Indsamling af pap, plast og metal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamling af pap, plast og metal"

Transkript

1 Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø

2 Indhold 1 Resumé Indledning Indsamling i tre forsøgsområder Sortering af affaldet på anlæg i Rostock Service - Borgernes tilbagemeldinger Økonomi Miljø Alternative løsninger til den 3. spand

3 1 Resumé Odense Renovation A/S har som et forsøg indsamlet pap, plast og metal i en 3. spand ved ca husstande fordelt på parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. Forsøget har varet et år og skal vise, om det miljømæssigt og økonomisk er en god ide at indsamle fx tomatdåser, shampooflasker og havregrynspakker ved hver enkelt husstand. De enkelte husstande i forsøget er også blevet bedt om at komme med deres oplevelse af forsøget. Husstandene var generelt glade for at sortere pap, plast og metal fra til genanvendelse. På spørgsmålet Hvordan synes du samlet set, at forsøget har fungeret? giver over halvdelen af de husstande, som har svaret, forsøget topkarakter. Det vurderes, at det vil koste ekstra at samle plast- og metalaffald ind i en 3. spand ved hver enkelt husstand. Renovationsprisen kan således stige med omkring kr. årligt for hver husstand. Forsøget viser, at de miljømæssige gevinster ved indsamling af metal er forholdsvis store, mens miljøgevinsterne ved indsamling af plast er mindre og mere usikre. Miljøgevinsten ved plasten, som er indsamlet i forsøget, bliver således ædt op, hvis bare der anvendes lidt mere varmt vand end forudsat i beregningerne. Der er ikke foretaget økonomiske og miljømæssige analyser af papfraktionen, da den fortrinsvis er med i forsøget af service- og driftsmæssige årsager. Resultaterne af forsøget er ikke entydige, og eventuelle ændringer af Odense Kommunes indsamlingsordninger afventer yderligere undersøgelser samt Miljøstyrelsens kommende Ressourcesplan. 2 Indledning Med baggrund i Odense Kommunes affaldsplan blev der i 2008, i samarbejde med Cowi, foretaget et servicetjek af affaldsordningerne i Odense Kommune. De eksisterende affaldsordninger og mulige nye tiltag blev vurderet for at finde fordele, ulemper og muligheder for udvikling. Blandt forslagene til nye tiltag var husstandsindsamling af blandet plast- og metalaffald ved indførelse af den 3. spand hos de enkelte husstande. Der blev foretaget analyser af service, økonomi og miljø for indsamling af blandet plast- og metalaffald i den 3. 3

4 spand. Og det blev efterfølgende besluttet at gennemføre et storskalaforsøg med indsamling af plast- og metalaffald i udvalgte områder i Odense Kommune for at sikre, at en eventuel beslutning om at indføre den 3. spand bliver taget på det bedst mulige grundlag og ud fra specifikke driftsdata. Denne rapport indeholder resultater fra forsøget og konklusioner fra brugertilfredshedsundersøgelse udabrejdet af ZIBA og en miljøvurdering udarbejdet af COWI. Både de miljømæssige og økonomiske konsekvenser samt borgernes tilbagemeldinger vil kunne indgå som en del af beslutningsgrundlaget, når Odense Kommune skal tage stilling til, om ordningen eventuelt skal indføres i hele Odense. Gryden er fremstillet af genanvendt metal. 4

5 3 Indsamling i tre forsøgsområder Der er fra december 2009 til november/ december 2010 samlet i alt 24,3 ton plastog metalaffald ind fra ca husstande fordelt på tre forskellige forsøgsområder i Odense. De tre forsøgsområder er valgt, så de svarer til fordelingen af beboelsestyper i hele kommunen. De tre områder Åløkkekvarteret med fritliggende parcelhuse ca. 530 husstande - hvor der ved hver enkelt husstand blev indsamlet pap-, plast- og metalffald i en 240 liters beholder med to rum. Det ene rum var til blandet plast og metal, og det andet rum var til småt pap. Stort pap var ikke med i forsøget, men skulle køres på den nærliggende genbrugsplads eller afleveres via storskraldsordningen. Søhus med mange rækkehuse og få parcelhuse - ca. 510 husstande hvor der ved hver enkelt husstand blev samlet blandet plast og metal ind i en 240 liters beholder. Stort og småt pap kunne bundtes og sættes ved siden af den 3. spand på tømmedagen. Der blev også samlet ind i et fjerde område; H.C. Ørsted Kollegiet. Metalaffald var ikke med i forsøget på H.C. Ørsted Kollegiet, og de indsamlede mængder plast fra kollegiet var så små, at det vurderes, at de 500 beboere ikke skal indgå i beregninger men trækkes ud af forsøget. H.C. Ørsted Kollegiet er derfor ikke nævnt ovenfor og er heller ikke med i det følgende. Informationsmateriale Der blev i oktober 2009 delt tømningskalender og sorteringsvejledning ud til beboerne i forsøgsområderne, og spandene blev kørt ud til de enkelte husstande i november Der blev i sorteringsvejledningen gjort opmærksom på, at tom og skyllet plastog metalemballage, som fx plastbægere Sådan skal affaldet sorteres Sådan skal affaldet sorteres Sådan skal affaldet sorteres Tom og skyllet plast- og metalemballage, som må komme i det ene rum Tom og skyllet plast- og metalemballage, som må komme i det ene rum Tom og skyllet plast- og metalemballage, som må komme i det ene rum Eksempler på, hvad der må komme i beholderens plast/metal-rum Eksempler på, hvad der må komme i beholderens plast/metal-rum Eksempler på, hvad der må komme i beholderens plast/metal-rum Plastbægere og låg Plastflasker Plastdunke Plastbægere og låg Plastflasker Plastdunke Plastbægere og låg Plastflasker Plastdunke Øl- og sodavandsdåser Metallåg Øl- og sodavandsdåser Metallåg Øl- og sodavandsdåser Metallåg Konservesdåser Alubakker Konservesdåser Alubakker Konservesdåser Alubakker Plast og metal Informationsmateriale udleveret til husstande i forsøget Plast og metal Plast og metal Æbleparken med højhusbyggeri ca. 510 husstande hvor der blev samlet blandet plast og metal ind i to vippecontainere. Der blev samlet pap ind i særskilte vippecontainere. Småt pap Eksempler på, hvad der ikke må komme i Blandingsprodukter, som chipsposer Emballage fra pålægspakker Kødbakker Småt og tømt papemballage, som ikke har været i direkte kontakt med mad, må komme beholderens pap-rum Småt og tømt papemballage, som ikke har været i direkte kontakt med mad, må komme beholderens pap-rum Småt og tømt papemballage, som ikke har været i direkte kontakt med mad, må komme beholderens pap-rum Eksempler på, hvad der må komme i beholderens pap-rum Eksempler på, hvad der må komme i beholderens pap-rum Eksempler på, hvad der må komme i beholderens pap-rum Tandpastapakken Cornflakespakken Småkagepakken Tandpastapakken Cornflakespakken Småkagepakken Tandpastapakken Cornflakespakken Småkagepakken Køkken- og toiletrullen Skotøjsæsken Køkken- og toiletrullen Skotøjsæsken Køkken- og toiletrullen Skotøjsæsken Store papstykker og papkasser sætter sig fast i beholderen, så de skal fortsat afleveres på genbrugsstatio- Store papstykker og papkasser sætter sig fast i beholderen, så de skal fortsat afleveres på genbrugsstationen eller via storskraldsordningen. Store papstykker og papkasser sætter sig fast i beholderen, så de skal fortsat afleveres på genbrugsstationen eller via storskraldsordningen. nen eller via storskraldsordningen. Småt pap Eksempler på, hvad der ikke må komme i Blandingsprodukter, som chipsposer Emballage fra pålægspakker Kødbakker Småt pap Eksempler på, hvad der ikke må komme i Blandingsprodukter, som chipsposer Emballage fra pålægspakker Kødbakker Har du spørgsmål eller bemærkninger? Så kontakt Odense Renovation Har du spørgsmål eller bemærkninger? Så kontakt Odense Renovation Har du spørgsmål eller bemærkninger? Så kontakt Odense Renovation på eller Læs også mere om forsøget på på eller Læs også mere om forsøget på på eller Læs også mere om forsøget på 5

6 og låg, plastflasker, plastdunke, øl- og sodavandsdåser, metallåg, konservesdåser og alubakker måtte komme i spanden. Blandingsprodukter som chipsposer, pålægspakker og kødbakker skulle ikke i spanden. Indsamlede mængder I december startede selve indsamlingen af plast-, metal- og papemballage i en to-kammer bil med plads til pap i den ene side og blandet plast og metal i den anden side af bilen. Spandene til emballage blev tømt hver fjerde uge. Det indsamlede affald blev afleveret til Marius Pedersen i Havnegade i Odense. Plast og metal blev læsset af på jorden, hvorefter en medarbejder fra Marius Pedersen tjekkede affaldet for at sikre, at der ikke var dagrenovation i læsset. Læs med sorte sække, som kunne indeholde dagrenovation, blev sendt videre til forbrænding. De øvrige læs plast og metal blev anbragt i en container og løbende presset til baller 37 stk. i alt. Det indsamlede pap er kun med i forsøget af service- og driftsmæssige årsager, og er derfor ikke med i de økonomiske og miljømæssige betragtninger i denne rapport. Håndsortering af affald Et enkelt læs af det indsamlede plast og metal fra hver af de tre områder blev håndsorteret hos Marius Pedersen for at få et billede af eventuelle forskelle i kvaliteten alt efter, hvilket område affaldet blev samlet ind i. Håndsorteringen viste tydelige forskelle i kvaliteten. Den indsamlede plast fra de fritliggende parcelhuse i Åløkkekvarteret var renere end plasten fra de øvrige områder. Resultatet af håndsorteringen i Odense Fraktion Åløkke andel i % Søhus andel i % Æbleparken andel i % Plast til genanvendelse Metal Affald til forbrænding

7 Pap er med i forsøget for at vurdere service- og driftsmæssige konsekvenser ved en husstandsindsamling. 7

8 4 Sortering af affald på anlæg i Rostock De 37 baller med blandet plast og metal blev kørt til Veolia s anlæg i Rostock for at blive sorteret i 13 forskellige fraktioner. Anlægget var tømt for andet affald, så det var muligt præcist at måle på sorteringen af affaldet fra forsøget. Kun store emner, som blev frasorteret i en sigte, blev efterfølgende manuelt sorteret. Alt andet affald blev sorteret mekanisk. De rene fraktioner gik til genanvendelse (53,4 %), mens de mere blandede fraktioner blev udnyttet som brændsel i enten cement- industrien eller kraftværker. Resultatet af sorteringen på anlægget i Rostock Fraktion Andel (% af total) Anvendelse Kg. Aluminium 16.4 Genanvendelse 3991 Hvidblik 13.1 Genanvendelse 3180 Hvidblik forurenet % genanvendelse 50 % forbrænding 3751 Folie, PE, PP, PET, PS og blandet plast 16.2 Genanvendelse 3923 Blandet fraktion I 13.0 Forbrænding cementfabrik 3155 SV, grov og fin 26.1 Forbrænding kraftværk 6340 I alt Plast og metal til genanvendelse I hele Odense samler vi ca ton dagrenovation ind hos i alt ca husstande hvilket svarer til ca. 540 kg. pr. husstand pr. år. Ud fra tallene fra forsøget vil det være muligt - pr. husstand pr. år - at flytte i alt ca. 8,3 kg affald fra dagrenovationen (forbrænding) til genanvendelse. De 8,3 kg fordeles således: Ca. 2.5 kg plast hvilket svarer til ca. 0.5 % af dagrenovationen. Ca. 5,8 kg metal hvilket svarer til ca. 1.1 % af dagrenovationen. Ca. 3.8 kg metal (hvis der lægges pant på tyske dåser se afsnit 6) hvilket svarer til ca. 0.7 % af dagrenovationen. 8

9 I Haderslev, Åbenrå og Holstebro er der i flere år samlet plast, metal, papir og glas ind i rumopdelte beholdere ved hver enkelt husstand. Og ved løbende at justere og optimere indsamlingen er Åbenrå nu tæt på at indsamle mængder, der svarer til Miljøstyrelsens potentiale. Miljøstyrelsens potentiale er den samlede produktion af plast, metal, papir og glas. Herfra trækkes en andel, som er forurenet og frasorteres enten i husstanden eller på et behandlingsanlæg. Skemaet viser indsamlede mængder i forsøget i Odense sammenlignet med indsamling i de 3 andre kommuner samt Miljøstyrelsens potentiale. Sammenligning af mængder og potentiale Kommune Materiale Behandlingsform Mængde (kg) kg/ husstand År % af samlet mængde dagrenovation* Odense Plast Genanvendelse Metal Genanvendelse Haderslev Plast Genanvendelse Metal Genanvendelse Holstebro Plast Genanvendelse Metal Genanvendelse , ,35% , ,82% , ,68% , ,68% ,99% ,56% ,13% ,83% Plast Metal Åbenrå Plast Genanvendelse Metal Genanvendelse Potentiale Genanvendelse Genanvendelse 8, ,26% 8, ,14% * Miljøstyrelsens samlede mængde dagrenovation er inklusive affald (papir, glas, plast og metal) til genanvendelse og estimeret til 710 kg/husstand/år. 9

10 5 Service - Borgernes tilbagemeldinger Det er en vigtig del af forsøget at få tilbagemeldinger fra husstandene i forsøgsområderne. Og der er foretaget en tilfredshedsundersøgelse for at finde ud af, hvordan husstandene har oplevet forsøget hvad de har været tilfredse med, og hvad de synes, kan gøres bedre. Tilfredshedsundersøgelse Lige før afslutning af forsøget blev der delt et spørgeskema ud til alle de husstande, som har deltaget i forsøget. Svarprocenten var meget høj i Åløkkekvarteret (57 %) og i Søhus (47 %), mens den var lav i Æbleparken (13 %). Undersøgelsen viser, at mange synes, forsøget skal fortsætte som en almindelig ordning og beboerne har generelt været glade for mulighederne for at frasortere plast- og metalaffaldet til genanvendelse. På spørgsmålet Hvordan synes du samlet set, at forsøget har fungeret? giver over halvdelen af husstandene topkarakteren 7, og gennemsnitsscoren er 6,12. På spørgsmålet Synes du, at forsøget skal fortsætte som en almindelig ordning? svarer 75 % Ja, helt sikkert og kun 7-8 % mener ikke, at ordningen skal være permanent. 70 %- 80 % svarer, at det har været nemt at sortere korrekt, og kun enkelte har været i tvivl om, hvilket plast der skulle i spanden, og hvor rent det skulle være. Brugertilfredshedsundersøgelsen Odense Renovation - forsøgsevaluering 2010 er udarbejdet af ZIBA. Henvendelser til Kundeservice Kundeservice oplyser, at der ikke har været nævneværdige problemer med forsøget og kun få henvendelser og spørgsmål. 10

11 Kommentarer fra husstandene I spørgeundersøgelsen var der mulighed for at komme med kommentarer i et åbent tekstfelt, og mange har benyttet sig af muligheden. Enkelte nøglecitater fra de 3 forsøgsområder gengives herunder. Kommentarer fra Åløkkekvarteret - fritliggende parcelhuse Det har været super godt. Det er en dejlig og nem måde at komme af med tingene på. God ordning for miljøet. Bør hurtigst muligt gøres permanent. Føles mere rigtigt at sortere affald som i forsøgsordning - af miljøhensyn....blevet mere bevidst om sortering. Siden forsøget er stoppet smider vi igen pap, plast og dåser i dagrenovationen. Vi synes at der skal være en beholder til glas/flasker også. Kunne godt have brugt mere plads til pap. Usikkerhed på hvad plast/metal der skal i spanden. Hvor meget rengøring inden udsmidning. Er det ok - bare at skylle det af? Eller skal det vaskes af - evt. i opvaskemaskine? Kommentarer fra Søhus - mange rækkehuse og få parcelhuse Det fungerer så godt - håber det bliver en permanent ordning. Ved at have en spand til metal og plast får jeg sorteret, ellers ryger det meste i den almindelige skraldespand. Enten skal beholderen være mindre, eller også skal den ikke tømmes så tit. Vi skal alle passe på miljøet, men vi kan ikke alle bruge samme system!;) Vi skal bruge meget vand til at skylle plastemballagen af. Kommentarer fra Æbleparken - højhusbyggeri Låget på container er for tunge, da der er mange ældre, som har svært ved at holde og smide tingen i. Mere oplysning på forskellige sprog....synes at det har været skønt at kunne aflevere pap og metal så tæt på min bopæl. Især når man ikke har bil kan det være ret besværligt at komme af med sådant affald, og tror også, at mange i området er glade for det...håber virkelig, at forsøget bliver en permanent ordning....små køkkener, der er ikke plads til at have sorteringsposer stående....vil gerne være miljøbevidste, men vi synes det har været for besværligt og kompliceret.... Vores lejlighed har ikke plads...vi gider ikke gå ned til den rette container, hver gang vi har spiste en dåse tun! 11

12 12

13 6 Økonomi Der er udarbejdet overslagsberegninger for ekstra investeringer og årlige omkostninger, såfremt der iværksættes indsamling af plast- og metalaffald med en 3. spand fra * husstande i Odense Kommune. Beregningerne er foretaget for tømning både for hver 4. uge og hver 6. uge. Samlede årlige ekstraomkostninger ved indsamling i en 3. beholder: Hver 4. uge = kr. - hvilket svarer til 220 kr. ekstra årligt pr. husstand. Hver 6. uge ** = kr. - hvilket svarer til 155 kr. ekstra årligt pr. husstand. * husstande svarer til det antal husstande, som i dag har en papirbeholder. ** Besparelser ved også at ændre indsamling af papir til hver 6. uge er indregnet i prisen. Det gør, at der fx ikke skal indkøbes så mange nye skraldebiler. Afsætning af indsamlet affald Efter sorteringen på Veolia s anlæg i Rostock har Marius Pedersen fremsendt et tilbud på, hvad det vil koste at få plast- og metalaffald sorteret på anlægget. Tilbuddet lyder på 485 kr. pr. ton modtaget plast- og metalaffald, forudsat at sammensætning svarer til forsøgsordningens. Tilbuddet på de 485 kr. pr. ton affald svarer til forbrændingsudgiften, og afsætning af affaldet til genanvendelse er således udgiftsneutralt. Genbrugsafdelingen i Odense Renovation anslår, at denne afsætningspris vil stige til det 2- eller 3-dobbelte, såfremt andelen af metal, herunder især aluminium, formindskes væsentligt i den samlede mængde plast- og metalaffald, fordi der i prisen på de 485 kr. er indregnet en stor fortjeneste på afsætning af aluminium/tyske dåser. 13

14 7 Miljø På baggrund af data fra forsøget er der udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingen er gennemført som en livscyklusvurdering, der viser, at den gennemførte forsøgsordning i Odense samlet set giver miljømæssige gevinster. Størstedelen af de miljømæssige gevinster skyldes genanvendelsen af metal, især aluminium. Det vil sige, at genanvendelsen af de indsamlede aluminiumsdåser står for størstedelen af de miljømæssige gevinster. Indsamling og genanvendelse af metal giver store miljøgevinster, blandt andet fordi produktionen af jomfrueligt metal er meget energikrævende. For at sikre en miljøgevinst ved indsamling af plast kan det derfor overvejes at begrænse de typer af plast, som indsamles til genanvendelse. Remouladebøtterne (som kræver meget rengøring, hvis de skal indsamles, oplagres og efterfølgende genanvendes) bør således ikke rengøres og sorteres fra til genanvendelse, men kan i stedet komme i dagrenovationen, som sendes til forbrænding. Alternativt kan det indsamlede plast sendes til et oparbejdningsanlæg, som kan håndtere/vaske den beskidte plast (med mindre energiforbrug, end der anvendes til rengøring i hjemmet). Det vil dog kræve, at plasten sendes direkte til genanvendelse uden mellemlagring, af hygiejniske årsager. Rapporten Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense, august 2011, er udarbejdet af Cowi. Der er også en miljømæssig gevinst ved genanvendelse af plast frem forbrænding. Men plast, som skal rengøres af de enkelte husstande specielt med varmt vand - belaster miljøregnskabet. Den miljømæssige fordel ved genanvendelse af plasten frem for forbrænding er så lille, at den hurtigt bliver ædt op, hvis bare der anvendes en lille smule mere energi til rengøring end forudsat i beregninger. 14

15 8 Alternative løsninger til den 3. spand Det er muligt, at der i fremtiden lægges pant på tyske øl- og sodavandsdåser, men det er usikkert, hvornår det sker. En fremtidig pant på dåser vurderes at få antallet af dåser i plast- og metalaffaldet til at falde med helt op til 80 %. Hvis der lægges pant på dåserne, og de derfor forsvinder ud af affaldssystemet, så vil miljøgevinsterne for plast- og metalaffaldet falde drastisk. Desuden er resultater og konklusioner af det gennemførte forsøg ikke entydige. Derfor vil en eventuel ændring eller omlægning af indsamlingen af affald ved de enkelte husstande i Odense sandsynligvis afvente yderligere undersøgelser samt Miljøstyrelsens kommende ressourceplan. I mellemtiden kan der i stedet sættes fokus på midlertidige eller alternative løsninger til indsamling af plast og metal i en 3. spand ved de enkelte husstande i Odense. Det kunne være mere udsortering fx via: Genbrugspladser kampagner kan sætte fokus på, at det nytter noget at sortere affaldet og køre det på genbrugspladserne. I 2013 er der iværksat særskilt indsamling af dåser, og de afleverede mængder tyder på, at der alene derved kan indsamles 1 kg dåser pr. år pr. husstand. Storskraldsordningen Udvide storskraldsordningen, så husstandene også kan sætte plast- og metalaffald frem til afhentning. Flaskecontainere i byen Indsamle plast- og metalaffald enten i flaskecontainerne eller i anden beholdertype, som placeres ved flaskecontainerne. Nedgravede beholdere Nedgravede beholdere fælles for flere husstande til genanvendeligt affald som plast- og metalaffald. Tilsyns- og oplysningskampagner for virksomheder så virksomhederne sorterer endnu mere affald fra til genanvendelse, herunder især plastemballage, idet der her kan være store mængder. 15

16 I hjemmet gemmer sig mange plastflasker og -dunke, som kan genanvendes.

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense

Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense Odense Renovation A/S Miljøvurdering af forsøgsordning for indsamling af emballageaffald i Odense Rapport August 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB

AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB Affaldsfri skole - indsamling og sorteringsløsninger Opsamling og evaluering af testforløb Forord Som en del af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012 Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger Dato: 20. juni 2012 Sted: Teatersalen, Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 Deltagere: Cirka 55 fremmødte borgere Repræsentanter

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Affaldsplan 2014. Udkast til svar på høringssvar (ver.5)

Affaldsplan 2014. Udkast til svar på høringssvar (ver.5) Udkast til svar på høringssvar (ver.5) Der er i høringsperioden indkommet i alt 15 høringssvar: 1 fra Allerød 4 fra Fredensborg ingen fra Hørsholm 10 fra Rudersdal. Nedenfor er gengivet de indkomne høringssvar

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande Notat Faxe Affald A/S CVR-nr. 34 08 47 42 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 6. juli 2012 Øget genbrug fra private husstande

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERNES KENDSKAB, TILFREDSHED OG HOLDNINGER TIL AFFALDSORDNINGER I LEJRE KOMMUNE

BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERNES KENDSKAB, TILFREDSHED OG HOLDNINGER TIL AFFALDSORDNINGER I LEJRE KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERNES KENDSKAB, TILFREDSHED OG HOLDNINGER TIL AFFALDSORDNINGER I LEJRE KOMMUNE Rekvireret af: Lejre Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Lotte Dalgaard Christensen April 2016

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

KOMMENDE TØMNINGER. Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december 8. januar 29. januar 19. februar 12. marts

KOMMENDE TØMNINGER. Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december 8. januar 29. januar 19. februar 12. marts KOMMENDE TØMNINGER Beholder 1 til restaffald og bioaffald tømmes hver 2. uge: 24. december 7. januar 21. januar 4. februar 18. februar 4. marts Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

: Grontmij A/S, Mette P. Jørgensen og Birgitte Fjeldberg

: Grontmij A/S, Mette P. Jørgensen og Birgitte Fjeldberg Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Plastkortlægning 4. december 2014 Vores reference: 30.5802.84 Til Fra : Vestforbrænding,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE OKTOBER 2015 MILJØSTYRELSEN FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE HAVEBOLIGER 11 L. SPANDE ETAGEBOLIGER 20 L. SPANDE MULEPOSER Fra køkken til genanvendelse - Forsøg i Frederiksberg

Læs mere

DIN sortering af affald fortsætter

DIN sortering af affald fortsætter November 2015 6. info DIN sortering af affald fortsætter men forsøget er slut! Kære beboer i Havrevangen Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er ved vejs ende. Du har nu sorteret

Læs mere

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Rekvireret af: Ikast-Brande Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen Efteråret 2013 Spinderigade 11E I

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

Ringsted Kommune 2010 borgerundersøgelse genbrug og affald

Ringsted Kommune 2010 borgerundersøgelse genbrug og affald 2010 Ringsted Kommune 2010 borgerundersøgelse genbrug og affald Borgerpanelet i Ringsted Kommune Promonitor 06-07-2010 Rapporten er udarbejdet af: Promonitor, Syddanske Forskerparker I samarbejde med Ringsted

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

Albertslund Forsyning

Albertslund Forsyning Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2013 Forord Dato: 18. marts 2014 Sags nr.: 14/797 Sagsbehandler: lip Med udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen til selskaber, og dannelsen af HOFOR,

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Plastkortlægning 7. december 2015 Vores reference: 30.3198.89. Årsager til forskelle i de indsamlede mængder

Plastkortlægning 7. december 2015 Vores reference: 30.3198.89. Årsager til forskelle i de indsamlede mængder Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 72 207 207 +45 7220 7207 www.sweco.dk Teknisk notat CVR-nr. 48233511 Plastkortlægning 7. december 2015 Vores reference: 30.3198.89 Udarbejdet Kontrolleret Kopi

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Jens Stræde Bondesen Fagkoordinator AffaldGenbrug Tlf.: 21 77 87 33 Mail: jsb@dinforsyning.dk

Jens Stræde Bondesen Fagkoordinator AffaldGenbrug Tlf.: 21 77 87 33 Mail: jsb@dinforsyning.dk Oplæg Rybners 2015 Kontaktoplysninger Jens Stræde Bondesen Fagkoordinator AffaldGenbrug Tlf.: 21 77 87 33 Mail: jsb@dinforsyning.dk Kontakt til DIN forsyning Tlf.: 74 74 74 74 post@dinforsyning.dk 2 Dagsorden

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Notat Dato 4. juni 2012 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Baggrund Skraldemændene fra Miljø Team A/S har gennem længere tid ønsket at anvendelse af sækkestativer

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere