Historikken for asbest I (100 år med asbest)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historikken for asbest I (100 år med asbest)"

Transkript

1 Historikken for asbest I (100 år med asbest) 1880: Udvinding af asbest begynder fra forskellige bjergarter og mineraler (visse silikater med fiberstruktur) 1899: I DK begynder man at anvende asbest til isolering 1927: F.L. Smidth starter produktion af Eternit og andre asbestcementholdige produkter 1930: Arbejdstilsynet i England offentliggør rapport om epidemi af asbestose inden for industrien 1934: Man begynder at anvende asbest til bremse- og koblingsbelægninger 1941: Faren ved asbest nævnes i Danmark i Arbejdstilsynets beretning 1952: Arbejdstilsynet udsender intern skrivelse til kredsene om sundhedsfaren ved påsprøjtning af asbest som isoleringsmateriale 1954: Asbestose anerkendes som erhvervssygdom

2 Historikken for asbest II (100 år med asbest) 1960: Verdensproduktion af asbest er på tons/år 1963: Arbejdstilsynet udsender ny intern skrivelse til kredsene om sundhedsfaren ved brug af asbest som isoleringsmateriale 1968: Arbejdstilsynet udsender ekstern meddelelse om, hvordan man skal arbejde med asbest 1972: Arbejdstilsynet udsteder bekendtgørelse, der forbyder brug af asbest til visse former for isolering (varmeisolering) 1973: Forbruget af asbest i DK når sit maksimum med import af mere end tons asbest 1976: Verdensproduktion af asbest er steget til tons/år 1980: Arbejdstilsynet udsteder bekendtgørelse, der forbyder anvendelse af asbest med visse undtagelser

3 Definition af de mest almindeligt anvendte former for asbest Asbest er en gruppebetegnelse for en række naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre. Af de forskellige typer asbest kan bl.a. nævnes flg.: Hvid asbest (chrysotil), den mest anvendte Brun asbest (amosit), blev anvendt i mindre omfang Blå asbest (crocidolit), blev anvendt i mindre omfang Hvid asbest Hvid asbest (enkelt spaltet fiber) Brun asbest

4 Sundhedsrisiko i forbindelse med udsættelse for asbest Ved en given konc. af fibre er blå asbest farligere end brun asbest, som igen er farligere end hvid asbest. Men i arbejdsmiljømæssig sammenhæng er der ingen forskel, da alle former for asbest er kræftfremkaldende.

5 Hvor findes asbest - brancher Brancher, der kan være udsat for asbest: Tømrer- og snedkerarbejde (bådebygger, køkkenmontør, snedker, tømrer) Isoleringsarbejde (isolatør) VVS-arbejde Elektrikerarbejde Svejsning Stålkonstruktionsarbejder (skibsbygger, stålmester) Grovsmedearbejde Jern- og metalarbejdere, herunder polerings- og slibearbejde i metal Automekaniker- og automontørarbejde (især i forbindelse med bremser og koblinger) Kedelpasser Støberiarbejdere Arbejdere på kraftværker Brandmænd Rørlæggere Rengøringsarbejdere Taglæggere

6 Hvor findes asbest materialer I Materialer, der kan indeholde asbest: Gulvbelægning (termoplastiske gulvfliser samt PVC-gulvbelægning med asbestbagside): Kan findes i skoler, hospitaler og boliger. Pakninger og isoleringsmaterialer (bånd, snore, garn, bølgepapir, bølgepap og tæpper anvendt til pakning, tætning og varmeisolering af rør, kedler, tryk-beholdere, ovne, røgkanaler, elektriske kabler og rørbøjninger): Kan findes på rør, ventiler, flanger og kedler mv. i skibe, tog, fly, militærkøretøjer, offentlige bygninger, skoler, fabrikker, kraftværker og hospitaler. Asbestcement (anvendt i eternit-bølgetagplader, tagplader, vægbeklædning, klingebeklædning, fliser, formstøbte produkter): Kan forekomme i landbrugsejendomme, private boliger, industribygninger, front- og endeplader i badekar, tagudhæng, væg- og loftsbeklædning, plantekasser, kaminer, cisterner, afløbsrør, tagrender, nedløbsrør, røgkanaler, hegn, tagelementer, kabelgennemføringer, ventilationsskakte, altankasser. Stof og klæder (anvendt i brandtæpper, brandsikre madrasser, brandgardiner, handsker, forklæder): Kan forekomme i støberier, laboratorier, køkkener og teatre.

7 Hvor findes asbest materialer II Materialer, der kan indeholde asbest: Påsprøjtede belægninger (anvendt til varme- og lydisolering, brandbeskyttelse samt beskyttelse mod kondens): Kan findes under togvogne og lokomotiver, på bærende stålkonstruktioner i store eller fleretagers bygninger, som brandsikring i loftshulrum og på lofter i svømmehaller. Pap, papir og papirprodukter (anvendt til varmeisolering og brandbeskyttelse, el- og varmeisolering af elektrisk udstyr): Kan forekomme i tagpap og dampspærrer, kompositstål, vægbeklædninger og tagplader, belægning på brændbare plader, brandsikker laminat og rørisolering i form af bølgepap. Fugemasser og klæbemidler (kan have været anvendt overalt): Kan findes ved tætninger omkring vinduer, badeværelser, gulvbelægninger. Armeret plast (anvendt i plastbelagte paneler): Kan forekomme i plastbelagte paneler i skibes opholdsrum og vindueskarme.

8 Hvor findes asbest - eksempler Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6

9 Hvor findes asbest - eksempler Figur 7 Figur 8 Figur 9 Figur 10 Figur 11 Figur 12

10 Hvor findes asbest - eksempler Figur 13 Figur 14 Figur 15 Figur 16 Figur 17 Figur 18

11 Hvor findes asbest - eksempler Figur 19 Figur 20

12 Forbud mod asbest I (kronologisk oversigt) I 1972 blev det forbudt at bruge asbest eller asbestholdige produkter til termisk-, støj- og fugtisolering. I 1980 blev det helt forbudt at bruge asbest, bortset fra asbestcementprodukter som f.eks. tagbeklædning, friktionsbelægninger (bremse- og koblingsbelægninger), pakningsmaterialer, lejeforinger og kommutatorer. I 1986 blev forbudet mod brug af asbest skærpet (herunder forbud mod højtryksspuling og asbestcementprodukter til indvendig brug). Undtagelse om brug af asbest gjaldt herefter kun for asbestcementbølgeplader og håndgods til tagdækning, bundne pakningsmaterialer, friktionsbelægninger (bremse- og koblingsbelægninger), lejeforinger og kommutatorer. I 1988 blev forbudet yderligere skærpet således, at man herefter ikke måtte anvende B5 og B9 bølgeplader samt håndgods til tagbeklædning.

13 Forbud mod asbest II (kronologisk oversigt) Fra 1993 og indtil 2005 har kun ganske få typer produkter som bundne pakningsmaterialer, lejeforinger og enkelte friktionsbelægninger (bremse- og koblingsbelægninger) været undtaget fra forbudet. Det er dog fortsat tilladt at have asbest og asbestholdigt materiale i f.eks. bygninger og tog, indtil materialet er udtjent eller bortskaffet, hvis det har været lovligt fremstillet, importeret og anvendt, jf. ovennævnte bestemmelser. Det skal understreges, at det er en forudsætning for at have asbest og asbestholdigt materiale, at asbestmaterialet er intakt eller, at man har forseglet eller indkapslet asbesten forsvarligt, så ingen udsættes for asbestfibre.

14 Asbestregler for indvendigt og udvendigt arbejde - Anmeldelse Anmeldelse: Alt arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. skal anmeldes til det stedlige Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes (minimum 8 dage før). Der er ikke krav om anmeldelse i forbindelse med udvendigt asbestarbejde eller andet arbejde. Hvis andet arbejde vurderes til ikke kun at indebære kortvarige og lave udsættelser for asbest, skal det imidlertid anmeldes til Arbejdstilsynet. Eksempler: Oprydning efter brand eller omfattende stormskader, hvor der er større mængder af knuste asbestholdige tag- og vægplader. Nedtagning af større mængder af plane cementtagplader (skiferplader), der indeholder asbest. Ovennævnte eks. er materialer, hvor asbestfibre er bundet i en cementbaseret plade (eternit er et handelsnavn for tagdækningsmaterialer). Endvidere anvendes eternitplader primært udvendigt (vandafvisende), og da asbesten er støbt i cement, afgives der meget få fibre.

15 Asbestregler for indvendigt og udvendigt arbejde - Registrering Registrering: En arbejdsgiver skal registrere asbestholdige materialer (indvendige), som er beskadigede, eller som i øvrigt indebærer risiko for, at de ansatte udsættes for asbest (registrering kræver oplysninger om, hvorvidt der i materialerne eller bygningerne findes asbest, inden nedrivnings-, reparations- eller vedligeholdelsesarbejde påbegyndes). En arbejdsgiver, der ejer eller bruger en bygning til erhvervsmæssigt arbejde, herunder en offentlig virksomhed, skal inden reparation, vedligeholdelse, installation eller lignende bygningsmæssige foranstaltninger registrere de steder, hvor der er anvendt asbest til indvendigt brug, mhp. orientering af reparatører, håndværkere m.fl. Registreringspligten omfatter ikke asbestholdige materialer anvendt til udvendigt, brug og reglen gælder heller ikke for ikke-erhvervsmæssigt byggeri.

16 Asbestregler for indvendigt og udvendigt arbejde - Uddannelse og særlig APV Uddannelse: Ved indvendig nedrivning af asbestholdige materialer skal de medarbejdere, der foretager nedrivningen, have gennemgået en særlig uddannelse, der er godkendt af Arbejdstilsynet. I tilfælde af udendørs arbejde eller andet arbejde (hvor der er risiko for, at de beskæftigede bliver eller kan blive udsat for asbeststøv) er der ikke krav om uddannelse, men der stilles krav om oplæring og instruktion af personer, der beskæftiger sig med asbestarbejde. Disse medarbejdere skal gennemgå et oplærings- og instruktionsforløb om forebyggelse og sikkerhed i forbindelse med asbestarbejde. Udarbejdelse af en særlig APV (gælder for både ind- og udvendigt arbejde): For hvert arbejdsområde, hvor der er risiko for at blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdigt materiale, skal arbejdsgiveren tage stilling til, hvordan og i hvilket omfang de ansatte kan blive udsat for støvet. Dvs. arbejdsgiveren har ansvar for at udbygge sin almindelige arbejdspladsvurdering (APV) med en særlig APV, der skal beskrive de foranstaltninger, der skal foretages for at overholde de særlige asbestregler.

17 Asbestregler, generelt Udover anmeldelse, registrering, uddannelse og udarbejdelse af en særlig APV gælder der særregler for asbest i forbindelse med: rengøring af asbestområdet affaldshåndtering brug af personlige værnemidler arbejdstidsbegrænsning afskærmning af arbejdssteder særskilt spiserum og velfærdsforanstaltninger anvendelse af advarselsskiltning måling (sikring af, at grænseværdien for asbest overholdes) helbredsundersøgelser og registrering af asbesteksponerede Nedenfor gives eksempler på sikkerhedsforanstaltninger, der skal foretages i forbindelse med arbejde med asbest og asbestholdige materialer (nedrivning, indpakning, anvendelse af egnede personlige værnemidler samt nødvendige velfærdsforanstaltninger, herunder dekontamineringsenheder (f.eks. skurvogn)).

18 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer, nedrivning Anbringelse af affald i sække i umiddelbar nærhed af stedet, hvor asbesten fjernes, for at undgå spredning og minimere udsættelse Handskeposer Handskeposer anvendt til kontrolleret fjernelse af asbestisolering Forsigtig nedtagning af asbestplader

19 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer, indpakning Indpakning af asbestloftsplader efter nedtagning

20 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer, dekontaminering I Illustration af dekontaminering af personer i en dekontamineringsenhed med fem rum og med tre rum

21 Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer, dekontaminering II Illustration af dekontaminering af personer i en dekontamineringsenhed Anvendelse af støvsuger til fjernelse af asbestforurening Afvaskning med heldragt og maske Mobil dekontamineringsenhed (skurvogn) Afvaskning med maske

22 Fordele ved at fjerne asbest Ingen udsættes for asbest Det er bedre at fjerne asbesten end at indkapsle eller forsegle den (den optimale løsning) Når man har fjernet asbesten, er der ikke risiko for at glemme den Der kan være fordele ved at fjerne asbest, hvor den er særligt udsat for beskadigelse, og hvor der kan risikeres kraftig udsættelse for den. Det kan f.eks. være i sports- og gymnastiksale, i små rum med teknisk isolering, hvor håndværkere skal arbejde, og i områder, hvor der ofte foretages reparationer.

23 Ulemper ved at fjerne asbest Kræver meget omfattende indgreb i bygninger Asbest er blevet anvendt til et stort antal byggematerialer og findes mange steder. Det vil derfor være et omfattende arbejde at fjerne den. Store udgifter i forhold til resultatet (påvirkning fra udvendige kilder, f.eks. tagbeklædning og aftrækskanaler mv., er formodentlig meget lille, så gevinsten ved at fjerne asbesten er lille i forhold til arbejdet). Asbest er blevet anvendt til mange forskellige byggematerialer, men der findes lignende byggematerialer, som ikke indeholder asbest. Ved blot at se på et materiale er det umuligt at få sikkerhed for, om det er asbestholdigt eller ej. Angivelse af et bestemt materiale på en tegning eller i en beskrivelse, er ikke en sikkerhed for, at det pågældende materiale faktisk er anvendt (materiale med eller uden asbest). Ved reparationer og vedligeholdelse af bygninger kan de oprindelige materialer være erstattet med andre. Der kan både være tilføjet eller fjernet asbest.

24 Tilsyn med DSB i forbindelse med asbest 1956: Jernbanedriften blev for første gang omfattet af arbejdsbekyttelsesloven : DSB stod selv for tilsynet med de jernbanespecifikke områder (aftale med DSB om eget-tilsyn) : Aftalen med DSB om eget-tilsyn blev ændret i 1985 således, at Arbejdstilsynet herefter havde tilsyn med DSB s eget-tilsyn. I 1986 udarbejdede DSB en handlingsplan om asbest. Handlingsplanen om asbest omfattede: Rullende materiel, S-tog, banetroljer, busser og bygninger, herunder værksteder : Aftalen med DSB om eget-tilsyn blev opsagt i Herefter blev DSB vurderet til at være en niveau 1 virksomhed. Arbejdstilsynet udarbejdede en ny model for tilsyn med DSB, hvorefter tilsynet med banedriften og landsdækkende forhold blev koordineret fra den tidligere kreds København og Frederiksberg kommune (At-cirkulæreskrivelse nr om tilsyn med DSB) : Tilsyn med DSB vil fremover ske efter de gældende procedurer hos Arbejdstilsynet. Der er ingen aftaler eller modeller, som skal følges. Arbejdstilsynet vil føre normalt tilsyn hos DSB.

25 Tilsyn med privat- og lokalbaner i forbindelse med asbest Tilsyn med privatbanerne har fulgt de normale procedurer, dvs. AT har håndhævet arbejdsmiljølovgivningen i forhold til privatbanerne, herunder bl.a. med afgivelse af påbud mv. (der har været en Atcirkulæreskrivelse nr om tilsyn med privatbaner mhp. koordinering af området) AT har reageret på problemer med asbest på samme måde som inden for andre arbejdsmiljøproblemer. AT har ikke haft en indsats med fokus udelukkende på asbest hos privat-/lokalbaner. Dog blev der i forlængelse af, at DSB udarbejdede en handlingsplan for asbest i 1986, udarbejdet en tilsvarende handlingsplan for privat-/lokalbanerne.

26 Opsamling på tilbagemeldinger på det landsdækkende undersøgelsespåbud Den 13. december 2006 afgav VG et landsdækkende undersøgelsespåbud til 21 virksomheder. Ud fra virksomhedernes tilbagemeldinger kan det ses, at der fortsat er en del virksomheder (11 ude af 21), der mere eller mindre har asbest i deres tog. Der er 4 i TC1: DSB (København K), DSB S-tog A/S (København K), Railion Danmark A/S (Glostrup) og Kystbanen A/S (København K, Kystbanen ejer ikke selv togmateriel, da de har en aftale med DSB om, at der sørges for trafikken med DSB s materiel). Der er 2 i TC2: Lokalbanen A/S (Hillerød), A/S Lollandsbanen (Maribo). Der er 3 i TC3: CFL Cargo Danmark ApS (Padborg), Scandic Rail Partners Aps (Tønder), og Vestbanen A/S (Ribe). Der er 2 i TC4: Odderbanen-A/S Hads-Ning Herreders Jernbane (Odder) og Veteranbanen Bryrup Vrads (Bryrup, der er ingen ansatte i virksomheden).

27 Håndtering af asbestsager hos AT fremover I Samtlige ovennævnte 11 virksomheder (DSB og privat-/lokalbaner), der har mere eller mindre asbest i deres tog, togvogne mv., skal besigtiges. Der vil blive givet 21-undersøgelsespåbud, såfremt der er tvivl om, hvorvidt de beskadigede materialer indeholder asbest eller ej. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, hvornår bygninger / materialerne er fra (ca. årstal). Der afgives strakspåbud, hvis der foreligger risiko for udsættelse for asbeststøv. AT holder fortsat fast på den politik, som indtil nu er ført, dvs. så længe asbestmateriale, forsegling og indkapsling er intakt og ikke udgør nogen risiko, så reageres der ikke.

28 Håndtering af asbestsager hos AT fremover II Tilsynscentrene skal foretage oplæring af TF ere med fokus på området via inspektion, dvs. TF erne skal kunne se og konstatere, hvor asbesten findes, og vide hvordan der reageres. Dette vil medføre flere tilsyn indenfor asbestområdet. Der skal udveksles erfaring indenfor grupperne samt ske indberetning af nye, principielle sager til VG for at sikre opsamling og ensartethed indenfor området. Klager over arbejdsmiljø i forbindelse med asbest skal prioriteres og vurderes grundigt. Hvis klagesager ikke fører til inspektion, skal der foreligge notat herom. Asbestsaneringsanmeldelser skal vurderes hver gang, og hvis der ikke foretages besigtigelse af området, skal der ligeledes foreligge notat herom.

29 Historikken for asbest (100 år med asbest), (notat) Asbest har i århundreder fundet nyttige anvendelser pga. varme- og korrektionsbestandighed, stor brudstyrke og fleksibilitet. Asbest kan tåle temperaturer op til 900 C og er velegnet til armering, isolering og brandsikring. Allerede i oldtiden kendte man til vævede asbesttekstiler, men den moderne asbestindustri blev først udviklet efter I det flg. gives en kort redegørelse for historikken for asbest fra år 1880 til 1980, hvor der i DK blev indført et asbestforbud. Lovgivning om asbest i kronologisk orden kommer vi tilbage til senere. Asbest er et mineral, der brydes i miner. De største producenter er og har været Rusland, Canada, Kina, USA, Sydafrika, Australien, Cypern og i et vist omfang Finland. Første tilfælde af asbestose beskrives allerede i år 1900 (verdensproduktion er på ca tons/år). I 1930 viser asbestose sig at være udbredt blandt ansatte på britiske asbesttekstilfabrikker. I 1947 bekræfter større undersøgelser sammenhængen mellem asbest og lungekræft. I 1952 indleder Arbejdsmedicinsk Klinik en undersøgelse af medarbejdere udsat for asbest i forbindelse med isoleringsarbejde efter flere års krav/pres fra deres fagforening. I 1955 rapporteres, at asbestarbejdere har 10 gange større risiko for at få lungekræft end andre. I 1960 beskrives mesotheliom (lungehinde- eller bughindekræft) ved udsættelse for asbest. I 1980 registreres nye tilfælde af asbestose i DK og tilfælde af mesotheliom årligt.

30 Sundhedsrisiko (notat) Ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer opstår der støv, som indeholder fibre af form som fine nåle. Hvis asbestfibrene kun er løst bundet til materialet (f.eks. blanding af asbest og kiselgur), øges risikoen for, at der frigives asbestfibre. Hvis asbesten derimod er tæt bundet til et fast materiale (cement eller flisebundet asbest), er der mindre sandsynlighed for, at der frigives asbestfibre. Asbeststøv kan ikke ses med det blotte øje. Grundet asbestens struktur kan fibrene ved mekanisk påvirkning gentagne gange spaltes på langs og blive mikroskopisk tynde. Ved indånding er der derfor risiko for, at de trænger ud i lungernes allerfineste forgreninger (alveolerne), hvor fibrene kan aflejre sig og forblive i mange år. Dette kan give anledning til sygdomme mange år senere.

31 Hvor findes asbest, (notat) Asbest har været anvendt i stor udstrækning til mange formål. Det er blevet brugt til armering og forstærkning af andre materialer, til varme-, el- og lydisolering, og det er også blevet brugt i friktionsbelægninger, pakninger, lejeforinger og lim. Da det er kemisk modstandsdygtigt, er det også blevet anvendt i forskellige processer, f.eks. ved filtrering og elektrolyse. Det findes både i erhvervs- og industribygninger og i private boliger. Det har også været anvendt som isolering i f.eks. jernbanevogne, skibe, fly og en række militærkøretøjer. Om der frigives asbestfibre fra et materiale eller ej, afhænger af, om materialet er intakt eller beskadiget. Asbestholdige materialers tilstand kan ændre sig med tiden, f.eks. på grund af beskadigelser, slid eller vejrpåvirkning. I det følgende beskrives de billeder, der fremvises: Figur 1: Indkapsling med isoleringsplader af asbest - delvist fjernet for at vise asbestcementfaldstammen bagved. Figur 2: Hul i mur med asbestrørisolering bagved. Figur 3: Asbestcementfaldstamme med pakninger af asbestsnor. Faldstammen er ført igennem et panel af asbest. Figur 4: Asbestgulvfliser Figur 5: Asbesttagpap Figur 6: Asbestisolering på damprør Figur 7: Isolerede kabler med et asbestlag i isoleringen Figur 8: Asbestcementbeklædning på fabriksbygning Figur 9: Asbestisolering på stålbjælker

32 Hvor findes asbest, (notat) I det følgende beskrives de billeder, der fremvises: Figur 10: Isolering med asbestsnor på skorstenslem. Billedet til højre er et nærbillede af snoren Figur 11 : Varmtvandsbeholder, hvor der kan ses kiselgur-lignende materiale Figur 12: Beskadiget isolering ved ventiler samt varmtvandsbeholderen Figur 13: Åben asbestisolering af rør Figur 14: Container med knækkede og knuste stykker af asbesteternit Figur 15: Den ene side af bygningens tag er nedtaget. Der er mange knækkede og knuste asbesteternitstykker på loftrummets etagedæk. Den ansatte færdes og arbejder på dette etagedæk. Figur 16: Container, hvori bølgeeternitplader bliver vippet / dumpet ned Figur 17: Container med knuste og knækkede eternitskifferstykker, der er smidt ned gennem affaldsskakten. Figur 18: Knuste og knækkede eternitskifferstykker på tagkonstruktionen samt meget asbeststøv i arbejdsområdet. Figur 19: Asbestholdige komponenter i elektrisk højspændingsudstyr. Figur 20: Asbest i bremsebakker i lastbil.

33 Kronologisk oversigt over materiale (regler) om asbest hos AT (notat), bekendtgørelser Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 14. januar 1972 om forbud mod anvendelse af asbest til visse former for isolering (trådt i kraft pr. 1. marts 1972). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 468 af 13. november 1979 om anvendelse mv. af asbest (trådt i kraft pr. 1. januar 1980). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 30. april 1980 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse mv. af asbest. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 161 af 26. marts 1984 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse mv. af asbest (ændring af bilaget, trådt i kraft pr. 1. januar 1985). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. marts 1986 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse mv. af asbest (trådt i kraft pr. 21. marts 1986). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 4. april 1986 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse mv. af asbest (trådt i kraft pr. 15. april 1986). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 660 af 24. september 1986 om asbest (trådt i kraft pr. 1. november 1986). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986 om registrering m.m. af asbest (trådt i kraft pr. 1. marts 1987). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 139 af 23. marts 1987 om ændring af bekendtgørelse om asbest (trådt i kraft pr. 1. april 1987). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 984 af 11. december 1992 om ændring af bekendtgørelse om asbest (trådt i kraft pr. 1. januar 1993). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 288 af 17. maj 1998 om ændring af bekendtgørelse om asbest (trådt i kraft pr. 15. juni 1998). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 403 af 24. maj 2004 om ændring af bekendtgørelse om asbest (trådt i kraft pr. 15. juni 1998). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2004 om asbest (trådt i kraft pr. 1. januar 2005).

34 Kronologisk oversigt over materiale (regler) om asbest hos AT (notat), vejledninger mv. Rundskrivelse nr. 26/1963 om imødegåelse af sundhedsfaren ved isoleringsarbejder (dato: 24. juni 1963). Meddelelse nr. 5/1970 om beskyttelsesforanstaltninger ved arbejde med asbest og asbestholdige materialer (dato: 12. maj 1970). Rundskrivelse nr. 306/1972 om bekendtgørelse om forbud mod anvendelse af asbest til visse former for isolering (dato: 27. januar 1972). Meddelelse nr. 7/1972 om forholdsregler ved demontering af asbestholdig isolering (dato: 23. maj 1972). Rundskrivelse nr. 16/1986 om Arbejdsministeriets bekendtgørelse om asbest (dato: 6. oktober 1986). At-cirkulæreskrivelse nr. 4/1987 om registrering af asbest (dato: 1. marts 1987). At-meddelelse nr om helbredsundersøgelser og registrering af asbestudsatte (dato: oktober 1987). At-cirkulæreskrivelse nr. 1/1988 om højtryksspuling af asbestholdige materialer (dato: 12. februar 1988). At-cirkulæreskrivelse nr. 8/1988 om ophør af dispensation for uddannelse til nedrivning af asbest (dato: 11. maj 1988). At-cirkulæreskrivelse nr. 13/1988 om genanvendelse af asbestholdige materialer (dato: 11. maj 1988). At-cirkulæreskrivelse nr. 9/1989 om inddækning af asbestholdige eternittage (dato: 24. august 1989). At-cirkulæreskrivelse nr. 1/1997 om inddækning af asbestholdige eternittage (dato: 10. marts 1997). At-meddelelse nr om nedrivning, reparation og vedligeholdelse af asbestholdige byggematerialer (dato: oktober 1999). At-vejledning C.2.2 om asbest (dato: juli 2005).

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Sundhedsmæssige aspekter ved asbest i private hjem

Sundhedsmæssige aspekter ved asbest i private hjem Sundhedsmæssige aspekter ved asbest i private hjem v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk A/B Steenstrups Allé 13 m.fl.,

Læs mere

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg Denne PowerPoint er udgivet i håbet om, at alle faglærere vil medvirke til at vi kan få knækket den fortsat stigende kurve i Danmark af asbest relaterede sygdomme Alle billeder af bygninger er taget af

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen.

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen Konklusion Januar 2007 DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.2.2. Asbest

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.2.2. Asbest At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.2.2 Asbest Juli 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.6 af oktober 1999, At-meddelelse nr. 4.02.2 af oktober 1987, At-cirkulæreskrivelse nr. 4/1987 og At-cirkulæreskrivelse

Læs mere

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om asbest i Byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Januar 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1

Bekendtgørelse om asbest 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om asbest 1 I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3, 22, stk. 1, 35, stk. 1, 39, 40, nr. 1, 41, nr. 1, 43, 46, 49, 49a, stk. 1 3, 49c, stk. 1, 57, 60, stk.

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1) 1)

Bekendtgørelse om asbest 1) 1) 1 of 8 21/02/2011 10:23 BEK nr 1502 af 21/12/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 356 af 28/04/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual ABS 13 Asbestsanering af plader under vindueskarme Regler Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986 En arbejdsgiver (også private der sætter

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest i Grønland

Bekendtgørelse om asbest i Grønland BEK nr 133 af 05/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20070065985 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

AF ASBEST PÅ GENBRUGSPLADSER

AF ASBEST PÅ GENBRUGSPLADSER Branchevejledning TRANSPORT OG HÅNDTERING AF ASBEST PÅ GENBRUGSPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om transport og håndtering af asbest på genbrugspladser asbest

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt T A L E Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del,

Læs mere

VVS- og blikkenslager brancheundervisningsnotat

VVS- og blikkenslager brancheundervisningsnotat VVS- og blikkenslager brancheundervisningsnotat 19. september 2014 Indledning Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende.

Læs mere

Udgangspunktet for Kommunens miljøreguleringen af aktiviteterne på Eternitgrunden har fra byggeriaktiviteterne blev igangsat været,

Udgangspunktet for Kommunens miljøreguleringen af aktiviteterne på Eternitgrunden har fra byggeriaktiviteterne blev igangsat været, Miljøregulering af aktiviteterne på Eternitgrunden Udgangspunktet for Kommunens miljøreguleringen af aktiviteterne på Eternitgrunden har fra byggeriaktiviteterne blev igangsat været, 1) at der er en risiko

Læs mere

Materiale Risiko Kritisk periode. PBC Vær opmærksom på sekundær forurening af tilstødende materialer. Klor paraffiner

Materiale Risiko Kritisk periode. PBC Vær opmærksom på sekundær forurening af tilstødende materialer. Klor paraffiner Spartel Asbest Indtil 1979 Elastiske fuger Omkring vinduer og døre Dilatationsfuger I vådrum PBC Vær opmærksom på sekundær forurening af tilstødende materialer. Klor paraffiner 1950-1977 Udfasning startet

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Byggematerialer med asbest

Byggematerialer med asbest SBi-anvisning 229 Byggematerialer med asbest 1. udgave, 2010 Byggematerialer med asbest Torben Valdbjørn Rasmussen (red.) Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2010 Titel Byggematerialer

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Miljømæssig redegørelse og risikovurdering

Miljømæssig redegørelse og risikovurdering Miljømæssig redegørelse og risikovurdering Chefkonsulent, kemiingeniør Kim Haagensen DGE Miljø Øst - Holte 1 Baggrund Forfatter på 2 rapporter om asbest i jord for Miljøstyrelsen Asbestfibre skæbne og

Læs mere

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011 Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen. Hovedrapport

Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen. Hovedrapport Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen Hovedrapport Januar 2007 DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen Hovedrapport Januar 2007 Ref 6406338 671-060111 Version

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Hejrevangen, undersøgelse for asbest i tagkonstruktion for afd. 5 og 6. INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Undersøgelse. 1 Baggrund 1.

Hejrevangen, undersøgelse for asbest i tagkonstruktion for afd. 5 og 6. INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Undersøgelse. 1 Baggrund 1. BOLIGKONTORET DANMARK Hejrevangen, undersøgelse for asbest i tagkonstruktion for afd. 5 og 6. ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Hejrevangen, undersøgelse for asbest i tagkonstruktion for afd. 5 og 6. INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Undersøgelse 2.

Hejrevangen, undersøgelse for asbest i tagkonstruktion for afd. 5 og 6. INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Undersøgelse 2. BOLIGKONTORET DANMARK Hejrevangen, undersøgelse for asbest i tagkonstruktion for afd. 5 og 6. ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Rev. 10-12-2015 Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Indhold Fuger... 3 Døre Porte Vinduer... 4 Isolering... 5 Termoruder... 6 Elinstallationer og belysning... 7 Installationer... 8 Ventilation...

Læs mere

Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER

Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER 19.02.2007 Projekterende: Masanti A/S - Postboks 344-3952 Ilulissat tlf. 94 38 53 - fax: 94 34 97 Masanti

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Asbest

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Asbest At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.2.2-1 Asbest Juli 2005 Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.6 af oktober 1999, At-meddelelse nr. 4.02.2 af oktober 1987, At-cirkulæreskrivelse

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att.

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att. Rosengården 1-5 Gartnervang 10 4000 Roskilde Att.: Jan Hansen Dato: 04/03-2016 Rev. dato: Sag: 157421 Init.: FL Screeningsrapport Screening for PCB, bly og asbest i bygningsmaterialer Adresse: Rosengården

Læs mere

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010

SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger. Regler, identifikation og håndtering. 1. udgave, 2010 SBi-anvisning 228 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering 1. udgave, 2010 Asbest i bygninger Regler, identifikation og håndtering Torben Valdbjørn Rasmussen (red.) Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EF L 330/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.3.1 Asbest GRØNLAND

At-VEJLEDNING. GL.3.1 Asbest GRØNLAND At-VEJLEDNING GL.3.1 Asbest GRØNLAND Februar 2010 2 Denne vejledning oplyser om reglerne for arbejde med reparation, vedligeholdelse og fjernelse af asbest og asbestholdige materialer. Reglerne findes

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne?

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrenreguleringen Ministerens initiativer Hvad kan vi lære Reguleringen af styren Styren koncentratio n 'rer tekst 0.1 24 og 25 Alle materialer, færdighærdet

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

April 2005 $6%(67 L 'DQPDUN RJ L YHUGHQ 'HQ,QWHUQDWLRQDOH DUEHMGVPLOM GDJ DSULO L 'DQPDUN 6LNNHUW RJ VXQGW DUEHMGH IRU DOOH ± IRUHE\JJHOVH RJ DQVYDU

April 2005 $6%(67 L 'DQPDUN RJ L YHUGHQ 'HQ,QWHUQDWLRQDOH DUEHMGVPLOM GDJ DSULO L 'DQPDUN 6LNNHUW RJ VXQGW DUEHMGH IRU DOOH ± IRUHE\JJHOVH RJ DQVYDU April 2005 $6%(67 L'DQPDUNRJLYHUGHQ 'HQ,QWHUQDWLRQDOHDUEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH±IRUHE\JJHOVHRJDQVYDU ,QGKROG Asbest i Danmark og i verden... 3 Hvad er asbest?... 3 Helbredsmæssige

Læs mere

At-VEJLEDNING. Tømning af containere gasset med metylbromid. At-vejledning D

At-VEJLEDNING. Tømning af containere gasset med metylbromid. At-vejledning D At-VEJLEDNING Tømning af containere gasset med metylbromid At-vejledning D.2.22-2 Februar 2007 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov

Læs mere

Hvordan sanerer man for asbest

Hvordan sanerer man for asbest Hvordan sanerer man for asbest Temadag Teknologisk Institut 3. juni 2008 ABVAC Steen knudsen ABVAC er entreprenør Asbestsanering Afrensning af skimmelsvamp Nedrivning Andre specialopgaver Dagsorden Myndigheder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994 At-VEJLEDNING A.0.2 April 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.00.1 af juni 1994 Indretning af arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Farvekoder anvendt i bygningsatlas Til rubricering af de materialer i den miljøtekniske bygningsatlas er der anvendt følgende farvekode:

Farvekoder anvendt i bygningsatlas Til rubricering af de materialer i den miljøtekniske bygningsatlas er der anvendt følgende farvekode: 5.5 Bygningsatlas I nedenstående bliver sammenhængen mellem de enkelte miljøproblematiske stoffer og bygningsdele angivet i skematisk form (Bygningsatlas). Data i skemaerne er baseret på viden indsamlet

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Risiko og sundhed Spredning af asbest fra brand

Risiko og sundhed Spredning af asbest fra brand Risiko og sundhed Spredning af asbest fra brand Borgermøde i Hårlev 31 01 2017 Civilingeniør, kemi Kim Haagensen Baggrund Forfatter på 3 rapporter om asbest i jord for Miljøstyrelsen Asbestfibre skæbne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni

Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD. 23. juni Finn Gamél Christensen Arbejdstilsynet Kontor for VidenGrundlag Akademiingeniør, HD 23. juni 2011 1 PCB i arbejdsmiljøet Arbejde med fjernelse af PCB holdigt materiale Arbejde i PCB forurenet indeklima

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Asbest registrering. Præstemarksskolen. Rapporten er udarbejdet for Kommunale Ejendomme af COWI. Kvottrupvej 9, Søften 8382 Hinnerup.

Asbest registrering. Præstemarksskolen. Rapporten er udarbejdet for Kommunale Ejendomme af COWI. Kvottrupvej 9, Søften 8382 Hinnerup. Asbest registrering Præstemarksskolen Kvottrupvej 9, Søften 8382 Hinnerup marts 2008 Rapporten er udarbejdet for Kommunale Ejendomme af COWI 2 Risikovurdering og anbefalinger Ved undersøgelsen af skolen

Læs mere

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdsgiverens ansvar Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdstagerens ansvar Arbejdsmiljølovens 28 Ansatte har en strafbelagt pligt til at medvirke til at arbejdsgivere kan overholde

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015 AU vejledning Arbejde med kræftfremkaldende stoffer 5. januar 2015 INDHOLD Vejledning i risikovurdering og forholdsregler Skema 1: Risikovurdering for arbejde med farlige stoffer og produkter Skema 2:

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997.

Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997. Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997.*) 1) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Brand på Industrivej 22, Hårlev

Brand på Industrivej 22, Hårlev Stevns Kommune Brand på Industrivej 22, Hårlev RISIKOVURDERING - ASBESTHOLDIGT MATERIALE SPREDT VED BRAND Rekvirent Stevns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 4 4600 St. Heddinge Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Udgivet af Udvalget af Arbejdstilsynschefer (SLIC) Ikke-bindende vejledning om bedste praksis. Vejledning om bedste praksis

Udgivet af Udvalget af Arbejdstilsynschefer (SLIC) Ikke-bindende vejledning om bedste praksis. Vejledning om bedste praksis Vejledning om bedste praksis Praktisk vejledning for arbejdsgivere, arbejdstagere og arbejdstilsynet om bedste praksis til at forebygge eller minimere asbestrisikoen ved arbejde, hvor der forekommer (eller

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI 1 PCB historien set med CMI øjne Center for Miljø i Københavns Kommune, (CMI) er bl.a. myndighed for bortskaffelse af affald og forurenet jord,

Læs mere

Arbejdsmiljørådets anbefalinger vedrørende epoxy og isocyanater

Arbejdsmiljørådets anbefalinger vedrørende epoxy og isocyanater Arbejdsmiljørådets anbefalinger vedrørende epoxy og isocyanater Arbejdsmiljørådets arbejdsgruppe Beskæftigelsesministeren anmodede i juni 2016 Arbejdsmiljørådet om at nedsætte en arbejdsgruppe om epoxy

Læs mere