DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION STØJGRÆNSER Off-road Asfalt Rally... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road... 2 296-1.2. Asfalt... 2 296-1.3. Rally... 2"

Transkript

1 Indhold STØJGRÆNSER Off-road Asfalt Rally OFFICIALS STÆVNER INSTRUMENTER ANSVARSOMRÅDE FOR KLUBBEN For løb med DASU-støjmåler gælder: For baneløb med DASU støjmåler gælder: For øvrige baneløb gælder: For rally med DASU støjmåler gælder: ANSVARSOMRÅDE FOR KØREREN ANSVAR/KOMPETENCE FOR STØJMÅLEREN MÅLEPLADSEN MÅLEOPSTILLING MÅLING RAPPORTERING Februar 2014 Side 1

2 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Støjgrænser OFF-ROAD Crosskart Mini 108 db ved 2m max Crosskart 85 ccm 108 db ved 2m max Crosskart 125 ccm 112 db ved 2m max Crosskart 250 ccm. 112 db ved 2m max Crosskart over 250 ccm 115 db ved 2m max Legend cup : 105 db ved 4500 rpm Alle øvrige klasser: 100 db ved 4500 rpm ASFALT DTC: 115 db ved 4500 rpm DEC: 110 db ved 4500 rpm Yokohama Super Cup: 105 db ved 4500 rpm Spider Cup: 105 db ved 4500 rpm Ferrari Challenge: 110 db ved 4500 rpm FF 1600, 1800, 2000 og FR 2000: 110 db ved 4500 rpm Drifting: 110 db ved 4500 rpm Legend cup : 105 db ved 4500 rpm Special Saloon Car over 6 cyl.: 110 db ved 4500 rpm Special Saloon Car: 110 db ved 6000 rpm Historiske klasser: 100 db ved 4500 rpm Alle øvrige klasser: 100 db ved 4500 rpm RALLY Alle discipliner under rallyudvalget: 103 db ) ved 3500 rpm ) jf. ISC app. J, art Alle dieselbiler i alle sportsgrene måles ved 3000 rpm Officials TMU uddanner klubstøjmålere til de banedrivende klubber og et korps af DASU støjmålere som TMU kan udsende til stævner under Rallyudvalget og til andre stævner. Efter gennemførelse af kursus for Støjmåling Official 228 med tilfredsstillende resultat, udstedes officiallicens som klubstøjmåler, OF 228 eller, efter udpegning af TMU, som DASU-støjmåler OF 227. Klubstøjmålere, som har foretaget støjmålinger ved 4 stævner inden for officialkortets gyldighedsperiode kan efter anmodning til DASU udnævnes til DM støjmåler OF 227. Officialkortene udstedes for en periode på 2 år/sæsoner. Klub-, DM- og DASU- støjmålere skal deltage i de af TMU afholdte obligatoriske follow-up kurser. Officialkort kan forlænges for en ny 2-års periode hvis: DM- og DASU-støjmålere har foretaget støjmålinger ved 4 stævner inden for officialkortets gyldighedsperiode. Klubstøjmålere har foretaget støjmålinger ved 2 stævner inden for officialkortets gyldighedsperiode. Har deltaget i de eventuelt afholdte follow-up kurser i foregående periode. Side 2 Februar 2014

3 Klub-, DM- og DASU-støjmålere som ikke opfylder disse krav, kan få nyt officialkort efter ny deltagelse i det grundlæggende kursus. TMU kan dog dispensere herfra Stævner DASU-støjmålere: Ved alle rally med DM (DIF godkendte) eller højere status, skal der foretages støjmåling af en DASU-støjmåler, der udsendes af TMU. Udvalget kan udsende en DASU-støjmåler til alle DASU stævner. Dette aftales med den arrangerende klub. DASU eller DM-støjmålere: Ved alle asfaltbaneløb med DM (DIF godkendte) eller højere status samt ved asfaltbaneløb med deltagelse af DTC biler, skal der foretages støjmåling af en DM støjmåler eller af en DASU-støjmåler, der udsendes af TMU. Dette aftales med den arrangerende klub. Klubstøjmålere: Måler støj ved alle øvrige arrangementer. TMU, dommer og løbsledelsen kan udtage alle køretøjer til kontrol under løbet. Dette skal dog foretages i samråd med løbsledelsen, for at man ikke forstyrrer eventuelle tidsplaner m.m. Ved arrangementer der foregår på dage, hvor der af miljømyndigheden er fastsat støjgrænser, og hvor overholdelse heraf kontrolleres på en af miljømyndigheden godkendt måde, (af banen eller på anden måde) er de i det efterfølgende beskrevne standmålinger på de enkelte biler ikke obligatorisk Instrumenter Lydmåleren skal være et type 2 instrument eller bedre (d.v.s. type 1 eller type 0) i henhold til standard IEC 179, IEC 651, IEC eller IEC For det udstyr DK- eller DASU-støjmåleren benytter gælder at: Lydmåleren og den dertil hørende mikrofon skal mindst hvert andet år enten være sporbart kalibreret (d.v.s. kalibreret af et godkendt kalibreringsinstitut) eller funktionstestes og bestå testen. Funtionstestes i.h.t. Delta Akustiks metode Test af programmer og udstyr i frekvensområdet 63Hz til 8kHz. Kalibratoren skal være sporbart kalibreret inden for det sidste år (d.v.s. kalibreret af et godkendt kalibreringsinstitut). Kopi af kalibrerings- og funktionsattester for lydmåler, mikrofon og kalibrator skal forefindes sammen med lydmåleren. Følgende skal være til stede: Betjeningsvejledning til lydmåleren skal forefindes sammen med lydmåleren. Februar 2014 Side 3

4 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Stativ til at positionere målemikrofonen efter forskriften. Omdrejningstæller. Følgende kan være tilstede: Elektronisk dataopsamlings- og bearbejdningsudstyr (bærbar PC). Sådant udstyr og software skal være godkendt af TMU, og godkendelsesattest samt betjeningsvejledning skal forefindes sammen med udstyret. TMU anskaffer og vedligeholder instrumenter m.v. til brug for DASUstøjmålerne. Udstyr i øvrigt anskaffes og vedligeholdes af klubberne. Måleren skal indstilles til at måle LpA,F, d.v.s. indstilles til at måle den øjeblikkelige A-vægtede værdi af lydtrykket Lp (støjen) med tidsvægtningen på F eller Fast og med frekvensvægtning A, d.v.s. med A -filteret inde. Lydmåleren skal kalibreres før første bils måling i henhold til fabrikantens anvisninger. Efter målingerne er afsluttet, kontrolleres at kalibreringen ikke har ændret sig. Mikrofonen kan være forbundet til lydmåleren med et forlængerkabel. Lydmåleren skal så kalibreres med forlængerkablet monteret Ansvarsområde for klubben Klubber/løbsarrangører af asfaltbaneløb der ønske støjmålinger af en DASU støjmåler skal inden den 1. april i den pågældende sæson meddele til TMU sekretariatet til hvilke løb/løbsdatoer dette ønskes. Der er løbsledelsens ansvar, at støjmåling foretages. Arrangør/klub skal anvise måleplads som angivet i pkt FOR LØB MED DASU-STØJMÅLER GÆLDER: Den arrangerende klub/arrangøren betaler et fast gebyr til DASU/TMU for en DASU-støjmåler, som der ifølge er truffet aftale om skal fungere ved løbet. Gebyret dækker rejseudgifterne for de udsendte støjmålere samt vedligeholdelse af instrumentbeholdningen. Den arrangerende klub/arrangøren skal sørge for forplejning for de udsendte støjmålere svarende til det der gælder for arrangementets øvrige officials. Klubben skal i forbindelse med overnatning ved flerdags stævner afregne direkte med støjmåleren i.h.t. DASU adm. Cirkulære C2. Ved flerdags stævner medregnes også de overnatninger, hvor man f.eks. tilbyder frivillig teknisk kontrol dagen i forvejen. Den arrangerende klub/arrangøren skal stille en person til rådighed for den udsendte DASU støjmåler. Klubben skal sørge for at støjmåleren under hele løbet kan køre til og fra målepladsen, samt at der er parkering til støjmålerens bil i umiddelbar nærhed af målepladsen. Klubben skal sørge for, at støjmåleren kan komme i kontakt med løbsledelsen, enten via telefon eller udlånt kommunkationsudstyr så længe der støjmåles, så eventuelle problemer kan løses med det samme. Side 4 Februar 2014

5 FOR BANELØB MED DM-/DASU STØJMÅLER GÆLDER: Støjmåling foretages af den udpegede DM-/DASU-støjmåler og dennes hjælper. Den arrangerende klub/arrangøren skal til hvert løb udtage mindst 20% af de deltagende biler i hver klasse til støjkontrol. Den arrangerende klub/arrangøren udfylder det i reglement 296, bilag 2 anvendte skema til brug ved støjmåling med navn og startnummer på de udtagne deltagere. For historiske klasser anføres for deltagere hvis motorer har max. omdrejningstal mindre end 6750 rpm det omdrejningstal den pågældende motor skal måles ved jf Løbsledelsen skal ca. 1 uge før løbsdatoen udsende følgende til støjmåleren: Nødvendigt adgangstegn, således at støjmåleren uden besvær kan komme ind og færdes frit på løbsområdet, herunder have adgang til løbledelse og dommere. Anvisning på hvor den anviste støjmåleplads befinder sig (skitse). De udfyldte skemaer med deltagere der skal støjmåles FOR ØVRIGE BANELØB GÆLDER: Samtlige deltagere støjmåles af en klubstøjmåler og dennes hjælper. Den arrangerende klub/arrangøren udfylder det i reglement 296, bilag 2 anvendte skema til brug ved støjmåling med navn og startnummer på samtlige deltagere. De skemaer klubben har udfyldt over biler der skal støjmåles, skal ligge klar ved løbsledelsen senest ved starttidspunktet for støjkontrol FOR RALLY MED DASU STØJMÅLER GÆLDER: Samtlige deltagere støjmåles af den udpegede DASU-støjmåler og dennes hjælper. Den arrangerende klub/arrangøren udfylder det i reglement 296 bilag 2 anvendte skema til brug ved støjmåling med navn og startnummer på samtlige deltagere. For historiske klasser anføres for deltagere hvis motorer har max. omdrejningstal mindre end 6750 rpm anføres det omdrejningstal den pågældende motor skal måles ved jf Løbsledelsen skal ca. 1 uge før løbsdatoen udsende følgende til støjmåleren: Nødvendigt adgangstegn, således at støjmåleren uden besvær kan komme ind og færdes frit på løbsområdet/rallycentrum, herunder have adgang til løbsledelse og dommere. Anvisning på hvilke områder en støjmåleplads kan etableres (kort/skitse). De udfyldte skemaer med deltagere der skal støjmåles Ansvarsområde for køreren Det er føreren/ansvarshavende af/for køretøjet som har ansvaret for at køretøjet overholder gældende støjkrav samt for at støjmålingen foretages med driftsvarm motor, når køretøjet fremstilles på målepladsen. Februar 2014 Side 5

6 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Deltagere i historiske klasser skal kunne dokumentere maksimalt omdrejningstal for motoren, hvis det er mindre end 6750 rpm. Dette skal også opgives ved anmeldelse til løbet Ansvar/kompetence for støjmåleren Støjmåleren refererer til løbsledelsen vedrørende støjkontrollens afvikling m.v. og til dommer/teknisk dommer vedrørende indrapportering af overskridelse af støjgrænse. Klubstøjmåleren skal udføre støjmåling ved afvikling af alle baneløb så vidt vejret tillader det. DASU-støjmålere skal udføre støjmålinger ved stævner under Rallyudvalget i det omfang vejret tillader det. I regnvejr kan evt. bruges en havepavillon. DM-/DASU-støjmålere skal udføre støjmålinger ved de stævner TMU/BU har udpeget til støjmåling med en DM-/DASU-støjmåler i det omfang vejret tillader det. I regnvejr kan evt. bruges en havepavillon. Klubstøjmåleren hhv. DM-/DASU-støjmåleren er udpeget som faktadommer. Det vil sige, at en støjmåling skal betragtes som en uafhængig og afsluttet støjmåling. Der kan ikke protesteres eller ankes mod at målingen er foretaget eller mod måleresultaterne, ej heller med den begrundelse, at der er andre deltagere, som ikke er blevet målt. Hvis støjmåleren konstaterer at have begået en fejl, må han rette den under forudsætning af, at denne rettelse accepteres af arrangementets dommere. Støjmåleren og hans medhjælp må i forbindelse med støjmålingen ALDRIG selv sætte sig ind i eller på anden måde betjene det køretøj, der støjmåles. Støjmåleren skal kun hjælpe og vejlede føreren, så støjmålingen kan færdiggøres korrekt og på korteste mulig tid. Støjmåleren har ansvaret for rapportering, jfr. punkt Side 6 Februar 2014

7 Målepladsen Fig. 1 Måleplads til støjmålinger Målepladsen skal være jævn og kunne indeholde et rektangel hvis sider befinder sig mindst 3 meter fra bilens nærmeste del. Målepladsen skal være udført med belægning af asfalt, beton eller anden overflade med tilsvarende akustisk refleksion, herunder også SF-sten, flisebelægning eller lign. hvor betonfladen udgør mere end 95% af den samlede overflade. Målepladsen skal være tilgængelig for alle deltagende biler under hele løbet. Dette gælder ikke for rally. Gældende kun for rally: Målepladser etableres efter behov og gældende regler inden for de anviste områder jf Målepladsen må ikke være dækket med løs sne, løs jord, aske eller være bevokset med høje vækster. Der må ikke befinde sig lydreflekterende genstande på målepladsen. Februar 2014 Side 7

8 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Mikrofonområdet udgøres af en cirkel med en radius på mindst 2 m omkring målemikrofonen. Mikrofonområdet skal ligge inden for målepladsen. Målepladsen og målearealet kan afmærkes med en ikke lydflekterende afmærkning, eksempelvis maling eller kridt. Af hensyn til beskyttelse af måleinstrumenterne i regnvejr, kan der på mikrofonområdet opstilles et telt af lette materialer. Opstillingen af et telt kan være af permanent karakter. For off road skal der placeres et tæppe (beregnet for gulvbelægning ) på minimum 150 x150 cm på det relevante måleområde Måleopstilling Udstødningsrørets målepunkt er tyngdepunktet (centrum) i udstødningsrørets udmundingshul. Fig 2 Placering af støjmåleudstyr Mikrofonen fastgøres i et stativ og anbringes i højde 0,5 m +/- 0,1 m over underlaget. Mikrofonen placeres i en vandret afstand fra udstødningsrørets målepunkt på 50 cm (+/- 2,5 cm). Mikrofonen skal placeres i en vinkel af 45º i forhold til centerlinien på udstødningens udmundningen. Side 8 Februar 2014

9 Der vælges den måleposition, der er fjernest fra bilens karosseri. Fig 3a Dobbelt udstødningsrør Fig 3b Dobbelt udstødningsrør Hvis der er to udstødningsrør lige ved siden af hinanden, d.v.s. at de to rørs centerlinieafstand er mindre end 10 cm, måles der på det ene rør efter ovennævnte retningslinier således, at målepositionen er længst væk fra det andet rør, idet der vælges det rør, der bringer målepositionen fjernest fra bilens karosseri. (se Fig 3a og 3b) Fig 3c Centerstillet udstødningsrør. Der kan måles i begge målepositioner. Fig 3d Sidestillet udstødningsrør. Der vælges den position der er længst væk fra bilen. Fig 3e Februar 2014 Side 9

10 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Skråtstillet udstødningsrør. Der måles i den position, der er længst væk fra bilen. Fig 4 Hvis der er to eller flere adskilte udstødningsrør, skal der måles fra hvert rør, og den højeste værdi må ikke overskride den fastsatte grænse. Der vælges ved hver måling en måleposition, der er længst muligt fra de øvrige rør. Fig 5 Når udstødningen er ført ud på siden af køretøjet, vælges den måleposition, der er længst muligt fra bilens karosseri Måling Under målinger skal vindhætten (skumgummibolden) være monteret for at beskytte imod måling af vindstøj og for at beskytte mikrofonen mod tilsmudsning. Inden den første måling, og når støjmåleren i øvrigt skønner at forholdene har ændret sig gennem måleforløbet (f. eks. efter at målingerne har været afbrudt på grund af regn), skal baggrundsstøjen måles. Støjen fra omgivelserne, herunder vindstøj, skal være mindst 10 db(a) lavere end den støj, der skal måles. Under målinger må der foruden føreren højst befinde sig 4 personer på målepladsen. Der må kun opholde sig personer med tilknytning til målingen (støjmåleren, dennes medhjælp, ekstra DASU-støjmåler, personer med tilknytning til det målte køretøj, medlemmer af TMU, dommer, løbsledelse, eller banefunktionær). Side 10 Februar 2014

11 Under målinger må der højst opholde sig de 2 personer (personen i bilen medregnes ikke), der er nødvendige for at gennemføre målingen, inden for en cirkel med radius på 2m.fra mikrofonen. Bilen skal stå i frigear med koblingspedalen sluppet. Målingerne foretages med klassens respektive omdrejningstal. Der skal forefindes omdrejningstæller i køretøjet, og omdrejningerne skal aflæses på køretøjets omdrejningstæller. Der kan dog anvendes en separat omdrejningstæller efter støjmålerens valg. Omdrejningstælleren og/eller støjmåleapparat kan være koblet til elektronisk dataopsamling (PC). Ved måling gasser føreren af køretøjet lige så stille op, til man når det opgivne omdrejningstal. Her skal omdrejningstallet holdes konstant så støjmålerudstyret kan vise en konstant værdi, som skal aflæses inden speederen slippes En måling består af Et antal delmålinger, som aflæses med 1 decimal. Hvis den første delmålinger er lig med eller under støjgrænsen, måles der dog ikke mere. Der beregnes ikke et målersultat. Hvis den første delmålinger er over støjgrænsen, skal der forsat måles indtil der er opnået tre delmålinger, som ligger inden for 2,0 db. Alle delmålinger påføres målerapporten. Der beregnes et måleresultat Støjmåling ved start af arrangement Består af en måling med to omstillingsmuligheder, til målingen Støjmåling under og efter arrangement En måling Beregning af det tællende måleresultat Hvis den første delmålinger er lig med eller under støjgrænsen er dette måleresultatet, som skal påføres målerapporten. Eksempel. Del måling Del måling Del måling Del måling Del måling Del måling Måle resultat 5 99,9 99,9 Start Nr. Bemærkninger Hvis den første delmålinger er over støjgrænsen, skal de tre tællende delmålinger lægges sammen og divideres med 3 og der rundes ned til nærmeste hele tal. Herefter fratrækkes 1,0 db som kompensation for måleusikkerhed. Hvis der kan lægges tre delmålinger inden for to forskellige 2 db intervaller, benyttes det laveste interval. Februar 2014 Side 11

12 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Resultatet er det tællende måleresultatet, som skal påføres målerapport. Eksempel. Start Del Del Del Del Del Del Måle Bemærkninger Nr. måling måling måling måling måling måling resultat 7 101,9 99,0 103,5 101,1 102,4 100 Måleresultat 7 101,9 99,0 103,5 101,1 102,4 101 Anvendes ikke Gyldig beregning: 101, , ,4 = 305,4 / 3 = 101,8 0,8 = = 100 Ugyldig beregning: 101, , ,4 = 307,8 / 3 = 102,6 0,6 = = Gældende KUN for baneløb Special Saloon-Car, måles ved 6000 rpm, mere end 6 cyl DTC, måles ved 4500 rpm. I alle andre klasser måles ved 4500 rpm Dieselbiler måles ved 3000 rpm Ved støjmåling under og efter arrangement gives der dog kun straf for en overskridelse på 3 db og derover. Ved overskridelse på 3 db eller mere, skal dette indberettes til den teknisk dommer/løbsledelsen Gældende KUN for Rally Målingen foretages i alle klasser ved 3500 rpm. jf. ISC app. J, art Dieselbiler måles ved 3000 rpm Før under og efter arrangement, er støjgrænsen jf. ISC app. J, art og Gældende KUN for historiske For historiske klasser gælder, at de måles ved 4500 rpm, med mindre motorens maksimale omdrejningstal er mindre end 6750 rpm. I dette tilfælde måles 2/3 af angivne maksimale omdrejningstal Gældende KUN for 2-takt Alle 2-takts motorer måles ved 5750 rpm Gældende KUN for crosskart 2-takts motorer måles ved 5750 rpm. 4-takts motorer måles ved 4500 rpm Rapportering I forbindelse med støjmålinger udføres en støjmålerapport, bilag 1, hvor støjmåleren konstaterer og attesterer at måleplads, instrumenter, meteorologiske forhold, kalibrering, baggrundsstøj m.v. overholder forskrifterne. Alle rapportens felter skal udfyldes korrekt Inden den første måling og når støjmåleren i øvrigt skønner at forholdene har ændret sig gennem måleforløbet (f. eks. efter at målingerne har været afbrudt på grund af regn), skal baggrundsstøjen Side 12 Februar 2014

13 måles. Støjen fra omgivelserne, herunder vindstøj, skal være mindst 10 db(a) lavere end den støj, der skal måles. De enkelte måleresultater indføres i et måleskema bilag 2. Til brug for indberetning af overskridelser af støjgrænsen til teknisk dommer/dommer udfyldes en særlig indberetningsseddel bilag 3. Sedlen forsynes med støjmålers og deltagers underskrifter og afleveres til teknisk dommer/dommer. Efter afslutning af støjmålingen for hver klasse, skal støjmåleren aflevere støjmålerrapporten til løbets dommere inden 30 min. Denne sender rapporten til DASU s sekretariat sammen med dommerrapporten. Støjmålerrapporten skal vedlægges kopi af gældende kalibreringsattester og/eller funktionskontrolattester der vedlægges dommerrapporten sammen med støjmålerrapporten. Februar 2014 Side 13

Indhold. 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road...2 296-1.2. Asfalt...2 296-1.3. Rally...2

Indhold. 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road...2 296-1.2. Asfalt...2 296-1.3. Rally...2 Indhold 296-1. STØJGRÆNSER... 2 296-1.1. Off-road...2 296-1.2. Asfalt...2 296-1.3. Rally...2 296-2. OFFICIALS... 2 296-3. STÆVNER... 2 296-4. INSTRUMENTER... 3 296-5. ANSVARSOMRÅDE FOR KLUBBEN... 4 296-5.1.

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.3 30.marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING STANDMÅLING CROSSKART Indledning Dette cirkulære indeholder bestemmelser for støjmåling inden for DASU ansvarsområde

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. Officials. Stævner. Instrumenter. ADM CIR I marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING - STANDMÅLING

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. Officials. Stævner. Instrumenter. ADM CIR I marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING - STANDMÅLING DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR I 19.2 30. marts 2015 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING - STANDMÅLING Officials Stævner TMU uddanner klubstøjmålere til de banedrivende klubber. Efter gennemførelse

Læs mere

STØJMÅLING - STANDMÅLING

STØJMÅLING - STANDMÅLING ADM CIR I 19 4. april 2018 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE STØJMÅLING - STANDMÅLING Instrumenter Lydmåleren skal være et type 2 instrument eller bedre (d.v.s. type 1 eller type 0) i henhold til standard IEC 179,

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013 DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013 Lydmålermanual Retningslinjer for lydmålere i DMU Miljø-koordinatorgruppen 2013 FRA ALMENT REGLEMENT 01.111.1. Lydmåling af motorcykler Enhver motorcykel, der

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

Lydmåling i klubberne

Lydmåling i klubberne Lydmåling i klubberne Metoder til egenkontrol LYDMÅLING I KLUBBERNE 1 Egenkontrolmålinger Introduktion Støj (Lyd) er den væsentligste miljøpåvirkning fra motorsportsbaner. Egenkontrollen skal give sikkerhed

Læs mere

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003 Generelle bestemmelser Propositionernes afviklingsbestemmelser er kun gældende for løbsarrangementer afviklet på de danske baner eller løb afviklet af en dansk arrangør på en udenlandsk bane. Præmiering

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

Banesportsudvalget. Brøndby, 11. januar 2013

Banesportsudvalget. Brøndby, 11. januar 2013 Banesportsudvalget Brøndby, 11. januar 2013 Protokol af Banesportsudvalgsmøde 01/2013 5-6. januar på Fjelsted Skov Kro, Ejby Tilstede: Formand: Michael R. Jensen (MRJ) Sekretær: Lisbeth Jørgensen (LJ)

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER DANSK DANSK AUTOMOBIL AUTOMOBIL SPORTS SPORTS UNION UNION REGLEMENT TEKNISKE REGLEMENT FOR STREETRACE DRAGRACING REGLEMENT FOR STREETRACE. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE

Læs mere

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering Januar 2011. VEJLEDNING OG HANDLINGSPLAN Dette lille hæfte er ment som en forhåndsvejledning og drejebog til arrangører af DM i Nordisk i DcH. Hæftet udleveres til den lokalforening som skal arrangere

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

CHGP 2016. 29., 30. og 31. juli 2016. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2016. 29., 30. og 31. juli 2016. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2016 29., 30. g 31. juli 2016 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Autmbil Sprts Klubben Hedeland g CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2016 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2016

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION ADM CIR F1 28.11.2017 ADMINISTRATIVT CIRKULÆRE Løbsafgifter A. Løbsafgifternes forsikringsindhold 1 Obligatorisk ansvars- og ulykkesforsikring. De af DASU tegnede ansvars-

Læs mere

Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord

Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 4. august 2012 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold samt 4. afdeling af Speed Nord Årets Klubrally begivenhed Jysk / Fynsk Fejde foregår i 2012 igen med Ikast

Læs mere

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1

Tillægsregler til DM i Rallycross 2016 TILLÆGSREGLER. Foto John Jensen/Tag Selv Foto. Dansk Automobil Sports Union marts 2016 Side 1 TILLÆGSREGLER Foto John Jensen/Tag Selv Foto DM RALLYCROSS 2016 Side 1 r der afvikler DIF+DASU mesterskaber I Rallycross 2016 Nysumbanen GPS Adresse ns kontaktperson Kørselsanvisning 220/380V stik ns længde

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

Referent: Mads B. Petersen Deltagere: RCD s bestyrelse, 11 aktive kørere +repræsentanter fra FSAS, NMKA, VMKA, DMKA

Referent: Mads B. Petersen Deltagere: RCD s bestyrelse, 11 aktive kørere +repræsentanter fra FSAS, NMKA, VMKA, DMKA SØNDAG d. 25. September kl.13.00 KAC s klubhus på Søholmbanen Dagsorden: 1. Velkomst v/ Formanden 2. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer : Jørgen Ring Referent: Mads B. Petersen Deltagere: RCD s bestyrelse,

Læs mere

3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4

3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4 Regler for Hill Climb, manøvre- og specialprøver Indhold 3.50 Konkurrenceform... 2 3.51 Tilladte køretøjer... 2 3.52 Klasser... 4 3.53 Deltagere, licens... 4 3.54 Anmeldelse... 4 3.55 Konkurrenceformen...

Læs mere

Banesportsudvalget. Brøndby, 11. september 2013

Banesportsudvalget. Brøndby, 11. september 2013 Banesportsudvalget Brøndby, 11. september 2013 Protokol af Banesportsudvalgsmøde 04/2013 28. august 2013 på Fjelsted Skov Kro, Ejby Tilstede: Formand: Michael Jensen Offroad: Jørgen Ring-Andersen, Hans

Læs mere

Banesportsudvalget. Brøndby, den 24. januar 2012

Banesportsudvalget. Brøndby, den 24. januar 2012 Banesportsudvalget Brøndby, den 24. januar 2012 Protokol af Banesportsudvalgsmøde 01/2012 08. januar på Fjelsted Skov Kro, Ejby Tilstede: Formand: Carsten Boye Offroad: Jørgen Ring-Andersen, Bo Søndergaard

Læs mere

Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord

Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord Tillægsregler for: -Rally Lørdag den 6. august 2011 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af Speed Nord www.kjargaardbyg.dk Parcelhuse Hvad enten I skal have bygget helt nyt hus, have

Læs mere

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS)

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS) SPORTSREGLEMENT FOR DANSK DRIFTING SERIE 2014 1. Titel. 1.1 Seriens navn. Seriens navn er Dansk Drifting Serie (DDS) og tilrettelægges af Driftsforeningen Padborg Park (DPP), under udviklingsaftale med

Læs mere

RU møde 6-2015 den 25. oktober 2015 på Scandic Hotel, Odense.

RU møde 6-2015 den 25. oktober 2015 på Scandic Hotel, Odense. RU møde 6-2015 den 25. oktober 2015 på Scandic Hotel, Odense. Deltagere: Johannes Fraas, Niels Erik Jørgensen, Søren Duun, Peter Kiil, Steen Christensen, Bent Sommer og Hans Jørgensen. Afbud: Mads Boutrup

Læs mere

Generelle regler for mesterskaber 2. Danmarksmesterskabet i Rally (DM) 5. DASU-mesterskab 4WD 7. DASU-mesterskab i Minirally 8

Generelle regler for mesterskaber 2. Danmarksmesterskabet i Rally (DM) 5. DASU-mesterskab 4WD 7. DASU-mesterskab i Minirally 8 6. januar 2016 Kapitel 1 Mesterskabsbestemmelser 2016 Indholdsfortegnelse Generelle regler for mesterskaber 2 Danmarksmesterskabet i Rally (DM) 5 DASU-mesterskab 4WD 7 DASU-mesterskab i Minirally 8 DASU-mesterskab

Læs mere

Debatoplæg. Danish Masters Debatoplæg til Mesterskabsbestemmelser 2016

Debatoplæg. Danish Masters Debatoplæg til Mesterskabsbestemmelser 2016 ~ 1 ~ Danish Masters til Mesterskabsbestemmelser 2016 1. Om Danish Masters Danish Masters et åbent nationalt mesterskab for historiske Standard-, GT- og formelvogne efter DASU Reglement 9 og FIA Appendix

Læs mere

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil.

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Målgrupper: - Biler med Historisk vognbog - DASU klasser Tillægsregler er offentliggjort

Læs mere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 5. januar 2018 Rallyudvalget kan give tilladelse til udstedelse af nedenstående licenser med gyldighed

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

9.3REGLEMENT for YOUNGTIMER

9.3REGLEMENT for YOUNGTIMER DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT 9 HISTORISKE BILER 9.3REGLEMENT for YOUNGTIMER 9.3.1.1 Introduktion Hensigten med Youngtimer klassen er at give motorsportsinteresserede en mulighed for at dyrke

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København

Løbet starter lørdag den 10. september om morgenen fra Bella Center i København Oresund Rally 2011 En ny event i Øresundsregionen Oresund Rally er en helt ny event, som skal være med til at sætte Øresundsregionen på verdenskortet og hjælpe elbilerne på fremdrift i Øresundsregionen.

Læs mere

Løbsreglement for 4x4 Trophy

Løbsreglement for 4x4 Trophy Løbsreglement for 4x4 Trophy TR. 1 Arrangementsbeskrivelse Trophy er en hold konkurrence, der består af et antal specialprøver. Formålet med Trophy er at teste holdets evne til løse specialprøver i svært

Læs mere

13.1 Anvendelsesområde

13.1 Anvendelsesområde Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Aarestrup, den 29. december 2015 Vedr.: Ansøgning om miljøgodkendelse til etablering og drift af go-kartbane i Nysum Motorsport Nordjylland ansøger hermed om miljøgodkendelse

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

RAPPORT. Manual for miljøsyn. Foretaget for: HUR. Dato: 5. december 2001. Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør. Sagsnr.

RAPPORT. Manual for miljøsyn. Foretaget for: HUR. Dato: 5. december 2001. Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør. Sagsnr. RAPPORT Manual for miljøsyn Foretaget for: HUR Dato: 5. december 2001 Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør Sagsnr.: 270-0-0449 Resultat af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I

Læs mere

Bent Mikkelsen (BM), Hans Bruun (HB), Harry Laursen (HL), Henrik Pedersen (HP), Anni Andersen (AA).

Bent Mikkelsen (BM), Hans Bruun (HB), Harry Laursen (HL), Henrik Pedersen (HP), Anni Andersen (AA). Bestyrelsen Brøndby den 22. juni 2009 Protokol af bestyrelsesmøde 4-2009 Afholdt torsdag den 11. juni 2009 i Brøndby Tilstede: Afbud: Referent: Bent Mikkelsen (BM), Hans Bruun (HB), Harry Laursen (HL),

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF)

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referat: Deltagere: 01-2013 RU møde d. 12. januar på Fangel Kro Johannes Fraas (), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referent Lars

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse

Tillægsregler. FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse Tillægsregler FOLKERACE 2014 DASU Cup Klasse 1 Klasse 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU CUP KLASSE 1 OG KLASSE 2 2014 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Miljømåling eller Orienterende støjmåling - hvad kan de bruges til, og hvad er forskellen? Orientering nr. 38 THP/Miljøstyrelsen/Referencelaboratoriets styringsgruppe/lm/ilk

Læs mere

Danish Masters finale - Knutstorp 1. og 2. oktober 2016

Danish Masters finale - Knutstorp 1. og 2. oktober 2016 1. Arrangementet afholdes i henhold til FIA s internationale bestemmelser og DASU s reglementer. Arrangementet afholdes under de for banen gældende miljøgodkendelse, SBF s udstedte banecertifikat, samt

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

Side 1 AUTOMANIA. Silkeborg Automobilfestival. Sidste weekend i august. Klik ind på festivalen. www.automania.dk

Side 1 AUTOMANIA. Silkeborg Automobilfestival. Sidste weekend i august. Klik ind på festivalen. www.automania.dk Side 1 AUTOMANIA Silkeborg Automobilfestival Sidste weekend i august Klik ind på festivalen www.automania.dk Side 2 Indbydelse til Dansand Classic Sprint 2013 KlubRally Light og Rallysprint Arrangerende

Læs mere

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 29.-31. januar 2016 i Herlev Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 29.-31. januar 2016 i Herlev Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 2016 29.-31. januar 2016 i Herlev Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Herleve Idrætsforenings Kunstskøjteafdeling

Læs mere

serviceinfo #04 1. Møde i Ringe 29. februar 2012

serviceinfo #04 1. Møde i Ringe 29. februar 2012 serviceinfo #04 1. Møde i Ringe 29. februar 2012 Som bilag til denne serviceinfo i samme dokument findes de officielle notater fra mødet. Punkterne 1-12 er baseret på de præsentationer og diskussioner,

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer, seniormix...

Læs mere

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen At-VEJLEDNING D.7.4 Marts 03 Måling af støj på arbejdspladsen 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

8. januar 2016 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION RALLYSPORTENS CIRKULÆRE

8. januar 2016 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION RALLYSPORTENS CIRKULÆRE DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION RALLYSPORTENS CIRKULÆRE 8. januar 2016 Generelt: DASU s repræsentantskab og bestyrelse har i overensstemmelse med reglement 1 delegeret regulering af alle sportslige forhold

Læs mere

Kontaktinfo om Youngtimer. Spørgsmål vedrørende Youngtimer Bjarne Madsen: Tlf. 5190 8501 (efter kl. 18) E-mail: sams@sport.dk

Kontaktinfo om Youngtimer. Spørgsmål vedrørende Youngtimer Bjarne Madsen: Tlf. 5190 8501 (efter kl. 18) E-mail: sams@sport.dk Kontaktinfo om Youngtimer Spørgsmål vedrørende Youngtimer Bjarne Madsen: Tlf. 5190 8501 (efter kl. 18) E-mail: sams@sport.dk Martin M Thillemann Tlf. 8938 1085 (efter kl. 18) E-mail: martinthillemann@hotmail.com

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev.

Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Tillægsregler vedhæftet dette nyhedsbrev. Online tilmelding er åben på www.drmc.dk. Her kan tilmeldingslisten over allerede tilmeldte også vises. Tilmelding kan også ske ved mail til swiss@swiss.dk. Sidste

Læs mere

Munkebjerg Hill Climb 2014

Munkebjerg Hill Climb 2014 Slutinstruktion nr. 1 6. august 2014 Velkommen til Munkebjerg Hill Climb. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under godkendelse nr. 603 samt af Sydøstjyllands politi i Horsens under journal

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. Teknisk reglement OK Mobil 1 Legends Car Cup

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. Teknisk reglement OK Mobil 1 Legends Car Cup Teknisk reglement OK Mobil 1 Legends Car Cup 1. Generelle bestemmelser og definitioner OK Mobil1 Legends Cup er åbent for Legend Car fra 600 Racing Inc USA købt igennem Padborg Park, Ved Flyvepladsen 10,

Læs mere

Dansk Super Kart 2017

Dansk Super Kart 2017 TILLÆGSREGLER Dansk Super Kart 2017 Dato Klub Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere DSK 1 8-9/4 TMSK DSK 2 20-21/5 SAK DSK 3 24-25/6 VKK DSK 12-13/8 GGK Cadett Mini Cadett Junior OK Junior

Læs mere

Tillægsregler. FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og

Tillægsregler. FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og Tillægsregler FOLKERACE 2016 DASU Mesterskab Klasse 1og 2 BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB KLASSE 1 OG KLASSE 2 2016 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610

Læs mere

November 2008 Side 1 af 16

November 2008 Side 1 af 16 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB PÅLIDELIGHEDSLØ...2 4.300 GENERELT...2 4.301 DELTAGER...2 4.302 KØRETØJER...2 4.303 KLASSER...3 4.304 LØBSRUTEN...3 4.305 P-ETAPER...4 4.306

Læs mere

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 31. januar 2008

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Danish open. DM i trolling 2015. Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6. Arrangør: Fyns Trolling Klub

Danish open. DM i trolling 2015. Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6. Arrangør: Fyns Trolling Klub Danish open DM i trolling 2015 Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6 Arrangør: Fyns Trolling Klub TEAM konkurrence dvs. at der kan indvejes 3 fisk af hver art pr. båd, samlet over weekenden. Dvs.

Læs mere

Banesportsudvalget. Brøndby, 19. november 2013

Banesportsudvalget. Brøndby, 19. november 2013 Banesportsudvalget Brøndby, 19. november 2013 Dagsorden for Banesportsudvalgsmøde 05/2013 02. november 2013 på Fjelsted Skov Kro, Ejby Tilstede: Formand: Michael Jensen Offroad: Jørgen Ring-Andersen, Hans

Læs mere

B-udvalget. Brøndby, d. 27. oktober 2009

B-udvalget. Brøndby, d. 27. oktober 2009 B-udvalget Brøndby, d. 27. oktober 2009 Protokol af Banesportsudvalgsmøde 062009 7. oktober på Fjelsted Skov Kro, Ejby Tilstede: Formand: Carsten Boye Offroad: Jørgen Ring-Andersen, Hans Erik Sørensen

Læs mere

Tillægsregler for GGK`s klubløb 2015

Tillægsregler for GGK`s klubløb 2015 Tillægsregler for GGK`s klubløb 2015 Løbsarrangør og sekretariat: Grindsted gokart klub Vesterhedevej 7, 7200 Grindsted, Info@grindstedgokartklub.dk Løbsdatoer: ÅR 2015 11. april 9. maj 6. juni 22. august

Læs mere

Reglement 2016. Indhold

Reglement 2016. Indhold Reglement 2016 Indhold Rækkeinddeling.... 2 Ændringer i reglement 2016... 2 Indberetning af spring til indledende og Master... 3 Rettidigt... 3 For sent... 3 Spring i finalen:... 3 Prøvespring... 3 Afvikling...

Læs mere

VIGTIG INFORMATION Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser)

VIGTIG INFORMATION Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser) VIGTIG INFORMATION Kontrakt (afgangsprojekt, tekniske diplomuddannelser) Kontrakten skal udfyldes elektronisk, da projektets titel skal påføres eksamensbeviset. Kontrakten udfyldes i samråd mellem den

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Side 1 Februar

Side 1 Februar OF-501 1 Dommer ved frie internationale stævner, samt instruktør for dommeraspiranter I øvrigt som OF-502 OF-502 1 Dommer ved nationale stævner, samt instruktør for dommeraspiranter OF-502 ved mindst fem

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

SPORTSREGLEMENT FOR LEGEND CUP 2013

SPORTSREGLEMENT FOR LEGEND CUP 2013 SPORTSREGLEMENT FOR LEGEND CUP 2013 1. Titel 1.1. Seriens navn Seriens navn er Legend Cup (Legend), og tilrettelægges af promotor Driftsforeningen Padborg Park. Serien er åben for Legend fra US 600 Racing,

Læs mere

Munkebjerg Hill Climb 2015

Munkebjerg Hill Climb 2015 Slutinstruktion nr. 1 5. august 2015 Velkommen til Munkebjerg Hill Climb. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under godkendelse nr. 605 samt af Sydøstjyllands politi i Horsens under journal

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

SpringCup 2012 Stævneinfo og Reglement 3. udgave, 26.11.2012

SpringCup 2012 Stævneinfo og Reglement 3. udgave, 26.11.2012 Indledning Alle vigtige informationer til brug ved SpringCup 2012 er forsøgt samlet i dette dokument. Tidsplanen og karakterlister skal hentes i separate dokumenter, men øvrige informationer findes her.

Læs mere

TILLÆGSREGLER. Crosskart. Søholmbanen, Kolding September 2016

TILLÆGSREGLER. Crosskart. Søholmbanen, Kolding September 2016 TILLÆGSREGLER Crosskart Søholmbanen, Kolding 19-08-2016 17-18. September 2016 1. Arrangementets afholdelse: Arrangementet afholdes under FIA s internationale bestemmelser, DASU s nationale reglement for

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

RC Flyveklubben HANGAR 4800

RC Flyveklubben HANGAR 4800 Vedtægter for RC Flyveklubben Hangar 4800. 1 Navn og hjemsted RC Flyveklubben har hjemsted i Guldborgsund kommune. Stk. 2 Klubben er medlem i Modelflyvning Danmark. 2 Formål Stk. 1 Formålet for klubben

Læs mere

Tillægsregler. Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES

Tillægsregler. Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES Tillægsregler Folkerace 2016 DASU MESTERSKAB LADIES BANER DER AFVIKLER FOLKERACE DASU MESTERSKAB LADIES 2016 NYSUMBANEN Motorsport Nordjylland www.mnj.dk Adresse Nysumgårdsvej 8, 9610 Nørager Tlf. 9856

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Generelle

Læs mere

DM-deltagermøde. Præsentation fra deltagermøde den 2. marts 2013 i Ringe med vigtigste deltagerkommentarer og beslutninger markeret i blå bokse

DM-deltagermøde. Præsentation fra deltagermøde den 2. marts 2013 i Ringe med vigtigste deltagerkommentarer og beslutninger markeret i blå bokse DM-deltagermøde Præsentation fra deltagermøde den 2. marts 2013 i Ringe med vigtigste deltagerkommentarer og beslutninger markeret i blå bokse Dagsorden Startgebyrer DM-rally og Master 2013 Klasseinddeling

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Bent Mikkelsen (BM), Hans Bruun (HB), Hans Jørn Andersen (HJA), Uffe Madsen (UM), Hans Jørgensen (HJ) og Harry Laursen (HL) Karsten Lemche (KL)

Bent Mikkelsen (BM), Hans Bruun (HB), Hans Jørn Andersen (HJA), Uffe Madsen (UM), Hans Jørgensen (HJ) og Harry Laursen (HL) Karsten Lemche (KL) Bestyrelsen Brøndby den 28. august 2015 Referat af bestyrelsesmøde 04/2015 onsdag den 19. august 2015 kl. 15.00 på Fjelsted Skov Kro Deltagere: Afbud: Referent: Bent Mikkelsen (BM), Hans Bruun (HB), Hans

Læs mere

DHB DRIFT CHALLENGE 2011 REGLEMENT

DHB DRIFT CHALLENGE 2011 REGLEMENT Program (forbehold for ændring) Fredag den 3. juni 12.00-18.00 Kørerindskrivning, anvisning i Pitten samt teknisk kontrol Lørdag den 4. juni 06.30 07.00 Official briefing. Last back-up for indskrivning

Læs mere

Dansk Super Kart 2016

Dansk Super Kart 2016 TILLÆGSREGLER Dansk Super Kart 2016 Dato Klub Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere Deltagere DSK 1 16-17/4 LUG Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 2 30/4-1/5 ASKH Cadett Junior KF Junior OK KZ2 DSK 3

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER A: Generelle statutter: A1 Regler og bestemmelser: Grandprix stævnerne er underlagt følgende regler: ISAF s

Læs mere

Technical / Competition Guide

Technical / Competition Guide for SjællandsCuppen 2016 1. afdeling -, 17. april 2. afdeling -, 8. maj 3. afdeling -, 19. juni 4. afdeling - Sydhavs, 14. august 5. afdeling -, 28. august 6. afdeling - Slagelse, 18. september 7. afdeling

Læs mere

52 DELTAGERE... 12 52.1 LICENSER... 12 52.2 ANMELDERE... 12 52.3 KØRERE... 13 52.4 BANEPRØVE... 15 52.5 PERSONLIG UDRUSTNING... 15

52 DELTAGERE... 12 52.1 LICENSER... 12 52.2 ANMELDERE... 12 52.3 KØRERE... 13 52.4 BANEPRØVE... 15 52.5 PERSONLIG UDRUSTNING... 15 Indholdsfortegnelse 50. GENERELLE BESTEMMELSER... 3 50.0 REGLEMENT... 3 50.1 MEDLEMSSKAB... 4 50.2 ANSVAR... 4 50.3 FORSIKRING... 4 50.4 EPISODER... 4 50.5 STRAFBESTEMMELSER... 4 50.6 KLAGEMULIGHEDER PROTEST

Læs mere