Klubber & aktiviteter Aktivitet/klub Kontaktperson Åbningstider Bosnisk Klub Refik Bajrektarevic Ons, fre, lør Agerhuset 6, 1.tv Pensionistklub Jørgen Skovbro Rasmussen Tirs, tors Digehuset 3, st Motion Tove Andersen Man, tirs, tors for Askerødder Grøftehuset 1, 2.th. Man, ons, tors Tirs, fre mænd Ons, fre 9-11 mænd Lør,søn begge køn Arabisk Nadia Ismail lektiehjælp Krathuset 7 1.th. Lør Askerød Anne-Marie Uldall Øl og Vinlaug Kildehuset 3, Kurdisk Klub Parshang Fatahi Man, ons, fre Agerhuset 4, st.1 Lør Musik Franz Heinemeier Alle dage Kildehuset 2, 3.th. efter aftale Male-aktivitet Frank Langholm, Tove Andersen, Billarden Villy Madsen Mand Tirs & tors Tirs & tors Lør & søn NB: Der må i ingen af klubberne udskænkes alkohol efter kl

24 AFDELINGSBESTYRELSEN Formand: Niels Kjøller Næstform: Bent Salvesen Medlem: Gert Keilow Agerhuset 4, 3.th. Kildehuset 3, 2 Krathuset 1, st Kasserer : Tonni Rosendahl Medlem: Jørgen Fahlgren Krathuset 2, 3.tv. Grøftehuset Suppl: Lis Nordberg Dalhuset 8, st. 1 Ønsker du at snakke med afdelingsbestyrelsen: Kontakt Susanne på tlf UDLEJNING af stamhussal Kontakt Inge i Cafe Ask personligt eller via telefon PRISER : Stamhussal: Depositum : ved reservation kr. 500 Leje: ved nøgleudlevering kr. 600 Aflysning: kr. 300 Musikanlæg: Depositum: kr. 200 Udlån Trækvogn, wienerstige, skruemaskine, græsslåmaskine, grensaks og boremaskine Depositum 200 kr. Henvendelse: Ejendomskontoret i åbningstiden Aktivbestyrelsen Formand: Charlotte Birkved Efter kl Kasserer: Gert Hansen Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. Der er åbent i bestyrelseslokalet 2. tirsdag i måneden i Stamhuset fra kl til Telefontavle for Askerød VAGTTELEFON Uden for normal kontortid Må kun bruges ved svigt i el, vand og varme samt brud på faldstammer m.m. Kan ikke bruges ved antennesvigt Ejendomskontoret (telefontid 7-9) Afd.leder Morten Bergstrøm Driftsassistent Finn Sørensen Café, Inge Nielsen Sekretær Susanne Kristensson Afdelingsbestyrelsen Aktivbestyrelsen Ejendomskontoret holder åbent : Sekretær træffes: Mandag - fredag Mandag - torsdag Tirsdag tillige Tirsdag efter aftale Telefontid: 7-9 Fredag 10-12

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej Askerød Tidende April 2009 nr. 335-34. årgang Foråret er på vej 1 Pensionistklubben. Program for marts 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød Askerød Tidende Oktober 2008 nr. 330-33. årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for oktober 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside

Læs mere

December 2011 nr. 358 36. årgang

December 2011 nr. 358 36. årgang Askerød Tidende December 2011 nr. 358 36. årgang Et læserbrev om internet tilgang på side 14 Julebuffet i Café Ask Prisen for arrangementet er kun 120 kr. En billig penge i forhold til menuen. Husk at

Læs mere

Askerød Tidende. Juni. 2008 nr. 327-33. årgang. Adgang til et dejligt boligområde.

Askerød Tidende. Juni. 2008 nr. 327-33. årgang. Adgang til et dejligt boligområde. Askerød Tidende Juni. 2008 nr. 327-33. årgang Adgang til et dejligt boligområde. 1 INDLÆG TIL Askerød Tidende Indlæg til Askerød Tidende skal afleveres i postkassen ved Kernehuset eller Stamhuset eller

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Askerød Tidende. November 2008 nr. 331-33. årgang. Justitsministeren i Askerød. Høstfest og dansen gik i Askerød.

Askerød Tidende. November 2008 nr. 331-33. årgang. Justitsministeren i Askerød. Høstfest og dansen gik i Askerød. Askerød Tidende November 2008 nr. 331-33. årgang Justitsministeren i Askerød. Høstfest og dansen gik i Askerød. 1 Pensionistklubben. Program for november 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har

Læs mere

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød Askerød Tidende September 2008 nr. 329-33. årgang Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for september 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset.

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Askerød Tidende April 2010 nr. 343 35. årgang Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Borgmester Hans Barlach og Vinie Hansen, Formand VA og

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Askerød Tidende. Tur til Hildesheim

Askerød Tidende. Tur til Hildesheim Askerød Tidende September 2009 nr. 337 34. årgang Tur til Hildesheim Indholdfortegnelse Indlæg til Askerød Tidende...side 2 Formandens Hjørne........side 3 Referat fra beboermøde af 23. august 2009.....side

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206 Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 28. august 2008 kl. 16.30, i bestyrelseslokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Danny Andersen under pkt. 0, Morten Bergstrøm til

Læs mere

December 2017/Januar 2018

December 2017/Januar 2018 December 2017/Januar 2018 Sydtoften 8 7200 Grindsted Tlf.: 72 13 10 40 Himmelblaa@billund.dk www.billund.dk/cafehimmelblaa 1 Café Himmelblå Udgives af Café Himmelblå. Redaktion: Alice Henriksen (ansv.)

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev september 2010

Nyhedsbrev september 2010 Nyhedsbrev september 2010 Formanden har ordet Så er vi for alvor ved at mærke, at kalenderen skriver efterår. Men selv om der både er regn og rusk, er der alligevel stor aktivitet på træningspladsen. Der

Læs mere

Marts 2012 nr. 360 37. årgang

Marts 2012 nr. 360 37. årgang Askerød Tidende Marts 2012 nr. 360 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Askerød Tidende. Marts 2009 nr årgang

Askerød Tidende. Marts 2009 nr årgang Askerød Tidende Marts 2009 nr. 334-34. årgang Fastelavn Vinterstemning mit navn 1 Pensionistklubben. Program for marts 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 202

AFDELING 11 ASKERØD Referat 202 Nævnsmøde torsdag den 24. april 2008 kl. 17.00, i nævnslokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Kira Gilling Hansen under pkt. 0, Jørgen Fahlgren, Niels Kjøller, Gert Keilow,

Læs mere

Plejecentrene Poppelbo

Plejecentrene Poppelbo Arrangementer. December, jul og nytår Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo 2014 Kære beboere og pårørende i Poppelbo og Lærkebo 1 Med denne folder vil vi meget gerne synliggøre de mange fælles arrangementer,

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Askerød Tidende December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Se inde i bladet: Beboermøde den 9.december på Hundige skolen Helhedsplanen Trygheden i Askerød

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Askerød Tidende. Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Særudgave. Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang

Askerød Tidende. Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Særudgave. Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang Askerød Tidende Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød Særudgave Indholdfortegnelse Indlæg til Askerød Tidende....side 2 Nyt fra ejendomskontoret......side

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Kløverbladet December 2006

Kløverbladet December 2006 Kløverbladet December 2006 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Ledergruppen og Administrationen Side 4: Huset i december Side 5: Huset i december Side 6: Tillykke Side 7: Tillykke Side 8: Dødsfald -Velkommen

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Alles øjne er rettet mod Askerød

Alles øjne er rettet mod Askerød Askerød Tidende Marts 2010 nr. 342 35. årgang Informationsmøde mandag den 22. marts 2010 i Stamhuset kl. 19.00 - Se inde i bladet side 4. Husk beboermøde den 19. april 2010, se side 12. UG-Udvalg - se

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Juni 2012 nr. 363 37. årgang

Juni 2012 nr. 363 37. årgang Askerød Tidende Juni 2012 nr. 363 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

Plejecenter Mølleparken

Plejecenter Mølleparken Rubrik Plejecenter Mølleparken Husavis august 2015 Social og Senior Side 2 af 12 Det var så den sommer eller var det? Nej selvfølgelig ikke! Sommeren og de lune temperaturer kan vare længe endnu og heldigvis

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

EGEBÆKBLADET JANUAR 2016

EGEBÆKBLADET JANUAR 2016 LØSSALG 25 KR. EGEBÆKBLADET JANUAR 2016 EGEBÆKHUS, EGEBÆKVEJ 159, 2850 NÆRUM WWW.CFD.DK INDEHOLDER: Fødselsdag Egebæktræf Hundebesøg Aktivitets- & madplan Julegudstjeneste Julehygge Juleaften Husmøde Humørsiden

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Sophienyt. Telefontid : Mandag torsdag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 16:00 4849 4320 : Fredag kl. 08:00 til 11:00 og kl.

Sophienyt. Telefontid : Mandag torsdag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 16:00 4849 4320 : Fredag kl. 08:00 til 11:00 og kl. Sophienyt Marts 2015 Åbningstider: Mandag torsdag kl. 08:00 til 17:00 fredag kl. 08:00 15:00 Kontoret : Mandag torsdag kl. 08:00 til 16:00 fredag kl. 08:00 15:00 Telefontid : Mandag torsdag kl. 08:00 til

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

H E L E E Nr 2 - februar 2015

H E L E E Nr 2 - februar 2015 H E L E E Nr 2 - februar 2015 HELENENYT Nr. 2 (februar årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Solstrålen Årgang 21 Maj 2014

Solstrålen Årgang 21 Maj 2014 Solstrålen Årgang 21 Maj 2014 Telefonliste Plejecentret Solbakken 8911 1300 Køkkenet kl. 07:15-13:00 8911 1306 Sidste frist for tilmelding til mad samme dag: Varm mad til middag - senest kl. 08:00 Smørrebrød

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Struer Folkedanserforening Medlemsorientering November 2013 30. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Husk der er generalforsamling i Struer Folkedanserforening mandag d.20. januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2011 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 Så er det lige før juleferien begynder - en tid, hvor der er nisser, mystik og spænding alle vegne. Hjertelig velkommen til Jul og Nytår. Julebehovspasning Da vi ingen tilmeldinger

Læs mere

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014

Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Månedsblad for de 2 Caféer September 2014 Side 1 Tina/Helge kan levere stof I dette nummer kan du læse om: Nyt fra Cafeerne Fest i Cafeen i Larslejsstræde Kulturnat Kalender m.m. Caféen Velkommen til Jan

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016 Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. januar 2016: Åbent hver anden fredag! NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Februar 2016 VELKOMMEN TIL Februar 2016 Så kom februar,

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Ole B og Michael. Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Ole B og Michael. Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 27 År 2014 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk I uge 50/51 vil der være mulighed for at lave cornflakes

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet.

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerød Tidende Maj 2011 nr. 352 36. årgang HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerøds midtvejsfest blev en god fest for dem der mødte

Læs mere

Sophienyt. Telefontid : mandag torsdag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 16.00 4849 4320 : Fredag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 15.

Sophienyt. Telefontid : mandag torsdag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 16.00 4849 4320 : Fredag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 15. Sophienyt Februar 2015 Åbningstider: mandag torsdag kl. 08:00 til 17:00 fredag kl. 08:00 15.00 Kontoret : mandag torsdag kl. 08:00 til 16:00 fredag kl. 08:00 15.00 Telefontid : mandag torsdag kl. 08:00

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 7 22. juni 2015 Den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret 2014-2018 har fået nyt logo Kom til Åbent fælleshus - skovtur på Fælleden, torsdag den 25.

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

April 2012 nr. 361 37. årgang

April 2012 nr. 361 37. årgang Askerød Tidende April 2012 nr. 361 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

Sommerkoloni 2/7 11/7 på det gode sted Värmlandsgården Se mere i næste nummer

Sommerkoloni 2/7 11/7 på det gode sted Värmlandsgården Se mere i næste nummer 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 LEDEREN SIDE 4 HESTESIDEN SIDE 5 JULEFEST SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 VÆRKSTEDER SIDE 8 VÆRKSTEDER SIDE 9 KALENDER SIDE 10 BÅLFORLØBET

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

HusAvisen. Årgang 2, nummer 3 JULEMARKED

HusAvisen. Årgang 2, nummer 3 JULEMARKED HusAvisen Årgang 2, nummer 3 JULEMARKED Bydelshusets julemarked er allerede blevet en fast tradition. I år bliver julemarkedet den 27. november kl. 11.00-16.00. På julemarkedet er der boder, hvor beboere

Læs mere

Nyt fra Skovgården Maj 2016

Nyt fra Skovgården Maj 2016 Nyt fra Skovgården Maj 2016 Aktivitetscentret Skovgården Skovgården 1, 3500 Værløse www.skovgaarden.furesoe.dk tlf. 7235 5800 Centerleder: Merete Harrig Mail: mlh@furesoe.dk Åbningstider: Centret Receptionen,

Læs mere

Program for NLD-lejr den 5.-7. april 2013

Program for NLD-lejr den 5.-7. april 2013 Program for NLD-lejr den 5.-7. april 2013 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Nelly Jørgensen og Gudrun Nielsen

Nelly Jørgensen og Gudrun Nielsen Lillebælt OL med alternative discipliner Vi har afholdt mini-ol, hvor der blev dystet i mange forskellige discipliner. Både gejst og underholdningsværdi var stor, og kampen om medaljer var intens. OL har

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk

LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk LUNDEBJERGVEJ 76 3600 FREDERIKSSUND TLF.: 24 97 29 70 MAIL: stjerneskud@frederikssund.dk ÅBNINGSTIDER: MANDAG: 16.30 20.30. ONSDAG: 16.30 20.30. HVER 3. FREDAG 15.00 20.00 MEDLEMSBLAD FOR STJERNESKUDS

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere