Ny Nørreport Station Et fælles projekt med mange aktører bips konference 2011 Gita Monshizadeh, Grontmij Thomas Hejnfelt, Grontmij

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Nørreport Station Et fælles projekt med mange aktører bips konference 2011 Gita Monshizadeh, Grontmij Thomas Hejnfelt, Grontmij"

Transkript

1 Ny Nørreport Station Et fælles projekt med mange aktører bips konference 2011 Gita Monshizadeh, Grontmij Thomas Hejnfelt, Grontmij

2 Hvem er vi? Gita Monshizadeh CAD- og modelkoordinator på hele NN projektet Grontmij: CAD koordinator - Transportation & Mobility Thomas Hejnfelt Konstruktionsingeniør på Byrum- og TS-M projektet, fagmodelkoordinator på konstruktionsmodellerne Grontmij: BIM specialist - Planning & Design

3 PROGRAM Introduktion til projektet Den store udfordring Målsætning og planlægning Projekteringsprocessen i praksis Afrunding

4 Anlæggets fødsel

5 Anlæggets fødsel

6 De 4 delprojekter kort fortalt Aftale fra 2005 mellem Københavns Kommune og staten om: at forbedre luftkvaliteten mest muligt på Nørreport Station at sikre, at stationen fortsat er brandmæssigt godkendt at opfriske passagervendte faciliteter at sikre en sammentænkning af renoveringen under jorden, med renoveringen over jorden. Det afføder 4 delprojekter, som bliver udbudt selvstændigt: Moderniseringsprojekt Forbedring af ventilation og lys på fjerntogsperron Hovedistandsættelse af betonkonstruktioner Udskifte fuger og fugtisolering på overside tunneldæk, og renovere betonkonstruktioner i tunnelen Byrumsprojektet Ny plads på gadeplan med plads til cykler og nye bygninger Trafikprojektet Flytte trafik på den ene side af pladsen

7 Moderniseringsprojektet Forbedret luftkvalitet på fjerntogsperron, lysere og mere trygt stationsrum Banedanmark: Bygherre Grontmij: Konstruktioner, El, VVS, Belysning Public Arkitekter: Arkitektur Atkins: Spor Nyt ventilationsanlæg med større effekt og bedre styring på fjerntogsperronen. Ventilationen sker gennem nye store ventilationsrør Ventilationsanlæg fra fjern- og S-togsperroner støjdæmpes Øget fokus på at reducere træk Nyt perronloft og belysning Ny beklædning af søjler Afrensning af betonoverflader I loftet Bedre akustik ved dæmpning af loft og vægge

8 Hovedistandsættelse af betonkonstruktioner Banedanmark: Bygherre Grontmij: Betonrenovering, ledninger, installationer, miljø Public Arkitekter: Arkitektur Atkins: Spor Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut: Brand Fakta om bygværket Etableret Ca. 400 m lang, in-situ støbt beton Bredde mellem 22 m udenfor perroner op til 36 m ved perroner 0,15 procent tværfald og 0,5 procent længdefald Jorddækning ca. 1 m Hovedproblemet er vand. Dette medfører: Overside af bygværket: Omisolering af m2 dæk Etablering af 1,100 m fuger Udlægning af 800 m dræn langs yderside væg Indvendig i bygværket: 750 m (4 x 23 stk.) tværbjælker med sektionsfuger 200 m hvælvinger med sektionsfuger Lokal betonreparationer af bjælker og søjler (ca m2) 400 m lodrette fugebånd i sektionsfuger i ydervægge

9 Afgrænsning af tunnelen

10 En ny helhedsløsning i gadeplan Byrumsprojektet Københavns kommune: Bygherre for plads DSB: Bygherre for bygninger Public Arkitekter og COBE: Plads og bygninger Bartenbach LichtLabor: Belysning Grontmij: Konstruktioner, VVS, El, terræn Trafikprojektet Københavns kommune: Bygherre Rambøll: Vej og signal Tegnet med dine fødder! En åben og overskuelig plads lette tage og transparente stationsbygninger Fokus på cyklister og fodgængere Ændret trafikløsning Før Efter

11

12 Ny Nørreport derfor gør vi det sammen Vi kalder projektet Ny Nørreport. Under det navn udfører vi arbejdet og kommunikerer sammen for at: reducere gener mest muligt billiggøre projekterne samlet, fordi vi kan tænke i helheder og ikke gentager dele af arbejdet sikre borgerne nem adgang til information gennem fælles hjemmeside og andre fælles kommunikationskanaler give borgerne optimal mulighed for dialog med projektet. Resultatet er ét sæt samlet udbudsmateriale bestående af SAB, TAG, TBL og tegninger med bidrag fra alle parter Fælles CAD aftale med afsæt i bips IKT CAD specifikation ProjectWeb til udveksling af data Fælles resursefiler Tegninger delt op i fælles tegninger med input fra flere delprojekter og tegninger til de enkelte fag Økonomien holdes adskilt under hele forløbet

13 Ny Nørreport udfordringer 3 bygherrer, hver med sine krav til udbudsmaterialet Omkostninger skal holdes adskilt både under projektering og udførelse Overenskomstaftale i bygherregruppen Et projekt med både bygge og anlægs discipliner Koordinatsystemer, arbejdsmetoder, beskrivelser, tilbudslister og meget mere fungerer forskellige Projektering forgår i de enkelte firmaer og skal koordineres Hver Rådgiver arbejder med egen foretrukken software, men skal bruge hinandens filer som underlag Udbudsmaterialet skal være ensartet og give indtryk af ét samlet sæt Løsningen er planlægning, kommunikation, koordinering og kreative kompromisløsninger Styregruppemøder, koordineringsmøder, projekteringsmøder, CAD møder, workshops, mm. har afgørende betydning for fælles forståelse Nøglen er samarbejdsvilje

14 Ny Nørreport samarbejdet på tværs skaber nye behov Det er et renoveringsprojekt Ingen krav fra bygherres side om 3D projektering Komplekse grænseflader horisontalt og vertikalt Behov for nøjagtig placering af eksisterende konstruktioner i grænsefladeområdet Behov for 3D projektering?

15 Ny Nørreport behovsanalyse Eksisterende forhold Nødvendig i delprojekt Bygningsdel Fagmodel Kn 14 TS-M Byrum Trafik Ansvarlig fag Modelansvarli Dæk Eks. Bro x x x Brorenovering TRL/GMN Trapper Eks. Bro x x x KON ACT Bjælker Eks. Bro x x x KON TRL Søjler Eks. Bro x KON/ARK ACT Betonvæg/bjælke mellem F og S Eks. Bro x KON ACT Tunnelvægge Eks. Bro x x Brorenovering TRL/GMN Betonkonstruktioner på overside dæk Eks. Bro x x VVS/KON MRJ/ACT Mellemetage Eks. Bro x KON/VVS/ARK JPJ Perron Eks. Bro x ARK JPJ/GMN Spor og sporkasse Eks. Bane x x Bane Atkins Ledninger Eks. Ledninger x x x Ledninger MMD/GMN Eksisterende terræn Eks. Terræn x x x x Terræn IRU/GMN Nye forhold Nødvendig i delprojekt Bygningsdel Kn 14 TS-M Byrum Trafik Ansvarlig fag Modelansvarli Nye udsparringer i dæk x x KON ACT Loftkonstruktioner x ARK/KON JPJ Udgravningsmodel x Terræn IRU Påfyldning x x x Terræn/Vej IRU/HAN Belægninger inkl. opbygning x x Terræn/ARK/Vej IRU/Public Bygninger arkitekt x ARK COBE Bygningskonstruktioner x KON ACT Ventilationstårne inkl. Fundamenter x x x KON/ARK ACT Kanaler i tunnel x VVS MRJ Afvanding og dræn, Interim x Terræn/ledninger MMD Afvanding og dræn, Permenant x x Terræn/ledninger MMD Vejprojekt x x Vej HAN

16 Den store udfordring Kommunikation og koordinering af grænseflader er altafgørende

17 Målsætning og planlægning Ingen krav til 3D modellering fra bygherre Udførsel af projekt i forhold til firmastrategi Bestemmelse af BIM niveau Realistisk i forhold til det aktuelle projekt Samarbejde mellem byggeri og anlæg

18 Målsætning og planlægning Niveau for projekt: 3D projektering er minimum ved koordineringstunge områder. Øvrige områder kan udføres i 2D Tegningsgenerering fra modeller En samlet fællesmodel, herfra også tegningsproduktion af fælles snit + 3D pdf Kollisionskontrol ved koordineringstunge områder, tekniske visualiseringer til bedre formidling

19 Målsætning og planlægning 5 virksomheder 16 fagmodeller i 3D

20 Målsætning og planlægning CAD Organisation for 3D fagmodeller MK Grontmij Eksist. Grontmij ARK Public ARK COBE EL Grontmij KON Grontmij Vent. Grontmij Tunnel Grontmij Spor Atkins Fors. Grontmij Belæg. Grontmij Signal Rambøll Vej Rambøll

21 Målsætning og planlægning Der arbejdes både med 2D og 3D Et hav af fag: -Arkitektur - Bygningskonstruktioner - Tunnel -EL - Ventilation - Lofter - Spor - Fritrumsprofil - Forsyninger - Belægninger -Vej - Trafikomlægning + flere Fælles CAD-aftale som sikrer samarbejdet Et hav af softwareløsninger: - AutoCAD - Revit Structure -RevitMEP - MicroStation - Rhino - InRoads - Bentley Rail Track - Novapoint - Bentley Navigator -SolibriMC

22 Målsætning og planlægning Overblik over mulige udvekslinger Fra Revit kan modeller eksporteres via i-model direkte ind i MicroStation AutoCAD kan modeller læses og refereres direkte ind i MicroStation DTM modellerne fra InRoads og Bentley Rail Track viewes i MicroStation Fra Novapoint generes mesh i DWG-format Fra Microtation skal der konverteres DWG-filer til Revit og AutoCAD Derfor: Fællesmodel samles i MicroStation og kontrolleres i Bentley Navigator

23 Målsætning og planlægning Eksisterende forhold + Nye forhold Nye forhold Nye forhold Nye forhold = Fremtidige forhold Registrering Anvendt software Bygbarhed Eksist. materiale Opmåling Integration med andre fag Tværfaglig koordinering Formidling Koordinering Produktivitet

24 Målsætning og planlægning 3D FAG 1 2D 3D model af Eksist. forhold 3D FAG 2 3D FAG X-ref X-ref 2D 2D Eksist. tegn. Laserscanning Fællesmodel 2D Fælles Tegn. + OPMÅLINGER Kollisionsrapport

25 Målsætning og planlægning

26 Projekteringsprocessen i praksis Laserscanning af eksisterende forhold

27 Projekteringsprocessen i praksis Laserscanning af eksisterende forhold

28 Projekteringsprocessen i praksis Laserscanning af eksisterende forhold

29 Projekteringsprocessen i praksis Kollisionskontrol belægninger i terræn

30 Projekteringsprocessen i praksis Kollisionskontrol belægninger i terræn

31 Projekteringsprocessen i praksis Kollisionskontrol: El og ventilation

32 Projekteringsprocessen i praksis Kollisionskontrol: Pladsforhold over perronlofter Kontrol mellem Revit Structure, Revit MEP og AutoCAD

33 Projekteringsprocessen i praksis Kollisionskontrol: Fritrumsprofil, eksisterendeforhold og interimskonstruktioner

34 Projekteringsprocessen i praksis Kollisionskontrol: Inddækning af nye halvtage Kontrol mellem Rhino og Revit

35 Afrunding Der blev udarbejdet ét sæt udbudsmateriale, med afsæt i kravene i bygge og anlægsbranchen Udbudsmateriale blev fremsendt til de prækvalificerede entreprenører d. 15. maj 2011 Licitation blev afholdt i august Pihl-Aarsleff konsortiet vandt opgaven Arbejdet påbegyndes i løbet af oktober måned Tegninger og 3D modeller stilles digitalt til rådighed for entreprenøren Bygherren stiller ingen krav om vedligeholdelse og aflevering af modellerne Konklusion: Det er muligt at arbejde sammen på tværs af brancher og standarder, med en god portion planlægning, koordinering og samarbejdsvilje En overordnet koordinering mellem arbejdsmetoderne i byg- og anlægsbranchen kan spare alle for en masse omkostninger på store tværfaglige projekter og reducere fejlmargen betydeligt 3D projektering behøver ikke være affødt af krav fra bygherren. På komplekse projekter er det den eneste mulighed for udarbejdelse af et vellykket og velkoordineret projekt

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet

3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri. Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet 3D arbejdsmetode og Det Digitale Byggeri Seminar Norra Latin, Stockholm, 24.11.2008 Flemming Vestergaard, Danmarks Tekniske Universitet Strategien for Det Digitale Byggeri Bygger på DDB Strateginotat af

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

velkommen til bips konference 2014

velkommen til bips konference 2014 velkommen til bips konference 2014 På årets bips konference møder du en række virksomheder, der i stor eller lille skala bruger bips-, CCS- og buildingsmart-værktøjer som IFC og IDM til at skabe struktur

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

Case02: BIM hos større ingeniørrådgiver

Case02: BIM hos større ingeniørrådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case02: BIM hos større ingeniørrådgiver Casebeskrivelse DTU Byg Rapport

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og driftsherre

Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og driftsherre Måling af økonomiske gevinster ved digitalisering af byggeri En effektmåling af buildingsmart pilotprojekt i Forsvarsbygg s SJKE-byggeprojekt Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling

N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t K ø b e n h a v n s E r h v e r v s a k a d e m i 2 0 1 0

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Foreningen bips formål bips er en uafhængig forening med knap 700 firmamedlemmer bips har ca. 500 CAD- og 330 beskrivelsesabonnenter

Læs mere

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011 Beton 4 November 2011 At støbe gulve er i superligaen Gode råd til bygherre, rådgiver og arkitekt fra ekspert i betongulve TEMA Betongulve Superlette dæk klarer lydkrav Trods lav fladevægt kan ny type

Læs mere

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd?

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd? Går de hånd i hånd? University College Nordjylland Kenneth Højbjerg Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester februar marts 2012 Vejleder: Henriette Knak 1 Titelblad: Rapportens titel: Går de hånd i hånd?

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

BIM Universe 2015. 4. maj 2015 i København 5. maj 2015 i Aarhus

BIM Universe 2015. 4. maj 2015 i København 5. maj 2015 i Aarhus BIM Universe 2015 4. maj 2015 i København 5. maj 2015 i Aarhus Kommer du på BIM Universe 2015? Reserver allerede nu én af de to datoer; 4. maj i København eller 5. maj i Aarhus, hvor for 5. gang inviterer

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere