fra fisk~ridir~ktør~n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20 kr. maalet. Uken 73 januar. Søndag var der storm og uveir paa Sto r s i l d fis k e t tok sig godt fangstfelterne. op i løpet av sidste uke, da der fiske alt er der nu opfisket ca. 760 maal des litt paa alle de vanlige fangstfelter. mot ifjor til samme tid 30, i 92 Deltagelsen i fisket er endnu liten, 3460, i og i men den vil snart bli større da det maal. ser ut til at silden kommer for alvor Noget va a r s i d fis k e er endnu paa hele de vanlige fangstfelter. 0S ikke anmeldt. dag var der tilstede i Kristiansund 4 Fet s i l d fis k e t har tat sig op fiskedampskibe, motorbaater, igjen i Namdalen. Nærøy,er optat isedamper og 290 mand og lørdag i 840 maa notsild, hvorav solgt til agn Stoksund 5 motorbaater, 5 landkjø 40 maal, pris 0 kr. og til sildoljepere, salteægter og! 70 mand. fabrikker 800 maal, pris 5. Der blev.mandag i!!dkom den første nævne yderligere sat 2 mindre stæng. værdige fangst, nemlig motorbaat Kolvereid er stængt ca maal, fra Haltenhavet til Bessaker med 25 hvorav hittil optat og solgt til sildmaal, senere var fisket hindret av oljefabrikker 4060 maal og til skjæreuveir flere dage. Først nat til fredag sild 70 maal. hadde man nogenlunde bra drivveir, S kre i fis k e r i e r he paa Vttersaa motorbaat indkom til Stoksund siden av Lofotøene faldt i uken ganske fra feltet 2 kvartmil n.v. av Halten bra og veiret var godt hele uken. med 50 maal sild og senere fredag Bø er belægget 53 motorbaater, 4 yderligere motorbaat med 50 rnaal. smaabaater, 350 mand og 8 kjøpere Lørdag hadde 3 motorbaater 20, 30 paa land. Paa 2 nætters garn og 70 maa, pris 5. Sidste søndag hadde man for Hovden indkom 6 motorbaater til Stoksund gjennemsnitlig 350 stk. torsk, for Nykfra feltet nordvest til nord av Halten vaag henholdsvis , med fra 500, gjennemsnitlig 50 Aasandfjord , Straummaal, pris 56 / 3 kr. maalet. Til sjøen , Skarvaagen 60 Lysøysund kom motorbaat fredag og for Svinøy med 40 maa, pris 56 og lørdag 400 stk. Prisen var for fisken 68 motorbaat til Valdersund med 30 øre pr., lever 23 og rogn 25 øre maal. Til Titran kom lørdag 8 dri pr. liter. 00 stk. fisk veiet 380 vere fra SulenTitranhavet med fra og hl. lever gav mellem maal, pris 5. Fra Kristian liter dampmedicintran. alt er opfisket sund blev der i uken gjort flere for i Bø stk. torsk, hvorav søk, men først nat til fredag hadde hængt. Borge var i uken sjøveir man noget nævneværdig fiske, da hver dag med fangster fisk, motorbaat indkom fra feltet 3 kvart enkeltvis optil 700 pr. trækning. Sammil nord av Storbaaen med 00 rnaal, let fangst stk., alt hængt. Bestørrelse 600, pris 27 kr. pr. maal og læg 60 garnbaater, hvorav 42 med lørdag indkom dampskib og 5 mo motor og 350 mand. Øksnes var torbaater fra TitranGriphavet med ogsaa veiret godt og belæg, leverholgjennemsnitlig 20 maal, pris 25: Lør dighet og tranprocent er uforandret dag aften og søndag indkoin fra sam som forrige uke. Fisken er iaar nok saa stor da 00 stk. fisk veiet fra Prisen var for sløiet fisk 58 øre pr. Fangsterne paa garn var 50250, gjennemsnitlig 50 stk. pr. trækning. Hillesøy i Troms fylke er fisket saa smaat begyndt og opsynet blev sat 9 januar. Partiet,er endnu ubetydelig. Pris 5 øre pr. for fisken og for lever 0 øre pr. liter. Opsynet ved L o fot fis k eter bestemt sat ikraft fra 23 januar. Btrttnlngtf. Fetsildfisket' Lensmanden i Maasøy iiidhereher 2 januar 923:, Efter beretning herfra av 6 _ desembel 922 er ølgeilde reiser foretat herfra foll at føre politiopsyn paa hav, i havne og fiskevær: Den 9 desember 922 tygge' fjord, Langrtes og Kobbeljor'dbund. Ordehen befandtes god og ingett _ulov' lig handel eller fisketibedrift iagttokes; sildefisket i de ilævnte fjorder hat' siden beretning herfra av (3 deserri bel' været mislig. Det stadig stormende veit til jul har hindret alt fiske og de hias som hat været sat ut har _ or det me'ste' gaat tapt. Der er imidlertid sild av alle størl'elset fremdeles i de fleste av distriktets fjorde, men f. t. er ingen tæng sat ut og ingen fremmede notbrnk blstede. Fisket med liner efter torsk og hyse har i desember maaned likeledes været hindret av veire! saaledes at fangstutbyttet er blit litet. Det formerkes imidlertid nu meget fisk baade ved Haveggen og enkelte av distriktets fjorde og utsigterne er gode for et godt vinterfiske efter nytaar. Ctltgrammtr. Storsildfisket. Opslag 5. 0/: Storsildfisket. Til Kristiansund onsdag dampbaat,' drevet nordvest av Skolmen stamp sild, tilstede 4 fiskedampskibe, motorbaater, isedamper 290 mand, stille men utrygt veil'. Til Titran mandag driver fra 3 mil vest Titran 2 maal, størrelse 550, pris 2, tirsdag driver 5 maal, tilstede 0 drivere. Uveir hindret driften 2 sidste døgn. Opslag 5. 2/: Storsildfisket. Til Stoksund torsdag en motorbaat 6 maal, storm paa fiskefeltet. Torsdag aften utreise, spak nordvest. Opslag 5. 2/: Storsildfisket. Til Stoksund torsdag aften motorbaat 5 maal, fredag motorbaat fra 2 kvartmil n.v. Halten 50 maal, sne, stille. j

2 8 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN l/januar 923 Opslag 5. 2/: Storsildfisket. Til Kristiansund fredag. motcirbaat fra 3 kvartmil nord av' Storbaaen 00. maal, størrelse 600,. pris 27, frisk vestlig vind med snebyger, endel utreise. Til Titran fredag fra SulenTitranhavet uten nævneværdig fangst. Veiret utrygt. Opslag 5. 3/: StorsHdfisket. Til Stoksund iyderligere fredag motorbaat 50 maal og til Lysøsund motorbaat 40 maal. PrLS 56, lørdag: til Stoksund 3 motorbaater maal. Pris 5. Til Valdersund lørdag motorbaat fra Haltenhavet 30 maal. Til Titran lørdag fm Sulen Titranhavet 8 drivere 030 5Y:) maal. Pris 5. Utrygt veir, ingen utseiling. Til Kristiansund lørdag fra Titran Griphavet dampskib og 5 lllotorbaater maal. Pris 25. Ukefangst 220 maal til hjemmeforhruk, utrygt veil'. Opslag 5. 5/: Storsildfisket til Kristiansund mandag fra Titranhavet 2 motorbaater med 8 og' 40 maal, søndagsnatsild pris 20 og 7, ruskeveir, landligge. Til Lysesund lørdag aften motorhaat 0 maal, dampskib 30 maa, størrelse 550, pris 5, utrygt veir. Halten ubetydelig fiske driver til Leirvik fra Finnværhavet 30 maal iset, pris 5. Fetsildfisket. Opslag 47. Namsos 3/: Nærøy: Optat 840 maal notsild, herav solgt til agn 40 maal, pris 0 kr. pr. maal, til sildoljefabrikker 800 maal, pris 5 pr. maal, 2 mindre stængsat. Kolvereid: ndeslaat ca maal, herav optat og solgt til sildoljerabrik 4060 og til skjæresild 70 maal. Politimesteren. Skreifisket. Opslag 3. Tromsø 3/: Hillesøy ukeparliet 6000 torsk, derav saltet 500, iset 5500, dampmedicintran 2 hl., pris fisk 0.5, lever 0.0, opsynet sat 9 ds. Fylkesmanden. Opslag 36. Nyksund 2/: Nyksund og Langenes: Tilstede 39 motorbaater, hvorav 4 garnbaater, 25 linebaater, 280 mand, 9 landkjøp8e. Opfisket 2400 stk torsk, hvorav 5200 hængt, iset, kveite 800 kilo, hyse 5300, damptran 5 hl., udampet lever 5 hl., rogn 2 hl., iset fiskevegt , leverholdighet , tranprocent 5060, priser torsk, hyse 58, lever 8, rogn 20, kveite 8090, i uken 3 hele, delvis trækning, fangst garn 00' 400, lever 30'300, tirsdag YUerbanken daglinemotor 2500'4000 kilo, mest torsk, igaar mindre, gammelt agn, ujevn agntilførsel, god veil'. Opsynsbetjenten. Ops.}ag 36. Breistrand 2/: Øksnes: Belæg, level'holdighet, tranprocent uorandre t Fiskevegt Priser torsk 58, opfisket kilo lik 400 stkl'. torsk, iset kilo, saltet 000, resten hængt, 23 hl. iset rogn, 73 hl. lever, 43 hl. damptrun, sjøveir hver dag, garnfangst Lensmanden. Opslag 36. Bøstad 3/: Borge: Denne uke sjøveir hver dag med fangst enkeltvis, optil 700 pr. trækning, opfisket torsk, alt hængt, 70 hl damptran, 40 hl. rogn, leverholdighet 900, leyerpris 2527, belæg 60 garnbaater, hvorav 42 motorbaater, 350 mand. Lensmanden. Opslag 36. Bø i Vesteraalen 3/: Telegram dat. 8 januar 923 fra Siden forrige beretning 2 nætters garn, Hovden Nykvaag Det Norske Generalkonsulat i Reyl{ja Aasandfjord vik til Statens Fiskecentral: Straumsjøen Skarsvaagen Svinoy Op_ fisket parti stk, hvorav iset 3800 stk, hængt stk., damptran 70 hl., rogn 60 hl. Priser torsk 68, lever 23, rogn 25, fiskevegt 380, tranprocent 5060, belæg 53 motol'baater, 4 smaabaater, 350 mand, 8 landkjøpere. Lensmanden. Klipflskmarke:leL Opslag 5. 0/: Generalkonsulatet Bilbao telegraferer 9 januar' Uketilførsel 2000 kvintaler islandsk, klipiiskbeholdning norsk 7 000, islandsk Priser norsk 5070 pesetas, islandsk Kurs pund 29.63, francs Opsag 5. 2/: Legationen Lissabon telegraferer januar: Klipiiskmarkedet Oporto. Priser dansk første kvalitet storfisk esc., middelstor , smaafalden , britisk første kvalitet storfisk , første kvalitet , middelstor , smaafalden , fransk Torskefisket ved sland. Opslag 0. 5/: Generalkonsulatet Reykjavik telegraferer 3 dennes: Torskefisket med baater Akureyri middels godt. Patriksfjord, Seydisrjord daarlig. Dæksfar tøier safjord middels godt. Seydisfjord under middels, motorbaater Reykjavik, safjord, Akureyri middels godt. Patriksfjord daal'lig. Veslmannaøyene intet. Traw!fisken hovedsagelig bragt fersk utlandet. F ra konsulatet i Konigsberg til Utenriksdepartementet, dat. 3 januar 923: Sil d: Siden undertegnede konsulats sidste beretning er hertil kun ankommet en ladning sildetønder fra Yarmouth. Fra Norge er intet importert i de sidste uker. Følgende priser noteres: l 922 vaarsild 4500» 5600» 6700» 7800» }Vik » 43000» 44000» 46000» 48000» Yarmouth maities...» Klipfiskeksporten 53 desember: 4 tons til Norge, 74V 2 Leith, 50 Genu a, 8 Barcelona, 260 Bilbao, 49 Santander, 80 Tarragona. Telegram dat. 9 januar 923 fra Det norske Generalkonsulat i Montreal til Statens Fiskecentral : Nyfundlands klipfiskeksport 623 desember: Ca kvintaler til Sydspanien, 43'00' Gibralter for ordre, 680'0 England, 390'0 Brazilien, 66'00 BritiskWestindien. Telgram datert 4 januar 923 fra Det norske generalkonsulat i Montreal til Statens Fiskecentral. Nyfundland klipfiskeksport 23 desember 30 desember ca kvintaler til Portugal, 4300 Sydspalien j 300 England, frankrige. Fra legationen i Havana y dat. 2 de2ember 922: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 9 desbr.8 desbr. meddeles følgende: ndførselen androg til 659 kasser. Beholdningen pr. 5 desbr. var anslo.at til 8645 kasser fisk ialt, hvorav 7000 kasser norsk fisk, 645 skotsk og 0'00 kanadisk. Priserne var ifølge»revista Oficial <.< for kanadisk og skotk $ Norsk fisk noteres med $ Kurser for kubansk mynt eller U. s. ey:. London 60 div. $ 4.62 pr. t. Paris 3 div. $ pr. 5 fr. U. S. A. 3 div. /6 P. Fra Norges fiskeriagent i Tyskland, Johan Reusch, dat. H a ill blir g 2 januar 923: uken fra 2 til 6 ds. ankom til Geestemiinde fiskemarked 26 fiskedampere og loggere med tilsammen pund fersk fisk, derav 22 fra Nordsjøen og 4 fra sland. Av Nordsjøtrawlerne losset 7 dampere sin fangst i utlandet, mens de øvrige 5 kom ind med en fangst av 420 9

3 ndtil... 7 jållug;[ 923 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FJgKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 har dette aar været yderst heldig for fi8kerierne, idet dernæsten ikke har pund, gjennernsnitlig pund. (Ovel'sættese aven rapport fra chefen for været nogen stormer. Der indfandt Tilførslerne var litt større end i den : Nordruslands fiskecentral l.>oblastriba<.< ved 2i.g indtil 2500 tilreisende fiskere <: 'd k d ft den norske handelsutsending i ArchanlOregaaen e li e, men a e erspørse gelsk). ' (unggutter ikke medreg'net) fra Pomorkyten, av stedlige indtil 600 Fi:::ke:,æ::ongen o.apnedes iaar tem mand. rrelig ent paa grund av at fiskerne 20' august leverte fiskerne til pund, gjennemsnitlig pund, og Resultaterne av fisl<erierne paa de 4 slandstrawlere med Murmansi<yst?r i sæsongen 922. len efter fersk fisk var god, kunde behovet ikke tilfredsstilles og priserne var derfor stigende. Priserne var: Hyse..... J6 275,00/560,00 pr.pund li ,00/460,00 Torsk L ,00/340,00 n ,00/285,00 Sei ,00/295,00 Rødspætter 295,00/600,00 Pigvar...,,070,00500,00 Kveite... 70,000,00 Til Hamburg Altona ankom ukens løp en trawlerlast med fersk sild fra Skotland, ca pund, som blev solgt til Mk pr. pund. Desforuten ankom nogen hundrede kasser svensk sild, som opnaadde Mk. 50 for blandet og Mk. 250 pr. pund for stor og desforuten med tyske trawlere nogen hundrede tusen pund svensk sild, som blev solgt til Mk pr. pund. Der var ogsaa litt tilførsler av østersjøsild og blev for denne vare betalt efter kvalitet og størrelse Mk pr. pund. alt Saltsildmarkedet. Tilsammen pud. Saltsildtilførslerne androg i ukens løp til 750 Derav 430 Paa grund av mangel paa bytteva l oktober. Man kan saaledes regne norsk sild og 320 skotsk. rer p9.a»oblas,triba«s lagere bragte at den samlede fiskefangst paj l\iurmankysten ia.ar vil beløpe sig til Efterspørselen var god men har i fi.k:erne,til sine hjemsted og s()lgt desidste dage grundet markkursens under forskjellige paaskud til privatpersoner og kooperative institutioner Paa sælfangst gik til iekanten 8 far pud. yderligere nedgang tat av og er forret ningen for øieblikket rolig. indtil 30 % eller pud. tøi er, hvorav et fartøi»pe2ctz«gjorde Noteringerne er uforandret. De tilreisende fikere drev fike to reiser og de øvrige en. Beholdningen av tysk sild ansaaes indtil 0 september, de stedlige indtil til ca og venter man for denne vare en yderligere prisforhøielse Fanget av fartøierne stk.... ' 4 8(:3 pud 3 pund i de nærmeste dage. med landnet Saltsil dmarkedet. tltgrammtr. Opslag L 5/: Fiskeriagent Reusch, Hamburg, telegraferer 2 januar: U ketilførsler saltsild 430 tønder norsk, 320 skotsk. Forretningen rolig, grundel markkursens nedgang. Noteringerne uforandret. fra Pomorky5:ten indfandt sig saa sent.»oblatriba«vegt i fersk tilstand (i fi:keindsiget begyndte tidlig. Veiret pud): Teriberka Gavrilove.... Rinda...,.... Vestotsch. Lisa.. Malo Olenje.... Port Vladimir... Harlovka.... Zachrebetnaja... Kildin.... Zolotaja.... Titovka.... Schelpino.... VaidaGuba.... Aleksandrovsk... Porchniha... ;.. TyvaGuba.... laks Barsino Zip Navolok.... Kola... l 060 okanga Torsk i _.... _.. Hyse Sei & Flyndre Kveite Sild Fersk fis { alt pud 6 pund Fis,k av ton:kearterne holdt hele ommeren ind mot kys.ten i tæhe 8tim, Der var specielt meget sei) men paa grun.d av mangel paa redskvp til at fiske sei med var der næsten intet seifike. Silden var iaar stor, men holdt sig ikke længe i bugterne. Men i det 2apne hav i nærheten av Kolabugten i gttokes sild hele Orffimeren. Saltmal<relmar!<edet i Amerika. Opslag 6. 5/: Generalkonsulatet Ne\v York telegraferer 3 januar: lvakrelmarkedet svakt, nummer to 2628, tre 8, fire 6. Bedring forventes februar. Ny kinesisk toldtarif. l rettet at den reviderte kinesiske toldtarif trær i kraft den 7 januar Under henvisning til»fiskets d. a. Oang«nr. l iaaf meddeles at legatio nen i Peking telegrafisk har indbe '

4 i! r 860,,.,... l 20 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 j,luar 923 Vor fiskeeksport 922. (Efter de foreløbige opgaver i,. Fiskets Gang.). Eksporten av fiskevarer har i 922 i det stoe og hele været noget større end ifjor, naar undtages klipfisk og tørfisk, der viste en mindre eksport iaar. Om de enkelte artikler meddeles følgende: S i l d; Av saltet va a r s i l d blev der i 922 utført et betydelig større parti end ifjor, men meget mindre end i blev nemlig utført tønder mot i 92 og tønder i 920. Sidstnævnte aars utførsel kan dog ikke regnes soim noge! norm, for den utgjør ca. do'bbelt Slaa meget som den gjennemsnitlige,eksport av vaarsild. A v aar,ets utførsel gik tønder over Haugesund, over Bergen, over Egersund, over Kopervik og tønder over Stavanger. Av saltet fet s i l d var eksporten noget større end i det foregaaende aar, nemlig i tønder mot i 92 og i 920. Herav falder av aarets utførsel 2000 tønder paa Tondhjem og paa Hergen. EksPO'rten av saltet sto r sil dl var noget mindre end ifjor og omtrent,en halv million tønder mindre end i 920. Dette skriver sig fra at.fisket 'var mindre end sidstnævnfe aar og tildels at avsætningsforholdene var vanskelige paa visse markeder. Der blev eksportert i tønder storsild mot 394 OOO i 92, i 920, i 99 og tønder i 98. Av aarets utførsel falder tønder paa Aalesund, paa Kristi;:l.llsund, paatrondhjem, '37000 paa Mode' og tønder paa Bergen. Av nor d sjø s i l d blev utført 8400 tønder mot 390 i 92. Utførselen av b ris l ing var meget liten, nemlig bare 700 tønder mot 8000 i 92 og 300 i 920. Derimot var utførselen av norskfanget i s and s s i l cl ganske betydelig, hen imot dobbelt saa meget som i forrige aar. Utført blev tønder mot i 92 og i 920. Av aarets utførsel falder paa Aalesund paa H:=J.ugesund og tønder paa Kristiansund. Av fe r s k s i l d har 'eksporten været større end i de to' foregaaende a.ar. Brisling etc. tilført Haugesund i tiden /l0_3/ Brisling Pris smaa\ Pr ris Blanding pris. MO. ssa Pris Hvorfra k' pr. sild p. k' pr. '. pr. s J. sk. s J. Skj.., _S_J'., d f il O O Hor aland ylke.. [ Ol 8 O ' 3. d O,:_= Sogn og Fjordane co i,_=_ i Tils. 440 i ) Røkt... ' Kryddersaltet _==_ i Tils :,,,JO_',= V ærdi brisling...,... kr smaasild...,,, blanding mossa..., ,2 ' Tils. kr ;00 Brisling etc. tilført Sandnes i tiden /03/ Bris Pris Smaa Pris Blan Pris Hvorfra ling pr. sild pr. ding pr.! i! Mossa...'. i Rogaland fylke ' 3.00 Hordaland do Tils, Pris pr Røkt Værdi brisling... kr smaasild blanding mossa..._.._..._.._.. ',, 4_8_20_.0_0 Tils. kr Avsætning!sforholdene var gjennemgaaende bra. den beclste fisketid blev markederne som vanlig overfyldt og man opnaadde' da lave priser, men i det hele antokes eksportørerne at ha opnaadd et tilfredsstillende resultat. Den utførte mængde fersk sild beløper sig til kasser mot i 92 og i og 95 viser imidlertid en stør:e utførsel, nemlig henholdsvis og kasser, ellers var eksporten i de mellemliggende aar meget mindre. A v aarets parti blev utført fra Haugesund kasser, Aalesund 76000, Eg,ersund , Kristiansund 64000, Trondhjem 43000' og fra Bergen kasser. Av røk et s i l d var utføn:,een meget mindre end i de foregaaende to aar, nellig bare mot 8000 i 92 og i 920. Kli P fis k. Eksporten av denne vare v:ar første halvaar ganske mini mal og tok sig noget op i løpet av andet halvaar, men den samlede eksport er ca. 4.5 mill. mindre end i 92 og 5.4 mill. mindre end i 920. Dette har væsentlig sin grund i de vanskelige avsætningsfnrhold paa nogen av vore vigtigste markeder for klipfisken. Eksporten av denne vare beløp sig i 922 til 23.0 millioner mot 27.5 millioner i 92 og 37.'7 millioner i , 95 og 96 utførfes henholdsvis 53.7, 43.7 og 34.7 m[llioner demellemliggende krigsaar var utførselen liten. R il n d fis k. Eksporten av denne vare va.r i 922 millio'n mindr

5 ... ; jallllilf 923 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEb[FT FRA FSKERDREKTØREN 2.''' Tilførsel av brisling; smaasild, blanding og mossa til Stavanger i 922. mot i 92 og (Samnlendrag av de tikentlige bpgaved i 920. T r a t. Utførselen var gjenneni N aar tilført; januar28 febr mars30 april mai3 desbr Tilsam men _.,.. Mot i l' i , i ,;. ;, l i 97..,., _._ Hvorfra j Kristianiå Vest=Agdef Rogaland Hordaland gr og Fjordane Møre SøtTrøndelag Nord'Trøndelag Nordland Troms... Brisling fylke Tilsammen Smaasijd Blnding Moss'a gaaende større end ifjor undtagert for dampmedicintrart. Det bev utført dampmediciiltrart ( ), 778 idr. raa medincintra:n (i 92i 6240,62 tdr, blank (i ), 4253 brurtblartk: (i ,_ _ 8828), 59 brun tran (i ), 38 haakjærring (i ), 26 5 hvaltran (i ), 625 sæltran (i ). Desuten blev der utført ' hærdet hvaltran, 424 tranfetlsyre, 3630 hva0jesyre, hærdet teknisk fett (av hærdet hvalolje), Sa 000 hær' 500 : \ det. teknisk fett' (av sildoje) og, margarit. Endvidere fdr. oohlenosetran (i ) og tdt. $ildetrall (i ! ) 4 6(JO. = i : Utførselen av r o g n var betydelig 3000 [._ = større end i de to foregaende aar, d nemhg tønder mot i 92 og i 920, Hvorledes anvendt: Røkt Kryddersaltet Tilsammen Værdi i Mot i i i i i Pris pr. å 20 liter i Mot i 92! i i i 98. _ i Samlet værdi i kr.,,_ ,, ,, end aaret før, men større end i de mot.3 i 92 og 0.5 mill. i 920. foregiaaende 3 aar. Der blev utført Av sei utførtes mer end i de 2 fore 3.4 millioner mot 4.4 i 92, gaaende aar, nemlig 4.9 mill. mot 9.5 i 920, 2.5 i 99 og.5 i i 92 og 3.6 i 920. Herav ut 94 utførtes 2.7 mill. Den førtes iaar over Bergen 3. mill. og største utførs.e iaar paa Bergen med Trondhjem..2 mji. Av hy se 7.6 mill., dernæst Hammerfest 2.3, utførtes. mill. mot 0..8 i 92 Svolvær.4 og Vardø.3 mill. kg.. og.3 i 920. U,tførselen av and e ri Av rot s k j, æ r utførtes 0.8 mill. tør fis k var mindre nemlig Av s a l tet mak r l, blev der eksportert meget mere end i de fore... gaaende aar, nemlig nu tdt., mot i 92 og i 920. Det samme var tilfælde med f e r s k mak rei, idet utførselen iaar var mot i 92 og i 920. Eksporten av f e r ski aks er steget betydelig sammenlignet med de to foregaaende aar. 922 blev eksportert mot i 92 og i 920. Av aarets utførsel falder paa Bergen , Trondhjem 4 OOOogpaa Sta' vanger Av l ev e ri de a'a blev utført mot i 92 og i 920 og av an. den f e r s k' fis k mot 2278 aooi 92 og i 920. Herav iaar utført over Trondhjem , Aalesund , Narvik og Bergen 8000 Av hum ill er blev rer utført et ganske betydelig større kvantum end i de 2 foregaaende aar, nemlig stykker mot i 92 og stk. i 920. Herav utført fra Kristiansand stk., Stav,mger 84000, Haugesund og fra Bergen stk..

6 l,... l 22 UKENTLGE MEDDELELSER F9R NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKrRDREKTØREN 7 januar 923 S a ltf i s keksporten var ganske livlig og var etpar millioner større end ifjor og 3 gange saa stor som aaret før. Der blev utført saltet i fartøi 0,6 mill. mot 8,6 i 92 og 3,4 mill. i 920, og av fisk saltet i tønder blev utført 557 tønder mot 5286 i 92 og 943 i 920. S i de mel. Utførselen herav var noget større end i 92 men betydelig mindre end i 920. Der blev utført 4,7 mill. mot 2,3 i 92 og 26,8 mill Desuten utført 0000 levermel. A v fis k e g u a n o utførtes6,3 mill. mot 5,6 i 92 og 8, i 920 og desuten i hvalguano. Av s æ l ski n d utførtes 0,9 mill. mot 0,7 j 92 og,0 mill. i 920. Her m e tik eks P ort e var betydelig større end i 92 og naadde litt over utførselen i 920. Der blev utført 2,9 mill. mot 5,5 i 92 og 20, mill. i 920. Av aarets eksport falder paa Stavanger 6,3 mill., Bergen 2,5, Trondhjem,5 og paa Haugesund 0,7 mill. get tilfreclsistillende for dette distrikt Belægget var 42 motorbaater og 2'0 robaater med 290 mand. Se l j edi s tri k t blev bare opfisket stk. torsk, som for dette distrikt maa siges at være meget liiet. En stor del av dette kvantum er fisket i andre distrikter. Her deltok 80 motorbaater og 8 robaater med ialt 600 mand. Det samlede kvantum for Sog:n og Fjordane fylke blev stk. torsk, hvorav saltet til klipfisk stk. og hjemmeforbrukt stk. Der blev utvundet 8288 dam:pmechcintran og av lever til andre transoæter hadde man tilovers 39 hl. Rognpartiet blev 0 55 hl. Prisen paa fisken rund, var i begyndese av fisket kr..'0'00.75 pr. stk., men gik senere ned til 6580 øre. Senere gik den igjen noget op. Leverprisen variertemellem 253'0 øre pr. liter. Gjennemsnitsprisen for hele fisket er beregnet til kr pr. stk., hvordter den samlede værdi av det opfiskede kvantum torsk bhr kroner pollen. Efter hvad opsynschefen har kunnet bringe paa det rene paaberoper opsitterne sig med hjemrael av flere aarhundrede gamle dokumenter, hvoriblandt senest el overretsdom av 82, at være eneberettiget til ethvert fike indenfor denne linje. Fiskere fra de omliggende gaarde,og fra andr p distrikter vil ikke respektere den saaledes paaberopte ret og sætter sine fangstredskaper indenfor linjen. N aar saa sker trækker opsitterne i Flister redkaperne op og lægger disse paa land. Det skaper stadig store 8tridig heter og forviklinger med anmeldelser tilfølge. Opsynet staar paa sin side usikker og ønsker dette forhold klargjort. Opsynet blev hævet 29 april. Oprindelsesbevis for rogn til Frankrig. Norges Opslysningskontorfor Næringsveiene meddeler i skrivelse av 3 januar at legationen i Paris telegrafisk har indberettet, at den franske regjering har indrømmet fritagelse for Veirforholdene var under hele fisketiden usedvanlig gode. Bare nogen fremlæggelse av oprindelsesbevis for norsk torskerogn. Torskefisket i Sogn og Fjordane enkelte siormdage er forekommet. Un 922. der fisket omknill to' mand. Efter opsynschef Bruns beretning. Fisken var io.ar usedvanlig stor, fyl Den engelskespanske handels og (forts. fra forr. nr.) dig og fet. Saltfiskvegten dreier sig sjøfartstraktat. saaledes omkring 2) pr. stk. aar Til Va a g s va a g cl i st rik t er der hovedsagelig fisket med garn, Legationen i Madrid indberetter til ilandbragtes 00700'0 stk. torsk. Be væsentlig fløitegarn. Utenriksdepartementet den 30 desemlægget her var 259 motorbaater, 33 Der blev iaar ilagt mange bøter for ber 922: robaater, 22 trandamperier, 3 land lovovertrædelser. justisprotokollen henhold til meddelelse fra det kjøpere Qg 4 ferskfiskseilere med til er registrert 30 saker. Derav er 69 spanske Utenriksministerium av 2 sammen 728 mand. Fisket var godt, vedtagne og betalte bøter til et samlet ds., publisert i»gaceta de Madrid«men ujevnt og vekslende fra dag til beløp av kr Bøterne er ho for idag, er den spanske toldtarifs dag for de forskjelligie fangstfelter. Paa vedsagelig ilagt fot overtrædeiser av løpenummer 33, angaaende fortoldde indre felter: Bjarten, Rugsund og' de forskjellige vedtægters bestemmel ning av»los demas pescados salpre Leirgulen forekom enkelte dage godt ser om fortidlig og forent paa fangst sados, ahumados o escabechados) fi8ke, saa hjemmefolket gjorde tildels felter ne og sætterierne. excepto los en latas«(øvrige saltede) et megt tilfredsstillende fiske. 23 saker blev uttat tiltalebeslutnin røkede eller marinerte fiskesorter, R a u de ber g dis tri k t var fi ger og stevninger. Av disse er undtagen saadanne som er lledlagt i sket gj'ennemgaaende jevnt godt hele paadømt i meddomsretten med det re æsker) efter henstilling fra den herfisketiden, saa utbyttet ansees for me.sultat at samtlige er idømt b0ter med' værende britiske ambassade, blit medget tilfredsstillende. Fremmedefiskere omkostninger. De øvrige 2 har ved tat i den mellem Storbritannien og kan vanskelig delta i fisket her fordi tat og beta,lt die forelagte bøter før Spanien den 3 oktober d. a. avslutf,mgshelterne ligger meget utsat for retsmøtetne. tede handels og sjøfartstraktat i overstorm og sjøgang og kanske mest paa Opsynschefen anfører videre at der ensstemmese med den paa liste A i grund av at havbunden er meget ujevn. paa Flisterpollen i Raudeberg distrikt den norskspanske traktat av 7 okto Det siges at fisket paa disse fangst foreligger et ganske eiendommelig og ber sidstleden fastsatte toldsats av 8 felter kun kan drives av lokalkjendte høist utilfredsstillende forhold om ret pesetas pr. 00 folk. Der blev opfisket 32650'0 stk'l ten til at drive fiske indenfor en nærtorsk, hvilket maa betegnes som me mere bestemt grænselinje tvers over

7 6 ct januar 923 UKENTLGE MEDJELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 23 Spis fisl< merl<ene faar stor Tilførsel av brisling, smaasild og mossa til Stavanger Hermetikavsætning. fabrikkers' filialer som er belirgende utenfor Stavanger by i 922. De av Fiskeridirektøren utsendte merker;. som skal reklamere for vor egen fiskeomsætning, har slaat godt an blandt alle interesserte i fiskerinæringen. Der er hittil solgt omtrent en SPS flski N\erkerne er blit avhændet til fiskehandlere, eksportører, fabrikanter m. v. i vore fiskebyer langs kysten, men ogsaa ute i distrikterne er omsat en hel del. Særlig stor har interessen været i Stavanger, hvor der hittil er solgt merker. Bergen har hittil tat henimot , Aalesund og Haugesund merker. Nien ogsaa i Nordland, hvor salget ndep er bfgyndt, vinder ideen stort bifald, og bestillinger kommer stadig ind til Fiskeridirektørens kontor.. o.. Der gjøres fremdeles regning paa at faa avs at et betydelig antal merker. Særlig bør Trondhjetn og Kristiania som er av stor betydning for henholdsvis fiskeomsætningen og fiskeforbruket, bli store avtagere. disse byer er netop ansa! særskilte forhandlere, som gaar rundt og optar bestillinger. Merkerne faaes til den billige pris av kr pr. 000 stk. (Dog undtat filialerne som er beliggende i Bergen, Haugesund, Kopervik og Sandnes.) vorfra tilført: halv million merker. Dette tør være et bevis for at der kun er en mening om nødvendigheten av at det in denlandske marked blir oparbeidet for vor egen fisk. Røkt Brisling l Pris pr.! Smaasild P M ls pr. lossa i l l i l Pris pr. Kristiania fylke _ Hordaland l '. Sogn og Fjordane l 8.00 i Møre 6 00, 8.00 l Nordland, j 000 _ 2.00 l_.o... ;..; i T!?amrnen_l 302.._=. 4_7_0_0 38_25_ Klydret... 'i :..,,_:... ==...;._3_8_2_5=0:_'_0_0' V ærdi brisling kr snaasild mossa Tilsammen kr Veiledning i tilvirkning av klipfisk er utgit av Fiskeridirektøren og vil av interesserte erholdes gratis ved henvendelse til vrakervæsenet, fiskeriinspektørerne, opsynene og fiskeriselskaperne. nternational fiskeriutstilling leeds, England, i 923. øvrig av alt andet som henhører under fiskehandel og fiskeribedrift. Utstillingens arrangører er: >.>Universal Exhibitions, Ltd., 22/ 24 Oreat Portland Street, London W. «fra hvem norske firmaer, som maaue interessere sig for en eventuel deltagelse i utstillingen, vil kunne erholde alle oplysninger og enkeltheter samt betingelserne for at delta. En international fiskeriutstilling skal avholdes i Fenton street halls, Leeds, England, i tiden fra 24 september Smaasild etc. tilf.ørt Stavanger i tiden /23/ til 6 oktober 923. Utstillingen vil ifølge et utsendt Smaa Pris M Pris Hvorfra,i,! sild pr. osa pr., skj. sl<j.., prospe k t av arrangørerne bli meget rikholdig, og vil omfatte utstillinger li fra alle.!.rancher av fiskeribedriften, saasom: alle slags fiskeredskaper,hordaland ill,. fiskefartøier og utrustning, modeller fylke... [, av fiskehavner, pirer og slipper, ma N. Trøndelag,l, \ skiner for garn og taugverksindu do... '\ 500, 2.00, strien, livbaater med utstyr og alle Nordland do. 800! 2.00: slags livredningsapparater, signalap Tils. 2300='350 =parater som traadløs telegraf og Røkt li 2 300, ; l 350 telefon og alle slags redskaper og utstyr for ferskvandsfiskerierne. Desuten vil der bli utstillet modeller, apparater og tilbehør for tilvirkning av fisk, som for tørring, satning, røkning, konservering, kokning etc.; is og frysemaskiner, kasse og tøndeernballage, hermetik, modeller av maskiner og apparater for tilberedning av fiskeoljer og fiskeguano samt for V ærdi smaasild... kr mossa Tils. kr '

8 ro tl' OSi o, Fetsild : N rds' '. Toldsteder Vaarsild og saaretl storsild lia sild, norgs utførsd au fiskroduktr fra januar til 6 januar 923 og Brisling slandssild Klipfisk, norsk Klipfisk slandsk Rundfisk etc. Rotskjær kg: Sei Hyse, rund ukn som ndtt 6 januar. K fls t lama... Kristiansand.. Egersund... Stavan&er c:: Kopervk.... Haugesund... [ 5 tt: Bergen...! Florø... Måløy..., es Aalesund... ) t Molde... i Si:: Trondhjem Kristiansund ) [ m g Bodø... Svolvær... ' b; Narvik... r Tromsø.... Hammerfest.. ' Vardø Vadsø... Tl O Andre 2)...;... 5 :::r3 lill = [46230i Anden tarfisk Rogn D.m. fran R.m. tran Blank Brun blank Brun Haakjærr. tv >+:: Hærdet Hval Sæl Bott/e Sild, Makrei, Makrei, Laks, Sildefran Sild, fersk Toldsteder hvaltran tran tran nosetran rakt saltet fersk fersk ks. Kristiania... Kristiansand.. Egersund.... Stavanger... _. Kopervik.... Haugesund Florø... Måløy... Aalesund Molde... Kristiansundl) Trondhjem... 0 Bodø... Svolvær... Narvik... 2 Tromsø Levende Anden Fisk Hummer Fisk aal saltet fersk fisk saltet stk. i farta i i Sildemel Fiske gano Sælskind Hermetik r;, l l i l Bergen Hammerfest.. Vardø... Vadsø Andre )... 2:!.._= 59. : uken = , ;... l) følge en senere indkommmen opgave fra toldkontoret er der 30_ 3 2 utført klipfisk, ialt Kristiansund l Totaleksporten av klipfisk i 922 blir saaledes desllten 5000 sei, ialt Kristiansund Totaleksporten av sei i 922 blir saaledes ) Utført fra Kirkenes i tiden 25/2 _3/ anden fersk fisk. Totaleksporten av ferskfisk i 922 blir saaledes Desuten utført 022 margarit (i tiden /_li/). 3i t :::tt ta t ;j..., Tl :::tt > Tl en tn Ei tt...., {$) t Z... ' Q;'

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG I FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS - * UTCIT MED INDLEDNING OG OPLYSNINGER AV ARNE NYGAARD NILSSEN C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG Mafrt rf Knud &arlien

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 Schumacher havde tinget et baadmandskab, som laa der paa fiske, til at skysse mig over fjorden, naar de fandt veiret brugbart. De førte en større baad, en

Læs mere

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN THOROLF VOGT GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN DENmeget GEOLOGISKE arbeide i det UNDERSØKELSE nordlige Norge i de har senere nedlagt aar. Dette arbeide er gaat

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 Forholdene i Tromsøsundet var jo i mange maader forskjellige fra dem, jeg havde lært at kjende i Finmarken. Saaledes havde Tromsøsundets menighed paa omkring

Læs mere

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A!

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A! 3?^V - ' * U. mmi Mnlla, 18. ra«1911 Nr. M. Frsi AS'd verdenskjendte firma har vi modtat et parti av dot meget efterspurgte spisestel med blaa kant og DpAflfflllQ PsiiflOPCOfl Æl J %Jti ftacfall guldlinjer.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Research og renskrift: Per Hofman Hansen 1883 1883, 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren

Læs mere

STUDENTERSAMFUNDETS TEATER

STUDENTERSAMFUNDETS TEATER STUDENTERSAMFUNDETS TEATER di111611(iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111i111111111111111111111 1 [1111 Høstrevyen 1921

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 Der saa jeg det ynkeligste Gudshus jeg nogensinde har seet: et lidet av tømmerstokker oplaftet bygværk, ikke større i omfang end en sørlandsk meget fattig

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. ~-_.. Ferskvandsfiskeribladet.,. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1918. 16de Aargang.... _- SORØ!luø BOGTRYkkER' (AKTIESElSKAB) VEG RASMUSSEN.kROGH. 1918. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere