METODE... 2 ALBUMMETS MUSIKHISTORISKE KONTEKST... 2 BESKRIVELSE... 3 ANALYSE... 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METODE... 2 ALBUMMETS MUSIKHISTORISKE KONTEKST... 2 BESKRIVELSE... 3 ANALYSE... 9"

Transkript

1 Nye sammenhænge i elektronisk musik - en digital æstetisk analyse af The Action Packed Mentallist Brings You The Fucking Jams METODE... 2 ALBUMMETS MUSIKHISTORISKE KONTEKST... 2 BESKRIVELSE... 3 COVER... 5 MP3 KILLED THE CD STAR... 7 ANALYSE... 9 UMIDDELBARHED OG HYPERMEDIERING... 9 Hypermediering på Mentallist...10 Den post-digitale lytter...11 REMEDIERING...12 Remediering på Mentallist...13 PERSPEKTIVERING...14 ORIGINALITET...14 MUSIKALSKE RETTIGHEDER...15 HVEM HAR SKREVET MUSIKKEN?...16 KONKLUSION...17 LITTERATURLISTE...19 INTERNETKILDER:...19 LITTERATUR:...19 MUSIK:...20 Opgaven er skrevet af Janus Novak Olesen ( ) i faget digital æstetik på Informationsvidenskab Århus Universitet. Tegn indeholdt i opgaven:

2 Indledning Nærværende eksamensopgave i faget Digital Æstetik tager udgangspunkt i et musikværk 1 af kunstneren Kid606 med titlen The Action Packed Mentallist Brings You The Fucking Jams (herefter Mentallist ). Kid606 lyder det borgerlige navn Miguel Trost Depedro en elektronisk musiker født i 1979 i Venezuela, men opvokset og bosiddende i Californien (beskrivelse af Kid606 fra tigerbeat6). Kid606 driver desuden pladeselskabet tigerbeat6, hvor de fleste af hans egne albums er udgivet (artikel om kid606 fra Splendid). Mentallist er et musikalbum bestående af 7 numre, der udkom på CD og LP i 2004 på pladeselskabet Violent Turd (albumbeskrivelse fra tigerbeat6). Albummet er en ulovlig undergrundsudgivelse, der er udkommet i et begrænset oplag, idet det i vid udstrækning genanvender internationale pophits af prominente kunstnere såsom Missy Elliott, Jay-Z, Eminem, Radiohead, Ozzy Osbourne, Kylie Minogue og mange flere. Der bliver ikke blot anvendt korte brudstykker af disse kunstneres sange, men hele numre står klart og tydeligt frem i mixet. Således danner Kylie Minogues I Can't Get You out of My Head grundlag for nummeret Smack My Glitch Up og Missy Elliotts Get Ur Freak On er udgangspunktet i Never Underestimate The Value Of A Holler (Vipee-Pee Mix). På sidstnævnte nummer lader Kid606 Missy Elliott udsige det grundlæggende koncept ved albummet ved at klippe hendes raplinie copywritten so don t copy me om til copy me, som gentages over længere tid i et loop. Albummet er således en remix-montage, der udfordrer de musikalske ophavsrettigheder. Denne opgave sætter fokus på de digitalt æstetiske virkemidler, som værket Mentallist anvender med særligt fokus på albummets udprægede genanvendelse af musikalsk materiale. Denne genanvendelsespraksis anskues både ud fra teorier om digital æstetik samt problemstillinger vedrørende originalitet og forfatterskab. Det leder frem til følgende problemformulering: Hvorledes kan værkets genanvendelse af musikalsk materiale analyseres ud fra et digitalt æstetisk synspunkt? Hvori består originaliteten på et album der i så åbenlys en grad bygger på genanvendelse af andre kunstneres musik? Hvilke problemstillinger vedrørende rettigheder og forfatterskab lægger albummets genanvendelsespraksis op til? 1 Albummet er vedlagt som bilag. 1

3 Metode Opgaven er inddelt i tre hovedafsnit der hver især arbejder med værket på henholdsvis et beskrivende et analytisk og et perspektiverende/reflekterende fortolkningsniveau. Allerførst gives dog en kort introduktion til den musikhistoriske kontekst som kid606 og albummet er en del af. I beskrivelsesdelen afdækkes albummet ud fra en skildring af dets auditive udtryk samt coverets visuelle og tekstlige udtryk. Denne skildring bygger på min egen denotative og konnotative opfattelse af værket samt enkelte betragtninger fra diverse andre kilder. Beskrivelsen tjener som et empirisk grundlag for den efterfølgende analyse og fortolkning. I analysedelen anvendes relevante teorier til at afdække albummets digitalt æstetiske virkemidler med særligt fokus på dets genanvendelse af musikalsk materiale. Således beskæftiger dette afsnit sig med det første spørgsmål i problemformuleringen. Perspektiveringsdelen består i en afdækning af problemstillinger vedrørende originalitet, rettigheder og forfatterskab i forbindelse med albummets genanvendelse af musikalsk materiale. Perspektiveringen besvarer således de to sidste spørgsmål i problemformuleringen. Opgaven indeholder ikke et særskilt teoriafsnit idet teorierne præsenteres i de afsnit hvor de anvendes. Albummets musikhistoriske kontekst I dette afsnit afdækkes de vigtigste tendenser i den nyere tids elektroniske musik som udgør den musikhistoriske kontekst for kid606 og albummet Mentallist. I starten af 1990 erne opstår der inden for den elektroniske musik et virvar af nye genrebetegnelser såsom jungle, trip-hop, gabber, acid house, minimal techno, drill n bass og intelligent dance music for blot at nævne nogle få. Den elektroniske musik er for alvor blevet populær både som lytteog dansemusik. Den elektroniske musiks popularitet og udbredelse falder sammen med masseudbredelsen af computerteknologien og Internettets opståen ligeledes i starten af 1990 erne. Disse nye teknologier muliggør udbredelsen af musik uden om den traditionelle musikbranche. Dj s og producere indenfor den elektroniske musik er blandt de første til at udnytte denne nye distributionskanal, idet de i forvejen er vant til at anvende 2

4 teknologi i deres musikproduktion (Moos og Marstal, 2001, pp ). Udover at de nye teknologier fordrer alternative distributionsformer, giver de også let adgang til andre kunstneres musik. Internettets store udbud af musikalsk materiale medfører ifølge Moos og Marstal, at komponister, musikere, dj s og producere [...] mere systematisk [begynder] at rette blikket, ørerne og sampleren mod de enorme, tilgængelige mængder af svundne tiders musik i indspillet form, og i denne proces bliver fortolkning vigtigere end nyskabelse. (Moos og Marstal, 2001, p. 273). Udover at computeren faciliterer udbredelsen af den elektroniske musik samt giver komponisterne adgang til samplingsmateriale, bliver den ligeledes, sammen med sampleren det vigtigste kompositoriske redskab i nyere tids elektroniske musik (Marstal og Moos, 2001, p. 174). Den moderne elektroniske komponist arbejder altså i et miljø af digitale teknologier, hvilket ifølge Kim Cascone fordrer en ny form for æstetik, som han kalder fejlæstetik. Denne æstetik har rødder i avantgarden og kunstmusikkens fokus på musikkens baggrund. Cascone eksemplificerer dette ved futuristernes anerkendelse af støj som musikalsk materiale i starten af det 20. århundrede. Ligeledes nævner han John Cages værk 4 33 der inviterer publikum til at lytte til stilheden i 4 minutter og 33 sekunder. Den nyere tids elektroniske musikbevægelse lader sig inspirere af disse pionerer til en musikalsk undersøgelse af teknologiens lydmæssige baggrund i form af dens fejllyde og de lyde, som den i øvrigt afgiver som en slags biprodukt(cascone, 2000, pp ). Beskrivelse Mentallist består som tidligere nævnt af 7 numre, der, bortset fra det første nummer, i høj grad genanvender andre kunstneres materiale. Det genanvendte materiale er ifølge webloggeren Alex Payne s gengivelse af et radiointerview med kid606 [...] intended to be a statement on the last days of Napster, composed from everything the Kid could grab and sample before the P2P network was sued into oblivion by the record industry giants. ( al3x.net ). 2 Albummet anvender de samplede numre på en fri og eksperimenterende måde, men man kan alligevel sagtens genkende de originale numre, der står 2 Det har desværre ikke været muligt at få fat i lydfilen med det omtalte interview. Der peges dog i mange artikler fra internettet på at kid606 anvender fildelingstjenester til at indsamle det genanvendte materiale. 3

5 tydeligt frem i lydbilledet. Det meste af det genanvendte materiale udgøres af musik, der placerer sig inden for populærmusikken, men albummets samlede udtryk placerer sig alligevel langt fra denne genre. Det genanvendte materiale omgives konstant af lydlige udtryk, der i høj grad fjerner det samlede musikalske udtryk fra populærmusikken. Det kommer blandt andet til udtryk i form af støjende lyde, komplekse og hurtige trommerytmer og abrupte opklipninger af lydbilledet. Desuden behandles de originale numre med effekter, oftest i form af forvrængning og frekvensfiltrering, hvilket giver dem en mere beskidt karakter. De fleste af albummets numre har heller ikke ligefrem hitlængde, idet fem af de syv numre varer mellem 14:19 og 6:30 minutter. De to numre som har en mere radiovenlig længde er Sometimes I Thank God I Can't Sing Because Then No One Can Blame Me For Anything på 3:24 minutter og Rebel Girl på 3:41 minutter. Disse numre er til gengæld de mest eksperimenterende og upoppede numre på albummet. Det førstnævnte er albummets første nummer, der som tidligere nævnt skiller sig ud ved ikke at genanvende musikalsk materiale i hvert fald ikke hørbart. Nummeret skiller sig i det hele taget ud fra resten af albummet på en del punkter. Det har en meget minimalistisk og støjpræget karakter og består af to elementer knitrende støj, der lyder som et stykke elektronik, der er gået overgang i samt en mere blød og atmosfærisk lyd, der muligvis kunne være skabt af en effektbehandlet stemme? Nummeret har ingen rytmisk karakter og er således ikke dansabelt ligesom resten af numrene på albummet. Til gengæld er dette nummer et tydeligt eksempel på den tidligere omtalte fejlæstetik, idet de anvendte lyde som sagt henleder tankerne på elektroniske apparaters fejllyde. Fejlæstetikken er i det hele taget udpræget på albummet, idet de tidligere omtalte støjlyde, som anvendes i vid udstrækning på albummet, ofte lyder som digitale eller analoge fejllyde. Rebel Girl er derimod i tråd med resten af albummets fokus på rytme og genanvendelse af allerede indspillet materiale. Det bygger i høj grad på et nummer med den nu opløste punkgruppe Bikini Kill. Nummeret som helhed har en udpræget overstyret og beskidt lyd, højst sandsynligt som følge af tilføjelsen af diverse forvrængningseffekter fra Kid606 s side. Det genanvendte materiale danner rammen for nummerets udvikling og form, om end dets oprindelige form bliver godt og grundigt omstruktureret via udpræget brug af opklipningsteknikker. Udover disse opklipningsteknikker og anvendelsen af forvrængningseffekter tilføjer kid606 ligeledes trommerytmer, basgange og forskellige lydeffekter og stemmesamples. Nummerets 4

6 rytmefornemmelse er i store passager temmelig rodet, idet de tilføjede trommer og Bikini Kills rytme ikke er særlig godt synkroniserede. Albummets generelle kompositoriske princip er, ligesom på Rebel Girl, at skabe en montage af genanvendt musikalsk materiale som blandes med elementer fra Kid606 s musikalske univers. Disse tilføjede elementer er hovedsageligt trommerytmer, basgange, lydeffekter og samples samt effekter såsom forvrængning og frekvensfiltrering. Det endelige resultat ligger, som konsekvens af Kid606 s bearbejdelse, langt fra et populærmusikalsk udtryk. I stedet placerer musikken sig imellem flere af genrerne i den nyere tids elektroniske musik såsom glitch, intelligent dance music og gabber. Albummet kan således ses som et udtryk for en dialog mellem to vidt forskellige musikkulturer sat i værk af kid606. Han selv repræsenterer undergrunden inden for nyere tids eksperimenterende elektronisk musik, hvorimod han lader det genanvendte musikalske materiale komme til orde som repræsentanter for moderne mainstream popmusik. Cover På den efterfølgende side ses billeder af albumcoverets for- og bagside samt trykket på selve CD en (figur 1). I dette afsnit beskrives coverets visuelle og tekstlige udtryk. Coveret understreger på mange måder det konceptuelle aspekt af musikken på Mentallist at skabe et album der bygger på genanvendt materiale. Sangtitler såsom Sometimes I Thank God I Can't Sing Because Then No One Can Blame Me For Anything, MP3 Killed The CD Star og This is Not My Statement reflekterer på sarkastisk vis over genanvendelsesproblematikken. Desuden anføres det spøgefuldt på coverets bagside all songs not written by kid606. Med disse erklæringer reflekterer kid606 selvironisk over sin egen kunstneriske rolle på et værk, der i det store hele er en kollage af stjålet musikalsk materiale. Det visuelle udtryk på coverets for- og bagside er præget af illustrationer af genkendelige elementer fra computerens grafiske grænseflade. På forsiden optræder katalognummer, kunstnernavn og albumtitel på en hvid baggrund omkranset af en illustration af en filbrowser-lignende grænseflade. På albummets bagside danner en illustration af en computer-medieafspiller rammen om oplysninger om numrenes titel, længde o.l. Albummets bagside er fyldt med små sjove og spidsfindige visuelle og tekstlige kommentarer, som ikke vil blive gennemgået her, men som kan studeres i figur 1. Computeren er det primære instrument i kid606 s kompositoriske virke, og albumcoverets anvendelse af computergrænsefladens visuelle udtryk kan 5

7 anskues som et udtryk for musikkens tilknytning til dette medies domæne. Denne tilknytning illustreres ligeledes i titlen på det andet nummer Kiddy Needs A New Pair Of Laptops og den lille karikaturtegning af kid606 der er trykt på selve CD en som, i en talebobbel, udsiger wheres my other laptop!. Figur 1 øverst til venstre: forsiden, nederst: bagsiden, øverst til højre: CD en 6

8 Mp3 Killed The CD Star I magasinet the village voice skriver Jon Caramanica: Half the fun with 606 is the trainspotting. Her hentydes til de mange genanvendte stykker musik som, mere eller mindre åbenlyst, optræder i Kid606 s musik. Mp3 Killed The CD Star er ingen undtagelse i denne henseende. I dette afsnit beskrives dette nummer som et godt eksempel på albummets generelle musikalske udtryk. Figur 2 En illustration af Mp3 Killed The CD Star hvor x-aksen indikerer tid og Y-aksen lydstyrke. Udstrækningen af de gennemgående genanvendte musiknumre indikeres af de røde piles længde. Som helhed minder nummeret om en avanceret DJ optræden, hvor numrene mikses ind i hinanden i et synkroniseret tempo og tilføjes effekter og ekstra trommer, basgange, lydeffekter og diverse kortere samples, som ligeledes overvejende stammer fra andre stykker musik. Nummeret kan inddeles i fire dele, som hver bygger på et af de fire gennemgående genanvendte numre. Nummerets titel er en parafrase over Video killed the radio star med The Buggles. Dette nummer danner rammen om den sidste del af Mp3 Killed The CD Star. I stedet for at videoen dræber radiostjernen, er det i kid606 s version Mp3 en, der dræber CD stjernen. Denne titel er ganske rammende for den respektløse musikalske vold, som bliver begået på de genanvendte numre. I de første 4 minutter og 44 sekunder er det således D12 s nummer 7

9 Purple Pills, med rapperen Eminem i front, der får et ordentligt lag tæsk i kid606 s sequencer. I de første 52 sekunder er lydniveauet ikke så højt, hvilket man kan se på figur 2. Her høres forspillet til Purple Pills med nummerets meget velkendte basgang, som tilføjes forvrængning og et frekvensfilter fra kid606 s side. Desuden optræder på alle taktens ottendedele den karakteristisk lyd af en hakkende cd, der i denne sammenhæng fungerer som en hihat. Her ses altså et tydeligt eksempel på fejlæstetik, idet denne digitale fejllyd får en musikalsk kvalitet. Den pludselige forøgelse af lydstyrken, som ligeledes ses tydeligt på figur 2, skyldes at kid606 tilføjer en meget høj og insisterende stortrommelyd som spiller på alle taktens fire slag. Denne stortrommefigur har en gennemgående rolle i hele nummeret og er således med til at binde de forskellige dele sammen og skabe en kontinuerlig rytmefornemmelse. En gang i mellem tages stortrommen dog væk og laver således et break i musikken hvilket tydeligt ses på figur 2 som et pludseligt fald i nummerets lydstyrke. Kid606 ydmyger de hårde gangsterrappere i D12 ved at gøre deres stemmer lysere vha. en såkaldt pitchskift-effekt. Denne effekt får dem til at lyde som rappende mus og deres udsigelser om sex og stoffer sættes hermed i et lettere komisk lys. I nummerets anden del optræder en, desværre uidentificerbar, mandlig rapper, formodentlig ligeledes tilføjet en pitchskift-effekt. Rapperen akkompagneres af et meget kort og insisterende stemmesample, der ligesom stortrommen optræder på alle taktens fire slag og udsiger noget i retning af fuck it. De to sidste dele af nummeret bygger på hhv. Splack Packs Shake That Ass Bitch og The Buggles Video killed the radio star. Disse to numre er ikke blevet pitchskiftet, om end de spilles i et tempo, der er en del hurtigere end originalerne. Dette kan kun lade sig gøre vha. digital teknologi og en såkaldt timestretch algoritme På en analog båndoptager eller pladespiller vil lyden stige i tonehøjde, hvis den afspilles hurtigere, men med timestretch bliver det muligt at bibeholde den oprindelige tonehøjde, selvom lydens hastighed forøges. Udover den gennemgående storetromme tilføjer kid606 bl.a. opklippede trommerytmer og syntheziserbasser i nummerets sidste to halvdele. Disse to dele illustrerer tydeligt dialogen mellem popmusik og eksperimenterende elektronisk musik. Særligt i Video Killed The Radio Star -delen lykkedes mødet mellem dette ultrapoppede nummer og den elektroniske genre rigtig godt. 8

10 Analyse I dette afsnit undersøges den digitale æstetik i Mentallist med udgangspunkt i Bolter og Grusins teori om umiddelbarhed, hypermediering og remediering. Desuden anvendes Kim Cascones teori om post-digitale tendenser i nyere tids elektronisk musik som et perspektiverende syn på forholdet mellem hypermediering og umiddelbarhed. Umiddelbarhed og Hypermediering Bolter og Grusins begreb immediacy betyder på dansk umiddelbarhed (anvendes herefter). De anvender begrebet til at beskrive en æstetisk praksis: Immediacy is our name for a family of beliefs and practices that express themselves differently at various times among various groups [...]. The common feature of all these forms is the belief in some necessary contact point between the medium and what it represents (Bolter & Grusin, 2004, p. 30). For at fordre denne kontakt mellem mediet og dets repræsentation og hermed opnå umiddelbarhed må medieringsprocessen gøres transparent. For at opnå denne transparens skal mediet, med Bolter og Grusins termer, slette sig selv og hermed give plads til den umiddelbare oplevelse af dets indhold. Transparens er således det virkemiddel som anvendes til at opnå umiddelbarhed. Som eksempel herpå nævner Bolter og Grusin computerdesigneres ønske om en grænsefladeløs grænseflade, der ikke indeholder computermedieobjekter såsom knapper, vinduer og scrollbarer. Denne æstetiske tilgang gør sig bl.a. gældende inden for 3D grafik, grafisk grænsefladeedesign og især Virtual Reality (Bolter & Grusin, 2004, pp ). Hypermediacy er det begreb, som Bolter og Grusin anvender om en æstetisk praksis, som står i modsætning til umiddelbarhed. Ordet kan på dansk oversættes til hypermediering (anvendes herefter). Hypermediering har historisk set altid fungeret som en modpol til umiddelbarhedens æstetik, der dog har været dominerende i hvert fald fra renæssancen og frem til modernismen(bolter og Grusin, 2004, p. 34). Kigger man i ordbogen betyder præfikset hyper noget i retning af overdreven, så hypermediering er altså en overdreven form for mediering. Bolter og Grusin siger selv om hypermediering at in every manifestation, hypermediacy makes us aware of the medium or media and (in sometimes subtle and sometimes obvious ways) reminds us of our desire for immediacy. (Bolter & Grusin, 2004, p. 34). Den overdrevne 9

11 eksponering af mediet fordrer i modsætning til umiddelbarhedens æstetik en refleksion over mediet. Det er denne refleksion, der adskiller disse to æstetiske strategier hvor det, som vi har set, med umiddelbarhedens æstetik gælder om at slette mediet, skal det i hypermediering vises frem. Som eksempel på hypermediering nævner Bolter og Grusin computerens grafiske brugergrænseflade, sådan som man bl.a. kender den fra styresystemerne Windows XP og Mac OS X. Sådanne brugergrænseflader består af et multiplum af vinduer med vidt forskelligt indhold. Grænsefladen er aldrig skjult, idet brugeren konstant bliver bragt i kontakt med den for at kunne udnytte dens funktionalitet. Denne type grænseflade er således meget tydeligt medieret dvs. hypermedieret. Bolter og Grusin hævder, at årsagen til, at denne type grænseflade til stadighed er dominerende i computerinteraktion, er, at den fungerer som en modpol til ønsket om umiddelbarhed i digitale teknologier (Bolter og Grusin, 2004, pp ). Den fordrer således en kritisk refleksion over trangen til den grænsefladeløse grænseflade og dennes umiddelbare udtryk. Ifølge Bolter og Grusin kan et visuelt rum både anskues som værende medieret og som et ægte rum, der ligger uden for mediation. De påpeger, at hypermedieringens logik udtrykker spændingen mellem muligheden for at se disse to lag. Ifølge deres udlægning af Richard Lanham er det en spænding mellem at se på og se igennem. Vil man beskue det ægte umedierede rum, må man således se igennem mediet i stedet for blot at se på dette (Bolter og Grusin, 2004, p. 41). Hypermediering på Mentallist Som vi har set er Mentallist på mange måder et album, der reflekterer over computeren som kompositorisk værktøj, og specielt dens evne til at klippe lyd op og sætte den sammen på nye måder udnyttes. Denne teknik er med til at skabe et hypermedieret lydbillede, der tydeligt afslører computerens tilstedeværelse i tilblivelsen af musikken. Især de abrupte og hurtige opklipninger af vokalerne og trommerne afslører computeren, idet lytteren er klar over, at sådan kan en sanger ikke synge og en trommeslager ikke spille. I og med at hovedparten af det genanvendte materiale på albummet udgøres af meget velkendt popmusik, er denne hypermedieringseffekt endnu nemmere at opnå. De fleste mennesker kender de originale numre og bliver derfor umiddelbart overraskede, når deres forventningsstrukturer til nummerets form brydes. Kid606 udnytter således disse forventningsstrukturer til at fremme albummets hypermedierende effekt, hvilket bl.a. nummeret Smack My Glitch Up er et tydeligt eksempel på. På 10

12 dette nummer anvendes Kylie Minogues monsterhit fra 2001 Can t Get You out of My Head. Vokalen og nummerets velkendte basgang står tydeligt frem i mixet. Disse velkendte elementer manipuleres via især forvrængnings-, filtrerings- og panoreringseffekter samt opklipningsteknikker, der bryder forventningsstrukturen til det originale nummer. Computerens tilstedeværelse i skabelsen af nummeret er således tydelig, og hermed opnås en meget overbevisende hypermedieringseffekt. Det skal selvfølgelig påpeges, at nummeret kun udgør et brud på lytterens forventningsstruktur, hvis denne ikke er fortrolig med kid606 og lignende kunstneres musikalske udtryk og derfor ikke ved, hvad man kan forvente. Er man derimod bekendt med denne slags musik, vil man tværtimod forvente denne computermanipulation af det genanvendte materiale. Dette viser altså, at lytterens forventninger til og erfaring med et album som Mentallist har indflydelse på hvor overbevisende hypermedieringseffekten er. Den post-digitale lytter Ovenstående argument har meget tilfælles med Kim Cascones beskrivelse af post-digitale tendenser i nutidig computermusik. Disse post-digitale tendenser opstår som følge af, at den digitale teknologi er trådt ud af den periode, hvor den var spektakulær og revolutionerende. De digitale medier er i dag så udbredte og almindelige, at de i sig selv ikke er så fascinerende for komponister længere. Kim Cascone siger derfor [...] the medium is no longer the message, rather, specific tools themselves have become the message. (Cascone, 2000, p. 12). De værktøjer, som Cascone her refererer til, er de teknikker, der skaber den særlige fejlæstetik, som blev beskrevet tidligere i opgaven. Jeg vil ikke påstå at Mentallist ikke er et udtryk for en medierefleksion det er albummet i høj grad. Men Kim Cascone peger på, at en sådan medierefleksion ikke er særlig spektakulær længere. Lyden af vokaler og trommesæt, der er blevet klippet til ukendelighed i en computer, er et musikalsk udtryk, som de fleste har stiftet bekendtskab med i et vist omfang. Derfor siger begrebet om post-digitalitet også noget om lytteren, der ligesom komponisten heller ikke længere så let lader sig overvælde og betage af lyden af computeren. I tråd med denne pointe påpeger Bolter og Grusin, at ifølge medieteoretikeren Erkki Huhtamo kan teknologisk hypermediering godt bibringe en autentisk oplevelse, fordi teknologi er så udbredt i vores samfund (Bolter og Grusin, 2004, p. 42). Dette siger noget om forholdet mellem hypermediering og umiddelbarhed, idet det antydes, at 11

13 dette forhold er dialektisk frem for dikotomisk. Selvom Mentallist på mange måder er et udtryk for hypermediering, udelukker det ikke, at lyttere med en post-digital indstilling og et vist kendskab til genren kan have en umiddelbar oplevelse med albummet. Med Lanhams ord er det simpelthen et spørgsmål om, at lytteren er i stand til at se igennem albummets hypermedierede lag for at opleve dets umiddelbare udtryk. I sidste ende er det musik, der kommer ud af højtalerne, når man sætter Mentallist på, og musik vil altid have en umiddelbar oplevelsesdimension. Remediering Bolter og Grusin introducerer begrebet remediering således: [...] we call the representation of one medium in another remediation, and we will argue that remediation is a defining characteristic of the new digital media. (Bolter & Grusin, 2004, p. 45). De nye digitale medier remedierer i vid udstrækning gamle medier men på forskelligartet vis. Bolter og Grusin beskriver et spektrum af forskellige måder, hvorpå nye digitale medier remedierer de gamle, baseret på graden af rivalisering og konkurrence mellem disse medier (Bolter & Grusin, 2004, p. 45). I den ene ende af spektret anvendes nye medier såsom CD-ROM, DVD eller Internettet til at repræsentere ældre medieformer såsom malerier, bøger, fotografier osv. på en ny måde. I denne sammenhæng er de nye medier blot en beholder for de gamle, og de skal så vidt muligt være usynlige, således at brugeren opnår en umiddelbar og urefleksiv tilgang til de gamle medier. Ideelt set skal brugerens oplevelse med denne form for repræsentation ikke være anderledes, end hvis denne var i direkte kontakt med bogen eller maleriet. Selvom transparens i denne form for repræsentation således er målet, påpeger Bolter og Grusin, at den aldrig kan opnås, idet de nye medier altid vil gøre opmærksom på sig selv i en vis grad eksempelvis skal man klikke med musen for at bladre igennem bogen eller malerierne (Bolter & Grusin, 2004, pp ). Andre elektroniske remedieringer forsøger at forbedre indholdet af de gamle medier, om end fokus stadig er på at gengive det gamle medie. Som et eksempel herpå peger Bolter og Grusin på elektroniske udgaver af opslagsværker, der udvider disse mediers funktionalitet med video- og lydklip samt avancerede søgemuligheder. Om end remedieringen i sådanne tilfælde ikke tilstræbes at være helt usynlig, er det dog stadig den oprindelige medieform, der ligger til grund for opfattelsen af mediet, og i den 12

14 remedierede form udfordres det originale medie ikke (Bolter & Grusin, 2004, p. 46). Remedieringen kan være mere aggressiv og forsøge fuldstændig at ændre medie uden dog at skjule dets tilstedeværelse for stadig at opretholde en fornemmelse af hypermediering. Som et eksempel på en sådan stil peger Bolter og Grusin på computerens vinduebaserede brugergrænseflade, hvor de gamle medieformer såsom tekster, billeder og video optræder i hver deres programmer og vinduer og i en helt ny computermedieret kontekst, som ikke forsøger at skjule sig selv (Bolter & Grusin, 2004, p ). Til sidst beskriver Bolter og Grusin nye medieformer, der forsøger helt at optage de gamle medieformer, således at deres forskelligheder helt udviskes. Her peger de for eksempel på 1. persons computerspil, såsom Doom og Myst, der remedierer spillefilmen ved at lade computerspilleren udspille en cinematisk narrativ (Bolter & Grusin, 2004, p. 47). Den sidstnævnte form for remediering forsøger ligesom den førstnævnte at skabe transparens, om end med omvendt fortegn. I det første tilfælde var det det nye medie, der skulle slettes, men her er det det gamle. I yderenderne af remedieringsspektret finder vi altså former for remediering, der beror på transparens, hvilket vi har set er den måde, man opnår umiddelbarhed på. I de to midterste former for remediering er det derimod hypermediering der er målet. Ud over de nævnte tilgange til remediering beskriver Bolter og Grusin desuden en ganske særlig form for remediering eller snarere omdannelse. Omdannelse er den mest udbredte form for remediering blandt kunstnere. Denne praksis kommer bl.a. til udtryk ved, at kunstnere maler andres billeder eller citerer andres bøger i deres egne værker. Omdannelse er samtidig den mest ansete og studerede remedieringsform blandt kritikere og kunsthistorikere. Bolter og Grusin påpeger, at studierne af omdannelse viser, hvad den grundlæggende motivation er for remediering at repræsentere forgængerne. (Bolter og Grusin, 2004, p. 49) Remediering på Mentallist Albummets genanvendelse af musikalsk materiale kan ses som et udtryk for remediering på flere forskellige måder, alt efter hvad man opfatter som musikkens medie. For det første kan man antage, at musikken på albummet udfolder sig på det medie, der afspiller den. Ud fra en sådan antagelse er genanvendelsen af musikalsk materiale et udtryk for en remediering inden for rammerne af det samme medie altså den remedieringspraksis, som Bolter og Grusin benævner omdannelse. Det genanvendte materiale 13

15 indsamles fra medier såsom CD er, LP er, bånd og diverse digitale lydfilformater og indkorpereres i et nyt musikalsk værk, der igen udgives på de samme medier. En anden opfattelse af musikkens medie er, at den udgøres af de instrumenter, hvorpå musikken skabes. Denne opfattelse er mere frugtbar i anskuelsen af Mentallist som et digitalt æstetisk værk. Ud fra denne betragtning remedieres det genanvendte musikalske materiale til computerens domæne. I beskrivelsen af albummet illustreres denne remediering i en stærk ironisk tone: This release reflects kid606 s growing interest in the human voice as an instrument along with the need to live dangerously and not work with other musicians. His desire, long repressed since teenage metalhead induced social trauma, to work with vocalists and make their waxing wanings the jewels in his velvet settings gets full reign as he brings you the fucking jams. (tigerbeat6 albumbeskrivelse). Kid606 ønsker paradoksalt nok at arbejde med vokaler men ikke med vokalernes originale medie mennesket. Computeren løser dette problem for Kid606, da den gør ham i stand til at remediere vokalen til sampleren og sequencerens domæne. Denne remedieringspraksis minder meget om den hypermedierede form, som Bolter og Grusin eksemplificerer ved computerens grafiske brugergrænseflade. De har det tilfælles, at de ikke forsøger at skjule det oprindelige medie, men samtidig gøres der tydeligt opmærksom på, at dette medie er remedieret. Som vi har set manipulerer kid606 vha. computeren bl.a. de genanvendte vokaler, således at man ikke er i tvivl om denne manipulation. Men denne hypermedierede remedieringspraksis er, som vi ligeledes har set, ikke begrænset til albummets vokal. Overalt i pladens lydlige udtryk gør computeren konstant opmærksom på sig selv i form af pitchskift, timestretch, frekvensfiltrering, forvrængning, opklipning osv. Perspektivering I dette afsnit afdækkes på nogle af de problemstillinger som knytter sig til albummets genanvendelse af musikalsk materiale. Disse problemstillinger knytter sig til spørgsmål om originalitet, rettigheder og forfatterskab spørgsmål der er meget aktuelle i vores digitale tidsalder, ikke blot i forhold til musik men alle former for digitale objekter. Originalitet Som vi har set peger Moos og Marstal på, at fortolkning er vigtigere end nyskabelse i nyere tids elektroniske musik (Moos og Marstal, 2001, p. 14

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Brug computeren som kreativt musikinstrumen

Brug computeren som kreativt musikinstrumen Brug computeren som kreativt musikinstrumen Af Morten Just og Stig Vognæs, University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Komposition af musik er normalt for de få. Men projektet Computeren

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Lydens vilkår indtil 2010

Lydens vilkår indtil 2010 giv musik en chance DK regulering der beskytter kulturarv, og giver kvalitetslyd en chance. Andre lande er i gang. Teknikken er på plads. Toget kører nu. Lydens vilkår indtil 2010 Pga en forkert målemetode

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014 Jakob Heide Petersen Indhold Folkebibliotekernes rolle Hvorfor e bøger? Konkurrence om opmærksomheden Den økonomiske klemme Udlånsmodeller Digitalisering

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

MEDIEREFLEKSIVE TENDENSER I POST-TECHNO

MEDIEREFLEKSIVE TENDENSER I POST-TECHNO MEDIEREFLEKSIVE TENDENSER I POST-TECHNO Lasse Knud Damgaard Eksamen i Digital Æstetik 2007 Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse INDLEDNING...1 Disposition...1

Læs mere

GRAFIK & BILLEDEBEHANLING KAMILIA AMÉLIE // ALBUM RELEASE

GRAFIK & BILLEDEBEHANLING KAMILIA AMÉLIE // ALBUM RELEASE GRAFIK & BILLEDEBEHANLING KAMILIA AMÉLIE // ALBUM RELEASE GRAFIK & BILLEDEBEHANLING // KAMILIA AMÉLIE // ALBUM RELEASE Programmer Photoshop Indesign Kunden Nephel Music er et pladeselskab, der indspiller

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Piano Tuning & String Analyzing Tool

Piano Tuning & String Analyzing Tool Piano Tuning & String Analyzing Tool Læs mig indeholder oplysninger om bedst brug af sitet samt oplysninger om Piano Tuning & String Analyzing Tool, operativsystemer og lydkort. Programmet vil herefter

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Informationsbehandling

Informationsbehandling Informationsbehandling Spørgsmål 1 og 2 vedrører følgende oplysninger: For at konfektionsfabrikanterne kan producere tøj, der passer, er de nødt til at kende den typiske højde på folk i forskellige aldre.

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere

Du skal inden for emnet IT En ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis på max. 3 sider, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve.

Du skal inden for emnet IT En ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis på max. 3 sider, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal inden for emnet IT En ny kunstnerisk virkelighed? udarbejde en synopsis på max. 3 sider, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal vælge ét eller flere kunstneriske produkter,

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 1 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-1-2015. Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Fra hedebrug til tekstilfabrik

Fra hedebrug til tekstilfabrik Hjemmesidens opbygning Fra hedebrug til tekstilfabrik Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 4 øverste menupunkter, med grøn skrift, henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Lidt om rytmer. Instrumenternes rolle i samspillet. Forgrund & baggrund. Baggrund - rytme. Forgrund. Baggrund. Baggrunden, rytmegruppen, groovet

Lidt om rytmer. Instrumenternes rolle i samspillet. Forgrund & baggrund. Baggrund - rytme. Forgrund. Baggrund. Baggrunden, rytmegruppen, groovet Lidt om rytmer Instrumenternes rolle i samspillet Forgrund & baggrund Baggrunden, rytmegruppen, groovet Baggrund - rytme Det er altid trommernes opgave at underbygge rytmen/groove et. Forgrund Baggrund

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE

Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Hjemmeopgave 2014 FAMILIE Page 1/7 Årets hjemmeopgave har begrebet FAMILIE som tema Med temaet familie som udgangspunkt skal du udarbejde et bud på en designløsning. Om løsningen går i retning af et objekt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Komposition i Max / MSP / Jitter FoU 09-10 Anders P Jensen

Komposition i Max / MSP / Jitter FoU 09-10 Anders P Jensen Komposition i Max / MSP / Jitter FoU 09-10 Anders P Jensen Historik Max er et visuelt programmeringssprog for lyd og billede. Udviklingen af Max startede i midt firserne. Programmet som på dette tidspunkt

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, 05/06 Marie Kruses Skole stx musik, niveau C

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere