Kliplev-Sønderborg motorvejen - et bemærkelsesværdigt anlægsprojekt Side 4-9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kliplev-Sønderborg motorvejen - et bemærkelsesværdigt anlægsprojekt Side 4-9"

Transkript

1 NR OKTOBER MAGASIN FOR VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE Kliplev-Sønderborg motorvejen - et bemærkelsesværdigt anlægsprojekt Side 4-9 GORM HANSEN & SØN A/S HAR IGEN TRAVLT EFTER OMSTILLING Side AABENRAA HAVN RÆKKER FRA KIEL TIL KOLDING Side VOLVO PENTA - EN ENERGIKILDE Side 14-15

2 volvo har sat hjul på værkstedet Volvo On-site konceptet handler om at have værkstederne, hvor der er brug for dem. Og det er dér, hvor maskinerne befinder sig. Det er billigst for kunderne, som derved sparer både tid og penge. -Oprindelig udviklede vi Volvo On-site konceptet for at begrænse maskinernes stilstandstider til den tid, der faktisk medgår til service og reparationer, fortæller Torben Volder, eftermarkedschef hos Volvo Entreprenørmaskiner A/S og tilføjer: -Men nu er det blevet til meget mere end det. Undervejs har vi flyttet de fleste af vore aktiviteter omkring service, reservedele og reparationer fra de centrale værksteder og ud til vore kunder og deres respektive arbejdspladser. Det sparer omkostninger til dyre maskintransporter og uproduktive stilstandstider for såvel maskiner som førere. Service til tiden minimal stilstand Kombineret med Volvo serviceaftaler overvåger Volvo via GPS maskinerne, og man kan således tilrettelægge og aftale service med ejerne til de foreskrevne tidspunkter. Volvo finder selv frem til maskinerne ude på deres arbejdspladser og udfører arbejdet med kortest mulige afbrydelse i deres aktiviteter. Virkeliggørelse af Volvo On-site ideen var ikke helt lige til. Det krævede bl.a.: Udvikling af helt ny logistik med decentrale forsynings- og kommunikationslinjer. Omfattende træning og efteruddannelse af alle service- og eftermarkedsmedarbejdere. Betydelige investeringer i udvikling og opbygning af særligt udrustede lastvognsbaserede, mobile værksteder. Uddelegering af ansvar og beslutningskompetencer. Afprøvet på Kliplev- Sønderborg motorvejen Via Volvo On-site serviceres såvel entreprenøren med en enkelt maskine, der hyppigt flytter arbejdsplads, som et stort antal entreprenører, der samtidig arbejder på store anlægsopgaver, som f.eks. på Kliplev- Sønderborg motorvejen. -Volvo On-site service er ikke kun forbeholdt Volvo maskiner. Normal service og almindelige mekanikerarbejder udføres på alle mærker, understreger Torben Volder. -Dette er bl.a. et resultat af de erfaringer, vi har indhøstet som servicepartner på den sønderjyske motorvej, hvor Volvo permanent er til stede på pladsen. Ved sådanne større anlægsprojekter er Volvo indstillet på at udvikle skræddersyede løsninger for såvel hovedentreprenøren som for dennes underentreprenører. Byggepladsens tekniske generalist På enhver byggeplads er der brug for teknisk service, som langt fra altid er specifik mærkebestemt eller forbeholdt entreprenørmaskiner. Der opstår løbende behov for alt muligt - fra at skifte et punkteret dæk på en varevogn, svejse et knækket beslag på et redskab, udskiftning af tænder på skovle, skift af utætte hydraulikslanger på læsse- og gravemaskiner til reparationer af gravemaskiners undervogne og meget mere. Volvo On-site er således godt i gang med at udvikle sig til; a) en højt specialiseret, men decentral serviceorganisation, som sikrer og garanterer ejere af Volvo maskiner højest mulige produktivitet og konkurrenceevne b) en teknisk generalist på store byggepladser, en mekaniker og smed, der kan assistere ved alle mulige tekniske problemer og opgaver ved siden af sin hovedopgave c) at servicere og efter behov reparere maskiner af alle mærker dér, hvor de arbejder. -Vi ser os selv som vore kunders partner. Det er vor eksistensberettigelse og opgave at opretholde maskinejernes konkurrenceevne via teknisk vedligeholdelse af deres maskiners kapaciteter og minimering af deres stilstandstider, slutter Torben Volder. 2 3

3 MOTORVEJEN KlIPLEV - SØNDERBORG Et på mange måder bemærkelsesværdigt projekt. Færdiggørelse et år tidligere end forventet. Nye ideer og teknologier fra start til slut. Som følge af kommunalreformen og amternes nedlæggelse overtog Vejdirektoratet motorvejsprojektet Kliplev-Sønderborg fra Sønderjyllands Amt i december Projektet omfatter bl.a. anlæggelse af en 4-sporet motorvej mellem Kliplev og Alssund-broen ved Sønderbog samt diverse over- og underførelser af skærende veje og stier. Forud for projektets realisering er der foretaget omkring 50 totalekspropriationer af huse og ejendomme og ca. 100 delekspropriationer, hvor der er afgivet jord til motorvejen. Sideløbende er der foretaget meget omfattende jordfordelinger mellem landbrugsejendomme. Endelig er der også eksproprieret jord til nye adgangsveje, regnvandsbassiner, samkørselspladser, erstatningsnatur, rørledninger og andre servitutter. Internationale konsortier I februar 2009 blev fire konsortier med deltagelse af danske, tyske, hollandske og sågar australske virksomheder prækvalificeret til opgaven. Tre af dem afgav tilbud, og den 17. februar 2010 indgik man aftale med Kliplev Motorway Group (KMG) om anlæg og drift af motorvejen, som det første OPP-projekt på vejområdet i Danmark. KMG er et til formålet etableret selskab. Bag det står Europas største bygge- og anlægskonsortium, STRABAG SE, med ca medarbejdere. Offentligt Privat Partnerskab OPP står for Offentligt Privat Partnerskab, hvormed den danske stat ønsker at fremme nye former for organisation og samarbejder mellem den offentlige og private sektor. I dette konkrete tilfælde betyder OPP, at motorvejen ejes af staten, men bygges, finansieres og drives i en aftalt periode af den private partner. Vejdirektoratet er den statslige myndighed for projektet, mens KMG (den private partner) projekterer, finansierer, bygger, vedligeholder og driver vejen i en efterfølgende periode på 26 år. 1. spadestik den 24. marts 2010 Da Vejdirektoratet og KMG havde underskrevet aftalen den 17. februar 2010, gik KMG straks i gang med at rydde sneen på strækningen. Det første spadestik blev officielt taget den 24. marts 2010 af den daværende transportminister Hans Christian Schmidt. Derefter gik det rigtigt stærkt. Allerede i starten af juni 2010 havde man flyttet den første million kubikmeter jord på strækningen. Der blev arbejdet samtidigt på hele den 26 kilometer lange strækning. Efter tre måneder var fjernelsen af muldlaget afsluttet og kubikmeter blød bund udskiftet med bæredygtigt sand. 200 tunge maskiner og 350 mand i gang samtidig Midt på året 2010 var der omkring 350 mennesker og godt 200 tunge anlægsmaskiner i gang på projektet. I en periode blev der arbejdet fra mandag til og med lørdag. Senere blev maskinparken i en periode øget til at udgøre godt 250 tunge anlægsmaskiner. Alle nye eller nyere med få timer på uret. Udover fra STRABAG s egne ressourcer, i form af mandskab og maskiner, betjener KMG sig i vid udstrækning af danske underentreprenører og partnere. Volvo Entreprenørmaskiner er én af dem. Volvo On-site servicekoncept Et stort anlægsprojekt, som den nye motorvej, har brug for skræddersyede løsninger, når det drejer sig om service og vedligeholdelse af maskinparken. Med op til 250 tunge entreprenørmaskiner i arbejde havde KMG en potent og alsidig maskinpark til rådighed. For at sikre maksimal produktivitet og minimal stilstand var det nødvendigt at opfinde en løsning, som sikrede hurtig og effektiv afvikling af service og eventuelle reparationer. Som projektpartner for KMG har Volvo Entreprenørmaskiner videreudviklet sit servicekoncept, Volvo On-site. I dette tilfælde består konceptet af et værksted med vaskehal midt på strækningen kombineret med Volvos kendte lastvognsbaserede mobile værksteder. Miljøsikret værksted og vaskehal Værkstedet består af en række specialcontainere, et stort værkstedstelt og en vaskehal. Værksted og vaskehal har store, separate porte, så der er ubesværet adgang for de fleste store entreprenørmaskiner. Via Volvo On-site konceptet serviceres og repareres maskinerne i reglen direkte ude på strækningen. Kun større reparationer og vask udføres i værkstedsteltet, som er placeret let tilgængeligt lige midt på den 26 km lange strækning. Den integrerede vaskehal er sikret, så den ikke udgør nogen risiko for miljøet. Vaskevandet opsamles i et kar med flere kamre, hvor det renses, så det kan genbruges. Færdiggørelse et år før tiden Det perfekte anlægsvejr i forsommeren 2011 blev udnyttet optimalt af KMG. Mandskabsstyrken blev øget til 450 mand på motorvejen. Fra dette tidspunkt drejer alt arbejde sig om færdiggørelsen, som KMG s pressechef uden tøven angiver til foråret Det er ca. et år hurtigere, end Vejdirektoratet gav mulighed for i sit udbud. Alle broer og bygningsværker er meldt færdige i sommeren Også disse er udført på rekordtid. Projektet omfatter i alt 72 bygningsværker og passager. Ansvarlig for disse er Dyvidag Bau GmbH, som er et datterselskab af Strabag. Dyvidag havde 130 medarbejdere på projektet. Alle motiverede specialister på hver sine områder. Det er vel også baggrunden for, at alle 72 bygningsværker var færdige kun ca. et år efter opstarten. I skrivende stund er man i fuld gang med asfalteringen. Alle fotos: KMG. 4 5

4 Foto: KMG. Direktør Per Stjernqvist, Volvo Entreprenørmaskiner A/S På Kliplev-Sønderborg motorvejen anvender KMG en række innovative metoder og løsninger, som ikke tidligere har været anvendt i Danmark. Alle maskiner, der arbejder på strækningen, er GPS styrede med softwaren Construction Manager. Det sikrer høj effektivitet og kvalitet på pladsen. Scrape-dozere To af disse maskiner var såkaldte scrape-dozere, som ved projektet debuterede i Danmark. Maskinerne anvendes de steder, hvor distancen er for lang for en normal dozer og for kort for en dumper. Volvo On-Site Service bestod sin praktiske test med bravur Scrape-dozeren har i forhold til normale dozere den fordel, at den selvstændigt løsner og opsamler jord direkte og aflæsser jorden doseret igen. En scrape-dozer har en effektiv radius på op til 300 meter. Pr. time kan en stor scrape-dozer løsne, læsse, transportere og aflæsse op til 450 m 3 jord. Det er ca. det dobbelte af det, der kan præsteres med konventionelle maskiner. Jordforbedring ved indfræsning af kalk I stedet for at fjerne store jordmængder og tilføre andre materialer, genanvendes jorden efter behandling med cement og kalk i selve vejkonstruktionen, hvor det er muligt. Med denne metode har det været muligt at omdanne kubikmeter jord med lav bæreevne til et stabilt vejbygningsmateriale. Broer Broerne er udført som robuste konstruktioner med minimalt udstyr (lejer, fuger, brønde, afvandingsledninger mm.). Det er ofte disse dele, der efterfølgende kræver kostbare vedligeholdelser. Alle broer er formspændte rammebroer uden midtersøjler. Ved dette koncept støbes hele broen (rammen) i én arbejdsgang. Optimeret længdeprofil I overensstemmelse med Vejdirektoratet har KMG udviklet et element- Nye metoder og innovative løsninger baseret motorvejstværsnit, som fuldt og helt opfylder de danske normer for motorveje, der er beregnet til hastigheder på 130 km/t. Via denne udvikling er der opnået betydelige besparelser. Effektiv afvanding For KMG er den optimale afvanding af motorvejen et grundlæggende led i en vellykket motorvejskonstruktion. Hvis afvandingen ikke er optimal, reduceres vejens levetid, og risikoen for ulykker øges. Derfor har KMG indbygget slidserender, som hurtigt leder vandet bort fra kørebanen. Kompakt-asfalt Asfaltens indbygning og kvalitet er afgørende for konstruktionens succes. Som Europas største vejbygningsfirma og ledende partner i KMG demonstrerer STRABAG sine kompetencer inden for asfaltteknologi på motorvejen. Vejen asfalteres med kompakt-asfalt, der er en teknologi, som ikke tidligere har været anvendt i Danmark. Via STRABAG råder KMG over udlæggere, der kan klare teknologien, og som er så store, at de udlægger asfalten i hele vejbanens bredde i én arbejdsgang. Udlæggeren forbruger ca. 350 tons asfalt i timen. Kundeorienteret er for Volvo Entreprenørmaskiner A/S at flytte flest mulige aktiviteter ud på kundernes adresser og arbejdspladser. Volvo On-site er en del af dette koncept. På Kliplev-Sønderjylland motorvejen har konceptet bestået sin hidtil mest udfordrende test med bravur. I begyndelsen af 2010 mødtes teknisk direktør hos KMG, Alexander Kanovsky, og direktør Per Stjernqvist, Volvo Entreprenørmaskiner A/S, for at lodde mulighederne for samarbejde. Da Per Stjernqvist fortalte om ideen med Volvo On-site, var Alexander Kanovsky med det samme begejstret. Det er præcis det, vi har brug for, under forudsætning af, at Volvo kan påtage sig servicering af de flere forskellige fabrikater og maskintyper ud over Volvo, der arbejder på projektet. KMG skulle have over 200 maskiner i arbejde samtidigt på den 26 kilometer lange strækning og havde ambitioner om at afkorte byggetiden med et år. Altså skulle hver eneste maskine yde sit maksimale med mindst mulige stilstandstid. Værksted med vaskehal midt på strækningen Meget hurtigt blev de to direktører enige om, at der skulle etableres et interimistisk værksted med vaskehal midt på strækningen. Vaskehallen er næsten det vigtigste. Via sine lastvognsbaserede, mobile værksteder servicerer og reparerer Volvo maskinerne ude på deres arbejdspladser på strækningen. Men det kan kun lade sig gøre, hvis de ikke er alt for tilsølede med jord og mudder. Rengøring ude på strækningen er ikke muligt af hensyn til miljøet. Og egnede vaskehaller findes ikke inden for miles omkreds. Moderne landsbysmed Når mekaniker Bjarne Rønne, som er Volvos faste mand på projektet, fortæller om sine oplevelser og opgaver, får man indtryk af, at Volvo On-site service i dette tilfælde kan sammenlignes med en moderne landsbysmed, der løser alle forefaldende opgaver. - Naturligvis har vi mest at gøre med Volvo maskiner. Nogle er leasede af KMG, og mange andre har KMG lejet af danske entreprenører, som vi i forvejen har serviceaftaler med. Men vi laver alt muligt forefaldende arbejder lige fra små svejseopgaver på forskellige redskaber, olieskift på person- og varebiler til service og reparationer af diverse specialmaskiner, fortæller Bjarne Rønne og slutter med denne salut: - Vi laver det, der er brug for, så de andre kan bygge vej! Samarbejdet fortsætter Direktør Alexander Kanovsky udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet. - Volvo har hjulpet os meget undervejs, siger han. Per Stjernqvist er en god partner. Inspirerende og fuld af gode ideer. Han har også formidlet flere gode kontakter til danske entreprenører, som vi er glade for at samarbejde med, fortæller Alexander Kanovsky og konkluderer: -Samarbejdet med Volvo er en stor succes. Vore forventninger er blevet mere end opfyldt. Derfor fortsætter samarbejdet også på vore næste projekter, som foreløbig er et stykke motorvej nord for Vejle og en omfartsvej ved Sunds. 6 Direktør Alexander Kanovsky, Kliplev Motorway Group A/S

5 Faktabokse OPP - En særlig projektform STRABAG STRABAG SE er Europas største bygge- og anlægskoncern. I 2010 omsatte koncernen for 12,8 mia. svarende til ca. 95,3 mia. kroner og tjente ca. 1,4 mia. kroner. Udover virksomhedens centrale markeder i Østrig og Tyskland, hvor man er markedsleder, er STRABAG via sine talrige datterselskaber repræsenteret i alle lande i Øst- og Sydeuropa, på udvalgte markeder i Vesteuropa, på den Arabiske halvø samt i Canada, Chile, Kina og Indien. I alt beskæftiger STRABAG direkte og via sine datterselskaber ca medarbejdere. TIDSPLAN December 2005: Vejdirektoratet overtager projektet : Ekspropriationer : Arkæologiske undersøgelser : Udbud. Februar 2009: Prækvalificering af 4 konsortier. November 2009: 3 konsortier afgav tilbud. Februar 2010: Kontrakt m/kliplev Motorway Ultimo 2011: Group A/S (KMG). Arkæologiske undersøgelser færdige : Anlæg af vejen. April 2012: Forventet åbning (oprindelig 2013). PROJEKTET 26 km 4-sporet motorvej mellem E45 og Alssundbroen ved Sønderborg. 7 tilslutningsanlæg. 10 kommuneveje føres over/under motorvejen. 18 km kommuneveje ombygges. 72 bygningsværker (broer & passager), fordelt med: 11 overføringer 30 underføringer 26 faunarør/paddepassager 5 foringsrør for gylleledninger. 137 km afvandingsledninger, heraf 52 km slidse-render. Forventet trafik på strækningen i 2015: Vestlig ende: ca biler pr. døgn. Østlig ende: ca biler pr. døgn. Køretiden mellem Sønderborg og E45 forkortes med godt og vel 20 minutter. MASKINER Over 200 tunge entreprenørmaskiner. Den aktuelle flåde (primo september 2011): 65 lastvogne 20 dumpere 23 dozere 45 gravemaskiner 32 læssemaskiner 21 tromler 6 fræsere (kalk- og cement-stabilisering) 6 gradere 65 diverse køretøjer. Foto: KMG. Kliplev Sønderborg motorvejen er det første danske motorvejsprojekt, der udføres som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP). OPP betyder, at det offentlige udbyder og beholder ejerskabet af et projekt, som den private partner projekterer, anlægger, finansierer og driver i en aftalt periode. En OPP kontrakt strækker sig typisk over 30 år. Den offentlige part, i dette tilfælde Vejdirektoratet, definerer ydelsen, som den private part leverer. Det hele inden for en aftalt tidsramme og til en aftalt pris. Dermed køber den offentlige part ikke kun et fysisk anlæg, men en samlet pakkeløsning. Betalingen af vejanlægget sker først, når vejen åbner, og betalingen for driften sker herefter med løbende faste rater. På denne måde har den private partner et udvidet ansvar for kvaliteten af det anlæg, han leverer. Lever det ikke op til de stillede krav, kan Vejdirektoratet regulere betalingen af de løbende rater. Internationalt er OPP ikke ualmindeligt for større offentlige bygge- og infrastruktur-projekter. Vejanlæg udført i OPP findes bl.a. i Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien og Finland. Kliplev-Sønderbog motorvejen er det første OPP-projekt på vejområdet i Danmark. Men næppe det sidste. Fordelene er indlysende. Ved OPP placeres en større del af ansvar og risiko hos den private part end ved andre udbudsformer. Med ansvar for projektering, anlæg, drift og finansiering er den private part nødt til at tænke i totaløkonomi. Det er i den private parts egen interesse at udføre projektet, så det totaløkonomisk set er optimalt. Kvaliteten skal sikre, at udgifterne til drift og vedligeholdelse bliver mindst mulige. Omvendt giver udbyderen også den private part friheder til at implementere egne ideer, udviklinger og erfaringer i projektet. MÆNGDER 3,10 mio. m 3 jordarbejder. 0,90 mio. m 3 stabilisering. 0,35 mio. m 3 blødbundssanering. 0,45 mio. m 3 frostsikringslag. 0,90 mio. m 2 jordplanering ton asfalt (0,80 mio. m 3 ) ton cement og kalk. KLIPLEV - SØNDERBORG MOTORVEJEN Udbyder: Vejdirektoratet. Ejere af KMG A/S: STRABAG SE 100%. Udførende: STRABAG AG (70%), Dyvidag Bau GmbH (30%). Driftsansvarlig: STRABAG 100%. Anlægsfase: Driftsfase: Anlægspris: Ca. 916 mio. kr. Projektpris: Ca mio. kr. 8 9

6 Gorm Hansen & Søns Volvo EC180C i gang med kloakarbejde på en villavej i Ølstykke. Kloak, regnvandsbassiner, vejreguleringer og andre mindre opgaver har afløst store byggemodninger og motorvejsprojekter hos Gorm Hansen & Søn A/S. Gorm Hansen & Søn A/S har sat nogle store markante aftryk på det sjællandske landskab - både med store byggemodninger som Trekroner ved Roskilde, motorvejsbyggerier og store jordflytninger, eksempelvis Hedeland ved Roskilde med skibakke og amfiteater. Den slags store entrepriser vil firmaet fortsat gerne have, men hovedvægten ligger i dag på flere og mindre opgaver primært fokuseret på vand. - Frem til 2008 vil jeg vurdere, at kloakopgaver fyldte 20% af vores omsætning, hvor det i dag er 70-80% af omsætningen. Dertil kommer også forskellige vejreguleringer og andre mindre entrepriser, fortæller Gorm Hansen, der nu for anden gang har oplevet en større krise og overvundet den gennem omstilling. I begyndelsen af 1990 erne stod bygge- og anlægsaktiviteten i Danmark også nærmest stille, og han flyttede i fire år til Tyskland og opbyggede et firma med succes, mens Gorm Hansen & Søn A/S i Danmark var på vågeblus. Det tyske firma blev solgt, og han vendte hjem for at puste nyt liv i det danske firma. Denne gang har det handlet om at omstille til andre typer opgaver. - I 2009 og første halvdel af 2010 var vi mand, og i dag er vi ca. 50 igen ligesom før Vi forsøgte at holde fast i den faste kerne af staben, og det kostede os et betydeligt tab i Vi afhændede også en del store maskiner, som egentlig burde have kørt flere timer og har i stedet investeret i mindre og mere Har travlt igen efter omstilling fleksible maskiner. Det kostede os en del, men operationen er lykkedes og har bragt os den vej, som vi også skal i fremtiden, siger Gorm Hansen. - Den megen regn med oversvømmelser til følge er selvfølgelig besværligt, også for os, men det betyder, at mange får øjnene op for, at det er nødvendigt at investere i bedre rørlægninger, større regnvandsbassiner og separering af kloak- og regnvand. Kommuner og andre kommer ud for et stigende pres fra blandt andet forsikringsselskaberne, som vil kræve, at der bliver gjort mere for at forebygge skader, så selvfølgelig vil det betyde, at der også fremover bliver flere af den type opgaver, siger Gorm Hansen. Fleksibilitet og kvalitet Ændringer i opgavetyperne betyder ændringer i maskinparken. Tidligere havde Gorm Hansen mange, tunge entreprenørmaskiner - bl.a. en 90 tons gravemaskine, dozere og flere A30 dumpere eksempelvis til motorvejsprojekter og arbejde i grusgrave. - Det kunne vi jo efterhånden ikke holde i gang, så i dag har vi i højere grad mindre maskiner som eksempelvis tre 7 tons gravemaskiner, maskiner med kort bagende og maskiner med forskelligt udstyr som tiltrotator og maskinstyring. - Det er maskiner, der passer bedre til de opgaver, vi har i dag. De har størrelser, så de kan komme til, hvor der ikke er så meget plads, og de er fleksible, så vi kan bruge dem til mange forskellige typer opgaver. Udstyret er også med til at gøre dem fleksible, siger han. - Vi har maskinstyring på de fleste maskiner i dag. Vi begyndte for tre år siden, og jeg tror, at det ender med, at vi kører med det selv på kompaktmaskinerne. Det sparer håndarbejde, det aflaster vores teknikere bl.a. med at banke afsætningspæle ned, og det giver maskinførerne større arbejdsglæde. Gorm Hansen vender igen og igen tilbage til, at der skal være orden og kvalitet i alt, hvad firmaet har med at gøre. Det fremhæves på Gorm Hansens & Søns hjemmeside, at firmaet aldrig har haft en voldgiftseller forsikringssag. - Det er ikke fordi, vi er bange for at tage en sag, og med de typer opgaver, vi har i dag, er der også større risiko for, at vi løber ind i en sag, men hidtil har vi altid opnået forlig. Vi gør rigtig meget ud af projektgranskning, så vi ofte fanger eventuelle fejl på forhånd, siger Gorm Hansen og erkender, at det nogle gange irriterer rådgivere eller bygherrer, når de går Gorm Hansen foran firmaets bomærke, der er skabt ud fra et maleri udført af en kunstner, der boede i et hus, hvor Gorm Hansen & Søn A/S gravede i baghaven i forbindelse med en vejudvidelse. så grundigt til værks. - Det er lettere at tage det, før vi begynder at grave. Vi har stor stolthed over det vi laver, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten heller ikke selv om det koster lidt af og til. Vi vil gerne komme igen hos kunderne, og vi har heldigvis rigtig mange faste kunder. Gorm Hansen & Søn A/S er ikke sikkerhedscertificeret, men arbejder hellere med holdningsbearbejdning. - Jeg tror, at en certificering kan være en sovepude. Jeg tror mere på, at vi skal arbejde med holdningerne. Vores ting skal bare være i orden, og hvis de ikke er det, så får folk et gok i nødden. Vi har sikkerheds- og sundhedsplan for hver enkelt plads, og den skal vores folk rette sig efter. Vi går også meget op i, at der er rent og pænt på vores pladser, og det forebygger jo også, at nogle kommer galt af sted, fastslår Gorm Hansen. Generationsskifte i gang Gorm Hansen & Søn A/S er grundlagt i 1970 af Gorm Hansens far, der også hed Gorm Hansen. Firmaet begyndte traditionelt med indkøb af en rendegraver, som han i første omgang udlejede med sig selv som fører, men Gorm Hansen begyndte hurtigt at byde på mindre opgaver. Frem mod 1990 udviklede firmaet sig støt indtil unge Gorm Hansen valgte at etablere selskab i Tyskland under den daværende bygge- og anlægskrise i Danmark. I 1995 vendte Gorm Hansen hjem og reetablerede firmet Gorm Hansen & Søn A/S med Jørgen Eriksson fra M.J. Eriksson som medejer. Han ejer i dag 50% af firmaet. Gorm Hansen er i gang med at forberede et generationsskifte, hvor entrepriseleder Morten Houmøller køber sig ind og overtager direktørposten. Morten Houmøller har været i firmaet i flere omgange, fra han var ganske ung, og var bl.a. med i perioden i Tyskland. Gorm Hansen forventer at fortsætte i firmaet i en mere tilbagetrukket rolle. Udstyr som eksempelvis tiltrotator og maskinstyring er med til at gøre Gorm Hansens maskiner fleksible

7 Aabenraa Havn rækker fra Kiel til Kolding Aabenraa Havn flytter ca. 1,3 millioner tons varer over kajen i Til at hjælpe med det har havnen indkøbt den første G-model læssemaskine i Danmark. Stor vanddybde på op til 11 meter gør Aabenraa Havn til et vigtigt knudepunkt mellem vandveje og landeveje i Nordtyskland og hele Sønderjylland. I 2011 forventer havnechef Niels K. Kristiansen, at der passerer 1,3 millioner tons gods over de mere end to km kaj. Det er lidt mere end sidste år, men der er et stykke op til rekordåret 2007, hvor der blev lastet og losset 2,1 millioner tons. Aabenraa Havn er en af Danmarks mellemstore havne med betydelige mængder bulkvarer som skærver, Maskinfører Claus Hansen og havnechef Niels K. Kristiansen. Den nye Volvo L220G i arbejde med skærver på Aabenraa Havn. grus, kalk, cement og sand samt korn og foderstoffer. Det er især bulkvarerne, der håndteres af den nye Volvo L220G, der var den første G-model i Danmark. - Udskiftningen skete i forbindelse med en brand på vores værksted, hvor den hidtidige gummihjulslæsser blev ødelagt. Når vi valgte Volvo, hænger det bl.a. sammen med, at vi kunne få den helt nye G-model, så vi er helt i front med den nyeste teknologi, siger havnechef Niels K. Kristiansen. - Vi har fået en maskine, som lever op til alle tænkelige miljøkrav, og det lægger vi stor vægt på. Vi holdt en licitation, og der var Volvo også godt med prismæssigt. Vi havde opstillet en række faktorer, og på bundlinjen De nye læssemaskiner i G-serien kører med et meget lavt omdrejningstal. Det reducerer både støj og brændstofforbrug. mener vi, at vi fik mest for pengene med Volvo L220G, siger han. Maskinfører Claus Hansen var også med i beslutningsprocessen, og han er ganske godt tilfreds med den nye maskine, som han allerede har kørt med i et par måneder. - Der er en meget høj komfort det vil sige lavt støjniveau og god betjening af de forskellige funktioner. Jeg kører maskinen med joysticks, når jeg læsser, og det er meget behageligt, siger Claus Hansen. - Jeg har lige skullet vænne mig til, at den kun kører med omkring 400 omdrejninger. Man skal vænne sig til, at man ikke bare skal sparke pedalen i bund, når man skal bruge kræfter. Det lave omdrejningstal betyder jo også meget for støjniveauet. - Vi har ikke nået at få egentlige målinger på dieselforbruget, men det er lavere end hidtil. Den er helt klart billigere at køre med end den forrige maskine, siger Claus Hansen. Den nye Volvo L220G er den ene af havnens to store læssemaskiner. Aabenraa Havn råder også over en mindre knækstyret læssemaskine og har derudover tre mobile kraner, der løfter emner på op til 100 tons. Udvidelse af kajpladsen og nye aktiviteter Aabenraa Havn er i gang med en udviklingsplan. Havnen råder over kvadratmeter, hvoraf kvadratmeter er udlejet. En del af udviklingsplanen går ud på at sælge dele af arealerne fra, hvor der ligger virksomheder, der ikke er så havnerelaterede. En udvidelse af kajpladsen skal så føre til nye aktiviteter på området, hvor der ud over bulkvarer udskibes bl.a. olieprodukter, vindmøller og stykgods. Maskinfører Claus Hansen er glad for arbejdsmiljøet i den nye maskine på Aabenraa Havn

8 KVA Diesel lægger stor vægt på service. Kunderne er typisk dybt afhængige af, at generatoranlæggene kører, så der er behov for hurtig og effektiv service. Der arbejder tre mand fast på værkstedet hos KVA Diesel primært med opbygning af skræddersyede generatorløsninger. Kurt Østergaard har generatorer som hovedprodukt, men arbejder også med minikraftvarme anlæg, husstandsvindmøller og solcelleanlæg. Energiforsyning på mange måder Volvo Penta industrimotorer i fokus. Store maskinanlæg kan ofte drives billigere med en generator end ved tilslutning til el-nettet. KVA Diesel er som så mange virksomheder opstået ved en tilfældighed. Kurt Østergaard arbejdede i sin fritid med at fremstille mindre vindmøller, men da en orkan i 1981 væltede en god del af el-masterne i Borris og omegn, byggede han hurtigt nødstrømsanlæg til flere landmænd i nabolaget. - Jeg havde generatorer liggende til vindmøller, og de kunne ombygges til el-produktion ved hjælp af en traktor, så landmændene kunne få malket køerne eller ventilationen til at køre i svinestaldene, fortæller Kurt Østergaard, der kort efter lod virksomheden momsregistrere. I dag arbejder KVA Diesel med forskellige former for energiforsyning. Firmaet producerer generatorer som det vigtigste i øjeblikket, men Kurt Østergaard er klar til at sætte fart i produktionen af husstandsvindmøller efter ny lovgivning om en tilbageløbsordning, hvor el-måleren løber baglæns i perioder, hvor el-kunden selv producerer overskuds el. - I en årrække har vi solgt de fleste generatorer til større landbrug, hvor de er blevet anvendt som kraftvarmeanlæg bl.a. hos smågriseproducenter. De har kunnet producere el til samme pris, som de skal give el-forsyningen, men der ud over har de haft varmen kvit og frit til opvarmning af svinestaldene, siger Kurt Østergaard. - I de seneste år er det gået i stå i landbruget, og der har vi heldigvis været klar til at sadle om til industrielle generatoranlæg henholdsvis til nødstrøm, driftsgeneratorer til større mobile anlæg og generatorer til kraftvarme. - Ved at producere både el og varme samtidig, kan vi udnytte op til 90% af brændselsværdien mod kun 35% ved ren el-produktion, fortæller Kurt Østergaard. Stor fleksibilitet KVA Diesel leverer eksempelvis til entreprenørers knuseanlæg, til omrejsende cirkus og til nødstrømsanlæg eksempelvis hos forsyningsvirksomheder. Firmaet leverer også til Norge, bl.a. til fiskeopdræt og generatorer til skibe. - Der er seks ansatte i virksomheden inklusiv en servicemand, der konstant er i marken. Vi er meget fleksible og har forberedte generatoranlæg stående klar, som blot skal færdigmonteres og forsynes med styring. Alt op til 250 kva anlæg har vi på lager. Leveringstid betyder alt i denne branche. Vi får en del forespørgsler, hvor det reelt kun handler om leveringstid, fordi kunden står med en akut opgave, fortæller Kurt Østergaard. Ved generatoranlæg på over 250 kva anvendes bl.a. Volvo Penta motorer. - Det er kunden, der vælger motorfabrikat. I mange tilfælde vælger kunden en motortype, som han i forvejen benytter til andre anlæg. Vi har et rigtigt godt samspil med Volvo, som leverer en virkelig god service, når der en sjælden gang er et eller andet problem. - Den gode service er desværre ikke en selvfølge. Jeg har et andet motorfabrikat, som jeg ikke anbefaler kunderne, fordi opfølgningen ikke er i orden. I kundernes øjne falder det tilbage på mig. - Vi har hidtil ikke leveret så mange af de store anlæg, men vi er parate til at gå mere ind på det marked nu. Det kan eksempelvis være nødstrømsanlæg til større forsyningsvirksomheder, hospitaler og lignende. Vi har egen ingeniør, der kan levere CAD-tegninger, og det betyder, at vi kan byde ind på lidt større licitationer, siger han. Selvforsynende med energi Kurt Østergaard har svært ved at spå om fremtiden. Grundlæggende ser han forandringer som nye muligheder, og han håber på mere gunstige vilkår for minikraftvarme anlæg, biodieselanlæg og vindenergi. - Vi genindvender varme fra udstødningen i kraft af en varmeveksler, som er selvrensende og giver en meget høj udnyttelse af energien. Den har vi selv udviklet. Vi er i gang med at introducere en løsning til kornsiloer, der kræver en voldsom el-installation. Der kan vi levere generatorer, som ud over el til siloen også leverer varme til korntørring. Den slags kombinationsløsninger skal vi have rådgivere og bygherre til i højere grad at tænke ind helt fra projekteringsfasen. Der ligger store besparelsesmuligheder, siger Kurt Østergaard. KVA Diesel har om kort tid typegodkendelsen klar for en ny husstandsvindmølle, som i kombination med jordvarme kan gøre en husstand selvforsynende med el og varme. Sideløbende er KVA Diesel blevet forhandler af solcelleanlæg. - Jeg er jo vestjyde og tager det stille og roligt, men det er da rigtigt spændende, når folk kan blive selvforsynende med energi og dermed ikke behøver frygte den næste energiregning, siger han. KVA Diesel har hjemsted på en landejendom i nærheden af Borris i Vestjylland. Den oprindelige gård på stedet blev bygget af Kurt Østergaards oldefar. Han overtog gården i 1983 i første omgang for at drive landbrug, men i 1987 solgte han køerne og gik over til generatorer og vindmøller. Bortset fra stuehuset er ejendommen i dag nybygget med kontor, værksted og lager

9 caretrack caretrack - få mest muligt ud af din volvo Volvo Entreprenørmaskiner A/S Taulov: Amerikavej 2, 7000 Fredericia Roskilde: Vestre Hedevej 16, 4000 Roskilde Aalborg: Skjernvej 6, 9220 Aalborg Ø. Alle større Volvo maskiner er i dag udstyret med CareTrack (Volvo s telematiksystem til fjernovervågning og diagnosticering af maskiner). Vi er opmærksomme på, at de kunder der har ældre maskiner, også skal have de samme fordele. Derfor tilbyder vi jer nu GRATIS CareTrack installation, når man tegner en treårig serviceaftale. Tilbuddet gælder alle større maskiner, der er købt efter den 1. januar Tilbuddet gælder uanset maskinens stand og antal driftstimer. Du har allerede en serviceaftale ikke noget problem. Kontakt os omgående for at få monteret CareTrack gratis. Så får du også alle de værktøjer, du behøver for at maksimere maskinens, førerens og virksomhedens resultater. Ring til os på tlf og få flere informationer. Tilbuddet gælder indtil den 30. november 2011.

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

VOLVO KATALOGET 2012 VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S

VOLVO KATALOGET 2012 VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S VOLVO KATALOGET 2012 VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S Indhold Indhold Lokal service VOLVO ON-SITE på din arbejdsplads Intro Intro v/torben Volder...side 3 Volvo On-Site...side 4 Mobile værksteder...side 6

Læs mere

70 ton rå kraft Side 4 MORE CARE. BUILT IN. MASKINER TIL ENHVER ARBEJDSOPGAVE Side 2. TØMRER GIK I JORDEN Side 8

70 ton rå kraft Side 4 MORE CARE. BUILT IN. MASKINER TIL ENHVER ARBEJDSOPGAVE Side 2. TØMRER GIK I JORDEN Side 8 NR. 1-2008 MARTS MAGASIN FOR VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE 70 ton rå kraft Side 4 MASKINER TIL ENHVER ARBEJDSOPGAVE Side 2 TØMRER GIK I JORDEN Side 8 MASKINUDLEJER BLIVER VANDENTREPRENØR

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

tradition og fornyelse

tradition og fornyelse tradition og fornyelse TIDSLINJE nicolaisen & larsen a/s stiftes som et familieejet aktieselskab med base i Ulfborg. firmaet bliver eneforhandler af jcb-maskiner i danmark. en position fi rmaet har holdt

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

Din lokale totalleverandør

Din lokale totalleverandør Din lokale totalleverandør Landbrug Industri Privat Bejstrup Maskinstation A/S Per Kold Kristiansen, Bejstrup Maskinstation Finn Jensen, Bejstrup Vognmandsforretning Bejstrup Maskinstation A/S er rygraden

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ.

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ALTÆDENDE Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ØKONOMIRIGTIG KNUSNING OG GENANVENDELS SKAL OGSÅ VÆRE

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

FREDE ANDERSEN & SØN

FREDE ANDERSEN & SØN FREDE ANDERSEN & SØN Kvalitetstransport siden 1903 Frede Andersen & Søn har rødder tilbage til 1903 og er i dag en moderne virksomhed med et bredt udbud af transporter. Vores kerneydelser er inden for

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 jock/6. juni 2012 Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 - hvor der er vilje er der en Hærvejsmotorvej Trekantområdet, som er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,

Læs mere

Præsentation BARSLUND GROUP A/S

Præsentation BARSLUND GROUP A/S Præsentation BARSLUND GROUP A/S v.14.1 Profil Grundlagt i 1980 Hovedkontor, Kvistgård, Danmark Regionalkontor, Fredericia, Danmark Barslund AB, Arlöv, Sverige Udfører fag-, hoved- og totalentrepriser.

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ W W W. I V E C O. c o m SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ ELEMENTS 100% fordele, 100% Iveco Kære Iveco kunde,

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder!

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! CARL PETERSEN & SØN A/S Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! Velkommen hos Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S. For os er nøgleordene seriøst glarmesterarbejde

Læs mere

Simple løsninger til krævende brancher. Vi går hele vejen for at sikre dig en god forretning

Simple løsninger til krævende brancher. Vi går hele vejen for at sikre dig en god forretning Simple løsninger til krævende brancher Vi går hele vejen for at sikre dig en god forretning www.eptools.dk ep tools udvikler simple løsninger til komplicerede opgaver over hele verden Hos ep tools får

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511. Solceller i Region Syddanmark

Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511. Solceller i Region Syddanmark Solceller i Region Syddanmark 1 25.800 m2 solceller etableret på 22 lokationer 2 Fra idé til projekt 3 (april 2012) Opgaven kort v. opstart : Forventning: i alt 100.000 m2 solcelleanlæg fordelt på regionens

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Fra vindmøller tandlægebor

Fra vindmøller tandlægebor Fra vindmøller tandlægebor Det kan godt lade sig gøre at tjene gode penge som elektromekaniker beviset findes i Skjern Af Jørgen Jensen bliver mere servicearbejde hos dem, der outsourcer. Skjern Elektro

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Autohaus Sand Jensen Flensborg

Autohaus Sand Jensen Flensborg Autohaus Sand Jensen Flensborg Kvalitet og service til priser, det betaler sig at køre efter! Dæk og udstyr Professionel service Klargøring Dækhotel og dækcenter Alufælge og styling Flensborgs største

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab NTG Continent A/S - Et værdifuldt bekendtskab Mission Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os! Vores målsætning er, at vi tilpasser os vores kunders behov og ønske for derved at skabe en win-win

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb.

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. DET VIGTIGE VAND Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. VIDSTE DU DET? Vand er en forudsætning for alt liv. Ingen levende organismer, hverken

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

TCO HÅNDBOGEN 2015 VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S

TCO HÅNDBOGEN 2015 VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S TCO HÅNDBOGEN 2015 VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S Indhold Indhold Introduktion v/jens Ejsing...side 3 Hvad er TCO?...side 4 Læssemaskiner, tunge...side 6 Læssemaskiner, kompakte...side 7 Rendegravere...side

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? Dit gods - vores fornemmeste opgave...og længere er den ikke Vi vil være den transportvirksomhed, som vores kunder vælger at handle med. Det forpligter

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

UPDATE #03, juni 2012

UPDATE #03, juni 2012 UPDATE #03, juni 2012 Kære læser Velkommen til tredje udgave af UPDATE, som igen giver dig et indblik i vores hydrauliske verden. Der er en god portion optimisme bag linjerne i dette nyhedsbrev, for efter

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET ØNSKER SIKKERHED Sv. E. Brogaard har højnet sikkerheden med Volvos adaptive fartpilot. TRANSPORTERER ALT Alsidighed er nøgleordet for bornholmerfirmaet Lennart Ipsen. AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Turen var arrangeret i samarbejde med Sydjyske maskinstationer. Hvert andet år er der Agritechnica, som er et sandt mekka for de som er

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere