Hohenwarte, hvo vi ska ha kaffe, kach å farisæer ette Pers Awten ve Emmele Kleu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hohenwarte, hvo vi ska ha kaffe, kach å farisæer ette Pers Awten ve Emmele Kleu"

Transkript

1 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Februar 2013 nr. 51 Hohenwarte, hvo vi ska ha kaffe, kach å farisæer ette Pers Awten ve Emmele Kleu

2 Nyt fra æ bestyrels Så æ vi kommen in i februar måned. Den opmærksom melem af æ forening har nok set at æ betalingsfrist æ blevn usat et par uche. Vi håfe så at ål ha fåt betal ha man it betal ha man helle it fåt æ blaj. Då ska haus å mebring æ blaj, som gyldich bevis å melemsskab tæ æ generalfosamling! Vi har loj ue me flee arrangsjemente hen owe æ åe, i It ål ha væt li got besøcht, så vi må debatee ve æ generalforsamling om dæ æ det folk vel. Vi har jo som det å blev skrevn i sist ugave af æ blaj nå indføe en rabat tæ melemme ve æ arrangsjemenge så man fæe lidt ue af å væ melem! Sefølle æ vi glaj fo å se at de obligatoriske, som æ ajwentsgustjenest å æ generalforsamling åltiin æ velbesøcht. Men vi håfe å se en masse melemme kom sammel mæ vås ue tæ æ vajehaw å oplew Pers Awten! Det æ et arrangsjement, som vi holle sammel mæ di lokal foreninge ue væ Hewe elle Høje, som man seje øwe we æ østkyst. Å så tenk å spø æ nabo om de æ melem af æ forening elle by dem me tæ æ arrangsjenge, så de fæe et indtryk af wa vi laue. Haus å man ka mell sæ som melem via wors butik å æ hjemmesie, Me venle helsen Peder Luckmann Indlæg til Æ Blaj gern å dialekt sendes tæ æ redaktøe Peder Luckmann, Synnegae 28 B, 6520 Tautlund Tlf mail: 2... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

3 Generalfosamling å Acheskau Kro den 6. marts 2013, kl Kære mælæm, i ønskes godt nytår o tak for dæ gammel. Ægen hæ vi æ fornøjels å bye jæ tæ æ generalforsamling o Acheskau Kro. Haus å mæbring æ mellemskort, som æ å æ bachsie a Æ Blaj. Dæ ska i klip ue, å vis væ æ ingang. Vi ska æ tradisjon tro ha solæch mæ en snaps tæ o begyn mæ, å så stæe æ meny å gul ært ætte æ selve generalfosamling. Ætte vi hæ spist væl Flemming Nielsen hol sit fordrag Man i e tynn å kuen i e balle. å UNO komme å spille og synge. Glæ jer te solæch å gul ært Den manneårig Radio Sydjournalist Flemming Nielsen hæ en gammel grøn kuffert. Den hæ han fyldt op mæ forskælle ting tæ æ foredrag. Æ foredrag æ utraditionelt o ålt forego å synnejysk. Dæ indeholder opløsning a digte o historier samt fællessang mæ vise o sang mæ synnejysk tekst. En striff sjov vitse blyve o lufte, lisom Flemming Nielsen vil fotæl om naue a de manne interessant minneske, han hæ mødt gænnem 43 år som journalist. Ol mælæmme er velkommen tæ æ generalforsamling, men vis do vil ha naue o spis, ska i haus o mæl jæ tæ ved Ann å mobil elle mail, Dæ sku jo gærn væ solæg o ma tæ ol dæ vel spis. Vi ses i Acheskau. Tage... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 3

4 Ulkebøl kierk føest synda i advent En uforgllemmelig dejle og berigende og opløftende daw hvor pastor Kewin O. Asmussen gjorde det om mulig endnu bere end sist gang! vi ka kun glæd wos tæ næste gang han kommer! 4 Vi var rigti manne i æ kierk og næsten lisså manne tæ gløgg å æfelskive, kringel og kaffe. hygle å en fronøjelse når så mange møder op. Å glaj gensyn, Ingrid!... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

5 Etterår 2012 i æ synnejysk ambassade Så fig vi æ etterår øverstannen. Desværre har vi stadi probleme mæ æ jemsie, men vi hoffe at det snae bliwe løst. Vi kom lit sil i gang i æ etterår, da det føest møe va den 4. oktobe. Hæe fik vi besøch a John de Summer- Brason, det tros det fin naun æ fra Asseballe. Vi skue høe um Hadet og foragtet Sønderjyske kunstnere i dyst med samtiden. Vi kom æ hele palet runt, lich fra Emil Nolde øve L: Ron Harald til Erling Jepsen. Det wa manne infalsvinkle å en spænden awten. Den 7. novembe fik vi besøch a Niels Henriksen fra Bredebro, det fotål um Konger og hertuger i Slesvig. Osse hee bløw vi møj kloche å æ historie. Vi slutte a mæ æ grønlangkålsspisen den 17. november. 120 personer haj mælt sig te å vi haj en glant daw. Føst solæg, så Kalle Pet sen fra Dynt å så det hel stoe: Æ kålspisen. Vis folk gik sulten jem va de sjel ue ommet. Så fik vi sevee kaffe å kach å slutte a me et stoe bankospil, wo manne haj probleme mæ æ rof pot, men ætte hans fick Gorm dem læe å sajet richte. Det bløw sungen å drukken øl å ol syns det wa en glant daw. Så hai wi besøch a Per Nielsen å den gylne trompet den 20. januar. Det va en kempeopløvels, som dæ desvære it kom så manne å høe. Vi synnejyer i eksil ønske de anne synnejye et forsinket glajle jul å et gåt nyåe. Arne Fogt AmbassadeGeneralsekretæe... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 5

6 Pers awden Vi ska d. 21. februar æ awten føe Sckt. Pete s daw. Den daw hvoe æ sol igen ha fåt så møje maut at: dee tøe lich så møj um æ daw, som dee frys um nat. Dee kinne vi ål fra æ citat um sckt Pete dee smee en gloen sten å æ is, så den smelt, elle åsse æ barnerim um gris matis fåll um å æ is, så æ is den sprak o.s.v. Æ lokalhistorisk Forening i Højer hae i manne år genoptavn æ tradition Peer s awten d. 21. februar. Som vi Æ Synnejysk Forening gern ve delta i. Æ tradition æ oprindle en hedensk skik mæ Biikebål æ Ildtejn som æ Friser fra Røm tee Holland viieføje, å brugt tæ afske å offefest for Sckt. Pete elle kaske va dee Odin nåe æ hvalfanger drau astaj å æ års farefull hvalfangerfangst. I åe holle Siegfrid Matlok æ båltal å Emmelev Klev strann, å bachette samles vi å æ marskgåe Hohenwarde hvo vi ska ha en småkach å en Farisær å gensyn! NB! se æ sang i Æ Blaj nr. 43 å nr stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

7 Om æ gåre, Hohenwarte Hohenwarte ligge midt i den naturskønne frejet Tyndemarsk, kun 2 km. fra æ vajehaw, hvo der er rich muligheer for at oplewe æ fugl-liv. Æ gåre e opføe i 1878 og dengang bygget som en miniature af æ Universitetet i Kiel. Æ arkitekte bach æ bygningerne e Angel o Schriffren. Etter æ krig blew æ gåre overtaun a staten og i æ periode fungee den som forsøchsstation. I november 1991 blew Hohenwarte overtaun af Aase o Andreas Paulsen me henblik å o lave bondegårdsferie. Etter en renovering ankom de først gæste i marts 1992, o flee af disse komme stadich tilbach år efter år. I september 1999 blew æ gåre overtauen af æ dætte, Vivi Paulsen, de i dav stå klar sammel med hindes kjærest Andreas Nielsen ti å bye både gammel o ny gæste velkommen tl naue dejle dawe i uhøjtidle o hygle ramme. Hohenwarte bliver drewn som hobby landbrug, hvor man kæle me æ dyre o rier å heste. Socialt samvær e de osse masse af, o man ka væ me eller pas se sel. Jen ting er sikkert - man er åltin velkommen til o bland se! Tai me dæue, ette Pers Awten. Her finder du Hohenwarte Ved OK tankstationen/rundkørslen i den nord-østlige udkant af Højer kører du ind ad Nørregade ca. 200 m. og ved antikvitetsbutikken drejes til venstre ned ad Kovej. Følg vejen til den deler sig i tre og hold her til venstre ned ad Slusevejen. Fortsæt ligeud og følg skiltene mod Hohenwarte. Lige efter vidåen ligger gården inde til højre. Vi glæder os til at se dig/jer!... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 7

8 Vot synnejysk språch Mel.: Den evichglaj koffesmaj Se, a ha boej i Synnejylland i snar i manne oer. Dér snakke vi vot æjn språch, som it enhvæ forstoer. Men liså sinne fo man le`e hvo dan de snakkes ska, å de skal væ e fra vores egn. Sådan vil vi no ha. O æ Has le kan bruch man a å alde æ Længe synne o syns di æ det lye bæ Rulla man o R, stamme man måske fra Als. Anne stej troe di, man ha fåt et gal i hals. Din man ha traffelt, han stehr op syv stu n omtrent før dau. Et baj i bare bælle, mæ lidt seef, så æ han ren. Æ skech skal tæjes a. Lidt haueflokke te æ mau. Et hæjseslips han tæje o. No lichne han æ deen. å æ ma pakk smø han. Han hinte føest æ bøest. Skær han tyk, så bliv r han it hunger mæ det føest. te æ hve kaech skær han a wost en døgte skyw. Han æ olti parat, hvis han hungere sku blyw. Do sysle å do sanse, for do har så møj å lau. Do køxe å do bache torte a så manne slau. Do føjle gol å vaske lærkne, å do vaske tøj Å wes det gehr for sinne, er t do snakke lidt for møj. Men en kløtebøss får dit bajs te å hold snut. Æ hun granne gi hind belønning mæ et mut. Nær din mand te unnen så komme mæ sin vuen, skal do se, han æ jæwwer ve osse å mutt sin kuen. Din mand han lege gårdner i æ kalgor mæ sin skaul. Jer efle di er dærret, di ha gien en masse baul. Æ blomme di æ vajsnet, å æ flachstang de æ vælt. Den haj I essen køft ve ham æ snerke o æ Felt. Han ska sans æ flage å æ forstaudø. Han ka sjel væ glase. Det ha han præut fø. Det æ nau han haue. Hva klok æ han tefrej? Han ka liech grau æ grof. Den er kleese, Er en ej? 8... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

9 Din mand han cykle ærne. Han ska o æ apotek. Æ cykel den æ platset nå, så må han a å trækk. Æ pakbær den er brast æ meddecin kom i æ fek. No ska han te å læpp æ cykel. Ærchle me det dæk. Han sku spør æ hjule, wes han da ka komm få, for han sanset æ krettebar i fjor, it å? Da æ jeche brækket, så stoj han kuns å keeg. Olt æ lau troej han jo te din mand vi helle leeg. When vi æ bøjn te narre, ja så maje vi wos ue. Vi gir wo sko lidt wichs, å di ska pusses mæ en klue. Vi pikke o æ dø å vinte, te vi ind æ bøjn. Så stehr vi i æ pissel, å gor ront å sæje mojn. Vi ha lø n lidt tøj, men de ve de bare it. Mæ lidt amdam pynte vi det, de æ lidt slidt. For en blommer t kjoel den æ oltins naue vat. De æ ingen der spø, nær di føst ha spist sej sat. Egon Mårup Vagn Rasmussen s jørn EN LØKLE MUESHISTORRE Om æ bach æ laej wa dæe et hul i æ joe, å dæe boej werdens løkligste musemoe. Ja, det a hæe fåtæll æ et engang lyw men a unge i æ ree waet hiel syw. En daw i det goej wæe sendt hun dem ue å leeg tagfat, plusle få hun øj o en kæmpe kat. Den slikket sæj om æ mund å wa ue o row Muesmoe foe hen æ moe æ kat å så roft hun WOW Æ kat blæw ræj å stak æ hael æmell æ ben musemoe keeg o sin unge wæe å een, så stak hun dem et grin å soej lisse fjoget: Ja, dæe se i æ fordel we å wæe tosproget! (Hanne hae fåtoeld en) Vagn a Fjelstrup... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 9

10 Di goej gammel Dav Hvor vå et hovvets før derhjem, nær der sku slavdes Gris. E Slavder mødt såen henved fem og tov sæ føst en Pris E Kaffekand, den stoj parat, for no sku der skam tejes fat. Vi vå jo manne Bøen derhjem, men vi bløv i vor Køj og prøvt lidt å om vi ku gjem voss godt for Hyl og Støj. Æ sjell vå kun en bitte Stump, der knap ku tør min egen Rump. Den gammel Stinne fra e Tovt hun gik te Haend derind. Folk soej om hind, te hun ku lovt syv Mil imod e Vind. Og hvor hun kom, der vå et Skik, te hun fik lidt i Poes og Fik. Min Mor stoj sjell ved e Komfur og kogt e Plukkefink. Hun stejt og brast, og sått i Sur, og tov sæ a e Skink. E Pighe stoppet Pøls så køen, og di fik Smil og Ros te Løen. Enhver der kom, fik sæ en Æend a Stines friskkogt Pøls. Di vå lidt sort, men di vå keend fra Skærbæk å te Mjøls. E Fedt det reend ned a vor Haeg. a Sirup bløv der it tebaeg. O sikken Sop min Mor ku lav men Klomp i massevis. Og vå et koldt, så ku den varm helt ned i Tær og Mav. Hind Ribbensteg vå ållerbedst, men den bløv gjemt te Degn og Præst. Ja før, da haej Folk sans for Sjov, og ållt gik med Humør. Da keend di it det tosse Jav og Ållt det Uend, der sker. Enhver gær no sin egen Vej, og der er me e Sorr end Glej. Skrevn i 1972 af æ Skoelmestekuen Thilde Hansen! Den femten lispunds Ann-Katrin stoj for e Kaffekand. E Sved den løf i Strifer ned a hind Barm og Pand. Hind Arm vå tyk som anners Lår, og hun ku li en lille tår stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

11 Mælemskort Æ kupon neenfå gælle som mælemskort. Det er kun gyldig mæ æ postvæsens stempel af navn å æ bachsie. Arrangemente foråe 2013 Toesda d. 21/ kl Pers awden, Emmerlev Klev. Kaffe, kach å farisæer å Hohenwarde bachætte. Pris 100 kr. Medlemskort tæ Æ Synnejysk Forening 2013 Onsda d. 6/ kl Generalfosamling å Acheskau Kro Det koste 150, for æ meny, inklusif en snaps o kaffe Valborgs Awten d. 30/ er aflyst! Tæmælling te ålle arrangemente: Ann Posselt, mobil elle å mail, stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 11

12 Næste uegau af Æ Blaj komme i maj 2013 Æ Synnejysk Forening Forman: Kjeld Andresen Nørregade 8, 6534 Acheskau mail: Næstforman: Tage Lametsch, Ulkebøl. Tlf Øvrich bestyrels: Ann Posselt, Røjekro. Tlf , mail: Ann æ sekretær å taj sæ af tæmællinge. Ingrid Pedersen, Gram. Tlf H.C. Clausen, Affenraa. Tlf Carl E. Michelsen, Tynne. Tlf Peder Luckmann, Tautlund. Tlf , mail: Peder æ kasserer å redaktøe af Æ Blaj Ny indmeldelse sendes tæ æ forman Kjeld Andresen. Kontingente for 2013: 100 kr. som privatperson. 150 kr. pr. husstand (par m.m.) 60 kr. hvis man æ unne 20 åe. 150 kr. pr. husstand i æ ueland. 500 kr. for firmaer (inkl. annonce på æ jemmesie) Æ beløb ka indbetales å kontonummer Mælemsbevis 2013 ID-nr Afsender: Æ Synnejysk Forening att. Kjeld Andresen Nørregade Agerskov

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Februar 2010 nr. 39 Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Unneholning mæ bl.a. Rundt å æ gulv Æ formanns jørn Mojn te dæ de løs Æ blaj liech no,æ

Læs mere

Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00

Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue August 2010 nr. 41 Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00 Æ formanns jørn Ette en varm somme og mæ masse møer tøs æ at vi har fån styer å manne ting. Vi æ næsten

Læs mere

Æ Blaj. Glælig jul å gåt nytåe. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Decembe 2011 nr. 46

Æ Blaj. Glælig jul å gåt nytåe. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Decembe 2011 nr. 46 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Decembe 2011 nr. 46 Glælig jul å gåt nytåe Nyt fra æ bestyrels Æ sommeti æ fobi o æ auslutning a æ å nærme sæ haste, 2012 stæ fo æ dør. Vå sidst arangemang i æ

Læs mere

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå Æ Blaj Ha do glemt å betal dit kontingent? Desværre ha vi it trøjt æ kontingent å voss girokort. Dehfor æ det en del som it ha betal kontingent. Æ prise æ: Enkelt persone: 100 kr. Husstand: 150 kr....tæ

Læs mere

Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion

Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue januar 2008 nr. 31 Tryllerier i Alsion Æ formands jørn Erik Haase, formand, Braue Ætte et helt åes skrivelse fra voss to mælemme Arne Ohlsen å Fred Thiesen, ha

Læs mere

Forår i Ådalen - Engen

Forår i Ådalen - Engen Så blev der forår og atter tid til et nyhedsbrev. Forår i Ådalen - Engen Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle af de

Læs mere

VANDBORGREVYENS SANGE. Fra 1998 og fremefter. Fælleshusets tryk

VANDBORGREVYENS SANGE. Fra 1998 og fremefter. Fælleshusets tryk VANDBORGREVYENS SANGE Fra 1998 og fremefter Fælleshusets tryk 1 VANDBORGREVYENS SANGE Efter mere end ti år med Vandborgrevy, har vi nu så stort et materiale af originale revyviser, at de bør gemmes samlet,

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

1: KONG CHRISTIAN.4 2: DER ER ET YNDIGT LAND.4 3: I DANMARK ER JEG FØDT.4 4: SKULD GAMMEL VENSKAB.5 5: LAND OF HOPE AND GLORY.5 6: GOD SAVE THE QUEEN

1: KONG CHRISTIAN.4 2: DER ER ET YNDIGT LAND.4 3: I DANMARK ER JEG FØDT.4 4: SKULD GAMMEL VENSKAB.5 5: LAND OF HOPE AND GLORY.5 6: GOD SAVE THE QUEEN FORORD...3 1: KONG CHRISTIAN...4 2: DER ER ET YNDIGT LAND...4 3: I DANMARK ER JEG FØDT...4 4: SKULD GAMMEL VENSKAB...5 5: LAND OF HOPE AND GLORY...5 6: GOD SAVE THE QUEEN...5 7: BLUE REVOLUTION...6 8:

Læs mere

Alsisk skriftsprog. vejledning i skrivemåde. Januar 2006

Alsisk skriftsprog. vejledning i skrivemåde. Januar 2006 Alsisk skriftsprog vejledning i skrivemåde Januar 2006 Udgivet af: Alsingergildet Udgave: 03 Dato: 16. januar 2006 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord 1 2. Indledning 1 3. Tilbagemeldinger til Alsingergildet

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Kubikken- Maj 2014. Bitten, Bent og Iris til gule ærter. Sydjysk MC-Club

Kubikken- Maj 2014. Bitten, Bent og Iris til gule ærter. Sydjysk MC-Club Kubikken- Maj 2014 Bitten, Bent og Iris til gule ærter. Sydjysk MC-Club 2 -Kubikken Redaktørens firkant Vi er på jagt efter et nyt trykkeri. EUC Syd har trykt bladet for os, og vi har betalt for det med

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Hvem er det der banker? Hun har en han-kanin Og hvis den så får unger Så døer vi af grin Og hvis den så får flere Så sender vi dem til

Hvem er det der banker? Hun har en han-kanin Og hvis den så får unger Så døer vi af grin Og hvis den så får flere Så sender vi dem til Hvem er det der banker? \\: Hvem er det, der banker? Hvem er det, der banker? På klosterporten her ved midnatstid :// \\: Det er en gammel og ussel kvinde Der gerne vil i klost'ret lukkes ind :// \\: Nej,

Læs mere

Nors - Tved Tidende. Rikke er kvik og talstærk Folk flytter gerne til Nors 7-9-13 i Tved. 6. udg. - årg.9. Nov. - dec. 2013

Nors - Tved Tidende. Rikke er kvik og talstærk Folk flytter gerne til Nors 7-9-13 i Tved. 6. udg. - årg.9. Nov. - dec. 2013 Nov. - dec. 2013 Nors - Tved Tidende 6. udg. - årg.9 Rikke er kvik og talstærk Folk flytter gerne til Nors 7-9-13 i Tved 16.11.13 Indledning Så er vi på vej mod mørkere tider, men flot ser naturen ud lige

Læs mere

SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN

SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN Se den lille kattekilling... 2 Oles ny autobil... 2 På en grøn bakketop... 2 Højt på en gren... 2 Tinge-linge-later... 2 Lille føl... 2 Jeg ved en lærkerede... 3 Sur, sur, sur...

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 20. ÅRGANG - 2009 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 20. ÅRGANG - 2009 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 4 20. ÅRGANG - 2009 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Arrangementskalender 2009 6. november: Legeaften Vrejlev-Hæstrup Hallen Arr.: PV Sport 81 14. november kl. 18.00:

Læs mere

Nr. 15 17. juli 1995

Nr. 15 17. juli 1995 Nr. 15 17. juli 1995 REDAKTIONEN. Vi sidder netop her en lun sommeraften og har nydt Bjarne Riis' fantastiske indsats i dagens enkeltstart i Tour de France. Og nu sidder vi og disskuterer om der skulle

Læs mere

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger.

Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Her finder I de sange, som vi synger mest her i børnehaven. Tre små ællinger. Tre små ællinger jeg engang så, Tykke og tynde var ude at gå, Men den ene lille ælling med en fjer på sin bag drillede de andre

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt En festlig afslutning på 5 forrygende dage til Vejrup Sportsfest Pigerne her, har en god tilgang til fælles sang, sammen med Kandis søndag aften. 23.

Læs mere

SPAGETTI- GUDS- TJENESTE

SPAGETTI- GUDS- TJENESTE SPAGETTI- GUDS- TJENESTE et møde med kirken og Gud i børnehøjde 1 SPAGETTIGUDSTJENESTE et møde med kirken og Gud i børnehøjde Forord (DFS) ønsker at inspirere til, at Danmarks børn møder Bibelens Gud og

Læs mere

Gi r mere end bare lillefingeren. Maling, tøj, sko og Feng Shui i Binderup Læs side 5. Kenneth er kommet på Wall of fame Læs side 3.

Gi r mere end bare lillefingeren. Maling, tøj, sko og Feng Shui i Binderup Læs side 5. Kenneth er kommet på Wall of fame Læs side 3. Nummer 11, 16. årgang, december 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Gi r mere end bare lillefingeren Læs side 7 Maling, tøj, sko og Feng Shui i Binderup Læs side

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Avnbøl-Ullerup landsbylaug indbyder til generalforsamling

Avnbøl-Ullerup landsbylaug indbyder til generalforsamling 8. årgang 1. udgave Marts 2015 nr. 27 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Bakkesnak Side 4 Side 7 Om nabohjælp Side 10 Opstart i

Læs mere

Vi søger slægtens spor i stort og småt

Vi søger slægtens spor i stort og småt 1 På jagt efter huggespor i granitstenene i kirkediget Vi søger slægtens spor i stort og småt Lokalhistoriske skrifter for Hilleslev-Kåstrup sogne. Nr. 6 2003 2 3 Vi søger slægtens spor i stort og småt

Læs mere

Nattergalen med de tolv stemmer

Nattergalen med de tolv stemmer HELNÆSPOSTEN 5 maj 2009 4. årgang nr. 5 Løssalg 15,00 kr. Foto: Thyge Mortensen Røvere og soldater før kamp Side 12 Foto: gb Fernisering i præstegården med prominent besøg Side 16 Nattergalen med de tolv

Læs mere