Microsoft. fra Word 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft. fra Word 2003"

Transkript

1 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få mere at vide om de vigtigste dele i den nye brugergrænseflade, finde gratis kurser til Word 2010, finde funktioner som Vis udskrift eller dialogboksen Indstillinger, forstå, hvordan du kan udveksle dokumenter med andre, der ikke har Word 2010 endnu, og finde ud af, hvordan du får adgang til makroer og andre avancerede funktioner. Grupper på båndet Værktøjslinjen Hurtig adgang De kommandoer, der vises her, er altid synlige. Du kan føje de kommandoer, du bruger mest, til værktøjslinjen. Faner på båndet Klik på en fane på båndet for at få vist knapperne og kommandoerne på båndet. Hver fane på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Her indeholder gruppen Afsnit kommandoer til oprettelse af opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver og til centrering af tekst. Backstage-visningen Klik på fanen Filer for at komme til Backstagevisningen, hvor du kan åbne, gemme, udskrive og administrere dine Wordfiler. Du kan afslutte Backstagevisningen ved at klikke på en af de andre faner på båndet. Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omarrangere et dokument ved at trække overskrifterne til denne rude. De ændringer, du foretager her, afspejles i dokumentet. Du kan også bruge ruden til hurtigt at finde rundt i lange dokumenter ved at skrive tekst i søgefeltet. Kontekstafhængige faner på båndet Nogle af fanerne vises kun på båndet, når du har brug for dem. Hvis du f.eks. indsætter eller markerer en tabel, får du vist Tabelværktøjer, som indeholder de to ekstra faner Design og Layout. Dialogboksstartere Hvis du får vist et dialogboksstarterikon ( ) ud for et gruppenavn på båndet, skal du klikke på det for at åbne en dialogboks med flere indstillinger for den gruppe. Skift mellem visninger Klik på disse knapper for at få vist det aktuelle dokument i visningen Udskriftslayout, Fuldskærmslæsning, Weblayout, Dispositioneller Kladde (tidligere Normal). Skjul båndet Har du brug for mere plads på skærmen? Klik på dette ikon, eller tryk på Ctrl+F1 for at skjule eller vise båndet af Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2 Introduktion til Word 2010 Microsoft Hvor er mine menuer og værktøjslinjer? Hvis du er vant til at bruge Microsoft Word 2003, har du sikkert spørgsmål om, hvor du finder Word 2003-kommandoer og - værktøjslinjeknapper i Word Vi har mange gratis ressourcer, som du kan bruge for at komme i gang med Word 2010, herunder kurser og menu til båndet-vejledninger. Du finder disse materialer ved at klikke på fanen Filer i hovedprogramvinduet og derefter klikke på Hjælp. Klik derefter på Introduktion under Support. I Word 2010 er der et bredt bånd, der dækker det øverste af hovedprogramvinduet. Dette er båndet, og det erstatter de gamle menuer og værktøjslinjer. Hver fane på båndet indeholder forskellige knapper og kommandoer, som er organiseret i grupper. Når du åbner Word 2010, vises fanen Startside på båndet. Denne fane indeholder mange af de oftest benyttede kommandoer i Word. Det første, du ser i venstre side af fanen, er f.eks. Gruppen Udklipsholder med kommandoerne Sæt ind, Klip og Kopiér samt Formatpensel. Klik på linkene til de elementer, der interesserer dig, på den webside, der åbnes. Især menu til båndet-vejledningen er nyttig og kan spare dig masser af tid. Når du klikker på en Word 2003-kommando, får du vist, nøjagtig hvor kommandoen er placeret i Word I gruppen Skrifttype finder du kommandoer til at gøre tekst fed eller kursiv efterfulgt af gruppen Afsnit med kommandoer til at højre- eller venstrejustere eller centrere tekst og til at oprette opstillinger med tegn og tal/bogstaver. Udseendet på båndet justeres efter størrelsen på computerskærmen og opløsningen. På mindre skærme kan der være nogle grupper på båndet, hvor det kun er gruppenavnet, der vises, og ikke kommandoerne. Hvis det er tilfældet, skal du blot klikke på den lille pil på gruppeknappen for at få vist kommandoerne.

3 Ting, du muligvis leder efter Se i tabellen nedenfor for at finde nogle af de almindelige og velkendte ting, du muligvis leder efter i Word Selvom listen ikke er fuldstændig, er den et godt sted at starte. Du kan finde en komplet liste over Word 2010-kommandoerne ved at klikke på fanen Filer, klikke på Hjælp og derefter klikke på Introduktion. Hvis du vil... Skal du klikke på Og derefter søge i... Åbne, gemme, udskrive, få vist, beskytte, sende eller konvertere filer Backstage-visningen (klik på linkene til venste i visningen) Anvende formatering og typografier på tekst Grupperne Skrifttype, Afsnit og Typografier Indsætte tomme sider, tabeller, billeder, links, sidehoveder og sidefødder eller sidetal Grupperne Sider, Tabeller, Illustrationer, Link og Sidehoved og sidefod Indstille margener, tilføje sektions- og sideskift, oprette kolonner i nyhedsbrevstil eller tilføje vandmærker Grupperne Sideopsætning og Sidebaggrund Oprette en indholdsfortegnelse eller indsætte fodnoter og slutnoter Grupperne Indholdsfortegnelse og Fodnoter Oprette konvolutter eller etiketter eller foretage en brevfletning Grupperne Opret og Start brevfletning Kontrollere stavning og grammatik, få en ordtælling eller registrere ændringer Skifte mellem dokumentvisninger, åbne navigationsruden eller zoome ind eller ud Grupperne Korrektur og Opfølgning Grupperne Dokumentvisninger (visningen Normal kaldes nu Kladde), Vis og Zoom

4 Hvor er Vis udskrift? I Word 2010 vises Vis udskrift ikke længere i et separat vindue. Du kan finde funktionen i Backstage-visningen sammen med andre praktiske udskriftsrelaterede funktioner. Hvad er der sket med Funktioner Indstillinger? Leder du efter de indstillinger i Word, du kan bruge til f.eks. at styre, om der skal kontrolleres for stave- og grammatikfejl i Word, mens du skriver, eller om tekst formateres automatisk, mens du skriver, f.eks. ved at erstatte to bindestreger med en lang tankestreg? Klik på fanen Filer på båndet, og klik derefter på indstillinger. Dialogboksen Word-indstillinger åbnes, hvor du kan tilpasse indstillingerne og præferencerne for Word. Klik på fanen Filer på båndet, og klik derefter på Udskriv. I højre side af vinduet vises et eksempel på, hvordan det aktuelle dokument vil se ud, når det udskrives. Du kan bruge venstre side af vinduet til at finjustere indstillingerne. Du kan f.eks. ændre papirretningen fra Stående til Liggende, ændre papirstørrelsen eller vælge, om du kun vil udskrive den aktuelle side i stedet for hele dokumentet. Hvis du vil angive flere udskriftsindstillinger, skal du klikke på linket Sideopsætning under udskriftsindstillingerne eller klikke på fanen Sidelayout på båndet for at lukke Backstage-visningen og få vist andre indstillinger. Nogle af indstillingerne i dialogboksen Word-indstillinger gælder kun for Word. Andre præferencer, f.eks. farveskemaet, gælder for alle de andre Microsoft Office 2010-programmer, du har installeret.

5 Hav favoritkommandoerne lige ved hånden Værktøjslinjen Hurtig adgang øverst til venstre i programvinduet i Word indeholder genveje til de kommandoer, du bruger ofte. Når du føjer knapper til denne værktøjslinje, har du altid nem adgang til dine favoritkommandoer, også selvom du skifter til en anden fane. Klik på pilen på rullelisten ud for værktøjslinjen Hurtig adgang for at slå de kommandoer, der findes i genvejsmenuen, til eller fra. Hvis den kommando, du vil tilføje, ikke er vist på listen, skal du gå til den fane, hvor knappen vises og derefter højreklikke på den. I den genvejsmenu, der vises, skal du klikke på Føj til værktøjslinjen Hurtig adgang. Oprette egne faner eller grupper på båndet Hvis du laver en fejl, skal du ikke bekymre dig. Du kan bruge knappen Nulstil til at vende tilbage til standardindstillingerne. Du kan tilpasse kommandoerne på båndet ved at føje knapper til de grupper, hvor de skal vises, eller ved at oprette brugerdefinerede faner på båndet. Højreklik på en vilkårlig gruppe, og klik derefter på Tilpas båndet. I dialogboksen Word-indstillinger kan du føje kommandoer til dine egne faner eller grupper. Du kan f.eks. oprette en fane med navnet Hurtige dokumenter og derefter føje dine favoritkommandoer til en brugerdefineret gruppe på fanen. Det er ikke alle ældre Word-kommandoer, der vises på båndet, men de findes stadig. Hvis du ikke kan klare dig uden disse, kan du føje dem til båndet eller værktøjslinjen Hurtig adgang. I dialogboksen Word-indstillinger på listen Vælg kommandoer fra skal du markere Kommandoer, der ikke er på båndet. Derefter skal du finde den kommando, du vil bruge, og føje den til en brugerdefineret fane eller gruppe på båndet.

6 Introduktion til tastetip Microsoft Virker genvejstasterne stadig? Word 2010 indeholder genveje til båndet, kaldet tastetip, så du hurtigt kan udføre opgaver uden at skulle bruge musen. Genvejstasterne findes stadig i Word Hvis du kender en tastekombination, kan du bruge den. Ctrl+C kopierer stadig markerede oplysninger til Udklipsholder, Ctrl+S gemmer stadig ændringer i det aktuelle dokument, og Alt+F8 åbner stadig Makroer. Mange af de gamle menugenvejstaster med Alt-tasten virker stadig i Word Hvis du f.eks. trykker på Alt, F, I efter hinanden, åbnes dialogboksen Word-indstillinger (tidligere Funktioner Indstillinger). Hvis du trykker på Alt, I, B, C, åbnes ruden Clipart (tidligere Indsæt Billede) osv. Tryk på Alt-tasten for at få vist tastetippene på båndet. Når du begynder at skrive en tastekombination med Alt, får du muligvis vist et pop op-vindue som dette: Hvis du vil skifte til en fane på båndet ved hjælp af tastaturet, skal du trykke på tasten med det bogstav, der vises under fanen. I eksemplet ovenfor skal du trykke på N for at åbne fanen Indsæt, A for at åbne fanen Sidelayout, C for at åbne fanen Referencer osv. Når du har skiftet til en fane på båndet på denne måde, vises alle de tilgængelige tastetip for den fane på skærmen. Du kan derefter fuldføre sekvensen ved at trykke på den sidste tast for den kommando, du vil bruge. Hvis du vil gå et niveau tilbage i sekvensen, skal du trykke på Esc. Hvis du gør det flere gange i træk, annulleres tastetiptilstanden. Hvis du kender hele tastekombinationen for den funktion, du vil bruge, kan du bruge den. Hvis du ikke husker eller aldrig har lært nogen tastekombinationer med Alt-tasten, skal du trykke på Esc for at annullere og i stedet bruge tastetip.

7 Sådan arbejder du med andre, som ikke har Word 2010 endnu I Word 2010 (og Word 2007) bruges der et nyt filformat til at gemme filer. Hvis dem, du arbejder sammen med, bruger en anden version af Word, skal du ikke bekymre dig. Du kan stadig åbne og redigere ældre dokumenter i Word 2010 og dele dine filer med dem, der ikke har Word 2010 endnu. I Word Hvad sker der? Hvad skal jeg gøre? Åbner du et dokument, der er oprettet i Word Når du gemmer et dokument som en Word 2010-fil. Når du gemmer et dokument som en Word 2003-fil. I Word 2010-programvinduet får du vist [Kompatibilitetstilstand] ud for filnavnet på titellinjen. Dette fortæller dig, at selvom du er i Word 2010, arbejder du teknisk set stadig i et tidligere filformat, og at du ikke vil kunne bruge Word 2010-funktioner som de nye diagramværktøjer eller matematiske ligninger, før du har konverteret filen til Word filformatet. Hvis en person åbner dokumentet i Word 2003, vises der en besked med et link til et websted, hvor du kan hente den gratis kompatibilitetspakke. Det kræver dog, at de nyeste programrettelser og servicepakker allerede er installeret. Kompatibilitetspakken er påkrævet, hvis Word 2010-dokumenter skal kunne åbnes og bruges i Word Hvis du har anvendt de nye Word 2010-funktioner eller muligheder for formatering i dokumentet, f.eks. diagramværktøjer eller matematiske ligninger, får Word 2003-brugerne muligvis vist advarsler om funktioner, der ikke understøttes, eller formateringen. Det kan også være, at funktionen ikke vises i filen. Hvis en person åbner dokumentet i Word 2003, åbnes dokumentet på sædvanlig vis. Kompatibilitetspakken er ikke nødvendig. Hvis du har anvendt de nye Word 2010-funktioner eller muligheder for formatering i dokumentet, f.eks. diagramværktøjer eller matematiske ligninger, får Word 2003-brugerne muligvis vist advarsler om funktioner, der ikke understøttes, eller formateringen. Det kan også være, at funktionen ikke vises i filen. Hvis du vil afslutte kompatibilitetstilstanden og konvertere 2003-filen til det nye Word 2010-format, skal du klikke på Filer, klikke på Oplysninger og derefter klikke på Konvertér. Før du konverterer filen, skal du stille dig selv det spørgsmål, om du har brug for at arbejde på dokumentet sammen med andre, som stadig bruger Word 2003 (eller en ældre version). Hvis svaret er ja, kan det være en god idé at fortsætte med at arbejde i kompatibilitetstilstand, så du ikke fristes til at bruge de nye funktioner, der ikke understøttes i det ældre filformat. Hvis du tror, at der er mulighed for, at Word 2003-brugerne skal arbejde i dit Word 2010-dokument, kan det være en god idé at køre værktøjet Kompatibilitetskontrol for at sikre, at filen fungerer korrekt for dem. Du kan kontrollere kompatibiliteten ved at klikke på fanen Filer, klikke på Oplysninger klikke på Kontrollér, om der er problemer og derefter klikke på Kør kompatibilitetskontrol. Du får at vide, hvilke nye funktioner i Word 2010 der ikke understøttes i ældre versioner. Du kan derefter beslutte, om du vil fjerne disse funktioner for at undgå advarsler i Word Du behøver ikke nødvendigvis at gøre noget. Når du gemmer filen i det ældre Word 2003-filformat, køres kompatibilitetskontrollen automatisk, og du får besked om de funktioner, der ikke understøttes. Du kan derefter ændre filen efter behov.

8 Få linjeafstanden tilbage I Word 2003 er afstanden mellem linjerne 1,0 uden nogen tomme linjer mellem afsnit. I Word 2010 (og i Word 2007) er afstanden mellem linjerne blevet ændret til 1,15 med en tom linje mellem afsnit. Det kan være, at du foretrækker den samme linjeafstand som tidligere. Hvis du vil gendanne linjeafstanden i et helt dokument, skal du se efter kommandoerne i højre side af fanen Startside. I gruppen Typografier skal du klikke på den lille pil, der peger nedad, i Skift typografier. Peg derefter på kommandoen Typografisæt, og klik på Word Finde avancerede funktioner Hvis du planlægger at bruge Word 2010 jævnligt til at designe makroer, formularer og XML- eller VBA-løsninger (Microsoft Visual Basic for Applications), kan du føje fanen Udvikler til båndet i Word. Klik på fanen Filer på båndet, og klik derefter på Indstillinger. I dialogboksen Word-indstillinger skal du klikke på Tilpas båndet og derefter markere afkrydsningsfeltet Udvikler på den liste, der vises til højre. Klik på OK for at lukke dialogboksen Wordindstillinger. Fanen Udvikler vises nu til højre for fanen Vis. Hvis du på et senere tidspunkt beslutter, at du vil anvende linjeafstanden fra Word 2010 igen, skal du klikke på den lille pil i Skift typografier (i gruppen Typografier ), pege på Typografisæt og derefter klikke på Word Du kan finde flere oplysninger om at justere linjeafstanden i Word 2010 ved at trykke på F1 for at åbne Hjælp og derefter søge efter afstand mellem linjer eller afsnit. Tip! Hvis du kun vil indspille makroer i Word 2010, behøver du ikke at tilføje fanen Udvikler. Du skal blot klikke på fanen Vis og derefter søge efter gruppen Makroer til højre.

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Microsoft Excel Grundbog

Microsoft Excel Grundbog Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud med Microsoft Excel Jørgen Koch Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud Microsoft Office 2010 Dansk programversion Jørgen Koch Om forfatteren Jørgen Koch (jko@innovate.dk),

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Håndbog til redaktører EPiServer CMS 7 Udgave A, 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5 Sådan får du adgang til hjælpesystemet i EPiServer

Læs mere

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Bruge Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 7.0 indeholder

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 9. november 2007. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

ACCESS 2010 LÆR DET SELV

ACCESS 2010 LÆR DET SELV K I M K R A R U P A N D E R S E N ACCESS 2010 LÆR DET SELV ACCESS 2010 LÆR DET SELV Læs om nyhederne i Access 2010 Lær at oprette og anvende en database Tabeldesign, formularer, forespørgsler og rapporter

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner

SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner Copyright 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...1 1.1 Lidt om programmet OpenOffice.org. 1 1.2 Gode råd...3 2 Skabeloner...4 2.1 Brug af skabeloner...4

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright 2005 Forlaget Libris Forfatter: Jes Nyhus Forlagsredaktion: Peter Svendsen Omslag: Finn Heidelberg DTP: Jes Nyhus Korrektur: Jens Lyng Tryk: Nørhaven

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere