Ansættelse af elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelse af elever"

Transkript

1 Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde under! Udgivet af Dansk Handel & Service Ansættelse af elever 2005

2 Gode råd om Ansættelse af elever Denne pjece giver gode råd om de udfordringer, eleven og virksomheden skal igennem, og den gennemgår på en let og overskuelig måde de regler, som virksomheden skal være særlig opmærksom på. I pjecen kan du bl.a. læse om: Godkendelse af butikken som praktiksted Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde Prøvetid Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig, oplæringsansvarlig samt elevsamtaler Skoleophold i praktikperioden Løn til elever Arbejdstid, overarbejde, ferie og feriefridage Forlængelse, afkortning og ophævelse af uddannelsesaftalen Fagprøven Afslutning af uddannelsen 3

3 Godkendelse af butikken som praktiksted Butikken skal være godkendt som uddannelsessted til den elevuddannelse og profil, som butikken vil uddanne elever inden for. Butikken kan rekvirere et godkendelsesskema på handelsskolen, i brancheforeningen eller hos Dansk Handel & Service. Skemaet sendes udfyldt og underskrevet til den lokale handelsskole. Godkendelsesprocessen tager normalt 3-4 uger. I særlige tilfælde besigtiges butikken af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde Arbejdsgiver og elev skal indgå en skriftlig uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen kan fås på handelsskolen, hos brancheforeningen eller hos Dansk Handel & Service. Uddannelsesaftalen kan også udfyldes på og udskrives direkte fra Uddannelsesaftalen, der skal underskrives af både arbejdsgiver og elev inden uddannelsen begynder, indsendes til registrering på handelsskolen. Hvis eleven er under 18 år, skal en af forældrene også underskrive aftalen. Uddannelsesaftalen er samtidig elevens ansættelsesaftale. Handelsskolen registrerer aftalen og sender en kopi til butikken, eleven og Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser. Handelsskolen orienterer samtidig om, hvor eleven er optaget på handelsskole i praktiktiden. Salgsassistentelever, der har en HG2 (Handelsskolens 2-årige Grunduddannelse), skal have en praktiktid på to år. Det samme gælder for elever med en HHx (Højere Handelseksamen) og studenter med et særligt adgangskursus (HGS). For elever, der skal i mesterlære, er praktiktiden fire år. Butiksmedhjælperelever, der har en HG1 (Handelsskolens 1-årige Grunduddannelse), skal have en praktiktid på et år. Prøvetid De første tre måneder af praktikperioden er gensidig prøvetid, hvor både elev og arbejdsgiver uden varsel og uden angivelse af grund kan hæve uddannelsesaftalen. Eventuelle skoleperioder i de første tre måneder eller sygdom af længere varighed end en måned medregnes ikke som prøvetid. Prøvetiden forlænges tilsvarende. 4

4 Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig, oplæringsansvarlig samt elevsamtaler Butikken skal udarbejde en uddannelsesplan for eleven inden prøvetidens udløb. Uddannelsesplanen er et godt redskab til planlægning af forløbet og binder uddannelsens skoleophold og praktikforløb sammen. Butikken kan få en vejledende uddannelsesplan hos sin brancheforening eller hos Dansk Handel & Service. Det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvordan elevens uddannelsesforløb gennemføres, hvem der har det overordnede ansvar for uddannelsen (uddannelsesansvarlig), og hvem der har ansvaret for den praktiske oplæring i uddannelsesforløbet (oplæringsansvarlig). Skoleophold i praktikperioden Eleven skal i løbet af praktiktiden deltage i undervisning på en handelsskole. Et skoleophold varer normalt to uger ad gangen. Når eleven er på skoleophold, vil eleven normalt ikke samtidig kunne arbejde i butikken. Eleven skal have løn under skoleopholdet, og butikken modtager refusion for løn og transportudgifter fra Arbejdsgivernes Lønrefusion (AER). Løn til elever Elever i detailhandelsuddannelser følger lønningerne i Landsoverenskomsten for Butik. Det gælder også, selv om butikken ikke har tiltrådt overenskomsten. Elevlønninger i henhold til Landsoverenskomst for Butik 1. marts marts år kr. pr. md kr. pr. md. 2. år kr. pr. md kr. pr. md. 3. år kr. pr. md kr. pr. md. 4. år kr. pr. md kr. pr. md. Elever, der har en højere handelseksamen (HHx), studentereksamen eller højere teknisk eksamen (HTx) får fra 1. marts 2005 et tillæg på 700,- kr. pr. md. Er eleven fyldt 21 år, når uddannelsen starter, skal lønnen fastsættes på baggrund af den pågældendes hidtige beskæftigelse og uddannelse. Elever, der er fyldt 25 år, 5

5 når uddannelsen starter, aflønnes efter satserne for ufaglærte. På butiksområdet er minimallønnen pr. 1. marts ,- kr. pr. måned og pr. 1. marts ,- kr. pr. måned. Arbejdsformidlingen kan i nogle tilfælde yde tilskud til ansættelse af voksenelever. Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter: For arbejde inden for normal effektiv ugentlig arbejdstid på 37 timer betales følgende tillæg pr. time: Tidspunkt 1. marts marts 2006 Hverdage kl Kr. 9,50 Kr. 9,87 Lørdage kl Kr. 18,00 Kr. 18,62 Søndage kl Kr. 20,75 Kr. 21,25 Tillægget ydes ikke ved overarbejde og fridage, og der regnes ved udbetaling af tillægget med kvarte timer. Arbejdstid, overarbejde, ferie og feriefridage Eleven følger samme regler for arbejdstid som butikkens øvrige ansatte, i gennemsnit 37 timer om ugen. Butikken skal udarbejde en 16-ugers arbejdsplan for eleven. Elever kan deltage i overarbejde på samme vilkår som butikkens øvrige medarbejdere. Overarbejde betales med en timeløn + 50 pct. for de første tre overarbejdstimer pr. dag og derefter en timeløn pct. På søn- og helligdage betales en timeløn pct. Overarbejde afregnes pr. påbegyndt halve time. Elever er omfattet af ferieloven og optjener under ansættelsen ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn efter ferielovens almindelige regler. Desuden har elever ret til fem ugers betalt ferie i det første og det andet ferieår, hvis de starter uddannelsen før den 1. juli. Tidligere optjente feriepenge kan modregnes. Hvis ansættelsen sker efter 1. juli, har eleven først krav på ferie med løn i det efterfølgende ferieår. Elever har desuden ret til fem årlige feriefridage, hvis de har været beskæftiget i virksomheden i minimum ni måneder. Forlængelse, afkortning og ophævelse af uddannelsesaftalen Butikken kan komme ud for, at elevens uddannelsestid skal forlænges på grund af sygdom eller andet fravær. Butikken kan ligeledes komme i en situation, hvor butik 6

6 og elev ønsker uddannelsesaftalen afkortet. Her skal butikken altid søge råd i sin brancheforening eller hos Dansk Handel & Service først. Det samme gælder, hvis butikken af særlige grunde skulle ønske at ophæve uddannelsesaftalen. Fagprøven Eleven afslutter sin læretid med en fagprøve. Fagprøven skal vise, at eleven er i stand til at anvende sin viden til løsning af en given opgave, som eleven selv har formuleret, planlagt og gennemført. Eleven skal desuden beskrive sin fagprøve i en projektrapport samt bestå en mundtlig eksamen. Det er handelsskolen, der skal godkende problemformuleringen og bedømme opgaven. Butikken skal give eleven fornøden støtte og vejledning undervejs. Butikken skal friholde eleven i en uge i forbindelse med elevens udarbejdelse af fagprøverapporten. Ugen kan opdeles i enkelte dage eller timer over en periode, hvilket aftales mellem elev og arbejdsgiver. Afslutning af uddannelsen Butikken udsteder en praktikerklæring til eleven, når praktiktiden er ved at være slut. Butikken får tilsendt praktikerklæringen fra handelsskolen. Butikken bekræfter her med sin underskrift, at praktikuddannelsen er gennemført i overensstemmelse med praktikreglerne. Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser udsteder et uddannelsesbevis, som handelsskolen udleverer til eleven. Beviset dokumenterer, at eleven har bestået fagprøven og har opnået faglig kompetence inden for den valgte uddannelse. Yderligere oplysninger findes på:

7 Spørg os Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Telefon Telefax

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Giv din elev et stærkt kort på hånden

Giv din elev et stærkt kort på hånden IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel www.ibc.dk Giv din elev et stærkt kort på hånden Detailuddannelsen på IBC "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling" Detailspecialet

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere