Tilgængelige digitale undervisningsmaterialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilgængelige digitale undervisningsmaterialer"

Transkript

1 Tilgængelige digitale undervisningsmaterialer - en vejledning for undervisere Udarbejdet af Sensus ApS 24. juni 2014 Version 1.0

2 Denne vejledning er udarbejdet af Sensus ApS for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Vejledningen kan frit kopieres og distribueres mod at Sensus nævnes som kilde. Sensus ApS Københavnsvej 27, 2. DK-3400 Hillerød Telefon: E-post: Version

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Studerende med særlige behov Blinde studerende Kompenserende teknologi for blinde Tilrettelæggelse og struktur for blinde Svagsynede studerende Kompenserende teknologi for svagsynede Tilrettelæggelse og struktur for svagsynede Ordblinde studerende Kompenserende teknologi for ordblinde Tilrettelæggelse og struktur for ordblinde Læsesvage og andre grupper med læsevanskeligheder Tilrettelæggelse for læsesvage Hjælpemidler for læsesvage Hvordan skabes et godt dokument? Struktur i dokumenter Opmærkning af dokumenter Billeder Alternative tekster til billeder Grafiske tekster Læserækkefølge Tekst i spalter Tekstbokse Sprog Matematik og naturvidenskabelig notation Skanning Kvalitet Opløsning Struktur PDF-filer og dokumenter fra artikelbaser Tilgængeligt indhold Beskyttelse og tilladelser Hvordan gøres de enkelte dokumenttyper tilgængelige? Tilgængelige Word-dokumenter Struktur Lister Billeder

4 4.1.4 Læserækkefølge Tabeller Sprog Tilgængelige PDF-dokumenter Tilgængelige PowerPoint-præsentationer Struktur Billeder Læserækkefølge Tabeller Sprog Værktøjskasse Hjælpeværktøj i Microsoft Word RoboBraille Adgangforalle Yderligere læsning SPS Specialpædagogisk Støtte Hvem kan få SPS? Uddannelser med SPS Hvad kan man få? Hvordan søger man om SPS? Ordforklaring

5 1 Indledning Denne vejledning indeholder anvisninger på hvorledes man kan tilrettelægge sine undervisningsmaterialer så de bliver tilgængelige for flest mulige studerende. Anvisningerne er baseret på internationalt anerkendte principper for digital tilgængelighed, de er enkle og de gavner ikke kun studerende med funktionsnedsættelser. Undervisningsmaterialer, som overholder kravene til digital tilgængelighed, vil også være til glæde for studerende, som eksempelvis ønsker at konvertere dem til ebøger for bedre at kunne læse materialerne på smartphones og tablets. Vejledningen er udarbejdet af Sensus ApS for Undervisningsministeriet. Studerende med funktionsnedsættelser omfatter bl.a. synshandicappede, læsehandicappede, mennesker med motoriske funktionsnedsættelser, samt mennesker med kognitive handicaps, opmærksomhedsforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder. Dertil kommer et antal studerende, der har to eller flere kombinerede funktionsnedsættelser, samt de mange, som befinder sig på grænsen, og enten ikke kan få eller ønsker en egentlig diagnose. Digital tilgængelighed sikrer, at indholdet i de digitale undervisningsmaterialer er tilgængeligt. Følger man anvisningerne i denne vejledning vil blinde og svagsynede elever og studerende samt elever og studerende med ordblindhed eller en motorisk funktionsnedsættelse umiddelbart kunne anvende de digitale undervisningsmaterialer. For elever og studerende med forskellige former for kognitive funktionsnedsættelser kan det være nødvendig med en særlig pædagogisk tilrettelæggelse af undervisningsmaterialet. Endelig tager denne vejledning udgangspunkt i, at undervisere såvel som studerende har grundlæggende IT-færdigheder og kender deres værktøjer. Når alt kommer til alt, er det grundlæggende princip i digital tilgængelighed at man anvender sine værktøjer korrekt og på den måde, som de var tiltænkt. 5

6 2 Studerende med særlige behov Det er ikke opgjort, hvor mange studerende med særligt behov, der har vanskeligt ved at bruge de undervisningsmaterialer, som bliver udleveret på deres uddannelse. På grundlag af generelle undersøgelser er det rimeligt at antage, at ca. 15 % af alle studerende har funktionsnedsættelser, som stiller særlige krav til tilgængeligheden i de undervisningsmaterialer, de skal anvende (se bl.a. Europakommissionens Disability Strategy ). Nogle har en synlig funktionsnedsættelse, og er derfor nemme at identificere. De bliver måske allerede kompenseret i form af hjælp gennem uddannelsessystemets Specialpædagogiske Støtteordning (SPS). Andre, eksempelvis læsesvage, kan i nogen grad skjule deres særlige behov. For begge grupper gælder det dog, at godt tilgængelige undervisningsmaterialer er nødvendige. Nedenstående oversigt beskriver eksempler på studerende med særlige behov og den kompenserende teknologi, de anvender. 2.1 Blinde studerende Blinde studerende har behov for undervisningsmaterialer i alternative formater som punktskrift, lydbøger, eller digitale bøger med mulighed for oplæsning eller visning i punktskrift. Nogle materialer kan bestilles fra via SPS-ordningen, mens andre skal konverteres og produceres lokalt, eventuelt af den studerende selv eller af relevante lærere Kompenserende teknologi for blinde Når en blind studerende anvender sin computer, smartphone eller tablet sker det ved hjælp af en skærmlæser. En skærmlæser er et program, som bistår brugeren i dialogen med computeren, og giver information om eksempelvis overskrifter, beskrivelser af illustrationer, links, noter og tabeller. De mest anvendte skærmlæsere er JAWS og NVDA på Microsoft Windows, VoiceOver på Apple Macintosh, ipad og iphone, og TalkBack på Android. JAWS er et kommercielt produkt fra Freedom Scientific. NVDA er et open sourceprojekt. VoiceOver er en integreret del af Apples operativsystemer. TalkBack er en gratis app fra Google. Foruden skærmlæsere anvender blinde studerende ofte også DAISYafspillere til at afspille lydbøger, ebogslæsere til at læse ebøger, punktskriftdisplays til at vise tekst i punktskrift og punktskriftprintere til at udskrive materialer i punktskrift. Illustrationer produceres oftest som alternative, tekstlige beskrivelser eller taktile illustrationer på punktskriftprint eller svulmepapir Tilrettelæggelse og struktur for blinde Både når det gælder konvertering af materiale til alternative formater og om læsning direkte på computer, smartphone eller tablet er det vigtigt, at undervisningsmaterialerne er 1 6

7 struktureret rigtigt og at alle illustrationer er beskrevet. Uden dette kan det hverken lade sig gøre at konvertere dokumenterne eller at orientere sig i dem. 2.2 Svagsynede studerende Svagsynede studerende har behov for materialer i stor forstørrelse og kontrast, og ofte også i særlige farvekombinationer og med bestemte skrifttyper. Forstørrelsesgrad, kontrast, farvekombinationer og skrifttyper er ofte individuelt betinget. Derfor anvender svagsynede studerende ofte forstørrelsesprogrammer eller konverterer materialerne til alternative formater, som er mere hensigtsmæssige, eksempelvis som ebøger eller lydbøger i DAISY- eller mp3-format Kompenserende teknologi for svagsynede Svagsynede studerende anvender ofte forstørrelsesprogrammer på deres computer, smartphone eller tablet til at forstørre tekst med. Det hyppigste forstørrelsesprogram er ZoomText på Microsoft Windows. ZoomText er et kommercielt produkt fra Ai Squared. Desuden har de fleste moderne computere, smartphones og tablets indbyggede funktioner til forstørrelse og ændring af kontrast og farver. Mange svagsynede studerende anvender også såkaldte CCTV forstørrelses- og læseapparater, bærbare forstørrelsesapparater, ebogslæsere og DAISY-afspillere Tilrettelæggelse og struktur for svagsynede Ligesom for blinde studerende, er det vigtigt at undervisningsmaterialerne er velstrukturerede og at man ikke anvender strukturopmærkning eller andre elementer til at opnå bestemte visuelle effekter. Det er desuden væsentligt at tilrettelægge materialerne så elementer, der hører sammen, også står tæt på hinanden således at sammenhængen fortsat fremgår efter at man eksempelvis har forstørret med en faktor 15! 2.3 Ordblinde studerende Ordblindhed eller dysleksi dækker over vanskeligheder forbundet med at læse og skrive. Ordblinde har vanskeligheder ved at omsætte bogstaver og kombinationer af bogstaver til lyd. I nogle tilfælde kan det også være en støtte at anvende bestemte skrifttyper eller farvekombinationer. Ordblinde har ofte svært ved at omsætte bogstaver og kombinationer af bogstaver til lyde. Mange ordblinde anvender derfor taleunderstøttelse eller egentlige lydbøger i forbindelse med læsning. Nogle gange kan det også hjælpe at anvende bestemte skrifttyper eller farvekombinationer Kompenserende teknologi for ordblinde Ordblinde studerende anvender ofte læse/skrive-programmer når de læser og skriver direkte på deres computer. De mest anvendte værktøjer i denne kategori er CD-ORD og 7

8 ViTre/ViTal til Microsoft Windows. CD-ORD og ViTre/ViTal er kommercielle produkter fra henholdsvis VM-Nordic og ScanDis. Desuden anvender ordblinde studerende i stor udstrækning DAISY-afspillere, mp3-afspillere og ebogslæsere Tilrettelæggelse og struktur for ordblinde Ordblinde studerende har behov for undervisningsmaterialer i lydbogsformat eller at kunne læse materialerne ved hjælp af oplæsningsværktøjer på computer, smartphone eller tablet. Dette forudsætter at materialerne er struktureret rigtigt og at teksten er direkte tilgængelig, således at den kan markeres til oplæsning. Det er derfor væsentligt at tekst ikke placeres i billeder eller på anden måde er blandet med andre lag, så det ikke er muligt at markere den. 2.4 Læsesvage og andre grupper med læsevanskeligheder I kategorien af læsesvage og andre grupper med læsevanskeligheder finder man studerende, som har vanskeligheder ved at læse undervisningsmaterialer. Det kan blandt andet være studerende, der aldrig har lært at læse ordentligt, som har vanskeligheder med det danske sprog eller har kognitive forstyrrelser med manglende koncentrationsevne og lignende som følgevirkning Tilrettelæggelse for læsesvage I mange tilfælde vil læsesvage studerende og studerende med mangelfulde sprogkundskaber have glæde af at kunne konvertere undervisningsmaterialerne til syntetisk tale, som eksempelvis mp3-filer eller strukturerede lydbøger i DAISY-format. Dermed vil læsesvage kunne få talestøtte til læsning, hvilket for nogle kan give et bedre udbytte af indholdet. For nogle studerende vil talestøtte samtidig træne sproglige færdigheder og læsefærdigheder Hjælpemidler for læsesvage Mange læsesvage studerende er ikke klar over, at der findes en lang række gratis værktøjer, som kan anvendes til at understøtte læsning på skærmen eller konvertering af materialer til lydbøger. Det kan derfor ofte være en god idé at gøre opmærksom på dette. Til oplæsning kan man anvende Microsoft Narrator og NVDA på Microsoft Windows, VoiceOver på Apple Macintosh, ipad og iphone, og TalkBack på Android. Bagerst i denne vejledning findes en oversigt over andre værktøjer, som kan benyttes i forbindelse med oplæsning eller konvertering af materialer. 8

9 3 Hvordan skabes et godt dokument? Helt grundlæggende er det vigtigste når man skaber digitale dokumenter, at man bruger programmer som Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Apple Pages, Apple Keynote og Adobe Acrobat korrekt. Derudover bør man benytte programmernes tilgængelighedsfunktioner og i øvrigt følge producenternes retningslinjer for tilgængelighed. Disse retningslinjer kan opstilles som en række simple regler. Ved at overholde disse regler, vil dokumenterne i vid udstrækning kunne benyttes af alle også studerende med særlige behov. 3.1 Struktur i dokumenter Det er vigtigt at opmærke strukturen når man producerer dokumenter. Struktur eller brug af opmærkning handler om, at hvert enkelt element i et dokument skal have en kodemæssig betegnelse. Dette gælder både overskrifter, brødtekst, billeder og figurer, og hvad dokumentet ellers måtte indeholde Opmærkning af dokumenter Ved korrekt opmærkning af indhold sikrer man, at det er muligt at navigere i dokumentet, samt at de studerendes kompenserende teknologi også får information om det enkelte element og dets funktion som dermed kan videregives til den studerende. Korrekt opmærkning af dokumenter sikrer samtidig at de kan konverteres til andre formater uden tab af information. Et eksempel kunne være en studerende, som ønsker at konvertere et udleveret Worddokument til en ebog eller en struktureret lydbog. Opmærkning af indhold gøres ved at benytte det enkelte programs funktioner til opmærkning af eksempelvis overskrifter, lister, kolonner, noter og tabeller. Ved at benytte disse funktioner, vil dokumentets struktur fremgå af opmærkningen. Dermed vil eksempelvis en synshandicappet studerende have lettere ved at orientere sig og navigere i dokumentet, ligesom det eksempelvis også vil være muligt at konvertere det automatisk til en ebog eller en struktureret lydbog. 3.2 Billeder Når man anvender billeder i undervisningsmateriale, skal man sørge for at beskrive billederne med alternative tekster. Den alternative tekst anvendes til at beskrive billedet for blinde studerende Alternative tekster til billeder En alternativ tekst skal beskrive indholdet af billedet. Det bør derfor overvejes hvilken funktion billedet har i den pågældende situation. Hvis billedet blot er til pynt, kan man anvende en tom beskrivelse, det vil sige en alternativ tekst uden indhold (fx alt= ). Hvis billedet derimod indeholder vigtig information eller tekst, som har betydning for forståelsen af det øvrige indhold, så skal dette angives som en del af beskrivelsen. 9

10 3.2.2 Grafiske tekster Et andet vigtigt eksempel er brug af grafisk tekst. Grafisk tekst er et billede af en tekst. Der er tale om en tekst, der ikke kan markeres og redigeres. En række studerende afskæres derfor fra at kunne læse teksten ved hjælp af deres kompenserende teknologi. Man bør i videst muligt omfang undgå at benytte grafisk tekst. 3.3 Læserækkefølge Læserækkefølgen i et dokument er den naturlige rækkefølge dokumentet skal læses i. Seende kan ofte selv gennemskue læserækkefølgen ud fra den visuelle præsentation, mens blinde er afhængige af, at deres kompenserende hjælpemiddel kender rækkefølgen i teksten, så teksten læses rigtigt op Tekst i spalter Ønsker man at sætte teksten i et dokument op i spalter skal man vælge det rigtige værktøj. Ellers er der risiko for at læserækkefølgen bliver forkert. For tekst i spalter skal man anvende tekstbehandlingsprogrammets spalte-værktøj, og ikke anvende en tabel eller tabulatortegn Tekstbokse Et andet eksempel på problemer med læserækkefølge, er når man indsætter tekstbokse i PowerPoint-præsentationer. Her vil rækkefølgen, ved brug af kompenserende teknologi, oftest være defineret af den rækkefølge de enkelte elementer blev indsat på siderne. Dermed kan læserækkefølgen i præsentation forekomme ulogisk når den læses ved hjælp af en skærmlæser eller når den er blevet konverteret til en lydbog. 3.4 Sprog I de fleste tekstbehandlingsprogrammer er det muligt at vælge hvilket sprog man skriver på. Sprogindstillingen benyttes normalt kun til at indstille ordbogsfunktion, orddeling og stavekontrol korrekt. Når det gælder studerende med særlige behov anvendes sprogindstillingen tillige til at vælge sprog og stemme når en studerende læser dokumenter ved hjælp af en skærmlæser eller konvertere det til en lydbog. Ligeledes anvendes sprogindstillingerne til at vælge den korrekte gengivelse i punktskrift. Et engelsk dokument, hvor sproget er sat til dansk, vil eksempelvis blive læst op med dansk stemme, og derved gøre dokumentet vanskeligt at forstå. Derfor er det vigtigt at markere sproget korrekt, både på dokumentniveau og når der forekommer sekvenser på andre sprog end det primære sprog i et dokument. 3.5 Matematik og naturvidenskabelig notation For at gøre matematiske formler og anden naturvidenskabelig notation tilgængelig skal man også her anvende de rigtige værktøjer. I Word skal man eksempelvis anvende en 10

11 formeleditor. Desværre fungerer den indbyggede formeleditor i Word dårligt sammen med de forskellige kompenserende teknologier og konverteringsværktøjer. Derfor bør man i stedet anvende MathType. MathType er et kommercielt produkt fra Design Science. Man bør ikke indsætte formler som billeder eller ved at skrive dem direkte ved hjælp af tastaturet. Ved at anvende en formeleditor sikrer man sig, at formlerne bliver genkendt korrekt som egentlige formler og derved kan oplæses eller konverteres til alternative formater som eksempelvis en lydbog eller et punktskriftdokument. I forbindelse med DAISY-bøger kan formlerne således konverteres automatisk fra Word til MathML og derfra til DAISY. Til brug for punktskriftlæsere kan formlerne konverteres automatisk til LaTeX. 3.6 Skanning En del undervisningsmateriale er fortsat på papir. Dette skannes ofte således at de studerende kan få materialerne i digitale udgaver. Ved skanning skal man især være opmærksom på tre ting: Kvalitet, opløsning og struktur Kvalitet Bøger og andet materiale, som skannes med buede eller skæve sider er vanskelige at læse for de fleste. Det samme gælder materialer, som indeholder håndskrevne noter. For studerende med særlige behov kan skannede materialer i dårlig kvalitet betyde, at materialerne ikke kan konverteres til mere tilgængelige formater. Når man skanner et dokument tager man et billede af dokumentet. Skannede dokumenter skal derfor konverteres til tekst inden de er anvendelige for studerende med særlige behov. Denne konvertering kaldes Optical Character Recognition, eller OCR. Man kan konvertere skannede dokumenter ved hjælp af skannerens indbyggede OCR-funktion eller ved hjælp af OCR-software. Dermed bliver det muligt at markere teksten og kopiere den, ligesom det bliver muligt for kompenserende teknologier og konverteringsværktøjer at behandle teksten Opløsning Af hensyn til mulighederne for at kunne OCR-behandle skannede materialer, bør man altid benytte en opløsning på minimum 300 dpi. De bedste resultater opnås oftest når man skanner sort tekst på en hvid baggrund Struktur Når man OCR-behandler et skannet dokument skal man være opmærksom på, at det oftest kun er teksten, som genkendes. Det sker også ofte, at OCR-programmet ikke er i stand til at genkende alle tegn i det skannede dokument. Derfor vil det i mange tilfælde være nødvendigt at efterredigere dokumentet og bl.a. sørge for, at ord og orddelinger er angivet korrekt, samt at formler, billeder, overskrifter og lignende er korrekt opmærkede. 11

12 I tilfælde af, at et dokument ikke bliver OCR-behandlet, er resultatet et dokument, der opleves som et tomt billede og dermed er utilgængeligt. Denne type skannede dokumenter bør altid undgås. 3.7 PDF-filer og dokumenter fra artikelbaser I forbindelse med artikler og andre materialer, som hentes fra artikelbaser, skal man være opmærksom på især to forhold, der har indflydelse på tilgængeligheden: For det første skal materialet findes i et tilgængeligt format. For det andet må materialet ikke være beskyttet på en måde, som betyder at det ikke kan læses ved hjælp af kompenserende teknologi Tilgængeligt indhold Langt de fleste materialer fra artikelbaser hentes som PDF-filer. PDF-formatet er dog ikke en entydig størrelse, og dækker populært sagt over tre forskellige indholdstyper: 1. Skannede dokumenter, som er gemt i PDF-format; 2. PDF-filer, som indeholder tekst og information om den visuelle præsentation; og 3. PDF-filer, som foruden tekst og information om den visuelle præsentation også indeholder information om dokumentets (semantiske) struktur. Den første kategori af PDF-dokumenter kaldes ofte image-only PDF-filer, de er utilgængelige for de fleste studerende med særlige behov, og de skal behandles som andre skannede dokumenter for at blive tilgængelige. Den anden kategori af PDF-dokumenter kan læses ved hjælp af forskellige kompenserende teknologier, men da de ikke indeholder information om dokumenternes struktur, kan de være vanskelige for især synshandicappede at navigere og orientere sig i. Desuden betyder den manglende struktur, at det kan være vanskeligt at konvertere disse dokumenter til andre, mere hensigtsmæssige formater som eksempelvis ebøger. Det er muligt at tilføje den manglende struktur, men det er ofte forbundet med en meget stor arbejdsindsats. Den tredje kategori af PDF-dokumenter kalder man kodede PDF-filer eller tagged PDF. Foruden dokumenternes egentlige indhold og information om hvorledes de skal præsenteres, indeholder kodede PDF-dokumenter også information om overskrifter, illustrationer, tekstlige alternativer til illustrationer, tabeloverskrifter og sprogopmærkning. Kodede PDF-dokumenter har en høj grad af tilgængelighed og giver sjældent anledning til problemer for studerende med særlige behov Beskyttelse og tilladelser I PDF-formatet har man mulighed for at bestemme hvad brugerne kan og ikke kan i forhold til dokumenter. Dette skyldes især, at PDF-formatet ofte anvendes til distribution af juridiske dokumenter og af materialer, som er ophavsretsligt beskyttede. Man kan eksempelvis bestemme om dokumentet må kunne redigeres, om det må kunne udskrives og om 12

13 brugeren må kunne markere og kopiere indhold fra dokumentet. Beskyttelse af denne slags betyder ofte, at studerende, som anvendes oplæsningsværktøjer og andre digitale hjælpemidler, ikke kan læse beskyttede dokumenter. 13

14 4 Hvordan gøres de enkelte dokumenttyper tilgængelige? Alt efter hvilke programmer man benytter, er der forskellige metoder til at skabe tilgængelige dokumenter. Dette kapitel gennemgår hvordan de mest udbredte formater gøres tilgængelige dokumenter fra Word og PowerPoint. Eksemplerne er taget fra Microsoft Office 2013-udgaven, men gælder også tidligere udgaver. I de tilfælde hvor tidligere versioner afviger fra denne udgave, er der givet eksempler fra 2010-udgaven. Kapitlet indeholder også information om hvorledes man skaber tilgængelige PDF-dokumenter. Principperne, som er beskrevet her, gælder også hvis man benytter andre programpakker som eksempelvis OpenOffice, LibreOffice eller iworks. 4.1 Tilgængelige Word-dokumenter Struktur Ved overskrifter bør typografier benyttes for at sikre struktur i dokumentet. For at vælge en typografi til overskrift, markeres den pågældende tekst. Herefter vælges eksempelvis Overskrift 1 som typografi til hovedoverskriften i typografier. For underoverskrifter til hovedoverskriften, benyttes Overskrift 2, etc. På denne måde sikres strukturen i dokumentet, og giver samtidig større overblik og mulighed for hurtigere navigation. Figur 1: Visning af brug af overskrift-typografi 14

15 4.1.2 Lister For at opstille tekst som en liste, skal Words egen formateringsfunktion Opstilling af punkttegn benyttes. Dette gøres ved at markere teksten, og herefter vælges ikonet Opstilling med punktegn : Figur 2: Indsætning af lister sker ved hjælp af funktionen 'Punktopstilling' Hvis denne metode ikke benyttes, kan der være risiko for, at der blot er tale om en visuel punktopstilling. I fald en visuel punktopstilling benyttes, vil informationen om, at teksten bør forstås som en liste, ikke kunne videregives, og læseren vil ikke vide, at teksten er tænkt som en liste Billeder Alternative tekster til billeder og figurer indsættes ved at højre-klikke på den pågældende illustration. Her vælges Formater billede, ikonet Layout og egenskaber og derefter vælges Alternativ tekst. I Word version 2010 følges samme metode. Her findes Alternativ tekst i vinduet Formater billede, som vist i Figur 3. Feltet Beskrivelse udfyldes herefter med den korrekte alternative tekst. Teksten i beskrivelsesfeltet skal være en beskrivende alternativ tekst, som kan stå i stedet for billedet. Det anbefales at holde teksten til højst 125 tegn, dog gerne langt mindre. Hvis man har behov for at skrive mere, eksempelvis ved komplicerede diagrammer, bør der i stedet benyttes et afsnit i teksten til dette. 15

16 Figur 3: I Word 2013 vælges ikonet Layout og egenskaber, og den alternative tekst indtastes i feltet Beskrivelse Figur 4: I Word 2010 indsættes den alternative tekst til et billede i feltet 'Beskrivelse' under Alternativ tekst Læserækkefølge Læserækkefølgen kan påvirkes af flere forskellige funktioner i Word. Dette gælder eksempelvis ved indsættelse af tekstbokse eller WordArt, eller brug af tabulering. Ved opstilling af en tekst i spalter (kolonner), bør man undgå at benytte tabulering. Ved brug af tabulering vil læserækkefølgen fortsat være angivet som en linje ad gangen, og på trods af at teksten visuelt fremstår i spalter, så vil dokumentet strukturelt være opbygget 16

17 uden spalte. I stedet bør spaltefunktionen benyttes. På denne måde bliver denne del af dokumentet opmærket som spalter, og ved brug af kompenserende hjælpemiddel vil teksten blive læst op i den rigtige rækkefølge. Tekst, der ønskes i spalter markeres. Herefter vælger man Sidelayout og Spalter. Her kan man vælge det ønskede antal. Figur 5: Det kan vælges hvor mange spalter teksten skal opstilles i, og samtidig sikres en korrekt læserækkefølge i dokumentet. Her et eksempel fra Word 2013 I Office version 2010 findes den samme funktion. Her er den blot navngivet Kolonner, men findes ligeledes under Sidelayout, og fungerer på samme vis. 17

18 Figur 6: I Word 2010 indsættes tekst i spalter under funktionen Kolonner Hvis det er muligt bør man undgå at anvende tekstbokse, WordArt og tilsvarende i sine dokumenter da læserækkefølgende let bliver uforudsigelig. Eksempelvis vil en indsat tekstboks kunne blive læst op som det første i dokumentet, uanset hvor det er placeret i forhold til dokumentets øvrige tekst Tabeller Når man anvender tabeller skal man først og fremmest sikre sig, at de anvendes til data og ikke at opnå en bestemt visuel effekt. Ved oplæsning af en tabel, vil dette normalt ske række efter række, og brug af tabeller til layout vil således kunne påvirke læserækkefølgen uhensigtsmæssigt. Dernæst er det væsentligt at angive tabellens overskrifter. Dette gør man ved at sætte kryds i feltet Overskriftrækker i tabellens egenskaber. Dette sikrer at tabellens øverste rækker benyttes som overskrift for tabellens øvrige indhold. Angivelse af overskriftrække gøres på følgende vis: Højre-klik på tabellen og vælg Række, og afkryds Gentag som overskriftsrække på hver side. 18

19 Figur 7: Det er vigtigt at huske at vælge 'Gentag som overskriftsrække' indsætning af tabeller. På den måde får brugere af kompenserende hjælpemidler også information om hvad der er overskrift i tabellen Sprog Sproget i et Word-dokument vælges under fanen Filer, og Indstillinger. Under menupunktet Sprog sikres det, at det rigtige sprog er valgt som Standard og herefter trykkes OK. Figur 8: Standardsproget i dokumenter vælges i indstillingerne i Microsoft Word Skift i det naturlige sprog i dokumentet skal også markeres. Skal man eksempelvis markere et fremmedsprogscitat, kan det gøres således: Marker teksten som er skrevet på et andet sprog. Vælg sprogangivelsen i bundlinjen, og vælg det ønskede sprog i Angiv sprog -boksen. Herefter vil sproget for den markerede tekst ændres til det ønskede sprog: 19

20 Figur 9: Valg af lokalt sprog kan nemt ændres ved at klikke på sprogangivelsen i bundlinjen 4.2 Tilgængelige PDF-dokumenter Vil man skabe tilgængelige PDF-dokumenter på grundlag af et kildedokument i et andet format eksempelvis Word er det en forudsætning, at kildedokumentet i sig selv er tilgængeligt. Desuden er det vigtigt, at man konverterer dokumentet til PDF på den rigtige måde. (Man kan også skabe PDF-dokumenter ved at skanne. Læs i så fald afsnittet ovenfor om Skanning). For at sikre at strukturen i dokumentet gemmes i PDF-filen, er det vigtigt at man skaber PDF-filer på den rigtige måde. Undgå at benytte konverteringsværktøjer, som baserer sig på udskrivningsfunktionen og printerdrivere - som eksempelvis det gratis CutePDF. Anvender man udskriftfunktionen til at skabe PDF-dokumenter går information om dokumentets struktur tabt og resultatet bliver dermed utilgængeligt. Den bedste måde at konvertere til PDF-format fra Word, er at anvende Words egen Gem-som-PDF-funktion (eller Gem-som med Adobes Acrobat Office Plug-in). Herunder ses Gem-som-PDF-funktionen i Word: 20

21 Figur 10: Et dokument konverteres til PDF i Microsoft Word med 'Gem som PDF' funktionen For at dokumentstrukturen fra Word-dokumentet kommer med i PDF-filen skal man sikre, at Koder til dokumentstrukturering for hjælp til handicappede er afkrydset. Dette gør man ved at klikke på Indstillinger efter at der er valgt PDF, og derefter afkrydse feltet. 21

22 Figur 11: Det er vigtigt at huske at tilføje koder når PDF-dokumenter dannes 4.3 Tilgængelige PowerPoint-præsentationer Struktur PowerPoint understøtter kun i begrænset omfang opmærkning af struktur. Det er udelukkende muligt at vælge layout på tekst og baggrund og bl.a. ikke muligt at benytte typografier i PowerPoint-præsentationer. Dermed kan man eksempelvis ikke angive overskrifter. Dette betyder, at strukturen i præsentationen kun forekommer visuelt, og mange synshandicappede finder derfor PowerPoint-præsentationer vanskelige at navigere i. Ved at anvende de indbyggede overskrift- og listefunktioner kan man dog sikre, at synshandicappede kan navigere ved at hjælp af outline-funktionen Billeder I PowerPoint benyttes samme fremgangsmåde, når der laves alternative beskrivelser til billeder, som det er tilfældet i Word. Højre-klik på billedet, vælg Formater billede, ikonet Layout og egenskaber og derefter indsættes teksten i feltet Beskrivelse under Alternativ Tekst. 22

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer OBS I dette dokument får du en vejledning til, hvordan du kan rette nogle af de mest gængse tilgængelighedsproblemer. For at rette dem kræver det, at du

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

IKT Messe Inklusionsteknologi. Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen

IKT Messe Inklusionsteknologi. Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen IKT Messe Inklusionsteknologi Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen Præsentation Baggrund for projekterne Ebogslæser for svagsynede: VI Reader Digitale tavler og tablets: kommunikation mellem Smartboards

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Gratis kontorpakke til din tablet

Gratis kontorpakke til din tablet OPRET, REDIGER OG LÆS DOKUMENTER PÅ DIN TABLET: Gratis kontorpakke til din tablet DET FÅR DU OVERBLIK SVÆRHEDSGRAD Let Middel Svær Tekstbehandling Præsentation Regneark FOR ENHEDER MED Android ios (Apple)

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

mobile112 TM mobile112 Ltd, 2011

mobile112 TM mobile112 Ltd, 2011 mobile112 TM mobile112 Ltd, 2011 p2 Index Indledning 4 Version 3.0.41 6 Hvad kan du? 13 Fejl 15 Generelt 16 Høre tekst fra et billede 18 Auto oplæsning 22 Farveversion 23 Farveversion filhåndtering 27

Læs mere

Sensus. Reparation af pdf-filer i Acrobat Pro (9.0) Kursus for Synscenter Refsnæs. udarbejdet af Sensus ApS

Sensus. Reparation af pdf-filer i Acrobat Pro (9.0) Kursus for Synscenter Refsnæs. udarbejdet af Sensus ApS Kursus for Synscenter Refsnæs Reparation af pdf-filer i Acrobat Pro (9.0) udarbejdet af Sensus ApS Dato: 25. og 26. januar 2010 Version: 1 Status: endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs!

Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! Kan f.eks. være en stor hjælp for læsesvage elever, der kan skrive direkte ind i opgaver, udfylde kopiark og få hjælp af oplæsningssoftware undervejs! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato:

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING Introduktion ViTal er et program, der er udviklet med henblik på at afhjælpe læse- og skriveproblemer, både i forbindelse med læseundervisning og ved læsning af elektroniske

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC) 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER SCAN2TEXT? INDSTILLINGER BILLEDER MED TEKST SCAN FRA PAPIR SCAN FRA PDF/FIL SCAN FRA SKÆRM SPØRGSMÅL OG SVAR KRAV TIL COMPUTEREN

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Download guiden og mastersiden (se nedenfor) på http://aiu.dk/grundskole/vaerktojer/publisher-guide QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Af Kasper Koed og Aslak Gottlieb Oktober, 2008 Denne

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Slutbrugervejledning Ver. 2.1 juni 2010

Slutbrugervejledning Ver. 2.1 juni 2010 Slutbrugervejledning Ver. 2.1 juni 2010 E-bøger...1 Hvad er en e-bog, og hvad kan du med e-bøger...1 Vandmærkede og ubeskyttede e-bøger...2 Læseprogrammer til computere og bærbare enheder...2 Overførsel

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Avanceret PDF med OpenOffice.org

Avanceret PDF med OpenOffice.org Artikel om... Avanceret PDF med OpenOffice.org Nye funktioner i version 2.04 OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning ScanDis ViTre USB Brugervejledning Velkommen til vejledningen i hvordan ViTre USB enheden anvendes. ViTre leveret på USB indeholder licenser til programp pakken samt ViTre programmerne samt et særligt

Læs mere

OpenOffice introduktion

OpenOffice introduktion OpenOffice introduktion Kan også anvendes til LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse OpenOffice 3.0...5 Denne manual...5 OpenOffice (OO) vs Microsoft Office (MSO)...5 Hjælp!...5 Hent programmet...6

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Erik Arendal. Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder. - Lærer, Master i Specialpædagogik

Erik Arendal. Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder. - Lærer, Master i Specialpædagogik Erik Arendal Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder - Lærer, Master i Specialpædagogik Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts en del af Socialstyrelsen. Fusioneret til

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

KCH IT-HANDLEPLAN 2011

KCH IT-HANDLEPLAN 2011 KCH IT-HANDLEPLAN 2011 IT-fagligt indhold 0. klasse Tænde og slukke for computeren Hente programmer ved hjælp af ikoner Åbne og lukke programmer Betjene musen Netværk: Logge på elevdrev med brugernavn

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

I dybden med L A T E X

I dybden med L A T E X I dybden med L A T E X Peter Mølgaard 13.08.2011, version 1.0 Indhold 1 I dybden med LATEX 2 Fra L A TEX til udskrift............................. 2 Matematik med L A TEX............................ 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod) Indhold Download EasyIQ App en i Appstore... 2 Start og log på EasyIQ App en... 3 Kom i gang med at bruge EasyIQ App en... 4 Udskriv via EasyIQ

Læs mere

Kom godt i gang med. SkanRead. mikrov.dk. Kom godt i gang med SkanRead 1

Kom godt i gang med. SkanRead. mikrov.dk. Kom godt i gang med SkanRead 1 Kom godt i gang med SkanRead mikrov.dk Kom godt i gang med SkanRead 1 Kom godt i gang med SkanRead (version 1) Kom godt i gang med SkanRead 3 Indhold Kom godt i gang med SkanRead 3 Om SkanRead 6 Sådan

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Vejledning i brugen af CD-ORD ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning i brugen af CD-ORD ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning i brugen af CD-ORD ved folkeskolens afsluttende prøver Denne vejledning er skrevet for at være helt sikker på, at de, der virkelig er til eksamen, får den bedste støtte til brugen af CD-ORD

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage?

Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage? 22. november 201 Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage? oplæsning skærmlæser ordforslag skanning af tekst Talegenkendelse kun apple platforme (dyr) Bedst indbygget tilgængelighed Mere

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere