Fortsat fremgang i 3. kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortsat fremgang i 3. kvartal"

Transkript

1 Delårsrapport 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 14/ november 2013 Fortsat fremgang i 3. kvartal Urevideret. Tal i parentes og øvrige sammenligninger er for tilsvarende periode året før, medmindre andet er angivet. Den organiske vækst blev 22% i 3. kvartal og 15% for 9 måneders perioden. Omsætningen blev DKK mio. i kvartalet. Dækningsgraden blev forbedret, og EBITDA steg til DKK 159 mio. Forbedret arbejdskapital og en fri pengestrøm på DKK 155 mio. har medvirket til at reducere den nettorentebærende gæld. Forventningerne til hele 2013 opdateres på baggrund af udviklingen i valutakurser. Koncerndirektionen ændres og udvides. Bestyrelsen har i dag udnævnt regionsdirektør for region Europa, Jaime Gómez-Arnau, som administrerende direktør, idet Kurt Pedersen Kaalund fratræder sin stilling i dag. Den 1. december 2013 tiltræder René Schneider som CFO i Auriga og medlem af koncerndirektionen, der dermed udvides til to personer. Læs mere på side 3 i denne meddelelse. Omsætningen steg i kvartalet med 7% til DKK mio. (DKK mio.) og i hele 9 måneders perioden med 6% til DKK mio. (DKK mio.). Omsætningen er påvirket af en negativ valutakursudvikling med DKK 190 mio. i kvartalet og med DKK 272 mio. i de første 9 måneder, frasalget af Stähler Schweiz med DKK 20 mio. i kvartalet og DKK 129 mio. i 9 måneders perioden samt et lavere insektpres end normalt i Nordamerika mod sæsonens afslutning. De lave valutakurser lægger også et pres på marginerne, idet en tilpasning af markedspriser i lokal valuta normalt sker med forsinket effekt. På trods heraf er der i 3. kvartal skabt en fremgang i dækningsgraden til 28,7% (27,4%) gennem fortsat forbedring af produktprogrammet. Kapacitetsomkostningerne er øget primært som følge af højere planlagte salgs- og distributionsomkostninger. Indtjeningen i 3. kvartal er traditionelt lavere end i årets første kvartaler på grund af sæsonmæssige variationer. Det er også tilfældet i år med en EBITDA på DKK 159 mio. (DKK 121 mio.) og EBIT på DKK 112 mio. (DKK 80 mio.). For årets første 9 måneder blev EBITDA på DKK 688 mio. (DKK 558 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 13,5% (11,6%), mens EBIT blev DKK 544 mio. (DKK 436 mio.) svarende til en EBIT-margin på 10,7% (9,1%). De negative valutakursreguleringer medførte i kvartalet øgede finansomkostninger, der steg til DKK 62 mio. (DKK 53 mio.). Resultat før skat blev herefter DKK 49 mio. (DKK 27 mio.) og DKK 387 mio. (DKK 260 mio.) for årets første 9 måneder. Der er opnået en reduktion af arbejdskapitalen på DKK 320 mio., og pengestrøm fra driften blev DKK 209 mio. (DKK 8 mio.), mens fri pengestrøm udgjorde DKK 155 mio. (DKK -62 mio.). For 9 måneders perioden udgjorde pengestrøm fra driften DKK 309 mio. (DKK 166 mio.) og fri pengestrøm DKK 169 mio. (DKK 50 mio.). Den nettorentebærende gæld blev reduceret med DKK 365 mio. til DKK mio. (DKK mio.), mens gældsbyrden (NIBD/EBITDA) blev forbedret til lidt under 2,5 (3,2). Forventninger til 2013 I Latinamerika har sæsonstarten været god, og markedet for plantebeskyttelsesmidler ventes også i 4. kvartal at udvise vækst. Under forudsætning af fortsat positive markedsforhold og en god sæson i Latinamerika forventes også i 4. kvartal højere organisk vækst end oprindeligt ventet. Som følge af den ugunstige udvikling i valutakurser, især for BRL, INR og AUD, justeres den forventede omsætning i danske kroner til ca. DKK 6,5 mia. mod tidligere op mod DKK 6,8 mia. Forventningerne til indtjeningen præciseres til en EBITDA på ca. DKK 800 mio. mod tidligere en EBITDA-margin på ca. 12%, mens forventningen om en positiv fri pengestrøm fastholdes uændret. DKK mio. 3. kvt kvt kvt kvt Året 2012 Nettoomsætning Vækst 7,1% 2,0% 6,0% 9,0% 9,4% Organisk vækst 21,6% 2,0% 14,7% 9,0% 10,4% Bruttoresultat Dækningsgrad 28,7% 27,4% 30,2% 29,3% 29,6% EBITDA, før særlige poster* EBITDA-margin* 10,1% 8,2% 13,5% 11,6% 10,7% Resultat før skat Pengestrøm fra driftsaktivitet Fri pengestrøm 155 (62) Nettorentebærende gæld * EBITDA for året 2012 er opgjort før engangsomkostning på DKK 95 mio. vedr. voldgiftskendelsen. Telekonference og audiocast Holdes den 13. november 2013 kl CET og forventes at vare ca. 1 time. Ring på eller med angivelse af kode Indekseret audiocast inkl. Q&A vil være tilgængeligt kort efter telekonferencens afslutning. Deltagere i audiocast er bestyrelsesformand Jens Due Olsen og adm. direktør Jaime Gómez-Arnau. AURIGA INDUSTRIES A/S Investor Relations CVR nr Postboks Lemvig Danmark Telefon: Helping you grow

2 Hoved- og nøgletal og nøgletal 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Året DKK mio Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoresultat Operationelt EBITDA (Før særlige poster *) EBITDA Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift, EBIT (Før særlige poster *) Resultat af primær drift, EBIT Finansielle poster (62) (53) (156) (176) (215) Resultat før skat Resultat efter skat Balance: Balancesum Aktiekapital Egenkapital Nettoaktiver Nettoarbejdskapital ** Rentebærende gæld Rentebærende tilgodehavender Nettorentebærende gæld kvt kvt kvt kvt Året 2012 Pengestrømme: Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (54) (70) (140) (116) (204) - heraf investeret i materielle anlægsaktiver (13) (30) (47) (84) (117) Fri pengestrøm 155 (62) Regnskabsrelaterede nøgletal: EBITDA-margin (Før særlige poster *) 10,1% 8,2% 13,5% 11,6% 10,7% EBITDA-margin 10,1% 8,2% 13,5% 11,6% 9,2% EBIT-margin (Før særlige poster *) 7,1% 5,4% 10,7% 9,1% 8,0% EBIT-margin 7,1% 5,4% 10,7% 9,1% 6,5% NOPLAT ROIC *** 9,0% 8,3% 9,0% 8,3% 6,9% NIBD/EBITDA **** 2,5 3,2 2,5 3,2 3,3 NIBD/Egenkapital 0,8 1,0 0,8 1,0 0,9 Gældsprocent 42% 48% 42% 48% 46% Aktierelaterede nøgletal: Resultat i kroner pr. 10 DKK aktie 1,38 0,78 10,96 7,68 4,81 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. 10 DKK aktie 8,2 0,3 12,2 6,5 20,2 Indre værdi i kroner pr. 10 DKK aktie 90,0 83,8 90,0 83,8 80,6 Børskurs 186,5 91,5 186,5 91,5 87,5 Price earnings kvote Børskurs/indre værdi 2,07 1,09 2,07 1,09 1,09 Markedsværdi Beregning af nøgletal er uændret i forhold til årsrapporten for * Før særlige poster relaterer til året 2012, hvor voldgiftssagen i USA medførte engangsomkostninger på DKK 95 mio. ** Nettoarbejdskapital er beregnet som: Varebeholdninger + tilgodehavender fra salg + andre tilgodehavender - leverandørgæld - anden gæld. *** Ved beregning af ROIC er NOPLAT beregnet på løbende 12 mdr. **** Ved beregning af NIBD/EBITDA er EBITDA beregnet på løbende 12 mdr. UDSAGN OM RISICI OG FREMTIDIGE FORHOLD Forventningerne tager udgangspunkt i det nuværende valutakursniveau, og det forudsættes, at den globale økonomiske og finansielle situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsbetingelserne for koncernen i Aurigas resultater er generelt påvirket af udviklingen inden for landbruget, klimatiske, økonomiske, valutariske og markedsmæssige forhold, herunder mulighederne for at fastholde og opnå registreringer. For så vidt angår risikoforhold i øvrigt henvises til årsrapporten for Udsagn om fremtidige forhold, herunder forventninger til omsætning og økonomiske resultater, er forbundet med risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske forhold afviger væsentligt fra forventningerne. I det omfang lovgivning og god praksis foreskriver det, er Auriga forpligtet til at opdatere og justere de specifikt angivne forventninger. 2 / 3. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Hoved- og nøgletal Auriga Industries A/S Delårsrapporten er offentliggjort på dansk og engelsk, og den danske tekst er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den engelske oversættelse.

3 Ændring og udvidelse af direktionen Ændring og udvidelse af direktionen i Auriga Industries A/S og Cheminova A/S Bestyrelsen for Auriga Industries A/S og datterselskabet Cheminova A/S har i dag udnævnt regionsdirektør for region Europa, Jaime Gómez-Arnau, til administrerende direktør. Jaime Gómez-Arnau erstatter Kurt Pedersen Kaalund, der fratræder sin stilling i dag. René Schneider tiltræder den 1. december 2013 som CFO i Auriga og medlem af koncerndirektionen, der dermed udvides til to personer. Kurt Pedersen Kaalunds fratrædelse sker som følge af uenighed om den fremtidige ledelsesstruktur og -sammensætning. Bestyrelsen anerkender den store indsats, Kurt Pedersen Kaalund har ydet i Aurigakoncernen siden 1989, først i datterselskaberne Cheminova og Skamol, siden maj 2008 som administrerende direktør for Cheminova og siden primo 2009 tillige for Auriga Industries. Bestyrelsesformand Jens Due Olsen udtaler: Auriga Industries strategi med fokus på udvikling af nye differentierede produkter har øget omsætningen og indtjeningen. I takt med at selskabets gældsætning samtidig er blevet gradvist normaliseret, har aktiemarkedet anerkendt disse resultater. Selskabet har i mange år haft en enmandsdirektion. For at fortsætte den strategiske udvikling af koncernen har bestyrelsen fundet det nødvendigt at udvide direktionen med nye kræfter. Dette har resulteret i udnævnelsen af Jaime Gómez-Arnau som administrerende direktør samt ansættelsen af René Schneider som CFO. Jaime har været ansat i Cheminova siden 1999 og har senest som ansvarlig for Region Europa vist stærke resultater og lederskab, hvilket sammen med hans tidligere ledelsesbaggrund i Ciba-Geigy og Rhone Poulenc har resulteret i konstitueringen. Vi er samtidig glade for ansættelsen af René, der med sin erfaring fra økonomiorganisationen i Novo Nordisk og sidenhen som CFO og administrerende direktør i NeuroSearch har udvist gode resultater. Evt. spørgsmål til ændringen af direktionen bedes rettet til bestyrelsesformand Jens Due Olsen på telefon / 3. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Ændring og udvidelse af direktionen Auriga Industries A/S

4 Mål og strategi Værdiskabelsen øget Indtjening og værdiskabelse Med indtjening og værdiskabelse i fokus er Auriga på rette vej mod indfrielse af de langsigtede strategiske mål for 2014, som blev defineret i 2010: mål og strategiske indsatsområder En indtjening (EBITDA) i niveauet 13-18%. Et afkast af den investerede kapital (ROIC) på ca. 15%. UDVIKLING OG VÆKST INDTJENING OG VÆRDISKABELSE EFFEKTIVISERING OG OMKOSTNINGSSTYRING Selskabet prioriterer udviklingen inden for tre strategiske indsatsområder højt, og resultaterne bekræfter, at vi bevæger os i den rigtige retning. ARBEJDSKAPITAL OG GÆLDSBYRDE Den finansielle performance har igen i 3. kvartal været tilfredsstillende med fremgang inden for alle strategiske indsatsområder. Den ordinære indtjening (EBITDA) steg til DKK 159 mio. (DKK 121 mio.), og opgjort på LTM-basis (løbende tolv måneder) blev EBITDA-marginen øget med 1,6 procentpoint til 12,2% (10,6%). Ligeledes beregnet på LTM-basis udviste afkastet af den investerede kapital (ROIC) en stigning på 2,8 procentpoint til 11,1 (8,3%) korrigeret for sidste års engangsomkostning på DKK 95 mio. vedr. voldgiftskendelsen. Udvikling og vækst Gennem en løbende fornyelse og udvidelse af produktprogrammet har Cheminova i de seneste år været i stand til at styrke sin markedsposition. Væksten understøttes af et bredere og mere differentieret produktprogram, som er med til at sikre indtrængning i flere markeder og segmenter og mindske volatiliteten i forretningen. I 3. kvartal 2013 er der realiseret en organisk vækst i omsætningen på 22%, når der korrigeres for frasalget af Stähler Schweiz og valutakursændringer. Samtidigt steg dækningsgraden til 28,7% (27,4%), og opgjort på LTM-basis udgjorde den 30,2% (29,1%) svarende til en forbedring på 1,1 procentpoint. INDTJENING OG VÆRDISKABELSE udvikling og vækst Omsætning EBITDA i % af omsætning Omsætning Dækningsgrad % DKKm % DKKm % Graferne er beregnet på løbende tolv måneder. 4 / 3. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Mål og strategi Auriga Industries A/S

5 Effektivisering og omkostningsstyring Selskabet vægter stram omkostningsstyring og effektiviseringer højt og har i flere år anvendt Lean til optimering af processer i såvel produktion som laboratorier og administrative funktioner. En stigende omsætning og et højt aktivitetsniveau specielt inden for salg- og distribution i forbindelse med markedsintroduktion af flere differentierede produkter har medført, at kapacitetsomkostningerne i 3. kvartal er steget til DKK 352 mio. (DKK 333 mio.). Koncernens gennemsnitlige faste kapacitetsomkostninger opgjort på LTMbasis er dog faldet med 0,6 procentpoint til 17,0% (17,6%) af omsætningen som følge af skalafordele. effektivisering og omkostningsstyring Omsætning Faste omkostninger i % af omsætning* DKKm % *Faste kapacitetsomkostninger i produktion, salg, administration og udvikling. arbejdskapital og gældsbyrde Omsætning Gennemsnitlig arbejdskapital i % DKKm Graferne er beregnet på løbende tolv måneder. % Arbejdskapital og gældsbyrde Branchen for plantebeskyttelsesmidler er kendetegnet ved en generel høj pengebinding i arbejdskapital bl.a. som følge af traditionelt lange kredittider i Latinamerika. Med henblik på at sikre den rette balance mellem Cheminovas fortsatte profitable vækst og gældsudviklingen fokuseres målrettet på initiativer, som kan forbedre arbejdskapitalen og reducere gælden. Ved udgangen af 3. kvartal var nettoarbejdskapitalen forbedret til DKK mio. (DKK mio.), en samlet reduktion på DKK 320 mio. Reduktionen blev primært opnået gennem en nedbringelse af lagre, forøgede kreditdage hos leverandører og en øget anvendelse af nye finansieringsformer, som ultimo kvartalet udgjorde DKK 287 mio. (DKK 230 mio.). Herudover har lavere valutakurser på primært INR, BRL og AUD haft en positiv indvirkning på specielt tilgodehavender hos kunder målt i DKK. Den gennemsnitlige arbejdskapital opgjort på LTM-basis blev forbedret med 4,6 procentpoint til 39,0% (43,6%). Den direkte arbejdskapital er således reduceret med ca. DKK 1,5 mia. siden 2010, og det langsigtede mål om en gennemsnitlig arbejdskapital på 40% er nået. Koncernens nettorentebærende gæld blev forbedret med DKK 365 mio. til DKK mio. (DKK mio.), og samtidigt blev gældsbyrden (NIBD/EBITDA) nedbragt til lidt under 2,5 (3,2). 5 / 3. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Mål og strategi Auriga Industries A/S

6 Finansielle Tilfredsstillende resultater resultater Efter et tilfredsstillende 1. halvår er den positive udvikling fortsat i 3. kvartal. Koncernomsætning Med en omsætning på DKK mio. (DKK mio.) i 3. kvartal har koncernen opnået en vækst på 7%, og korrigeret for frasalget af Stähler Schweiz og udviklingen i valutakurser svarer det til en organisk vækst på 22%. Valutakurseffekten var negativ med 13% i forhold til 3. kvartal sidste år som følge af lavere kurser for især BRL og INR, men også AUD, ARS og GBP har udvist fald. Opgjort til uændrede valutakurser ville omsætningen således have været DKK 190 mio. højere. Bruttoresultat Bruttoresultatet steg til DKK 452 mio. (DKK 402 mio.), og dækningsgraden blev forbedret med 1,3 procentpoint til 28,7% (27,4%). Et forbedret produktmiks har medvirket til at øge dækningsgraden, mens højere salgspriser i lokal valuta ikke har kunnet opveje de faldende valutakurser. Omkostninger og driftsresultat Kapacitetsomkostningerne steg til DKK 352 mio. (DKK 333 mio.) svarende til en omkostningsprocent på 22,4% (22,8%). Jf. tabel 2 blev der aktiveret udviklings- og registreringsomkostninger på DKK 36 mio. (DKK 35 mio.), mens den samlede resultateffekt fra udviklingsomkostningerne udgjorde DKK 55 mio. (DKK 58 mio.). Koncernenes ordinære driftsresultat (EBIT- DA) steg med 33% til DKK 159 mio. (DKK 121 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 10,1% (8,2%). Efter afskrivninger på DKK 47 mio. (DKK 41 mio.) udgjorde resultat af primær drift (EBIT) DKK 112 mio. (DKK 80 mio.) svarende til en EBIT-margin på 7,1% (5,4%). Finansielle poster og periodens resultat Finansomkostningerne steg med DKK 9 mio. til DKK 62 mio. (DKK 53 mio.) efter lavere renteomkostninger end i 3. kvartal sidste år og større negative valutakursreguleringer. Aurigas resultat før skat steg til DKK 49 mio. (DKK 27 mio.). Baseret på en estimeret skattesats på 28% udgjorde periodens resultat efter skat DKK 36 mio. (DKK 20 mio.). Tabel 1: Påvirkning fra salget af Stähler Schweiz Regnskabsrapportering Nettoeffekt 3. kvt. 3. kvt. Stähler Netto- DKK mio Forskel Schweiz forskel Omsætning (20) 126 EBIT (1) 33 Fri pengestrøm 155 (62) 217 (21) 238 Regnskabsrapportering Nettoeffekt kvt kvt. Stähler Netto- DKK mio Forskel Schweiz forskel Omsætning (129) 419 EBIT Fri pengestrøm Tabel 2: Udviklings- og registreringsomkostninger 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. DKK mio Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering Heraf aktiveret (36) (35) (112) (103) Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter Resultateffekt af udviklingsomkostninger Pengestrømme og balance I overensstemmelse med forventningerne udviklede pengestrømme fra driftsaktiviteterne sig positivt og udgjorde i 3. kvartal DKK 209 mio. (DKK 8 mio.). Jf. tabel 3 er tilgodehavender (netto) reduceret til DKK mio. (DKK mio.), mens omfanget af factoring er øget til DKK 287 mio. (DKK 230 mio.). Samtidigt er leverandørgælden øget med DKK 235 mio. til DKK mio. (DKK mio.), og lagrene er reduceret til DKK mio. (DKK mio.). Samlet er nettoarbejdskapitalen forbedret til DKK mio. (DKK mio.). Pengestrømme fra investeringsaktiviteten udgjorde DKK 54 mio. (DKK 70 mio.), og kvartalets fri pengestrøm blev herefter DKK 155 mio. (DKK -62 mio.). Ultimo kvartalet udgjorde den samlede balancesum DKK mio. (DKK mio.), mens egenkapitalen steg med DKK 155 mio. til DKK mio. (DKK mio.) svarende til en egenkapitalandel på 34% (32%). 6 / 3. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Finansielle resultater Auriga Industries A/S

7 Nettorentebærende gæld (NIBD) Koncernens fortsatte indtjeningsfremgang kombineret med en forbedret arbejdskapital samt frasalg af Stähler Schweiz har muliggjort en yderligere reduktion af gælden. I henhold til tabel 4 blev den nettorentebærende gæld ultimo september 2013 reduceret med DKK 365 mio. til DKK mio. (DKK mio.), og gældsbyrden (NIBD/EBITDA) er nedbragt til lidt under 2,5 (3,2). Den fastforrentede andel af den nettorentebærende gæld udgjorde 52% (53%), mens en andel på 29% (51%) er denomineret i fremmed valuta. Likviditetsberedskab Ved udgangen af 3. kvartal udgjorde likviditetsberedskabet i form af utrukne kreditfaciliteter og likvider i alt DKK 2,2 mia. (DKK 1,4 mia.). Koncernens committede faciliteter med forfald efter mere end 1 år udgjorde jf. tabel 5 DKK 2,5 mia. (DKK 2,1 mia.) ud af en samlet kreditramme på DKK 4,0 mia. Tabel 3: Tilgodehavender factoring DKK mio Tilgodehavender fra salg, brutto Factoring Tilgodehavender fra salg, netto Tabel 4: Nettorentebærende gæld DKK mio Rentebærende gæld Likvider Rentebærende tilgodehavender Nettorentebærende gæld Tabel 5: Kreditfaciliteter DKK mia Committede over 3 år 1,7 0,6 Committede 1-3 år 0,8 0,4 Committede under 1 år 0,0 1,1 Committede i alt 2,5 2,1 % af total 62% 60% Uncommittede 1,5 1,4 % af total 38% 40% Kreditfaciliteter i alt 4,0 3,5 Likvider 0,4 0,4 Trukne 2,2 2,5 Utrukne 2,2 1,4 7 / 3. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Finansielle resultater Auriga Industries A/S

8 Marked Organisk og vækst salgi alle regioner God sæsonstart i Latinamerika og tilfredsstillende afslutning i Europa Markedet for plantebeskyttelsesmidler har også i 3. kvartal udviklet sig positivt. Priserne på landbrugsafgrøder har været faldende de seneste måneder, men den store efterspørgsel efter fødevarer understøtter fortsat høje afgrødepriser. Dette er ensbetydende med et stort incitament hos landmændene til at beskytte udbyttet gennem øget anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Cheminovas samlede salg af plantebeskyttelsesmidler udviste i 3. kvartal en organisk vækst på 22%. Sæsonstarten i Latinamerika har bekræftet de positive forventninger, og sæsonafslutningen på den nordlige halvkugle har været god. Omsætningen voksede mindre end forventet som følge af lavt insektpres i Nordamerika i den sene sæson, ligesom lavere valutakurser har ramt omsætningen og indtjeningen negativt i primært Latin Amerika og International. Region Europa Regionen var i 2. kvartal ramt af et koldt og vådt klima i specielt Nordeuropa, men fik efter en god sæsonafslutning en tilfredsstillende udvikling i 3. kvartal. Korrigeret for frasalget af Stähler Schweiz er der opnået en organisk vækst på 7% i kvartalet. Fremgangen er bredt funderet, men markedsudviklingen i Østeuropa herunder omsætning, regioner 3. kvt Europa 23% (25%) Nordamerika 6% (6%) Latinamerika 42% (45%) International 23% (21%) Globale aktiviteter 6% (3%) Tal i parantes er 3. kvt tal. Polen har været god, ligesom performance i store markeder som Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien nyder godt af nye produktintroduktioner samt øget markeds-/ segmentindtrængning med et bredt og differentieret produktprogram. Det engelske marked har dog været ramt af vanskelige klimatiske betingelser og udvist et betydeligt fald i 2013, hvilket dog i nogen grad er kompenseret via større markedsandel. Region Nordamerika Regionen havde et godt 1. halvår og har skabt yderligere fremgang i 3. kvartal trods et lavt insektpres som følge af klimatiske betingelser. Stærk vækst på selektive ukrudtsmidler og fortsat vækst på svampemidler baseret på flutriafol har betydet, at der i 3. kvartal er opnået en organisk omsætningsvækst på 13% trods et lavere salg af insektmidler. I 9 måneders perioden har den organiske vækst været 30%. Markedspositionen i regionen forventes yderligere styrket i de kommende år med nye produktintroduktioner, bl.a. svampemidler baseret på azoxystrobin og flere selektive ukrudtsmidler. Region Latinamerika Sæsonen er indledt med stigende efterspørgsel efter plantebeskyttelsesmidler, og regionen har i 3. kvartal opnået en organisk vækst i omsætningen på 19%. I Brasilien, hvor de tilsåede arealer med sojabønner igen er øget, var den organiske vækst omsætning, produktgrupper 3. kvt Ukrudtsmidler 23% (22%) Insektmidler 47% (48%) Svampemidler 20% (20%) Øvrige plantebeskyttelsesmidler 4% (5%) Andre aktiviteter 6% (5%) endnu højere, mens salget i Argentina og Colombia har været lavere bl.a. på baggrund af fortsat rationalisering af produktprogrammet. De større tilsåede arealer med sojabønner i Brasilien giver fortsat positive udsigter for sæsonen. Som følge af yderligere markedsindtrængning med nyligt introducerede produkter som f.eks. den unikke blanding af azoxystrobin og flutriafol forventes en fortsat positiv udvikling i regionen. Region International Efter en svag start på året har regionen haft god fremgang i 3. kvartal, hvor der er opnået en organisk omsætningsvækst på 35%. Indien har oplevet en positiv vækstsæson efter en god monsun, ligesom Asien og CIS-landene har haft fremgang. Endvidere er der realiseret en mindre stigning i omsætningen i Australien, som dog fortsat er et særdeles konkurrencepræget marked, hvor et forbedret produktprogram ventes at styrke indtjeningen fremadrettet. Produktgrupper Ukrudtsmidlerne havde i 3. kvartal fremgang og udgjorde 23% (22%) af omsætningen. Der er fortsat god fremgang for sulfonylurea-herbiciderne og de selektive ukrudtsmidler baseret på aktivstoffet pethoxamid. Insektmidlerne tegnede sig trods nedgang i Nordamerika for 47% (48%) af omsætningen. Flere nye produkter har oplevet god fremgang herunder produkter baseret på aktivstofferne abamectin og gamma-cyhalothrin. Efterspørgslen efter traditionelle produkter som malathion, chlorpyrifos og dimethoat har ligeledes været tilfredsstillende. I forhold til 3. kvartal sidste år udgjorde svampemidlerne en uændret andel af omsætningen på 20% (20%). Flutriafol viser fortsat god fremgang efter lanceringen af en ny blandingsformulering i USA, og markedsindtrængningen for azoxystrobin styrkes i takt med opnåelse af registreringer i flere lande. Salget af øvrige plantebeskyttelsesmidler tegnede sig for 4% (5%) af omsætningen, mens andre aktiviteter udgjorde 6% (5%). 8 / 3. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Marked og salg Auriga Industries A/S

9 Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Målene for CSR-området i 2013 er defineret i den seneste CSR-rapport, der ligeledes beskriver handlingsplanen for indeværende år. CSR er integreret i virksomhedens normale drift og udvikling. Der arbejdes således i hele organisationen med at opfylde de opstillede mål for CSR-området. For indeværende år er der planlagt ekstern vurdering af målopfyldelse lokalt i Indien, Brasilien, Tyskland og Danmark, hvilket gennemføres af et eksternt revisionsselskab som en del af den uafhængige vurdering af Cheminovas CSR-arbejde. Helping you grow Chemistry with Care Arbejdet med udvikling af indeks vedr. Cheminova s bidrag til beskyttelse af landbrugsafgrøder, reduktion af kemikalieeksponering af miljøet og reduceret ressourceforbrug forløber efter planen. I 3. kvartal er der udviklet produkter med reduceret giftighed og indhold af flygtige organiske opløsningsmidler, herunder f.eks. nye vand- eller tørstofbaserede ukrudtsmidler, der indeholder mere end et aktivstof (blandinger). Endvidere er insektmidlet malathion relanceret i EU som en patenteret vandbaseret formulering. Salg af plantebeskyttelsesmidler Udvikling og introduktion af flere nye og mere sikre produkter er fortsat et strategisk indsatsområde for virksomheden. Selvom de nyere produkter har en mere fordelagtig risikoprofil, er demonstration og undervisning i sikker og hensigtsmæssig anvendelse af produkterne fortsat en integreret del af markedsføringen i udviklingslandene, hvor disse aktiviteter er i fokus på bl.a. farmer meetings. Safe useaktiviteter er tillige et brancheanliggende, som Cheminovas lokale selskaber deltager i. Dette gælder også områder som bekæmpelse af udbredelsen af forfalskede produkter samt bortskaffelse og genanvendelse af brugt emballage, hvilket der kan læses mere om på hjemmesiden. Landsbyprojekter Landsbyprojekterne i forskellige delstater i Indien har til formål at demonstrere nytteværdien af videnbaseret landbrugspraksis. Projekterne lever op til forventningerne, og samarbejdet med den danske ambassade og uafhængige institutioner er fortsat. Projekterne vedr. svampebekæmpelse i to forskellige lokalområder i Brasilien forløber tilfredsstillende med stigende accept af den nye miljøskånsomme applikationsteknologi blandt såvel smålandmænd som større professionelle bananavlere. Produktion På Cheminovas produktionssteder forløber arbejdet med at nå målene inden for, miljø og sikkerhed samt opnåelse af certificeringer efter planen. Eksempelvis er der i 3. kvartal opnået re-certificering af miljøledelsessystement på fabriksanlægget i Danmark uden, at der er fundet afvigelser. På fabriksanlægget i Indien har mellemprodukt-divisionen opnået miljø- og arbejdsmiljøcertificering efter ISO og OHSAS Leverandørstyring Der er i august gennemført et træningsprogram for udvalgte medarbejdere fra alle regioner med henblik på at gennemføre audits og CSR-evalueringer med udgangspunkt i retningslinjerne angivet i Cheminovas globale QC og CSR manual. HR-strategi SAFE-runderinger (Sikker Adfærd For Enhver) på arbejdspladserne i Danmark med sigte på yderligere styrkelse af sikkerhedskulturen følger tidsplanen og har siden juni omfattet ca. 300 medarbejdere. På det globale plan er mere end 80% af de årligt planlagte medarbejdersamtaler gennemført, og afviklingsforløbet af de resterende er i proces. News & Views Clean field - genanvendelse af tom emballage fra pesticider Læs mere om Cheminovas engagement i genanvendelse af tom emballage i f.eks. Mexico: FN Verdens Fødevaredag 2013 Den 16. oktober 2013 blev Verdens Fødevaredag 2013 markeret i FN. Emnet var bæredygtige fødevaresystemer for sikker fødevareforsyning og ernæring. Cheminova viser sit engagement i bæredygtighed gennem CSR-strategien Helping you grow - Chemistry with Care. Læs mere: 9 / 3. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Samfundsansvar Auriga Industries A/S

10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar september 2013 for Auriga Industries A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber, herunder de af NASDAQ OMX, Copenhagen, stillede krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og øko- nomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Harboøre, den 13. november 2013 Bestyrelse: Jens Due Olsen Torben Svejgård Lars Hvidtfeldt Formand Næstformand Jørgen Jensen Karl Anker Jørgensen Jutta af Rosenborg Kapil Kumar Saini peder Munk Sørensen Jørn Sand Tofting Direktion: Jaime Gómez-Arnau Adm. direktør 10 / 3. kvartal 2013 / Ledelsens beretning / Ledelsespåtegning Auriga Industries A/S

11 Resultatopgørelse 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Året DKK mio. note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Andre driftsindtægter Salgs- og distributionsomkostnigner Administrationsomkostninger Udviklings- og registreringsomkostninger Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, omkostninger Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele (1) 0 (1) 0 (18) Finansielle poster (62) (53) (156) (176) (215) Resultat før skat Skat 3 (13) (7) (108) (65) (51) Resultat Fordeles således: Aktionærerne i Auriga Industries A/S Minoritetsinteresserne Resultat pr. aktie (EPS): Resultat pr. aktie 1,38 0,78 10,96 7,68 4,81 Udvandet resultat pr. aktie 1,38 0,78 10,96 7,68 4,81 Totalindkomstopgørelse 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Året DKK mio Periodens resultat Anden totalindkomst Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursreguleringer vedr. udenlandske virksomheder (43) 23 (62) Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter (14) Øvrige bevægelser (1) (8) (6) (3) (3) Anden totalindkomst (38) 19 (40) 19 7 Totalindkomst i alt (2) / 3. kvartal 2013 / Regnskab / Resultatopgørelse og Totalindkomstopgørelse Auriga Industries A/S

12 Balance DKK mio Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv Anden gæld Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt / 3. kvartal 2013 / Regnskab / Balance Auriga Industries A/S

13 Pengestrømsopgørelse 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Året DKK mio. note Resultat af primær drift Af- og nedskrivninger Øvrige reguleringer Ændring i driftskapital 4 90 (74) (170) (197) 106 Pengestrømme fra primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (155) (109) (378) (416) (500) Pengestrømme fra drift Betalt selskabsskat 11 (23) (91) (77) (117) Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver (58) Investering vedr. immaterielle aktiver under udvikling (41) (40) (134) (133) (131) Køb af materielle aktiver (13) (30) (47) (84) (117) Salg af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver (8) Salg af finansielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet (54) (70) (140) (116) (204) Fri pengestrøm 155 (62) Afdrag på langfristet gæld (132) 0 (1.080) (100) (1.259) Optagelse af langfristet lån Betalt udbytte (2) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (117) 68 (136) 43 (161) Ændring i likvider Likvider primo (441) (536) (459) (645) (645) Kursregulering Likvider ultimo (382) (523) (382) (523) (459) 13 / 3. kvartal 2013 / Regnskab / Pengestrømsopgørelse Auriga Industries A/S

14 Egenkapitalopgørelse Akkumuleret dags- Akkumu- Aktie- Overført værdi- leret kurs- minoritets- DKK mio. kapital resultat regulering regulering I alt interesser I alt Egenkapitalopgørelse, 2013 Egenkapital 1. januar (1) (40) Periodens resultat Anden totalindkomst (62) (34) (6) (40) Egenkapital 30. september (102) Akkumuleret dags- Akkumu- Aktie- Overført værdi- leret kurs- minoritets- DKK mio. kapital resultat regulering regulering I alt interesser I alt Egenkapitalopgørelse, 2012 Egenkapital 1. januar (59) Periodens resultat Anden totalindkomst (3) 19 Egenkapital 30. september (44) Noter Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK mio. NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Årsrapporten for 2012 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis samt definitionerne på de angivne nøgletal. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporten kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31. december / 3. kvartal 2013 / Regnskab / Egenkapitalopgørelse og noter Auriga Industries A/S

15 Noter Note 2 Segmentoplysninger Nord- Latin- Inter- Globale Koncern DKK mio. Europa amerika amerika national aktiviteter i alt Regioner 3. kvartal 2013 Nettoomsætning Resultat af primær drift Nord- Latin- Inter- Globale Koncern DKK mio. Europa amerika amerika national aktiviteter i alt Regioner 3. kvartal 2012 Nettoomsætning Resultat af primær drift (9) (18) 80 Nord- Latin- Inter- Globale Koncern DKK mio. Europa amerika amerika national aktiviteter i alt Regioner kvartal 2013 Nettoomsætning Resultat af primær drift 294* Resultat af kapitalandele (1) Finansielle poster (156) Resultat før skat 387 * Resultat af primær drift i Europa er positivt påvirket af salget af Stähler Schweiz i 1. kvartal Nord- Latin- Inter- Globale Koncern DKK mio. Europa amerika amerika national aktiviteter i alt Regioner kvartal 2012 Nettoomsætning Resultat af primær drift (17) 436 Finansielle poster (176) Resultat før skat 260 Forretningen er opdelt i 4 geografiske regioner således: Europa, Nordamerika (USA og Canada), Latinamerika og International (Indien, Australien, New Zealand, CIS-landene: Rusland, Ukraine m.fl., Asien, Mellemøsten og Afrika). I Globale aktiviteter indgår bl.a. Cheminovas salg af fine chemicals, moderselskabets direkte salg til globale kontraktkunder og Auriga Ejendomme. Investeringsejendommen Auriga Ejendomme A/S er solgt pr. 29. juni øvrige plantebe- Ukrudts- Insekt- Svampe- skyttelses- Andre Koncern DKK mio. midler midler midler midler aktiviteter i alt Nettoomsætning fordelt på produktgrupper 3. kvartal kvartal kvartal kvartal Øvrige plantebeskyttelsesmidler omfatter bl.a. mikronæringsstoffer og vækstregulatorer. I Andre aktiviteter indgår bl.a. selskabets salg af en række mellemprodukter samt flotationsmidler til mineindustrien (fine chemicals). Note 3 Skat Den i resultatopgørelsen indregnede skatteomkostning for delårsrapporten er beregnet med udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat og en estimeret effektiv skatteprocent for koncernen som helhed for Den estimerede effektive skatteprocent for 2013 udgør 28% (pr. 30. september %, og for hele året 2012 realiseret 29,5%). 15 / 3. kvartal 2013 / Regnskab / Noter Auriga Industries A/S

16 Note 4 Ændring i driftskapital 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Året DKK mio Ændring i tilgodehavender 4 (26) (301) (192) (194) Ændring i varebeholdninger (290) (238) (77) Ændring i leverandørgæld mv. (81) (227) Ændring i securitization I alt 90 (74) (170) (197) 106 Note 5 Salg af datterselskab Pr. 29. januar 2013 og med closing pr. 1. marts 2013 blev der indgået aftale om salg af det 100% ejede datterselskab Stähler Suisse SA (Stähler Schweiz) med en omsætning i 2012 på mere end DKK 100 mio. Salget har bidraget med en regnskabsmæssig gevinst på DKK 44 mio. og en reduktion af den nettorentebærende gæld med godt DKK 100 mio. Note 6 Eventualforpligtelser Moderselskabet og koncernen overholder alle nugældende krav fra miljømyndighederne og foretager løbende oppumpning og rensning af vand fra undergrunden, så risikoen for uhensigtsmæssig miljøbelastning reduceres mest muligt. Et etableret depot af kemikalieaffald på fabriksgrunden i Harboøre, Danmark, følger ligeledes alle myndighedskrav samt godkendelser. I 2013 er arbejdet med fjernelse af depotet fortsat efter planen og forventes afsluttet i Den bogførte hensættelse til fjernelse af depotet forventes at kunne dække de totale omkostninger til fjernelse af depotet. Som international koncern bliver moderselskabet og koncernens datterselskaber løbende indkaldt til skatte- og transfer pricing-kontroller. I 2012 blev moderselskabet indkaldt til skattekontrol vedrørende indkomstårene samt transfer pricing-kontrol vedrørende årene Skattekontrollen er afsluttet i 2012 uden anmærkning, mens transfer pricing-kontrollen endnu ikke er afsluttet. Endvidere er koncernens datterselskab Cheminova Frankrig i slutningen af 2012 blevet indkaldt til transfer pricing-kontrol for årene Auriga Industries A/S hæfter solidarisk med de øvrige selskaber i koncernens sambeskatningskreds, for den samlede selskabsskat mv. i koncernen. Selskabet respekterer immaterielle rettigheder som patenter, varemærker og registreringsdata. Egne rettigheder og retten til at agere i forhold til andre virksomheders rettigheder forsvares proaktivt. Interne processer er tilrettelagt til imødegåelse af krænkelse, og selskabet vil løbende forsvare rettighederne på området over for andre virksomheder. Hverken disse forhold, andre verserende sager eller afsluttede retstvister har haft eller forventes at få væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. Note 7 Dagsværdimåling af finansielle instrumenter Koncernen anvender valutaterminsforretninger og renteswaps til afdækning af koncernens risici. Pr. 30. september 2013 udgør dagsværdien af renteswaps DKK -32 mio. Renteswaps værdiansættes på niveau 2 med tilbagevendende dagsværdimålinger baseret på relevante observerbare swapkurver. Dagsværdien af valutaterminsforretninger pr. 30. september 2013 udgør DKK 47 mio., der værdiansættes på niveau 2 med tilbagevendende dagsværdimålinger baseret på relevante observerbare valutakurser. Børsnoterede værdipapirer, der pr. 30. september 2013 udgør DKK 0,2 mio., er kategoriseret i niveau 1 i dagsværdihierarkiet med tilbagevendende dagsværdimålinger baseret på noterede priser og priskvoteringer. Det er koncernens politik at indregne overførsler mellem de forskellige kategorier fra det tidspunkt, hvor en begivenhed eller en ændring i forholdene medfører, at klassifikationen ændres. Der har ikke været overførsler mellem de enkelte niveauer i Værdiansættelsesmetoderne er uændrede i forhold til årsrapporten for Note 8 Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtrådt væsentlige begivenheder efter balancedagen. 16 / 3. kvartal 2013 / Regnskab / Noter Auriga Industries A/S

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 8/2013 23. maj 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Delårsrapport 1. kvartal 2013 God start på året Helping you grow Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2013

Delårsrapport 2. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 22. august 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Delårsrapport 2. kvartal 2013 Fortsat fremgang Helping you grow Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 15/2012 15. november 2012 CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3.

DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL 2012. Selskabsmeddelelse nr. 15/2012 15. november 2012 CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3. DELÅRSRAPPORT / 3. KVARTAL Selskabsmeddelelse nr. 15/ 15. november CVR nr. 34 62 92 18» TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING I 3. KVARTAL » Vi skaber resultater for vore kunder som global, bæredygtig og innovativ

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening

InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening InvestorDagen Aktiemesse i København Dansk Aktionærforening Kurt Pedersen Kaalund Adm. direktør 9. oktober 2012 1 Hvad du får indsigt i Hvem er vi? Hvad laver vi? Hvordan tjener vi vores penge? Hvilke

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING 11. april 2012 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2011 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2010 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Fortsat god vækst i indgåelse

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere