Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund"

Transkript

1 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl i foreningens fælleslokale i kælderen. Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab 2013 til godkendelse 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2014 til godkendelse a. Forslag fra bestyrelsen om boligafgiftsstigning på 6 % 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af administrator og revisor 7. Eventuelt Andelsboligforeningens formand bød på vegne af bestyrelsen de fremmødte velkommen. Udover foreningens beboere deltog Bjørn Weber og Pernille Osbæck Schou fra ØENS Ejendomsadministration A/S. Ad. Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Bjørn Weber som dirigent og Pernille Osbæck Schou blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til foreningens vedtægter. Generalforsamlingen skulle ifølge foreningens vedtægter være afholdt inden udgangen af april måned, dog var dette ikke muligt for bestyrelsen og administrator. Der var ingen bemærkninger til dette. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig i alle dagsordenens punkter, idet 17 ud af samlet 25 andelshavere var repræsenteret, hvoraf 1 var repræsenteret ved fuldmagt. Ad. Pkt. 2. Bestyrelsens beretning Formanden gennemgik bestyrelsens beretning, som kan findes på foreningens hjemmeside: En andelshaver spurgte, om bestyrelsen havde overvejet at renovere opgangsdørene i stedet for at udskifte disse. Dirigenten oplyste, at det er meget dyrt at renovere gamle døre. Bestyrelsen tilføjede, at de nye opgangsdøre vil være i samme stil som de oprindelige.

2 Dirigenten konstaterede herefter, at beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Ad. Pkt. 3 Forelæggelse af årsregnskab 2013 til godkendelse Dirigenten gennemgik årsrapporten år Foreningens drift havde i perioden givet et overskud på kr ,-. Afdragene udgjorde i 2013 kr ,-. Fratrukket overskuddet havde foreningen et likviditetsunderskud på kr ,-. Foreningens aktiver udgjorde samlet kr ,-, hvoraf ejendommen udgjorde kr ,-, og likvider udgjorde kr ,-. Foreningens havde pr. 31. december en prioritetsgæld på kr ,-. Pr. 31. december var denne gæld et rentetilpasningslån (F1) med afdrag. Foreningens egenkapital udgjorde kr ,-. Bestyrelsen indstillede andelskronen, beregnet efter den offentlige vurdering, til kr. 84,49. En andelshaver ville gerne vide, om andelskronen faldt i forbindelse med den kommende byggesag. Dirigenten oplyste, at det afhænger af, om den offentlige vurdering stiger. Dirigenten tilføjede, at foreningen kan skifte vurderingsprincip til valuarvurdering, hvilket formentlig vil forøge ejendommens værdi. Årsregnskabet og andelskronen blev herefter enstemmigt godkendt. Ad. Pkt. 4 Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 2014 til godkendelse Dirigenten fremlagde bestyrelsens forslag til budget for Der var budgetteret med en 6 % stigning i boligafgiften pr. 1/7 2014, jfr. bestyrelsens forslag. Der var budgetteret med kr ,- til vedligeholdelse. En andelshaver spurgte, hvorfor bestyrelsen ikke havde foreslået en højere stigning, således at foreningen havde en opsparing til den kommende byggesag. Dirigenten oplyste, at en opsparing krævede en meget høj stigning. Bestyrelsen tilføjede, at de ønskede nogle konkrete forslag til finansiering, inden der vedtages en boligafgiftsstigning vedrørende byggesagen. Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. Ad. Pkt. 5 Valg til bestyrelsen På valg som formand var Lise Andersen, som var villig til genvalg. Til posten som formand opstillede og valgtes med applaus: Lise Andersen

3 På valg som bestyrelsesmedlem var Kasper Bøgh Pedersen, Rikke Halland og Jeanette Mørch Thor, som alle var villige til genvalg samt Adam Lessøe Andersen, som pga. fraflytning ikke ønsker genvalg. Til posten som bestyrelsesmedlem opstillede og valgtes med applaus: Kasper Bøgh Pedersen, Rikke Halland, Jeanette Mørch Thor, Bo Bindzus Jespersen og Jostein Pedersen. På valg som suppleant var Bo Bindzus Jespersen, som blev valgt til bestyrelsen og Line Nicolaisen, som var villig til genvalg. Til posten som suppleant opstillede og valgtes med applaus: Line Nicolaisen Foreningens bestyrelse består herefter af følgende medlemmer: Formand Lise Andersen (på valg i 2016) Bestyrelsesmedlemmer: Kasper Bøgh Pedersen (på valg i 2016) Rikke Halland (på valg i 2016) Jeanette Mørch Thor (på valg i 2016) Bo Bindzus Jespersen (på valg i 2016) Jostein Pedersen (på valg i 2016) Suppleanter: Line Nicolaisen (på valg i 2015) Ad pkt. 6 Valg af administrator og revisor ØENS Ejendomsadministration A/S blev genvalgt. Bestyrelsen foreslog, at foreningen skiftede revisor til ØENS Ejendomsadministration A/S samarbejdspartner, TT Revision. Kasper Bøgh Pedersen motiverede kort forslaget, hvorefter TT Revision blev valgt som revisor.

4 Ad Pkt. 7 Eventuelt Til orientering oplyses, at porten ud til Nørrebrogade har samme kode som porten ud til Esromgade 1208# Såfremt nogle andelshavere ønsker en nøgle til porten ved Lundtoftegade samt til passagen ved Nørrebrogade, kan nøgle bestilles hos bestyrelsen. En andelshaver spurgte, om foreningens medlemmer måtte opholde sig i hele gården. Kasper Bøgh Pedersen, bestyrelsesmedlem i gårdlauget, oplyste, at gården er for alle medlemmer af gårdlauget. Gårdlauget får snarest en hjemmeside, hvor ordensregler, generalforsamlingsreferater m.v. kan hentes. Til orientering oplyses, at gårdlauget har en igangværende sag mod entreprenøren, der har monteret ristene i gården, idet disse er for høje og derfor ikke fungerer som afløb af regnvand. En andelshaver spurgte, om bestyrelsesmødereferaterne blev lagt op på hjemmesiden. Bestyrelsen oplyste, at de pga. personfølsomme sager ikke lagde referater på hjemmesiden. Bestyrelsen vil dog fremover lægge dagsorden fra møderne på hjemmesiden. Bestyrelsen henviste derudover til nyhedsbrevene, som bliver hængt op i opgangene. En andelshaver spurgte, om der var andelshavere, der var interesseret i en fællessauna i kælderen, idet andelshaveren gerne ville sørge for at indhente tilbud m.v., såfremt der var opbakning til forslaget. Der var en meget begrænset opbakning til forslaget. Bestyrelsen oplyste, at hjørnet ud mod gården i den kommende tid vil blive repareret. En andelshaver påpegede, at vandtrykket var meget svagt. Dirigenten oplyste, at stigestrengene i nærmeste fremtid skal skiftes, hvilket vil løse problemer med vandtryk samt temperatur på vandet. En andelshaver ville gerne vide, om rørkasser, skabe og lignende skulle fjernes i forbindelse med det kommende byggeprojekt. Dirigenten oplyste, at det er vanskeligt at sige på nuværende tidspunkt. Samtlige lejligheder skal besigtiges for at kunne svare på spørgsmålet, hvorfor spørgsmålet vil blive taget op på en ekstraordinær generalforsamling. En andelshaver roste beboerne i ejendommen for at være gode til at hænge sedler op i alle opgange, når de holdt fest. Bestyrelsen påpegede afslutningsvis, at trapperum ikke må bruges til opbevaring. Kl takkede Dirigenten for god ro og orden og erklærede den ordinære generalforsamling for afsluttet.

5 København S den / Som dirigent Bjørn Weber København S den / Som formand Lise Andersen København S den / Som bestyrelse Kasper Bøgh Pedersen Rikke Halland Jeanette Mørch Thor Bo Bindzus Jespersen Jostein Pedersen

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012.

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012. GRUBBE ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB EIF Sølvgade 102-104 vi Advokat Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18 1220 København K 20. juni 2012 Ejd. 523 BSAlmga Sekr.: May-Britt Gad Andresen Direkte nr.:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere