Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind."

Transkript

1 Sagsnr Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Pkt. 1.23: Tildelingskriterium med underkriterier: LV elektroder vælges efter lægefaglig vurdering. Pris fylder meget når det ikke er lægefaglig vurdering, men når det ikke er en lægefaglig vurdering fylder pris ikke så meget. Dette undrer tilbudsgiveren sig over. Ordregiver har svært ved at svare på dette, da der ikke foreligger et egentlig spørgsmål, men kan dog oplyse, at fordelingen af procenter på de enkelte underkriterier er et bevidst valg. Udbudspræsentationen Pkt. 1.13: Aflevering af tilbud Bilagene skal afleveres i underskrevet format. Hvordan skal de afleveres? Tilbudsgiver har ikke elektronisk underskrift. 1.3 Udbudsbilag 2 - Dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet. Tilbudsgiver er datterselskab. Vil vi have samme dokumentation for moderselskab Dette kan give problemer da de ikke er børsnoteret. Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Kun i det tilfælde hvor tilbudsgiver baserer sin finansielle status på en anden virksomhed skal der indsendes dokumentation for solidarisk og ubegrænset hæftelse fra den pågældende virksomhed. Det vil altså sige at det kun er i de tilfælde hvor tilbudsgiver ikke selv kan dokumentere de i pkt krævede oplysninger. Udbudspræsentationen Udbudspræsentationen

2 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.4 Udbudsbetingelse 1.13 samt Kontraktbilag 3 Produktdatablade I lignende udbud har det, i andre regioner, været muligt, blot at fremsende produktdatablade elektronisk. Vil det være acceptabelt for udbyder, at produktdatablade blot forefindes på USBnøglen eller andet almindeligt anvendt elektronisk medie? 1.5 Udbudsbetingelser, pkt Administrationsbidrag /Udkast til kontrakt, pkt Skal administrationsbidrag på 2 % være indeholdt i tilbudspriserne i Kontraktbilag 2 Tilbudsliste eller skal de først pålægges ved kontraktindgåelse? 1.6 Udbudsbetingelser - 2 Tjekliste for tilbudsgiver, s. 18 Er det korrekt at Kontraktbilag 6 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet skal vedlægges tilbuddet jvf. tjeklisten? 1.7 Udbudsbetingelser - 2 Tjekliste for tilbudsgiver, s. 18 Er det korrekt at f.eks. Udbudsbilag 8 og Kontraktbilag 7 skal vedlægges tilbuddet jvf. tjeklisten også selvom de ikke er relevante for tilbudsgivers virksomhed? Det er tilstrækkeligt, at produktdatablade alene forefindes på den elektroniske kopi (USB-nøgle) og således ikke fremsendes som en del af de to papireksemplarer (original + kopi). Se rettelsesblad 2 Ordregiver skal have 2% i administrationsbidrag af alt hvad der bliver solgt på aftalen. Hvis tilbudsgiver ønsker at pålægge priserne dette skal det være indeholdt i tilbudspriserne, jf. Kontraktbilag 2, Tilbudslisten Nej spørgsmål og svar skal ikke vedlægges tilbuddet. Dette er en fejl, og tilbudsgiver bedes venligst se bort fra dette. Tilbudsgiver skal kun vedlægge bilag som har relevans for den pågældende tilbudsgiver. Afgives tilbuddet ikke af et konsortium, skal udbudsbilag 8 således ikke vedlægges. Ligeledes vedlægges Kontraktbilag 7 kun i den situation, hvor tilbudsgiver baserer sin økonomiske og/eller tekniske formåen på en anden virksomhed, som således indestår for de kontraktretlige forpligtelser i denne sammenhæng overfor ordregiver. Det påhviler tilbudsgiver selv at sikre at alle

3 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret relevante bilag er vedlagt tilbuddet. 1.8 Udbudsbilag 2, 3. Afsnit 3. Teknisk kapacitet, pkt. 3.2 I feltet Udfyldes af tilbudsgiver er det ikke muligt at indsætte tekst? Det er en fejl. Ordregiver har nu indsat et skrivefelt. Der er lagt en ny version på hjemmesiden: Udbudsbilag, version Udbudsbilag 2, Afsnit 3. Teknisk kapacitet, pkt. 3.1 Regionen beder under referencer om kontaktpersoner. Det er uklart hvorvidt det er de lægefaglige eller indkøbsansvarlige kontakter regionen ønsker oplyst. Venligst uddyb Spg. Vedr. Udbudsbilag 2, pkt. 3.1., Referencelister: Det ønskes oplyst om referencelisten skal indeholde angivelse af Regionstildelinger i forbindelse med udbud, eller antal enheder leveret pr. hjertecenter f.eks. pr. år? Ligeledes ønskes det oplyst om kontaktperson og kontaktoplysninger skal indeholde oplysninger om den indkøbsansvarlige eller den områdeansvarlige på det enkelte hjertecenter Spg. Vedr. Udbudsbilag 2, pkt. 3.3., Brug af underleverandører I feltet hvis ja, oplys underleverandør er det ikke muligt at indsætte tekst? 1.12 Jf. pkt Økonomisk og finansiel kapacitet i Udbudsbetingelserne, ønsker Køber revisorpåtegnet dokument Ordregiver ønsker ikke en specifik reference type, men blot angivet hvilke referencer tilbudsgiver har for de tilsvarende leverancer. Der stilles således ikke krav til om det er en lægefaglig reference eller en indkøbsansvarlig reference. Det ønskes oplyst hvilke leverancer tilbudsgiver har haft inden for de seneste tre år. Der stilles ikke krav til, at det skal indeholde angivelse af tildelinger i forbindelse med udbud. Ordregiver ser gerne, at tilbudsgiver oplyser hvilke hospitaler, evt. afdelinger der er leveret til samt samlet størrelsesorden i kr. Se svar på spørgsmål 1.9 Det er en fejl. Ordregiver har nu indsat et skrivefelt. Der er lagt en ny version på hjemmesiden: Udbudsbilag, version 3 Under forudsætning af at de i pkt oplistede nøgletal fremgår af årsregnskabet og at årsregnskabet er revisorpåtegnet, kan tilbudsgiver godt

4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret indeholdende bl.a. omsætning. Kunne Køber overveje at ændre punktet, således at Tilbudsgiver kan vedlægge de seneste 2 årsregnskaber i stedet? Udarbejdelse af Revisorpåtegnet erklæring vil påføre Tilbudsgiver ekstra omkostninger. Yderligere indeholder Købers ønsker til data, informationer der p.t. er omfattet af årsregnskabslovens mulighed for undtagelse for offentliggørelse. fremlægge de krævede oplysninger ved at vedlægge de seneste to årsregnskaber Hvordan vægtes produktpræsentationen i forhold til den nyligt opdaterede formulering i beskrivelsen af den medicinske funktion, i forhold til besvarelsen af kravspecifikationen? Produktets medicinske funktion vurderes ud fra en samlet vurdering af besvarelserne i Kravspecifikationen, vareprøver, den gennemførte produktpræsentation samt evt. gennemførte afprøvninger/tests, som alle indgår med lige stor vægt Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN 2.1 Pkt. vedr. garanti, f.eks og Er den garanti, der kan tilbydes udover den efterspurgte 100% garanti, omfattet af de samme forskrifter som nævnt i mindstekravet? Spørgsmålet er gældende for alle de steder hvor der stilles mindstekrav og bør-krav til garantien. 2.2 Vedr. DRG taksten, f.eks. pkt. 1.12: Kan udbyder udbyde hvad en sikkerhedsanbefaling er samt hvem der Bør-kravet er formuleret, så firmaerne kan vælge (men ikke behøver) at tilbyde f.eks. flere år med 100% garanti efter forskrifterne i mindste-kravet, men de kan også vælge at give f.ex. en 50% garanti (refusion af ½ af prisen på en ny device) i en periode udover 100%-garantiperioden. Fuld garanti i en periode af år(s) længde vil vægte tungest i vurderingen. En sikkerhedsanbefaling kunne f.eks. være et firmas anbefaling om at se patienter med et bestemt produkt til hyppigere ambulante 4 Udbudspræsentationen Udbudspræsentationen

5 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN afgør hvad dette er? Hvad forventer I at få på DRG taksten? kontroller pga. et identificeret problem med pågældende produkt. Det kunne også være en anbefaling om at udskifte produktet af lignende årsag. Firmaerne definerer således selv sikkerhedsanbefalingen i sådanne tilfælde. Det kunne også være en anbefaling givet af faglige organer som DCS/arytmiarbejdsgruppen, hvis man identificerede et produktspecifikt problem, som krævede f.eks. hyppigere kontroller eller udskiftning af produktet af sikkerhedshensyn. Det er ikke en sikkerhedsanbefaling, som alene kan defineres af en enkelt læge eller en enkelt afdeling. Der forventes refusion svarende til DRGtaksten for hhv. ambulante ekstrakontroller eller reoperationer udløst af sikkerhedsanbefalingerne. 2.3 Pkt. 1.22, vedr. fjernmonitorering: Skal enheden være gratis. Hvad sker der hvis enheden forsvinder ude ved patienten. Hvem betaler? OBS! Ændret svar i spørgsmål og svar nr Som det fremgår af Kravspecifikationen, pkt. 1.3, 2.4 og 3.3 skal enheder til fjernmonitoreringsenhederne stilles vederlagsfrit til rådighed. Udbudspræsentationen Kravspecifikation 2.34 Her savnes et afkrydsningsfelt. Dette gælder også hvis enheden forsvinder hos patienten. Denne risiko må tilbudsgiverne således indregne i deres tilbud. Der var indsat et felt til besvarelse i stedet for afkrydsning. Dette er nu ændret og fremgår af en nye version,

6 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN 2.5 I forhold til fælleskravene for både ICD og pacemakere savnes der et felt til redegørelse for produktdetaljer og videre oplysninger. Kan disse oplysninger vedlægges som bilag til tilbuddet eller kan der i det elektroniske materiale indsættes et felt til brug i denne henseende. 2.6 Kontraktbilag 1 Kravspecifikationer I forbindelse med mindste krav (ufravigelige krav) der accepteres ved afkrydsning i boksene, ønskes der for eksempel i delaftale 1, pkt. 1.1 en redegørelse. Hvorledes ønskes denne? Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen, version 2 på ordregivers hjemmeside Ordregiver er i tvivl om hvad der menes med spørgsmålet og beder derfor tilbudsgiver stille det igen. Så vidt ordregiver kan se, mangler der ikke yderligere felter til besvarelser eller afkrydsninger. Det er en fejl. Ordregiver kan se, at det samme er gældende for følgende mindstekrav: Pkt. 1.1; 2.1 og Der ønskes ingen redegørelse, men blot en bekræftelse på at de tilbudte produkter opfylder mindstekravene Kontraktbilag 1 Kravspecifikationer / Løsningsbeskrivelse, Delaftale 2, pkt og 2.24 Menes ICD er i stedet for Pacemaker? 2.8 Ad 1.4 Fjernmonitorering for pacemakere er et MK. Skal dette punkt forstås sådan at udbyder fremover kun ønsker at implantere pacemakere med fjernmonitoreringsfunktion og altså kun ønsker tilbud på disse? Dette er nu ændret og fremgår af den nye version: Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen, version 2 på ordregivers hjemmeside Jo det er korrekt, at der menes ICD er. Dette er nu ændret og fremgår af den nye version, version 2 på ordregivers hjemmeside Ja det er korrekt forstået Ad 1.10 og 2.7 Gælder kravet om 100% garanti uanset Det er uafhængigt af fabriksindstillinger

7 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN enhedens indstilling, eller ved nærmere angivne indstgillinger, f.eks fabriksindstillinger? 2.10 Ad 6.1 Der stilles krav om 2 dansktalende, fuldtidsansatte og veluddannede produktspecialister. Sprogravet har været gældende ved de forgående udbud fra udbyder. Når man ser på den generelle tendens til internationalisering og dermed generelt bedre engelskkundskaber, og samtidig tager i betragtning at udbyder kun ønsker support ved 20 årlige ICD implantationer (jvf. Kontraktbilag 2, delaftale 2), er tiden så ikke ved at løbe fra dette krav? Vil udbyder overveje at ændre dette krav? Gælder kravet også hvis der f.eks. kun gives tilbud på delaftale 4, pacemakerelektroder? Udbyder fastholder kravet. Ja, kravet gælder uanset hvor mange delaftaler der afgives tilbud på Spg. Vedr. Kontraktbilag 1, Kravspecifikation Pace og ICD, delaftale 5, pkt. 5.9: Kunne udbyder overveje at ændre dette til et bør krav eller til 8F? 2.12 Spørgsmål til kontraktbilag 1 punkt 3.6: Er det korrekt forstået, at det er den enkelte episodes varighed ved patientaktivering, som ønskes opgivet? Udbyder fastholder kravet på 7F Ja, det er korrekt forstået Spørgsmål til kontraktbilag 1 punkt 6.1: Skal nævnte punkt forstås således, at disse to personer skal være ansatte i det tilbudsgivende firma og således ikke må lejes/lånes fra et vikarbureau eller et andet firma? Ordregiver har omskrevet Mindstekravet, og kan ses i Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen, version 4 Af mindstekravet fremgår, at

8 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN tilbudsgiver skal have 2 fuldtidsansatte og dansktalende produktspecialister til sin rådighed. Hvordan tilbudsgiver, rent ansættelsesmæssigt vil sikre dette, er op til den enkelte tilbudsgiver. Se desuden også Rettelsesblad 4 Ordregiver har tilføjet et nyt Bør-krav i pkt Til Orientering: Mindstekravene i punkterne: 1.1; 2.1; 2.31; 3.1 og 4.1 er frafaldet og der i stedet tilføjet tekst i udbudsbetingelserne under følgende punkter: pkt. 1.1 Indledning og Medicinsk funktion Kravspecifikation, Delaftale 2, pkt Mht. ATP før eller under opladning menes i VF-Zonen? 2.16 Pkt. 1.11, 2.8, 2.33, 4.3 & 5.2 Såfremt der ydes yderligere garanti udover mindstekravet (eks. livstidsgaranti for elektroder) skal der da betales de ,- ex. moms til dækning af interne omkostninger? 2.17 Pkt. 1.12, 2.9, 2.35, 4.4 & 5.3 samt Spørgsmål & svar nr. 2.2, hvori der står: Der forventes refusion svarende til DRGtaksten for hhv. ambulante ekstrakontroller Se rettelsesblad 3 En ny version af Kravspecifikationen, Kontraktbilag 1, version 3 oploades på ordregivers hjemmeside. Ja, der menes i VF-Zonen Nej. Beløbet forfalder kun hvis enhederne/elektroderne ikke holder i 100% garanti-perioden anført som mindstekrav. Ordregiver ændrer svaret som først angivet i spørgsmål & svar pkt. 2.2 og frafalder kravet om refusion svarende til DRG-taksten

9 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN eller reoperationer udløst af sikkerhedsanbefalingerne En DRG-takst for en ICD reoperation er ,-. Ønsker udbudsgiver at fastholde dette? I så fald vil dette betyde en noget højere ICD pris end tilbudsgiver ellers ville kunne tilbyde Vedr. Kontraktbilag 1, Kravspecifikation Pace og ICD, delaftale 5, pkt. 5.9: Kunne udbyder overveje at ændre dette punkt til, at der kan tilbydes bipolære LV elektroder, som kan anvendes med en 8F introducer, hvorimod multipolære og unipolære LV elektroder skal kunne anvendes med en 7F introducer? 2.19 Vil køber venligst entydigt og klart udspecificerer hvilke omkostninger der, for tilbudsgiver, er forbundet med følgende scenarier: 1. Alert / Recall / Advisories / Andre sikkerhedsanbefalinger fra leverandør/producent. 2. Produktet bliver defekt / når ERI indenfor den garantiperiode, der er anført i kravspecifikationen. (f.eks. for ICD: VR og DR 6 år, CRT-D 4år) 3. Produktet bliver defekt / når ERI indenfor en eventuel udvidet garantiperiode 4. Produktspecifikke problemer identificeret af faglige organer, der føre til anbefalinger om f.eks. hyppigere kontrol eller udskiftning af produktet Ligeledes ønskes det angivet hvilken DRG ved behov for re-operationer med skift af enheden. Der forventes dog stadig refusion svarende til DRG-taksten for ambulante ekstrakontroller udløst af sikkerhedsanbefalingerne. Mindstekravet ændres til: Elektroderne skal kunne indføres med 7F eller 8F introducer. Rettelsen vil fremgå af Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen, version 4 Samt af rettelsesblad 4. Ordregiver har tilføjet et nyt Bør-krav i pkt På tilbudstidspunktet er DRGtaksterne følgende: En pace- eller ICD-kontrol i ambulatoriet giver DRG-takst på kr. Fjernmonitorering giver en DRG-takst på kr. Ordregiver henviser desuden til spørgsmål 2.1; 2.2; 2.9; 2.16; 2.17 DRG taksterne indeksreguleres ikke. DRG taksterne er en landsdækkende takst der hvert år genberegnes. DRG-taksterne krævede i dette udbud vil svare til de enhver tid gældende takster

10 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN kode og takst, der anvendes i de enkelte tilfælde i kontraktperioden. Samt angivelse af hvilken indeksregulering af DRG taksterne, der kan fortages i kontraktperioden 2.20 Jf. Spørgsmål 2.19: Se svar på spørgsmål Med henvisning til tidligere spørgsmål (se herunder) ønskes det, at Køber definerer et maksimum for den samlede udgift, for Tilbudsgiver, i de 4 scenarier. Nedenstående spørgsmål til Udbud. Vil køber venligst entydigt og klart udspecificerer hvilke omkostninger der, for tilbudsgiver, er forbundet med følgende scenarier: 1. Alert / Recall / Advisories / Andre sikkerhedsanbefalinger fra leverandør/producent. 2. Produktet bliver defekt / når ERI indenfor den garantiperiode, der er anført i kravspecifikationen. (f.eks. for ICD: VR og DR 6 år, CRT-D 4år) 3. Produktet bliver defekt / når ERI indenfor en eventuel udvidet garantiperiode 4. Produktspecifikke problemer identificeret af faglige organer, der føre til anbefalinger om f.eks. hyppigere kontrol eller udskiftning af produktet Ligeledes ønskes det angivet hvilken DRG kode og takst, der anvendes i de enkelte tilfælde i kontraktperioden. Samt angivelse af hvilken indeksregulering 10

11 2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN 2.21 af DRG taksterne, der kan fortages i kontraktperioden. 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE 3.1 Vedr. fjernmonitorering: Hvorfor er enhed nævnt i tilbudsliste, når man under f.eks. ICD er ikke har mulighed for at afgive tilbud på dette? 3.2 Vedr. Kontraktbilag 2 Tilbudslisten En del af dokumentet er skrivebeskyttet, så det er ikke muligt at indtaste i filen! Der kræves et password. Vil du se på det? 3.3 Kontraktbilag 2, Tilbudsliste Vil udbyder specificerer hvordan posistionsnumre i kolonne A skal defineres/udfyldes 3.4 Kontraktbilag 2, Tilbudsliste Må der vedlægges prisliste på yderligere sortiment som skal benyttes ifm operationer, men som ikke indgår i evalueringen? 3.5 Kontraktbilag 2, Tilbudsliste position 2.9 er der 2 gange er det korrekt? Skal vi kalde dem og 2.9.2? 3.6 Kontraktbilag 2, Tilbudsliste, position Det er muligt at udfylde varernr og pris på CRT biventrikulær ICD med DF1 og DF4 connector. Vi går ud fra at disse er med IS1 stik og beder derfor regionen om at tilføje to ekstra linjer med kombinationen Det er udelukkende for at få diverse oplysninger på produktet, bl.a. et varenummer. Det er en beklagelig fejl, som nu er rettet og den nye version, Version 2 af Kontraktbilag 2, tilbudslisten er lagt på ordregivers hjemmeside. Det er en fejl, at positionsnumrene ikke er påsat arket. Dette er nu rettet og fremgår af Kontraktbilag 2, version 2 Ordregiver ser ingen grund til at dette vedlægges tilbuddet, da det ikke vil indgå i udbuddet. Det er en fejl. Positionsnumrene er nu rettet, og fremgår af Kontraktbilag 2, tilbudslisten, version 3 Dette er nu tilrettet og fremgår af Kontraktbilag 2, tilbudslisten, Version Udbudspræsentationen

12 3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 TILBUDSLISTE 3.7 DF1 / DF4 og IS4 stik således at også quadripolære CRT-D er kan tilbydes. 4. Spørgsmål til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG Kontraktudkastet punkt Idet region Midtjylland i sidste tilsvarende udbud ændrede kravene til UBD fra 24 til 12 måneder (svar på spørgsmål 40 vedr. punkt ; Udkast til kontrakt) ønskes svar på, hvorvidt regionen kan gentage denne ændring for indeværende tilsvarende udbud, idet et UBD krav på 24 måneder er problematisk i særdeleshed for batteriholdige produkter? Kravet ændres til 12 måneder. Ændringen vil fremgå af kontrakten ved kontraktunderskrivelse Udkast til kontrakt Pkt. 7.5 Hvad er markedspladsen? 4.3 Udkast til kontrakt, Afsnit 6.2. Prisregulering, pkt Der reguleres første gang 15. marts 2016 men udviklingen i nettoprisindekset er 1. januar 2014 til 1. januar Bør det ikke være udviklingen i nettoprisindekset fra 1. januar 2015 til 1. januar 2016 der benyttes? 4.4 Udkast til kontrakt, Afsnit Administrationsbidrag, pkt Regionen har ved tidligere lejlighed gjort opmærksom på, at alle bidrag skal indbetales på EAN-nummer for at undgå udfordringer med korrekt håndtering af moms. Regionen bedes bekræfte hvilket EAN-nummer der skal benyttes til indbetaling af administrationsbidrag. 4.5 Kontraktbilag 2 Tilbudsliste Skal link til produktdatablade samt billeder. Skal dette Produkterne omfattet af denne kontrakt skal ikke på markedspladsen. Jo det er korrekt. Første regulering sker den 15. marts 2016 med udviklingen fra 1. januar 2015 til 1. januar Ændringen vil fremgå af kontrakten ved kontraktunderskrivelse. Administrationsbidraget skal indbetales til en konto i Jyske Bank, jf. Kontrakten pkt Der skal således ikke anvendes EAN nummer Linket skal sættes ind i Kontraktbilag 2 ved tilbudsafgivning

13 4. Spørgsmål til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3-7 leveres med tilbuddet eller ved kontraktindgåelse? 4.6 Vedr. Kontraktbilag 3: Vil Køber venligst specificere hvilke krav der er til form og indhold af Produktdatablade? 4.7 Vil pacemakere med mere end en sensor blive bedømt bedre end pacemakere med blot accelerometer jf. mindstekravet i punkt 1.7 i Fælleskrav til Pacemakere? 4.8 Tilbudsgivers egne produktdatablade med generelle oplysninger om de tilbudte produkter. Der vil ikke blive evalueret på mindstekravene. Da der ikke er stillet et Bør-krav til det adspurgte, vil der ikke blive evalueret herpå Spørgsmål til Diverse 5.1 Hvilket pointsystem vil blive brugt? Det er endnu ikke afgjort hvilke evalueringsmodel der vil blive anvendt. Dette kan derfor først oplyses ved orientering om resultatet af udbudsforretningen. 5.2 Hvorfor er brugergruppen ikke med? Udbudspræsentationen er et møde som ordregiver afholder for at give en præsentation af udbudsforretningen, herunder de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Ved brugergruppens tilstedeværelse kunne mødet få en anden karakter, hvilket ikke er hensigten. 5.3 Kontraktbilag 6 Spørgsmål og svar skema, Afsnit 5. Spørgsmål til Diverse, Spørgsmål 5.1. Hvis det ikke er muligt at oplyse evalueringmodellen bedes oplyst om nogle spørgsmål vægtes mere end andre? Det fremgår ikke af udbudsmaterialet at nogle Bør-krav vægter mere end andre. Bør-kravene tilknyttet de enkelte underkriterier vægter derfor lige. I flere af de enkelte Bør-krav fremgår det hvilke ting der vægtes positivt. Udbudspræsentationen Udbudspræsentationen

14 14

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind.

Såfremt tilbudsgiver ikke har elektronisk underskrift kan original dokumentet i stedet scannes ind. Sagsnr. 1-23-4-101-14-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 6 Udbud af Pacemakere, ICD er, Loop recorder og elektroder 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-10 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe... 3 1.5

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål / svar pr. 5. november 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål 1: Generelt Kan vores materiale brugt til det annullerede udbud anvendes i relation til den nye udbudsforretning,

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 14 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser.

Det vil ikke være acceptabelt at skrive Øvrige offentlige hospitaler eller andre former for anonyme angivelser. Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag 3, pkt. 3.1, Referenceliste

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2013/S 162-282296 pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland 26-08-13 30-08-13 1 Udbudsbetingelser offentligt udbud 1) 2. Oplysninger om virksomhedens

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

10-1118 Kontrakbilag 1A - overblik over krav

10-1118 Kontrakbilag 1A - overblik over krav A GENERELLE FÆLLESKRAV GÆLDER ALLE DELAFTALER A.1 A.2 A.3 Indgår i evalueringen af underkriteriet Udbudsbetingelserne pkt. 1.20.1 Indgår i evalueringen af underkriteriet Forsyningsvirksomhed og Service,

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-01-2015

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-01-2015 Sagsnr. 1-23-4-101-34-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Etablering af fælles regional TV platform 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsgiver

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler?

Betyder det, at der ikke er specifikke krav til indhold, når I skriver eksempler? Sagsnr. 1-23-4-101-17-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Brystimplantater 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbetingelserne pkt. 3.1,

Læs mere

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år.

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år. Sagsnr. 1-23-4-78-10-10/ EU udbud 2012/S 210-345661 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Klinisk ernæring, Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier SPØRGSMÅL

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland Sagsnr. 1-23-4-101-2013 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af sårplejeprodukter til Region Midtjylland 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL REGION MIDTJYLLAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM REGION MIDTJYLLAND... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese

spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese spørgsmål / svar 1 34 pr. 9. november 2011 vedr. EU-udbud nr. 2011/S 187-305564 Osteosyntese Spørgsmål 1 Skal der afgives ens priser for skinner, skruer, søm m.m. jvf. Punkt 1.21.1. Svar 1 Spørgsmål 2

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014

Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde. Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 Sagsnr. 1-23-4-101-30-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag X Udbud af EPJ-borde Spørgsmål og svar EPJ borde pr. 29. oktober 2014 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE

SPØRGSMÅL & SVAR. Skulderimplantater Sagsnr. 1-23-4-101-22-13. 1 af 5. Kontraktbilag 6 - Spørgsmål Svar DATO FOR MODTAGELSE DATO FOR BESVARELSE 1 af 5 SPØRGSMÅL & SVAR RM s tjekliste for tilbudsgiver omfatter hverken Udkast til Kontrakt eller Udkast til kontrakt & kontraktbilag 5, 6 og 7. For god ordens 1 Kontraktbilag 5, 6 og 7 skyld bedes RM

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Osteosyntese Til Region Midtjylland Indkøb og Medicoteknik www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Rettelse af afleveringstidpunktet

Læs mere

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-1-2015

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-1-2015 Sagsnr. 1-23-4-101-34-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Etablering af fælles regional TV platform 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsgiver

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX Indkøb af Klinisk ernæring og tilhørende utensilier til Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark Sagsnummer: 15/35662 Region

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsgrupperne udbud 2013-2.513.b, udbud 2013-2.514.b og udbud 2013-2.515.b (Publiceret den 31.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsgrupperne udbud 2013-2.513.b, udbud 2013-2.514.b og udbud 2013-2.515.b (Publiceret den 31. Besvarelse af spørgsmål til udbudsgrupperne udbud 2013-2.513.b, udbud 2013-2.514.b og udbud 2013-2.515.b (Publiceret den 31. august 2012) 1) Kunne det være muligt at få en faglig begrundelse eller en uddybning

Læs mere

Der blev svaret bekræftende på dette. På informationsmødet den 21. april 2016.

Der blev svaret bekræftende på dette. På informationsmødet den 21. april 2016. Sagsnr. 2016/S 074-128382 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 1 Udbud af Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Nr. Spørgsmål Svar Modtaget 1 Vedr. ESPD / dokumentation: Der blev stillet spørgsmål til den dokumentation,

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Personlig hygiejne Kommentar fra udbudspræsentationen den 20.10.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 193 277309 Personlig hygiejne Oplysninger fra Udbudspræsentationen den 20.10.2009 - Ansvarlige for udbuddet

Læs mere

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 1 27-02-2014 07-03-2014 Delaftale 2 kontokortordning til tankstationer

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på www.fredericia.dk For

Læs mere

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk.

Produktdatabladene må være på dansk og engelsk. Sagsnr. 1-23-4-101-1-14 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af kanylebokse 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-12 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 1.14 Produktdatablade

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Frederiksberg Kommune har følgende rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet:

Frederiksberg Kommune har følgende rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet: NOTAT Diabetes produkter - Rettelser/tilføjelser samt skriftlige spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 21. maj 2015 Sagsbehandler: anlu05 Dok.nr.: 2015/0011374-1 Udbud og Indkøb Rettelser/tilføjelser

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 11 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

Tidligere pris + ((reguleringsprocent - år/100) x Tidligere pris)

Tidligere pris + ((reguleringsprocent - år/100) x Tidligere pris) Rettelser/tilføjelser samt skriftlige spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet har følgende rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet: Rettelse/tilføjelse 1: Kontrakten

Læs mere

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune Spørgsmål/svar opdateret d. 06.01.2015 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Spørgsmål vedrørende skærmstørrelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015

Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015 Rebild Kommune - Udbud af vask og leje af beklædning spørgsmål, svar og ændringer 23. november 2015 Udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændring af udbudsmaterialet 1. Udkast til rammeaftale Rebild Kommune

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Urologiske produkter og fæcalsæt Offentligt udbud nr. 2013/S 207-358237 Region Midtjylland & Region Nordjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009 Kommentar fra udbudspræsentationen den 21.9.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S175-252308 pr. 15. oktober 2009 Hjerteklapper og -ringe til Region Midt- og Nordjylland Oplysninger fra

Læs mere

Rettelsesblad 3. Offentliggjort den 02.11.2015

Rettelsesblad 3. Offentliggjort den 02.11.2015 Sagsnr. 1-23-4-101-11-15 (ny) Rettelsesblad til EU-udbud nr. 2015/S 189-342299 Udbud af trokar, staplere og relaterede forbrugsvarer Rettelsesblad 3 Kontraktbilag 2 Tilbudslisten Offentliggjort den 02.11.2015

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-11-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Hardware til digitale skilte, infoskærme, digitale standere og skærme til patientstuer 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG

Læs mere

Udbud af ortopædkirurgiske behandlinger 2010

Udbud af ortopædkirurgiske behandlinger 2010 Udbud af ortopædkirurgiske behandlinger 2010 - Udbudsbetingelser og kravspecifikation Marts 2010 J.nr. 1-23-4-72-2-10 Region Midtjylland Afdeling for sundhedsplanlægning Skottenborg 26, 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning - Jylland 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens N O T AT 16. januar 2014 Ref. RIN Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 17. januar 2014 Side 1 Indhold 1 Regler for udbudsprocessen...

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

UDBUD AF DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE

UDBUD AF DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE UDBUD AF DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Haslev den 26. april 2016 Faxe Kommune har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle spørgsmål er anonymiseret

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532 pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 - Kontraktbilag 1 2.2/2.3 Findes specifikke ønsker

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af lægevagtskørsel

Spørgsmål/svar til udbud af lægevagtskørsel Spørgsmål/svar til udbud af lægevagtskørsel Nr.: Spørgsmål Modtaget Svar Besvaret 1 Udbudsmateriale side 12, pkt. 8.1 Prisoplysning og udkast til kontrakt side 11, pkt. 9.1. Der ønskes oplyst priser ex

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge

Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge 15. januar 2016 Sagsnr. 08/262 Dok. nr. XXX Initialer ANJ Side 1 af 5 Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge Ad pkt. 4.2 Udbudsbetingelser, Mængder Venligst oplys fordelingen af de 400.000 ton/år indgående

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPSloggere.

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPSloggere. Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPSloggere. 16.06.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til

Læs mere

Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse

Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse Rammekontraktbilag C Tilbudsbesvarelse 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag indføres de udbedte forhold jf. annonceringsmaterielet. Tilbudsgiver skal således indføre besvarelser til de enkelte elementer

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere