Installations- og brugsanvisning BO6PY4T1-42 OP8676S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og brugsanvisning BO6PY4T1-42 OP8676S"

Transkript

1 Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer rene linjer og funktionalitet i hverdagen med høj kvalitet. Dette karakteriserer alle vores produkter og er grunden til, at de er så værdsatte verden over. Installations- og brugsanvisning BO6PY4T1-42 OP8676S

2 Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning vil gøre det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen gør det muligt for dig at lære apparatet at kende så hurtigt som muligt. Kontroller, at apparatet ikke er beskadiget ved modtagelsen. Hvis du opdager en transportskade, skal du kontakte salgsstedet eller det lager, som apparatet er afsendt fra. Telefonnummeret fi ndes på fakturaen eller følgesedlen. Vejledning om installation og tilslutning fi ndes i et separat hæfte. Vejledningerne kan også fi ndes på vores hjemmeside: / < asko.com /> Vigtige oplysninger Tip, note 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE PYROLYSEOVN 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 4 BETJENINGSPANEL 6 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 7 FØR TILSLUTNING AF OVNEN: 8 FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG 9 TRIN VED TILBEREDNINGEN (1 6) 10 TRIN 1: Tænde for apparatet for første gang 10 TRIN 2: Vælge de grundlæggende tilberedningsmenuer og indstillinger 11 TRIN 3: Start af tilberedningen 18 TRIN 4: Afslutning af tilberedning og slukning af ovnen 18 TRIN 5: VALG AF YDERLIGERE INDSTILLINGER 19 TRIN 6: Vælge generelle indstillinger 21 BESKRIVELSE AF TILBEREDNINGSFUNKTIONER OG TILBEREDNINGSSKEMAER 22 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 35 ALMINDELIG RENGØRING AF OVNEN 35 AUTOMATISK RENGØRING AF OVNEN - PYROLYSE 36 UDTAGNING OG RENGØRING AF RILLERNE 38 RENGØRING AF LOFTET I OVNRUMMET 39 AFMONTERING OG MONTERING AF OVNLÅGEN 40 AFMONTERING OG MONTERING AF GLASPANELET I OVNLÅGEN 41 UDSKIFTNING AF PÆRE 42 FEJLAFHJÆLPNINGSTABEL 43 BORTSKAFFELSE 44 TILBEREDNINGSTEST 45 3

4 PYROLYSEOVN (BESKRIVELSE AF OVNEN OG UDSTYRET AFHÆNGER AF MODELLEN) Figurerne illustrerer én modelvariant af apparatet (indbygningsmodel). Da vejledningen gælder for fl ere modeller, kan der blive beskrevet funktioner eller udstyr, som ikke fi ndes i netop din model af apparatet. Betjeningspanel Riller - Riller niveauer Ovnlåge Greb TEKNISKE SPECIFIKATIONER (AFHÆNGER AF MODELLEN) XXXXXX TYPE: XXXXXX ART. Nr: SER. Nr: XXXXXX V ~ 220V-240V, 50/60Hz Pn : max 3.5 kw TN XXXXX Typeskiltet er placeret på kanten af ovnen og kan ses, når du åbner ovnlågen, og det indeholder grundlæggende oplysninger om apparatet. 4

5 RILLER Rillerne gør det muligt at anbringe maden på 5 forskellige niveauer i ovnen (bemærk, at rillerne tælles nedefra). Fjerde og femte rille er beregnet til grillning. TELESKOPSKINNER Teleskopskinnerne kan monteres på anden, tredje eller fjerde rille. Teleskopskinnerne fås i forskellige udførelser (afhængigt af modellen). Tre delvist udtrækkelige skinner, en helt og to delvist udtrækkelige skinner samt tre helt udtrækkelige skinner. OVNLÅGEKONTAKT Kontakten slår ovnens varmeelementer og blæseren fra, hvis lågen åbnes under tilberedningen. Når lågen lukkes igen, genoptages tilberedningen. Bradepanden er beregnet til stegning af kød og til bagning af kager med fugtig dej. Den kan også bruges som drypbakke. Bradepanden må aldrig anbringes på den første rille, medmindre du griller eller spydsteger kød og udelukkende bruger bradepanden som drypbakke. Risten eller bagepladerne skal altid skubbes ind mellem to metalskinner. KØLEBLÆSER Apparatet er forsynet med en køleblæser, som afkøler kabinettet og apparatets betjeningspanel. FORLÆNGET BLÆSERDRIFT Når du slukker for ovnen, fortsætter køleblæseren med at køre et kort stykke tid for at afkøle apparatet. (Varigheden afhænger af temperaturen inde i ovnrummet). Træk først teleskopskinnerne ud på en rille, og anbring risten eller bagepladen på dem. Skub dem derefter helt ind. OVNENS UDSTYR OG TILBEHØR Fjern alle tilbehørsdele, før du aktiverer pyrolyseprogrammet! Ovnfast glasfad til brug med alle tilberedningsfunktioner. Det kan også bruges som serveringsfad. Luk først ovnlågen, når teleskopskinnerne er kørt helt ind i ovnen. Rist til brug ved grillning eller til at stille en bageform eller et ovnfast fad på. Apparatet og nogle af tilbehørsdelene bliver meget varme under tilberedning. Brug grydelapper. Der er en sikkerhedstap på risten. Derfor skal du løfte risten let foran, når du trækker den ud af ovnen. Den lave bageplade er beregnet til bagning af kager og muffins. 5

6 BETJENINGSPANEL 1 TÆND/SLUK- KNAP 2 TILBAGE- KNAP Tryk kortvarigt på knappen for at gå tilbage til forrige menu. 3 DISPLAY til valg og visning af indstillinger 4 START/STOP KEY 5 BØRNESIK- RING Hold knappen inde for at gå til hovedmenuen. BEMÆRK: Knapperne reagerer bedre, hvis du berører dem med en større del af blommen på fi ngeren. Hvert tryk på en knap ledsages af et kort akustisk signal. Navigér i menuen ved at køre fi ngeren op, ned, til højre eller til venstre på skærmen. Bekræft dine valg med et tryk. 6

7 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, OG GEM DEN TIL EVENTUEL SENERE BRUG. Apparatet må kun benyttes af børn på 8 år eller mere og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker betjening af apparatet og forstår de involverede risici. Lad aldrig børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn. ADVARSEL: Apparatet og nogle af dets tilgængelige dele kan blive meget varme, når apparatet er i brug. Pas på ikke at berøre varmelegemerne. Børn under 8 år bør være under konstant opsyn. Apparatet bliver meget varmt under brug. Pas på ikke at berøre varmelegemerne. ADVARSEL: Apparatets tilgængelige dele kan blive meget varme, når apparatet er i brug. Hold børn væk fra apparatet. Anvend kun det stegetermometer, der anbefales til ovnen. ADVARSEL: Før udskiftning af pæren skal du sikre dig, at apparatet er afbrudt fra lysnettet for at undgå risiko for elektrisk stød. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnen, da de kan beskadige overfladen eller den beskyttende emalje. Sådanne skader kan medføre, at glasset revner. Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet, da det kan forårsage elektrisk stød. Apparatet er ikke beregnet til at blive styret ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem. Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Det må ikke bruges til andre formål som eksempelvis rumopvarmning, tørring af kæledyr eller tørring af papir, krydderurter og lignende, da det kan medføre skader eller risiko for brand. Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør. Ændringer eller reparationer, som ikke er udført af en fagmand, kan medføre risiko for personskade eller skade på apparatet. Hvis ledninger fra andre apparater i nærheden kommer i klemme i ovnlågen, kan de blive beskadiget, og det kan medføre kortslutning. Hold derfor altid ledninger til andre apparater på sikker afstand. Ovnlågen bliver meget varm under brug. Nogle modeller er udstyret med et tredje lag glas i lågen for at reducere overfl adetemperaturen på det udvendige glas. Ovnlågens hængsler kan tage skade, hvis de udsættes for en tung belastning. Stil ikke tunge ting på ovnlågen, når den er åben, og læn dig ikke mod ovnlågen, når du rengør ovnrummet. Træd aldrig op på ovnlågen, når den er åben, og lad ikke børn sætte sig på den. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke tildækkes eller på anden måde blokeres. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret installatør for at undgå fare. Tildæk ikke ovnvæggene med stanniol, og stil ikke noget direkte på ovnens bund. Stanniol vil forhindre luftcirkulationen i ovnen og dermed forhindre tilberedningsprocessen og skade ovnrummets emalje. 7

8 Sikker brug af ovnen under pyrolyseprogrammet Før du aktiverer det automatiske renseprogram, skal du fjerne rist, spid, glasbageplade, stegetermometer og andet udstyr, som ikke udgør en del af ovnrummet. Under selvrensningsprocessen bliver ovnen meget varm, herunder også på ydersiden. Risiko for forbrænding! Hold børn væk fra ovnen! Før du aktiverer det automatiske pyrolyseprogram, skal du læse anvisningerne i afsnittet Rengøring og vedligehold grundigt, så du kan anvende funktionen korrekt og sikkert! Anbring ikke noget direkte i bunden af ovnen. Rester af mad, fedt og stegesky kan antændes under pyrolyseprogrammet. Risiko for brand! Fjern større madrester og andre urenheder fra ovnen før brug af pyrolysefunktionen. Prøv ikke at åbne ovnlågen, mens det automatiske pyrolyseprogram er i gang. Pas på, at der ikke er fremmedlegemer, som forhindrer den automatiske låsning af lågen under pyrolyseprogrammet. I tilfælde af strømsvigt under pyrolyseprogrammet afbrydes programmet efter to minutter, og ovnlågen forbliver låst. Ovnlågen låses op cirka 30 minutter efter, at strømforsyningen er genetableret, uanset om apparatet er kølet ned i mellemtiden. Undgå at berøre apparatets metaldele, mens pyrolyseprogrammet er i gang! Ovnrummet og tilbehør, som rengøres med pyrolyseprogrammet, kan blive misfarvet og miste sin glans. FØR TILSLUTNING AF OVNEN: Læs vejledningen omhyggeligt, før du tilslutter apparatet. Reparationer eller andre skader, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af apparatet, er ikke dækket af garantien. 8

9 FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG Når du pakker ovnen ud, skal du fjerne alle genstande fra den, herunder emballage og transportmateriale. Rengør alt tilbehør med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Brug ikke slibende rengøringsmidler. Når ovnen varmes op for første gang, vil den lugte af ny ovn. Udluft rummet grundigt imens. 9

10 TRIN VED TILBEREDNINGEN (1 6) TRIN 1: Tænde for apparatet for første gang INDSTILLING AF KLOKKESLÆT Når du slutter apparatet til lysnettet, eller hvis strømmen kommer tilbage efter et strømsvigt, vises indstilling af uret på displayet. Navigér i menuen ved at køre fi ngeren op og ned. Indstil uret ved at berøre CLOCK. Bekræft indstillingen med knappen START/ STOP. Ovnen fungerer også, selv om klokkeslættet ikke er indstillet. Timerfunktionerne kan dog ikke bruges (se afsnittet Indstilling af timerfunktioner). Efter nogle få minutter skifter apparatet automatisk til standby. Ændring af klokkeslættet Klokkeslættet kan ændres, når timerfunktionerne ikke er i brug (se afsnittet Vælge generelle indstillinger). VÆLGE SPROG Hvis du ikke er tilfreds med det viste sprog, kan du vælge et andet. Standardsproget er engelsk. Når du berører linjen med det ønskede sprog, øges størrelsen af bogstaverne på denne linje. Tryk på knappen for at gå tilbage til hovedmenuen. 10

11 TRIN 2: Vælge de grundlæggende tilberedningsmenuer og indstillinger Tilberedning af mad i ovnen kan foretages på fl ere måder: Navigér i menuen ved at køre fi ngeren mod venstre og højre. Vælg den ønskede tilberedningsfunktion ved at trykke på det tilsvarende billede. Navnet på den valgte menu vises øverst. Professionel tilberedning Brug denne funktion, når du ønsker at tilberede en hvilken som helst type og mængde af mad. Du vælger som bruger selv alle indstillinger. Automatisk tilberedning Ved denne funktion skal du først vælge fødevaretypen. Herefter skal du indstille mængden, tilberedningsgraden og sluttidspunktet for tilberedningen. Programmerne indeholder en lang række forudindstillede opskrifter, som er godkendt af professionelle kokke og ernæringseksperter. My recipes (mine opskrifter) Med denne funktion kan du tilberede maden, præcis som du har lyst til, med de samme trin og indstillinger hver gang. Gem dine yndlingsopskrifter i ovnens hukommelse, og kald dem frem, når du næste gang har brug for dem. 11

12 A) Tilberedning ud fra fødevaretype (Automatisk tilberedning) Vælg Automatisk tilberedning. Vælg den ønskede fødevare og ret. Standardværdierne vises på displayet: - mængde, - tilberedningsgrad (intensitet) - tilberedningstid (sluttidspunkt vises med gråt) Tilberedningsgraden til justeres. De valgte værdier vises. Extra settings (yderligere indstillinger) Vælg yderligere indstillinger ved at trykke på den øverste linje eller det tilhørende tegn. - ovnlys - fremgangsmåde og ingredienser til den valgte opskrift - trinvis tilberedning (se afsnittet TRINVIS TILBEREDNING) - indstilling af sluttidspunkt (se afsnittet TIMERFUNKTIONER) - minutur (se afsnittet EXTRA SETTINGS (yderligere indstillinger)) 12

13 Forvarmning Ved nogle af retterne under Automatisk tilberedning skal forvarmningsfunktionen også bruges. Symbolet vises på displayet. Når du vælger fødevaren, vises følgende meddelelse: Det valgte program omfatter forvarmning. Forvarmning er startet Indsæt ikke fødevarer endnu.«symbolet blinker på displayet. Når den indstillede temperatur er opnået, er forvarmningen gennemført, og der lyder et akustisk signal. Det akustiske signal stopper efter 1 minut, men kan også stoppes ved at trykke på en af knapperne. Følgende meddelelse vises i displayet: Forvarmning klar. Indsæt fødevarerne.«åbn lågen. Programmet genoptager derefter tilberedningsprocessen med de valgte indstillinger. Hvis forvarmefunktionen er indstillet, kan funktionen udskudt start ikke bruges. 13

14 B) Tilberedning ud fra valg af funktion (Professionel tilberedning) Vælg Professionel tilberedning (Pro). Vælg dine egne standardindstillinger: - tilberedningsfunktion - ovntemperatur De valgte værdier vises med rødt. Tryk på symbolet tilberedningstiden. - tilberedningstid (Sluttidspunktet vises med gråt). for at vælge Extra settings (yderligere indstillinger): Vælg yderligere indstillinger ved at trykke på den øverste linje eller det tilhørende tegn. - ovnlys - forvarmning - trinvis tilberedning (se afsnittet Trinvis tilberedning) - minutur (se afsnittet Extra settings (yderligere indstillinger)) Tryk på knappen START. Hvis du vælger Duration (tilberedningstid), kan du under Extra settings (yderligere indstillinger) vælge udskudt start (se afsnittet Timerfunktioner). Temperaturstigning i ovnen og medgået tilberedningstid vises. Forvarmning Brug forvarmningsfunktionen, hvis du hurtigt vil forvarme ovnen til den ønskede temperatur. Når dette symbol vælges, aktiveres forvarmningsfunktionen, og der vises en advarsel. Forvarmning startet. Indsæt ikke fødevarer endnu. Symbolet blinker på displayet. Når den indstillede temperatur er opnået, er forvarmningen gennemført, og der lyder et akustisk signal. Det akustiske signal stopper efter 1 minut, men kan også stoppes ved at trykke på en af knapperne. Følgende meddelelse vises i displayet: Forvarmning klar. Indsæt fødevarerne. Åbn lågen. Programmet genoptager derefter tilberedningsprocessen med de valgte indstillinger. Hvis forvarmefunktionen er indstillet, kan funktionen udskudt start ikke bruges. 14

15 TILBEREDNINGSFUNKTIONER (afhænger af modellen) FUNKTION BESKRIVELSE STANDARDTEMPERATUR ( C) COOKING SYSTEMS OVER- OG UNDERVARME Varmelegemerne i bunden og i loftet af ovnen udstråler varmen ensartet i ovnrummet. Bagværk eller kød kan kun tilberedes på én enkelt rille. OVERVARME Kun varmelegemet i loftet udstråler varmen i ovnrummet. Brug denne funktion til at brune oversiden af retten. UNDERVARME Kun varmelegemet i bunden udstråler varmen i ovnrummet. Brug denne funktion til at brune undersiden af retten. GRILL Kun grillelementet, som er en del af den store grill, tændes. Funktionen er beregnet til grillning af nogle få pølser og sandwiches samt til ristning af brød. STOR GRILL Grillelementet og overvarmen tændes. Varmen udstråler fra grillelementet, der er monteret i loftet i ovnrummet. Overvarmen er også slået til for at øge effekten. Funktionen er beregnet til grillning af pølser og sandwiches samt til ristning af brød. GRILL MED BLÆSER Grillelementet og blæseren tændes. Denne kombination bruges til at grille kød og stege større stykker kød eller fjerkræ på en enkelt rille. Den er også velegnet til gratinering eller til bruning af skorper. VARMLUFT OG UNDERVARME Undervarmen, det runde varmelegeme og blæseren tændes. Denne funktion bruges til bagning af pizza, kager med fugtig dej, frugtkager, surdej og mørdej på fl ere riller samtidigt. 3D-VARMLUFT Det runde varmelegeme og blæseren tændes. Blæseren i bagvæggen på ovnen får den varme luft til at cirkulere omkring stegen eller bagværket. Funktionen bruges til stegning af kød og bagning af bagværk på fl ere riller samtidigt. ECO-tilberedning 1) Med denne indstilling optimeres energiforbruget under tilberedningen. Indstillingen bruges til stegning af kød og bagning. UNDERVARME OG BLÆSER Denne funktion bruges til bagning af gærdej og til konservering af frugt og grønt. AUTOMATISK TILBEREDNING AF KØD AUTOMATISK STEGNING Ved automatisk tilberedning af kød tændes det øverste varmelegeme sammen med grillelementet og det runde varmelegeme. Funktionen kan bruges til stegning af alle slags kød ) Indstillingen bruges til at bestemme energiklassen iht. standarden EN Ved denne indstilling vises ovnens aktuelle temperatur ikke, da der bruges en særlig driftsalgoritme samtidigt med, at ovnens restvarme udnyttes. 15

16 Timerfunktioner - tilberedningstid Timerfunktioner kan vælges ved Professionel tilberedning (Pro) og ved automatisk tilberedning ved at vælge det tilsvarende symbol. Indstilling af tilberedningstid Her kan du indstille, hvor længe ovnen skal være tændt (tilberedningstiden). Indstil den ønskede tilberedningstid og -temperatur. Sluttidspunktet tilpasses tilsvarende. Tryk på knappen Start for at starte tilberedningen. Alle valgte indstillinger vises i displayet. Alle timerindstillinger kan annulleres ved at indstille tiden til 0. Indstilling af tidsforskudt start Her kan du indstille tilberedningstiden og sluttidspunktet for tilberedningen. Kontroller forinden, at uret er indstillet korrekt! Eksempel: Aktuelt klokkeslæt: kl. 12:00 Tilberedningstid: 2 timer Sluttidspunkt: kl. 18:00 Indstil først tilberedningstiden til 2 timer. Klokkeslættet tillagt tilberedningstiden vises i displayet (kl. 14:00). Indstil nu sluttidspunktet (cooking end time) til kl. 18. Tryk på knappen Start for at starte tilberedningen. Ovnen venter med at påbegynde tilberedningen. Følgende meddelelse vises i displayet: Programmet er udskudt. Det går i gang kl. 16. Når tiden er gået, slukkes ovnen automatisk (tilberedningen er færdig). Der lyder et akustisk signal. Det akustiske signal slukkes automatisk efter 1 minut. Efter nogle få minutter skifter apparatet automatisk til standby. Klokkeslættet vises. 16

17 Trinvis tilberedning Med denne funktion kan du kombinere 3 forskellige indstillinger efter hinanden i ét enkelt tilberedningsprogram. Vælg de ønskede tilberedningsindstillinger. Tryk på det tilhørende tegn for at vælge Trinvis tilberedning i menuen Extra settings. Tryk 2 gange på displayet for at vælge Trin 2 og Trin 3. Tryk på det tilhørende tegn (trin-navn) for at bekræfte eller slette et trin. Vælg symbolet Start for at tænde for ovnen. Ovnen starter med det samme med den indstilling, der er valgt i Trin 1. Det valgte trin vises med rødt. Når tiden i Trin 1 er gået, overgår tilberedningen til Trin 2 og Trin 3, hvis disse er indstillet. Du kan slette et trin under tilberedningen ved at markere trinnet og trykke på krydset. Dette kan kun gøres ved trin, der endnu ikke er igangsat. 17

18 TRIN 3: Start af tilberedningen Knappen Start/Stop blinker, før tilberedningen går i gang. Start tilberedningen ved at trykke på knappen Start. Visse indstillinger kan ændres under tilberedningen ved at trykke på displayet (temperatur, tilberedningstid og trin/ program). Tryk på knappen Start/stop for at ændre øvrige indstillinger eller for at afslutte tilberedningen. Den følgende advarsel vises: Program på pause. Vil du afslutte det? TRIN 4: Afslutning af tilberedning og slukning af ovnen Når tilberedningen er færdig, vises en menu med symboler. END Vælg ikonet, og afslut tilberedningen. Hovedmenuen vises på displayet. Vælg ikonet, og afslut tilberedningen. Hovedmenuen vises på displayet. Tilberedningstiden kan forlænges ved at vælge ikonet. Du kan indstille et nyt sluttidspunkt for tilberedningen (se afsnittet Timerfunktioner). Føj til mine opskrifter gem Med denne funktion kan du gemme de valgte indstillinger i ovnens hukommelse og bruge dem igen senere. Efter endt tilberedning i ovnen stopper blæseren med at køre. Hvis du lader maden stå i ovnen, kan fugt fra maden danne kondens på ovnens frontpanel og låge. For at undgå kondensdannelse, skal du dreje funktionsvælgeren til positionen for ovnlys. Derved fortsætter ventilatoren med at køre og køle ovnen, så der ikke opstår kondens. LAGRING AF BRUGERDEFINEREDE PROGRAMMER (mine opskrifter) Vælg symbolet, og indtast et navn via bogstaverne på displayet nødvendigt slette et tegn med pilen.. Du kan om Tryk på knappen Start/stop for at gemme indstillingerne. De yndlingsopskrifter, som du har gemt i hukommelsen, kan til enhver tid kaldes frem og bruges. Vælg funktion og indstillinger i hovedmenuen for My recipes (mine opskrifter). 18

19 TRIN 5: VALG AF YDERLIGERE INDSTILLINGER Navigér i menuen ved at køre fi ngeren mod venstre og højre. Vælg menuen Extras (yderligere indstillinger) ved at trykke på den. Menuen Extras vises. PYROLYSE Med denne funktion bliver ovnen renset indvendigt ved høj temperatur (cirka 460 C), så fedtpletter og andre urenheder forbrændes til aske. Når det automatiske pyrolyseprogram er afsluttet, og ovnen er kølet ned, kan du tørre asken i ovnrummet op med en fugtig klud (se afsnittet Rengøring og vedligehold). Optøning Med denne funktion cirkulerer luften uden tændte varmelegemer. Kun blæseren er slået til. Brug denne funktion til langsomt at optø frosne fødevarer (kager, bagværk, brød, boller og frossen frugt). Ved at vælge det relevante symbol kan du angive fødevaretypen, vægten eller start- og sluttidspunkt for optøningen. Når halvdelen af optøningstiden er gået, skal stykkerne vendes, blandes eller brækkes fra hinanden, hvis de hænger sammen. Hurtig forvarmning Brug forvarmningsfunktionen, hvis du hurtigt vil forvarme ovnen til den ønskede temperatur. Denne funktion er ikke beregnet til tilberedning, kun til at forvarme ovnen med. Når ovnen er varmet op til den indstillede temperatur, er forvarmningsprocessen gennemført, og ovnen er klar til tilberedning med den valgte tilberedningsfunktion. Genopvarmning Genopvarmningsfunktionen kan bruges til at holde allerede tilberedt mad varm. Vælg symbolet for at indstille temperatur samt start- og sluttidspunkt for genopvarmningen. Opvarmning af tallerkener Brug denne funktion, når du ønsker at forvarme service (tallerkener, kopper) før servering, så maden holder sig varm i længere tid efter servering. Vælg symbolet for at indstille temperatur samt start- og sluttidspunkt. Vælg ikonet, og afslut tilberedningen. Hovedmenuen vises på displayet. 19

20 BØRNESIKRING Slå børnesikringen til ved at trykke på låsesymbolet. Følgende meddelelse vises på displayet: Børnesikring til. Tryk på knappen igen for at slå børnesikringen fra. Hvis børnesikringen er slået til, uden at timerfunktionerne er aktive (kun klokkeslættet vises), kan ovnen ikke tændes. Hvis børnesikringen er slået til, mens en timerfunktion er aktiv, vil ovnen fungere normalt, men indstillingerne kan ikke ændres. Når børnesikringen er slået til, kan tilberedningsfunktioner og andre indstillinger ikke ændres. Tilberedning/bagning/stegning i ovnen kan afsluttes, eller ovnen kan slukkes. Børnesikringen forbliver aktiv, når ovnen slukkes. Hvis du vil vælge et nyt program, skal du først slå børnesikringen fra. OVNLYS Ovnlyset tændes automatisk, når lågen åbnes, eller når ovnen tændes. Ovnlyset forbliver tændt i kort tid efter endt tilberedning. INDSTILLING AF MINUTUR Minuturet kan bruges uafhængigt af ovnens øvrige indstillinger. Den maksimale indstilling er 10 timer. Når tiden er gået, lyder der et akustisk signal, som kan slukkes ved at trykke på en af knapperne. Det akustiske signal slukkes automatisk efter 1 minut. Ovnlys og minutur kan til enhver tid vælges ved at trykke på den øverste linje. 20

21 TRIN 6: Vælge generelle indstillinger Navigér i menuen ved at køre fi ngeren mod venstre og højre. Vælg menuen Settings (indstillinger) ved at trykke på den. Når du berører linjen med de ønskede indstillinger, øges størrelsen af bogstaverne på denne linje. Sprog Vælg sprog for teksten på displayet. Tid Klokkeslættet skal indstilles, når apparatet tilsluttes strøm for første gang, eller hvis apparatet har været afbrudt fra lysnettet i længere tid (mere end en uge). Indstil klokkeslættet. Du kan vælge mellem disse urvisninger: digital eller analog. Lyd Lydstyrke for det akustiske signal kan indstilles, når timerfunktionerne ikke er i brug, og der kun vises det aktuelle klokkeslæt. I denne menu kan du vælge mellem de følgende to valgmuligheder: lydstyrke og alarmens varighed. Display Ved denne menu kan du indstille følgende: Displayets lysstyrke/dæmpning Natindstilling angiv det tidsrum, hvor displayet skal være slukket. Øvrige indstillinger Sluk ovnlys, gendan fabriksindstillingerne Efter strømsvigt eller efter slukning af apparatet gendannes alle brugerindstillinger. 21

22 BESKRIVELSE AF TILBEREDNINGSFUNKTIONER OG TILBEREDNINGSSKEMAER Hvis skemaet ikke indeholder den fødevare, du leder efter, skal du gå ud fra en tilsvarende fødevare. De viste oplysninger gælder ved tilberedning på én rille. Der angives et interval for anbefalet temperatur. Start med den laveste temperatur og øg den, hvis maden ikke brunes nok. Tilberedningstider er vejledende og afhænger af de konkrete forhold. Symbolet * betyder, at ovnen skal forvarme ved hjælp af det valgte tilberedningssystem. Forvarm kun ovnen, hvis det tydeligt fremgår af opskriften eller af tabellerne i denne vejledning. Det kræver en del energi at varme en tom ovn op. Det kan derfor betale sig at bage fl ere hold kager eller fl ere pizzaer efter hinanden, når ovnen alligevel er varmet op. Brug bageplader og -forme med mørk eller sort emalje eller sliplet-belægning, da disse overfører varmen særdeles godt. Brug kun bagepapir, som kan tåle høj temperatur. Ved tilberedning af større kødstykker, grøntsager eller kager dannes der megen damp inde i ovnen, og det kan danne kondens på ovnlågen. Det er helt normalt og har ingen negativ indvirkning på ovnens funktion. Når tilberedningen er færdig, skal du tørre ovnlågens glas af. Du kan spare energi ved udnytte restvarmen og slukke ovnen cirka 10 minutter før, end at maden er tilberedt. For at undgå kondens, må du ikke lade maden køle af i ovnen, mens den er lukket. 22

23 OVER- OG UNDERVARME Varmelegemerne i bunden og i loftet af ovnen udstråler varmen ensartet i ovnrummet. 2 Stegning af kød: Brug kogegrej af ovnfast glas, stentøj eller støbejern eller emaljeret kogegrej. Kogegrej af rustfrit stål er ikke egnet, da det refl ekterer varmen. Sørg for tilstrækkelig væde ved kødet under tilberedningen, så det ikke brænder på. Vend kødet under tilberedningen. Stege bliver mere saftige, hvis du dækker dem til. Fødevare Vægt (g) Rille (fra bunden) Temperatur ( C) Cooking time (min) KØD Flæskesteg Flæskebov Rullesteg Farsbrød Oksesteg Oksesteg, gennemstegt Kalvesteg Lammesteg Kaninsteg Dyrekølle FISK Braiseret fisk

24 Bagning af kager Bag kun på én rille, og brug mørke bageforme eller -plader. Lyse bageforme -plader refl ekterer varme, og derfor brunes bagværket mindre på disse. Sæt altid bageformen på risten. Hvis du bruger den medfølgende bageplade, skal du ikke bruge risten. Tilberedningstiden forkortes, hvis du forinden forvarmer ovnen. Fødevarer Rille (fra bunden) Temperatur C Tilberedningstid (minutter) BAGVÆRK Grøntsagssoufflé Sød soufflé Boller * Brød * Hvidt brød * Boghvedebrød * Fuldkornsbrød * Rugbrød * Speltbrød * Valnøddekage Sukkerbrødskage * Ostekage Cupcakes Små gærdejstrekanter Pirogger med kålfyld Frugtkage Små marengskager Tips Er kagen gennembagt? Falder kagen sammen? Er kagen for lys i bunden? Er en kage med fugtigt fyld bagt for lidt? Brug Stik en tandstik af træ ned i kagen oven fra. Hvis der ikke sidder noget fast på tandstikken, når du trækker den ud igen, er kagen færdigbagt. Sluk for ovnen, og brug restvarmen. Kig på opskriften. Brug mindre væske næste gang. Overhold den angivne tid ved brug af håndmiksere, blendere og lignende. Brug en mørk bageform eller -plade. Anbring bagepladen en rille lavere, og tænd for undervarmen i den sidste del af tilberedningstiden. Øg temperaturen, og forlæng tilberedningstiden. Bradepanden må aldrig sættes i den nederste rille. 24

25 Grill og stor grill Ved grillning med den store grill tændes både overvarmen og grillelementet i ovnrummets loft. Ved almindelig grill (ikke stor grill) tændes kun grillelementet, som er en del af varmekilden ved stor grill. 4 2 Forvarm det infrarøde varmelegeme (grill) i fem minutter. Overvåg hele tiden tilberedningen. Maden kan hurtigt blive branket på grund af den høje temperatur. Stegning med grill er velegnet, hvis du ønsker fedtfattig tilberedning af pølser, steaks, koteletter, laksesteaks og toasts, så de bliver sprøde. Hvis du griller direkte på risten, skal du først smøre den med olie for at undgå, at kødet brænder fast til risten. Sæt risten på den fjerde rille. Indsæt drypbakken på første eller anden rille. Hvis du griller på en bageplade, skal du sørge for tilstrækkeligt med væde på pladen til at undgå, at maden branker eller brænder på. Vend kødet under tilberedningen. Rengør ovnen, tilbehøret og redskaberne efter grillning. Grillskema lille grill Fødevare Vægt (g) Rille (fra bunden) Temperatur C Tilberedningstid (minutter) KØD Oksesteak, rød 180 g / stk Nakkefilet 180 g / stk Koteletter 180 g / stk Grillpølser 100 g / stk GRILLET BRØD Toast / Åbne sandwiches /

26 Grillskema stor grill Fødevare Vægt (g) Rille (fra bunden) Temperatur C Tilberedningstid (minutter) KØD Oksesteak, rød 180 g / stk Oksesteak, 180 g / stk gennemstegt Nakkefilet 180 g / stk Koteletter 180 g / stk Kalvekød 180 g / skive Grillpølser 100 g / stk Bov på dåse 200 g / stk FISK Laksesteak/filet GRILLET BRØD 6 skiver hvidt brød / skiver grovbrød / Åbne sandwiches / Hvis du griller på en bageplade, skal du sørge for tilstrækkeligt med væde på pladen til at undgå, at maden branker eller brænder på. Vend kødet under tilberedningen. Inden du griller et stykke fi sk, skal du duppe det tørt med et stykke køkkenrulle. Drys med krydderier indvendigt, smør ind i olie udvendigt, og anbring fi sken på risten. Vend ikke fi sken under grillningen. Hold altid ovnlågen lukket, når du bruger grillen. Grillelementet, risten og det øvrige tilbehør bliver meget varme under grillning. Brug altid grydelapper og en kødpincet/tang. 26

27 GRILL MED BLÆSER Ved denne funktion er det grillelementet og blæseren tændt samtidigt. Funktionen er velegnet til grillning af kød, fi sk og grøntsager. (Se beskrivelsen og tippene under Grill). 4 2 Fødevare Vægt (g) Rille (fra bunden) Temperatur ( C) Tilberedningstid (minutter) KØD And* Flæskesteg Flæskebov Svineskank Halv kylling (1. side) 20 (2. side) Kylling* FISK Ørred 200 g/kom

28 VARMLUFT OG UNDERVARME Undervarmen, det runde varmelegeme og varmluftsblæseren tændes. Funktionen er velegnet til bagning af pizza, æbletærte og frugtkager. (Se beskrivelsen og tippene under Over- og undervarme). 2 Fødevare Rille (fra bunden) Temperatur ( C) Tilberedningstid (minutter) Ostekage med mørdejsbund Pizza* Quiche Lorraine, mørdej Æbletærte, surdej Æblestrudel, filodej

29 Stegning med stegetermometer (afhængigt af modellen). Indstil den ønskede kernetemperatur for maden. Ovnen slukker, når den indstillede kernetemperatur opnås. Kernetemperaturen måles ved hjælp af sonden. 1 Fjern metalproppen (øverst på højre væg i ovnrummet). 2 Sæt ledningen fra stegetermometeret i stikket, og stik stegetermometeret ind i kødet. (Eventuelle timerindstillinger nulstilles). 3 Vælg tilberedningsfunktion (undervarme og blæser). Den forudindstillede temperatur og temperaturen ved sonden vises på displayet. Tryk på knappen START. Under tilberedningen vises den stigende kernetemperatur på displayet (den indstillede kernetemperatur kan ændres under tilberedningen). Når den angivne kernetemperatur er nået, slukkes ovnen automatisk. Der lyder et akustisk signal, som kan slukkes ved at trykke på en af knapperne. Det akustiske signal slukkes automatisk efter 1 minut. Klokkeslættet vises på displayet. Sæt metalproppen i udtaget igen, når du er færdig med tilberedningen. Brug kun den sonde, der følger med ovnen. Pas på, at sonden ikke rører ved ovnens indvendige dele eller varmelegemer under tilberedningen. Når tilberedningen er gennemført, er sonden meget varm. Pas på ikke at brænde dig på den. 29

30 3D-varmluft Det runde varmelegeme og blæseren tændes. Blæseren i bagvæggen på ovnen får den varme luft til at cirkulere omkring stegen eller bagværket. 2 Stegning af kød: Brug kogegrej af ovnfast glas, stentøj eller støbejern eller emaljeret kogegrej. Kogegrej af rustfrit stål er ikke egnet, da det refl ekterer varmen. Sørg for tilstrækkelig væde ved kødet under tilberedningen, så det ikke brænder på. Vend kødet under tilberedningen. Stege bliver mere saftige, hvis du dækker dem til. Fødevarer Vægt (g) Rille (fra bunden) KØD Temperatur C Tilberedningstid (minutter) Flæskesteg med svær Svinebryst Kylling, hel And Gås Kalkun Kyllingebryst Farseret kylling

31 Bagning af kager Det anbefales at forvarme ovnen. Småkager kan bages på lave bageplader på fl ere riller samtidigt (anden og tredje rille). Bemærk, at tilberedningstiden kan afhænge af, om der er fl ere bageplader i ovnen samtidigt. Småkagerne på den øverste bageplade kan blive bagt færdig før småkagerne på den nederste bageplade. Sæt altid bageforme på risten. Hvis du bruger den medfølgende bageplade, skal du ikke bruge risten. Sørg for, at småkagerne har samme tykkelse, så de bages ensartet. Fødevare Rille (fra bunden) Temperatur ( C) Tilberedningstid (minutter) BAGVÆRK Kage Sukkerbrødskage Crumblecake Frugtkage Plumkage Roulade * Frugtkage med mørdej Challah (gærdejsbolle) Æblestrudel Horn med syltetøj Pizza* Småkager med mørdej Småkager, pressede Småkager med surdej Småkager med filodej Kager med cremefyld FROSSENT BAGVÆRK Strudel med æble og hytteost Ostekage Pizza Pommes frites, ovnklare Kroketter, ovnbagte Yoghurt Bradepanden må aldrig sættes i den nederste rille. 31

32 ECO-tilberedning Det runde varmelegeme og blæseren tændes. Blæseren i bagvæggen på ovnen får den varme luft til at cirkulere omkring stegen eller bagværket. Fødevare Rille (fra bunden) Temperatur ( C) Tilberedningstid (min) KØD Flæskesteg, 1 kg Flæskesteg, 2 kg Oksesteg, 1,5 kg FISK Hel fi sk, 200 g/stk Fiskefi let, 100 g/stk BAGVÆRK Småkager med kagepresse* Små cupkager Roulade Frugtkage med mørdej GRØNTSAGER Kartoffelgratin Lasagne FROSNE FØDEVARER Pommes frites, 1 kg Kyllingenuggets, 0,7 kg Fiskepinde, 0,6 kg Bradepanden må aldrig sættes i den nederste rille. 32

33 UNDERVARME OG BLÆSER Denne funktion bruges til bagning af gærdej og til konservering af frugt og grønt. Brug den anden rille fra bunden. Brug en lav bageplade, så den varme luft kan cirkulere over maden. 2 Fødevare Rille (fra bunden) Temperatur ( C) Tilberedningstid (minutter) FRUGT Jordbær Frugter med sten Frugtmos GRØNTSAGER Syltede agurker Bønner, gulerødder KONSERVERING Forbered madvarerne og opbevaringsglassene som sædvanligt. Brug almindelige henkogningsglas med gummipakning og patentlåg. Brug ikke glas med skruelåg eller metallåg, og brug ikke beholdere af metal. Sørg for, at beholderne er lige store, at de indeholder det samme, og at de er lukket tæt. Hæld 1 liter varmt vand (ca. 70 C) i bradepanden, og stil 6 henkogningsglas a 1 liter i bradepanden. Anbring bradepanden i ovnen på den anden rille. Hold øje med glassene under tilberedningen. Du skal fortsætte tilberedningen, indtil maden begynder at koge, og der dannes bobler i det første glas. Fødevarer Mængde (l) T = 170 C 180 C, indtil der dannes bobler i glassene/ væsken i glassene begynder at småkoge Temperatur, når der dannes bobler/ væsken begynder at koge Trækketid i ovnen (min.) FRUGT Jordbær 6 1 l Sluk 25 Frugter med sten 6 1 l Sluk 30 Frugtmos 6 1 l Sluk 35 GRØNTSAGER Syltede agurker 6 1 l Sluk 30 Bønner, gulerødder 6 1 l C, 60 min 30 33

34 AUTOMATISK TILBEREDNING AF KØD AUTOMATISK STEGNING Ved automatisk tilberedning af kød tændes det øverste varmelegeme sammen med grillelementet og det runde varmelegeme. Funktionen kan bruges til stegning af alle slags kød. 3 2 Hvis du steger direkte på risten, skal du først smøre den med olie for at undgå, at kødet brænder fast til risten. Sæt risten på den tredje rille. Sæt en drypbakke på anden rille. Hvis du steger kød på en bageplade eller i en bradepande, skal den sættes ind på anden rille. Fødevare Vægt (kg) Rille (fra bunden) KØD Temperatur ( C) Stegetid (minutter) Kernetemperatur Oksefilet * Kylling, hel Kylling, hel Kalkun Flæskesteg Farsbrød Kalv Lam Vildt Fisk * rød = C; medium = C; gennemstegt = C 34

35 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Afbryd apparatet fra lysnettet, og lad det køle helt af. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn af voksne. Aluminiumsflader Rengør aluminiumsfl ader med ikke-slibende fl ydende rengøringsmidler, som er specielt egnet til sådanne overfl ader. Sprøjt rengøringsmidlet på en fugtig klud, og tør overfl aden af. Tør efter med en opvredet klud. Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på aluminiumsoverfl ader. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuresvampe. Bemærk! Overfl aden må ikke komme i kontakt med ovnrens, da det kan forårsage synlig og permanent skade. Fronter i rustfrit stål (afhænger af modellen) Overfl aden må kun rengøres med et mildt rengøringsmiddel (sæbespåner) og en blød svamp, som ikke ridser overfl aden. Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da de kan beskadige overfl aden. ALMINDELIG RENGØRING AF OVNEN Fjern genstridigt snavs i ovnen ved hjælp af almindelige rengøringsmidler som eksempelvis ovnrens. Vask efter med rent vand for at fjerne eventuelle rester. Rengør ovnen og tilbehøret hver gang du har brugt den, så snavset ikke brænder fast i ovnen. Du fjerner nemmest fedt ved hjælp af varmt sæbevand, mens ovnen stadig er varm. Brug almindelige rengøringsmidler til ovn for at fjerne genstridigt snavs. Fjern alle rester af rengøringsmidler med rent vand. Brug aldrig skrappe eller slibende rengøringsmidler, skuresvampe, rustfjerner og lignende. Rengør tilbehøret (bageplader, bradepande, rist osv.) med varmt vand og opvaskemiddel. Ovnen, ovnrummet og bagepladerne er belagt med en speciel emalje, som giver en glat og modstandsdygtig overfl ade. Denne særlige emalje gør rengøring ved almindelige stuetemperatur nemmere. Plastoverflader og lakerede overflader (afhænger af modellen) Rengør ikke knapper, greb, mærkater og typeskilte med slibende eller skrappe rengøringsmidler eller rengøringsmidler, der indeholder alkohol. Fjern omgående eventuelle pletter med en blød klud og lidt vand for at undgå at skade overfl aden. Du kan også bruge rengøringsmidler beregnet til de pågældende overfl ader og materialer i henhold til producentens anvisninger. Overfl ader med aluminium må ikke komme i kontakt med ovnrens, da det kan forårsage synlig og permanent skade. 35

36 AUTOMATISK RENGØRING AF OVNEN - PYROLYSE Ved gennemsnitlig brug af ovnen bør pyrolyseprogrammet benyttes en gang om måneden for at holde ovnrummet rent og fri for fedt og snavs. Der kan forekomme let misfarvning omkring lågen efter pyrolyserengøring. Dette kan let fjernes med lidt sæbe og en svamp. Brug en fugtig klud til at aftørre ovnen og det tilbehør, som skal rengøres i ovnen. Madrester og fedt kan blive antændt under pyrolyseprocessen. Risiko for brand! Lad ovnen køle af, og fjern alt tilbehør inklusive de udtrækkelige skinner inden pyrolyserengøring. * Afhænger af modellen Hvis der medfølger særlige trådskinner til apparatet, skal de monteres i stedet for de udtrækkelige skinner, inden pyrolyserengøringen sættes i gang. Vælg Pyrolysis (pyrolyse) i menuen Extra (yderligere funktioner). Vælg den ønskede rengøringsintensitet. Basis: Cirka 90 min Middel: Cirka 120 min Høj: Cirka 150 min Efter et stykke tid låses ovnlågen automatisk af hensyn til din sikkerhed (når temperaturen når op på 250 C). Der kan forekomme ubehagelig lugt fra ovnen under pyrolyseprocessen. Efter pyrolyseprocessen vises følgende meddelelse på displayet: Lågen er låst. Ovnen køler af. Tør ovnen af med en fugtig klud, når den er kølet af. Tør også ovnlågen og området omkring pakningen af. Undlad at skrubbe pakningen. 36

37 Prøv ikke at åbne ovnlågen, mens det automatiske rengøringsprogram er i gang. Programmet kan blive afbrudt. Risiko for forbrænding! RENGØRING AF PYROLYTISKE TILBEHØRSDELE I OVNEN (afhænger af modellen) Pyrolyseprogrammet kan også bruges til at rengøre de medfølgende bageplader og bradepander (se afsnittet Ovntilbehør). Vask dem i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel, og tør dem af med en klud. Anbring dem på 2. eller 3. rille. Anbring ikke pladerne på 1. rille. Under pyrolyseprogrammet kan pladerne og ovnrummet blive misfarvet og miste nogen glans. Hvis du også rengør bagepladerne med pyrolyseprogrammet, er det ikke sikkert, at ovnens bund er helt ren ved programmets afslutning. 37

38 UDTAGNING OG RENGØRING AF RILLERNE Brug kun almindelige rengøringsmidler til at rengøre rillerne med. 1 Afmonter skruen. 2 Afmonter rillerne fra hullerne i bagvæggen. Efter rengøring skal rillerne skrues fast igen med en skruetrækker. 38

39 RENGØRING AF LOFTET I OVNRUMMET Det øverste grillelement kan foldes ned for at gøre det nemmere at rengøre loftet i ovnrummet. Tag bagepladerne, risten og skinnerne ud af ovnen, før du rengør den. 1 Afmonter skruen forrest i ovnrummets loft for at vippe grillelementet ned. Tænd aldrig for grillelementet, når det er foldet ned! Afbryd apparatet fra lysnettet. Varmelegemet skal være kølet af, da du ellers kan brænde dig! 39

40 AFMONTERING OG MONTERING AF OVNLÅGEN 1 Åbn ovnlågen helt (så langt ned som muligt). B A 2 Vip hængselsbeslagene let ud, og træk lågen ud mod dig. 3 Vip langsomt lågen op, indtil den står i en vinkel på cirka 45 grader i forhold til lukket position. Løft derefter lågen op, og træk den ud. Brug samme fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at montere lågen igen. Hvis lågen ikke åbner og lukker korrekt, skal du kontrollere, at hængselsbeslagene sidder korrekt. Når du monterer lågen igen, skal du sikre dig, at hængselsbeslagene sidder korrekt omkring hængslerne for at forhindre, at hovedhængslet pludseligt lukker i, da det er forbundet med en kraftig fjeder. Hvis hovedhængslet pludseligt aktiveres, kan det medføre risiko for personskade. LÅGER MED SOFT-ÅBNING (afhænger af modellen) Ovnlågen er forsynet med et system, som fra en vinkel på 75 grader dæmper åbningskraften. LÅGER MED SOFT-LUKNING (afhænger af modellen) Ovnlågen er forsynet med et system, som fra en vinkel på 75 grader dæmper lukningskraften. Det får lågen til at lukke nemt, stille og blødt. Et roligt skub på lågen (frem til 15 grader i forhold til lukket position) er nok til, at lågen lukker automatisk og blødt. Hvis lågen skubbes hårdere end nødvendigt, reduceres effekten af systemet, eller systemet sættes ud af funktion af hensyn til sikkerheden. LÅGELÅS (afhænger af modellen) Åbn lågen ved at skubbe låsen til højre med tommelfi ngeren, mens du samtidigt trækker lågen ud. Når ovnlågen lukkes, vender låsen automatisk tilbage til sin oprindelige position. 40

41 AFMONTERING OG MONTERING AF GLASPANELET I OVNLÅGEN Glaspanelet i ovnlågen kan rengøres indvendigt, men det skal først afmonteres. Tag ovnlågen af (se afsnittet Afmontering og montering af ovnlågen). 1 Løft beslagene på venstre og højre side af lågen lidt (til mærket 1 på beslaget), og træk dem væk fra glasset (til mærket 2 på beslaget). 2 Hold ved glaspanelets nederste kant. Løft det lidt, så det ikke længere sidder fast i beslagene, og løft det af. 3 Det tredje lag glas (kun visse modeller) kan også løftes op og afmonteres. Afmonter også gummipakningerne på glaspanelet. Brug samme fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at montere glaspanelet igen. Markeringerne (halvcirkler) på lågen og glaspanelet skal passe sammen. 41

42 UDSKIFTNING AF PÆRE Pæren er en forbrugsvare og er ikke omfattet af garantien. Tag bagepladerne, risten og skinnerne ud af ovnen, før du udskifter pæren. Brug en stjerneskruetrækker. (Halogenpære: G9, 230 V, 25 W) 1 Brug en skruetrækker med lige kærv til at vippe lampeglasset ud og tage det af. BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige emaljen. 2 Afmonter halogenpæren. Brug handsker for at undgå at brænde dig. 42

43 FEJLAFHJÆLPNINGSTABEL Problem/fejl Knapperne og/eller displayet reagerer ikke. Relæet i din bolig slår tit fra. Ovnlyset virker ikke. Bagværk er ikke bagt nok. Der vises en fejlkode: ERRXX... * XX angiver fejlkodens nummer. Årsag Afbryd apparatet fra lysnettet et par minutter (fjern sikringen, eller slå relæet fra), tilslut det igen, og tænd for det. Kontakt en autoriseret installatør. Skift pære. Se afsnittet Rengøring og vedligehold. Har du valgt den korrekte temperatur og tilberedningsfunktion? Er ovnlågen lukket? Der er fejl ved det elektroniske modul. Afbryd apparatet fra lysnettet i nogle få minutter. Tilslut apparatet igen, og indstil klokkeslættet. Hvis fejlkoden fortsat vises, skal du kontakte en reparatør. Hvis problemet fortsat fi ndes, efter at du har gennemgået skemaet, skal du kontakte en autoriseret installatør. Reparationer eller andre skader, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af apparatet, er ikke dækket af garantien. I sådanne tilfælde skal brugeren selv betale for reparationen. Før reparationen påbegyndes skal du sikre dig, at apparatet er afbrudt fra lysnettet ved enten at fjerne sikringen eller ved at trække stikket ud af stikkontakten. 43

44 BORTSKAFFELSE Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, deponeres eller destrueres uden at beskadige naturen. Emballagematerialerne er mærket i overensstemmelse hermed. Dette symbol, som fi ndes på produktet eller emballagen, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afl everes på en genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at bortskaffe produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på miljøet og menneskers sundhed. Du kan få fl ere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune, genbrugsstation eller forretningen, hvor du har købt produktet. Vi tager forbehold for fejl i brugsanvisningen, og vi forbeholder os ret til at foretage ændringer. 44

45 TILBEREDNINGSTEST Tilberedningstest i henhold til EN standarden. Konventionel bagning Ret Udstyr Rille (fra bunden) System Temperatur ( C) Tilberedningstid (minutter) Småkager på én rille * Emaljeret lav bageplade Småkager på to riller * Emaljeret lav bageplade 2 og Småkager på tre riller * Emaljeret lav bageplade 2, 3, Cupcakes på én rille Emaljeret lav bageplade Cupcakes på to riller Emaljeret lav bageplade 2 og Cupcakes på tre riller Emaljeret lav bageplade 2, 3, Kage Rund bageform/rist Æbletærte Rund bageform/rist * Forvarm i 10 minutter Grill Ret Udstyr Rille (fra bunden) System Temperatur ( C) Tilberedningstid (minutter) Toast* Rist :10-1:20 Hakkebøf * Forvarm i 10 minutter Rist + lav bageplade som drypbakke

46 46

47

48 MULIT_PIROLIZA_TFT_60 da (03-16)

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KOMBIOVN

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KOMBIOVN DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KOMBIOVN Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning vil gøre det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen gør det muligt for dig

Læs mere

Installations- og brugsanvisning KOMBIDAMPOVN BO4CS2T1-42 OCS8476S

Installations- og brugsanvisning KOMBIDAMPOVN BO4CS2T1-42 OCS8476S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR DA DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet.

Læs mere

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR DA DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet.

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Elektrisk pyrolyseovn Elektrisk pyrolyseovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil

Læs mere

Installations- og brugsanvisning BO6PY4L1-42 OP8656S

Installations- og brugsanvisning BO6PY4L1-42 OP8656S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Brugsanvisning GP896B GP896X

Brugsanvisning GP896B GP896X Brugsanvisning GP896B GP896X 142099 40 Инструкции за монтаж Elektrisk ovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil opdage, at du virkelig

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Installations- og brugsanvisning BO6PY4I1-42 OP8636S

Installations- og brugsanvisning BO6PY4I1-42 OP8636S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Elektrisk pyrolyseovn Elektrisk pyrolyseovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil

Læs mere

DETALJERET BRUGSANVISNING TIL FRITSTÅENDE KOMFUR

DETALJERET BRUGSANVISNING TIL FRITSTÅENDE KOMFUR DA DETALJERET BRUGSANVISNING TIL FRITSTÅENDE KOMFUR www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning Installations- og brugsanvisning DA FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil opdage, at du virkelig kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Elektrisk ovn Elektrisk ovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du

Læs mere

Installations- og brugsanvisning BO4CM4L1-42 OCM8456S

Installations- og brugsanvisning BO4CM4L1-42 OCM8456S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE EL-/GASKOMFUR CG9632W, CG9672S, CG9672W

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE EL-/GASKOMFUR CG9632W, CG9672S, CG9672W Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE INDUKTIONSKOMFUR CI9664W, CI9668W, CI9668S CI9662W, CI9662S

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE INDUKTIONSKOMFUR CI9664W, CI9668W, CI9668S CI9662W, CI9662S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A SFP4120 nyhed 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709189426 45 cm høj Ovnvolumen: Netto: 40 liter Brutto: 41 liter Ovntemperatur: 50-250 C

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Installations- og brugsanvisning ELEKTRISK OVN BO6CO4I1-42 OT8636S

Installations- og brugsanvisning ELEKTRISK OVN BO6CO4I1-42 OT8636S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF DEN ELEKTRISKE PYROLYSEOVN

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF DEN ELEKTRISKE PYROLYSEOVN DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF DEN ELEKTRISKE PYROLYSEOVN Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning vil gøre det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen gør

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709150129 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1,85 kw Booster 3,0 kw Venstre frem: Ø 145

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN DA DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning vil gøre det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen gør

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN DA DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning vil gøre det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen gør

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor ovn: 6 funktioner Ovnvolumen: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Ovntemperatur 50-270 C 5 niveauer (ovnribber)

Læs mere

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF PYROLYSEOVN

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF PYROLYSEOVN DK DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF PYROLYSEOVN www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning vil gøre det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE!

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709150129 Anti fingerprint 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1850 W Booster 3000 W Venstre

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz 0 I 8 585 230V/50HZ W max 3570 W Made in EU AR46 II 1 Mod. 5H- 196 N Typ. 1HV111C2 Cod. 901015093 Serie: 071212776 BRANDT APPLIANCES SAS 7 rue Henri Becquerel 92500 RUEIL MALMAISON 20 50 50 20 = = 550

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner.

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner. VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN DA DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning vil gøre det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen gør

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QCE741-1-X R07 http://da.yourpdfguides.com/dref/835955

Din brugermanual HUSQVARNA QCE741-1-X R07 http://da.yourpdfguides.com/dref/835955 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill AGL35 Nederlands Deutsch Français English Italiano Español Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill Mode d'emploi four avec grill Instruction

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 544 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 544 1.2 Producentens ansvar 545 1.3 Apparatets formål 545 1.4 Bortskaffelse 545 1.5 Identifikationsskilt 546 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Elkomfur. Før De tager Deres nye ovn i brug. Kære kunde! Indhold

Elkomfur. Før De tager Deres nye ovn i brug. Kære kunde! Indhold Elkomfur DK Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje komfur. Det er et meget fornuftigt valg da et komfur fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med dette

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DO81CSS-5. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE AA

DO81CSS-5. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE AA 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE AA EAN13: 8017709080853 STOR OVN: 8 funktioner Ovnvolumen: 51 liter Ovntemperatur 50-250 C Elektronisk tænd/sluk ur Digital analog ur Minutur

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Installations- og brugsanvisning KOMBIDAMPOVN BO6SA2T1-42 OCS8676S

Installations- og brugsanvisning KOMBIDAMPOVN BO6SA2T1-42 OCS8676S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24U1-E44M CC9634W E24U1-E44M CC9634S

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24U1-E44M CC9634W E24U1-E44M CC9634S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug GB DK SE CONVECTION OVEN Instruction booklet for Installation - Use - Maintenance VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug VARMLUFTSUGN Instruktioner för: Inkoppling - Underhåll

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF DEN ELEKTRISKE PYROLYSEOVN

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF DEN ELEKTRISKE PYROLYSEOVN DA DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF DEN ELEKTRISKE PYROLYSEOVN www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning vil gøre det nemmere at bruge apparatet.

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Installations- og brugsanvisning KOMBIOVN BO4CM4L1-42 OCM8456S

Installations- og brugsanvisning KOMBIOVN BO4CM4L1-42 OCM8456S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/606972

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/606972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC i brugermanualen (information,

Læs mere

Installations- og brugsanvisning KOMBIDAMPOVN BO6SA2L1-42 OCS8656S

Installations- og brugsanvisning KOMBIDAMPOVN BO6SA2L1-42 OCS8656S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Brugsanvisning Ovn IEL9302

Brugsanvisning Ovn IEL9302 DA Brugsanvisning Ovn IEL9302 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. DAGLIG BRUG...8 6. URFUNKTIONER...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 136 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 138 3. MILJØHENSYN... 140 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 141 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 142 6. FRONTPANEL...

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Fritstående induktionskomfur Fritstående induktionskomfur Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

IEL9303. DA Brugsanvisning

IEL9303. DA Brugsanvisning IEL9303 DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Brugsanvisning Dampovn IES9900

Brugsanvisning Dampovn IES9900 DA Brugsanvisning Dampovn IES9900 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR IBRUGTAGNING... 9 6. DAGLIG

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Multi-funktionsovn. Model: KO608X

Multi-funktionsovn. Model: KO608X Multi-funktionsovn Model: KO608X Instruktioner til installation og anvendelse Vi anbefaler, at du læser instruktionerne i denne brugervejledning grundigt, inden du tager ovnen i brug. Dette er for at sikre

Læs mere

EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING

EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...6 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...7

Læs mere