AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB"

Transkript

1 AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB

2 Affaldsfri skole - indsamling og sorteringsløsninger Opsamling og evaluering af testforløb Forord Som en del af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2018 har Husum skole og Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Børne- og Ungdomsforvaltningen sat gang i udviklingen af Den affaldsfri skole. Målet er, at Husum skole skal være en demonstrationsskole, med de bedste eksempler på affaldsforebyggelse og udsortering til genanvendelse og genbrug. I første fase af projektet har fokus været på indsamling og sortering af affald indendørs på skolen. Med bistand fra By X og Team Børn, Affald og Ressourcer arbejdede en 3. og en 6. klasse med den ideelle udformning og placering af kildesorteringsbeholdere/affaldsspande. I løbet af februar/marts måned 2014 blev udvalgte leverandører af kildesorteringsbeholdere inviteret til at deltage i en test af eksisterende løsninger. I en dialog med leverandørerne og med inspiration fra elevernes ideer og ønsker blev der udvalgt tre forskellige løsninger, der nu er blevet testet over et par måneder. JOCA og Rubæk & Co., har gratis stillet forskellige kildesorteringsbeholdere til rådighed for testen. Begge leverandører har mange forskellige beholderløsninger og testen er således ikke en test mellem leverandørerne, men mellem løsninger med forskelligt fokus. Eleverne har således testet løsninger med forskellig volumen, med et minimalt pladsforbrug, med forskellige farver og med låg udformet efter det affald, der skal samles ind. Testforløbet De udvalgte løsninger blev testet i 2-3 uger ad gangen i hhv. en 3. og en 6. klasse. En børnehaveklasse/ 0. klasse testede desuden skolens egen løsning i en testeperiode på 8 uger. Efter testen i klasserne blev alle løsninger udstillet i skolens aula og alle skolens elever fik mulighed for, at stemme på den løsning de bedste kunne lide. Denne afstemning bygger altså hovedsageligt på elevernes umiddelbare visuelle vurdering og ikke konkrete erfaringer med brug af beholderne. Resultatet her var, at Eco Nexus ( Type 1 ) fik flest stemmer, Easymax ( Type 2 ) lå der næst efter og skolens egen ( Type 3 ) løsning baseret på skolens eksisterende spande fik færrest stemmer. Konklusionen på den funktionelle test i de tre testklasser er sjovt nok næsten omvendt. Type 1 Type 2 Type 3 1

3 Samlet konklusion I klasserne er den mest oplagte løsning: Åbne beholdere til mad- og restaffald og en lukket beholder med låg til papir. Beholderne skal være i forskellige farver og suppleres med en visuel sorteringsvejledning. Til mad- og restaffald er en beholderstørrelse på liter passende. / Til papir er 35 liter en passende størrelse. Generelle kommentarer Ved åbne beholdere til mad - og restaffald, bliver det lettere for eleverne at holde selvjustits med affaldssorteringen, når affaldet er synligt. Elever og lærere kan også bedre hjælpe hinanden med at få sorteret rigtigt. Med åbne beholdere undgår man at svine lågene til og man sikrer bedre, at man ikke overser et stykke madaffald, der kommer til at ligge for længe. Det kan være en fordel at samle affaldsbeholderne på et stativ med hjul. Der skal kunne gøres rent under og bagved beholderne og alternativt en ophængning af beholderne på væggen gør indretningen af klasselokalet ufleksibel. Låg i sig selv synes ikke at hjælpe eleverne til en bedre sortering, mens at låg i forskellige farver og evt. med forskellige udformninger af selve indkastet, ifølge eleverne, bidrager til en bedre sortering. Ud fra interviews med lærerne i testklasserne vurderes det dog, at være brugen af forskellige farver, der er afgørende. Klistermærker/Ikoner på beholdernes låg bliver hurtigt slidte og ulækre. Sorteringsvejledninger over beholderne foreslås som en mulighed for mere detaljeret information. 2

4 Madaffaldsbeholdere Beholdere til indsamling af madaffald skal være åbne og mellem 25 og 35 liter. Den åbne beholder gør det let at smide madaffaldet i spanden uden at svine et låg. Desuden kan elever og lærere hjælpe hinanden med at få sorteret rigtigt, når alle kan se hvad der er smidt i beholderen. Papirbeholder Den lille beholder med låg (type 2 /35 liter) har en okay størrelse og låget sikrer, at eleverne ikke taber papir på gangene og i skolegården, når de bærer papiret fra klasselokalet til den centrale opsamling i containergården. Hvis man har låg på papirbeholderen, kan det være en fordel, at åbningen ikke er for smal så man stadig kan smide sammenkrøllet papir i beholderen. Restaffald Børnehaveklassen fandt at den traditionelle åbne 25 liters beholder var passende, mens 3. klasse fandt, at de små type 2 beholdere på 35 liter var for små. Lærerne fra 3. klasse vurderede umiddelbart, at en 60 liters beholder, som var størrelsen på den testede type 1 beholder, var mere passende. Låg på beholderne blev let beskidt og kunne efter lærernes mening undværes på beholderne til restaffald. 3

5 ELEVAFSTEMNING PÅ SKOLEN ELEVERNE KUNNE STEMME OM TRE FORSKELIGE AFFALDSLØSNINGER 4

6 Affaldsfri skole - indsamling og sorteringsløsninger 188 af skolens elever gav deres stemme. De tre viste typer blev udstillet på skolen i to uger og alle skolens elever kunne stemme frit på deres favorit løsning. 1 Pladsen gik til Eco Nexus 2 Pladsen gik til Easymax 3 Pladsen gik til Skolens egen løsning Eco Nexus 60 liter fra Rubæk & Co. A/S Grå spand, farvet låg med forskelligt udformede indkasthuller. Easymax 35/45 liter fra Joca A/S Farvede beholdere og låg, ens åbninger, stabelbar med låsefunktion i håndtaget. Skolens egen løsning Orth 25 liter Alm. Papirkurv, klodskasser. 5

7 INTERVIEW MED LÆRERE OG TEKNISK SERVICE VI TALTE MED LÆRERE OG DEN TEKNISKE SERVICLEDER 6

8 Interview med lærere og teknisk service med fokus på indsamling i klasserne 25. juni 2014 BH.klasse: Mia (Har kun testet skolens eget system) 3.U: MajBrit og Lena TS/Teknisk Service: Kim Vodstrup Hvilke rutiner er der omkring affaldshåndtering i klassen - på dagen og henover en alm. uge Hvad er elevopgaver? Hvad tager lærerne sig af? Hvad tager teknisk service/ rengøring sig af? BH: Oprindeligt sorterede klassen kun papir til genbrug og restaffald i almindelige 25 liters spande uden låg. I testforløbet har eleverne selv båret restaffald og mad ud til containergården hver dag. De små elever har problemer med at åbne låget på de store 660 liters containere. Papir har læreren båret ud til papircontaineren efter behov. 3.U: klassens dukse tømmer beholderne til restaffald og madaffald efter spisning hver dag. Papirbeholderen tømmes af klassens dukse efter behov i praksis 1 gang om ugen TS: Rengøringen sørger for at klasserne har poser til rest- og madaffaldsbeholderne. Hvis nogle spande er blevet meget beskidte har TS spulet dem rene. Rengøring af spandene er ikke en del af rengøringens opgaver Hvad er den bedste størrelse beholder - til indsamling madaffald/organisk affald BH: Den almindelige 25 liters spand, der har været brugt til indsamling af madaffald er for stor. Mange elever får besked på at tage uspist mad med hjem så forældrene kan følge med i, hvad eleverne spiser. Derudover er der kun 1-2 elever der får mad fra EAT-ordningen. Der er derfor også kun få EAT-bokse, der kan smides ud som madaffald. 3.U og TS: Den lille spand med låg på 35 liter har en okay størrelse, mens den store beholder 60 liters er for stor når beholderne tømmes hver dag. 3.U: Generelt er det en udfordring, at have plads til tre forskellige affaldsspande i klasserne specielt i de små klasselokaler. 7

9 Papir: BH: Den anvendte kassette (klodskasse 12,5 liter) i skolens eget system er for lille. 3.U: Den lille spand med låg på 35 liter har en okay størrelse, mens den store beholder 60 liter er for stor når eleverne selv skal bære papiret ned til containergården Restaffald BH: Alm. 25 liters spand har en ok størrelse 3.U: De små 35 liters spande med låg er for små, de større 60 liters spande har svaret bedre til behovet. Låg-åbningen er dog for smal! Andet affald BH: Børnehaveklassen har haft en lille kasse (5 liters?) til Andet, som skulle eftersorteres hos TS. Der er dog så lidt i fraktionen, at eleverne lige så godt kan gå direkte til TS ved behov. Udover Madaffald, Restaffald, Papir og Andet har BH-klassen også samlet plastkapsler fra mælkekartoner til særskilt projekt i en seperat beholder. Hvad er den bedste form til beholderne? (Smal, Firkantet?) 3.U: Den ene af lærerne fandt at de store 60 liters smalle beholdere var pænest. TS: Mener ikke at formen betyder så meget, men I højere grad spandenes størrelse/volumen. Hvad er fordele og hvad er ulemper ved at have låg på de forskellige beholdere? 3.U: Det er besværligt at skulle åbne et låg før man kan aflevere sit affald. Desuden skjuler låg en forkert sortering og det bliver dermed sværere at holde selvjustits i klassen. Låg gør også at man kan overse madrester, der dermed kan komme til at ligge længere I beholderne og tiltrække bananfluer. Låg på beholderen til papir er ok, dog er det svært i de store 60 liters beholdere med den smalle åbning til papir, hvis man er kommet til at krølle papiret sammen. Lågene på de små 35 liters beholdere er ledløse/ustabile og på de store 60 liters beholdere, hvor lågene er sat løst på, bliver de taget af. Låg på beholderne til rest- og madaffald bliver også let beskidte. TS: Låg der kan låses er gode til at undgå, at eleverne taber papir under transporten fra klassen til containergården. Men ellers er låg ikke relevant. 8

10 Tanker om beholdernes placering på hjul, ophæng på væg etc.? BH: Har et lokale med god plads og derfor kan beholderne godt stå på gulvet. Sætter spandene op på bordet før rengøring. 3.U Vigtigt at kunne gøre rent under beholderne, hvilket taler for ophæng, placering på hjul eller så små beholdere, at de er lette at løfte op på bordene før rengøring. Ophæng på væggen gør muligheden for at ændre på lokaleindretningen ufleksibel. TS: Hvis beholderne samles på et stativ med hjul bliver de lette at skubbe til side for rengøringen. Hvordan placeres beholderne bedst i klassen? BH: Beholderne var oprindeligt placeret i nærheden af håndvasken hvilket gav god mening omkring frokost/spisning, hvor der er mest brug af affaldsspandene. 3.U: Beholderne har altid stået samlet. 3.U havde ikke været opmærksom på muligheden for at stable beholderne. TS: Samlet som en lille ø i klasserne, lægger op til at eleverne får sorteret i de forskellige fraktioner - stablet eller ved siden af hinanden Hvordan er det bedst at kommunikere, hvad der skal i hvilken spand? BH: Mundtlig gennemgang med eleverne og koblet til forskellige farver på beholderne. Eleverne kan ikke læse. 3.U: Elever og lærere har været meget i tvivl om skelnen mellem papir og pap f.eks. i forhold til forskellige former for kartoner. Opslag på væggen TS: Sorteringsvejledninger med ikoner/piktogrammer og tekst har været hængt op på væggen i 3. og 6. klasserne men effekten kendes ikke. Specielt udformede låg-åbninger Kun de store 60 liters papirbeholdere har haft fraktionsrelaterede åbninger (En smal aflang åbning) og her gav lærerne fra 3.U udtryk for, at det gav problemer for elever og lærere, hvis man havde krøllet sit papir sammen inden aflevering. 9

11 Farver BH: Forskellig beholderfarve er den bedste/letteste måde for eleverne at skelne mellem beholderne/fraktionerne på Ikoner/skilte BH: På dette klassetrin kan vi ikke forvente at eleverne kan læse fraktionsnavnene. 3.U: Klistermærker på låg bliver hurtigt slidte og ulækre. Klistermærker/Ikoner på siden af beholderne bliver let dækket, hvis posestørrelsen i beholderne ikke er passende og posen derfor hænger ud over siderne. Hvilke beholdere bruges med og hvilke uden pose? 3.U: Både restaffald og madaffald indsamles i poser i beholderne. Kun papir indsamles i en beholder uden pose. Det bedste og det værste ved hver af de beholdere I har testet // Type 2 / Firkantet med flaplåg (35 l.) 3.U: Både restaffald og madaffaldsbeholderne bliver hurtigt meget ulækre på låg og låg virker ustabile/går løs TS: De små 35 liters beholdere med faste låsbare låg har en god størrelse og lågene er en klar fordel ved transport af papir mellem klassen og containergården. Type 1 /Smal-aflang med forskellige løse låg (60 l.) 3.U: Åbninger i standard, der har været anvendt til både rest- og madaffald er for små TS: Er for store og låg bliver hurtigt ulækre, fordi man stopper mad-/restaffald ned igennem åbningerne. De løse låg bliver også taget af og smidt på gulvet. Traditionelle åbne spande (Bantex Orth papirkurv, 25 liters) Små plastkasser (Klodskasser 12,5 liters?) 3.U: Til restaffald er de traditionelle 25 liters spande for små. Fordelen ved de traditionelle spande er, at de er uden låg, hvilket gør det lettere at holde selvjustits/tjekke sorteringen. Det er stadig vigtigt, at spandene har forskellige farver, for de forskellige affaldsfraktioner, der skal sorteres i. 10

12 11 EVALUERINGS SKEMAER DISSE BLEV UDLEVERET I KLASSERNE EFTER HVER TEST PERIODE

13 Evalueringsskema, 3 Klasse fra Husum Skole // Type 1 Vi spurgte eleverne fra 3. klasse om disse spørgsmål: 16 elever besvarede dem. Eco Nexus 60 liter Er det nemt at sortere dit affald med det nye affaldssystem? Flertallet svarede ja til dette Er det nemt at tømme beholderne, når de skal tømmes? Der var lige delte meninger af ja og nej i mellem besvarelserne Hvad synes du om beholdernes udseende? Flertallet svarede, at de synes dårligt og ved ikke om udseende Hjælper beholdernes udformning og design til at du sorterer bedre? Der var lige delte meninger af nej og delvist i mellem besvarelserne Hjælper beholdernes farver til at du sorterer bedre? Der var lige delte meninger af ja, nej og delvist i mellem besvarelserne Hjælper beholdernes låg til at du sorterer bedre? Flertallet svarede ja og delvist Hvad synes du om beholderens størrelse i forhold til dit klasserum? Flertallet svarede at størrelsen var god Har du lagt mærke til at der er kommet pant - og plastsortering på gangene? Der var lige delte meninger af ja og nej i mellem besvarelserne Bruger du pant og plastsortering på gangene? Alle svarede nej Er det nemt at bruge? Flertallet svarede delvist Eleverne havde ingen yderligere kommentarer til testprodukterne 12

14 Evalueringsskema, 3. Klasse fra Husum Skole // Type 2 Vi spurgte eleverne om disse spørgsmål: 23 elever besvarede dem. Easymax 35/45 liter Er det nemt at sortere dit affald med det nye affaldssystem? Flertallet svarede delvist og nej til dette Er det nemt at tømme beholderne, når de skal tømmes? Flertallet svarede delvist og nej Hvad synes du om beholdernes udseende? Flertallet svarede godt Hjælper beholdernes udformning og design til, at du sorterer bedre? Flertallet svarede ja Hjælper beholdernes farver til at du sorterer bedre? Flertallet svarede ja Hjælper beholdernes låg til at du sorterer bedre? Flertallet svarede nej Hvad synes du om beholderens størrelse i forhold til dit klasserum? Det var lige mange der synes de var gode i størrelsen, som der var elever der synes de var dårlige i størrelsen Har du lagt mærke til, at der er kommet pant - og plastsortering på gangene? Størstedelen svarede ja Bruger du pant og plastsortering på gangene? Størstedelen svarede ja Er det nemt at bruge? Flertallet svarede delvist Eleverne havde yderligere disse kommentarer til testprodukterne 13 Godt med håndtag på lågene Lidt for små i størrelsen At man kan åbne via en fodpedal De skal være større Der skal stå på lågene hvad der skal i Indkasthullet skal være større De skal være mere som de spande de plejer at have, bare lidt større og tungere De skal være lidt højere

15 Evalueringsskema, 6 Klasse fra Husum Skole // Type 2 Vi spurgte eleverne fra 6 klasse om disse spørgsmål: 18 elever besvarede dem. Easymax 35/45liter Er det nemt at sortere dit affald med det nye affaldssystem? Flertallet svarede ja til dette Er det nemt at tømme beholderne, når de skal tømmes? Flertallet svarede delvist og nej Hvad synes du om beholdernes udseende? Flertallet svarede at de synes dårligt om udseende Hjælper beholdernes udformning og design til at du sorterer bedre? Flertallet svarede delvist og nej Hjælper beholdernes farver til at du sorterer bedre? Flertallet svarede nej Hjælper beholdernes låg til at du sorterer bedre? Flertallet svarede nej Hvad synes du om beholderens størrelse i forhold til dit klasserum? Flertallet svarede at størrelsen var god Har du lagt mærke til, at der er kommet pant - og plast sortering på gangene? Størstedelen svarede nej Bruger du pant og plastsortering på gangene? Størstedelen svarede nej Er det nemt at bruge? Flertallet svarede delvist Eleverne havde yderligere disse kommentarer til testprodukterne Lågene er for små på alle spandene Poserne passer ikke til spandene Der ønskes at spandene var mere synlige og farverige Skilte over skraldespanden, der viser hvilken typer af affald der skal i de forskellige spande 14

16 Evalueringsskema, 6. Klasse fra Husum Skole // Type 2 Vi spurgte eleverne fra 6 klasse om disse spørgsmål: 10 elever besvarede dem. Eco Nexus 60 liter Er det nemt at sortere dit affald med det nye affaldssystem? Flertallet svarede ja til dette Er det nemt at tømme beholderne, når de skal tømmes? Flertallet svarede ja til dette Hvad synes du om beholdernes udseende? Flertallet svarede at de synes dårligt om udseende Hjælper beholdernes udformning og design til at du sorterer bedre? Lige mange elever svarede ja og nej til dette Hjælper beholdernes farver til at du sorterer bedre? Flertallet svarede nej Hjælper beholdernes låg til at du sorterer bedre? Flertallet svarede ja og delvist Hvad synes du om beholderens størrelse i forhold til dit klasserum? Flertallet svarede at størrelsen var god Har du lagt mærke til at der er kommet pant - og plastsortering på gangene? Størstedelen svarede nej Bruger du pant og plastsortering på gangene? Alle svarede nej Er det nemt at bruge? Der er delte meninger om dette Eleverne havde ingen yderligere kommentarer til testprodukterne 15

17 ET SAMARBEJDE I MELLEM TEAM BAR OG BY X AFDELINGEN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2014

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning SORTERINGSGUIDE Vrå er Hjørring Kommunes foregangsby i affaldssorteringen, her afprøver vi det affaldssystem, som vi tror vil blive gældende for hele kommunen i løbet af nogle år. Vi sorterer affald fordi

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Inden den efterfølgende rundvisning på anlægget konkluderes der i fællesskab på dyst- og introduktionsdelen af besøget.

Inden den efterfølgende rundvisning på anlægget konkluderes der i fællesskab på dyst- og introduktionsdelen af besøget. Besøget er et supplement til undervisningen i emnerne affald, bæredygtighed, genbrug, klima og miljø. ARC vil igennem dialog og hands-on oplevelser give eleverne en forståelse af, hvorfor det er vigtigt

Læs mere

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012 Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger Dato: 20. juni 2012 Sted: Teatersalen, Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 Deltagere: Cirka 55 fremmødte borgere Repræsentanter

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Notat Dato 4. juni 2012 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Baggrund Skraldemændene fra Miljø Team A/S har gennem længere tid ønsket at anvendelse af sækkestativer

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 AFRAPPORTERING Baggrund Efter implementering af ny villaordning med øget affaldssortering i Brøndby Kommune i 2014 (plast, papir, glas,

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Tilbagemeldinger fra kurset. Ambassadørernes tilbagemeldinger Fra klimaambassadør kurset lørdag den 2. juni 2012

Tilbagemeldinger fra kurset. Ambassadørernes tilbagemeldinger Fra klimaambassadør kurset lørdag den 2. juni 2012 Tilbagemeldinger fra kurset Ambassadørernes tilbagemeldinger Fra klimaambassadør kurset lørdag den 2. juni 2012 6 7 timer på et kursus lørdag er noget af en mundfuld, men tiden blev udnyttet på en fornuftig

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1917 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/00104

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE OKTOBER 2015 MILJØSTYRELSEN FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE HAVEBOLIGER 11 L. SPANDE ETAGEBOLIGER 20 L. SPANDE MULEPOSER Fra køkken til genanvendelse - Forsøg i Frederiksberg

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Strynø havn Ristinge Havn Rudkøbing Havn Bagenkop Havn Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Forslag af 25. november 2010 Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2010. Ansvarlig for

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Affald på havnen OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter,

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG ALBERTSLUND KOMMUNE VOGNPORTEN 9 2620 ALBERTSLUND WWW.ALBERTSLUND.DK/AFFALD AFFALDOGGENBRUG@ALBERTSLUND.DK AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

DIN sortering af affald fortsætter

DIN sortering af affald fortsætter November 2015 6. info DIN sortering af affald fortsætter men forsøget er slut! Kære beboer i Havrevangen Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er ved vejs ende. Du har nu sorteret

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse Om undervisningsforløbet Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter, hvor

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

KOMMENDE TØMNINGER. Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december 8. januar 29. januar 19. februar 12. marts

KOMMENDE TØMNINGER. Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december 8. januar 29. januar 19. februar 12. marts KOMMENDE TØMNINGER Beholder 1 til restaffald og bioaffald tømmes hver 2. uge: 24. december 7. januar 21. januar 4. februar 18. februar 4. marts Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december

Læs mere

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Navn og adresse: Nivå Havn, Havnekontoret, Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Tlf.: 7256 5305 Fax: 7256 5307 E-mail: nivaahavn@fredensborg.dk Ansvarlig for udarbejdelsen: Forretningsudvalget for Nivå Havn Ansvarlig

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE BIO MAD OG GRØNT HAVE FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE FORSØG I 2016 DET KAN DU LÆSE I GUIDEN BIO Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Forsøg med bioaffald Tidsplan for forsøget Køkkenspand og bioposer

Læs mere

Undersøgelse og beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved ændret indsamling af dagrenovation fra sække til containere i Aalborg Kommune

Undersøgelse og beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved ændret indsamling af dagrenovation fra sække til containere i Aalborg Kommune Notat Dato: 18.12.2014 Sagsnr.: 2014-002180 Dok. nr.: 2014-002180-18 Direkte telefon: 9931 4970 Initialer: AND/ANK Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 Postboks 463

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Udtræk af data for kommunens WEEE fra hhv. Affaldsdatasystemet (ADS) og Dansk Producent Ansvars-System (DPA-System).

Udtræk af data for kommunens WEEE fra hhv. Affaldsdatasystemet (ADS) og Dansk Producent Ansvars-System (DPA-System). Spørgsmål til kommuner omkring indsamling og indberetning af WEEE/EEE: Fysiske interviews/telefoninterviews Dette intereview er en del af Miljøstyrelsens projekt omkring kommunernes håndtering af elektronikaffald.

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Grundejerforeningen Favrholm

Grundejerforeningen Favrholm Grundejerforeningen Favrholm Forslag til løsninger for affaldsordning DEL 2 2-4 Samlet for fællesløsning Fælles for alle efterfølgende løsningsforslag: Foreslåede løsninger giver mulighed for tømning med

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Uforløste potentialer på genbrugsstationen

Uforløste potentialer på genbrugsstationen Uforløste potentialer på genbrugsstationen - med fokus på småt brændbart Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland Dato: 29. februar 2016 Projekt: 542 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning...

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Natur/teknologi i 6 klasse affald og affaldshåndtering, rumfang, målestok og matematik

Natur/teknologi i 6 klasse affald og affaldshåndtering, rumfang, målestok og matematik Natur/teknologi i 6 klasse affald og affaldshåndtering, rumfang, målestok og matematik Dette er en beskrivelse af et samspil mellem fagene Natur/Teknologi og matematik i to 6. klasser på Tingkærskolen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERNES KENDSKAB, TILFREDSHED OG HOLDNINGER TIL AFFALDSORDNINGER I LEJRE KOMMUNE

BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERNES KENDSKAB, TILFREDSHED OG HOLDNINGER TIL AFFALDSORDNINGER I LEJRE KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERNES KENDSKAB, TILFREDSHED OG HOLDNINGER TIL AFFALDSORDNINGER I LEJRE KOMMUNE Rekvireret af: Lejre Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Lotte Dalgaard Christensen April 2016

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

Nyt fra Forbrugertjenesten3 7. årgang, november 2011 Se ledige datoer og book dit besøg online

Nyt fra Forbrugertjenesten3 7. årgang, november 2011 Se ledige datoer og book dit besøg online Nyt fra Forbrugertjenesten3 7. årgang, november 2011 Se ledige datoer og book dit besøg online Nu er det ganske vist: Du kan nu se ledige datoer og booke dit klassebesøg online. Forbrugertjenesten åbner

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling Hjørring Kommune Gennemført i efteråret 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 3 Spørgsmål 1: Viden om affaldssortering...

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen D a n s k C e n t er for Undervisningsmiljø Køn Glad og tilfreds Midt imellem Sur og ked Ved ikke Der er i alt indkommet 140 besvarelser,

Læs mere

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

Dorte, Rambøll gennemgår pilotforsøget og de opnåede resultater.

Dorte, Rambøll gennemgår pilotforsøget og de opnåede resultater. REFERAT Projekt Emne Dato 2016-01-25 Sted Møde nr. 1 Referent Deltagere Affaldssortering i etageboliger Dialogmøde med boligselskaberne i Hillerød Hillerød Forsyning, Hillerød Nanna Becher, Rambøll Se

Læs mere

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Det er ikke så svært, når man først får det lært mst.dk/kendditaffald Danmark uden affald 1 Danmark uden affald er et Danmark, hvor vi genanvender

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER KØBENHAVNS KOMMUNE IDÉKATALOG TIL MERE BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER s1-brugervenlige AFFALDSORDNINGER Idékataloget er udviklet i samarbejde mellem Københavns Kommune (TMF) og Platant. Kataloget er udarbejdet

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Sunde skraldemænd går efter livslang arbejdsmarkedstilknytning

Sunde skraldemænd går efter livslang arbejdsmarkedstilknytning Sunde skraldemænd går efter livslang arbejdsmarkedstilknytning Et udviklingsprojekt støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden September 2014 - December 2015 Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference d.

Læs mere

KORTLÆGNING AF NUDGINGTILTAG PÅ AFFALDSOMRÅDET

KORTLÆGNING AF NUDGINGTILTAG PÅ AFFALDSOMRÅDET KORTLÆGNING AF NUDGINGTILTAG PÅ AFFALDSOMRÅDET En del af projektet Nudging for øget genanvendelse udført i 2015 af KL for Miljøstyrelsen Kortlægningen Denne kortlægning er en del af projektet Nudging for

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald.

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald. Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af. Indledning Ifølge den nationale ressourcestrategi og som vedtaget i Affaldsplan 2013-2024 for Frederikssund Kommune skal der sikres en bedre udnyttelse

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015 Dagsorden: 1 Valg af dirigent Til dirigent valgtes Torben (nr. 118). Til referent valgtes Kristian (nr. 50) 2 Beretning fra bestyrelsen 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse

Læs mere

Fokusgruppe - HTX Tirsdag den 13. november 2007

Fokusgruppe - HTX Tirsdag den 13. november 2007 Fokusgruppe - HTX Tirsdag den 13. november 2007 Deltagere: To elever fra 1. htx, to elever fra 2. htx, to elever fra 3. htx, uddannelseschef, evaluator og referent. Hvad er en god lærer? En lærer der ikke

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Albertslund Forsyning

Albertslund Forsyning Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2013 Forord Dato: 18. marts 2014 Sags nr.: 14/797 Sagsbehandler: lip Med udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen til selskaber, og dannelsen af HOFOR,

Læs mere

Bilag Læringsstile og feedback i naturfagsundervisningen 2012

Bilag Læringsstile og feedback i naturfagsundervisningen 2012 Bilag Læringsstile og feedback i naturfagsundervisningen 2012 Bilag 1: Center for innovativ lærings perceptuelle elementer: perceptuelle præferencer Bilag 2: CPH-West introduktion til eleverne ved start

Læs mere

KOMMUNI- KATIONS- PLAN

KOMMUNI- KATIONS- PLAN KOMMUNI- KATIONS- PLAN Christian Hede Hagelskjær Kommunikationsplan: Fra skidt til skat 3. juni 2015 2 INDHOLD DEN PERMANENTE KAMPAGNE 4 Et tydeligt sorteringssystem 5 To overordnede designløsninger 6

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Affaldsanalyse Silkeborg kommune Etageboliger 2014

Affaldsanalyse Silkeborg kommune Etageboliger 2014 Affaldsanalyse Silkeborg kommune Etageboliger 2014 Indhold 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Formål, metode og fordeling Side 3 Opsummering af nøgleresultater Side 6 Dagrenovation Side 8 Genbrugspladser Side 18 Kuber/igloer

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Askebægre. Indhold. Askebægre. Indhold. Selvslukkende. Affaldssystemer. Klik på indhold for at komme til den ønskede side.

Askebægre. Indhold. Askebægre. Indhold. Selvslukkende. Affaldssystemer. Klik på indhold for at komme til den ønskede side. Affaldssystemer Indhold Affaldssystemer Klik på indhold for at komme til den ønskede side. Askebægre Selvslukkende Askebægre Indhold Askebkægre...3 Sækko-Boy stativer...4 Affaldsstativer og Step-On containere...5

Læs mere