Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen"

Transkript

1 Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen

2 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre Forsidefoto: Søren Hytting

3 3 Forord Elevhåndbogen er en pjece om elever i malerfaget udarbejdet med henblik på at belyse nogle af de spørgsmål og de regelsæt, der melder sig, når virksomheden tænker på eller allerede har ansat en lærling. Det er vigtigt at understrege at elevhåndbogen ikke kan beskrive alle forhold, og derfor er det vigtigt, at man ved tvivlsspørgsmål eller ved situationer, der ikke er beskrevet heri, kontakter Danske Malermestre. Niels Håkonsen ELEVHÅNDBOGEN

4 4 Indholdsfortegnelse Godkendelse af virksomhed til lærested Uddannelssested... 6 Godkendelsesprocedure for bygningsmalervirksomheder... 6 Godkendelseskriterier... 6 Godkendelsesprocedure for skiltemalervirksomheder... 6 Afslag... 6 Læretiden Praktikadgangsvej og ny mesterlære... 7 Skoleadgangsvejen... 8 Aftaler med voksenelever... 8 Skolepraktikelever... 8 Uddannelsesaftaler Myndighedsalder... 8 Den almindelige uddannelsesaftale... 9 Ny mesterlære... 9 Kort uddannelsesaftale... 9 Kombinationsaftale... 9 Delpraktikaftaler Løn til elever Lønperioder Elever i akkord med svende Elever i selvstændig akkord Pension Pensionssatser Ferie Feriepenge Søgnehelligdage Feriefridage Grundlovsdag og 1. maj Session... 13

5 Løn under sygdom Barns første sygedag Barselsorlov Fædreorlov Ophævelse af uddannelsesaftalen Ensidig ophævelse Forlængelse af uddannelsesaftalen Når eleven er udlært Lønrefusion og befordringsgodtgørelse Praktikpladsydelse Skolevalg Skolehjem ELEVHÅNDBOGEN

6 6 Godkendelse af virksomhed til lærested Uddannelsessted En virksomhed kan først oprette uddannelsesaftale med en elev, når den er godkendt som uddannelsessted. 1 Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, der godkender virksomhederne. Godkendelsesprocedure for bygningsmalervirksomheder For at blive godkendt skal virksomheden henvende sig til den lokale tekniske skole eller direkte til Malerfagets faglige Fællesudvalg. Virksomheden får derefter tilsendt et oplysningsskema, som udfyldes og sendes til Malerfagets faglige Fællesudvalg hurtigst muligt. Man kan også hente blanketten elektronisk på: Fællesudvalget godkender herefter virksomheden på grundlag af oplysningsskemaet, eller der aflægges besøg af faglige rådgivere, der vil besigtige virksomheden for at fastslå, om virksomheden er egnet til at være praktikvirksomhed. Når virksomheden er godkendt, kan den ansætte elever. For bygningsmalervirksomheder gælder godkendelsen for en periode på 4 år. Godkendelseskriterier: Malermester bør være faguddannet maler eller under hele uddannelsesforløbet til stadighed beskæftige mindst en faguddannet maler. Antallet af elever må på intet tidspunkt overstige antallet af faguddannede malere i virksomheden. En ene-arbejdende malermester kan dog have 2 lærlinge ansat på samme tid. Virksomheden skal have en så alsidig produktion, så de arbejdsmæssige krav til oplæringen kan opfyldes. De arbejdsmæssige krav til virksomheden er beskrevet i uddannelsesreglerne for fagets elever. Afslag : Hvis en virksomhed får afslag på sin anmodning om godkendelse, skal der med afslaget følge en begrundelse samt vejledning om, hvad virksomheden skal gøre for at blive godkendt. 1 Erhvervsuddannelsesloven 43 stk. 2.

7 7 Afslag kan ankes til Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder, Undervisningsministeriet, Vester Voldgade 123, 1552 København V. Læretiden Læretiden kan variere 26 uger alt efter, hvornår eleven har indgået en kontrakt med virksomheden. For elever, der starter læretiden hos mester (praktikadgangsvejen og ny mesterlære) fastsættes læretiden, så den afsluttes med den svendeprøve, som ligger tættest på 3 år og 13 uger (læretiden må ikke være kortere end 3 år eller længere end 3½ år). Elever der starter deres uddannelse med grundforløbet på en skole vil få trukket 10 uger fra læretiden, derfor vil deres svendeprøve være den, der ligger tættest på 3 år og 3 uger (læretiden må ikke være kortere end 2 år og 42 uger eller længere end 3 år og 16 uger). For alle skilteteknikere og bygningsmalerlever afsluttes der med en svendeprøve, som samtidigt er afslutningen af uddannelsesaftalen. På alle skoler, undtagen TEC, afsluttes svendeprøverne: Fredag i uge 24 eller fredag i uge 50. For bygningsmalerelever, som går på TEC, er afslutningstidspunkterne for svendeprøverne fredag i uge 11, 24, 37 eller 50. Når man skal udregne læretiden, er der 2 muligheder alt efter, hvilken uddannelsesaftale man indgår: "Aftaler med elever som ikke har gennemført grundforløbet" (praktikadgangsvejen og ny mesterlærer) eller "Aftaler med elever som har gennemført grundforløbet" (skoleadgangsvejen). Praktikadgangsvej og ny mesterlære Sådan gør du: Læg 13 uger til det uge nr. hvor man indgår uddannelsesaftalen. Læg herefter 3 år til. Fredag i den svendeprøve som ligger tættest på det uge nr. du når frem til er så afslutningsdatoen. Eksempel: I uge indgås aftalen + 13 uger = uge 27. Eksempel fortsat: uge 27, år = uge 27, Svedeprøven i uge 24, 2016 ligger tættest på. Uddannelsesaftalen vil altså blive afsluttet fredag i uge 24, 2016 og læretiden vil blive 3 år og 10 uger. ELEVHÅNDBOGEN

8 8 Skoleadgangsvejen Sådan gør du: Læg 3 uger til det uge-nummer, hvor man indgår uddannelsesaftalen. Læg herefter 3 år til. Fredag i den svendeprøve som ligger tættest på det uge-nummer du når frem til er så afslutningsdatoen. Eksempel: I uge 5, 2013 indgås aftalen + 3 uger = uge 8. Eksempel fortsat: uge 8, år = uge 8, 2016 Svendeprøven i uge 50, 2015 ligger tættest på. Uddannelsesaftalen vil altså blive afsluttet fredag i uge 50, 2015 og læretiden vil blive 2 år og 45 uger. Aftaler med voksenelever 1 Elever, der er fyldt 25 år, når de indgår en uddannelsesaftale, kan, hvis begge parter er enige herom, opnå en nedsættelse af læretiden med op til 6 måneder. Dette kan komme på tale, hvis eleven har relevant erhvervserfaring i 24 måneder. Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, som skal afgøre, om der kan gives en læretidsnedsættelse, og da det er en frivillig ordning, skal en ansøgning altid være underskrevet af læremester, før udvalget behandler ansøgningen. Skolepraktikelever 2 Skolepraktikelever er elever, der har afsluttet grundforløbet på erhvervsskolen, som ikke har fundet en læreplads. Efter at have bestået grundforløbet bliver eleven, hvis vedkommende erklæres egnet til maleruddannelsen, optaget på skolepraktikordningen. Læretiden er den samme for skolepraktikelever som for almindelige elever. Hvis en malermester antager en skolepraktikelev i et restlæreforhold, vil læretiden i virksomheden være identisk med den tid, eleven manglede for at blive udlært i skolepraktik- ordningen. Uddannelsesaftaler Myndighedsalder Alle aftaler, tillægsaftaler, ophævelser o.a. indgået med personer under 18 år skal underskrives af forældremyndighedens indehaver. Der findes flere forskellige former for uddannelsesaftaler, som her er beskrevet: 1 Bekendtgørelse om uddannelse til bygningsmaler 6 2 erhvervsuddannelsesloven 66a

9 9 Den almindelige uddannelsesaftale Praktikvirksomheden, der er godkendt til hele uddannelsen, kan indgå aftale med en elev om hele uddannelsen fra start til slut. Eleven skal deltage i de obligatoriske 35 ugers skolegang. Ny mesterlære I Ny mesterlære indgår virksomhed og elev (efter forudgående udarbejdelse af en uddannelsesplan) en uddannelsesaftale, hvor eleven efter 1 års virksomhedspraktik skal have opnået de nødvendige kompetencer til direkte at kunne starte på hovedforløbsundervisningen. Kort uddannelsesaftale En kort uddannelsesaftale består af minimum en praktikperiode og et skoleophold, i praksis vil det dreje sig om ca. et år, idet der er omkring 40 uger mellem hvert skoleophold og et skoleophold er af 10 ugers varighed. Den korte uddannelsesaftale kan altid forlænges med en ny periode eller med resten af læretiden, derfor er den specielt velegnet, hvis man ikke helt tror, at man kan beskæftige en elev i hele uddannelsesforløbet. Virksomheden har den juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige forpligtigelse overfor eleven i sin aftaleperiode. Kombinationsaftale Virksomhederne skal være helt eller delvist godkendte til uddannelsen. I en kombinationsaftale går to eller flere virksomheder sammen om en elev, så de tilsammen kan dække hele uddannelsen. Det er vigtigt at understrege, at der skal være indgået aftaler om hvornår og hvor længe eleven skal være i praktik i hver enkelt virksomhed inden uddannelsesaftalen indgås. Det er i den virksomhed, hvor eleven er i praktik i henhold til aftalen, der har den økonomiske og juridiske samt uddannelsesmæssige forpligtigelse over for eleven. Delpraktikaftaler De elever, der har gennemført grundforløbet og som ikke kan finde en praktikplads, har ret til at få en uddannelsesaftale med teknisk skole, skole praktik elever eller skp-elever. Hvis man ikke kan se mere end 3 mdr. frem i tiden, men godt vil give eleven en chance for at prøve malerfaget hos en virksomhed, kan man henvende sig på en skole og via den indgå en delpraktik aftale, hvor eleven kommer i praktik i oftest 3 måneder. Aftalen kan forlænges eller der kan indgås aftale om et restlæreforløb. ELEVHÅNDBOGEN

10 10 Virksomheden har det økonomiske, juridiske samt uddannelsesmæssige ansvar for eleven i den periode, hvor eleven er hos virksomheden. Løn til elever 3 For bygningsmalerelever og skilteeknikerelever gælder, at der er 4 lønperioder. De 3 sidste er på hvert et års varighed, mens lønperiode 1 er variabel. For at finde varigheden af lønperiode 1 skal man tage udgangspunkt i udlæringsdatoen (fremgår af kontrakten) og regne 3 år tilbage. Eksempel: En elev der starter sit læreforhold ad skoleadgangsvejen i uge , vil være udlært i uge (se afsnit om læretid. Eleven stiger altså hvert år i uge 50). Lønperiode 1 Lønperiode 2 Lønperiode 3 Lønperiode 4 Variabel 1. år 1. år 1. år Fra uge 5, 2013 til og med uge 49, Fra uge 50, 2014 til og med uge 49, Fra uge 50, 2015 til og med uge 50, Man trækker 3 år fra udlæringstidspunktet for at finde 1. lønperiodes varighed. I ovennævnte eksempel vil første lønperiode ikke komme i spil da læretiden er under 3 år. Det er i den uge, hvor skæringsdagen ligger, man skal skifte til den højere sats. Voksenelever (over 25 år): For elever, der er over 25 år, gælder det som hovedregel de samme lønregler som for almindelige elever. Men der kan aftales særlig lønaftale. Voksenelever (over 25 år) med særlig lønaftale: 4 Virksomheden og vokseneleven kan, hvis der er enighed herom, aftale en højere løn end den almindelige elevløn. Det vil sige, at fordi eleven er over 25 år, så er det ikke en ret at få mere i elevløn, men noget virksomheden og eleven skal aftale. Hvis man aftaler den høje løn, kan der være mulighed for tilskud (se kapitel 7). Lønsatserne kan findes på 3 Overenskomsten 13 stk LBK nr. 805 af 23/08/2000

11 11 Elever i akkord med svende 5 Hvis elever deltager i svendenes akkorder, betaler svendene den til enhver tid gældende timeløn udregnet fra den lønperiode, eleven befinder sig i. Svendene skal ikke betale for elever i lønperiode 1. Vedrørende svendenes betaling for voksenelever med særlig lønaftale kan der træffes anden aftale. 6 Ved deltagelse i akkord med svende tilfalder der eleven følgende satser af det overenskomstmæssige overskud pr. time: Elever i lønperiode 2 10% Elever i lønperiode 3 25% Elever i lønperiode 4 50% Elevers timer indgår i akkorden på samme måde som svendes med satsen for den lønperiode, som eleven er på. I tilfælde af underskud kan dette ikke kræves betalt af eleven, men dækkes af mester med den del, der tilskrives eleven. Elever i selvstændig akkord 7 Elever, der har 52 uger eller mindre tilbage af deres læreforhold, har adgang til selvstændig akkord, dog må fagets uddannelsesbestemmelser ikke tilsidesættes. Akkordberegningen skal foretages efter de samme regler som for svende. Af et eventuelt overskud udbetales 70 %. I tilfælde af underskud kan dette ikke kræves betalt af eleven, men må bæres af mester alene. Hvis der ikke kan opnås enighed om forudakkordering af ikke prissat arbejde, kan dette ikke fagretligt behandles, og betales derfor som timeløn efter den aktuelle sats, som eleven befinder sig på. Skal en svend hjælpe akkorden færdig, skal svendens betaling aftales forud. Pension 8 Alle elever, uanset alder, har ret til pension, når de har overstået prøvetiden. De elever, der har en pension fra et andet ansættelsesforhold, inden de starter på maleruddannelsen, har ret til pension fra første dag. Pensionssatser Pensionsbidraget kan findes på 5 Overenskomsten 13 stk Overenskomsten 13 stk Overenskomsten 13 stk. 4. a. 8 Overenskomsten 13 stk. 12 ELEVHÅNDBOGEN

12 12 Ferie 9 Elever på den almindelige elevløn og voksenelever med særligt løntillæg har ret til at holde 25 dages ferie med løn i første og andet hele ferieår efter ansættelsen. 10 Elever der bliver ansat før 1. juli har også ret til betalt ferie i dette ferieår. 11 Hvis eleven først er tiltrådt 1. juli eller senere har eleven først ret til betalt ferie i det efterfølgende ferieår. Hvis firmaet holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april skal eleven have løn, dog max. en ugeløn. Ovenstående regler gælder også, hvis man ansætter en skolepraktikelev i et restlæreforhold. Feriepenge Eleven skal havde ferie med løn + 1 % af sidste års optjente løn (eksklusiv ferieløn). Hvis eleven har feriepenge fra et andet ansættelsesforhold, skal disse bruges først. Eleven må dog under ingen omstændigheder få mindre udbetalt end den faktiske løn, de skulle have haft. Man kan også vælge at udbetale 12,5 % af sidste års løn, men eleven må under ingen omstændigheder få mindre i feriepenge end lønnen på ferietidspunktet + 1 %. Søgnehelligdage Elever har ret til løn på de skæve helligdage i hele læretiden. Feriefridage Elever har ret til 5 feriefridage med løn i første og andet hele ferieår. Er elevforholdet startet før den 1/7 har eleven også ret til 5 feriefridage i indeværende ferieår. For voksenelever med særlig lønaftale kan parterne før uddannelseskontrakten underskrives bestemme, om der betales løn under ferie- og søgnehelligdage, eller om der skal opspares 12,5 % til ferie og 6,75% til søgnehelligdage/ feriefridage. 12 Alle elever optjener i 4. lønperiode (12 mdr.) SH-betaling på 6,75% til første år som svend, optjeningen frem til 31/12 udbetales sammen med sidste løn som elev. 9 Ferieloven 9 10 Ferieloven 9 stk Ferieloven 9 stk Overenskomsten 14 stk. 8a.

13 13 Grundlovsdag og 1. maj 13 Grundlovsdag efter kl er i lighed med svendene en halv fridag for elever (betalt) maj er i lighed med svendene en hel fridag for elever ( betalt) Session Elever, der er indkaldt til session, har ret til at holde fri på dagen, men de skal selv betale. Løn under sygdom 15 Elever i malerfaget får ikke løn under sygdom, men sygedagpenge på samme måde som malersvende. Der er derfor ingen forskel på krav og rettigheder mellem svende og elever. Man skal aldrig betale mere i sygeløn eller barselsgodtgørelse end den aktuelle lønsats, eleven befinder sig på. Der gælder følgende regler for udbetaling af sygedagpenge: Virksomheden bærer først ansvaret for udbetaling af sygedagpenge, når eleven har været ansat mere end 8 uger eller har haft 74 timers arbejde inden for de sidste 8 uger. 16 Praktikvirksomheden skal betale eleven sygedagpenge fra første hele fraværsdag i max. 30 dage, derefter overgår eleven til den kommunale socialforvaltning. 17 Hvis lønnen er højere end sygedagpenge satsen (voksenelever med særligt løntillæg) og eleven har været ansat mere end 6 måneder, skal eleven have suppleret op til den normale timeløn, dog max. (se nøgletal) pr time i max. 4 uger. 13 Overenskomsten 5 stk Overenskomsten 14 stk Erhvervsuddannelsesloven Sygedagpengeloven 30 stk Sygedagpengeloven 12 stk. 1. ELEVHÅNDBOGEN

14 14 Barns første sygedag Elever har i lighed med malersvende ret til barns første sygedag, når eleven har været ansat mere end 6 måneder. 18 Barselsorlov Elever er i lighed med svende berettiget til at modtage dagpenge i henhold til dagpengelovens regler om barsel. Elever på almindelig elevløn vil få, hvad der svarer til deres løn, mens de er på barsel, idet de ikke tjener mere end sygedagpengesatsen. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at elever ikke vil skifte løntrin under barsel. Voksenelever med særlig løntillæg, der på fødselstidspunktet har haft 3 måneders beskæftigelse i virksomheden inden for de sidste 18 måneder, får af virksomheden suppleret dagpengeydelsen fra det offentlige op til fuld løn, dog maksimalt (se nøgletal) i maksimalt 37 timer om ugen i maksimalt 25 uger. 19 Fædreorlov Elever er i lighed med svende berettiget til at modtage dagpenge i henhold til dagpengelovens regler om fædreorlov. Elever på almindelig elevløn vil få, hvad der svarer til deres almindelige løn, mens de er på fædreorlov, idet de ikke tjener mere end sygedagpengesatsen. Voksenelever med særligt løntillæg, der har ret til fædreorlov, skal havde suppleret deres dagpengeydelse op til normal løn, hvis de kan dokumentere 9 måneders anciennitet i virksomheden inden for de sidste 18 måneder. Dog maksimalt (se nøgletal) i maksimalt 37 timer i maksimalt 2 uger. 20 I de tilfælde, hvor man skal supplere op, refunderes supplementsbeløbet af Danske Malermestre - gælder både for barsel samt fædreorlov. Ophævelse af uddannelsesaftalen Uddannelsesaftalen er som hovedregel uopsigelig i uddannelsesperioden. Der findes dog visse undtagelser: 18 Overenskomsten Overenskomsten overenskomsten 15

15 15 Parterne kan ophæve uddannelsesaftalen i prøvetiden uden begrundelse 21. Prøvetiden er på 3 måneder. I prøvetiden tæller skoleophold ikke med. Hvis eleven er syg i mere end 1 måned forlænges prøvetiden med det antal dage, eleven har været syg 22. Parterne kan ophæve kontrakten gensidigt. Inden man som praktikvirksomhed vælger at ophæve en uddannelsesaftale efter prøvetiden, skal man gøre sig det klart, at en ensidig ophævelse som hovedregel vil blive behandlet fagretligt, og det vil derfor være den, som ophæver uddannelsesaftalen, der skal bevise, at ophævelsen er berettiget. Dokumentationen for ophævelsen skal altså være håndgribelig og uomtvistelig. Praktikvirksomheden kan ophæve kontrakten, hvis: eleven vægrer sig ved at deltage i undervisningen på teknisk skole eller bortvises fra skolen. Midlertidig hjemsendelse er ikke en udelukkelse, der begrunder ophævelse. 23 eleven pådrager sig en så alvorlig sygdom eller skade, at læreforholdet ikke med rimelighed kan forlanges fortsat til læretidens udløb. 24 eleven væsentligt misligholder sine forpligtelser. Det er vigtigt at understrege, at virskomheden bør give skriftlige advarsler til eleven og samtidig sende disse anbefalet. Ved en senere fagretlig behandling kan det være umuligt at føre bevis for, at der er givet en mundtlig advarsel. Eleven idømmes fængselsstraf for en forsætlig forbrydelse. 25 Forlængelse af uddannelsesaftalen Hvis eleven er syg mere end 10 % af læretiden, kan virksomheden og eleven indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum Erhvervsuddannelsesloven 60 stk Erhvervsuddannelsesloven 60 stk Erhvervsuddannelsesloven Erhvervsuddannelsesloven 61 stk Erhvervsuddannelsesloven 61 stk Erhvervsuddannelsesloven 58 stk. 1. ELEVHÅNDBOGEN

16 16 Hvis man ikke kan blive enige om forlængelse, kan Malerfagets faglige Fællesudvalg efter anmodning fra en af parterne forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum. 27 Det er her meget vigtigt, at man tager kontakt til Fællesudvalget med det samme, når eleven har overskredet de 10 %, idet forlængelsen så vil ligge i det aktuelle løntrin, eleven befinder sig på. Hvis man venter til sidst i læreforholdet, vil forlængelsen ligge i løntrin 4. Med hensyn til elever på barsel gælder der de samme regler som ved sygdom, når man skal forlænge læretiden. Når eleven er udlært Når eleven bliver udlært, skal man ikke udlevere en skriftlig opsigelse, idet datoen for ansættelsesophøret er identisk med udlæringstidspunktet. Hvis eleven er medlem af en a-kasse, skal der betales 3 g-dage. I det tilfælde, at virksomheden ønsker at beholde eleven efter udlæringstidspunktet, skal der udarbejdes en ny ansættelseskontakt. Man skal her være opmærksom på, at elevens anciennitet fra elevtiden følger med i det almindelige ansættelsesforhold, på nær i forhold til opsigelse, hvor eleven vil starte fra nul. Lønrefusion og befordringsgodtgørelse Når eleven er på skole, får virksomheden refunderet en del af sine lønudgifter af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB. De aktuelle satser kan findes på Under praktikopholdene følger eleven overenskomstens regler om kørepenge. Hvis afstanden til skolen er over 10 km, skal virksomheden betale, hvad det koster at komme til skole med billigste offentlige transportmiddel. AUB refunderer 80 % af udgiften. Hvis eleven bor, så det ikke er muligt at benytte offentligt transportmiddel, skal virksomheden betale 0,62 kr. pr. km. frem og tilbage minus de første 20 km. Tilskud til voksenelever skal søges på det lokale jobcenter. Satserne er 30 kr. i timen. Tilskud til voksenelever skal søges inden 30 dage efter indgåelse af kontrakt. 27 Erhvervsuddannelsesloven 58 stk.3.

17 17 Skolevalg Virksomheden og eleven har ret til selv at vælge, hvilken teknisk skole eleven skal gå på. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at den part, der har valgt en anden skole end den, der ligger tættest på, selv må dække de meromkostninger, det vil give. Har virksomheden valgt en anden teknisk skole, vil man kun få refunderet det, der svarer til 80 % af kørselsomkostninger (billigst mulige offentlige transportmiddel) til den skole, der ligger tættest på. Skolehjem Hvis eleven har mere end 5 kvarters transporttid fra den skole, hvor eleven er optaget, kan 28 eleven optages på skolehjem. Virksomheden skal betale eleven, hvad det koster at køre med billigst mulige offentlige transportmiddel frem og tilbage til skolen. Eleven skal selv betale et ugentligt gebyr for kost og logi; beløbet fastsættes af skolehjemmet. Hvis enten virksomheden eller eleven ønsker, at uddannelsen afvikles på en anden skole end den nærmeste, så må den part, der har truffet afgørelsen, betale den fulde pris for et eventuelt skolehjemsophold. Den fulde pris vil typisk ligge mellem pr. uge. 28 LBK Nr. 533 af 17. juni 1996 ELEVHÅNDBOGEN

18 18

19 19 ELEVHÅNDBOGEN

20 20 Egne noter: Danske Malermestre Islands Brygge København S Tel.: Fax: Mail:

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre?

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? MANGLER ELEV? DU EN 04 Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? 05 Prøvetid Hvad nu hvis... Hvilke muligheder har parterne for ændringer

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Danske Malermestre cirkulære. Gældende fra 1. januar 2011. Malerfagets nøgletal

Danske Malermestre cirkulære. Gældende fra 1. januar 2011. Malerfagets nøgletal Danske Malermestre cirkulære Gældende fra 1. januar 2011 Malerfagets nøgletal Malerfagets nøgletal - gældende fra 1. januar 2011 Udgivet af Danske Malermestre Tekst: Heinrich Søndengaard Nielsen Redaktion:

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget er sammensat

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1 Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / FLISEMONTØR STENHUGGER / STENTEKNIKER STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper Elevguide Ernæringsassistent Ernæringshjælper Kære elev Du er i gang med at blive mester i mad og sundhed. Som kommende ernæringsassistent eller ernæringshjælper har du stor indflydelse på menneskers sundhed

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, 2014-2017 SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN

LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, 2014-2017 SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN LÆRLINGEGUIDE 2014-2017 GUIDEN TIL DIG, SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN lærlingeguiden / SIDE 3 Hej lærling V elkommen som lærling i Blik og RørUngdom. Når man er i lære har man ofte mange

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Danske Malermestre. Min første medarbejder. Værd at vide om... MALERFAGETS ARBEJDSRET

Danske Malermestre. Min første medarbejder. Værd at vide om... MALERFAGETS ARBEJDSRET Danske Malermestre Værd at vide om... Min første medarbejder MALERFAGETS ARBEJDSRET Min første medarbejder Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres.

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres. Rettet februar 2014 Samarbejdsaftale mellem Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Ringkøbing-Skjern kommuner, Sydvestjysk Sygehus samt behandlings- og socialpsykiatrien.

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Den første elevsamtale MALERFAGETS ARBEJDSRET

Danske Malermestre. Værd at vide om... Den første elevsamtale MALERFAGETS ARBEJDSRET Danske Malermestre Værd at vide om... Den første elevsamtale MALERFAGETS ARBEJDSRET 2 Ansættelsessamtalen Tekst: Niels Håkonsen Layout: Henrik Terney Forsidefoto: Kirsten Bille 1. udgave, 1. oplag Danske

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan - Information til virksomheder om lærlinge Positive tendenser i erhvervsuddannelsen Stigning i lærlinge/elever fra 2005-2006 I løbet af det sidste

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Au pairer har også ret til ferie

Au pairer har også ret til ferie Arbejdsdirektoratet Juli 2008 Au pairer har også ret til ferie Til værtsfamilien INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING TO FORSKELLIGE FERIEMODELLER...2 2. FERIELOVENS REGLER GÆLDER SOM HOVEDREGEL...2 3. FORSKELLE

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

VIRKSOMHEDSGODKENDELSE PRØVETID VOKSENLÆRLINGE KONTORELEVER UDDANNELSESAFTALE. underskrives uddannelsesaftalen af dennes værge.

VIRKSOMHEDSGODKENDELSE PRØVETID VOKSENLÆRLINGE KONTORELEVER UDDANNELSESAFTALE. underskrives uddannelsesaftalen af dennes værge. FAKTA OM LÆRLINGE FORORD Den guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om lærlinge/elever og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen til at kontakte vores

Læs mere