HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO"

Transkript

1 HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017

2 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som handelsby.. Side 5 Adgang til natur..... Side 15 Bolig, trafiksikkerhed og udviklingen i Holbæk Kommune. Side 20 Side 1

3 Om undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et særligt fokus på, hvordan borgerne kan inddrages, så vi i fællesskab udvikler kommunen. Én blandt flere metoder er Holbæk Kommunes borgerpanel, hvor byrådet kan spørge borgerne om en række emner, hvor borgerne kan være med til at udvikle kommunen. I november og december 2016 bad Holbæk Kommune for 7. gang borgerne i panelet om at tilkendegive deres holdninger denne gang om Holbæk Kommune som sted at bo. Panelundersøgelsen løb i perioden 16. november til 7. december I alt blev der sendt spørgeskema ud til borgere, hvoraf de 556 tog imod og besvarede undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 54,4%. Blandt de deltagende i undersøgelsen, er der en underrepræsentation af unge i aldersgruppen år og en underrepræsentation fra Anden by/landsby/landområde i Holbæk Kommune. Resultaterne giver en fin pejling og er udtryk for deltagernes holdning, men kan ikke umiddelbart generaliseres til alle borgere i Holbæk Kommune. Side 2

4 Om resultat og rapport Denne rapport præsenterer en række af de mest interessante resultater fra borgerpanelet om Holbæk Kommune som sted at bo, som vi har bearbejdet indtil nu. Denne rapport og de øvrige resultater vil indgå i bl.a.: Vidensgrundlag til administrationens videre arbejde med følgende: Trafik og parkeringsforhold Byliv Naturpolitik Ny kommuneplan Tiltrækning af nye borgere Måling på oplevelse af medarbejderne i forbindelse med En Stræk Medspiller Måling på oplevelse af den skriftlige kontakt med Holbæk Kommune Undersøgelsens samlede resultater kan ses på Her findes også en fuldstændig oversigt over kommentarer fra borgerpaneldeltagerne. Har du spørgsmål til resultaterne eller borgerpanelet, kan du kontakte Holbæk Kommune, Side 3

5 Sammenfatning Skal Holbæk by blive en bedre handelsby, skal der skabes bedre parkeringsforhold, samt mindre eller ingen biltrafik i Ahlgade. Unge har en markant større efterspørgsel på et bredere udvalg af restauranter og butikker i Holbæk by end øvrige borgere. Til at skabe en mere levende bymidte, peger 74% på afholdelse af flere markedsdage som det vigtigste Størstedelen af deltagerne er tilfredse med både afstanden til og kvaliteten af naturen i Holbæk Kommune og de synes, at de har gode muligheder for at komme ud og opleve den. 21% har overvejet at flytte til en anden kommune. Heraf angiver 30% ønske om bedre service som den primære årsag til, at de har overvejet flytning. Hovedparten af deltagerne bor i én-familiebolig i dag, men der er interesse for andre boligformer inden for de næste 10 år som fx ældrevenlige boliger, bofællesskab, økosamfund og Ollekolle. 50% af deltagerne oplever trafikken i deres lokalområde som tryg at færdes i på cykel eller til fods. 18% svarer, at de ofte eller altid underlader at cykle eller gå, da de ikke oplever trafikken som sikker. Deltagerne er mest tilfredse med udviklingen af indkøbsmuligheder og kulturtilbud i Holbæk Kommune. Der er størst utilfredshed med udviklingen med servicetilbuddene som kommuneskoler, dagtilbud, forhold for ældre og offentlig transport. Side 4

6 Holbæk by som handelsby Opsummering Deltagerne mener, at Holbæk by har et bredt udvalg af butikker, og at det er nemt at komme rundt til fods. Samtidig er et bredt udvalg af butikker også grunden til, at deltagerne vælger en anden handelsby end Holbæk. Skal Holbæk by blive en bedre handelsby, skal der skabes bedre parkeringsforhold og mindre eller ingen biltrafik i Ahlgade. Unge har en markant større efterspørgsel på et bredere udvalg af restauranter og butikker end øvrige deltagere. Skal der skabes en levende bymidte, mener 74% at markedsdage vigtig. Side 5

7 Bredt udvalg af butikker i Holbæk by og det er nemt at komme rundt til fods Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere Holbæk by på forskellige kriterier. Deltagerne er mest enige i, at det er nemt at komme rundt i Holbæk by til fods. Dernæst kommer udvalget af butikker, samt cafeer og restauranter. Deltagerne scorer lavest, når der spørges til, om byen er handicapvenlig, og om byen har gode parkeringsmuligheder. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i frekvensopdelingen, men kan ses til højre for figuren. Gns= gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1= Helt uenig og 5= Helt enig. Side 6

8 Ældre mest tilfredse med udvalget af butikker, caféer og restauranter men mindre tilfredse med fremkommeligheden Opdeles resultaterne på tværs af alder, ses det af figuren, at de yngste deltagere i mindre grad oplever, at Holbæk by har et bredt udvalg af butikker, caféer og restauranter ift. de øvrige deltagere. Tilfredsheden med at komme rundt i byen til fods, på cykel eller i bil falder med alderen, således at den ældste aldersgruppe scorer lavest på disse forhold ved byen. Den yngste og ældste aldersgruppe scorer lavest, når der spørges til, om Holbæk by er fri for skrald. Undersøgelsen viser endvidere, at paneldeltagerne fra Holbæk by oplever i mindre grad end de øvrige deltagere, at Holbæk by er fri for skrald. Note: Gns= gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1= Helt uenig og 5= Helt enig. Side 7

9 Holbæk by er den mest besøgte handelsby blandt deltagerne 58% af deltagerne tager som oftest til Holbæk by, når de skal handle andet eller mere end dagligvarer. Dernæst kommer Roskilde med 14% og København med 9%. Der er en større andel af den yngste aldersgruppe, der handler i Roskilde og København end de andre aldersgrupper, som overvejende handler i Holbæk. Ved Anden handelsby angives særligt Slagelse eller andre byer i Holbæk Kommune. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Side 8

10 Bredt udvalg af butikker er væsentlig årsag til at de forskellige handelsbyer vælges Figuren viser deltagernes besvarelse på årsager til valg af handelsby samlet set og for dem der primært handler i hhv. Holbæk by og de andre handelsbyer samlet. Holbæk by vælges primært, fordi paneldeltagerne bor tæt på byen (61%) og det brede udvalg af butikker (60%). Foruden at det er nemt at komme til byen (37%). Derimod scorer Holbæk by sammen med København lavere end de øvrige byer ift. parkeringspladser både når der spørges til om de ligger tæt på butikkerne og om det er nemt at finde parkering. Undersøgelsen viser desuden, at byer som Roskilde og København vælges pga. udvalget af butikker, men også pga. levende bymidte og udvalget af cafeer og restauranter. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte flere kryds, og tallene summer derfor ikke til 100%. Side 9

11 Parkeringsforhold og mindre trafik i Ahlgade er vigtige forhold til at sikre Holbæk by som attraktiv handelsby 43% af deltagerne angiver, at bedre parkeringsforhold i Holbæk by kan gøre Holbæk by til en mere attraktiv handelsby. Herefter kommer, at Ahlgade ændres til at være gågade (36%) og mindre trafik i Ahlgade (33%). Figuren viser desuden, at deltagere, der primært handler i andre handelsbyer end Holbæk by, i højere grad vurderer, at bedre parkeringsforhold og et bredere udvalg af butikker vil gøre Holbæk by mere attraktiv for dem. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte flere kryds, og tallene summer derfor ikke til 100%. Side 10

12 Der er forskel på, hvad deltagerne vurderer er vigtigst for at gøre Holbæk by til en mere attraktiv handelsby Figuren viser bl.a., at den yngste aldersgruppe i højere grad end øvrige angiver bredere udvalg af butikker, caféer og restauranter for at gøre Holbæk by mere attraktiv. Aldersgrupperne årige og årige angiver i højere grad end øvrige, at byen skal være mere børnevenlig. Den ældste aldersgruppe har ikke har samme behov for flere aktiviteter i handelsgaderne som de øvrige, men sætter derimod pris på handicapvenligheden. Undersøgelsen viser desuden, at paneldeltagerne fra Holbæk by i højere grad end de øvrige angiver, at Holbæk by vil være mere attraktiv for dem, hvis det bliver nemmere at komme rundt på cykel, og hvis gaderne forskønnes. Undersøgelsen viser også, at mænd i højere grad end kvinder er interesseret i aktiviteter. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte flere kryds, og tallene summer derfor ikke til 100%. Side 11

13 Særligt markedsdage vurderes til at kunne give en mere levende bymidte Deltagerne er særligt interesserede i markedsdage i Holbæk by. 74% angiver, at markedsdage vil kunne give en mere levende bymidte. Dernæst kommer aftenssalg, som 35% angiver vil kunne give en mere levende bymidte og 33%, at gademusik vil gøre bymidten mere levende. Opdelt på alder viser undersøgelsen, at de to yngste aldersgrupper i højere grad end de øvrige er interesseret i aktiviteter for børn. De 66+ årige er i mindre grad end de øvrige aldersgrupper interesseret i aftensalg og sportsarrangementer. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte flere kryds, og tallene summer derfor ikke til 100% Side 12

14 De ældste paneldeltagere bruger særligt de trykte medier til at finde information om aktiviteter og oplevelser 61% af deltagerne ser oftest information om aktiviteter og oplevelser i Holbæk by i By og Land. Dernæst kommer Nordvestnyt med 32%. Det er især de ældste aldersgrupper, der bruger disse to medier til at finde information om aktiviteter og oplevelser, mens den yngre aldersgruppe i højere grad end de øvrige bruger facebook-siderne og særligt Holbæk Kommunes facebookside. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte flere kryds, og tallene summer derfor ikke til 100%. Side 13

15 Der er ikke bred enighed om parkeringsforholdene i Holbæk by 78% af deltagerne parkerer som oftest i Holbæk by som kunde. 10% som beboer og 3% ifm. arbejde. 4% af deltagerne er helt enige i, at parkeringspladsernes tidsbegrænsning og skiltningen over parkeringspladserne er passende. 5% er helt enige i, at der som oftest er tilstrækkelig med parkeringspladser. 25% af deltagerne er helt enige i, at det vil være godt med færre parkeringspladser i Ahlgade for at skabe mere plads til gående i cyklister i gade. Undersøgelsen viser desuden, at deltagerne fra Holbæk by i højere grad end øvrige oplever, at tidsbegrænsningen er passende. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i frekvensopdelingen, men kan ses til højre for figuren. Gns= gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1= Helt uenig og 5= Helt enig. Side 14

16 Adgang til natur Opsummering Størstedelen af deltagerne oplever passende afstand til natur, strand eller grønne områder. Deltagerne oplever god natur i Holbæk Kommune, og det vigtigste er, at naturen på stedet giver en særlig oplevelse. Særligt deltagerne fra Holbæk by er tilfredse med mulighederne for naturen i kommunen. Side 15

17 Størstedelen af deltagerne oplever passende afstand til natur, strand eller grønne områder 2 ud af 3 af deltagerne har op til 1 km til nærmeste natur, park eller andre grønne områder. Figuren viser, at paneldeltagerne er overvejende enige i, at afstanden til naturen, park og grønne områder er passende for dem. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i frekvensopdelingen, men kan ses til højre for figuren. Gns= gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1= Helt uenig og 5= Helt enig. Side 16

18 Deltagerne oplever god natur i Holbæk Kommune Med en gennemsnitsscore på 4,2, er deltagerne generelt enige i, at der er mange steder med god natur i Holbæk Kommune, og at der er mange muligheder for at komme ud og nyde denne natur. Deltagerne er også relativ tilfredse med stierne i naturområderne og adgangsvejen dertil. Som det fremgår af figuren, er de to ældste aldersgrupper relativ mere tilfredse end de øvrige deltagere med både mulighederne for naturen, stierne og adgangsvejen dertil. Note: Gns= gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1= Helt uenig og 5= Helt enig. Side 17

19 Særligt deltagerne fra Holbæk by er tilfredse med mulighederne for naturen i kommunen En opdeling på tværs af geografi viser, at deltagerne fra Holbæk by generelt er mere tilfredse end de øvrige deltagere med både mulighederne for naturen, stierne og adgangsvejen dertil. Note: Gns= gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1= Helt uenig og 5= Helt enig. Side 18

20 Vigtigt at naturen på stedet giver en særlig oplevelse 58% af deltagerne angiver, at det har betydning for valget af et område, om naturen på stedet giver en særlig oplevelse. Dernæst kommer muligheden for rundture i området (53%) og vedligehold af stierne, så de ikke gror til (52%). Færrest angiver, at det er vigtigt, at man må have hunden løs (16%), og at der er gode informationsskilte/foldere om området (18%). Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte flere kryds, og tallene summer derfor ikke til 100% Side 19

21 Bolig, trafiksikkerhed og udviklingen i Holbæk Kommune Opsummering 21 % har overvejet at flytte til en anden kommune. Heraf angiver 30% ønske om bedre service som den primære årsag til, at de har overvejet at flytte. Hovedparten af deltagerne bor i én-familiebolig i dag, men der er interesse for andre boligformer inden for de næste 10 år som fx ældrevenlige boliger, bofællesskab, økosamfund og Ollekolle. 50% af deltagerne oplever trafikken i deres lokalområde som tryg at færdes i på cykel eller til fods. 18 % af deltagerne svarer, at de ofte eller altid undlader at cykle eller gå, da de ikke oplever trafikken som sikker. Deltagerne er mest tilfredse med udviklingen af indkøbsmuligheder og kulturtilbud i Holbæk Kommune. Der er størst utilfredshed med udviklingen med servicetilbuddene som kommuneskoler, dagtilbud, forhold for ældre og offentlig transport. Side 20

22 21% af deltagerne, der har boet i kommunen i mindst to år, har overvejet at flytte fra kommunen Knap 75% af de deltagende i undersøgelsen har boet i Holbæk Kommune i 10 år eller mere. 98% af deltagerne har boet i kommunen i mere end 2 år. Blandt disse har 21% haft overvejelser om at flytte fra kommunen som angivet i figuren. 61% har ikke overvejet at flytte, mens 16% har overvejet at flytte til anden bolig i kommunen. Som det fremgår af figuren, er det særligt de to yngste grupper af deltagere, der overvejer at flytte til anden bolig i kommunen eller til anden kommune. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Side 21

23 Bedre servicetilbud i andre kommuner har bl.a. været årsag til overvejelse om fraflytning fra Holbæk Kommune Blandt dem, der har overvejet at flytte fra kommunen, angiver 30% af dem, at de ønsker/ønskede en kommune med bedre servicetilbud. Herefter kommer bl.a. mere byliv, tættere på familie/venner og arbejde, som argumenter for at flytte fra kommunen. 32% angiver Andet. Her nævnes bl.a. forhold som jobmuligheder og serviceniveauet. Undersøgelsen viser ved en opdeling på aldersgrupper, at den ældste aldersgruppe særligt angiver det at flytte tættere på familie og venner, mens den yngste gruppe særligt angiver arbejde, og de årige særligt bedre servicetilbud som årsager til, at de har overvejet at flytte fra Holbæk Kommune. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte flere kryds, og tallene summer derfor ikke til 100%. Når der opdeles i aldersgrupper, er der relativ få besvarelser i nogle af grupperne (Eksempelvis 15 besvarelser i den ældste aldersgruppe) Side 22

24 Godt halvdelen af paneldeltagerne bor i parcelhus/villa - men mindre interesse for det om 10 år til fordel for rækkehuse Figuren viser, at 56% af deltagerne bor i parcelhus/villa i dag og 35% af deltagerne angiver, at denne boligtype også kunne være interessant om 10 år. For rækkehuse viser figuren, at 12% bor i rækkehus i dag, mens 33% vurderer, at det kunne være en relevant boligtype inden for de næste 10 år. Undersøgelsen viser desuden, at parcelhus/villa bliver mere interessante for den yngste aldersgruppe i forhold til i dag, mens den er faldende for de øvrige aldersgrupper. Rækkehuse bliver mere interessante for alle aldersgrupperne, og særligt for de årige. Interessen for etagebyggeri stiger særligt for den ældste aldersgrupper i forhold til i dag. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte flere kryds i spørgsmålet om boligtyper, der kunne være interessante inden for de næste 10 år. Tallene summer derfor ikke til 100% ifm. spørgsmålet om fremtidig boligtype. Side 23

25 Hovedparten af deltagerne bor i én-familiebolig i dag, men der er interesse for andre boligformer inden for de næste 10 år Hovedparten (89%) af deltagerne i undersøgelsen bor i én-familiebolig. 2% bor i bofællesskab og 3% i ældrebolig. Figuren viser også, at bofællesskab, økosamfund, ældrevenlig bolig og Ollekolle kunne være mere interessant inden for de næste 10 år end det er benyttet i dag. Undersøgelsen viser også, at det især er den yngste aldersgruppe, der er interesseret i økosamfund inden for de næste 10 år, mens den ældste aldersgruppe er relativ mindre interesseret i bofællesskab i forhold til de øvrige aldersgrupper. Naturligt nok er de to ældste aldersgrupper mest interesseret i ældrevenlige boliger og ollekolle i de kommende år og mindre interesseret i én-familieboliger i forhold til de to øvrige aldersgrupper. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte flere kryds i spørgsmålet om boligformer, der kunne være interessante inden for de næste 10 år. Tallene summer derfor ikke til 100% ifm. spørgsmålet om fremtidig boligform. Side 24

26 Halvdelen af deltagerne oplever, at det er trygt at færdes på cykel eller til fods i deres lokalområde Undersøgelsen viser, at 12% er helt enige og 38% er enige i, at det er trygt at færdes på cykel eller til fods i deres lokalområde. Figuren viser, at mænd er relativ mere trygge end kvinder. Tilsvarende er gældende for deltagerne i Holbæk by. Af figuren ses desuden, at de årige deltagere i mindre grad end de øvrige oplever, at det er trygt at færdes på cykel eller til fods i deres lokalområde. Note: Gns= gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1= Helt uenig og 5= Helt enig. n angiver antal besvarelser. Side 25

27 18% undlader altid eller ofte at tage cyklen eller gå på grund af dårlig trafiksikkerhed Undersøgelsen viser, at 5% altid og 13% ofte undlader at transportere sig selv på cykel eller til fods på grund af dårlig trafiksikkerhed. Figuren viser, at kvinder i højere grad end mænd fravælger cykel/gang på grund af trafiksikkerheden. Af figuren ses også, at de årige deltagere i højere grad fravælger cykel/gang på grund af trafiksikkerheden. Tilsvarende er gældende for deltagerne i landsbyerne/landområderne. Note: Gns= gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1= Altid og 5= Aldrig. n angiver antal besvarelser. Side 26

28 Udviklingen i Holbæk Kommune har været bedst ift. indkøb, det kulturelle og naturen dårligst ift. servicetilbud 39% af deltagerne har oplevet, at indkøbsmulighederne er blevet bedre de seneste år. Tilsvarende angiver 38%, at kulturtilbud- og faciliteterne er blevet bedre og 29%, at muligheden for at opleve et spændende byliv er blevet bedre. Derimod oplever 2%, at kommuneskolerne er blevet bedre, 6% at børnepasningstilbud er blevet bedre og 4%, at forholdene for de ældre er blevet bedre. Det bemærkes, at der ved flere af spørgsmålene er en høj andel med Ved ikke/ikke relevant. Disse er trukket ud af frekvensopdelingen med Bedre-Uændret-Dårligere. Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne Ved ikke indgår ikke i frekvensopdelingen, men kan ses til højre for figuren. Gns= gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-3, hvor 1= Dårligere og 3= Bedre. Side 27

29 Deltagerne fra Holbæk by er mere tilfredse med udviklingen end de øvrige deltagere på flere områder Det fremgår af figuren, at deltagerne fra Holbæk by er relativ mere tilfredse med udviklingen på de angivne områder i figuren. Eksempelvis scorer deltagerne fra Holbæk by 2,4 på Kulturtilbud og faciliteter, mens de øvrige områder scorer mellem 1,8-2,2. Undersøgelsen viser desuden, at deltagere, der har overvejet at flytte fra kommunen, generelt scorer lavere på alle spørgsmål om udviklingen i kommunen end de øvrige deltagere i undersøgelsen. Note: Gns= gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-3, hvor 1= Dårligere og 3= Bedre. Side 28

HOLBÆK IMAGES - INTERNATIONALT KUNSTPROJEKT I HOLBÆK KOMMUNE

HOLBÆK IMAGES - INTERNATIONALT KUNSTPROJEKT I HOLBÆK KOMMUNE HOLBÆK IMAGES - INTERNATIONALT KUNSTPROJEKT I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT NOVEMBER 2016 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH-LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning.. Side 4-5 De unges

Læs mere

Borgerpanelet består af bredt udsnit af borgere, som administrationen har mulighed for at stille spørgsmål.

Borgerpanelet består af bredt udsnit af borgere, som administrationen har mulighed for at stille spørgsmål. VÆKST OG BÆREDYGTIGHED SEKRETARIATET Notat Dato: 29. september 2016 Spørgsmål til borgerpanelet På mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 5. januar 2016 besluttede udvalget hvilke emner, der skal indgå

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT OKTOBER 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS MAJ 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Oplevelser i Holbæk

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE NR. 8 - RESULTATOVERSIGT SEPTEMBER 2017 Undersøgelsen I Holbæk Kommunes borgerpanel, kan byrådet spørge et bredt udvalg af borgere om holdninger, erfaringer

Læs mere

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE RESULTATOVERSIGT OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER AUGUST 2016 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Baggrund for undersøgelsen Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Tilfredshed

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Borgerpanel rapport. Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr.

Borgerpanel rapport. Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr. ODDER KOMMUNE Byrådsservice Borgerpanel rapport Til : Byrådet Kopi til : Fra : Byrådsservice Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr.:

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Livskvalitet i seniorbofællesskaber

Livskvalitet i seniorbofællesskaber 5. april 2017 Livskvalitet i seniorbofællesskaber Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen Om undersøgelsen Bygger ovenpå tidligere undersøgelse blandt formændene i landets seniorbofællesskaber Målgruppen

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE VEJLE 2007 Vejle Kommune 2007 Side 1 LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF PROMONITOR SYDDANSKE FORSKERPARKER, august 2007 BORGERPANELUNDERSØGELSE

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2014 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2014 3 Kundeinterviews 4 Resultater - Top 5 (i følge kunderne) 19 Juryens bedømmelse 25 Kundernes vs. juryens bedømmelser 27

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Medlemmerne og boligforhold

Medlemmerne og boligforhold Analyse for Ældre Sagen: Medlemmerne og boligforhold Rapport August 2007 Indhold Baggrund, formål og metode side 3-4 Del 1: Konklusion side 5-9 Del 2: Detailresultat side 10-58 Side 2 Baggrund, formål,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Elever i 6.- 9. klasser Baselinemåling beelser: 1.675 Svarprocent: 41,88% Side 1 ud af 12 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere