Flyt til Odder Strategi og plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flyt til Odder Strategi og plan"

Transkript

1 Flyt til Odder Strategi og plan Publico Kommunikation November 2014

2 Side 2 af 52 Indhold 1. Executive Summary Baggrund Analyse... 7 Kendskabsundersøgelse (2011)... 7 Dybdeinterviews... 7 SWOT... 8 Kernefortælling... 8 Kernemålgruppe... 9 Personas Strategi: Odder skal opleves Kreativt koncept Plan for tiltag Et filmunivers online Oprydning og ny struktur for tilflytterpunktet på oddernettet.dk Imageflyer Bred eksponering på sociale medier Konkurrence på Instagram Borgerstafet på Instagram Pakke: Guide til tur i Odder Kommune Åben by-events Lån et hus i Odder og konkurrence Pressetiltag Annoncering Ambassadørkorps Strukturel understøttelse af markedsføringen Tilflytterkonsulent Elektronisk tilflyttermappe Velkomstpakke til nye borgere Facilitering af samkørsel via oddernettet.dk Samarbejde med boligforeninger... 22

3 Side 3 af 52 Billigere byggegrunde op til Åben by Billigere børnepasning Succeskriterier og måling Procesmål Effektmål Tidsplan for Budget for Bilag Bilag 1: Afrapportering: Interviewundersøgelse om at bo i Odder Bilag 2: referat fra byråds-workshop Bilag 3: De seks personas... 49

4 Side 4 af Executive Summary Odder Kommunes markedsføringsstrategi fastlægger strategi, mål og midler for den samlede markedsføringsindsats i 2015, der har til formål at få flere børnefamilier til at flytte til kommunen. Målgruppe Den arketypiske målgruppe, som er interesseret i at bo i Odder-området, er: Forældre i alderen år Mellemlang/lang uddannelse Bor i Aarhus, sekundært Horsens/Skanderborg Den målgruppe kan vi snævre ind til de to personas: veluddannede redebyggere og engagerede familiemennesker (se side 9) og endnu snævrere: dem af disse, der går i flyttetanker og har Odder på radaren. Kernebudskaber De centrale budskaber, som skal sælge Odder Kommune til målgruppen, er: Gode børnefamiliefaciliteter Nærhed til Aarhus Strategi For at nå målgruppen vil vi give hele familien attraktive anledninger til at komme og prøve Odder af, fordi vi fra analysen ved, at det er i oplevelsen af Odder, at den positive opfattelse af området opstår. Kreativt koncept Ideen bag det kreative koncept er sammenfaldet mellem forkortelsen for Odder Kommune = OK = = jeg/det er okay. Konceptet består af en (ægte) selfie, hvor oddergensere viser OK-tegnet foran deres yndlingssted i Odder efterfulgt af et logo samt en kort tekst med afslutningen: Det er da ret OK. Tiltag De attraktive anledninger til at prøve Odder af er Åben by-events, en guide til tur i Odder og mulighed for gratis ophold i et prøvehus. For at gøre det fristende at komme støtter vi op med gode fortællinger om at bo i Odder primært fortalt af dem, der bor der. Og det på Facebook, Instagram, oddernettet, via presse og på online bolig- og babysider. Strukturel understøttelse Vi anbefaler en række tiltag, kommunen kan sætte strøm til, for at understøtte markedsføringen. De væsentligste er: en kommunal tilflytterkonsulent, der kan håndtere al kontakt med potentielle tilflyttere nedsatte priser på kommunale byggegrunde og børnepasning

5 Side 5 af Baggrund Odder byråd besluttede den 3. februar 2014 at afsætte midler til at markedsføre Odder som en attraktiv bosætningskommune. Kommunikationsbureauet Publico blev valgt som samarbejdspartner og har sammen med forvaltningen tilrettelagt en proces frem mod en samlet markedsføringsstrategi for Odder Kommune. Målet er at blive borgere i 2025 via tiltrækning af erhvervsaktive tilflyttere med fokus på børnefamilier. Todelt proces Processen indeholder dels en nu gennemført analysefase inklusive dybdeinterviews med målgrupperepræsentanter, persona-udvikling, identifikation af borgerambassadører og kvalificerende workshop med byrådet, dels en strategifase med fastlæggelse af strategi, tiltag og kernefortælling. Rapporten her beskriver resultaterne fra analysen og vores forslag til markedsføringsstrategien samt et kreativt koncept med tilhørende aktiviteter og plan. Om markedsføring af steder Markedsføring af lokaliteter handler om at veksle et afgrænset geografisk område til et (attraktivt) sted i målgruppens bevidsthed. Indsatsen går altså på at arbejde med målgruppens opfattelse af stedet. Det betyder, at det ikke er muligt at styre, hvad målgruppen mener om stedet. Det afhænger af, hvad stedet tilbyder, hvad det kommunikerer, og hvad målgruppen selv har oplevet og hørt, læst og set om det. At tiltrække tilflyttere er derfor en lang, kontinuerlig indsats, som altid skal hvile på de grundkvaliteter, stedet har, kombineret med de forbedringer kommunen har gjort for at være attraktiv for målgruppen. Et sted opstår, forhandles og genopstår kontinuerligt i krydsfeltet mellem profil (områdets selvfremstilling), image (interessenternes opfattelse af stedet) og identitet (hvad stedet udtrykker, og dets forvaltere gør og siger). Det kan så forstærkes via markedsføring. Opgaven er altså at skabe en troværdig opfattelse af Odder som et attraktivt sted.

6 Side 6 af 52 Hvad markedsføring kan og ikke kan Beslutningen om at flytte er en kompleks størrelse med mange faktorer, og den har meget stor betydning for hele den omfattede familie. I den forbindelse er det værd at bemærke, at borgere ikke flytter til en kommune. De flytter i en bolig, som ligger i et bestemt område, der tilbyder de faciliteter og den ramme om deres hverdagsliv, som de ønsker. Derfor kan Odder Kommunes markedsføringsindsats i 2015 selvfølgelig ikke alene overbevise nok familier til at nå borgere i Det kræver det rigtige hus til den rette pris i det ønskede kvarter med en fornuftig familielogistik. Og at kommunen er vedholdende med indsatsen. Det har taget Horsens 25 år at ændre sit dårlige ry, og siden år 2000 har kommunen brugt 50 millioner kroner på markedsføring. Markedsføringsbudgetter løser dog ikke noget i sig selv. Hovedargumentet for at flytte til Horsens er stadig, at det er billigere end i Aarhus. Barrieren var det lidet flatterende image. De grundlæggende forudsætninger for at være et attraktivt sted at bo har hele tiden været til stede, og kun derfor har brandingen givet gevinst. Disse forudsætninger gør sig heldigvis også gældende for Odder.

7 Side 7 af Analyse Analysefasen forløb fra august til oktober Essensen af de enkelte elementer bliver gennemgået enkeltvis herunder. Kendskabsundersøgelse (2011) I 2011 deltog Odder Kommune i Corcoms undersøgelse af danskeres kendskab til og vurdering af kommunerne. Hovedresultaterne var som følger: Borgerne har: generelt et dårligt kendskab til Odder, som de opfatter som et sted uden fyrtårne større kendskab til og en mere positiv oplevelse af Odder, jo tættere de bor på kommunen en positiv opfattelse af Odder Kommunes nærhed til Aarhus og kysten en opfattelse af Odder som en tryg landkommune med rimelige huspriser og transportmuligheder. Vi kan udlede, at mange slet ikke har et mentalt billede af Odder (hverken skidt eller godt). De, der har Odder på landkortet, bor typisk i nabokommuner og kender området for noget godt. Dybdeinterviews Kendskabsundersøgelsen var afsættet til en interviewundersøgelse, som skulle sætte kød og blod på målgruppen og de parametre, der er afgørende for valg af bosted. Vi har gennemført interviews med 14 respondenter, som er flyttet til Odder, og 12 personer, som har fravalgt Odder til fordel for en nærliggende kommune. Respondenter, som har tilvalgt Odder, fremhæver: Odder by er en rigtig by Skov og strand er attraktiv Her er godt for børnefamilier Lokalmiljøet er aktivt og rigt De fandt det rigtige hus til prisen. For nogen har Odder været det sted, de selv er vokset op, andre har ledt efter det rigtige hus syd for Aarhus, mens andre igen har hørt godt om Odder fra venner eller simpelthen er havnet helt tilfældigt i området. Respondenter, der har fravalgt Odder, fremhæver: Odder er bare ikke et relevant bosætningssted Logistikken til og fra arbejde er ikke god nok Kender ikke til Odder. De fleste af respondenterne har slet ikke haft Odder i tankerne som et relevant sted at flytte hen, fordi de ikke kender det eller opfatter det som alt for langt væk. Læs hele undersøgelsen i bilag 1.

8 Side 8 af 52 SWOT På baggrund af kendskabsanalyse, dybdeinterviews samt sparring med styregruppen er det muligt at opstille, hvilke styrker og svagheder samt muligheder og trusler, der er forbundet med en markedsføringsindsats for Odder. Stærke sider (Strengths) Odder by er en rigtig by Skov og strand er attraktiv Her er godt for børnefamilier Lokalmiljøet er aktivt og rigt med stærke relationer Tæt på Aarhus Muligheder (Opportunities) Børnefamilier efterspørger det, Odder har Odder vinder ved kendskab Større synlighed kan tiltrække tilflyttere Opsparet flyttebehov pga. finanskrisen Letbanen 2017 Forbedringer af Oddervej Svage sider (Weaknesses) Der er langt til motorvejen Huspriserne kan være dyrere end ventet Målgruppen kender ikke til Odder Odder opfattes som langt væk Odder har ingen fyrtårne/noget unikt Trusler (Threats) Skanderborg/Aarhus-forstæder foretrækkes pga. logistik Kritik fra borgere/presse for penge brugt på kampagne Skanderborg Kommune barsler med bosætningskampagne Der er altså få hårde faktorer, der trækker ned (logistik, huspriser), mens der er en række faktorer, hvor Odder scorer godt, skønt hverken fantastisk eller unikt. Kærligt sagt er Odder en udmærket by med generiske kvaliteter, men lidt kedelig. Til gengæld er det præcis de kvaliteter, som betyder noget for børnefamilierne. Logistik og huspriser er naturligvis også væsentlige for målgruppen. Sidstnævnte er dog stadig en tredjedel lavere end Aarhus-priser per kvadratmeter og cirka kroner lavere end i Skanderborg. Logistikken bliver på sigt løftet af letbanen i 2017 og forbedringerne på Oddervej, men vil aldrig kunne konkurrere med hverken Aarhus-forstæder eller Skanderborg. På byrådsworkshoppen den 29. september 2014 blev byrådets medlemmer opdelt i tre grupper, som hver fordelte 100 procent på de syv værdier, som er Odders styrker: 1) gode børnefamiliefaciliteter, 2) tæt på Aarhus, 3) rimelige huspriser, 4) en rigtig by, 5) skov og strand, 6) trygt sted at bo, 7) aktivt lokalliv Her pegede alle tre grupper på gode børnefamiliefaciliteter og tæt på Aarhus som de to væsentligste styrker, der skal fungere som kernebudskaber. Kernefortælling Kernefortællingen er en udfoldelse af kernebudskaberne. Fortællingen fungerer som afmelding på forskellige produkter som imageflyer, ruteguide-pdf og outdoor. Odder Kommune er med sine stærke børnefaciliteter og nærhed til Aarhus et godt, trygt og geografisk centralt sted at bo for børnefamilier. Kommunen byder også på en smuk natur, et aktivt lokalliv og en rigtig by. Det er da ret OK. Se bilag 2 for det fulde referat fra workshoppen.

9 Side 9 af 52 Kernemålgruppe På baggrund af Corcom-analysen er den arketypiske målgruppe, som er interesseret i at bo i Odder-området: Forældre i alderen år Mellemlang/lang uddannelse Bor i Aarhus, sekundært Horsens/Skanderborg Personas For at kunne se de enkelte målgruppe-udsnit for os har vi udviklet seks personas. Personas er fiktive personer, som samler de komplekse data om målgruppen i nogle typiske træk ved et sammenhængende segment af brugere. Metoden bruges blandt andet af DR og borger.dk. De to personas, som byrådsmedlemmerne troede mest på som Odder-tilflyttere, var: Ud af 100 tilflytterfamilier er 46 af dem veluddannede redebyggere, vurderer byrådsmedlemmerne. Ud af 100 tilflytterfamilier er 30 af dem engagerede familiemennesker, vurderer byrådsmedlemmerne. Se alle seks personas i bilag 3.

10 Side 10 af Strategi: Odder skal opleves Vi ved, at Odder vinder ved kendskab. Vi ved, at Odder har rigtig meget af det, målgruppen efterspørger. Odder kan sammenlignes med Toyota for år siden: Godt håndværk, som leverer på kerneydelsen, men uden et brand eller en historie, målgruppen kan forbinde sig med og købe ind i. Så hvordan får vi konverteret de mange faktorer, Odder ud fra målgruppens behov klarer sig godt på, til en interessant kernefortælling? De største barrierer hos målgruppen er, at de enten ikke har et indtryk af Odder eller opfatter kommunen som en tryg landkommune langt væk. Derfor vil vi i strategien fokusere på den del af målgruppen, som allerede har Odder på radaren på en eller anden måde. For eksempel fordi de ønsker at bo syd for Aarhus, fordi det giver mening i forhold til deres arbejds- eller familielogistik, eller fordi de er knyttet til området gennem opvækst, venner eller ferier. Strategien er at nå de veluddannede redebyggere og engagerede familiemennesker, der har Odder på radaren, med kernebudskaberne om, at Odder Kommune er tæt på Aarhus og har gode børnefamiliefaciliteter. Vi vil nå dem, når de i den indledende fase overvejer at flytte, så de ikke søger aktivt, men er lydhøre eller har bevæget sig over i den aktive informationssøgningsfase, hvor anbefalinger fra personligt netværk eller borgeranbefalinger på nettet er væsentlige. Det er i de to faser, hvor inspiration om og gode oplevelser i Odder kan spore familierne ind på at lede efter hus i området eller intensivere jagten. Derfor handler det bare om, at målgruppen skal komme til kommunen og opleve, hvad den har at byde hele familien på. Den tilgang baserer sig på en ærlig what you see, is what you get -forståelse, der harmonerer med kulturen i Odder. Vi vurderer, at området i virkeligheden sælger sig selv bedst live. Strategien er således at hjælpe målgruppen med attraktive anledninger til at komme og prøve Odder af. Strategien kan udtrykkes i figuren her:

11 Side 11 af Kreativt koncept Ideen bag det kreative koncept er sammenfaldet mellem forkortelsen for Odder Kommune = OK = = jeg er okay. For Odder er nemlig ret okay. Her er ikke et unikt fyrtårn, som alene kan tiltrække børnefamilierne, men nærmere en række gode kvaliteter, der sammenlagt giver et rigtigt godt afsæt til det gode familieliv. Elementerne i konceptet er: En (ægte) selfie, hvor borgere fra Odder viser okay-tegnet foran deres yndlingssted i Odder En kort tekst, der knytter sig til det sted, der optræder på selfien, med afslutningen: Det er da ret OK. Et logo for Odder Kommune (I nogle tilfælde) en afmelding i form af kernefortælling Konceptet er fleksibelt, da det over flere varianter kan udfolde en række af kommunens mange styrkepunkter og er involverende for borgerne i området. Antagelsen er, at der kan gå lidt sport i at tage selfies og dele dem med sine medborgere. Samtidig får vi et meget autentisk og ærligt udtryk, fordi det er borgerne selv og deres valg af steder, som bliver retningsgivende. Som vi oplever det, er kulturen i Odder ikke at slå sig selv på brystet og brøle: verdensmestre! Så hellere lade tilfredse oddergensere forme tegnet for okay med pege- og tommelfinger foran deres yndlingssteder i området. Den blanding af jysk lune og det underspillede er mere appellerende og skaber større identifikation for såvel målgruppen som de eksisterende borgere.

12 Side 12 af 52 Logo OK er roteret for at give logoet særkende samtidig med, at det bliver lettere at læse Odder Kommune og OK som to separate budskaber i logoet. En håndtegnet streg tydeliggør referencen mellem logoet og de skrevne rubrikker. Farver Primærfarve: Troværdig, seriøs mørkeblå, der er neutral nok til ikke at tage fokus fra de øvrige elementer. Sekundær farve: Signalfarve, der er visuelt bindeled mellem OK i rubrikkerne og kampagnens logo. Typografi Gotham er en moderne sans serif-skrift, som er velegnet til både rubrikker og brødtekst. Den er letlæseligt på både digitale og trykte medier. Typografien bliver afvendt i afrundet udgave (Gotham Rounded), som har et venligt og imødekommende udtryk. Konceptet kan appliceres på bannerannoncer, Facebook, Instagram, imageflyer, outdoor med mere.

13 Side 13 af Plan for tiltag Et filmunivers online For at formidle den autentiske oplevelse af Odders styrkepunkter til den del af målgruppen, der (endnu) ikke har oplevet kommunen ved selvsyn, foreslår vi et filmunivers, der i små 1-2 minutters klip formidler de gode historier, så vidt muligt fortalt af ambassadører, som målgruppen kan spejle sig i. Formålet er, at de cirka 8 små film hen over 2015 kommer omkring forskellige styrkepunkter i kommunen. Hver video afsluttes med et stillbillede af aktørerne, hvorefter OK-tegnet, logo og afmelding toner frem (se herunder). Filmene kan bruges under tilflytterpunktet på oddernettet.dk. Desuden postes de på Facebook-siden, hvor de spredes viralt og via sponsorerede opslag. Endelig kan indslagene blive en del af kommunens YouTube-arkiv. Vi anbefaler, at kommunen får produceret yderligere 6-8 film i 2016 for at skabe et helstøbt univers, der kommer omkring alle kommunens styrkepunkter. Herunder er eksempler på mulige filmvinkler: Familiehygge på Saksild Strand En familie på fire går tur med deres hund i de tidlige aftentimer på Saksild Strand. Videoen viser familien grille på stranden og børnene lege med hunden i vandkanten. Forældrene fortæller, at stranden er børnevenlig, og at man ikke skal bekymre sig om store bølger eller understrøm. De fortæller også, hvordan de nære strande giver sommerhusfornemmelse i hverdagen. Fagligt stærke folkeskoler med ipads Et besøg på en udvalgt folkeskole i Odder med fokus på skolens faglige principper og børnenes trivsel. En lærer eller inspektør på skolen beskriver skolens målsætning, og elever fra de mindste og ældste klassetrin fortæller, hvorfor skolen er god at gå på. Videoen viser Odder Kommunes satsning på ipads i undervisningen, og hvordan den bærer frugt.

14 Side 14 af 52 Røde kinder, gyldne blade og masser af mudder Videoen viser mulighederne for at køre mountainbike i skovene omkring Odder. To fædre i 30 erne viser nogle af de bedste steder at køre mountainbike og fortæller evt. om løb, de har deltaget i. Billedsiden er fuld af mudder, grin og fed natur. På tur til børnehjørnet med vuggeren Videoen viser dagtilbuddene i Odder Kommune. I videoen viser den daglige leder af et af pasningstilbuddene rundt i institutionens lokaler og fortæller om dagligdagen og den pædagogiske indgangsvinkel. Videoen kan vise en eftermiddagstur til børnehjørnet på biblioteket eller en skovtur med medbragte madpakker. Et forældrepar i 30 erne kan fortælle om deres positive oplevelser med pasningstilbuddet. Odder by = en rigtig by I en rundtur i Odder by bliver vi introduceret for de mange nære indkøbsmuligheder lige fra de store supermarkeder til spisestederne og butikkerne på strøget. Der vises billeder fra events på torvet, som eksempelvis julemarkedet i december eller forårsmarkedet Landmanden kommer til byen. Videoen kan også vise et udvalg af de hyggelige gårdbutikker langs Odder-kysten. Landsbyliv: stærkt sammenhold tæt på Et par udvalgte familier fortæller om livet og fordelene ved at bo i en af landsbyerne i Odder Kommune. Videoen viser, hvordan indbyggerne i en udvalgt landsby har et tæt sammenhold og eksempelvis hjælper hinanden med byggeprojekter og stabler kulturelle aktiviteter på benene. Familierne fortæller om trygheden i de små samfund, den skønne og nære natur og den korte afstand til faciliteterne i Odder by. Oprydning og ny struktur for tilflytterpunktet på oddernettet.dk Vi foreslår, at punkterne på tilflyttersiden generelt gennemskrives og omstruktureres, så de bedre matcher med de øvrige kampagnetiltag, og det bliver enklere at finde de mest relevante sider. Blandt andet bør den korte imageflyer erstatte brødteksten på menupunktets forside, ligesom filmuniverset og ruteguiden (se beskrivelser nedenfor) bør få markante placeringer. Imageflyer I en firesiders flyer samles grundfortællingen om Odder Kommune og styrkepunkterne. Bagsiden rummer også markedsføringstiltages logo, afmelding og foto med OK-tegnet. Flyeren kan være en samlende platform med aktive links til supplerende materialer (filmene) om kommunen. Den kan sendes med i tilflyttermappen og velkomstpakken (se beskrivelser nedenfor). Flyeren trykkes i eksemplarer til uddeling ved arrangementer samt evt. udsendelse. Bred eksponering på sociale medier De sociale medier spiller en central rolle i markedsføringen af Odder Kommune. Det skyldes ikke mindst den store opbakning, som kommunens Facebook-side har, og dermed det store potentiale, der ligger i, at sidens følgere (altså kommunens borgere) er med til at sprede indholdet i deres netværk. I kombination med målrettede, sponsorerede opslag giver det mulighed for stor synlighed i målgruppen. At Facebook-siden allerede har over følgere, er også det væsentligste argument for at bruge den til bosætningsbudskaber frem for at opsætte en ny separat Facebook-side. Dels virker det mere overbevisende over for målgruppen, at de bliver eksponeret for en side med et højt lokalt engagement, dels ser vi et stort overlap mellem de budskaber, der er relevante for målgruppen, og de budskaber, der er relevante for kommunens borgere. Hele formålet er jo netop, at målgruppen oplever hverdagen, som den leves i Odder. Desuden giver den online tilstedeværelse rigtig gode muligheder for at overvåge, hvad der bliver delt, klikket på og interageret med.

15 Side 15 af 52 Herunder er listet eksempler på opslag, der matcher strategi og budskaber. Facebook-opdatering til Åben by-events Vi vil gerne vise dig, hvor dejligt det er at bo i Odder Kommune. Derfor inviterer vi til Åben by 15. maj, hvor du kan høre om alle kommunens gode tilbud. Dagen byder også på bondegård i midtbyen med masser af søde dyrebørn, smagsprøver fra Odderkystens hyggelige gårdbutikker, store maskiner i gågaden, børnekræmmermarked og meget mere. Se mere om Åben by her og del gerne med børnefamilier i flyttetanker Facebook-opdatering til video om MTB i Odders skove Der bliver kørt rigtig hurtigt i skovene i Odder-området. Rasmus Rasmussen og Jens Jensen træner nemlig op til Danmarksløbet, hvor de sidste år fik topplaceringer. Se med, når de to fædre spænder hjelmen og suser gennem skovene. Facebook-opdatering til video om landsbyerne Midt i den skønne natur i Odder-området bor en lang række engagerede børnefamilier. I de mindre landsbyer er der nemlig et stærkt fællesskab, hvor man hjælper hinanden på kryds og tværs og finder på en masse fede aktiviteter sammen. I videoen kan du høre, hvorfor Poul og Gitte og deres to børn har valgt landbylivet. Facebook-opdatering til Ambassadørkorps Går du og overvejer at flytte til Odder? Så har du sikkert en masse spørgsmål, og dem kan vores borgerambassadører heldigvis hjælpe dig med. Vi har samlet et udvalg af søde oddergensere, der kan svare på alt fra, hvordan det er at bo i området, til kvaliteten af lokale fritids-, skole- og pasningsmuligheder. Finde vores ambassadører på kortet. De glæder sig til at høre fra dig, så grib røret eller skriv til dem. Ud over Facebook lægger vi op til at bruge YouTube og Instagram. Begge kan automatisk integreres i Facebook-siden, således at film, der lægges på YouTube, og fotos, der lægges på Instagram, automatisk optræder på Facebook-siden. Konkurrence på Instagram Vi anbefaler at oprette en Instagram-profil i kommunens navn for at have en platform, hvor oddergenserne selv kan uploade deres selfies. Her oprettes et separat hashtag, som brugerne via de øvrige kanaler opfordres til at benytte for eksempel #OdderOK. For at skabe trafik kan vi lancere en konkurrence, hvor borgerne skal uploade et selfie-foto, hvor man laver OK-tegnet i en hyggelig/sjov/anderledes hverdagssituation. Konkurrencen lanceres via Facebook, presse og bannere. Borgerstafet på Instagram Vi foreslår at lade kommunens Instagram-profil gå på omgang blandt de udvalgte borgerambassadører. I den uge eller måned, hvor en borger/familie har stafetten, tager de billeder af deres dagligdag i Odder Kommune og lægger dem op via kommunens profil. På nogle af billederne kan de passende lave OK-tegnet.

16 Side 16 af 52 Ud over at stafet-idéen kan vække opsigt i målgruppen og generere presseomtale, er den også med til at vise de mange aspekter af Odder Kommune gennem ambassadørernes egne øjne. Desuden skaber det engagement og stolthed blandt kommunens borgere og det er vigtigt i en brandingindsats. Odder Kommune kan varetage denne indsats selv i 2015 eller lade den indgå i en eventuel fortsættelse af bosætningssatsningen i Pakke: Guide til tur i Odder Kommune Odder Kommune har smuk natur og mange dejlige steder at vise frem. Vi foreslår derfor, at der sammensættes en minibrochure med en guidet rundtur, så potentielle tilflyttere kan bruge en søndag eftermiddag på at køre en tur rundt til de attraktive destinationer i kommunen. Brochuren, som er en appetitlig pdf-fil, indeholder et rutekort med destinationer samt en kort beskrivelse af højdepunkterne ved hver destination. Hver beskrivelse indeholder desuden et aktivt link og en QR-kode (til dem, der printer) til en lydfil med et minuts supplerende fortælling, som siger noget helt særligt/sjovt/skævt om stedet. Turen kan oplagt slutte i Odder by med et cafébesøg og/eller en tur i svømmehallen som sidste destination. Bagerst i pdf en kan der være rabatkuponer til de afsluttende oplevelser. Bagsiden rummer naturligvis også markedsføringsindsatsems logo, afmelding og foto med OK-tegnet. Desuden filmer vi turen og speeder visningen op, så vi kommer turen rundt med stop ved de definerede højdepunkter på i alt 2-3 minutter. Filmen kan fungere som teaser for selv at køre turen. I praksis foreslår vi, at der reklameres for ruten på Facebook, i pressetiltag og på oddernettet.dk. Selve pakken modtager man i en lækkert opsat html-mail, når man tilmelder sig på hjemmesiden. Kommunen kan stille en elbil til rådighed, som tilrejsende med tog kan booke til turen. Odder Kommune kan varetage denne indsats selv i 2015 eller lade den indgå i en eventuel fortsættelse af bosætningssatsningen i Åben by-events Vi foreslår, at der i løbet af 2015 afholdes to åben by-arrangementer hhv. 15. maj og en lørdag eller søndag ultimo august, hvor Odder danner rammen om en dag, der skal vise kommunen frem fra sin bedste side. Ved arrangementerne kan hhv. rådhuset og VitaPark lægge hus til stande, der fremviser de kommunale tilbud og desuden reklamerer for grundsalg. Byens ejendomsmæglere kan inviteres til at medvirke på rådhuset, mens caféer, specialforretninger med videre opfordres til at bakke op om eventen med gode tilbud på dagen. Desuden kan der være gratis adgang til svømmehallen og en udvalgt sportsaktivitet per arrangement i samarbejde med frivillige, ligesom der kan være en åben forestilling i børneteateret i VitaPark, åbent børnebiblioteket samt fri entre til Økologiens Have. Vi anbefaler en lille konkurrence blandt de fremmødte, som kan vinde en kurv med Odder-specialiteter ved at aflevere en lille snip med navn og . På denne måde kan vi spørge til de fremmødtes udbytte af dagen. Åben by markedsføres via Facebook, pressetiltag og online-annoncering.

17 Side 17 af 52 Lån et hus i Odder og konkurrence Vi anbefaler, at kommunen via sin Facebook-profil lokaliserer fire private husejere i Odder, som vil udleje deres huse i hver 14 dage hen over sommeren 2015, og at der iværksættes en konkurrence, hvor præmien er, at fire aarhusianske familier kan bo 14 dage gratis i hvert sit hus. En del af betingelserne er, at familierne i perioden deler deres erfaringer med Odder Kommune i videoindslag og Facebook-posts. Selve konkurrencen kan handle om at uploade et selfie-foto på Instagram, hvor man laver OK-tegnet i en hyggelig/sjov/anderledes hverdagssituation. Konkurrencen lanceres via Facebook, presse og bannere. Odder Kommune kan varetage denne indsats selv i 2015 eller lade den indgå i en eventuel fortsættelse af bosætningssatsningen i Pressetiltag Flere af de ovenfor beskrevne tiltag egner sig til lancering i pressen. Derudover foreslår vi, at der løbende i 2015 iværksættes presseindsatser, som taler ind i markedsføringen af Odder Kommune. Herunder er listet eksempler på mulige pressevinkler: Vinkel Kilder Medie/timing Odder Kommune er OK Under overskriften Det er da ret OK lancerer Odder Kommune nu et nyt initiativ, der skal vise børnefamilier i omegnen, at kommunen er et godt sted at bo. Borgmester Uffe Jensen inviterer blandt andet til åben by flere gange hen over året. Kommunens egne undersøgelser viser nemlig, at Odder har det, børnefamilier efterspørger familierne ved det bare ikke. Borgmester Uffe Jensen + borgerambassadør (mor i 30 erne) TV2 Østjylland, DR Østjylland, JP Aarhus, Stiften, MetroXpress Vest, Horsens folkeblad, Horsens Posten, Odder Avis, dknyt, Facebook, Instagram, oddernettet.dk Times med Kom til Åben by i Odder Den 15. maj slår Odder dørene op til åben by, hvor alle interesserede kan opleve, hvad området kan tilbyde. Hvis man som børnefamilie går i flyttetanker, kan man besøge rådhuset og tale med repræsentanter for de kommunale dagtilbud og skoler, ligesom kommunens tilflytterkonsulent kan hjælpe med praktiske spørgsmål omkring flytning. Der er også mulighed for at løbe en tur med den lokale løbeklub, tale med en lokal borger-ambassadør om at bo i Odder-området eller gøre en særlig god handel i byens butikker. Få 14 gratis dage i et hus i Odder Odder Kommune udlodder nu en gratis bolig i 14 dage til de fire børnefamilier, der tager den sjoveste selfie i en hverdagssituation og uploader den på Instagram. Billedet skal indeholde det klassiske OK-tegn. Konkurrencen er en del af kommunens nye initiativ, der skal vise børnefamilier i omegnen, at Odder-området er et godt sted at bo. Familierne vil dele sine første erfaringer med at bo i kommunen via videoindslag og Facebook. Borgmester Uffe Jensen + borgerambassadør (idrætstræner) initiativets lancering TV2 Østjylland, DR Østjylland, Stiften, Lokalavisen Aarhus Syd, Aarhus Onsdag, Aarhus Update, Horsens folkeblad, Horsens Posten, Odder Avis, Facebook, Instagram, oddernettet.dk Primo maj JP Aarhus, Stiften, Horsens folkeblad, Horsens Posten, Odder Avis, Facebook, Instagram, oddernettet.dk En måned før konkurrencen afgøres

18 Side 18 af 52 Turen går nu til Odder Nu lancerer Odder Kommune med sin egen guide, der leder interesserede rundt til de dejligste områder i kommunen. På oddernettet.dk kan man hente brochuren, der indeholder et rutekort med destinationerne, korte historier om dem og et link til lydklip med sjov viden om stederne. Og så er der endda rabatkuponer til de afsluttende oplevelser. Tanken er, at besøgende, beboere og potentielle tilflyttere kan fornøje sig med at køre en tur rundt til de attraktive destina-tioner i kommunen en søndag eftermiddag. Ruten er er en del af kommunens nye initiativ, der skal vise børne-familier i omegnen, at Odder er et godt sted at bo. Flyt til Odder, og få billigere børnepasning Odder Kommune er et godt sted at bo for børnefamilier de ved det bare ikke. Derfor lokker kommunen nu tilflyttere med blandt andet nedsatte priser på byggegrunde og børnepasning. Det sker som led i initiativet Odder Kommune lancerede under overskriften Det er da ret OK i april. - Vi ved selvfølgelig godt, at lavere priser ikke alene flytter børnefamilierne. Det kræver det rigtige hus til den rette pris i det ønskede kvarter med en fornuftig familielogistik. Men vi vil gerne vise, at Odder rent faktisk har mange af de kvaliteter, børnefamilierne efterspørger. Og her kan et lavere prisniveau være med til at skabe den opmærksomhed, der kan gøre børne-familierne nysgerrige på Odder, siger Morten Møller. Heldagsskole og fritidsaktiviteter går hånd i hånd i Odder De danske foreninger og klubber oplever store medlemstab som en konsekvens af folkeskolereformen. I Odder har et samarbejde mellem skoler og foreninger betydet, at børnene stadig har plads til musik og motion ved siden af bøgerne. Danskerne flytter fra byerne i gode tider Udgangen på finanskrisen er ikke kun godt nyt for den danske økonomi også de danske landkommuner kan glæde sig. Undersøgelser viser, at højkonjunktur er lig med en større flytning fra bykommuner til landkommuner. Og i Odder har man forberedt sig på denne udvikling - De samme tal gør sig gældende for de højtuddannede, som dermed også kan være vinklen Odder Kommune varetager selv denne indsats i Alliancepartner: VisitOdder Konst. kommunaldirektør Morten Møller DGI s undersøgelse (2014) Medlemstal fra foreninger Skoleleder/frivillig foreningsleder DGI s formand Søren Møller SFi: Flytninger fra byer til land- og yderområder (2014) (p. 55) Louise Glerup Aner & Høgni Kalsø Hansen (SFi) Borgmester Uffe Jensen Samfundsøkonom Odder Posten, DR Østjylland, Stiften Horsens folkeblad, Horsens Posten, Facebook, Instagram, oddernettet.dk, visitodder.dk Times med rutens lancering Børsen, JP, Politiken, TV2 Østjylland, DR Østjylland, Stiften, MetroXpress Vest, Horsens folkeblad,, dknyt, Facebook, oddernettet.dk Times for eksempel med Åben by i september Børsen, JP, Politiken, TV2 Østjylland, DR Østjylland, Stiften, MetroXpress Vest, Horsens folkeblad, Horsens Posten, Facebook, Instagram, oddernettet.dk Åben timing Børsen, JP, Politiken, TV2 Østjylland, DR Østjylland, Stiften, MetroXpress Vest, Horsens folkeblad, Horsens Posten, Facebook, Instagram, oddernettet.dk Åben timing

19 Side 19 af 52 Annoncering En substantiel andel af budgettet i 2015 allokeres til annoncering, hvor vi målgruppen taget i betragtning satser på online tilstedeværelse. Alle annoncer tilrettelægges ud fra en fleksibel skabelon, så de indeholder det overordnede visuelle udtryk med logo og OK-tegn og et aktuelt budskab (åben by, konkurrence og lignende). Når der er opbygget en solid database af gode borgerbilleder via Instagram, kan det være relevant at designe collager til brug i outdoor-annoncering i Aarhus (jævnfør eksempel til højre.) Outdoor-idéen som selvfølgelig kræver accept fra brugerne bag de enkelte fotos er ikke indeholdt i 2015-planen, men er en oplagt mulighed til at føre markedsføringen videre og tilføre den nye vinkler i Annonceringen i 2015 er tilrettelagt efter at skabe høj dækning i den relevante målgruppe ved at kombinere mor/barn-medier med det stærkeste medier inden for boligsøgning, nemlig boligsiden.dk. Via førstnævnte finder vi mor, så vi kan ramme hende, når vi genkender hende på boligsiden. Det er den mest effektive strategi med lav kontaktpris. Via IP- og login- oplysninger segmenteres annonceringen således, at vi udelukkende eksponerer målgruppen bosat i Aarhus, Skanderborg eller Horsens og omegn. Vi viser bannere, når en person: A: Søger på boliger med minimum 4 værelser i Aarhus og omegn. B: Besøger medier om småbørn og babyer og er bosat i Aarhus og omegn. C: Søger efter baby/barnetøj og bor i Aarhus og omegn.

20 Side 20 af 52 De udvalgte mor/barn-medier er: Baby.dk, som besøges af over brugere hver måned og er blandt Danmarks største onlinemedier målrettet kommende mødre. Baby.dk indeholder debat og artikler om at være gravid og relevant mor-stof. Mommy Blogs er skrevet af mødre, til mødre og kommende mødre. De blogger alle sammen hos Bloggers DeLight og sætter fokus på tips og tendenser om livet som mor. Dig og dine børn er kategorien på DBA.dk, hvor især kvinder blandt andet køber og sælger børnetøj og børneudstyr. Dig og dine børn har en målgruppeaffinitet på 360 i målgruppen kvinder år med børn under 14 år. Trendsales Kids er børnetøjskategorierne på Trendsales.dk. Her køber og sælger mødre børnetøj, legetøj og lignende. Børnetøjskategorierne er iblandt de mest populære på trendsales.dk og besøges hver eneste måned af mere end mødre. Vi opbygger dækning og kendskab gennem koncentrerede kampagneaktiviteter omkring tidspunkterne for Åben by-arrangementerne på ovenstående medier via store takeover-formater kombineret med bannerannoncer (jævnfør ovenstående eksempel). Den data, der kommer ind gennem kampagneperioden, bruges til at justere og optimere kampagnen, mens vi er live. Alle brugere, der via banner har besøgt tilflytterpunktet på oddernettet og kommer fra Aarhus, Skanderborg eller Horsens, vil blive eksponeret med bannere i begge kampagneperioder. Vi sikrer herved, at budskabet bliver husket og ligger top-of-mind, når Åben by afholdes.

21 Side 21 af 52 Ambassadørkorps Vi finder en række geografisk spredte borgere, som potentielle tilflyttere kan ringe til eller besøge over en kop kaffe eller aftensmad. Ambassadørerne bør primært være i målgruppens segment og kunne være fordelt på områderne Odder by, Hundslund, Hou, Ørting, Gylling og Saksild. Ambassadørerne kan give viden om, hvordan det er at bo i området, hvilke fritidsmuligheder og foreninger lokalområdet byder på, hvilke sociale aktiviteter der foregår lokalt i løbet af året, og de nærmeste pasningsmuligheder og skoler. Ambassadørerne kan have eget punkt under tilflyttersiden inklusive et kort med nåle for de enkelte ambassadører med henvisning til områdets website i det omfang, det findes. Vi anbefaler, at korpset samles til en træningsworkshop, hvor vi fortæller om markedsføringen af Odder, og hvordan ambassadørerne kan bidrage hertil. 7. Strukturel understøttelse af markedsføringen Tilflytterkonsulent Vi anbefaler, at en dedikeret kommunal medarbejder får tilflytterservice som en substantiel del af sit jobindhold. Formålet er, at man som potentiel tilflytter har én lettilgængelig indgang til kommunen med navn og kontaktinfo og eget punkt under tilflytter. Optimalt set skal konsulenten kunne svare på henvendelser inden for 24 timer. Konsulenten kan for eksempel hjælpe med spørgsmål vedrørende papirarbejdet relateret til flytningen, at finde job til en ægtefælle, at få klarlagt boligmuligheder i kommunen, viden om bestemte områder eller oplysninger om dagtilbud, skole og uddannelse, fritid, kultur og netværk. Man kunne også tilbyde potentielle tilflyttere en rundtur med tilflytterkonsulenten, så de, der måske er zoomet ind på et hus eller et bestemt område, kan få en tilpasset omvisning til nærmeste institution, skole og andre for familien relevante faciliteter. Elektronisk tilflyttermappe Som en service til potentielle tilflyttere kan tilflytterkonsulenten sammensætte og maile en elektronisk mappe (zip-fil) med det eksisterende præsentationsmaterialer fra de relevante dagtilbud, skoler, fritidstilbud m.m. Velkomstpakke til nye borgere Når nye borgere er flyttet til Odder, kan tilflytterkonsulenten stå for at sende en velkomstpakke til dem. Den kan indeholde et velkomstbrev fra borgmesteren, en liste over de praktiske ændringer, man skal huske i forbindelse med flytning (adresseændring, lægeskift, skat osv.) samt et par gaver for eksempel 1 x gratis adgang for en familie til svømmehal, Økologiens Have og Biffen. Velkomstpakken skal naturligvis også omtales under tilflytterpunktet på oddernettet. Facilitering af samkørsel via oddernettet.dk Et af Odders svagere punkter, i forhold til at tiltrække tilflyttere, er logistikken. Hvis den i dag skal glide gnidningsfrit med to forældre, der arbejder uden for kommunen, kræver det for mange to biler. Cirka halvdelen af de beskæftigede i Odder Kommune pendler til en anden kommune for at arbejde. Og oddergrisen

22 Side 22 af 52 med sine 41 minutter til Aarhus H plus omkringliggende transporttid fra hoveddør til station og station til arbejdsplads er ikke et bæredygtigt alternativ for særligt mange. Det samme gælder busrute 100 med sine cirka 45 minutter plus omkringliggende transporttid. Her kan kommunen træde til som hjælper ved at facilitere samkørsel for de borgere, som alligevel kører til Aarhus og har plads i bilen, og borgere, der har behov for et lift. Det kunne gøres ved at oprette et forum på Oddernettet, hvor bilisterne kan skrive deres rute og køretidspunkter samt kontaktinfo. Samarbejde med boligforeninger I det omfang, der er ledige boliger til det, kunne kommunen indgå et samarbejde med de almene boligforeninger om, at tilflyttere kan sprænge listen og få tilbudt en lejebolig med for eksempel 1 måneds varsel. Det er en fordel i en situation, hvor jobskifte eller hussalg kræver akut flytning, og Odder er det foretrukne område, men det rette hus ikke er fundet endnu. Billigere byggegrunde op til Åben by Op til det første Åben by-events i det sene forår er det oplagt at sænke priserne på de ledige kommunale byggegrunde med for eksempel procent. Det gælder særligt de 12 byggemodnede strandgrunde i Hou, som ejendomsmæglerne (også) kan vise frem til eventen. Prisnedslaget kan bruges på forskellige online annonceringsplatforme. Billigere børnepasning På samme måde som de billigere byggegrunde kan prisen for børnepasning sættes for eksempel procent ned. Tiltaget kan indgå i presse og annoncering op til Åben by-events.

23 Side 23 af Succeskriterier og måling Vi anbefaler, at markedsføringsindsatsen arbejder med både procesmål og effektmål. Procesmålene handler om vejen frem mod den effekt, vi gerne vil opnå. I markedsføringen af Odder Kommune kan vi løbende måle processen inden for områder som synlighed i målgruppen samt kvaliteten og økonomien i vores arbejde. Det er en del af vores indsats. Effekten måles på, om missionen lykkes altså om flere borgere i den definerede målgruppe får en så positiv oplevelse af mulighederne i Odder Kommune, at det har fået dem til at gøre sig seriøse overvejelser om at flytte til området. Om de så på baggrund af den seriøse interesse ender med at flytte eller ej, kan kun i mindre omfang tilskrives markedsføringsindsatsen. Fravælger de Odder efter en dårlig oplevelse med ejendomsmægleren, på grund af manglen på den helt rigtige bolig eller på grund af transporttiden til deres arbejdsplads, kan markedsføringen sagtens have været en succes den har jo trods alt fået dem til at overveje Odder Kommune. Før vi kan måle en reel effekt, vurderer vi, at markedsføringen vil skulle foregå over en længere periode og som minimum også inkludere tiltag i Det vil ikke være hensigtsmæssigt at bruge penge på effektmåling allerede ved udgangen af Der vil være nogle, der allerede har ændret holdning på baggrund af kampagnen, men tallet vil endnu være for lavt dels fordi indsatsen i 2015 først kommer rigtigt i gang fra foråret, dels fordi det må forventes, at kun en mindre del af den samlede målgruppe vil gå i flyttetanker i et specifikt år som nu Ved at udvide vores målperiode til og med hele 2016 vil vi alt andet lige få en større nettomålgruppe de, der enten er flyttet i perioden eller overvejer flytning at arbejde med. Procesmål Vi foreslår, at indsatsen arbejder med følgende mål inden for udbredelse i 2015: >75 deltagere (som ikke allerede bor i kommunen) ved hvert åben by-arrangement. I gennemsnit >4.000 visninger og >100 interaktioner per Facebook-opslag. >1.000 nye følgere på Facebook-siden. >2 markedsføringsrelaterede omtaler i landsdækkende medier, >10 omtaler i regionale medier (såsom Stiften, TV2 Østjylland, DR Østjylland og Horsens Folkeblad) og >20 omtaler i lokale medier (såsom ugeaviser). I gennemsnit >150 visninger per video. >150 indkomne fotos på Instagram.

24 Side 24 af 52 >2.500 unikke besøgende på oddernettets tilflytterpunkt og en afvisningsprocent på <35. >20 procent af de i målgruppen, der overvejer at flytte i eller er flyttet i skal uhjulpet forbinde markedsføringens visuelle udtryk med Odder Kommune (måles først i 2016*). >35 procent af alle i målgruppen skal hjulpet huske markedsføringen af Odder Kommune (måles først i 2016*). Vi foreslår, at indsatsen arbejder med følgende mål inden for kvalitet i 2015: De aftalte aktiviteter gennemføres til tiden og inden for budget. Der identificeres >8 borgerambassadører, som medvirker aktivt i kampagnen. Effektmål Vi foreslår at arbejde ud fra følgende mål i : >10 procent af de i målgruppen*, der overvejer at flytte i løbet af , skal nævne Odder som en af de top 3-kommuner, de overvejer at flytte til. >75 procent af dem, der deltager i et åben by-arrangement, skal sige, at besøget har givet dem et mere positivt syn på Odder Kommune, og >25 procent skal sige, at det har fået dem til seriøst at overveje Odder Kommune**. >50 procent af de i målgruppen*, der overvejer at flytte i løbet af , og som husker at have set markedsføring af kommunen, skal sige, at de har fået et mere positivt syn på Odder Kommune. >40 procent af de nye tilflyttere*** til Odder Kommune i , som hører til målgruppen, skal nævne, at markedsføringen af kommunen har spillet en rolle i deres valg. *Målingen gennemføres omkring årsskiftet som en kvantitativ måling blandt årige med mindst to personer i husstanden, som bor i enten Aarhus, Skanderborg eller Horsens Kommune. **Målingen gennemføres i 2015 blandt fremmødte ved åben by-arrangementerne, som har opgivet deres e- mailadresse i forbindelse med en konkurrence under besøget. *** Måles via mundtlige spørgsmål for eksempel foretaget af tilflytterkonsulenten.

25 Side 25 af Tidsplan for 2015 Visuel identitet klargjort Borgerambassadører udvalgt og seminar afholdt Online-film produceres Imageflyer produceres Bosætningsaktivitet på Facebook Bosætningsaktivitet på oddernettet.dk Guide-pakke produceres Guide-pakke lanceres Private huse i Odder udlånes via konkurrence Fotokonkurrence Borgerambassadørstafet på Instagram Åben by-event forberedes Åben by-event afholdes Pressetiltag Annoncering (sponsorerede opslag) på Facebook Online bannerannoncering Strukturelle tiltag (tilflytterkonsulent mv.) Status- /planlægningsmøde Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

26 Side 26 af Budget for 2015 Visuel identitet Grafisk koncept Inkl. logo, guidelines for brug af logoelementer og farveskala Pris ,- Online-aktiviteter Produktion af webfilm 8 film Ca. 1-2 minutter per film Manuskript, optagelse, redigering og koordinering Imageflyer (4 sider) Tekst, design og fotos Tryk af eksemplarer (beskåret A4, 250 gr ubestrøget papir) Ændringer på oddernettet.dk Omskrivning og strukturering af nuværende menu Forberedelse til kampagnetiltag inkl. enkle grafiske tiltag Pris , , ,- Sociale medier Aktivitetsplan for Facebook Udarbejdelse af kvartalsvis conversation calendar Ca. 30 bosætningsopslag i 2015 Inklusive upload og håndtering af sponsorerede opslag Koordinering af konkurrence på Instagram Oprettelse af profil Overvågning og vurdering af indkomne fotos Præmie evt. sommerhus 1 uge ved Saksild strand Pris , ,- Borgerambassadører Udvælgelse af og seminar for ambassadører Koordinering og afholdelse af seminar Kort manual (faktaark) til ambassadørerne Pris ,- 2 Åben by-events Pris Koordinering og materialer Koordinering og invitation af samarbejdspartnere Produktion af 2 roll-ups Ekskl. bemanding (kommunen varetager selv) ,-

27 Side 27 af 52 Annoncering Design og programmering af bannerannoncer 6 versioner ud fra samme grunddesign Tekst, grafisk design, programmering Annoncering (sponsorerede Facebook-opslag) årige, m/k, i parforhold, (i gang med) videregående uddannelse, 15 km fra Aarhus C Estimeret reach per dag: ud af Facebook-brugere i målgruppen 7 dages promovering af ca. 30 opslag i 2015 Pris , ,- Annoncering (online bannere) ,- Projektledelse Møder og koordinering ,- Pris Budget i alt for 2015-aktiviteter ,- Alle priser er i danske kroner ekskl. moms. Betalingsplan: Januar-juni: ,-/md., juli-november: ,-/md., december: ,- til betaling hver den første i måneden.

28 Side 28 af Bilag 1-3 Bilag 1: Afrapportering: Interviewundersøgelse om at bo i Odder 1.0 Baggrund Som tidligere aftalt 1 indeholder dette notat en kort sammenfatning af 26 dybdeinterviews med målgrupperepræsentanter. 14 af dem har valgt at bo i Odder Kommune, 12 af dem har valgt Odder fra til fordel for de omkringliggende kommuner (primært Horsens og Skanderborg). 2.0 Sammenfatning af interviews Interviewspørgsmål til beboere i Odder Kommune Hvad var vigtigt for jer, da I skulle vælge jeres nuværende sted at bo? Har valget af Odder kommune levet op til forventningen? (NB: 14 respondenter) Hvis du skal fremhæve én ting, som var udslagsgivende for jeres valg, hvad vil du så nævne? Hvordan bruger I kommunen og faciliteterne i dag? Svar (14 respondenter) 13 angiver: Logistik i forhold til arbejde (typisk i Aarhus) 13 angiver: Det rigtige hus (til prisen) 8 angiver: (Børne)faciliteter i byen 7 angiver: Natur 7 angiver: En rigtig by 5 angiver: Andet 2 13 angiver: Ja 3 1 angiver: Nej 7 angiver: En rigtig by 4 angiver: Natur 2 angiver: Det rigtige hus (til prisen) 2 angiver: Skolen 8 nævner: Skolen/institutioner 6 nævner: Idrætsfaciliteter 6 nævner: Butikker 5 nævner: Svømmehal 4 nævner: Bibliotek 4 nævner: Kulturelle tilbud 3 nævner: Restauranter/cafeer 1 Jf. tilbud om analyse- og strategiproces ifm. markedsføring af Odder Kommune af 1. juli Fx en levende landsby, at komme tilbage til barndomsbyen, at Odder er hyggelig, at bo på landet, men tæt på en by 3 Men der er skuffelse over: korte åbningstider i institution, lang transporttid til Aarhus, handelslivet, for lidt fokus på landsbyerne uden for Odder by

29 Side 29 af 52 1 Hvis du skal beskrive Odder kommune med dine egne ord hvordan vil det så lyde? 5 angiver: Naturen 4 angiver: Tryghed 4 angiver: Størrelsen 4 angiver: Foreningsliv 3 angiver: Hyggelig 3 angiver: Indkøbsmuligheder 2 angiver: Kulturrig 3.0 Konklusioner på baggrund af sammenfatning Respondenter i Odder Kommune For beboerne i Odder Kommune var valget af nuværende bolig i særlig grad præget af logistiske forhold. 13 ud af 14 respondenter beskriver, at Odders placering i forhold til arbejdet (som typisk ligger i Aarhus) havde betydning for valget. 13 ud af 14 angiver også, at Odder Kommune tilbød det rette hus til prisen. Der bliver desuden lagt stor vægt på byens faciliteter, den omkringliggende natur, og at Odder by er en rigtig by. Bylivet er den faktor, som flest angiver i forhold til valget af sted at bo. Alle respondenter på nær én angiver, at kommunen har levet op til forventningerne. Det kan hænge sammen med, at respondenterne i høj grad benytter kommunens faciliteter. Skoler og institutioner er mest brugt, derefter nævnes idrætsfaciliteter, butikker og tilbud som svømmehallen og biblioteket. I beskrivelserne af kommunen lægger respondenterne mest vægt på naturen, tryghed, størrelse og i mindre grad foreningsliv. Respondenter i øvrige kommuner For beboerne i øvrige kommuner var beliggenhed tæt på en rigtig by den største motivation i forbindelse med valget af nuværende bolig. Kun fire angiver logistik, som en væsentlig faktor. Det er tankevækkende, da logistikken indgår som grund til at flere respondenter fravalgte Odder Kommune. De fleste angiver i denne sammenhæng manglende transportmuligheder, afstanden til motorvejen og manglende kendskab til Odder Kommune. Af i alt 7 respondenter svarer alle, at de er tilfredse med deres kommune. Det er i denne sammenhæng vanskeligt at vurdere, om de manglende svar er udtryk for utilfredshed. 8 af 12 angiver det rette hus til den rette pris, som udslagsgivende faktor i valget af bolig. 5 angiver infrastruktur, hvilket er væsentligt færre end i Odder. Kun 2 respondenter, overfor 7 respondenter fra Odder Kommune, angiver en rigtig by som udslagsgivende faktor. Det kan altså tyde på, at respondenterne uden for Odder Kommune prioriterer bylivet i mindre grad. Respondenterne benytter da også kommunens faciliteter i mindre grad end respondenterne fra Odder Kommune, men ikke i en sådan grad, at der er tale om et decideret fravalg af byens tilbud. 5 respondenter svarer på, hvordan de opfatter Odder Kommune. De øvrige har for lavt kendskab til kommunen til at komme med et svar. 4 ud af 5 angiver naturen omkring kommunen, hvilket kan pege på, at Odder er alment kendt for sin flotte natur af dem, der har kendskab til kommunen. Derudover fremhæves størrelsen og foreningslivet. Sammenfatning Der er store ligheder i de to gruppers svar. Det kan tyde på, at Odder Kommune har potentiale til at tiltrække de samme mennesker, som har valgt at bosætte sig i de omkringliggende kommuner. Kendskabsgraden til kommunen er generelt lav blandt beboerne i de øvrige kommuner, og deres opfattelse af de logistiske forhold

30 Side 30 af 52 er ringe. Tilsammen er det de to væsentligste faktorer til at respondenterne fravalgte Odder Kommune, da de valgte bolig. 4.0 Citater fra undersøgelsen Herunder er eksempler på, hvad interessenterne selv har fremhævet om Odder: Alt findes i Odder. Byen ligger tæt på skoven og stranden, og Odder by har alle servicefunktioner. Hvis man overvejer at få børn, så er Odder et godt sted, hvor man får meget for pengene. Odder Kommune byder på flot natur, en levende by og et velfungerende lokalsamfund. Odder Kommune skal gøre mere for at tiltrække tilflyttere. Beslutningstagerne har ikke fingeren på pulsen. Odder er en rigtig by bare mindre Odder Kommune er kulturrig og hyggelig med mange ressourcestærke mennesker.

31 Side 31 af Den samlede undersøgelse Hvad var vigtigt for jer, da I skulle vælge jeres nuværende sted at bo? Hvad fik jer til at vælge Odder kommune og har det levet op til forventningen? Hvis du skal fremhæve en ting som var udslagsgivende for jeres valg, hvad vil du så nævne? Hvordan bruger I kommunen og faciliteterne i dag? Hvis du skal beskrive Odder Kommune med dine egne ord hvordan vil det så lyde? Beliggenhed var vigtigst. At være tæt på en god skole og daginstitutioner med gode stisystemer til skole og fritidsaktiviteter. Annes forældre bor i Beder, så det var vigtig at være tæt på dem. Pris på huset var væsentlig. Odders placering åbnede også op for et arbejdsmarked i Skanderborg og Horsens. For parret var det vigtigste, at de kunne få råd til det hus, de gerne ville have. Parret ville gerne bo i en by. Enten i Aarhus inden for Ringvejen, og hvis ikke Aarhus, så i Skanderborg, Ry eller Odder. Det rigtige hus var til salg på rette tidspunkt. Parret ville også gerne bo tæt på naturen. Indkøbsmuligheder var vigtige. Overordnet har kommunen levet op til forventningerne. Parret havde samme forventninger, som de havde til Aarhus. De har bemærket en forskel ved pasningsordninger og madordninger. Åbningstiderne er kortere end i Århus Kommune, hvilket ikke er fordel for Odder som by. Odder havde et godt foreningsog sportsliv. Det har skuffet parret, at det kan tage 45 minutter at køre de 25 kilometer til Aarhus og at mange butikker i Odder lukker. Parret er blevet bevidste om, at der er langt til en motorvej. De valgte Odder på grund af togforbindelsen. Parret kunne få mange af de samme ting som i Beder, Malling og Mårslet. Den største forskel er, at parret ikke skal tage ind til Aarhus. Nu kan de købe alt i byen. Odder kan lige lidt ekstra i forhold til forstæderne til Aarhus. Parret har det hele ved hånden: Idrætsforeninger og indkøbsmuligheder Huset matchede parrets stil og passede til budgettet. Parret har et barn i institution og et barn, som skal i skole. De handler alt lokalt, går til svømning og bruger sportsfaciliteterne i byen. Parret sætter pris på aktivitet i byen. Initiativer som Odder Byfest holder gang i kommunen. Parret benytter dagplejen og børnehaven meget. Et barn går til fodbold og har tidligere gået til gymnastik. De har gået til babysvømning. I Odder har man den største og bedste Kvickly. Parret bruger stranden meget, og de kan godt tage deres aftensmad med derud. Benytter kun byens biblioteket et par gange om året. Det er en kommune, som ligger godt i forhold til skov og strand. Man har meget natur tæt på. Gode faciliteter til børnefamilier. Fokus på børnefamilier og godt foreningsliv. En "skidegod" handelsby, som har det, man har brug for inden for en kort afstand. Parret savner, at Odder Kommune sætter fokus på, hvordan kommunen ønsker at brande sig og derefter sætter alle segl ind. Overordnet er Odder en kommune med mange gode kvaliteter, men den mangler et klart budskab. En hyggelig by tæt ved stranden med fokus på familien. For lidt fokus på forretninger, restauranter og cafeer. Odder har en aktiv biograf, men det er svært at finde et sted at spise. Mangler noget mere liv på torvet året rundt. Odder skal tænke mere på pendlere og på folk, der er vant til at gå ud. Der mangler både butikker, restauranter, take away og tøjbutikker.

32 Side 32 af 52 Beliggenhed og natur ved ejendommen. Parret kendte intet til kommunen. Det var natur og omgivelser. En større grund og lidt mere plads for pengene, da parret flyttede. Kommunen har ikke levet op til forventningerne. Alt uden for Odder C er lukket i den periode, parret har boet her. Parret valgte Odder, fordi de begge kommer fra Højbjerg i den sydlige del af Århus. Mette er kommet meget i området som ung, da hun havde venner i Malling. Mettes mand havde ingen kendskab til byen. Odder Kommune har levet op til parrets forventninger. Kommunen har et stærkt foreningsliv i forhold til sport. De små yderbyer i Odder Kommune skal kæmpe for deres eksistens, og der fejler kommunen. Parret mener, at man glemmer at kigge på kommunen som helhed. Odder er en ressourcestærk kommune, og det burde man udnytte. Den herlige natur rundt om Odder. Naturen. Tæt på kysten med flere strande i nærheden. Parret bor selv meget naturskønt. Parret bruger biblioteket og er medlem af nogle foreninger. Parret bruger biblioteket meget. De mener, at det er virkeligt stort aktiv for byen. Parret fremhæver også svømmehallen. Parret bruger sportsforeningerne, som støttes af kommunen. Mette fremhæver, at en fjerdedel af børnene i Odder Kommunes går på friskole, og at der er fire privatskoler i Odder Kommune. Skolerne er et nødvalg/tilvalg, da man har lukket de offentlige skoler. Mette mener, at det er en falliterklæring af kommunen. Man skal markedsføre sig selv på infrastrukturen/ Oddergrisen. En kommune, som er 100% styret af snæversynede, centralistiske embedsmænd, som rådgiver de folkevalgte særdeles uintelligent og uden fremsyn overhovedet. De fokuserer kun på at "Odder skal være en bosætningskommune". Så er der letbanen. Hvis man så var så begavet, at man lagde udstykninger langs med den, og i den forbindelse lavede mindre skoleenheder og små børneinstitutioner i forbindelse med disse, så kunne det måske sætte gang i bosætningen. Som blid. Det er langt hen ad vejen en ukompliceret kommune. Der er ikke nogen problemer, folk er meget velstillede. Det er et smørhul. Det er ikke de store debatter, der rykker i avisen. Det føles som en "small town" kommune. Man bliver ikke konfronteret med de udfordringer, der er i de større kommuner. Trykt og godt for børn. En lille fredszone i forhold til børn.

33 Side 33 af 52 Det var vigtigt for parret at finde en bolig på landet, men det skulle stadig være noget, der var tæt på en by. Det skulle være nemt at komme til og fra og samtidig ikke være uden for lov og ret. Parret bor tre kilometer fra Hou. Parret ville have en grund, der var større end en normal parcelhusgrund. Prisen på huset var den helt rigtige. Parret kommer begge to fra det sydlige Aarhus, så derfor kiggede de på hus i samme område. Parret kiggede først på Mårslet, men ville gerne til en by, og så var Odder et godt valg. Dengang var grundene billige, og parret byggede selv deres hus. Jan spillede golf i byen og kendte derfor lidt til byen på forhånd. Odder var et kompromis. Mettes mand, Hans, er fra Odder, og hun kom selv fra Aarhus. Parret ville gerne have noget mere by. I Odder kan man få næsten alt, hvad man har brug for. Der er alle butikker. Kommunen har levet op til forventningerne. Birgitte kendte byen i forvejen. Hun tror, at hun efterhånden er blevet en del af byen. Der er ikke noget som kunne gøre, at hun skulle vælge byen fra. Kommunen har i høj grad levet op til parrets forventninger. Jan forstår ikke, at der ikke er flere, som flytter dertil. Han synes, at der er langt til motorvejen. Kommunen er for ringe til at sælge sig selv. Odder har gode idrætsfaciliteter. Kommunen skal slå noget mere på skolerne. Byen ligger godt til vand og skov. Vestermarksskolen er topmoderne. Mange af de problemer man har i Århus, har man ikke i Odder. Det er et trygt sted at vokse op. Detailhandlen gjorde udfaldet. Alt findes i Odder. Byen ligger tæt på stranden og skoven, og den har alle servicefunktioner - eller det havde den i hvert fald engang. Sygehuset er nedlagt, og det samme er politistationerne. En af landets bedste fødeafdelinger blev lukket sammen med sygehuset. Odder var en rigtig by med de ting, man ligger vægt på i en by. Det var vigtigt for parret, at børnene kunne gå på en god skole, som dengang var "spritny". I dag lægger parret vægt på trygheden og de mange sportsmuligheder. Parret har børn i institutioner og bruger SFO'en og skolen. De bruger svømmehallen og går allesammen til en del sport. Mette bruger biblioteket meget, og de bruger også biografen, skov og strand. Visit Odder laver noget for børn, som hedder Active Kids. Det har familien været til nogle gange. Familien benytter desuden Odder Museum, Børnekulturforeningen i Hou og åben-færge til Tunø. Birgitte bruger kommunens faciliteter i et begrænset omfang, da hun ikke har så meget fritid. Hun bruger til gengæld sin kolonihave meget. Derudover kunstudstillinger og revyer. Den økologiske have bruger hun også, når de holder arrangementer, foredrag og rundvisninger. Parret bruger sportsfaciliteterne rigtig meget. Jan spiller meget golf. Parret gør stort set alle indkøb i Odder. Byen har specialbutikker, og man kan få det meste. Parret bruger stranden og skoven, og børnene bruger skolerne. Det er en lille og rummelig kommune, som dog er selvstændig. I bund og grund er de en flok "bonderøve", men det er nok derfor, at det går så godt. Der kan altid komme forbedringer, men Mette er tilfreds. Der er blevet sparret meget de sidste par år, både på ældre- og børneområdet, og det påvirker Mette. Hun mener, at hvis budgetteringen var bedre, så kunne man måske undgå de kraftige nedskæringer, som alle har været udsat for. Overordnet er parret glade og tilfredse med Odder Kommune. En rolig kommune med stort foreningsog kulturliv. Kommunen har en alsidig natur, som Birgitte bruger meget. Hun synes, at der er mange gode butikker, og at butikkerne yder en god service. Odder er tæt på alting, og mange frivillige gør en stor indsats. Jan synes på mange måder, at Odder Kommune er et fremragende sted at bo, men mener, at der kan gå for meget "politisk fnidder" i det. Ind imellem ville Jan ønske, at kommunen havde nogle større visioner. Det er som om politikkerne ikke har gjort noget for at tiltrække tilflyttere. Der er fordele ved at Odder er et lille sted, hvor man ikke har de problemer, som man har i Århus Kommune. Hvis man overvejer at få børn, så er Odder et godt sted, hvor man får meget for pengene.

34 Side 34 af 52 Det var afstanden til Århus og prisniveauet. Parret ville bo i nærheden af en god skole, og det skulle være tæt på en rigtig by - ikke i en forstad til Århus. Parret mener, at skolen til børnene var vigtigst. Derudover at det var et kvarter med andre børnefamilier. Familien valgte Odder, da Odder har de faciliteter, som en by skal have. De blev opfordret til at flytte til Odder af bekendte, som beskrev, hvad Odder kan byde på. Det var vigtigt for parret, at der var offentlig transport, så de kunne komme på arbejde i Aarhus. Det var lidt tilfældigt, at det blev Odder. Parret havde kigget på Malling, men syntes ikke, at det var en rigtig by. Parret mener, at kommunen lever op til forventningerne. De efterlyste var et børnevenligt sted, og det har de fundet til deres børn. Ditte havde dog troet, at der var mere gang i handelslivet og byen. Hun mener, at der mangler noget kultur og et sted at gå hen for at få en kop kaffe. Der sker meget for børn og gamle, men det rammer ikke rigtigt hende. Parret fandt Odder by interessant. Parret ønskede ikke at bo i en af de små byer omkring Odder. Huspriserne og grundpriserne var ikke på niveau med Aarhus, så de var mere tilgængelige. Parret kiggede også i Skanderborg, men det var lidt dyrere. Skanderborg havde dog fordelen af offentlig transport. Parret blev bekendte med Odder gennem venner, som var flyttet til byen. Parret søgte en rigtig by med liv, hvor der sker noget. Odder lever op til forventningerne. De kan få det hele i Odder og skal ikke til Aarhus for at handle osv. Parret faldt for det hus, som de bor i. Beliggenhed og pris passede sammen. Parret fremhæver folkeskolen Vestermarks Skolen. Lones mand ville gerne flytte til Odder, men hun var i tvivl. En rundvisning på skolen fjernede tvivlen. Vennernes erfaringer med Odder var udslagsgivende for at parret valgte at flytte dertil. Parret bruger skole, daginstitution og musikskole. De bruger stranden meget i sommerhalvåret. Handler alle deres dagligvarer i byen og bruger skoven og stranden. Ditte har startet et tilflytternetværk, hvor folk hurtigt kan lære andre borgere at kende. Netværket mødes en gang om måneden, og medlemmerne har gavn af hinanden både personligt og jobmæssigt. Ditte efterlyser mere gang i byen. Noget som rammer småbørnsfamilierne, hvor man ikke har så meget tid i hverdagen. Familien forsøger at bruge faciliteterne, så meget så muligt. De spiser ude i Odder by, og skal de købe nyt tøj kigger de også først i byen. De køber alt lokalt, hvis det lader sig gøre. Familien nyder godt af stranden, som de har brugt meget her i sommerperioden. Familien bruger skolen, børnehave, foreningerne, biograf og butikkerne. Der har lige været byfest, som familien deltog i. Odder er et familievenligt sted, som ikke udnytter sit fulde potentiale. Byen ligger "pissegodt" i forhold til Skanderborg og Aarhus, men kommunen har ikke formået at markedsføre sig selv - mangler en klar profil. Kommunen har slået meget på natur, og det mener Ditte er provinsielt på en kikset måde. Man bør gøre mere i institutionerne for speltforældrene og gøre opmærksom på værdierne i Odder. Man kunne slå på økologisk mad i institutionerne, lave en teaterskole e. lign. Beslutningstagerne har ikke fingeren på pulsen. Hun ønsker en mere målrettet kommunikation med aktiviteter i byen, som tiltrækker folk - fremfor bare byggegrunde. Kommunen har et kæmpe potentiale, hvis de tør sprænge de traditionelle rammer. En kommune, som er meget familievenlig. Her er gode vilkår for børn, og her er grønt og naturvenligt. Gode idrætsfaciliteter og foreningsliv. Lille og tryg. Der er ikke så lang vej fra ide til handling, så tingene kan hurtig ske. En by der har det hele. En rigtig by. Hvis det skal laves om, skal det være med et maritimt emne.

35 Side 35 af 52 Parret havde boet i Mårslet i 7-8 år, men ønskede at bo i en rigtig by. De bor nu midt i Odder. Alternativet var Aarhus, men det var de ikke klar til. De var blevet opmærksom på Odder ved at de fik kontor i byen. Nu har de flyttet kontoret til hjemmet, da de bor i et stort et hus. De havde ikke kunnet finde så stort hus i Aarhus til prisen. Det var beliggenheden. Parret ville bo enten ved skov eller vand, og de valgte vandet, da de fandt det hus, de gerne ville have. Parret fik kendskab til Odder, da de flyttede deres kontor til byen i Odder har levet op til deres forventninger. Parret fremhæver, at de har i deres firma har samarbejdet med handelstandsforeningen i Odder om udvikling. Parret valgte huset i forhold til skov og vand, og det kunne de have fået mange andre steder. De kiggede også i Skanderborg og på Djursland. Det var dog vigtigt, at der var skole og pasningsordninger. Kommunen har levet op til parrets forventninger. At Odder er en rigtig by. Parret var vant til naturen fra deres tidligere bolig. Havet. Den lille skal til at starte i skole, og i Odder har de flere valgmuligheder. Parret bor lige over for biblioteket, som de bruger meget. De handler lokalt og synes, at butikkerne er gode. Flemming bruger fitness centeret, men ikke de kommunale tilbud endnu. De har endnu ikke været i svømmehallen og bruger de lokale cafeer, når de er åbne. Parret bruger naturen, men det gjorde de også i Mårslet. Flemming synes, at naturen er ordinær, og at man bør fremhæve, at man kan gå ind i byen - uanset hvor man bor. Rasmus windsurfer ved stranden, og parret bruger byen, når der er arrangementer. De går alle til svømning, og børnene går til spejder. De bruger skoven til at cykle i og gå tur med hunden. De bruger skolerne og biblioteket til at låne bøger og deltage i arrangementer. Der er mange gårdbutikker i området, som de ofte besøger, når der er markeder og lignende. En rigtig by - bare mindre. Mange ting drives af frivillige, men det føles alligevel som en rigtig by. Der er en flot natur med en levende by og lokalsamfund. En velfungerede kommune, hvor der bor mange sjove mennesker, hvilket giver mangfoldighed. Der er mange kunsterne, forfattere og åndelige folk, men også forskere og ingeniører.

36 Side 36 af 52 Parret valgte Odder, da de fandt en lejebolig på boligportalen. Sigrids mand fik arbejde i Aarhus, og de skulle derfor være tæt på Aarhus. Det var vigtigt, at de bosatte sig tæt på Aarhus og at der skulle være have til huset. Parret kiggede også på bolig i Hørning, men det virkede mere hyggeligt i Odder. Oprindeligt var det vigtigt, at det fandt et lejemål, som de kunne komme ud af igen. Parret ville gerne have et større hus, men priserne var meget højere i Risskov end i Odder. Iben kommer oprindeligt fra Odder, og hendes mor bor i Odder. Prisen på huset var væsentlig. Forventningerne er mere positive end forventet. Parret fremhæver gode faciliteter og et godt bibliotek. Pasningsmulighederne er dog et minus. Parret var ikke glade for den kommunale dagpleje, som ikke fungerede. De fik derfor den ældste af pigerne i den private integrerede institution i Saksild. Det er de glade for. Det var en af grundende til, at de valgte at bo i Saksild. Kommunen har levet op til forventningerne. Odder var med i overvejelserne, da Iben kender byen, og den ligger dejligt i forhold til vandet. Hun ville gerne bo tæt på vandet. Der er mange gode kræfter i byen. For nylig var der "Stafet for livet", hvor Odder var den by i Danmark, som fik tredje flest tilmeldte hold. Det er en by med god energi med folk, der har lyst til ting. Parret finder alt det, de har brug for i Odder by. De har ikke brug for at tage til Horsens eller Århus. Prisen på huset. Odder Kommune har er et godt foreningsliv. Omkring Saksild er der mange gode restauranter. Dejlig natur i Odder. Gode strande. Der har lige været Odder byfest, hvor der mødte rigtig mange op og festede sammen. Biblioteket er rigtig godt og bruges meget. Her mødes hun mødes veninderne, mens børnene kan lege. Der er mange gode take away-restauranter i Odder. Kvickly har gode tilbud og holder vinlagersalg, der tiltrækker folk langvejsfra. I Saksild er der mange spændende mennesker med noget på hjertet. Sigrid er selv med i en dameklubben "Peech Pit" for tilflyttere. De er 20, som mødes fast en gang om måneden. Hun har også været med i gospelkoret. Familien benytter ikke faciliteterne så meget, men bruger til gengæld naturen. De er hundemennesker og kender alle strande og natur. Børnene har gået til fodbold og bordtennis, men gør det ikke mere. Kulturrig og hyggelig med ressourcestærke mennesker. Det er dog også lidt bonderøvsagtigt. Smuk og god natur. Nogle steder passer folk rigtig godt på deres huse - andre steder mindre godt. Der bor både folk med og uden penge. En hyggelig by med en tilpas størrelse. En tryg og smuk by. Det er tåbeligt, at alt indkøb ligger i samme område. Alle skal parkere det samme sted. Der burde også være indkøbsmuligheder i de nye områder. Trængslen er stor i centrum, hvor der handles. Der er gode indkøbsmuligheder - også i forhold til de små butikker. Man kan få alt - på nær elektronik. I Odder er der det, som man har brug for.

37 Side 37 af 52 Hvad var vigtigt for jer, da I skulle vælge jeres nuværende sted at bo? Hvad fik jer til at vælge din nuværende kommune og har det levet op til forventningen? Hvis du skal fremhæve en ting som var udslagsgivende for jeres valg, hvad vil du så nævne? Hvordan bruger I kommunen og faciliteterne i dag? Hvis du skal beskrive Odder Kommune med dine egne ord hvordan vil det så lyde? Det vigtigste var infrastrukturen i området og prisen på huset. Infrastrukturen var årsag til at parret fravalgte Odder. Odder var med i parrets overvejelser, og de havde lavet en aftale med en ejendomsmægler om at se nogle boliger i Odder. De kom aldrig afsted. De kiggede de på hus i Hinnerup, Skanderborg, Hørning og Odder. Sanne synes, at kommunen har levet op til parrets forventninger. Det er kun infrastrukturen, som var afgørende. Der er smuk natur i Odder - det er bare for besværligt at komme til og fra arbejde. Det er svært at få et fint hus til en god pris i Odder. Infrastrukturen med tog tre gange i timen og motorvejen til døren var en væsentlig faktor. Sanne fremhæver, at det tager tyve minutter til Århus, og at man ikke er afhængig af en bil. Hun kører selv i bil på arbejde, men hendes mand tager toget. De bruger dog vuggestuen, børnehaven, parken, de grønne områder og skoven. De bruger også biblioteket, som ligger i kulturhuset. Sanne bruger fitnesscenteret, hvor hun også arbejder i fritiden. Det var også vigtigt for hende, at deres hus var tæt på træningsmuligheder. Hyggelig by med hyggeligt bymiljø. Smuk og bynær natur. Besværlig at komme til og fra, men en fin lille by. Parret ville have et nyt hus. Deres alternativ var at bo i Aarhus. Det var vigtigt for parret at kunne blive del af et landsbysamfund, hvor deres børn kunne vokse op med deres små venner. Skanderborg lå godt i forhold til at de begge pendler til arbejde. Han kører til Silkeborg og hun til Vejle. Odder kommune var ikke med i parrets overvejelser. Lauras mand har arbejdet i Beder, så parret kender Odder. Der var dog for langt til motorvejen. Parret har altid pendlet og vil gerne bo i nærheden af Aarhus. Skanderborg kommune har levet fuldt op til deres forventninger. Odder Kommune kunne gøre mere opmærksom på det sociale og det nære. Parret vægtede idrætsforeningen, et socialt liv, nogle gode legepladser og fællesskaber for børn og voksne. At det ligger godt i forhold til tog og motorvej. Familien deltager aktivt i foreningslivet. Han er fodboldtræner, og hun er håndboldtræner. De handler lokalt. De kender deres naboer, børnene leger sammen, og familierne spiser sammen. Naturskønt, men også "Familien Danmark" - på godt og ondt. Mange muligheder i foreningslivet med svømning og vandpolo. Der sker meget for børn og unge.

38 Side 38 af 52 Husprisen medvirkede til, at de ikke valgte Aarhus. Inden de flyttede boede parret i en opgang, hvor der boede et par, som flyttede til Stensballe. Byen ligger med skov og strand inden for to minutter med gode muligheder for indkøb, skole og idrætsmuligheder. Huset var procent billigere end i Aarhus. Parret ønskede et sted, hvor børnene kunne vokse op og trives. Der skulle både være natur omkring boligen, og bylivet skulle være aktivt. Parret lagde vægt på gode transportmuligheder, at huset lå tæt på motorvejen, og at det skulle være nemt at komme på arbejde. Boligen skulle også ligge tæt på Aarhus. Prisen på huset og det lokale miljø var væsentlige faktorer. De ville gerne bo i et landsbymiljø, men ikke en by, som var ved at dø hen. Det var vigtigt med foreningsliv og nogle mennesker, der vil hinanden. Naturen var en vigtig faktor. I Gl. Ry er der en brugs, pasningsmuligheder og skole, hvilket også vægtede. Offentlig transport holder byen i live. Odder var ikke med i parrets overvejelser. Det afgørende var afstanden til motorvejen. Hvis de skulle have jobs forskellige steder, så var Horsens bedre for dem end Odder ville være. Mette synes, at Odder har mange af de ting, som parret efterspurgte, men det ligger for langt væk. Det var besværligt, at komme på arbejde og for tidskrævende at komme til motorvejen. Parret prioriterede at bo et sted, der var fleksibelt i forhold til arbejdsmarkedet. Skanderborg har fuldstændig levet op til parrets forventninger. Bedre infrastruktur ville hjælpe Odder. Parret var i Odder for at kigge, de så på hus i Fillerup. Gl. Ry perfekt, hvis man har små børn. Parret ønskede at bo i et mindre miljø. For Ann er det vigtigt, at hun kan "mærke" byen - og det kunne hun ikke, i Odder. Gl. Ry har mange tilflyttere og kreative miljøer, men mangler mangfoldighed. Gl. Ry har levet op til parrets forventninger. De kommer deres naboer ved. Der sker meget, og det er trygt. I første omgang var det anbefalingen fra deres venner. Huset var også udslagsgivende. Børnevenligt. Beliggenhed. Ann har fået et billede af Odder, som værende en hård by. Oddergrisen tager for lang tid om at køre til Aarhus. Odder har en god størrelse. Parret bruger lossepladsen, biblioteket og sportsfaciliteterne. De bruger også daginstitutioner, skolen og hallen. De deltager i større arrangementer og i sportsevents, som halvmaraton, og de er en del af middelalderfestivallen. Parret bruger bymidten meget. Stort set alle indkøb foregår i byen. Parret troede, at de ville tage mere til Aarhus, men nu handler de alt i byen og bruger også cafeer og restauranter. De benytter sig af kulturtilbud, kulturhuset og biblioteket. Børnene bruger fritidsaktiviteterne, og hele familien bruger den omkringliggende natur. Familien bruger ikke faciliteterne så meget. De har været i kulturhuset i Skanderborg et par gange, og de blev gift på rådhuset. De bakker op om aktiviteter og foreningslivet i byen. Anders kender ikke Odder Kommune særlig godt, men de har nogle venner, som bor i nogle af de nye udstykninger. Det ved han, at de er glade for. Anders ved at børnene i Odder har fået en IPad i skolen. Han synes, at Horsens er bagud på det område. Han har også bemærket, at Odder gennem en længere periode har udstykket grunde. Mette kender ikke så meget til Odder Kommune, så hun kan ikke beskrive den. Ann tænker på Odder som en by og kommune, som gør en masse, men hun har en lidt fesen oplevelse af byen. Hvad er sjælen i Odder? Hvad er det for en by? Er det her Hr. og Fru Bonderøv bor? Hvad vil Odder egentlig kendes for - hvad er det man brænder for at skabe i Odder? Silkeborg er Jazzfestival og søhøjlandet.

39 Side 39 af 52 Afstanden til arbejde. De bor lige midt i nu og kører i hver sin retning. Hun arbejder i Give. Det var beliggenhed og logistik. De kom ikke for langt væk fra Aarhus, som de begge arbejder i, og det var en by af en nogenlunde størrelse. Parret kom desuden tættere på nogle gode venner. Skanderborg har lidt af det hele. Vigtigt at bo tæt på Århus, og at det var nemt at komme til mange byer. Parret var skrevet op til lejligheder i flere byer, men fik tilbudt en i Skanderborg. Odder var ikke med i deres overvejelser, da de tilflyttede Horsens, men efterfølgende var det, da han startede klinik i Odder. Horsens har levet op til parrets ønsker og forventninger. De har ikke meget kontakt til kommunen. Jeppe kritiserer Odders ipadinitiativ, som han mener var en pæn indpakning af for store besparelser på undervisningen. Parret overvejede kort at flytte til Odder. De kiggede på et hus i byen, men det betød mere, at de flyttede til et sted, hvor de kendte nogen. Parret valgte Odder fra på grund af manglende kendskab. Skanderborg har levet op til deres forventninger. Odder mangler et hurtig tog, motorvej og deres gode venner. Odder var ikke med i overvejelserne. Det virkede for langt væk, da hendes kæreste havde fået arbejde i Vejle. Beliggenhed og vejnettet omkring boligen. Infrastrukturen var vigtig. De faldt for huset. De kendte beboere i byen. Parret har valgt at købe hus i Skanderborg, da de er faldet til og er begyndt at få en vennekreds. Børnehaven var god, og skolerne virker til at være fine. Der er gode transportmuligheder til Hørning og Vejle. Parret har børn i skole og fritidsordning. Deres børn går til diverse idrætsinteresser. Horsens har flyttet sig til at blive kulturby - dog med lille "k". Det smitter positivt af på de tilbud, der er i kommunen. Familien bruger svømmehallen, byparken, lejepladsen og handler lokalt. De støtter op om de aktiviteter, der er i byen. De støtter op om alt på det lokale plan. De bruger ikke faciliteterne ret meget, da de bor i udkanten af byen. De har været i svømmehallen et par gange, men benytter skoven, søen og den offentlige transport. En lilleput kommune på godt og ondt. En kommune, som nok er tvunget ud i at prioritere bosætning, men som har sært ved at levere de jobs, der skal til. Odder har svært ved at skabe vækst i forhold til at skabe lokale arbejdspladser. Odder Kommune kan byde på masser af natur og kort afstand til Århus og Horsens. Odder Kommune har skabt et varieret idrætsmiljø - også på eliteplan. Der er fantastisk natur, men byen virker lidt søvnig. Der er ikke de store aktiviteter, som Djurs Dommerland eller Smuk Fest, som folk kører efter. Odder kunne godt gøre mere væsen af sig selv. N/A

40 Side 40 af 52 Parret boede i Solbjerg. Så på boliger i Aarhus, Odder og Skanderborg. Valgte Skanderborg på grund af motorvejen og toget. Det skulle være nemt for dem at komme til toget. At parret kunne komme hurtigt til og fra arbejde i Aarhus. Dengang arbejdede de begge i Aarhus, men nu arbejder de begge i Låsby. Motorvejen lokkede. Det var vigtigt for familien, at bo var tæt på familie og venner. Parret er oprindeligt fra Horsens. De kunne købe et hus i Horsens og samtidig have økonomisk frihed. Huset ligger tæt på fjorden og skoven, hvor de kan gå og cykle. Det var vigtigt, at det var relativt tæt på Aarhus - i Parret fravalgte Odder fra på grund af afstanden til motorvejen. Parret ville ikke for langt væk fra deres omgangskreds og netværk. Placeringen af deres nuværende bolig var også afgørende: Til den ene side er bymidten, og til den anden side er der skov og sø. Kommunen har levet op til deres forventninger. Selvom parret havde brugt Odders tilbud i 30 år, så vandt Skanderborg på beliggenhed i forhold til tog og motorvej. Parret antog, at det ville være nemmere at sælge sit hus i Skanderborg end Odder. Odder var ikke med i parrets overvejelser. Anne tænkte, at Odder var for langt ude, så hun kiggede ikke i den retning. Skanderborg Kommune har levet op til deres forventninger. Bedre infrastruktur kunne måske have gjort Odder mere attraktiv. Odder var ikke med i parrets overvejelser. De overvejede slet ikke den retning. Tanja tror, at det var et spørgsmål om manglende kendskab til byen. Der er kommet mere butiksliv, så Horsens er på rette vej. Parret kiggede på boliger i Odder Kommune. Boligerne Parret faldt for byggeprojektet. Det skulle være et sted, hvor de kunne nå alt til fods fra boligen. Tæt på skov og bymidte og direkte adgang til søen. Odder har en god golfbane, men det har Skanderborg også. Huspriserne. Netværk - både familie og venner. Økonomi spillede en rolle. Parret fandt det rette hus til den rette pris. Parret bruger golfbanen, men har ikke haft behov for at trække på kommenenes ressourcer, hverken i forhold til svømmehallen eller biblioteket. De har gået på nogle kurser gennem FOF og AOF. Parret fortrækker at tage væk under festivallen. Knud synes dog, at festivallen sætter byen på landkortet, og det er et plus for byen og kommunen. Sport og aktiviteter. Familien er mest i Låsby. Der sker meget i byen, så de kører sjældent væk, men når de gør, så kører de til Silkeborg og Aarhus. Familien bruger institutionerne og skolen i byen. De har også brugt Ry til fritidsaktiviteter. Familien bruger daginstitutionen, men de bruger kun byen i et begrænset omfang. Familien bruger mest de kommunale pasningstilbud. Et N/A N/A En lille og pæn by, som er attraktiv, hvis man er til natur. Tanja synes, at byen er lidt for anonym. N/A

41 Side 41 af 52 rimelig pendlerafstand, og at der var offentlig transport dertil. Samtidig skulle det ligge centralt i forhold til andre større byer i Midtjylland. Prisen på huset i forhold til størrelsen var også afgørende. Det var vigtigt, at der var daginstitution, skole og indkøbsmuligheder. var for dyre i forhold til, hvad parret ellers kunne få for prisen. Afstanden var også for stor. Skanderborg har levet op til parrets forventninger. Odder kunne ikke have gjort noget. Det handlede om placering. barn går i børnehave og et i vuggestue. Familien bruger desuden byens biblioteket. Lisette regner med, at familien kommer til at bruge faciliteterne noget mere i fremtiden.

42 Side 42 af 52 Dato: 19. november 2014 Bilag 2: referat fra byråds-workshop Workshop i Odder Byråd referat Borgmester Uffe Jensen byder velkommen til de fremmødte. Forståelse af opgave, disciplinen og cases For at afstemme parternes tilgang til projektet gennemgår Publico, hvordan opgaven forstås. Herunder den langsigtede målsætning om borgere i Odder Kommune i Der introduceres til markedsføring af steder (place branding) som disciplin med fokus på image, profil og identitet. Publico giver eksempler på gennemførte bosætningskampagner i andre danske kommuner, herunder Horsens, Vejen, Helsingør, Silkeborg og Syddjurs. Stille brainstorm Deltagerne bedes notere, hvad kampagnen helt sikkert skal indeholde, og hvad kampagnen helt sikkert ikke skal indeholde. Blandt de indsamlede post-its, fremgår følgende (tilfældig rækkefølge): Hvad skal kampagnen helt sikkert indeholde? Lokalt ejerskab og engagement Enkelt og direkte budskab Fællesskab og tryghed/nærhed og tryghed/ Det gode trygge liv tæt på Aarhus Lille kommune Et godt børneliv/rød tråd i børnelivet Et rigt foreningsliv/frivillighed Natur, skov og strand Betal først din byggegrund, når du flytter ind Mangfoldighed mellem land og by Danmarks navle Udfoldelses- og netværksmuligheder Fred og ro i naturen Arbejde til den ene forælder i familien Et godt og tydeligt slogan Hvad skal kampagnen helt sikkert ikke indeholde? Manglende infrastruktur Landbrugskommune

43 Side 43 af 52 Dato: 19. november 2014 Manglende arbejdspladser Noget der giver negativ omtale blandt nuværende beboere Én bestemt målgruppe Dårligt vejnet Løfter der ikke holder Langt til motorvej Natur og skønhed Hvad ved vi? Publico præsenterer eller genopfrisker den viden, som ligger til grund for bosætningskampagnen. Herunder de centrale punkter i kendskabsundersøgelse (Corcom, 2011) og udbyttet af dybdeinterviews med tilvælgere og fravælgere af Odder Kommune. På baggrund af denne viden præsenteres en overordnet, arketypisk målgruppe for byrådsmedlemmerne. Der præsenteres samtidig en SWOT-analyse (styrker, svagheder, muligheder, trusler) af Odder Kommune. Øvelse 1: Hvilke værdier er Odders største styrker? Byrådets medlemmer opdeles i tre grupper, som hver fordeler 100 pct. på syv værdier, som er Odders styrker. De syv foruddefinerede værdier var: 1) gode børnefaciliteter, 2) tæt på Aarhus, 3) rimelige huspriser, 4) en rigtig by, 5) skov og strand, 6) trygt sted at bo, 7) aktivt lokalliv Herunder følger de tre gruppers fordeling af procentsatser: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gennemsnit Gode børnefaciliteter 40 % 32 % 30 % 34 % Tæt på Aarhus 25 % 25 % 45 % 31,7 % Trygt sted at bo 25 % 13 % - 12,7 % En rigtig by - 15 % 10 % 8,3 % Aktivt lokalliv 5 % - 15 % 6,7 % Rimelige huspriser - 15 % - 5 % Skov og strand 5 % - - 1,7 %

44 Side 44 af 52 Dato: 19. november 2014 I gruppernes dialog omkring fordelingen blev følgende udsagn noteret undervejs: Gruppe 1: Tæt på Aarhus supplerer det Odder mangler Det aktive lokale liv er med til at skabe det trygge miljø Flere foreninger har medlemmer, der ikke bor i kommunen. De kan være ambassadører Gruppe 2: Gode børnefaciliteter overlapper til en vis grad et trygt sted at bo Et trygt sted at bo betyder også, at man kan se sig selv her i fremtiden, når man bliver gammel Børnefaciliteter rummer også det store fritidsliv Tæt på Aarhus er lig med muligheder for job og fritidsudfoldelser Seniortilflyttere er glade for den rigtige by Aarhus-familier tænker ikke specifikt på det med trygheden, når de flytter hertil. Det vil de også finde andre steder Aktivt lokalliv er ikke i sig selv tillokkende, men et stort aktiv, når man bor her Gruppe 3: Gode børnefaciliteter må gerne ændres til det gode børneliv eller gode børnefaciliteter. Denne værdi vægtes højt, fordi det er hele vejen rundt med gode daginstitutioner, skoler osv. Man kan noget sammen som familie det er ikke kun børnene eller de voksne, men man kan noget sammen i Odder Tæt på Aarhus er den vigtigste, for uden Aarhus var Odder ingenting Rimelige huspriser er ikke en værdi, fordi hvis prisen var det styrende, så lander man ikke i Odder (by), hvor det er for dyrt ift. forventet En rigtig by : Odder er mere end Malling, for i Odder kan man det hele Trygt sted at bo overlapper med andre værdier, så den vælges ikke for sig. Eksempelvis er der overlap til gode børnefaciliteter, som kan være stisystem, der gør det trygt at færdes på cykel som barn. Det samme gælder for skov og strand. Aktivt lokalliv er også en afgørende værdi, fordi man både får det i oplandet og i byen. Det aktive lokalliv siger så meget om Odder. 50 % vil gerne høre til i et lokalt liv, og det gør de bl.a. pga. det aktive lokalliv. Der mangler nærhed som punkt Hvem taler vi så til? Publico præsenterer Statens Byggeforskningsinstituts (SBi) tre tilflyttertyper. Herefter introduceres seks forskellige familier personas som bygger på komplekse data om målgruppen fra den forudgående research. Målet med brugen af personas er, at gøre det muligt at se målgruppeudsnittene for sig. De seks fiktive familier er:

45 Side 45 af 52 Dato: 19. november ) de veluddannede redebyggere, 2) de engagerede familiemennesker, 3) de hjemvendte naturmennesker, 4) enlig forsørger med netværksbehov, 5) den sammensatte familie, 6) de herlighedssøgende Øvelse 2: Fordel 100 familier Byrådets medlemmer fordeles igen i tre grupper og bedes om at fordele 100 familier blandt de seks opstillede persona-familier. Herunder følger gruppernes fordeling: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gennemsnit De veluddannede redebyggere 27 % 65 % 45 % 45,7 % De engagerede familiemennesker 20 % 25 % 45 % 30 % De hjemvendte naturmennesker 20 % 10 % 10 % 13,3 % Den sammensatte familie 13 % - - 4,3 % De herlighedssøgende 13 % - - 4,3 % Enlig forsørger med netværksbehov 7 % - - 2,3 % I gruppernes dialog omkring fordelingen blev følgende udsagn noteret undervejs: Gruppe 1: Tror på de hjemvendte, der har familie og netværk men mener naturmennesker burde udelades Mener at det at de små lokalsamfund har meget at tilbyde enlige forsørgere. Lejlighederne i de gamle plejehjem i Gylling er fx fyldt op med enlige forsørgere. De kommer automatisk, fordi vi har gode institutioner, boliger mv. Gruppe 2: De hjemvendte bor her allerede i stor stil, fx i Hou og Hundslund Det er for svært for de enlige at realisere deres drøm her De engagerede har en bevidsthed om, at de kan blive en del af det lokale samfund Der er gode bomuligheder til de sammensatte familier Gruppe 3: De veluddannede kommer fra lejlighederne i Aarhus midtby (førstegangskøbere). I Odder kan de finde mere idyl, fordi det er mere på landet end i en forstad til Aarhus. De kommer til Odder.

46 Side 46 af 52 Dato: 19. november 2014 De engagerede kommer fra forstæderne. De kan også søge job i Odder. De kommer til Odder De hjemvendte naturmennesker : kald dem blot de hjemvendte de kommer af sig selv til Odder Den sammensatte familie : her kan én måske komme fra Odder og vende tilbage. Det hele afgøres af, hvor den anden part og børnene bor De herlighedssøgende : Odder er for provinsiel for dem. Hvis de kommer fra Aarhus, stopper de i Skaade To strategiske veje Publico præsenterer to forskellige veje, som kampagnen kan tage på baggrund af den gennemgåede analyse. Samtidig opstilles viden, målgruppe-udsnit, rationale, afledte virkemidler, styrker og svagheder for hver af de to veje, som er: 1) Odder skal opleves Odder vinder ved kendskab. Så kom og prøv os af, og oplev alt det, Odder Kommune kan tilbyde dig og din familie 2) Odder skal på landkortet mange børnefamilier har ikke Odder på radaren, men Odder har, hvad de søger, så de skal bare vide det fra nogen, der ligner dem Øvelse 3: Input til strategiske parametre Byrådets medlemmer fordeles i de tre grupper, hvori de skal tage stilling til og diskutere fem spørgsmål, der vedrører strategiske parametre for bosætningskampagnen. Herunder følger gruppernes tanker omkring de opstillede emner: 1) Skal vi satse på målgruppen, som har Odder på radaren eller ikke har Odder på radaren? Gruppe 1: Ikke Odder på radaren. OBS på at kampagnen også rammer, men ikke bekræfter dem, der vælger fra (fordomme) Gruppe 2: 70 % på radar, 30 % ikke på radar. Fordi: radar -> nemme at fange. Kampagne: Oplev Odder Kommune -> Vinder ved bekendtskab Gruppe 3: 70 % ikke på radar, 30 % på radar Uenighed om der skal satses på intet kendskab eller Odder i søgelyset. Der er potentiale for at nå mange flere, hvis der skydes bredt ud og forsøges at ramme dem, der endnu ikke kender Odder. Der er dog risiko for at drukne i mængden af de andre omkringliggende kommuner, der også vil have deres opmærksomhed.

47 Side 47 af 52 Dato: 19. november 2014 Satser vi på dem, der allerede har Odder på radaren, kan vi gå i flere detaljer med at sælge os selv. De skal bare nurses lidt mere og skubbes i den rigtige retning, fordi de i dag vælger Odder fra. De, der allerede kender Odder, er de lavthængende frugter, som der kan startes med. 2) Hvordan kan kommunen støtte strukturelt op om kampagnen? Gruppe 1: Professionel markedsføringsperson Bus og tog som samler op og tager til Odder (by+land) Ring på et nemt nummer og få informationer viderestil til relevante Samarbejde med lokale ejendomsmæglere Byggegrunde betales, når de flytter ind Kom og oplev Odder i samarbejde med det lokale erhvervsliv og foreningsliv Nuværende borgere som ambassadører i området, hvor de kommer fra Erhvervslivet er også ambassadører Facebook/instagram: fotografer din hverdag Gruppe 2: Tilflytter task force med deltagelse fra kommune, erhvervsliv og foreninger Den direkte linje for tilflyttere, bemandet med medarbejder med paratviden Kom og kig -dag, åbent i institutioner, bustur Fælles lokalt fodslag, alle skal bakke op tale kommunen op Gruppe 3: Kommunen viser hele pakken (f.eks. økonomi) Åben kommune besøg på institutionerne, skoler, fritidsliv osv. (stederne skal være gearet til det med kommunens hjælp) Mentorordning/forældre til forældre administreret af f.eks. forældrebestyrelser En fysisk mappe suppleret af en hjemmeside, der altid er opdateret -> stemme/person/relation er vigtig (evt. film med borgere fra Odder) Foreninger vil gerne hjælpe (ambassadører) 3) Skal vi markedsføre det samlede Odder-område eller Odder by + landsbyerne? Og Hvorfor? Gruppe 1: Odder by + landsbyerne Udnytte den rigtige by + forskellige boformer Gruppe 2: Det samlede Odder-område, men ikke så det er ensrettet

48 Side 48 af 52 Dato: 19. november 2014 Gruppe 3: Hele kommunen mange muligheder/mangfoldighed Det er både opland og by, der skal sættes i spil, fordi den samlede kommune rummer mangfoldighed. Vi skal både og 4) Skal kampagnens primære aktivitet ligge i Odder eller Aarhus? Og hvorfor? Gruppe 1: I Odder Vise frem opleve Odder Base i Odder med fokus på: Aarhus Syd, Hadsten, Galten, Beder/Højbjerg, Malling, Horsens Nord, Hørning/Tranbjerg, Kolt/Hasselager Gruppe 2: Primært i Odder fordi vi har noget at vise frem Også brug af sociale medier Gruppe 3: De fleste ønskede både og. Lad os starte i Aarhus og skabe kendskab og herefter invitere dem til Odder og vise, at det er sandt hvad vi siger. Vi snakker nærhed, frivillighed og tryghed og for at skabe mere sammenhæng til strategien, skal tilflytterne også til Odder og opleve. Det skal ikke foregå i Aarhus. Tilbuddet om at komme på besøg er en rigtig god ide, men det skal være fleksibelt, så det passer ind i den travle hverdag. Når kendskabet er skabt i Aarhus, skal vi stå klar med åbne arme og byde velkommen i Odder, for Odder skal opleves! 5) Skal målgruppen primært overbevises via deres egen oplevelse eller via andre børnefamiliers? Gruppe 1: Egne oplevelser Gruppe 2: Interesse vækkes via andre børnefamilier Hvis jeg får noget at vide, vil jeg selv opleve det Gruppe 3: nåede ikke besvarelsen af dette spørgsmål Spørgsmål og afrunding Byrådsmedlemmerne har mulighed for at stille de sidste afklarende spørgsmål. Uffe Jensen runder af og orienterer om den videre proces.

49 Side 49 af 52 Dato: 19. november 2014 Bilag 3: De seks personas

50 Side 50 af 52 Dato: 19. november 2014

51 Side 51 af 52 Dato: 19. november 2014

52 Side 52 af 52 Dato: 19. november 2014

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

BRANDING Hvordan kan vi hjælpe hinanden til vækst? Det fælles landdistriktsråd 27/3 2014

BRANDING Hvordan kan vi hjælpe hinanden til vækst? Det fælles landdistriktsråd 27/3 2014 BRANDING Hvordan kan vi hjælpe hinanden til vækst? Det fælles landdistriktsråd 27/3 2014 Kommunens brandingindsats Branding i samarbejde med 2+1, workshops i 2013 Britt Harboe kommunikationschef, projektleder

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

ETK kampagne INDHOLD

ETK kampagne INDHOLD ETK KAMPAGNE 1 INDHOLD 1. Baggrund...side 3 2. Mål...side 4 3. Målgrupper...side 4 4. Strategi...side 5 5. Kampagneelementer...side 8 2 1. Baggrund Køge Kommune har vedtaget et kvalitetsløft af kommunens

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune Bosætningsanalyse - bearbejdet udgave af rapport Greve Kommune 2005 Indholdsfortegnelse: Resumé s. 5 Hvem flytter til Greve? s. 6 Hvorfor flytte til Greve? s. 7 Hvem flytter fra Greve? s. 8 Hvorfor flytte

Læs mere

Branding- og bosætningsstrategi

Branding- og bosætningsstrategi Branding- og bosætningsstrategi 2017-2018 Forfatter: Kultur og Fritid/ Strategi og Politik Revideret den 29. marts 2017 Dokument nr. 480-2017-106546 Sags nr. 480-2017-682 Indhold Baggrund... 2 Formål...

Læs mere

Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017

Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017 Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017 Formålet med vores egen kampagnen er at skabe opmærksomhed omkring ensomhed komme med løsninger til hvordan man kommer ud af ensomhed inspirere til at få andre

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Lige midt imellem Markedsføring af Hodsager, Feldborg & Haderup Feldborg d. 29. sep. 2016 Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Indholdsfortegnelse over vores ansøgning 03 Ansøgning 04 Identitet

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Volkswagen Håndbog til sociale medier

Volkswagen Håndbog til sociale medier Volkswagen Håndbog til sociale medier 01 Formål og målgruppe 04 Tone of voice 02 Hvordan er man relevant på Facebook? 05 Planlæg dit indhold 03 Effektivt Facebook-indhold 06 Annoncering 01 Formål og målgruppe

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor JAGT & GAMEFAIR Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor 20. & 2 aug. 2 1. 016 kl. 10-17 Målrettet strategi på at øge besøgstal med 40% og forventer op mod 7.000 besøgende. Enestående og imponerende trofæudstilling.

Læs mere

Fokusområder i 2015. Den 26. marts 2014 vedtog Viborg Byråd en skærpet markedsføringsprofil med fire styrkepositioner:

Fokusområder i 2015. Den 26. marts 2014 vedtog Viborg Byråd en skærpet markedsføringsprofil med fire styrkepositioner: Fokusområder i 2015 Fokusområde Status pr. 30.06.2015 Status Markedsføring Viborg Kommune skal markedsføres yderligere med henblik på at skabe vækst. Det skal ske via tiltrækning af tilflyttere, studerende,

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening Ram plet med jeres markedsføring Effektiv markedsføring af din skytteforening Skab en effektiv markedsføring og kommunikation af din skytteforening. Koncentration. Sigt. Ram plet. Kom godt i gang med markedsføring

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012.

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012. 2012 Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Bliv samarbejdspartner med ASV

Bliv samarbejdspartner med ASV Bliv samarbejdspartner med ASV ASV er Aarhus Studenternes Volleyforening, der er blandt Danmarks største og ældste volleyball klubber. Klubben består af en stor andel medlemmer, primært studerende, fordelt

Læs mere

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS 05-08-2013 Gruppe: 7 Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS INDHOLDSFORTEGNELSE Problemformulering... 2 Metode... 3 Produkter... 3 Planlægning og proces... 4 Interessent... 4 Analyse af toys R

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse.

Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse. 1 Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse. Idegrundlag side 2 Kort fortælling om projektet side 3+4 Markedsføring/Medier side 4 Økonomi side 5 Tidsplan/to do side 5 Projekt Sund Assens Kommune

Læs mere

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016 Bosætningspotentialet i Hedenstederne Tilflytteranalyse 2016 Spørgsmål Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv? Har det betydning for vores

Læs mere

Djursland stikker næsen frem - Opfølgning på møde d. 28. april

Djursland stikker næsen frem - Opfølgning på møde d. 28. april Djursland stikker næsen frem - Opfølgning på møde d. 28. april Baggrund Kendskabet til Norddjurs som job- og beboelsesområde er meget lavt. En imageundersøgelse fra Epinion afslører at manglende jobmuligheder

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi for byudviklingsområdet Egedal By

Kommunikationsstrategi for byudviklingsområdet Egedal By Kommunikationsstrategi for byudviklingsområdet Egedal By Målet for strategien: Målet med strategien er, at kommunikationen og markedsføringen sker på en sådan måde, at udviklingen af Egedal By støttes

Læs mere

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Kampagnen har udelukkende været digital med et miks af mediekanalerne: Adwords (50%) Search og bannerannoncering Facebook (10%) RTB (40%) - bannerannoncering

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Medieinformation KONTAKT. Peder van der Schaft Tlf. 30 22 33 44 ps@aarhuspanorama.dk aarhuspanorama.dk

Medieinformation KONTAKT. Peder van der Schaft Tlf. 30 22 33 44 ps@aarhuspanorama.dk aarhuspanorama.dk Medieinformation 2016 KONTAKT Peder van der Schaft Tlf. 30 22 33 44 ps@aarhuspanorama.dk aarhuspanorama.dk OM AARHUS PANORAMA Aarhus Panorama er et lokalt gratismagasin, der med nysgerrighedens lygte søger

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen Evaluering 2011 Indhold Annonceringsoversigt Facebook Presse Online trafik Effekter af markedsføring Kendskab til julekalenderen Annonceringsoversigt Trykt annoncering Jyllandsposten julemagasin (3. december)

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Branding Brønderslev-Dronninglund Kommune. Skabt af ildsjæle, foråret 2006

Branding Brønderslev-Dronninglund Kommune. Skabt af ildsjæle, foråret 2006 Branding Brønderslev-Dronninglund Kommune Skabt af ildsjæle, foråret 2006 Indhold Forord Resultatet o Fordomme o Styrker/svagheder o Brand + kerneværdier o Hvad skal der satses på? o Forankring Proces

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Kvinder Længe Leve blev lanceret af Hjerteforeningen i 2007. Baggrunden var, at hver 3. dødsfald bl.a. danske kvinder skyldes en hjertekarsygdom, og dermed er det den hyppigste dødsårsag

Læs mere

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET ERHVERVSINFO NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE Maj 2017 01 02 03 NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET SKUB I VÆKSTEN PÅ ERHVERVSOMRÅDET LANDSDÆKKENDE

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Informationskampagne. Midttrafik

Informationskampagne. Midttrafik Informationskampagne Nyt busnet Midttrafik 1 Baggrund I august 2010 vedtog Aarhus Byråd den Kollektive Trafikplan. I praksis betyder den nye plan en ændring af samtlige busruter og busnumre i Aarhus. Busruterne

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

ARTREBELS VS. ØRESTADEN STREET ART

ARTREBELS VS. ØRESTADEN STREET ART ARTREBELS VS. ØRESTADEN STREET ART INdledning Københavns Kommune og Grundejerforening Ørestad Citys vision om at forære København et kunstværk er et beundringsværdigt initiativ, som kan gå verden rundt

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere