Sårbarhed, stress, depression og angst i arbejdslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sårbarhed, stress, depression og angst i arbejdslivet"

Transkript

1 Sårbarhed, stress, depression og angst i arbejdslivet den 25. april 2012 Ved erhvervspsykolog Janne Christensen Erhvervspsykiatrisk Center 1

2 Program Velkomst v. Mikkel Hemmingsen og Janne Christensen Tydeliggørelse af rammen for dagen - hvad skal vi? Succeskriterier for dagen - hvor skal vi nå hen? Psykisk sårbarhed og stress Angst og depression Forebyggelse og håndtering af stress, angst i arbejdslivet Hvad er dette begyndelsen til? Erhvervspsykiatrisk Center 2

3 Stress og sårbarhed Erhvervspsykiatrisk Center 3

4 Psykisk sårbarhed Det er igennem erkendelsen af vores sårbarhed, at vi finder vores styrker. - Psykolog Dan Svarre Erhvervspsykiatrisk Center 4

5 Psykisk sårbarhed Vores immunforsvar er kroppens både medfødte og erhvervede modstandskraft. Når modstandskraften ikke kan mobiliseres tilstrækkeligt under en belastning, træder der en sårbarhed frem. Eksempel: Det tager os længere tid at komme over en forkølelse, hvis vi ikke får den nødvendige hvile. Erhvervspsykiatrisk Center 5

6 Psykisk sårbarhed Vores psyke har ligeledes en både medfødt og erhvervet sårbarhed, som træder frem, når en eller flere belastninger bliver for store eller for vedvarende. Når vores psykiske sårbarhed træder frem, sker det igennem vores følelser, handlinger, kropslige reaktioner og tankemæssige opfattelser af verden. Erhvervspsykiatrisk Center 6

7 Psykisk sårbarhed og personlighed Erhvervspsykiatrisk Center 7

8 Personlige sårbarheder Erhvervspsykiatrisk Center 8

9 Ydre belastningsfaktorer Arbejdsmæssige udfordringer Parforholdsproblemer Ulykker, tab eller sygdom i familien Ensomhed/isolation Søvnproblemer Økonomiske problemer Misbrug alkohol, medicin, stoffer, shopping, computer etc. Flytning, ferie Bryllup Graviditet eller udeblivende graviditet Erhvervspsykiatrisk Center 9

10 Indre belastningsfaktorer Usikkerhed, ængstelighed og nervøsitet Pessimistisk tilgang Perfektionisme Afhængighed af andre og andres vurderinger Bekymring for familie eller venner Søvnproblemer Sygdom Etc. Erhvervspsykiatrisk Center 10

11 Sårbarhed-stress-modellen (Depression, s. 138, PFF 2006) Erhvervspsykiatrisk Center 11

12 Kognitiv forståelse af psykisk sårbarhed Sårbarhedsfaktorer ACCEPTERES erkendes og siges højt. Aktuelle symptomer og vanskeligheder Udløsende faktorer REGISTRERES - og håndteres, via coping, kompensering eller ved at minimere. Vedligeholdende faktorer BEARBEJDES brug de kognitive teknikker og redskaber. Beskyttende faktorer OPSØGES dyrkes og bruges. Erhvervspsykiatrisk Center 12 (Model af Antonia Sumbundu)

13 Stress En belastningstilstand Erhvervspsykiatrisk Center 13

14 Hvad er stress? Stress er: 1.En biologisk og objektiv målbar reaktion: Det er kroppens måde at reagere på, når den udsættes for indre og ydre påvirkninger (stressorer). 2.En individuel og subjektiv størrelse, fordi vi reagerer forskelligt på de forskellige følelser, som kommer frem under en stressreaktion. Erhvervspsykiatrisk Center 14

15 Hvad er stress? En belastningstilstand også opdeles i: Den kortvarige og udviklende belastning her er der tale om udfordringer, som kan modtages, rummes og afsluttes. Den langvarige og skadelige stress her er der tale om vedvarende udfordringer, hvor ens egen handlekraft mindskes over tid. Erhvervspsykiatrisk Center 15

16 Stress og biologi På kort sigt: Øget energi Man handler og tænker hurtigere Hjælper til bekæmpelse af infektioner Hjælper til at stoppe blødninger Øget svedudskillelse Erhvervspsykiatrisk Center 16

17 Stress og biologi På lang sigt: Forhøjet blodtryk Åreforkalkninger og blodpropper Sukkersyge Demens Depression Nedsat immunforsvar Forværring af kroniske sygdomme Erhvervspsykiatrisk Center 17

18 At kæmpe, flygte eller stivne Erhvervspsykiatrisk Center 18

19 Stressorer - Fysiske - Psykologiske - Frygten for noget - Lysten til noget - Biologiske - Eksistentielle Erhvervspsykiatrisk Center 19

20 Stressorer, du kender? Fysiske: Varme Kulde og fugtighed Lys og farver Støj og trafik Mennesker Mad og væske Konflikter Vrede og nag Skuffelser Bekymringer Psykologiske: Vind- og tabsoplevelser Venskabs- og kærlighedsoplevelser Dominans/underkastelse Kedsomhed Skyldsfornemmelse Erhvervspsykiatrisk Center 20

21 Stressorer, du kender? Frygten for: Ikke at slå til Ikke at blive elsket Andres mening Straf og kritik At blive afvist At blive syg eller at dø At andre bliver syge At miste (arbejde, penge, partner) At blive afsløret eller blive til grin Lysten til: At slå til og vinde At blive elsket At opnå ros og anerkendelse At blive accepteret At blive værdsat At være rask (komme sig) At bevare et godt helbred At få (arbejde, penge, partner) At få social status Erhvervspsykiatrisk Center 21

22 Stressorer, du kender? Biologiske: Varme Kulde og fugtighed Lys og farver Støj og trafik Mennesker Mad og væske Eksistentielle: Tab af nærtstående Afskedigelse/fyring eller problemer på arbejdet Skilsmisse/separation Sygdom Graviditet/udeblivende graviditet Familieforøgelse Økonomiske ændringer Flytning, ferie eller andre skift Ændringer i rutiner Erhvervspsykiatrisk Center 22

23 Stressorer, du kender? Arbejdsrelaterede: Uklarhed i opgaver Høje krav og oplevelse af lille indflydelse Konflikter Mangel på anerkendelse Utryghed i ansættelsen Grænsen mellem privatliv og arbejdsliv Forandringspres Arbejde i konflikt med ens egne kerneværdier Egne ambitioner Erhvervspsykiatrisk Center 23

24 Symptomer Erhvervspsykiatrisk Center 24

25 Fysiske symptomer Erhvervspsykiatrisk Center 25

26 Psykiske symptomer Erhvervspsykiatrisk Center 26

27 Adfærdsmæssige symptomer Erhvervspsykiatrisk Center 27

28 Tankemæssige symptomer på stress Jeg har ingen kontrol! Jeg har den fulde kontrol! (usårlighedsfølelsen) Jeg skal bare liiiiige så bliver det godt! Hvorfor kan de andre ikke tage sig sammen! Erhvervspsykiatrisk Center 28

29 Mulige tegn på stress i arbejdslivet Irritation eller vredesudbrud Indesluttet Svigtende koncentration Ubeslutsomhed/manglende overblik På arbejde også når man har fri Sociale aftaler opleves som et pres Taler ned til andre og bagtaler Taler hurtigt og afbryder andre Erhvervspsykiatrisk Center 29

30 Mulige tegn på stress i arbejdslivet Faldende produktivitet Ringere kvalitet Øget sygefravær Dalende motivation Samarbejdsproblemer Fastholdelsesproblemer Rekrutteringsproblemer Dalende loyalitet Erhvervspsykiatrisk Center 30

31 Mulige tegn på stress i arbejdslivet Altid på farten, men ikke effektiv Opgaver afsluttes i sidste øjeblik Bekymring for fremtiden Travlhed omtales negativt, men du undgår ikke selv travlheden Svært ved at glæde sig på andres vegne Påfaldende konkurrencementalitet Øget brug for stimulanser Erhvervspsykiatrisk Center 31

32 Angst Erhvervspsykiatrisk Center 32

33 Udbredelse og hyppighed I løbet af et år har 6-7% af den danske befolkning symptomer på en angstlidelse Cirka 14% af befolkningen vil på et tidspunkt i deres liv have en angstlidelse Mange lever med en udiagnosticeret eller maskeret angstlidelse Erhvervspsykiatrisk Center 33

34 Hvad er angst? Angst er en vigtig grundfølelse, som kan beskytte os mod farer. Angst udvikler os ved at øge vores opmærksomhed og tilpasning til omgivelserne. Angst er noget, de fleste af os kender, når vi skal til et vigtigt møde, en eksamen eller holde en tale. Angst kan få os til at yde en ekstra indsats. Angst er med sproget noget, vi kan have ( jeg har angst ) og noget, vi kan være ( jeg er angst ). Erhvervspsykiatrisk Center 34

35 At kæmpe, flygte eller stivne Erhvervspsykiatrisk Center 35

36 Den svære angst Den svære angst kan kendes, når den: Lammer følelser og handlinger Gør ondt, både fysisk og psykisk Mangler reel baggrund i virkeligheden Forhindrer dagligdagshandlinger (at stå op etc.) Begrænser personlig udfoldelse Fører til ensomhed og misbrug Fører til depression og i værste fald selvmord Erhvervspsykiatrisk Center 36

37 Symptomer på angst Et videre indblik i angstens symptomer kan blandt andet fås ved at fokusere på to af angstens adskilte og let genkendelige former: Panikangst/panikanfald opstår pludseligt og voldsomt, uden nogen særlig grund, topper efter et minut og klinger derefter af, gerne i løbet af 10-15min. Forventningsangst er mere vedvarende og optræder som en knugende fornemmelse over for fremtidige trusler, der kan opleves som sandsynlige. Erhvervspsykiatrisk Center 37

38 Symptomer på panikangst/panikanfald Følelse af åndenød eller vejrtrækningsproblemer Kvælningsfornemmelser Trykken eller smerte i brystet Kvalme eller uro i maven Svimmelhed eller følelsen af at være ør Uvirkelighedsfornemmelse Frygt for at miste kontrol eller bliver sindssyg Dødsangst Varme eller kuldefornemmelser Sovende/prikkende fornemmelse i dele af kroppen Erhvervspsykiatrisk Center 38

39 Symptomer på forventningsangst Muskelspænding eller smerte Rastløshed, vanskelighed ved at slappe af Følelsen af at være anspændt Følelsen af synkebesvær Tendens til at fare sammen Koncentrationsbesvær Irritabilitet Svært ved at falde i søvn Erhvervspsykiatrisk Center 39

40 Sådan genkender/møder vi angst i vores arbejde Adfærd: Hektisk/urolig/lammet/uden for kontakt Aggressiv/udadreagerende Undgåelses- eller sikkerhedsadfærd Undgår øjenkontakt/nærvær/intimitet Sveder/opkørthed/rødmen Misbrugsadfærd Kommunikation: Meget tavse eller meget talende (styrende) Springer i samtalen/ingen rød tråd Lavt refleksionsniveau Fokus på mangler/retfærdighed/problemer Følelser: Angst Magtesløshed Håbløshed Frygt Erhvervspsykiatrisk Center 40

41 At behandle angst Når angst bliver behandlingskrævende, anbefales behandling i tre trin om nødvendigt: Viden og psykoedukation Psykoterapi (eksempelvis kognitiv adfærdsterapi) Medicin (frarådes ved lettere angsttilstande) Erhvervspsykiatrisk Center 41

42 Depression Erhvervspsykiatrisk Center 42

43 Udbredelse og hyppighed Op mod 15% af befolkningen vil på et eller andet tidspunkt i livet udvikle symptomer på depression 2-3% af befolkningen (cirka ) har tegn på moderat til svær depression her og nu i Danmark De samfundsmæssige udgifter er stadig stigende i relation til depression Et ukendt antal lever med en skjult depression Erhvervspsykiatrisk Center 43

44 At skelne Man kan godt være nedtrykt, have sorg og være i krise, uden at have en depression. Vi bliver alle udfordret af: Private problemer Professionelle problemer Tab (af ægtefælle, forælder, barn, god ven, kæledyr etc.) Ulykker Belastninger over længere tid Erhvervspsykiatrisk Center 44

45 Depression Depression er en sygdom, der kræver behandling. Depression kan blandt andet forklares som en reaktion på vedvarende belastninger (problemer, tab, ulykker etc.), men både depressionens årsag og virkning handler også om neurobiologi. Neurobiologi handler her om nerveforbindelser og signalstoffer. Erhvervspsykiatrisk Center 45

46 Symptomer ved depression 5. Problemløsning og abstraktion 4. Indlæring og hukommelse Tænkningens delfunktioner danner grundlag for hinanden og er gensidigt afhængige af hinanden. De højeste funktioner er afhængige af de basale forhold. 3. Opmærksomhed og koncentration (Når opmærksomheden svigter, s. 12, Bruun og Straarup, 2008.) 2. Sansning og perception 1. Mental energi og motivation Erhvervspsykiatrisk Center 46

47 Hvilke konsekvenser har en depression? Depression er en sygdom, hvor man: Mister evnen til at glæde sig. Glemmer at rose sig selv. Ikke vurderer sine evner til at være noget særligt. Fokuserer på det, der går galt. Har ondt af andre, men ikke ondt af sig selv. Har ondt af sig selv og derfor det svært med andres utilstrækkelighed. Kan opleve selvmord som en udvej. Erhvervspsykiatrisk Center 47

48 Selvmordstanker er ikke selvmord Selvmordstanker har det med at udelukke alternativer, hvorfor det er vigtigt at fortælle om tankerne til nogen, som kan hjælpe med at finde alternativer. Selvmordsforsøg (flest kvinder) er oftest et råb om hjælp; man vil ikke ud af livet, men kan ikke se sig ud af smerten. Selvmord (flest mænd) sker typisk i affekt og den impulsive adfærd er ikke sjældent fremmet af rusmidler. Erhvervspsykiatrisk Center 48

49 Hvad kan fastholde en depression? Isolation Manglende viden Ens egen tilgang: Bange for at det skal blive værre Bange for at bekymre andre Bange for at blive stigmatiseret Følelsen af uoverkommelighed Apati Det hjælper alligevel ikke at søge hjælp Andres tilgang: Berøringsangst Fordomme (manglende viden) Det hører privatlivet til Det går over Overser det Erhvervspsykiatrisk Center 49

50 Forebyggelse og håndtering Erhvervspsykiatrisk Center 50

51 Forebyggelse og håndtering Forebyggelse Trivsel Mistrivsel Stress Håndtering Erhvervspsykiatrisk Center 51

52 På arbejdspladsen - IGLO Individ Gruppe Ledelse Organisation IGLO-princippet er udviklet af erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen og arbejdsog organisationspsykolog Michael Martini Jørgensen. Erhvervspsykiatrisk Center 52

53 Hvordan forebygges og håndteres? Skab en bevidsthed om muligheden giv viden Skab en kultur, hvor det kan sættes i tale Skab en opmærksomhed på, hvordan den enkelte trives Skab en klar ansvarsfordeling mellem medarbejdere, ledere, HR Giv de redskaber, de skal bruge for at genkende signalerne Giv de redskaber, der skal bruges for at tage handling Giv de redskaber, der skal bruges for at få fulgt op Erhvervspsykiatrisk Center 53

54 6 GULDKORN der giver trivsel Indflydelse På arbejdet og betingelserne - arbejdstid, arbejdets tilrettelæggelse, samarbejdsparter, redskaber, indretning Mening Sammenhæng mellem arbejdsopgaven og produktet - fælles mål og værdier Forudsigelighed De rette informationer på rette tidspunkt, forudsigelighed i opgaver, mødetider mv. Kilde: Tage S. Kristensen AMI Erhvervspsykiatrisk Center 54

55 6 GULDKORN der giver trivsel Social støtte Fra kollegaer og ledelse på rette måde, mængde og tidspunkt Belønning Løn, anseelse og påskønnelse samt udviklingsmuligheder står mål med indsatsen. Krav Hverken for meget eller for lidt, for svært eller for let, klare krav så man ved, hvornår man klarer sig godt Kilde: Tage S. Kristensen AMI Erhvervspsykiatrisk Center 55

56 Den strukturerede samtale Erhvervspsykiatrisk Center 56

57 De 3 trin forebyggelse og håndtering af stress 1. Reagér og vis interesse 2. Beslut dig: Krav eller støtte? 3. Samtalen handlingsplanen Erhvervspsykiatrisk Center 57

58 De 3 trin forebyggelse og håndtering af stress 1. Reagér og vis interesse! Spørg åbent Fortæl, at du er bekymret Fortæl, hvad du har registreret Tilbyd din hjælp Husk, at du ikke kan gøre det værre Accept af et nej men følg op! Erhvervspsykiatrisk Center 58

59 De 3 trin forebyggelse og håndtering af stress 2. Beslut dig: Krav eller støtte? Overvej nøje, hvad du vil Er det en feedback-samtale eller en støttende samtale? Drøft det evt. med en kollega/din egen leder Forbered samtalen grundigt Overvej hvordan medarbejderen vil reagere Vær tydelig om din forventning Læg op til dialog omkring indfrielsen Erhvervspsykiatrisk Center 59

60 Overvej skånehensyn og muligheder Praktisk/Instrumentel støtte: er der brug for hjælp til arbejdet? Informativ støtte: er der en klar arbejdsrolle? Emotionel støtte: behov for at lyttes til og snakkes med? Vurderings-støtte: er der nok feedback på kvaliteten af arbejdet? Team-støtte: hvordan er sammenholdet/samarbejdet i arbejdsgruppen? Støttende kultur: er der nok plads til åbenhed og ærlighed i virksomheden? Erhvervspsykiatrisk Center 60

61 Feedback som redskab til forebyggelse og håndtering af stress 1. Feedback Spørg åbent: Er du ok med dit arbejde? Fortæl, hvorfor du henvender dig (vær præcis!) Fortæl, hvad du har registreret (vær konkret!) Husk, at du ikke kan gøre det værre ved at tage det op! Tilbyd din hjælp: Hvad kan/skal jeg gøre? Accept af et nej/affejning men følg op (stil krav/opstil sanktioner) 2. Opfølgning Forbered dig Vær nysgerrig: Hvordan er det gået? Vær imødekommende: Hvad kan vi gøre for at komme videre? Tilbyd hjælp/støtte/rammer/handlingsplan Erhvervspsykiatrisk Center 61

62 Faserne i den strukturerede samtale 1. Forberedelsen Her tages hensyn til at man skal opnå noget positivt 2. Meddelelsen (formålet) Skal formuleres så hurtigt som muligt 3. Reaktion Personen vil reagere på meddelelsen 4. Anerkendelse Vigtigt at reaktionen bliver anerkendt Husk der ikke eksisterer forkerte budskaber eller reaktioner 5. Forklaring Her uddybes meddelelsen/formålet hvorfor? 6. Aftale Her forsøges det at lave en aftale Erhvervspsykiatrisk Center 62

63 Opfølgning på handlingsplanen Når der følges op på handlingsplanen vær da tydelig omkring: Hvad er opgaverne (løbende feedback)? Hvad er arbejdstiden? Struktureret feed-back? Hvad er der af skånehensyn? Hvordan informeres der til kolleger? Hvad skal medarbejderen/lederen gør anderledes? Hvornår justeres aftalen/følges der igen op? Husk at det er centralt at skærme og sikre succesoplevelser Gennemsigtighed/synlighed omkring aftalerne Erhvervspsykiatrisk Center 63

64 Redskaber i den strukturerede samtale Sæt rammen Hvad har vi af tid, hvad er formålet Brug (skriftlig) dagsorden Vær tydelig i forhold til at dagsordenen styrer mødet Vær spejlende Tilkendegiv at du hører og anerkender den anden Vær indfølende Jeg kan godt se, at eller det virker for mig som om, du Sæt grænser på en autentisk måde Vi må finde en anden måde at tale på eller Så stopper du Vær tydelig om dit ønske om at nå et resultat Jeg håber vi kan nå frem til, så jeg/du kan Brug time-outs og resumé Bryd en selvforstærkende/negativ rytme og opsummer ved start igen Erhvervspsykiatrisk Center 64

65 Brugbare kommunikationsformer i mødet med en stresset Vær det positive spejl med fokus på håndtering af krav Sæt ord på det personen formår (fremmøde/opgaver mm.) Vær det vikarierende håb (erfaringen siger mig...) Anerkend følelserne (sænk intensiteten) Appeller til de kognitive funktioner ( hvad tænker du... ) Skab struktur i hverdagen (vær konkret/detaljeret) Graduér i forventningerne til personen selv Giv plads til afmatningen uden at give efter for den Erhvervspsykiatrisk Center 65

66 Håndtering af et angstanfald Lad ikke angsten smitte dig Vejled dem i vejrtrækningsteknikker Vejled dem i grounding-teknikker Sæt ord på frygten for at dø eller blive sindssyg Sig at det er ok at have det som de har det (ingen grund til at skamme sig) Spørg ind til den udløsende faktor Hvad kan gøres hvis det sker igen? Erhvervspsykiatrisk Center 66

67 Vær bevidst om din tilgang til udvikling Fortid Nutid Fremtid Problemer Ressourcer Erhvervspsykiatrisk Center 67

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011.

SOLGÅRDEN. Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. SOLGÅRDEN Politik for stressforebyggelse og håndtering. Sikkerhedsgruppen marts 2011. Denne politik er lavet på baggrund af et overordnet arbejdsmiljømål i Thisted kommunes ældreafdeling for 2006 med overskriften

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal

Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress. Danskernes stress i tal Forfatter erhvervspsykolog Birgitte Jepsen Nej, tak til stress Vi har kendt til stress i mange år. Vi har hørt om personer med stress. Vi har mødt nogle, der har været ramt af stress og vi har personer

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE. Stressforebyggelsespolitik. Informationspjece for medarbejdere ved

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE. Stressforebyggelsespolitik. Informationspjece for medarbejdere ved Informationspjece for medarbejdere ved PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE Stressforebyggelsespolitik En vejledning om hvordan vi forebygger og håndterer stress. Udarbejdet af sikkerhedsgruppen februar 2008. 12

Læs mere

Stresspolitik for Middelfart Kommune

Stresspolitik for Middelfart Kommune - udkast til økonomiudvalg Stresspolitik for Middelfart Kommune Baggrund Med en stresspolitik vil Middelfart Kommune øge opmærksomheden og forståelsen for arbejdsbetinget stress hos ledere og medarbejdere

Læs mere

Arbejdsmiljødage. Stress til trivsel. Den 26. marts 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljødage. Stress til trivsel. Den 26. marts 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmiljødage Stress til trivsel Den 26. marts 2014 Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Magasinet

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015

Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015 Dansk Sygeplejeråd 26. februar 2015 Psykologisk intervention og metode Ledende psykolog Pia Ryom, Arbejdsmedicinsk Klinik Teoretisk baggrund Arbejdets udvikling Fra - Den disciplinære struktur metafor

Læs mere

Depression. - en folkesygdom!! Soc.psyk. Center Nord, Ikast. Onsdag d. 10. februar 2016

Depression. - en folkesygdom!! Soc.psyk. Center Nord, Ikast. Onsdag d. 10. februar 2016 Depression - en folkesygdom!! Soc.psyk. Center Nord, Ikast Onsdag d. 10. februar 2016 Bjarne Yde Ledende sygeplejerske Regionspsykiatrien Midt, Silkeborg www.psykinfomidt.dk Henning Jensen skuespiller

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Travlhed og familieliv. Et psykologisk perspektiv med konkrete input til hverdagslivet

Travlhed og familieliv. Et psykologisk perspektiv med konkrete input til hverdagslivet Travlhed og familieliv. Et psykologisk perspektiv med konkrete input til hverdagslivet V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen 1. Hvilke sammenhænge er der mellem travlhed, relationer og trivsel?

Læs mere

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress.

Det er EVA's ansvar at minimere stresskilder på arbejdspladsen, samt at sikre at der er et beredskab til at identificere og håndtere stress. Stresspolitik Stresspolitik på Danmarks Evalueringsinstitut 1 Visionen Vi vil forebygge at medarbejdere og ledere bliver syge eller forlader Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på grund af arbejdsrelateret

Læs mere

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende KRISER TIL SØS - sådan kommer du videre En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende Gode råd til besætningen om krisereaktioner Mennesker, der har været involveret i en traumatisk

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Vejledning til medarbejdere OKTOBER 2015 Indhold MT Højgaards stresspolitik 3 Hvad er stress? 4 Tidlige tegn på stress 5 Hvordan kommer stress til udtryk? 6 Hvordan kommer stress

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Til medarbejdere Fra stress til trivsel Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er stress? Stress er en reaktion, ikke en sygdom. Der findes flere former for stress - den

Læs mere

Ny med demens Udfordringer og muligheder for en god hverdag

Ny med demens Udfordringer og muligheder for en god hverdag Ny med demens Udfordringer og muligheder for en god hverdag Neuropsykolog Laila Øksnebjerg Nationalt Videnscenter for Demens www.videnscenterfordemens.dk Ny med demens Udfordringer og muligheder for en

Læs mere

Bliv klogere på stress

Bliv klogere på stress Bliv klogere på stress Eksamensangst Eksamensangst Lars Worning Master i filosofi og psykologi Speciale i angst Kropsterapeut Manu Vision Coach CCC larsworning@hotmail.com Telefon 60820089 Angst, stress,

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide - at det kan tage meget lang tid at sørge - at din sorg skal sørges væk ved bl.a. at græde, og ved at tale om, hvor ked du er af det, med dem, du er tryg

Læs mere

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression Depression Denne brochure handler om depression. Hvorfor det er vigtigt at få stillet diagnosen, og hvilken medicin man kan bruge. Men også om, hvordan man kan blive bedre til at undgå en ny depression.

Læs mere

20-05-2016. Hvad er stress?

20-05-2016. Hvad er stress? 1 Hvad er stress? 2 1 Blandt forskere og andre fagfolk er der ikke enighed om en entydig definitionen af stress, men ifølge international stress-litteratur arbejdes der især ud fra tre definitioner: 1.

Læs mere

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS

Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Første del: Basis for stressstyring TÆM DIN STRESS Uddrag 1. Lidt om stress 1.1 Hvad er stress egentlig? Stress skyldes hormoner, som gør, at din krop og dit sind kommer ud af balance Stress er ingen sygdom,

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Stress hos personer med hjerneskade -

Stress hos personer med hjerneskade - Stress hos personer med hjerneskade - i forbindelse med tilbagevenden til arbejdsmarkedet Hjerneskadecentrets 20 års jubilæumskonference 1. oktober 2010 1 Faktorer, der kan medvirke til at udløse stress

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

UNG OG SÅRBAR WORKSHOP OM UNGE MED ANGST V/PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT

UNG OG SÅRBAR WORKSHOP OM UNGE MED ANGST V/PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT UNG OG SÅRBAR WORKSHOP OM UNGE MED ANGST V/PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT 1 PROGRAM Hvad er angst og hvor kommer den fra? - sårbarhed generelt - den biopsykosociale model Hvad kan den enkelte lærer gøre i

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning...

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning... Stress Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! Formål. At man får en viden omkring stress og stresshåndtering At man får nogle redskaber til håndtering af stress At man bliver opmærksom

Læs mere

Stress hos pårørende

Stress hos pårørende Stress hos pårørende Hjerneskadecentrets 20 års jubilæumskonference 1. oktober 2010 1 Familieliv og parforhold: en kompleks størrelse - megen følelsesmæssig energi investeret - megen sårbarhed ift forandringer

Læs mere

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Øget selvværd og øget effektivitet Bedre kropsbevidsthed og stresshåndtering Trivsel og personlig tilfredshed

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress

Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Fra stress til trivsel Forebyggelse og håndtering af stress Moderniseringsstyrelsens konference om sygefravær - Fra fravær til fremmøde 12. december 2012 Irene Andersen, NFA & Inge Larsen, VFA Videncenter

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013

Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Forebyggelse og håndtering af stress Socialpædagogerne, Kreds Lillebælt 2. December 2013 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Rikke Mejlgaard Psykolog Program Hvad er stress? Stress-definition Forskellige

Læs mere

UNG? Biologisk: Socialt: fysiske, emotionelle og kognitive forandringer

UNG? Biologisk: Socialt: fysiske, emotionelle og kognitive forandringer med nyresygdom UNG? Biologisk: fysiske, emotionelle og kognitive forandringer Socialt: identitetsskabelse frigørelse fra forældre sociale behov ændres- vennerne bliver vigtigere UNG + nyresygdom -en stor

Læs mere

Førstehjælp til dit arbejdsliv Skab arbejdsglæde på jobbet uden stress

Førstehjælp til dit arbejdsliv Skab arbejdsglæde på jobbet uden stress 1 Førstehjælp til dit arbejdsliv Skab arbejdsglæde på jobbet uden stress Viden om og håndtér stress Positiv psykologi Trivsel & arbejdsglæde Energi - boostning 2 Viden om stress Fakta - WHO Verdenssundhedsorganisationen

Læs mere

OM STRESS, DEPRESSION ANGST OG ARBEJDSLIV (WORKSHOP NR. 317)

OM STRESS, DEPRESSION ANGST OG ARBEJDSLIV (WORKSHOP NR. 317) OM STRESS, DEPRESSION ANGST OG ARBEJDSLIV (WORKSHOP NR. 317) DAGENS ORDEN Kort præsentation af ut. og Psykiatrifondens Beskæftigelsesenhed Case - Inge Om stress dets indvirkning på arbejdslivet samt forebyggelse

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL:

AARHUS UNIVERSITET 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 2015 STYR PÅ STRESSEN? CAROLINE AHLGREN TØTTRUP LEDERUDVIKLINGSKONSULENT CAND. PSYCH. MOBIL: 20434391 E-MAIL: CATO@AU.DK UNI VERSITET AGENDA 1. Viden om stress- hvad er stress og hvad er ikke stress? 2.

Læs mere

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen.

Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole. November 2016, kl Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Oplæg om stresshåndtering Sine efterskole November 2016, kl. 10.00-12.30 Lykke Mose, cand. psych., konsulent i Perspektivgruppen. Formål At få viden om stress Hvad er stress? Hvordan forebygges stress?

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress

Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Den kort varige stress. Den langvarige stress Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom Den kort varige stress Normal og gavnlig. Skærper vores sanser. Handle hurtigt. Bagefter kan kroppen igen slappe af. Sætte gang i vores autonome

Læs mere

Stress når arbejdet bliver et spørgsmål om liv eller død

Stress når arbejdet bliver et spørgsmål om liv eller død Stress når arbejdet bliver et spørgsmål om liv eller død Ved Ph.d. cand.psych.aut., Forsker på NFA og selvstændig organisationspsykolog Hvad tager jeg udgangspunkt i? Redskaber Til at skabe godt psykisk

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

Angst- og panikanfald

Angst- og panikanfald Bo Fischer-Nielsen og Trine Fredtoft Studenterrådgivningen 2005 Studenterrådgivningen Hvad er et angstanfald? Et angstanfald er en intens fysisk og mental kædereaktion, der kan opstå i en situation, som

Læs mere

HVAD ER STRESS? Introduktion til videokurset Undgå stress. Af Pernille Rasmussen

HVAD ER STRESS? Introduktion til videokurset Undgå stress. Af Pernille Rasmussen Introduktion til videokurset Undgå stress. Af Pernille Rasmussen HVAD ER STRESS? Emnet stress får meget opmærksomhed i medierne disse år og det med god grund. Antallet af danskere der føler sig stressede

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

BALANCE-projektet Nyhedskatalog

BALANCE-projektet Nyhedskatalog Nyhedskatalog Information om BALANCE-projektet fra: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, BALANCEkoordinatoren, Arbejdsmiljø København og Psykiatrifonden. Indhold Kære TRIO... 3 Nyt fra BALANCE-koordinationen...

Læs mere

Kom med på holdet, MAND! Mænds Sundhed og Fællesskaber

Kom med på holdet, MAND! Mænds Sundhed og Fællesskaber Kom med på holdet, MAND! Mænds Sundhed og Fællesskaber 2016 Hvorfor en sundhedsuge med fokus på mænds sundhed og fællesskaber? Fordi Gode fællesskaber skaber sunde mænd Fællesskab giver mænd mental styrke

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

skal løses i fællesskab

skal løses i fællesskab skal løses i fællesskab Stress skal løses i fællesskab 3 INDHOLD: 3 Stress et arbejdsmiljøproblem 4 Stress er kroppens naturlige alarmberedskab 7 Vi reagerer forskelligt 8 Forebyg den skadelige stress

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Behandling DEPRESSION

Behandling DEPRESSION Behandling & DEPRESSION Dette hæfte er det fjerde i en skriftserie, der udkommer i løbet af 2001, og som behandler forskellige emner med relation til depression. Planlagte udgivelser er: Fakta & depression*

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG UNDERVISNINGSFORLØB (Psykoedukation) - undervisning i den kognitive forståelse af egen psyke Modul 1: Generel information om behandling på F4.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk

Psykisk arbejdsmiljø. SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Psykisk arbejdsmiljø SL- Lillebælt familieplejernes dag den 1. september 2015 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Forløbet 12.30: Program og gruppesammensætning 12.45: Psykisk arbejdsmiljø Oplæg og diskussion

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Arbejdsmiljøseminar 2016, workshop. Konflikt mellem arbejde og privatliv d. 1. december 2016

Arbejdsmiljøseminar 2016, workshop. Konflikt mellem arbejde og privatliv d. 1. december 2016 Arbejdsmiljøseminar 2016, workshop Konflikt mellem arbejde og privatliv d. 1. december 2016 v/psykolog Majken Blom Søefeldt Udfordringer for arbejdspladsen Berøringsangst Fordomme Når årsagerne synes umulige

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Fra stress til trivsel Inspirations-workshop Næstved Kommunes temadag 3. november 2009 Sidsel Westi Kragh og Rikki Hørsted, Rejseholdet rejsehold@vfa.dk Videncenter for Arbejdsmiljø Et formidlingscenter

Læs mere

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt Stress & Depression Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013 Stress Når man bliver ramt af arbejdsrelateret stress og bliver sygemeldt, er det som regel ikke udelukkende arbejdet eller

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Stress fylder en del på de danske arbejdspladser.

Stress fylder en del på de danske arbejdspladser. 60 PSYKISK ARBEJDSMILJØ Dorte Sch. Andersen Hvordan har du det? plusser og minusser i sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø Denne artikel 1 sætter fokus på plusser og minusser i sygeplejerskernes psykiske

Læs mere

Adfærdsproblemer. Ansvarsprincippet. Håndtering af adfærdsproblemer i folkeskolen - en rogivende tilgang. Definition

Adfærdsproblemer. Ansvarsprincippet. Håndtering af adfærdsproblemer i folkeskolen - en rogivende tilgang. Definition Håndtering af adfærdsproblemer i folkeskolen - en rogivende tilgang Elvén Autoriseret psykolog Hvem har problemer? www.hejlskov.se Adfærdsproblemer Definition Adfærd, der skaber problemer for hvem? Vi

Læs mere

NR. 37. Få det bedre med at gå til tandlæge

NR. 37. Få det bedre med at gå til tandlæge NR. 37 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en almindelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

At være forældre til en teenager med kronisk sygdom

At være forældre til en teenager med kronisk sygdom At være forældre til en teenager med kronisk sygdom Generelt om dét at være teenager Alle forældre elsker deres børn overalt på jorden og ønsker det allerbedste for dem. Vi vil gøre alt, hvad der står

Læs mere

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

Depression DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression Depression Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha?

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? 1 Psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række

Læs mere

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus Om regler for oplysningsret- og pligt. Om vigtigheden af, at barnet bevarer tilknytningen til begge forældre. Om vigtigheden af, at I oplyses om rammerne for samvær, ikke mindst hvis disse ændres. At barnet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og Konfliktforebyggelse

Psykisk arbejdsmiljø og Konfliktforebyggelse Psykisk arbejdsmiljø og Konfliktforebyggelse Årsmøde 15.3.2016 - Dansk Svømmeteknisk Forbund Oplæg ved Erhvervspsykolog Anja Dahl Pedersen Hvad er psykisk arbejdsmiljø? Forhold på arbejdspladsen: Som påvirker

Læs mere

Generel viden om søvn 1 3 år

Generel viden om søvn 1 3 år Generel viden om søvn 1 3 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn giver glade og kvikke børn Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

KRISER OG FOREBYGGELSE AF KRISER. Dansk Krisekorps ApS www.danskkrisekorps.dk

KRISER OG FOREBYGGELSE AF KRISER. Dansk Krisekorps ApS www.danskkrisekorps.dk KRISER OG FOREBYGGELSE AF KRISER PRIVAT IDENTITET SØN FAR PROFESSIONEL IDENTITET PÅVIRKNING NABO PRIVAT FRITID PERSON KULTUR BEREDSKAB GRUNDLAG -VILKÅR LEVEREGLER VÆRDIER NORMER TANKER FØLELSER KROP -

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold

Cabi. Stress i det grænseløse. Den 27. november 2014. Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Cabi Stress i det grænseløse Den 27. november 2014 Nis Kjær, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD

Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD Forskelle og fællestræk Vi er alle forskellige, det er personer med ADHD også. Derfor kan man ikke generalisere. Alligevel gør vi det når vi taler om ADHD,

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer. Steffen Christensen

Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer. Steffen Christensen Plancher til oplæg om børn i familier med alkoholproblemer Steffen Christensen Børn i familier med alkoholproblemer Overordnede problemstillinger: Børn får ikke den støtte, de bør have Børn får ofte støtten

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Aalborg Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Formålet med denne folder er at give inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af mobning.

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Thomas Nielsen. Frydenlund

Thomas Nielsen. Frydenlund Thomas Nielsen Thomas Nielsen Frydenlund Sundhedspsykologi Frydenlund 2006 1. oplag, 1. udgave ISBN 87-7887-404-1 ISBN 978-87-7887-404-7 Grafisk tilrettelægning: Jan Gralle Grafisk produktion: Pozkal,

Læs mere

Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet

Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet NOTAT 15-0265 - LAGR - 21.10.2015 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet Omkring hver tiende FTF er oplever ret

Læs mere

Erfaringer med aktivering af personer med stress/psykiske lidelser. De Nordjyske Jobcentre 11. Juni 2009

Erfaringer med aktivering af personer med stress/psykiske lidelser. De Nordjyske Jobcentre 11. Juni 2009 Erfaringer med aktivering af personer med stress/psykiske lidelser Lars Aakerlund Speciallæge i psykiatri, ph.d. PPclinic Behandling af psykiske lidelser med fokus på funktionsevne Fastholdelse og integration

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Det er almindeligt at reagere

Det er almindeligt at reagere Det er almindeligt at reagere Når man har været udsat for en voldsom hændelse, vil man ofte efterfølgende reagere både fysisk og psykisk. Når du kender de typiske reaktioner, er det forhåbentligt lettere

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

Psykiske signaler på stress

Psykiske signaler på stress stress guiden hvad er stress? Denne guide giver dig en introduktion til, hvad stress er og ikke er. Formålet er at gøre dig klogere på, hvornår noget er bekymrende stresssignaler, og hvornår noget er helt

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere