Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2012 i Fredericia Idrætscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2012 i Fredericia Idrætscenter"

Transkript

1 Foreninger: Landskredsen - Coop Alliancen - Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund -Jernbanerfritid - Postens Idrætsog Fritidsforbund - Skat Fritid & Idræt - Dansk Hospitalsidræt - Dansk Taxi Sport - Kommunernes Fritidsog Idrætsforbund - Dansk Politi Idrætsforbund - Arriva IF Landskredsens bestyrelse og foreningskonsulent Bo Ravn Bertelsen Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2012 i Fredericia Idrætscenter Deltagere: Per Svendson Susanne Larsen Børge Heering Gert Uffe Andersen Robert Hansen Lena Thomsen Frantz Jønsson Lars Martin Svendsen Morten Grejsler Bo Ravn Bertelsen Postens Idræts- og Fritidsforbund Coop Alliancen Dansk Levnedsmiddelidrætsforbund Dansk Hospitals Idræt Dansk Politi Idrætsforbund Kommunernes Fritids- og Idrætsforbund Danske Jernbaners Fritidsforbund Arriva IF Skat Fritid og Idræt Dansk Firmaidrætsforbund Uden afbud: Per Jakobsen Dansk Taxi Sport Referent: Birger Weiling Landskredskontoret Mødet afholdt i forlængelse af Landskredsens seminar. Pkt. 1: Godkendelse af referat Bestyrelsesmøde den 28. oktober 2011 Godkendt uden bemærkninger. Pkt. 2: Landskredsstævne 2011 Birger Weiling orienterede om, at forretningsudvalget havde ændret i budgettet for Landskredsstævnet. Bl.a. sættes deltagergebyret op fra kr. 100 til kr Hjemmeside:

2 pr. person og deltagelse i aftenfest stiger fra kr. 125 til kr Derudover fjernes deltagerbeviser (t-shirts), musik til aftenfesten ændres fra kr til kr og madprisen må maks. være kr. 150 ved indkøb. Derudover ser vi på, hvordan vi kan få økonomien vedr. landskredsstævnet til at være en positiv post i Landskredsens regnskab. Pkt. 3. Meddelelser / bordet rundt S.E.L. Coop har lige holdt indendørs fodbold i Vejen den 22. januar 2012 med 40 hold. Fodboldstævne afholdes i Ålborg og Albertslund den 12. februar Pkt. 4. Økonomi Børge Heering omdelte og gennemgik regnskabet. Regnskabet for 2011 er godkendt af revisorerne. Budgettet skal tilrettes med de netop ændrede beløb. Pkt. 5. Landskredsens fremtid og Regionale stævner Nedenfor notat vedr. møde med Dansk Firmaidrætsforbund og Landskredsens seminar. Pkt. 6. Årsmøde Birger Weiling orienterede om, at det kommende årsmøde afholdes i Fredericia Idrætscenter lørdag den 3. marts Der planlægges ikke efterfølgende seminar. Pkt. 7. Eventuelt - Per Svendson fik en lille hilsen som tillykke med brylluppet. Udsendt den 30. januar 2012 Birger Weiling Side 2 af 7

3 Møde med Forbundsstyrelsen Per Svendson bød velkommen til mødet med Peder Bisgaard, Ragna Knudsen og Jan Steffensen fra Dansk Firmaidrætsforbund og lagde op til en snak omkring landskredsens fremtid. Per orienterede om, at Landskredsens forretningsudvalg aftenen før, havde kigget på aktivitetsniveau og økonomi og spurgte derfor om styrelsens forventninger til bl.a. at Landskredsen var i gang med at arrangere regionale stævner, f.eks. et-to stævner i 2012 og tre-fire stævner i Peder Bisgaard startede lidt længere tilbage i historien da kredsene blev nedlagt, men nu er der mere fokus på bl.a. medlemstal og hvad pengene bliver brugt til. Peder Bisgaard beklagede den manglende dialog ved forbundets planlægning af efterårets repræsentantskabmøde og ville gerne i dialog med Landskredsen, da udvidelse af Landskredsens aktiviteter med et par stævner måske ikke er nok. Der var en kort snak omkring en arbejdsgruppe af forbundets konsulenter der interviewede landsforeningerne for nogle år siden. Gruppen blev nedlagt uden at der egentlig kom noget ud af det. Jan Steffensen spurgte, om landsforeningerne egentlig ville Landskredsen og om hvorfor landsforeningerne ikke alle reklamerer for f.eks. Landskredsstævnet? Der var enighed om at landsforeningerne ville Landskredsen, for det var et godt forum for især erfaringsudveksling da man som landsforening ikke føler at man hører hjemme i de regionale møder. Der føler man sig nærmest udenfor.,jan Steffensen oplyste at alle landsforeninger bør have et til to stævner at tilbyde deres egne medlemmer og en folder som "sælgeren" kan tage med rundt - og det har de fleste af landsforeningerne. Jan Steffensen sagde, at Forbundet ønskede en handlingsplan som 1. prioritet og at fokus efterfølgende skulle være at få regionale stævner i gang. Det gælder om at vise at vi vil Landskredsen og så få gang i aktiviteterne. På spørgsmål fra Børge Heering erklærede forbundet sig villige til at kigge på et oplæg omkring opdatering / ændring af optagelsesbetingelserne. Børge Heering spurgte også ind til Forbundets holdning vedr. tilskudsbeløb pr. medlem til landsforeninger kontra de lokale firmasportsforeninger. Svaret var, at hjerteblodet lå hos de lokale firmaidrætter samt at det var svært at ændre på beløbene, da evt. yderligere tilskud skulle tages fra de lokale firmasportsforeningers tilskud. Per Svendson takkede for et godt møde og meddelte at Landskredsen nu skulle fortsætte dagen med oplæg af Camilla Svenstrup fra Dansk Firmaidrætsforbund og efterfølgende skulle der være seminar med fokus på landskredsens fremtid. Side 3 af 7

4 Regionale stævner v/ Camilla Svenstrup Vi fik input til at få mere information fra Landskredsen ud igennem landsforeningerne. Der skal træffes aftaler om, at informationen skulle videresendes straks til rette modtagere, lægges på landsforeningernes hjemmeside, evt. bruge Forbundets muligheder osv. Vi blev klædt på til det efterfølgende seminar. Seminar vedr. regionsstævner og landskredsstævnet Bo Ravn Bertelsen var ordstyrer og vi kom ind på disse punkter. Hvad vil vi? Regionale stævner - hvad er det? Hvorfor regionale stævner i Landskredsen? Hvordan skal det organiseres? Hvilke idrætter kan tiltrække deltagerne? Hvor og af hvem skal stævnerne afvikles? Hvilke ressourcer har vi? Landskredsstævnet - kan vi gøre det bedre? Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Børge Heering, Lena Thomsen, Bo Ravn Bertelsen og Birger Weiling som skal lave udkast til en handlingsplan. Handlingsplanen fremlægges på Landskredsens årsmøde den 3. marts Der var enighed om at både landsforeninger og Landskredsen kan afholde regionale stævner. Der var enighed om, at overskud og underskud tilfalder arrangøren. Der blev allerede budt ind med følgende regionale landskredsstævner: I 2012: Fodbold i Nibe den 10. november 2012 Golf på Sjælland den 8. september 2012 Golf i Herning? Petanque - SKAT? Bowling - Landskredsen? I 2013: Golf på sjælland - september 2013 Der var enighed om at Landskredsen vil arbejde med: Aktivitetsdag Bowling Dart Golf Fodbold - indendørs Motionsløb / travetur Petanque Side 4 af 7

5 Ved Landskredsstævnerne - den sidste weekend i oktober - vil vi tilbyde: Bowling Dart Golf Fodbold - indendørs Kegler Motionsløb Riffelskydning Volleyball og evt. aktiviteter som: Bueskydning Spinning (både som konkurrence og som drop in) Motionscenter (drop in) Svømning (drop in) Alle landsforeninger var enige om, at markedsføre Landskredsstævnet og de regionale stævner ud fra Camilla Svenstrups oplæg. Landsforeningerne gav hinanden håndslag på strategien omkring markedsføringen. Seminaret blev afholdt i god ro og orden, med mange rigtig gode input og diskussioner. Alle var aktive og positive. 2 diasshow vedhæftet. Møde med Fredericia Idrætscenter og Cafe FIC Forhistorie: Nu har vi efterhånden haft Landskredsstævne i Fredericia Idrætscenter i mere end 12 år,. Jeg syntes derfor at det måske var på tide at følge op på om der skulle være noget som vi eller Fredericia Idrætscenter kunne gøre bedre. Det syntes både Fredericia Idrætscenter og Cafe FIC var en god ide. Børge Heering og Birger Weiling afholdt derfor et opfølgningsmøde fredag den 27. januar 2012 med både Fredericia Idrætscenter og Cafe FIC. Vi havde lavet følgende dagsorden vedr. Fredericia Idrætscenter: Betaling for mødelokaler Betaling for lokaler til aftenfest Reservation af haller / lokaler Haloversigt Personalet Bowlingcentret Landskredsens oprydning / dialog Side 5 af 7

6 I mødet deltog centerdirektør Bent Jørgensen, afdelingsleder Torben Pedersen og teknisk serviceleder Bo Jørgensen. Fremover skal vi ikke betale for mødelokaler. Vi skal fortsat betale for lokaler til aftenfest. Vi kunne snakke igen hvis vi skulle bruge idrætshallen til aftenfest. Vi havde kun ros til personalet vedr. booking af lokaler. Det fungerer rigtig godt - både ved henvendelse per telefon og via mail. Centeret er ved at opdatere haloversigten. Vi bruger den i stævneprogrammet. Vi havde kun ros til personalet, specielt Kenneth og Nina og der var en mere (efterfølgende fundet ud af at det var Peter). De var altid meget hjælpsomme under stævnet / møderne. Bowlingcenteret fungerer rigtig godt og også der havde vi kun ros. Centeret havde ingen bemærkninger til Landskredsen oprydning og dialog med personalet. De var glade for at vi kom i centeret og at vi ryddede pænt op efter os. De så gerne at vi brugte centeret endnu mere. Centerdirektøren var desværre nødt til at ændre på den rabatprocent vi fik når vi lejede lokalerne. Procenten blev ændret fra 15 pct. til 10. pct. som alle de andre der får rabat i centeret. Det betyder en reducering i rabatten fra kr til kr Vi havde lavet følgende dagsorden vedr. Cafe FIC: Åbningstider Prisen på kaffe Medbragte drikkevarer Forplejning til møder og under stævnet Personalet Landskredsens oprydning Aftenfest - bordopdækning Aftenfest - service i baren Prisen på vin Mad til musikerne / ikke fremmødte deltagere I mødet deltog Mamie. Mamie havde først kaffe klar et godt stykke tid efter vores aktiviteter er begyndt, hvilket har givet en del klager. Vi har nu truffet aftale om at Birger Weiling skriver direkte til Mamie med oplysninger om, hvornår kaffen skal være klar. Prisen på kaffe er kr. 50,00 per kande. Vi har fået special-pris til kr. 40,00 per kande - men kun ved selvafhentning Mamie har ofte klaget over medbragte drikkevarer, hvilket vi selvfølgelig har skrevet i både program og sagt i mikrofon. Mamie er klar over at der altid vil være nogen der medbringer og at vi ikke fungerer som politibetjente. Vi fik ros for, at vi tog fat i problemet. Side 6 af 7

7 Det er kun Børge Heering og Birger Weiling der kan købe på regning. Der ligger ID-kort ved kasseapperatet og det har fungeret rigtig godt for begge parter. Vi har rost personalet. De er altid flinke og hjælpsomme - også selvom de er stressede pga. lang kø. Mamie var meget glad for at vi ryddede op efter os. Det hjalp dem rigtig meget. Vedr. aftenfesten så: Vi roste borddækningen. Det var flotte borde. Vi roste den service vi fik i baren - især Ann. Vi diskuterede vinprisen og aftalt at Mamie har vin i 3 forskellige priser, startende fra kr. 168,00. (så kan folk selv vælge). Mad til musikerne. Hvis der er deltagere der ikke møder frem til festen, så kan musikken spise gratis, ellers koster det kr. 98,00 per kuvert. Side 7 af 7

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. Referat. Årsmøde 18. marts 2015 kl. 19.00 på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med et indlæg af Thorbjørn Ovedal, sekretariatsleder, Skive Idrætssamvirke. Thorbjørn fortalte om Skive

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union

Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Lyngby-Taarbæk Firmaidræts Union Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund & De Danske Skytteforeninger LTFU NYT Nr. 1 2011 Husk at tilmelde jer til årets Firma Multi Motions løb. Se siderne 4 & 5 inde i bladet

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014 H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å 3 August 2014 Nyt i Haderslev H.I.F.: H.H.I.F. SHOP H.H.I.F. Tilmeld dig gratis på: www.hh-if-shop.dk Og spar penge allerede i dag... HHI Bestyrelse

Læs mere