Vejledning til operatører og chauffører om Flextrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til operatører og chauffører om Flextrafik"

Transkript

1 Vejledning til operatører og chauffører om Flextrafik Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby Tlf Movia Design/Mette Malling Foto: Movia/T. Schiørring

2 Servicehåndbog til chauffører om Movia Flextrafik Servicehåndbogen skal forefindes i alle vogne, der kører for Movia Flextrafik Februar 2015

3 Indholdsfortegnelse Velkommen til Movia Flextrafik 6 Uddannelseskrav 7 Brugergrupper i Movia Flextrafik 7 Den individuelle Handicapkørselsordning 8 Patientbefordring 8 Visiterede borgere 8 Flextrafik Rute 9 Flextur 9 Kundepleje 10 Information 10 Dagligdagen i vognen 11 Befordring ad trapper 11 Særlige dispensationer 13 Tilmelding 13 Køreordre 14 Beskeder fra kommunikationsudstyret 17 Placering af borgere i vognen 19 Kontakten med omverdenen 20 Overvågning og trafikstyring 20 Uheld 20 Materiale i vognen 22 Glemte sager 22 Kvalitetsopfølgning 23 Hvem laver hvad? 25 Bestilling af materiale 25 Kontakt 26 5

4 Velkommen til Movia Flextrafik Du skal nu til at køre for Movia Flextrafik. Formålet med denne Servicehåndbog er, at du skal kunne bruge den som en opslagsbog i dit daglige arbejde som chauffør for Movia Flextrafik. Det er nødvendigt, at du kender denne bog så godt, at du kan finde svar på spørgsmål, der opstår i dagligdagen. Vi anbefaler dig at læse håndbogen igennem, så du er helt opdateret. Movia Flextrafik er ikke din arbejds-giver, men har som myndighed på området givet retningslinjer og fastsat nogle regelsæt. Det gælder også de krav og forventninger Movia Flextrafik stiller til dig som den kollektive trafiks ansigt udadtil. Kravene til dig som chauffør kan du se i denne håndbog. Målet er at tilbyde høj kvalitet i servicetrafikken, og her har du, som chauffør, en helt central rolle. Service er et nøgleord for dig, som chauffør. Movia samler på tilfredse kunder og spørger derfor tusindvis af kunder om deres oplevelse af produktet kørslen. Tilfredse kunder er lig med god kvalitet, og det kan du bidrage til. Uddannelseskrav For at blive chauffør og køre for Movia Flextrafik, er der nogle uddannelseskrav, som du skal opfylde: Du skal være i besiddelse af køre kort til erhvervsmæssig personbefordring. Du skal være i besiddelse af førerkort eller efter den 1. september 2001 have gennemført og bestået et taxichaufførkursus godkendt af Trafikstyrelsen (gælder ikke bustilladelse). Modul 1 Introduktion til offentlig servicetrafik. Modul 2 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer. Modul 3 Befordring af fysisk handicappe passagerer eller Befordring af bevægelseshæmmede (gælder kun for chauffører, der kører liftvogn). Modul 1, 2 og 3 afholdes løbende som AMU-kursus på godkendte AMU-centre. Der kan dispenseres for gennemførelsen af modul 1 & 2, hvis der fremlægges dokumentation for tilmelding til første ledige kursus. Der kan IKKE dispenseres for modul 3, da dette modul skal være gennemført for at kunne køre for Movia Flextrafik. Kursusbevis eller dispensation skal altid medbringes i vognen. Brugergrupper i Movia Flextrafik Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige årsager ikke kan eller vil benytte de traditionelle kollektive trafiktilbud. Der er i øjeblikket 5 typer brugere i Movia Flextrafik: Den individuelle Handicapkørsels ordning. Flextur. Patientbefordring. Visiterede borgere. Flextrafik Rute. Movia Flextrafik koordinerer alle kørsler under de forskellige kørselsordninger. Derved bliver vognene udnyttet optimalt. 6 7

5 Den individuelle Handicapkørselsordning Er fritidskørsel for bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Borgeren skal visiteres til kørslen af kommunen. Kørslen skal bestilles via Movias kundecenter eller via internetbooking. Borgeren skal altid hentes og følges fra/til entredøren på privatadresser. Borgeren bliver ved bestillingen oplyst, at vedkommende skal være klar til afgang -5/+15 min. før det aftalte afhentningstidspunkt. Hvis borgeren skal benytte trappemaskine, må borgeren og kørestolen ikke veje mere end 120 kg tilsammen. Ved mistanke om overvægt, skal Trafikstyringen kontaktes. Borgeren afregner direkte med Movia Flextrafik og aldrig til dig som chauffør. Patientbefordring Er for borgere, der skal til behandling eller undersøgelse på sygehuset. Borgerne skal visiteres til kørslen af regionen. Kørslen skal bestilles via Befordringsservice (Region Sj.) eller Kørselsservice Syd (Region H.). Borgeren skal altid hentes og følges fra/til entredøren på hjemadressen. Regionen visiterer til det individuelle serviceniveau, hvilket vil fremgå med SR i køreordren. Borgeren bliver ved bestillingen oplyst, at vedkommende skal være klar til afgang -5/+15 min. før det aftalte afhentningstidspunkt. Hvis borgeren skal benytte trappemaskine, må borgeren og kørestolen ikke veje mere end 160 kg tilsammen. Visiterede borgere Er kørsel for borgere, der fx skal til læge eller speciallæge. Borgeren skal visiteres til kørslen af kommunen. Kørslen skal bestilles via kommunen eller evt. genoptræningscenter. Borgeren skal følges fra entredør til entredør. Kommunen visiterer til det individuelle serviceniveau, hvilket vil fremgå af køreordren. Borgeren bliver ved bestillingen oplyst, at vedkommende skal være klar til afgang -5/+15 min. før det aftalte afhentningstidspunkt. Flextrafik Rute Kører elever og brugere til specialskoler, dagtilbud og beskyttede værksteder. Borgerne skal visiteres til kørslen af kommunen. Kørslen udføres i lukkede ruteforløb, dvs. kørslen mixes ikke med andre kørselstyper. Borgeren bliver ved bestillingen oplyst, at vedkommende skal være klar til afgang -5/+15 min. før det aftalte afhentningstidspunkt. Flextur Flextur er for alle og kan bruges til alle formål. Kørslen skal bestilles via Movias Kundecenter eller via internetbooking. Kørslen foregår fra kantsten til kantsten. Børn, som skal sidde i barnestol/selepude, skal selv medbringe denne. Borgeren bliver ved bestillingen oplyst, at vedkommende skal være klar til afgang -5/+15 min. før det aftalte afhentningstidspunkt. 8 9

6 Kørsler, der er bestilt via Movias Kundecenter, skal afregnes kontant til chaufføren inden turen påbegyndes. Beløbet for turen vil fremgå af køreordren. Chaufføren skal altid på forlangende udlevere en kvittering til borgeren efter betalingen er foretaget. Kørsler, der er bestilt via internettet, skal aldrig afregnes med chaufføren. straks melde eventuelle fejl på vognen og dens udstyr til din operatør og Trafikstyringen. løbende sætte dig ind i de ændringer og nyhedsmails, som bliver udsendt fra Movia Flextrafik. Nyheder, ændringer mv. findes på hvis borgeren vil klage, henvise til Kundepleje Her følger en række direkte kundevendte opgaver, som Movia Flextrafik ønsker at du skal løse. Nogle af dem kan forekomme indlysende, men vi nævner dem alligevel. Du skal være velsoigneret og være korrekt uniformeret. skal være imødekommende. skal udvise sund dømmekraft og psykologisk sans, også når der opstår problemer med kunderne. må ALDRIG forlade en kunde, som vurderes ikke at kunne klare sig selv. Trafikstyring skal i den forbindelse altid kontaktes. skal sørge for et godt indeklima i vognen. Belysning, varme og ventilation skal reguleres efter årstiden og vejret. Vær opmærksom på eventuelle særlige forhold, som kan fremgå af køreordren. må ikke ryge i bussen. Rygning (herunder E-cigaretter og lignende) er ikke tilladt i forbindelse med udførelse af kørsel for Movia Flextrafik. Information Du skal sørge for korrekt skiltning af vognen. sørge for, at brochurer og kvitteringsblokke samt andet relevant materiale findes i vognen. være i stand til at give penge tilbage (op til nærmeste 100 kr.) til borgeren ved udført Flextur. kunne betjene det IT-udstyr, som er installeret i vognen fx kommunikationsudstyret. Dagligdagen i vognen Du har som chauffør ansvaret for mange mennesker i dagligdagen. Her er en række krav og anvisninger ikke mindst til sikkerheden. Du skal inden/under kørslen overholde den af Movia Flextrafik udsendte køreordre. sikre dig, at du afhenter den rigtige borger, ved navns nævnelse. sikre fastspænding med tre-punktsele af borgere samt evt. ledsagere. sikre korrekt fastspænding af hjælpemidler. sikre, at alle løse genstander spændes fast eller anbringes i en aflukket kasse for at undgå skader i forbindelse med en hård opbremsning. sikre, at børn under 135 cm anvender barnestol eller selepude. anvise plads på et fast sæde, hvis borgeren sidder i minicrosser eller andet trehjulet køretøj. for de kunder, som ikke selv er i stand til at manøvrere deres el-kørestol, være behjælpelig ved ind- og udkørsel af vognen. Det forudsætter, at hjælpemidlet nemt kan betjenes bag på stolen, f.eks. i forbindelse med skubbehåndtag. overholde færdselsloven. køre kundevenligt. Det vil sige, at du standser og sætter i gang så jævnt og sikkert som muligt og viser hensyn, når du kører over vejbump. undgå kraftige opbremsninger og accelerationer. Vær forudseende i trafikken. Befordring ad trapper Der skal altid benyttes trappemaskine, når der er mere end 1 trin. Der må ikke ydes hjælp til direkte løft af borger, men udelukkende let støtte

7 Hvis du skal anvende trappemaskine, er der følgende krav, som skal være opfyldt: Kørestol skal have en hjulbredde på mindst 37 og højst 63 cm (højst 73 cm ved 160 kg trappemaskine). Hvis der er monteret bøjler, anti-vip eller lignende bag på kørestolen, skal dette kunne afmonteres uden brug af værktøj. Husk at bringe borgerens kørestol tilbage til udgangspunktet inden du forlader borgeren. Borger og kørestol må ikke veje mere end 120 kg tilsammen (160 kg for patienter og visiterede borgere). Trinhøjden på trappen må ikke overstige 20 cm, og trindybden skal være mindst 11 cm. Der må ikke være løse tæpper på trappen. Trappen skal være fri for is og sne. Trappeafsatsen skal have en venderadius på minimum 120 cm, for at trappemaskinen kan komme rundt. Der befordres ikke på trapper inde i private hjem. El-kørestol og scooter transporteres ikke med trappemaskine. Hvis der opstår situationer, hvor der kræves en service, der ligger væsentligt ud over det beskrevne, skal dette afklares med Trafikstyringen. Bliver en borger dårlig, skal Flextrafik straks kontaktes, og borgeren må under ingen omstændigheder efterlades alene. Særlige dispensationer Borgere kan ved en lægeattest blive fritaget for brug af sikkerhedssele, dette vil typisk fremgå af køreordren. Borgeren skal medbringe og kunne fremvise attesten på forlangende. Visse borgere er visiteret til forsædeplads, dette vil fremgå af køreordren. Eksempel på besked: 60 FOR 10:19 (10:15) 1580 BENT BENTSEN 1 PER IKLEG 0 KR DUEVEJ 7 PN: 2665 INTET HJ.MIDDEL Fælles for de særlige dispensationer er, at det er en afgørelse, der suverænt træffes af kommune, region eller praktiserende læge. Movia Flextrafik har derfor ikke indflydelse på disse forhold. Tilmelding Du skal hver morgen huske at tilmelde vognen på kommunikationsudstyret på det tidspunkt dit vognløb åbner i systemet. Du tilmelder vognen på systemet ved at sende Ny ordre fra kommunikationsudstyret. Når du har tilmeldt vognen og modtaget kvittering, kan du forlade vognen. Hvis du ikke modtager en kvittering, skal du kontakte Trafikstyringen på tlf Vær opmærksom på, at der samtidig med kvitteringen også kan komme en tur. Tilmeldingen kan tidligst ske på vognens åbningstid. Hvis en variabel vogn ikke tilmeldes til tiden, kan Movia Flextrafik vælge at lukke vognen resten af dagen og lægge turene over på en allerede åben vogn

8 Systemet forudsætter, at vognen ved tilmelding er på den adresse, vognen er registreret på i systemet (hjemzonen). Fremkør derfor altid til adressen før vognløbs start. Køreordre Når systemet sender en kørsel ud til dit kommunikationsudstyr, kalder vi det for en køreordre. Du får ofte kun ét stop (afhentning eller aflevering) at vide ad gangen. Er der flere stop i området, kan der dog være flere stop i samme besked. Det fremgår af beskeden, hvor mange stop den indeholder. Læs derfor altid hele beskeden. Der er angivet 2 tidspunkter ved borgerens afhentnings-/afleveringsadresse. Første tidspunkt er det tidspunkt, systemet forventer, at du er ved borgeren, og tidspunktet i parentes er det tidspunkt, borgeren er lovet afhentning/ aflevering. Borgeren er blevet oplyst, at du må komme 5 min. før og senest 15 min. efter dette tidspunkt. Ved afleveringsadressen er der et tidspunkt for, hvornår systemet forventer, at du afleverer, og tidspunktet i parentes viser, hvornår du senest må aflevere kunden, som er illustreret ovenfor. Du skal være opmærksom på, at det er systemets planlægning, der køres efter. 2 stop i samme besked Flere borgere skal hentes/afleveres på samme adresse Eksempel på besked: Total 2 stop 70 BAG 14:11 (14:10) 1580 ANDERS ANDERSEN 1 PER IKLEG 0 KR <NÆ ØJENOPER.AFD19 PN:4700 Ringstedgade 61, 4700, Indgang 7 INTET HJ.MIDDEL , kommer med færgen fra Agersø kl 11:45, skal være i Næstved kl. 14:10 71 FOR 14:15 (14:15) 1580 JENS JENSEN 1 PER IKLEG 0 KR <NÆ UROLOGISK AFD-5 PN: 4700 Ringstedgade 61, 4700, Indgang 11, hovedindg. Afhentningssted 1 ROLLATOR FORSÆDE Total 2 stop Køreordren indeholder al den information om borgeren du skal kende for at kunne udføre kørslen. Af oplysninger kan nævnes: borgerens navn, adresse, telefonnummer, evt. hjælpemidler og særlige bemærkninger som du skal tage højde for i din udførsel af kørslen. Husk at trykke ny ordre, når du ankommer til den sidst udsendte adresse og læs hele køreordren igennem inden vognen forlades. Husk at medbringe mobiltelefonen, hvis du forlader vognen. Systemet udsender første køreordre på vognløbet med den aftalte varslingstid plus køretid før første stop, hvor du skal køre fra hjemzonen og til borgeren. Din operatør kan dog have aftalt en anden varslingstid med Movia Flextrafik. Kørsler, der skal køres her og nu, vil ikke blive varslet! Det er vigtigt, at du kontakter Trafikstyringen, hvis: adressen er forkert (husk at chaufføren, der skal hente kunden hjem kan få svært ved at finde kunden, hvis du f.eks. ikke har meddelt, at afleveringsadressen var forkert). du ikke kan nå at hente kunden til det aftalte tidspunkt (tidspunktet i parentesen + 15 min.). du ikke kan nå at aflevere kunden til det aftalte tidspunkt (tidspunktet i parentesen). kunden har andre hjælpemidler med end angivet på køreordren. kunden har flere eller færre ledsagere med end angivet på køreordren

9 kunden kommer til skade/bliver syg under kørslen. en borger ikke er på adressen, skal du straks melde turen forgæves til Movia Flextrafik. der er andre evt. trafikale forsinkelser. Beskeder fra kommunikationsudstyret Køreordre På dit display, vil du modtage information om borgeren, du skal afhente. Eksempel på besked: 52 SÆDE 09:42 (09:40) 1905 ULLA HENNINGSEN 2 PER IKLEG 0 KR VEJLEVEJ 1.3.TV PN:2500 tlf ROLLATOR Ledig indtil videre Vognen skal blive holdende og afvente nærmere Eksempel på besked: PLA 06:00-18:00 LEDIGE INDT.VIDERE Ledig indtil videre kør til hjemzone Vognen kan køre til hjemzone. Vær opmærksom på, at selvom du er sendt til hjemzone, kan systemet sende en ændring. 17

10 Eksempel på besked: PLA 06:00-18:00 LEDIGE INDT.VIDERE KØRE TIL HJEMZONE PREL BET: For tidlig kørselsbegæring Du har anmodet om næste kørsel for tidligt. Eksempel på besked: FOR TIDLIG KØR- SELSORD.BEG Køreordre blokeret Tryk ny ordre igen. Ring venligst Ring venligst skal bruges på kommunikationsudstyret i vognen, hvis du ønsker at komme i kontakt med trafikstyringen omkring akutte problemstillinger. Privatrejser Privat anses og håndteres på samme vilkår som alle andre kørsler og vil fremgå af din køreordre. Husk at trykke ny ordre ved ankomst. Eksempel på besked: 68 HENTE 13:30 (13:30) 1580 Privat rejse PRIVAT 1 PER IKLEG 0 KR ENGELSTOFTEVEJ 10 NÆSTVE PN:4171 INTET HJ.MIDDEL Køreordre med kontant betaling Flextur, hvor borgeren skal betale kontant for kørslen inden denne påbegyndes. Eksempel på besked: 53 BAG 09:05 (09:05) 1580 BO BOSEN FLEXTUR 1 PER IKLEG 24 KR BOSVEJ 7 PN:4160 INTET HJ.MIDDEL Placering af borgere i vognen I din køreordre vil du få oplyst, hvor kunden skal sidde, der findes følgende muligheder: Tekst i køreordre FOR BAG HØJ HØJKØ SÆDE HØJFO KØRESTOL + Transportstol INTET HJ.MIDDEL + Transportstol Placering Forsæde Bagsæde Højt bilsæde Meget høj kørestol Rest sæde Forsæde i høj bil Borgeren skal under kørslen sidde i sin kørestol. Borgeren skal kun benytte transportstolen til/fra vognen og placeres på et ledigt sæde 18 19

11 Kontakten med omverdenen Movia Flextrafik ser gerne at: når du hører radio i vognen, spiller så lavt, at det ikke generer kunderne. du altid følger anvisningerne fra Trafikstyringen. du hurtigst muligt giver besked til din operatør om nedbrud, ulykker og andre forstyrrelser i driften. du tager godt imod Movia Flextrafiks Operatørenhed, når de er på besøg i din vogn. I har et fælles mål: At sørge for god kvalitet. du ikke taler privat og i håndholdt mobiltelefon under kørslen. Overvågning og trafikstyring Trafikstyringen overvåger al kørslen hele døgnet. Systemet overvåger automatisk alle vogne og melder ALARM til Trafikstyringen, hvis der opstår forsinkelser på kørslerne. Trafikstyringen fjerner ture fra din vogn, hvis der opstår forsinkelser. Husk derfor at udråbe kørslerne og privatrejser, samt tilmelde din vogn til tiden. Alle vogne med kommunikationsudstyr sender GPS-positioner til systemet. Positionerne bruges til at hjælpe dig med at finde vej, til at afgøre klager fra kunderne over manglende afhentning og til at vurdere evt. betaling for ekstra forbrugt tid. Opstår der et akut problem, kan du trykke RING VENLIGST på kommunikationsudstyret eller kontakte Trafikstyringen på tlf Uheld Det er vigtigt, at du straks underretter din operatør og Movia Flextrafik i tilfælde af, at der sker et uheld, som fx tingskader, påkørsler, personskader etc. Der skal altid fremsendes en uheldsrapport til senest 24 timer efter uheldet uanset omfanget af uheldet. 20

12 Skabelonen til Uheldsrapporten findes på Klik på Bestilling & Manualer. Materiale i vognen Du skal altid have Movia Flextrafiks kvitteringsblokke i vognen, således, at du på forlangende kan udlevere en kvittering ved modtagelse af betaling. Andet relevant brochuremateriale fra Movia Flextrafik skal ligeledes forefindes i vognen og udleveres på forlangende. På kan få et overblik over, hvilket materiale, der altid forventes at være tilgængelig i vognen. Glemte sager Du skal sikre, at borgerne får al deres bagage og hjælpemidler med. Glemte sager indleveres til din operatør og registreres med dato, vogn og borgerens navn. Kvalitetsopfølgning Movia Flextrafik foretager løbende kvalitetsopfølgning for at sikre, at den lovede service til vores interessenter bliver overholdt. Ved kvalitetsopfølgning tjekkes følgende: At kørestole og borgere altid er fastspændte under transporten, herunder også trappetransport i trappemaskinen. Ligeledes kontrolleres, at evt. ledsager fastspændes under kørslen. At trappemaskinen altid anvendes til transport af kørestole ved mere end ét trin. At chaufføren er uniformeret og bærer Movia Flextrafiks chaufførnavneskilt. At der ikke ryges i vognen. At trappemaskinen og transportstol med støtte forefindes i vognen. At vognen altid er forsynet med Flextrafik skilte. At der er førstehjælpskasse, hygiejnekit og ildslukker i vognen. At der er det nødvendige antal seler til fastspænding i vognen. At der altid er det aftalte informationsmateriale i vognen. At der er monteret vinterdæk i perioden 15. november til 31. marts. At der er påført operatørens logo på fordøren. At der forefindes uddannelsesbevis for de af Movia krævede kurser

13 Hvem laver hvad? Her er en skematisk oversigt over hovedpunkterne i arbejdsfordelingen mellem Movia Flextrafik og din operatør, som den er beskrevet i kontrakten. Operatøren er din arbejdsgiver, og har du spørgsmål vedrørende løn- og arbejdsforhold, uddannelse, arbejdsmiljø med videre, er det din operatør, du skal henvende dig til. Movia Flextrafik fastlægger overordnede retningslinjer. fastlægger de vognløbsplaner og køretider, som danner grundlag for afregningen til din operatør. betaler din operatør for kørslen. etablerer Flexstandere. overvåger kvaliteten af driften og holder løbende kontakt med din operatør. tilrettelægger og gennemfører kontrol, bl.a. af vogne, materiel mv. Din operatør har ansvaret for den daglige drift. skal sikre, at du aflønnes korrekt. skal leve op til Movia Flextrafiks kvalitetskrav. skal sikre at driften gennemføres planmæssigt. skal sikre, at du har de nødvendige kvalifikationer. skal sørge for, at du kender kommunikationsudstyret (køreordren) til bunds, så du kan yde korrekt og effektiv kundeservice. skal gøre denne servicehåndbog samt andet informationsmateriale fra Movia Flextrafik tilgængelig og kendt hos dig og dine kolleger. Bestilling af materiale Din operatør kan altid kontakte Operatørenheden hos Movia Flextrafik med henblik på bestilling af supplerende materiale (brochurer, skilte og kvitteringsblokke) til vognen. 25

14 Kontakt Flextrafik: tlf Trafikstyringen: tlf (Må ikke udleveres til borgere) Spørgsmål til akut patientbefordring skal rettes til trafikstyringen på tlf tryk pinkode 456 (Må ikke udleveres til borgere). Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby moviatrafik.dk moviatrafik.dk/flextrafik Løbende information fra Flextrafik Her finder du også nyttig information om: Oplysninger om stoppesteder og mødesteder. Materiale fra Introduktionskursus til Movia Flextrafik. Nydhedsmails fra Movia Flextrafik. 26

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, april 2016 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 70 26 27 27 moviatrafik.dk 04.16. Movia Design/M. Malling Foto: Movia/T. Schiørring 2

Læs mere

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden.

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden. En Flextur kan bestilles tidligst 14 dage før og senest to timer inden, du vil hentes. Du får altid oplyst det præcise afhentningstidspunkt. Du skal blot være klar fem minutter før. Husk altid at oplyse

Læs mere

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige

Læs mere

Den siddende patienttransport nyt udbud

Den siddende patienttransport nyt udbud Den siddende patienttransport nyt udbud Baggrund Den siddende patienttransport var i udbud i 2005-2006. Kontrakten trådte i kraft pr. 1. oktober 2006. Den løb i 4 år med mulighed for 2 års forlængelse.

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL TIL Kørsel til praktiserende læge Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge, lægevagt, speciallæger og

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Personbefordring i Allerød Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om

Læs mere

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6 NR. 71 - JUNI 2015 LÆS ALT OM Folkemødet 2015 Billig taxi ordning Køb et ungkort og kør fri Flextur FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN KNOW Side 6 GOOD TO KNOW ownload vores APP Scan koden

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, juni 2015 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 36 13 14 15 moviatrafik.dk 06.15. Movia Design/M. Malling Foto: Movia/T. Schiørring 2 3

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel, juni 2015

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel, juni 2015 Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, juni 2015 2 Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og brofaste øer), som betyder, at

Læs mere

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget d. 6. oktober til d. 10. oktober 2014 928 respondenter

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget d. 6. oktober til d. 10. oktober 2014 928 respondenter Movia Flextrafik - Brugerundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget d. 6. oktober til d. 10. oktober 2014 928 respondenter Om respondenternes tilfredshed med og brug af de forskellige kørselsordninger

Læs mere

Aktuelle takster vil altid kunne findes på moviatrafik.dk/flexhandicap.

Aktuelle takster vil altid kunne findes på moviatrafik.dk/flexhandicap. 2 Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster), som betyder, at personer med funktionsnedsættelse kan blive kørt og fulgt sikkert fra dør

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2 / Værd at vide Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og brofaste øer), som betyder,

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby www.moviatrafik.dk flextrafik@moviatrafik.dk Tlf.: 70 26 27 27 Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel Movia Design 09.08 2 / Værd at vide Værd

Læs mere

hvad er flextur? hvad koster det? rejsemuligheder

hvad er flextur? hvad koster det? rejsemuligheder Flextur - dør til dør tilbud til alle Gældende fra juli 2012 flex ur dør til ør tilbud il alle hvad er flextur? Flextur er et supplement til den kollektive trafik i landområder og mindre bysamfund, hvor

Læs mere

Kim Clausen Operator & kvalitetschef kic@moviatrafik.dk

Kim Clausen Operator & kvalitetschef kic@moviatrafik.dk Kim Clausen Operator & kvalitetschef kic@moviatrafik.dk TØF konference okt. 2014 Movias erfaringer med chf. uddannelsen 1. Hvad ligger der bag de nye uddannelseskrav til chauffører fra trafikselskaberne?

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2017 Bestil nemt via computer eller app -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af

Læs mere

Faktablad om befordring ad trapper med trappemaskine

Faktablad om befordring ad trapper med trappemaskine Faktablad om befordring ad trapper med trappemaskine Op og ned ad trapper Som kunde i Movias handicapkørselsordning kan du blive kørt og fulgt fra entredør til entredør på alle private adresser. Movia

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Flextrafik Trafikbestillerkonferencen. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk

Flextrafik Trafikbestillerkonferencen. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Flextrafik Trafikbestillerkonferencen Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. juni 2014 Hovedpunkter Flextrafikudviklingen fra 2007 til 2013 Flextrafik i Movias trafikplan Visiteret kørsel Flexturudbredelse

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, 20. januar 2013 2 / Værd at vide Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og brofaste øer),

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, 19. januar 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby 05.14. Movia Design/M. Malling Foto: Movia/J. Carlberg Tlf. 36 13 14 15 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014 Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. Februar 2014 Hovedpunkter Trafikselskaberne i Danmark Hvad er Movia og Flextrafik De 5 ordninger Movias roller

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Kørselsordninger August 2013

Kørselsordninger August 2013 Kørselsordninger August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fribefordring kørsel til egen læge og speciallæge 2. Kørsel til genoptræning (Sundhedsloven) 3. Kørsel til træning (Serviceloven) 4. Kørsel til Tale-,

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Trafikservice tilretter løbende retningslinjerne for kvalitetsbrister. Retningslinjerne er altid tilgængelige for operatørernes ledelse.

Trafikservice tilretter løbende retningslinjerne for kvalitetsbrister. Retningslinjerne er altid tilgængelige for operatørernes ledelse. Operatører og medarbejdere i TSE - Movia Sagsnummer Sagsbehandler CLL Direkte +45 20 69 65 57 Fax 49 26 63 05 CLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 April 2014. Retningslinjer for

Læs mere

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse. Denne pjece er til forældre,

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel. 18. januar 2011

Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel. 18. januar 2011 Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 18. januar 2011 2 / Værd at vide Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og brofaste øer),

Læs mere

06-01-2016. Til ØU. Sagsnr. 2015-0219451. Dokumentnr. 2015-0219451-4. Svar fra Movia om handicaptilgængelighed i busserne

06-01-2016. Til ØU. Sagsnr. 2015-0219451. Dokumentnr. 2015-0219451-4. Svar fra Movia om handicaptilgængelighed i busserne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Svar fra Movia om handicaptilgængelighed i busserne Økonomiudvalget havde den 25. august 2015 møde med kommunens Handicapråd.

Læs mere

Status på handlinger til afværgelse af driftsproblemer i forhold til afvikling af handicapkørsel juleaften 2009

Status på handlinger til afværgelse af driftsproblemer i forhold til afvikling af handicapkørsel juleaften 2009 Bestyrelsesmødet den 25. juni 2009. Bilag 12.1 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CAN Direkte 36 13 19 88 Fax CAN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. juni 2009 Status

Læs mere

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale Checkliste til udbydere Udarbejdelse af udbudsmateriale ved transport af patienter og handicappede Indledning Checklisten kan bruges ved udarbejdelsen af udbudsmateriale for patient- og handicaptransport.

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

Afslag på at blive transporteret i kørestol på trappelift til 1. sal.

Afslag på at blive transporteret i kørestol på trappelift til 1. sal. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0429 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: Movia Flextrafik CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Afslag på at blive transporteret i kørestol

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik

Handicapkørsel. i Sydtrafik Handicapkørsel i Sydtrafik Gældende fra marts 2010 05 Velkommen til Handicapkørsel i Sydtrafik 06 Bestilling sådan gør du! Bestillingsfrist Oplysninger til Sydtrafik Jul og nytår Flere i én vogn Kirke,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KØRSEL AF VISITEREDE BORGERE I SORØ KOMMUNE. 25. maj 2016

KVALITETSSTANDARD FOR KØRSEL AF VISITEREDE BORGERE I SORØ KOMMUNE. 25. maj 2016 KVALITETSSTANDARD FOR KØRSEL AF VISITEREDE BORGERE I SORØ KOMMUNE 25. maj 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Ordliste... 4 Kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet...

Læs mere

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726 Notat 20. februar 2015 Til: Rudersdal Kopi til: Movia Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte +45 36 13 16 23 Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Trafikselskabet Movia Flextrafik

Læs mere

Hvor skal vi køre dig hen? Bestil og betal på

Hvor skal vi køre dig hen? Bestil og betal på Hvor skal vi køre dig hen? Bestil og betal på www. moviatrafik.dk /flextur Kollektiv trafik fra adresse til adresse En Flextur er ikke som en almindelig bustur. Du kan nemlig blive hentet derhjemme, i

Læs mere

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 18 Kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Information om kørselsordning

Information om kørselsordning Skolekørsel 2014-2015 Handicap Befordring A/S Roskilde Kommunes Kørselskontor Gl. Vindingevej 10 4000 Roskilde Tlf. 46 31 39 59 Information om kørselsordning til forældre og elever Afbudskriterier Skal

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK

Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK Vejledning til chauffører i Flextrafik SPECIALKØRSEL I FLEXTRAFIK 1 2 INDHOLD Forord...4 Daglige rutiner...5 Åbningstid...5 Tilmelding...5 Hjemzone...5 Køreordren...5 Specialtegn...6 Borgerens placering

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Handicapkørsel Region Midtjylland HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND. September 2016

Handicapkørsel Region Midtjylland HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND. September 2016 1 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND September 2016 SÅDAN BESTILLER DU 3 INDHOLD Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) Bestil online på midttrafikflextur.dk Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

FLEXTUR i RandERs kommune dør TiL dør TiLbUd TiL alle

FLEXTUR i RandERs kommune dør TiL dør TiLbUd TiL alle LEXTUR randers kommune dør til dør tilbud til alle Hvad er Flextur? Flextur er et supplement til den kollektive trafik. Der er ingen stoppesteder og køreplaner, du kører stadig sammen med andre kunder

Læs mere

HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK

HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK HANDICAPKØRSEL I SYDTRAFIK VELKOMMEN Sydtrafiks Handicapkørsel er et tilbud til svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år. Det vil sige borgere, der er afhængige af et hjælpemiddel som krykkestokke, rollator

Læs mere

Formål. Ordningen er opdelt således at:

Formål. Ordningen er opdelt således at: Kvalitetsstandarder Flexhandicap 2015 1 Indhold Formål... 3 Ansøgning:... 4 Visitation:... 4 Serviceniveau... 5 Lovgrundlag:... 5 Klagevejledning:... 6 NT s handicapkørsel:... 7 Bestilling og åbningstider:...

Læs mere

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. december 2012 Mads Lund Larsen 21 Kundeundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller,, at bestyrelsen tager orienteringen til

Læs mere

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Rødovre Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Bestil Flextur og handicapkørsel på Flextrafik Mobil App

Bestil Flextur og handicapkørsel på Flextrafik Mobil App Er du oprettet som Flexturkunde på sydtrafik.flextrafik.dk eller er du Handicapkunde hos Sydtrafik? Bestil Flextur og handicapkørsel på Flextrafik Mobil App Indhold... 1 Oprettelse som Flexturkunde...

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711

Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 1. Indledning Generelt Vaskeriordningen skal dække borgerens behov for at få vasket eget tøj og linned. Borgeren

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Lars Veiler (LTVJ), Fagansvarlig Godkendt af: Katrine Jensen (KATJ), Sektionschef HR Udvikling

Læs mere

SERVICE OG KVALITET. Et adfærdskodeks for taxiførere i Taxi 4x27

SERVICE OG KVALITET. Et adfærdskodeks for taxiførere i Taxi 4x27 SERVICE OG KVALITET Et adfærdskodeks for taxiførere i Taxi 4x27 April 2015 SERVICE OG KVALITET Et adfærdskodeks for taxiførere i Taxi 4x27 Som taxifører har du direkte kontakt med kunderne, som gør dig

Læs mere

Deltagerbrev til påskekursus. Toggerbo Spejdercenter 2016

Deltagerbrev til påskekursus. Toggerbo Spejdercenter 2016 Deltagerbrev til påskekursus Toggerbo Spejdercenter 2016 Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungerer samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding. Nu nærmer årets

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2015 0 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Handicapkørsel Som svært bevægelseshæmmet kan du få adgang til kollektiv trafi k, når du eksempelvis skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Også selvom

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Vægt 0-13 kg 0-ca. 1 år Vægt 9-18 kg Ca. 1-4 år Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Børn under 135 cm skal være spændt fast

Læs mere

Afsnit 3: En beskrivelse af trafikselskabet Movia, samt de kørselsordninger

Afsnit 3: En beskrivelse af trafikselskabet Movia, samt de kørselsordninger Notat Valg af udbudsform for visiteret kørsel i Egedal Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om visiteret personbefordring er udløbet, eller udløber i den kommende tid. Forvaltningen har derfor foretaget

Læs mere

Visitationsprojekt. udvalgte kørselsordninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Visitationsprojekt. udvalgte kørselsordninger i Ældre- og Handicapforvaltningen Visitationsprojekt udvalgte kørselsordninger i Ældre- og Handicapforvaltningen April 2016 Indhold Beskrivelse af kørselsordninger Kørsel til læge og speciallæge (pensionister) - Sundhedsloven 170 01 Kørsel

Læs mere

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse. D. 30. september til d. 8. oktober 2015 903 respondenter

Movia. Flextrafik - Brugerundersøgelse. Telefonundersøgelse. D. 30. september til d. 8. oktober 2015 903 respondenter Movia Flextrafik - Brugerundersøgelse Telefonundersøgelse D. 30. september til d. 8. oktober 2015 903 respondenter 1 Om respondenternes tilfredshed med og brug af de forskellige kørselsordninger 2 Spm.

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 09 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Hvad koster det? Betaling Sådan kan du rejse Rejser

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

Taxaregning på 229 kr., som ønskes godtgjort i henhold til rejsetidsgarantien. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Taxaregning på 229 kr., som ønskes godtgjort i henhold til rejsetidsgarantien. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0274 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Taxaregning på 229 kr., som ønskes godtgjort i henhold

Læs mere

Introduktion til offentlig servicetrafik AMU mål 47874

Introduktion til offentlig servicetrafik AMU mål 47874 Introduktion til offentlig servicetrafik AMU mål 47874 Deltageren kan, på grundlag af sin viden om lovgrundlaget for trafikselskabernes og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, regelsæt, servicekrav,

Læs mere

Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune

Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune Gældende pr. 01-08 2015 servicekatalog Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Baggrund... 3 Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med befordring i 2014... 3 Overblik

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet

Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet Knudepunktet Høringssvar Administrationens svar Køretiden på 60 minutter er uændret i forhold

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune.

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune. Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140 Odsherred Kommune Maj 2012 Udkast ver. 0.6 1 Om ordningen 1.1 Lovgrundlag for ydelsen 170-174

Læs mere

Juli 2011. Patientbefordring Temaaften Limokørsel Fastpristure Klageudvalg Fra Esbjerg Kommune Nyt fra Trafikken Seniorklubben Sportsklubben m.m.

Juli 2011. Patientbefordring Temaaften Limokørsel Fastpristure Klageudvalg Fra Esbjerg Kommune Nyt fra Trafikken Seniorklubben Sportsklubben m.m. Juli 2011 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk DEADLINE D. 15. UDGIVELSESDATO D. 26 Indhold i dette nr. bl.a.: Patientbefordring

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0077 Klageren: XX 6500 Vojens Indklagede: DSB Fjern og Regionaltog. Klagen vedrører: Taxaregning på 800 kr. som ønskes godtgjort. Ankenævnets

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 11 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 2. Hvad er formålet med ydelsen 3. Hvem kan bevilges handicapkørsel Lov om trafikselskaber nr.

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 14 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Sådan kan du rejse Rejser med bil/liftbus Rejser

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem.

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. april 2011 Mads Lund Larsen 05 Ændring af rabatsatser for online-kunder i Flextur Indstilling: Det indstilles, at Movia ændrer rabatstrukturen for

Læs mere

Manual til bestilling af Flextur

Manual til bestilling af Flextur Manual til bestilling af Flextur Manual til bestilling af Flextur August 2011 KUN KOMMUNER: Flextrafik Support telefon 70 20 03 85 KUNDER: Flextrafik Trafikstyring (forsinkelser) telefon 70 26 27 27 -

Læs mere

Velkommen. Næstved Sygehus

Velkommen. Næstved Sygehus Velkommen Næstved Sygehus Indhold Velkommen til Næstved Sygehus side 3 Til og fra sygehuset side 4 Praktiske informationer side 5 Når du skal behandles ambulant side 7 Oversigtskort over Næstved Sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 11 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2017 1 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Taxireglement. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Taxireglement Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 I medfør af 13, stk 2 i lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 fastsætter Hedensted Kommune følgende bestemmelser for taxikørsel i kommunen. Almindelige

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0260 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort

Læs mere

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Reglement for taxikørsel. i Ringkøbing-Skjern Kommune Reglement for taxikørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune I medfør af 13 stk. 2 i lovbekendtgørelse af nr. 517 af 24. juni 1999 af lov om taxikørsel m.v. med senere ændringer fastsætter Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Manual til bestilling af handicapkørsel

Manual til bestilling af handicapkørsel Manual til bestilling af handicapkørsel Manual til bestilling af Handicapkørsel Juni 2011 KUN KOMMUNER: Flextrafik Support telefon 70 20 03 85 KUNDER: Flextrafik Trafikstyring (forsinkelser) telefon 70

Læs mere