At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning"

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt Sagsfremstilling: Administrationen har i perioden 6. til 10. oktober 2014 foretaget den årlige brugerundersøgelse, hvor brugerne i alle 5 kørselsordninger i Flextrafik via Megafons telefoninterviews er blevet spurgt om en række forhold vedrørende kørslen. Spørgsmålene koncentrerede sig om følgende overordnede områder: - Generel tilfredshed - Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture - Tilfredshed med chauffører - Kendskab til kontaktmuligheder og frister i forbindelse med driftsforstyrrelser samt tilfredshed med service i forbindelse med driftsrelaterede uregelmæssigheder Der blev gennemført i alt 928 interviews fordelt på de 5 ordninger. I det efterfølgende gen- Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Movia 1/8

2 nemgås nogle af de væsentlige områder og der afsluttes med fremadrettede tiltag til forbedringer. Resultater af undersøgelsen. Tabel 1 Overordnet tilfredshed med Flextrafik Meget tilfredse 53 pct. 50 pct. 47 pct. Tilfredse 36 pct. 36 pct. 41 pct. I alt 89 pct. 86 pct. 88 pct. Flextrafik har igen opnået flotte resultater af undersøgelsen. Den generelle tilfredshed (tilfreds og meget tilfreds) er med 88 pct., 2 pct. point højere i forhold til sidste års undersøgelse. Andelen af meget tilfredse er faldet, til gengæld er andelen af tilfredse kunder steget mærkbart fra 36 pct. til 41 pct. I det følgende udskilles tilfredshedsmålingerne for kunder i handicapbefordringen og kunder i Flextur. Tabel 2 Tilfredse/meget tilfredse i Handicapbefordring og Flextur Handicap 87 pct. 90 pct. Flextur 89 pct. 90 pct. Blandt brugere af Handicapkørselsordningen og Flextur er 90 pct. i 2014 meget tilfredse/tilfredse med ordningen, det er en stigning på hhv. 3 og 1 pct. sammenlignet med De to 2/8

3 brugergrupper er således stort set lige tilfredse. Samme to grupper har opnået en score på hhv. 91 pct. og 90 pct. i vurderingen om Movia er god til at give dem en tryg og sikker rejse, ligesom 81 pct. i begge ordninger mener, at Movia er god til at tilgodese deres individuelle behov. Der er endvidere meget stor tilfredshed i alle ordninger med chaufførerne, deres kørsel, service mm. I forbindelse med brugernes opfattelse af, hvorvidt de føler, at de bliver fastspændt korrekt og forsvarligt svarer 97 pct. af brugerne samlet ja til dette. Tabel 3 Andelen der mener at det er nemt og fleksibelt at bestille kørsel Handicap 82 pct. 73 pct. Flextur 66 pct. 62 pct. Blandt brugere af Handicapkørselsordningen er andelen, der i høj/meget høj grad mener, at Movia er god til at gøre bestillingen af ture nem og fleksibel faldet fra 82 pct. i 2013 til 73 pct. i For Flextur kunderne er dette tal faldet fra 66 pct. i 2013 til 62 pct. i Administrationen vurderer, at lange køer på telefonbestillingen er en væsentlig forklaringsfaktor på denne nedgang. I tillæg var det i en stor del af første kvartal af 2014 ikke muligt at oprette sig som Flextur bruger på Internettet. Dette skyldtes, at IT-løsningen ikke levede op til alle krav til datasikkerhed. Dette var løst i slutningen af februar. 12,2 pct. af handicapturene bestilles nu ved selvbetjening over nettet mod 9,1 Pct. ved årets begyndelse. For Flextur er selvbetjeningsandelen 20,3 pct. mod 8,4 pct. i januar Tabel 4 Andelen der er tilfredse med vilkårene for Movias Handicapkørselsordning eller Flextur Handicap 73 pct. 79 pct. Flextur 72 pct. 70 pct. 3/8

4 Blandt brugere af Handicapkørselsordningen er andelen, der er tilfredse/meget tilfredse med betingelserne (hvad, hvordan og hvornår der kan bestilles) for bestilling af ture steget fra 73 pct. i 2013 til 79 pct. i For Flextur kunderne er dette tal faldet fra 72 pct til 70 pct. Tabel 5 Andelen der kender til bestilling af Handicap eller Flexturkørsel over internet Handicap 61 pct. 73 pct. Flextur - 83 pct. Blandt brugere af Handicapkørselsordningen er der sket en markant stigning i andelen, der kender til muligheden for at bestille ture via internettet. Andelen, der kender til denne mulighed er steget fra 61 pct. i 2013 til 73 pct. i 2014, Flextur har opnået 83 pct. i 2014, spørgsmålet var ikke formuleret på samme måde i Stigningen kan forklares med den nye strategi om i højere grad at oplyse om mulighederne for selvbetjening, som Movias kundecenter har indført. Tabel 6 Tilfredsheden med den service, der ydes, når man telefonisk bestiller en Handicap eller Flexturkørsel via Kundecenter. Handicap 87 pct. 83 pct. Flextur 79 pct. 69 pct. Der er et fald i tilfredsheden i forhold til 2013 når der spørges til den service der ydes i forbindelse med telefonisk bestilling af ture. Henholdsvis 83 pct. og 69 pct. af Handicap- og Flexturkunderne er tilfredse. Det skyldes føromtalte problem med ventetid ved telefonbestilling. 4/8

5 Tabel 7 Andelen der får gentaget prisen ved bestilling af Handicap eller Flexturkørsel i Kundecenteret. Handicap 19 pct. 11 pct. Flextur 38 pct. 41 pct. Der er fortsat en relativ stor del af kunderne, der ikke oplever, at pris, adresse og tidpunkt gentages ved slutningen af samtalen. Især i forbindelse med oplysning af pris er dette markant. Andelen af kunder der angiver, at de altid får oplyst prisen, er som ovenstående viser meget lav, især handicapkørsel scorer meget lavt, men det skal dog med at denne gruppering har en overvægt af ældre mennesker, der ikke alle husker lige godt. Ved at afslutte samtalen med gentagelse af oplysning af pris, adresse og tidspunkt, reduceres antallet af ture, hvor der køres forgæves og kunden får en bedre service. Tabel 8 Andelen der kender forholdsreglerne ved forsinkelser eller andre uregelmæssigheder. Total ekskl. Rute 78 pct. 81 pct. De seneste års undersøgelser har vist, at der er relativt mange kunder, der ikke ved hvad de skal gøre, og hvem de skal kontakte i forbindelse med forsinkelser og andre driftsrelaterede uregelmæssigheder. Dette har været et generelt fokusområde i 2013 og Undersøgelsen viser, at indsatsen har virket. - Kendskabet til proceduren ved forsinkelser/udeblevne vogne er steget til 81 pct. i 2014, hvor det i 2013 lå på 78 pct. Da tilbagemeldingen om uregelmæssigheder er vigtig, arbejdes der fortsat med at øge kendskabet ved hjælp af informationskort, internet og kampagner 5/8

6 Tabel 9 Andel der ved at driftsvagten skal kontaktes ved manglende afhentning. Total ekskl. Rute 68 pct. 74 pct. - Flere kunder ved, at de skal kontakte driftsvagten tidligst 15 minutter efter lovet afhentningstidspunkt her er kendskabet steget fra 68 pct. i 2013 til 74 pct. i Tabel 10 Andelen der er tilfredse med svar på klage ved skriftlig henvendelse. Handicap 39 pct. 24 pct. Af de kunder, der har klaget skriftligt til Flextrafik, oplever kun 24 pct. at de får et fyldestgørende svar på deres skriftlige klage. Det vurderes derfor, at der skal foretages yderligere arbejde med formuleringer og information i de svar, der gives til brugerne. Det skal dog pointeres, at af de 240 besvarelser har kun 14 foretaget en skriftlig klage. Videre proces Selv om der er et meget begrænset antal klager, vil administrationen arbejde for at forbedre tilfredsheden på dette område. Administrationen ved, at der er stor utilfredshed med, at der skal klages skriftligt, når der klages over chaufførerne. Mange magter ikke at skrive en klage og opfatter det som en uoverkommelig opgave. Administrationen vil som et forsøg i 2015 tilbyde kunderne at skrive teksten for kunden og derefter lade kunden bekræfte ved en underskrift på beskrivelsen. Herudover søges der udarbejdet endnu mere uddybende svarskrivelser i Brug af brugerundersøgelsernes resultater udadtil: Medarbejdere fra administrationen tager jævnligt til møder med pensionist- og lokalforeninger og fremviser brugerundersøgelsens resultater og tilfredsheden med Flextrafik. Denne 6/8

7 bruges også i forbindelse med møder med kommuner der ønsker at indgå i Flextur eller visiteret kørsel. Tiltag til forbedringer Telefonkø og Internetbestilling Internetbestillinger er fuldt funktionsdygtig siden slutningen af februar, og andelen der anvender internet til bestilling af Flextur er steget fra 9 pct. til godt 20 pct. i oktober Der arbejdes på en yderligere stigning, og denne vil stimuleres via en ny bestillingsside samt ved, at en ny App til smartphones er på vej. Køen til telefonbetjeningen vil falde som følge af, at internetbestillingerne stiger. Desuden er der ansat yderligere personel til at klare den generelt stigende efterspørgsel efter Flexture og Handicapture (antal ture for disse to ordninger er steget i perioden januar-oktober 2014 med 29 pct. i forhold til samme periode i 2013) Gentagelse af pris, adresse og tidspunkt. Det sikres, at personalet i Kundecentret rutinemæssigt gentager pris, adresse og tidspunkt ved afslutningen af samtalen. Skriftlige klager Der skal foretages yderligere arbejde med formuleringer og information i de svar, der gives til kunderne. Administrationen vil som forsøg i 2015 tilbyde kunderne at hjælpe med at skrive teksten til klagen for kunden, da det at formulere og sende et brev/mail kan virke som en barriere for mange brugere. Økonomi: Ingen økonomiske konsekvenser for Movia Kundemæssige konsekvenser: Ingen Miljømæssige konsekvenser: Ingen Åbent/lukket punkt: Åbent Kommunikation: 7/8

8 Der foreslås udsendt en pressemeddelelse om brugerundersøgelsen. 8/8

at bestyrelsen tager evalueringen af Movias hjemmeside til efterretning.

at bestyrelsen tager evalueringen af Movias hjemmeside til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Pernille Jørgensen 24 Evaluering af Movias hjemmeside Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager evalueringen af

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Patienttilfredsundersøgelse November 2009

Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Patienttilfredsundersøgelse November 2009 November 2009 Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Data... 6 Resultater... 6 Køns- og aldersfordeling... 7 Hvordan finder patienterne frem til klinikken... 7 Klinikkens

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej 7 2750

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere