Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Sikkerhedsvejledning.. 2 Elektrisk sikkerhed Sikkerhed under brug Affaldsinstruktioner.. 3 Installation af ovnen.. Sikkerhedsinstruktioner for installatøren. Installation i et lavt modul... Tilslutning til strømforsyningen Installation i et højt modul... Dele og funktioner.. Ovn.... Ovnkontroller.... Særlige funktioner. Tilbehør Brug af tilbehøret.. Sikkerhedsafbryder Blæser.. Inden du starter... Indstilling af uret. Første rengøring. Ovnfunktioner.. Testmåltider..

3

4

5 Brug af ovnen. Sluk for ovnen.... Sluttid Tilberedningstid... Forsinket start.... Køkkentimer..... Tænd og sluk for ovnlampen.. Børnesikring..... Slukning af bipperen Rengøring og vedligeholdelse. Damprengøring.. Katalytisk emaljeoverflade.. Rengøring af ovnlågen.... Sides kinner.... Udskiftning af pæren Garanti og service Spørgsmål, svar og fejlfinding Tekniske data du bruger din ovn, bør du bruge lidt tid på at læse denne brugervejledning og gemme den til fremtidigt brug. Følgende symboler anvendes i teksten i denne brugervejledning. * Vigtigt ) Bemærk Sikkerhedsvejledning Installationen af denne ovn skal udføres af en autoriseret el-installatør. Installatøren er ansvarlig for at tilslutte apparatet til strømforsyningen under hensyntagen til relevante sikkerhedsforskrifter. Elektrisk sikkerhed Hvis ovnen er blevet beskadiget under transporten,

6 må du ikke tilslutte den. Dette apparat må kun tilsluttes til strømforsyningen af en autoriseret el-installatør. Hvis el-kablet er i stykker, skal det udskiftes med et særligt kabel eller en særlig del, der leveres af producenten eller et autoriseret serviceværksted. Elektriske ledninger og kabler må ikke røre ovnen. Ovnen bør tilsluttes til strømforsyningen vha. en godkendt afbryder eller sikring. Brug aldrig fordelerdåser eller forlængerledninger. Ydelsesskiltet findes på lågens højre side. Apparatets strømforsyning bør afbrydes ved reparation eller rengøring. Vær opmærksom, når du tilslutter elektriske apparater tæt ved ovnen. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. ADVARSEL Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. For at undgå forbrænding bør mindre børn holdes borte. ADVARSEL For at undgå muligheden for elektrisk stød skal der slukkes for apparatet, inden pæren udskiftes. Når ovnen er i brug, bliver de indre overflader meget varme. 2 Sikkerhedsinstruktioner (fortsat) Sikkerhed under brug Denne ovn er udelukkende udviklet til tilberedning mad i husholdninger. Under brugen bliver ovnens indre overflader så varme, at de kan give forbrændinger. Rør ikke ved ovnens varmeelementer eller indre overflader, før de har haft tid til at køle af. Opbevar aldrig brændbare materialer i ovnen. Ovnens overflader bliver varme, når apparatet er i brug ved en høj temperatur i meget lang tid. Ved madlavning skal du passe på, når du åbner ovnlågen, da varm luft og damp slipper hurtigt ud. Når du tilbereder retter, der indeholder alkohol, kan alkoholen fordampe pga. de høje temperaturer, og der kan gå ild i dampen, hvis den kommer i kontakt med en varm del af ovnen.

7 Af hensyn til din sikkerhed må du ikke bruge højtryks- eller damprensere. Bør bør holdes på behørig afstand, når ovnen er i brug. Frosne madvarer, som f.eks. pizza, bør tilberedes på grillristen. Hvis der anvendes en bageform, kan denne deformeres pga. store temperaturændringer. Hæld ikke vand ind i ovnbunden, når den er varm. Dette kan beskadige emaljeoverfladen. Ovnlågen skal holdes lukket under tilberedningen. Pas på, når du åbner ovnlågen inden slutningen af damprenseproceduren. Vandet på bunden er varmt. Beklæd ikke ovnbunden med aluminiumsfolie, og anbring ikke bageforme eller dåser på den. Aluminiumsfolien blokerer for varmen, og det man medføre beskadigelse af emaljeoverfladen og give dårlige resultater med madlavningen. Frugtsaft efterlader pletter, der ikke kan fjernes fra ovnens emaljeoverflade. Ved tilberedning af "fugtige" kager, bør du anvende en bradepande. Sæt ikke bageforme og andet tilbehør på ovnlågen. Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af børn eller svage personer uden tilstrækkeligt opsyn af en ansvarlig voksen, der sikrer, at de bruger apparatet sikkert. Mindre børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. DA Affaldsinstruktioner Bortskaffelse af emballagen Det materiale, der er brugt til emballering af dette apparat, kan genbruges. Anbring emballagematerialerne i en relevant container på din lokale genbrugsstation. Bortskaffelse af gamle apparater ADVARSEL Inden gamle apparater bortskaffes, skal du sørge for, at de ikke længere kan bruges og ikke udgøre nogen fare. Foratgøredetteskaldukobleapparatetfrastrømforsyningenogfjernenetledningen. For at beskytte miljøet er det vigtigt, at gamle apparater bortskaffes på den korrekte måde. Apparatet må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Du kan få informationer om indsamlingsdage og offentlige genbrugspladser hos kommunen. 3 Installation af ovnen DA * Elektrisk installation af dette apparat må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Ovnen skal installeres i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner. Fjern det beskyttende vinyl fra låget efter installationen. Fjern det beskyttende tape fra ovnens indre overflader efter installationen. Sikkerhedsinstruktioner for installatøren Installationen skal garantere beskyttelse mod udsættelse for strømførende dele. Det modul, hvori apparatet monteres, skal overholde stabilitetskravene i DIN Installation i et lavt modul Vær opmærksom på minimumspladskravene. Skru ovnen fast med skruer på begge siden af ovnen min min. 50 min. 20 min min Installation af ovnen (fortsat) 5 DA Tilslutning af ovnen til strømforsyningen (H05VV-F, H05RR-F, min. 1,5 m, 1,5~2,5 mm²) Spændingsførende Neutral Jord Tilslutning til strømforsyningen Elektriske tilslutninger skal udføres pr. tilslutningsplade, fastgjort til apparatets bagside af en el-montør, der sikrer, at apparatet er tilsluttet i overensstemmelse med monteringsinstruktioner ne og lokalfor at bruge spyddet skal du sætte det i hullet i den bageste væg i ovnrummet. Anbring en bradepande i rist 1, når du bruger spyddet. 9 Dele og funktioner (fortsat) DA Sådan bruges det: Anbring en bradepande (ingen trefod) i første rille for at opsamle saft fra tilberedningen eller på ovnens bund, hvis det stykke kød, der skal steges, er for stort. Skyd et af de to greb på spyddet, og anbring det stykuot; blinker. 4 Drej knappentilkontrolmedtid/ temperatur for at indstille minutterne. " " blinker. 5 Tryk på knappentiluret for at afslutte indstillingen af uret, eller vent i ca. 10 sekunder. " " vises, og "30" ophører med at blinke. Displayet viser klokkeslættet. Apparatet er nu klar til brug. 2 Inden du starter (fortsat) Første rengøring Rengør ovnen omhyggeligt, inden den bruges første gang. DA * Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler. Dette kan beskadige ovnens overflade. Til ovne med emaljerede forsider skal du bruge almindelige rengøringsmidler. Sådan rengøres ovnen. Åbn lågen. Ovnens lys tændes. 2. Rengør alle plader, tilbehør og rillerne i siderne med varmt vand eller opvaskemiddel, og aftør med en tør, ren klud. 3. Vask ovnens indre på samme måde. 4. Aftør apparatets forside med en fugtig klud. Kontrollér, at uret er indstillet korrekt. Fjern tilbehøret, og tænd ovnen med varmluftindstillingen ved 200 C i en time, inden du bruger den. Der vil være en karakteristisk lugt. Dette er normalt, men sørg for god udluftning i dit køkken i dette tidsrum. 3 Inden du starter (fortsat) DA Ovnfunktioner Ovnens indeholder følgende funktioner. Konventionel Anbefalet temperatur: 200 C Den konventionelle funktion er velegnet til bagning og stegning af fødevarer, der er anbragt på én plade/rist. Såvel de øverste som de nederste varmeelementer er aktive for at holde ovntemperaturen. Vi anbefaler at forvarme ovnen i konventionel tilstand. Madvare Frossen lasagne ( g) Helfisk(f. eks.dorade) ( g) 3-4snitpåhversideTILSÆT OLIE Fiskefiletter( g) 3-4snitpåhversideTILSÆT OLIE Frosne svinekoteletter ( g) hakketkødogmedskinke,ost ellerchampignonfyldtilsæt OLIE Frosne vegetarretter og gulerødder,rødbederellerkartofler ( g) TILSÆTOLIE Svinekoteletter med ben ( g) TILSÆTOLIE,TILSÆTSALTOG PEBER Bagt kartoffel (skåretihalve) ( g) Frosne kødruller fyldt med champignon ( g) TILSÆTOLIE Sukkerbrødskage ( g) Marmorkage ( g) Gærdejskagepåfadmedfrugt ogsprødtop ( g) Muffins( g) Rille nr. 3 3 Udstyr Grillrist Grillrist og bradepande Temperatur ( C) Tid (min.) Bageplade Bageplade Bageplade /2 Grillrist og bradepande Bageplade Bageplade Grillrist Grillrist Bageplade Grillrist Inden du starter (fortsat) 2. Overvarme + varmluft Anbefalet temperatur: 190 C Overvarmeelementet er i drift, og blæseren kører for at cirkulere luften konstant.

8 Vi anbefaler at forvarme ovnen i overvarme + varmluftstilstand. Madvare Svinekød med ben (000 g) PENSLMEDOLIEOGKRYDDERIER Svinebov i folie ( g) MARINADE Hel kylling ( g) PENSLMEDOLIEOGKRYDDERIER Steaksafkødellerfisk ( g) TILSÆTOLIE,TILSÆTSALTOG PEBER Kyllingestykker ( g) PENSLMEDOLIEOGKRYDDERIER Stegtfisk ( g) brugovnfastfadpenslmed OLIE Roastbeef ( g) PENSLMEDOLIEOGKRYDDERIER Andebryst ( g) Rille nr. 3 Udstyr Grillrist og bradepande Temperatur ( C) Tid (min.) DA 2 Bageplade Grillrist og bradepande Grillrist og bradepande Grillrist og bradepande Grillrist Grillrist og bradepande Tilsæt 1 kop vand Grillrist og bradepande Tilsæt 1 kop vand Inden du starter (fortsat) DA 3. Varmluft Anbefalet temperatur: 170 C Denne funktion tilbereder fødevarer, der er placeret i op til tre riller og er også velegnet til stegning. Tilberedningen sker vha. varmeelementet på den fjerne ende, og blæseren fordeler varmen. Vi anbefaler at forvarme ovnen i varmluftstilstand. Madvare Lammekam ( g) PENSLMEDOLIEOGKRYDDERIER Bagtebananer(3-5stk.),skær medknivitoppen,tilsæt10-15g chokolade,5-10gsnittedenødder,komsukkervandpå,pakindi aluminiumsfolie. Bagte æbler 5-8 stk. à g Skærhuseneud,tilsætrosiner og syltetøj. Brug ovnfast fad. Karbonader af hakket kød ( g) TILSÆTOLIE Kødrullermedfarsfyld,"russisk stil" ( g) PENSLMEDOLIE Frossen kroketter ( g) Frosneovnchips ( g) Frossenpizza ( g) Æble-ogmandelkage ( g) Frisk croissant ( g) (færdigdej) Rille nr. 3 Udstyr Grillrist og bradepande Temperatur ( C) Tid (min. ) Grillrist Grillrist Bageplade Bageplade Bageplade Bageplade Grillrist Grillrist Bageplade Inden du starter (fortsat) 4. Stor grill Anbefalet temperatur: 240 C Den store grillfunktion griller store mængder af "fladt" kød, som f.eks. steaks, schnitzler og fisk. Den er også velegnet til ristning. nr. schnitzler, fisk og toast, anbragt på midten af pladen. Kun det øverste element er i drift. Vi anbefaler at forvarme ovnen i lille grill-tilstand. quiches lorraine og ostekager. tilberedning i det øverste og nederste ovnrum kan du anvende forskellige temperaturer, tilberedningstilstande og -tider. Du kan f.eks. grille steaks og bage gratin på samme tid. Forvarm den tomme ovn i fem minutter vha. stor grill-funktionen. 2. Overvarme + varmluft 3. Stor grill Både øverste og nederste del fungerer. Varmluft 2. Undervarme + varmluft. Varmluft 2. Overvarme + varmluft 3. grill 5. Lille grill 6. skal indsættes. kan indstille, hvilken tilstand der aktiveres først. skal indsættes. Tilstanden begge : Tilstanden øverste starter først. to gange på temperaturknappen (tilstanden nederste). 2 Drej knappentilkontrolmed tid/temperatur for at justere temperaturen i trin på 5 C. Tilstanden øverste (stor grill) Tilstanden nederste 160 C 250 C (200 C 250 C) 160 C 250 C ) Temperaturen kan justeres under tilberedningen. 26 Brug af ovnen (fortsat) Sluk for ovnen Drej knappentilvalgafrumopdeling til stillingen "Off" for at slukke for ovnen. DA Sluttid Du kan indstille sluttiden under tilberedningen. I tilstandene enkelt, øverste og nederste 1 Tryk på knappentilsluttid. Eksempel Klokken er 12:00 2 Drej knappentilkontrolmed tid/temperatur for at indstille den ønskede sluttid. 3 ) Tryk på knappentilsluttid. Ovnen kører automatisk med den valgte sluttid, medmindre knappentil sluttid trykkes i fem sekunder. Under tilberedningen kan du justere en tidligere indstillet sluttid med knappentil kontrolmedtid/temperatur for bedre resultater. 27 Brug af ovnen (fortsat) DA Sluttider for tilstandene øverste og nederste kan vælges med knappentilsluttid og knappen tilkontrolmedtid/temperatur. I tilstanden begge 1 Tryk to gange på knappentilsluttid (tilstanden nederste). Eksempel Klokken er 12:00 2 Drej knappentilkontrolmed tid/temperatur for at indstille den ønskede sluttid. 3 ) Tryk på knappentilsluttid. Ovnen kører med den valgte sluttid, medmindre knappentilsluttid trykkes i fem sekunder. Under tilberedningen kan du justere en tidligere indstillet sluttid med knappentil kontrolmedtid/temperatur for bedre resultater. 28 Brug af ovnen (fortsat) Tilberedningstid Du kan indstille tilberedningstiden under tilberedningen. DA I tilstandene enkelt, øverste og nederste 1 Tryk på knappentiltilberedningstid. 2 Drej knappentilkontrolmed tid/temperatur for at indstille den ønskede tilberedningstid. 3 ) Tryk på knappentiltilberedningstid. Ovnen kører automatisk med den valgte tilberedningstid, medmindre knappentiltilberedningstid trykkes i fem sekunder. Under tilberedningen kan du justere en tidligere indstillet tilberedningstid med knappentilkontrolmedtid/temperatur for bedre resultater. 29 Brug af ovnen (fortsat) DA I tilstanden begge Tilberedningstider for tilstandene øverste og nederste kan vælges med knappentil tilberedningstid og knappentilkontrolmedtid/temperatur. 1 Tryk to gange på knappentil tilberedningstid (tilstanden nederste). 2 Drej knappentilkontrolmed tid/temperatur for at indstille den ønskede tilberedningstid. 3 ) Tryk på knappentiltilberedningstid. Ovnen kører automatisk med den valgte tilberedningstid, medmindre knappentiltilberedningstid trykkes i fem sekunder. Under tilberedningen kan du justere en tidligere indstillet tilberedningstid med knappentilkontrolmedtid/temperatur for bedre resultater. 30 Brug af ovnen (fortsat) Forsinket start Eksempel 1 - Tilberedningstiden vælges først Hvis sluttiden vælges, når tilberedningstiden allerede er indstillet, beregnes tilberedningstiden og sluttiden, og om nødvendigt indstiller ovnen en forsinket starttid. DA 1 Tryk på knappentilsluttid. Eksempel Klokken er 15:00, og den ønskede tilberedningstid er fem timer.

9 2 Drej knappentilkontrolmedtid/ temperatur for at indstille sluttiden. Eksempel Du ønsker at tilberede i fem timer og slutte kl. 20:30. 3 Tryk på knappentilsluttid. Der vises et " " indtil den forsinkede starttid. 3 Brug af ovnen (fortsat) DA Eksempel 2 - Sluttiden vælges først Hvis tilberedningstiden vælges, når sluttiden allerede er indstillet, beregnes tilberedningstiden og sluttiden, og om nødvendigt indstiller ovnen en forsinket starttid. 1 Tryk på knappentiltilberedningstid. Eksempel Tilberedningstiden er tre timer, og ønsket sluttid er kl. 17:00. 2 Drej knappentilkontrolmed tid/temperatur for at indstille tilberedningstiden. Eksempel Du ønsker at tilberede i 1 time og 30 minutter og slutte kl. 17:00. 3 Tryk på knappentiltilberedningstid. Der vises et " " indtil den forsinkede starttid. 32 Brug af ovnen (fortsat) Køkkentimer DA 1 Tryk én gang på knappentil køkkentimer. " " blinker. 2 Drej knappentilkontrolmed tid/temperatur for at indstille den ønskede tid. Eksempel 5 minutter 3 ) Tryk på knappentilkøkkentimer for at starte køkkentimeren. Når tiden er gået, lyder et akustisk signal. ca. 0.4 l vand i bunden af den tomme ovn. Brugkun almindeligt vand ikke destilleret vand. Luk ovnlågen. på bunden er varmt. over. Åbn ovnlågen, og fjern overskydende vand med en svamp. snavs kan fjernes med en nylonskurebørste. Kalksten kan fjernes med en klud med eddike. Hvis ovnen er alvorligt snavset med fedt, f. eks. Efter rengøring skal du lade lågen stå på klem i en vinkel på 15, så den emaljerede overflade inde i ovnen kan tørre ordentligt. 36 Rengøring og vedligehold (fortsat) Hurtig tørring Lad ovnlågen stå på klem i en vinkel på ca. 30. Drej knappentilvalgafrumopdeling til tilstanden enkelt. Tryk på ovnknappen. Drej knappentilkontrolmedtid/temperatur til varmluft. Indstil tilberedningstiden til ca. 5 minutter og temperaturen til 50 C. Sluk for ovnen, når denne periode er gået. DA ADVARSEL Brug ikke højtryks- eller damprensere til rengøring af ovnen. Ovnens ydre Til rengøring af ovnens indre og ydre skal du bruge en klud og et mildt rengøringsmiddel eller varmt sæbevand. Tør efter med køkkenrulle eller en tør klud. Brug ikke skurepulver, ætsende eller slibende produkter. Ovnens forsider af rustfrit stål Brug ikke ståluld, skuresvampe eller slibemidler. Dette kan beskadige finishen. Ovnens aluminiumsforsider Aftør pladen blidt med en blød klud eller mikrofiberklud og et mildt rengøringsmiddel til vinduer. ADVARSEL Sørg for, at ovnen er kold inden rengøring. Ovnens indre Rengør ikke lågens tætning med hænderne. Brug ikke grove skuresvampe eller rengøringssvampe. Brug kommercielt tilgængelige ovnrengøringsmidler for at undgå at beskadige de emaljerede ovnoverflader. For at fjerne besværligt snavs skal du bruge et særligt ovnrensemiddel. Tilbehør Vask bradepande, bageplade, grillrist og andet tilbehør efter hver anvendelse, og aftør med køkkenrulle. For at lette rengøringen kan du sætte i blød i varmt sæbevand i ca. 30 minutter. 37 Rengøring og vedligehold (fortsat) DA Katalytisk emaljeoverflade Den udtagelige beklædning er belagt med en mørkegrå katalytisk emalje, der bliver fyldt med olie og fedt, der skyldes den cirkulerende luft ved varmluftbrug. Disse aflejringer afbrændes ved ovntemperaturer på 200 C og højere, f.eks. ved bagning eller stegning. Højere temperaturer medfører en hurtigere afbrænding. Ovnen og tilbehør bør rengøres efter hver brug. Ellers betyder det, at yderligere bagning og stegning får aflejringerne til at brænde endnu hårdere fast, og rengøringen kan blive besværlig og i ekstreme tilfælde umulig. Rengøring med håndkraft Sørg for, at ovnen er kold inden rengøring. Den katalytisk emaljerede beklædning bør rengøres med en opløsning af varmt vand og opvaskemiddel og påføres med en blød nylonbørste. Brug ikke slibende rengøringsmidler, hårde børster, skuresvampe eller klude, ståluld, knive eller andre slibende materialer. Brug ikke ovnspray på katalytisk emalje, da de kemikalier, der anvendes i ovnsprayer, vil beskadige den katalytiske belægning, der så kan blive ineffektiv. Hvis du bruger ovnsprayer på ovnens indre overflader, skal den katalytiske beklædning først fra fjernes fra ovnen. Rengøring ved høje temperaturer Inden du rengør den katalytiske beklædning ved høje temperaturer, skal du sørge for, at alle ovnens indre overflader er rengjort, som beskrevet herover. Ellers kan de høje temperaturer medføre, at aflejringer brændes fast på ovnens indre overflader og derfor bliver umulige at fjerne. Hvis ovnen efter manuel rengøring stadig er meget snavset, kan opvarmning til en høj temperatur hjælpe med at fjerne snavs, der skyldes olie- og fedtstænk. Bemærk, at aflejringer af krydderier, sirupper og lignende emner ikke fjernes med denne proces. Disse skal fjernes med håndkraft med en mild opløsning af varmt vand og opvaskemiddel, der påføres med en blød børste. Fjern alt tilbehøret fra ovnen. Indstil ovnen til konventionel funktion. Indstil varmen til 250 C. Hold ovnen tændt i ca. en time. Tiden afhænger af, hvor snavset ovnen er. Det er en god ide at indstille sluttiden for denne proces med indstillingen for sluttid, i tilfælde af at du glemmer at slukke for ovnen, når processen er færdig. Alt resterende snavs vil gradvist forsvinde ved hver efterfølgende brug af ovnen ved høje temperaturer. 38 Rengøring og vedligehold (fortsat) Rengøring af ovnlågen Ved normalt brug bør ovnlågen ikke fjernes, men hvis det er nødvendigt at fjerne den, f.eks. ved rengøring, skal du følge disse instruktioner. Ovnlågen er tung. DA Afmontering af lågen. Åbn clipsene ved begge hængsler. 2. Tag med begge hænder fat på midten af ovnlågen. 3. Drej lågen til omkring 70, indtil hængslerne kan tages helt ud af hængselhullerne.

10 Powered by TCPDF ( Rengøring og vedligehold (fortsat) DA Montering af lågen. Mens clipsene stadig er åbne, skal du justere lågens hængsler med hængselhullerne Drej lågen mod vandret position, og drej clipsene til de lukkes. Hængslet er is The hinge isat normalt. inserted. normally Hængsel Hængselhul 40 Rengøring og vedligehold (fortsat) Ovnlågens glas ADVARSEL Når som helst lågen er fjernet fra ovnen, bør clipsene være åbne. Brug ikke hårde, slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til rengøring af ovnlågen. Disse kan ridse overfladen, og det kan medføre, at glasset splintres. Når lågen er monteret, kan afmontering af nogle af delene (lågens glas eller andre dele) fra lågen medføre personskade. Ovnlågen er udstyret med tre lag glas, der er placeret mod hinanden. Det inderste og det midterste lag kan fjernes for rengøring. DA Vigtigt Glasset kan gå i stykker, hvis du bruger stor kraft, specielt ved kanterne på det forreste lag. Demontering af lågen. Fjern de to skruer i lågens venstre og højre side. 2. Fjern de to støtter og lågebeslaget, og fjern de to skruer, der holder håndtaget. Glas nr. 1 Lågebeslag Glas nr Fjern det inderste lag glas (glas nr. 1) fra lågen. 4. Løft glas nr. 2, og fjern de to fjedre fra lagets top. Lågebeslag Glasholder (indre) Fjeder (højre og venstre) Glas nr. 1 Glas nr. 2 Glas nr. 3 Glas nr. 2 ) Rengør lagene med varmt vand eller opvaskemiddel, og polér tørt med en tør, ren klud. 4 Rengøring og vedligehold (fortsat) DA Samling af lågen. Rengør glasset og de indvendige dele med varmt sæbevand. ) Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skurepulver til pander. de to fjedre øverst på glas nr. 2, og anbring glas nr Anbring glas nr. af sides kinner 1. den forreste skrue ved at dreje mod uret, når du har fat i sides kinnen. DA 3. Træk, og fjern sides kinnen. 4. Fjern skruen fra bagsiden ved at dreje den mod uret. 43 Rengøring og vedligehold (fortsat) DA Montering af sides kinner 1. Sæt skruen i det bageste skruehul, og skru højst 2-3 gange med uret. 2. Indsæt, og skub sides kinnens bageste U-form ind mod skruen. 3. kan købe en pære hos et Samsung-servicecenter. dækslet ved at dreje mod uret. 2. Udskift om nødvendigt pæren med en 25 watt, 230 V, 300 C varmeresistent ovnpære. 4. Fastgør metalringen og isoleringsringen til glasdækslet. 5. Sæt glasdækslet på plads. Udskiftning af ovnpæren i siden og rengøring af glasdækslet. For at fjerne glasdækslet skal du holde den nedre ende med den ene hånd, indsætte en flad, skarp genstand, som f.eks. en bordkniv mellem glasset og rammen, og trykke dækslet ud. 2. Udskift om nødvendigt halogenpæren med en 25 ~ 40 watt, 230 V, 300 C varmeresistent halogenovnpære. Tip Brug altid en klud, når du arbejder med halogenpærer, for at undgå at afsætte fedtstoffer fra dine fingre på pærens overflade. 3. Sæt glasdækslet på plads. 45 Garanti og service DA Spørgsmål, svar og fejlfinding Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen ikke varmer? Kontrollér for at se, om en af følgende handlinger løser problemet: Der er måske ikke tændt for ovnen. Tænd for ovnen. Uret er måske ikke indstillet. Indstil uret (se afsnittet "Indstilling af uret"). Kontrollér for at se, om de nødvendige indstillinger er foretaget. Der kan være sprunget en sikring, eller et afbryderrelæ er udløst. Udskift sikringen, eller nulstil relæet. Tilkald en autoriseret el-installatør, hvis dette sker flere gange. Hvad skal jeg gøre, hvis ovnen, selvom jeg har indstillet ovnfunktion og temperatur, ikke varmer? Der kan være problemer med de interne elektriske forbindelser. Kontakt dit lokale servicecenter. Hvad skal jeg gøre, hvis der vises en fejlkode, og ovnen ikke varmer? Der er en fejl i de elektriske forbindelser. Kontakt dit lokale servicecenter. Hvad skal jeg gøre, hvis tidsdisplayet blinker? Der har været en strømafbrydelse. Indstil uret (se afsnittet "Indstilling af uret"). Hvad skal jeg gøre, hvis ovnlyset ikke lyser? Ovnlyset er i stykker. Udskift ovnpæren (se afsnittet "Udskiftning af pæren"). Hvad skal jeg gøre, hvis ovnens blæser kører, uden at den er blevet indstillet? Når du har brugt ovnen, fortsætter blæseren med at køre, til ovnen er afkølet. Kontakt dit lokale servicecenter, hvis blæseren fortsætter med at køre, efter at ovnen er afkølet. 46 Garanti og service (fortsat) Fejl- og sikkerhedskoder Fejl- og sikkerhedskoder Generelle funktioner FEJLVED TEMPERATURSENSOR Løsning Kontakt dit lokale Samsungservicecenter DA SIKKERHEDSAFBRYDELSE Ovnen har været i fortsat brug ved indstillet temperatur i lang tid. En fejl i ovnen kan medføre ringe ydelse og sikkerhedsproblemer. Stop med det samme med at bruge ovnen. Slukforovnen,ogfjern madvarerne.ladovnenblive kold,indendubrugerdenigen. Kontakt dit lokale Samsungservicecenter. OPDELINGMANGLER Brugenafrumopdelererikke korrekt. Se `Indstilling af tilstanden for rumopdeleren'(side22). Fortilstandeneøverste,begge ognedersteskalrumopdeleren indsættes,ogfortilstanden enkeltskalrumopdeleren fjernes. 47 Tekniske data DA BT62TDBB / BT62TDBST / BT62TDBFST Strømkilde Volumen (brugbar kapacitet) Udgangseffekt Vægt Netto Forsendelse Mål(BxHxD) Udvendig Ovnrum 595 x 595 x 566 mm 440 x 365 x 405 mm Ca. 42 kg. Ca. 46 kg. 230 V ~ 50 Hz 65 l MAX 3650 W 48 Bemærkning DA 49 Kodenr.: DE Y-01.

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Multifunktionel ovn. Model: AO70KTM. Instruktioner for installation og brug. Brug af manual

Multifunktionel ovn. Model: AO70KTM. Instruktioner for installation og brug. Brug af manual Multifunktionel ovn Model: AO70KTM Instruktioner for installation og brug Brug af manual Denne ejer-manual indeholder vigtig information om sikkerhed og instruktioner til at hjælpe dig med at operere og

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF3Q4T098 http://da.yourpdfguides.com/dref/3625752

Din brugermanual SAMSUNG BF3Q4T098 http://da.yourpdfguides.com/dref/3625752 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BT65FQBFST

Din brugermanual SAMSUNG BT65FQBFST Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill AGL35 Nederlands Deutsch Français English Italiano Español Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill Mode d'emploi four avec grill Instruction

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/606972

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/606972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC i brugermanualen (information,

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Multi-funktionsovn. Model: KO608X

Multi-funktionsovn. Model: KO608X Multi-funktionsovn Model: KO608X Instruktioner til installation og anvendelse Vi anbefaler, at du læser instruktionerne i denne brugervejledning grundigt, inden du tager ovnen i brug. Dette er for at sikre

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug GB DK SE CONVECTION OVEN Instruction booklet for Installation - Use - Maintenance VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug VARMLUFTSUGN Instruktioner för: Inkoppling - Underhåll

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

KUGLEGRILL 65 CM BRUGSANVISNING MODEL 86952. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 65 CM BRUGSANVISNING MODEL 86952. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S MODEL 86952 KUGLEGRILL 65 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 136 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 138 3. MILJØHENSYN... 140 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 141 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 142 6. FRONTPANEL...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX B8931-4-ANORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/807556

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX B8931-4-ANORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/807556 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX B8931-4-ANORDIC i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZHQ631N http://da.yourpdfguides.com/dref/660990

Din brugermanual ZANUSSI ZHQ631N http://da.yourpdfguides.com/dref/660990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz 0 I 8 585 230V/50HZ W max 3570 W Made in EU AR46 II 1 Mod. 5H- 196 N Typ. 1HV111C2 Cod. 901015093 Serie: 071212776 BRANDT APPLIANCES SAS 7 rue Henri Becquerel 92500 RUEIL MALMAISON 20 50 50 20 = = 550

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: HGI20ENID0TX1 Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E5731-4-B NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/2627630

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E5731-4-B NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/2627630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX E5731-4-B NORDIC i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR DA DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet.

Læs mere

OVNE BRUGSVEJLEDNING. CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy

OVNE BRUGSVEJLEDNING. CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy OVNE BRUGSVEJLEDNING CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy 1. GENERELLE ADVARSEL... 3 1.2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 3 1.3 SIKKERHED... 3 1.4 ANBEFALINGER...

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QCE741-1-X R07 http://da.yourpdfguides.com/dref/835955

Din brugermanual HUSQVARNA QCE741-1-X R07 http://da.yourpdfguides.com/dref/835955 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A SFP4120 nyhed 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709189426 45 cm høj Ovnvolumen: Netto: 40 liter Brutto: 41 liter Ovntemperatur: 50-250 C

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC6025 http://da.yourpdfguides.com/dref/626112

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC6025 http://da.yourpdfguides.com/dref/626112 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere