VDC i udførelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VDC i udførelsen 25.10.2014"

Transkript

1 VDC i udførelsen Frederiks Plads Konstruktørdag 1

2 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål Konstruktørdag 2

3 Mette Mikkelsen Uddannelse: - Arkitektskolen i Aarhus, VDC Certificate program, Standford, IKT koordinator og leder, Byggecentrum, 2014 Erhvervserfaring: - Leverandører: HSHansen, LabVent Controls, Connovate, Bent Brandt - Entreprenør: NCC, Frydkjær A/S, Woodmate - Tegnestuer: Exners, Arkitema VDC koordinator, NCC siden april Koordinering og kontrol af modeller fra rådgiver og medprojekterende, kollisionskontrol, revisionskontrol og granskning - til kalkulation - Innovation; udvikling, metoder og værktøjer BIM Aarhus siden Bestyrelsesmedlem, kasserer, grafiker og planlægning Konstruktørdag 3

4 NCC Construction NCC: - Omsætning på 53 milliarder se.kr og ansatte - Sverige, Norge, Finland og Danmark (Tyskland, Rusland, Estland, Letland og Litauen) NCC Construction - Ca ansatte og har vokseværk - Nybyggeri og renovering, og anlægsopgaver - Omsætning på ca. 3 mia. i Konstruktørdag 4

5 Bygherrekrav - IKT bekendtgørelsen 1. April 2013, BEK 118, IKT-koordinering - Klassifikation - Håndtering af digitale byggeobjekter - Digital kommunikation og projektweb - Anvendelse af digitale bygningsmodeller - Digitalt udbud og tilbud - Udbud med mængder - Digital aflevering - Digital mangelinformation Konstruktørdag 5

6 IKT Leder tilknyttes alle projekter som kompetencefunktion for projekteringsleder og er overordnet ansvarlig for alle IKT ydelser på projekterne. - Hjælper Projekteringsleder med at definere IKT-ydelser - Projekteringsleder for den digitale proces. - Deltage i projekteringsmøder - Input med IKT deadline til projekteringstidsplanen. - Sørger for at sikre deadlines bliver overholdt vedr. 3D bygningsmodeller. - Udarbejde IKT aftale - IKT - organisationsdiagram Konstruktørdag VDC Koordinator tilknyttes alle projekter som kompetence- og specialistfunktion for projektleder/ projekt. IKT koordinatoren sørger for at IKT-fagkoordinatorerne fra hvert fag overholder krav fra IKT-aftalen, samt deadlines iht. projekteringstidsplanen. - Tværfaglige IKT-møder - Kontrollerer, koordinerer og forvalter modeller. - Sikrer leverancer fra modeller - Korrekte udvekslingsprocedurer bla. Hulkoordinering - Vedligeholdelse af kollisionskontroltidsplan, og udførelse af kollisionskontroller - Kvallitetssikre klassifikation og mængdespecifikation - Projektwebansvarlig 6

7 IKT aftale ved opstart af totalentreprise Aftale mellem projektets parter om brugen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Aftalen er fundamentet for eksekvering af NCC s VDC-proces Fastlægger de ansvarlige parter og deres data for senere kommunikation Aftaler principper som f.eks. filformater, udveksling, kote fastlæggelse, m.m. Bilag med vejledning/krav til bygningsmodeller til NCC Konstruktørdag 7

8 Fra blyant til nye teknologier Konstruktørdag 8

9 Sidste mange år Konstruktørdag 9

10 I dag Konstruktørdag 10

11 Fremtiden Konstruktørdag 11

12 Hvad er VDC Virtuel Design and Construction..VDC er værdiskabelse i et projekt, ved at bruge en virtuel model til, at samle information om, designe, simulere og planlægge slutproduktet Konstruktørdag 12

13 Samarbejdsplatformen VDC samarbejdsplatform NCC og leverandører deltager som kompetente byggetekniske rådgivere Principper fra partnering om tidlig inddragelse af alle parter i et integreret og åbent samarbejde med bygningsmodellens evne til at koordinere de mange informationer mellem parterne Vi giver bygherren et stærkt grundlag for at træffe beslutninger tidligere i projekteringsprocessen end hidtil Man kan tidligere i processen nærme sig den endelige pris for projektet samt indbygge hensyn til den fremtidige drift Digitale bygningsmodeller som bindeled mellem parter og proces er central. Derfor tager NCC ansvar for brug og koordinering af bygningsmodellen for at sikre et optimalt projekterings og produktionsforløb Entreprenør Leverandør Arkitekt VDC platform Datastruktur Software Templates Processer Kompetencer Best practice Installations ingeniør Konstruktions ingeniør Kunde Bygherre rådgiver Konstruktørdag

14 Samarbejdsformer A Å IDE OG PROGRAM (tilbud) DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKT- FORSLAG HOVEDPROJEKT PRODUKTION AFLEVERING Forventnings-afs. 4D Mængder Energisimuleringer Energisimuleringer Kollisionskontrol Elementmontage Byggepladsindretning As-built model til bygherre (D & V) VDC giver værdi hvor man kan bruge den virtuelle model til at opfylde krav i en given fase i et projekt 14

15 Totalentreprise TE NCC/VDC IDE OG PROGRAM (tilbud) DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKT- FORSLAG HOVEDPROJEKT PRODUKTION AFLEVERING Forventnings-afs. 4D Mængder Energisimuleringer Energisimuleringer Kollisionskontrol Elementmontage Byggepladsindretning As-built model til bygherre (D & V) NCC Construction 15

16 Hovedentreprise HE NCC/VDC IDE OG PROGRAM (tilbud) DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKT- FORSLAG HOVEDPROJEKT PRODUKTION AFLEVERING Forventnings-afs. 4D Mængder Energisimuleringer Energisimuleringer Kollisionskontrol Elementmontage Byggepladsindretning As-built model til bygherre (D & V) NCC Construction 16

17 Hovedentreprise HE NCC/VDC IDE OG PROGRAM (tilbud) DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKT- FORSLAG HOVEDPROJEKT PRODUKTION AFLEVERING Forventnings-afs. 4D Mængder Energisimuleringer Energisimuleringer Kollisionskontrol Elementmontage Byggepladsindretning As-built model til bygherre (D & V) NCC Construction 17

18 Totalentreprise TE NCC/VDC - Forventningsafstemning - IKT aftale indgås i fællesskab - Forståelse for behov - Koordineret opstart - Tilpasset alles behov - Tidlig tilpasning til kalkulation - Løbende mængdeudtræk - Projektet tilpasses pris tidligt - Modelkoordinering - Modelcheck - Kollisionskontrol - Sammenstilling af modeller IDE OG PROGRAM (tilbud) DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKT- FORSLAG HOVEDPROJEKT PRODUKTION AFLEVERING Forventnings-afs. 4D Mængder Energisimuleringer Energisimuleringer Kollisionskontrol Elementmontage Byggepladsindretning As-built model til bygherre (D & V) NCC Construction 18

19 Totalentreprise - Modelcheck på Konstruktionsmodel ved elementprojekt BV Alle udslag BV Intersections Under 5% alvorlige fejl Under 1% kollisioner NCC Construction 19

20 Sub contractor model incl. Concrete project Totalentreprise - Kollisionskontrol mellem KON og MEP Under 1% kollisioner NCC Construction 20

21 Hovedentreprise tidligt udbud Udfordringer - Tværfaglig koordinering - Modellering justeres til Entreprenøren behov - Kalkulation skal ramme et target sene ændringer HE NCC/VDC IDE OG PROGRAM (tilbud) DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKT- FORSLAG HOVEDPROJEKT PRODUKTION AFLEVERING Forventnings-afs. 4D Mængder Energisimuleringer Energisimuleringer Kollisionskontrol Elementmontage Byggepladsindretning As-built model til bygherre (D & V) NCC Construction 21

22 Hovedentreprise HE NCC/VDC Udfordringer - Tværfaglig koordinering - Modellering justeres til Entreprenøren behov - Kalkulation skal ramme et target sene ændringer - Leverandørers rådgivning kommer for sent - Tilpasning af model til leverandør behov - Ændringer sværere jo senere de foretages (MacLeamy) IDE OG PROGRAM (tilbud) DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKT- FORSLAG HOVEDPROJEKT PRODUKTION AFLEVERING Forventnings-afs. 4D Mængder Energisimuleringer Energisimuleringer Kollisionskontrol Elementmontage Byggepladsindretning As-built model til bygherre (D & V) NCC Construction 22

23 Hovedentreprise - Modelcheck på Konstruktionsmodel ved elementprojekt BV Alle udslag BV Intersections Over 40% alvorlige fejl Primært alvorlige kollisioner ca. 36% NCC Construction 23

24 VDC i NCC Virtuelt miljø Visualisering af byggeplads Visualisering af byggeproces Kollisionskontrol Mængder til kalkulation Mængder til certificering Mængder til D&V 2D tegninger 3D model på byggepladsen 4D produktionsplanlægning Modtagekontrol på byggepladsen As-build model Konstruktørdag 24

25 Visuel kommunikation - Bedre forståelse af projektet - Bedre Kommunikation - Formidling (genhusning, relokalisering, omkørselsforhold m.m.) - Dialog med myndigheder, bygherre - Formidling til underleverandører og fagfolk Konstruktørdag 25

26 Identifikation af kritiske detaljer og områder Modellerne bruges til: - Granskning af projektet - Til at notere og kommentere i. - Til brug on-site på håndholdte enheder - Gengivelse af bygningens kompleksitet, lokalisere detaljer, som behøver yderligere bearbejdning. Den visuelle gengivelse fordrer, at der tages stilling til løsninger Konstruktørdag 26

27 Sikkerhed Modellerne kan medvirke til at sikkerheden på byggepladserne blive mere gennemskuelig og forståelig. Derudover hjælper modellerne med til hurtigere at kunne planlægge byggeprocesforløbet og få inddraget relevante sikkerhedskompetencer og på den måde forudse og forhindre uheld og overraskelser i udførelsesfasen Konstruktørdag 27

28 Koordinering af discipliner De respektive fag modeller ARK, KON, VVS, m.m, er projekteringsgrundlaget. Koordineringen og granskningen på tværs af faggrænser. Kontrol af de sammenstillede modeller Koordinering af fag, inden projektet forlader skrivebordet Konstruktørdag 28

29 Koordinering af discipliner Konstruktørdag 29

30 Økonomi og mængder Modellernes informationsniveau stiger i takt med projektets faser. Der kan løbende udtrækkes informationer blandt andet omkring mængder og stk-antal på bygningsdele. Prissætningen blive mere sikker i takt med at modellerne udbygges Konstruktørdag 30

31 Produktionsplanlægning/ 4D Modellen beskriver byggeprocesser: - Hvilke byggeprocesser udføres hvornår - Hvordan skal produktionen tilrettelægges - Kan vi optimere uden store konsekvenser for de omkringliggende nærmiljøer. Produktionsplanlægningen kan suppleres med en simulering af byggeprocessen angivet i forhold til tidsplanen (4D) Konstruktørdag 31

32 Lokationsbaseret produktionsplanlægning - Optimering af tidsplaner - Risikostyring - Fokus på arbejdsflow Konstruktørdag 32

33 4D - simulering - Sammensætte tidsplan & model - Overblik over det samlede byggeri - Overblik over det aktuelle arbejde på pladsen Konstruktørdag 33

34 Digital opmåling Afdækning af metoder og processer i forbindelse med digital opmåling - Punktsky i forskellig niveau - Udvalgte digitale punkter til BIM Konstruktørdag 34

35 Simulering af energi og certificering Fokus på bæredygtigt byggeri - Simulere bygningens energimæssige forhold i de tidlige faser - til certificeringer og varmetabsberegninger Konstruktørdag 35

36 DGNB - Tilpassede mængdeudtræk til certificering - Særlige egenskabsdata - Modelleringsdisciplin Konstruktørdag 36

37 Andre simuleringer - Termisk simulering med farvekoder til belysning af varmetab mv. - Akustisk simulering til optimering af byggeprojektets akustiske forhold - Simulering af indeklima, herunder varme-/kuldeeffekter, stråling, luftcirkulation mv. - Brandsimulering - Simulering af lys - Simulering af statik til vurdering af både statiske og dynamiske forhold Konstruktørdag 37

38 D&V - Driftherre skal involveres fra start - Driftsystem skal afdækkes - Input til driftsystem skal beskrives - Kravstillelse til rådgivere - Forberede modellerne fra start med særlige egenskabsdata og opsætning målrettet D&V Konstruktørdag 38

39 Driftsinformationer på modellerne Egenskaber (vindue over 300) - Arealer - Geometri - Funktion - Brandkrav Ekstra informationer til D&V - Placering - Rumnummer - Bygningsdelsbeskrivelse - Vedligeholdsfrekvens - Levetid på materialer Konstruktørdag 39

40 Opsummering IDE OG PROGRAM (tilbud) DISPOSITIONS- FORSLAG PROJEKT- FORSLAG HOVEDPROJEKT PRODUKTION AFLEVERING Forventnings-afs. Analyser 4D Mængder Energisimuleringer Energisimuleringer Kollisionskontrol Elementmontage Byggepladsindretning As-built model til bygherre (D & V) A Å - Koordineret projekt fra start til slut - IKT ledelse - God projekterings og produktionstidsplan - Brug af BIM i alle faser - Fokus på samarbejde og kommunikation Konstruktørdag 40

41 Spørgsmål Konstruktørdag 41

42 TAK! Frederiks Plads Konstruktørdag 42

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

velkommen til bips konference 2014

velkommen til bips konference 2014 velkommen til bips konference 2014 På årets bips konference møder du en række virksomheder, der i stor eller lille skala bruger bips-, CCS- og buildingsmart-værktøjer som IFC og IDM til at skabe struktur

Læs mere

Case02: BIM hos større ingeniørrådgiver

Case02: BIM hos større ingeniørrådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case02: BIM hos større ingeniørrådgiver Casebeskrivelse DTU Byg Rapport

Læs mere

Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og driftsherre

Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og driftsherre Måling af økonomiske gevinster ved digitalisering af byggeri En effektmåling af buildingsmart pilotprojekt i Forsvarsbygg s SJKE-byggeprojekt Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Casebeskrivelse

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd?

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd? Går de hånd i hånd? University College Nordjylland Kenneth Højbjerg Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester februar marts 2012 Vejleder: Henriette Knak 1 Titelblad: Rapportens titel: Går de hånd i hånd?

Læs mere

N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling

N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling N i c k l a s V e r d i e r Ø s t e r g a a r d Facilities Management og Building Information Modeling F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t K ø b e n h a v n s E r h v e r v s a k a d e m i 2 0 1 0

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

Udgivelsesår 2012. Illustrationer og layout

Udgivelsesår 2012. Illustrationer og layout Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Økonomisk støtte Illustrationer

Læs mere