fra fisk~ridir~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20 kr. maalet. Uken 73 januar. Søndag var der storm og uveir paa Sto r s i l d fis k e t tok sig godt fangstfelterne. op i løpet av sidste uke, da der fiske alt er der nu opfisket ca. 760 maal des litt paa alle de vanlige fangstfelter. mot ifjor til samme tid 30, i 92 Deltagelsen i fisket er endnu liten, 3460, i og i men den vil snart bli større da det maal. ser ut til at silden kommer for alvor Noget va a r s i d fis k e er endnu paa hele de vanlige fangstfelter. 0S ikke anmeldt. dag var der tilstede i Kristiansund 4 Fet s i l d fis k e t har tat sig op fiskedampskibe, motorbaater, igjen i Namdalen. Nærøy,er optat isedamper og 290 mand og lørdag i 840 maa notsild, hvorav solgt til agn Stoksund 5 motorbaater, 5 landkjø 40 maal, pris 0 kr. og til sildoljepere, salteægter og! 70 mand. fabrikker 800 maal, pris 5. Der blev.mandag i!!dkom den første nævne yderligere sat 2 mindre stæng. værdige fangst, nemlig motorbaat Kolvereid er stængt ca maal, fra Haltenhavet til Bessaker med 25 hvorav hittil optat og solgt til sildmaal, senere var fisket hindret av oljefabrikker 4060 maal og til skjæreuveir flere dage. Først nat til fredag sild 70 maal. hadde man nogenlunde bra drivveir, S kre i fis k e r i e r he paa Vttersaa motorbaat indkom til Stoksund siden av Lofotøene faldt i uken ganske fra feltet 2 kvartmil n.v. av Halten bra og veiret var godt hele uken. med 50 maal sild og senere fredag Bø er belægget 53 motorbaater, 4 yderligere motorbaat med 50 rnaal. smaabaater, 350 mand og 8 kjøpere Lørdag hadde 3 motorbaater 20, 30 paa land. Paa 2 nætters garn og 70 maa, pris 5. Sidste søndag hadde man for Hovden indkom 6 motorbaater til Stoksund gjennemsnitlig 350 stk. torsk, for Nykfra feltet nordvest til nord av Halten vaag henholdsvis , med fra 500, gjennemsnitlig 50 Aasandfjord , Straummaal, pris 56 / 3 kr. maalet. Til sjøen , Skarvaagen 60 Lysøysund kom motorbaat fredag og for Svinøy med 40 maa, pris 56 og lørdag 400 stk. Prisen var for fisken 68 motorbaat til Valdersund med 30 øre pr., lever 23 og rogn 25 øre maal. Til Titran kom lørdag 8 dri pr. liter. 00 stk. fisk veiet 380 vere fra SulenTitranhavet med fra og hl. lever gav mellem maal, pris 5. Fra Kristian liter dampmedicintran. alt er opfisket sund blev der i uken gjort flere for i Bø stk. torsk, hvorav søk, men først nat til fredag hadde hængt. Borge var i uken sjøveir man noget nævneværdig fiske, da hver dag med fangster fisk, motorbaat indkom fra feltet 3 kvart enkeltvis optil 700 pr. trækning. Sammil nord av Storbaaen med 00 rnaal, let fangst stk., alt hængt. Bestørrelse 600, pris 27 kr. pr. maal og læg 60 garnbaater, hvorav 42 med lørdag indkom dampskib og 5 mo motor og 350 mand. Øksnes var torbaater fra TitranGriphavet med ogsaa veiret godt og belæg, leverholgjennemsnitlig 20 maal, pris 25: Lør dighet og tranprocent er uforandret dag aften og søndag indkoin fra sam som forrige uke. Fisken er iaar nok saa stor da 00 stk. fisk veiet fra Prisen var for sløiet fisk 58 øre pr. Fangsterne paa garn var 50250, gjennemsnitlig 50 stk. pr. trækning. Hillesøy i Troms fylke er fisket saa smaat begyndt og opsynet blev sat 9 januar. Partiet,er endnu ubetydelig. Pris 5 øre pr. for fisken og for lever 0 øre pr. liter. Opsynet ved L o fot fis k eter bestemt sat ikraft fra 23 januar. Btrttnlngtf. Fetsildfisket' Lensmanden i Maasøy iiidhereher 2 januar 923:, Efter beretning herfra av 6 _ desembel 922 er ølgeilde reiser foretat herfra foll at føre politiopsyn paa hav, i havne og fiskevær: Den 9 desember 922 tygge' fjord, Langrtes og Kobbeljor'dbund. Ordehen befandtes god og ingett _ulov' lig handel eller fisketibedrift iagttokes; sildefisket i de ilævnte fjorder hat' siden beretning herfra av (3 deserri bel' været mislig. Det stadig stormende veit til jul har hindret alt fiske og de hias som hat været sat ut har _ or det me'ste' gaat tapt. Der er imidlertid sild av alle størl'elset fremdeles i de fleste av distriktets fjorde, men f. t. er ingen tæng sat ut og ingen fremmede notbrnk blstede. Fisket med liner efter torsk og hyse har i desember maaned likeledes været hindret av veire! saaledes at fangstutbyttet er blit litet. Det formerkes imidlertid nu meget fisk baade ved Haveggen og enkelte av distriktets fjorde og utsigterne er gode for et godt vinterfiske efter nytaar. Ctltgrammtr. Storsildfisket. Opslag 5. 0/: Storsildfisket. Til Kristiansund onsdag dampbaat,' drevet nordvest av Skolmen stamp sild, tilstede 4 fiskedampskibe, motorbaater, isedamper 290 mand, stille men utrygt veil'. Til Titran mandag driver fra 3 mil vest Titran 2 maal, størrelse 550, pris 2, tirsdag driver 5 maal, tilstede 0 drivere. Uveir hindret driften 2 sidste døgn. Opslag 5. 2/: Storsildfisket. Til Stoksund torsdag en motorbaat 6 maal, storm paa fiskefeltet. Torsdag aften utreise, spak nordvest. Opslag 5. 2/: Storsildfisket. Til Stoksund torsdag aften motorbaat 5 maal, fredag motorbaat fra 2 kvartmil n.v. Halten 50 maal, sne, stille. j

2 8 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN l/januar 923 Opslag 5. 2/: Storsildfisket. Til Kristiansund fredag. motcirbaat fra 3 kvartmil nord av' Storbaaen 00. maal, størrelse 600,. pris 27, frisk vestlig vind med snebyger, endel utreise. Til Titran fredag fra SulenTitranhavet uten nævneværdig fangst. Veiret utrygt. Opslag 5. 3/: StorsHdfisket. Til Stoksund iyderligere fredag motorbaat 50 maal og til Lysøsund motorbaat 40 maal. PrLS 56, lørdag: til Stoksund 3 motorbaater maal. Pris 5. Til Valdersund lørdag motorbaat fra Haltenhavet 30 maal. Til Titran lørdag fm Sulen Titranhavet 8 drivere 030 5Y:) maal. Pris 5. Utrygt veir, ingen utseiling. Til Kristiansund lørdag fra Titran Griphavet dampskib og 5 lllotorbaater maal. Pris 25. Ukefangst 220 maal til hjemmeforhruk, utrygt veil'. Opslag 5. 5/: Storsildfisket til Kristiansund mandag fra Titranhavet 2 motorbaater med 8 og' 40 maal, søndagsnatsild pris 20 og 7, ruskeveir, landligge. Til Lysesund lørdag aften motorhaat 0 maal, dampskib 30 maa, størrelse 550, pris 5, utrygt veir. Halten ubetydelig fiske driver til Leirvik fra Finnværhavet 30 maal iset, pris 5. Fetsildfisket. Opslag 47. Namsos 3/: Nærøy: Optat 840 maal notsild, herav solgt til agn 40 maal, pris 0 kr. pr. maal, til sildoljefabrikker 800 maal, pris 5 pr. maal, 2 mindre stængsat. Kolvereid: ndeslaat ca maal, herav optat og solgt til sildoljerabrik 4060 og til skjæresild 70 maal. Politimesteren. Skreifisket. Opslag 3. Tromsø 3/: Hillesøy ukeparliet 6000 torsk, derav saltet 500, iset 5500, dampmedicintran 2 hl., pris fisk 0.5, lever 0.0, opsynet sat 9 ds. Fylkesmanden. Opslag 36. Nyksund 2/: Nyksund og Langenes: Tilstede 39 motorbaater, hvorav 4 garnbaater, 25 linebaater, 280 mand, 9 landkjøp8e. Opfisket 2400 stk torsk, hvorav 5200 hængt, iset, kveite 800 kilo, hyse 5300, damptran 5 hl., udampet lever 5 hl., rogn 2 hl., iset fiskevegt , leverholdighet , tranprocent 5060, priser torsk, hyse 58, lever 8, rogn 20, kveite 8090, i uken 3 hele, delvis trækning, fangst garn 00' 400, lever 30'300, tirsdag YUerbanken daglinemotor 2500'4000 kilo, mest torsk, igaar mindre, gammelt agn, ujevn agntilførsel, god veil'. Opsynsbetjenten. Ops.}ag 36. Breistrand 2/: Øksnes: Belæg, level'holdighet, tranprocent uorandre t Fiskevegt Priser torsk 58, opfisket kilo lik 400 stkl'. torsk, iset kilo, saltet 000, resten hængt, 23 hl. iset rogn, 73 hl. lever, 43 hl. damptrun, sjøveir hver dag, garnfangst Lensmanden. Opslag 36. Bøstad 3/: Borge: Denne uke sjøveir hver dag med fangst enkeltvis, optil 700 pr. trækning, opfisket torsk, alt hængt, 70 hl damptran, 40 hl. rogn, leverholdighet 900, leyerpris 2527, belæg 60 garnbaater, hvorav 42 motorbaater, 350 mand. Lensmanden. Opslag 36. Bø i Vesteraalen 3/: Telegram dat. 8 januar 923 fra Siden forrige beretning 2 nætters garn, Hovden Nykvaag Det Norske Generalkonsulat i Reyl{ja Aasandfjord vik til Statens Fiskecentral: Straumsjøen Skarsvaagen Svinoy Op_ fisket parti stk, hvorav iset 3800 stk, hængt stk., damptran 70 hl., rogn 60 hl. Priser torsk 68, lever 23, rogn 25, fiskevegt 380, tranprocent 5060, belæg 53 motol'baater, 4 smaabaater, 350 mand, 8 landkjøpere. Lensmanden. Klipflskmarke:leL Opslag 5. 0/: Generalkonsulatet Bilbao telegraferer 9 januar' Uketilførsel 2000 kvintaler islandsk, klipiiskbeholdning norsk 7 000, islandsk Priser norsk 5070 pesetas, islandsk Kurs pund 29.63, francs Opsag 5. 2/: Legationen Lissabon telegraferer januar: Klipiiskmarkedet Oporto. Priser dansk første kvalitet storfisk esc., middelstor , smaafalden , britisk første kvalitet storfisk , første kvalitet , middelstor , smaafalden , fransk Torskefisket ved sland. Opslag 0. 5/: Generalkonsulatet Reykjavik telegraferer 3 dennes: Torskefisket med baater Akureyri middels godt. Patriksfjord, Seydisrjord daarlig. Dæksfar tøier safjord middels godt. Seydisfjord under middels, motorbaater Reykjavik, safjord, Akureyri middels godt. Patriksfjord daal'lig. Veslmannaøyene intet. Traw!fisken hovedsagelig bragt fersk utlandet. F ra konsulatet i Konigsberg til Utenriksdepartementet, dat. 3 januar 923: Sil d: Siden undertegnede konsulats sidste beretning er hertil kun ankommet en ladning sildetønder fra Yarmouth. Fra Norge er intet importert i de sidste uker. Følgende priser noteres: l 922 vaarsild 4500» 5600» 6700» 7800» }Vik » 43000» 44000» 46000» 48000» Yarmouth maities...» Klipfiskeksporten 53 desember: 4 tons til Norge, 74V 2 Leith, 50 Genu a, 8 Barcelona, 260 Bilbao, 49 Santander, 80 Tarragona. Telegram dat. 9 januar 923 fra Det norske Generalkonsulat i Montreal til Statens Fiskecentral : Nyfundlands klipfiskeksport 623 desember: Ca kvintaler til Sydspanien, 43'00' Gibralter for ordre, 680'0 England, 390'0 Brazilien, 66'00 BritiskWestindien. Telgram datert 4 januar 923 fra Det norske generalkonsulat i Montreal til Statens Fiskecentral. Nyfundland klipfiskeksport 23 desember 30 desember ca kvintaler til Portugal, 4300 Sydspalien j 300 England, frankrige. Fra legationen i Havana y dat. 2 de2ember 922: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 9 desbr.8 desbr. meddeles følgende: ndførselen androg til 659 kasser. Beholdningen pr. 5 desbr. var anslo.at til 8645 kasser fisk ialt, hvorav 7000 kasser norsk fisk, 645 skotsk og 0'00 kanadisk. Priserne var ifølge»revista Oficial <.< for kanadisk og skotk $ Norsk fisk noteres med $ Kurser for kubansk mynt eller U. s. ey:. London 60 div. $ 4.62 pr. t. Paris 3 div. $ pr. 5 fr. U. S. A. 3 div. /6 P. Fra Norges fiskeriagent i Tyskland, Johan Reusch, dat. H a ill blir g 2 januar 923: uken fra 2 til 6 ds. ankom til Geestemiinde fiskemarked 26 fiskedampere og loggere med tilsammen pund fersk fisk, derav 22 fra Nordsjøen og 4 fra sland. Av Nordsjøtrawlerne losset 7 dampere sin fangst i utlandet, mens de øvrige 5 kom ind med en fangst av 420 9

3 ndtil... 7 jållug;[ 923 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FJgKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 har dette aar været yderst heldig for fi8kerierne, idet dernæsten ikke har pund, gjennernsnitlig pund. (Ovel'sættese aven rapport fra chefen for været nogen stormer. Der indfandt Tilførslerne var litt større end i den : Nordruslands fiskecentral l.>oblastriba<.< ved 2i.g indtil 2500 tilreisende fiskere <: 'd k d ft den norske handelsutsending i ArchanlOregaaen e li e, men a e erspørse gelsk). ' (unggutter ikke medreg'net) fra Pomorkyten, av stedlige indtil 600 Fi:::ke:,æ::ongen o.apnedes iaar tem mand. rrelig ent paa grund av at fiskerne 20' august leverte fiskerne til pund, gjennemsnitlig pund, og Resultaterne av fisl<erierne paa de 4 slandstrawlere med Murmansi<yst?r i sæsongen 922. len efter fersk fisk var god, kunde behovet ikke tilfredsstilles og priserne var derfor stigende. Priserne var: Hyse..... J6 275,00/560,00 pr.pund li ,00/460,00 Torsk L ,00/340,00 n ,00/285,00 Sei ,00/295,00 Rødspætter 295,00/600,00 Pigvar...,,070,00500,00 Kveite... 70,000,00 Til Hamburg Altona ankom ukens løp en trawlerlast med fersk sild fra Skotland, ca pund, som blev solgt til Mk pr. pund. Desforuten ankom nogen hundrede kasser svensk sild, som opnaadde Mk. 50 for blandet og Mk. 250 pr. pund for stor og desforuten med tyske trawlere nogen hundrede tusen pund svensk sild, som blev solgt til Mk pr. pund. Der var ogsaa litt tilførsler av østersjøsild og blev for denne vare betalt efter kvalitet og størrelse Mk pr. pund. alt Saltsildmarkedet. Tilsammen pud. Saltsildtilførslerne androg i ukens løp til 750 Derav 430 Paa grund av mangel paa bytteva l oktober. Man kan saaledes regne norsk sild og 320 skotsk. rer p9.a»oblas,triba«s lagere bragte at den samlede fiskefangst paj l\iurmankysten ia.ar vil beløpe sig til Efterspørselen var god men har i fi.k:erne,til sine hjemsted og s()lgt desidste dage grundet markkursens under forskjellige paaskud til privatpersoner og kooperative institutioner Paa sælfangst gik til iekanten 8 far pud. yderligere nedgang tat av og er forret ningen for øieblikket rolig. indtil 30 % eller pud. tøi er, hvorav et fartøi»pe2ctz«gjorde Noteringerne er uforandret. De tilreisende fikere drev fike to reiser og de øvrige en. Beholdningen av tysk sild ansaaes indtil 0 september, de stedlige indtil til ca og venter man for denne vare en yderligere prisforhøielse Fanget av fartøierne stk.... ' 4 8(:3 pud 3 pund i de nærmeste dage. med landnet Saltsil dmarkedet. tltgrammtr. Opslag L 5/: Fiskeriagent Reusch, Hamburg, telegraferer 2 januar: U ketilførsler saltsild 430 tønder norsk, 320 skotsk. Forretningen rolig, grundel markkursens nedgang. Noteringerne uforandret. fra Pomorky5:ten indfandt sig saa sent.»oblatriba«vegt i fersk tilstand (i fi:keindsiget begyndte tidlig. Veiret pud): Teriberka Gavrilove.... Rinda...,.... Vestotsch. Lisa.. Malo Olenje.... Port Vladimir... Harlovka.... Zachrebetnaja... Kildin.... Zolotaja.... Titovka.... Schelpino.... VaidaGuba.... Aleksandrovsk... Porchniha... ;.. TyvaGuba.... laks Barsino Zip Navolok.... Kola... l 060 okanga Torsk i _.... _.. Hyse Sei & Flyndre Kveite Sild Fersk fis { alt pud 6 pund Fis,k av ton:kearterne holdt hele ommeren ind mot kys.ten i tæhe 8tim, Der var specielt meget sei) men paa grun.d av mangel paa redskvp til at fiske sei med var der næsten intet seifike. Silden var iaar stor, men holdt sig ikke længe i bugterne. Men i det 2apne hav i nærheten av Kolabugten i gttokes sild hele Orffimeren. Saltmal<relmar!<edet i Amerika. Opslag 6. 5/: Generalkonsulatet Ne\v York telegraferer 3 januar: lvakrelmarkedet svakt, nummer to 2628, tre 8, fire 6. Bedring forventes februar. Ny kinesisk toldtarif. l rettet at den reviderte kinesiske toldtarif trær i kraft den 7 januar Under henvisning til»fiskets d. a. Oang«nr. l iaaf meddeles at legatio nen i Peking telegrafisk har indbe '

4 i! r 860,,.,... l 20 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 j,luar 923 Vor fiskeeksport 922. (Efter de foreløbige opgaver i,. Fiskets Gang.). Eksporten av fiskevarer har i 922 i det stoe og hele været noget større end ifjor, naar undtages klipfisk og tørfisk, der viste en mindre eksport iaar. Om de enkelte artikler meddeles følgende: S i l d; Av saltet va a r s i l d blev der i 922 utført et betydelig større parti end ifjor, men meget mindre end i blev nemlig utført tønder mot i 92 og tønder i 920. Sidstnævnte aars utførsel kan dog ikke regnes soim noge! norm, for den utgjør ca. do'bbelt Slaa meget som den gjennemsnitlige,eksport av vaarsild. A v aar,ets utførsel gik tønder over Haugesund, over Bergen, over Egersund, over Kopervik og tønder over Stavanger. Av saltet fet s i l d var eksporten noget større end i det foregaaende aar, nemlig i tønder mot i 92 og i 920. Herav falder av aarets utførsel 2000 tønder paa Tondhjem og paa Hergen. EksPO'rten av saltet sto r sil dl var noget mindre end ifjor og omtrent,en halv million tønder mindre end i 920. Dette skriver sig fra at.fisket 'var mindre end sidstnævnfe aar og tildels at avsætningsforholdene var vanskelige paa visse markeder. Der blev eksportert i tønder storsild mot 394 OOO i 92, i 920, i 99 og tønder i 98. Av aarets utførsel falder tønder paa Aalesund, paa Kristi;:l.llsund, paatrondhjem, '37000 paa Mode' og tønder paa Bergen. Av nor d sjø s i l d blev utført 8400 tønder mot 390 i 92. Utførselen av b ris l ing var meget liten, nemlig bare 700 tønder mot 8000 i 92 og 300 i 920. Derimot var utførselen av norskfanget i s and s s i l cl ganske betydelig, hen imot dobbelt saa meget som i forrige aar. Utført blev tønder mot i 92 og i 920. Av aarets utførsel falder paa Aalesund paa H:=J.ugesund og tønder paa Kristiansund. Av fe r s k s i l d har 'eksporten været større end i de to' foregaaende a.ar. Brisling etc. tilført Haugesund i tiden /l0_3/ Brisling Pris smaa\ Pr ris Blanding pris. MO. ssa Pris Hvorfra k' pr. sild p. k' pr. '. pr. s J. sk. s J. Skj.., _S_J'., d f il O O Hor aland ylke.. [ Ol 8 O ' 3. d O,:_= Sogn og Fjordane co i,_=_ i Tils. 440 i ) Røkt... ' Kryddersaltet _==_ i Tils :,,,JO_',= V ærdi brisling...,... kr smaasild...,,, blanding mossa..., ,2 ' Tils. kr ;00 Brisling etc. tilført Sandnes i tiden /03/ Bris Pris Smaa Pris Blan Pris Hvorfra ling pr. sild pr. ding pr.! i! Mossa...'. i Rogaland fylke ' 3.00 Hordaland do Tils, Pris pr Røkt Værdi brisling... kr smaasild blanding mossa..._.._..._.._.. ',, 4_8_20_.0_0 Tils. kr Avsætning!sforholdene var gjennemgaaende bra. den beclste fisketid blev markederne som vanlig overfyldt og man opnaadde' da lave priser, men i det hele antokes eksportørerne at ha opnaadd et tilfredsstillende resultat. Den utførte mængde fersk sild beløper sig til kasser mot i 92 og i og 95 viser imidlertid en stør:e utførsel, nemlig henholdsvis og kasser, ellers var eksporten i de mellemliggende aar meget mindre. A v aarets parti blev utført fra Haugesund kasser, Aalesund 76000, Eg,ersund , Kristiansund 64000, Trondhjem 43000' og fra Bergen kasser. Av røk et s i l d var utføn:,een meget mindre end i de foregaaende to aar, nellig bare mot 8000 i 92 og i 920. Kli P fis k. Eksporten av denne vare v:ar første halvaar ganske mini mal og tok sig noget op i løpet av andet halvaar, men den samlede eksport er ca. 4.5 mill. mindre end i 92 og 5.4 mill. mindre end i 920. Dette har væsentlig sin grund i de vanskelige avsætningsfnrhold paa nogen av vore vigtigste markeder for klipfisken. Eksporten av denne vare beløp sig i 922 til 23.0 millioner mot 27.5 millioner i 92 og 37.'7 millioner i , 95 og 96 utførfes henholdsvis 53.7, 43.7 og 34.7 m[llioner demellemliggende krigsaar var utførselen liten. R il n d fis k. Eksporten av denne vare va.r i 922 millio'n mindr

5 ... ; jallllilf 923 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEb[FT FRA FSKERDREKTØREN 2.''' Tilførsel av brisling; smaasild, blanding og mossa til Stavanger i 922. mot i 92 og (Samnlendrag av de tikentlige bpgaved i 920. T r a t. Utførselen var gjenneni N aar tilført; januar28 febr mars30 april mai3 desbr Tilsam men _.,.. Mot i l' i , i ,;. ;, l i 97..,., _._ Hvorfra j Kristianiå Vest=Agdef Rogaland Hordaland gr og Fjordane Møre SøtTrøndelag Nord'Trøndelag Nordland Troms... Brisling fylke Tilsammen Smaasijd Blnding Moss'a gaaende større end ifjor undtagert for dampmedicintrart. Det bev utført dampmediciiltrart ( ), 778 idr. raa medincintra:n (i 92i 6240,62 tdr, blank (i ), 4253 brurtblartk: (i ,_ _ 8828), 59 brun tran (i ), 38 haakjærring (i ), 26 5 hvaltran (i ), 625 sæltran (i ). Desuten blev der utført ' hærdet hvaltran, 424 tranfetlsyre, 3630 hva0jesyre, hærdet teknisk fett (av hærdet hvalolje), Sa 000 hær' 500 : \ det. teknisk fett' (av sildoje) og, margarit. Endvidere fdr. oohlenosetran (i ) og tdt. $ildetrall (i ! ) 4 6(JO. = i : Utførselen av r o g n var betydelig 3000 [._ = større end i de to foregaende aar, d nemhg tønder mot i 92 og i 920, Hvorledes anvendt: Røkt Kryddersaltet Tilsammen Værdi i Mot i i i i i Pris pr. å 20 liter i Mot i 92! i i i 98. _ i Samlet værdi i kr.,,_ ,, ,, end aaret før, men større end i de mot.3 i 92 og 0.5 mill. i 920. foregiaaende 3 aar. Der blev utført Av sei utførtes mer end i de 2 fore 3.4 millioner mot 4.4 i 92, gaaende aar, nemlig 4.9 mill. mot 9.5 i 920, 2.5 i 99 og.5 i i 92 og 3.6 i 920. Herav ut 94 utførtes 2.7 mill. Den førtes iaar over Bergen 3. mill. og største utførs.e iaar paa Bergen med Trondhjem..2 mji. Av hy se 7.6 mill., dernæst Hammerfest 2.3, utførtes. mill. mot 0..8 i 92 Svolvær.4 og Vardø.3 mill. kg.. og.3 i 920. U,tførselen av and e ri Av rot s k j, æ r utførtes 0.8 mill. tør fis k var mindre nemlig Av s a l tet mak r l, blev der eksportert meget mere end i de fore... gaaende aar, nemlig nu tdt., mot i 92 og i 920. Det samme var tilfælde med f e r s k mak rei, idet utførselen iaar var mot i 92 og i 920. Eksporten av f e r ski aks er steget betydelig sammenlignet med de to foregaaende aar. 922 blev eksportert mot i 92 og i 920. Av aarets utførsel falder paa Bergen , Trondhjem 4 OOOogpaa Sta' vanger Av l ev e ri de a'a blev utført mot i 92 og i 920 og av an. den f e r s k' fis k mot 2278 aooi 92 og i 920. Herav iaar utført over Trondhjem , Aalesund , Narvik og Bergen 8000 Av hum ill er blev rer utført et ganske betydelig større kvantum end i de 2 foregaaende aar, nemlig stykker mot i 92 og stk. i 920. Herav utført fra Kristiansand stk., Stav,mger 84000, Haugesund og fra Bergen stk..

6 l,... l 22 UKENTLGE MEDDELELSER F9R NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKrRDREKTØREN 7 januar 923 S a ltf i s keksporten var ganske livlig og var etpar millioner større end ifjor og 3 gange saa stor som aaret før. Der blev utført saltet i fartøi 0,6 mill. mot 8,6 i 92 og 3,4 mill. i 920, og av fisk saltet i tønder blev utført 557 tønder mot 5286 i 92 og 943 i 920. S i de mel. Utførselen herav var noget større end i 92 men betydelig mindre end i 920. Der blev utført 4,7 mill. mot 2,3 i 92 og 26,8 mill Desuten utført 0000 levermel. A v fis k e g u a n o utførtes6,3 mill. mot 5,6 i 92 og 8, i 920 og desuten i hvalguano. Av s æ l ski n d utførtes 0,9 mill. mot 0,7 j 92 og,0 mill. i 920. Her m e tik eks P ort e var betydelig større end i 92 og naadde litt over utførselen i 920. Der blev utført 2,9 mill. mot 5,5 i 92 og 20, mill. i 920. Av aarets eksport falder paa Stavanger 6,3 mill., Bergen 2,5, Trondhjem,5 og paa Haugesund 0,7 mill. get tilfreclsistillende for dette distrikt Belægget var 42 motorbaater og 2'0 robaater med 290 mand. Se l j edi s tri k t blev bare opfisket stk. torsk, som for dette distrikt maa siges at være meget liiet. En stor del av dette kvantum er fisket i andre distrikter. Her deltok 80 motorbaater og 8 robaater med ialt 600 mand. Det samlede kvantum for Sog:n og Fjordane fylke blev stk. torsk, hvorav saltet til klipfisk stk. og hjemmeforbrukt stk. Der blev utvundet 8288 dam:pmechcintran og av lever til andre transoæter hadde man tilovers 39 hl. Rognpartiet blev 0 55 hl. Prisen paa fisken rund, var i begyndese av fisket kr..'0'00.75 pr. stk., men gik senere ned til 6580 øre. Senere gik den igjen noget op. Leverprisen variertemellem 253'0 øre pr. liter. Gjennemsnitsprisen for hele fisket er beregnet til kr pr. stk., hvordter den samlede værdi av det opfiskede kvantum torsk bhr kroner pollen. Efter hvad opsynschefen har kunnet bringe paa det rene paaberoper opsitterne sig med hjemrael av flere aarhundrede gamle dokumenter, hvoriblandt senest el overretsdom av 82, at være eneberettiget til ethvert fike indenfor denne linje. Fiskere fra de omliggende gaarde,og fra andr p distrikter vil ikke respektere den saaledes paaberopte ret og sætter sine fangstredskaper indenfor linjen. N aar saa sker trækker opsitterne i Flister redkaperne op og lægger disse paa land. Det skaper stadig store 8tridig heter og forviklinger med anmeldelser tilfølge. Opsynet staar paa sin side usikker og ønsker dette forhold klargjort. Opsynet blev hævet 29 april. Oprindelsesbevis for rogn til Frankrig. Norges Opslysningskontorfor Næringsveiene meddeler i skrivelse av 3 januar at legationen i Paris telegrafisk har indberettet, at den franske regjering har indrømmet fritagelse for Veirforholdene var under hele fisketiden usedvanlig gode. Bare nogen fremlæggelse av oprindelsesbevis for norsk torskerogn. Torskefisket i Sogn og Fjordane enkelte siormdage er forekommet. Un 922. der fisket omknill to' mand. Efter opsynschef Bruns beretning. Fisken var io.ar usedvanlig stor, fyl Den engelskespanske handels og (forts. fra forr. nr.) dig og fet. Saltfiskvegten dreier sig sjøfartstraktat. saaledes omkring 2) pr. stk. aar Til Va a g s va a g cl i st rik t er der hovedsagelig fisket med garn, Legationen i Madrid indberetter til ilandbragtes 00700'0 stk. torsk. Be væsentlig fløitegarn. Utenriksdepartementet den 30 desemlægget her var 259 motorbaater, 33 Der blev iaar ilagt mange bøter for ber 922: robaater, 22 trandamperier, 3 land lovovertrædelser. justisprotokollen henhold til meddelelse fra det kjøpere Qg 4 ferskfiskseilere med til er registrert 30 saker. Derav er 69 spanske Utenriksministerium av 2 sammen 728 mand. Fisket var godt, vedtagne og betalte bøter til et samlet ds., publisert i»gaceta de Madrid«men ujevnt og vekslende fra dag til beløp av kr Bøterne er ho for idag, er den spanske toldtarifs dag for de forskjelligie fangstfelter. Paa vedsagelig ilagt fot overtrædeiser av løpenummer 33, angaaende fortoldde indre felter: Bjarten, Rugsund og' de forskjellige vedtægters bestemmel ning av»los demas pescados salpre Leirgulen forekom enkelte dage godt ser om fortidlig og forent paa fangst sados, ahumados o escabechados) fi8ke, saa hjemmefolket gjorde tildels felter ne og sætterierne. excepto los en latas«(øvrige saltede) et megt tilfredsstillende fiske. 23 saker blev uttat tiltalebeslutnin røkede eller marinerte fiskesorter, R a u de ber g dis tri k t var fi ger og stevninger. Av disse er undtagen saadanne som er lledlagt i sket gj'ennemgaaende jevnt godt hele paadømt i meddomsretten med det re æsker) efter henstilling fra den herfisketiden, saa utbyttet ansees for me.sultat at samtlige er idømt b0ter med' værende britiske ambassade, blit medget tilfredsstillende. Fremmedefiskere omkostninger. De øvrige 2 har ved tat i den mellem Storbritannien og kan vanskelig delta i fisket her fordi tat og beta,lt die forelagte bøter før Spanien den 3 oktober d. a. avslutf,mgshelterne ligger meget utsat for retsmøtetne. tede handels og sjøfartstraktat i overstorm og sjøgang og kanske mest paa Opsynschefen anfører videre at der ensstemmese med den paa liste A i grund av at havbunden er meget ujevn. paa Flisterpollen i Raudeberg distrikt den norskspanske traktat av 7 okto Det siges at fisket paa disse fangst foreligger et ganske eiendommelig og ber sidstleden fastsatte toldsats av 8 felter kun kan drives av lokalkjendte høist utilfredsstillende forhold om ret pesetas pr. 00 folk. Der blev opfisket 32650'0 stk'l ten til at drive fiske indenfor en nærtorsk, hvilket maa betegnes som me mere bestemt grænselinje tvers over

7 6 ct januar 923 UKENTLGE MEDJELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 23 Spis fisl< merl<ene faar stor Tilførsel av brisling, smaasild og mossa til Stavanger Hermetikavsætning. fabrikkers' filialer som er belirgende utenfor Stavanger by i 922. De av Fiskeridirektøren utsendte merker;. som skal reklamere for vor egen fiskeomsætning, har slaat godt an blandt alle interesserte i fiskerinæringen. Der er hittil solgt omtrent en SPS flski N\erkerne er blit avhændet til fiskehandlere, eksportører, fabrikanter m. v. i vore fiskebyer langs kysten, men ogsaa ute i distrikterne er omsat en hel del. Særlig stor har interessen været i Stavanger, hvor der hittil er solgt merker. Bergen har hittil tat henimot , Aalesund og Haugesund merker. Nien ogsaa i Nordland, hvor salget ndep er bfgyndt, vinder ideen stort bifald, og bestillinger kommer stadig ind til Fiskeridirektørens kontor.. o.. Der gjøres fremdeles regning paa at faa avs at et betydelig antal merker. Særlig bør Trondhjetn og Kristiania som er av stor betydning for henholdsvis fiskeomsætningen og fiskeforbruket, bli store avtagere. disse byer er netop ansa! særskilte forhandlere, som gaar rundt og optar bestillinger. Merkerne faaes til den billige pris av kr pr. 000 stk. (Dog undtat filialerne som er beliggende i Bergen, Haugesund, Kopervik og Sandnes.) vorfra tilført: halv million merker. Dette tør være et bevis for at der kun er en mening om nødvendigheten av at det in denlandske marked blir oparbeidet for vor egen fisk. Røkt Brisling l Pris pr.! Smaasild P M ls pr. lossa i l l i l Pris pr. Kristiania fylke _ Hordaland l '. Sogn og Fjordane l 8.00 i Møre 6 00, 8.00 l Nordland, j 000 _ 2.00 l_.o... ;..; i T!?amrnen_l 302.._=. 4_7_0_0 38_25_ Klydret... 'i :..,,_:... ==...;._3_8_2_5=0:_'_0_0' V ærdi brisling kr snaasild mossa Tilsammen kr Veiledning i tilvirkning av klipfisk er utgit av Fiskeridirektøren og vil av interesserte erholdes gratis ved henvendelse til vrakervæsenet, fiskeriinspektørerne, opsynene og fiskeriselskaperne. nternational fiskeriutstilling leeds, England, i 923. øvrig av alt andet som henhører under fiskehandel og fiskeribedrift. Utstillingens arrangører er: >.>Universal Exhibitions, Ltd., 22/ 24 Oreat Portland Street, London W. «fra hvem norske firmaer, som maaue interessere sig for en eventuel deltagelse i utstillingen, vil kunne erholde alle oplysninger og enkeltheter samt betingelserne for at delta. En international fiskeriutstilling skal avholdes i Fenton street halls, Leeds, England, i tiden fra 24 september Smaasild etc. tilf.ørt Stavanger i tiden /23/ til 6 oktober 923. Utstillingen vil ifølge et utsendt Smaa Pris M Pris Hvorfra,i,! sild pr. osa pr., skj. sl<j.., prospe k t av arrangørerne bli meget rikholdig, og vil omfatte utstillinger li fra alle.!.rancher av fiskeribedriften, saasom: alle slags fiskeredskaper,hordaland ill,. fiskefartøier og utrustning, modeller fylke... [, av fiskehavner, pirer og slipper, ma N. Trøndelag,l, \ skiner for garn og taugverksindu do... '\ 500, 2.00, strien, livbaater med utstyr og alle Nordland do. 800! 2.00: slags livredningsapparater, signalap Tils. 2300='350 =parater som traadløs telegraf og Røkt li 2 300, ; l 350 telefon og alle slags redskaper og utstyr for ferskvandsfiskerierne. Desuten vil der bli utstillet modeller, apparater og tilbehør for tilvirkning av fisk, som for tørring, satning, røkning, konservering, kokning etc.; is og frysemaskiner, kasse og tøndeernballage, hermetik, modeller av maskiner og apparater for tilberedning av fiskeoljer og fiskeguano samt for V ærdi smaasild... kr mossa Tils. kr '

8 ro tl' OSi o, Fetsild : N rds' '. Toldsteder Vaarsild og saaretl storsild lia sild, norgs utførsd au fiskroduktr fra januar til 6 januar 923 og Brisling slandssild Klipfisk, norsk Klipfisk slandsk Rundfisk etc. Rotskjær kg: Sei Hyse, rund ukn som ndtt 6 januar. K fls t lama... Kristiansand.. Egersund... Stavan&er c:: Kopervk.... Haugesund... [ 5 tt: Bergen...! Florø... Måløy..., es Aalesund... ) t Molde... i Si:: Trondhjem Kristiansund ) [ m g Bodø... Svolvær... ' b; Narvik... r Tromsø.... Hammerfest.. ' Vardø Vadsø... Tl O Andre 2)...;... 5 :::r3 lill = [46230i Anden tarfisk Rogn D.m. fran R.m. tran Blank Brun blank Brun Haakjærr. tv >+:: Hærdet Hval Sæl Bott/e Sild, Makrei, Makrei, Laks, Sildefran Sild, fersk Toldsteder hvaltran tran tran nosetran rakt saltet fersk fersk ks. Kristiania... Kristiansand.. Egersund.... Stavanger... _. Kopervik.... Haugesund Florø... Måløy... Aalesund Molde... Kristiansundl) Trondhjem... 0 Bodø... Svolvær... Narvik... 2 Tromsø Levende Anden Fisk Hummer Fisk aal saltet fersk fisk saltet stk. i farta i i Sildemel Fiske gano Sælskind Hermetik r;, l l i l Bergen Hammerfest.. Vardø... Vadsø Andre )... 2:!.._= 59. : uken = , ;... l) følge en senere indkommmen opgave fra toldkontoret er der 30_ 3 2 utført klipfisk, ialt Kristiansund l Totaleksporten av klipfisk i 922 blir saaledes desllten 5000 sei, ialt Kristiansund Totaleksporten av sei i 922 blir saaledes ) Utført fra Kirkenes i tiden 25/2 _3/ anden fersk fisk. Totaleksporten av ferskfisk i 922 blir saaledes Desuten utført 022 margarit (i tiden /_li/). 3i t :::tt ta t ;j..., Tl :::tt > Tl en tn Ei tt...., {$) t Z... ' Q;'

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere