Kliplev-Sønderborg motorvejen - et bemærkelsesværdigt anlægsprojekt Side 4-9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kliplev-Sønderborg motorvejen - et bemærkelsesværdigt anlægsprojekt Side 4-9"

Transkript

1 NR OKTOBER MAGASIN FOR VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE Kliplev-Sønderborg motorvejen - et bemærkelsesværdigt anlægsprojekt Side 4-9 GORM HANSEN & SØN A/S HAR IGEN TRAVLT EFTER OMSTILLING Side AABENRAA HAVN RÆKKER FRA KIEL TIL KOLDING Side VOLVO PENTA - EN ENERGIKILDE Side 14-15

2 volvo har sat hjul på værkstedet Volvo On-site konceptet handler om at have værkstederne, hvor der er brug for dem. Og det er dér, hvor maskinerne befinder sig. Det er billigst for kunderne, som derved sparer både tid og penge. -Oprindelig udviklede vi Volvo On-site konceptet for at begrænse maskinernes stilstandstider til den tid, der faktisk medgår til service og reparationer, fortæller Torben Volder, eftermarkedschef hos Volvo Entreprenørmaskiner A/S og tilføjer: -Men nu er det blevet til meget mere end det. Undervejs har vi flyttet de fleste af vore aktiviteter omkring service, reservedele og reparationer fra de centrale værksteder og ud til vore kunder og deres respektive arbejdspladser. Det sparer omkostninger til dyre maskintransporter og uproduktive stilstandstider for såvel maskiner som førere. Service til tiden minimal stilstand Kombineret med Volvo serviceaftaler overvåger Volvo via GPS maskinerne, og man kan således tilrettelægge og aftale service med ejerne til de foreskrevne tidspunkter. Volvo finder selv frem til maskinerne ude på deres arbejdspladser og udfører arbejdet med kortest mulige afbrydelse i deres aktiviteter. Virkeliggørelse af Volvo On-site ideen var ikke helt lige til. Det krævede bl.a.: Udvikling af helt ny logistik med decentrale forsynings- og kommunikationslinjer. Omfattende træning og efteruddannelse af alle service- og eftermarkedsmedarbejdere. Betydelige investeringer i udvikling og opbygning af særligt udrustede lastvognsbaserede, mobile værksteder. Uddelegering af ansvar og beslutningskompetencer. Afprøvet på Kliplev- Sønderborg motorvejen Via Volvo On-site serviceres såvel entreprenøren med en enkelt maskine, der hyppigt flytter arbejdsplads, som et stort antal entreprenører, der samtidig arbejder på store anlægsopgaver, som f.eks. på Kliplev- Sønderborg motorvejen. -Volvo On-site service er ikke kun forbeholdt Volvo maskiner. Normal service og almindelige mekanikerarbejder udføres på alle mærker, understreger Torben Volder. -Dette er bl.a. et resultat af de erfaringer, vi har indhøstet som servicepartner på den sønderjyske motorvej, hvor Volvo permanent er til stede på pladsen. Ved sådanne større anlægsprojekter er Volvo indstillet på at udvikle skræddersyede løsninger for såvel hovedentreprenøren som for dennes underentreprenører. Byggepladsens tekniske generalist På enhver byggeplads er der brug for teknisk service, som langt fra altid er specifik mærkebestemt eller forbeholdt entreprenørmaskiner. Der opstår løbende behov for alt muligt - fra at skifte et punkteret dæk på en varevogn, svejse et knækket beslag på et redskab, udskiftning af tænder på skovle, skift af utætte hydraulikslanger på læsse- og gravemaskiner til reparationer af gravemaskiners undervogne og meget mere. Volvo On-site er således godt i gang med at udvikle sig til; a) en højt specialiseret, men decentral serviceorganisation, som sikrer og garanterer ejere af Volvo maskiner højest mulige produktivitet og konkurrenceevne b) en teknisk generalist på store byggepladser, en mekaniker og smed, der kan assistere ved alle mulige tekniske problemer og opgaver ved siden af sin hovedopgave c) at servicere og efter behov reparere maskiner af alle mærker dér, hvor de arbejder. -Vi ser os selv som vore kunders partner. Det er vor eksistensberettigelse og opgave at opretholde maskinejernes konkurrenceevne via teknisk vedligeholdelse af deres maskiners kapaciteter og minimering af deres stilstandstider, slutter Torben Volder. 2 3

3 MOTORVEJEN KlIPLEV - SØNDERBORG Et på mange måder bemærkelsesværdigt projekt. Færdiggørelse et år tidligere end forventet. Nye ideer og teknologier fra start til slut. Som følge af kommunalreformen og amternes nedlæggelse overtog Vejdirektoratet motorvejsprojektet Kliplev-Sønderborg fra Sønderjyllands Amt i december Projektet omfatter bl.a. anlæggelse af en 4-sporet motorvej mellem Kliplev og Alssund-broen ved Sønderbog samt diverse over- og underførelser af skærende veje og stier. Forud for projektets realisering er der foretaget omkring 50 totalekspropriationer af huse og ejendomme og ca. 100 delekspropriationer, hvor der er afgivet jord til motorvejen. Sideløbende er der foretaget meget omfattende jordfordelinger mellem landbrugsejendomme. Endelig er der også eksproprieret jord til nye adgangsveje, regnvandsbassiner, samkørselspladser, erstatningsnatur, rørledninger og andre servitutter. Internationale konsortier I februar 2009 blev fire konsortier med deltagelse af danske, tyske, hollandske og sågar australske virksomheder prækvalificeret til opgaven. Tre af dem afgav tilbud, og den 17. februar 2010 indgik man aftale med Kliplev Motorway Group (KMG) om anlæg og drift af motorvejen, som det første OPP-projekt på vejområdet i Danmark. KMG er et til formålet etableret selskab. Bag det står Europas største bygge- og anlægskonsortium, STRABAG SE, med ca medarbejdere. Offentligt Privat Partnerskab OPP står for Offentligt Privat Partnerskab, hvormed den danske stat ønsker at fremme nye former for organisation og samarbejder mellem den offentlige og private sektor. I dette konkrete tilfælde betyder OPP, at motorvejen ejes af staten, men bygges, finansieres og drives i en aftalt periode af den private partner. Vejdirektoratet er den statslige myndighed for projektet, mens KMG (den private partner) projekterer, finansierer, bygger, vedligeholder og driver vejen i en efterfølgende periode på 26 år. 1. spadestik den 24. marts 2010 Da Vejdirektoratet og KMG havde underskrevet aftalen den 17. februar 2010, gik KMG straks i gang med at rydde sneen på strækningen. Det første spadestik blev officielt taget den 24. marts 2010 af den daværende transportminister Hans Christian Schmidt. Derefter gik det rigtigt stærkt. Allerede i starten af juni 2010 havde man flyttet den første million kubikmeter jord på strækningen. Der blev arbejdet samtidigt på hele den 26 kilometer lange strækning. Efter tre måneder var fjernelsen af muldlaget afsluttet og kubikmeter blød bund udskiftet med bæredygtigt sand. 200 tunge maskiner og 350 mand i gang samtidig Midt på året 2010 var der omkring 350 mennesker og godt 200 tunge anlægsmaskiner i gang på projektet. I en periode blev der arbejdet fra mandag til og med lørdag. Senere blev maskinparken i en periode øget til at udgøre godt 250 tunge anlægsmaskiner. Alle nye eller nyere med få timer på uret. Udover fra STRABAG s egne ressourcer, i form af mandskab og maskiner, betjener KMG sig i vid udstrækning af danske underentreprenører og partnere. Volvo Entreprenørmaskiner er én af dem. Volvo On-site servicekoncept Et stort anlægsprojekt, som den nye motorvej, har brug for skræddersyede løsninger, når det drejer sig om service og vedligeholdelse af maskinparken. Med op til 250 tunge entreprenørmaskiner i arbejde havde KMG en potent og alsidig maskinpark til rådighed. For at sikre maksimal produktivitet og minimal stilstand var det nødvendigt at opfinde en løsning, som sikrede hurtig og effektiv afvikling af service og eventuelle reparationer. Som projektpartner for KMG har Volvo Entreprenørmaskiner videreudviklet sit servicekoncept, Volvo On-site. I dette tilfælde består konceptet af et værksted med vaskehal midt på strækningen kombineret med Volvos kendte lastvognsbaserede mobile værksteder. Miljøsikret værksted og vaskehal Værkstedet består af en række specialcontainere, et stort værkstedstelt og en vaskehal. Værksted og vaskehal har store, separate porte, så der er ubesværet adgang for de fleste store entreprenørmaskiner. Via Volvo On-site konceptet serviceres og repareres maskinerne i reglen direkte ude på strækningen. Kun større reparationer og vask udføres i værkstedsteltet, som er placeret let tilgængeligt lige midt på den 26 km lange strækning. Den integrerede vaskehal er sikret, så den ikke udgør nogen risiko for miljøet. Vaskevandet opsamles i et kar med flere kamre, hvor det renses, så det kan genbruges. Færdiggørelse et år før tiden Det perfekte anlægsvejr i forsommeren 2011 blev udnyttet optimalt af KMG. Mandskabsstyrken blev øget til 450 mand på motorvejen. Fra dette tidspunkt drejer alt arbejde sig om færdiggørelsen, som KMG s pressechef uden tøven angiver til foråret Det er ca. et år hurtigere, end Vejdirektoratet gav mulighed for i sit udbud. Alle broer og bygningsværker er meldt færdige i sommeren Også disse er udført på rekordtid. Projektet omfatter i alt 72 bygningsværker og passager. Ansvarlig for disse er Dyvidag Bau GmbH, som er et datterselskab af Strabag. Dyvidag havde 130 medarbejdere på projektet. Alle motiverede specialister på hver sine områder. Det er vel også baggrunden for, at alle 72 bygningsværker var færdige kun ca. et år efter opstarten. I skrivende stund er man i fuld gang med asfalteringen. Alle fotos: KMG. 4 5

4 Foto: KMG. Direktør Per Stjernqvist, Volvo Entreprenørmaskiner A/S På Kliplev-Sønderborg motorvejen anvender KMG en række innovative metoder og løsninger, som ikke tidligere har været anvendt i Danmark. Alle maskiner, der arbejder på strækningen, er GPS styrede med softwaren Construction Manager. Det sikrer høj effektivitet og kvalitet på pladsen. Scrape-dozere To af disse maskiner var såkaldte scrape-dozere, som ved projektet debuterede i Danmark. Maskinerne anvendes de steder, hvor distancen er for lang for en normal dozer og for kort for en dumper. Volvo On-Site Service bestod sin praktiske test med bravur Scrape-dozeren har i forhold til normale dozere den fordel, at den selvstændigt løsner og opsamler jord direkte og aflæsser jorden doseret igen. En scrape-dozer har en effektiv radius på op til 300 meter. Pr. time kan en stor scrape-dozer løsne, læsse, transportere og aflæsse op til 450 m 3 jord. Det er ca. det dobbelte af det, der kan præsteres med konventionelle maskiner. Jordforbedring ved indfræsning af kalk I stedet for at fjerne store jordmængder og tilføre andre materialer, genanvendes jorden efter behandling med cement og kalk i selve vejkonstruktionen, hvor det er muligt. Med denne metode har det været muligt at omdanne kubikmeter jord med lav bæreevne til et stabilt vejbygningsmateriale. Broer Broerne er udført som robuste konstruktioner med minimalt udstyr (lejer, fuger, brønde, afvandingsledninger mm.). Det er ofte disse dele, der efterfølgende kræver kostbare vedligeholdelser. Alle broer er formspændte rammebroer uden midtersøjler. Ved dette koncept støbes hele broen (rammen) i én arbejdsgang. Optimeret længdeprofil I overensstemmelse med Vejdirektoratet har KMG udviklet et element- Nye metoder og innovative løsninger baseret motorvejstværsnit, som fuldt og helt opfylder de danske normer for motorveje, der er beregnet til hastigheder på 130 km/t. Via denne udvikling er der opnået betydelige besparelser. Effektiv afvanding For KMG er den optimale afvanding af motorvejen et grundlæggende led i en vellykket motorvejskonstruktion. Hvis afvandingen ikke er optimal, reduceres vejens levetid, og risikoen for ulykker øges. Derfor har KMG indbygget slidserender, som hurtigt leder vandet bort fra kørebanen. Kompakt-asfalt Asfaltens indbygning og kvalitet er afgørende for konstruktionens succes. Som Europas største vejbygningsfirma og ledende partner i KMG demonstrerer STRABAG sine kompetencer inden for asfaltteknologi på motorvejen. Vejen asfalteres med kompakt-asfalt, der er en teknologi, som ikke tidligere har været anvendt i Danmark. Via STRABAG råder KMG over udlæggere, der kan klare teknologien, og som er så store, at de udlægger asfalten i hele vejbanens bredde i én arbejdsgang. Udlæggeren forbruger ca. 350 tons asfalt i timen. Kundeorienteret er for Volvo Entreprenørmaskiner A/S at flytte flest mulige aktiviteter ud på kundernes adresser og arbejdspladser. Volvo On-site er en del af dette koncept. På Kliplev-Sønderjylland motorvejen har konceptet bestået sin hidtil mest udfordrende test med bravur. I begyndelsen af 2010 mødtes teknisk direktør hos KMG, Alexander Kanovsky, og direktør Per Stjernqvist, Volvo Entreprenørmaskiner A/S, for at lodde mulighederne for samarbejde. Da Per Stjernqvist fortalte om ideen med Volvo On-site, var Alexander Kanovsky med det samme begejstret. Det er præcis det, vi har brug for, under forudsætning af, at Volvo kan påtage sig servicering af de flere forskellige fabrikater og maskintyper ud over Volvo, der arbejder på projektet. KMG skulle have over 200 maskiner i arbejde samtidigt på den 26 kilometer lange strækning og havde ambitioner om at afkorte byggetiden med et år. Altså skulle hver eneste maskine yde sit maksimale med mindst mulige stilstandstid. Værksted med vaskehal midt på strækningen Meget hurtigt blev de to direktører enige om, at der skulle etableres et interimistisk værksted med vaskehal midt på strækningen. Vaskehallen er næsten det vigtigste. Via sine lastvognsbaserede, mobile værksteder servicerer og reparerer Volvo maskinerne ude på deres arbejdspladser på strækningen. Men det kan kun lade sig gøre, hvis de ikke er alt for tilsølede med jord og mudder. Rengøring ude på strækningen er ikke muligt af hensyn til miljøet. Og egnede vaskehaller findes ikke inden for miles omkreds. Moderne landsbysmed Når mekaniker Bjarne Rønne, som er Volvos faste mand på projektet, fortæller om sine oplevelser og opgaver, får man indtryk af, at Volvo On-site service i dette tilfælde kan sammenlignes med en moderne landsbysmed, der løser alle forefaldende opgaver. - Naturligvis har vi mest at gøre med Volvo maskiner. Nogle er leasede af KMG, og mange andre har KMG lejet af danske entreprenører, som vi i forvejen har serviceaftaler med. Men vi laver alt muligt forefaldende arbejder lige fra små svejseopgaver på forskellige redskaber, olieskift på person- og varebiler til service og reparationer af diverse specialmaskiner, fortæller Bjarne Rønne og slutter med denne salut: - Vi laver det, der er brug for, så de andre kan bygge vej! Samarbejdet fortsætter Direktør Alexander Kanovsky udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet. - Volvo har hjulpet os meget undervejs, siger han. Per Stjernqvist er en god partner. Inspirerende og fuld af gode ideer. Han har også formidlet flere gode kontakter til danske entreprenører, som vi er glade for at samarbejde med, fortæller Alexander Kanovsky og konkluderer: -Samarbejdet med Volvo er en stor succes. Vore forventninger er blevet mere end opfyldt. Derfor fortsætter samarbejdet også på vore næste projekter, som foreløbig er et stykke motorvej nord for Vejle og en omfartsvej ved Sunds. 6 Direktør Alexander Kanovsky, Kliplev Motorway Group A/S

5 Faktabokse OPP - En særlig projektform STRABAG STRABAG SE er Europas største bygge- og anlægskoncern. I 2010 omsatte koncernen for 12,8 mia. svarende til ca. 95,3 mia. kroner og tjente ca. 1,4 mia. kroner. Udover virksomhedens centrale markeder i Østrig og Tyskland, hvor man er markedsleder, er STRABAG via sine talrige datterselskaber repræsenteret i alle lande i Øst- og Sydeuropa, på udvalgte markeder i Vesteuropa, på den Arabiske halvø samt i Canada, Chile, Kina og Indien. I alt beskæftiger STRABAG direkte og via sine datterselskaber ca medarbejdere. TIDSPLAN December 2005: Vejdirektoratet overtager projektet : Ekspropriationer : Arkæologiske undersøgelser : Udbud. Februar 2009: Prækvalificering af 4 konsortier. November 2009: 3 konsortier afgav tilbud. Februar 2010: Kontrakt m/kliplev Motorway Ultimo 2011: Group A/S (KMG). Arkæologiske undersøgelser færdige : Anlæg af vejen. April 2012: Forventet åbning (oprindelig 2013). PROJEKTET 26 km 4-sporet motorvej mellem E45 og Alssundbroen ved Sønderborg. 7 tilslutningsanlæg. 10 kommuneveje føres over/under motorvejen. 18 km kommuneveje ombygges. 72 bygningsværker (broer & passager), fordelt med: 11 overføringer 30 underføringer 26 faunarør/paddepassager 5 foringsrør for gylleledninger. 137 km afvandingsledninger, heraf 52 km slidse-render. Forventet trafik på strækningen i 2015: Vestlig ende: ca biler pr. døgn. Østlig ende: ca biler pr. døgn. Køretiden mellem Sønderborg og E45 forkortes med godt og vel 20 minutter. MASKINER Over 200 tunge entreprenørmaskiner. Den aktuelle flåde (primo september 2011): 65 lastvogne 20 dumpere 23 dozere 45 gravemaskiner 32 læssemaskiner 21 tromler 6 fræsere (kalk- og cement-stabilisering) 6 gradere 65 diverse køretøjer. Foto: KMG. Kliplev Sønderborg motorvejen er det første danske motorvejsprojekt, der udføres som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP). OPP betyder, at det offentlige udbyder og beholder ejerskabet af et projekt, som den private partner projekterer, anlægger, finansierer og driver i en aftalt periode. En OPP kontrakt strækker sig typisk over 30 år. Den offentlige part, i dette tilfælde Vejdirektoratet, definerer ydelsen, som den private part leverer. Det hele inden for en aftalt tidsramme og til en aftalt pris. Dermed køber den offentlige part ikke kun et fysisk anlæg, men en samlet pakkeløsning. Betalingen af vejanlægget sker først, når vejen åbner, og betalingen for driften sker herefter med løbende faste rater. På denne måde har den private partner et udvidet ansvar for kvaliteten af det anlæg, han leverer. Lever det ikke op til de stillede krav, kan Vejdirektoratet regulere betalingen af de løbende rater. Internationalt er OPP ikke ualmindeligt for større offentlige bygge- og infrastruktur-projekter. Vejanlæg udført i OPP findes bl.a. i Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien og Finland. Kliplev-Sønderbog motorvejen er det første OPP-projekt på vejområdet i Danmark. Men næppe det sidste. Fordelene er indlysende. Ved OPP placeres en større del af ansvar og risiko hos den private part end ved andre udbudsformer. Med ansvar for projektering, anlæg, drift og finansiering er den private part nødt til at tænke i totaløkonomi. Det er i den private parts egen interesse at udføre projektet, så det totaløkonomisk set er optimalt. Kvaliteten skal sikre, at udgifterne til drift og vedligeholdelse bliver mindst mulige. Omvendt giver udbyderen også den private part friheder til at implementere egne ideer, udviklinger og erfaringer i projektet. MÆNGDER 3,10 mio. m 3 jordarbejder. 0,90 mio. m 3 stabilisering. 0,35 mio. m 3 blødbundssanering. 0,45 mio. m 3 frostsikringslag. 0,90 mio. m 2 jordplanering ton asfalt (0,80 mio. m 3 ) ton cement og kalk. KLIPLEV - SØNDERBORG MOTORVEJEN Udbyder: Vejdirektoratet. Ejere af KMG A/S: STRABAG SE 100%. Udførende: STRABAG AG (70%), Dyvidag Bau GmbH (30%). Driftsansvarlig: STRABAG 100%. Anlægsfase: Driftsfase: Anlægspris: Ca. 916 mio. kr. Projektpris: Ca mio. kr. 8 9

6 Gorm Hansen & Søns Volvo EC180C i gang med kloakarbejde på en villavej i Ølstykke. Kloak, regnvandsbassiner, vejreguleringer og andre mindre opgaver har afløst store byggemodninger og motorvejsprojekter hos Gorm Hansen & Søn A/S. Gorm Hansen & Søn A/S har sat nogle store markante aftryk på det sjællandske landskab - både med store byggemodninger som Trekroner ved Roskilde, motorvejsbyggerier og store jordflytninger, eksempelvis Hedeland ved Roskilde med skibakke og amfiteater. Den slags store entrepriser vil firmaet fortsat gerne have, men hovedvægten ligger i dag på flere og mindre opgaver primært fokuseret på vand. - Frem til 2008 vil jeg vurdere, at kloakopgaver fyldte 20% af vores omsætning, hvor det i dag er 70-80% af omsætningen. Dertil kommer også forskellige vejreguleringer og andre mindre entrepriser, fortæller Gorm Hansen, der nu for anden gang har oplevet en større krise og overvundet den gennem omstilling. I begyndelsen af 1990 erne stod bygge- og anlægsaktiviteten i Danmark også nærmest stille, og han flyttede i fire år til Tyskland og opbyggede et firma med succes, mens Gorm Hansen & Søn A/S i Danmark var på vågeblus. Det tyske firma blev solgt, og han vendte hjem for at puste nyt liv i det danske firma. Denne gang har det handlet om at omstille til andre typer opgaver. - I 2009 og første halvdel af 2010 var vi mand, og i dag er vi ca. 50 igen ligesom før Vi forsøgte at holde fast i den faste kerne af staben, og det kostede os et betydeligt tab i Vi afhændede også en del store maskiner, som egentlig burde have kørt flere timer og har i stedet investeret i mindre og mere Har travlt igen efter omstilling fleksible maskiner. Det kostede os en del, men operationen er lykkedes og har bragt os den vej, som vi også skal i fremtiden, siger Gorm Hansen. - Den megen regn med oversvømmelser til følge er selvfølgelig besværligt, også for os, men det betyder, at mange får øjnene op for, at det er nødvendigt at investere i bedre rørlægninger, større regnvandsbassiner og separering af kloak- og regnvand. Kommuner og andre kommer ud for et stigende pres fra blandt andet forsikringsselskaberne, som vil kræve, at der bliver gjort mere for at forebygge skader, så selvfølgelig vil det betyde, at der også fremover bliver flere af den type opgaver, siger Gorm Hansen. Fleksibilitet og kvalitet Ændringer i opgavetyperne betyder ændringer i maskinparken. Tidligere havde Gorm Hansen mange, tunge entreprenørmaskiner - bl.a. en 90 tons gravemaskine, dozere og flere A30 dumpere eksempelvis til motorvejsprojekter og arbejde i grusgrave. - Det kunne vi jo efterhånden ikke holde i gang, så i dag har vi i højere grad mindre maskiner som eksempelvis tre 7 tons gravemaskiner, maskiner med kort bagende og maskiner med forskelligt udstyr som tiltrotator og maskinstyring. - Det er maskiner, der passer bedre til de opgaver, vi har i dag. De har størrelser, så de kan komme til, hvor der ikke er så meget plads, og de er fleksible, så vi kan bruge dem til mange forskellige typer opgaver. Udstyret er også med til at gøre dem fleksible, siger han. - Vi har maskinstyring på de fleste maskiner i dag. Vi begyndte for tre år siden, og jeg tror, at det ender med, at vi kører med det selv på kompaktmaskinerne. Det sparer håndarbejde, det aflaster vores teknikere bl.a. med at banke afsætningspæle ned, og det giver maskinførerne større arbejdsglæde. Gorm Hansen vender igen og igen tilbage til, at der skal være orden og kvalitet i alt, hvad firmaet har med at gøre. Det fremhæves på Gorm Hansens & Søns hjemmeside, at firmaet aldrig har haft en voldgiftseller forsikringssag. - Det er ikke fordi, vi er bange for at tage en sag, og med de typer opgaver, vi har i dag, er der også større risiko for, at vi løber ind i en sag, men hidtil har vi altid opnået forlig. Vi gør rigtig meget ud af projektgranskning, så vi ofte fanger eventuelle fejl på forhånd, siger Gorm Hansen og erkender, at det nogle gange irriterer rådgivere eller bygherrer, når de går Gorm Hansen foran firmaets bomærke, der er skabt ud fra et maleri udført af en kunstner, der boede i et hus, hvor Gorm Hansen & Søn A/S gravede i baghaven i forbindelse med en vejudvidelse. så grundigt til værks. - Det er lettere at tage det, før vi begynder at grave. Vi har stor stolthed over det vi laver, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten heller ikke selv om det koster lidt af og til. Vi vil gerne komme igen hos kunderne, og vi har heldigvis rigtig mange faste kunder. Gorm Hansen & Søn A/S er ikke sikkerhedscertificeret, men arbejder hellere med holdningsbearbejdning. - Jeg tror, at en certificering kan være en sovepude. Jeg tror mere på, at vi skal arbejde med holdningerne. Vores ting skal bare være i orden, og hvis de ikke er det, så får folk et gok i nødden. Vi har sikkerheds- og sundhedsplan for hver enkelt plads, og den skal vores folk rette sig efter. Vi går også meget op i, at der er rent og pænt på vores pladser, og det forebygger jo også, at nogle kommer galt af sted, fastslår Gorm Hansen. Generationsskifte i gang Gorm Hansen & Søn A/S er grundlagt i 1970 af Gorm Hansens far, der også hed Gorm Hansen. Firmaet begyndte traditionelt med indkøb af en rendegraver, som han i første omgang udlejede med sig selv som fører, men Gorm Hansen begyndte hurtigt at byde på mindre opgaver. Frem mod 1990 udviklede firmaet sig støt indtil unge Gorm Hansen valgte at etablere selskab i Tyskland under den daværende bygge- og anlægskrise i Danmark. I 1995 vendte Gorm Hansen hjem og reetablerede firmet Gorm Hansen & Søn A/S med Jørgen Eriksson fra M.J. Eriksson som medejer. Han ejer i dag 50% af firmaet. Gorm Hansen er i gang med at forberede et generationsskifte, hvor entrepriseleder Morten Houmøller køber sig ind og overtager direktørposten. Morten Houmøller har været i firmaet i flere omgange, fra han var ganske ung, og var bl.a. med i perioden i Tyskland. Gorm Hansen forventer at fortsætte i firmaet i en mere tilbagetrukket rolle. Udstyr som eksempelvis tiltrotator og maskinstyring er med til at gøre Gorm Hansens maskiner fleksible

7 Aabenraa Havn rækker fra Kiel til Kolding Aabenraa Havn flytter ca. 1,3 millioner tons varer over kajen i Til at hjælpe med det har havnen indkøbt den første G-model læssemaskine i Danmark. Stor vanddybde på op til 11 meter gør Aabenraa Havn til et vigtigt knudepunkt mellem vandveje og landeveje i Nordtyskland og hele Sønderjylland. I 2011 forventer havnechef Niels K. Kristiansen, at der passerer 1,3 millioner tons gods over de mere end to km kaj. Det er lidt mere end sidste år, men der er et stykke op til rekordåret 2007, hvor der blev lastet og losset 2,1 millioner tons. Aabenraa Havn er en af Danmarks mellemstore havne med betydelige mængder bulkvarer som skærver, Maskinfører Claus Hansen og havnechef Niels K. Kristiansen. Den nye Volvo L220G i arbejde med skærver på Aabenraa Havn. grus, kalk, cement og sand samt korn og foderstoffer. Det er især bulkvarerne, der håndteres af den nye Volvo L220G, der var den første G-model i Danmark. - Udskiftningen skete i forbindelse med en brand på vores værksted, hvor den hidtidige gummihjulslæsser blev ødelagt. Når vi valgte Volvo, hænger det bl.a. sammen med, at vi kunne få den helt nye G-model, så vi er helt i front med den nyeste teknologi, siger havnechef Niels K. Kristiansen. - Vi har fået en maskine, som lever op til alle tænkelige miljøkrav, og det lægger vi stor vægt på. Vi holdt en licitation, og der var Volvo også godt med prismæssigt. Vi havde opstillet en række faktorer, og på bundlinjen De nye læssemaskiner i G-serien kører med et meget lavt omdrejningstal. Det reducerer både støj og brændstofforbrug. mener vi, at vi fik mest for pengene med Volvo L220G, siger han. Maskinfører Claus Hansen var også med i beslutningsprocessen, og han er ganske godt tilfreds med den nye maskine, som han allerede har kørt med i et par måneder. - Der er en meget høj komfort det vil sige lavt støjniveau og god betjening af de forskellige funktioner. Jeg kører maskinen med joysticks, når jeg læsser, og det er meget behageligt, siger Claus Hansen. - Jeg har lige skullet vænne mig til, at den kun kører med omkring 400 omdrejninger. Man skal vænne sig til, at man ikke bare skal sparke pedalen i bund, når man skal bruge kræfter. Det lave omdrejningstal betyder jo også meget for støjniveauet. - Vi har ikke nået at få egentlige målinger på dieselforbruget, men det er lavere end hidtil. Den er helt klart billigere at køre med end den forrige maskine, siger Claus Hansen. Den nye Volvo L220G er den ene af havnens to store læssemaskiner. Aabenraa Havn råder også over en mindre knækstyret læssemaskine og har derudover tre mobile kraner, der løfter emner på op til 100 tons. Udvidelse af kajpladsen og nye aktiviteter Aabenraa Havn er i gang med en udviklingsplan. Havnen råder over kvadratmeter, hvoraf kvadratmeter er udlejet. En del af udviklingsplanen går ud på at sælge dele af arealerne fra, hvor der ligger virksomheder, der ikke er så havnerelaterede. En udvidelse af kajpladsen skal så føre til nye aktiviteter på området, hvor der ud over bulkvarer udskibes bl.a. olieprodukter, vindmøller og stykgods. Maskinfører Claus Hansen er glad for arbejdsmiljøet i den nye maskine på Aabenraa Havn

8 KVA Diesel lægger stor vægt på service. Kunderne er typisk dybt afhængige af, at generatoranlæggene kører, så der er behov for hurtig og effektiv service. Der arbejder tre mand fast på værkstedet hos KVA Diesel primært med opbygning af skræddersyede generatorløsninger. Kurt Østergaard har generatorer som hovedprodukt, men arbejder også med minikraftvarme anlæg, husstandsvindmøller og solcelleanlæg. Energiforsyning på mange måder Volvo Penta industrimotorer i fokus. Store maskinanlæg kan ofte drives billigere med en generator end ved tilslutning til el-nettet. KVA Diesel er som så mange virksomheder opstået ved en tilfældighed. Kurt Østergaard arbejdede i sin fritid med at fremstille mindre vindmøller, men da en orkan i 1981 væltede en god del af el-masterne i Borris og omegn, byggede han hurtigt nødstrømsanlæg til flere landmænd i nabolaget. - Jeg havde generatorer liggende til vindmøller, og de kunne ombygges til el-produktion ved hjælp af en traktor, så landmændene kunne få malket køerne eller ventilationen til at køre i svinestaldene, fortæller Kurt Østergaard, der kort efter lod virksomheden momsregistrere. I dag arbejder KVA Diesel med forskellige former for energiforsyning. Firmaet producerer generatorer som det vigtigste i øjeblikket, men Kurt Østergaard er klar til at sætte fart i produktionen af husstandsvindmøller efter ny lovgivning om en tilbageløbsordning, hvor el-måleren løber baglæns i perioder, hvor el-kunden selv producerer overskuds el. - I en årrække har vi solgt de fleste generatorer til større landbrug, hvor de er blevet anvendt som kraftvarmeanlæg bl.a. hos smågriseproducenter. De har kunnet producere el til samme pris, som de skal give el-forsyningen, men der ud over har de haft varmen kvit og frit til opvarmning af svinestaldene, siger Kurt Østergaard. - I de seneste år er det gået i stå i landbruget, og der har vi heldigvis været klar til at sadle om til industrielle generatoranlæg henholdsvis til nødstrøm, driftsgeneratorer til større mobile anlæg og generatorer til kraftvarme. - Ved at producere både el og varme samtidig, kan vi udnytte op til 90% af brændselsværdien mod kun 35% ved ren el-produktion, fortæller Kurt Østergaard. Stor fleksibilitet KVA Diesel leverer eksempelvis til entreprenørers knuseanlæg, til omrejsende cirkus og til nødstrømsanlæg eksempelvis hos forsyningsvirksomheder. Firmaet leverer også til Norge, bl.a. til fiskeopdræt og generatorer til skibe. - Der er seks ansatte i virksomheden inklusiv en servicemand, der konstant er i marken. Vi er meget fleksible og har forberedte generatoranlæg stående klar, som blot skal færdigmonteres og forsynes med styring. Alt op til 250 kva anlæg har vi på lager. Leveringstid betyder alt i denne branche. Vi får en del forespørgsler, hvor det reelt kun handler om leveringstid, fordi kunden står med en akut opgave, fortæller Kurt Østergaard. Ved generatoranlæg på over 250 kva anvendes bl.a. Volvo Penta motorer. - Det er kunden, der vælger motorfabrikat. I mange tilfælde vælger kunden en motortype, som han i forvejen benytter til andre anlæg. Vi har et rigtigt godt samspil med Volvo, som leverer en virkelig god service, når der en sjælden gang er et eller andet problem. - Den gode service er desværre ikke en selvfølge. Jeg har et andet motorfabrikat, som jeg ikke anbefaler kunderne, fordi opfølgningen ikke er i orden. I kundernes øjne falder det tilbage på mig. - Vi har hidtil ikke leveret så mange af de store anlæg, men vi er parate til at gå mere ind på det marked nu. Det kan eksempelvis være nødstrømsanlæg til større forsyningsvirksomheder, hospitaler og lignende. Vi har egen ingeniør, der kan levere CAD-tegninger, og det betyder, at vi kan byde ind på lidt større licitationer, siger han. Selvforsynende med energi Kurt Østergaard har svært ved at spå om fremtiden. Grundlæggende ser han forandringer som nye muligheder, og han håber på mere gunstige vilkår for minikraftvarme anlæg, biodieselanlæg og vindenergi. - Vi genindvender varme fra udstødningen i kraft af en varmeveksler, som er selvrensende og giver en meget høj udnyttelse af energien. Den har vi selv udviklet. Vi er i gang med at introducere en løsning til kornsiloer, der kræver en voldsom el-installation. Der kan vi levere generatorer, som ud over el til siloen også leverer varme til korntørring. Den slags kombinationsløsninger skal vi have rådgivere og bygherre til i højere grad at tænke ind helt fra projekteringsfasen. Der ligger store besparelsesmuligheder, siger Kurt Østergaard. KVA Diesel har om kort tid typegodkendelsen klar for en ny husstandsvindmølle, som i kombination med jordvarme kan gøre en husstand selvforsynende med el og varme. Sideløbende er KVA Diesel blevet forhandler af solcelleanlæg. - Jeg er jo vestjyde og tager det stille og roligt, men det er da rigtigt spændende, når folk kan blive selvforsynende med energi og dermed ikke behøver frygte den næste energiregning, siger han. KVA Diesel har hjemsted på en landejendom i nærheden af Borris i Vestjylland. Den oprindelige gård på stedet blev bygget af Kurt Østergaards oldefar. Han overtog gården i 1983 i første omgang for at drive landbrug, men i 1987 solgte han køerne og gik over til generatorer og vindmøller. Bortset fra stuehuset er ejendommen i dag nybygget med kontor, værksted og lager

9 caretrack caretrack - få mest muligt ud af din volvo Volvo Entreprenørmaskiner A/S Taulov: Amerikavej 2, 7000 Fredericia Roskilde: Vestre Hedevej 16, 4000 Roskilde Aalborg: Skjernvej 6, 9220 Aalborg Ø. Alle større Volvo maskiner er i dag udstyret med CareTrack (Volvo s telematiksystem til fjernovervågning og diagnosticering af maskiner). Vi er opmærksomme på, at de kunder der har ældre maskiner, også skal have de samme fordele. Derfor tilbyder vi jer nu GRATIS CareTrack installation, når man tegner en treårig serviceaftale. Tilbuddet gælder alle større maskiner, der er købt efter den 1. januar Tilbuddet gælder uanset maskinens stand og antal driftstimer. Du har allerede en serviceaftale ikke noget problem. Kontakt os omgående for at få monteret CareTrack gratis. Så får du også alle de værktøjer, du behøver for at maksimere maskinens, førerens og virksomhedens resultater. Ring til os på tlf og få flere informationer. Tilbuddet gælder indtil den 30. november 2011.

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Maskinleverandørerne

Maskinleverandørerne Maskinleverandørerne Beretning 2012 Park, Vej og Anlæg sektionen 2 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev,dk 2 3 Indholdsfortegnelse BRANCHEN OG

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Region Syd. FOKUS Odense. Fyns Almennyttige Boligselskab Side 4-5. Bravida Side 15

Region Syd. FOKUS Odense. Fyns Almennyttige Boligselskab Side 4-5. Bravida Side 15 www.erhverv-fyn.dk NR. 4 33. ÅRGANG 2014 Region Syd Fyns Trykluft Værktøj & Maskiner Side 11 Bygma Tarup Side 12 Anderup El og VVS Side 13 Fyns Almennyttige Boligselskab Side 4-5 FOKUS Odense Pentacon

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Nye mål - nye muligheder

Nye mål - nye muligheder Nye mål - nye muligheder Debat om offentligt-privat samarbejde Professor: Udlicitering med politiske mål Borgmester: Alt kan udliciteres Fagforbund: Længere kontrakter ISS: Partnerskaber og fælles selskaber

Læs mere

Linde MAGASINET. Ny salgsafdeling. Kunststof-Kemi Skandinavia. Wavin. Ny Linde reachtruck. Skanlog. DFDS Terminalen København. Hydro Aluminium Tønder

Linde MAGASINET. Ny salgsafdeling. Kunststof-Kemi Skandinavia. Wavin. Ny Linde reachtruck. Skanlog. DFDS Terminalen København. Hydro Aluminium Tønder Linde MAGASINET APRIL 2013 / 31. UDGAVE Ny salgsafdeling Kunststof-Kemi Skandinavia Wavin Ny Linde reachtruck Skanlog DFDS Terminalen København Hydro Aluminium Tønder NCN minitraktor Læs mere inde i bladet...

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2014

PROFILMAGASIN MAJ 2014 PROFILMAGASIN MAJ 2014 10 Indvielse af byggeri 18 Godt samarbejde 32 Gratis energitjek Varmeforsyningen Danmark traf i starten af 1980 erne nogle vigtige beslutninger om den fremtidige varmeforsyning det

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS entreprenøren NR. 1/2015 MARTS YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS 2 Fotograf: Ty Stange Arkitekt: KBP.EU KARRES EN BRANDS & POLYFORM entreprenøren INDHOLD: YDEROMRÅDERNES

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22

DEN PRIVATE FINANSIERING DUMPER /// 6 MÖGER KLAR MED PENSIONSMILLIONERNE /// 10 KOMMUNEKREDIT TAGER KONKURRENCEN OP /// 22 TILLÆG TIL NYHEDSMAGASINET DANSKE KOMMUNER 14. NOVEMBER 2013/ NO. 31 PP Uden OPP havde Randers Kommune ikke fået sit 6.700 m 2 store svømmeland, et af landets største OPP-projekter. Men flere eksperter

Læs mere

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde 10 gode eksempler 1 10gode eksempler på offentlig-privat samarbejde 2 10 gode eksempler Udbudsportalen 2013 Design og illustrationer: Mark Gry Christiansen Tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge A/S 10 gode

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Nr. 15 september 2011

Nr. 15 september 2011 Nr. 15 september 2011 Holbæk Garden sender de rigtige signaler... Gode grunde til at få en professionel bestyrelse... Plastfabrik har brugt krisen på at overtage konkurrenter... NKT i Stenlille kan genbruge

Læs mere