IKT Ydelsesspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT Ydelsesspecifikation"

Transkript

1 IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato Revisionsdato - Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5. mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag 2. Digital Kommunikation 3. CAD og bygningsmodeller, Digitalisering af eksisterede forhold, Digitalt udbud, Digital aflevering 1. Grundlag Denne IKT Ydelsesspecifikation finder anvendelse på opførelse af byggeri, om- og tilbygning af byggeri, renovering og vedligehold af byggeri anlæg knyttet hertil. Bygningsstyrelsen (BYGST) er som statslig bygherre forpligtet til at stille krav om anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) i byggeriet. Det er BYGST s interesse at fremme byggeriets anvendelse af IKT og Building Information Modeling (BIM), med henblik på bedre kvalitet og større effektivitet i alle byggeriets faser, herunder brugsfasen. Kravene fremgår af Bekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2013, med ikrafttrædelse den 1. april Denne IKT Ydelsesspecifikation fastlægger omfanget af ydelserne i afsnit 2.2, 8.1, 8.2,, 8.5, 8.6, 8.7, i Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning.( ). Kapitel 8 ydelserne er integreret i fasemodellen, sådan at det så tydeligt som muligt fremgår, hvad der skal leveres i hver fase. Denne IKT Ydelsesspecifikation nedenstående bilag gøres gældende som en del af rådgiverudbuddet for den enkelte byggesag, og skal efterfølgende indgå som bilag til rådgiveraftalen. De IKT-tekniske specifikationer, bilag 1-5, udfyldes af rådgiver, og godkendes af bygherren under projektopstart. Desuden skal relevante krav til leverandør- og entreprenørprojektering digital aflevering gøres gældende ved udbud. Bilag til nærværende IKT Specifikation: 1. IKT-Teknisk Kommunikationsspecifikation 2. IKT-Teknisk specifikation for opmåling og modellering af eksisterende bygninger 3. IKT-Teknisk CAD specifikation 4. IKT-Teknisk udbudsspecifikation 5. IKT-Teknisk afleveringsspecifikation 6. IDM DK-GOV-Area BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 1 af 15

2 2. Digital Kommunikation Reference Basistekst Særlige Forhold Tilvalgt Stk Al kommunikation mellem byggesagens parter skal dokumenteres som beskrevet i IKT-teknisk Kommunikationsspecifikation, herunder skal der udarbejdes organisationsplan, og ikke-digitalt materiale skal scannes. Omfang, Datastruktur og Klassifikation fremgår således af IKT-teknisk Kommunikationsspecifikation. Det betyder bl.a. at mappestruktur og metadata skal følge Bips A104 Dokumenthåndtering, og at der skal klassificeres med Cuneco Classification System. IKT lederen skal sørge for følgende: At administrere projektweb, dvs. håndtere brugere, rettigheder og mapper. Tilse at alle byggesagens parter kommunikerer gennem projektweb, herunder at projektwebbens fulde funktionalitet anvendes. Tilse at der anvendes Metadata som aftalt i IKT-teknisk Kommunikationsspecifikation Tilse at at byggeprojektes materiale er tilgængeligt på projektweb. Projektweb skal anvendes af alle byggesagens parter og i alle byggeriets faser. Projektweb tilvejebringes af bygherren -anskaffelse, betaling og drift. Projektweb kan tilgås frem til 1. års eftersynet. BYGST paradigme for IKTteknisk Kommunikationsspecifikation, bilag nr. 1, skal udfyldes. Rådgiver kan forvente at der stilles et fælles databasesystem for registrering af rum og udstyr til rådighed for anvendelse på byggesagen. Ved udelegering af IKT lederens opgaver, skal stedfortræder have samme nøglekvalifikationer og godkendes af bygherre. 3. CAD og bygningsmodeller, Digitalisering af eksisterende forhold, Digitalt udbud, Digital aflevering Specifikationerne er opdelt i faser iht. Reference Basistekst 2D leverancer Særlige Forhold 3D leverancer Tilvalgt 8.10 Digitalisering af eksisterende forhold. Ydelsen skal udføres hvor der ikke i forvejen findes 3D bygningsmodel af den eksisterende bygningsmasse. Fagmodeller skal kunne anvendes til samling i fællesmodeller. BYGST paradigme, IKT-teknisk specifikation for opmåling og modellering af eksisterende bygninger, bilag nr. 2, skal udfyldes. Stk 2 Filformater: IFC 2x3 BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 2 af 15

3 3.1 IKT ledelse, IKT-Lederen skal: Udfylde og vedligeholde IKTtekniske specifikationer, bilag nr Herunder indhente bygherrens godkendelse. Sikre at de IKT-tekniske specifikationer er tilgængelig på projektweb, at de er gjort gældende for de parter, der anvender CAD og bygningsmodeller. Afholde opstartsmøde, hvor parterne gennemgår de IKTtekniske specifikationer. Sikre at kravene i de IKTtekniske specifikationer opfyldes, herunder kvalitetssikring. Udarbejde retningslinier for klassifikation Sikre at fagmodeller kan samles til fællesmodeller i hver fase Sikre at relevante krav til leverandørers og entreprenørers eventuelle supplerende projektering kommer med i udbud. 3.2 Fase: Dispositionsforslag, Tegninger, notater mv. lægges på projektweb i den løbende projektering. IKT-Lederens navn og virksomhed fremgår af IKT-teknisk kommunikationsspecifikation, organisationsplan. Fagmodeller lægges på projektweb i den løbende projektering. Stk 2 Informationsniveau Niveau Bebyggelse, bygninger og brugsrum klassificeres. Der skal klassificeres efter Cuneco Classification System, uden identifikation. Der skal oprettes et Ifc custom property set ved navn DkFmHandOver, med følgende properties: Klassifikation (Classification) CSS koden skal således skrives i Classification i DkFmHandover. Fagmodeller skal kunne anvendes til samling i fællesmodeller svarende til fasen. Fællesmodellen anvendes løbende til at anskueliggøre projektets aktuelle stade/form. BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 3 af 15

4 Stk tegninger og notater jf., 3.1.2, Arkitekt: Beliggenhedsplan/ bebyggelsesplan mål 1:500/1:1000. Plan og facadetegninger i mål 1:200/1:500. Visualiseringer til bygherre og brugergrupper udarbejdes med udgangspunkt i fællesmodellen. Arkitekt: Fagmodel af bebyggelse som volumener, dvs. objekter, alle rum som objekter. Arealredegørelse iht. IDM DK- GOV-Area, dog med anvendelseskategorier fra CCS brugsrum. Rådgiver kan forvente at der stilles et fælles databasesystem for registrering af rum og udstyr til rådighed for anvendelse på byggesagen. Stk 6 Filformater: IFC 2x3 Stk tegninger og notater jf., 3.1.2, Landskabsarkitekt: Plantegninger i mål 1:500/1:1000, som giver et helhedsbillede af anlægget. Landskabsarkitekt: Fagmodel af terræn som volumener, dvs. objekter. Stk 8 Filformater: IFC 2x3 Stk tegninger og notater jf., 3.1.2, Ingeniør, konstruktioner: Skitser af konstruktive principper og hovedsystemer. Ingeniør, konstruktioner: Fagmodel af bebyggelse som volumener, dvs. objekter, i samarbejde med arkitekt, hvor der er allokeret plads til bærende og afstivende konstruktioner. 0 Filformater: IFC 2x tegninger og notater jf., 3.1.2, Ingeniør, installationer: Skitser til anlæggenes omfang og opbygning. Ingeniør, installationer: Fagmodel indeholdende volumen af installationsskakte, føringsveje og teknikrum 2 Filformater: IFC 2x3 BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 4 af 15

5 3.3 Fase: Projektforslag, Stk1 Tegninger, notater mv. lægges på projektweb i den løbende projektering. Fagmodeller lægges på projektweb i den løbende projektering. Stk 2 Informationsniveau Niveau Bebyggelse, bygninger, brugsrum og bygningsdele klassificeres. Der skal klassificeres efter Cuneco Classification System, uden identifikation. Fagmodeller skal kunne anvendes til samling i fællesmodeller svarende til fasen. Fællesmodellen anvendes løbende til at anskueliggøre projektets aktuelle stade/form. Stk tegninger og notater jf., 3.2.2, Arkitekt: Situationsplan i mål 1:200/1:500. Planer, snit og facader i mål 1:100/1:200, eventuelt detailudsnit i større mål. Arkitekt: Fagmodel opbygget af bygningsdelsobjekter, alle rum som objekter. Ajourføring af arealredegørelse iht. IDM DK-GOV-Area, dog med anvendelseskategorier fra CCS brugsrum. Visualiseringer til bygherre og brugergrupper udarbejdes med udgangspunkt i fællesmodellen. Rådgiver kan forvente at der stilles et fælles databasesystem for registrering af rum og udstyr til rådighed for anvendelse på byggesagen. Stk 6 Filformater: IFC 2x3 Stk tegninger og notater jf., 3.2.2, Landskabsarkitekt: Plantegninger i 1:200/1:500, snit, der redegør for omfang og karakter af planlagt og eksisterende anlæg set i forhold til bygninger. Landskabsarkitekt: Fagmodel af terræn som volumener, dvs. objekter. Stk 8 Filformater: IFC 2x3 Stk tegninger og notater jf., 3.2.2, Ingeniør, konstruktioner: Konstruktionsplaner og -snit i mål 1:100/1:200, typiske bygningsdele og kritiske detaljer. Ingeniør, konstruktioner: Fagmodel med primære konstruktive bygningsdele, som vægge, søjler, dæk, bjælker og fundamenter. BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 5 af 15

6 Afstivende konstruktive elementer skal modelleres, hvis de har betydning for bygningens arkitektur, dens anvendelse eller andre tekniske systemer. Modellen indeholder væsentlige huller for bygningens funktionalitet fx dørhuller og vindueshuller. 0 Filformater: IFC 2x tegninger og notater jf., 3.2.2, Ingeniør, installationer: Oversigtsplaner med installationsplacering i mål 1:100/1:200, principsnit i ingeniør installationer, og hoveddisponering af teknikrum principdiagrammer. Principskitser for føringsveje herunder væsentlige hulkrav til konstruktioner. Ingeniør, installationer: Fagmodel med hovedføringer for kabelbakker, rør- og kanalsystemer pladsdisponering til aggregater som volumenobjekter. Allokering af volumen for hovedkomponenter i teknikrum Alle fag: Der skal udarbejdes en rapport over hvordan kollisionskontrollen er udført, og hvilke objekter der er indgået i testen, begrundet redegørelse for hvilke objekter der er udeladt. Der skal ligeledes redegøres for kollisioner som ikke løses. (Når man f.eks. af modelleringsmæssige årsager har ting der kolliderer). Filformater: IFC 2x3 Alle fag: Kollisionskontrol udføres som en del af den den tværfaglige projektgranskning. 4 Filformater: PDF Filformater: IFC 2x3 BCF (Bim Collaboration Format) Mængdefortegnelser Mængdefortegnelser skal udarbejdes i hver fase, sådan at de kan godkendes af bygherren. Mængder skal udtrækkes fra fagmodeller, i samme struktur som anvendes ved udbud. Bips opmålingsregler i seneste version skal anvendes. 6 Filformater: PDF ODT/ODS BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 6 af 15

7 3.4 Fase: Forprojekt (Myndighedsprojekt), Tegninger, notater mv. lægges på projektweb i den løbende projektering. Fagmodeller lægges på projektweb i den løbende projektering. Stk 2 Informationsniveau Niveau Bebyggelse, bygninger, brugsrum og bygningsdele klassificeres. Der skal klassificeres efter Cuneco Classification System, uden identifikation. Fagmodeller skal kunne anvendes til samling i fællesmodeller svarende til fasen. Fællesmodellen anvendes løbende til at anskueliggøre projektets aktuelle stade/form. Stk 5 Simuleringer i øvrigt aftales iht. projekt. Stk tegninger og notater jf., 3.3.2, Arkitekt: Situationsplan i mål 1:200/1:500. Planer, snit og facader i mål 1:100/1:200, eventuelt detailudsnit i større mål. Redegørelse for byplanmæssige forhold, omkringliggende bygninger tilkørsels- og parkeringsforhold. Desuden redegørelse for brandsikring. Arkitekt: Fagmodel opbygget af bygningsdelsobjekter, alle rum som objekter. Ajourføring af arealredegørelse iht. IDM DK-GOV-Area, dog med anvendelseskategorier fra CCS brugsrum. Udarbejdelse af brandstrategi og brandsimulering foretages med udgangspunkt i fællesmodellen. Stk 7 Filformater: IFC 2x3 Stk tegninger og notater jf., 3.3.2, Landskabsarkitekt: Plantegninger i 1:200/1:500, snit, der redegør for omfang og karakter af planlagt og eksisterende anlæg set i forhold til bygninger. Beregning af friareal. Landskabsarkitekt: Fagmodel af terræn som volumener, dvs. objekter. Stk 9 Filformater: IFC 2x3 BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 7 af 15

8 tegninger og notater jf., 3.3.2, Ingeniør, konstruktioner: Konstruktionsplaner og -snit i mål 1:100/1:200, typiske bygningsdele og kritiske detaljer. Ingeniør, konstruktioner: Fagmodel med objekter repræsenterende hovedføringer for kabelbakker, rør- og kanalsystemer inkl. brandisolering pladsdisponering til aggregater, hovedkomponenter i teknikrum. 1 Filformater: IFC 2x tegninger og notater jf., 3.3.2, Ingeniør, installationer: Dokumentation for overholdelse af Bygningsreglementets krav til energibehov. Ingeniør, installationer: Fagmodel med hovedføringer for kabelbakker, rør- og kanalsystemer pladsdisponering til aggregater som volumenobjekter. Lovpligtig Energiberegning skal foretages med udgangspunkt i fællesmodellen. Allokering af volumen for hovedkomponenter i teknikrum Der skal udarbejdes en rapport over hvordan kollisionskontrollen er udført, og hvilke objekter der er indgået i testen, begrundet redegørelse for hvilke objekter der er udeladt. Der skal ligeledes redegøres for kollisioner som ikke løses. (Når man f.eks. af modelleringsmæssige årsager har ting der kolliderer). Filformater: IFC 2x3 Alle fag: Kollisionskontrol udføres som en del af den den tværfaglige projektgranskning. 5 Filformater: PDF Filformater: IFC 2x3 BCF (Bim Collaboration Format) Mængdefortegnelser Mængdefortegnelser skal udarbejdes i hver fase, sådan at de kan godkendes af bygherren. Mængder skal udtrækkes fra fagmodeller, i samme struktur som anvendes ved udbud. 8 Bips opmålingsregler i seneste version skal anvendes. Filformater: PDF ODT/ODS BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 8 af 15

9 3.5 Fase: Hovedprojekt, Tegninger, notater mv. lægges på projektweb i den løbende projektering. Fagmodeller lægges på projektweb i den løbende projektering. Stk 2 Informationsniveau Bebyggelse, bygninger, brugsrum og bygningsdele klassificeres. Der skal klassificeres efter Cuneco Classification System, uden identifikation. Fagmodeller skal kunne anvendes til samling i fællesmodeller svarende til fasen. Fællesmodellen anvendes løbende til at anskueliggøre projektets aktuelle stade/form. Stk 5 Beskrivelser skal struktureres og udarbejdes iht. bips, B1.000 Beskrivelsesanvisning, struktur. Der skal anvendes bips layout 2 (seneste version) Stk 6 Arbejdstegninger som skal benyttes til produktion på byggepladsen skal være læsbare og målbare i A3 format. Stk 7 Stk 8 Stk Ved leverandørers og entreprenørers evt. supplerende projektering stilles kravet videre i udbudsmaterialets arbejdsbeskrivelser. Krav til byggepladsens internet, computere, printere og 3D viewere (software) skal specificeres i udbudsmaterialet. Der skal stilles krav i udbudsmaterialet om, at der anvendes projektweb i udførelsesfasen. Krav til leverandørers og entreprenørers digitale aflevering skal stilles i udbudsmaterialets byggesagsbeskrivelse arbejdsbeskrivelser. tegninger og notater jf., 3.4.2, Arkitekt: Arbejdsbeskrivelser og tilbudslister. Tegninger omfattende hovedtegninger, oversigtstegninger, bygningsdelstegninger, og detailtegninger. Ajourføring af beregning af etageareal og bebyggelsesprocent Arkitekt: Fagmodel opbygget af bygningsdelsobjekter, alle rum som objekter. Ajourføring af arealredegørelse iht. IDM DK-GOV-Area, dog med anvendelseskategorier fra CCS brugsrum. 1 Filformater: IFC 2x3 BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 9 af 15

10 tegninger og notater jf., 3.4.2, Landskabsarkitekt: Arbejdsbeskrivelser og tilbudslister. Tegninger omfattende hovedtegninger, oversigtstegninger og detailtegninger. Ajourføring af friarealberegninger. Landskabsarkitekt: Fagmodel af overflader, konstruktioner i terræn og udstyr som bygningsdelsobjekter. Plantninger som volumener, dvs. objekter. 3 Filformater: IFC 2x tegninger og notater jf., 3.4.2, Ingeniør, konstruktioner: Arbejdsbeskrivelser og tilbudslister. Tegninger omfattende hovedtegninger, oversigtstegninger, bygningsdelstegninger, og detailtegninger. Redegørelse for huller og afsætninger. Ingeniør, konstruktioner: Fagmodel af primære og sekundære konstruktionselementer inkl. evt. brandisolering. Huller og udsparringer som har betydning for den konstruktive virkemåde eller som har en kantlængde eller diameter på mere end 10 cm. skal modelleres. Samlinger skal ikke modelleres. 5 Filformater: IFC 2x tegninger og notater jf., 3.4.2, Ingeniør, installationer: Arbejdsbeskrivelser og tilbudslister. Tegninger omfattende hovedtegninger, oversigtstegninger, bygningsdelstegninger, diagrammer og detailtegninger. Redegørelse for huller og afsætninger. Tavletegninger med effektkredse. Ingeniør, installationer: Fagmodel med produktneutrale objekter repræsenterende hovedføringer for kabelbakker, rør- og kanalsystemer inkl. brandisolering, aggregater og hovedkomponenter i teknikrum. Ophæng og samlinger skal ikke modelleres. Ajourføring af dokumentation for overholdelse af Bygningsreglementets krav til energibehov. Lovpligtig Energiberegning skal foretages med udgangspunkt i fællesmodellen. 7 Filformater: IFC 2x3 BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 10 af 15

11 Der skal udarbejdes en rapport over hvordan kollisionskontrollen er udført, og hvilke objekter der er indgået i testen, begrundet redegørelse for hvilke objekter der er udeladt. Der skal ligeledes redegøres for kollisioner som ikke løses. (Når man f.eks. af modelleringsmæssige årsager har ting der kolliderer). Alle fag: Kollisionskontrol udføres som en del af den den tværfaglige projektgranskning. 9 Filformater: PDF Filformater: IFC 2x3 BCF (Bim Collaboration Format) Stk Mængdefortegnelser Mængdefortegnelser skal udarbejdes i hver fase, sådan at de kan godkendes af bygherren. Tilbudslister skal indeholde mængder. Der skal være sammenhæng mellem poster i tilbudslisten, fagmodeller og beskrivelserne. Denne sammenhæng opnås ved at bruge klassifikation. Ved udbud med mængder stilles fællesmodellen til rådighed for de bydende. Fællesmodellen skal indeholde de bygningsdele som er angivet med mængder i tilbudslisten. Felter i tilbudslister, som skal udfyldes af entreprenører, skal være til at redigere i. Øvrige felter skal være låste. Mængder skal udtrækkes fra fagmodeller. Bips opmålingsregler i seneste version skal anvendes. Stk 21 Filformater: PDF ODT/ODS Filformater: ODS 3.6 Digitalt udbud og tilbud, 8.5 Stk 2 Krav til det digitale udbud specificeres i IKT-Teknisk udbudsspecifikation Bygherren tilvejebringer og betaler Udbuds-/tilbudsportal. Både udbud og afgivelse af tilbud foregår via Udbudsweb. IKT-lederen skal sørge for følgende: At udbudsmateriale uploades og kommenteres på projektweb At strukturere mapper mv. på udbudsweb At oplægge udbudsmaterialet evt. rettelsesblade på udbudsweb At administrere de bydendes adgang til udbudmaterialet Udbudsmaterialet uploades på projektweb i mapperne D1_Grundlag og D2_Aflevering BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 11 af 15

12 3.7 Projektopfølgning, Tegninger, notater mv. lægges på projektweb i den løbende projektering. Fagmodeller lægges på projektweb i den løbende projektering. Stk 2 Informationsniveau Niveau 4-6 Stk 5 Stk Bebyggelse, bygninger, brugsrum og bygningsdele klassificeres. Fagmodeller skal kunne anvendes til samling i fællesmodeller svarende til fasen. Rådgiveren indsamler ajourført projektmateriale, udført af leverandører og entreprenører i overensstemmelse med rådgiverens krav hertil, jf. aftalegrundlaget med de enkelte leverandører og entreprenører. Rådgiveren foretager en opdatering af sit projekt som følge af rådgiverens projektpræciseringer og rådgiverens eventuelle supplerende projektering. Opdateringen foretages i et omfang, der muliggør ibrugtagningstilladelse inden for rådgiverens ansvarsområde. Der skal klassificeres efter Cuneco Classification System, uden identifikation. Digitale bygningsmodeller, udført af leverandører og entreprenører indsamles af rådgiver og afleveres til bygherren. Opdatering af fagmodeller således at de er rettet svarende til tegningsmaterialet som muliggør ibrugtagningstilladelse. Stk 7 Filformater: PDF Filformater: IFC 2x3 3.8 Digital mangelinformation, Stk Bebyggelse, bygninger, brugsrum og bygningsdele klassificeres. Der skal anvendes digitale mangellister, og de skal struktureres for rum efter CCS anvendelseskategori og projektets rumnumre. For bygningsdele struktureres der efter CCS bygningdele. Der skal klassificeres efter Cuneco Classification System, uden identifikation. Der skal desuden anvendes status på mangler, f.eks: Registreret, Afventer, Udsat, Uopsættelig, Pågår, Afhjulpet og klarmeldt, Kasseret, Afvist, Godkendt, Afvisning godkendt. Filformater: PDF ML Filformater: BCF BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 12 af 15

13 3.9 Digital aflevering, 8.7 As built dokumentation, 8.20 Informationsniveau Niveau 4-6 Stk 2 As built dokumentation leveres iht. Som udført 2000, niveau 3. Digital aflevering udføres iht. IKT- Teknisk afleveringsspecifikation. For universiteter anvendes IKT- Teknisk afleveringsspecifikation, Universiteter. Efter aftaleindgåelse skal rådgiver i samarbejde med driftorganisationen præcisere den digitale aflevering af byggeriet. For kontorejendomme anvendes IKT- Teknisk afleveringsspecifikation, Kontorejendomme IKT-lederen skal udfylde og vedligeholde IKT-Teknisk afleveringsspecifikation indhente bygherrens godkendelse af denne. Bebyggelse, bygninger, brugsrum og bygningsdele klassificeres. Fagmodeller skal kunne anvendes til samling i fællesmodeller svarende til ydelsen. Der skal klassificeres efter Cuneco Classification System, uden identifikation. Stk 5 Procesdokumentation Ved en konsekvent anvendelse af projektweb på byggesagen, kan projektwebben udgøre den samlede procesdokumentation. Aflevering af procesdokumentation skal ske senest en måned efter aflevering af byggeriet. Stk 6 Drift og vedligeholdelsesinformation, herunder produktinformation Dokumentationen omfatter følgende: Mængder af rum opgøres iht. IDM DK-GOV-Area, dog med dog med anvendelseskategorier fra CCS brugsrum. Aflevering af strukturerede og klassificerede bygningsdelskort/data for alle driftsrelevante bygningsdelsobjekter, i en form der muliggør automatisk indlæsning i et egnet IT-system. Aflevering af strukturerede Rådgiver skal forvente at der enten skal anvendes en IDM for aflevering af øvrige data, eller at der skal specificeres en datastruktur for aflevering, med udgangspunkt i krav fra bygherre, brugere og lejere. BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 13 af 15

14 rumskemaer/rumdata for alle rum, i en form der muliggør automatisk indlæsning i et egnet IT-system. Projekteringsledelsen/ IKT lederen forestår indsamling af data fra entreprenører. Stk 7 Ved byggesager i eksisterende bygninger skal as built fællesmodellen også indeholde model af den eksisterende bygning efter registrering/opmåling udført med reference til ydelsen 8.10 Stk 8 Filformater: PDF Filformater: IFC 2x3 BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 14 af 15

15 IKT Specifikationer, Litteraturliste Bygningsstyrelsen Nærværende litteraturliste omhandler emner som behandles i Bygningsstyrelsens IKT specifikationer. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri April 2013 Digitale leverancer ved aflevering af byggeri Udredningsrapport om bygherrekrav efter ikt- bekendtgørelserne for offentligt og alment byggeri SBi 2013:21 bips A104, Dokumenthåndtering, bips F102, IKT-ydelsesspecifikation og anvisning bips U104 Digitale mangellister ved udveksling 2010 bips B1.000 Beskrivelsesanvisning- og struktur bips F111, Opmålingsregler, Anvisning bips F111a, Bilag A Måleregler for bygningsdele Opmålingsregler 2008, Anvisning bips F103, Objektstruktur 2008 bips C202,CAD-manual 2008 Bips 3D arbejdsmetode 2006 BYGST IKT Ydelsesspecifikation, side 15 af 15

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2011

Byggeri og Planlægning 2011 Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2011 Vejledning om digitalt projektering Udkast 10. november 2011 [Dobbelklik > vælg billede tilpas til 16,0 cm bredt, 8 cm højt maks. 10 cm højt] Foreningen

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Opbygning... 3 1.3 Aftalte IKT-ydelser... 4 2. Digital

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt)

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) 9. februar 2017 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) For alle de projekterende

Læs mere

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION Boliselskabet B45 Kuben Management A/S 1. Grundlag... 2 1.1 Generel orientering... 2 1.2 Formål med digital indsamling af DV-materiale... 2 1.3 Entreprenørens

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter Bekendtgørelse nr. 118, af 06.02.2013, om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning. og det digitale byggeri Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning og det digitale byggeri Præsentation: Niels Christian Toppenberg, afdelingsleder bygherrerådgivning Bascon A/S Særlig interesse for aftaleforhold og rådgiverydelser

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015 Præhøring 2 30. September 2015 IKT bekendtgørelsen 10 Bygherren skal i samråd med dri2sherren s3lle krav om digital aflevering af de informa3oner, som vurderes relevant for: 1) dokumenta3on af byggeriet,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-08- 19

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N IKT SEMINAR - DFM DATO: 2016.06.15 M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N Property of Optimise A/S CVR: 36491043 +45 21 73 78 78 info@optimise.nu Agenda for seminaret

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand 1 Agenda 1. Introduktion til Bygningsstyrelsen 2. Grundlag for

Læs mere

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK Revit 2017 BIM-Introduktion NTI CADcenter A/S 2016 Revideret: 03-08-2016 Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BIM-INTRODUKTION... 3 HVAD ER

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV3 Dato: 2016.02.04 Projektledelse: Version: Mads Koch, Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter E Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter 3. oktober 2013 Vordingborg Kommune Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Indholdsfortegnelse Del 1 IKT-ydelsesspecifikation,

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Bilag 6.1: Afgrænsning af rådgiverydelser Nyt kommunalt administrationscenter

Bilag 6.1: Afgrænsning af rådgiverydelser Nyt kommunalt administrationscenter Bilag 6.1: Afgrænsning af rådgiverydelser Nyt kommunalt administrationscenter Vordingborg Kommune 11. september 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation Afleveringsansvarlig Bilag nr. : ProjektID: Dato: 23.09.2011 Byggesag: Revision: IKT-teknisk sspecifikation 1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale af D&Vdokumentation

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Rådgiverudbud, sag Sagsnummer Betegnelse Adresse Dato Bygherre CVR/SE nr. Adresse XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Rådgiverudbud, sag Sagsnummer Betegnelse Adresse Dato Bygherre CVR/SE nr. Adresse XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Rådgiverudbud, sag Sagsnummer Betegnelse Adresse Dato Bygherre CVR/SE nr. Adresse XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Byggeri og Planlægning 2012 med ændringer og tilføjelser,

Læs mere

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016 DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 5 DEC 2016 Strukturering af udbudsmateriale Vejledning Side 2 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Projektmateriale 4 2.1 Udbudsbrev 4 2.2 Fortegnelse over dokumenter, tegninger

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelser

De nye IKT-bekendtgørelser De nye IKT-bekendtgørelser for alment og offentligt byggeri 1 Oplægsholdere Morten Steffensen, fuldmægtig, civilingeniør, Bygningsstyrelsen (Klima-. Energi og Bygningsministeriet) Karsten Gullach, chefkonsulent,

Læs mere

BEGREBSLISTE. til. Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og. offentligt byggeri

BEGREBSLISTE. til. Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og. offentligt byggeri BEGREBSLISTE til Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold IKT i Danske Indhold 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 12/02531-22 Søren Hauge Krabbe skra@vd.dk +45 7244 2351 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Opmåling af mængder generelt... 3 2.1 Tilbudslister og beskrivelser... 3 2.2 Opmåling...

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT 2/14 Vejledning til entreprenøren 31-12-2008 Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

Grundlæggende: IKT & BIM:

Grundlæggende: IKT & BIM: Grundlæggende: IKT & BIM: Modul 1: 10. oktober 2016-12. oktober 2016-3. sæson 1. Dag: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Kommunikation PROGRAM: 10. oktober 2016 Tid: Emne: Underviser: 08.30-09.00

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 6 mængdefortegnelse

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 6 mængdefortegnelse Januar 2016 a 102-6 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 6 mængdefortegnelse Kolofon 2016-01-08

Læs mere