METODE... 2 ALBUMMETS MUSIKHISTORISKE KONTEKST... 2 BESKRIVELSE... 3 ANALYSE... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METODE... 2 ALBUMMETS MUSIKHISTORISKE KONTEKST... 2 BESKRIVELSE... 3 ANALYSE... 9"

Transkript

1 Nye sammenhænge i elektronisk musik - en digital æstetisk analyse af The Action Packed Mentallist Brings You The Fucking Jams METODE... 2 ALBUMMETS MUSIKHISTORISKE KONTEKST... 2 BESKRIVELSE... 3 COVER... 5 MP3 KILLED THE CD STAR... 7 ANALYSE... 9 UMIDDELBARHED OG HYPERMEDIERING... 9 Hypermediering på Mentallist...10 Den post-digitale lytter...11 REMEDIERING...12 Remediering på Mentallist...13 PERSPEKTIVERING...14 ORIGINALITET...14 MUSIKALSKE RETTIGHEDER...15 HVEM HAR SKREVET MUSIKKEN?...16 KONKLUSION...17 LITTERATURLISTE...19 INTERNETKILDER:...19 LITTERATUR:...19 MUSIK:...20 Opgaven er skrevet af Janus Novak Olesen ( ) i faget digital æstetik på Informationsvidenskab Århus Universitet. Tegn indeholdt i opgaven:

2 Indledning Nærværende eksamensopgave i faget Digital Æstetik tager udgangspunkt i et musikværk 1 af kunstneren Kid606 med titlen The Action Packed Mentallist Brings You The Fucking Jams (herefter Mentallist ). Kid606 lyder det borgerlige navn Miguel Trost Depedro en elektronisk musiker født i 1979 i Venezuela, men opvokset og bosiddende i Californien (beskrivelse af Kid606 fra tigerbeat6). Kid606 driver desuden pladeselskabet tigerbeat6, hvor de fleste af hans egne albums er udgivet (artikel om kid606 fra Splendid). Mentallist er et musikalbum bestående af 7 numre, der udkom på CD og LP i 2004 på pladeselskabet Violent Turd (albumbeskrivelse fra tigerbeat6). Albummet er en ulovlig undergrundsudgivelse, der er udkommet i et begrænset oplag, idet det i vid udstrækning genanvender internationale pophits af prominente kunstnere såsom Missy Elliott, Jay-Z, Eminem, Radiohead, Ozzy Osbourne, Kylie Minogue og mange flere. Der bliver ikke blot anvendt korte brudstykker af disse kunstneres sange, men hele numre står klart og tydeligt frem i mixet. Således danner Kylie Minogues I Can't Get You out of My Head grundlag for nummeret Smack My Glitch Up og Missy Elliotts Get Ur Freak On er udgangspunktet i Never Underestimate The Value Of A Holler (Vipee-Pee Mix). På sidstnævnte nummer lader Kid606 Missy Elliott udsige det grundlæggende koncept ved albummet ved at klippe hendes raplinie copywritten so don t copy me om til copy me, som gentages over længere tid i et loop. Albummet er således en remix-montage, der udfordrer de musikalske ophavsrettigheder. Denne opgave sætter fokus på de digitalt æstetiske virkemidler, som værket Mentallist anvender med særligt fokus på albummets udprægede genanvendelse af musikalsk materiale. Denne genanvendelsespraksis anskues både ud fra teorier om digital æstetik samt problemstillinger vedrørende originalitet og forfatterskab. Det leder frem til følgende problemformulering: Hvorledes kan værkets genanvendelse af musikalsk materiale analyseres ud fra et digitalt æstetisk synspunkt? Hvori består originaliteten på et album der i så åbenlys en grad bygger på genanvendelse af andre kunstneres musik? Hvilke problemstillinger vedrørende rettigheder og forfatterskab lægger albummets genanvendelsespraksis op til? 1 Albummet er vedlagt som bilag. 1

3 Metode Opgaven er inddelt i tre hovedafsnit der hver især arbejder med værket på henholdsvis et beskrivende et analytisk og et perspektiverende/reflekterende fortolkningsniveau. Allerførst gives dog en kort introduktion til den musikhistoriske kontekst som kid606 og albummet er en del af. I beskrivelsesdelen afdækkes albummet ud fra en skildring af dets auditive udtryk samt coverets visuelle og tekstlige udtryk. Denne skildring bygger på min egen denotative og konnotative opfattelse af værket samt enkelte betragtninger fra diverse andre kilder. Beskrivelsen tjener som et empirisk grundlag for den efterfølgende analyse og fortolkning. I analysedelen anvendes relevante teorier til at afdække albummets digitalt æstetiske virkemidler med særligt fokus på dets genanvendelse af musikalsk materiale. Således beskæftiger dette afsnit sig med det første spørgsmål i problemformuleringen. Perspektiveringsdelen består i en afdækning af problemstillinger vedrørende originalitet, rettigheder og forfatterskab i forbindelse med albummets genanvendelse af musikalsk materiale. Perspektiveringen besvarer således de to sidste spørgsmål i problemformuleringen. Opgaven indeholder ikke et særskilt teoriafsnit idet teorierne præsenteres i de afsnit hvor de anvendes. Albummets musikhistoriske kontekst I dette afsnit afdækkes de vigtigste tendenser i den nyere tids elektroniske musik som udgør den musikhistoriske kontekst for kid606 og albummet Mentallist. I starten af 1990 erne opstår der inden for den elektroniske musik et virvar af nye genrebetegnelser såsom jungle, trip-hop, gabber, acid house, minimal techno, drill n bass og intelligent dance music for blot at nævne nogle få. Den elektroniske musik er for alvor blevet populær både som lytteog dansemusik. Den elektroniske musiks popularitet og udbredelse falder sammen med masseudbredelsen af computerteknologien og Internettets opståen ligeledes i starten af 1990 erne. Disse nye teknologier muliggør udbredelsen af musik uden om den traditionelle musikbranche. Dj s og producere indenfor den elektroniske musik er blandt de første til at udnytte denne nye distributionskanal, idet de i forvejen er vant til at anvende 2

4 teknologi i deres musikproduktion (Moos og Marstal, 2001, pp ). Udover at de nye teknologier fordrer alternative distributionsformer, giver de også let adgang til andre kunstneres musik. Internettets store udbud af musikalsk materiale medfører ifølge Moos og Marstal, at komponister, musikere, dj s og producere [...] mere systematisk [begynder] at rette blikket, ørerne og sampleren mod de enorme, tilgængelige mængder af svundne tiders musik i indspillet form, og i denne proces bliver fortolkning vigtigere end nyskabelse. (Moos og Marstal, 2001, p. 273). Udover at computeren faciliterer udbredelsen af den elektroniske musik samt giver komponisterne adgang til samplingsmateriale, bliver den ligeledes, sammen med sampleren det vigtigste kompositoriske redskab i nyere tids elektroniske musik (Marstal og Moos, 2001, p. 174). Den moderne elektroniske komponist arbejder altså i et miljø af digitale teknologier, hvilket ifølge Kim Cascone fordrer en ny form for æstetik, som han kalder fejlæstetik. Denne æstetik har rødder i avantgarden og kunstmusikkens fokus på musikkens baggrund. Cascone eksemplificerer dette ved futuristernes anerkendelse af støj som musikalsk materiale i starten af det 20. århundrede. Ligeledes nævner han John Cages værk 4 33 der inviterer publikum til at lytte til stilheden i 4 minutter og 33 sekunder. Den nyere tids elektroniske musikbevægelse lader sig inspirere af disse pionerer til en musikalsk undersøgelse af teknologiens lydmæssige baggrund i form af dens fejllyde og de lyde, som den i øvrigt afgiver som en slags biprodukt(cascone, 2000, pp ). Beskrivelse Mentallist består som tidligere nævnt af 7 numre, der, bortset fra det første nummer, i høj grad genanvender andre kunstneres materiale. Det genanvendte materiale er ifølge webloggeren Alex Payne s gengivelse af et radiointerview med kid606 [...] intended to be a statement on the last days of Napster, composed from everything the Kid could grab and sample before the P2P network was sued into oblivion by the record industry giants. ( al3x.net ). 2 Albummet anvender de samplede numre på en fri og eksperimenterende måde, men man kan alligevel sagtens genkende de originale numre, der står 2 Det har desværre ikke været muligt at få fat i lydfilen med det omtalte interview. Der peges dog i mange artikler fra internettet på at kid606 anvender fildelingstjenester til at indsamle det genanvendte materiale. 3

5 tydeligt frem i lydbilledet. Det meste af det genanvendte materiale udgøres af musik, der placerer sig inden for populærmusikken, men albummets samlede udtryk placerer sig alligevel langt fra denne genre. Det genanvendte materiale omgives konstant af lydlige udtryk, der i høj grad fjerner det samlede musikalske udtryk fra populærmusikken. Det kommer blandt andet til udtryk i form af støjende lyde, komplekse og hurtige trommerytmer og abrupte opklipninger af lydbilledet. Desuden behandles de originale numre med effekter, oftest i form af forvrængning og frekvensfiltrering, hvilket giver dem en mere beskidt karakter. De fleste af albummets numre har heller ikke ligefrem hitlængde, idet fem af de syv numre varer mellem 14:19 og 6:30 minutter. De to numre som har en mere radiovenlig længde er Sometimes I Thank God I Can't Sing Because Then No One Can Blame Me For Anything på 3:24 minutter og Rebel Girl på 3:41 minutter. Disse numre er til gengæld de mest eksperimenterende og upoppede numre på albummet. Det førstnævnte er albummets første nummer, der som tidligere nævnt skiller sig ud ved ikke at genanvende musikalsk materiale i hvert fald ikke hørbart. Nummeret skiller sig i det hele taget ud fra resten af albummet på en del punkter. Det har en meget minimalistisk og støjpræget karakter og består af to elementer knitrende støj, der lyder som et stykke elektronik, der er gået overgang i samt en mere blød og atmosfærisk lyd, der muligvis kunne være skabt af en effektbehandlet stemme? Nummeret har ingen rytmisk karakter og er således ikke dansabelt ligesom resten af numrene på albummet. Til gengæld er dette nummer et tydeligt eksempel på den tidligere omtalte fejlæstetik, idet de anvendte lyde som sagt henleder tankerne på elektroniske apparaters fejllyde. Fejlæstetikken er i det hele taget udpræget på albummet, idet de tidligere omtalte støjlyde, som anvendes i vid udstrækning på albummet, ofte lyder som digitale eller analoge fejllyde. Rebel Girl er derimod i tråd med resten af albummets fokus på rytme og genanvendelse af allerede indspillet materiale. Det bygger i høj grad på et nummer med den nu opløste punkgruppe Bikini Kill. Nummeret som helhed har en udpræget overstyret og beskidt lyd, højst sandsynligt som følge af tilføjelsen af diverse forvrængningseffekter fra Kid606 s side. Det genanvendte materiale danner rammen for nummerets udvikling og form, om end dets oprindelige form bliver godt og grundigt omstruktureret via udpræget brug af opklipningsteknikker. Udover disse opklipningsteknikker og anvendelsen af forvrængningseffekter tilføjer kid606 ligeledes trommerytmer, basgange og forskellige lydeffekter og stemmesamples. Nummerets 4

6 rytmefornemmelse er i store passager temmelig rodet, idet de tilføjede trommer og Bikini Kills rytme ikke er særlig godt synkroniserede. Albummets generelle kompositoriske princip er, ligesom på Rebel Girl, at skabe en montage af genanvendt musikalsk materiale som blandes med elementer fra Kid606 s musikalske univers. Disse tilføjede elementer er hovedsageligt trommerytmer, basgange, lydeffekter og samples samt effekter såsom forvrængning og frekvensfiltrering. Det endelige resultat ligger, som konsekvens af Kid606 s bearbejdelse, langt fra et populærmusikalsk udtryk. I stedet placerer musikken sig imellem flere af genrerne i den nyere tids elektroniske musik såsom glitch, intelligent dance music og gabber. Albummet kan således ses som et udtryk for en dialog mellem to vidt forskellige musikkulturer sat i værk af kid606. Han selv repræsenterer undergrunden inden for nyere tids eksperimenterende elektronisk musik, hvorimod han lader det genanvendte musikalske materiale komme til orde som repræsentanter for moderne mainstream popmusik. Cover På den efterfølgende side ses billeder af albumcoverets for- og bagside samt trykket på selve CD en (figur 1). I dette afsnit beskrives coverets visuelle og tekstlige udtryk. Coveret understreger på mange måder det konceptuelle aspekt af musikken på Mentallist at skabe et album der bygger på genanvendt materiale. Sangtitler såsom Sometimes I Thank God I Can't Sing Because Then No One Can Blame Me For Anything, MP3 Killed The CD Star og This is Not My Statement reflekterer på sarkastisk vis over genanvendelsesproblematikken. Desuden anføres det spøgefuldt på coverets bagside all songs not written by kid606. Med disse erklæringer reflekterer kid606 selvironisk over sin egen kunstneriske rolle på et værk, der i det store hele er en kollage af stjålet musikalsk materiale. Det visuelle udtryk på coverets for- og bagside er præget af illustrationer af genkendelige elementer fra computerens grafiske grænseflade. På forsiden optræder katalognummer, kunstnernavn og albumtitel på en hvid baggrund omkranset af en illustration af en filbrowser-lignende grænseflade. På albummets bagside danner en illustration af en computer-medieafspiller rammen om oplysninger om numrenes titel, længde o.l. Albummets bagside er fyldt med små sjove og spidsfindige visuelle og tekstlige kommentarer, som ikke vil blive gennemgået her, men som kan studeres i figur 1. Computeren er det primære instrument i kid606 s kompositoriske virke, og albumcoverets anvendelse af computergrænsefladens visuelle udtryk kan 5

7 anskues som et udtryk for musikkens tilknytning til dette medies domæne. Denne tilknytning illustreres ligeledes i titlen på det andet nummer Kiddy Needs A New Pair Of Laptops og den lille karikaturtegning af kid606 der er trykt på selve CD en som, i en talebobbel, udsiger wheres my other laptop!. Figur 1 øverst til venstre: forsiden, nederst: bagsiden, øverst til højre: CD en 6

8 Mp3 Killed The CD Star I magasinet the village voice skriver Jon Caramanica: Half the fun with 606 is the trainspotting. Her hentydes til de mange genanvendte stykker musik som, mere eller mindre åbenlyst, optræder i Kid606 s musik. Mp3 Killed The CD Star er ingen undtagelse i denne henseende. I dette afsnit beskrives dette nummer som et godt eksempel på albummets generelle musikalske udtryk. Figur 2 En illustration af Mp3 Killed The CD Star hvor x-aksen indikerer tid og Y-aksen lydstyrke. Udstrækningen af de gennemgående genanvendte musiknumre indikeres af de røde piles længde. Som helhed minder nummeret om en avanceret DJ optræden, hvor numrene mikses ind i hinanden i et synkroniseret tempo og tilføjes effekter og ekstra trommer, basgange, lydeffekter og diverse kortere samples, som ligeledes overvejende stammer fra andre stykker musik. Nummeret kan inddeles i fire dele, som hver bygger på et af de fire gennemgående genanvendte numre. Nummerets titel er en parafrase over Video killed the radio star med The Buggles. Dette nummer danner rammen om den sidste del af Mp3 Killed The CD Star. I stedet for at videoen dræber radiostjernen, er det i kid606 s version Mp3 en, der dræber CD stjernen. Denne titel er ganske rammende for den respektløse musikalske vold, som bliver begået på de genanvendte numre. I de første 4 minutter og 44 sekunder er det således D12 s nummer 7

9 Purple Pills, med rapperen Eminem i front, der får et ordentligt lag tæsk i kid606 s sequencer. I de første 52 sekunder er lydniveauet ikke så højt, hvilket man kan se på figur 2. Her høres forspillet til Purple Pills med nummerets meget velkendte basgang, som tilføjes forvrængning og et frekvensfilter fra kid606 s side. Desuden optræder på alle taktens ottendedele den karakteristisk lyd af en hakkende cd, der i denne sammenhæng fungerer som en hihat. Her ses altså et tydeligt eksempel på fejlæstetik, idet denne digitale fejllyd får en musikalsk kvalitet. Den pludselige forøgelse af lydstyrken, som ligeledes ses tydeligt på figur 2, skyldes at kid606 tilføjer en meget høj og insisterende stortrommelyd som spiller på alle taktens fire slag. Denne stortrommefigur har en gennemgående rolle i hele nummeret og er således med til at binde de forskellige dele sammen og skabe en kontinuerlig rytmefornemmelse. En gang i mellem tages stortrommen dog væk og laver således et break i musikken hvilket tydeligt ses på figur 2 som et pludseligt fald i nummerets lydstyrke. Kid606 ydmyger de hårde gangsterrappere i D12 ved at gøre deres stemmer lysere vha. en såkaldt pitchskift-effekt. Denne effekt får dem til at lyde som rappende mus og deres udsigelser om sex og stoffer sættes hermed i et lettere komisk lys. I nummerets anden del optræder en, desværre uidentificerbar, mandlig rapper, formodentlig ligeledes tilføjet en pitchskift-effekt. Rapperen akkompagneres af et meget kort og insisterende stemmesample, der ligesom stortrommen optræder på alle taktens fire slag og udsiger noget i retning af fuck it. De to sidste dele af nummeret bygger på hhv. Splack Packs Shake That Ass Bitch og The Buggles Video killed the radio star. Disse to numre er ikke blevet pitchskiftet, om end de spilles i et tempo, der er en del hurtigere end originalerne. Dette kan kun lade sig gøre vha. digital teknologi og en såkaldt timestretch algoritme På en analog båndoptager eller pladespiller vil lyden stige i tonehøjde, hvis den afspilles hurtigere, men med timestretch bliver det muligt at bibeholde den oprindelige tonehøjde, selvom lydens hastighed forøges. Udover den gennemgående storetromme tilføjer kid606 bl.a. opklippede trommerytmer og syntheziserbasser i nummerets sidste to halvdele. Disse to dele illustrerer tydeligt dialogen mellem popmusik og eksperimenterende elektronisk musik. Særligt i Video Killed The Radio Star -delen lykkedes mødet mellem dette ultrapoppede nummer og den elektroniske genre rigtig godt. 8

10 Analyse I dette afsnit undersøges den digitale æstetik i Mentallist med udgangspunkt i Bolter og Grusins teori om umiddelbarhed, hypermediering og remediering. Desuden anvendes Kim Cascones teori om post-digitale tendenser i nyere tids elektronisk musik som et perspektiverende syn på forholdet mellem hypermediering og umiddelbarhed. Umiddelbarhed og Hypermediering Bolter og Grusins begreb immediacy betyder på dansk umiddelbarhed (anvendes herefter). De anvender begrebet til at beskrive en æstetisk praksis: Immediacy is our name for a family of beliefs and practices that express themselves differently at various times among various groups [...]. The common feature of all these forms is the belief in some necessary contact point between the medium and what it represents (Bolter & Grusin, 2004, p. 30). For at fordre denne kontakt mellem mediet og dets repræsentation og hermed opnå umiddelbarhed må medieringsprocessen gøres transparent. For at opnå denne transparens skal mediet, med Bolter og Grusins termer, slette sig selv og hermed give plads til den umiddelbare oplevelse af dets indhold. Transparens er således det virkemiddel som anvendes til at opnå umiddelbarhed. Som eksempel herpå nævner Bolter og Grusin computerdesigneres ønske om en grænsefladeløs grænseflade, der ikke indeholder computermedieobjekter såsom knapper, vinduer og scrollbarer. Denne æstetiske tilgang gør sig bl.a. gældende inden for 3D grafik, grafisk grænsefladeedesign og især Virtual Reality (Bolter & Grusin, 2004, pp ). Hypermediacy er det begreb, som Bolter og Grusin anvender om en æstetisk praksis, som står i modsætning til umiddelbarhed. Ordet kan på dansk oversættes til hypermediering (anvendes herefter). Hypermediering har historisk set altid fungeret som en modpol til umiddelbarhedens æstetik, der dog har været dominerende i hvert fald fra renæssancen og frem til modernismen(bolter og Grusin, 2004, p. 34). Kigger man i ordbogen betyder præfikset hyper noget i retning af overdreven, så hypermediering er altså en overdreven form for mediering. Bolter og Grusin siger selv om hypermediering at in every manifestation, hypermediacy makes us aware of the medium or media and (in sometimes subtle and sometimes obvious ways) reminds us of our desire for immediacy. (Bolter & Grusin, 2004, p. 34). Den overdrevne 9

11 eksponering af mediet fordrer i modsætning til umiddelbarhedens æstetik en refleksion over mediet. Det er denne refleksion, der adskiller disse to æstetiske strategier hvor det, som vi har set, med umiddelbarhedens æstetik gælder om at slette mediet, skal det i hypermediering vises frem. Som eksempel på hypermediering nævner Bolter og Grusin computerens grafiske brugergrænseflade, sådan som man bl.a. kender den fra styresystemerne Windows XP og Mac OS X. Sådanne brugergrænseflader består af et multiplum af vinduer med vidt forskelligt indhold. Grænsefladen er aldrig skjult, idet brugeren konstant bliver bragt i kontakt med den for at kunne udnytte dens funktionalitet. Denne type grænseflade er således meget tydeligt medieret dvs. hypermedieret. Bolter og Grusin hævder, at årsagen til, at denne type grænseflade til stadighed er dominerende i computerinteraktion, er, at den fungerer som en modpol til ønsket om umiddelbarhed i digitale teknologier (Bolter og Grusin, 2004, pp ). Den fordrer således en kritisk refleksion over trangen til den grænsefladeløse grænseflade og dennes umiddelbare udtryk. Ifølge Bolter og Grusin kan et visuelt rum både anskues som værende medieret og som et ægte rum, der ligger uden for mediation. De påpeger, at hypermedieringens logik udtrykker spændingen mellem muligheden for at se disse to lag. Ifølge deres udlægning af Richard Lanham er det en spænding mellem at se på og se igennem. Vil man beskue det ægte umedierede rum, må man således se igennem mediet i stedet for blot at se på dette (Bolter og Grusin, 2004, p. 41). Hypermediering på Mentallist Som vi har set er Mentallist på mange måder et album, der reflekterer over computeren som kompositorisk værktøj, og specielt dens evne til at klippe lyd op og sætte den sammen på nye måder udnyttes. Denne teknik er med til at skabe et hypermedieret lydbillede, der tydeligt afslører computerens tilstedeværelse i tilblivelsen af musikken. Især de abrupte og hurtige opklipninger af vokalerne og trommerne afslører computeren, idet lytteren er klar over, at sådan kan en sanger ikke synge og en trommeslager ikke spille. I og med at hovedparten af det genanvendte materiale på albummet udgøres af meget velkendt popmusik, er denne hypermedieringseffekt endnu nemmere at opnå. De fleste mennesker kender de originale numre og bliver derfor umiddelbart overraskede, når deres forventningsstrukturer til nummerets form brydes. Kid606 udnytter således disse forventningsstrukturer til at fremme albummets hypermedierende effekt, hvilket bl.a. nummeret Smack My Glitch Up er et tydeligt eksempel på. På 10

12 dette nummer anvendes Kylie Minogues monsterhit fra 2001 Can t Get You out of My Head. Vokalen og nummerets velkendte basgang står tydeligt frem i mixet. Disse velkendte elementer manipuleres via især forvrængnings-, filtrerings- og panoreringseffekter samt opklipningsteknikker, der bryder forventningsstrukturen til det originale nummer. Computerens tilstedeværelse i skabelsen af nummeret er således tydelig, og hermed opnås en meget overbevisende hypermedieringseffekt. Det skal selvfølgelig påpeges, at nummeret kun udgør et brud på lytterens forventningsstruktur, hvis denne ikke er fortrolig med kid606 og lignende kunstneres musikalske udtryk og derfor ikke ved, hvad man kan forvente. Er man derimod bekendt med denne slags musik, vil man tværtimod forvente denne computermanipulation af det genanvendte materiale. Dette viser altså, at lytterens forventninger til og erfaring med et album som Mentallist har indflydelse på hvor overbevisende hypermedieringseffekten er. Den post-digitale lytter Ovenstående argument har meget tilfælles med Kim Cascones beskrivelse af post-digitale tendenser i nutidig computermusik. Disse post-digitale tendenser opstår som følge af, at den digitale teknologi er trådt ud af den periode, hvor den var spektakulær og revolutionerende. De digitale medier er i dag så udbredte og almindelige, at de i sig selv ikke er så fascinerende for komponister længere. Kim Cascone siger derfor [...] the medium is no longer the message, rather, specific tools themselves have become the message. (Cascone, 2000, p. 12). De værktøjer, som Cascone her refererer til, er de teknikker, der skaber den særlige fejlæstetik, som blev beskrevet tidligere i opgaven. Jeg vil ikke påstå at Mentallist ikke er et udtryk for en medierefleksion det er albummet i høj grad. Men Kim Cascone peger på, at en sådan medierefleksion ikke er særlig spektakulær længere. Lyden af vokaler og trommesæt, der er blevet klippet til ukendelighed i en computer, er et musikalsk udtryk, som de fleste har stiftet bekendtskab med i et vist omfang. Derfor siger begrebet om post-digitalitet også noget om lytteren, der ligesom komponisten heller ikke længere så let lader sig overvælde og betage af lyden af computeren. I tråd med denne pointe påpeger Bolter og Grusin, at ifølge medieteoretikeren Erkki Huhtamo kan teknologisk hypermediering godt bibringe en autentisk oplevelse, fordi teknologi er så udbredt i vores samfund (Bolter og Grusin, 2004, p. 42). Dette siger noget om forholdet mellem hypermediering og umiddelbarhed, idet det antydes, at 11

13 dette forhold er dialektisk frem for dikotomisk. Selvom Mentallist på mange måder er et udtryk for hypermediering, udelukker det ikke, at lyttere med en post-digital indstilling og et vist kendskab til genren kan have en umiddelbar oplevelse med albummet. Med Lanhams ord er det simpelthen et spørgsmål om, at lytteren er i stand til at se igennem albummets hypermedierede lag for at opleve dets umiddelbare udtryk. I sidste ende er det musik, der kommer ud af højtalerne, når man sætter Mentallist på, og musik vil altid have en umiddelbar oplevelsesdimension. Remediering Bolter og Grusin introducerer begrebet remediering således: [...] we call the representation of one medium in another remediation, and we will argue that remediation is a defining characteristic of the new digital media. (Bolter & Grusin, 2004, p. 45). De nye digitale medier remedierer i vid udstrækning gamle medier men på forskelligartet vis. Bolter og Grusin beskriver et spektrum af forskellige måder, hvorpå nye digitale medier remedierer de gamle, baseret på graden af rivalisering og konkurrence mellem disse medier (Bolter & Grusin, 2004, p. 45). I den ene ende af spektret anvendes nye medier såsom CD-ROM, DVD eller Internettet til at repræsentere ældre medieformer såsom malerier, bøger, fotografier osv. på en ny måde. I denne sammenhæng er de nye medier blot en beholder for de gamle, og de skal så vidt muligt være usynlige, således at brugeren opnår en umiddelbar og urefleksiv tilgang til de gamle medier. Ideelt set skal brugerens oplevelse med denne form for repræsentation ikke være anderledes, end hvis denne var i direkte kontakt med bogen eller maleriet. Selvom transparens i denne form for repræsentation således er målet, påpeger Bolter og Grusin, at den aldrig kan opnås, idet de nye medier altid vil gøre opmærksom på sig selv i en vis grad eksempelvis skal man klikke med musen for at bladre igennem bogen eller malerierne (Bolter & Grusin, 2004, pp ). Andre elektroniske remedieringer forsøger at forbedre indholdet af de gamle medier, om end fokus stadig er på at gengive det gamle medie. Som et eksempel herpå peger Bolter og Grusin på elektroniske udgaver af opslagsværker, der udvider disse mediers funktionalitet med video- og lydklip samt avancerede søgemuligheder. Om end remedieringen i sådanne tilfælde ikke tilstræbes at være helt usynlig, er det dog stadig den oprindelige medieform, der ligger til grund for opfattelsen af mediet, og i den 12

14 remedierede form udfordres det originale medie ikke (Bolter & Grusin, 2004, p. 46). Remedieringen kan være mere aggressiv og forsøge fuldstændig at ændre medie uden dog at skjule dets tilstedeværelse for stadig at opretholde en fornemmelse af hypermediering. Som et eksempel på en sådan stil peger Bolter og Grusin på computerens vinduebaserede brugergrænseflade, hvor de gamle medieformer såsom tekster, billeder og video optræder i hver deres programmer og vinduer og i en helt ny computermedieret kontekst, som ikke forsøger at skjule sig selv (Bolter & Grusin, 2004, p ). Til sidst beskriver Bolter og Grusin nye medieformer, der forsøger helt at optage de gamle medieformer, således at deres forskelligheder helt udviskes. Her peger de for eksempel på 1. persons computerspil, såsom Doom og Myst, der remedierer spillefilmen ved at lade computerspilleren udspille en cinematisk narrativ (Bolter & Grusin, 2004, p. 47). Den sidstnævnte form for remediering forsøger ligesom den førstnævnte at skabe transparens, om end med omvendt fortegn. I det første tilfælde var det det nye medie, der skulle slettes, men her er det det gamle. I yderenderne af remedieringsspektret finder vi altså former for remediering, der beror på transparens, hvilket vi har set er den måde, man opnår umiddelbarhed på. I de to midterste former for remediering er det derimod hypermediering der er målet. Ud over de nævnte tilgange til remediering beskriver Bolter og Grusin desuden en ganske særlig form for remediering eller snarere omdannelse. Omdannelse er den mest udbredte form for remediering blandt kunstnere. Denne praksis kommer bl.a. til udtryk ved, at kunstnere maler andres billeder eller citerer andres bøger i deres egne værker. Omdannelse er samtidig den mest ansete og studerede remedieringsform blandt kritikere og kunsthistorikere. Bolter og Grusin påpeger, at studierne af omdannelse viser, hvad den grundlæggende motivation er for remediering at repræsentere forgængerne. (Bolter og Grusin, 2004, p. 49) Remediering på Mentallist Albummets genanvendelse af musikalsk materiale kan ses som et udtryk for remediering på flere forskellige måder, alt efter hvad man opfatter som musikkens medie. For det første kan man antage, at musikken på albummet udfolder sig på det medie, der afspiller den. Ud fra en sådan antagelse er genanvendelsen af musikalsk materiale et udtryk for en remediering inden for rammerne af det samme medie altså den remedieringspraksis, som Bolter og Grusin benævner omdannelse. Det genanvendte materiale 13

15 indsamles fra medier såsom CD er, LP er, bånd og diverse digitale lydfilformater og indkorpereres i et nyt musikalsk værk, der igen udgives på de samme medier. En anden opfattelse af musikkens medie er, at den udgøres af de instrumenter, hvorpå musikken skabes. Denne opfattelse er mere frugtbar i anskuelsen af Mentallist som et digitalt æstetisk værk. Ud fra denne betragtning remedieres det genanvendte musikalske materiale til computerens domæne. I beskrivelsen af albummet illustreres denne remediering i en stærk ironisk tone: This release reflects kid606 s growing interest in the human voice as an instrument along with the need to live dangerously and not work with other musicians. His desire, long repressed since teenage metalhead induced social trauma, to work with vocalists and make their waxing wanings the jewels in his velvet settings gets full reign as he brings you the fucking jams. (tigerbeat6 albumbeskrivelse). Kid606 ønsker paradoksalt nok at arbejde med vokaler men ikke med vokalernes originale medie mennesket. Computeren løser dette problem for Kid606, da den gør ham i stand til at remediere vokalen til sampleren og sequencerens domæne. Denne remedieringspraksis minder meget om den hypermedierede form, som Bolter og Grusin eksemplificerer ved computerens grafiske brugergrænseflade. De har det tilfælles, at de ikke forsøger at skjule det oprindelige medie, men samtidig gøres der tydeligt opmærksom på, at dette medie er remedieret. Som vi har set manipulerer kid606 vha. computeren bl.a. de genanvendte vokaler, således at man ikke er i tvivl om denne manipulation. Men denne hypermedierede remedieringspraksis er, som vi ligeledes har set, ikke begrænset til albummets vokal. Overalt i pladens lydlige udtryk gør computeren konstant opmærksom på sig selv i form af pitchskift, timestretch, frekvensfiltrering, forvrængning, opklipning osv. Perspektivering I dette afsnit afdækkes på nogle af de problemstillinger som knytter sig til albummets genanvendelse af musikalsk materiale. Disse problemstillinger knytter sig til spørgsmål om originalitet, rettigheder og forfatterskab spørgsmål der er meget aktuelle i vores digitale tidsalder, ikke blot i forhold til musik men alle former for digitale objekter. Originalitet Som vi har set peger Moos og Marstal på, at fortolkning er vigtigere end nyskabelse i nyere tids elektroniske musik (Moos og Marstal, 2001, p. 14

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Marie Louise Juul Søndergaard, DD2010 Studienr. 20104622 Anslag: 11.917 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 AUTO ILLUSTRATOR 2 METAFORER OG METONYMIER

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nattergalen af H.C.Andersen og Nattergalens Sang af Igor Stravinsky finn holst 2004 / EMU-musik

Nattergalen af H.C.Andersen og Nattergalens Sang af Igor Stravinsky finn holst 2004 / EMU-musik Nattergalen af H.C.Andersen og Nattergalens Sang af Igor Stravinsky finn holst 2004 / EMU-musik Stravinsky (1882-1971) påbegyndte operaen Nattergalen efter H.C. Andersens eventyr i 1908. Arbejdet blev

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Opgave 2. Digital Æstetik. Sali Hayek /03/2016 Digital Design Gruppe 2, TECHNE. Anslag:

Opgave 2. Digital Æstetik. Sali Hayek /03/2016 Digital Design Gruppe 2, TECHNE. Anslag: Opgave 2 Digital Æstetik Sali Hayek 201408423 27/03/2016 Digital Design Gruppe 2, TECHNE Anslag: 12.521 Fanværker som digital kunst Introduktion Fankulturen har gennem årene ændret sig meget. Især efter

Læs mere

Skriveøvelse 1. Digital Æstetik: Analyse. Indholdsfortegnelse. Martin Nøhr Martin Nøhr Antal anslag: Redegørelse...

Skriveøvelse 1. Digital Æstetik: Analyse. Indholdsfortegnelse. Martin Nøhr Martin Nøhr Antal anslag: Redegørelse... Skriveøvelse 1. Digital Æstetik: Analyse Martin Nøhr 20104799 Antal anslag: 9.485 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Analyse... 3 Konklusion... 6 Litteraturliste... 7 1 Problemformulering I forbindelse

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. marts 8. april 2012 kan du og din klasse opleve sammenslutningen Den Frie Udstillings Forårsudstilling 2012, der viser

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL

OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL AFGANG 2010 OM INSTITUT FOR ÆDELMETAL UDDANNELSEN er en selvstændig videregående uddannelse for alle med interesse for moderne smykkekunst og korpusarbejde, der tager udgangspunkt i et personligt kunstnerisk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Tema 1 Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Link http://des-iis.ucn.dk/mmda0914/1034387/ Database Mmda0914/1034387 Indledning Til dette projekt

Læs mere

Remixforløb 1. del: Introduktion til program, teknik og stil

Remixforløb 1. del: Introduktion til program, teknik og stil Remix Shock The Monkey Remixforløb 1. del: Introduktion til program, teknik og stil Analyse af originalen Peter Gabriel: Shock the Monkey + tre remix Vi brugte to moduler men kunne nok godt ha brugt lidt

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Gaffelbomben i Processortærten. Tobias Stenberg Christensen Gruppe 4 - [placeholder] Studienummer: Antal anslag:

Gaffelbomben i Processortærten. Tobias Stenberg Christensen Gruppe 4 - [placeholder] Studienummer: Antal anslag: Gaffelbomben i Processortærten Tobias Stenberg Christensen Gruppe 4 - [placeholder] Studienummer: 201403769 Antal anslag: 12.617 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Analyse 3 Diskussion 6 Konklusion 6 Litteraturliste

Læs mere

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Eleverne skal nu tilpasse sig mellemtrinsniveauet i engelsk. for engelsk foreskriver at eleverne efter 4. klassetrin kan: - Deltage i korte og enkle samtaler om konkrete

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Mogens Jacobsen http://mj.artnode.org www.artnode.org

Mogens Jacobsen http://mj.artnode.org www.artnode.org www.artnode.org Jeg har ikke børn! Jeg kommer ikke med en konklusion. Ej heller et check-liste eller lign. Og jeg kommer heller ikke med et stort teoretisk indlæg her. Jeg kommer med personlig tvist. Ideer

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Opgave 1B. Billede 1 - The Liberator på Transmediale

Opgave 1B. Billede 1 - The Liberator på Transmediale Opgave 1B Denne opgave tager udgangspunkt i den årlige festival for mediekunst og digital kultur, Transmediale, der i Februar 2016 fandt sted i Berlin, Tyskland. Opgaven forsøger at tage højde for et bestemt

Læs mere

Brinkmann S., Tanggaard L., Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag, København 2010.

Brinkmann S., Tanggaard L., Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag, København 2010. Litteraturliste Brinkmann S., Tanggaard L., Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag, København 2010. Hastrup K., Ovesen J., Etnografisk Grundbog, Gyldendal, 2. Udgave, København 1985. Hastrup K., Ind

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling Bechmann Petersen: Hvad er formålet med Danmarksindsamlingen? At indsamle penge til børn på flugt syd for Sahara Placer Danmarksindsamlingen i figur 8, s. 31 i På tværs af medierne, ud fra jeres nuværende

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

En webcaster er forpligtet til at overholde følgende betingelser for at være berettiget til at webcaste i henhold til nærværende aftale:

En webcaster er forpligtet til at overholde følgende betingelser for at være berettiget til at webcaste i henhold til nærværende aftale: BILAG 1-3 BILAG 1 DRIFTSBETINGELSER En webcaster er forpligtet til at overholde følgende betingelser for at være berettiget til at webcaste i henhold til nærværende aftale: 1. Ingen offentliggørelse på

Læs mere

GRAFIK & BILLEDEBEHANLING KAMILIA AMÉLIE // ALBUM RELEASE

GRAFIK & BILLEDEBEHANLING KAMILIA AMÉLIE // ALBUM RELEASE GRAFIK & BILLEDEBEHANLING KAMILIA AMÉLIE // ALBUM RELEASE GRAFIK & BILLEDEBEHANLING // KAMILIA AMÉLIE // ALBUM RELEASE Programmer Photoshop Indesign Kunden Nephel Music er et pladeselskab, der indspiller

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD Ved Jette Aabo Frydendahl Cand. it og lektor Via University College MIN OPGAVE I DAG Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer,

Læs mere

... fra vinyl og CD til bits og bytes

... fra vinyl og CD til bits og bytes ... fra vinyl og CD til bits og bytes Mikael Højris Mikael Højris Den nye Musikbranche... fra vinyl og CD til bits og bytes www.musikbranchen.dk Grafisk tilrettelægning: Winnie Krogh Reiff www.dasign.dk

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group SKAL VI SE PÅ BRUGERNE? - KULTURSPECIFIKKE PERSPEKTIVER PÅ USABILITY WORLD USABILITY DAY, 14 NOVEMBER, 2006 Globale digitalisering - verdens borgere

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

PORTEFØLJEOPGAVE 1 Brugsdesign. Digital Design 1. semester Bui (Kasper), Victor, Amanda og Christina. 30. September 2015 Uge 40. Anslag: 12.

PORTEFØLJEOPGAVE 1 Brugsdesign. Digital Design 1. semester Bui (Kasper), Victor, Amanda og Christina. 30. September 2015 Uge 40. Anslag: 12. PORTEFØLJEOPGAVE 1 Brugsdesign Digital Design 1. semester Bui (Kasper), Victor, Amanda og Christina 30. September 2015 Uge 40 Anslag: 12. 860 Indholdsfortegnelse Indledning Analyse af Stiftens skærm Nutids-

Læs mere

Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt.

Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt. Det at ændre på grundfeelingen i et nummer Ole Skou august 2012 side1 Det at ændre på grundfeelingen i et nummer, ved at tilføje et par 8-dele til hver takt. Indhold Indledning... 1 Eksempel 1, start for

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

SKETCHING MED VIDEO. Hvorfor sketching? Video sketching som metode. Quick start med Premiere Pro. Peter Vistisen

SKETCHING MED VIDEO. Hvorfor sketching? Video sketching som metode. Quick start med Premiere Pro. Peter Vistisen SKETCHING MED VIDEO Hvorfor sketching? Video sketching som metode Quick start med Premiere Pro Peter Vistisen Fra viden mod indsigt Nu skal der ideer på bordet...hvordan når vi fra data om hvad der er,

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Spil i undervisningen

Spil i undervisningen Indledning tema 1: Spil i undervisningen Steffen Löfvall Chefkonsulent Dekansekretariatet for uddannelse Copenhagen Business School sl.edu@cbs.dk Michael Pedersen Specialkonsulent Akademisk IT Roskilde

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Intro til Windows Live Movie Maker

Intro til Windows Live Movie Maker Intro til Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker er efterfølgeren til Windows Movie Maker. I denne version er der blevet tilføjet slideshow-funktion, altså en funktion hvor du kan lave et lysbilledshow

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Gary Rebholz Du har sikkert allerede ved, at Sound Forge Pro software kan bruges til en imponerende række af audio opgaver. Alt fra

Læs mere

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse Om dette materiale Velkommen til Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse som udover dette hæfte og CD, består af et manuskript med tilhørende ekstra materiale. Materialet er lavet med

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Hukommelsesspil. Introduktion. Scratch

Hukommelsesspil. Introduktion. Scratch Scratch 2 Hukommelsesspil All Code Clubs must be registered. By registering your club we can measure our impact, and we can continue to provide free resources that help children learn to code. You can

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: August 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: August 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Forside 1: Bagside og bogryg:

Forside 1: Bagside og bogryg: Bagside og bogryg: Bagsiden og bogryggen er lavet i de samme farver som forsiden for at opnå et gennemgående og sammendhængende look. Stregen som skal forestille jernbanen er også fortsat på både bogryggen

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ5

Store IT-Innovationer TØ5 Store IT-Innovationer TØ5 Plan Gennemgang af OO2 Fremlæggelser om metaforer (Tip til OO2) Chokolade?!? Status på OO2 Hvordan går det med opgaven? Opgaveformuleringen Kilder: Sammenhold de relevante artikler

Læs mere

Passing on Power & Voice

Passing on Power & Voice e ordet(ene) Passing on Power & Voice Being inside the classroom observing and reflecting reversed roles among nursing students and nurse teachers ECER, Porto, 2014 Vibeke Røn Noer, MScN, Ph.d. Student

Læs mere

Kom godt i gang med. mikrov.dk. Kom godt i gang med Little Bridge 1

Kom godt i gang med. mikrov.dk. Kom godt i gang med Little Bridge 1 Kom godt i gang med 1 mikrov.dk Kom godt i gang med Little Bridge 1 Kom godt i gang med Little Bridge Kom godt i gang med Little Bridge 3 Indhold 1. Kom godt i gang 6 Hvad er Little Bridge? 6 1.1. Activities

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Rockband. Introduktion. Scratch. I dette projekt skal du lære, hvordan du kan kode dit eget musikinstrument! Arbejdsliste.

Rockband. Introduktion. Scratch. I dette projekt skal du lære, hvordan du kan kode dit eget musikinstrument! Arbejdsliste. Scratch 1 Rockband All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Dokumentarfilmen mellem fiktion og fakta

Dokumentarfilmen mellem fiktion og fakta Dokumentarfilmen mellem fiktion og fakta Traditionen. Typer & genrer CFU Nordjylland marts 2011 Henrik Poulsen Dokumentarfilmen Program 13.00-14.15 Dokumentarfilmen: Tradition og genrer eksempler 14.25-15.00

Læs mere

Lær at spille klaver - på den rigtige måde

Lær at spille klaver - på den rigtige måde Harman Music Methods København : London Lær at spille klaver - på den rigtige måde Kontakt Harman s Music Methods Tel: +45 3696 8749 DK Tel: +44 207 5588337 UK Email: about@jhmms.org Web: www.jhmms.org

Læs mere