Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00"

Transkript

1 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue August 2010 nr. 41 Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl

2 Æ formanns jørn Ette en varm somme og mæ masse møer tøs æ at vi har fån styer å manne ting. Vi æ næsten fæe mæ æ hjemmesie og selv tøs æ at den er blevn flot. Vi har også fån æ regnskab op å stå, så de æ blævn overskulig. Mæ hensyn tæ æ histori og æ kultu æ de dejle å løse i Jyske Vestkysten d /05 at de er blevn in å vere Syndejyde. De er manne som søge tebag tæ deres identitet. I dag kan du bo i Ravsted, ha bank i Tønde og arbe i Sønderborre for et amerikansk firma. Det har skabt en rodløshed, hvor vi har fået et behov for at finde vore rødder i det nære. Sitat Kim Fundahl. De afspejle se også i at vi har manne medlemmer uen for Synnejylland. Mæ hensyn tæ æ kultur, så har vi jo lig oplævt æ Dyreskue i Affenraa å æ ringerin i ålle lokalsamfund. Som naue nyt, har vi beslutte om vi ka fin nauen persone ufra som ka skriv i vor Blaj. Æ dæ nauen som har nauer ideer ka i bar ring tæ mæ! Som ny formann æ æ overrasket så lit folk veer om æ forening, så vi har snakket om at vi skav æ meje synle. Æ vil prøv og se vad æ kunn gøe så æ besøgt naun få å æ gade og så haj vi 5 ny melemme å så tænt æ om vi ålle sammel gøe de dsam for så bliv vi manne! Å så te det lit moderne så ha vi en sie å Facebook vor man kan komentere alt. Så hofe æ at i vil slutte om vor arrangemenger vi har ivertfald manne spændende! Indlæg til Æ Blaj gern å dialekt sendes tæ æ redaktøe Peder Luckmann, Synnegae 28 B, 6520 Tautlund Tlf mail: 2... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

3 Sangauden den 8. septembe å Trøjborg No må man si, de æ blævn tradition å kom ue i æ laej ve Trøjborg å syng, så de gø vi ås i åe. Vi ha fån Andreas Laudrup fra Hasle te å syng få, Vagn Rasmussen fra Fjelstrup komme å fåtæl et par anekdote, å ænlæ æ dæ musikalsk unneholning ve Drones&Bellows, som både ve spil dæs ejen musik, mæn å ve spil te naue a æ syngen. Drones&Bellows æ æn dansk/skotsk kvartet fra æ Tynne-kant, som spille richte goj folkemusik, så find jæ sangbøche å møj op wånsda d. 8. septæmbe æ klok 7. Sku I it ha Æ Synnejysk Sangbogch, ka I køef jæn te 50 kr. Vi ska sæfølle ås ha synnejysk kaffeboe! De hele fæ I te æn pris å 110 kr. Temelling te Ann: elle telf Ann Posselt... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 3

4 Præsentation af de ny bestyrelsesmedlemme Endle ka vi bring en præsentation af de ny bestyrelsesmedlemme. Carl var jo valgt som suppleant å æ generalforsamling, men tråt ind i æ bestyrels umiddelbart ette vors først bestyrelsesmøe, hvo Henrik Madsen tråt ue, da han it blev genvål som formann væ æ konstituering." En ægte dansk Sønderjyde! A æ født i Sommeste unne den sist krig, nærmere den 17.s februar Min foræller, var min far dyrlæche Richard Michelsen fra Jacob Michelsen s gård i Åffenrå, o min moe læreind Cæcilie M. Eskildsen Claus Eskildsen s datter fra Tynne. Selv gik a in skool i Sommeste, i mellemskool o æ Katedralskool i Hasle, vofra a bleuv student i Soldat va a osse i Hasle. I København læste a til dyrlæge fra , hvor a fik min kandidateksamen: Cand. Med. Vet. Og efter et par år som assisterene dyrlæge, rundt om i landet, købte jeg mig ind i dyrlægepraksis i Tynne. Fra føst i æ halfjerser te føst i æ halfemser haj a praksis mæ land- og smådye a statet æ smådy shospital i Tynne. Sin va a å æ slauteri i Tynne, te midt i æ halfemser. Sin ha a passet min hus, som a hae sammen me min kuun Hanne, som komme fra Åffenrå. Carl Michelsen. Vi hae sammen tre børn drenge, men de boe åll i Århus. Min kuun o mej har møj fornøjlse a o spil golf, elle vee æ sommehus ve Åffenrå fjoe så Synnejylland æ richle stoe nok fo vos, bortset fra en smuttur te Århus stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

5 Æ heje Hans Christian Clausen, æ føt i Blans væ Synneborre, i 1979 fløt æ i eget hus i Hostrupskov væ Affenraa sammen mæ Else min kuen. Æ er ulæe smej i gennem div. kurser m.m. arb. mig op som værkfører/ arbejdsleder, de seneste 18 år som leder af æ værksted væ Synneborre kumun for sommer og vinter maskiner. Har to vovsne drenge (3c) der IT- Systemkonsulent, og Knud der er direktør for Würth International trading i Shanghai (Kina). Æ er æ daw ude a æ arbejdsmarked, men stadig aktiv. Æ dyker sport å senior niveau mæ tennis, fra sep. til april æ vi i Ensted hallen et par stu en hvor vi spiller Skumtennis, badminton og øver os i førstehjælp, slutter med å søng å drik kaffe å tee. I 35 år ha æ væn tilknyttet æ Synnejysk idrætsforening / DGI Synnejylland å flere felter, æ dau i bestyrelsen i DGI Synnejysk seniorudvalg. Hans Christian Clausen. Min dag gæ e også med have arbejde, ædder va andre seje en pryhave, der æ ca. 400 forskelle plante her i Bonsai og sten, æ elske at dyrke og fremavle egne planter. Min famille æ også synnejyder mæ stoe S. Med venle helsen H.C. Se mee om æ forening stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 5

6 Lasse Korsemann Horne, Redaktør, Gyldendal Lyd Lille Frø å synnejysk Børnebø che å synnejysk Æ forlach Gyldendal ugie nå sin føest børneboch å synnejysk. Det er den kæhn fofatte Jakob Martin Strids Lille Frø, dæ æ euvesåtten til synnejysk å ugie som eboch til iphone og ipad. Det vil saje, at æ boch æ 100% elektronisk og kun kan løjses å en iphone eller en ipad. Mens man blajre elektronisk i æ sirre, kan æ børn få løjst æ historie højt å synnejysk samtidich. Det æ Lyt&Løjs å synnejysk. Æ historie om Æ Lille Frø Jakob Martin Strid vandt Gyldendals stoe, nordiske børnebochskonkurrence med Lille Frø. Æ historie æ, at Lille Frø æ galt galt slem. Defo ende han ret hurtich ve æ skolepsykolo ch, som vil send Lille Frø virre te en specialist, men måske kan han kun finn se sjol ve å rejse helt til æ verdens e en. Æ historie æ fortål å et klingende synnejysk af Lars Thiesgaard æ bochhandles søn fra Graasten. Æ æ udanne skuespelle å hæ laue manne lybøche å risdansk, men alle føe o synnejysk, saje Lars Thiesgaard, dæ hæ laue manne stemme Lars Thiesgaard. te tegnefilm å æ mæ i æ Lottoreklame. Lich no æ han ve å instrueje de dansk stemme te Shrek 4 å Toy Story 3, som ska ha premiere te somme. Stolthej væ Gyldendal Vi æ galt stolt euve å ku bidrach mæ en klassisk, men moderne børneboch tæ de mindst å synnejysk. Æ troe, at det æ galt wichte, at æ børn fæ mulighej få å oplev, at æ dialecht it kun æ en gammeldaws ting, men et moderne språch, dæ kan integrejes å moderne medie som iphones 6... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

7 og ipads, fotæl redaktøje Lasse Korsemann Horne fra Gyldendal Ly. Især for eksilsynnejye som mæ sjol, dæ boe i Kjøffenhavn, æ de jo wichte, at æ børn fæ mulighej få å oplev å hø je synnejysk å de medie, som de bruche konstant som eksempelvis æ iphone og snart æ ipad. Æ Lille Frø kan køfes te iphone, ipod touch å ipad i æ itunes App Store. Vagn Rasmussen s jørn FREMMETOE Di fremmet oe, di fremmet oe som en bruge oldt æmens en troe, at en åsse wee wa di betye såen hiel genaw å så tæje en fæjel wæe jenneste daw. Bodil kund få hjælp a en mand som stield sæj te dispensasjon. Hun ment sællfølge dispussisjon, hun wa i troen. A gøe nar a Gerdas komfmasjonne så galt at te sist så soej a et sjæll wæe gang, det wa hiel trist. Jes han soej: Det hæ moderne refleksti! det tøt han lø flot å wa det kund well åsse wæe det saem som flexti, altså lisse godt! Såen wa et åsse æ foredragsholde i det gammel fåsamlingshus I wee wo dem o bagerst række soej: Vi ka et høe hæenee! Æ foredragsholde fåswae sæj mæ, at dæe wa en dårlig akustik - æ fåmands hoej ga såent et hiel wræjent nik. Det ka a et fåstå få æ winndee hae da standen åwen æ hiel daw! Så a tøs et dæe skuld wæe næwe grund te å klaw.! (Vagn a Fjelstrup)... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 7

8 Mystik og rundvisning å Gram Slot Æ forening var å Gram Slot, det blev en goi avten og 86 medlemmer haed valcht å høe om Anne Sophie Schack og spøgelser å æ slot fortalt af Michael Schack, der er natur- og kulturhistorisk formidler å Gram Slot. Grevinde Anne Sophie Schack leved å æ slot i 1700-tallet og boed faktisk å æ slot i 45 år som enke, hun var blandt de først, der oprettet skoler tæ æ fæstebønders børn. Æ grevind var moi magtfuld og fungere både som borgmester, politimester og dommer i æ by. Æ fangekælder var osse placeret under slottet hvor der i dau er privat bolig. Det sejes, at Anne Sophie leve som spøgels å æ slot i dag. I æ sommerferie gennemføres hver tirsda, torsda og lørda æ kl spøgelsesvandring å æ slot. Æ slot er opføe gennem tre århundrede med start omkring år Æ byggestil æ med rødt tag og de hvide gesimser er et moi dansk hus. De bedste ønsker for æ fremti til Sanne og Svend Brodersen. Æ Synnejysk Forening 8... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

9 Nyt fra Æ Ambassade Så ært nyt fra æ Staj. Det er no næsten sajs monede sin I ha høe fra æ ambassade å a vil gern fotel vodan vi ha et. Det føst møe wa i februar å da va vi omkring 60 persone in å Christansbor, wo Bertel Haarder tav ti te å vis vos rundt og fåteel lidt om hans liv å levned. I marts wa det igæn en politiker, som sku underhol. Den nyunævnt transportminister Hans Chr. Schmidt besøcht vos å æ landbohøjskol. De to time fløj a staj med sang å snak, å da jen va så letsinne å stil et spørgsmål, tau vi lich 30 minute mee. Te æ møe i april va omtrent 50 møt frem få å høe Lars Thiesgaard fåtel om stemme te tegnefilm å um hans roll som Kalle Pet sen fra Dynt. Æ maj møe sku ha wåt mæ Jon Kaldan, men han måt mæl fra i siest øjeblik, så vi tau en quis æ staj få. Det va et helt det saem, men det gik da. Å som æ tradisjon bye, spiel vi kegle i juni. Det va igen i Lyngby, vo omkring 40 va møt frem. Bjarne Mogensen fra affenraa vant æ herrerække å Dorthe Moldt fra Løjt æ damerække. I marts måned va æ generalsekretæe i TV Aabenraa. De va en tue i æ staj å haj lit ti ekstra, som vi så fik. I ka se å høe ham å vos jemsie synnejyskambassade.dk, vo også et mee uførle referate fra vos møe ståe. Vi hae fåt 15 ny ambassadedører i år, så vi nå æ op å 180, så vi klaue it. En stoe tak til Dorthe Moldt få det stoe arbe hun lægge i mæ å fin folk te wos møe. Æ program få æ etteråe ligge olre å æ jemsie. Æ generalsekretæe, Arne Vogt.... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 9

10 En avten mæ Søren Ryge å Folkehjem i Affenraa onsda 27. oktober 2010 kl Søren Ryge æ kæn fo sin fjernsynsprogramme om æ hau, pesone, natue o møj mæe. Han ha laut programme fo DR sint 1977, så dæ æ blævn tæ manne usennelser i ål di åe. Dæ æ mæ glaj æ forening ka bye æ mælemme tæ en auden mæ Søren Ryge. Søren æ en richte goj fortælle, o vi ska høe om hans forbindelse tæ Syslesvig o Synnejylland, hans fjernsynsudsendelse å møj mæe. Dæ blyve hel bestemt en intressant o glant auden. I æ pause fæ vi bolle o tort. Æ pris æ 120 kr. Tæmelling tæ Ann Posselt, tlf mail: stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

11 Mælemskort Æ kupon neenfå gælle som mælemskort. Det er kun gyldig mæ æ postvæsens stempel af navn å æ bachsie. Arrangemente: Onsda 8. septembe kl Sangauden å Trøjborg. Me det stoe synnejysk kaffeboe! Åfen for tæmælling ållere nå. Medlemskort tæ Æ Synnejysk Forening 2010 Onsda 27. oktobe 2010 kl En avten med Søren Ryge å Folkehjem i Affenraa. Pris: 120 krone Åfen for tæmælling ållere nå. Synda 28. novembe 2010 kl Gudstjænest i Kliple Kirk Tæmælling til Ann Posselt, telefon elle å mail, stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 11

12 Næste uegau af Æ Blaj komme i novembe 2010 Æ Blaj blive inløjst å CD af KLO Torvegade Vejen Tlf Æ Synnejysk Forening Forman: Kjeld Andresen Nørregade 8, 6534 Acheskau mail: Næstforman: Tage Lametsch, Ulkebøl, tlf Øvrich bestyrels: Ann Posselt, Røjekro: tlf , mail: Ann æ sekretær å taj sæ af tæmællinge. Ingrid Pedersen, Gram, tlf H.C. Clausen, Affenraa. Tlf Carl E. Michelsen, Tynne. Tlf Peder Luckmann, Tautlund. Tlf , mail: Peder æ kasserer å redaktøe af Æ Blaj Ny indmeldelse sendes tæ æ forman Kjeld Andresen. Kontingente for 2010: 100 kr. som privatperson. 150 kr. pr. husstand (par m.m.) 60 kr. hvis man æ unne 20 åe. 150 kr. pr. husstand i æ ueland. 500 kr. for firmaer (inkl. annonce på æ jemmesie) Æ beløb ka indbetales å kontonummer Afsender: Æ Synnejysk Forening att. Kjeld Andresen Nørregade Agerskov

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Februar 2010 nr. 39 Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Unneholning mæ bl.a. Rundt å æ gulv Æ formanns jørn Mojn te dæ de løs Æ blaj liech no,æ

Læs mere

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå Æ Blaj Ha do glemt å betal dit kontingent? Desværre ha vi it trøjt æ kontingent å voss girokort. Dehfor æ det en del som it ha betal kontingent. Æ prise æ: Enkelt persone: 100 kr. Husstand: 150 kr....tæ

Læs mere

Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion

Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue januar 2008 nr. 31 Tryllerier i Alsion Æ formands jørn Erik Haase, formand, Braue Ætte et helt åes skrivelse fra voss to mælemme Arne Ohlsen å Fred Thiesen, ha

Læs mere

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

ulf nyt 15. ÅRgANg NuMMER 6 december 2011 TEMA: Vis mig dit job - side 7

ulf nyt 15. ÅRgANg NuMMER 6 december 2011 TEMA: Vis mig dit job - side 7 M E D L E M S B L A D F o R U D V I k L I n G S H Æ M M E D E S L A n D S F o R B U n D ulf nyt 15. ÅRgANg NuMMER 6 december 2011 TEMA: Vis mig dit job - side 7 Trivsel lærdom Udvikling Solhjorten er et

Læs mere

BOESLUNDEBLADET Nr. 61 marts 2012 21. årgang

BOESLUNDEBLADET Nr. 61 marts 2012 21. årgang BOESLUNDEBLADET Nr. 61 marts 2012 21. årgang Næste nummer af Boeslunde Bladet udkommer i august 2012 Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d. 05.08.12 Udgivet af: Boeslunde Gymnastikforening

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 2 juni 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Overfyldte bybusser er et sikkerhedsstempel s. 4 Busrevy s. 5 Fleksibilitet s. 6 BAR s. 7 Tækker 1900 stafetten s. 8 Marselisløbet

Læs mere

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36.

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36. LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 8 September 2014 36. årgang Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup

Læs mere

27. maj. 15. juli. 26. august. 7. oktober. 25. november. Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00)

27. maj. 15. juli. 26. august. 7. oktober. 25. november. Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Alt modtages gerne og helst elektronisk på: nyboellen@anneesbjerg.dk (I almindeligt Word dokument/jpeg billede,

Læs mere

Nattergalen med de tolv stemmer

Nattergalen med de tolv stemmer HELNÆSPOSTEN 5 maj 2009 4. årgang nr. 5 Løssalg 15,00 kr. Foto: Thyge Mortensen Røvere og soldater før kamp Side 12 Foto: gb Fernisering i præstegården med prominent besøg Side 16 Nattergalen med de tolv

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere

Det er dejligt at komme på ferie

Det er dejligt at komme på ferie ulf nyt A 18. årgang Nr. 6 December 2014 Det er dejligt at komme på ferie Få gode råd om kærlighed side 15 Hvorfor må jeg ikke komme ud at rejse? side 23 Dejlige feriebilleder side 17 M E D L E M S B L

Læs mere

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 3 Oktober 2014 26. årgang

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 3 Oktober 2014 26. årgang Barrit Vrigsted Nyt Nr. 3 Oktober 2014 26. årgang Indholdsfortegnelse Fællesspisning i Barrit side 5 Nyt fra fodbolddamer side 7 Brask, Graae & Enevoldsen side 8 Badminton side 9 Fodbold side 9 Fredagsklubben

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

Parkinsonforeningen. Så er vi klar til afgang

Parkinsonforeningen. Så er vi klar til afgang Parkinsonforeningen Nyhedsbrev Så er vi klar til afgang Nyt fra formanden 2 Referat fra generalforsamling 2 Revisor bemærkninger 4 Regnskab for 2011 5 Invitation 6 11. april 6 Billeder fra 11. april 7

Læs mere

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April 2007. 3. årgang nr.2

BØGEBLADET. Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester. April 2007. 3. årgang nr.2 BØGEBLADET April 2007 Sogneblad for Gyrstinge-Ørslevvester 3. årgang nr.2 Bøgebladet april 2007 1 Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd Formand: Lone S. Hansen, Gyrstingevej 60, 57 84 53 84 Næstformand: Birgitte

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Langbenede gæster i Tranekær

Langbenede gæster i Tranekær 5. årgang 2. udgave maj 2012 nr. 16. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Så kom den, den med spænding ventede motorvej, meningerne er delte

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014 H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å 3 August 2014 Nyt i Haderslev H.I.F.: H.H.I.F. SHOP H.H.I.F. Tilmeld dig gratis på: www.hh-if-shop.dk Og spar penge allerede i dag... HHI Bestyrelse

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

HVOR SKAL DER VÆRE SKOLE? I HOPTRUP? ELLER I MARSTRUP OG VILSTRUP?

HVOR SKAL DER VÆRE SKOLE? I HOPTRUP? ELLER I MARSTRUP OG VILSTRUP? k o n t a k t e n NUMMER 8 JUNI 2012 HVOR SKAL DER VÆRE SKOLE? I HOPTRUP? ELLER I MARSTRUP OG VILSTRUP? På tirsdag den 10. juni indstiller Børn & Familie udvalget, hvordan Fællesskolens struktur bør være.

Læs mere