fra fisk~ridir~ktør~n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20 kr. maalet. Uken 73 januar. Søndag var der storm og uveir paa Sto r s i l d fis k e t tok sig godt fangstfelterne. op i løpet av sidste uke, da der fiske alt er der nu opfisket ca. 760 maal des litt paa alle de vanlige fangstfelter. mot ifjor til samme tid 30, i 92 Deltagelsen i fisket er endnu liten, 3460, i og i men den vil snart bli større da det maal. ser ut til at silden kommer for alvor Noget va a r s i d fis k e er endnu paa hele de vanlige fangstfelter. 0S ikke anmeldt. dag var der tilstede i Kristiansund 4 Fet s i l d fis k e t har tat sig op fiskedampskibe, motorbaater, igjen i Namdalen. Nærøy,er optat isedamper og 290 mand og lørdag i 840 maa notsild, hvorav solgt til agn Stoksund 5 motorbaater, 5 landkjø 40 maal, pris 0 kr. og til sildoljepere, salteægter og! 70 mand. fabrikker 800 maal, pris 5. Der blev.mandag i!!dkom den første nævne yderligere sat 2 mindre stæng. værdige fangst, nemlig motorbaat Kolvereid er stængt ca maal, fra Haltenhavet til Bessaker med 25 hvorav hittil optat og solgt til sildmaal, senere var fisket hindret av oljefabrikker 4060 maal og til skjæreuveir flere dage. Først nat til fredag sild 70 maal. hadde man nogenlunde bra drivveir, S kre i fis k e r i e r he paa Vttersaa motorbaat indkom til Stoksund siden av Lofotøene faldt i uken ganske fra feltet 2 kvartmil n.v. av Halten bra og veiret var godt hele uken. med 50 maal sild og senere fredag Bø er belægget 53 motorbaater, 4 yderligere motorbaat med 50 rnaal. smaabaater, 350 mand og 8 kjøpere Lørdag hadde 3 motorbaater 20, 30 paa land. Paa 2 nætters garn og 70 maa, pris 5. Sidste søndag hadde man for Hovden indkom 6 motorbaater til Stoksund gjennemsnitlig 350 stk. torsk, for Nykfra feltet nordvest til nord av Halten vaag henholdsvis , med fra 500, gjennemsnitlig 50 Aasandfjord , Straummaal, pris 56 / 3 kr. maalet. Til sjøen , Skarvaagen 60 Lysøysund kom motorbaat fredag og for Svinøy med 40 maa, pris 56 og lørdag 400 stk. Prisen var for fisken 68 motorbaat til Valdersund med 30 øre pr., lever 23 og rogn 25 øre maal. Til Titran kom lørdag 8 dri pr. liter. 00 stk. fisk veiet 380 vere fra SulenTitranhavet med fra og hl. lever gav mellem maal, pris 5. Fra Kristian liter dampmedicintran. alt er opfisket sund blev der i uken gjort flere for i Bø stk. torsk, hvorav søk, men først nat til fredag hadde hængt. Borge var i uken sjøveir man noget nævneværdig fiske, da hver dag med fangster fisk, motorbaat indkom fra feltet 3 kvart enkeltvis optil 700 pr. trækning. Sammil nord av Storbaaen med 00 rnaal, let fangst stk., alt hængt. Bestørrelse 600, pris 27 kr. pr. maal og læg 60 garnbaater, hvorav 42 med lørdag indkom dampskib og 5 mo motor og 350 mand. Øksnes var torbaater fra TitranGriphavet med ogsaa veiret godt og belæg, leverholgjennemsnitlig 20 maal, pris 25: Lør dighet og tranprocent er uforandret dag aften og søndag indkoin fra sam som forrige uke. Fisken er iaar nok saa stor da 00 stk. fisk veiet fra Prisen var for sløiet fisk 58 øre pr. Fangsterne paa garn var 50250, gjennemsnitlig 50 stk. pr. trækning. Hillesøy i Troms fylke er fisket saa smaat begyndt og opsynet blev sat 9 januar. Partiet,er endnu ubetydelig. Pris 5 øre pr. for fisken og for lever 0 øre pr. liter. Opsynet ved L o fot fis k eter bestemt sat ikraft fra 23 januar. Btrttnlngtf. Fetsildfisket' Lensmanden i Maasøy iiidhereher 2 januar 923:, Efter beretning herfra av 6 _ desembel 922 er ølgeilde reiser foretat herfra foll at føre politiopsyn paa hav, i havne og fiskevær: Den 9 desember 922 tygge' fjord, Langrtes og Kobbeljor'dbund. Ordehen befandtes god og ingett _ulov' lig handel eller fisketibedrift iagttokes; sildefisket i de ilævnte fjorder hat' siden beretning herfra av (3 deserri bel' været mislig. Det stadig stormende veit til jul har hindret alt fiske og de hias som hat været sat ut har _ or det me'ste' gaat tapt. Der er imidlertid sild av alle størl'elset fremdeles i de fleste av distriktets fjorde, men f. t. er ingen tæng sat ut og ingen fremmede notbrnk blstede. Fisket med liner efter torsk og hyse har i desember maaned likeledes været hindret av veire! saaledes at fangstutbyttet er blit litet. Det formerkes imidlertid nu meget fisk baade ved Haveggen og enkelte av distriktets fjorde og utsigterne er gode for et godt vinterfiske efter nytaar. Ctltgrammtr. Storsildfisket. Opslag 5. 0/: Storsildfisket. Til Kristiansund onsdag dampbaat,' drevet nordvest av Skolmen stamp sild, tilstede 4 fiskedampskibe, motorbaater, isedamper 290 mand, stille men utrygt veil'. Til Titran mandag driver fra 3 mil vest Titran 2 maal, størrelse 550, pris 2, tirsdag driver 5 maal, tilstede 0 drivere. Uveir hindret driften 2 sidste døgn. Opslag 5. 2/: Storsildfisket. Til Stoksund torsdag en motorbaat 6 maal, storm paa fiskefeltet. Torsdag aften utreise, spak nordvest. Opslag 5. 2/: Storsildfisket. Til Stoksund torsdag aften motorbaat 5 maal, fredag motorbaat fra 2 kvartmil n.v. Halten 50 maal, sne, stille. j

2 8 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN l/januar 923 Opslag 5. 2/: Storsildfisket. Til Kristiansund fredag. motcirbaat fra 3 kvartmil nord av' Storbaaen 00. maal, størrelse 600,. pris 27, frisk vestlig vind med snebyger, endel utreise. Til Titran fredag fra SulenTitranhavet uten nævneværdig fangst. Veiret utrygt. Opslag 5. 3/: StorsHdfisket. Til Stoksund iyderligere fredag motorbaat 50 maal og til Lysøsund motorbaat 40 maal. PrLS 56, lørdag: til Stoksund 3 motorbaater maal. Pris 5. Til Valdersund lørdag motorbaat fra Haltenhavet 30 maal. Til Titran lørdag fm Sulen Titranhavet 8 drivere 030 5Y:) maal. Pris 5. Utrygt veir, ingen utseiling. Til Kristiansund lørdag fra Titran Griphavet dampskib og 5 lllotorbaater maal. Pris 25. Ukefangst 220 maal til hjemmeforhruk, utrygt veil'. Opslag 5. 5/: Storsildfisket til Kristiansund mandag fra Titranhavet 2 motorbaater med 8 og' 40 maal, søndagsnatsild pris 20 og 7, ruskeveir, landligge. Til Lysesund lørdag aften motorhaat 0 maal, dampskib 30 maa, størrelse 550, pris 5, utrygt veir. Halten ubetydelig fiske driver til Leirvik fra Finnværhavet 30 maal iset, pris 5. Fetsildfisket. Opslag 47. Namsos 3/: Nærøy: Optat 840 maal notsild, herav solgt til agn 40 maal, pris 0 kr. pr. maal, til sildoljefabrikker 800 maal, pris 5 pr. maal, 2 mindre stængsat. Kolvereid: ndeslaat ca maal, herav optat og solgt til sildoljerabrik 4060 og til skjæresild 70 maal. Politimesteren. Skreifisket. Opslag 3. Tromsø 3/: Hillesøy ukeparliet 6000 torsk, derav saltet 500, iset 5500, dampmedicintran 2 hl., pris fisk 0.5, lever 0.0, opsynet sat 9 ds. Fylkesmanden. Opslag 36. Nyksund 2/: Nyksund og Langenes: Tilstede 39 motorbaater, hvorav 4 garnbaater, 25 linebaater, 280 mand, 9 landkjøp8e. Opfisket 2400 stk torsk, hvorav 5200 hængt, iset, kveite 800 kilo, hyse 5300, damptran 5 hl., udampet lever 5 hl., rogn 2 hl., iset fiskevegt , leverholdighet , tranprocent 5060, priser torsk, hyse 58, lever 8, rogn 20, kveite 8090, i uken 3 hele, delvis trækning, fangst garn 00' 400, lever 30'300, tirsdag YUerbanken daglinemotor 2500'4000 kilo, mest torsk, igaar mindre, gammelt agn, ujevn agntilførsel, god veil'. Opsynsbetjenten. Ops.}ag 36. Breistrand 2/: Øksnes: Belæg, level'holdighet, tranprocent uorandre t Fiskevegt Priser torsk 58, opfisket kilo lik 400 stkl'. torsk, iset kilo, saltet 000, resten hængt, 23 hl. iset rogn, 73 hl. lever, 43 hl. damptrun, sjøveir hver dag, garnfangst Lensmanden. Opslag 36. Bøstad 3/: Borge: Denne uke sjøveir hver dag med fangst enkeltvis, optil 700 pr. trækning, opfisket torsk, alt hængt, 70 hl damptran, 40 hl. rogn, leverholdighet 900, leyerpris 2527, belæg 60 garnbaater, hvorav 42 motorbaater, 350 mand. Lensmanden. Opslag 36. Bø i Vesteraalen 3/: Telegram dat. 8 januar 923 fra Siden forrige beretning 2 nætters garn, Hovden Nykvaag Det Norske Generalkonsulat i Reyl{ja Aasandfjord vik til Statens Fiskecentral: Straumsjøen Skarsvaagen Svinoy Op_ fisket parti stk, hvorav iset 3800 stk, hængt stk., damptran 70 hl., rogn 60 hl. Priser torsk 68, lever 23, rogn 25, fiskevegt 380, tranprocent 5060, belæg 53 motol'baater, 4 smaabaater, 350 mand, 8 landkjøpere. Lensmanden. Klipflskmarke:leL Opslag 5. 0/: Generalkonsulatet Bilbao telegraferer 9 januar' Uketilførsel 2000 kvintaler islandsk, klipiiskbeholdning norsk 7 000, islandsk Priser norsk 5070 pesetas, islandsk Kurs pund 29.63, francs Opsag 5. 2/: Legationen Lissabon telegraferer januar: Klipiiskmarkedet Oporto. Priser dansk første kvalitet storfisk esc., middelstor , smaafalden , britisk første kvalitet storfisk , første kvalitet , middelstor , smaafalden , fransk Torskefisket ved sland. Opslag 0. 5/: Generalkonsulatet Reykjavik telegraferer 3 dennes: Torskefisket med baater Akureyri middels godt. Patriksfjord, Seydisrjord daarlig. Dæksfar tøier safjord middels godt. Seydisfjord under middels, motorbaater Reykjavik, safjord, Akureyri middels godt. Patriksfjord daal'lig. Veslmannaøyene intet. Traw!fisken hovedsagelig bragt fersk utlandet. F ra konsulatet i Konigsberg til Utenriksdepartementet, dat. 3 januar 923: Sil d: Siden undertegnede konsulats sidste beretning er hertil kun ankommet en ladning sildetønder fra Yarmouth. Fra Norge er intet importert i de sidste uker. Følgende priser noteres: l 922 vaarsild 4500» 5600» 6700» 7800» }Vik » 43000» 44000» 46000» 48000» Yarmouth maities...» Klipfiskeksporten 53 desember: 4 tons til Norge, 74V 2 Leith, 50 Genu a, 8 Barcelona, 260 Bilbao, 49 Santander, 80 Tarragona. Telegram dat. 9 januar 923 fra Det norske Generalkonsulat i Montreal til Statens Fiskecentral : Nyfundlands klipfiskeksport 623 desember: Ca kvintaler til Sydspanien, 43'00' Gibralter for ordre, 680'0 England, 390'0 Brazilien, 66'00 BritiskWestindien. Telgram datert 4 januar 923 fra Det norske generalkonsulat i Montreal til Statens Fiskecentral. Nyfundland klipfiskeksport 23 desember 30 desember ca kvintaler til Portugal, 4300 Sydspalien j 300 England, frankrige. Fra legationen i Havana y dat. 2 de2ember 922: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 9 desbr.8 desbr. meddeles følgende: ndførselen androg til 659 kasser. Beholdningen pr. 5 desbr. var anslo.at til 8645 kasser fisk ialt, hvorav 7000 kasser norsk fisk, 645 skotsk og 0'00 kanadisk. Priserne var ifølge»revista Oficial <.< for kanadisk og skotk $ Norsk fisk noteres med $ Kurser for kubansk mynt eller U. s. ey:. London 60 div. $ 4.62 pr. t. Paris 3 div. $ pr. 5 fr. U. S. A. 3 div. /6 P. Fra Norges fiskeriagent i Tyskland, Johan Reusch, dat. H a ill blir g 2 januar 923: uken fra 2 til 6 ds. ankom til Geestemiinde fiskemarked 26 fiskedampere og loggere med tilsammen pund fersk fisk, derav 22 fra Nordsjøen og 4 fra sland. Av Nordsjøtrawlerne losset 7 dampere sin fangst i utlandet, mens de øvrige 5 kom ind med en fangst av 420 9

3 ndtil... 7 jållug;[ 923 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FJgKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 9 har dette aar været yderst heldig for fi8kerierne, idet dernæsten ikke har pund, gjennernsnitlig pund. (Ovel'sættese aven rapport fra chefen for været nogen stormer. Der indfandt Tilførslerne var litt større end i den : Nordruslands fiskecentral l.>oblastriba<.< ved 2i.g indtil 2500 tilreisende fiskere <: 'd k d ft den norske handelsutsending i ArchanlOregaaen e li e, men a e erspørse gelsk). ' (unggutter ikke medreg'net) fra Pomorkyten, av stedlige indtil 600 Fi:::ke:,æ::ongen o.apnedes iaar tem mand. rrelig ent paa grund av at fiskerne 20' august leverte fiskerne til pund, gjennemsnitlig pund, og Resultaterne av fisl<erierne paa de 4 slandstrawlere med Murmansi<yst?r i sæsongen 922. len efter fersk fisk var god, kunde behovet ikke tilfredsstilles og priserne var derfor stigende. Priserne var: Hyse..... J6 275,00/560,00 pr.pund li ,00/460,00 Torsk L ,00/340,00 n ,00/285,00 Sei ,00/295,00 Rødspætter 295,00/600,00 Pigvar...,,070,00500,00 Kveite... 70,000,00 Til Hamburg Altona ankom ukens løp en trawlerlast med fersk sild fra Skotland, ca pund, som blev solgt til Mk pr. pund. Desforuten ankom nogen hundrede kasser svensk sild, som opnaadde Mk. 50 for blandet og Mk. 250 pr. pund for stor og desforuten med tyske trawlere nogen hundrede tusen pund svensk sild, som blev solgt til Mk pr. pund. Der var ogsaa litt tilførsler av østersjøsild og blev for denne vare betalt efter kvalitet og størrelse Mk pr. pund. alt Saltsildmarkedet. Tilsammen pud. Saltsildtilførslerne androg i ukens løp til 750 Derav 430 Paa grund av mangel paa bytteva l oktober. Man kan saaledes regne norsk sild og 320 skotsk. rer p9.a»oblas,triba«s lagere bragte at den samlede fiskefangst paj l\iurmankysten ia.ar vil beløpe sig til Efterspørselen var god men har i fi.k:erne,til sine hjemsted og s()lgt desidste dage grundet markkursens under forskjellige paaskud til privatpersoner og kooperative institutioner Paa sælfangst gik til iekanten 8 far pud. yderligere nedgang tat av og er forret ningen for øieblikket rolig. indtil 30 % eller pud. tøi er, hvorav et fartøi»pe2ctz«gjorde Noteringerne er uforandret. De tilreisende fikere drev fike to reiser og de øvrige en. Beholdningen av tysk sild ansaaes indtil 0 september, de stedlige indtil til ca og venter man for denne vare en yderligere prisforhøielse Fanget av fartøierne stk.... ' 4 8(:3 pud 3 pund i de nærmeste dage. med landnet Saltsil dmarkedet. tltgrammtr. Opslag L 5/: Fiskeriagent Reusch, Hamburg, telegraferer 2 januar: U ketilførsler saltsild 430 tønder norsk, 320 skotsk. Forretningen rolig, grundel markkursens nedgang. Noteringerne uforandret. fra Pomorky5:ten indfandt sig saa sent.»oblatriba«vegt i fersk tilstand (i fi:keindsiget begyndte tidlig. Veiret pud): Teriberka Gavrilove.... Rinda...,.... Vestotsch. Lisa.. Malo Olenje.... Port Vladimir... Harlovka.... Zachrebetnaja... Kildin.... Zolotaja.... Titovka.... Schelpino.... VaidaGuba.... Aleksandrovsk... Porchniha... ;.. TyvaGuba.... laks Barsino Zip Navolok.... Kola... l 060 okanga Torsk i _.... _.. Hyse Sei & Flyndre Kveite Sild Fersk fis { alt pud 6 pund Fis,k av ton:kearterne holdt hele ommeren ind mot kys.ten i tæhe 8tim, Der var specielt meget sei) men paa grun.d av mangel paa redskvp til at fiske sei med var der næsten intet seifike. Silden var iaar stor, men holdt sig ikke længe i bugterne. Men i det 2apne hav i nærheten av Kolabugten i gttokes sild hele Orffimeren. Saltmal<relmar!<edet i Amerika. Opslag 6. 5/: Generalkonsulatet Ne\v York telegraferer 3 januar: lvakrelmarkedet svakt, nummer to 2628, tre 8, fire 6. Bedring forventes februar. Ny kinesisk toldtarif. l rettet at den reviderte kinesiske toldtarif trær i kraft den 7 januar Under henvisning til»fiskets d. a. Oang«nr. l iaaf meddeles at legatio nen i Peking telegrafisk har indbe '

4 i! r 860,,.,... l 20 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 j,luar 923 Vor fiskeeksport 922. (Efter de foreløbige opgaver i,. Fiskets Gang.). Eksporten av fiskevarer har i 922 i det stoe og hele været noget større end ifjor, naar undtages klipfisk og tørfisk, der viste en mindre eksport iaar. Om de enkelte artikler meddeles følgende: S i l d; Av saltet va a r s i l d blev der i 922 utført et betydelig større parti end ifjor, men meget mindre end i blev nemlig utført tønder mot i 92 og tønder i 920. Sidstnævnte aars utførsel kan dog ikke regnes soim noge! norm, for den utgjør ca. do'bbelt Slaa meget som den gjennemsnitlige,eksport av vaarsild. A v aar,ets utførsel gik tønder over Haugesund, over Bergen, over Egersund, over Kopervik og tønder over Stavanger. Av saltet fet s i l d var eksporten noget større end i det foregaaende aar, nemlig i tønder mot i 92 og i 920. Herav falder av aarets utførsel 2000 tønder paa Tondhjem og paa Hergen. EksPO'rten av saltet sto r sil dl var noget mindre end ifjor og omtrent,en halv million tønder mindre end i 920. Dette skriver sig fra at.fisket 'var mindre end sidstnævnfe aar og tildels at avsætningsforholdene var vanskelige paa visse markeder. Der blev eksportert i tønder storsild mot 394 OOO i 92, i 920, i 99 og tønder i 98. Av aarets utførsel falder tønder paa Aalesund, paa Kristi;:l.llsund, paatrondhjem, '37000 paa Mode' og tønder paa Bergen. Av nor d sjø s i l d blev utført 8400 tønder mot 390 i 92. Utførselen av b ris l ing var meget liten, nemlig bare 700 tønder mot 8000 i 92 og 300 i 920. Derimot var utførselen av norskfanget i s and s s i l cl ganske betydelig, hen imot dobbelt saa meget som i forrige aar. Utført blev tønder mot i 92 og i 920. Av aarets utførsel falder paa Aalesund paa H:=J.ugesund og tønder paa Kristiansund. Av fe r s k s i l d har 'eksporten været større end i de to' foregaaende a.ar. Brisling etc. tilført Haugesund i tiden /l0_3/ Brisling Pris smaa\ Pr ris Blanding pris. MO. ssa Pris Hvorfra k' pr. sild p. k' pr. '. pr. s J. sk. s J. Skj.., _S_J'., d f il O O Hor aland ylke.. [ Ol 8 O ' 3. d O,:_= Sogn og Fjordane co i,_=_ i Tils. 440 i ) Røkt... ' Kryddersaltet _==_ i Tils :,,,JO_',= V ærdi brisling...,... kr smaasild...,,, blanding mossa..., ,2 ' Tils. kr ;00 Brisling etc. tilført Sandnes i tiden /03/ Bris Pris Smaa Pris Blan Pris Hvorfra ling pr. sild pr. ding pr.! i! Mossa...'. i Rogaland fylke ' 3.00 Hordaland do Tils, Pris pr Røkt Værdi brisling... kr smaasild blanding mossa..._.._..._.._.. ',, 4_8_20_.0_0 Tils. kr Avsætning!sforholdene var gjennemgaaende bra. den beclste fisketid blev markederne som vanlig overfyldt og man opnaadde' da lave priser, men i det hele antokes eksportørerne at ha opnaadd et tilfredsstillende resultat. Den utførte mængde fersk sild beløper sig til kasser mot i 92 og i og 95 viser imidlertid en stør:e utførsel, nemlig henholdsvis og kasser, ellers var eksporten i de mellemliggende aar meget mindre. A v aarets parti blev utført fra Haugesund kasser, Aalesund 76000, Eg,ersund , Kristiansund 64000, Trondhjem 43000' og fra Bergen kasser. Av røk et s i l d var utføn:,een meget mindre end i de foregaaende to aar, nellig bare mot 8000 i 92 og i 920. Kli P fis k. Eksporten av denne vare v:ar første halvaar ganske mini mal og tok sig noget op i løpet av andet halvaar, men den samlede eksport er ca. 4.5 mill. mindre end i 92 og 5.4 mill. mindre end i 920. Dette har væsentlig sin grund i de vanskelige avsætningsfnrhold paa nogen av vore vigtigste markeder for klipfisken. Eksporten av denne vare beløp sig i 922 til 23.0 millioner mot 27.5 millioner i 92 og 37.'7 millioner i , 95 og 96 utførfes henholdsvis 53.7, 43.7 og 34.7 m[llioner demellemliggende krigsaar var utførselen liten. R il n d fis k. Eksporten av denne vare va.r i 922 millio'n mindr

5 ... ; jallllilf 923 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEb[FT FRA FSKERDREKTØREN 2.''' Tilførsel av brisling; smaasild, blanding og mossa til Stavanger i 922. mot i 92 og (Samnlendrag av de tikentlige bpgaved i 920. T r a t. Utførselen var gjenneni N aar tilført; januar28 febr mars30 april mai3 desbr Tilsam men _.,.. Mot i l' i , i ,;. ;, l i 97..,., _._ Hvorfra j Kristianiå Vest=Agdef Rogaland Hordaland gr og Fjordane Møre SøtTrøndelag Nord'Trøndelag Nordland Troms... Brisling fylke Tilsammen Smaasijd Blnding Moss'a gaaende større end ifjor undtagert for dampmedicintrart. Det bev utført dampmediciiltrart ( ), 778 idr. raa medincintra:n (i 92i 6240,62 tdr, blank (i ), 4253 brurtblartk: (i ,_ _ 8828), 59 brun tran (i ), 38 haakjærring (i ), 26 5 hvaltran (i ), 625 sæltran (i ). Desuten blev der utført ' hærdet hvaltran, 424 tranfetlsyre, 3630 hva0jesyre, hærdet teknisk fett (av hærdet hvalolje), Sa 000 hær' 500 : \ det. teknisk fett' (av sildoje) og, margarit. Endvidere fdr. oohlenosetran (i ) og tdt. $ildetrall (i ! ) 4 6(JO. = i : Utførselen av r o g n var betydelig 3000 [._ = større end i de to foregaende aar, d nemhg tønder mot i 92 og i 920, Hvorledes anvendt: Røkt Kryddersaltet Tilsammen Værdi i Mot i i i i i Pris pr. å 20 liter i Mot i 92! i i i 98. _ i Samlet værdi i kr.,,_ ,, ,, end aaret før, men større end i de mot.3 i 92 og 0.5 mill. i 920. foregiaaende 3 aar. Der blev utført Av sei utførtes mer end i de 2 fore 3.4 millioner mot 4.4 i 92, gaaende aar, nemlig 4.9 mill. mot 9.5 i 920, 2.5 i 99 og.5 i i 92 og 3.6 i 920. Herav ut 94 utførtes 2.7 mill. Den førtes iaar over Bergen 3. mill. og største utførs.e iaar paa Bergen med Trondhjem..2 mji. Av hy se 7.6 mill., dernæst Hammerfest 2.3, utførtes. mill. mot 0..8 i 92 Svolvær.4 og Vardø.3 mill. kg.. og.3 i 920. U,tførselen av and e ri Av rot s k j, æ r utførtes 0.8 mill. tør fis k var mindre nemlig Av s a l tet mak r l, blev der eksportert meget mere end i de fore... gaaende aar, nemlig nu tdt., mot i 92 og i 920. Det samme var tilfælde med f e r s k mak rei, idet utførselen iaar var mot i 92 og i 920. Eksporten av f e r ski aks er steget betydelig sammenlignet med de to foregaaende aar. 922 blev eksportert mot i 92 og i 920. Av aarets utførsel falder paa Bergen , Trondhjem 4 OOOogpaa Sta' vanger Av l ev e ri de a'a blev utført mot i 92 og i 920 og av an. den f e r s k' fis k mot 2278 aooi 92 og i 920. Herav iaar utført over Trondhjem , Aalesund , Narvik og Bergen 8000 Av hum ill er blev rer utført et ganske betydelig større kvantum end i de 2 foregaaende aar, nemlig stykker mot i 92 og stk. i 920. Herav utført fra Kristiansand stk., Stav,mger 84000, Haugesund og fra Bergen stk..

6 l,... l 22 UKENTLGE MEDDELELSER F9R NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKrRDREKTØREN 7 januar 923 S a ltf i s keksporten var ganske livlig og var etpar millioner større end ifjor og 3 gange saa stor som aaret før. Der blev utført saltet i fartøi 0,6 mill. mot 8,6 i 92 og 3,4 mill. i 920, og av fisk saltet i tønder blev utført 557 tønder mot 5286 i 92 og 943 i 920. S i de mel. Utførselen herav var noget større end i 92 men betydelig mindre end i 920. Der blev utført 4,7 mill. mot 2,3 i 92 og 26,8 mill Desuten utført 0000 levermel. A v fis k e g u a n o utførtes6,3 mill. mot 5,6 i 92 og 8, i 920 og desuten i hvalguano. Av s æ l ski n d utførtes 0,9 mill. mot 0,7 j 92 og,0 mill. i 920. Her m e tik eks P ort e var betydelig større end i 92 og naadde litt over utførselen i 920. Der blev utført 2,9 mill. mot 5,5 i 92 og 20, mill. i 920. Av aarets eksport falder paa Stavanger 6,3 mill., Bergen 2,5, Trondhjem,5 og paa Haugesund 0,7 mill. get tilfreclsistillende for dette distrikt Belægget var 42 motorbaater og 2'0 robaater med 290 mand. Se l j edi s tri k t blev bare opfisket stk. torsk, som for dette distrikt maa siges at være meget liiet. En stor del av dette kvantum er fisket i andre distrikter. Her deltok 80 motorbaater og 8 robaater med ialt 600 mand. Det samlede kvantum for Sog:n og Fjordane fylke blev stk. torsk, hvorav saltet til klipfisk stk. og hjemmeforbrukt stk. Der blev utvundet 8288 dam:pmechcintran og av lever til andre transoæter hadde man tilovers 39 hl. Rognpartiet blev 0 55 hl. Prisen paa fisken rund, var i begyndese av fisket kr..'0'00.75 pr. stk., men gik senere ned til 6580 øre. Senere gik den igjen noget op. Leverprisen variertemellem 253'0 øre pr. liter. Gjennemsnitsprisen for hele fisket er beregnet til kr pr. stk., hvordter den samlede værdi av det opfiskede kvantum torsk bhr kroner pollen. Efter hvad opsynschefen har kunnet bringe paa det rene paaberoper opsitterne sig med hjemrael av flere aarhundrede gamle dokumenter, hvoriblandt senest el overretsdom av 82, at være eneberettiget til ethvert fike indenfor denne linje. Fiskere fra de omliggende gaarde,og fra andr p distrikter vil ikke respektere den saaledes paaberopte ret og sætter sine fangstredskaper indenfor linjen. N aar saa sker trækker opsitterne i Flister redkaperne op og lægger disse paa land. Det skaper stadig store 8tridig heter og forviklinger med anmeldelser tilfølge. Opsynet staar paa sin side usikker og ønsker dette forhold klargjort. Opsynet blev hævet 29 april. Oprindelsesbevis for rogn til Frankrig. Norges Opslysningskontorfor Næringsveiene meddeler i skrivelse av 3 januar at legationen i Paris telegrafisk har indberettet, at den franske regjering har indrømmet fritagelse for Veirforholdene var under hele fisketiden usedvanlig gode. Bare nogen fremlæggelse av oprindelsesbevis for norsk torskerogn. Torskefisket i Sogn og Fjordane enkelte siormdage er forekommet. Un 922. der fisket omknill to' mand. Efter opsynschef Bruns beretning. Fisken var io.ar usedvanlig stor, fyl Den engelskespanske handels og (forts. fra forr. nr.) dig og fet. Saltfiskvegten dreier sig sjøfartstraktat. saaledes omkring 2) pr. stk. aar Til Va a g s va a g cl i st rik t er der hovedsagelig fisket med garn, Legationen i Madrid indberetter til ilandbragtes 00700'0 stk. torsk. Be væsentlig fløitegarn. Utenriksdepartementet den 30 desemlægget her var 259 motorbaater, 33 Der blev iaar ilagt mange bøter for ber 922: robaater, 22 trandamperier, 3 land lovovertrædelser. justisprotokollen henhold til meddelelse fra det kjøpere Qg 4 ferskfiskseilere med til er registrert 30 saker. Derav er 69 spanske Utenriksministerium av 2 sammen 728 mand. Fisket var godt, vedtagne og betalte bøter til et samlet ds., publisert i»gaceta de Madrid«men ujevnt og vekslende fra dag til beløp av kr Bøterne er ho for idag, er den spanske toldtarifs dag for de forskjelligie fangstfelter. Paa vedsagelig ilagt fot overtrædeiser av løpenummer 33, angaaende fortoldde indre felter: Bjarten, Rugsund og' de forskjellige vedtægters bestemmel ning av»los demas pescados salpre Leirgulen forekom enkelte dage godt ser om fortidlig og forent paa fangst sados, ahumados o escabechados) fi8ke, saa hjemmefolket gjorde tildels felter ne og sætterierne. excepto los en latas«(øvrige saltede) et megt tilfredsstillende fiske. 23 saker blev uttat tiltalebeslutnin røkede eller marinerte fiskesorter, R a u de ber g dis tri k t var fi ger og stevninger. Av disse er undtagen saadanne som er lledlagt i sket gj'ennemgaaende jevnt godt hele paadømt i meddomsretten med det re æsker) efter henstilling fra den herfisketiden, saa utbyttet ansees for me.sultat at samtlige er idømt b0ter med' værende britiske ambassade, blit medget tilfredsstillende. Fremmedefiskere omkostninger. De øvrige 2 har ved tat i den mellem Storbritannien og kan vanskelig delta i fisket her fordi tat og beta,lt die forelagte bøter før Spanien den 3 oktober d. a. avslutf,mgshelterne ligger meget utsat for retsmøtetne. tede handels og sjøfartstraktat i overstorm og sjøgang og kanske mest paa Opsynschefen anfører videre at der ensstemmese med den paa liste A i grund av at havbunden er meget ujevn. paa Flisterpollen i Raudeberg distrikt den norskspanske traktat av 7 okto Det siges at fisket paa disse fangst foreligger et ganske eiendommelig og ber sidstleden fastsatte toldsats av 8 felter kun kan drives av lokalkjendte høist utilfredsstillende forhold om ret pesetas pr. 00 folk. Der blev opfisket 32650'0 stk'l ten til at drive fiske indenfor en nærtorsk, hvilket maa betegnes som me mere bestemt grænselinje tvers over

7 6 ct januar 923 UKENTLGE MEDJELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 23 Spis fisl< merl<ene faar stor Tilførsel av brisling, smaasild og mossa til Stavanger Hermetikavsætning. fabrikkers' filialer som er belirgende utenfor Stavanger by i 922. De av Fiskeridirektøren utsendte merker;. som skal reklamere for vor egen fiskeomsætning, har slaat godt an blandt alle interesserte i fiskerinæringen. Der er hittil solgt omtrent en SPS flski N\erkerne er blit avhændet til fiskehandlere, eksportører, fabrikanter m. v. i vore fiskebyer langs kysten, men ogsaa ute i distrikterne er omsat en hel del. Særlig stor har interessen været i Stavanger, hvor der hittil er solgt merker. Bergen har hittil tat henimot , Aalesund og Haugesund merker. Nien ogsaa i Nordland, hvor salget ndep er bfgyndt, vinder ideen stort bifald, og bestillinger kommer stadig ind til Fiskeridirektørens kontor.. o.. Der gjøres fremdeles regning paa at faa avs at et betydelig antal merker. Særlig bør Trondhjetn og Kristiania som er av stor betydning for henholdsvis fiskeomsætningen og fiskeforbruket, bli store avtagere. disse byer er netop ansa! særskilte forhandlere, som gaar rundt og optar bestillinger. Merkerne faaes til den billige pris av kr pr. 000 stk. (Dog undtat filialerne som er beliggende i Bergen, Haugesund, Kopervik og Sandnes.) vorfra tilført: halv million merker. Dette tør være et bevis for at der kun er en mening om nødvendigheten av at det in denlandske marked blir oparbeidet for vor egen fisk. Røkt Brisling l Pris pr.! Smaasild P M ls pr. lossa i l l i l Pris pr. Kristiania fylke _ Hordaland l '. Sogn og Fjordane l 8.00 i Møre 6 00, 8.00 l Nordland, j 000 _ 2.00 l_.o... ;..; i T!?amrnen_l 302.._=. 4_7_0_0 38_25_ Klydret... 'i :..,,_:... ==...;._3_8_2_5=0:_'_0_0' V ærdi brisling kr snaasild mossa Tilsammen kr Veiledning i tilvirkning av klipfisk er utgit av Fiskeridirektøren og vil av interesserte erholdes gratis ved henvendelse til vrakervæsenet, fiskeriinspektørerne, opsynene og fiskeriselskaperne. nternational fiskeriutstilling leeds, England, i 923. øvrig av alt andet som henhører under fiskehandel og fiskeribedrift. Utstillingens arrangører er: >.>Universal Exhibitions, Ltd., 22/ 24 Oreat Portland Street, London W. «fra hvem norske firmaer, som maaue interessere sig for en eventuel deltagelse i utstillingen, vil kunne erholde alle oplysninger og enkeltheter samt betingelserne for at delta. En international fiskeriutstilling skal avholdes i Fenton street halls, Leeds, England, i tiden fra 24 september Smaasild etc. tilf.ørt Stavanger i tiden /23/ til 6 oktober 923. Utstillingen vil ifølge et utsendt Smaa Pris M Pris Hvorfra,i,! sild pr. osa pr., skj. sl<j.., prospe k t av arrangørerne bli meget rikholdig, og vil omfatte utstillinger li fra alle.!.rancher av fiskeribedriften, saasom: alle slags fiskeredskaper,hordaland ill,. fiskefartøier og utrustning, modeller fylke... [, av fiskehavner, pirer og slipper, ma N. Trøndelag,l, \ skiner for garn og taugverksindu do... '\ 500, 2.00, strien, livbaater med utstyr og alle Nordland do. 800! 2.00: slags livredningsapparater, signalap Tils. 2300='350 =parater som traadløs telegraf og Røkt li 2 300, ; l 350 telefon og alle slags redskaper og utstyr for ferskvandsfiskerierne. Desuten vil der bli utstillet modeller, apparater og tilbehør for tilvirkning av fisk, som for tørring, satning, røkning, konservering, kokning etc.; is og frysemaskiner, kasse og tøndeernballage, hermetik, modeller av maskiner og apparater for tilberedning av fiskeoljer og fiskeguano samt for V ærdi smaasild... kr mossa Tils. kr '

8 ro tl' OSi o, Fetsild : N rds' '. Toldsteder Vaarsild og saaretl storsild lia sild, norgs utførsd au fiskroduktr fra januar til 6 januar 923 og Brisling slandssild Klipfisk, norsk Klipfisk slandsk Rundfisk etc. Rotskjær kg: Sei Hyse, rund ukn som ndtt 6 januar. K fls t lama... Kristiansand.. Egersund... Stavan&er c:: Kopervk.... Haugesund... [ 5 tt: Bergen...! Florø... Måløy..., es Aalesund... ) t Molde... i Si:: Trondhjem Kristiansund ) [ m g Bodø... Svolvær... ' b; Narvik... r Tromsø.... Hammerfest.. ' Vardø Vadsø... Tl O Andre 2)...;... 5 :::r3 lill = [46230i Anden tarfisk Rogn D.m. fran R.m. tran Blank Brun blank Brun Haakjærr. tv >+:: Hærdet Hval Sæl Bott/e Sild, Makrei, Makrei, Laks, Sildefran Sild, fersk Toldsteder hvaltran tran tran nosetran rakt saltet fersk fersk ks. Kristiania... Kristiansand.. Egersund.... Stavanger... _. Kopervik.... Haugesund Florø... Måløy... Aalesund Molde... Kristiansundl) Trondhjem... 0 Bodø... Svolvær... Narvik... 2 Tromsø Levende Anden Fisk Hummer Fisk aal saltet fersk fisk saltet stk. i farta i i Sildemel Fiske gano Sælskind Hermetik r;, l l i l Bergen Hammerfest.. Vardø... Vadsø Andre )... 2:!.._= 59. : uken = , ;... l) følge en senere indkommmen opgave fra toldkontoret er der 30_ 3 2 utført klipfisk, ialt Kristiansund l Totaleksporten av klipfisk i 922 blir saaledes desllten 5000 sei, ialt Kristiansund Totaleksporten av sei i 922 blir saaledes ) Utført fra Kirkenes i tiden 25/2 _3/ anden fersk fisk. Totaleksporten av ferskfisk i 922 blir saaledes Desuten utført 022 margarit (i tiden /_li/). 3i t :::tt ta t ;j..., Tl :::tt > Tl en tn Ei tt...., {$) t Z... ' Q;'

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

STUDENTERSAMFUNDETS TEATER

STUDENTERSAMFUNDETS TEATER STUDENTERSAMFUNDETS TEATER di111611(iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111i111111111111111111111 1 [1111 Høstrevyen 1921

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) H Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/samlededramatisk04lieib SAMLEDE

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

MORAL ER GODT, DOBBELT MORAL ER DOBBELT SÅ GODT!

MORAL ER GODT, DOBBELT MORAL ER DOBBELT SÅ GODT! Side 1 af 6 MORAL ER GODT, DOBBELT MORAL ER DOBBELT SÅ GODT! SØNDAG, 23. NOVEMBER 2008 KL. 12:37 / LIVET, SMIL, SØNDAG Dig, mig, os to, vi to eller de andre? 37 KOMMENTARER RAPPORTÉR/ANMELD På en togtur

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10 Regning med enheder Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17 Regning med enheder Side 10 Måleenheder Du skal kende de vigtigste måleenheder for vægt, rumfang og længde. Vægt

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1912b

J.F.Willumsens Notesbøger 1912b [rødbrun notesbog påtrykt Notes OG J. CHR.PETERSENS PAPIRHANDEL, uden datoinddeling, skrevet både med pen og med blyant] Før dateringerne The Burlington Magasine 17 old Burlington street London W. Hr.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 90: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS

NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS NIELS WALDEMAR LARSENS DAGBOK KAP 3 NIELS WALDEMARS REISE! "! !"#$%&'($)#*(+%&)(,-./&0+(&+#"%#!&*#)&-(+/&+.%#!-#+,&"&12324&1233&!"#"#$% I 2009 fikk Stavanger sjøfartsmuseum en verdifull gave: % Avskriften

Læs mere

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 2 3 2 rotografisaijiliiigeii 038 EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 iotograiisaijilingeii Kunstmaler Ejnar Gjessing er demitteret til Kunstakademiet fra Vermelirens Tegneskole.

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr.

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 omfavne hvemsomhelst. De danner i saa henseende en diamentral kontrast til Kvænerne (Finlænderne). Disse har, saa vidt mit kjendskab til dem rækker, gjennemgaaende

Læs mere

Prospekt. Florida A/S Deleboliger

Prospekt. Florida A/S Deleboliger Prospekt Florida A/S Deleboliger Fantastisk firma feriebolig mulighed Hvad er et køb af bolig som dele ejendom Man siger at en virksomheds vigstigste recurse er medarbejderne derfor skal de belønnes optimalt

Læs mere

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring.

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Kampanjen varer fra uke 9-15. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører. Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Lov om handelsnaering

Lov om handelsnaering Lov om handelsnaering af 16de juli 1907. FØRSTE KAPITEL. Kjøbmandshandel. 1. Naar ikke andet udtrykkelig er sagt i denne lov, udkræves handelsret som kjøbmand af den, som for egen regninig, selv eller

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

De to andre kommisjonsmedlemmene er det vanskeligere å identifisere.

De to andre kommisjonsmedlemmene er det vanskeligere å identifisere. Denne protokollen finnes hos Riksarkivet, i Utenriksarkivet, Ræstads samling, eske 17. Arkivreferansen er: RA/EA-4036/H/Hb/L0017 Den kongelige kommisjon hadde som oppgave å foreslå midler til å oppnå fremgang

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Økonomi Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,6 - økonomi Side 69 Valuta Tabellen til højre skal bruges i flere af de

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere