fra fiskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier. sildoljefabrikkerne, mens der var sal- aarstid. Den største virksomhet er i Uken 3-9 desember. tet fiskepakkede tønder mot Honningsvaagene og Kjelvik i 90 og i 909. Bankfisket har i uken været Det i sidste uke optagne kvantum be- uten betydning, veiret par hindret, og STORSLDFSKET har i uken været regpes til maal, hvorav. det deltagelsen er ringe. delvis hindret av ugunstig veil', og meste i Tromsø og N orcuand og mindre j fangsten har været variabel Uke-j i Finmarken og i Søndre Trondhjems j Angaaende den i Nordland fangede fangsten blev derfor noget mindre end amt. Det er mest garnsild som saltes, storsild meddeles: i sidste uke, nemlig maal, hvor- og notsild, som gaar til sildoljefabrik- Ved foreløbig undersøkelse aven av 4050 blev indbragt til Titran, kerne eller ises til eksport. Fin- liten stikprøve fra en halvtøncle sild, til Kristiansund, 6000 til Aalesund og. marken har virksomheten været liten der stammer fra en sættegarnfangst i 2200 maal til søndre Søndmør, resten i uken for storm. 'rromsø amt er Ravikeni Gildeskaal, viste elet sig, at er ubetydelige fangster til Bjørnsund, der mest at gjøre ved Gjøvik i Lyngen, den i alderssammensætning er ganske Romsdalsværene og Moldøen. Sæsonens hvor prisen er fra 4 til 8 kr. nlualet. lik en prøve frastorsilcfisket utenfor totalfangst til 9 desember blev Nordland fortsættes notfisket i Herøy Grip november. De fleste dyr var 8 maal mot i 90 og 50 i med nogen mindre stæng, i 8jonen mest aar gamle d. v. s. født i 904, ceri909, da fisket begyndte meget sent. som garnfiske med pris 8-0 kr. og næst var de 7 aar gamle dyr (født maal er iset til eksport mot i Meløy likesaa, pris l kr. N otstæng 905) de talrikste, ganske son i stor i 90, maal er saltet mot med smaa sild i Hamarøy og Sortland. sildprøverne for iaar og ijor. Ældste i 90. Ved Sulen og Halten Et sildeindsig av større sild, som til- dyr 0 aar, yngste 7 aar. har der foregaat et ubetydelig fiske dels er kaldt storsild, har fundet sted Kjønsorganerne var utviklet i samme paa sættegarn og ved Bergenskysten i Øksnes, hvor der fiskes bra i den grad stom i prøven fra' Grip, fettgehalten mellem Solsvik-Fedje likesaa. Ellers vestlige del av herredet. Om lignende lav. er alt fiske drivgarnsfiske paa de gamle sild har der ogsaa været tidender fra Længden var muligens litt mindre vante fangstfelter. Paa Svinøhavet Myken og Valvær og i søndre Salten. (30.8 cm. mot 3.8 cm. i Gripprøven) ; gjordes der midt i uken enderet gode rrrøndelagen fiskes nu væsentligst i garnenes maskevidde kan ha bevirket fangster, men fangsten blev igjen liten Aafjorden med nøter, hvis fangst senest dette. sidst i uken. Pa'a' Onanavet var er betalt med 4-8 kr. maalet. Litt Alt ialt maa den iraviken fangece fangsten i hele uken yderstringe: Paa g arnsild i Bjørnør til 7 /2-9' kr.. sild ldassificeresblandt storsildene, og Griphavet var fangsten ogsaa ujev- Av. brisling er der i sid ste uke den skiller sig i alle kjendemerker fra nere og noget mindre end før 6-8 tilført Stavanger skj., udeluk- den fetsild, som iaar og ifjor er fisket desember, luen var meget god 4 og 5 kende fra Stavanger amt. Prisen har i Nordland. samt udmerket 9 desember med mic- været 3 kr. skj. Fisket er meget avdelsfangst 09 maal. Utfor Ti t l' antagende i Søndre Bergenhus amt, og var fisket meget godt. Middelprisen hertil er kun meldt en liten fangst i. Veiret..Meteorologiske Obse' i uken blir antagelig 8 3 / 4 kr. maalet. Skaanevik, som vedkommer sicste uke. va to ri um beretter: Lørdag var den 8 / 4 til 9 / 4 i Kristi- Ogsaa i Ryfylke og omkring Stavanger Den forløpne uke har været meget ansund, tidligere mest mellem 8 og har der været ringe fangst flere dage urolig paa kyste?- fra Lindesnes til 0 kr. og i Titran en smule lavere end i uken.' Haugesund. Her har det blæst sterk de andre steder. Størrelsen varierer Vintertorskefisket paa Finmar- eller stormende sydost hele tiden indmellem 540 og 650 sild i maalet, lør- ken har været meget hindret i sidste til fredag, da den løiet noget. Derimot dag i Kristiansund Nær- uke av storm, men der er fisk tilstede har denne vind ikke optraadt med mere detaljer sees av opslag 5. de fleste steder, og tildels gode fang- stø.rre styrke end laber til frisk paa Fetsildfisket fortsættes paa dester erholdes fra amtsgrænsen i syd strækningen østenfor Neset, og fra samme steder som i de sidste uker, til Tanafjorden. Prisen skal i regelen Bergen til Stat er ogsaa vindstyrken og til 9 desember beregnes totalfang- holde sig omkring 7 øre pr. kg. for kun undtagelsesvis kommet op i sterk. sten til maal, hvorav 4 80 torsken, og fiskernes antal skal være Veiret har i denne tid været meget

2 l 360 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 3 desbr. 9 mildt, og den nedbør, man har 'faat,' rese , pris 8-0, driverne hte. Til fangst /3 maal. denne uke opfisket 50 Aalesund fra Sviriøhavet 45 drivere maal garnsild. Heravantages iset 50 maal, er faldt som regn. 25, pris 8, mestgaarnatsfangst, fnat ugunstig saltet handelsvare 50 tdr.,' resten til hjemkom sydosten paa veir, kort drivning. Til søndre Søndmør meforbruk. Sildens kvalitet er: -,4 streks. Nordenfor Stat yderligere igaar 5 motorbaater Pris pr.maal garnsild Totalkvantum Aalesundskanten tildels op i sterk ons- maal, idag 0 drivere -20-9, 80 gjorde maal, hvorav iset 4500 maa, saltet dag og torsdag, men længere nord er vendereise, pris 8-8 / 4, Sydlig kuling Svinø- handelsvare tdr., resten til hjemme-. d k dd b t' havet. forbruk. Tilstede ved ukens slutning: 90 vm styren neppe naa over e eg- O ps ag o. 8/ 2'., St'.,Ol Sl ' ese n' k t V,O es 'tk ys t en.. garnbaater med 95 mand, 2 notbruk med 35 nelsen o frisk, hvad der ogs'aa gjælder 'gaal' fil Titran 22 drivere 0---:'70-43 maal, mand. Opfisket ialt inden amtet: for Nordlands vedkommende. Ogsaa pris 8-()/,. del:is rds.k.apstap ;.lnde. silde- maal, hvorav iset 2883 maa, solgt sildoljetyngde'.. dag' tl Knstlansund fra Gl'lphavet fabrik 8820 maal, saltet handelsvare 505 i det nordenfjeldske har temperaturen 82 drivere, derav 60 dampskibe 0':' tdr. Stiftamtmanden. ldt si meget høi til at være i de- mal, sørrelse , pris 9-0. G:0dt Opslag 48. Bodø 9/2 : Herøy 4 mindre 0 g ven', dl'lverne ute. Romsdalsværene dnver stæng Hølen, 0ivaagen, fabrikvare, Nesna et sember maaned. Samtidig har man fra Griphavet 0 maal, paa Onahavet smaat, mindre stæng, Nordsjonen smaasild. Driv- t h d e og lys himmel driverne derfra reist direkte Svinøhavet. Til garn, sættegarn, stamp til 9 maal. Pris: a Op O sv l '. Aalesund 70 drivere maal, pris garnsild 8-0, tilstede 9 notbruk, 50 garn- Paa kysterne nordenfor Lofoten har 8. Mange indeliggende for smaat fiske, utrygt baater, 9 kjøpere. Meløy: Garnfisket optil cl > t d t meste hersket s0ndenvind veil'. Til Flaava:r 42 mtorbaater.':'-'-25-,5 /2 maal, pris, indsig av storsild. Tilstede er or e, maal, størrelse 07'0. Pns 8-9 / 4, aften aj- 20garnl;>aater,4notbruk,3kjøpere. Hamarøy, men av ringe styrke, naar undtages mindelig utreise. Tranøy 3 større og 5 mindre stæng. Skar- 0stfinmarken, hvorfra der angaves frisk Opslag 5. loft2: Storsildfisket Vestkysten: vik 2 mindre stæng. Sortland, Sigerfjord Ukefangst , totalfanst til 9 desember stængt og optat 4000 maal fabrikvare. Øksog tildels sterk sydvest søndag, ons maal, hvorav iset, saltet, nes 2 mindre stæng, blandingsvare, ut.sigter l t d resten hj'emmebrukt, mot henholdsvis til videre stængning. Storsild indsig i fjore ag og orr ag d G d c i 90. Av ukefangsten til dene, nogen steder støtt till.an s. o t ga:r Titran 4050, Kristiansund 2 000, Aalesund fiske overalt,. Vestbygden mgen notbruk tl søndre Søndmør 2200 maal andre ste-\ stede. alt mden amtet: Opfisket Skreifisket. Telegrammer. Opslag 32. Vadsø 8/]2: Bergsfjord motorskøite to halinger 440, Gammelvær , Øksfjord ,. Hasvaag skøiter , smaabaater , Kobbevaag , Hasvik, Taborshavn, Meltefjord , Galtenfjord , Havøsund 250, Latø, Renø garn 500, Tufjord liner 300-HiOO, Finnes , Akkerfjord , skøiter , Honningsvaagene, Kjelvik delvis ti'ækning, almindelig 600, Dyfjord , Kjøllefjord , Gamvik , alt torsk i kg. Stormhindring fleste steder hele denne uke. Amtmanden. Storsildfisket. Opslag 5. 5/ 2 : Storsildfisket Vestkysten: daoo til Titran 30 drivere maal, vris' 8/'2-9. Til Kristiansund fra Griphavet 62 drivere, derav 50 dampskibe maal, pris 9, bra veil', driverne ute. Til Aalesund fra Svinøhavet dampskib 250 maal, 4 motorbaater maal, pris 8-9] 2, Ved Storholmen ubetydelig fangst, fra Griphavet 2 dampskibe maa. Faa drivere nte, høi sjøgang. Fra Romsdalsværene og søndre Søndrnør iaften utseiling,men ingen ute sidste nat. Opslag 5. (;/2: St.orsildfisket Vestkysten: dao' til Titran 8 drivere maa. stør'else , pris 8-9, fangstfelt 2-3 mil vest av Titr,ll, tilstede 42 drivskøiter, 34 kjøpefartøier, 4 kjøpere paa land. Til Kristiansund 57 drivere, derav 47 dampskibe, fra Griphavet 0-lfiO34 maal, størrelse , pris 9-0 /2' Tilstede 205 drivgarnsfartøier, derav 5 dampskibe, 90 motorbaater.. Kjøpere som salter: 48 seilfartøier, 4 lægtere, 9 dampskibe, 36 paa land. 2 dampskibe som ii>er, ialt mand, driverne ute. Til Romsdalsværene 30 l0torbaater, fra Onahavet ingen fangst, fra Griphavet 35 maal, ptis 7/2, tilstede 46 motorbaater, 3 kjøpere \ der lbetydelig. Sættegarnsfisket: SUlen-Hal- ma, derav iset 2250?-aal, solg sildoljefaten Bergenskvsten ubetydelig. Oau til Ti- bnkker maal, hl hermehkvare 300 tra 25 drivre maal størrelse maal, saltet til handelsvare tdr., til paa land, 275 mand. Til Aalesund fra Griphavet 2, fra Svinøhavet 3 dampskibe, middelfangst 80 maal, 0 motorbaater 2 / 2 mil vestnordvest av Svinøen maa, størrelse 625, pris 9-8. Til søndre Søndmør fra Svinøhavet 80 motorbaatel' maa, størrelse , pris 8, tilstede 00 drivgarnsfartøier, derav 95 motorbaater, 5 seilskøiter, 2 kjøpefartøier, 25 kjøpere paa lanc, 655 mand. Opslag 5. 7/ 2 : Storsilcfiskbt Vestkysten: dag til Kristiansund fra Griphavet 7-7 drivere, dera v 50 dampskibe, maal, stør- 600, pris 7/ 2-8. Til KristialRund fra Grip- russesild 550 tdr. Amtmanden. havet 70 drivere, derav 50 dampskibe, 6- Opslag 49. Tromsø 9/ '2: Amtets parti maal, størrelse fi60-630, pris 8 / maa, hvorav iset 2500, fabrikvare PJ4' Paa Onahavet yderst. smaat. Til Aale , handelsvare tønder. Lyngen: sund fra Svinøhavet 0 drivere, derav 20 Gjøvik 3 større stæng, 3--5 streks, garnfisket dampskibe, maa. Størrelse 630, -25 maal, pris 4-8, tilstede 24 notbruk, pris 8 / 2, Til søndre Søndmør 64 drivere, 50 garnskøiter. Hillesøy: Katfjord flere min maal. Størrelse 580'-65, prir dre og større stæng, mest smaasild. Pl'is 8f4-9. kr. 2 pr. kasse, 3 notbruk, gode utsigter. Sa- Opsl<g 5. llft2: Stol'sildfisket Vestkysten: langen:.stængt og optat?oo maal, alt. abrik gaar til Kristiamuncl tra Gl'iphavet 32 dri- vl'e, pl'ls 3 kr. Kvæfjord: østr:fjol:d l vere derav 9 dampskibe maal mmdre og større stæng, god kvaltet, mtet pris' 7-S, veiret godt Ol aftenen, drivern garnfiske, pris 8 kr. Stiftamtmanden. utseilet. Til lvoldøen 3 drivere fra Svinøha- Opslag 50. Vadsø H 2 : Alten mindre vet maal, pris 9. nyt stæng optat, garnfiske slut, Talvik distrikt Opslag 5. 2/ : 2 Storsildfisket Vestkysten: inet nyt stæng, daglig stor. Bergsfjord gaar: Til Kristiansund fra G;riphavet 30 mmdre tæl:g, UJsfJord mmdl:e stæng, edrivere derav 8 dampskibe maal besby dstrkt storm. Optat l amtet alt størrel;e , pris S'-9] /2' drivere ut maal, derav til sildoljefabrikker inat. Til Aalesund 5 drivere fra Svinøhavet. maal, agn 8780 maal, saltet handelsvare 280 middelfangst 8 maal, søndag 4 dampskibe fra tdl'. Resten hjemmebruk. Pris 3,2G maalet. Griphavet tilsammen 400 maal, delvis garntap. Amtmanden. Til søndre Søncmør søndag 32 drivere 0- Opslag 9. Bergen l'!.: Til 9 llesem- -3 maal, igaar 5 drivere maal, ber meldt optat maal, derav iset pris 8-9) utrygt veil'. Til Titran søndag 6 480, solgt sildoljefabrikker maal, drivere maal, mandag 2 drivere saltet 3450 fiskepakkede tønder mot maal, pris 6'/2-7 /2' nat delvis i 90, i 909. hindring ved sydosh:torm. Opslag 8. Trondhjem 9/ 2 : O!'>synsbet.j enten i Titran telegraferer: Storsildfisket Titran denne uke 4050 maal, derav sendt fersk 00 mar, resten saltet. Tilvirket 6200 tdr. Pris 7-9, størrelse 600, fremdeles god kvalitet. Tilstede 45 drivere, 33 kjøpefartøier, 4 kjøpere paa land. Siden fiskets begyndelse ialt 6700 maal, saltet 000 tdr. Resten sendt fersk. Sidste natfangst gjennemsnitlig 8 maal pr. drivfarkost. Stiftamtmanden. Fetsildfisket. Utenlandske fiskerier. Uken 3-9 desember. Sildefisket i Bohuslen har gaat meget smaat, idet ukefangsten kun blev hl., _ som er betalt mellem 9 og kr. hl., og fisket foregaar fremdeles Opslag 44. Trondhjem Hil'!: Aafjorcen: kun paa kysten søndenfor Gøteborg. denne uke antages sat notstæng. uken opfisket 2000 maal notsild. Herav altages En melding, der indløp søndag om, at iset 800 maal, solgt sildoljefabrik 200 maal de bohuslenske notlag var hjemvendt Resten til hiemmeforbruk. 8ildens kvalitet.' e;': 3-6 strleks. pris, pr..maltønde fersk synes at tyde paa, at ler lkk va' nogen sld: 4-8 kr. Med det tidlgere opfiskede sterk tro paa en snarlg bedrmg l fisket. kvantum skulde for indeværende fiske være. opfisket ialt maaj, derav iset 220 Tl 9 desember var sæsonens totalmaal, solgt sildoljefabrik 3330 maal, saltet fangst hl. mot i 90 handelsvare 8055 tdr. Resten hjemmefor-.... bruk. Tilstede ved ukem; slutning 60 garn- og Der er ikke saltet baater med 20 mand, 7 notbruk med 2 noget. mand, 5 kjøpefartøier, hvorav 3 dampskibe. Bj ørnør: Garnfisket fra O til 3 mar, middel- For det eng el s k e s i de fis k e ved

3 3 desbr. 9 UKE'NTJLGE ME:mELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 36] Yarmouth-Lowestoft opgives total- Lowestoft 'Det irske makrelfiske. fangsten under 7 desember til pr. 2/ Opslag: 6. 2/ 2 : J;'iskel'iagent,Tolmsel telecrans mot i 90., i ialt gtaferel': rk makl'elfisl\e august-november Fisket er nu uten særlig be- :Mec tillæg av fangsten ved Gorleston, tydning, men det engelske sildefiske ca crans, utgjør totalfangsten leverer dog fra flere steder paa kysten crans eller i runde tal milendel iset sild til Hamburg-Altona, lion maal sild. foruten en del til landets eget forbruk. Det hollandske sildefiske har ilandbragt til 7 desember tdr. saltet sild mot i 90.. Prisen var senest gylden 5 80 for volle og Eksporten fra Lowestoft av iset og strøs altet sild, hovedsagelig til Hamburg, utgjør til dato 7653 kasser og a v saltsild tønder lllllchedweights, tilnærmelsesvis 5000 tønder saltet, samme tidsrum ifjor 3 84 hundl'edweig'hts. Totalsaltning an gust l!ho til februar tøndel Markedsberetninger m. Vs Uken 2-9 desember. samme tidsrum ute:, J' ør eksporten ',' Handelen med iset storsild paa 2,90 for ihlen. f ra y armou th 359 '50. l t d D e øn er og England har gaat yderst daarlig i Det tyske sild efiske har til halvtøncer. Det antages, at uken. 6 desember opgives den i Hull desember ilandbragt tønder der er igjen for skibning ca opnaadde pris til 5 h sh., 7 desbr. til saltet sild mot i 90. og tønder, hvorav en del utvilsomt finder 7 sh. og 0 desbr. til 5 / -6/ 4 sh i veien over til De forenede stater. l h '. b' L'b, o,.,. j.. mssen, V {8 pl'lser rmger avsk erne Det irske makrelfjske har fra' Der har delvs været godt fiske av b t dl' t H balt < (...' e y ege ap. am urg- ona auo'ust til utgano'en av november kun smaafalcende Sld l kanalen, som er f d' t bt <::> <::> ' a er pnsel'ne noge ee re, men s aar git ca. 40. % av forrige aars utbytte, solgt tl lave pnser.. dog langt tilbake for hvad der samog det saltede }nrti rmslaaes til Den skotske beholdmng av sommer- t'd' l' b 't' k k (. (. < < (, l g opnaaes 0' fl S og svens tønder Man har ikke O[JO'ave over sld utgjorde pr. l ds tønder 'ld A l. l' 'Lk t L b Sl. arsa {en er Vsse 9 K e a søke det saltede parti for nøiaotig samme spekesild, mot 245 /2 tønder paa. 'ld t l' b l ff l t cl k l ( <::> c l Sl ens na ur ge es {Cl en e, er s a t'l le srum 'f' f t 90. t'l samme tid ifj'or l ]0', men ra augus l. være ret god. Neppe heller i for stor november 9 var der saltet tilførsel. Hamburg-Altona erholdt i tønder ialt. Telegramme'r. uken som enlte 9 desember 766 Fra Norges fiskeri!lgent i England, Hans Johnsen, dat. Hull 8 desember: Sildefisket paa østkysten av England i uken endt 8 desember. Yarmouth og Lowestoft. slutten av sid ste uke torvførtes betydelig fangst fisket paa den franske kyst, og det samme gjentok sig paa mandag i denne uke, da 50. dampdrivere fra Yarmouth alene hadde en gjennemsnit av 25 til 80. crans, enkelte drivere 0.0 crans og mere, og priserne vekslet mellem 29/ til 35/ for natfangsten, mens døgngammel gik ut til 2l a 29/ og strøsaltet fra 8/ til 22/ pr. cran. Senere i uken har fangsten været ubetydelig, og prisen op til 40./ pr. cran. For Hamburg isedes til 32/ pr. cran. morgen antages fisket at ophøre Yarmouth pr. 6/ Sildefisket ved Bohuslen. Opslag 4. 5/ 2 : Sildefisket Bohuslen: dag intet for kuling og strøm. Opslag 4. /2: Sildefisket Bohuslen: gaar litt sydligst, noget blandet sild 0 / 2- kr. hl. Opslag 4. 8!t2: Sildefisket Bohuslen: gaar got sydligst, silden stor, 9- kr. hl. Opslag 4.' 8/ 2 : Sildefisket Bohuslen: dag intet, storm. Opslag 4. ] / 2 : Sildefisket Bohuslen: Ukefangst hl. delvis noget smaa-blanrlet sild. Totalfangst hl. mot i 90, i 909. Pris 9- kr. hektoliteren. Fisket fremdeles søndenfor Gøteborg. ngen saltning hittil. Ops]ag 4. /2: Sildefisket Bohuslen: Noget lørdag, stor sild $)/2-0/2 kr. hl. ntet idag for storm. Notlag vender hjem. Det hollandske sildefiske. OpslFlg 4.!J/2: Hollandske sildefiske ilandbragt til 7 desember tønder saltet sild mot i 90. Priser 5.8o-2,Do. Det tyske sildefiske. Opslag 4. 6/ 2 : Tyske sil defiske ilandbragt for denne sæson. denne uke har til 2 desember tømler saltet sild mot i 90, i 909. Priser 37, der ogsaa været stor fangst av makre, 36, 30. som senest er solgt til den lave pris av 4/6 pr. 20. av mangel paa kjøpere Det engelske sildefiske. og anden anvendelse for fisken end Opslag 4. /2: Engelske sildefiske: Yarmonth - Lowestoft :'Totalf<llgst crans fersk. Topfangsten var stk., mot i 90, i 909. Eksporten iset sild crans. og der var flere baater med Sæsonens sildefiske staar til dato Sardinfisket. som følger: Til Bergens børs telegraferes: Havre / 2 : Fisket nordlige pladser ubetydelig Til Bergens børs telegraferes: Bilbao / crans crans 2 : crans Litet sardinfiske Vigo; rognmarkedet delvis lammet. Daarlig fiske Gijon. ntet Santander. kasser storsild, der opnaadde fra 4 til 8 J&., ' sekunda kun 6- / 2 Jb., mens kasser sild ellers opnaadde 22-8 Jff,;. for britisk vare og 6-4 Jb. for svensk. Beretning fra Norges fiskeriagent i England, Hans Johnsen, dat. Hull 8 desember. Sildemarkedet i uken endt 8 desember. En svensk tilførsel av tomsild paa mandag solgtes ut i en fart til 3/ a 4/6, mens det samtidjg var vanskelig at finde kjøpere for en lad- ning storsild til 6/3 a 6/6 kassen. Paa tirsdag var der ingen tilførsel av sild, men paa onsdag lossedes fra ruteskibet kasser, hvorav halvparten bøkredes ut om formiddagen til 5/6, og resten gik ut om eftermiddagen til alle slags priser - fra 3/6 til 4/6, delvis 5/. Et litet parti fin blank sild fandtes der ikke kjøper til over 6/ kassen, Senere i uken ankom nok en vel prekevert storsildlast, idet kasserne i lasten var formelig gravet ned i is, men det karakteriserer markedets tilstand, naar denne sild ogsaa maatte sælges til den lave pris av 7/. Ukens leveringer utgjør saaledes ialt 9922 kasser iset sild fra storsilddistriktet og 300. svensk tomsild. Med Ya'l0uth og Lowestoftfiskets ophør vil utenbys

4 J 362 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 3 desbr. HHl røkere og fersksildspekulanter indfinde færøisl, beholdlling 5:O, 0, pl'er: Bøml-... f l' mørs b , færølsk,)800-booo. San- Sg hertl l næste uke og o'haa )ent 9 tander: Salg 5GO norsk, beholdning 50, pris bringe mere liv i handelen, men da d A vista kurser: Paris 08.00, London det lakker mot julehølticen, er ti en ikke in de for større tilførsler. tiden fra den 20 til 26 desember stopper sildehandelen helt op. Telegrammer. Saltsildmarkedet. O pslag. 7 h2: Fiskeriagent vvestergaarc telegraferer fra Hamburg: Castor 300, Tordenskjolc 800 tønder storsild, fordring ) stykker i tønden 25, , Ah. tønden, størstedelen usolgt. Fersksildmarkedet. Opslag 2. 6/ 2 : Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 6200 kasser storsild, smaasalg 5 / 2 sh. kassen. Opslag 2. '/2: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 900 kasser storsild 7 sh. kassen. Opslag 2. '7/ 2 : Fiskeriagent Westergaanl telegraferer: Hambnrg-Altona: Castor 860, Tordenskjold 525 kasser storsild 2-8 Jlh. kassen. Opslag 2. 9/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Tore,Tarl 26 kasser storsild -2, 00 kasser smaasild 2-2 / 4,li,. kassen. Opslag 2. 0/':2: Fiskeriagent vvestergaal'd telegraferer: Ham bnrg-altona: Uketilførsel 6467 kasser engelsk sild 22-8, svensk] kasser storsild 4-8, sekunda 6- P/, smaasild 7--2 / kassen.. Opslag 2. / 2 : Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 3200 kasser storsild 5 / / 4 sh. kassen. Opslag 2. / 2 : Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 2900 kasser storsild - 2/2, 600 kasser svensk 6-7 sh. kassen. Opslag 2. 2/ 2 : Fiskeriagenterne telegraferer: Hull: 700 kasser storsild -2 sh. kassen. Hamburg-Altona : Skude 928 kasser storsild sekunda 7-5 J6., 40 pro cent kondemnert, Hera 28, Argo 438, 200 kasser svensk sild 6 J6. kassen. Ferskfiskmarkedet. Opslag 3. 6/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg--Altona: Gudrød 49 kasser fisk, hyse 3-6 / 2, sekunda 3-3, endel kondemnert, kveite 23-46, flyndre 7-25, sei 7-8. Opslag 3. 7/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Castor 525 kasser fisk, hyse 0 / 2-20, sekuncla 5-3, sei 5-6, kveite , flyndre Opslag 3. 8/2: Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hambnrg-:-Altona: Tordenskjold 55 kasser fisk, hyse 6-20, sekunda 4-5, noget kondemnert, sei 6-6 / 2 ; kveite Upslag 3. D /] : Fiskeriagent \Vestergaard telegraferer: Ham burg-altona : Jar! 334 kasser fisk, hyse 7-22, seculrla 5-6, kveite 5-27, flyndre 28-30, sei 8 / 2 ; torsk 6-8. Opslag 3. 2h2: Fiskeriagent. Westergaard t.elegraferer: Hamburg-Altona: Hera 27 kasser fisk, hyse 2)- 28 / 2, seknnca!.j --23, kveite Klipfiskmarkedet. Opslag 5. [2/: Kommlen Bilbao telegraferer: BDbao: Salg' 2250 kvint.al norsk, 870 Konsulatberetning.er. Fra legationen i Havana, dat...., 0 :,... w [-l (Xllw 0;, 0 (Xl o o,o 24/. / Fra generalkonsulen i Bilbao, dat mport og omsætning av ldipfisk 4/'2: fra 26/._2/2, alt pr. kvintal a 50 kg., androg til: Bilbao. mport pr. dampsk Ripa 3060 norsk, 2480 færøisk. Salg norsk 0 550, færøisk Beholdning pr. 2/ norsk, 80 færøisk. Prisen for lste sort finmarksfisk opgaves notert til ptas. 56, søndmørsfisk til ptas. 58 a' 59. Færøisk notertes for lste sort til ptas. 58 a 65. Santander. mport pr. dampskibet Segovia ] 60 nork. Salg 600 norsk. Beholdning pr. 2/ norsk Prisen for ste sort opgaves notert tl ptas. 58 for norsk. Paa Madrids børs notertes 4/2: Pesetas 08.0 pr. 00. fre. a/v /Paris l cf: a/v /Lond. Vicekonsulen i Vigo indberettel', at sardinfisket i sidst forløpne uke var middels; det opfiskede kvantum utgjorde 2000 kurver. Der blev omsat noget rogn i ukens løp; omsætningen var dog ikke av større betydning. Vicekonsulen i Gijon melder om rikelig fiske i forrige uke. Vicekonsulen i Santander meddeler derimot, at der kun foregik et ubetydelig fiske av sardiner i hans distrikt. Fra generalkonsulatet i lissabon, dat. 2/]2: Senest losset dis Setubal hel' 032 tons norsk ldipfisk, hvorav endnu lagrer ca. 380 tons. Likeledes findes der en beholdning av 360 tons fisk av portugisisk fabrikation. Priserne for norsk vare er fra reis pr. 60 kilos, alt efter kvalitet og størrelse. Det portugisiske. produkt opnaar reis. Til Oporto bragte dis Chr. GyllstorfF av Thoresenlinjen 86 tons. Beholdningen der anslaaes til: 80 tons norsk og 600 tons engelsk ldipfisk, hvorfor priserne 'noteres fra reis pr. kvintal no'sk Dg reis pr. kvint al engelsk fisk. Fra konsulatet i Venedig, dat. 7/2 : lopet av november maaned blev im portert hertil kg. tørfisk. Priserne stillet sig: Bergen, prima>estre... lire 35/40 Do., sekunda vestre. 5/20 Finmarken, pnma 4/600 rm. 65/70 Do., 3/500,, 63/65 Do., 2/400,, 60/64 alt eif Venedig, ufortodet pr. % kg. begyndelsen av maaneden hordt efterspørselen sig endnu temmelig livlig, men 'Senere tok den av, ti de fleste konsumenter er foreløbig forsynt, og der notertes mot maanedens slutning ogsaa en flauere tendens i priserne. Fra vicekonsulen i Douarnenez, dat. 2/2 : Hele forøpne uke siden ærbødige av 25 f. m. har veiret været godt og fisket ret tilfredsstillende for omtrent 200 baater,' især siden onsdag, idet flere baater disse dage har indbragt

5 3,lesbr. 9 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKElUBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN tdr. tdr. tdr. Britisk silrl Holl.csk sild Tysk sild 'alt 58 5'

6 364 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREK'r0REN. 3 cle,;bl'. 9 Utbyttet har været re(caarlig og opgives til 356 bval Med hensyn til Grindefangsten betegnes 90 som et middelaar. Utbyttet opgives til 400 grindehval. Anvendelsen av motordrift i fiskeriets tjeneste er stadig i utvikling. Av de til fiskeriet knyttede institutioner er eler i aarets løp foretat ialt 839 synsforretninger paa fiskemotorfartøier, nemlig av fiskerikontrollen 546, av fiskeriinspektionen indenfor Skagen 83 og av fiskeriinspektionen for Nordsjøen og Skagerak 0. tilslutning til disse meddelelser gjengives følgende oversigt over Kjøbenhavns fiskeforbruk i ele to sidste aar: Fersk fisk: Pll. arbeiderne paa sardinfabrikkerne og de disse tilfælder var saa. sjeldne, at de store arbeidsherrer, har lllan i den blir saa godt som helt uten indftydelse senere tid hørt litet til, og den alminde- paa det endelige resultat og tiente kun lige misere har til en viss grad virket til at holde ilive haabet om en vensamlende paa.de forskjellige personer, ding til det bedre og til at opftamme som deler fiskeriernes utbytte. den standhaftighet, hvormed fiskerne Det blir selvfølgelig fiskerne, del' paa allikevel hver dag paany søkte ut. De første haand faar merke resultaterne par hundrede sardiner, fiskerne her av det daarlige aarsfiske, og der her- kunde indbringe efter endt dag, blev ske' blandt fiskerbefolkningen paa en- neppe tilstrækkelig til at betale den kelte steder den rene e.lendighet, der temmelig kostbare agn. den nordlige har bevirket fremsættesen av et krav sone hersker der derfor den sorteste om direkte og effektiv støtte av re- fortvilelse blandt fiskerbefolkningen. gjeringen. Der paastaaes, at man kan tælle de H vad det positive resultat av aarets fiskere, der i løpet av sæsonens tre fiske angaar, da har dette paa de for- bedste maaneder (juli, august og sepskjellige steder været sterkt forskjellig. tembel') har tjent over 00 frs. (mot ca. Hele det franske sardinfiske fore- 700 f's. de foregaaende aar), og da gaar som bekjendt paa Atlanterhavs- denne sum saaledes har utgjort en 4 ; 200 kysten, og for indeværende aar kan fortjelieste av ca. l frc. pr. dag i selve denne kys.t med hensyn til resultatet sæsonen, maa man medgi, at der er ) O av fisket deles i tre skarpt adskilte blit litet igjen for at lægges tilside til Forsk:;;..je l_7_3_4_(_)o --:_2 ' 8_8_0_0 dele, nemltg sydveskysten (Arcachon, vinterens behov, da intet fiske foregaar. Skaldyr: Sables d'olonne, le d'yen, N oir- En direkte følge av det slette sardinmontier), kyststrælmingen ved Loires fiske har da ogsaa været, at de franske Pd. Kr munding omkring Le Croisic og kysten sardinfabrikker for den største del har 90..._._. 68_0 0_0 5_3_2_4_0_0 fra Morbihan til Finistere (Bele le, maattet beskjæftige sig med nedlægning Forskje Port Louis, Concarneau, Audierne, av thou:' og maquereau\ og ved Samlet forbruk av fersk fisk og Douarnenez). siden herav desuten i betydelig grad skaldyr: Av disse soner har den førstnævnte har maattet gaa til en indsluænlming alt pd. Pr. indbygger været den langt heldigste, og fisket kan av driften med derav følgende av her næsten betegnes som godt. kke skedigelse av et stort antal av fiskernes Av saltsild forbruktesi alene var det et enestaaende særsyn koner og barn, eler regelmæssig har pel., av ldipfisk, tørret, saltet og røket at nogen baat her vendte tilbake uten arbeide paa sardinfabrikkerne. fisk pe., samt av konserver fangst, men det opnaadde dræt var Uten at der, som allerede er medogsaa rikelig og kvaliteten god. Den delt, endnu kan skaffes sikre oplys gjennemsnitlige fangst pr. baat i sæ- ninger om aarets endelige resultat eller De franske sardinfiskerier. sonens løp var sardiner om størrelsen av de sardinbeholdninger, ndberetning fra vicekonsulatet i daglig, hvad der med den opnaadde prir som yed aarets utgang vil findes i Havre av 23 november til Utenriks- av frs. 5 pr. 000 stk. utgjorde en Frankrike, kan det dog allerede nu departementet. daglig vinding av frs. 60 pr. baat. med fuld sikkerhet fastslaaes, at inde- næste sone var fisket daarligere, værende aars fiske har været betydelig og for dennes vedkommende maa det under det normale i de senere aar, og endelige resultat karakteriseres som at det er at vente, at importen av lit et tilfredsstillende. Helt haabløs har sardiner eller lignende fisk vil stige, De franske sardinfiskerier kan vistnok endnu ikke betragtes som helt avsluttet for indeværende aaf, men lang tid er der ikke igjen, inden hele sardinfiskerfiaaten lægger op for vinteren, og om man end ikke allerede nu med sikkerhet kan gi utførlige statistiske:opgaver over fiskets resultater og den antagelige sardinbeholdning: kan der dog herom gives en mere general oversigt. Det er for de franske sarelinfiskere fiskernes stilling dog ikke været her, da der gjennemsnitlig opnaadcles henimot 3000 sardiner daglig pr. baat, og da den opnaadde pris her var noget høiere end i den sydligere sone (nemlig ca. frs. 8 pr. 000) blev det økonomiske utbytte for fiskerne sel y noget bedre. da de franske sardinfabrikker vil nøle med at tømme sine beholdninger. Sjøfiskkonsumen i Tyskland. Beretning fra fiskeriagent Vetergaard dat. desember 9. et meget daarlig aar, som er forløpet. Hvad den tredje sone angaar, hal' Fisket har været betydelig slettere end forholdene derimot i hele sæsonen begge de foregaaence aar, og det synes, været fortvilet, og fisket kan her praksom om det franske sandilfiske atter tisk talt regnes lik O. Det hændte har en nedgangsperiode i vente. ganske vist, at en enkelt baat eller to vilde at konsumen av De hidsige stridigheter, som fandt l paa en særlig gunstig dag kunde vende sted i de gode aar mellem fiskerne, tilbake med en udmerket fangst, men den første tid, da man i rrysldand begyndte med damptrawlere, blev der tjent mange penger; men ulykken sjøfisk ikke steg i samme forhold som fiskeftaaten og den ilandbragte fisk. De

7 li clesbr.! UKBNTLGE MEDDEÆLSER ];'OR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN ;)65 første trawlere var smaa og fisket i Nordsjøen. rrrawlernes størrelse steg efterhvert, og fangstfeltet utvidedes til sland, Marokko og il vitehavet. rrrods industrien tok en stor del av fangsten, var resultatet, at mange kompanier seilet med tap, og større og mindre dle av kapitalen gik tapt. Som følge herav opstod kravet om told paa fersk fisk, men vandt dog ingen tilslutnin g. Nu etpar aar har det gaat bedre, idet priserne er gaat noget ap. Deutscher Seefischerei-Verein foreslog dengang, for ca. 3 aar siden, paa et stort møte i Geestmiinde, at der ved foredrag, demonstrering av fiskeretter etc. slullde arbeides for, at sjøfisk blev mere kjendt. D. 8.. V. lovet et større belø.p til dette øiemec, likesom rederne, fiskehandlerne og de industrid rivende lovet at støtte arbeidet. Hermed kom saken igang, og virksomheten optoges kort tid efter under D. S.-V.s ledelse. Beretningen for ticsl'lnnmct l/f) 90 Verein Deutscher Fischhitndler Torsk, sei, brosme, lange, 'l:lr etc. deles den til de forskjellige haller. gaar det yderst langsomt at faa lj,.d- Utsælgeren, auktionatoren, bestemmer ført, og priserne bar den hele tid (letaljepriserne efter indkjøpet, og sælværet, ja er fremdeles, betydelig under gerel:. fort;eneste er derved bestemt. Propagandaen gaar derfor ut paa hallerne, og paa to av disse gik handelen at faa disse ukjendte, billige fiske- rivende.. At der var mindre liv paa sorter indført i det brede lag, i de de to andre jeg besøkte, kom lumske den sande næringsværdi, og kvmtumet Detaljpriserne opføl'es paa store tavler av de dyrere fiskesorter som tunge, i hallerne, saa, publikum ikke kan bli pigvar, rødspetter,' stor hyse etc, er snydt. Balget i hallerne begynder kl. 8 ikke stort nok til at utbyttet dækker morgen. For ca. 4 dage siden beden kostbare drift. søkte jeg en morgen 4 av markeds store arbeiderdistrikter og storbyerne, av at det var noget tidlig. Arbeiderja overalt. hustruer var sterkest repræsentel't. Kommunerne viser saken interesse, Der var imidlertid ogsaa mange fra og flere av disse har aapnet fiskeutsalg mellemklassen, og titrods for at prisen og bestemmer detaljpriserne. Koke- den dag var høi, var sikkert alt 'ømsl\olerne har optat sjøfiskens tilbered- met inden middag. ning i sine kurser etc. D<lgens fiskesorter og priser var: Det vil føre for langt at gaa mere \ Torsk uten bode 3 pf. pr. for i detaljer. J eg skal derfor kun Olll- hel fisk, enkelte % 34 pf., Sel uten tale lloget av ln'ad der er giort hode 26 pf. pr. % for hel fisk,; enkelte i Berlin, som med sine over 2 milli- % 29 pf, uer 23 pl pr. %, hyse smaa oner indbyggere og sin store industri 33 pf. pr. %, flyndre ganske smaa 25 til /9 9 foreligger nu. er et stort felt at bearbeide. pf. pr. %. denne tid Forbruket av fersk sjøfisk ljlalldt rrorsk, sei og uer var islandfisk. Den er avholdt 263 kurser i 54 byer. arbeidsdassen kan man si er omtrent val' jo ikke nyfanget, men ellers uldanintet,. Elevernes antal var 2 3, og forbruket og kjendskap til hvordan fisken derlig.. av fisk var 0285 /2 Cfli. Budgettet var for 9: skal tilberedes mangler' salt røket 00, Cl stekt sild er derimot noget l<jendt. Dengang (lsse salg hegynclte for nogen uker siden, var fisken Damptrawlrederne, Jfb. 75 pr. baat, Konsumen av sjøfisk i Berlin staar % billigere, prisstigningen kom av den Jf ikke i nogetsomhelst forhold til befolk- knappe tilførsel i stormtiden ; men nu Verein del' Fischindustriellen Deutschlands ningens størrelse, og lignende forhold er priserne atter betydelig lavere. Uken er der omtrent overalt i indlandet. føl' jeg var der, hadde man ingen fisk Det er derfor et stort og langt arbeide hat, idet auktionatoren hadde funcet D. S.-V. har paatat sig; men resul- priserne i GestemU.nde for høie. Reichsamt des nneen tatet og æren blir desto større. Det gik mig i Berlin som i \Vil- Preussicher Ministerium Først begyndte \Vilmersdorf, en av mersdorf: mit indtryk er, at disse utfur Landwirtschaft Berlins forstæder, i 90. Den ind- salg for tiden ingen direkte interesse Jf redet en butik og fik daglig fisk fra har for os; men jeg skal følge utvik Utgifterne til l september 9 var Geestemiinde og hovedsagelig av de lingen av forsøkene. Vi faar de fiske- Jfb billigere fiskesorter; desuten solgtes sorter som sælges, fremdeles bedre be- Desuten har Hamburg og Altona røket sild og fisk samt tysk saltsild. talt hjemme. Sei kan det dog over avholdt kurser ogsaa paa andre steder.. Jeg besaa utsalget straks efterat det nytaar til april, av og til lønne sig for Delte arbeide, som D. S.-V. her var aapnet, talte med bestyreren, som os at sende hertil, torsk og lange derhar optat, har faat betydning allerede var meget tilfreds, idet han kun be- imot ikke. nu, og betydningen vil bli større fo' klaget, at lokalerne var for smaa, Paa min forespørsel om, hvor meget hvert aar som gaar, og arbeidet drives hvorfor kunderne maatte vente for- fisk man fik til el} utsalgsdag, blev der videre. Det var et rigtig grep til længe. Eksemplet efterfulgtes av flere svaret mig fra til kg. hjælp for en nødlidende bedrift, som forsteder og senest av selve Berlin nu Jeg kan imidlertid ikke garantere for rigarbeidet under meget vanskelige for- september. tigheten av disse tal, da auktionatoren holet D. S.-V. 'Og alle som arbeider Berlin har kun lagt an paa at skaffe var bortreist, og der kun var en opsynsmed, har stor ære herav og faar ogsaa det brede lag billig fisk. flere av mand, som opgav tallene. fuld anerkjendelse. byens markedshaller er der aapnet Det el' imidlertid intet stort tal i fol'- Tidligere kjendte kun en del av utsalgssteder for billig sjøfisk to ganger hold til byens befolkning, :a' man befolkningen byse og flyndre. selve ukentlig, onsdag og frcebg. Auktio- trækker en sammenligning med f. eks. kystbyerne hadde man mere kjendskap natoren for fersk fisk i Central Mal'kt- Bergen i seietiden, da der ganr 3- ' fi l 4000 storsei paa en dag. Men fqlk t sjø s \:; men der er fremdeles balle Cl' overdradel ordningen '-' av det her lærer heller aldrig. at nyttiggjøre mange millioner mennesker, som aldrig hele. Fisken kjøpcs tirsdag og torsdag sig fisken, sn.adan som vi forstaar (let har smakt fersk sjøfisk. i Gestemiinde, og ved ankomsten fo'- hjemme.

8 206:, O 366 UKl<:NTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT :b'ra FSKERDREKTØREN 3 llesbe. 9 Professor dr. Henking, D. S. V. generalsekretær, som indehar ledelsen av propagandaen, har konstruert planeller over alle spiselige sjøfisksorter, som forekommer her. Fisken frettstilles i omtrent naturlig størrelse, og disse plancher indføres nu i skolerne og opbænges i utsalgene frat folk skal lære dem at. kjemde. Konsumen av disse fiskesorter vil stige efter-hvert, og den ullndgaaelige følge vil bli at prisernegsa'a vil stige. Dette er helt berettiget, idet de nu den meste tid av aaret er betydelig under fiskens virkelige yærcli. Dette vil i første række komme trawlerfiaaden tilgode; men fisken vil fremdeles bli et billig, sundt og nærende folkenæringsljldj., rrysldand har nu ca. 65 millioner indbyggere, og tallet stiger ca. million aarlig. Efter statistiken er konsumen pr. boved ca. 40 kilo kjød og fjærkræ, av sjøfisk, heri indbefattet salt sild, ca 7 kilo og av ferskvndsfisk kilo. Disse tal beviser bed st: hvor forsvinelende liten konsumen av sjøfisk er. Jeg har altid hat stor tro paa elet tyske markeds utvikling for norsk fisk og er ikke blit skuffet. Eksporten ganr fremover, og markedet har hittil kunnet motta alt, hvad vi har at eksportere. Selvfølgelig kan markedet bli overfyldt engang imellem, naar trawlerfiaaten bringer store.: fangster, og importen blir for stor som i disse dage. Hysefisket i Jylland er stort, og markedet er desuten daglig forsynt fra England og 'Hollac(-- Hertil kommer vor tilførsel av 300 til 800 kasser fisk tre ganger om uken..,u!deraaclanne forhold el' det uundgaaeig, at priserne maa ned, og at de av og til bringer tap. VOl' ekspor(gaar fremover, og naar vi engang har lært hel t at gjennemføre en omhyggelig behandling og vil rette os efter: kundernes forlangende med hensyn til emballage, fiskens sortering etc., da vil vor. eksport stige end mer, og priserne vil ogsaa bli gjennemsnitlig bedre end nu. rfysklands konsum av sjøfisk yil og maa stige, naar fisken blir kjendt og anerkjendt i de millioner hjem. Den tyske fiaate vil forøkes, eftel'hvert soin bedriften blir mere lønsom; men den kan aldrig dække behovet, skal sjøfisken kunne bli, hvad den bør være, nemlig et folkenæringsmiddel, og jeg mener, at Norge i første række er det land, som kan og bør supplere en større del av det manglende kvantum. ---._-- st. Petersburg. Sildeimporten i tiden fra 2/5-7/30 november 9 (ad sjøveien). (Meddelelse fra generalkonsulatet i St. Petersburg). Skibets nation & navn Lasteplads Tønder Fra Storbritannien: Norsk dampsk. Fram Stornoway /2 Aladdin Yarmouth /2 Adjutor a / Brisling etc. Tilførsel tir Stavanger i tidsrummet 4-9 desbr. Stockholms provisoriske fiskehal. Markedsnotering for tiden 3 / _6/2' Pris --- i øre i Fiskesorter- i-+>,, ----_._ B.ris- P'is Sn;ada- Pris ; Hvorfra., mg pr. Sl pr. '0.,''.-:;:: :,';,skj. kj. skj. sr-jo... s. B.-u: '-' - f gft::: ::::::. 4-6 Stavanger mtl 75U Kveite Tils Do. smaa i i.,-- Hyse... 28: le> 2. Rølt. '.'... l 5 570' 2255, - KongefiYldre... 45:. 45 Torvfølt..., - - Laks, fersk... :: Desutil;;t-dWg!5Lclre :;eti::::::::: 40 ;, Rødtunge G 59 Bergenhus amt til en pris av kr Torsk pr. skj. Ræker V ærdi brisling... kr Do., smaa i 42 smaasild,, Sild, fersk... 8 i 24 bl ancmg. l ' '.50 Do.... kasse 900 j660 Hummer, levende. snes kr Markedsberetning om tran. (Ved W. Theodor Eeincke). Haiuburg, 8 desember 9. Tranmal'kedet yderst rolig, noteringenie nærmest nominell. Jeg noterer: ' ': Bruttot salgspriser. Jlb. 02/03 Damptran, koldkl. Lofots Raamedicintran : Blank torsketran... Brunblank do.... Blank industriel.. ;.... Brunblank do Brun levertran... '.. Sæltran, lys.... Do. brunblank.... Do. brun.... Sildetran, lys.... Do., brunblank.... Do., brun.ø - Hvaltran, utaffinert nr. O Do., Do., 2 Do., 3 Do., 4 80/85 70/75 55/60 42/43 38/3.9 38/39 42/43 38/39 36/37 34/36 32/33 3/32 42/42 / 2 40/4 38/39 36/37 35/36 Bergens markedspriser for fiskevarer Maa ikke opfattes som frit ompord noteringer. (Meddelt av handelsforeningen!> fhv. se]uetær). Bergen, 9 desbr. 9. Paa trftnma'kedet bar dumptran været saagodtsom upaaagtet.bruntran har været avgit til kr ro g n har endel 2dn sort i lake været handlet til kr. 25. Klipfisk uten handelloco. Run d f i s k m ark e det har været omtrent livløst. ngen forandring i. prisel'ne. Paa sil dem ark e det omsættes fetsild til kr. 6/7-4/5-2/3-9 for de resp. merker efter - kvalitet: Storsild holdes i kr. 0 / 2, Opgave over fersk sild avsendt fra 'rondhjem station i tiden 3 / til 7/: Til norske -stationer kg. bru utenlandske do rrils kg. bl'.

9 Norges utførsel av fiskeproduider fra / 4 til 22 9 og uken, som endte 2/ 2, Vaarsild telr. i Nordsjø- Brisling sild, tell'. tek [ slandssild tell'. Klipfisk, Klipf., is- \ Rundfisk norsk ilandsk etc.. kg. kg. kg. kg. Sei kg. Hyse, rund kg. Anden D.m. R.m. Rogn Qlank Brun- Brun tørfisk tran tran blank tdr. tell'. kg. tdl'. tdl'. tell'. tdr. Fetsild Storsild tdl'. tdl'.... Q:J Rotskjær Haakjærr. tell'. S o' Kristiania i Sandetjord.. Kristiansand. 300, 283 Flekkefjord Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansunel Tronelhjem Bodø Svolvær Narvik G8 Tromsø Hammerf st. 897 Vardø i 6 33 ; = , Vadsø... - Andre i 96 alt uken 259 [ Toldstedel' Hval- /. Sæl- Bottletran tran nosetran ter. tdt. tdr. Spermacettran hk. Kristiania ' 2 309, Sandefjord H Silde.tran Sild, fe.. rskl Sild. ' røkt., tdl'. ks. kg. Kl'isiansand. -- l 627 Flekkef,iord - _. 64 Stavanger Kopervik... i i Haugesund i)! Bergen ;') Florø i Aalesund _ - - = 3 - _ ! l' , '95 060P ::-, [ , : '' ' : : l ' : ' i l 02& : ' ' Kristiansund Trondhjem... i Bodø [ Svolvær Narvik Tromsø HO. ' Hammerfest. 356 Vardø ' Vadsø..., Andre i) i ' i5799 -w80sl uken ----si6:! ' Makrel,.saltet, tdr Makrei, fersk kg Laks, fersk l{g _ f:i Anden Hum. mer F. ik, s,alt.etjfisk saltet' fersk fisk. fartøi. ' stk.: l'.. tdr. i l {g.. >.g [ ! H, l '' ! G : -' : i G Op! ,24&4' (}72 345: -! i.: 2 oooi i (H i Sildemel kg : Fiskeguano kg [ : Sælskind Hermetik stk. kg , 8(jO ! g'_-=---_._t3':) Hl r [ 208 d i;:::l 2! t,... o o t t 00 o Z '::;j t:;j i t.;j t;; t.;j -3 t::j '::;j, -- f-' f-'... Toldsteeler '

10 368 UKENTLGE lvfeddeleuser 'FOR NORSK FSKERS:mnRFTFRA FSKERli:>iREl,{'.i'ØREN 3 def>br. 9 Hamburg-Altona fiskeauktioner. En gros priser. Tilførsel 2740 kasser norsk fisk kasser sild. 37/ Laks pr. Cf[; Do. sekunda.... Tert.... ørret, stor.... Do. middels.... Do. smaa.... Kveite, stor 30 Cf[; opover Do. stormidd Cf[; Do. middels 0-22 Cf[; Kveitebarn 8 Cf[; nedover Hyse, stor.... Do. Sluaa... '. Do. sekunda.... Flyndre, stor.... Do. middels.... Do. smaamiddels... Do. smaa.... Do. Nordlands.... Rødtunger.... Pigvar.,.... Storsei.... Aal.....'orsk Hummer.... Makrei... pr. styk / : l /z / 4-8 /3 5 / Storsild pr. kasse J&,. 6-0 Do. sekunda.... Vaarsild Fetsild.... Smaasild Østlandssild.... Svensksild.... Skotsksild.... Hamburg, 9 desember / / 4-7 / l-20 /2 7 /Z h /Z / / / / J/ JJ& jz. 2-9 J&. 2-0 J.l-0/3 6 /2-5 /2 /J /4= 'Ves tergaard. i tien:!= :. n mne an:o>,rlk, keee OPf:! u:,s:::). l' fo V!n;il Qnantities reported too late to be inclnded in the report for this week ;n'e added to totals for next week.) 2. ' Totalkvantnm til 9/ 2 A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni mill. st. (pieces) O Dampmedicintran (Cod liver oil) hl. O Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... h. O B. Sildefiskerierne (H8Ting Fisheries):. Vaarsildefisket (Spring Hening), februar-mars maal a 50 liter O 2. Fetsildfisket juli---deserober )... tdr., saltet, fiskepakket 6 noo (Fat Herring) (Barres, saltec, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the,vest Coast) ny sæson maal a 50 liter b) for østlandet (the South Coast) maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember ) tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, saltec, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne... tdr., saltet, fiskepakket (Herring from celand landec in Norway) (Barrels, salted, seapacked) C. akrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the North-Sea, salted for export to Ameriea) O O O o O l) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not included,),,) Al makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rnnd for det skandinaviske marked, er ikke medregnet, (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m a a Fiskets Gang angives som kilde.

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. aargang nsdag 7 desember 1910 Nr. 49 Norske fiskerier. 25 og 2/12 15 maal. Bjørnsund, Finnøy paa notsild 10-15 kr. og paa garn og andre

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob [Bl. 55v] De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob Nizza 14/1 92 Han Du skal gjøre store værker udødelige mesterværker skal falde som gå

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere