juni 2014 nr. 56 Æ Blaj ...tæ bevarls af æ sproch å kultue Virksomhesbesøch å Linak i August

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "juni 2014 nr. 56 Æ Blaj ...tæ bevarls af æ sproch å kultue Virksomhesbesøch å Linak i August"

Transkript

1 juni 2014 nr. 56 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Virksomhesbesøch å Linak i August

2 Nyt fra æ bestyrels Den 5. marts 2014 va vi 140 mællemme samlet o Acheskau Kro tæ generalforsamling i Æ Synnejysk Forening. Æ forman bøj velkommen, o vi sang: Sønderjylland er det bedste sted på jorden. Som sævanle fik vi solech. Æ solech smacht got, o gle fint ned mæ en snaps. Så sang vi: For en fremmed barsk og fattigt o så begynt æ generalforsamling. Valg af dirigent: Som dirigent foeslau æ bestyels Christian Rasmussen o han blev enstemigt valgt. Christian takked fo æ valg o konstate, at æ generalforsamling var lovle indvarsle, o at dæ it va inkommen naue forslau fra æ mælemme. Æ dausorden ku ses o en stoeskærm. Bestyrlsens beretning: Unne æ bestyelses beretning fotol æ forman om de arransjemange vi ha haj i dæ sist å, o va vi essen ha laue. Regnskabsaflæggelse: Æ kasee gymmelgik æ årsrapport o æ stoeskærm. Dæ blev gøe så godt, at dæ bachette ingen spøsmål va tæ æ regnskab. Valg af bestyels: Kjeld Andresen, Tage Lametsch, Peder Luckmann o Hans Christian Clausen blev ol genvalgt. Dæ va ingen anne forslau. Valg af bestyrelsessupleant: Dæ va genvalg tæ Knud Kylling Pedersen. Holger Zoega Rasmussen blev nyvalgt. Valg a revisor: Her va Holger Zoega Rasmussen o valg, men han genopstillede it da han blev valgt tæ bestyelsessupleant. Karen Marie Mølleskov, Rødkro blev valgt som revisor Valg a revisorsupleant: Claus Jacobsen, Toftlund, blev valgt. Unde eventuelt blev dæ bl.a. spue om æ forening haj tænkt o at gø sæ synliæ i forbindels mæ æ arrangement o Døbbøl den 18. april 2014, o dæ blev dæ svae ja tæ. Dæ va o en opfordring tæ æ mællæmmer om at kom mæ forslau tæ nye arrangementer. Indlæg til Æ Blaj gern å dialekt sendes tæ æ redaktøe: Peder Luckmann Synnegae 28 B 6520 Tautlund Tlf mail: 2... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

3 Æ dirigent sluttet mæ o tak for goj ro o orden, o så sang vi: De er sø køhnt, de er så dejle. Ætte æ generalforsamling va dæ gul ært mæ tæbehør. Dæ va ært som de laue dem å Ackeskau Kro, o di æ rechte goj. Da vi va færre mæ o spis, sang vi: Åbent landskab. Ætte den sang optrådt Ingrid Petersen mæ: En tur mæ æ spritte. Tæ slut sang vi: Fred hviler over land og by. Den 12. marts 2014 haj æ bestyrels konstueringsmøe o Rødekro Kro Væ æ møe sku æ bestyelsesposte fodeles. Vi blev jens om en form fo kollektiv bestyrels mæ Tage Lametsch som forman. Så æ fordeling sæ sån ue: Forman: Tage Lametsch Næstforman: Kjeld Andresen Kasserer: Peder Luckmann Sekretær: Ann Posselt PR: H.C.Clausen Arrangementer: Ingrid Pedersen og Carl Michelsen Æ Blaj: Peder Luckmann Æ hjemmesi: Kjeld Andresen Bogudgivelser: Kjeld Andresen Tæmelling: Ann Posselt Kjeld vil it væ forman meje, han vi gjern træd et skridt tæbach o væ næstforman, så vi bytte lich plads i æ bestyels. Æ vil gøe hva æ kan, for at æ mællenmer tøs, dæ æ got o væ mællem a Æ Synnejysk Forening. Æ vel slut mæ o ønsk jæ olsammel en richte goj somme, o haus å inviteje jæ naboer, familie o venner mæ i æ forening, så vi kan bliv nau fleje i Æ Synnejysk Forening Goj somme! Tage Lametsch!... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 3

4 Valborgs auwten De bleu et værre rensammen - vi haed it regnet mæ at så manne vi kum. Auve firs va vi å Holbøl Landbohjem tæ en glantkumsammen. Den katolske kirke hae oltie væn goed tæ och inlæm di hedenske skikke, sum æ befolkning it vil gi aukald å. Det gjal osse æ fejring a den kummenne summe, så den begivenheje kum tæ och bliw Valborgsauwten. Valborg va en engelsk nonne, som bleuv abedisse i sydtyskland och helgenkåret i år 779, altså før Gorm den Gamle va kong i Danmark -. De va føst ætte æ Reformation och æ Pietisme at æ fest for den kommende sommer bleuw auskaffet i Danmark (di flest staje). De va Valborgsauwten, en auwten mæ traditioner helt tebach tæ æ ti før kristu s føssel, mæ bål mæ majstang mæ dans mæ spring gennem æ bål mæ løssluppenhee, for nå ær æ vinter forbi och æ sommer ståe foran vos. Vi nåjed it sel å ha bål och dans, men vi høe um et, och så hae vi fån Peder tæ och lau en billedkavalkade ouwe Valborgsauwten. Ingen auwten uen en god historie, så vi haed auvetal Agnes Bossen fra Højer och Vagn fra Fjelstrup tæ och kum mæ et pa a di goed, och så sku vi jo osse syng nauen sang, sum Olga Clausen fra Ullerup spillet tæ. Selfølle fik vi osse kaffe och tort, och sællum æ snak gik godt fik vi heldivis ti tæ et par indlæg af Asta Kjær och Annegrete Dall innen vi lit aue ti fik ausluttet æ glantkumsammen. Mikkel 4... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

5 Mojnasta Æ hæ oprette min ejn hjem sie, den hjerre Æ skrywe å synnejysk, o fortæel små historie o wis manne a min beldre. Hæ I løst te å fo driw e ti mæ å kich å let gam l teng å sache? Jelsen fra Asta Flyvholm Kjær Mail: stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 5

6 En hilsen æ redaktøe ha motaun fra Ernst Bartram, Åbyhøj: Kære medlemme i Æ Synnejysk Forening! Æ hæ he i hoj en gammel historie lichen å æ tøs at i åch ska høen, det goe ve den æ at den kun ka forståes a synnejyre hæe æ den: En dejle sommedav sot Mitte å Nils Pete å æ sømandsbro å kech å æ solnegang. Så sejer Niel Pete: Ska vi it rim vi to? Jo det ka vi da got, do begynne, seje Mitte. Æ sol gæe ne i en bran, Så æ de dæ; Ven do it fløtte æ finge, tiisse æ å din hahn. Tak fo det dejle blaj, æ hæ nyt å læs æ synnjysk, æ vil da indrøm at det æ nemme å snak det in å skriv, å nå æ løs æ blaj skal æ da to gang igømmel det innen det rigte fiser in! Æ senne min best hilsne te jer ål, før va det Rosengae 12 i Synnebore, nå æ æ det Århus. Batte 6... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

7 Æ forenings webbutik Herme en opfordring tæ å gå i wos web-butik for å fin manne goe gav-artikle. Æ butik æ åfen ålti, altså 24 time i æ døjn. I gå in o bestelle, skrive jeres navn å adres, å så komme æ beløb frem, som så skal øveføes tæ vores konto. Så snart æ beløb æ betalt, senne vi de bestilt vae. Kig ind å stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 7

8 Virksomhesbøsøch å Linak d. 27. august, kl Ætte utallige opfordringe, har vi fåt æ chance for å kom in å se Linak, å vores årle virksomhesbesøch. Vi ska den 27. august in å se Linak, som ligge i æ nærhe af Guderup. Æ arrangsjemeng wa kort nævnt i det sist blaj unne kommende arrangementer, så det vis se at det ollere æ fult optavn tæ de 50 persone, som de ka vis runt. I forbindels me æ pinse, va det en stoe omtal af Bent Jensen og hans firma Linak i Jyske stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

9 KAFFEBOE ELLE SYNGETTERMEJE SYNGETTEMEJE ELLE KAFFEBOE? Jen ting er sikke, vi møes å TRØJBORG, synde d. 7 septembe æ klok Igen i åe hae besluttet at møes å TRØJBORG tæ Syndejysk kaffeboe och selfølle ska vi ås syng et par sang fra vos sanghæfte. Vi hae som selvanlig fån Dres Lautrup tæ å syng fo, och dem som kinne Dres veæ osse at han æ go fo en goed historie, hvis det sku væe. Som musiker hae vi presset Eddy ham som vi pleje och ha tæ och spil, så vi æ sikke å, at vi ka syng æ sang, sælum vi it kinne dem. Johanne Clausen ståe fo æ tort, så va ka go fejl? Vi møes synde d. 7. septembe æ klok Tæmelling te Ann Posselt, mobil elle å mail: Pris: 125,- kr. for medlemmer. 75,- kr. for børn (10-18 år). Gratis for medlemmers børn/børnebørn under 10 år. 175,- kr. for naboer og gode venner.... stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 9

10 Folkehjem den 22/ æ klok Vem de it kinne æ Folkehjem, så æ det det dansk forsamlingshus i Aabenraa. Vi hae vært åe et stoe møe mæ nauen kenn folk i oktober måned, som kinne naue tæ det emne som vi hae valgt. Och som ålle anne hae vi it glemt at vi i åe minnes æ 150 åe for æ krig i Vi hae dæefor fån Jørgen E. Poulsen tæ och kum. Jørgen E. Poulsen kumme fra Branderup mellem Tautlund och LøgumKloster, så han hae lauet, at han nok ska snak å Synnejysk. Jah, vem han æ, veæ oll tidligere Generalsekretær for Dansk Røde Kors -. Och han hae lauet och kum och fortæl æ historie um Røde Kors International s opstart i Um Røde Korses føest opgaue i en krig, som va å Dybbøl i Och hvodan Røde Kors udviklede sej i de næste 150 åe, fra en bamhjertig ide tæ en verdensumspænnende organisation, sum gør en afgørende rolle i ål krig over den ganske verden, sien hen, osse i dau. Tæmelling te Ann Posselt, mobil elle å mail: Pris: 100,- kr. for medlemmer. 150,- kr. for naboer og gode venner (ikke medlemmer). Begrænset deltagerantal først til mølle! stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue

11 Kommende arrangementer Wonsda d. 27/8 kl Virksomhesbesøch å LINAK Gratis, max 50 persone, kun for melemme. Adresse: Vesterled 1, Guderup, 6430 Nordborg Synda d. 7/9 kl Synnejysk kaffeboe å syng-ettemeje Vi møes å Trøjborg Pris 100 for ikke melemme, 150 kr for ikke-melemme. Trøjborgvej 21, 6261 Bredebro Wonsda d. 22/10 kl Foredrag me Jørgen Poulsen å Folkehjem Tidligere Generalsekretæe for Røe Kors komme å fortæl om denne nå 150 åe gamle organisasjon. Pris 100 for ikke melemme, 150 kr for ikke-melemme. Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa Synda d. 30/11 kl Føst synda i ajvent Ajvents gudstjenest i Hasle Domkirk Nærmere omtale komme senere. Tæmælling tæ æ arrangemenge Ann å telfon elle mail stiftet tæ æ bevarls af æ synnejysk sproch å kultue 11

12 Næste uegau af Æ Blaj komme i august 2014 Næste uegau af Æ Blaj komme i maj 2013 Æ Synnejysk Forening Æ Synnejysk Forening Forman: Forman: Tage Lametsch Kjeld Søvang Andresen 3, Ulkebøl Nørregade 6400 Synneborre 8, Acheskau mail: Næstforman: Næstforman: Kjeld Andresen Acheskau. Tlf Tage Lametsch, Ulkebøl. Tlf Øvrich bestyrels: Øvrich Ann Posselt, bestyrels: Røjekro. Tlf , Ann mail: Posselt, Røjekro. Tlf , mail: Ann æ sekretær å taj sæ af tæmællinge Ann æ sekretær å taj sæ af tæmællinge. Ingrid Pedersen, Gram. Tlf Ingrid H.C. Clausen, Pedersen, Affenraa. Gram. Tlf. Tlf / 55 mob H.C. Carl Clausen, E. Michelsen, Affenraa. Tynne. Tlf. Tlf Carl E. Michelsen, Tynne. Tlf Peder Luckmann, Tautlund. Tlf , Peder mail: Luckmann, Tautlund. Tlf , mail: Peder æ kasserer å redaktøe af Æ Blaj Peder æ kasserer å redaktøe af Æ Blaj Ny indmeldelse sendes tæ æ forman Tage Lametsch Ny indmeldelse sendes tæ æ forman Kjeld Andresen. Kontingente for 2014: 100 kr. som privatperson 150 kr. pr. husstand (par m.m.) Kontingente for 2013: 60 kr. hvis man æ unne 20 åe 150 kr. pr. husstand 100 kr. som privatperson. i æ 150 ueland kr. pr. husstand (par m.m.) kr. kr. hvis for man firmaer æ unne 20 åe. (inkl. 150 annonce kr. pr. husstand på æ i jemmesie) æ ueland. 500 kr. for firmaer (inkl. annonce på æ jemmesie) Æ beløb ka indbetales å kontonummer Æ beløb Synnejysk ka indbetales Forening å kontonummer Mælemsbevis 2014 Mælemsbevis 2013 ID-nr ID-nr Afsender: Afsender: Æ Synnejysk Forening Æ Att. Synnejysk Tage Lametsch Forening att. Søvang Kjeld 3, Andresen Ulkebøl Nørregade 6400 Sønderborg Agerskov

Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00

Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue August 2010 nr. 41 Sangauden å Trøjborg 8. septembe kl. 19.00 Æ formanns jørn Ette en varm somme og mæ masse møer tøs æ at vi har fån styer å manne ting. Vi æ næsten

Læs mere

Æ Blaj. Glælig jul å gåt nytåe. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Decembe 2011 nr. 46

Æ Blaj. Glælig jul å gåt nytåe. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Decembe 2011 nr. 46 Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Decembe 2011 nr. 46 Glælig jul å gåt nytåe Nyt fra æ bestyrels Æ sommeti æ fobi o æ auslutning a æ å nærme sæ haste, 2012 stæ fo æ dør. Vå sidst arangemang i æ

Læs mere

Hohenwarte, hvo vi ska ha kaffe, kach å farisæer ette Pers Awten ve Emmele Kleu

Hohenwarte, hvo vi ska ha kaffe, kach å farisæer ette Pers Awten ve Emmele Kleu Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Februar 2013 nr. 51 Hohenwarte, hvo vi ska ha kaffe, kach å farisæer ette Pers Awten ve Emmele Kleu Nyt fra æ bestyrels Så æ vi kommen in i februar måned. Den opmærksom

Læs mere

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret

Æ Synnejysk Forening. Æ Blaj. ...tæ bevarls af æ sproch å kultue. Februar 2010 nr. 39. Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Æ Blaj...tæ bevarls af æ sproch å kultue Februar 2010 nr. 39 Kom tæ generalfosamling o 10 års jubilæum i SI-Centret Unneholning mæ bl.a. Rundt å æ gulv Æ formanns jørn Mojn te dæ de løs Æ blaj liech no,æ

Læs mere

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå

Æ Blaj. www.synnejysk.dk. Ha do glemt å betal dit kontingent? Gi et gaukort tæ Æ Synnejysk Forening. 500 mand tæ gudstjenest i Affenrå Æ Blaj Ha do glemt å betal dit kontingent? Desværre ha vi it trøjt æ kontingent å voss girokort. Dehfor æ det en del som it ha betal kontingent. Æ prise æ: Enkelt persone: 100 kr. Husstand: 150 kr....tæ

Læs mere

Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion

Æ Blaj. ...tæ bevarels af æ sproch å kultue. januar 2008 nr. 31. Tryllerier i Alsion Æ Blaj...tæ bevarels af æ sproch å kultue januar 2008 nr. 31 Tryllerier i Alsion Æ formands jørn Erik Haase, formand, Braue Ætte et helt åes skrivelse fra voss to mælemme Arne Ohlsen å Fred Thiesen, ha

Læs mere

LØBETRÆNING GÅTURE/STAVGANG HUSK

LØBETRÆNING GÅTURE/STAVGANG HUSK Februar 2015 2 05. marts Cykelmøde 12. marts Generalforsamling 22. februar Cross løb Hole Skov 08. marts Cross løb Hedvigslundskoven 15. marts Cross løb Glamsbjerg Golf 15. marts Førstehjælp 01. april

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar.

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn.

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn. NR 2 2014 77. ÅRGANG Georg Stage i Københavns havn. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Avnbøl-Ullerup landsbylaug indbyder til generalforsamling

Avnbøl-Ullerup landsbylaug indbyder til generalforsamling 8. årgang 1. udgave Marts 2015 nr. 27 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Bakkesnak Side 4 Side 7 Om nabohjælp Side 10 Opstart i

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 12 / August 2007 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Barrit Vrigsted Nyt Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Indholdsfortegnelse Barrit og Omegns Byfest side 7 Fodbolddamer på tur side 8 Gymnastik i Barrit side 9 Repræsentantskabsmøde i BV Nyt side 10-11 Den positive

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Nyt fra skolen. Redaktionelt. Anne E. Standrup. Redaktionen. Med dette nummer af AL- NYT ønsker vi i redaktionen dels at se tilbage, men i endnu

Nyt fra skolen. Redaktionelt. Anne E. Standrup. Redaktionen. Med dette nummer af AL- NYT ønsker vi i redaktionen dels at se tilbage, men i endnu Nr. 2-1995 NYT Redaktionelt Med dette nummer af AL- NYT ønsker vi i redaktionen dels at se tilbage, men i endnu højere grad at se frem. Vi er glade for at kunne give en præsentation af den repræsentant

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk Marts - maj 2015 I Årgang 9 -

Læs mere

HUGin. Årets Hylke Borgerere 2004 21. ÅRG. NR. 2. Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen.

HUGin. Årets Hylke Borgerere 2004 21. ÅRG. NR. 2. Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen. HUGin Årets Hylke Borgerere 2004 Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen. 21. ÅRG. NR. 2 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders

Læs mere

Nr. 91 Marts 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe

Nr. 91 Marts 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Nr. 91 Marts 2002 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Sidste nyt. Skuespillerne er på plads. Kurt Holm har også meldt sig under fanerne. Så der bliver 6 damer og 4 herrer. Det er meget

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008 Redaktør: S. Jacobsen, wsj@mx5club.dk Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Adresselabel B Afs. Dyssevej 9 9541 Suldrup Frimærke Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Almas, Aalborg Gugvej 138 9210 Aalborg SØ Almas, Hadsund Industriparken

Læs mere