Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj Sted: ÅLF s mødelokale Kl.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45"

Transkript

1 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær SJA, Jesper Weber Skorstengaard JWS, Rikke Gierahn Andersen RGA, Anna Bang AB, Dorthe Ryom Fisker DRF, Mette Heegaard MH, Jesper Hejndorf JHE, Jørn Kokkendorff JK, Arne Krogsgaard AK, Lars Overballe LO, Flemming Pedersen FP, Kåre Sørensen KS 1. Godkendelse af referat fra mødet den 21. marts og 2. maj Begge referater godkendt. Desuden blev beslutningsreferatet fra lockoutperioden godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Det ønskede punkt om Café ÅLF ert udskydes til mødet den 23. maj. 3. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne. SJA og JWS har været til møde med skolelederforeningen. På mødet tilkendegav skolelederne, at de gerne vil medvirke til, at ÅLF s tillidsrepræsentanter ved skoleårets start får udleveret oplysninger om lærere, der i løbet af skoleåret har 25 eller 40 års jubilæum. SJA har haft møde med Marianne Nykjær Madsen omkring hendes umiddelbare tanker om lederrollen efter regeringsindgrebet i lærernes arbejdstid. SJA orienterede om møde i DKF. Her kom det frem, at Aarhus Kommune opsiger personalegodeordningen, som derefter helt forsvinder eller opstår i en ny form. En eventuelt ny aftale skal underskrives af de faglige organisationer. JWS fortalte, om den endelige udmøntning af de 2 millioner kr. til IT satsning, der er afsat i Aarhus Kommunes budget SJA har haft møde med Benedikte Ask Skotte vedrørende systematik omkring elevplaner. SJA orienterede om, at ÅLF har været involveret i en personalesag, hvor Aarhus Kommune har handlet uagtsomt i forhold til persondata. Århus Lærerforening DLF - kreds 133 Grønnegade 80, Århus C Telefon Mail - Fax

2 4. DLF s ekstraordinære kongres den 22. maj Opsamling kongresforberedende møde i Skanderborg den 15. maj. Flere styrelsesmedlemmer undrede sig over aflysningen og tilkendegav, at de mente, at mødet burde være afholdt på trods af hovedstyrelsesmedlemmernes forfald. Drøftelse af evt. indkomne forslag, temaer etc. Der var ved mødets start ikke kommet materiale. Drøftelse af ÅLF s rolle på den ekstraordinære kongres. Der er lagt op til en evaluering af hele forløbet omkring OK13. Desuden skal det diskuteres, hvorledes det fremtidige kontingent skal se ud. Andet herunder praktiske ting. Der er afgang kl mødetid Hjemturen fra København er kl Aarhus Kommunes budget Orientering. SJA orienterede om notat udarbejdet af forvaltningen i forhold til at beregne, hvad en folkeskolereform, som den, der ligger i regeringens udspil, vil koste Aarhus Kommune. I den forbindelse er det vigtigt, at ÅLF gør opmærksom på, at regeringen i forhandlingerne med kommunerne sikrer, at der finder en finansiering sted. Fokus på Folkeskolen. Så snart der er en afklaring i forhold til en ny folkeskolereform, vil Fokus på Folkeskolen blive udarbejdet. 6. Hjælpefonden. Orientering. JWS orienterede. Der bliver tale om en hjælpekasse og ikke en fond. Hjælpekassen følger stort set de betingeler og kriterier, der er gældende for Danmarks Lærerforenings understøttelseskasse. Det undersøges stadigt, hvorvidt det er muligt at nedsætte det lokale kontingent i forbindelse med hjælpekassen. Drøftelse og beslutning om støttefondens formål, økonomi og løbetid. Det blev besluttet, at den såkaldte bevillingsgruppe består af en medarbejder fra sekretariatet, et medlem fra styrelsen samt en fra formandskabet. Det skal præciseres, at der er tale om en midlertidig hjælpekasse, der ophører med at eksistere, når de bevilgede beløb tager slut. Der bliver ansøgningsfrist den 7. juni.

3 Med disse bemærkninger tiltrådte styrelsen. 7. Evaluering af lockoutperioden. Organisering og strategi. Stram organisering medlemmerne har oplevet det som om, at ÅLF havde styr på det. Tjenestemændene og andre grupper kunne med rette føle sig lidt glemt. Som styrelse forsøgte vi ved flere lejligheder at tænke dem ind. Korte og klare kommandoveje er afgørende. Var vi gode nok i vores kommunikation? Alle var pressede tidsmæssigt, hvorfor en øget kommunikationsmængde virker urealistisk. Holdt os gennem hele konflikten de tre overordnede strategimål, der var opsat. Styrelsesmøder og planlægning smeltede sammen. For nogle styrelsesmedlemmer betød det, at det til tider blev lidt for meget planlægning af aktiviteter og for lidt strategiske drøftelser. ÅLF har fået en helt ny platform som konsekvens af lockouten. Vores hjemmeside har under lockouten været besøgt af flere end , mens vores Facebook side nu har 1167 medlemmer. Der var flere styrelsesmedlemmer, der fandt den kommunikation, der kom fra DLF mangelfuld. Spørgsmålet om registrering har heldigvis ikke fyldt så meget, men det har været svært at kommunikere ud, da det i høj grad byggede på sund fornuft og pragmatisk håndtering. ÅLF har i flere sammenhænge hjulpet DLF omkring logistik etc. Aktiviteter og happenings. Lockoutens tredje uge med en løsere organisering gav en form for tomrum, som flere TR ere udtrykte usikkerhed over. Stor mangfoldighed i de arrangementer, som ÅLF stod for. Mange roser for medlemmerne. Happenings og aktiviteter er i en konfliktsituation også politisk og meningsskabende. Mange medlemmer har ytret sig i den offentlige debat. Hvilke erfaringer skal ÅLF tage med sig? Forsøge at undgå at komme i en lignende situation igen tænke fagforening på nye måder. Tydelig ansvarsfordeling. De succesfulde aktiviteter gøres til medlemsaktiviteter. Søge opbakning fra andre fx den øvrige fagbevægelse på et tidligere tidspunkt.

4 Lockouten har givet mange gode argumenter i forhold til spørgsmålet om medlemskab. Andet. De erfaringer, vi fik med om 1. maj, skal bruges i forhold til kommende år. 8. TR/TRS/AMR møder. Opsamling fra TR/TRS mødet den 2. maj De fleste skoler meldte positivt tilbage omkring tilbagevenden efter lockouten. Punkter til TR/TRS mødet den 23. maj Ekstraordinær kongres (lukket) Budget 2014 Skoleårets planlægning ÅLF s støttekasse Valg af Område TR 9. Ansøgning. Fagligt Ansvar. Se bilag j.nr. 4971/931. Formandskabet foreslog kr., hvilket styrelsen godkendte. 10. Meddelelser. a) Foreningen. Den 17. maj 2013: Møde Pæd MED. JWS. Den 17. maj 2013: Møde vedrørende aftale på skoleområdet. SJA og JWS. b) Hovedstyrelsen. c) Arbejdsmiljø. Der har været valg af nye AMR ere i hele organisationen. d) Andre. e) Kurser og konferencer. RGA og DRF fortalte om arbejdsmiljøkonference i Børn og Unge den 15. maj. AK og JWS fortalte om Sophia konference den 7. maj. Emnet var alternativer til skolereformen

5 f) Henvendelse fra medlemmer. TR, Beder Skole. SJA har talt med TR, Beder Skole. Der udarbejdes et kort skriftligt svar. 11. Næste møde. Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 23. maj Eventuelt. Referatet er udformet under forbehold af styrelsens endelige godkendelse. Jesper Weber Skorstengaard

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

~ Århus Lærerforening

~ Århus Lærerforening ~ Århus Lærerforening Beslutningsreferat af 0 den ordinære generalforsamling i Arhus Lærerforening fredag den 14. marts 2014 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2a. Vedtagelse af forretningsorden. 2b. Valg

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2013 Fra lockout til knockout. 2013 Kredsformand Grete Andersen Store Bededag vedtog Folketinget det lovindgreb, som regeringen præsenterede torsdag den 25. april,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens

Læs mere

Dagens indre frikvarter

Dagens indre frikvarter 3 2012 Dagens indre frikvarter ÅLF netop nu Af Martin Lauritzen & Thorkil Bjerrum Udskiftninger i styrelsen 1. april var skiftedag i styrelsen. Tove Borch, foreningens næstformand og mangeårige pædagogisk

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Strukturændringer i Varde Kommune Da vi for et år siden valgte en ny kredsstyrelse, vidste vi, at nogle af de mest presserende opgaver, Varde Lærerkreds stod over for, var følgevirkninger ved udmøntningen

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere