Kom godt i gang med Dyreregistrering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med Dyreregistrering"

Transkript

1

2 Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet. Der vil være henvisninger til hjemmesiden (www.dyreregistrering.dk), hvor yderligere vejledninger kan hentes til forskellige skærmbilleder. For at få hjælp til programmets avancerede funktioner, henvises der til den indbyggede hjælpefunktion. Udgivelsesdato december 2006 Redaktør Tryk Udgiver Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Kommunikation Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Kvæg Bestilling via IT eller telefon

3 Indholdsfortegnelse Indberetning af data... 5 Registrering af omsætninger på fanen i Masseindtastning Gem data i Masseindtastning Massebehandling Tips til Dyreregistrering Udnyt tastaturet ved indberetning Sikkerhed for at antal dyr i besætningen er rigtig Skærmprint i Dyreregistrering

4 4

5 Indberetning af data Indberetning af data Indberetning af data kan med fordel foretages under fanen Masseindtastning. (Besætning Masseindtastning). Under fanen Masseindtastning er der 2 faner, Omsætning og Kælvning. Under Omsætning kan der indberettes alt undtagen kælvninger. Fanen Omsætning har mange kolonner, som følge af de indberetningsmuligheder der er. Derfor kan der med fordel redigeres i skærmbilledet i forhold til de indberetninger der ønskes foretaget. Herunder følger en beskrivelse til en egen opsætning. Egen opsætning 1. Marker fanen Masseindtastning Omsætning og vælg afsnittet Opsætning (øverst i skærmbilledet) 2. Vælg Opret. 5

6 Indberetning af data 3. Sæt markering ud for Kopier eksisterende opsætning og der skrives et navn (f.eks. omsætning, vejning, løbning) ud for Ny opsætnings navn. Der vil være timeglas et stykke tid mens den gemmer den nye opsætning Afslut med OK. 4. Vælg afsnittet Opsætning og punktet Vælg. 5. Åbn rullegardinet og vælg det navn du lige har oprettet. Afslut med OK. 6

7 Indberetning af data 6. Nu kan skærmbilledet redigeres. Det gøres ved at vælge afsnittet Opsætning og punktet Rediger Arbejdsblok. 7. Der fremkommer nu 2 kasser, hvor den højre svarer til de kolonner der er valgt i skærmbilledet. Den venstre kasse er de muligheder der er for øvrige indberetninger (skal normalt ikke vælges for landmandsindberetninger). Mellem de 2 kasser er der 4 knapper som kan flytte en kolonne mellem den valgte og den mulige kasse (eller omvendt). 7

8 Indberetning af data 8. Marker en tekst (=kolonne) i den valgte kasse og flyt den med knappen hvor spidsen peger mod venstre til kassen for mulige. Kolonnen vil nu blive fjernet fra skærmbilledet. 9. Marker en tekst i den valgte kasse (f.eks. Fejltekst). Herefter er de 2 knapper, flyt søjle (=kolonne), til højre for kassen aktive. Ved et tryk på knappen hvor pilen peger opad, flyttes kolonnen en plads op (=en plads til venstre i skærmbilledet). Flyt de overskydende kolonner fra den valgte kasse over i den mulige kasse, i forhold til den type indberetning du ønsker skærmbilledet skal bruges til. Sorter de kolonner der er tilbage i den valgte kasse med pilene til højre for kassen i den rækkefølge du ønsker. Fjern aldrig Fejltekst og Ajourført. Det som du placerer foran den stiplede linie i den valgte kasse, låses fast i 8

9 Indberetning af data skærmbilledet s venstre side og forbliver dermed synligt, når du ruller til højre i skærmbilledet. Afslut redigering af kolonner med OK. 10. Bredden af en kolonne kan redigeres direkte i skærmbilledet. Hold cursor i kolonnehovedet mellem to kolonner, derved ændrer cursor karakter og bredden af kolonnen kan ændres ved at holde venstre mus nede og trække til venstre eller højre. 11. Cursor kan også bruges til at ændre kolonnerækkefølge. Hold cursor i kolonnehoved ved at holde venstre mus nede og kolonne kan dermed flyttes. For at fastholde de ændringer der foretages direkte i skærmbilledet skal du huske at gå i afsnittet Opsætning Rediger Arbejdsblok og trykke på OK. 9

10 Indberetning af data Registrering af omsætninger på fanen Masseindtastning Ved indberetning af omsætninger under Masseindtastning er der ingen hjælp i de enkelte kolonner til at vælge den rigtige kode, som der er under fanen Staldregistrering. I kolonnen Hændelse skal der angives en kode for den type indberetning, du skal foretage. Koderne er de samme som kendes fra Staldregistreringsblokken, og som genfindes under fanen staldregistrering. 1. Ved at bruge afsnittet Hjælp i menulinien, kan du også finde frem til de rigtige koder. 2. Vælg Indhold 3. Du ser nu en opbygning, som svarer til de faner, du ser på skærmen. De punkter der er markeret med grønt, kan du vælge og få yderligere oplysninger om. 10

11 Indberetning af data 4. Søg frem til Masseindtastning Omsætning og tryk på den. Tast F1 bringer dig direkte frem til dette billede fra Dyreregistrering. 5. Der kommer nu et nyt billede som giver en kort beskrivelse af hver kolonne. Under Hændelseskode er der igen en grøn fremhævning, som du skal trykke på. 11

12 Indberetning af data 6. En liste med hændelseskoder vises. Disse bruges i forhold til det, du ønsker at indberette. Eller 7. Gå i afsnittet Hjælp og vælg Søg efter hjælp om. 12

13 Indberetning af data 8. Skriv i første linie hændelse og i kassen under flyttes der frem til de ord, der starter med hændelse. Find hændelseskoder og marker den. Tryk på Vis og listen over hændelseskoder kommer frem. Gem data i Masseindtastning Ved indberetning under Masseindtastning opdateres data først, når du aktivt gemmer de data du har indtastet. Du kan indberette alle de hændelser du har også selv om du har forskellig typer af hændelser. 1. Gem data ved at gå i afsnittet Funktioner Gem (ctrl +G). 13

14 Indberetning af data Princippet er at skærmbillederne under Masseindtastning er blanke. Forsvinder data fra billedet du har indtastet i, er data på plads. Det er ikke ensbetydende med at det indberettede i alle tilfælde er rigtigt (f.eks. et indkøbt dyr hvor der skrives fra forkert ejendomsnr.). Derfor er det vigtigt at bibeholde Fejlliste og Hændelsesliste som faste udskrifter: Fejllisten vil opfange de typer af fejl som umiddelbart accepteres ved at gemme de indtastede oplysninger. 2. Når oplysningerne er gemt og der evt. bliver noget hængende i skærmbilledet, vil der i kolonnen fejltekst komme en oplysning, der angiver hvorfor indberetningen ikke går på plads. Der kan umiddelbart rettes i oplysningerne og data skal så gemmes igen. Der skal ved indberetning af sygdomsregistreringer indberettes både en hændelseskode og en sygdomskode. Massebehandling Massebehandling er en mulighed under Masseindtastning Omsætning. Har du mange dyr som der skal indberettes den samme hændelse for (f.eks. løbetyr) vil denne mulighed formindske tidsforbruget til indberetning. 14

15 Indberetning af data 1. Indberet på normal vis oplysningerne for et af dyrene, derefter går du i afsnittet Funktioner Massebehandling. 2. I øverste afsnit af det nye billede genfinder du de oplysninger du har indberettet i Masseindtastning. I det nederste afsnit er der en liste over de dyr du har i din besætning. Der kan du i første kolonne (Valgt) markere de dyr, som skal have samme hændelse. Tryk derefter på knappen Udfør og til sidst på Luk. Data overføres til Masseindtastning hvor du skal gemme data. Dyr som indgår i besætningen kan ikke indberettes via Massebehandling, da det først er efter indgang i besætningen at dyr er registeret. 15

16 Tips til Dyreregistrering Tips til Dyreregistrering Udnyt tastaturet ved indberetning Enter tasten ved tallene på tastaturet virker som tabulator. Når du har indberettet f.eks. dyrnr tryk derefter på Enter og cursoren står i næste kolonne. En kolonne er defineret til et vist antal karakter (f.eks. hændelse 2 karakter) og er det tastet springes der automatisk frem i næste kolonne. * tegnet som er placeret over 9-tallet virker som gentagelse af det som står i forrige række i samme kolonne. + tasten springer til ny linie med cursor i dyrenummer. Sikkerhed for at antal dyr i besætningen er rigtigt Det er vigtigt at du altid er klar over, hvor mange dyr du har og det registrerede antal passer med det aktuelle i stalden. Når du foretager omsætninger eller der er kælvninger i besætningen vil antal dyr ændre sig. Ved brug af fanen Besætning Besætning Dyreliste vil du altid vide, hvor mange dyr der er registeret. Fanen viser det antal dyr der aktuelt er. Som en sikkerhed for at ens indberetninger af tilgang eller afgang fra besætningen er registreret, kan du før du foretager registreringerne kontrollerer på Dyrelisten, hvor mange dyr der er registreret, og igen efter du har foretaget registreringerne se om ændringen i antal svarer til det antal registreringer, du har foretaget. Dyrelisten har den begrænsning at foretager du en søgning via Vis flere knappen, kan du ikke komme tilbage til udgangspunktet for antal dyr, førend du lukker programmet og starter Dyreregistreringen op igen. Dyrelisten giver andre muligheder, som er 16

17 Tips til Dyreregistrering beskrevet under afsnittet Hjælp Søg efter hjælp om Dyreliste. Det er vigtigt du foretager en selvkontrol af indberetninger, da du ikke har et indberetningsbilag at vende tilbage til. De data, som er registreret, er det grundlag som myndighederne kan forholde sig til enten ved kontrolbesøg eller udbetaling af præmier. Brug derfor en af mulighederne: Dyrelisten før og efter du har indberettet, om antal passer. Udskriften Statusliste besætning viser det aktuelle antal dyr samt de tilgange og afgange der har været i en periode beskrevet på udskriften. (Meget aktuel i forbindelse med kontrolbesøg fra plantedirektoratet). Udskriften hændelsesliste viser de aktuelle registreringer der er foretaget men ikke noget om antal dyr i besætningen. Hvis du ønsker at udskrive Dyrelisten, så se afsnittet Skærmprint i Dyreregistrering. Skærmprint i Dyreregistrering Det er muligt at printe skærmbillederne i Dyreregistrering, f.eks. Dyrelisten. Sådan gør du: 1. Find de data du ønsker at udskrive, f.eks. Dyrelisten 17

18 Tips til Dyreregistrering 2. Klik på ikonet øverst i Dyreregistrering. Hvis du har Windows 2000 eller XP gå da til punkt Et billede fremkommer, der viser, hvilke data du skal til at udskrive. Tryk på printerikonet for at udskrive. Tryk på Close for at lukke billedet og vende tilbage til Dyreregistrering. 4. Hvis du har Windows 2000 eller XP kan du få ovenstående fejlmelding. Klik OK 18

19 Tips til Dyreregistrering 5. Luk Dyreregistrering. Klik på Windows Start-knappen og vælg Indstillinger Klik på Kontrolpanel. 6. Klik på System 19

20 Tips til Dyreregistrering 7. Klik på fanen Avanceret og herefter på knappen Miljøvariabler. 8. Find linien Temp og klik på Rediger. 20

21 Tips til Dyreregistrering 9. I feltet Variabelværdi slettes den tekst, der står der. Skriv herefter i feltet: C:\Temp Klik OK. 10. Klik på linien TMP og klik derefter på Rediger. 21

22 Tips til Dyreregistrering 11. I feltet Variabelværdi slettes den tekst, der står der. Skriv herefter i feltet: C:\Temp Klik OK. 12. Klik på OK. 22

23 Tips til Dyreregistrering 13. Klik OK. Der skal oprettes et bibliotek C:\Temp på din harddisk før du kan starte Dyreregistrering igen. Klik med højre mus på Windows Start-knappen og vælg Stifinder. Marker C: i det billede der kommer frem. Se først efter om du har et bibliotek under C: som hedder Temp, for så skal du ikke gøre mere. Ellers Vælg Filer Ny Mappe. Skriv i den folder der kommer frem Temp og biblioteket er oprettet. Afslut med at lukke stifinder. Start nu Dyreregistrering. Vend evt. tilbage til pkt. 1 for at få vist, hvordan du printer skærmbilleder i Dyreregistrering. 23

24

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere